Seden, 1814-1853, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1853, Seden sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0304, 0704, Casper Hansen, indsidder, 73, i Seden
1814, 2604, 3004, Rasmus Povlsen, 2, søn af gaardmand Povl Hansen, i Seden
1815, 1512, 2312, Ole Madsen, skolelærer og kirkesanger, 40, i Seden
1816, 2812, 03011817, Jørgen Rasmussen, bolsmand, 58, i Seden
1817, 0606, 1206, Lars Olsen, væversvend, 20, i Birkebjerghuus. Søn af boelsmand Ole Knudsen
1818, 1002, 1802, Erich Pedersen, huusmand, 70, i Seden
1818, 1305, 1805, Rasmus Jensen Bullerup, inderste, 62, i Seden
1818, 2907, 1108, Peder Jørgensen, boelsmand, 32, paa Seden Mark
1819, 2701, 0302, Mads Nielsen, indsidder, 69, hos Niels Jørgensen, i Seden
1819, 1606, 2106, Mads Larsen, huusmand, fisker og dagleier, 53, i Seden
1819, 0809, 1209, Hans Christian Jensen, 4 maaneder, søn af indsidder Jens Mathiasen, i Seden
1820, 1301, 2401, Lars Pedersen, huusmand og fisker, 64, i Seden
1820, 2912, 08011821, Peder Christensen, 8, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Seden
1821, 0401, 0801, Hans Christensen, 7, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Seden
1821, 1701, 2101, Andreas Muus Jensen, 4, stifsøn af huusmand Morten Christensen
1821, 2605, 3105, Morten Christian Pedersen, ½ time, søn af indsidder Peder Larsen, i Seden
1821, 1906, 2406, Christian Larsen, boelsmand, 33, paa Seden Mark
1821, 0508, 0908, Lars Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 40, i Seden
1821, 1810, 2110, Jørgen Larsen, 6 uger, søn af indsidder Lars Pedersen, i Seden
1822, 2201, 3001, Jens Munk, huusmand og skipper, 68, i Seden
1822, 2601, 3001, Jens Hansen, skolelærer, 29, i Seden
1822, 0502, 1002, Niels Larsen, huusmand, 29, i Seden
1823, 0209, 0709, Hans Christian Jensen, 7 dage, søn af huusmand Jens Mathisen
1824, 1803, 2403, Johannes Pedersen, 5½, søn af Maren Larsdatter, i Seden
1824, 0106, 0506, Anders Rasmussen, almisselem, 86, i Seden
1824, 0606, 1106, Peder Christensen (tvilling), 14 maaneder, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Seden
1824, 2408, 2808, Rasmus Nielsen, 3, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Seden
1824, 2010, 2510, Hans Hansen, 15, søn af gaardmand Hans Andersen i Seden
1824, 0612, 1312, Peder Andersen, aftægtsmand, 83½, i Seden
1824, 2612, 02011825, Poul Hansen, 3 dage, søn af indsidder Hans Sørensen, i Seden
1825, 0506, ..06, Niels Christensen (tvilling), 8 dage, søn af Sidsel Anne Catrine Pederdatter
1825, 0409, 0809, Jørgen Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Seden
1825, 0509, 1109, Poul Jørgensen, 1 dag, søn af Catrine Frederiksdatter,
1826, 1212, 1812, Niels Muus, aftægtsmand, 82, i Seden
1827, 1706, 2106, Rasmus Hansen, gaardmand, 86, i Seden
1827, 0207, 0807, Niels Frandsen, indsidder, 44, i Seden
1828, 1103, 1603, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, i Seden
1828, 1504, 2304, Peder Poulsen, gaardmand, 87, i Seden
1828, 3009, 0710, Dødfødt dreng (tvilling), søn af indsidder Frands Knudsen
1828, 0510, 1210, Peder Pedersen, 9 uger, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Seden
1829, 0202, 0802, Hans Larsen, fattiglem og steenkløver, i Seden Hospital
1829, 0909, 1409, Peder Pedersen, aftægtsgaardfæster, 84, i Seden
1831, 0402, 1302, Jacob Appeldorf, fattiglem, 70, i Seden Hospital
1831, 1811, 2111, Anders Mortensen, 10 dage, søn af tømmermand Morten Christensen
1832, 1201, 2001, Mads Pedersen, gaardmand og sognefoged, 56, i Seden
1832, 2701, 0202, Søren Danielsen, indsidder, 85, her i Seden
1832, 0202, 0702, Hans Nielsen, gaardmand og udflytter, 67 og 9 maaneder, paa Seden Mark
1832, 1709, 2209, Christen Pedersen, gaardmand og sognefoged, 48, i Seden
1833, 0702, 1302, Peder Nielsen, udfløtter og gaardmand, 87 og 9 maaneder, ved Seden
1833, 1905, 2305, Hans Andersen, huusmand, 62, i Seden Bye
1833, 0211, 1111, Hans Hansen, ungkarl og skræder, 20½, ved Seden Mark. Søn af afdøde gaardmand Hans Nielsen
1833, 1311, 1711, Jens Lorenzen, aftægtshuusmand, 74, i Seden
1835, 2201, 2601, Jørgen Larsen, 8½, søn af indsidder Lars Jacob Jørgensen
1835, 2201, 2601, Lars Eriksen, 8½, søn af huusmand Erik Larsen
1835, 1105, 1805, Knud Nielsen, 9½, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Seden
1835, 3105, 0506, Niels Johan Gottfred Nielssen, 4½, søn af skolelærer Nielssen, i Seden
1835, 0910, 1610, Mads Larsen, 20 dage, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Seden
1835, 1710, 2310, Hans Christian Rasmussen 9, pleiesøn af huusmand Peder Pedersen Væver
1835, 1812, 2112, Ole Larsen, 8 timer, søn af pige Ane Mortensdatter. Pleiesøn af huusmand Jens Mathiasen, i Seden. Født i Dræbye
1836, 0902, 1302, Niels Christian Nielssen, 1, søn af skolelærer Nielssen, i Seden
1836, 0203, 0903, huusmand og væver Peder Pedersen, i Seden
1836, 1704, 2404, Peder Therkelsen, opsynsmand og tømmermand, 35½, paa Kanaldæmningen
1836, 0407, 0807, Peder Therkelsen, 11 uger, søn af opsynsmand og tømmernand Peder Therkelsen, paa Kanaldæmningen
1836, 1507, 2107, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Rasmussen og Ane Jacobsdatter, i Seden
1836, 1708, 2108, Hans Andersen, 2, søn af Karen Sophie Hansdatter, i Seden
1836, 2408, 2708, Hans Christian Poulsen, 19, paa Seden Mark. Søn af udflyttet gaardmand Poul Rasmussen
1836, 1009, 1409, Peder Christiansen, 2, søn af huusmand Christian Larsen, i Seden
1836, 1111, 1411, Peder Christian Larsen, 2 og 9 maaneder , søn af indsidder Lars Jensen, i Seden
1837, 0101, 0601, Peder Pedersen, røgter og enkemand, 70, i Seden Præstegaard
1837, 0601, 1101, Jens Hansen, 9 og 9 maaneder, søn af indsidder og yngre Hans Hansen, i Seden
1837, 0503, 0803, Jørgen Mortensen, 3, søn af indsidder og tømmersvend Morten Christensen, i Seden
1837, 1803, 2403, Hans Hansen, 3½, søn af huusmand og væver Hans Christiansen, i Seden
1837, 0708, 1108, Peder Jacob Meier, 1, søn af skrædder Meier, i Gjordemoderhuset paa Seden Mark
1837, 1310, 2010, Poul Sørensen, eiendomshuusmand, 66 og 9 maaneder , i Seden
1838, 0502, 1302, Hans Andersen, gaardmand og sognefoged, 71½, i Seden
1838, 1208, 1708, Mads Jensen, aftægtsmand og enkemand, 72, i Seden
1839, 2904, 0505, Hans Lorens Hansen, 14 timer, søn af huusmand og smed Lorens Hansen, i Seden
1839, 1409, 1809, Hans Rasmusen, 16½, i Seden. Født i Marslev Sogn. Søn af Mette Hansdatter (indsidder Lars Jørgensens hustru)
1839, 1010, 1610, Povl Hansen, enkemand og aftægtsmand, 71, hos sin søn gaardmand Lars Povlsen, i Seden
1840, 0402, 1002, Christen Knudsen, fæstegaardmand, 69, paa Seden Mark
1841, 0303, 1003, Jens Mathiasen, fæstehuusmand, 52½, i Seden Bye. Født i Bullerup. Søn af Mathias Thomsen
1841, 3112, 07011842, Anders Pedersen, fæstegaardmand, 64, i Seden Bye. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Pedersen
1842, 1801, 2301, Knud Markusen, 8 dage, søn af skrædder og fæstehuusmand Markus Knudsen, i Seden Bye
1842, 1106, 1506, Niels Madsen, indsidder, 47½, i Seden Bye. Født sammested. Søn af Mads Nielsen
1843, 0204, 0604, Hans Eriksen, aftægtsmand, 76 og 3 maaneder, hos sin søn Frands Hansen, i Seden Bye. Født i Bullerup. Søn af huusmand Erik Hansen
1844, 1502, 2302, Poul Rasmussen, aftægtsmand, 93 og 3 maaneder, hos sin søn Peder Poulsen, i Hvenekildegaarden heri Sognet. Født i Seden Bye. Søn af gaardmand Rasmus Andersen
1844, 0201, 0404, Mads Ottesen, matros og indsidder, 29 og 3 maaneder, hos sin svigermoder skovfoged Poul Sørensens enke, i Seden Bye. Født i Munkebo. Søn af huusmand Otte Madsen
1845, 0505, 1205, Hans Peder Larsen, 4 0g 9 maaneder, søn af smed og fæstehuusmand Lorens Hansen, i Seden Bye
1846, 0202, 0902, Anders Hansen, selveiergaardmand, 75 og 9 maaneder, i Aagaard Seden Sogn. Søn af gaardmand Hans Hansen, Seden Bye
1846, 1803, 2503, Hans Hansen, fæstehuusmand, 68, i Seden Bye. Født i Seden Bye. Indsidder Hans Rasmussen
1846, 2303, 2903, Hans Nielsen, 4 uger, søn af gaardfæster Niels Hansen, i Smaasteenskroggaard, i Seden Sogn
1846, 0611, 1411, Clemen Henderiksen, røgter og enkemand, 75, i Seden Præstegaard
1846, 2211, 3011, Peder Andersen, aftægtsmand, 86, hos sin søn fæstegaardmand Anders Pedersen, Seden Mark
1847, 0801, 1501, Hans Christian Pedersen, 4 0g 9 maaneder, søn af selveiergaardmand Peder Poulsen, Hvenekildegaard
1847, 1801, 2401, Peder Larsen, 18, i Seden Bye. Søn af indsidder Lars Madsen
1847, 0903, 1703, Johan Obell, huusmand og tømmermand, 80½, her i Seden Bye. Født i Sachsen
1847, 3012, 06011848, Hans Sørensen, enkemand, smed og aftægtsmand, 82, hos sin søn smed og selveierhuusmand Lorens Hansen, her i Byen. Født i Seden Bye. Søn af huusmand …
1848, 0501, 1301, Peder Jensen Hanning, kirkesanger og skolelærer, 53, i Seden. Født i Vorgod Sogn i Jylland
1848, 0505, 0805, Niels Pedersen, indsidder, 34, i Seden. Født i Vester Kjerby
1848, 2409, 0210, Hans Hansen, selveierhuusmand, 39, paa Seden Mark. Født i Kjertinge
1848, 0810, 1310, Ole Knudsen, aftægtsmand, 86½, hos svigersønnen slagter Rasmussen, i Seden
1848, 0311, 0811, Lars Nielsen, 1, søn af indsidder Niels Pedersen, i Seden By
1848, 1911, 2711, Niels Jørgensen, selveiergaardmand, 75, i Seden. Født sammesteds
1849, 2902, 0403, Rasmus Poulsen, 3 uger, søn af huusmand Poul Madsen, i Seden Bye
1849, 2702, 0903, Jacob Nielsen, 3 uger, søn af gaardmand Niels Hansen, i Smaasteenskroggaard paa Seden Mark
1849, 2603, 0104, Lars Christian Larsen, 8 dage, søn af pige Anne Kirstine Larsdatter, paa Seden Mark. AKL hos huusmand Hans Hansens enke
1849, 1308, 1808, Hans Christian Rasmussen, 24, paa Seden Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Rasmus Hansen
1849, 1212, 1912, Erik Larsen, huusmand, 73, i Seden By
1850, 0403, 1203, Rasmus Andersen, aftægtshuusmand, 81, i Seden By
1850, 0803, 1503, Peter Otto Frederik Olesen, 10 maaneder, søn af skolelærer A. Olesen, i Seden
1850, 1204, 1904, Jørgen Larsen (tvilling), 9, søn af huusmand Lars Jacob Jørgensen
1851, 0503, 0903, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Anne Marie Christiansen, af Seden. AMC datter af huusmand Christian Larsen
1851, 1604, 2104, Niels Christian Larsen, 8 dage, søn af boelsmand Lars Jacob Nielsen, paa Seden Mark
1851, 1904, 2504, Lars Jensen, indsidder, 53, i Seden
1852, 1507, 1807, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Christensen, i Seden
1853, 2003, 2803, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Pedersen, i Seden
1853, 1206, 1606, Hans Caspersen, indsidder og ugift, 69, i Seden
1853, 1808, 2308, Lars Michael Mikkelsen, ½ dag, søn af formand for Opmuddringsvæsenet i Odense Kanal, Jens Mikkelsen, i Seden
1813, 1212, 1412, Anna Pedersdatter, 9 dage, søn af gaardmand Peder Povlsen, i Seden
1813, 0612, 1212, Dødfødt pige, datter af Anders Hansen og Dorthe Sørensdatter, i Seden
1814, 1303, 1803, Anne Chatrine Lorentzdatter, 64, i Seden, Hans Madsen [indsidder], , , ,
1815, 2806, 3107, Anne Maria Johansdatter, 2 dage, datter af huusmand Johan Opel, i Seden
1815, 2809, 0510, Karen Nielsdatter, indsidderske, 76, i Seden
1815, 0912, 1112, Maren …, almisselem, 68, i Seden. Manfelt
1817, 2206, 2706, Sophie Frederichsdatter, almisselem, 92, i Seden. Indsidder Anders Rasmusssen
1818, 0202, 0802, Maren (Sjellands), almisselem, 75, i Seden
1818, 3101, 0702, Maren Nielsdatter, 75, i Seden. Gaardmand Niels Jørgensens moder
1818, 0303, 0803, Karen Hansdatter (Kongens), almisselem, 73, i Seden
1818, 2603, 0304, Bodild Hansdatter, 20, i Seden. Datter af Karen Hansdatter
1820, 0101, 0501, Mette Hansdatter, enke, 48, i Seden. Huusmand Erich Pedersen
1820, 0801, 1401, Lene Hansdatter, 50, paa Seden Mark. Gaardmand Peder Andersen
1820, 0802, 1602, Kjersten Nielsdatter, 93, i Seden. Gaardmand Christen Knudsens moder
1820, 1406, 1806, Marie Kjerstine Jensdatter, 3 dage, datter af huusmand Jens Mathiasen
1820, 2106, 2506, Maren Rasmusdatter 3 uger, datter af Maren Poulsdatter. MP datter af Poul Rasmussen
1820, 2206, 2506, Karen Nielsdatter, enke og almisselem, 91, i Hospitalet
1821, 0603, 1103, Maren Pedersdatter, 101, i Seden. Gaardmand Peder Andersens moder
1822, 0201, 0801, Anne Elisabeth Bullerup, almisselem, 73, i Seden
1822, 1801, 2201, Maren Nielsdatter, 29. Skolelærer Jens Hansen
1822, 2405, 2905, Caspare Madsdatter, 72, i Seden. Huusmand Niels Muus
1822, 0306, 0506, Johanne Maria Madsdatter, 4, datter af sognefoged Mads Pedersen, i Seden
1824, 2208, 2708, Karen Knuds, almisselem og enke, 98, i Seden. Knud Madsen
1825, 0903, 1303, Mette Kirstine Nielsdatter, 1½, datter af indsidder Niels Fransen, i Seden
1825, 0706, 1206, Maren Christensdatter (tvilling), 10 dage, datter af Sidsel Anne Catrine Pedersdatter,
1825, 2106, 2606, Anne Jørgensdatter, 13. Pleiedatter af boelsmand Rasmus Hansen, paa Seden Mark
1825, 0609, 1109, Johanne Larsdatter, 31, i Seden. Indsidder Rasmus Rasmussen
1826, 1307, 1907, Anne Poulsdatter, 23, i Seden. Huusmand Poul Sørensen
1827, 1512, 2212, Anne Kirstine Nielsdatter, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Seden
1828, 0905, 1505, Mette Kirstine Nielsdatter (tvilling), 3 maaneder, datter af Rasmine Pedersdatter, i Seden
1828, 3008, 0409, Mette Andersdatter, almisselem, 80, i Seden Hospital
1828, 0811, 1411, Mette Hansdatter, 55, i Seden. Tømmermand Johan Gielt
1829, 0603, 1203, Augusta Petrine Hohwy, 4½, datter af skolelærer Hohwy, i Seden
1829, 0803, 1403, Marie Larsdatter, enke, i Seden. Gaardmand Rasmus Hansen
1829, 1805, 2405, Maren Jørgensdatter, 13½. Steddatter af boelsmand Rasmus Hansen, i Seden
1829, 1308, 1808, Ane Marie Pedersdatter, 69, i Seden. Indsidder Søren Danielsen
1830, 0602, 1402, Magrethe Larsdatter, 73, i Seden. Huusmand Jens Lorentsen
1830, 1203, 1703, Juliane Marie Jensdatter, 38, i Seden. Indsidder Hans Sørensen
1830, 2004, 2504, Ane Sophie Mortensen, 9 maaneder, datter af indsidder Morten Christensen, i Seden
1830, 2603, 3003, Pouline Kirstine Hansen, 18, i Seden. Datter af indsidder Hans Sørensen
1830, 3110, 0711, Karen Klemmensdatter, aftægtsgaardkone, 72, i Seden
1831, 0706, 1206, Abelone Nielsdatter, 54, i Seden. Huusmand Hans Simonsen
1831, 0510, 1110, Ane Hansdatter, 28½, i Seden. Bødker Niels Larsen
1831, 1110, 1410, Sidsel Jensdatter, aftægtskone, 80, i Seden
1832, 0404, 1004, Birthe Jensdatter, almisselem, 80, i Seden
1832, 0605, 1205, Maren Nielsdatter, 13 og 3 maaneder, datter af indsidder og enke Kirsten Pedersdatter
1832, 0106, 0606, Mette Kirstine Nielsdatter, 8 og 9 maaneder, datter af indsidder og enke Kirsten Pedersdatter
1832, 0307, 0707, Johanne Catrine Jensdatter, enke, 68, i Fredericia. Tømmermand Terkelsen
1832, 0308, 0908, Anne Pedersdatter, enke, 67, i Seden. Huusmand Mads Larsen
1833, 1306, 1806, Mette Katrine Rasmusdatter, 72, i Seden. Indsidder og huusmand Peder Pedersen
1833, 1609, 2009, Anne Andersdatter, enke, 84, i Seden. Gaardmand Peder Pedersen
1834, 1101, 2401, Dorthea Knudsdatter, enke, 83, i Seden. Huusmand Lars Pedersen
1834, 0208, 0508, Maren Kirstine Larsen, ½, datter af ungkarl Lars Jensen og enke efter inderste Niels Frandsen, i Seden
1834, 1008, 1508, Karen Jørgensdatter, 52½, i Seden. Husmand Lars Petersen
1834, 2811, 0712, Ane Katrine Andersen, 16 dage, datter af hørsvinger Anders Hansen og Maren Andersdatter, i Seden
1835, 1106, 1606, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 74, paa Seden Mark. Gaardmand Peder Nielsen
1835, 2008, 2508, Cicilia Katrine Isaksen, 65. Smed Hans Sørensen
1836, 2902, 0503, Charlotte Amalia Hansdatter, 73, i Seden. Huusmand Mads Jensen
1836, 1708, 2108, Johanne Katrine Larsen, 5 og 3 maaneder, i Seden. Indsidder Lars Jacob Jørgensen
1836, 0209, 0409, Nicoline Larsen, 7, datter af indsidder Lars Jacob Jørgensen, i Seden
1836, 2311, 3011, Margrethe Katrine Klausdatter, 55 og 3 maaneder, i Seden. Gaardmand Anders Pedersen
1837, 0101, 0601, Ane Kirstine Hansen, 9 maaneder, paa Seden Mark. Gaardmand Hans Pedersen
1837, 0601, 1301, Johanne Kirstine Hansdatter, 32, i Seden. Huusmand og matros Frands Hansen
1837, 1901, 2401, Adammine Cicilia Sørensen, 3 maaneder, datter af huusmand Søren Hansen i Stige. Pleiedatter af indsidder Knud Jørgensen, i Seden
1837, 2605, 0206, Karen Jørgensdatter, 66, i Seden. Gaardmand Poul Hansen
1838, 2705, 3105, Karen Hansdatter, ugift og indsidderske, 83, i Seden. Søster til gaardmand Poul Hansen hos dennes søn gaardmand Lars Poulsen
1838, 0506, 1006, Sophia Rasmussen, 12 uger, datter af indsidder og væver Rasmus Nielsen, i Seden
1839, 0102, 0902, Stine Margrethe Olesdatter, 80, i Seden. Huusmand Hans Hansen
1839, 0304, 1004, Karen Rasmusdatter, 70 og 3 maaneder, i Seden. Huusmand Rasmus Andersen
1839, 1305, 2005, Inger Erichsdatter, enke og fattiglem, 73, i Seden. Smed Niels Ullemose
1839, 1812, 2412, Ane Sophie Rasmussen, 1, datter af indsidder og væver Rasmus Erichsen, i Seden
1839, 2012, 2412, Mette Kirstine Rasmussen, 3½, datter af indsidder og væver Rasmus Erichsen, i Seden
1840, 1803, 2203, Dødfødt pige, datter af huusmand og smed Lorens Hansen, i Seden
1841, 0302, 0702, Sophie Elisebeth Hansen, 32 dage, datter af ungkarl Hans Nielsen, i Seden og pige Anne Marie Voigtlænder, tjener i Hulef
1841, 2806, 0407, Maren Jørgensdatter, enke, 71, i Seden. Sognefoged og gaardmand Hans Andersen
1841, 1208, 1508, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Andersen og Anne Cathrine Hansdatter
1841, 1609, 2009, Mette Cathrine Hansdatter, enke, 53, i Seden Huusmand Jens Mathiasen
1842, 0901, 1601, Dødfødt pige, datter af indsidder og matros Mads Ottesen, i Seden Bye
1842, 1505, 2005, Johanne Nielsdatter, enke, 75, i Seden. Huusmand Hans Andersen
1842, 0606, 1306, Kirsten Pedersdatter, enke, 67 og 3 maaneder, i Seden. Født i Sanderum. Gaardfæster Peder Povlsen. Datter af Peder Rasmussen
1842, 1907, 2407, Anne Kirstine Hansen, 8 maaneder, datter af Maren Nielsdatter, i Seden. MN datter af gaardmand Niels Jørgensen
1842, 1610, 2310, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Pedersen, i Seden
1842, 0712, 1412, Hanne Elisebeth Hvidding, huusjomfru, 36 og 9 maaneder, i Seden Præstegaard Skytte Lorens Hvidding, paa Ulriksholm
1843, 0303, 0803, Maren Larsen, 3 dage, datter af huusmand og matros Lars Rasmussen, Seden Mark
1843, 2812, 3112, Sophie Rasmussen, 38 dage, datter af huusmand Rasmus Olesen og Kirstine Marie Knudsdatter, i Seden Bye
1844, 0802, 1402, Kirsten Nielsdatter, 45 og 9 maaneder, paa Seden Mark. Født i Hundslev. Huusmand Knud Christensen. Datter af huusmand Niels Jørgensen
1844, 1204, 1404, Maren Tagesen, 14 dage, datter af indsidder Tage Hansen og Anne Madsdatter, i Seden Bye
1844, 2407, 2807, Anne Kirstine Nielsdatter, 17 og 2 maaneder, i Seden Hospital. Datter af indsidder Niels Nielsen og Kirstine Marie Rasmusdatter
1845, 2104, 2504, Abelone Kirstine Frandsen, 10 og 4 maaneder, i Seden Bye. Huusmand Frands Hansen
1845, 2904, 0505, Karen Hansdatter, enke, 60, i Seden. Født i Vesterkjerbye. Selveiergaardmand Christen Pedersen. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Kjærby
1845, 3107, 0408, Karen Madsdatter, enke, 80, hos sin svigersøn Knud Larsen, i Seden. Født i Munkebo. Huusmand Niels Rasmussen. Datter af huusmand Mads Hansen
1846, 1202, 2102, Karen Andersdatter, 69½, Seden Mark. Født i Agedrup Sogn. Aftægtsgaardmand Peder Andersen. Datter af gaardmand Anders Poulsen
1847, 1801, 2601, Kirsten Frandsdatter, enke og aftægtskone, 80½, hos sin søn Frands Hansen, af Seden. Født i Dræbye. Huusmand Hans Eriksen. Datter af gaardmand Frans Larsen
1847, 0605, 1205, Margrethe Sophie Caspersdatter, indsidderske, 64½, hos broderen Hans Caspersen, i Jacob Jørgensens Huus. Født her i Seden. Datter af indsidder Casper Hansen og Maren Nielsdatter
1847, 0906, 1006, Kirsten Rasmusdatter, 49½, her i byen Seden. Født i Hersom. Huusmand Christian Larsen. Datter af Rasmus Sørensen
1848, 2406, 2906, Caroline Sophie Mourier, enke, 63, paa besøg i Seden Præstegaard. Boede i Odense. Justitsraad og toldinspecteur Mourier, i Stige
1848, 2911, 0312, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Hansen og Maren Nielsdatter, i Seden
1849, 0312, 1012, Dorthe Marie Steffensen, 8, datter af boelsmand Steffen Rasmussen, paa Seden Mark
1849, 0312, 1012, Maren Madsen, 13½, datter af indsidder Mads Andersen, i Seden Fattighuus
1849, 2112, 2612, Maren Marie Nielsdatter, 48, i Hospitalet. Indsidder Jørgen Andersen
1850, 2501, 0202, Christiane Margrethe Stokkeby, ejerinde, 50, af et huus i Seden By - tidligere huusjomfru paa Østergaard. Skibsfører Hans Stokkeby
1850, 2104, 2704, Hansine Kirstine Olesen f. Madsen, 20½. Datter af skolelærer og kirkesanger Olesen
1850, 0808, 1108, Karen Kirstine Hansen 14 uger, datter af matros og ungkarl Hans Mosegaard Christiansen og pige Anne Marie Pedersdatter, hos Hans Larsens enke, af Seden. KKH paa besøg hos barnefaderens fader huusmand Christian Larsen, i Seden
1851, 1602, 2502, Maren Kirstine Nielsen, 10 maaneder, datter f gaardmand Niels Hansen, i Seden Sogn
1852, 1507, 2007, Maren Pedersdatter, enke, 72, paa Seden Mark. Gaardmand Christen Knudsen
1852, 2107, 2707, Anne Jacobsdatter, 59, i Seden. Husmand Peder Rasmussen
1852, 0509, 1209, Abelone Madsdatter, enke, 56, af Seden. Huusmand Erik Larsen
1852, 1010, 1710, Karen Pedersen, ½ dag, datter af ungkarl Mathias Mortensen, af Seden og pige Anne Marie Pedersdatter, af Seden
1852, 1212, 2012, Maren Nielsdatter, enke, 78. Huusmand Niels Sørensen, i Bullerup
1853, 2702, 0703, Dorthe Marie Larsdatter, enke, 88, paa Seden Mark. Boelsmand Ole Knudsen
1853, 0803, 1603, Anne Jensen, enke, 93½, i Seden. Skipper Munito
1853, 2303, 2803, Udøbt pige, i Seden, datter af ungkarl Jørgen Eriksen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Larsen, hos Indsidder Hans Hansen, i Odense
1853, 0109, 0409, Rasmine Nielsdatter, 61, i Seden. Huusmand Morten Christensen
1853, 2909, 0410, Karen Marie Mikkelsen, 1½, datter af formand for Opmuddringsvæsenet i Odense Kanal Jens Mikkelsen og Mette Marie Larsen, i Seden
1853, -, -, Karen Frandsdatter, enke. Skolelærer Appeldorph. KF død i Lumby Sogn