Dreslette, 1855-1867, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1855-1867, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 1002, Peder Nielsen, ungkarl, 29, af Sønderbye og pige Ane Larsen, 23, af Brydegaard
1855, 2104, Hans Larsen, ungkarl, 28, Skousbjerggaard og pige Ane Kirstine Nielsdatter, 26, Ungersbjerge
1855, 1805, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 28, Snave og pige Karen Larsdatter, 23, Snave
1855, 0106, Hans Nielsen, ungkarl, 39, Helnæs og pige Karen Larsdatter, 27, Snave
1855, 0806, Hans Jørgen Larsen, ungkarl, 38, Assens og pige Maren Hansdatter, 35, Ørbech
1856, 1104, Hans Madsen, ungkarl, 27, Mullerød og pige Ane Kirstine Hansen, 22, Snave
1856, 3105, Anders Jensen, ungkarl, 28, Snave Dam og pige Karen Kirstine Rasmusdatter, 26, Brydegaard
1856, 1306, Peter Zeuthen Østergaard, ungkarl, 35, Brydegaard og Birthe Hansdatter, 45, Brydegaard
1856, 0811, Knud Hansen, ungkarl, 38, Flenstofte og pige Ane Johanne Erichsen, 31, Flenstofte
1856, 0612, Hans Nielsen, ungkarl, 22, Sønderbye Bjerge og pige Maren Jørgensdatter, 27, Enemærket
1857, 1302, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 31, Dreslette og pige Kirsten Jørgensen, 25, Dreslette
1857, 0304, Anders Mortensen, ungkarl og skipper, 32, Skovkrogen og pige Ane Erichsen, 32, Enemærket
1857, 1209, Hans Johansen, ungkarl og styrmand, 22, Nellemose og pige Ane Johansen, 25, Fiidhuus
1857, 0711, Mads Pedersen, ungkarl, 23, Nellemose og pige Maren Hansdatter, 32, Dreslette
1857, 2811, Niels Jensen, ungkarl, 27, Skovkrogen og pige Birthe Pedersdatter, 26, Snave
1857, 1812, Lars Rasmussen, ungkarl, 31, Dreslette og pige Karen Hansdatter, 28, Ørbech
1858, 2603, Lars Jørgensen, ungkarl, 34, Dreslette og pige Kirsten Rasmusen, 28, Dreslette
1858, 2404, Rasmus Sørensen, ungkarl, 24, Helnæs og pige Maren Hansdatter, 38, Dreslette
1858, 0705, Thor Pedersen, 46, Helnæs og pige Maren Hansdatter, 36, Dreslette
1858, 2105, Niels Hansen Nielsen, snedkersvend, 24, Brydegaard og pige Inger Katrine Søberg, 23, Brydegaard
1858, 1809, Christen Andersen, ungkarl og skrædder, 33 og Maren Jensen, 26, Skovkrogen
1858, 2210, Anders Larsen, ungkarl, 25, Snave og pige Ane Hansen, 28, Snave
1858, 1510, Søren Jacobsen, ungkarl, 25, Sønderby og pige Karen Hansen, 26, Dreslette
1858, 1911, Søren Larsen, ungkarl, 30, Enemærket og pige Anne Jørgensen, 24, Enemærket
1858, 2611, Jens Nielsen, ungkarl, 30, Brydegaard og pige Anne Hansen, 21, Brydegaard
1859, 1501, Niels Andersen, ungkarl, 40, Brydegaard og pige Anne Larsen, 20, Dreslette
1859, 1102, Esben Nielsen, ungkarl, 31, Helnæs og pige Margrethe Jørgensen, 20, Enemærket
1859, 2602, Christian Andreasen, ungkarl, 25, Ebberup og pige Dorthea Rasmusdatter, 33, Skovkrogen
1859, 0306, Rasmus Madsen, ungkarl, 45, Strærup og pige Anne Marie Hansdatter, 47, Nellemose Mark
1859, 1806, Rasmus Poulsen, ungkarl, 23, Dreslette og pige Karen Pedersen, 26, Herredsbjerg
1859, 1211, Anders Rasmussen, ungkarl, 26, Dreslette Stougaard og pige Johanne Nielsen Boe, 27, Snave
1859, 1911, Lars Jørgensen, ungkarl, 29, Helnæs og pige Maren Pedersen, 29, Herredsbjerg
1859, 1012, Rasmus Andersen, ungkarl, 24, Dreslette og pige Maren Marie Sørensen, 24, Dreslette
1859, 0411, Niels Rasmussen, ungkarl, 28, Dreslette og pige Kirsten Eriksen, 23, Enemærket
1860, 0801, Arne Christian Madsen Ludvig Lindegaard, ungkarl og styrmand, 31, Assens og pige Birthe Katrine Rasmussen, 31, Dreslette
1859, 0511, Niels Eriksen, ungkarl, 22, Dreslette og pige Karen Jørgensen, 23, Enemærket
1860, 1603, Peder Jensen, ungkarl, 30, Sønderby Sogn, født i Vester Hæsinge og pige Birthe Mikkelsen, 29, Brydegaard
1860, 1102, Hans Johansen, ungkarl, 24, Brunshuus og pige Gjertrud Hansen, 21, Dreslette
1860, 0203, Niels Jørgensen, ungkarl, 33, Enemærket og pige Karen Jørgensen, 22, Enemærket
1860, 0903, Niels Henningsen, ungkarl, 24, Nordby og pige Maren Madsen, 18, Mullerød
1860, 1105, Hans Hansen, ungkarl, 23, Snave og pige Mette Rasmussen, 28, Brydegaard
1860, 3103, Ole Madsen, ungkarl og bødker, 33, Brydegaard og pige Else Kirstine Pedersdatter, 34, Kjøng
1860, 1905, Rasmus Knudsen, ungkarl, 34, Freltofte, Nørrelyndelse Sogn og pige Kirsten Andersen, 22, Præsteholme
1860, 1010, Hans Jensen, ungkarl, 33, Skovkrogen og pige Anne Pedersdatter, 37, Snave
1860, 0510, Bertel Hansen Schak, organist og skolelærer, 25, Mullerød Skole og pige Karen Marie Madsen, 24, Skaarup Mark
1860, 2610, Jens Hansen, ungkarl, 44, Nellemose Mark, Dreslette Sogn og pige Ane Jørgensen, 31, Dreslette
1860, 2311, Hans Hansen, ungkarl, 34, Nellemose, Haarby Sogn og pige Kirsten Hansen, 29, Skaarup
1860, 3011, Mads Hansen, ungkarl, 39, Sønderby og pige Birthe Hansdatter, 37, Skaarup
1860, 0712, Christoffer Pedersen, ungkarl, 28, Ørsted og pige Maren Hansen, 26, Brydegaard
1861, 0103, Peder Erasmussen, ungkarl, 27, Dreslette og pige Maren Nielsen, 26, Snave
1861, 1005, Jens Mathiesen Meier, skoemagersvend, 51, Assens og pige Ane Madsdatter, 43, Skovkrogen
1861, 2405, Anders Pedersen, ungkarl, 36, Snave og pige Kirsten Hansen, 26, Strærup
1861, 0806, Hans Jørgensen, ungkarl, 43, Nørrebroby og enke Karen Olsen, 45, Brunshuus (efter huusmand Ole Johansen, Brunshuus)
1861, 1210, Peder Pedersen, ungkarl, 23, Nellemose, Haarby Sogn, søn af gaardmand Peder Pedersen sammesteds og pige Ane Andersen, 28, Dreslette, datter af afdøde gaardmand Anders Christensen sammesteds
1861, 0106, Lars Hansen, huusmand, 39, Strærup Mark og pige Else Larsdatter, 29, datter af huusmand Lars Andersen i Flemløse, tjente i Voldtofte
1862, 0703, Jørgen Christoffersen, ungkarl og smed, 27, Strærup og pige Ane Madsdatter, 34, Strærup, datter af gaardmand Mads Nielsen sammesteds
1862, 1502, Lars Hansen, ungkarl, 30, søn af hjulmand Hans Christensen, Helnæs og pige Birthe Andersen, 21, datter af afdøde huusmand Anders Pedersen, Præsteholme
1862, 1104, Simon Pedersen, ungkarl, 34, Caslund, Barløse Sogn, søn afdøde huusmand Peder Madsen, i Ørsted og pige Else Rasmussen, 28, Dreslette, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, sammesteds
1862, 1005, Erik Nielsen, ungkarl og snedker, 30, søn af aftægtsmand Niels Hansen, Kjøng og pige Karen Frederiksdatter, 39, datter af Kirsten Christensdatter, tjenende i Skjerninge
1862, 0905, Henrik Hansen, ungkarl, 28, Skaarup, søn af afdøde gaardmand Hans Henriksen, sammesteds og pige Margrethe Hansdatter, 35, Ørbek, datter af afdøde gaardmand Hans Offersen, sammesteds
1862, 1705, Mads Madsen Brandkjær, ungkarl, 31, Strærup, søn af afdøde gaardmand Mads Hansen, sammesteds og pige Ane Hansen, 23, Dreslette, datter af huusmand Hans Rasmussen, sammesteds
1862, 3105, Anders Christian Nielsen, ungkarl og skomager, 28, Dreslette, født i Frøstrup, Thisted Amt og pige Karen Hansen, 31, Dreslette, datter af gaardmand Hans Larsen, Orte
1862, 2607, Esben Nielsen, ungkarl, 44, Strærup, søn af huusmand Niels Esbensen, Voldtofte og enke Jakobine Mortensdatter, 49, boer i Dreslette (efter huusmand Jørgen Pedersen, Dreslette)
1862, 3110, Mathias Hansen, ungkarl, 30, Nellemose, Haarby Sogn og pige Anne Katrine Mortensen, 27, datter af huusmand Morten Andersen, Skovkrogen
1862, 0512, Morten Jørgensen, ungkarl, 29, søn af afdøde gaardmand Jørgen Hansen, Dreslette og pige Birthe Rasmussen, 25, datter af gaardmand Rasmus Rasmusen, Dreslette
1862, 1312, Frederik Hansen, ungkarl, 29, Dreslette, søn af afdøde gaardmand Hans Clausen, Høed, Flemløse Sogn og enke Anne Hansdatter, 43, Dreslette (efter gaardmand Peder Hansen, sammesteds)
1862, 1511, Niels Hansen, ungkarl, 27, søn af huusmand Hans Christensen, Helnæs og pige Anne Katrine Larsen, 25, datter af huusmand Lars Andersen, Helnæs
1862, 0612, Peder Rasmussen, ungkarl, 22, Barhøi, Flemløse Sogn, søn af afdøde gaardmand Rasmus Andersen, sammesteds og pige Maren Hansen, 24, af Snave, datter af gaardmand Hans Jensen, sammesteds
1862, 1312, Hans Jensen, ungkarl, 29, søn af ugift Maren Hansdatter, Veismose og pige Else Hansen, 25, Hestholm, Gamtofte Sogn, datter af afdøde huusmand Hans Pedersen
1863, 0205, Friederich Conrad August Pløger, ungkarl og medforpagter, 27, Simmersholms Teglværk og Birthe Hansdatter, 36, Dreslette
1863, 0805, Lars Poulsen, ungkarl og tømrer, 43, Dreslette, søn af huusmand Poul Hansen, sammesteds og pige Anne Petersdatter, 35, Mullerød, datter af huusmand Peter Petersen, Skovkrogen
1863, 1305, Mads Jensen, ungkarl og murer, 25, Koblehuset, søn af huusmand Jens Jørgensen, sammesteds og pige Kirsten Pedersen, 28, Skovsbjerggaard, datter af afdøde gaardmand Peder Larsen, Snave
1863, 1206, Christen Andersen, gaardmand, 39, Dreslette og pige Karen Hansen, 27, Skovkrogen, datter af gaardmand og aftægtsmand Hans Jensen, sammesteds
1863, 0910, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 21, Dreslette, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og pige Mette Jørgensen, 21, Skaarup, datter af gaardmand Jørgen Sørensen
1863, 2011, Lars Rasmussen, ungkarl, 37, Dreslette, søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen og pige Anne Kirstine Hansen, 27, Dreslette, datter af afdøde gaardmand Hans Jørgensen
1863, 2410, Jørgen Pedersen, ungkarl og smed, 24, Dreslette, søn af huusmand Peder Hansen, Naarup, Verninge Sogn og pige Anne Hansen, 32, Dreslette, datter af smed Hans Larsen
1863, 2111, Jørgen Andersen, ungkarl, 30, Skovkrogen, søn af afdøde Anders Madsen, Hundslev og pige Birthe Mortensen, 31, Skovkrogen, datter af huusmand Morten Andersen, sammesteds
1863, 3110, Hans Marcussen, ungkarl, 25, Nellemose, Haarby Sogn, søn af huusmand Marcus Jørgensen, sammesteds og pige Margrethe Mortensen, 25, Snave, datter af huusmand Morten Jørgensen, Mullerød
1863, 2811, Lars Jensen, ungkarl, 34, Skovkrogen, søn af huusmand Jens Hansen, sammesteds og pige Anne Nielsdatter, 36, Snave, datter af gaardmand Niels Pedersen, sammesteds
1863, 2711, Jens Larsen, ungkarl, 35, Saltofte, søn af afdøde gaardmand Lars Rasmussen, sammesteds og pige Maren Rasmussen, 21, Dreslette Stougaard, datter af afdøde gaardmand Rasmus Larsen, sammesteds
1863, 0711, Jørgen Jensen, ungkarl, 27, Enemærket, søn af huusmand Jens Jørgensen, Koblehuus og pige Kirsten Andersen, 31, Skaarup, datter af afdøde gaardmand Anders Hansen, Skaarup
1863, 1610, Anders Jørgensen, ungkarl, 43, Dreslette, søn af afdøde gaardmand Jørgen Hansen, sammesteds og pige Karen Marie Jakobsen, 27, Dreslette, datter af gaardmand Jakob Eriksen, Sønderby
1863, 0412, Anders Jørgensen, ungkarl, 37, Saltofte, søn af afdøde gaardmand Jørgen Andersen, sammesteds og pige Mette Rasmussen, 25, Dreslette, datter af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen, sammesteds
1864, 1501, Jens Christensen, ungkarl, 20, Gjerup, Trolleborg Sogn, søn af afdøde gaardmand Christen Christensen og pige Karen Mikkelsen, 28, Brydegaard, datter af afdøde gaardmand Mikkel Pedersen, sammesteds
1864, 1601, Peder Iversen, ungkarl, 30, Helnæs, søn af huusmand Iver Pedersen, Søllested og pige Karen Marie Hansen, 24, Dreslette, datter af Johanne Pedersdatter, sammesteds
1864, 2805, Hans Jensen, ungkarl, 34, Høed Mark, Flemløse Sogn og pige Maren Larsen, 27, Skovkrogen
1864, 1012, Christen Larsen, ungkarl, 33, Strærup Mark og pige Maren Rasmussen, 31, Strærup Mark
1865, 0701, Peder Jørgensen, ungkarl, 21, Skaarup Mark og pige Kirsten Hansen, 23, Dreslette
1865, 1103, Hans Jakob Rasmussen, ungkarl, 29, Skovkrogen og pige Maren Hansen, 25, Dreslette
1865, 2005, Rasmus Larsen, ungkarl, 35, Kirkesøby, Søby Sogn og pige Karen Hansen, 30, Nellemose Mark
1865, 2204, Peder Pedersen, ungkarl og sømand, 25, Brunshuus og pige Anne Marie Johansen, 28, Snave
1865, 2005, Jørgen Larsen, ungkarl, 26, Dreslette og pige Anne Marie Ingeborg Olsen, 24
1865, 0306, Jens Pedersen Lundbek, ungkarl, 32, Brunshuus og pige Johanne Petersen, 22, Brunshuus
1865, 2207, Hans Madsen, ungkarl, 43, Nellemose og pige Anne Marie Madsen, 28, Strærup Mark
1865, 2907, Mads Jensen, ungkarl, 30, Dreslette og pige Anne Kirstine Hansen, 21, Dreslette
1865, 2608, Jens Rasmussen, ungkarl, 27, Dreslette Stougaard og Karen Hansen, 23, Dreslette Stougaard
1865, 0411, Jørgen Mortensen, ungkarl, 26, Trolleborg Sogn og Kirsten Pedersen, 22, Skaarup
1865, 0411, Hans Hansen, ungkarl, 29, Strærup og pige Anne Sørensen, 35, Strærup
1865, 0411, Hans Larsen, ungkarl, 28, Aldershvile og pige Kirsten Sørensdatter, 40, Aldershvile
1865, 0112, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 26, Skaarup og pige Anne Katrine Nielsen, 24, Snave
1865, 0912, Jørgen Pedersen, ungkarl og tømmersvend, 44, Horne og Anne Christoffersdatter, 61, Dreslette
1865, 2312, Rasmus Larsen, ungkarl, 35, Herredsbjerg og Karen Jørgensdatter, 40, Herredsbjerg
1865, 0212, Peder Rasmussen, huusmand, 43, Vesterhæsinge og pige Maren Madsdatter, 41, Mullerød
1865, 2912, Christian Ferdinand Johnsen, practiserende læge, 32, Assens og frøken Julie Theodore Krag, 28, Dreslette Præstegaard
1866, 1003, Jens Larsen Skovhuus, ungkarl, 33, Skovkrogen og pige Maren Nielsen, 32, Ungersbjerge
1866, 2303, Hans Larsen, ungkarl, 28, Snave og pige Mette Hansen, 27, Brydegaard
1866, 0704, Anders Andersen, ungkarl, 33, Flemløse og pige Birte Hansen, 31, Brydegaard
1866, 2303, Frederich Jobst Sichmeier, ungkarl og teglværksforpagter, 29, Skovbjerggaard og pige Anne Johanne Jakobsen, 30, Ørbæk
1866, 0206, Hans Jørgensen, huusmand, 48, Brunshuus og pige Kirsten Nielsen, 33, Brunshuus
1866, 0405, Anders Jensen, ungkarl, 25, Sønderby Bjerge og pige Mette Hansen, 22, Sønderby Bjerge
1866, 1606, Søren Jensen, ungkarl, 27, Dreslette og pige Kirstine Adamsen, 28, Dreslette
1866, 2710, Hans Mortensen, ungkarl og huusmand, 28, Skovkrogen og pige Anne Marie Jensen, 25, Ungersbjerge
1866, 1611, Lars Hansen, ungkarl, 27, Strærup og pige Anne Marie Pedersen, 35, Snave
1866, 0112, Peter Frandsen, ungkarl, 23, Skaarup og pige Anne Kirstine Jeppesen, 30, Skaarup
1866, 2311, Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, Dærup og pige Anne Kirstine Larsen, 23, Dreslette
1867, 1602, Anders Larsen, ungkarl, 31, Skaarup Mark og pige Kirsten Rasmussen, 24, Skovkrogen
1867, 1603, Jørgen Andersen, ungkarl, 24, Emtekjær, Tanderup Sogn og pige Anne Marie Andersen, 28, Skaarup
1867, 1502, Jørgen Hansen, ungkarl, 26, Brydegaard og pige Maren Nielsen, 23, Snave
1867, 1503, Søren Sørensen, ungkarl, 24, Egerup, Gamtofte Sogn og pige Maren Hansen, 25, Dreslette
1867, 0504, Lars Jørgensen, ungkarl, 23, Enemærket og pige Karen Pedersen, 24, Strærup
1867, 1603, Rasmus Nielsen, huusmand og snedker, 31, og pige Anne Sophie Christensen, 30, Ebberup
1867, 2405, Lars Rasmussen, ungkarl, 32, Sarup og pige Maren Kirstine Jørgensen, 25, Enemærket
1867, 1005, Anders Hansen, ungkarl, 23, Voldbro Mark, Gamtofte Sogn og pige Kirsten Hansen, 25, Brydegaard
1867, 0607, Hans Nielsen, ungkarl, 34, Smeirup, Holevad Sogn og pige Maren Mikkelsen, 41, Brydegaard
1867, 1409, Christian Clausen, ungkarl, 20, Brunshuus og Anne Johansen, 35, Brunshuus
1867, 2606, Peter Daniel Larsen, ungkarl og kjøbmand, 26, Dreslette og pige Maren Larsen, 26, Brydegaard
1867, 1611, Hans Larsen Lindegaard, ungkarl, 35, Dreslette og pige Maren Olsen, 35, Dreslette
1867, 0911, Peder Johansen, ungkarl og fisker, 28, Brunshuus og pige Anne Marie Pedersen, 22, Snave
1867, 0811, Hans Nielsen, ungkarl, 21, Enemærket og pige Maren Hansen, 31, Enemærket
1867, 1412, Hans Christian Pedersen, ungkarl, 26, Søllested Mark og pige Anne Rasmussen, 24, Nørregaarde
1867, 3011, Niels Rasmussen, ungkarl, 25, Lundager Mark, Gamtofte Sogn og pige Johanne Pedersen, 26, Dreslette