Allerup, 1848-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1848-1891, Allerup sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk


1848, 1710, 2210, Jens Jensen, almisselem, 77, i Allerup Fattighuus
1849, 0301, 1101, Hans Hansen, aftægtsmand, 75, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Allerup
1849, 1901, 2701, Mads Knudsen, indsidder, 68, paa Allerup Mark
1849, 1702, 2502, Hans Christiansen, 2½, søn af Ane Marie Christensen, i Allerup
1849, 1903, 2503, Erik Hansen, almisselem, 86, hos huusmand Lars Larsen, i Allerup
1849, 1304, 2604, Knud Andersen, 1, søn af Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1849, 3105, 0606, Theodor Emil Smith, 1 dag, søn af skolelærer N. Smith, i Allerup
1849, 2108, 2608, Niels Christian Pedersen, 2 dage, søn af indsidder og væver Peder Madsen, i Thorup
1850, 2303, 0204, Lars Christian Madsen, tjenestekarl, 39½, hos præsten Hvalsøe. i Allerup
1850, 0204, 0704, Jens Vilhelm Pedersen, 4, pleiebarn hos indsidder Jens Svanninge, i Allerup Fattighuus
1850, 1507, 2007, Rasmus Ibsen, fattiglem, 83, i Allerup Fattighuus
1850, 2207, 2607, Jørgen Madsen, indsidder, 55½, i Allerup Fattighuus
1850, 2808, 0409, Christian Iversen Hvalsøe, sognepræst, 87½, for Allerup og Davinde
1851, 1203, 1703, Hans Johansen Jensen, ungkarl og træskomand, 34½. Søn af indsidder Jens Rasmussen, i Allerup Fattighuus
1851, 0804, 1704, Niels Jensen, 13 dage, søn af huusmand Jens Hansen, Allerup Mark
1851, 0508, 1008, Lars Rasmussen, 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Larsen, i Thorup
1851, 0412, 1112, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Frits Larsen, i Allerup
1852, 1003, 1803, Christian Alberth Nyboe, snedkermester, 76, i Allerup
1852, 1907, 2307, Lars Christian Andersen, 10 maaneder, søn af gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1853, 0104, 0604, Jens Rasmussen, almisselem, 76, i Allerup Fattighuus
1853, 1804, 2304, Lars Christian Rasmussen 5 uger, søn af gaardmand Rasmus Larsen, i Thorup
1853, 1405, 2205, Rasmus Nielsen, 2 dage, søn af huusmand Niels Knudsen, paa Allerup Mark
1853, 2906, 0707, Anders Jørgensen, 15½, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Allerup
1854, 1604, 2304, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, Allerup Mark
1854, 1407, 2007, Christian Jørgensen, selveiergaardmand, 52, i Allerup
1855, 1801, 2601, Poul Andersen, selveierhuusmahnd, 71½, paa Allerup Mark
1855, 1603, 2303, Peder Larsen, selveierhuusmand, 47, paa Thorup Mark
1855, 1605, 2205, Christen Clausen, almisselem, 77, hos sønnen Niels Christensen, i Allerup
1855, 2306, 2806, Jens Knudsen Marstrand, 1 dag, søn af huusmand Knud Jensen Marstrand, i Allerup
1856, 2004, 2504, Hans Christian Nielsen, 12, søn af .. mand Niels Knudsen, paa Allerup Mark
1856, 0706, 1306, Hans Andersen, aftægtsmand og bødker, 62, paa Allerup Mark
1856, 2808, 0309, Anders Jensen, gaardmand, 56, i Thorup
1856, 3108, 0509, Hans Jacobsen, huusmand, 61, paa Allerup Mark
1856, 2112, 2712, Mads Christensen, 1½, søn af indsidder og huusmand Christen Ulriksen, i Thorup
1856, 2912, 12011857, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1857, 0507, 0807, Peder Christensen, 9½, søn af huusmand Christen Ulriksen, i Thorup
1857, 1311, 2111, Anders Hansen, ungkarl, huusmand og smed, 34½, i Allerup
1858, 2102, 0103, Søren Hempel Barfoed, 21 og 3 maaneder. Født 6.11.1836 i Øbro Præstegaard. Søn af pastor Barfoed, i Allerup
1858, 2003, 2603, Johan Ludvig Hansen, 19½. Søn af Hans Hansen, i Allerup
1858, 0704, 1304, Lars Larsen, 6½, søn af Ane Kirstine Jørgensen, i Allerup. Stedsøn af huusmand Hans Jørgensen, i Allerup
1858, 1204, 1904, Carl Emil Hansen, 6, søn af huusmand Hans Hansen, i Allerup
1858, 1404, 1904, Frederik Ferdinand Hansen, 3 og 1 maaned, søn af huusmand Hans Hansen, i Allerup
1858, 0805, 1305, Jens Hansen, 5, søn af indsidder Hans Johannessen, i Allerup
1858, 0307, 0807, Hans Pedersen, fæstehuusmand, 40, i Thorup. Født 10.5.1818 i Birkende
1858, 1309, 1709, Knud Andersen, .., søn af Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1858, 2911, 0412, Hans Jørgen Andersen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1859, 0605, 1205, Niels Christian Knudsen, 3 uger, søn af huusmand Knud Hansen, paa Allerup Mark
1859, 2709, 0410, Lars Christian Andersen, ungkarl 19½. Født 27…1846 i Thorup. Søn af afdøde gaardmand Anders Jensen i Thorup
1860, 0505, 1205, Hans Hansen, selveierhusmand, 49, i Thorup
1860, 1606, 2006, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Morten Jacobsen, i Allerup
1860, 1307, 1807, Jens Rasmus Johansen, huusmand og skomager, 57 og 9 maaneder, i Allerup. Født 27.8.1802
1860, 3007, 0408, Jens Christian Jørgensen, 1, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Allerup
1860, 3012, 04011861, Søren Rasmussen, aftægtsmand, 57 og 3 maaneder, paa Allerup Mark
1861, 0704, 1404, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Rasmussen, af Allerup Mark
1861, 1405, 2105, Ole Rasmussen, aftægtsmand, 87 og 9 maaneder, hos sønnen gaardmand Jørgen Chr. Olsen, af Thorup
1861, 2105, 2605, Mads Christensen, 4 dage, søn af huusmand og steenhugger Christen Ulriksen, i Thorup
1862, 2001, 2601, Jørgen Jørgensen, 5 dage, søn af fruemtimmer Karen Jørgensen, i Allerup Fattighus. Født 15.1.1862
1862, 1512, 2312, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 86, hos sønnen Rasmus Larsen, i Thorup
1863, 1111, 1811, Henrik Hansen, aftægtsmand, 74, hos svigersønnen Knud Jensen Marstrand, i Allerup
1863, 2011, 2711, Frederik Pedersen, boelsmand, 60, paa Thorup Mark
1864, 1404, 2304, Anders Vilhelm Hansen, …, 23 og 3 maaneder, ved 6te Regiment, 2det Compagnie. Født 31.12.1840. Søn af gaardmand Hans Hansen, i Allerup
1864, 1609, 2409, Niels Rasmussen, selveiergaardmand, 71½, i Allerup
1865, 1303, 1603, Hans Hansen, huusmand og slagter, 44½, paa Allerup Mark
1865, 1703, 2303, Niels Casper Hansen, …, 23, søn af afdøde huusmand Hans Andersen, paa Allerup Mark
1865, 1304, 1804, Mads Madsen, ungkarl og røgter, 46 og 3 maaneder, hos gaardmand Rasmus Larsen, i Thorup. Født 17.11.1818 i Birkende Sogn
1865, 0807, 1307, Hans Larsen, huusmand, 59, paa Allerup Mark
1865, 2908, 0309, Henrik Christian Knudsen Marstrand, ½, søn af huusmand Knud Jensen Marstrand, i Allerup. Født 6.3.1865
1865, 2109, 2409, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Larsen, i Allerup
1865, 0511, 1211, Dødfødt dreng, søn af Ane Marie Rasmussen, i Allerup
1866, 1501, 2101, Niels Peder Nielsen, 11 uger, søn af væver Lars Christian Nielsen, i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn
1866, 2909, 0210, Hans Frederiksen, ungkarl, 31 og 3 maaneder. Født 6.6.1835 paa Allerup Mark. Søn af afdøde Frederik Pedersen, paa Thorup Mark
1867, 0801, 1301, Anders Peder Knudsen, 4 maaneder, søn af Ane Cathrine Andersen. Pleiebarn hos indsidder Niels Nielsen, i Thorup
1867, 2403, 3003, Niels Peder Hansen, 4, søn af huusmand Peder Hansen, i Thorup. Født 23.2.1863 sammesteds
1867, 1304, 1904, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Marie Rasmussen, i Allerup. Hjemme hos faderen indsidder Rasmus Jensen
1867, 2709, 0410, Rasmus Pedersen, gaardmand, 66, paa Thorup Mark
1868, 2801, 0402, Hans Hansen, selveiergaardmand, 71½, i Thorup
1868, 0506, 1006, Christen Ulriksen, huusmand og steenhugger, 55, i Thorup
1869, 2901, 0502, Rasmus Nielsen, 3, søn af huusmand og væver Niels Rasmussen, i Thorup
1869, 0404, 0904, Niels Peder Jørgensen, 9 maaneder, søn af fruentimmer Sidsel Jørgensen, i Allerup
1869, 3004, 0605, Ove Christian Sørensen, 9 maaneder, sønaf gaardmand Søren Madsen, Allerup Mark. Født 16.7.1865
1870, 2501, 0202, Rasmus Hansen, ½, søn af huusmand Hans Jensen, i Allerup
1870, 2204, 2804, Knud Nielsen, fhv. gaardeier, 72, i Allerup
1870, 0906, 1506, Lars Christian Hansen, 1, søn af huusmand Hans Jensen, i Allerup
1870, 1612, 2312, Hans Sørensen, aftægtsmand, 79½, hos gaardmand Peder Sørensen, i Thorup
1871, 1902, 2402, Anders Rasmussen, ungkarl,58 og 3 maaneder, hos boelsmand Hans Nielsen, paa Allerup Mark
1871, 1106, 1606, Peder Jensen, huusmand, 46, paa Allerup Mark
1871, 2208, 2608, Rasmus Larsen, gaardeier, 42, i Thorup
1871, 2209, 2809, Jens Peder Rasmussen, 1, søn af indsidder Rasmus Morten Jacobsen, i Allerup
1871, 0410, 1110, Niels Jørgensen, aftægtsmand, 83½, hos boelsmand Niels Rasmussen, paa Allerup Mark
1871, 2512, 3012, Hans Peter Jensen, seminarist og hjælpelærer, 28½, hos skolelærer N. Smith, i Allerup
1872, 0102, 0702, Anders Poulsen, 10 og 3 maaneder, søn af huusmand Poul Christensen, paa Allerup Mark
1872, 0903, 1503, Hans Rudolf Nielsen, 13½, søn af indsidder Niels Hansen, paa Allerup Mark
1872, 0404, 1004, Peder Rasmussen, ungkarl og røgter, 84, hos pastor Barfoed, i Allerup
1872, 0209, 0709, Lars Larsen, huusmand, 67½, i Allerup
1872, 1112, 1812, Hans Hansen, aftægtsmand, 77 og 9 maaneder, hos gaardmand Lars Chr. Madsen, Allerup Mark
1873, 2203, 2903, Christen Hansen, selveiergaardmand, 64 og 8 maaneder, i Allerup
1873, 2204, 2904, Anders Corneliusen, 1½, søn af gaardmand Ole Corneliusen, paa Allerup Mark
1873, 2804, 0505, Rasmus Jensen, indsidder, 61½, i Allerup Fattighus
1873, 1905, 2605, Peder Andersen, 30. Søn af gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1873, 0606, 1206, Rasmus Larsen, enkemand og aftægtsmand, 83½, hos husmand Poul Christensen, paa Allerup Mark
1873, 1609, 2109, Hans Hansen, 11 dage, søn af husmand og skrædder Peder Hansen, i Thorup
1873, 0311, 1011, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 86½, hos husmand Knud Madsen, paa Allerup Mark
1873, 2212, 2912, Peder Sørensen, gaardmand, 65 og 3 maaneder, i Thorup
1874, 1601, 2301, Anders Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 65 og 9 maaneder, hos gaardmand Ole Corneliusen, paa Allerup Mark
1874, 0505, 1105, Christian Larsen, husmand, 67, i Thorup Skovhus
1874, 2806, 0607, Rasmus Peder Jørgensen, 22½. Søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Allerup
1874, 0507, 1107, Hans Andersen, aftægtshusmand, 64½, hos husmand Anders Hansen, i Thorup
1874, 0611, 1311, Niels Nielsen, indsidder og skovhugger, 70½, i Thorup
1875, 1702, 2402, Niels Larsen, 1½, søn af fruentimmer Maren Madsen, i Thorup
1875, 0604, 1304, Niels Peder Nielsen, 11 maaneder, søn af indsidder Andreas Nielsen, paa Allerup Mark
1875, 1004, 1604, Mads Larsen, 1½, søn af fruentimmer Maren Madsen, i Thorup
1875, 2005, 2505, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Madsen, paa Allerup Mark
1875, 1906, 2506, Niels Vilhelm Larsen, fæstehusmand og væver, 68 og 9 maaneder, Allerup Mark
1875, 2806, 0307, Anders Nielsen, ungkarl og stenhugger, 33½, i Thorup. Født 6.1.1842
1876, 3003, 0604, Jens Pedersen, gift, skrædder og fattiglem, 57, paa Arbejdsanstalten Birkum
1876, 2004, 2704, Lars Hansen, gift og fattiglem, 77, paa Arbejdsanstalten Birkum
1876, 0507, 1007, Frederik Christian Andersen, ungkarl, 18, tjente hos Ole Corneliusen. Søn af væver Anders Nielsen, Thorup
1876, 1508, 2108, Johan Hvalsøe, ugift og cand., 82 og 3 maaneder
1877, 3004, 0705, Niels Henriksen, fattiglem, 62, paa Arbejdsanstalten Birkum
1877, 0806, 1306, Rasmus Rasmussen, 17 dage, søn af ugift Johanne Marie Rasmussen, Allerup Mark
1877, 0408, 1008, Hans Christian Andersen, gift og gaardejer, 70, i Allerup
1877, 0210, 0710, Marius Christian Andersen, 3½, plejebarn hos husmand Peder Rasmussen, Allerup Mark
1877, 0411, 1211, Hans Rasmussen, aftægtsboelsmand, 70, paa Allerup Mark
1878, 0702, 1202, Peder Christensen, 13 uger, søn af pige Ane Kirstine Kristensen, i Odense. I pleje hos husmand Morten Andreas Nielsen, Allerup Mark
1878, 0902, 1502, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 67, i Allerup
1878, 0105, 0805, Niels Pedersen, 11, søn af husmand Peter Rasmussen, Allerup Mark
1878, 0407, 1007, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Larsen
1878, 3110, 0711, Carl Christian Hansen, 2 maaneder, søn af husmand Hans Chr. Hansen, Allerup Mark
1878, 1412, 1912, Hans Christian Jørgensen, 6, søn af indsidder Jørgen Rasmussen, Thorup Skov
1879, 1104, 2504, Lars Peter Vilhelm Petersen, 8 maaneder, søn af pige Sofie Nielsen, Allerup Mark
1879, 2311, 2811, Hans Christian Hansen, 6 maaneder, søn af bødker Mads Hansen
1880, 0502, 1102, Morten Andreas Nielsen, husmand, 34, paa Allerup Mark
1880, 1002, 1402, Jens Christian Nielsen, 4, søn af husmand Anders Nielsen, Allerup Mark
1880, 0512, 1012, Hans Christian Nielsen, 15½, søn af husmand Niels Rasmussen, Allerup Mark
1880, 2301, 2901, Karl Johan Petersen, 6, søn af huusmand Morten Pedersen, Allerup
1881, 1301, 2001, Poul Christensen, huusmand og væver, 60, paa Allerup Mark
1881, 0203, 0803, Markus Enevold Hvalsø, lærer, 82, i Allerup
1881, 1310, 2010, Niels Larsen, aftægtsgaardmand, 79½, i Allerup
1881, 2812, 04011882, Hans Lauritz Hansen, 13, søn af boelsmand Rasmus Hansen, Allerup Mark
1881, 0105, 1005, Søren Andersen, smed, 70, i Thorup
1882, 0702, 1402, Morten Peter Karstensen, 4 uger, søn af husmand Hans Chr. Karstensen, Allerup
1882, 1102, 1702, Peder Rasmussen, rentier, 63, hos gaardmand Jørgen Christiansen
1882, 1604, 2004, Morten Pedersen, indsidder, 49, paa Allerup Mark
1882, 0105, 0605, Rasmus Carl Christiansen, smed, 35, i Allerup
1882, 1710, 2410, Jørgen Pedersen, huusmand, 72½, paa Thorup Mark
1882, 0712, 1312, Hans Jensen, husmand, 55, Thorup
1883, 0804, 1404, Hans Peter Eriksen, husmand, 48, paa Allerup Mark
1883, 0806, 1306, Peder Stø…beh Christensen, 3 maaneder, søn af tømrer Peter Christensen
1883, 2605, 3105, Jørgen Andersen, boelsmand, 78, paa Allerup Mark
1884, 0602, 1202, Søren Frederik Hansen, tjenestekarl, 20½, i Fraugde
1884, 2202, 0103, Hans Nielsen, gaardmand, 75, i Thorup
1884, 3103, 0504, Hans Christian Stensen, fattiglem, 37, tjente paa Fraugdegaard
1884, 1706, 2206, Rasmus Christian Rasmussen, 1, plejebarn hos huusmand Peder Rasmussen, Allerup Mark
1884, 0506, 0906, Hans Nielsen, fattiglem, 75, Arbejdsanstalten paa Birkum Mark
1885, 2803, 0404, Jørgen Hansen, smed, i Allerup
1885, 1005, 1605, Sofus Christian Barfoed, 46
1885, 0307, 0807, Otto Frederik Christiansen, ungkarl, 19, hos gaardmand Lars Andersen, i Allerup
1885, 1910, 2410, Karl Johannes Petersen, 4, søn af Morten Pedersens enke
1886, 1901, 2501, Peter Christian Hansen, 4, søn af stenhugger Anders Hansen, Thorup
1886, 2501, 0102, Jens Christian Knudsen, smed, 64, i Thorup
1886, 0702, 1402, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Hansen, Allerup Mark
1886, 1102, 1802, Marius Rasmussen, 9, søn af husmand Jørgen Rasmussen, Allerup Mark
1886, 2802, 0403, Niels Jørgen Petersen Steen, 4 maaneder, søn af husmand Christian Steen, Allerup Mark
1886, 0803, 1303, Niels Jørgensen, gartner, 85½, paa Allerup Mark
1886, 0905, 1705, Mads Petersen, gaardmand, 80½, paa Thorup Mark
1886, 0308, 0908, Niels Cornelius Anders Corneliussen, 1 maaned, søn af gaardmand Ole Corneliussen, Allerup Mark
1887, 0701, 1401, Rasmus Sørensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Mads Sørensen, Allerup Mark
1887, 1501, 2101, Jørgen Vilhelm Madsen, gift og aftægtsmand, 76, i Allerup
1887, 0504, 0904, Niels Rasmussen, ugift og gaardmand, 6´52, paa Thorup Mark
1887, 1705, 2305, Imil Immanuel Hansen, 5 maaneder, søn af væver Jens Nikolaj Hansen, Allerup
1887, 1009, 1809, Christian Iver Hansen, 9, søn af gaardmand Lauritz Hansen, Allerup
1887, 0311, 0911, Niels Christian Nielsen, 10 maaneder, plejebarn hos huusmand Hans Peter Eriksens enke, Allerup Mark
1888, 1406, 2106, Niels Rasmussen, huusmand, 58, paa Allerup Mark
1888, 2506, 2906, Peder Christian Petersen, 64, Allerup Mark. Husmand Matth. Petersens fader
1888, 0506, 1306, Jens Rasmussen, aftægtshusmand, 83, Thorup Mark
1889, 2002, -, Frederik Christian Rasmussen, gift og smed, 51½, i Allerup
1889, 0905, 1705, Valdemar Knudsen, 7 uger, søn af murer Lars Chr. Knudsen, i Allerup
1889, 1103, 1803, Jens Christian Rasmussen, ungkarl, 17 og 9 maaneder, i Allerup
1889, 1406, 1806, Hans Jensen, gift og skomager, 23, i Thorup
1889, 2510, 3110, Andreas Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Allerup
1890, 0703, 1403, Rasmus Hansen, gift og træskomand, i Allerup [ingen alder]
1890, 3010, 0611, Jørgen Christiansen, gift og boelsmand, paa Torup Mark [ingen alder]
1890, 2711, 0412, Morten Andersen, gaardmand, 48, i Torup
1890, 3105, 0406, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Marie Jørgensen, Allerup Mark
1891, 0304, 1004, Niels Jørgensen, fattiglem, 77, paa Arbejdsanstalten, Birkum Mark
1848, 2005, 2605, Maren Jensdatter, 24½, i Allerup. Dagleier og indsidder Niels Hendriksen
1848, 1506, 2106, Sidsel Sørensdatter, 51, i Thorup. Datter af gaardmand Søren Hansen
1848, 1408, 1908, Bodil Hansdatter, 44½, i Thorup. Indsidder og væver Peder Madsen
1848, 0509, 1209, Caroline Mathisen, 3 uger, pleiebarn hos jordemoder … Nyboe, i Allerup
1848, 1312, 2112, Mette Knudsen, 59, Allerup Mark. Huusmand Rasmus Larsen
1848, 2512, 3012, Maren Kirstine Sørensen, 8 dage, datter af gaardmand Søren Andersen, i Thorup
1849, 1901, 2701, Karen Marie Larsen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand Lars Larsen, i Allerup
1849, 2901, 0402, Johanne Jørgensen, 1, pleiebarn af indsidder Hans Jørgensen, paa Allerup Mark
1849, 3101, 0702, Maren Kirstine Hansen, 6, datter af gaardmand Hans Nielsen, Thorup Mark
1849, 0402, 1202, Maren Madsdatter, aftægtskone, 88, hos gaardmand Jørgen V. Madsen, i Allerup
1849, 2702, 0403, Elfride Marie Nathalia Nyboe, 8 uger, datter af snedkersvend N. Nyboe, i Allerup
1849, 1503, 2003, Anne Sophie Nielsen, 61, i Allerup. Huusmand Christen Clausen
1849, 2503, 0204, Maren Katrine Andersen, 4½, datter af gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1849, 0804, 1404, Maren Nielsen, 1, datter af indsidder Niels Hendriksen, i Allerup
1849, 1404 ,2104, Marie Kirstine Nielsen, 1½ uge??, pleiedatter af huusmand Christian Nielsen, Allerup Mark
1849, 2004, 2704, Andrine Josephine Hansen, .. maaned, datter af gaardmand Hans Hansen, i Allerup
1849, 1005, 1805, Kirsten Hansdatter, enke, 86, i Thorup. Gaardmand Søren Hansen
1849, 2205, 2805, Johanne Hansdatter, aftægtskone, 81, paa Allerup Mark
1849, 1909, 2409, Karen Kirstine Andersen, 3 og 3 maaneder, datter af Anders Knudsen, Allerup Mark
1849, 1912, 2612, Mette Marie Larsen, 2 dage, datter af huusmand Lars Larsen, i Allerup
1850, 2203, 3003, Juliane Pedersen, 19, Allerup Mark. Datter af huusmand Peder Larsen, Allerup Mark
1850, 0804, 1204, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Jensen, i Thorup
1850, 1407, 2007, Maren Larsdatter, aftægtskone, 75, hos gaardmand Hans Nielsen, Thorup Mark
1850, 0808, 1308, Sara Marie Elisabeth Christiansen, 15½, datter af huusmand Christian Nielsen, paa Allerup Mark
1850, 1309, 1809, Inger Chatrine Nyboe, 26½, i Allerup. Datter af snedkermester Nyboe i Allerup
1850, 0110, 0910, Ane Marie Hansen, 51, i Allerup. Gaardmand Hans Hansen
1851, 0506, 1206, Karen Hansdatter, 46, i Thorup. Gaardmand Hans Hansen
1851, 1606, 2106, Ane Johansdatter, 31½, Thorup Mark. Huusmand Jørgen Pedersen
1851, 2508, 3108, Dødfødt pige, datter af indsidder og væver Anders Nielsen, paa Allerup Mark
1851, 1710, 2610, Marie Kirstine Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af fruentimmer Maren Pedersdatter. I pleie hos indsidder Hans Pedersen, i Thorup
1851, 0412, 1112, Maren Pedersdatter, 31, i Allerup. Gaardmand Niels Larsen
1852, 0303, 1203, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christ. Andersen, i Allerup
1852, 0507, 0907, Mette Kirstine Nielsen, ½, datter af boelsmand Niels Rasmussen, paa Allerup Mark
1852, 3107, 0608, Gjertrud Hansdatter, enke, 80, paa Allerup Mark. Boelsmand Rasmus Hansen
1852, 1209, 1709, Karen Larsdatter, 29, paa Allerup Mark. Huusmand Knud Hansen
1852, 1511, 2211, Gjertrud Hansdatter, aftægtskone, 95, hos gaardmand Hans Hansen, i Allerup. Gaardmand Lars Hansen sammesteds
1853, 0503, 1303, Dødfødt pige, datter af ungkarl Jørgen Hansen, i Allerup og Ane Marie Hansen, Allerup Mark
1853, 1804, 2404, Mette Nielsdatter, enke og almisselem, 85½, hos huusmand Lars Larsen, i Ellerup. Huusmand Lars Hansen, i Allerup
1853, 0107, 0807, Mette Madsdatter, 83½, paa Allerup Mark. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1853, 1910, 2310, Mette Marie Nielsen, 3 uger, datter af indsidder Niels Larsen, paa Allerup Mark
1854, 2102, 2602, Karen Kirstine Knudsen, 4 maaneder, datter af huusmand Knud N. Hansen, i Allerup
1854, 2502, 0403, Karen Knudsdatter, 58, i Allerup. Gaardmand Knud Nielsen
1854, 0903, 1603, Ane Marie Hansdatter, enke, 72, i Allerup. Indsidder Mads Knudsen
1854, 0507, 1207, Maren Hansdatter, aftægtsenke, 82, hos sønnen gaardmand Hans Hansen, i Thorup. Gaardmand Hans Poulsen sammesteds
1855, 1005, 1605, Ellen Cathrine Springer f. Nielsen, enke, 84, opholdt sig hos skolelærer Smith, i Allerup. Skolelærer Springer, i Thorup
1855, 0306, 1106, Kirstine Jørgensen, 15 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Allerup
1855, 2206, 2806, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Jensen Marstrand, i Allerup
1855, 3107, 0708, Sidsel Nielsdatter, enke og aftægtskone, 76½, hos gaardmand Christian Jørgensen, i Allerup. Gaardmand Jørgen Olsen, i Allerup
1855, 1012, 1612, Petrine Jensine Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af afdøde fruentimmer Maren Pedersdatter og Peder Jensen, i Thorup. I pleie hos huusmand og smed Anders Hansen, i Allerup
1856, 2901, 0302, Christiane Christensen, 7 maaneder, datter af indsidder og steenkløver Christen Ulriksen, i Thorup
1856, 2405, 3005, Rasmine Nielsen, 4, datter af huusmand Niels Knudsen, paa Allerup Mark
1856, 0609, 1209, Sidsel Hansdatter, aftægtskone, 88, hos gaardmand Anders Jensen, i Thorup. Gaardmand Jens Andersen, i Thorup
1856, 2410, 3110, Ane Jensdatter, 64, i Allerup. Gaardmand Niels Rasmussen
1857, 0501, 1201, Ane Pedersdatter, 41 og 9 maaneder, paa Allerup Mark. Gaardmand Anders Knudsen
1857, 0412, 1112, Maren Christensen, 19½, paa Allerup Mark. Datter af huusmand Christian Nielsen, paa Allerup Mark
1858, 2202, 0103, Ane Cathrine Barfoed f. Kisby, enke, 86 og 9 maaneder. Klokker H. A. Barfoed i Odense. Pastor Barfoeds moder, i Allerup
1858, 2203, 2803, Ane Kirstine Jørgensdatter, 33½, i Allerup. Huusmand Hans Jørgensen
1858, 0204, 0504, Gjertrud Marie Hansen, 11 uger, datter af husmand Hans Jørgensen, i Allerup. P.t. tjenestekarl, paa Sanderumgaard
1858, 1604, 2004, Juliane Hansen, 2 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Johannsen, i Allerup
1858, 1207, 1807, Ane Kirstine Jensen, 3 og 9 maaneder, datter af indsidder og skrædder Jens Pedersen, i Allerup. Født 29.12.1855
1858, 3008, 0409, Ane Margrethe Sørensdatter, 56, paa Thorup Mark. Gaardmand Mads Pedersen
1859, 0804, 1504, Karen Dorthe Andersen, 4, datter af husmand og væver Anders Nielsen, i Thorup
1860, 0901, 1601, Margrethe Kirstine Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Chr. Andersen, i Allerup
1860, 0303, 1003, Ane Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 75½, paa Allerup Mark. Husmand Hans Nielsen
1860, 2804, 0705, Ane Johansdatter, 35, paa Thorup Mark. Husmand Peder Larsen
1860, 0106, 0806, Marie Kirstine Christensdatter, 53½, i Allerup. Husmand Peder Rasmussen
1860, 0407, 1007, Johanne Hansen, 9 og 9 maaneder, steddatter af husmand Niels Hansen, paa Allerup Mark
1860, 0712, 1312, Rasmine Dorthea Rasmussen, 8 dage, datter af husmand Ramus Rasmussen, Allerup Mark
1861, 2703, 0204, Johanne Hansdatter, pige, 77, hos husmand Hans Rasmussen, i Allerup
1861, 0705, 1405, Maren Hansen, 9 og 3 maaneder, steddatter af husmand Christen Hansen, Thorup Mark
1861, 2305, 2605, Maren Kirstine Refstrup, 7 uger, datter af fruentimmer Karen … Hansen og Vilhelm Theodor Refstrup, af Thorup. Hos husmand Christen Hansen i Thorup
1861, 2605, 0206, Sidsel Knudsdatter, almisselem, 88, i Allerup Fattighus. Fra Stenløse Sogn. Jens Christensen, af Svenstrup
1861, 2911, 0712, Karen Pedersdatter, enke, 78 og 9 maaneder, i Allerup Fattighuus. Indsidder Christen Larsen, i Allerup
1863, 2601, 0202, Karen Rasmusdatter, 40 og 3 maaneder, paa Allerup Mark. Huusmand Poul Christensen
1863, 0705, 1405, Ane Sophie Rasmussen, 13 uger, datter af indsidder Rasmus Hansen, paa Allerup Mark
1863, 1508, 2108, Sidsel Rasmusdatter, 66, paa Allerup Mark. Boelsmand Jørgen Andersen
1864, 0605 1305, Dødfødt pige, datter af tjenestepige, Ane Kirstine Larsen, paa Allerup Mark
1864, 2601, -, Maren Christensdatter, indsidderske og sypige, 37, boende paa Hjallese Mark, Dalum Sogn. I arbeide i Thorup
1864, 3112, 09011865, Kirsten Rasmusdatter, 54½, paa Allerup Mark. Huusmand Peder Pedersen
1865, 0603, 1303, Karen Christensdatter, ugift, 44 og 3 maaneder, i Allerup Fattighuus. Datter af afdøde indsidder Christen Larsen
1865, 2809, 0210, Marie Amalie Andersen, 1½, datter af huusmand og væver Anders Nielsen, i Thorup Skov
1866, 1501, 2001, Sophie Frederikke Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Johanne Kirstine Marie Hansen, hos faderen gaardmand Chr. Hansen, i Allerup. Født i Aarslev
1866, 2501, 0202, Karen Rasmusdatter, enke, 45, i Allerup. Gaardmand Christian Jørgensen
1866, 0504, 1204, Dorthea Christensdatter, enke, 86, i Thorup. Gaardmand Hans Madsen paa Svaninge Mark. Huusmand Christen Ulriksens moder
1867, 1502, 2202, Mathilde Gotfredine Jensen, 1, datter af huusmand Jens Chr. Nielsen, paa Allerup Mark
1867, 1602, 2102, Ellen Kirstine Nyboe f. Nielsen, afskediget districtsjordemoder, 83, i Allerup. Smed Chr. Albert Nyboe, i Allerup
1867, 2002, 2502, Karen Nielsdatter, 47, i Thorup. Huusmand Hans Chr. Rasmussen
1867, 1903, 2603, Hansine Hansen, 17, steddatter af huusmand Hans Jensen, i Thorup
1867, 1008, 1608, Ane Cathrine Christensdatter, 59 og 11 maaneder, paa Allerup Mark. Huusmand Søren Rasmussen
1868, 2703, 0104, Marie Kirsten Jørgensen, 11 og 11 maaneder, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Allerup Fattighuus. Født 24.4.1866
1868, 2404, 3004, Nicoline Jørgensen, 4, datter af indsidder Jørgen Hansne, i Allerup Fattighuus. Født i Nørre Lyndelse Sogn
1868, 2207, 2507, Udøbt pige, 3 timer, datter af fruentimmer Johanne Marie Pedersen, Thorup Skov
1868, 1712, 2312, Maren Jensdatter, enke, 76½, paa Allerup Mark. Huusmand Hans Jacobsen
1869, 0501, 1201, Mette Marie Nielsen, 33, i Thorup. Datter af indsidder Niels Nielsen i Thorup
1869, 2602, 0505, Maren Knudsdatter, enke, 75, i Thorup. Gaardmand Lars Rasmussen
1869, 0505, 1205, Kirsten Larsdatter, pige, 72, paa aftægt hos broderen gaardmand Niels Larsen, i Allerup
1869, 2712, 03011870, Martha Pedersen, 4 og 3 maaneder, datter af ondsidder Morten Pedersen, i Allerup
1870, 3101, 0502, Sophie Sørensdatter, fraskildt enke, 82, i Thorup. Huusmand Peder Rasmussen i Thorup
1870, 2206, 2806, Anne Corneliusen, 2 maaneder, datter af gaardbestyrer Ole Corneliusen, paa Allerup Mark
1870, 2008, 2608, Ane Marie Rasmusdatter, 61, paa Allerup Mark. Boelsmand Hans Nielsen
1870, 0510, 1010, Sophie Frederikke Rhode Jørgensen, 2, datter af huusmand og snedker Jørgen Jørgensen, paa Thorup Mark
1871, 1804, 2404, Maren Kirstine Larsen, tjenestepige, 28 og 9 maaneder, hos gaardmand Jørgen Andersen, paa Allerup Mark
1871, 0105, 0805, Mette Kirstine Nielsen, 18, datter af boelsmand Niels Rasmussen, paa Allerup Mark
1871, 2805, 0206, Maren Dorthea Nielsen, 6 uger, datter af huusmand og snedker Niels Christensen, paa Allerup Mark
1871, 0307, 0807, Kirsten Jørgensdatter, 70 og 9 maaneder, paa Allerup Mark. Huusmand Christian Nielsen
1871, 1007, 1507, Christiane Rasmine Hansen, 37 og 3 maaneder, paa Eiby Mark, Odense Frue Landsogn. Politibetjendt Knud Jacobsen
1872, 0802, 1502, Maren Hansen, 24, i Thorup. Steddatter af huusmand Hans Jensen, i Thorup
1872, 1808, 2308, Ane Sophie Rasmussen, 30 og 9 maaneder, paa Thorup Mark. Datter af aftægtsmand Rasmus Pedersen
1872, 2908, 0509, Ane Marie Jørgensdatter, pige, 81 og 9 maaneder, hos gaardmand Jørgen Christensen, i Allerup. Datter af Jørgen Olsen, i Allerup
1872, 1410, 2110, Ane Kirsten Christensdatter, 48 og 9 maaneder, i Thorup. Gaardmand Jørgen Chr. Olsen
1872, 2410, 0111, Johanne Marie Tønnesen, 13, datter af smed Heinrik Mathinus Tønnesen, i Allerup
1873, 0801, 1401, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Madsen, paa Allerup Mark
1873, 1903, 2503, Karen Poulsen, 38, i Allerup. Smed Heinrik Marthinus Tønnesen
1873, 0805, 1605, Ane Kathrine Rasmussen, 32, paa Thorup Mark. Gaardmand Mads Pedersen
1873, 0106, 0706, Johanne Marie Pedersen, tjenestepige, 23½, hos gaardmand Anders Knudsen, paa Allerup Mark
1873, 1906, 2506, Mette Marie Rasmusdatter, 68, paa Allerup Mark. Boelsmand Hans Rasmussen
1873, 0207, 0807, Aplone Marie Jensdatter, 44½, i Allerup Fattighus. Indsidder Niels Henriksen
1873, 1207, 1707, Maren Olsdatter, pige, 47, paa Arbeidsanstalten paa Thorup Mark. Datter af Ole Gotfredsen
1873, 1307, 1807, Johanne Marie Caspersdatter, enke og aftægtskone, 65 og 3 maaneder, hos husmand Lars Henriksen, paa Allerup Mark. Hans Andersen, paa Allerup Mark  
1873, 2308, 2908, Ane Marie Hansdatter, enke, 86, i Allerup Fattighus. Jens Rasmussen
1873, 1911, 2611, Else Marie Andersen, 13½, datter af boelsmand Anders Hansen, paa Allerup Mark
1873, 1412, 2112, Laura Andersen, 8 dage, datter af indsidder Anders Hansen, paa Allerup Mark
1874, 0803, 1403, Karen Sophie Jørgensen, 16 og 4 maaneder, datter af husmand Jørgen Pedersen, paa Thorup Mark
1874, 1403, 1903, Maren Mortensdatter, 70, paa Thorup Mark. Aftægtsmand Jens Rasmussen
1874, 2003, 2603, Ane Cathrine Hansdatter, 74, i kost paa Arbeidsanstalten paa Thorup Mark. Murer Hans Pedersen, af Thorup
1874, 3103, 0804, Maren Dorthea Pedersen, 26, i Allerup. Datter af husmand Peder Rasmussen
1874, 2310, 3010, Maren Cathrine Andersen, 21½, paa Allerup Mark. Gaardmand Ole Corneliusen
1874, 1912, 2812, Frederikke Caroline f. Hvalsøe, enke, 65½, i Allerup. Gaardmand Christen Hansen
1875, 2402, 0103, Ane Sophie Hansen, 8 dage, datter af fruentimmer Ane Marie Poulsen og ungkarl Mads Hansen, af Allerup
1875, 2104, 2904, Johanne Hansen, tjenestepige, 30 og 9 maaneder, hos gaardmand Hans Hansen, i Allerup
1875, 2105, 2805, Maren Hansen, 40½, Allerup Mark. Husmand Lars Jørgensen
1875, 1008, 1508, Ane Marie Elisabeth Andersen, 6 dage, datter af husmand Hans Andersen, Allerup Mark
1875, 1711, 2211, Hansine Andersen, 1 maaned, datter af ugift fruentimmer Ane Kirstine Rasmussen, af Thorup. Født 18.10.1875
1876, 1502, 2002, Karen Marie Petersen, 17 dage, datter af væver Peder Rasmussen, Allerup
1876, 1602, 2402, Ane Hansen, pige og husholderske, 57, hos husmand Søren Rasmussen, Allerup Mark. Født 29.9.1824 i Søndersø
1876, 1603, 2303, Voldborg Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 83, Allerup. Husmand Henrik Hansen, Allerup
1876, 0307, 0807, Ane Kirstine Sørensdatter, enke, 64½, opholdt sig hos indsidder Hans Rasmussen, Allerup. Indsidder Jens Sørensen, Birkende
1876, 1508, 2008, Marie Petrine Eriksen, ½, datter af snedker Hans Peter Eriksen, Allerup Mark
1876, 1011, 1711, Mette Marie Knudsen Marstrand, pige, 18 og 3 maaneder, datter af boelsmand Knud Marstrand, Allerup
1876, 0212, 0812, Johanne Andersdatter, enke, 68, Thorup. Indsidder og stenhugger Niels Nielsen
1876, 1712, 2812, Ane Larsdatter, enke, 86, Allerup Mark. Husmand Peder Jensen
1877, 0912, 1512, Inger Marie Sofie Eriksen, 43, Allerup Mark. Indsidder Rasmus Morten Jacobsen
1877, 1312, 1812, Jensine Mathilde Hansen, 5½ maaned, datter af bolsmand Rasmus Hansen, Allerup Mark
1878, 1801, 2501, Sidsel Hansdatter, enke, 73, hos gaardmand Lars Andersen, Allerup Skovgaard. Landmand N. Andersen
1878, 0102, 0902, Elisabeth Nielsen, 1 og 7 maaneder, datter af afdøde husmand Mads Nielsen, i Thorup
1878, 2903, 0304, Ane Kirstine Larsdatter, enke, 64, i Thorup.
1878, 2105, 2605, Dødfødt pige, datter af murer Hans Chr. Hansen, Allerup Mark
1878, 2205, 2605, Thora Hansen, 1 dag, datter af murer Hans Chr. Hansen, Allerup Mark
1878, 0106, 0806, Ane Elisabeth Jørgensen, 1 og 1 maaned, datter af husmand Jørgen Nielsen, Allerup Mark
1879, 2101, 2801, Dorthe Marie Larsen, 43, Allerup Mark. Indsidder Anders Hansen
1879, 2306, 2906, Ane Sofie Hansen, 2 maaneder, datter af bødker Mads Hansen, Allerup Mark
1879, 2406, 3006, Caroline Rasmussen, 17½, datter af indsidder Rasmus Jacobsen, Allerup By
1879, 1307, 2107, Marie Kirstine Jensdatter, enke, 68, i Thorup. Husmand Niels Christensen, i Tving
1879, 0610, 1210, Karen Hansdatter, enke, 75, Allerup Hospital. Indsidder Rasmus Jensen
1880, 0302, 1402, Marie Nielsen, 8 og 3 maaneder, datter af husmand Anders Nielsen, i Allerup
1880, 2604, 3004, Ane Kirstine Hansen, 34½, i Thorup. Datter af husmand Hans Jensen, i Thorup
1880, 2205, 2805, Ane Sofie Christensdatter, 62½, Allerup. Husmand Hans Madsen
1880, 2912, 03011881, Kirsten Madsdatter, enke, 81, Allerup. Husmand Hans Larsen
1880, 0912, 1512, Hansine Rasmine Jørgensen, 6½, datter af lærer Jørgensen, i Allerup
1881, 1501, 1901, Hansine Petersen, 11 dage, datter af uldhandler N. Chr. Pedersen
1881, 0203, 1003, Katrine Jørgensen, enke, 75, Thorup Mark. Gaardmand Frederik Petersen
1881, 0603, 1403, Johanne Marie Petersen, 35½, Thorup Mark. Indsidder Jørgen Rasmussen
1882, 0405, 0905, Madsine Jacobsen, 1½, plejebarn hos Andreas Nielsen, paa Allerup Mark
1882, 2505, 0206, Kirstine Hansen, enke, 35, Allerup Mark. Husmand Andreas Nielsen
1882, 1108, 1708, Else Marie Pedersdatter, enke, 74, Thorup. Gaardmand Rasmus Petersen
1883, 0503, 1203, Johanne Marie Frantzen, enke, 56, af Thorup. Gaardmand Peder Sørensen
1883, 0208, 0608, Hansine Marta Eriksen, 2, maaneder, datter af ugift Maren Sofie Jensen, Allerup Mark
1883, 0408, 0908, Ane Margrethe Larsen, 49, paa Allerup Mark. Indsidder Anders Hansen
1883, 2309, 2809, Gjertrud Petra Karstensen, 2 maaneder, datter af husmand Hans Chr. Karstensen, Allerup
1883, 3010, 0511, Nielsine Louise Larsen, 16, datter af gaardmand Hans Larsen, Allerup
1883, 0311, 0911, Pouline Hansen, 1 maaned, datter af bødker Mads Hansen, Allerup
1883, 0611, 1211, Karen Marie Nielsen, ½, datter af husmand Andreas Nielsen
1884, 2103, 2903, Mette Marie Jensen, 41, Allerup Mark. Husmand Andreas Nielsen
1884, 2509, 3009, Anna Kirstine Jørgensen, 6 uger, datter af gaardmand Mads Peter Jørgensen, Allerup
1885, 2501, 0202, Dorthe Jeppesdatter, enke, 90, i Allerup. Skomager Rasmus Johansen
1885, 2305, 2905, Maren Sofie Jørgensen, 11, datter af indsidder Hans Chr. Jørgensen
1885, 2908, 0309, Kirsten Eriksdatter, enke, 72, Allerup. Husmand Lars Larsen
1886, 0205, 0805, Kirstine Pedersdatter, enke, 70, Thorup Mark. Husmand Jørgen Petersen
1887, 1707, 2107, Ane Poulsdatter, enke, 61, Thorup. Smed Jens Chr. Knudsen
1887, 2012, 2812, Lene Kirstine Hansen, 43½, i Thorup. Husmand Hans Rasmussen
1888, 1501, 2101, Marie Cicelie Rasmussen, 24, Allerup Mark. Husmand Jens Hannibal Nielsen
1888, 0703, 1503, Johanne Hansdatter, enke, 71, i Thorup. Husmand Hans Jensen
1888, 2004, 2604, Birthe Marie Jensen, 66, Thorup. Husmand Anders Nielsen
1888, 1804, 2304, Maren Jørgensen, enke, 85, Allerup. Husmand Jørgen Madsen
1888, 1405, 2205, Rasmine Jørgensen, 39, i Allerup. Gaardmand Lauritz Hansen
1889, 0107, 0607, Maren Kirstine Nielsen, 52, Allerup Mark. Husmand Lars Jensen
1889, 0207, 1107, Marie Kirstine Rasmussen, gift og jordemoder, 58, i Allerup
1889, 1309, 2009, Johanne Marie Nielsen, 34, Allerup Mark. Gaardmand Mads Sørensen
1889, 0410, 1110, Maren Petersen, 53, Allerup Mark. Husmand Jørgen Nielsen
1889, 2711, 0512, Rasmine Sørensen, 5 maaneder, datter af gaardmand Mads Sørensen, Allerup Mark
1890, 1103, 1703, Ane Marie Jacobsdatter, .., Allerup Mark. Husmand Lars Knudsen
1890, 2204, 2804, Anna Matilde Rasmussen, 2, datter af boelsmand Niels Rasmussen, Torup Mark
1890, 0507, 1107, Anna Katrine Marie Knudsen, .., datter af gaardmand Knud Knudsen, Torup
1891, 2202, 0303, Karen Kirstine Nielsdatter, enke, 72½, Allerup Mark. Husmand Peder Christian Petersen
1891, 2206, 3006, Johanne Marie Rasmusdatter, 73, Allerup Mark. Husmand Jens Hansen
1891, 1312, 1912, Karen Marie Rasmussen, 33, Torup. Husmand Anders Hansen
1891, 1712, 2312, Birte Katrine Madsdatter, 74, Allerup Mark. Husmand Hans Johansen