Seden, 1854-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1854-1891, Seden sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato,måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1854, 0803, 1903, Peder Christian Pedersen, 4 dage, søn af huusmand Peder Pedersen Tornøe, i Seden By
1855, 1506, 2006, Rasmus Olsen, huusmand, 55, i Seden
1855, 1907, 2407, Christen Pedersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Peder Poulsen, paa Seden Mark
1856, 0301, 0901, Rasmus Eriksen, huusmand, 52, i Seden
1856, 2012, 2612, Christen Peder Hansen (tvilling), 14 dage, søn af gaardmand Hans Christensen, i Seden By
1856, 2912, 07011857, Rasmus Pedersen, 4½, søn af fruentimmeret Maren Pedersdatter, i Seden
1857, 0806, 1406, Peder Christian Pedersen, 3 dage, søn af huusmand Peder Pedersen (Tornø)
1858, 2211, 2911, Jørgen Slengerich, pensioneret skolelærer, 78, af Agedrup. Født i Odense
1859, 1802, 2502, Anders Jørgen Andersen, 18, søn af gaardmand Anders Hansen, i Seden
1859, 1703, 2203, Erik Madsen, 4, søn af huusmand Mads Eriksen, i Seden
1859, 0107, 0607, Peder Christian Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Hansen, paa Seden Mark
1859, 0808, 1408, Hans Ludvig Hansen, 9 maaneder, søn af fruentimmeret Johanne Marie Larsen, i Seden, tjenende i Seden
1859, 1508, 2008, Rasmus Pedersen, 14 uger, søn af gaardmand Peder Poulsen, paa Seden Mark
1859, 1509, 2109, Peder Christian Pedersen, 4 uger, søn af huusmand Peder Pedersen Tornø, i Seden
1859, 2610, 3010, Udøbt dreng, ½ time, søn af fruentimmeret Maren Nielsen
1859, 0911, 1611, Lars Andersen, 3, søn af huusmand Anders Larsen, i Seden
1859, 1111, 1611, Anders Jørgen Andersen, indsidder, 59, i Seden Hospital
1860, 0201, 0801, Jens Peder Madsen, 2, søn af indsidder Mads Larsen, i Seden
1860, 2801, 0302, Steffen Rasmussen, boelsmand, 64, i Seden
1860, 1403, 1803, Rasmus Rasmussen, almisselem, 74, i Seden Fattighuus
1860, 1803, 2603, Andreas Hansen (tvilling), 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Christensen, i Seden
1860, 0204, 0904, Christian Larsen, enkemand og husaftægtsmand, 64, i Seden
1860, 2008, 2608, Hans Christoffer Mortensen, 1 uge, søn af væver Morten Pedersen, paa Seden Mark
1860, 0612, 1212, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 80½, i Seden
1861, 2201, 3001, Hans Simonsen, enkemand og husaftægtsmand, 85, i Seden
1861, 2403, 3003, Lars Poulsen, sognefoged og gaardmand, 55, i Seden
1861, 0605, 1305, Rasmus Poulsen, ungkarl, 47, i Seden
1861, 1109, 1609, Knud Larsen, husmand, 62, i Seden
1861, 1510, 2310, Mads Peder Larsen, ½, søn af husmand og tømrer Lars Christiansen, paa Seden Mark
1862, 2206, 2606, Udøbt dreng, 1½ time, søn af fruentimmeret Ane Marie Markussen, i Seden
1862, 2805, 0306, Jens Knudsen, i tjeneste hos gaardmand Hans Christensen, 44, paa Seden Mark
1862, 0608, 1108, Lars Pedersen, pensioneret kanalfoged, dannebrogsmand og gaardmand, 60, i Seden
1862, 2611, 3011, Hans Peder Christian Laurids Pedersen, 6 uger, søn af husmand Peder Pedersen Tornøe, i Seden
1862, 2212, 2912, Niels Larsen, husmand, 47, paa Seden Mark
1863, 1603, 2203, Hans Peder Mikkelsen, 5 maaneder, søn af husmand Jens Mikkelsen, i Seden
1863, 2707, 0108, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, paa Seden Mark
1863, 0808, 1208, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 71½, i Seden
1863, 1410, 1710, Dødfødt dreng, søn af pastor Lintrup
1863, 3011, 0612, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Mikkelsen, i Seden
1864, 0303, 1003, Steffen Jørgensen, ugift og indtinget, 55, hos husmand Lars Christiansen, paa Seden Mark
1865, 2102, 2802, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Christensen, paa Seden Mark
1865, 1902, 2502, Hans Hansen, fattiglem, 72, i Seden Fattighus
1865, 2205, 2605, Poul Christian Larsen, arbeidsmand, 26, i Seden, opholdende sig i Odense. Søn af gaardmand Lars Poulsen
1865, 1508, 2008, Mathias Mortensen, murer og husmand, 40, i Seden
1865, 1909, 2409, Jørgen Jacobsen, 14, søn af husmand Lars Jacobsen, i Seden
1866, 2506, 2906, Hans Christensen, ungkarl, 37, tjenende i Bullerup, men hjemmehørende her i sognet
1866, 0509, 0909, Hans Christian Mortensen, 3, søn af indsidder og væver Morten Pedersen
1866, 1009, 1509, Hans Christensen, gaardmand, 41, i Seden
1866, 0412, 0912, Christen Hansen, 16½, paa Seden Mark, i tjeneste paa Østergaard. Søn af husmand Peder Hansen
1867, 2901, 0502, Morten Christensen, enkemand og indsidder, 70½
1867, 0608, 1808, Hans Caspersen, husmand og skræder, 54, i Hjallese Dalum Sogn
1868, 0810, 1110, Jens Peder Madsen, ¾, søn af indsidder Mads Larsen
1868, 2810, 0111, Anders Poulsen, ungkarl og røgter hos gaardmand Niels Hansen, 54 ¾, paa Seden Mark
1868, 1211, 1811, Peder Andersen, ungkarl, 24, paa Seden Mark. Søn af gaardmand Anders Pedersen
1869, 1401, 1901, Niels Jørgensen, ungkarl og fattiglem, 62
1869, 2701, 0202, Peder Sørensen, aftægtshusmand og fisker, 69 og 9 maaneder
1869, 0803, 1503, Hans Christian Pedersen, gaardmand, 38 og 3 maaneder, i Seden
1869, 1104, 1704, Christen Hansen (Eenrum), aftægtshusmand og enkemand, 72, paa Seden Mark
1869, 2305, 2805, Lars Christian Mortensen, ungkarl og røgter hos gaardmand Niels Hansen, 74, i Smaastenskrogen
1869, 2309, 2909, Niels Peder Larsen, indsidder, 39, i Seden
1870, 0703, 1503, Hans Pedersen, gaardmand, 68½, paa Seden Mark
1870, 1006, 1606, Lars Jakobsen, husmand, 51, paa Seden Mark
1870, 0608, 1208, Peder Pedersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Peder Pedersen, paa Seden Mark
1871, 0907, 1207, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Kirstine Madsen. Datter af murer Mads Eriksen
1871, 2107, 2607, Peder Pedersen, husmand, 60½, i Seden
1871, 2012, 2412, Mogens Madsen, 2, søn af indsidder Mads Larsen
1872, 0503, 0803, Dreng, søn af indsidder Mads Larsen
1872, 3105, 0506, Niels Nielsen, fattiglem, 83
1872, 2009, 2509, Hans Christian Mortensen, 5 uger, søn af væver Morten Pedersen
1873, 2804, 0305, Christian Nielsen, ungkarl, 18, i Seden. Stedsøn af smed Jens Madsen
1873, 3105, 0606, Knud Christensen, husmand, 74, paa Seden Mark
1873, 2106, 2706, Poul Jensen, husmand, 37, paa Seden Mark
1873, 1411, 1811, Rasmus Mortensen, 3 uger, søn af indsidder Morten Pedersen
1873, 2311, 2811, Lars Jakob Jensen, 11 maaneder, søn af husmandsenke Ane Jørgensen, paa Seden Mark
1873, 2711, 0512, Hans Hansen Bestman, husmand, 71, i Seden
1873, 2712, 01011874, Hans Madsen, 3, søn af husmand og murer Mads Eriksen
1873, 2712, 02011874, Frands Hansen, husmand, 76, i Seden
1874, 3101, 0502, Hans Ludvig Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af indsidder Carl Chr. Hansen
1874, 0705, 1105, Mads Peder Nielsen, 1 og 5 maaneder, søn af indsidder og fyrbøder Jørgen Nielsen
1874, 1406, 1806, Lars Madsen, fattiglem, 72, i Seden Fattighus
1874, 1907, 2307, Mads Andersen, fattiglem, 81, i Seden Fattighus
1875, 1704, 2404, Hans Vessing Nissen, jordmodermand, 69, i Seden
1875, 1806, 2206, Peder Hansen, husmand, 37, i Seden
1876, 1902, 2602, Frands Knudsen, skibstømrer og husmand, 69, i Seden
1876, 0304, 0904, Carl Laurids Nielsen, 1 maaned, søn af husmand Niels Christensen
1876, 1203, 1803, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 69 og 9 maaneder
1876, 1606, 2106, Peder Pedersen Tornø, husmand, 52, i Seden
1877, 2204, 0405, Dødfødt dreng, søn af skomager Peder Nielsen, i Seden
1877, 2305, 2805, Knud Nielsen, husmand, 40, paa Seden Mark
1877, 2310, 2810, Hans Hansen, fattiglem og fisker, 77
1878, 1104, 1704, Hans Christensen, gaardmand, 61, paa Seden Mark
1878, 1704, 2404, Jørgen Hansen, husmand, 60½, i Seden
1878, 1705, 2605, Niels Jørgen Frandsen, 10 dage, søn af husmand Niels Frandsen, i Seden
1878, 1910, 2510, Rasmus Larsen, husmand, 34, paa Seden Mark
1879, 1402, 2002, Anders Pedersen, aftægtsmand, 76, paa Seden Mark
1879, 1902, 2502, Lars Jakob Jørgensen, husmand, 74, i Seden
1879, 2504, 0205, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 73, paa Seden Mark
1879, 0808, 1108, Morten Pedersen, væver og fattiglem, 59
1879, 1412, 2012, Jakob Jørgensen, husmand, 71, i Seden
1880, 2704, 0205, Hans Christiansen, tjenestekarl, 18, paa Seden Mark
1879, 3012, 07011880, Hans Cordt Gottlieb Binas, fhv. skibskapitain, 65
1880, 0807, -, Peter Petersen, matros og ugift, 22, paa 'Hecules' af Fanø
1880, 3010, 0311, Hans Peder Hansen, 4, søn af husmand Niels Hansen, paa Seden Mark
1881, 1001, 1701, Søren Nielsen, husmand, 66, paa Seden Mark
1882, 0202, 0902, Mads Larsen, indsidder, 54, i Seden
1882, 0910, 1410, Henrik Frederik Iversen, 3 dage, søn af fisker Jørgen Iversen, i Seden
1883, 2701, 0202, Peder Christensen, ungkarl, 80, som blind opholdende sig paa fødegaarden paa Seden Mark
1883, 1503, 2103, Markus Knudsen, husmand og enkemand, 78, i Seden
1884, 2410, 3010, Jørgen Nielsen, gaardmand, 65, i Seden
1884, 1711, 2111, Lars Peder Sørensen, 1½, søn af fraskilt kone Karen Larsen, paa Seden Mark
1885, -, 2604, Dødfødt dreng, søn af fisker Carl Christian Andresen
1886, 2401, 2901, Povl Madsen, husmand, 69, i Seden
1886, 1902, 2502, Rasmus Pedersen, gaardmand og enkemand, 76, i Seden
1886, 2302, 0203, Carl Christian Lind Olsen, 11 maaneder, søn af baadfører Christian Lind Olsen, i Seden
1886, 1703, 2403, Niels Christian Mortensen, husmand og murer, 65, i Seden
1886, 2509, 0110, Dreng, født i Seden, søn af arbeidsmand Jørgen Pedersen, af Skibhusene
1887, 0307, 1207, Harry Hartvig Louis Petersen, 10 og 3 maaneder, søn af sypige Tora Pedersen, i Odense
1887, 0512, 1212, Peder Povlsen, aftægtsmand og enkemand, 76½, paa Seden Mark
1888, 1001, 1601, Lavrids Gerhard Emil Olsen, 1 maaned, søn af fisker Peder Christian Olsen, i Seden
1888, 0402, 1202, Anders Marius Jørgensen (tvilling), 9 maaneder, søn af forpagter Hans Jørgensen, paa Seden Mark
1888, 0502, 1202, Hans Lavrits Jørgensen (tvilling), 9 maaneder, søn af forpagter Hans Jørgensen, paa Seden Mark
1888, 1204, 1704, Hans Martin Iversen, 16, i Seden. Søn af fisker Jørgen Iversen
1889, 0101, 0801, Lars Christiansen, husmand og tømrer, 68½, paa Seden Mark
1889, 1606, 2106, Lavrids Olsen, 1 maaned, søn af fisker Peder Chr. Olsen, i Seden
1891, 0712, 1412, Anders Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, Seden Mark
1891, 2506, 0207, Anders Olsen, pensioneret lærer og gift, 72, af Odense
1891, 2312, 3012, Karl Kristian Frandsen, 11 maaneder, søn af husmand Niels Frandsen, i Seden
1854, 1906, 2406, Maren Tagesdatter, enke, 82½, i Smaasteenskroggaarden paa Seden Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1854, 2211, 2611, Anne Cathrine Clausen, 4 maaneder, datter af fruentimmeret Anne Marie Larsdatter, i Seden
1855, 1703, 1903, Sophie Andersen, 3, datter af indsidder, Anders Hansen, i Seden
1855, 2004, 2304, Anne Margrethe Nielsdatter, 37, i Seden. Indsidder Anders Hansen
1856, 0202, 0802, Mette Marie Larsen, 4, datter af boelsmand Lars Jacob Nielsen, paa Seden Mark
1857, 2205, 2605, Mette Poulsdatter, 61, i Seden. Gaardmand Lars Poulsen
1857, 0510, 1110, Udøbt pige, 4 uger, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Seden
1858, 2705, 0106, Anne Christine Nielsen, 2, datter af gaardmand Niels Christensen, i Seden
1858, 2807, 0208, Karen Andersdatter, enke, 87, i Seden. Sognefoged og gaardmand Mads Pedersen
1858, 0610, 1310, Maren Nielsdatter, 60, i Seden. Huusmand Lars Jacobsen
1858, 2710, 0311, Abelone Thagesdatter, enke, 82, i Seden. Huusmand Poul Sørensen
1859, 2202, 2702, Sidsel Ane Kathrine Pedersdatter, 66, paa Seden Mark. Huusmand Christen Hansen
1859, 1804, 2204, Karen Sophie Knudsen, 4, datter af indsidder Knud Rasmussen, i Seden
1859, 0906, 1506, Maren Jørgensdatter, 78, i Seden. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1859, 1406, 1906, Ane Marie Andersen, 10, datter af huusmand og tømrer Anders Hansen, i Seden
1859, 2203, 2903, Eline Madsen, 31, paa Stige Hauge Mark. Datter af gaardmand Mads Andersen
1860, 2401, 3101, Dorthea Pedersdatter, aftægtsenke, 85, paa Seden Mark. Gaardmand Poul Rasmussen
1860, 2501, 0302, Johanne Christine Hansen, 2½, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Seden
1860, 1703, 2403, Ane Marie Christensdatter, 48, i Seden. Huusmand Lars Jacobsen
1860, 0707, 1207, Maren Steffensdatter, 76, paa Seden Mark. Aftægtsboelsmand Rasmus Hansen
1861, 1906, 2306, Kirsten Nielsen, 3½, datter af indsidder Niels Andersen, i Seden
1861, 0911, 1511, Ane Dorthea Sørensdatter, aftægtsenke, 87, paa Seden Mark. Gaardmand Anders Hansen
1862, 0902, 1602, Marie Kirstine Mortensen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder og væver Morten Pedersen, paa Seden Mark
1862, 1502, 1902, Dødfødt pige, datter af sognepræst L. Lintrup, i Seden
1862, 2205, 2505, Madsine Petrine Larsen, 1 maaned, datter af huusmand og tømrer Lars Christiansen, paa Seden Mark
1863, 2304, 2904, Laure Kirstine Larsen (tvilling), 3, datter af fruentimmeret Ane Kirstine Larsen. Hos huusmand Lars Rasmussen, paa Seden Mark
1864, 0203, 0903, Christiane Pederline Pedersen, 4 maaneder, datter af huusmand Peder Pedersen Tornø, i Seden
1864, 1003, 1603, Mathea Cecilie Normann, ugift, 84, midlertidigt ophold i Seden Præstegaard
1864, 2711, 0312, Karen Kirstine Christensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Christian Christensen, paa Seden Mark
1865, 1603, 2403, Madsine Caroline Larsen, 9 maaneder, datter af huusmand og tømrer Lars Christiansen, paa Seden Mark
1866, 2202, 2802, Johanne Thomasdatter, fattiglem og enke, 78. Rasmus Rasmussen
1866, 2609, 3009, Marie Christiane Larsen, 4½, datter af huusmand og tømrer Lars Christiansen, paa Seden Mark
1867, 0701, 1301, Stine Marie Knudsdatter, enke, 60, i Seden. Huusmand Rasmus Olsen
1867, 2310, 2710, Dorte Marie Hansdatter, 52½. Smed Lorents Hansen
1868, 2011, 2911, Pouline Frandsen, ugift, 29½. Datter af huusmand Frands Knudsen
1869, 2001, 2501, Johanne Kristine Hansen, 2 maaneder, datter af ugift fruentimmer Petrine Nielsen
1869, 0106, 0706, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 75½. Gaardmand Niels Jørgensen
1869, 1108, 1508, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Christian Larsen
1869, 2410, 2910, Karen Marie Andersen, 18½, i Seden. Datter af gaardmand Anders Hansen
1869, 0511, 1111, Kirsten Pedersdatter, fattiglem og enke, 73, i Seden. Lars Jensen
1870, 1506, 2106, Mette Andersdatter, 53. Tømrer Hans Vissing Hansen
1871, 2506, 2906, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Chr. Larsen
1871, -, 0111, et ubekjendt fruentimmer, funden i Aaen. Havde graat haar
1872, 2707, 3107, Marie Pedersdatter, 63 og 9 maaneder, af Seden. Skibstømrer Anders Hansen
1872, 2509, 2909, Udøbt pige, datter af huusmand Hans Christian Larsen
1872, 0410, 0910, Kirstine Marie Hansdatter, 57½. Aftægtshusmand Lars Rasmussen
1872, 2612, 02011873, Dortea Margrete Hansen Vissing, ugift, 27. Datter af dagleier Hans Vissing
1874, 1504, 2104, Maren Hansen, 13, datter af indsidder Carl Christ. Hansen
1874, 2304, 2804, Povline Kirstine Koch, enke, 73, i Seden. Indsidder og fisker Peder Sørensen
1874, 2404, 0105, Oline Madsine Katrine Olsen, 9 maaneder, datter af pige Abelone Jørgine Madsen
1874, 2804, 0305, Maren Kirstine Hansen, 3, datter af indsidder Hans Hansen
1874, 0508, 0908, Johanne Caroline Frandsen, ugift, 34, af Seden. Husmand Frands Hansen
1874, 2012, 2712, Hansine Martine Hansen, 8 dag, datter af husmand Niels Hansen, paa Seden Mark
1875, 0906, 1206, Ane Kirstine Pedersen, 1 dag, datter af gaardmand Povl Pedersen, paa Seden Mark
1876, 0205, 1005, Lene Andersen, 41, paa Seden Mark. Gaardmand Povl Pedersen
1876, 0107, 0407, Maren Sophie Pedersen, 32, i Seden. Husmand og skomager Søren S. Pedersen
1876, 1807, 2207, Maren Povlsdatter, 51, paa Seden Mark. Gaardmand Anders Andersen
1876, 0610, 1210, Maren Andersdatter, enke, 68. Aftægtsmand Anders Hansen
1876, 0412, 0912, Katrine Rasmusdatter, fattiglem og enke, 80 og 9 maaneder. Lars Madsen
1877, 2704, 0405, Ane Kirstine Pedersen, 21, i Seden. Datter af skomager Peder Nielsen
1878, 2104, 2704, Malene Kirstine Rasmusdatter, 67, i Seden. Gaardmand Rasmus Pedersen
1879, 1202, 1802, Ane Katrine Hansdatter, husmandsenke, 66, i Seden
1879, 2602, 0503, Maren Pedersdatter, 56. Husmand Markus Knudsen
1879, 2305, 3005, Malene Kirstine Christensdatter, 60, paa Seden Mark. Gaardmand Peder Povlsen
1879, 0808, 1108, Ane Kirstine Nielsen, enke, 65, i Seden. Husmand Frands Hansen
1879, 1808, 2208, Karen Dorthea Pedersen, ugift, 28, paa Seden Mark. Gaardmand Peder Poulsen
1880, 1103, 1603, Ane Katrine Andersen, 9 maaneder, datter af husmand Christian Andersen, i Seden
1880, 1605, 2105, Karen Nikoline Hansdatter, 65, i Seden. Indsidder Peder Hansen
1880, 1605, 2205, Ane Jørgensen, enke, 45, paa Seden Mark. Husmand Rasmus Larsen
1880, 2710, 0311, Maren Hansen, 10, datter af husmand Niels Hansen, paa Seden Mark
1880, 0211, 0911, Karen Povlsdatter, enke, 77, paa Seden Mark. Aftægtsmand Anders Pedersen
1880, 0211, 0911, Maren Kirstine Andersen, 4, datter af gaardmand Hans Christian Andersen, i Seden
1880, 2112, 2712, Maren Cathrine Henriksen, tjenestepige, 15, hos husmand Niels Frandsen, i Seden
1881, 3001, 0702, Madsine Mathilde Larsen, 4, datter af gaardmand Adolf Larsen
1881, 1509, 2209, Ane Katrine Andersen, 68, i Seden. Smed Jens Madsen
1882, 1605, 2205, Kirstine Marie Rasmusdatter, enke, 89, i Seden. Almisselem Niels Nielsen
1882, 1807, 2407, Marie Kirstine Pedersdatter, 65, i Seden. Husmand Jørgen Larsen
1882, 2307, 2907, Johanne Marie Hansen, enke, 85, paa Seden Mark. Gaardmand Hans Pedersen
1882, 0908, 1408, Caroline Marie Povlsen, 19, i Seden. Datter af husmand Povl Madsen
1882, 3112, 04011883, Kirsten Hansdatter, enke, 84. Almisselem Hans Hansen
1883, 1006, 1506, Hansine Hansen, 31, paa Seden Mark. Gaardmand Povl Pedersen
1883, 2906, 0407, Maren Kirstine Andersen, ½, datter af gaardmand Hans Chr. Andersen, i Seden
1883, 0512, 0912, Maren Kirstine Hansen, 1½, datter af indsidder Hans Hansen
1884, 1603, 2103, Karen Marie Olesdatter, 71. Husmand Rasmus Hansen
1884, 0606, 1106, Ane Margrethe Jensen, 29, i Seden. Indsidder Christen Johansen
1885, 3005, 0406, Thora Kristine Madsen, 1, datter af husmand Morten Madsen, i Seden
1886, 0602, 1402, Petra Johanne Cecilie Hansen, 2, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, i Seden
1886, 1602, 2202, Ane Kirstine Frandsen, 6 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Frandsen, i Seden
1886, 2402, 0103, Marie Kirstine Hansen, 1 0g 3 maaneder, datter af indsidder Hans Jørgen Hansen, i Seden
1886, 2903, 0504, Ane Marie Markussen, 41, tjenende i Dalby Sogn ved Kolding
1886, 0507, 1207, Charlotte Meyland, distriktsjordemoder og enke, 73½. Husmand Hans Vissing Nissen
1887, 1302, 1802, Lucie Charlotte Christensen, enke, 66, i Seden. Husmand Hans Chr. Petersen
1887, 1404, 1904, Ane Marie Christensdatter, enke og fattiglem, 84, i Seden Fattighus
1887, 2906, 0407, Nielsine Hansen, 28½, i Seden. Baadfører Christian Lind Olsen
1887, 2810, 0311, Karen Elisabet Clausen, enke, 75, paa Falster. Lærer Clausen
1888, 2602, 0503, Ane Marie Frandsen, ugift, 55, i Seden. Opholdt sig i hjemmet. Datter af afdøde husmand Frands Knudsen
1888, 2802, 0503, Karen Dødfødt pige, datter af ugift Karen Kirstine Sørensen, i Seden
1888, 1903, 2503, Maren Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Niels Hansen, i Seden
1888, 1903, 2603, Ane Margrethe Povlsdatter, enke, 82, i Seden. Husmand Frands Knudsen
1888, 0407, 0907, Maren Rasmusdatter, 67, i Seden. Gaardmand Rasmus Hansen
1888, 1908, 2408, Maren Kirstine Larsen, sypige, 30, paa Seden Mark. Tømrer Lars Christiansen
1888, 1910, 2510, Johanne Marie Andersdatter, 71, i Seden. Aftægtsgaardmand Niels Christensen
1888, 2610, 3110, Maren Pedersen, 55, paa Seden Mark. Husmand Jens Pedersen Vigerøe
1889, 0907, 1407, Maren Kristine Margrete Pedersen, 12 dage, datter af ugift Caroline Mathilde Christiansen, i Seden
1890, 2201, 2801, Alma Katrine Jørgensen, 4 maaneder, datter af indsidder Niels Jørgensen, i Seden
1890, 1503, 2003, Klara Eleonore Frederikke Fris, 1, datter af ugift Karen Pedersen, af Aagaard i Haarslev
1890, 2406, 3006, Edel Sofie Hansdatter, enke, paa aftægt hos svigersønnen husmand Hans Vilh. Jensen, 76, Seden Mark. Husmand Knud Kristensen
1890, 2711, 0312, Elna Kristine Hansen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Peder Kristien Hansen, af Odense
1891, 1906, 2306, Ane Marie Sørensen, 65, i Seden. Husmand Hans Hansen
1891, 2606, 3006, Ane Nielsdatter, 75, i Seden. Røgter Anders Larsen