Seden, 1814-1853, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1853, Seden sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2910, Povl Hansen, væver, 20, opholdt sig i Seeden, og Ane Marie Simonsdatter [har lært skræderhaandværk], opholdt sig i Seeden
1815, 2008, Hans Kristian Sørensen, ungkarl og soldat ved Kongens Regiment, fra Seeden og pige og væverske Juliane Maria Jensdatter, i Seeden
1815, 0912, Niels Frandsen, ungkarl, af Seeden og pige og væverske Kirstine Pedersdatter, i Seeden
1816, - [ophævet], Jens Rasmussen, ungkarl, 44, Tornøe og tjenestepige Sidsel Larsdatter, 35, i Seden
1816, 1506, Niels Larsen, ungkarl, 23, fra Dræbye og pige Kiersten Nielsdatter, 25, af Seden
1816, 2811, Niels Jørgensen, ungkarl, fra Seden og pige Anne Kjerstine Rasmusdatter, af Seden
1817, 2802, Peder Jørgensen, ungkarl, 31, fra Davinde og enke Maren Steffensdatter, 32, af Seden
1817, 2111, Hans Rasmussen, ungkarl, 38, fra Seden og pige Maren Jørgensen, 35, af Seden
1818, 2106, Niels Nielsen, ungkarl, 29, fra Allerup og pige Kjerstin Rasmusdatter, 23, tjenende hos Hans Jensen i Aasum
1818, 1104, Peder Pedersen, enkemand og huusmand, 44, i Snapindhuset ved Odense og væverpige Margrethe Larsdatter, 25, i Seden
1818, - [ophævet], Rasmus Olsen, ungkarl, 29, fra Vesterkjærby og enke Maren Steffensdatter, 33, af Seden
1818, 1511, Hans Rasmussen, ungkarl, 31, paa Stenstrup og pige Dorthea Rasmusdatter, 23, af Seden
1818, 2211, Mads Jensen, tjenestekarl, 26, fra Odense og pige Karen Hansdatter, 26, af Seden
1819, 1601, Christian Larsen, ungkarl, 31, fra Allese og enke Maren Steffensdatter, 33, af Seden
1819, 2011, Morten Christensen, ungkarl, 22, fra Eibye, tjener i Seden og Rasmine Nielsdatter, 28, af Seden
1820, 0411, Lars Pedersen, ungkarl, 18, fra Seden og pige Karen Jørgensdatter, 39, af Seden
1820, 2212, Niels Olsen, ungkarl, 29, fra Odense og pige Gjertrud Pedersdatter, 23, af Seden
1821, 2110, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, fra Glaundrup, Skamby Sogn og enke Maren Steffensdatter, 35, af Seden
1821, 1611, Hans Larsen, ungkarl, 40, af Fraugde Sogn Katterupgaard og pige Kjerstine Poulsdatter, 24, af Seden
1821, 1512, Anders Larsen, ungkarl, 22, tjenende i Lumby Præstegaard og pige Karen Dorthea Jensdatter, 24, tjenende i Seden Præstegaard
1822, 2311, Christian Larsen, ungkarl, i Seden og pige Kirsten Rasmusdatter, 24, fra Østrup
1823, 0802, Jes Jessen, ungkarl og skibskarl, 24, fra Skibhusene og pige Hanne Maria Opell, 25, fra Seden
1823, 1312, Jørgen Hansen, ungkarl, 33, fra Dyrup, Sanderum Sogn og pige Johanne Maria Larsdatter, 23, fra Seden
1824, 0810, Mads Rasmussen, enkemand og boelsmand, 48, i Nedre Holluf og pige Maren Poulsdatter, 30, fra Seden
1824, 1906, Christian Hansen, ungkarl, 22, af Aasum og pige Anne Pedersdatter, 25, Aasum
1824, 2011, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 39, fra Fraugde Nyebye og pige Johanne Kirstine Larsdatter, 29, af Seden
1824, 1112, Peder Sørensen, ungkarl, 25, af Seden og pige Pouline Kirstine Koch, 23, af Seden
1825, 2901, Knud Larsen, ungkarl, 26, fra Dræbye og enke Kirsten Nielsdatter, 33, af Seden
1825, 3004, Hans Andresen, ungkarl, 23, fra Dræbye og pige Sidsel Marie Hansdatter, 26, af Seden
1825, 3006, Carl Frederich Hansen, søemand, 27, fra Stige og pige Karen Hansdatter, 21, af Seden
1825, 2210, Erik Larsen, ungkarl, 49, fra Skibhusene, født i Næsbyehuus og pige Abelone Madsdatter, 29, af Seden
1825, 1610, Lars Madsen, ungkarl og skibskarl, 23, af Skibhusene, fra Seden og pige Catrine Rasmusdatter, 29, født i Kjerteminde
1826, 2201, Rasmus Rasmussen, enkemand, 41, fra Seden og pige Johanne Thomasdatter, 38, tjente paa Aalykkegaard, født i Odense
1826, 2810, Christen Hansen, ungkarl, 29, fra Lumbye og pige Sidsel Anne Catrine Pedersdatter, 29, af Seden
1826, 2110, Jørgen Rasmussen, enkemand og husmand, 31, fra Vester Kjærbye og pige Dorthe Andersdatter, 29, af Seden
1827, 0403, Søren Hansen, ungkarl, 33, fra Seden og pige Ane Marie Kastrup, 26, af Stige
1827, 2411, Lars Andersen, ungkarl, 32, fra Odense og pige Ellen Marie Hansdatter, 29, af Seden
1828, 2106, Frands Knudsen, ungkarl, 22, fra Aalykkegaards Teglværk og pige Anne Margrethe Poulsdatter, 23, af Seden
1828, - [dato ikke indført], Anders Jørgen Andersen, ungkarl, 27, fra Uberu [Ubberud] og pige Anne Marie Nielsdatter, 27, af Seden
1828, 2211, Niels Larsen, 32, fra Dræbye og pige Anne Hansdatter, 26, af Seden
1828, 0612, Niels Johansen, ungkarl, 22, fra Munkeboe og pige Rasmine Pedersdatter, 23, af Seden
1828, 2811, Anders Jørgensen, ungkarl, 57, fra Kjærtinge og pige Sophie Frederikke Andersdatter, 24, af Seden
1830, 0611, Mikkel Nielsen, ungkarl, 36, af Odense og pige Anne Marie Hansen, 24, af Seden
1830, 2011, Hans Madsen, ungkarl og styrmand, 34, af Seden og pige Charlotte Amalie Jensdatter, 29, af Seden
1831, 0207, Knud Nielsen, ungkarl, 26, fra Høime og pige Ane Hansdatter, af Seden
1831, 1911, Peder Andersen, ungkarl, 26, fra Agedrup Sogn og pige Abelone Hansdatter, 26, af Seden
1832, 0704, Anders Hansen, ungkarl, 26, i Seden og pige Maren Andersdatter, 24, fra Bullerup
1832, 1111, Stephan Rasmussen, ungkarl, 26, fra Paarup Sogn og pige Anne Olesdatter, 24, fra Seden Mark
1833, 2610, Christen Sørensen, ungkarl, 27, fra Rønninge Sogn og pige Johanne Madsdatter, 40, fra Seden Sogn
1833, 0612, Johann Opell, tømmermester, 67, her fra Seden og pige Anne Sophie Rasmusdatter, 56, her fra Seden
1834, 2510, Peder Olsen, ungkarl, 29, af Skeebye og pige Karen Pedersdatter, 28, af Seden
1834, 2012, Lars Pedersen, enkemand og huusmand, 32, af Seden og pige Karen Madsdatter, 23, af Seden
1835, 0102, Hans Christian Johansen, ungkarl og tømmersvend, 29, fra Manglebye i Sjælland og pige Charlotte Amalie Oppelt, 28, her fra Seden
1835, 0205, Thomas Hansen, enkemand og gaardmand, 55, i Risegaarden, paa Dræbye Mark og pige Kirsten Christensdatter, 25, fra Seden Mark
1835, 0508, Lars Jensen, ungkarl, 36, af Seden og enke Kirsten Pedersdatter, 39, her fra Seden
1835, 0208, Knud Jørgensen, ungkarl, 24, fra Aarslev Sogn og pige Maren Madsdatter, 30, fra Seden
1835, 1212, Knud Pedersen, søemand, 29, fra Stige og pige Ane Hansdatter, 25, fra Seden
1836, 2603, Niels Petersen, ungkarl og skomagersvend, 31, fra Odense og pige Julie Frandsine Mehling, 17, fra Seden
1836, 2506, Rasmus Eriksen, ungkarl og væver, 31, af Seden og pige Marie Pedersdatter, 27, af Seden
1836, 0511, Hans Eriksen, enkemand og gaardmand, 33, fra Holev og pige Kirsten Pedersdatter, 34, fra Seden
1837, 0406, Rasmus Nielsen, ungkarl og væver, 31 og pige Juliane Marie Lintze, 25, fra Kjøbenhavn
1837, 1712, Mads Rasmussen, ungkarl og skolelærer, 34, i Skibhusene og pige Karen Nielsdatter, 21, fra Seden
1838, 2403, Niels Larsen, enkemand og bødker, 42, i Seden og pige Gjertrud Poulsdatter, 27, i Seden
1838, 1706, Anders Hansen, ungkarl og indsidder, 26, i Seden og pige Anne Margrethe Nielsdatter, 19, i Seden Hospital
1838, 2511, Hans Jacob Johansen, ungkarl og huuseier, 35, i Seden Sogn og pige Hedvig Grægersine Wilhelmine Hansdatter, 25, af Seden Sogn
1838, 0212, Knud Christensen, ungkarl, 39, af Seden og pige Kirsten Nielsdatter, 40, af Seden
1839, 2303, Anders Nielsen, ungkarl, 29, fra Odense og pige Trine Margrethe Hansdatter, 32, fra Seden
1839, 0109, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 61, i Seden Bye og fraskilt kone Maren Nielsdatter, 39, fra Seden (fra Hans Hansen af Lumbye)
1840, 2009, Nicolai Christian Clausen, ungkarl og kobbersmedmester, 34, i Seden Sogn og enke og jordemoder Anne Cathrine Taccau, 31, i Seden Sogn
1840, 1110, Peder Pedersen, ungkarl, 30, af Seden Sogn og pige Anne Cathrine Hansdatter, 28, af Seden Sogn
1840, 0711, Povl Andersen, ungkarl, 35, af Dræbye Fjed, Munkebo Sogn og pige Karen Marie Nielsdatter, 21, af Seden Sogn
1840, 1311, Anders Pedersen, ungkarl, 37, af Seden Sogn og pige Karen Povlsdatter, 37, af Seden Sogn
1840, 0412, Rasmus Nielsen, ungkarl, 20, af Aarslev Sogn og pige Anne Andersdatter, 31, af Seden Sogn
1840, 1112, Peder Povlsen, ungkarl, 29, af Seden Sogn og pige Malene Kirstine Christensdatter, 21, af Seden Sogn
1841, 2301, Lars Rasmussen, enkemand og matros, 35, i Munkebo Sogn og pige Kirstine Marie Hansdatter, 25, af Seden Sogn
1841, 2305, Markus Knudsen, ungkarl og skrædder, 36, af Seden Sogn og pige Maren Pedersdatter, 19, af Seden Sogn
1841, 2509, Mads Ottesen, ungkarl og matros, 26, af Munkeboe Sogn og pige Abelone Marie Povlsdatter, 20, af Seden Sogn
1841, 0310, Peder Hansen, ungkarl, 26, af Seden Sogn og pige Karen Nicoline Hansdatter, 26, af Seden Sogn
1841, 0412, Jacob Jørgensen, ungkarl, 33, tjener i Stige, Lumbye Sogn og pige Christiane Hansdatter, 29, af Seden Sogn
1842, 1803, Niels Christensen, ungkarl, 25, af Seden Sogn og Bye og pige Johanne Marie Andersdatter, 25, af Seden Sogn og Bye
1842, 0805, Niels Pedersen, ungkarl, 28, af Seden Sogn og pige Maren Andersdatter, 26, af Seden Sogn
1842, 1410, Anders Hansen, enkemand, 42, af Westerkjerbye Mark og pige Anne Magrethe Hansdatter, 43, Seden Mark
1842, 1510, Rasmus Hansen, ungkarl, 34, Westerkjerbye og pige Karen Marie Olesdatter, 29, af Seden Mark
1843, 1011, Hans Nielsen, ungkarl, 35, fra Aasum og pige Anne Marie Nielsdatter, 25, af Seden Sogn
1843, 1811, Tage Hansen, ungkarl, 32, af Seden og pige Anne Madsdatter, 29, af Seden
1844, 0505, Hans Andersen, ungkarl, 35, af Seden og pige Caroline Christiane Kirstine Andersdatter, 31, af Seden
1844, 2112, Hans Hansen, ungkarl og væver, 42, af Dræby Fjed, i Munkebo Sogn og enke Abelone Marie Poulsdatter, 23, i Seden Bye
1845, 2211, Hans Hansen, ungkarl, 36, af Seden Bye og pige Maren Nielsdatter, 29, af Seden Bye
1846, 1701, Peder Larsen, enkemand og gaardmand, 57, Westerkjerbye, Agedrup Sogn og pige Anne Kirstine Andersdatter Aagaard, 34, Seden Sogn
1846, 2111, Lars Jacobsen, ungkarl, 27, af Aarslev Sogn og enke Maren Nielsdatter, 47, af Seden Sogn
1848, 0311, Hans Rasmussen, ungkarl, 26, af Westerkjerby og pige Abel Catherine Christensdatter, 28, af Seden
1848, 1612, Jørgen Hansen, ungkarl, 31, af Odense og pige Maren Hansdatter, 30, af Seden, datter af gaardmand Hans Rasmussen
1850, 2906, Lars Jacob Nielsen, ungkarl og boelsmand, 28, af Munkebo og pige Maren Rasmusdatter, 28, af Seden, datter af boelsmand Rasmus Hansen
1850, 0909, Mads Eriksen, ungkarl og muursvend, 21, af Seden og pige Anne Cathrine Slengerich, 22, af Seden, datter af skolelærer Slengerich i Vesterkjerby
1850, 1412, Niels Larsen, ungkarl, 35, af Over Kjærby, Drigstrup Sogn og enke Maren Nielsdatter, 34, her af sognet
1850, 2312, Jørgen Larsen, ungkarl, 27, af Seden og pige Marie Kirstine Pedersdatter, 34, af Seden, født i Ebeltoft
1851, 2501, Søren Christian Pedersen, ungkarl og styrmand, 26, af Seden og pige Nicoline Jørgensine Hansen, 29, af Seden
1851, 2505, Frederik Danielsen, ungkarl, 26, af Martofte, Stubberup Sogn og pige Anne Margrete Slengerich, 25, af Seden
1851, 1312, Niels Christian Mortensen, ungkarl og muursvend, 31, af Seden og pige Marie Kirstine Wilhelmine Henriksen, 31, af Seden
1852, 2507, Peder Pedersen, ungkarl, 28, af Tornø, Munkebo Sogn, nu bosat i Seden og pige Anne Marie Christiansdatter, 28, af Seden
1852, 0108, Rasmus Nielsen, ungkarl, 29, fra Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Gjertrud Marie Rasmusdatter, 29, af Seden
1852, 2210, Adolph Neergaard, ungkarl og proprietair, 29, til Breinholdt i Jylland og jomfru Johanne Wad, 28, af Seden Præstegaard
1852, 1912, Niels Peter Larsen, ungkarl, 22, af Seden og pige Anne Marie Jensdatter, 24, af Seden
1853, 1106, Niels Pedersen, ungkarl og skræder, 35, af Westerkjærby, Agedrup Sogn og pige Anne Kirstine Christensdatter, 38, af Skovgaard Seden Mark
1853, 0810, Michael Caspersen, ungkarl og gaardmand, 25, af Stige, Lumby Sogn og pige Anne Marie Christensdatter, 30, af Seden
1853, 1911, Frands Andersen, ungkarl og huusmand, 34, af Bullerup Agedrup Sogn og pige Anne Marie Rasmusdatter, 26, af Seden