Nørre Lyndelse, 1874-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1874-1891, Nørre Lyndelse sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1874, 2201, 2901, Niels Hansen, fattiglem, 74, paa Arbejdsanstalten
1874, 0602, 1402, Marius Møller Hansen, 1½, plejebarn af husmand Peder Hansen Krog, Lumby
1874, 1503, 2103, Rasmus Knudsen, væver, 75, paa Freltofte Mark
1874, 1305, 1705, Lars Peder Hansen, 1 dag, søn af husmand Morten Hansen, paa Freltofte Mark
1874, 2605, 0206, Jens Johansen, skrædder, 47, i Freltofte
1874, 0606, 1406, Anders Peder Andersen, 9 dage, søn af pige Ane Marie Rasmussen, paa Dømmestrup Mark
1874, 0107, 0507, Jens Christian Andersen, 1½ maaned, søn af pige Karen Kirstine Andersen, af Freltofte
1874, 2807, 0208, Christen Nielsen (Bæk) indsidder, 64, i Nørre Lyndelse
1874, 0310, 1010, Hans Nielsen, husmand, 71, paa Lumby Mark
1874, 1310, 1910, Lars Andersen, 29, Freltofte. Søn af kjøbmand A. Rasmussen, Freltofte
1874, 0811, 1411, Lars Jørgensen, snedkersvend, 29, paa Dømmestrup Mark
1874, -, 2911, Dødfødt dreng, søn af væver N. Rasmussen, paa Lumby Mark
1875, 1501, 2301, Anders Jensen (Kusk), husmand, 60, paa Sortelung, Lyndelse Mark
1875, 1802, 2602, Jacob Hansen (Basse), husmand, 63, paa Sortelung
1875, 2602, 0503, Knud Jensen, aftægtsmand, 92½, i Freltofte
1875, 2003, 2603, Henrik Marius Hansen, 3 maaneder, søn af pige Ane M. Henriksen, paa Sortelung
1875, 1304, 2104, Rasmus Peder Jørgensen, 1, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, Freltofte
1875, 2805, 0306, Rasmus Pedersen, 10½, søn af husmand Peder Hansen, Lyndelse
1875, 0207, 0807, Jens Andersen (Broby), huusmand, 66, i Freltofte
1875, 0507, 0807, Lars Johansen, huusmand, 71½, I Jyllandsgyden, Freltofte Mark
1875, 2205, 2605, Jacob Larsen, 16½, søn af indsidder Lars Jensen, Sortelung
1875, 1607, 2107, Niels Axel Glerup Jensen, 5 uger, søn af husmand Hans Jensen, Sortelung
1875, 2110, 2910, Rasmus Peder Andersen, 19 og 9 maaneder, Freltofte. Søn af gaardmand Anders Pedersen, Freltofte
1875, 2610, 0211, Morten Christian Andersen, 2, søn af mølleforpagter Andersen, Br. Mølle
1875, 0211, 0811, Lars Poulsen, aftægtsmand, 97, i Sosted
1875, 0612, 1312, Johan Jensen, husmand, 57, paa Dømmestrup Mark
1875, 1512, 2112, Christen Pedersen (Krog), indsidder, 38, paa Dømmestrup Mark
1876, 0501, 1201, Lars Rasmussen, ungkarl, 29½, paa Dømmestrup Mark
1876, 0801, 1501, Jørgen Larsen, aftægtsgaardmand, 81, i Freltofte
1876, 2602, 0303, Anders Jensen (Mose), lem, 80, paa Arbejdsanstalten
1876, 0103, 0703, Axel Jørgensen Skov, aftægtsgaardmand, 81, i Dømmestrup
1876, 0803, 1503, Carl Emil Rasmussen, 7 uger, søn af skrædder Rasmussen, Lyndelse
1876, 1603, 2203, Hans Nielsen, 2 uger, søn af husmand R. Nielsen, Lyndelse
1876, 0304, 0904, Anders Henrik Hansen, 8 uger, søn af husmand Morten Hansen, Freltofte
1876, 1105, 1805, Peder Jørgensen, aftægtsboelsmand, 64½, paa Dømmestrup Mark
1876, 2505, 0106, Frederik Marius Jørgensen, 1, søn af snedker Lars Jørgensen, paa Lumby Mark
1876, 3105, 0706, Rasmus Hansen, huslejer, 50, paa Sortelung
1876, 1606, 2206, Rasmus Knudsen, 19½, paa Dømmestrup. Søn af husmand Knud Pedersen paa Dømmestrup
1876, 1806, 2406, Morten Hansen, husejer, 38, paa Dømmestrup Mark
1876, 0807, 1407, Peder Hansen (Aarslev), gaardaftægtsmand, 79, i Freltofte
1876, 1907, 2407, Hans Sørensen, møllersvend, 28, Sosted. Søn af indsidder Søren Andersen, Sosted
1876, 2607, 3007, Hans Christian Marius Eriksen, 16 uger, søn af indsidder Hans Chr. Eriksen, af Odense
1876, 1508, 1908, Hans Jensen, 12½, søn af husmand og skomager … Rasmussen, paa Freltofte Mark
1876, 1808, 2208, Poul Anthonsen, husejer, 46, i Lyndelse
1876, 2409, 0210, Jørgen Nielsen, 26, paa Freltofte Mark. Søn af boelsmand Niels Jørgensen, paa Freltofte Mark   
1876, 2708, 3108, Christen Pedersen Krog, 3 maaneder, søn af Chr. P. Krogs enke, fra Odense
1876, 1810, 2410, Peder Christiansen Nygaard, boelsmand, 42, paa Nørre Lyndelse Mark
1877, 1301, 2001, Knud Nielsen, aftægtsmand af Dømmestrup, 84, opholdende sig paa Nørre Søby Mark
1877, 1102, 2002, Jens Andersen, indsidder, 75, i Vennersro. Fattiglem under Bogense
1877, 1203, 1703, Anders Morten Carl Nielsen, 2, søn af husmand Rasmus Nielsen, af Lyndelse
1877, 2403, 3103, Rasmus Hansen, 20½, af Lumby. Søn af gaardmand Hans Jensen af Lumby
1877, 0604, 1104, Niels Marius Aalund, 1, søn af gaardforpagter Aalund, Bramstrup Mølle
1877, 1504, 2104, Rasmus Jensen, væver, 30, i Freltofte
1877, 1206, 1806, Mads Hansen, væver, 25, paa Freltofte Mark
1877, 2806, 0307, Peder Hansen, ungkarl, 69, i Lyndelse. Søn af afdøde gaardmand H. Christen Jens
1877, 0407, 1007, Benedikt Gudmundsen Schewing, sognepræst, 70
1877, 1110, 1910, Jørgen Axelsen Skov, gaardejer, 39, i Dømmestrup
1877, 2410, 3110, Rasmus Christoffer Jensen, 17, søn af Larsen, i Freltofte
1877, 0311, 0711, Morten Hansen, 1, stedsøn, Dømmestrup Mark
1877, 1111, 1611, Ludvig Heinrich Hahn, forhen forpagter, 73, i Nørre Søby Præstegaard
1878, 1301, 2001, Jens Christian Hansen, 14 dage, søn af pige Maren Rasmussen, paa Freltofte Mose
1878, 2101, 2601, Niels Rasmussen, husfæster, 73, paa Nørre Lyndelse Mark
1878, 2101, 2801, Hans Andersen, landpost, 50, boende paa Sortelung
1878, -, 0603, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Rasmussen, i Lumby
1878, 0903, 1603, Rasmus Christian Rasmussen, 7, søn af husmand Niels Rasmussen, paa Dømmestrup Mark
1878, 2503, 0204, Hans Christian Jacobsen, 9½, søn af husmand Jens Jacobsen, paa Sortelung
1878, 0304, 1004, Hans Henriksen, murer, 54, paa Freltofte Mark
1878, 0504, 1204, Mads Andersen, gaardejer, 83, i Dømmestrup
1878, 1704, 2204, Anders Rasmus Andersen, 1½, søn af husmand Frederik Andersen, Dømmestrup
1878, 1405, 1905, Hans Nielsen, 8½, i pleje hos husmand Lars Nielsens enke, i Freltofte
1878, 1905, 2705, Niels Mikkelsen, fattiglem og forhen gaardejer, 56, i Lumby
1878, 1406, 1806, Nicolaj Christian Clausen, kobbersmed, 72, i Lyndelse
1878, 1007, 1607, Lars Nielsen, ungkarl, 28, hos husmand And. Rasmussen, Dømmestrup Mark
1878, 1207, 1807, Peder Jensen, aftægtsmand, 73, paa Lyndelse Mark
1878, 3107, 0408, Johan Rasmussen, kirkeværge og skrædder, 70, i Lyndelse
1878, 0108, 0608, Poul Pedersen, aftægtsmand, 73, i Freltofte
1878, 0808, 1108, Anders Andersen, 9 maaneder, søn af murer Jørgen Andersen, Freltofte Mark
1878, 1308, 1808, Jørgen Marius Jensen, 6, søn af skrædder Rasmus Jensen, paa Freltofte Mark
1878, 2508, 0209, Peter Christensen, fhv. friskolelærer, 32, opholder sig paa Lyndelse Mark
1878, 1009, 1709, Hans Jørgen Larsen, skræddersvend, 20, paa Sortelung. Søn af indsidder Chr. Larsen paa Sortelung
1878, 0910, 1410, Niels Pedersen, husejer, 54, i Lumbyholm
1878, 2211, 3011, Lars Pedersen, aftægtsmand, 67, i Sosted
1879, 2503, 3003, Hans Kristian Jensen, 13 og 9 maaneder, søn af Ane Kristine Larsen, paa Dømmestrup Mark
1879, 2104, 2704, Hans Jørgen Hansen, 2½, søn af gaardmand Lars Hansen (jun), i Lumby
1879, 0906, 1506, Hans Kristian Larsen, 1, søn af husmand Lars Rasmussen, paa Freltofte Mose
1879, 2806, 0407, Lars Pedersen, 30, i Dømmestrup. Søn af gaardmand Peder Knudsen i Dømmestrup
1879, 1907, 2607, Peder Larsen, aftægtgsgaardmand, 78, i Dømmestrup
1879, 2107, 2707, Jens Jensen, 19½, paa Dømmestrup Mark. Søn af husmand Hans Jensen (Møller) paa Dømmestrup Mark
1879, 0208, 0908, Frederik Jørgensen, slagter, 37, i Freltofte
1879, 1408, 2008, Peder Hansen, gaardejer, 56, paa Dømmestrup Mark
1879, 1109, 1809, Peder Jørgen Kristensen Skov, 25, Lyndelse. Stedsøn af gaardmand Peder Kr. M. Krogmand i Lyndelse
1879, 1110, 1810, Lars Larsen, 13, søn af gaardmand Hans Larsen (Gertsen), Freltofte Mark
1879, 2310, 2910, Niels Morten Jacobsen, 5, søn af husmand Jens Jacobsen, Sortelung
1879, 2910, 0611, Rasmus Kristian Madsen, 1, søn af gaardmand Hans Madsen, i Freltofte
1879, 3110, 0611, Rasmus Jensen, husejer og tømrer, 64, i Lumbyholm
1879, 2111, -, Otto Jensen, tjenende, 30, hos gaardmand hans Kristensen, Lyndelse
1879, 0112, 0812, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand, 74, paa Freltofte Mose
1880, 1801, 2201, Jens Peder Knudsen, ½, i pleje hos indsidder Anders Jeppesen, Vennersro
1880, 2501, 0102, Jørgen Hansen (Bager), husmand, 52, paa Lumby Mark
1880, 2402, 2902, Lars Kristian Knudsen, 9 maaneder, søn af fattiglem Jens Peder Knudsen, paa Anstalten
1880, 1703, 2403, Lars Jørgensen, aftægtsmand, 82½, i Dømmestrup
1880, 2403, 2603, Kristian Jensen, ½ time, søn af hørbereder Peder Jensen, Freltofte
1880, 0404, 1204, Anders Peder Kristensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Kristen Kristensen, i Dømmestrup
1880, 0504, 1004, Hans Petersen (’Høker’), husmand og havekarl, 62, af Sortelung
1880, 1704, 2404, Jens Thorsen, tækkemand, 49, i Sosted
1880, 2805, 0706, Lars Hansen, murer, 68, i Sosted
1880, 3105, 0606, Niels Hansen (Kromand), indsidder, 53½, paa Dømmestrup Mark
1880, -, 2706, Dødfødt dreng, søn af pige Karen Hansen, Lyndelse
1880, 2506, 0107, Jens Peter Rasmussen, 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Dømmestrup
1880, 2806, 0407, Hans Peder Kristiansen, 9 uger, i pleje hos indsidder Peder Hansen Krag, i Freltofte
1880, 0907, 1307, Rasmus Hansen, ungkarl, 20, i Vennersro. Søn af stenhugger Hans Hansen, Vennersro
1880, 2807, 0208, Hans Kristensen, skrædder, 73, paa Freltofte Mark
1880, -, 2107, Albert Edvard Niels Kristian Karlsen, 3 maaneder, søn af Karen Marie Karlsen, Dømmestrup
1880, 0310, 0910, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af husmand Rasmus Nielsen, i Musehusene
1880, 1411, 2011, Lars Rasmussen (Herning), husmand, 64, paa Dømmestrup Mark
1880, 1511, 2111, Peder Madsen, 6, søn af hjulmand Lars Madsen, i Lyndelse
1881, 2601, 0102, Mads Laurits Andersen, 10½, søn af husmand Niels Andersen, i Lumbyholm
1881, 0402, 0702, Erik Langkilde, 3 maaneder, søn af forpagter Langkilde, Bramstrup
1881, 0503, 1303, Axel Marius Hansen, 9½, søn af husmand Hans Axelsen, Sosted
1881, 0504, 1104, Hans Madsen, ungkarl, 34½, i Dømmestrup. Søn af gaardmand Mads Andersens enke i Dømmestrup
1881, 2905, 0406, Peder Jensen, gaardmand, 76½, paa Freltofte Mark
1881, 1306, 1806, Niels Jeppesen, husmand, 79½, paa Lumby Mark
1881, 0707, 1507, Anders Hansen (’Lansener’), husmand, 85 og 9 maaneder, paa Sortelund
1881, 1107, 1307, Udøbt dreng, søn af cand. jur. Thiele, Bramstrup
1881, 1507, 2107, Rasmus Pedersen, gaardmand, 42, paa Nørre Lyndelse Mark
1881, 2107, 2707, Otto Jensen, husmand, 69 og 3 maaneder, paa Freltofte Mark
1881, 2910, 0411, Niels Pedersen, ungkarl, 38, i Freltofte. Søn af væver Peder Nielsens enke i Freltofte
1882, 1301, 2201, Kristen Kristiansen, 2 dage, søn af husmand Kristian Hansen, i Lumby
1882, 0502, 1102, Lars Pedersen (’Kukker’), fattiglem, 69, paa Anstalten
1882, 1102, 1602, Anders Larsen (’Holbek’), indsidder, 50, paa Freltofte Mose
1882, 2102, 2802, Johan Rasmussen (Rokkedrejer), aftægtshusmand, 88½, paa Lyndelse Mark
1882, 2804, 0305, Axel Madsen, aftægtshusmand, 83½, paa Lumby Mark
1882, 2605, 2905, Udøbt dreng, 2 timer, søn af Johanne Rasmussen, Dømmestrup Mark
1882, 2805, 0306, Jørgen Madsen, aftægtshusmand, 80½, i Dømmestrup
1882, 2307, 2907, Hans Kristian Olsen, enkemand og husmand, 81½, paa Dømmestrup Mark
1882, 0909, 1609, Rasmus Kristensen, gaardejer, 68, paa Dømmestrup Mark
1882, 0912, 1512, Lars Madsen, aftægtshusmand, 87, i Freltofte
1883, 0101, 0701, Niels Peder Nielsen, 6, søn af murer Lars Nielsen, Freltofte
1883, 1701, 2101, Hans Frederik Lavrits Axelsen, 1, søn af vejmand Lars Axelsen, Lumby Mark
1883, 2502, 0503, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Dømmestrup
1883, 1003, 1703, Johan Jespersen, tjenestekarl, 22 og 9 maaneder, paa Dømmestrup Mark
1883, 0704, 1204, Jens Henrik Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af væver Rasmus Nielsen, Freltofte Mark
1883, 1704, 2504, Niels Pedersen, gaardejer, 39, i Dømmestrup
1883, 3005, 0506, Niels Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 80, paa Freltofte Mark
1883, 2905, -, Rasmus Vilhelm Valdemar Kristiansen, 1 maaned, søn af Maren Kathrine Kristiansen, i Anstalten
1883, 1706, 2206, Kristoffer Sørensen, gaardejer, 64, i Nørre Lyndelse
1883, 2206, 2606, Hans Jørgen Hansen, 3 maaneder, søn af pige Hansine Kristine Pedersen, Lumby Mark
1883, 1107, 1507, Falk Stenner Andersen Moose, 2, søn af slagter Anders Moose, Freltofte
1883, 1809, 2309, Rasmus Vilhelm Valdemar Jørgensen, 13 og 9 maaneder, søn af skrædder Rasmus Jensen, i Sosted
1883, 0511, 1011, Hans Nielsen, husmand, 71, paa Dømmestrup Mark
1883, 2411, 0112, Hans Peder Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Lars Rasmussen, Freltofte
1883, 2511, 2911, Marius Kristian Nielsen, 3 uger, søn af Ane Marie Sofie Hansen, paa Lumby Mark
1884, 0501, 1101, Niels Poulsen, aftægtshusmand, 71, paa Sortelung
1884, 2701, 0402, Lars Jørgensen, ungkarl, 26, Dømmestrup Mark. Søn af gaardmand Hans Jørgensen, Dømmestrup
1884, 1503, 2203, Johannes Vilhelm Larsen, 3, søn af skomager Rasmus Larsen, Dømmestrup
1884, 1603, 2203, Peder Pedersen, ungkarl, 26, Lumby. Søn af gaardmand Peder Pedersen, Lumby
1884, 1703, 2403, Lars Hansen Gertsen, aftægtsgaardmand, 96½, paa Freltofte Mark
1884, 0304, 1004, Niels Peder Nielsen, 8 timer, søn af husmand Lars Nielsen, Freltofte
1884, 1104, 1804, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 22, Freltofte. Søn af husmand Jørgen Rasmussen, Freltofte
1884, 1504, 2104, Rasmus Rasmussen, husmand, 73, paa Freltofte Mark
1884, 2304, 3004, Jesper Clausen, fattiglem, 72, paa Lyndelse Mark
1884, 1405, 2205, Frederik Rasmussen, murersvend, 26, paa Nørre Lyndelse Mark
1884, -, 0206, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Kristoffer Pedersen, Dømmestrup
1884, 2210, 2910, Rasmus Rasmussen, 23½, Freltofte Mark. Søn af husmand Rasmus Rasmussen (Skomand), Freltofte Mark
1884, 1411, 2111, Hans Peder Larsen, 12, søn af indsidder Niels Rasmussen, Dømmestrup
1885, 0501, 1201, Hans Peder Pedersen, 3, søn af gaardmand Kristoffer Pedersen, Dømmestrup
1885, 2301, 3001, Jens Sørensen, væver, 61, paa Dømmestrup Mark
1885, 0102, 0702, Hans Kristian Frederiksen, husmand, 54, paa Freltofte Mark
1885, 1102, 1802, Hans Hansen, enkemand og teglmester, 73, Freltofte
1885, 1502, 1802, Lars Hansen, enkemand og smedesvend, 52
1885, 0503, 1203, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79½, i Freltofte
1885, 0803, 1403, Niels Kristian Pedersen, husmand, 72, paa Freltofte Mark
1885, 2803, 0404, Jørgen Larsen, ungkarl, 53, tilhuse hos broderen, paa Højby Mark
1885, 0404, 1004, Hans Peder Pedersen, møller, 25, i Bramstrup Mølle
1885, 0704, 1004, Marius Pedersen, 1 dag, søn af soldat Lavrits Pedersen af Dømmestrup
1885, 1304, 2104, Hans Peder Pedersen, 1 dag, søn af gaardmand Kristoffer Pedersen, Dømmestrup
1885, 2804, 0505, Oskar Simonsen, 36, Dømmestrup. Stedsøn af husmand Jørgen Jensen, Dømmestrup
1885, 1806, 2606, Søren Ejlersen, husmand, 28, paa Dømmestrup Mark
1885, 0207, 0607, Lars Hansen, husmand og væver, 53, i Sosted
1885, 1606, 2206, Hans Kristiansen, husmand og stenhugger, 63, paa Sortelung
1885, 1107, 1707, Peder Nielsen Godske, husejer, 49, paa Lumby Mark
1885, 1609, 2309, Kristian Fred. Vilh. Simonsen, 44, af Odense, opholdende sig paa Dømmestrup Mark
1885, 2011, 2511, Hans Frederik Nielsen, 12½, søn af indsidder Anders Nielsen, Alléhuset
1885, 2311, 3011, Knud Pedersen, husmand, 65, paa Freltofte Mark
1885, 0212, 0612, Knud Kristian Larsen Skov, 14 dage, søn af gaardmand Kr. Larsen Skov, i Lyndelse
1886, 1001, 1801, Peder Hansen, husmand, 47, i Freltofte
1886, 0402, 1102, Sofus Reinholt Ingolf Johansen, 4, søn af slagter Johansen, Dømmestrup
1886, 2802, 0603, Kristen Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Dømmestrup
1886, 2803, 0504, Rasmus Hansen, gaardejer, 63, paa Dømmestrup Mark
1886, 1304, 2004, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, paa Lumby Mark
1886, -, 2204, Dødfødt dreng, søn af tømrer Hans Krist. Hansen, Freltofte
1886, 2904, 0605, Niels Hansen, enkemand og gaardejer, 69½, Nørre Lyndelse
1886, 1905, 2505, Henrik Hansen Stæremose, aftægtshusmand, 73, paa Lumby Mark
1886, 3105, 0606, Andreas Madsen, husejer, 52, paa Lumby Mark
1886, 1006, 1506, Peder Hansen, husejer, 52, paa Dømmestrup
1886, 1406, 1806, Erik Kristian Jensen, fattiglem, 65, paa Anstalten
1886, 1906, 2406, Niels Andersen, husejer, 52, i Lumbyholm
1886, 1307, 1907, Lars Madsen Skov, aftægtsgaardmand, 71, i Nørre Lyndelse
1886, 2407, 2807, Morten Hansen, 14 dage, søn af gaardejer Mads Hansen, i Freltofte
1886, 0808, 1408, Kristen Hansen Banke, gaardejer, 81, paa Nørre Lyndelse Mark
1886, 1711, 2411, Kristen Simonsen, aftægtshusmand, 94, i Freltofte
1887, 0201, 2601, Peder Møller Andersen, 3 uger, søn af gaardmand Peder Andersen, Freltofte
1887, 3001, 0702, Anders Sørensen, husejer, paa Freltofte Mark [ingen alder noteret]
1887, 0202, 0902, Niels Hansen, boelsmand, 81, paa Freltofte Mark
1887, 2302, 2702, Rasmus Peder Kristensen, 4 uger, søn af smedesvend Kristen Kristensen, i Dømmestrup
1887, 0203, 0803, Lars Rasmussen, enkemand og kvæghandler, i Lyndelse [ingen alder noteret]
1887, 1305, 1805, Hans Jørgensen, enkemand og husfæster, 76, Nørre Lyndelse
1887, 1406, 1906, Knud Rasmussen, 3 uger, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Dømmestrup
1887, 2306, -, Kristian Thorkild Hansen, 9½, søn af gaardmand Jens Hansen (jun.), Dømmestrup
1887, 0807, 1507, Peder Pedersen, 8½, søn af gaardmand Hans Chr. Pedersen, Dømmestrup
1887, 1307, 2007, Jens Hansen, ungkarl og skomagersvend, 25, paa Freltofte Mark
1887, 1708, 2208, Hans Rasmussen (Stevning), enkemand og husmand, 75, paa Freltofte
1887, 0309, 0909, Jacob Pedersen, husmand, 66, paa Dømmestrup Mark
1887, 1509, 2209, Frederik Andersen, husmand, 47, paa Dømmestrup Mark
1887, 1112, 1712, Peder Sørensen Valder, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, Dømmestrup
1887, 2312, 3012, Anders Frandsen, enkemand og gaardmand, 70, i Freltofte
1888, 0102, 0802, Hans Peder Larsen, ungkarl og handelsbetjent, 22, i Freltofte. Søn af husmand Lars Andersen i Freltofte
1888, 2902, 0803, Frederik Kristiansen Børre, enkemand og fattiglem, 81, paa Anstalten
1888, 2404, 0205, Hans Jensen, husmand, 47, i Lumby
1888, 0505, -, Niels Madsen, fattiglem, 74, paa Anstalten
1888, 1206, 1806, Peder Kristiansen, indsidder, 68, i Nørre Lyndelse
1888, 1307, 1807, Marius Hansen, 5 maaneder, søn af tømrer Jens Kristian Hansen, i Freltofte
1888, 2407, 3007, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Murehusene
1888, 2508, 3108, Knud Kristiansen, husmand og skrædder, 52, paa Freltofte Mark
1888, 2508, 2908, Hans Kristian Nielsen, 3 maaneder, søn af pige Hansine M. Hansen
1888, 3008, 0309, Dødfødt dreng, søn af indsidder Theodor Sørensen, Vennersro
1888, 1811, 2511, Knud Kristian Jørgensen, 3 maaneder, søn af tømrer Hans Jørgensen, paa Dømmestrup Mark
1888, 2611, 3011, Hans Jeppesen, enkemand og fattiglem, 54, paa Anstalten
1888, 2812, 02011889, Anders Viggo Petersen, 8 maaneder, søn af husmand og skolelærer Laurids Peter Emil Petersen, i Nørre Lyndelse
1889, 2504, 0205, Axel Pedersen, 6 maaneder, i pleje Hos husmand Niels Hansen, paa Dømmestrup Mark
1889, 0506, 1006, Niels Julius Jacobsen, 2 maaneder, søn af indsidder Søren Frederiksen Jacobsen, Lyndelse Mark
1889, 0506, 1106, Lavrids Hansen, 11½, søn af væver Jens Krist. D…sen Hansen, i Freltofte
1889, 0706, 1306, Knud Rasmussen, 14½, søn af husmand Anders Rasmussen, i Lumby
1889, 0806, 1306, Niels Jørgensen, fhv. husmand, 76½, paa Freltofte Mark
1889, 0507, 0907, Lars Jørgensen, ugift skrædder, 64½, i Nørre Lyndelse
1889, 1207, 1707, Rasmus Henriksen, 1, søn af arbejdsmand Niels Julius Henriksen, paa Dømmestrup Mark
1889, 2107, 2707, Ove Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 70, paa Freltofte Mark
1889, 2607, 0108, Henrik Hansen, ugift murer, 28, paa Freltofte Mark. Stedsøn af husmand Hans Nielsen paa Freltofte Mark
1889, 0508, 1208, Anders Pedersen, gaardmand, 71, i Freltofte
1889, 1708, 2408, Kristian Knudsen, husmand, 69, i Nørre Lyndelse
1889, 2508, 3108, Rasmus Madsen, fhv. gaardmand i Nørre Søby og nu husmand, 85, i Nørre Lyndelse
1889, 1109, 1509, Laurits Kristian Rasmussen, 14 dage, søn af husmand Hans Kristian Rasmussen, paa Dømmestrup
1889, 1609, 2309, Anders Jensen, 11, husmand Rasmus Jensen, paa Dømmestrup
1889, 2709, 0410, Jens Hansen, 12, søn af snedker Rasmus Kr. Hansen, Dømmestrup
1889, 3009, 0410, Theodor Marius Antonius Rasmussen, 2 maaneder, søn af indsidder Niels Peder Rasmussen, Vennersro
1889, 1511, 2011, August Vilhelm Olsen, 1 maaned, datter af pige Kirsten Olsdatter, paa Dømmestrup
1889, 1611, 2111, Hans Diderik Møller, kammerraad og godsforvalter paa Søbysøgaard, 80, boende paa Falsensgave
1889, 2411, 0112, Jens Jørgen Jespersen, ½, søn af pige Kristiane Jespersen, paa Dømmestrup
1889, 0912, -, Anders Pedersen, fattiglem, 35, paa Anstalten
1889, 1012, 1612, Jens Peder Jensen, 4, søn af væver Rasmus Jensen, Dømmestrup
1889, 2312, 3112, Jesper Hansen, husmand, 75, paa Dømmestrup Mark
1889, 2312, 02011890, Hans Jørgensen, enkemand, aftægtsgaardmand og hestehandler, 80, Dømmestrup
1889, 2612, 03011890, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 79½, boende i Dømmestrup
1890, 0301, 1001, Mads Knudsen, indsidder, 42, paa Dømmestrup Mark
1890, 0401, 0901, Peder Jørgen Jespersen, ungkarl, 23, opholder sig paa Lumby Mark
1890, 0501, 0801, Ole Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 76, opholdt sig paa Nørre Lyndelse Mark
1890, 2701, 0302, Jørgen Larsen, enkemand og fattiglem, 78, paa Anstalten
1890, 2302, 0303, Lars Madsen, fiskehandler, 55, paa Freltofte Mark
1890, 2802, 0803, Rasmus Nielsen, husmand, 71, paa Freltofte Mark
1890, 0804, 1304, Hans Marius Fris Hansen, 2 maaneder, søn af pige Ane Marie Hansen, Sortelung
1890, 2605, 2705, Rasmus Mortensen, aftægtsgaardmand og forhen gaardmand i Tørringe, 66, i Sosted
1890, 1606, 2106, Hans Jacob Larsen, husmand, 68, i Sosted
1890, 1906, 2406, Jørgen Larsen, ugift og forhen gaardejer, 87½, i Dømmestrup
1890, 2906, 0407, Jens Bentzen, enkemand og fattiglem, 78½, paa Anstalten
1890, 2608, 0309, Jørgen Bøjsen Rasmussen, 9½, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Freltofte Mark
1890, 2808, 0209, Lars Hansen, smed og aftægtshusmand, 76, i Dømmestrup
1890, 1609, 2209, Kasper Nielsen, gaardejer, 62, i Lumby
1890, 1111, 1711, Rasmus Eriksen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, paa Lumby Mark
1890, 2511, 0212, Lars Nielsen, enkemand og fattiglem, 81, paa Anstalten
1890, 1712, 2312, Anders Hansen, 3½ søn af snedker Rasmus Hansen, Dømmestrup
1891, 2803, 0604, Peder Hansen (Dragon), indsidder, 74½, i Nørre Lyndelse
1891, 0205, 0905, Niels Kristian Nielsen, 4½, søn af husmand Hans Nielsen, paa Freltofte Mark
1891, 1406, 2006, Hans Peder Pedersen (tvilling), 2 maaneder, søn af mølleforpagter Klavs Pedersen og Mette Marie Hansen, 33, af Bramstrup Mølle
1891, 2106, 2506, Hans Peder Hansen, 1 time, søn af gaardmand Jens Peder Hansen, paa Dømmestrup Mark
1891, 0108, 0708, Peder Rasmussen, bødker og aftægtsmand, 76, paa Dømmestrup Mark
1891, 0209, 0909, Jacob Jørgen Jensen, enkemand og fattiglem, 71, paa Anstalten
1891, 2209, 2709, Peder Kristian Pedersen, 7 dage, søn af Kristen Pedersen, Lyndelse
1891, 1610, 2410, Hans Kristian Jensen (Kusk), enkemand og aftægtsgaardmand, 79, paa Freltofte Mark
1891, 3010, 0511, Jesper Johansen (Skrillinge), enkemand og fattiglem, 60, paa Anstalten
1891, 1311, 1911, Hans Pedersen, husmand, 69, paa Lyndelse Mark
1891, 3011, 0412, Anders Kristiansen, indsidder, 59, paa Freltofte Mose
1891, 0712, 1512, Anders Rasmussen, husmand, 63, paa Dømmestrup Mark
1891, 1312, 2012, Laurits Andersen, 1 maaned, søn af husmand Jens Andersen, paa Lyndelse Mark
1891, 1812, 2412, Niels Sørensen, bødker, 73½, i Nørre Lyndelse
1891, 2812, 05011892, Hans Mathiesen, aftægtshusmand, 58, opholder sig paa Anstalten
1874, 0501, 1201, Johanne Kirstine Hansen, 28, af Freltofte. Væver Frederik Lütken Hansen
1874, 0502, 1102, Caroline Larsen, sypige, 35, Lyndelse
1874, 1402, 2102, Ane Jensine Jensen, 18, i Freltofte. Datter af husmand Jens Andersen, i Freltofte
1874, 1802, 2402, Ane Marie Hansen, 46, af Sortelung. Husmand Hans Christiansen
1874, 0803, 1503, Ane Cathrine Madsen, 9 maaneder, plejebarn af indsidder Morten Jensen, paa Freltofte Mark
1874, 2903, 0404, Karen Madsen, 39, Lumby. Gaardmand Hans Jensen
1874, 3003, 0404, Dorthe Kirstine Pedersen, 40, Dømmestrup. Husmand Lars Chr. Pedersen
1874, 1204, 1804, Birthe Marie Pedersen, 23, i Dømmestrup. Datter af husmand Peder Mogensen, i Dømmestrup
1874, 2604, 0205, Ane Marie Hansen, 18, Freltofte Mark. Datter af murer Hans Henriksen, Freltofte Mark
1874, 0705, 1205, Maren Hansdatter, 73, af Nørre Lyndelse. Indsidder Christen Nielsen Bæk
1874, 2305, 3005, Johanne Kirstine Pedersen, 35½, paa Dømmestrup Mark. Husmand Morten Hansen
1874, 0406, 0706, Caroline Mathilde Jensen, 5 maaneder, datter af husmand Jørgen Jensen, paa Lyndelse Mark
1874, 2206, 2906, Ane Sofie Andersdatter, enke, 75, Dømmestrup Mark. Gaardmand Hans Jensen
1874, 2406, 3006, Margrethe Mortensdatter, 65, af Fattighuset paa Sortelung. Indsidder Jesper Clausen
1874, 1407, 2007, Christiane Knudsen, 48, Dømmestrup. Gaardmand Hans Pedersen
1874, 0708, 1208, Karen Kirstine Marensine Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Jensen, Lumby
1874, 0508, 1008, Maren Clausdatter, 53½, paa Sortelung. Husmand Rasmus Frederiksen
1874, 2009, 2509, Johanne Nielsdatter, 78, i Freltofte. Gaardmand Niels Hansens moder
1874, 2209, 2409, Margrethe Langkilde, 1 dag, datter af forpagter Langkilde, paa Bramstrup
1874, 1510, 2210, Ellen Ahrensdatter, 71, paa Freltofte Mark. Husmand Rasm. Rasmussen
1874, 2810, 0311, Johanne Marie Pedersdatter, pige, 53, hos Jørgen Hansen, Lumby Mark
1874, 0112, 0512, Maren Christensdatter, fattiglem, 82, paa Arbejdsanstalten
1874, 2512, 3112, Karen Pedersdatter, enke, 74, paa Lyndelse Mark. Husmand Knud Hansen
1874, 2612, 02011875, Marie Hansen, 57, paa Lumby Mark. Gaardmand Rasm. Eriksen
1874, 3012, 07011875, Marie Kathrine Christiansen, 50, Dømmestrup. Gaardmand Peder Sørensen
1875, 1502, 2202, Else Pedersdatter, fattiglem, 86, paa Anstalten
1875, 2102, 2802, Karen Sofie Nielsen, 2 dage, datter af pige Maren Kirst. Nielsen, paa Freltofte Mark
1875, 2802, 0803, Marie Hansdatter, enke, 65, Dømmestrup. Gaardmand Jacob Hansen
1875, 0103, 0903, Kirsten Eriksdatter, enke, 63, i Lumby. Gaardmand Peder Madsen
1875, 1803, 2503, Ane Marie Larsen, 1 dag, datter af smed Niels Larsen, Dømmestrup
1875, 2503, 0304, Johanne Dorthe Mortensen, 25½, i Bramstrup Mølle. Møller H. Andersen
1875, 0104, 0804, Maren Jensdatter, enke, 83, Lyndelse. Bødker Rasmus Madsen
1875, 0204, 0804, Anna Dusine Nielsen, 3 maaneder, datter af maler N. Jørgensen, Sortelung
1875, 2404, 3004, Ane Knudsen, 37½, i Dømmestrup. Gaardmand Jørgen A. Skov
1875, 2105, 2605, Sidsel Kirstine Jacobsen, 22, i Dømmestrup. Datter af afdøde gaardmand Jacob Hansen
1875, 1607, 2107, Marie Andersdatter, fattiglem, 79, paa Anstalten
1875, 2908, 0209, Johanne M. Nielsen, 8 uger, datter af boelsmand R. Nielsen, Lyndelse Mark
1875, 0809, 1409, Margrete Aalund, 8 maaneder, datter af forpagter N. N. Aalund, Bramstrup Mølle
1875, 0512, 1112, Maren Kirstine Pedersen, 18, paa Nørre Lyndelse Mark. Steddatter af husmand Niels Hansen paa Nørre Lyndelse Mark
1875, 2812, 04011876, Marie Rasmusdatter, enke, 82, af Sortelung. Husmand N. Rasmussen
1876, 0802, 1402, Karen Marie Nielsen, 18, Sortelung. Datter af maler N. Jørgensen, Sortelung
1876, 0703, 1603, Maren Hansdatter, gaardaftægtskone, 87, i Lumbyholm
1876, 2603, 0204, Johanne Andersen, 9 maaneder, datter af husmand H. Andersen, Sortelung
1876, 1304, 2004, Johanne Kirst. Hansen, 23, paa Freltofte Mark. Datter af murer Hans Henriksen paa Freltofte Mark
1876, 0305, 1105, Ane Marie Rasmussen, 90, Freltofte Mark. Boelsmand N. Hansen (Kohave)
1876, 2205, 2905, Anna Hansine Rasmussen, 16, datter af boelsmand Jørgen Rasmussen, …
1876, 2405, 3005, Anne Lang, 32, Lumby. … Mads Rasmussen
1876, 2605, 0106, Elisabeth Marie Clausen, 2 uger, datter af kjøbmand Clausen og Cecilie Nielsen, 33, af Freltofte
1876, 2707, 0108, Laura Henriette Marie Henningsen, 6 dage, datter af pige Christiane Marie Wind..yld, 21 og ungkarl Rasmus Henningsen, begge paa Lumby Mark
1876, 1511, 2211, Sara Marie Hansen, pige, 22, opholdende sig hos faderen skrædder H. Andersen, Freltofte Mark
1876, 1811, 2511, Maren Jensen, 6, datter af skrædder Jens Johansens enke, i Freltofte
1876, 0512, 1012, Sofie Hansdatter, enke, 76, Sortelung. Jens Væver
1876, 1612, 2312, Ane Dorthea Larsen,15½, datter af gaardmand Lars Hansen, Lumby
1877, 2001, 2901, Ane Petersdatter, gaardaftægtskone, 76, paa Lumby Mark
1877, 0503, 1203, Karen Kirstine Hansen, 1, datter af gaardmand Hans Jensen, Lumby
1877, 1503, 2103, Ane Marie Adolfsen, 5, datter af indsidder Anders Jørgensen, Lyndelse Mark
1877, 0504, 1204, Karen Sofie Pedersen, 17, datter af gaardmand Peder Pedersen, Lumby
1877, 1405, 1905, Ane Madsdatter, 67, Freltofte Mark. Gaardmand H. Chr. Jensen (Kusk)
1877, 1906, 2306, Maren Pedersen, 3 dage, datter af pige Rasmine Rasmussen, i Lyndelse
1877, 0108, 0608, Maren Pedersen, 21, paa Dømmestrup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen (Kohave) paa Dømmestrup Mark
1877, 2608, 3008, Ane Dorthe Jensen, 10 dage, datter af husmand Rasmus Jensen, Dømmestrup Mark
1877, 0610, 1210, Ane Marie Johansdatter, 53, Dømmestrup. Datter af indsidder Johan Rasmussen (Rokkedrejer), Dømmestrup
1877, -, 2511, Dødfødt pige (tvilling), datter af indsidder Ole Andersen Lund, paa Dømmestrup Mark
1878, 0201, 1001, Sidsel Larsen, 47½, i Freltofte. Kjøbmand Anders Rasmussen
1878, 1201, 1901, Maren Rasmusdatter, enke, 74, Freltofte Mark. Husmand Frederik Madsen
1878, 2101, 2801, Kirsten Hansdatter, fattiglem, 86, Anstalten. Indsidder Anders Jensen (Mose)
1878, 2201, 2801, Inna Marie Christine Jørgensen, ½, datter af gjæstgiver Jørgensen, Lyndelse
1878, 0802, 1502, Ane Larsdatter, enke, 75, Dømmestrup. Gaardejer Rasmus Christiansen
1878, 0802, 1802, Sidsel Larsdatter, 62, Dømmestrup. Gaardmand og hestehandler Hans Jørgensen
1878, 0902, 1502, Johanne Sofie Pedersen, 44, Freltofte. Indsidder Anders Larsen
1878, 1303, 1703, Udøbt pige, 15 minutter, datter af pige Ane Hansen, Sortelung
1878, 2303, 3103, Udøbt pige, 8 dage, datter af tømrer Anders Sørensen, Freltofte Mark
1878, 0104, 0704, Ane Kirstine Pedersen, 20, Freltofte Mark. Datter af husmand Peder Pedersen (Espe), Freltofte Mark
1878, 0904, 1604, Dorthea Knudsdatter, 74, paa Dømmestrup Mark. Væver Jens Kraft Dinesen Hansens svigermoder
1878, 3004, 0705, Dorthe Henriksen, enke, 62, Freltofte Mark. Boelsmand Peder Pedersen
1878, 1105, 2005, Ane Kathrine Pedersen, 43, Dømmestrup Mark. Søster til gaardmand Christoffer Pedersen, Dømmestrup Mark
1878, 0605, 1305, Ane Rasmussen, 4½, datter af husmand Niels Rasmussen, paa Dømmestrup Mark
1878, 0106, 0606, Else Rasmussen, enke, 90, paa aftægts hos væver Niels Pedersen, Freltofte Mark
1878, 0306, 0806, Mette Marie Jacobsen, fattiglem, 52, paa Anstalten
1878, 1506, 2106, Maren Rasmussen, 56, paa Freltofte Mark. Husmand Rasmus Jørgensen (Holmehave)
1878, 0207, 0907, Mette Nielsdatter, 73, Freltofte Mark. Husmand Mads Rasmussen (Brandt)
1878, 2807, 0208, Ane Sofie Jacobsen, 35, i Dømmestrup. Gaardmand Lars Christensen
1878, 1309, 2009, Karen Christiansdatter, 73, Dømmestrup. Aftægtsgaardmand Peder Larsen
1878, 1310, 1910, Ane Kathrine Pedersen, 52, paa Lyndelse Mark. Gaardmand Hans Rasmussen
1878, 2010, 2610, Ane Andersdatter, ugift, 69, hos gaardmand Hans Chr. Pedersen, paa Dømmestrup Mark
1878, 0111, 0811, Maren Kirstine Larsen, 1, datter af smed Niels Larsen, Dømmestrup
1878, 1211, 2011, Maren Rebekka Simonsen, 28, Dømmestrup Mark. Plejedatter af husmand Jørgen Jensen, Dømmestrup Mark
1878, 1912, 2712, Maren Rasmussen, sypige, 20, paa Dømmestrup Mark. Datter af husmand Niels Rasmussen paa Dømmestrup Mark
1879, 2701, 0302, Maren Jørgensdatter, enke, 72, paa Lyndelse Mark. Husmand Niels Rasmussen, Lyndelse Mark
1879, 0203, 1003, Ane Knudsen, 53, Dømmestrup Mark. Gaardmand Lars Knudsen
1879, 2403, 0204, Ane Margrete Jørgensdatter, enke, 68, opholdende sig hos husmand Jørg. Rasmussen, Freltofte. Indsidder Rasmus Rasmussen
1879, 24104, 0205, Else Larsdatter, enke, 81, Freltofte. Smed Kristen Simonsen, Freltofte
1879, 3004, 0805, Ane Nielsen, 12, plejebarn af husmand Rasmus Nielsen, Freltofte Mark
1879, -, 0805, Karoline Nielsen, 24, Nørre Søby Mark. Datter af maler N. Jørgensen, Nørre Søby Mark
1879, 1405, 2105, Ane Marie Pedersdatter, enke, 72½, paa Dømmestrup Mark. Husmand Peder Larsen
1879, 2005, 2605, Marie Elsabeth Wulff, 59½, Freltofte. Smed Hans Hansen (’Svendborg smeden’)
1879, 2305, 2905, Margrethe Pedersen, enke, 70, paa Lyndelse Mark. Skrædder Rasmussens svigermoder
1879, 1006, 1406, Hansine Hansen, 16, datter af snedker Jørgen. Kr. Hansen, Musehusene
1879, 1706, 2306, Kathrine Hansen, 30½, paa Lumby Mark. Husmand Jens Rasmussen
1879, 0707, 1307, Laura Rasmine Andersen, ½, datter af gaardmand Peder Andersen, Freltofte Mark1879, 1507, 2207, Johanne Hansdatter, enke, 72, paa Dømmestrup Mark. Gaardmand Hans Larsen
1879, 0708, 1208, Maren Madsen, 5, datter af indsidder Lars Madsen, Freltofte
1879, 0708, 1208, Abelone Hansdatter, enke, 77, Dømmestrup Mark. Indsidder Lars Kristian Andersen
1879, 1610, 1910, Petrine Kristiane Madsen, 2 maaneder, datter af indsidder Hans Madsen, paa Dømmestrup Mark
1879, 0511, 1411, Karen Poulsdatter, enke, 86, i Freltofte. Gaardmand Knud Jensen
1879, 1211, 1911, Karen Marie Hansen, 3½, plejebarn hos husmand Niels Poulsen, Sortelung
1879, 2211, 2911, Anne Villadsdatter, enke, 58, paa Freltofte Mark. Husmand Jacob Ovesen
1880, 2202, 2802, Karen Mortensdatter, enke, 92½, Lumbygaard. Gaardmand Michael Nielsen
1880, 2702, 0303, Maren Jørgensen, 52, paa Anstalten. Indsidder Hans Rasmussen (’Stærup’)
1880, 2802, 0603, Karen Rasmussen, 65, Dømmestrup. Gaardmand Peder Knudsen
1880, 0403, 1103, Johanne Herdis Hansen, 1, datter af gaardmand Jens Hansen (jun.), paa Dømmestrup Mark
1880, 1403, 2003, Ane Kirstine Hansen, 2½, datter af gaardmand Jens Hansen (jun.), paa Dømmestrup Mark
1880, 0106, 0606, Kathrine Dorthe Andersen, 3 maaneder, datter af skrædder A. Chr. Larsen, Nørre Lyndelse
1880, 2006, 2606, Marie Pedersen, enke, 76, Dømmestrup. Gaardmand Axel Skov
1880, 0707, 1107, Johanne Marie Jørgensen, ½, i pleje hos væver Niels Rasmussen, Lumby Mark
1880, 1407, 2007, Laura Rasmine Andersen, ½, datter af gaardmand Peder Andersen, Freltofte Mark
1880, 1507, 1907, Ane Marie Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af indsidder Hans Jensen, Sortelung
1880, 2707, 0108, Birthe Kristiansdatter, 68, Dømmestrup. Væver Peder Christiansen (Bartholin)
1880, 2907, 0508, Ane Kirstine Hansen, 59, paa Freltofte Mark. Husmand Jacob Jørg. Jensen
1880, 2308, 2808, Ida Sofie Rasmine Andersen Lund, 2½, datter af indsidder Ole Andersen Lund, paa Dømmestrup Mark
1880, 0409, 1109, Karen Hansen, 52, Lumbyholm. Tømrer Rasmus Jensen
1880, 1909, 2509, Mary Jørgensen, ½, datter af bager Jørg. Jørgensen, Freltofte
1880, 0310, 0910, Karen Hansdatter, enke, 85, Sortelung. Husmand Hans Rasmussen
1880, 0212, 1012, Ane Marie Nielsen, 46½, Freltofte Mark. Husmand Jørgen Jensen
1881, 0601, 1301, Johanne Vilhelmine Johansen, 27, Lumby. Tømrer Kristian Jensen
1881, 2401, 3101, Maren Pedersdatter, 63, Lyndelse. Gaardmand Niels Hansen
1881, 3001, 0702, Elisabeth Johansen, 27½, Nørre Lyndelse. Datter af husmand Johan Jensen, Nørre Lyndelse
1881, 0402, 0602, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Freltofte Mose
1881, 0802 ,1702, Maren Sofie Jensen, 4 maaneder, datter af husmand Jørgen Jensen, Freltofte Mark
1881, 0902, 1702, Maren Rasmussen, 63, Freltofte Mose. Husmand Rasmus Jensen (Langelænder)
1881, 1002, 1702, Ane Sofie Henriksen, sypige, 25, i Freltofte
1881, 2503, 0304, Maren Kathrine Hansen, ½, i pleje hos væver N. Rasmussen, Nørre Lyndelse
1881, 2803, 0404, Ane Marie Pedersen, 59, Freltofte Mark. Væver Niels Pedersen
1881, 2204, 2904, Maren Jeppesdatter, 69, paa Dømmestrup Mark. Husmand Kristian Hansen
1881, 2005, 2705, Johanne Madsdatter, enke, 73, Freltofte. Husmand Hans Jensen
1881, 0106, 0806, Karen Marie Pedersen, 10 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Pedersen, Dømmestrup
1881, 0106, 0606, Maren Mortensdatter, 86, Dømmestrup Mark. Husmand Hans Kr. Olsen
1881, 1507, 2007, Maren Madsdatter, 74½, Lyndelse Mark. Høker Jørgen Larsen
1881, 2907, 0508, Mette Marie Jensen,28 og 9 maaneder, Lyndelse Mark. Friskolelærer Anders Jensen
1881, 1608, 2008, Kirsten Rasmussen, fattiglem, 52½, paa Anstalten
1881, 2008, 2508, Ane Frederiksdatter, enke, 80, Lumby. Skrædder Hans Hansen
1881, 1409, 1909, Maren Sørensdatter, 67, Freltofte. Husmand Niels Rasmussen (Kusk)
1881, 1210, 1610, Dødfødt pige, datter af væver Lars Kr. Nielsen, Dømmestrup
1881, 0311, 1011, Ane Katrine Jørgensen, 22½, Dømmestrup. Datter af gaardmand Hans Jørgensen (jun.), Dømmestrup
1881, 1911, 2711, Ane Marie Pedersen, 17, datter af husmand Johan Nielsen, Freltofte Mark
1881, 2912, 02011882, Udøbt pige, 3 dage, datter af husmand Lars Madsen, Freltofte Mose
1881, 3112, 10011882, Ane Kirstine Jørgensen, 73, af Sosted. Husmand Johan Hansen
1882, 2401, 3001, Ane Hansen, 42, Lumby. Tækkemand Kristian Hansen
1882, 0903, 1703, Marie Julie Larsen, 24, i Dømmestrup. Gaardmand Kristian Jacobsen
1882, 2704, 0405, Maren Kathrine Mortensen, 54½, Freltofte. Husmand Ole Nielsen
1882, 0905, 1705, Johanne Marie Nielsen, 1 dag, datter af husmand Rasmus Nielsen, Musehusene
1882, 2506, 3006, Julie Marie Frederikke Larsen, lærerinde, 25, paa Lumbygaard
1882, 0307, 0907, Maren Kirstine Nielsen, 7 og 9 maaneder, datter af husmand Johan Nielsen, Freltofte Mark
1882, 2608, 3108, Maren Kathrine Larsen, 16½, plejedatter af husmand Hans Kristiansen, Freltofte Mark
1882, 2809, 0610, Ane Marie Larsdatter, pige, 68, opholder sig hos gaardmand Jørgensen (sen.), Dømmestrup
1882, 2910, 0411, Kirsten Madsdatter, fattiglem, 73, paa Anstalten
1882, 0411, 0811, Ane Kristine Aalund, 9 maaneder, datter af gaardforpagter Aalund, Bramstrup Mølle
1882, 0411, 1211, Marie Kristine Sørensen, 1 maaned, datter af pige Marie Larsen, Freltofte
1882, 1511, 2211, Karen Dorthe Jensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Kristen Jensen, Freltofte Mark
1882, 2211, 2811, Johanne Rasmussen, 26, Dømmestrup Mark. Datter af husmand Niels Rasmussen, Dømmestrup Mark
1883, 0202, 0802, Hansine Petrine Hansen, 10½, steddatter af husmand Rasmus Rasmussen, paa Dømmestrup Mark
1883, 0702, -, Ane Margrete Petersen, tjenende, 19, i Nørre Lyndelse
1883, 0903, 1703, Mette Kristoffersdatter, enke, 75, Dømmestrup Mark. Husmand Peder Jørgensen
1883, 2203, 2903, Elise Marie Larsdatter, ugift, 80, hos Lars Rasmussen, Dømmestrup Mark
1883, 2105, 2705, Maren Jeppesdatter, enke, 91½, Lumby Mark. Gartner Jens Birkerod Møller
1883, 1206, 1706, Ane Mortensdatter, enke, 91, Sosted. Boelsmand Knud Henriksen
1883, 1906, 2606, Maren Madsdatter, enke, 83, Freltofte Mark. Husmand Hans Hansen Bihl
1883, 2607, 3107, Sara Marie Hansdatter, 61, Dømmestrup Mark. Indsidder Rasmus Mortensen
1883, 0508, 1108, Ane Pedersdatter, 65½, Sosted. Husmand Peder Larsen
1883, 1409, 2109, Hansine Kristine Hansen, 3, datter af gaardmand Jens Hansen, Dømmestrup
1883, 1509, 2109, Elisabeth Henriksen, 42½, Freltofte. Indsidder Hans Nielsen
1883, 2310, 3010, Karen Madsdatter, enke (’den gamle smedekone’), 81, Lyndelse. Sadelmager R. Jørgensen
1884, 0403, 1003, Ane Nielsdatter, enke, 75, Dømmestrup. Husmand Rasmus Rasmussen
1884, 0703, 1003, Ane Marie Larsdatter, enke, 78, Freltofte Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1884, 1304, 1904, Kristiane Pedersen, 25, Dømmestrup. Datter af gaardmand Peder Knudsen
1884, 1504, 2104, Ane Margrete Pedersdatter, enke, 86½. Indsidder Anders Hansen (’Lanzau…’)
1884, 2404, 3004, Margrete Sørensdatter, 68, paa Sortelung. Indsidder Kristian Jensen (’Langelænder’)
1884, 0605, 1105, Marie Elisabeth Margrete Lavridsen, ½, datter af pige Ane Margrete Jensen, paa Sortelung
1884, 2705, 0306, Kirsten Larsen, 30, Freltofte. Datter af husmand Lars Nielsen, Freltofte
1884, 0206, 0806, Karen Kirstine Rasmussen, 4, datter af husmand Anders Rasmussen (Greve), paa Lyndelse Mark
1884, 2006, 2606, Andrea Kirstine Andersen, 4½, datter af husmand Frederik Andersen, paa Dømmestrup Mark
1884, 0907, 1407, Lisbeth Hansdatter, enke, 84, Lyndelse Mark. Husmand Peder Hansen
1884, 0308, 0908, Ane Sofie Knudsdatter, 70, Dømmestrup. Gaardmand Lars Hansen
1884, 0608, 1108, Kirsten Hansdatter, 75, Freltofte Mark. Husmand Jørgen Knudsen
1884, 2909, 0610, Betty Vilhelmine Rasmussen, 9½, datter af husmand Rasmus Rasmussen (Skemand), Freltofte Mark
1884, 0612, 1412, Anne Marie Nielsen, 10, datter af smed Jens P. Nielsen, Freltofte
1884, 2011, 2811, Dorthe Marie Jørgensdatter, enke, 83, Freltofte. Gaardmand Jørgen Larsen
1885, 0202, 1002, Ane Nielsdatter, enke, 82, i Sosted. Husfæster Lars Andersen
1885, 1103, 1803, Ane Hansen, 35, Dømmestrup Mark. Gaardmand Jens Hansen (jun.)
1885, 1304, 2104, Maren Jensine Kristine Jensen, 7½, datter af tømrer Jens Kristian Jensen, Sortelung
1885, 0205, 0705, Maren Rasmusdatter, enke, 57, Dømmestrup. Husmand Jens Sørensen
1885, 0105, 0705, Marie Larsdatter, enke, 83, Lumby Mark. Husmand Axel Madsen
1885, 1506, 2606, Nielsine Ejlersen, 4 maaneder, datter af husmand Søren Ejlersen, Dømmestrup
1885, 2106, 2606, Karen Knudsdatter, Dømmestrup. Avlskarl Jens Hansen [alder ikke noteret]
1885, 2206, 2706, Maren Kirstine Hansen, 5½, datter af gaardmand Mads Hansen, Freltofte
1885, 2406, 2906, Ane Sofie Mortensen, enke, 76, i Lumby. Gaardmand Jens Pedersen
1885, 2806, 0407, Gertrud Kirstine Rasmussen, 25, Lyndelse Mark. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, Lyndelse Mark
1885, 1307, 1807, Maren Jensine Kristine Jensen, 1 maaned, datter af indsidder Hans Jensen, i Lumby
1885, 1407, 1907, Karen Sofie Pedersen, 22, Lumbyholm. Datter af husmand Niels Pedersens enke
1885, 2707, 0108, Karen Kristiansdatter, 76, Lyndelse Mark. Husmand Hans Jørgensen
1885, 0308, 0908, Ane Kirstine Kristensen, ugift, 40, paa Freltofte
1885, 1908, 2408, Johanne Tygesen,38, Arbejdsanstalten. Fattiglem Jens P. Knudsen
1885, 2211, 3011, Ane Jørgensdatter, 54, Lumby Mark. Væver Niels Rasmussen
1885, 3112, -, Maren Kristine Pedersen, 11, datter af gaardmand Hans Kristian Pedersen, Dømmestrup Mark
1886, 0301, 1001, Hansine Andersen, ½, datter af gaardmand Peder Andersen, Freltofte Mark
1886, 0601, 1401, Hansine Pedersen, 5½, datter af gaardmand Kristoffer Pedersen, Dømmestrup Mark
1886, 2201, 3101, Karen Kirstine Iversen, 3 uger, datter af træskomand Kristen Iversen, Lumby Mark
1886, 0503, 1203, Maren Nielsdatter, 75, Freltofte. Møller And. Frandsen
1886, 1603, 2203, Johanne Pedersdatter, ugift, 78, hos høker H. J. Hansen, i Dømmestrup
1886, 2705, 0206, Karen Hansdatter, 66, Dømmestrup Mark. Husmand Niels Hansen (Ryslinge)
1886, 2905, 0406, Maren Kristoffersen, 10, datter af smed Peder Kristoffersen, Dømmestrup
1886, 3105, 0706, Ane Marie Adamsdatter, 70, af Vennersro. Indsidder Niels Drejer Madsen
1886, 1506, 2106, Barbara Kirstine Jensen, pige, 34, paa Dømmestrup Mark. Gaardmand Jens Hansens pige
1886, 2107, 2707, Ane Marie Andersen, 72, ved Bramstrup. Møllebygger Martin Hansen
1886, 0808, 1408, Gjertrud Marie Mortensdatter, 71, i Spanget. Snedker Jørgen Krist. Rasmussen
1886, 1008, 1508, Maren Kirstine Andersen, 35, paa Lyndelse Mark. Datter af afdøde husmand Anders Jensen
1886, 2608, 3108, Johanne Hansdatter, 65, i Freltofte. Husmand Peder Hansen Krag
1886, 1811, 2411, Dagmar Sofie Jensen, 5 uger, datter af skrædder Rasmus Jensen, i Freltofte
1886, 0712, 1412, Nicoline Marie Poulsen, ½, datter af indsidder Jens Poulsen, i Freltofte
1886, 1012, 1612, Ane Rasmusdatter, ugift vaskekone, 72, boende i Nørre Lyndelse
1887, 0601, 1301, Karoline Frederikke Johansen, tjenestepige, 35, opholdende sig i Lyndelse Friskole
1887, 0303, 0703, Laurine Susanne Gurine Nielsen, 5, datter af smed Jens Peder Nielsen, Freltofte
1887, 0908, 1208, Maren Jensen, 45, Freltofte Mark. Husmand Lars Rasmussen
1887, -, 2509, Dødfødt pige, datter af indsidder Theodor Sørensen, Vennersro
1887, 2910, 0411, Elise Poulsen, 47, Freltofte Mark. Væver Lars Madsen
1887, 1312, 1912, Ane Kathrine Faccou, enke og fhv. jordemoder, 78, i Nørre Lyndelse. Kobbersmed Clausen
1888, 2001, 2701, Kristiane Johansen, ugift, 26, af Lumby Mark. Datter af gaardmand Andersen Johansen, af Lumby Mark
1888, 2901, 0602, Else Marie Andersdatter, enke, 60, paa Dømmestrup Mark. Indsidder Hansen (Kromand)
1888, 0802, 1502, Karen Kristine Jørgensen, 4 maaneder, datter af tømrer Hans Jørgensen, paa Dømmestrup Mark
1888, 1903, 2503, Edel Kirstine Frederiksen, 4, datter af røgter Kristen Frederiksen, Bramstrup
1888, 2203, 3103, Andrea Johnsen, 10, plejebarn hos husmand Mads Hansen, Freltofte Mark
1888, 2005, 2605, Hansine Hansen, fattiglem, 20, paa Anstalten
1888, 1206, 1706, Johanne Marie Pedersen, 9 uger, datter af fattiglem Mads Pedersen, Anstalten
1888, 1507, 1907, Karen Marie Hansen, ½, datter af gaardmand Peder Hansen, Lyndelse Mark
1888, 1607, 2107, Karen Kirstine Hansen, 36, paa Freltofte Mark. Husmand Peder Larsen
1888, 2307, 2907, Johanne Marie Madsen, 1 maaned, datter af gaardmand Hans Madsen, Freltofte
1888, 0908, 1508, Karen Marie Kristiansen, 31, Anstalten. Bestyrer Jens Rasmussen
1888, 1908, 2408, Jacobine Henriksen, 19, tjener gaardmand unge Lars Hansen, Lumby
1888, 0309, 0809, Karen Marie Kristensen, 34, i Lumby. Bødker Peder Rasmussen
1888, 2209, 2709, Birthe Andersdatter, enke, 73, p.t. hos husmand P. V. Godskes enke, Lumby. Gaardmand Niels Hansen Godske
1888, 0511, 1111, Johanne Larsdatter, ugift fattiglem, 73, paa Anstalten
1888, 2409, 2809, Johanne Margrete Knudsen, 9 maaneder, datter af pige Nielsine Kristine Pedersen, Nørre Lyndelse
1888, 3010, 0511, Karoline Knudsen, 57, af Nørre Lyndelse. Husmand Lars Rasmussen Guldfeldt
1888, 3011, 0712, Charlotte Bjørnsen, ugift, 86, p.t. hos bager H. P. Hansen af Freltofte
1888, 1610, 2310, Frederikke Jørgensen, ugift fattiglem, 84, paa Anstalten
1889, 0502, 0902, Dorthea Kirstine Rasmussen, 48½, paa Lumby Mark. Gaardmand Lars Johansen
1889, 1002, 1602, Ellen Kirstine Jørgensen, 76, Sosted. Aftægtsmand Rasmus Jensen
1889, 1202, 1902, Anne Kirstine Rasmussen, 20, Lyndelse. Datter af smed Rasmus Rasmussen
1889, 1102, 1502, Ane Pedersdatter, 60, Lyndelse Mark. Indsidder Jesper Johansen
1889, 2602, 0703, Karen Dorthe Jensen, 34, paa Dømmestrup Mark. Husmand Rasmus Kristensen
1889, 0704, 1504, Maren Kirstine Rasmussen, 33, Lumbyholm. Datter af gaardmand Rasmus Jørgensen, Lumbyholm
1889, 2604, 0305, Anne Kirstine Rasmussen, 63, i Lumby. Væver Hans Rasmussen
1889, 1705, 2305, Karen Kirstine Pedersen, 1, datter af gaardmand Kristian Pedersen, i Dømmestrup
1889, 0206, 0906, Elisabeth Bjørnsen, 53, Freltofte Mark. Skrædder Lars Hansen  
1889, 0507, 1207, Ingrid Kirstine Nielsen, 3 maaneder, datter af væver Hans Nielsen, paa Freltofte Mark
1889, 0109, 0709, Gjertrud Pedersen, enke, 85, Freltofte Mark. Husmand Anders Pedersen
1889, 2409, 0110, Maren Kirstine Rasmussen, 29, Dømmestrup. Gaardmand Hans Jensen
1889, 0910, 1710, Bodil Nielsen, enke, 75, paa Lumby Mark. Husmand Hans Nielsen
1889, 1310, 2010, Gjertrud Hansen, ugift, 50, paa Freltofte Mark. Datter af afdøde husmand Hans Hansen
1889, 1611, 2311, Vilhelmine Adolfine Johanne Vilhelmsen, ½, datter af pige Johanne Marie Vilhelmsen, af Sønder Højrup. I pleje paa Freltofte Mark
1890, 0102, 0802, Dorthe Hansdatter, enke, 74, Freltofte Mark. Husmand Niels Jørgensen
1890, 1302, 2002, Gertrud Hansdatter, enke, 91, Freltofte Mark. Gaardmand Peder Hansen
1890, 1602, 2302, Laura Marie Jensen, 3 maaneder, datter af pige Hansine Bolette Jensen. i Pleje hos husmand Niels Hansen, Dømmestrup
1890, 2702, 0503, Maren Rasmussen, 12, datter af husmand Jens Rasmussen, Lumby Mark
1890, 1103, 1603, Martine Amalie Hansen, 1, datter af indsidder Søren Hansen, Sortelung
1890, 2503, 3103, Ane Marie Nielsdatter, enke, 83, Freltofte Mark. Indremissionær Ole Nielsen
1890, 0305, 0905, Maren Nielsdatter, ugift fattiglem, 67, paa Anstalten
1890, 3105, 0506, Marie Magdalene Nielsen, 19, Allehuset. Datter af indsidder Kristen Nielsen, Allehuset
1890, 0907, 1307, Karen Marie Jensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Morten Jensen, Lumby
1890, 1007, 1607, Ane Kathrine Hansdatter, enke, 74, Sosted. Murer Lars Hansen
1890, 1907, 2507, Ane Marie Hansen, 21, Dømmestrup. Datter af husmand Peder Hansen, Dømmestrup
1890, 2807, 0208, Ane Margrethe Petersen, ½, datter af husmand Kristian Pedersen, Freltofte
1890, 2508, 3108, Johanne Kristensen, ugift, 83½, hos husmand Johan Nielsen, Freltofte Mark
1890, 3008, 0309, Karen Hansine Hansen, ugift, 20, paa Lyndelse Mark. Datter af landpost Niels Hansen, paa Lyndelse Mark
1890, 2209, 2709, Mette Kirstine Rasmussen, 46, Freltofte Mark. Røgter Morten Jensen
1890, 0610, 1310, Jacobine Nielsen, enke, 63, i Dømmestrup. Husmand Peder Hansen (Torp)
1890, 1210, 1810, Ane Marie Kristensdatter, enke, 75, paa Freltofte Mark. Husmand Lars Nielsen
1890, 1412, 2012, Maren Larsdatter, 76½, i Dømmestrup. Boelsmand Peder Mogensen
1890, 1712, 2112, Pige, faa timer, datter af gaardforpagter Hans Nielsen
1891, 0701, 1401, Ane Kirstine Rasmussen, 67, i Dømmestrup. Gaardmand Anders Rasmussen
1891, 1102, ..02, Abelone Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Jørgen Hansen, paa Dømmestrup Mark
1891, 0103, 0703, Ingeborg Marie Hansen, ugift, 29, Sosted. Datter af afdøde hjulmand Hans Jacob Larsen
1891, 0903, 1603, Maren Rasm7ussen, 67½, Freltofte Mark. Hjulmand Hans Kristiansen
1891, 2405, 2905, Anna Hansen, 4½, datter af gaardmand Peder Hansen, Lyndelse Mark
1891, 0706, 1306, Johanne Marie Mortensen, enke og fattiglem, 70, paa Anstalten
1891, 2306, 3006, Ane Elisabeth Rasmussen, 55, Lumby Mark. Husmand Jens Rasmussen
1891, 2506, 3006, Karen Andersen, 50, Nørre Lyndelse. Murer Hans Jacob Rasmussen
1891, 2806, 0507, Anne Kirstine Hansine Eskildsen, 6 maaneder, datter af husmand Bernt Kristian Eskildsen, Lumby
1891, 0807, 1307, Laurine Kirstine Knudsen, gift, paa Dømmestrup Mark. Gaardmand Hans Kristiansen Jacobsen [ingen alder noteret]
1891, 2307, 2907, Ane Kirstine Rasmussen, 54, paa Dømmestrup Mark. Træskomand Lars Rasmussen
1891, 1708, 2408, Ester Marie Jørgine Frandsen, 1, datter af husmand Peder Frandsen, paa Freltofte Mark
1891, 1308, 1708, Josefine Anina Karoline Pedersen, 1, datter af indsidder Jørgen Kristian Pedersen, Dømmestrup
1891, 2708, 3008, Marie Kirstine Jeppesen, 4, datter af husmand Anders Jeppesen, Dømmestrup, Vennersro
1891, 1009, 1509, Karen Marie Hansen, 13, datter af husmand Peder Hansen, Dømmestrup
1891, 1411, 2011, Kirsten Larsdatter, 74, Lyndelse. Gaardmand Kristen Henriksen
1891, 1811, 2211, Udøbt pige, ½ dag, datter af tømrer Hans Jørgensen, Dømmestrup
1891, 1412, 2212, Ane Marie Larsen, 15½, datter af smed Niels Larsen, Dømmestrup
1891, 1612, 2112, Karen Rasmusdatter, ugift, 87½, hos musiker (blinde Anders) Anders Jacobsen, Freltofte Mose
1891, 1712, 2312, Karen Jørgensdatter, 64½, Lumby Mose. Husmand Hans Rasmussen
1891, 1812, 2412, Nielsine Kirstine Hansen, 62, Dømmestrup Mark. Grynmøller Lars Hansen Lassen
1891, 2012, 2812, Maren Kristensdatter, 62, Freltofte Mark. Husmand Mads Hansen
1891, 2212, 3012, Ane Kathrine Sørensdatter, 64, Dømmestrup. Aftægtshusmand Knud Pedersen
1891, 2212, 2812, Ane Margrete Jensen, 69, paa Anstalten. Fattiglem Johan Kristian Kornbeck Jørgensen