Nørre Søby, 1877-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1891, Nørre Søby sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 0903, 1603, Mads Hansen, gaardmand, 50, i Søby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Mathiassen i Søby
1877, 2308, 2808, Hans Peder Hansen, 3, søn af gaardeier Henrik Hansen, i Søby
1877, 0909, 1409, Mads Jensen, 22. Søn af huusmand Jens Madsen i Teglværket
1877, 1610, 2210, Hans Jensen, huuseier og murer, 68, paa Nørre Søby Mark
1877, 3011, 1012, Niels Rasmussen, 1, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1878, 1805, 2405, Rasmus Pedersen, 4, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Nørre Søby
1878, 1711, 2211, Rasmus Rasmussen Jørgensen, husmand, 47, i Fangel Sogn
1879, 3001, 0702, Niels Peder Nielsen, 1, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Nørre Søby
1879, 0405, 1005, Jeppe Mogensen, fattiglem, 60, i Nørre Søby Kommune
1879, 1006, 1606, Frederik Larsen, aftægtsgaardmand, 84, i Nørre Søby
1879, 0207, 0607, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Jensen Aabro, paa Nørre Søby Mark
1880, 0705, 1205, Mads Jørgen Johannes Madsen, 12 uger, søn af husmand Rasmus Madsen, paa Nørre Søby Mark
1880, 1905, 2305, Hans Peter Hansen, 4, søn af ugift fruentimmer Ane Hansen, i Røile
1880, 0506, 1306, Carl Christian Theodor Carstensen, 14 dage, søn af indsidder Ole Lauritz Carlsen, i Teglværket, Nørre Søby Mark
1880, 0607, 1207, Rasmus Rasmussen, gaardeier, 54, i Nørre Søby
1880, 2108, 2508, Niels Peder Rasmussen, 1, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1880, 0211, 0911, Peder Madsen, aftægtshusmand, 74, i Nørre Søby
1881, 1201, 2101, Rasmus Christian Rasmussen, 12, søn af gaardmand Anders Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1881, 2202, 2602, Arnold Eskild Hansen, 2, søn af gartner Hansen, paa Søbysøgaard
1881, 0704, 1304, Anders Nielsen, fattiglem, 72, i Nørre Søby
1881, 2404, 3004, Hendrik Mathias Pedersen, 2, søn af gaardmand Lars Pedersen, paa Nørre Søby Mark
1881, 0509, 1009, Søren Johansen, aftægtsmand, 64, paa Nørre Søby Mark
1881, 0111, 0911, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 70, i Nørre Søby
1881, 0612, 1212, Hans Peder Larsen, 17. Søn af indsidder Peder Larsen i Teglværket
1882, 0401, 1001, Rasmus Jacobsen, aftægtsgaardmand, 69, paa Nørre Søby Mark
1882, 1901, 2501, Peder Søholm Pedersen, 6, søn af husmand Hans Pedersen, paa Nørre Søby Mark
1882, 2201, 2501, Carl Henrik Larsen, 3 dage, søn af husmand Lars Larsen, paa Nørre Søby Mark
1882, 2002, 2702, Anders Rasmussen, husmand og fattiglem, 64, paa Nørre Søby Fattighus
1882, 2303, 3003, Rasmus Rasmussen, 8, søn af husmand Peder Christian Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1882, 1104, 1804, Anders Jensen Aabro, boelsmand og hestehandler, 43, paa Nørre Søby Mark
1882, 0908, 1408, Ole Thorkild Hansen, 4 uger, søn af møller Kristen Hansen, i Nørre Søby
1882, 0511, 1111, Peter Carl Julius Rasmussen, husmand, 51, i Røile, Nørre Søby Sogn
1883, 2401, 3001, Jørgen Peder Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Mathiassen, i Nørre Søby
1883, 2901, 0502, Knud Rasmussen, aftægtshusmand, 75, i Nørre Søby
1883, 1903, 2503, Mads Peder Andersen, ½, søn af indsidder Niels Christian Andersen, i Teglværket
1883, 1406, 2006, Peder Pedersen, gaardmand, 68, paa Nørre Søby Mark
1883, 2712, 02011884, Hans Christian Hansen, 3, pleiesøn af væver Jacob Sørensen, paa Nørre Søby Mark
1884, 0301, 0801, Niels Nielsen, aftægtsmand, 67, paa Nørre Søby Mark
1884, 2601, 0102, Rasmus Pedersen, 2 uger, søn af gaardmand Lars Pedersen, ved Røile
1884, 0704, 1504, Hans Johannessen, husmand, 75, paa Nørre Søby Mark
1884, 1405, 2205, Frederik Christian Rasmussen, murer, 26, i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn
1884, 0812, 1812, Jens Christian Smith, sognepræst, 27, i Thise Menighed i Jylland
1885, 1801, 2501, Rasmus Lauritz Sørensen, 5 dage, søn af husmand Hans Sørensen, i Røile
1885, 2803, 0304, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Jens Hansen
1885, 0309, 0809, Alfred Octavius Algreen Prüfz, 1, søn af lærer Johan Friederich Prüfz, i Nørre Søby
1885, 2111, 2811, Peder Hansen, gift og aftægtsmand, 67, paa Nørre Søby Mark
1886, 1001, 1901, Rasmus Hansen, gift og fhv. huseier, 80, paa Nørre Søby Mark
1886, 0402, 1002, Christian Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 75, Nørre Søby By
1886, 1502, 2302, Hans Peder Rasmussen, ½, søn af husmand Peder Christian Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1886, 2702, 0503, Hans Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Nørre Søby
1886, 2503, 0104, Lars Peder Rasmussen, 11 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1886, 0504, 1004, Hans Hansen, gift og gaardmand, 50, paa Søby Mark
1886, 2704, 0305, Mathias Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 87, i Nørre Søby
1886, 0210, 0910, Hans Peter Sofus Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Henrik Hansen, i Nørre Søby
1886, 0211, 0811, Theodor Lundgreen, gift og slagter, 50, i Odense
1886, 2511, 0112, Frederik Kristian Pedersen, ugift, 32, Nørre Søby. Søn af husmand Peder Svendsen
1887, 2802, 0603, Hans Christian Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, Søby Mark
1887, 1803, 2403, Steffen Madsen, enkemand og fattiglem, 73, Nørre Søby Hospital
1887, 2303, 2903, Hans Herløvsen, gift, husmand og smed, 72, Nørre Søby
1887, 0410, 1010, Niels Carl Rasmus Nielsen, 3, søn af gaardmand Peder Nielsen, Nørre Søby
1887, 2011, 2611, Hans Madsen, ugift saddelmager, 66, Nørre Søby
1888, 0802, 1402, Lars Larsen, gift og gaardmand, 72, i Nørre Søby
1888, 1603, 2203, Jens Madsen, gift og gaardmand, 41, Søby Mark
1888, 1703, 2403, Hans Christiansen, gift og fæstehusmand, 76, i Mølleskovshuset
1888, 2405, 2705, Magnus Christian Pedersen, 12 dage, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Røile
1888, 1507, 2007, Lars Pedersen, gift og gaardmand, 36, i Røile
1888, 2608, 3108, intet navn noteret
1888, 2711, 0312, Rasmus Andreas Rasmussen, 6, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Nørre Søby Mark
1888, 1712, 2112, Udøbt dreng, 2 minutter, søn af kjøbmand Anton Pedersen, i Nørre Søby
1889, 2109, 2709, Rasmus Sofus Skov Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Henrik Hansen, i Nørre Søby
1889, 1611, 2111, Hans Didrik Møller, kammerraad og godsforvalter, 79, paa Søbysøgaard, Dømmestrup
1889, 0912, 1612, Anders Pedersen, gift og fattiglem, 35, af Nørre Søby. Lumby Arbeidsanstalt
1890, 1401, 1901, Lars Peder Andersen, 8 uger, søn af arbeidsmand Knud Jørgen Andersen, Søgaards Mølle
1890, 2301, 3101, Alfred Pedersen, 4, søn af gaardmand Peder Pedersen, Nørre Søby Mark
1890, 2601, 0202, Karl Kristian Theodor Hansen, 7 maaneder, søn af indsidder og arbeidsmand Niels Hansen, Teglværket
1890, 0202, 0802, Jakob Alfred Hansen, 11 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, Sæby Mark
1890, 3103, 0804, Niels Hansen, enkemand og gaardmand, 71, paa Nørre Søby Mark
1890, 1304, 1804, Niels Hansen, enkemand, bødker og husmand, 73, i Nørre Søby
1890, 1504, 2104, Julius Marius Andersen, 9, søn af arbeidsmand Knud Jørgen Andersen, Søgaards Møllehus
1890, 1511, 2311, Johannes Eriksen, 6 uger, søn af husmand Hans Jørgen Eriksen, Nørre Søby Mark
1891, 1302, 1902, Mathias Hansen, gift og røgter, 57, paa Søbysøgaard
1891, 2703, 0304, Jørgen Nielsen, gift og husmand, 74, Nørre Søby Mark
1891, 0704, 1404, Henrik Pedersen Hansen, ugift tjenestekarl, 72, hos Henrik Hansen i Nørre Søby By
1891, 1504, 2304, Iver Peter Iversen, 2, søn af tømrer Lars Christian Iversen, Nørre Søby By
1891, 0805, 1605, Iver Larsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Nørre Søby By
1891, 2305, 2905, Marius Pedersen, 7, søn af gaardmand Peder Pedersen, Nørre Søby Mark
1891, 2206, 2706, Niels Krestian Rasmussen, 10. Søn af husmand Peder Christian Rasmussen, Tagehus
1891, 1007, 1607, Karl Sofus Rasmussen, 4, søn af gaardeier, Lars Rasmussen, Søby Mark
1891, 2911, -, Hans Peder Jensen, gift og indsidder, 37 og 9 maaneder, boende paa Pederstrup Mark, Sønder Høirup Sogn
1877, 1802, 2502, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Pedersen, Nørre Søby Mark
1877, 2602, 0403, Rasmine Pedersen, 26 dage, datter af pige Marie Eriksen, i Røile
1877, 0412, 1012, Anna Margrethe Rasmussen, 12 dage, datter af husmand Hans Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1877, 2912, 04011878, Johanne Rasmusdatter, enke, 54, i Røile. Husmand Hans Hansen
1878, 1206, 1606, Dødfødt pige, datter af husmand Jacob Pedersen, Nørre Søby Mark
1878, 2611, 0412, Kirsten Jensdatter, enke, 70, Nørre Søby Mark. Husmand Christoffer Andersen
1879, 1601, 2301, Ane Kirstine Rasmusdatter, 72, i Røile. Husmand Niels Jacobsen
1879, 0205, 0805, Jørgine Caroline Nielsen, 24. Datter af husmand og maler Niels Jørgensen, paa Nørre Søby Mark
1879, 0605, 1205, Kirsten Pedersen, 13, datter af husmand og tømrer Rasmus Pedersen, i Nørre Søby
1879, 0506, 1106, Birthe Kirstine Pedersen, 19. Datter af pige Ane Rasmussen, paa Nørre Søby Mark
1879, 0907, 1607, Hansine Cathrine Rasmussen, 30, i Nørre Søby. Gaardmand Rasmus Pedersen
1879, 2007, 2507, Petrine Sophie Pedersen, 18, pleiedatter af kudsk Hans Peder Pedersen, paa Søbysøgaard
1879, 3010, 0311, Augusta Knipschildt, 6½, datter af forpagter Knipschildt, paa Søbysøgaard
1879, 1311, 2111, Maren Andersdatter, 71, paa Nørre Søby Mark. Gaardmand Rasmus Jacobsen
1879, 2412, 3012, Marie Sophie Olsen, 12, datter af afdøde maler Olsen, paa Nørre Søby Mark
1880, 0402, 0802, Dødfødt pige, datter af indsidder Jørgen Henningsen, i Familiehuset, Nørre Søby Mark
1880, 2603, 0104, Ane Kirstine Pedersen, ugift og fattiglem, 25, i Nørre Søby Kommune
1880, 0305, 1005, Trine Jensen Aabro, 3, datter af husmand Anders Jensen Aabroe, paa Nørre Søby Mark
1880, 2506, 0207, Ane Hansen, 26. Stifdatter af husmand Rasmus Jensen Thomsen, i Røile
1880, 3006, 0607, Karen Pedersdatter, aftægtskone, 80, paa Nørre Søby Mark
1880, 2707, 0208, Karen Rasmusdatter, aftægtsenke, 87, paa Nørre Søby Mark
1880, 2809, 0510, Ellen Marie Dresen, 63, paa Nørre Søby. Husmand Iver Larsen
1880, 1512, 1812, Olga Knipschildt, 7 maaneder, datter af forpagter Knipschildt, paa Søbysøgaard
1881, 2704, 0505, Ane Sophie Hansen, 36, i Nørre Søby. Gaardmand Hendrik Hansen
1881, 0205, 0905, Charlotte de Falsen, baronesse Zytphen Adeler, 6½, datter af lehnsbaron Frederik Herman Christian de Falsen baron Zytphen Adeler, til Søbysøgaard
1881, 2908, 0509, Sidsel Herløvsdatter, enke, 69, i Nørre Søby. Gaardmand Rasmus Hansen
1881, 2209, 2709, Ane Marie Cathrine Hansen, 56, paa Nørre Søby Mark. Husmand Anders Rasmussen
1881, 1111, 1811, Karen Madsdatter, 60, i Røile. Husmand Julius Peder Rasmussen
1881, 0512, 1212, Ane Kirstine Rasmussen, 27. Datter af husmand Julius Peder Rasmussen, i Røile
1882, 0101, 0701, Maren Hansdatter, 71, Nørre Søby. Smed Peder Herløvsen
1882, 2303, 2903, Maren Jørgine Larsen, 9 uger, datter af husmand Lars Larsen, paa Nørre Søby Mark
1882, 0906, 1506, Karen Kirstine Hansen, 21, i Nørre Søby. Datter af husmand og smed Hans Herløvsen i Nørre Søby
1882, 1908, 2508, Ane Rasmusdatter, 78, i Nørre Søby. Aftægtsgaardmand Hans Hendriksen
1882, 2708, 0109, Ane Marie Madsdatter, 67, i Nørre Søby. Datter af husmand Mads Andersen i Nørre Søby
1883, 1202, 1802, Dødfødt pige, datter af husmand Frederik Christian Rasmusen, i Røile
1883, 1607, 2207, Elvine Christine Hansen, 1, pleiedatter af bolsmand Jørgen Pedersen, i Brændekilde By og Sogn
1883, 2509, 3009, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Jensen, Nørre Søby By og Sogn
1883, 2211, 2711, Thora Elisabeth Hansen, 9 dage, datter af møller Kristen Hansen, Nørre Søby
1884, 1803, 2403, Mortie Marie Mortensen, 33, Nørre Søby Mark. Husmand Jørgen Larsen
1884, 0204, 0604, Ingeborg Knipschildt, 9 dage, datter af forpagter Knipschildt, paa Søbysøgaard
1884, 2206, 2806, Ane Hansdatter, aftægtsenke, 86, i Nørre Søby
1885, 1303, 2003, Kirsten Rasmussen, 23, i Radby. Husmand og møllebygger Peder Nielsen
1885, 0104, 0904, Ane Iversen, 44, i Nørre Søby. Husmand Niels Hansen
1885, 2407, 3007, Maren Kirstine Christoffersen f. Adamsen, 35, i Søgaards Mølle. Indsidder Niels Christoffersen
1885, 2209, 2909, Karen Larsdatter, gift, 75, i Røile. Aftægtsmand Kristen Jensen
1885, 0512, 1112, Maren Kirstine Nielsen, ugift, 20, paa Gammel Long. Datter af husmand Jørgen Nielsen paa Gammel Long
1886, 0804, 1504, Karen Nielsen, gift, 49, i Radby. Husmand Rasmus Jørgensen
1886, 2105, 2705, Kirsten Nielsdatter, gift, 65, i Nørre Søby. Gaardmand Hans Mathiasen
1886, 2306, 2806, Ane Hansdatter, ugift fattiglem, 57, i Hospitalet
1886, 1808, 2308, Karen Madsdatter, enke og aftægtskone, 74, i Mørkehøie. Gaardmand Peder Pedersen
1886, 2911, 0512, Udøbt pige, ½ time, datter af tømrer Hans Rasmussen, Søbymark
1887, 3101, 0502, Maren Kirstine Pedersen, 7 maaneder, datter af gaardmand Lars Pedersen, af Nørre Søby Mark
1887, 2502, 0303, Ane Larsdatter, gift, 65, i Røile. Indsidder Steffen Madsen
1887, 0703, 1303, Gjertrud Kirstine Georgine Rasmussen, 4, datter af arbeidsmand Hans Jacob Rasmussen, i Familiehuset
1887, 1406, 2006, Karen Marie Hansen, ugift, 26, Skovmaal. Datter af husmand Hans Andersen, Skovmaal
1887, 1706, 2006, Johanne Rasmusdatter, enke, 76, Nørre Søby Mark. Aftægtsmand og gaardmand Rasmus Rasmussen
1887, 1307, 1707, Karen Kirstine Hansine Eriksen, 6 uger, datter af husmand Hans Jørgen Eriksen, af Røile
1887, 1810, 2510, Ane Marie Hansen, 8, datter af gaardmand Hans Jørgen Hansen, af Nørre Søby
1888, 0302, 1102, Ane Marie Nielsen, enke, 85, paa Nørre Søby (Mørkehøie). Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
1888, 1302, 2002, Martha Kamilla Larsen, 4½, datter af husmand Lars Larsen, paa Nørre Søby Mark
1888, 2902, 0803, Ane Nielsdatter, ugift fattiglem, 89, Nørre Søby Mark
1888, 1807, 2307, Ane Marie Rasmine Henriksen, 2, datter af arbeidsmand Henrik Hans Henriksen, Søgaards Mølle
1888, 2107, 2607, Ane Marie Rasmussen, 13, datter af arbeidsmand Hans Jacob Rasmussen, i Familiehuset
1888, 2608, 3108, Karen Jørgensdatter Nielsen, gift, 55, Nørre Søby Mark. Brøndgraver og husmand Hans Christian Christensen
1888, 0610, 1210, Kirsten Madsdatter, ugift, 75, Teglværket
1888, 3010, 0411, Gotfredsine Hansen, gift, 32, Nørre Søby Mark. Indsidder Anders Johansen
1888, 0611, 1211, Johanne Larsdatter, ugift fattiglem, 73, Fattiggaarden i Nørre Lyndelse
1889, 2504, -, Michaeline Christine Fjeldsted, ugift, 39, pt. Nørre Søby Præstegaard. Datter af sadelmager Fjeldsted pt. Nørre Søby Præstegaard
1889, 0307, 0807, Karen Madsdatter, gift og aftægtskone, 78, Nørre Søby Mark. Aftægtsmand Peder Hansen
1889, 2707, 0108, Marie Elisabeth Eriksen, gift, 44, Nørre Søby Mark. Husmand Peder Nielsen
1889, 2807, 0208, Ane Johansen, gift, 64, paa Søbymark. Aftægtsmand Niels Hansen
1889, 2309, 3009, Ane Marie Pedersdatter, gift, 58, Søbymark. Husmand Kristoffer Larsen
1889, 1112, 1712, Birthe Marie Jørgensen, gift, 35, i Nørre Søby. Gaardmand Henrik Hansen
1890, 1804, 2504, Ane Marie Jørgensen, gift, 43, Søby Mark. Husmand Lars Larsen
1890, 1006, 1506, Rasmine Andersen, 5 maaneder, datter af murer Jørgen Andersen, i Nørre Søby
1890, 1207, 1707, Margrethe Rasmusdatter, enke, 77, Nørre Søby Mark. Husmand Rasmus Hermansen
1890, 0609, 1209, Christiane Pedersdatter, gift, 60, paa Nørre Søby Mark. Husmand Peder Christian Jensen
1890, 2112, 2912, Anna Christine Rasmine Pedersen, 3, datter af gaardmand Peder Pedersen, Nørre Søby Mark
1891, 0904, 1704, Karen Mortensdatter, enke, 84, Nørre Søby Mark. Husmand Niels Rasmussen
1891, 1006, 1506, Ane Christine Jensdatter, gift og aftægtsgaardkone, 71, Nørre Søby Mark. Aftægtsmand Christoffer Rasmussen
1891, 2706, 0207, Laura Antomine Kirstine Wittrup f. Møller, gift, 80, Nørre Søby Præstegaard. Musiklærer Jens Frederik Wittrup
1891, 1807, 2407, Johanne Sofie Rasmussen, gift, 22, paa Nørre Søby Mark. Gaardeier N. Hansen
1891, 0608, 1108, Ane Marie Jensdatter, gift, 58, i Røile Skov. Husmand Hans Hansen (kaldet Hæsinge)
1891, 2312, 2912, Johanne Hansdatter, gift, 65, Søby Mark. Husmand Lars Knudsen
1891, 2812, 3112, Ane Rasmusdatter, enke, 88, i Nørre Søby. Maler Lorents Pedersen