Aasum, 1851-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1851-1891, Aasum sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1851, 1002, 1202, Hans Johansen, huusmand og væver, 39 og 3 maaneder, i Aasum. Født i Aasum
1851, 1404, 1804, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen, i Aasum
1851, 1205, 1805, Niels Christian Sørensen, 3 maaneder, søn af huusmand Søren Nielsen, paa Rouglund Mark
1851, 1207, 1707, Johan Hansen, 4½, søn af afdøde væver Hans Johansen, i Aasum
1851, 2109, 2609, Dødfødt dreng, søn af væver Hans Rasmussen, i Aasum
1851, 1411, 2111, Lars Sørensen, aftægtsmand, 72, ved boelsmand Hans Larsen, Rouglund Mark. Født i Beigstrup
1851, 2011, 2811, Hans Hansen, 41 og 9 maaneder, i Aasum. Søn af afdøde gaardmand Hans Christensen, i Aasum
1852, 1902, 2902, Rasmus Hansen, 10 timer, søn af murer Hans Hansen, i Aasum
1852, 2602, 2902, Dødfødt dreng, søn af hørbereder Rasmus Madsen, i Aasum
1852, 0303, 1103, Clemmen Hansen, husmand, 68, i Aasum
1852, 2603, 0204, Anders Martinsen, gaardmand, 61, i Rouglund
1852, 0707, 1007, Rasmus Mortensen, gaardmand, 63, i Aasum
1852, 1812, 2612, Rasmus Andreasen, 8 uger, søn af indsidder Andreas Andersen, i Aasum
1853, 0106, 0806, Hans Larsen, gaardmand, 37, paa Rouglund Mark. Født i Dræby
1853, 0406, 0806, Niels Mortensen, ½, søn af fruentimmer Maren Kirstine Eriksen, paa Aasum Mark
1854, 1202, 1902, Christian Hansen, huusfæster og bødker, 51, i Lunden ved Aasum
1854, 1202, 1802, Poul Christiansen, 18, i Lunden ved Aasum. Søn af huusfæster og bødker Christian Hansen (foranstaaende)
1854, 2805, 0206, Anders Hansen, ungkarl, 25, tjenende gaardmand Jørgen Andersen i Rougelund
1854, 2708, 0309, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Mortensdatter, i Kirkehuset i Aasum
1854, 0211, 0811, Laurits Rasmussen, ½ dag, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Aasum
1855, 0402, 0902, Morten Tange, væver og almisselem, 56, i Aasum
1855, 2402, 0203, Hans Larsen, aftægtsmand, 79, ved gaardmand Jørgen Christensen i Bækhuset, Rouglund Mark
1855, 2304, 3004, Anders Nielsen, aftægtsmand, 74½, ved sønnen huusmand og murer Niels Andersen i Aasum
1855, 2405, 0106, Christen Jensen, aftægtsmand, 79, ved sønnen Rasmus Christensen, paa Aasum Mark
1855, 2010, 2610, Michael Hansen, gaardmand, 66, paa Aasum Mark. Født i Aasum
1856, 1001, 1901, Peder Nielsen, gaardaftægtsmand, 74, Rouglund
1857, 0506, 1406, Anders Peder Pedersen (tvilling), 15 dage, søn af indsidder Lars Pedersen, i Aasum
1857, 2507, 3107, Mads Pedersen Walther, aftægtsmand, 73, af St. Jørgens Mark ved Aasum Bro
1858, 2101, 2701, Anders Andersen, almisselem, 81, i Aasum
1858, 0404, 0904, Anders Augustsen, aftægtsmand og skrædder, 79, i Aasum
1858, 1806, 2306, Anders Peter Pedersen, 11 dage, søn af indsidder Lars Pedersen, i Aasum
1858, 0409, 1209, Jacob Nielsen (tvilling), 1 dag, søn af fruentimmer Anne Marie Nielsen, i Lunden
1858, 0909, 1209, Niels Peter Nielsen (tvilling), 5 dage, søn af fruentimmer Anne Marie Nielsen, i Lunden
1858, 1010, 1610, Marius Pedersen, 3, søn af gaardmand Peder Larsen, i Aasum
1858, 2210, 3010, Marius Pedersen, 5 uger, søn af gaardmand Peder Larsen, i Aasum
1859, 1203, 1803, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jespersen, paa Aasum Mark
1859, 2911, 0412, Hans Larsen, 6 uger, søn af bomuldsvæver Lars Wilhelm Carlsen, i Aasum
1860, 0905, 1605, Niels Mortensen, gaardmand, 65, i Aasum
1860, 2608, 0109, Niels Wilhelm Henningsen, malersvend, 23½, i Aasum
1861, 2504, 0305, Søren Larsen, ugift, 73½, i Aasum. Døbt 26.12.1787. Aftægtsgaardmand Niels Larsens broder
1861, 1606, 2206, Lars Andersen, ugift gaardmand, 19, i Øbrogaard, Aasum Mark
1861, 1012, 1612, Niels Knudsen, huusmand, 78, paa Rougelund Mark
1862, 2001, 2801, Anders Peter Walther, ½, søn af gaardeier Niels P. Walther
1862, 3006, 0607, Jens Nielsen, ungkarl, 37 og 9 maaneder, i Lunden ved Aasum. Søn af afdøde huusmand Niels Hansen
1863, 1901, 2501, Hans Hansen, 12 dage, søn af indsidder Anders Hansen, i Lunden ved Aasum
1863, 3001, 0602, Henning Larsen, huusmand, 88 og 3 maaneder, i Aasum
1863, 0804, 1504, Niels Andersen, enkemand og gaardmand, 68, paa Aasum Mark
1863, 2805, 0306, Hans Christian Jørgensen, 8, søn af gaardmand Jørgen Christensen, paa Raagelund Mark
1863, 0907, 1207, Jens Christian Hansen, 4 maaneder, søn af ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, i Lunden ved Aasum
1863, 2408, 2908, Niels Hansen, ungkarl, 20, i Aasum. Søn af gaardmand Hans Nielsen, i Aasum
1864, 1503, 2203, Jørgen Christensen, gaardmand, 41½, paa Raagelund Mark
1864, 2003, 2603, Carl Nielsen, 6 dage, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Aasum
1864, 0706, 1406, Jens Christensen, indsidder, 43, i Kildebjerghuset paa Raagelund Mark
1864, 2710, 0211, Niels Hansen (Allerup), huusmand, 69, i Aasum
1865, 0404, 0904, Andreas Hansen, 6 maaneder, søn af indsidder Hans Hansen
1865, 1609, 2209, Rasmus Hansen, gaardmand, 60½, i Aasum
1866, 1903, 2603, Rasmus Christian Pedersen, tjenestekarl, 27, hos gaardmand Søren Jørgensen, paa Aasum Mark
1866, 2505, 0106, Erik Larsen, ungkarl og væver, 29, i Aasum
1866, 0408, 0808, Johan Frederik Jensen, 7½, søn af smed Jens Hansen, i Aasum
1866, 2508, 2908, Hans Andersen, 14½, søn af huusmand Anders Larsen, paa Aasum Mark
1866, 2812, 04011867, Christian Hansen, 11, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Lunden ved Aasum
1867, 0304, 1004, Jørgen Christiansen, 6, søn af indsidder Christian Jørgensen, paa Aasum Mark
1867, 1105, 1605, Peder Madsen Walther, ugift boelsmand, 44 og 9 maaneder, Tornbjerghuset paa St. Jørgens Mark ved Aasum Bro
1867, 1405, 2105, Niels Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80½, i Aasum. Født 17.9.1786
1867, 1307, 1907, Peder Rasmussen, ungkarl, 29, Øbrogaard. Søn af gaardmand Rasmus Larsen, Øbrogaard
1867, 2807, 0208, Peder Jensen, gaardmand, 55, i Raagelunde
1867, 1911, 2511, Rasmus Larsen, enkemand og gaardmand, 62, i Øbrogaard, Aasum Mark
1868, 1403, 2003, Søren Knudsen, gaardmand, 66 og 9 maaneder, i Raagelund
1868, 3007, 0408, Anders Wilhelm Nielsen, 11 maaneder, søn af pige Ane Marie Larsen, paa Raagelund Mark
1868, 0308, 0708, Anders Hansen (Krag), fæstehuusmand og tømrer, 70, i Lunden, Aasum Mark
1868, 2308, 2708, Hans Larsen, ugift gartner, 65, paa Thaaruplund
1868, 0310, 0810, Niels Hansen, huusmand, 65, i Aasum By
1868, 1512, 2012, Andreas Andersen, indsidder, 49½, i Aasum By
1869, 1502, 2102, Lars Rasmussen (Rus), huusmand, 86, i Aasum By
1869, 2303, 3103, Hans Larsen (Øbroe), ungkarl, 51 og 9 maaneder, paa fødegaarden Øbrogaard
1869, 1607, 1907, Hans Christian Hansen, 6 dage, søn af huusmand Jens Hansen, i Aasum  
1869, 0908, 1308, Søren Andreasen, 2, søn af indsidder Andreas Andersens enke
1869, 0908, 1408, Peder Christian Hansen, gaardeier, 70, i Aasum
1869, 1308, 1808, Christian Christiansen, 10, søn af huusmand Jens Errebo Christiansen, paa Raagelund Mark
1870, 0406, 0806, Lars Eriksen, aftægtshuusmand, 76, i Aasum  
1870, 0412, 0912, Anton Marius Olesen, 5 og 9 maaneder, søn af skolelærer Anders Olesen, i Aasum
1871, 0105, 0505, Jens Jørgensen, indsidder, 53½, i Aasum  
1871, 2805 ,0206, Anders Pedersen, ungkarl og røgter, 54, i Aasum
1872, 1001, 1401, Jens Christian Nielsen, 4½ maaned, søn af skrædder Lars Nielsen, i Lunden
1872, 1311, 1911, Hans Hansen, ungkarl, 65, i Aasum. Søn af gaardmand Hans Jensen
1873, 2402, 0203, Hans Frederik Hansen Drue, fattiglem og fhv. reebslager, 68, i Aasum
1873, 2802, 0703, Hans Pedersen, aftægtshuusmand, 78½, i Aasum
1873, 2504, 3004, Henrik Frederiksen, ungkarl og smedesvend, 20, paa Dalumgaard. Søn af smed Frederik Nielsen i Raagelunde
1873, 0906, 1406, Jørgen Knudsen, gaardmand, 61, i Raagelunde
1873, 1206, 1806, Morten Michaelsen, ungkarl, 51, paa Aasum Mark. Søn af gaardmand Michael Hansen
1873, 3012, 07011874, Frederik Carl Løvenørn Bardenfleth, ungkarl, pens. ritmester og gaardeier, 62½, i Aasum
1874, 2001, 2501, Christian Olesen (tvilling), 11 dage, søn af huusmand Peter Olesen, i Lunden
1874, 2601, 3101, Hans Nielsen, enkemand og indsidder, 71, i Aasum
1874, 0403, 1103, Hans Olesen, 2 maaneder, søn af huusmand Peter Olesen, i Lunden
1874, 0607, 1107, Niels Jespersen, enkemand og gaardmand, 77, i Aasum
1874, 1907, 2307, Rasmus Nielsen, huusmand og væver, 68, i Aasum
1875, 1405, 2105, Lars Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 87, paa Raagelund Mark
1875, 2509, 0210, Christian Marcus Frederiksen, ugift, 28. Søn af gaardeier Frederik Rasmussen
1876, 1803, 2503, Poul Pedersen, gaardmand, 61, paa Aasum Mark
1876, 2603, 0304, Christian Larsen, gaardmand, 85 og 9 maaneder, i Aasum
1876, 1905, 2605, Niels Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, paa Raagemunde
1877, 2303, 3103, Jørgen Andersen, aftægtsgaardmand, 74, i Raagelunde
1877, 2105, 2605, Frederik Nielsen, enkemand og smed, 50, i Raagelunde
1877, 2708, 3108, Knud Hansen, gift og fattiglem, 43 i Fraude. Skilt fra konen
1877, 2708, 0109, Carl Nielsen, 11, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Aasum
1877, 1110, 1910, Niels Wilhelm Nielsen, 2½, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Aasum
1877, 3012, 04011878, Jesper Nielsen, ugift gaardmand, 36, i Aasum
1878, 0702, 1402, Hans Hansen, ungkarl, 20, tjente ?? hos Anders Rasmussen, i Raagelunde
1878, 2606, 0107, Hans Ludvig Jensen, enkemand og gaardmand, 79, i Aasum
1878, 0109, 0709, Frederik Albrecht Rasmussen, gaardmand, 67, paa Aasum Mark
1878, 2609, 0310, Hans Jespersen, gaardmand, 79, Aasum Mark
1879, 1712, 2212, Mads Andreasen, enkemand, fattiglem og smed, 82, paa Aasum Mark
1879, 0406, 1006, Søren Jørgensen, ugift aftægtsmand, 70, paa Aasum Mark
1879, 1910, 2510, Hans Andersen, enkemand og gaardmand, 78, i Aasum.
1880, 1703, 2403, Jørgen Christian Hansen, ugift tjenestekarl, 36, paa Øbrogaard
1880, 0904, 1604, Hans Nielsen, snedker, 64, i Aasum
1880, 0406, 0806, Niels Peter Johansen, 12, pleiesøn af Rudolph Larsens enke
1881, 2702, 0803, Peder Nielsen, gaardmand, 59, i Aasum
1881, 0807, 1507, Lars Vilhelm Carlsen, landpostbud, 59, i Søndersø
1881, 0710, 1410, Carl Christian Hansen, 8 dage, søn af husmand Hans Peter Hansen, Aasum Mark
1882, 0402, 1002, Søren Andersen, 9 dage søn af husmand Poul Andersen, Raagelunde Mark
1882, 0206, 0706, Hans Christian Poulsen, 9 dage, søn af Hanne Kirstine … (datter af Poul Pedersen)
1882, 0511, 1011, Niels Peter Andreassen, tjenestekarl, 23, i Gjestelev ved Ringe
1883, 2501, 0102, Hans Rasmussen, væver, 78, i Aasum
1883, 0202, 0902, Lars Hansen, hjulmand, 74, i Aasum
1883, 2002, 2602, Hans Nielsen, gaardmand, 75, i Aasum
1883, 2205, 2805, Niels Bendtsen, enkemand og væver, 71, paa Aasum Mark
1884, 2901, 0302, Vilhelm Jørgensen, 9 dage, søn af banevogter Rasmus Jørgensen, paa Aasum Mark
1884, 3003, 0704, Peder Larsen, gaardmand, 68, i Aasum
1884, 0808, 1508, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 88, paa Aasum Mark
1885, 1611, 2111, Hans Hansen, husmand og murer, 69, i Aasum
1886, 2103, 2403, Dødfødt dreng, søn af proprietær Frederik Kristian Kjerulf Petersen, Thoruplund
1886, 2204, 2804, Peder Olsen, røgter, 62 hos gaardejer Hans Nielsen, Raagelund
1886, 2905, 0206, Julius Alfred Møllegaard, 8 dage, søn af gaardmand Hans Julius Møllegaard, Aasum
1887, 2901, 0502, Frederik Lohmann Rasmussen, 2, søn af gaardmand Hans Kristian Rasmussen, Aasum
1888, 0707, 1207, Hans Andersen, gift, husmand og tømrer, 56, Aasum Mark
1888, 2810, 0311, Søren Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 75, paa Raagelund Mark
1889, 2801, 0402, Anders Møller Hansen, 14½, søn af gaardmand Niels Hansen, Lunden
1889, 0406, 0806, Kristian Madsen, gift og gartner, 54, Aasum Mark
1889, 1310, 2110, Anders Madsen, enkemand og arbejdsmand i Biskorup, 74, ophold hos Povl Andersen, Raagelund Mark
1889, 1711, 2311, Anders Hansen Kjærby, gift og aftægtsmand, 82, i Aasum
1890, 2802, 0703, Hans Kristian Hansen, ugift tjenestekarl, 22, hos gaardmand Niels Peder Nielsen, i Aasum
1890, 1303, 2103, Rasmus Rasmussen, gift, husmand og væver, 64, i Aasum
1890, 2409, 2909, Morten Hansen, gift og gaardejer, 73, i Aasum
1890, 1412, 2212, Anders Jespersen, enkemand og aftægtsmand, 88, af Odense. Født i Aasum
1891, 0601, 1201, Jens Hansen, gift og smed, 64, i Aasum
1891, 0602, 1302, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Raagelund
1891, 1806, 2406, Jørgen Andersen, ugift tjenestekarl, 56, paa Aasum Mark
1891, 2406, 2906, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Aasum
1891, 0608, 1308, Hans Lavrits Hansen, ugift og mursvend, 38, i Aasum
1891, 2709, 0310, Hans Kristian Knudsen, 12, plejebarn paa Raagelund Børnehjem
1891, 2412, 3012, Lavrits Ferdinand Møllegaard, 16, søn af gaardejer H. J. Møllegaard, i Aasum
1851, 2104, 2704, Anne Marie Hansen, 1, datter af væver Hans Johansen, i Aasum
1851, 0806, 1606, Sidsel Marie Hansdatter, 52, i Rouglund. Boelsmand Hans Andresen
1851, 1310, 2210, Maren Andersdatter, 46, i Rouglund. Datter af afdøde gaardmand Anders Jørgensen
1851, 0711, 1611, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgensen, i Aasum
1851, 0612, 1212, Laurentine Larsdatter, 25, i Aasum. Datter af afdøde gaardmand Lars Pedersen
1852, 0304, 0804, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jespersen, paa Aasum Mark
1852, 2605, 0206, Mette Andersen, 13, datter af afdøde gaardmand Anders Larsen, i Øbrogaarden
1852, 1006, 1806, Kirsten Hansen, 15, steddatter gaardmand Niels Pedersen, i Rouglund. Født i Rouglund
1852, 1008, 1708, Anne Chartrine Madsdatter, 80, paa Rouglund Mark. Husmand Hans Larsen
1852, 3009, 0610, Maren Rasmusdatter, 78, Rouglund. Gaardaftægtsmand Peder Nielsen
1852, 3011, 0512, Dødfødt pige, datter af enke Anne Marie Nielsdatter, i Aasum
1852, 0312, 1112, Karen Marie Jensen, 2½, datter af pige Anne Chatrine Nielsen, i Aasum
1852, 2212, 2912, Maren Hansen, 6, datter af væver og husmand Hans Rasmussen, i Aasum
1853, 1302, 2202, Karen Hansdatter, enke, 74, paa Aasum Mark. Gaardmand Jørgen Sørensen
1853, 2003, 2503, Anne Andersdatter, 79, i Aasum. Skrædder Anders Augustesen
1853, 1404, 2004, Christiane Albertine v. Bardenfleth født v. Benzon, enkefru, 71, til Thaaruplund. Oberstlieutenant Bardenfleth
1853, 0406, 0806, Anne Marie Mortensen (tvilling), ½ dag, datter af fruentimmer Maren Kirstine Eriksen, Aasum Mark
1854, 0205, 0905, Johanne Pedersdatter, aftægtsenke, 82, i Aasum. Gaardmand Lars Knudsen
1854, 1605, 2705, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgensen, i Aasum
1854, 0406, 0906, Anne Hansdatter, 41, i Aasum. Husmand Hans Jørgensen
1854, 1911, 2611, Dødfødt pige, datter af smed Frederik Nielsen, Rouglund Mark
1855, 2402, 0203, Anne Rasmusdatter, enke, 83. Huusmand Clemmen Hansen
1855, 0206, 0906, Gunild Henningsen, 29, i Aasum. Datter af hjulmand Henning Larsen i Aasum
1855, 0708, 1208, Maren Olsdatter, enke, 83, i Lunden. Huusfæster Anders Jensen
1855, 2212, 2812, Anne Jensdatter, aftægtsenke, 74, hos svigersønnen boelsmand Jørgen Christensen, Rouglund Mark
1856, 1401, 2001, Anne Hansen, 10, datter af husmand Hans Jørgensen, i Aasum
1856, 2501, 0102, Karen Hansdatter, enke, 90, i Lundsgaard. Gaardmand Rasmus Jensen
1856, 3003, 0504, Caroline Sophie Andersdatter, 55, i Aasum. Indsidder Hans Nielsen
1856, 3103, 0804, Anne Larsdatter, 74, i Aasum. Aftægtsmand Mads Pedersen Walther
1857, 1402, 2002, Maren Kirstine Mortensen, 4, datter af gaardmand Morten Hansen, i Aasum
1857, 2205, 2705, Marie Chatrine Pedersen (tvilling), 1 dag, datter af indsidder Lars Pedersen, i Aasum
1857, 2406, 2906, Karen Pedersdatter, enke og almisselem, 49, i Rouglund. Smed Hansen Jensen
1857, 2409, 2709, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, Aasum
1857, 0112, 0812, Marie Elisabeth Nielsdatter, enke, 73, i Aasum. Gaardmand Anders Pedersen Walther
1857, 0412, 0812, Maren Kirstine Pedersen, 8, pleiebarn hos bedstemoder husmand Niels Hansens enke, i Lunden
1857, 2012, 2912, Anne Marie Sørensdatter, enke og gaardaftægtskone, 84, i Rouglund. Gaardmand Knud Rasmussen
1858, 2203, 2803, Mette Marie Larsdatter, enke, 75, i Aasum. Indsidder Niels Madsen
1858, 0307, 0807, Hansine Hansen (tvilling), 1 dag, datter af huusmand Anders Hansen, i Lunden
1858, 0407, 0807, Christine Hansen (tvilling), 2 dage, datter af huusmand Anders Hansen, i Lunden
1858, 0507, 0807, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Kirstine Marie Andersen, i Aasum
1858, 2811, 0512, Johanne Marie Frandsen, 4 uger, datter af fruentimmer Karen Eriksen, paa Rouglund Mark
1859, 0603, 1103, Hansine Mathilde Olesen, 6 uger, datter af kirkesanger og skolelærer A. Olesen, i Aasum
1859, 0212, 0912, Anne Marie Andersdatter, enke, 78, i Aasum. Gaardmand Niels Sørensen
1860, 2405, 2805, Hansine Andersen, 2, datter af enke Maren Andersdatter, i Aasum
1861, 1301, 2001, Dødfødt pige, datter af skrædder Jørgen Larsen, paa Aasum Mark
1861, 0106, -, Else Marie Rasmusdatter, huusholderske, 40, paa Thaaruplund
1861, 0508, 1008, Maren Hansdatter, enke, 85, i Aasum. Gaardmand Anders Nielsen
1862, 2001, 2801, Inger Hansdatter, 48, i Raagelund. Gaardmand Niels Pedersen
1862, 0809, 1509, Kirsten Hjæresdatter, enke, 81, paa Raagelund Mark. Huusmand Niels Knudsen
1862, 1009, 1409, Dødfødt pige, datter af indsidder Andreas Andersen, i Aasum
1862, 0411, 1211, Johanne Pedersdatter, 70, i Aasum. Aftægtsgaardmand Niels Larsen
1863, 2607, 3107, Pouline Rasmussen, huusholderske, 27, hos huusmand Hans Jørgensen i Aasum. Datter af huusmand Rasmus Jørgensen i Mesinge
1863, 1909, 2509, Mette Jensdatter, 53, i Aasum. Gaardmand Niels Jespersen
1864, 0106, 0806, Laurine Andersen, 13½, datter af enke Maren Andersdatter (efter indsidder Niels Pedersen)
1864, 0906, 1306, Andreasine Caroline Andersen, 10, pleiebarn af gaardmand Hans Andreasen, i Raagelund
1864, 0609, 1209, Karen Larsdatter, 48, i Aasum. Snedker Hans Nielsen
1864, 0409, 0909, Anne Marie Hansdatter, 60, i Aasum. Huusmand Niels Hansen
1864, 1509, 2009, Ane Kirstine Nielsen, 32, i Aasum. Indsidder Hans Hansen
1864, 2509, 0110, Karen Kirstine Hansen, 13, datter af gaardmand Hans Nielsen
1864, 2010, 2610, Ane Kathrine Pedersen (tvilling), 1 uge, datter af indsidder Lars Pedersen, i Aasum
1864, 2412, 3012, Mette Hansdatter, enke, 88, i Aasum. Gaardmand Hans Jensen
1866, 0501, 1001, Ane Marie Rasmusdatter, ugift fattiglem, 79
1866, 3001, 0502, Johanne Marie Hansen, 35, Aasum Mark. Steddatter af boelsmand Knud Hansen
1867, 0501, 1301, Karen Kirstine Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Christiansen, i Lunden
1867, 2301, 2801, Dødfødt pige, datter af banevogter Niels Rasmussen, paa Aasum Mark
1867, 0403, 1103, Ane Marie Larsdatter, 46½, i Aasum. Gaardmand Peder Larsen
1867, 0705, 1205, Pouline Hansine Hansen, 4 uger, datter af indsidder Anders Hansen, i Lunden
1867, 2606, 0107, Maren Jørgensen, 4½, datter af afdøde gaardmand Jørgen Christensen, paa Raagelunde Mark
1867, 2706, 0207, Ane Margrethe Hansen, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Martin Hansen, i Aasum
1867, 1210, 1810, Johanne Pedersdatter, 68 og 9 maaneder, i Raagelunde. Gaardmand Peder Andersen
1867, 0312, 0812, Marie Sophie Winther, 5 maaneder, datter af Johanne Marie Christensen, i Aasum
1868, 0305, 1105, Anne Kirstine Mortensdatter, enke, 79½, paa Aasum Mark. Gaardmand Michael Hansen
1868, 1607, 2007, Helene Mathilde Olesen, 2½, datter af indsidder og murer Peder Olesen, af Lunden
1869, 0102, 0902, Ane Pedersdatter, enke, 69 og 9 maaneder, I Lunden. Bødker Christian Hansen
1869, 1005, 1705, Marie Cathrine Christiansen, 3, datter af indsidder Christian Jørgensen, paa Aasum Mark
1870, 1902, 2702, Mette Marie Nielsen, 1 dag, datter af pige Ane Marie Larsen, paa Raagelunde Mark
1870, 2409, 0110, Jensine Marie Winther, 1, datter af pige Johanne Marie Christensen, i Aasum
1871, 2502, 0203, Dorthe Marie Larsen, enke, 77½, i Aasum. Huusmand Niels Hansen
1871, 0804, 1404, Ane Cathrine Pedersen, 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Larsen, i Aasum
1871, 0705, 1205, Maren Andersdatter, enke og fattiglem, 56, i Aasum
1871, 2107, 2507, Karen Marie Christiansen, 12½, datter af indsidder Christian Jørgensen, paa Aasum Mark
1871, 3010, 0611, Karen Bast f. Andersen, enke, 74, i Aasum. Skolelærer Bast
1871, 2211, 2911, Kirsten Hansdatter, 62, paa Aasum Mark. Gaardmand Anders Jespersen
1871, 0912, 1512, Ane Marie Andersdatter, enke, 95 og 9 maaneder, i Aasum. Huusmand Hans Larsen
1872, 2504, 3004, Maren Kirstine Christensdatter, 53, i Raagelunde. Huusmand og smed Frederik Nielsen
1873, 1404, 1904, Ane Nielsdatter, 83, i Lunden Fattighhus. Smed Mads Andresen
1873, 2105, 2905, Ane Marie Larsdatter, 62, i Aasum. Gaardmand Hans Andersen
1873, 1907, 2407, Oline Marie Brandstrup, ugift huuseierinde, 51 og 9 maaneder, i Aasum
1873, 2107, 2407, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Pedersen og Kirsten Christiansen, i Aasum
1874, 2202, 0303, Inge Kirstine Marie Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Hans Chr. Rasmussen, i Aasum
1874, 1206, 1706, Maren Hansdatter, enke, 83, af Aasum. Huusmand Lars Eriksen
1874, 2007, 2507, Johanne Marie Hansen, 25½, i Aasum. Datter af murer Hans Hansen i Aasum
1874, 0712, 1412, Ane Marie Nielsen, 38, paa Aasum Mark. Gaardmand Peder Chr. Nielsen
1875, 2602, 0603, Maren Kirstine Andersdatter, enke, 58½, i Aasum. Gaardmand Rasmus Hansen
1875, 1205, 1705, Hansine Johanne Caroline Hansen, 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Hansen, i Aasum
1875, 0611, 1211, Johanne Marie Pedersdatter, ugift huusholderske, 70, hos gaardmand Søren Jørgensen i Aasum
1876, 0902, 1502, Mette Kirstine Nielsen, 25, paa Aasum Mark. Gaardmand Jørgen Nielsen
1876, 2206, 2806, Karen Nielsdatter, enke, 82½, i Aasum. Huusmand og hjulmand Henning Larsen
1876, 2211, 2611, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Rasmussen og Dorthea Pedersen, i Aasum
1877, 3005, 0606, Maren Hansdatter, enke, 82, i Lunden. Huusmand Niels Hansen
1878, 1403, 2203, Nielsine Petrine Johanne Knudsen, 5 maaneder, datter af pige Christine Knudsen. I pleie hos huusmand Jens Hansen i Aasum
1878, 2904, 0305, Johanne Eriksdatter, enke, 78, paa aftægt hos hjulmand R. Larsen i Aasum
1878, 0705, 1505, Ane Marie Andersdatter, ugift, 83, paa aftægt hos gaardmand Anders Rasmussen i Raagelunde
1878, 2006, 2606, Ane Marie Poulsdatter, 70, i Aasum. Gaardmand Hans Ludvig Jensen
1878, 2008, 2708, Gotschalinde Johanne Adelheid Petersen, 2½, datter af ugift fruentimmer Laura Marie Caroline Petersen, i København. I kost hos Anne Marie Hansen i Aasum
1878, 2411, 3011, Ane Marie Andersdatter, 59, i Aasum. Gaardmand Anders Nielsen
1879, 0903, 1503, Margrethe Andersdatter, enke, 63, i Raagelunde. Gaardmand Søren Knudsen
1879, 0809, 1309, Else Marie Rasmussen (tvilling), 6 maaneder, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Raagelunde
1880, 1107, 1707, Petrine Rasmine Rasmussen, 1, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Raagelunde
1880, 2809, 0410, Maren Christensdatter, 72, i Raagelunde. Aftægtsmand Søren Nielsen
1880, 2110, 2810, Karen Mortensdatter, 84, Aasum Mark. Huusmand Knud Hansen
1880, 0612, 1112, Abelone Eriksdatter, enke, 64, i Aasum. Snedker Frederik Gregers Rudolf Larsen, i Holev
1881, 0701, 1201, Udøbt pige, 1 uge, datter af huusmand Poul Andersen, Raagelunde Mark
1881, 2001, 2801, Ane Marie Andersdatter, 81, Raagelunde. Aftægtshusmand Niels Bendtsen
1881, 0208, 0308, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Karen Hansen, i Raagelunde
1881, 2510, 3110, Maren Kirstine Larsdatter, enke, 63, paa Aasum Mark. Gaardmand Hans Jespersen
1881, 2511, 0112, Ida Anna Cathrine Hansen, 5, datter af smed Jørgen Hansen, i Raagelunde
1882, 2701, 0102, Udøbt pige, datter af pige Karen Kirstine Nielsen, i Aasum
1882, 1208, 1708, Inger Marie Nielsen, ½, datter af kransehandler Nielsen, i Nyborg
1883, 2304, 2804, Karen Andersdatter, enke, 82, Lunden. Husmand og tømrer Anders Hansen
1883, 0505, 1105, Christine Frandsen, ugift tjenestepige, 21, hos gaardmand Peder Larsen i Aasum
1883, 2205, 2805, Maren Kirstine Andersen, 4 maaneder, datter af husmand Poul Andersen, paa Raagelunde Mark
1883, 0412, 1012, Ane Christine Andersen, 65, i Aasum. Karethmager Rasmus Larsen
1884, 3001, 0612, Ane Margrete Jørgensdatter, enke, 84, i Lunden. Gaardmand Kristian Hansen
1884, 2312, 2812, Dødfødt pige, datter af gaardejer Hans Julius Møllegaard, i Aasum
1885, 2908, 0309, Marie Nielsdatter, enke, 86, i Aasum. Husmand Hans Pedersen
1885, 2912, 05011886, Karoline Frederikke Konst, enke, 73, i Aasum. Murer Hans Hansen
1885, 3112, 07011886, Lavrentine Nielsen f. Hansen, 31, i Allerup. Husmand Niels Peter Nielsen
1886, 0301, 0901, Ane Marie Markusdatter, enke, 66, Lundsgaard. Gaardmand Frederik Alberth Rasmussen
1886, 0905, 1505, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 70, Raagelund. Gaardmand Jørgen Knudsen
1887, 0502, 0902, Johanne Marie Larsen, 6, plejebarn paa Børnehjemmet i Raagelund
1887, 0903, 1403, Ane Marie Nielsdatter, enke, 61, i Aasum. Fhv. væver Lars Vilhelm Karlsen
1887, 1503, 2103, Marie Katrine Povlsen, 2½, datter af hjulmand Rasmus Povlsen, i Aasum
1888, 2505, 3105, Karen Juliusdatter, enke, 87, i Aasum. Gaardmand Peder Kristian Hansen
1889, 2001, 2801, Sofie Andersdatter, 80, havde ophold hos gaardmand Niels Peter Nielsen, i Aasum
1889, 0306, 0806, Ane Margrete Hansen, fraseparerede hustru, 27, hos faderen gaardmand Hans Kristiansen, Lunden. Fraseparered gaardmand Hans Kristian Nielsen i Dræby
1889, 2607, 3007, Thora Rasmine Ingeborg Jørgensen, 2 maaneder, plejebarn hos banemester Rasmus Jørgensen, Aasum Mark
1889, 1210, 1810, Ane Kirstine Nielsen, 19, opholdt sig paa Raagelund Børnehjem
1890, 1301, 1901, Dødfødt pige, datter af gaardejer og landbrugskandidat Frederik Kristian Kjærulf Petersen, Thoruplund
1890, 1701, 2401, Anna Marie Rasmussen, 5, datter af husmand og vejmand Rasmus Peter Rasmussen, i Aasum
1890, 3004, 0505, Mette Marie Knudsdatter, enke, 82, Aftægtsmand Anders Hansen (Kjærby)
1890, 0506, 1006, Ane Andersdatter, aftægtsnyderske, 80, hos gaardmand Anders Rasmussen Øbro, Raagelund
1890, 0506, 1006, Ane Kirstine Rasmussen, 33, i Aasum. Datter af afdøde væver Rasmus Rasmussen
1891, 1801, 2401, Ane Marie Nielsdatter, enke og aftægtskone, 72, i Aasum. Gaardmand Hans Nielsen
1891, 2012, 2812, Ane Marie Jørgensen, 71, i Aasum. Bødker Jens Møller Hansen