Rønninge, 1872-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1872-1891, Rønninge sogn, Aasum herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 1806, 2306, Peder Larsen, 5 maaneder, søn af husmand og væver Jørgen Larsen, paa Hovbanken. Født sammesteds
1872, 1208, 1708, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 79, hos sin svigersøn paa Rønninge Mark. Født i Rønninge. Søn af gaardmand Jørgen Andersen, paa Rønninge Mark
1872, 2212, 2812, Jørgen Nielsen, gift og husmand, 31, paa Rønninge Mark. Født paa Mareholm, Skjellerup Sogn. Søn af afdøde boelsmand Niels Jørgensen, paa Mareholm, Skjellerup Sogn
1872, 2512, 3112, Jacob Madsen, 84
1873, 0303, 0903, Rasmus Peder Rasmussen, 8 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Marie Jørgensen. Født i Birkende. I pleje hos husmand Anders Poulsen, paa Rønninge Mark
1873, 2503, 0104, Hindse Larsen, gift og gaardejer, 39, paa Rønninge Mark. Født i Ringe. Søn af gaardmand Lars Hindsesen i Ringe
1873 2503, 0304, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 72, ved Lavindsgaade. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Knudsen
1873, 0707, 1207, Rasmus Sørensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 71, paa Rønninge Mark. Født i Bytoftegaarden. Søn af gaardmand Søren Pedersen, i Bytoftegaarden
1873, 3007, 0308, Anders Rasmussen, gift og indsidder, 54, i Rønninge Hospital. Født paa Rønninge Mark. Søn af murer Rasmus Jacobsen
1873, -, 1609, Dødfødt dreng (tvilling), søn af indsidder og daglejer Jørgen Christensen, i Snedkerhuset, Røjrup. Født sammesteds
1873, 1409, 2009, Hans Larsen, gift, husmand og smed, 60, i Røjrup. Født i Vesterskov. Søn af husmand Lars Nielsen, i Vesterskov
1873, 1309, 2009, Peder Jensen, gift, aftægtsmand og skrædder, 75, hos sin søn friskolelærer J. V. Pedersen, paa Rønninge Mark. Født i Davinde. Søn af gaardmand Jens Sørensen
1873, 2810, 0511, Peder Larsen, gift og husmand, 51, paa Rønninge Mark. Født paa Ullerslev Mark. Søn af husmand Lars Pedersen, paa Ullerslev Mark
1873, 1612, 2312, Anders Pedersen, gift og gaardaftægtsmand, 86, i Røjrup. Født sammested. Søn af gaardmand Peder Rasmussen
1873, 1912, 2712, Christian Pedersen, gift og husmand, 55, paa Rønninge Mark. Født i Birkum. Søn af gaardmand Peder Jacobsen, i Birkum
1874, 0603, 1303, Christen Sørensen, gift, hus- og aftægtsmand, 67½, i Rønninge. Født paa Rønninge Mark. Søn af husmand Søren Jørgensen, paa Rønninge Mark
1874, 2304, 3004, Niels Rasmussen, gift, 86½, paa Rønninge Mark. Født i Slaglille paa Sælland. Søn af husmand Rasmus Nielsen, i Slaglille paa Salland
1874, 2207, 2607, Erik Larsen, enkemand, 74, i Hospitalet i Rønninge. Født paa Ærø
1874, 2208, 2708, Hans Cecelius Theobald Rasmussen, 8 maaneder, søn af husmand og væver Christian Rasmussen, ved Lavindsgaard. Født sammesteds
1874, 0811, 1411, Mads Julius Jensen, 13½, søn af husmand Jens Hansen, paa Røjrup Mark. Født sammesteds
1874, 2511, 2911, Mads Peder Christiansen, 18 dage, søn af Ane Marie Madsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1874, 0112, 0612, Knud Nielsen, 2½, søn af indsidder Niels Jørgen Jensen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1874, 0512, 1212, Rasmus Petersen Nellemann, enkemand og kammerraad, 72, fhv. ejer af Lavindsgaard i Rønninge Sogn
1875, 0501, 1101, Anders Hansen, gift, 77½, hos sin søn i St. Højbjerggaard paa Rønninge Mark. Født i Rønninge. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Rønninge
1875, 1202, 1702, Udøbt dreng, 6 timer, søn af fruentimmer Ane Dorthea Danielsen, i Rønninge. Født sammesteds
1875, 2004, 2704, Knud Nicolaj Niels Knudsen, 18 uger, søn af husmand Jens Knudsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1875, 1006, 1606, Christian Rasmussen, gift, indsidder og daglejer,56, paa Rønninge Mark. Født i Rønninge. Søn af husmand Rasmus Christiansen, i Rønninge
1875, 1507, 2007, Hans Hansen, gift, husmand og væver, 82, i Rønninge.Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Sørensen, i Rønninge
1875, 2011, 3011, Niels Hansen, ugift bødker, 88 og 3 maaneder, i Rønninge. Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Sørensen, i Rønninge
1876, 1702, 2002, Dødfødt dreng, søn af Maren Knudsen, i Røjrup. Født sammesteds. MK datter af aftægtshusmand Knud Nielsen i Røjrup
1876, 1503, 1903, Laurits Vilhelm Madsen, 7 dage, søn af indsidder Niels Madsen, paa Rønninge Long. Født sammesteds
1876, 2203, 3003, Rasmus Hansen, enkemand og gaardaftægtsmand, 81½, i Bjernelong. Født i Maare, Herrested Sogn. Søn af husmand Hans Madsen, i Maare, Herrested Sogn
1876, 2804, 0505, Poul Andersen, enkemand, 87, i Røjrup. Født paa Birkende Mark. Søn af husmand Anders Eriksen, paa Birkende Mark
1876, 0108, 0508, Lars Peder Larsen, 5 maaneder, søn af husmand Peder Larsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1876, -, 2208, Dødfødt dreng, søn af møller Ole Pedersen, i Bjerne Mølle. Født sammesteds
1876, 1912, 2812, Peder Christensen, gift og fattiglem, 42, i Rønninge. Født i Kastel, Ørbæk Sogn. Søn af husmand Christen Pedersen, i Kasten, Ørbæk Sogn
1876, 2212, -, Jørgen Christian Rasmussen, gift og stationsmester ved Langeskov Holdeplads, 36, i Røjrup. Født 8.9.1840 i Bisserup, Holsteinborg Sogn. Søn af indsidder Rasmus Jørgensen, i Bisserup, Holsteinsborg Sogn
1877, 2601, 0302, Udøbt dreng, 5 timer, søn af lærer Jens Geerthsen, i Rønninge
1877, 0103, 0903, Anders Knudsen, fraskilt, fhv. gaardejer og gjæstgiver, 69, o Langeskovs Kro. Født i Refsvindinge. Søn af boelsmand Knud Andersen, i Refsvindinge
1877, 0106, 0706, Anders Andersen, gift og gaardejer, 23½, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Søn af gaardejer Anders Andersen, i Ullerslev
1877, 0807, 1407, Mads Jensen, gift og husaftægtsmand, 74, paa Røjrup Mark. Født i Revninge. Søn af husmand Jens Madsen
1877, 2807, 0208, Søren Clausen, gift og gaardmand, 35, paa Rønninge Mark. Født i Bytoftegaarden, Rønninge. Søn af afdøde gaardmand Claus Ovesen, Bytoftegaarden, Rønninge
1877, 0511, 1111, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Peder Rasmussen, paa Røjrup Mark
1877, 0712, -, Jens Krog, gift og sognepræst, 47, for Kjerteminde og Drigstrup Menigheder. Søn af skibscapitain Hans Krog, i Nordby paa Als
1878, 0102, 1002, Udøbt dreng, søn af tjenestekarl Rasmus Andersen, paa Røjrup Mark. Født sammesteds
1878, 0902, 1602, Knud Larsen, gift, gaardaftægtsmand, 90 og 9 maaneder, i Maegaard, Rønninge Mark. Født i Maegaard. Søn af gaardmand Lars Sørensen, i Maegaard
1878, 2302, 0703, Søren Poulsen, gift og sognepræst, 40, paa Jegindø. Født paa Rønninge Mark. Søn af gaardmand og sognefoged Poul Sørensen, paa Rønninge Mark
1878, 0406, 0806, Knud Peter Johansen, 9 dage, søn af tjenestekarl Johan Johansen, paa Rønninge Søgaard og tjenestepige Karen Sophie Knudsen, paa Rønninge Søgaard. Født paa Rønninge Mark
1878, 0206, 0806, Johannes Peter Marius Frederiksen, 5 maaneder, søn af husmand og slagter Hans Christian Frederiksen, i Røjrup. Født sammesteds
1878, 0107, 0607, Henrik Michael Budtz, enkemand og snedker, 75½, hos sin svigersøn Hans P. Johnsen, i Røjrup. Født i Elosium, Nørre Vedby Sogn paa Falster. Søn af proprietær C. L. J. Budtz
1878, 0511, 1211, Peder Hansen, gift og møller, 80 og 9 maaneder, i Bjerne Mølle. Født i Krarup Sogn. Søn af Hans Pedersen, i Bjerne Mølle
1878, 0612, 1212, Jens Laurits Petersen, ½, søn af væversvend Jens Peter, i Odense, Sct. Jørgens Forstad 6. Født sammesteds
1879, -, 2303, Dødfødt dreng, søn af skomager og indsidder Christian Hansen, i Rønninge. Født sammesteds
1879, 1903, 2403, Peder Rasmussen, gift og husmand, 43, paa Rønninge Mark. Født ved Lavindsgaard. Søn af husmand Rasmus Pedersen
1879, 0604, 1204, Poul Larsen, enkemand og aftægtsmand, 84½, i Rønninge. Født paa Rønninge Mark. Søn af husmand Lars Poulsen
1879, 1504, 2204, Cochrane Adam de Mylius, 1½, søn af forpagter af Lavindsgaard og stamherre, Albert de Mylius, til Rønninge Søgaard. Født paa Lavindsgaard
1879, 2605, 0306, Søren Andersen, gift og gaardaftægtsmand, 62½, paa Rønninge Mark. Født i Røjrup. Søn af gaardmand Anders Pedersen
1879, 0707, 1107, Anders Madsen, gift og indsidder, 61, i Rønninge (Trøstens Boliger). Født i Vindinge Sogn. Søn af indsidder Mads Larsen, i Vindinge Sogn
1879, 1508, 2108, Frits Clausen, ugift, 24, Langeskov Holdeplads. Født 3.6.1855 i Vor Frue Sogn, København. Søn af jernbaneexpedient Jes Peter Clausen, Langeskov Holdeplads
1879, -, 2408, Dødfødt dreng, søn af husmand og møllebygger Jens Mortensen, paa Røjerup Mark
1879, 0309, 0909, Jes Peter Clausen, gift og jernbaneexpedient, 57, ved Langeskov Holdeplads. Født i Fresenburg. Søn af Thomas Clausen, i Fresenburg
1879, 2109, 2609, Erik Larsen, enkemand og snedker, 61, Vesterskovhuset, Rønninge Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Lars Nielsen, i Vesterskovhuset, Rønninge Mark
1879, 1612, 2112, Jens Peter Jensen, søn af mølleforpagter Niels Jensen, i Holts Mølle. Født sammesteds
1880, 3001, 0602, Jørgen Hansen, gift og gaardejer, 67, i Røjrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Knud Larsen, i Røjrup
1880, 1403, 2203, Johan Pedersen, ugift, 65, paa Mariesminde, Røjrup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardejer Peder Sørensen, paa Mariesminde, Røjrup Mark
1880, 2603, 0104, Knud Hindse Knudsen, ½, søn af gaardejer Christoffer Knudsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1880, 2104, 2804, Lars Jørgen Larsen, 13, søn af husmand og væver Jørgen Larsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1880, 1804, -, Jørgen Hansen, enkemand, fattiglem og tidligere skomagersvend, 80, i Fattighuset i Ullerslev
1880, -, 0208, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand og bødker Andreas Christensen, i Rønninge
1880, 0912, 1312, Laurits Vilhelm Peder Madsen, 3 og 8 maaneder, søn af indsidder Niels Madsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1881, 2701, 0202, Johannes Christensen, ½, søn af huusmand og bødker Andreas Christensen, i Rønninge. Født sammesteds
1881, 1804, 2504, Jens Christian Hansen, 1½, søn af husmand og slagter Anders Hansen, i Røjrup. Født sammesteds
1881, 3005, 0406, Peder Rasmussen, gift og bestyrer, 40, af Lavindsgaard. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Poulsen i Svindinge. Født sammesteds
1881, 0708, 1208, Jørgen Sørensen, ugift fattiglem, 79 og 4 maaneder, i Elved, Rønninge Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Søren Jørgensen i Elved, Rønninge Mark
1881, 2110, 2710, Carl Rasmussen, 16 uger, søn af indsidder Christen Rasmussen, i Rønninge. Født sammesteds
1881, 0912, 1612, Mads Larsen, enkemand, bødker og aftægtshusmand, 90 og 8 maaneder, hos sin svigersøn husmand Hans Andreasen, i Rønninge. Født i Frørup. Søn af unge Lars Larsen i Frørup
1882, 1802, 2502, Jens Sørensen, gift og gaardaftægtsmand, 79 og 4 maaneder, i Rønninge. Født sammesteds. Søn af gaardmand Søren Jensen i Rønninge
1882, 0908, 1408, Hans Peder Hansen, gift, husmand og arbejdsmand, 35, i Rønninge. Født i Brylle. Søn af husmand Hans Dideriksen i Brylle
1882, 1609, 2009, Udøbt dreng, ¼ time, søn af mølleforpagter Niels Jensen, i Holse Mølle. Født sammesteds
1882, 2009, 2509, Anders Knudsen, ugift fattiglem, 80½, hos husmand Lars Hansen, paa Rønninge Mark. Født i Kappedrup. Søn af gaardmand Knud Nielsen i Kapperdrup
1883, 0303, 0903, Anders Peder Andersen, 12 og 2 maaneder, søn af gaardejer Knud Andersen, i St. Høibjerggaard. Født sammesteds
1883, 0410, 1110, Lars Nielsen, fæstehusmand og tømrer, 75, i Rønninge. Født sammesteds. Søn af Rebekka Jørgensdatter i Rønninge
1883, 2210, 2910, Søren Nielsen, gift og husmand, 61 og 10 maaneder, paa Rønninge Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Jensen
1883, 0812, 1712, Mads Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Rønninge. Født sammesteds
1883, 2912, 04011884, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Rønninge. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Sørensen
1884, 2306, 0107, Peder Ottosen, enkemand og aftægtsmand, 92, paa Rønninge Mark
1884, 1009, 1409, Peder Nielsen, 14 dage, søn af smed Peder Nielsen, i Rønninge
1884, 1309, 1809, Hans Laurits Hansen, 8 dage, søn af slagter Anders Hansen, i Røjrup
1885, 0901, 1601, Niels Peder Hansen, ugift tjenestekarl, 26, i Bytoftegaarden, Røjrup Mark. Født i Davinde. Søn af husmand Hans Nielsen i Davinde
1885, 0403, 1303, Frederik Mogensen, gift og aftægtsmand, 72, i Røjrup. Søn af husmand Mogens Hansen paa Marslev Mark
1885, 1503, 2303, Hans Pedersen, gift og aftægtshusmand, 61, paa Rønninge Mark
1885, 3005, 0506, Niels Jensen, enkemand og gaardmand, 68, i Rønninge
1885, 0206, 0606, Sigismund Wolf Veith de Mylius, kammerherre og stamhusbesidder, 61, af Rønninge Søgaard
1885, 0507, 1007, Christen Larsen, gift og gaardejer, 55, paa Rønninge Mark
1885, 2709, 0310, Niels Christian Knudsen, ugift tjenestekarl, 25, i Rønninge. Søn af husmand Knud Nielsen i Rønninge
1886, 0901, 1501, Carl Vilhelm Nielsen, gift og sadelmager, 59, i Rønninge
1886, 1401, 2201, Niels Peder Hansen, ugift og hestepasser ved gardehusar Regimentet, 22, paa Husarcassernen i Kjøbenhavn. Søn af husmand Hans Vilhelmsen paa Rønninge Mark
1886, 1002, 1602, Martin Emil Albert Hansen, 10 maaneder, søn af indsidder Niels Hansens enke Johanne Sørensen, i Rønninge Hospital
1886, 2602, 0503, Christian Nielsen, 10 uger, søn af husmand Jørgen Nielsen, i Rønninge
1886, 0404, 1204, Henrik Christensen, enkemand og aftægtshusmand, 93, i Rønninge
1886, 2806, 0307, Knud Andersen, gift og gaardejer, 42, i Røjrup
1886, 0804, 1404, Rasmus Martin Pedersen, 3 maaneder, plejebarn hos husmand Peder Larsen, paa Rønninge Mark
1887, 2909, 0410, Niels Nielsen, enkemand og fhv. smed, 79, i Rønninge
1887, 0611, 1111, Karl Marius Jørgensen, 11 uger, søn af konduktør Peder Jørgensen, ved Jernbanen i Nyborg
1887, 2912, 07011888, Jørgen Nielsen, gift og gaardejer, 71, paa Rønninge Mark
1888, 2606, 3006, Anders Henrik Pedersen, 31, af Bytoftegaarden. Søn af gaardmand Peder Jensen
1888, 1907, 2407, Rasmus Nielsen, gift og gaardmand, 62, i Rønninge
1888, 3010, 0611, Jens Nielsen, ugift gaardmand, 30, i Rønninge
1888, 0811, 1711, Hans Peter Johnsen, gift, 68, i Røjrup. Gift med gjordemoderen
1888, 2011, 2711, Morten Andersen, gift og fattiglem, 74, i Hospitalet
1888, 3112, 05011889, Peder Hansen, 16½, søn af sognefoged og gaardmand Hans Pedersen, i Rønninge
1889, 0203, 0803, Hans Christian Knudsen, 2, søn af kreaturhandler Christen Knudsen, paa Rønninge Mark
1889, 0705, 1305, Rasmus Rejmersen, enkemand og tømmermand, 86, paa Rønninge Mark
1889, 1707, 2107, Jens Georg Jensen, 3 dage, søn af møllebygger Hans Peder Jensen, paa Røjrup Mark
1889, 2007, 2507, Lars Adolf Larsen, ugift gaardskarl i Nyborg, 22, hos væver Søren Hansen, paa Rønninge Mark
1889, 0708, 1108, Carl Theodor Pedersen, 4 maaneder, søn af møller Ole Pedersen, i Bjerne Mølle
1889, 1209, 1709, Jørgen Hansen, gift og husmand, 61, paa Rønninge Mark
1889, 1509, 2009, Ole Pedersen, enkemand og møller, 48, i Bjerne Mølle
1889, 3009, 0710, Laurits Jørgensen, 11 uger, søn af gaardmand Christen Jørgensen, i Røjrup
1889, 0110, 0810, Søren Jeppesen, gift og gaardmand, 65, i Rønninge
1889, 1610, 2310, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 70, paa Rønninge Mark
1889, 0111, 0811, Jens Hansen, enkemand og fattiglem, 85, i Rønninge
1890, 1402, 2102, Peder Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, paa Rønninge Mark
1890, 2104, 2804, Rasmus Hindsesen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, paa Rønninge Mark
1890, 0506, 0906, Carl Vilhelm Andersen, 15 og 11 maaneder, søn af gaardmand Christoffer Andersen, i Rønninge
1890, 2206, 2906, Carl Andersen, 8 dage, søn af ugift Elna Andersdatter, paa Røjrup Mark
1890, 0507, 1107, Mogens Andreas Jensen, ½, søn af mølleforpagter Niels Jensen, i Holts Mølle
1891, 0804, 1404, Niels Hindsesen Mathiasen, fhv. sognefoged og gaardmand, 76, i Rønninge
1891, 1705, 2205, Niels Hindse Andersen, 19, paa Rønninge Mark. Søn af gaardmand Knud Andersen paa Rønninge Mark
1891, 2205, 2905, Peter Nielsen Holm, gift og fattiglem, 70, i Rønninge. Under Skjellerup Sogn
1891, 0809, 1409, Christian Jeppesen, ugift, 23, i Rønninge. Søn af afdøde gaardmand Søren Jeppesen i Rønninge
1891, 3011, 0712, Julius Amandus Kretzschmar, enkemand og saddelmager, 71, opholdt sig hos sønnen detajlist Kretzschmar i Røjrup
1891, 0812, 1412, Anders Christian Larsen, gift og husejer, 69, paa Røjrup Mark
1891, 2912, 05011892, Peder Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 87, paa Rønninge Mark
1871, 1412, 2212, Karen Sørensdatter, enke, 79, hos sin søn gaardmand Rasmus Andersen, i Røirup. Født i Rønninge. Datter af gaardmand Søren Jensen. Gaard- og aftægtsmand Anders Pedersen i Røirup
1872, 1202, 1802, Ane Mortensen, ugift, 37, boede i Vindegade 32, Odense. Svensk af fødsel
1872, 3004, 0605, Anne Cathrine Andersen, gift, 39, paa Rønninge Mark. Datter af slagter og boelsmand Anders Hansen i Svendstrup, Steenløse Sogn. Husmand og skomager Niels Rasmussen
1872, 0405, 1005, Anne Andersen, gift, 42, i Bytoftegaard paa Røjrup Mark. Født i Staurby, Veilby Sogn. Datter af gaardmand Anders Anders Hansen i Staurby, Veilby Sogn. Gaardmand Hans Christensen
1872, 1406, 2006, Kirsten Hartvigsdatter, gift, 63, af Lavindsgaard. Født i Birkende Kohave. Datter af husmand Hartvig Rasmussen. Aftægtsmand Rasmus Pedersen
1872, 1008, 1408, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Poulsen, paa Rønninge Mark
1872, 2209, 2709, Kirstine Marie Steffensdatter, gift, 56, paa Rønninge Mark. Født paa Stige Mark, Lumby Sogn. Datter af gaardmand Steffen Jensen paa Stige Mark, Lumby Sogn. Husmand Knud Hansen
1872, 0912, 1812, Johanne Dorthea Rasmussen, ugift, 19½, paa Rønninge Mark. Født sammesteds. Datter af husmand og væver Rasmus Larsen
1873, 0701, 1501, Anne Cathrine Larsen, 15½, datter af husmand Anders Christen Larsen, paa Rønninge Mark. Født i Rønninge
1873, 0703, 1703, Bodil Steffensdatter, enke, 75, hos sin søn gaardmand Søren Jeppesen, i Rønninge. Født i Ellinge. Gaardmand, sognefoged og dannebrogsmand Jeppe Sørensen
1873, 1804, 2404, Sophie Nielsen, 7½, datter af indsidder Niels Pedersen, i Rønninge. Født sammesteds
1873, 0405, 1205, Anne Nielsdatter, enke, 75, paa Rønninge Mark. Født i Davinde. Datter af smed og boelsmand Niels Hansen i Davinde. Gaardmand Jeppe Madsen i Møllegaard, Rønninge Mark
1873, 3006, 0707, Sophie Rasmussen, 5½, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Røjrup. Født sammesteds
1874, 0601, 1301, Sidsel Kirstine Sørensen, enke, 73, i Røjrup. Født i Ferritslef. Datter af gaardmand Søren Madsen. 1) smed Jørgen Jensen i Røjrup, 2) smed Hans … i Røjrup
1874, 0801, 1501, Maren Knudsdatter, enke, 77, hos husmand Knud Nielsen i Rønninge. Født i Kragelund, Herrested Sogn. Datter af arbeidsmand Knud Nielsen paa Kragelund, Herrested Sogn. Mursvend Jens Nielsen i Nyborg
1874, 2802, 0503, Martha Caroline Pouline Schmidt, 3 maaneder, datter af forpagter Friederich Wilhelm Constantin Schmidt, paa Rønninge Søgaard. Født sammesteds
1874, 2405, 3005, Marie Kirstine Nielsdatter, ugift, 85, i Møllegaard paa Rønninge Mark. Født i Davinde. Datter af smed og boelsmand Niels Hansen i Davinde
1874, 2405, 3105, Abelone Rasmussen, 2½, datter af husmand og dannebrogsmand Rasmus Henriksen, i Rønninge. Født sammesteds
1874, 1607, 2107, Maren Hindsesdatter, enke, 69 og 3 maaneder, hos sin søn i Røjrup. Født i Rønninge. Datter af gaardmand Hindse Hansen. Husmand Anders Rasmussen
1874, 0808, 1308, Mette Cathrine Sørensen, ugift, 26, i Rønninge. Født sammesteds. Datter af skrædder Søren Pedersen i Rønninge
1874, 0811, 1311, Ane Christensdatter, enke, 64½, paa Rønninge Mark. Født i Herrested. Datter af gaardmand Christen Sørensen i Herrested. Husmand Poul Sørensen
1874, 2211, 3011, Else Marie Jensdatter, enke, 83, hos sin søn væver Jørgen Hansen, paa Rønninge Mark. Født i Davinde. Datter af gaardmand Jens Nielsen. Husmand Hans Jørgensen
1874, 0412, 1212, Johanne Madsdatter, enke, 81, hos sin svigersøn i Rønninge. Født i Hvileholms Mølle, Birkende sogn. Datter af husmand Mads Larsen i Seden. Husmand og skomager Christen Sørensen
1875, 0703, 1603, Anne Jørgensdatter, gift, 73, i Rønninge. Født sammesteds, Datter af gaardmand Jørgen Andersen i Rønninge. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1875, 1407, 1907, Maren Andersen, gift, 59, paa Rønninge Mark. Født i Davinde. Datter af gaardmand Anders Andersen. Aftægtsgaardmand Peder Larsen
1876, 1401, 2101, Dorthea Jensdatter, enke, 69½, paa Rønninge Mark. Født i Herrested. Datter af husmand Jens Pedersen. Husmand Jens Jørgensen
1876, 0702, 1402, Frederikke Frederiksen, enke, 54, paa Rønninge Mark. Født paa Rønninge Mark. Datter af husmand Frederik Clausen Duck paa Rønninge Mark. Husmand Christian Pedersen
1876, 0103, 0803, Johanne Vilhelmine Marie Madsen, 2, datter af indsidder Niels Madsen, paa Rønninge Long. Født paa Ellinge Mark, Ellinge Sogn
1876, 0804, 1504, Karen Knudsdatter, enke, 70, af St. Højbjerggaard. Født i Røjrup. Datter af gaardmand Knud Larsen i Røjrup. Gaardmand Anders Hansen
1876, 1104, 1804, Karen Pedersdatter, gift, 83, i Rønninge. Født i Hundrup. Datter af husmand Peder Johansen i Hundrup. Hus- og aftægtsmand Poul Larsen
1876, 2105, 2905, Marie Hansdatter, enke, 80½, hos sin svigersøn hjulmand Rasmus Nielsen i Rønninge. Født i Holme, Herrested Sogn. Hus- og hjulmand Steffen Jensen
1876, 1206, 1806, Dødfødt pige, datter af ugift og tjenende Johanne Kirstine Mikkelsen, i Rønninge. Født sammesteds
1876, 0808, 1208, Maren Rasmussen, gift, 42, paa Rønninge Mark. Datter af indsidder Rasmus Christiansen af Herrested. Murmester Hans Pedersen, forhen boende i Herrested Sogn
1876, 1909, 2509, Ane Rasmusdatter, enke, 85, i Tøiradhuset. Født i Skjellerup. Datter af husmand Rasmus Pedersen i Skjellerup. Husmand Hans Hansen i Nybrohuset
1876, 2211, 0212, Karen Jeppesen, gift, 45½, i Rønninge. Født sammesteds. Datter af gaardmand, sognefoged og dannebrogsmand Jeppe Sørensen i Rønninge. Gaardmand Peder Kryssing Tingberg Munk
1877, 0702, 1402, Karen Madsdatter, enke, 62, i Rønninge Hospital. Født i Vindinge Sogn. Datter af indsidder Mads Larsen i Vindinge Sogn. Indsidder Christian Rasmussen
1877, 1802, 2602, Johanne Dorthea Adamsdatter, enke, 91 og 1½ maaned, Rønninge Mark. Født i Diernisse Sogn. Datter af skytte Adam Christoffer Jensen i Diernisse Sogn. 1. boelsmand Rasmus Mikkelsen i Fuglsbølle Sogn paa Langeland, 2. husmand Lars Pedersen paa Rønninge Mark
1877, 0204, 0904, Marie Kirstine Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Vilhelmsen og Anne Marie Hansen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1877, 0704, 1304, Kirsten Pedersen, gift, 68, paa Rønninge Mark. Født paa Skjellerup Mark. Datter af husmand Peder Clausen paa Skjellerup Mark. Skrædder og husaftægtsmand Christen Pedersen
1877, 1004, 1804, Maren Andersen, gift, 68, paa Rønninge Mark. Født i Rønninge By. Gaardmand Rasmus Hindsesen
1877, 1105, 1605, Maren Hansen, 16 og 3 maaneder, tjente hos gaardmand Knud Chr. Jensen, paa Røjrup Mark. Født i Ellinge. Datter af husmand Hans Christensen i Ellinge
1877, 1407, 2007, Anne Mathilde Larsen, 16½, datter af husmand Lars Hansen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1821, 2107, 2707, Karen Hansdatter, gift, 70, i Rønninge. Født i Rønninge. Smed Niels Nielsen
1821, 1808, 2308, Ane Marie Pedersen, gift, 51 og 9 maaneder, paa Rønninge Mark. Født i Birkum. Datter af gaardmand Peder Jacobsen i Birkum. Husmand Lars Hansen
1821, 0912, -, Kirstine Marie Madsen, ugift sypige, 30, hos broderen indsidder Niels Madsen, paa Rønninge Mark. Født i Flødstrup. Datter af husmand Mads Johansen i Flødstrup
1878, 0501, 1001, Johanne Kirstine Pedersen, gift, 40, i Røjrup. Født i Refsvindinge. Datter af gaardmand og sognefoged Peder Andersen i Refsvindinge. Husmand og slagter Hans Christian Frederiksen
1878, 0101, 0801, Maren Hansen, gift, 38, paa Rønninge Mark. Født i Langsted, Flødstrup Sogn. Datter af husmand Hans Knudsen i Langsted, Flødstrup Sogn. Husmand Jens Rasmussen
1878, 1002, 1602, Udøbt pige, 17 dage, datter af husmand og møllebygger Jens Mortensen, paa Røjrup Mark. Født sammesteds
1878, 1002, 1802, Lene Cathrine Andrea Johanne Hansen, ugift, 39, i Røjrup. Født sammesteds. Datter af afdøde smed Hans Larsen i Røjrup
1878, 2302, 0103, Ane Cathrine Knudsen, gift, 35, paa Røjrup Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Knud Hansen i Søhuset, paa Røjrup Mark. Indsidder og tjenestekarl Rasmus Andersen
1878, 2204, 2904, Maren Knudsdatter, enke, 75½, i Røjrup. Født i Langeskov, Ullerslev Sogn. Datter af boelsmand Knud Jensen i Langeskov, Ullerslev Sogn. Gaardmand Anders Pedersen
1878, 2204, 2604, Johanne Annette Hansen f. Baggesen, gift, 66, i Rønninge. Født i Ome. Datter af sognepræst F. B. Baggesen i Ome. Pensioneret skolelærer Jens Erik Hansen
1878, 2305, 2905, Anne Cathrine Knudsen, 17, datter af stenhugger Knud Nielsen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1878, 1607, 2207, Juliane Nielsdatter, enke, 85, paa Røjrup Mark. Født i Rynkeby. Datter af skovfoged og kirkesanger Niels Larsen i Birkende. Husmand Mads Pedersen
1879, 0303, 0803, Maren Knudsen, gift, 27, i Røjrup. Født i Røjrup. Datter af husmand og tømmermand Knud Jacobsen af Røjrup. Tømrer Jørgen Nielsen af Nonnebo
1879, 0306, 0906, Johanne Hansdatter, gift, 61½, paa Rønninge Mark. Født i Refsvindinge. Datter af boelsmand Hans Frederiksen i Refsvindinge. Husmand og snedker Erik Larsen
1880, 1006, 1506, Dødfødt pige, datter af kjøbmand og husmand Anders Justesen, i Rønninge
1880, 1111, 1811, Hedevig Albertine Pedersdatter, gift, 66, Rønninge Skov. Født i Rønninge. Datter af husmand Peder Madsen i Rønninge. Husmand Jens Hansen
1881, 2303, 0104, Maren Knudsdatter, enke, 88, i Maegaard, Rønninge Mark. Født i Røjrup. Datter af gaardmand Knud Larsen. Gaardmand Knud Larsen
1881, 2006, 2706, Dorthea Rasmusdatter, enke, 72, hos sin søn i Røjrup. Født i Paarup. Datter af gaardmand Rasmus Christensen i Paarup. Husmand og skomager Jens Hansen paa Røjrup Mark
1881, 1008, 1608, Anne Marie Andersdatter, gift, 66½, i Røjrup. Født i Røjrup. Datter af husmand Anders Rasmussen i Røjrup. Husmand og tmd. Knud Jacobsen
1882, 1902, 2402, Johanne Sofie Jørgensen, 6, datter af gaardejer Niels Jørgensen, paa Rønninge Mark. Født sammesteds
1882, 1608, 2108, Ane Dorthea Jørgensen, ugift, 24, paa Hovbanken, Rønninge Mark. Født sammesteds. Datter af husmand og væver Jørgen Hansen
1882, 1012, 1812, Kirsten Nielsdatter, enke, 66½, i Møllegydehuset. Født paa Rønninge Mark. Datter af gaardmand Niels Andersen. Væver Hans Ulrik Andersen
1883, 2701, 0302, Maren Pedersdatter, enke, 86, paa Rønninge Mark. Født i Refsvindinge. Datter af husmand Peder Frandsen i Refsvindinge. Husmand Niels Rasmussen
1883, 2904, 0505, Maren Pedersdatter, enke, 80 og 11 maaneder, hos sin søn i Rønninge. Født i Paarup. Datter af husmand Peder Christensen i Paarup. Husmand og skrædder Peder Christian Nielsen
1884, 1401, 2101, Ane Poulsdatter, 54, i Rønninge. Gaardmand Niels Jensen
1884, -, 2402, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Kirstine Mikkelsen, i Rønninge
1884, 0206, 0906, Ane Kirstine Andersdatter, 43, i Elved. Husmand og væver Peder Sørensen
1885, 0304, 0804, Martha Hansine Larsen, 3 maaneder, datter af husmand Peder Larsen, paa Rønninge Mark
1885, 1006, 1706, Anne Marie Jørgensen, 36, paa Havbanken, Rønninge Mark. Husmand og væver Jørgen Larsen
1885, 2406, 0107, Margrethe Hansdatter, enke, 75, i Rønninge. Aftægtsgaardmand Jens Sørensen
1885, 2706, 0307, Nikoline Andersdatter, enke, 83, paa Rønninge Mark. Skrædder Peder Jensen
1885, 0507, 1107, Johanne Poulsdatter, gift, 36, i Røjrup. Husmand Hans Jensen
1886, 0701, 1501, Cathrine Madsdatter, ugift fattiglem, 74, opholdt sig hos former Sejersen i Langeskov. Af Udby Sogn ved Middelfart
1886, 1401, 2101, Anna Marie Rasmine Rasmussen, ugift, 7 og 1 maaned, datter af slagter Christen Rasmussen, i Rønninge
1886, 0602, 1302, Johanne Henriksdatter, gift, 68, paa Rønninge Mark. Væver og husmand Peder Christiansen
1886, 1202, 2102, Agnete Sofie Larsen, 3 maaneder, datter af murer Peder Larsen, paa Rønninge Mark
1886, 0205, 0805, Karoline Pedersen, 7 maaneder, datter af husmand Knud Pedersen, i Røjrup
1886, 2005, 2505, Birthe Findsdatter, enke, 74, paa Røjrup Mark. Husfæster Knud Larsen
1886, 1506, 1906, Mathilde Christine Rasmussen, 10 maaneder, datter af husmand Anders Rasmussen, paa Rønninge Mark
1886, 2112, 2912, Hansine Christine Jørgensen, 30, tjenende i Rønninge. Datter af husmand og væver Jørgen Hansen, paa Rønninge Mark
1886, 3012, 09011887, Udøbt pige, 1 time, datter af husmand Rasmus Knudsen, i Røjrup
1887, 2803, 0304, Martha Hansine Larsen, 11 uger, datter af husmand Peder Larsen, paa Rønninge Mark
1887, 2804, 0505, Maren Kirstine Nielsdatter, 63, paa Rønninge Mark. Husmand Hans Vilhelmsen
1887, 0705, 1205, Dorthea Christoffersdatter, ugift fattiglem, 67, i Rønninge By. Under Vindinge Sogn
1887, 1307, 1807, Petrine Madsen, 54, i Rønninge. Husmand Hans Andersen
1887, 2608, 0109, Anne Marie Christiansen, 65, Hedbanken, paa Rønninge Mark. Væver Jørgen Hansen
1887, 0410, 1210, Christine Nielsen, ugift fattiglem, 71, i Rønninge By
1888, 2901, 0302, Christiane Marie Andersen f. Møller, 67, i Odense. Fhv. møller J. Andersen
1888, 3001, 0702, Anne Cathrine Andersen, 60, paa Rønninge Mark. Husmand Lars Hansen
1888, 1803, 2503, Dødfødt pige, datter af skrædder hans Jacobsen, i Rønninge
1888, 3004, 0705, Sidsel Larsdatter, 65, paa Rønninge Mark. Væver Rasmus Larsen
1888, 1710, 2510, Karen Marie Larsen, 11½, plejedatter hos husmand Anders Poulsen, paa Røjrup Mark
1888, 1211, 1911, Karen Christine Pedersen, 11, datter af møller Ole Pedersen, i Bjerne Mølle
1889, 2001, 2601, Sørine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand og snedker Rasmus Rasmussen, paa Rønninge Mark
1889, 0602, 1502, Martha Rasmussen, 3, datter af husmand og snedker Rasmus Rasmussen, paa Rønninge Mark
1889, 2805, 0106, Dorthea Dinesen, 42, i Bjerne Mølle. Møller Ole Pedersen
1889, 1008, 1608, Sidsel Jacobsdatter, enke, 70, paa Rønninge Mark. Husmand Søren Nielsen
1890, 2405, 2905, Gjertrud Jørgensen, 53, paa Rønninge Mark. Landpost Hans Poulsen
1890, 0507, 1207, Mette Kirstine Jensen, 32, paa Rønninge Mark. Husmand Martinus Pedersen
1890, 1911, 2511, Johanne Marie Nielsen, enke, 60, i Rønninge. Saddelmager C. V. Nielsen
1891, 0601, 1201, Abelone Jespersdatter, enke og fattiglem, 80, paa Rønninge Mark. Husmand Frands Knudsen
1891, 2001, 2601, Ane Cathrine Nielsen, ugift tjenestepige, 20, hos gaardmand Christen Jørgensen, i Røjrup
1891, 0202, 1102, Maren Hansdatter, enke, 74, paa Rønninge Mark. Husmand Hans Pedersen
1891, 0204, 0704, Anna Marie Pedersen, 4 og 9 maaneder, datter af afdøde møller Ole Pedersen, i Bjerne Mølle. I pleje hos gaardmand Anders Hansens enke, i Kogsbølle, Vindinge Sogn
1891, 0704, 1104, Emma Dorthea Jensen, 12, datter af ugift Marie Sofie Frederikke Aarenstrup, paa Rønninge Mark
1891, 1704, 2304, Sidsel Jensdatter, 67, paa Rønninge Mark. Indsidder Knud Nielsen
1891, 1106, 1606, Karen Marie Bolette Jeppesen, 12, datter af afdøde gaardmand Søren Jeppesen, i Rønninge
1891, 0507, 0907, Abelone Kirstine Jeppesen, 22, i Rønninge. Datter af afdøde gaardmand Søren Jeppesen
1891, 2007, 2407, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 77, paa Rønninge Mark. Husmand Rasmus Hansen
1891, 1609, 2409, Gjertrud Poulsen, enke, 50, i Rønninge. Gaardmand Søren Jeppesen
1891, 0810, 1310, Ane Kirstine Sørensdatter, enke, 78, i Røjrup. Husmand Frederik Mogensen
1891, 1910, 2510, Karen Sofie Rasmussen8 maaneder, datter af husmand og slagter Christen Rasmussen, i Rønninge
1891, 0612, 1212, Karen Sørensen, gift, 41, paa Rønninge Long. Indsidder Rasmus Pedersen
1891, 1412, 1912, Birthe Marie Hansen, enke, 75, paa Røjrup Mark. Husmand Anders Christian Larsen
1891, 2912, 05011892, Agnete Hansine Larsen, 5 maaneder, datter af murer Peder Larsen, paa Rønninge Mark