Dreslette, 1828-1842, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1828-1842, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1828, 0702, 1002, Hans Larsen, 21½, stedsøn af huusmand Niels Olsen, i Brødegaard
1828, 1302, 2102, Rasmus Henrichsen, 29, søn af gaardmand Henrik Hansen, i Skaarup
1828, 2702, 0203, Rasmus Hansen, 18 uger søn af ungkarl Hans Jørgensen og pige Kirsten Rasmusdatter
1828, 2503, 3003, Jens Jensen, aftægtsmand, 80, hos sin svigersøn huusmand Jørgen Hansen, i Dreslette
1828, 0607, 1307, Rasmus Nielsen, 9 maaneder, søn af ungkarl Niels Rasmussen i Snave
1828, 0508, 1008, Niels Hansen, 15½, pleiesøn af afdøde huusmand Hans Erichsen, i Dreslette
1828, 3009, 0510, Hans Hansen, 3, søn af afdøde huusmand Hans Erichsen, i Dreslette
1829, 2002, 2502, Peder Mikkelsen, almisselem og huusmand, 56, af Brødegaard
1829, 1803, 2203, Jens Carstensen, almisselem, 81, i Dreslette
1829, 1004, 1504, Hans Nielsen, fæstegaardmand, 72, i Dreslette
1829, 2505, 3005, Peder Mikkelsen, fæstegaardmand, 68, i Brødegaard
1829, 1306, 1906, Mads Larsen, fæstegaardmand, 65, i Snave
1829, 0109, 0509, Søren Jørgensen, huusmand, 68, i Skovkrogen
1829, 2511, 0212, Hans Jacobsen, aftægtsmand, 85, hos sin søn Mads Hansen, i Strærup
1830, 3112, 1001, Rasmus Klive, 10 dage, søn af huusmand Anders Hansen, i Skovkrogen
1830, 2507, 0108, Hans Nicolaisen, almisselem, 68, i Mullerød
1830, 1702, 2302, Hans Jensen, fæstegaardmand, 72, i Skaarup
1830, 0306, 0906, Simon Jørgensen, fæstegaardmand, 70½, i Snave
1830, 1508, 1708, Peter Mortensen Skovkrog, 8 uger, søn af huusmand Morten Andersen, i Skovkrogen
1830, 1110, 1710, Lars Frederichsen, aftægtsmand, 78, i Ungersbjerge
1830, 0611, 0911, Peder Hansen, 1, søn af indsidder Hans Pedersen, i Snave
1830, 1112, 1912, Peder Lindhøi, 4 uger, søn af indsidder Hans Pedersen, i Snave
1831, 0404, 1004, Jørgen Hansen Kjær, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Dreslette
1831, 1304, 1704, Rasmus Larsen Ellekjær, 9 maaneder, søn af store Lars Larsen, i Snave
1831, 0505, 0805, Anders Nielsen Boe, 6 uger, søn af indsidder Niels Jensen, af Snave
1831, 1705, 2305, Jens Jørgensen Lok (Loch), huusmand og skrædder, 71, i Brydegaard
1831, 0406, 0906, Hans Jørgensen Smidt, 10 dage, søn af huusmand og bysmed Jørgen Hansen, i Snave
1831, 2306, 2606, Peder Pedersen, almisselem, 85, i Skaarup
1831, 3011, 0412, Rasmus Poulsen, 9, søn af huusmand Poul Hansen, i Dreslette
1831, 2512, 01011832, Rasmus Rasmussen, ½, søn af gaardmand Rasmus Skougaard, i Dreslette
1832, 1501, 2601, Ryberg, etatsraad og ridder, 65, paa Fredericksgave
1832, 2701, 0302, Hans Madsen, aftægtsmand, 64, i Mullerød
1832, 1102, 2002, Hans Hansen, 6, søn af Hans Syermose, Skaarup
1832, 0102, 0902, Henrich Hansen, aftægtsmand, 72, i Skaarup
1832, 0502, 1202, Jens Madsen Klevager, 3 dage, søn af huusmand Mads Andersen, i Skovkrogen
1832, 0502, 1102, Peder Nielsen, aftægtsmand, 86, i Snave
1832, 1605, 2305, Niels Nielsen, aftægtsmand, 82, i Ennemærket
1832, 2206, 2606, Lars Jørgensen Elle, almisselem, 70, i Brydegaard
1832, 2310, 2710, Hans Nielsen, skræddersvend, 23, i Dreslette
1832, 2111, 2811, Lars Larsen, fæstegaardmand, 63, i Snave
1832, 2511, 3011, Lars Larsen, aftægtsmand, 82, Dreslette
1832, 1603, 2403, Mads Jensen Fiidhave, 3 uger søn, af Else Madsdatter, paa Fiid
1833, 0301, 0601, Peder Hansen Holebech, 9 maaneder, søn af ungkarl Hans Christoffersen og Mette Andersdatter
1833, 0301, 0601, Niels Hansen Lade, almisselem, 75, Dreslette
1833, 1301, 1701, Anders Jeppesen, 11, søn af gaardmand Jeppe Nielsen, i Brydegaard
1833, 1902, 2602, Jacob Hansen, indsidder, 52, Brydegaard
1833, 2002, 2702, Anders Nielsen, huusmand, 65, Snave
1833, 1006, 1606, Johan Rex, 5, søn af indsidder Hans Friderik Rex, paa Auernæs
1833, 2405, 2705, Hans Peter Falk, hospitalslem, 59, Dreslette
1833, 2407, 2807, Carsten Christensen, huusmand, 56, paa Strærup Mark
1833, 1708, 2208, Lars Rasmussen Stougaard, aftægtsmand, 75, Dreslette
1833, 0210, 0610, Anders Andersen, 2, søn af sognefoged Anders Andersen, i Snave
1833, 0209, 0509, Mads Jensen, 17 uger, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Skovkrogen
1833, 1410, 2010, Rasmus Hansen, 16, søn af Hans Hansen, i Mullerød
1833, 0409, 0809, Niels Pedersen, aftægtsmand, 65, Skovkrogen
1833, 1412, 2012, Carsten Jensen, 54, gjest hos Christen Jensen, i Dreslette
1834, 1501, 1901, Jørgen Mortensen Skovkrog, 18 dage, søn af Morten Andersen, i Skovkrogen
1834, 1302, 1902, Jørgen Rasmussen, 5½, gaardmand Rasmus Rasmussen, i Dreslette
1834, 2503, 0104, Espen Larsen, aftægtsmand, 58, Brydegaard
1834, ..04, 0405, Rasmus Jensen, 14 dage, søn af huusmand Jens Larsen, paa Herredsbjerg
1834, 0907, 1307, David Emil Seidelin, 17, søn af sognepræsten hr. og consisterialraad Seidelin, i Dreslette
1834, 3009, 0510, Peder Christensen, 10½, søn af Christen Juul, i Dreslette
1834, 2610, 0211, Lars Jensen, huusmand, 55, Snave
1834, 0611, 0911, Rasmus Jensen, 9 dage, søn af huusmand Jens Hansen, i Skovkrogen
1835, 0102, 0803, Hans Rasmussen, 10 uger, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Dreslette
1835, 2808, 0609, Rasmus Larsen, 5 uger, søn af huusmand Lars Sørensen, i Skovkrogen
1835, 2712, 03011836, Jørgen Jørgensen, aftægtsmand, 71, Skovkrogen
1836, 0502, 1402, Hans Madsen, 8 uger, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Brydegaard
1836, 0403, 1103, Lars Larsen, boelsmand, 68 og 9 maaneder, Snave
1836, 3103, 0404, Jørgen Madsen, 1, søn af gaardmand Mads Hansen, i Mullerød
1836, 1404, 1704, Christian Christiansen, 9 maaneder, søn af huusmand Christen Andersen, i Skovkrogen
1836, 0405, 1105, Rasmus Hansen Vandholm, aftægtsmand, 83, hos sin søn Hans Rasmussen, i Brydegaard
1836, 0105, 0805, Rasmus Hansen, 3, søn af huusmand Hans Hansen, i Dreslette
1836, 0409, 0709, Nicolai Larsen, pensionist, 72, paa Flenstofte
1836, 1910, 2310, Peder Pedersen, 3 maaneder, søn af indsidder Peder Davidsen, i Brydegaard
1836, 0211, 1011, Lars Rasmussen, selveier gaardmand, 52, i Strærup
1836, 2111, 2711, Hans Hansen, 8, søn af huusmand Hans Hansen, i Dreslette
1837, 1801, 2201, Knud Jørgensen, 5 dage, søn af huusmand og bysmed Jørgen Hansen, i Snave
1837, 2001, 2701, Jørgen Terkildsen, aftægtsmand, 68, Strærup
1837, 2401, 2901, Peder Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Anders Pedersen, i Fiidhuset
1837, 2901, 0502, Hans Hansen, boelsmand, 48, i Mullerød
1837, 1002, 1502, Jørgen Hansen, 30, opholdende sig hos huusmand Hans Hansen Jyde, i Brydegaard
1837, 1302, 1902, Jørgen Mortensen, 3 uger, søn af huusmand Morten Jørgensen, i Mullerød
1837, 2903, 0504, Hans Nielsen, huusmand, 71, Skovkrogen
1837, 3105, 0406, Anders Andersen, 1, søn af indsidder Anders Andersen hjulmand paa Auernæs, ,
1837, 2805, 0406, Lars Madsen, 8, søn af gaardmand Mads Hansen, i Strærup
1837, 2310, 2910, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Hansen, Skovkrogen
1837, 2211, 0112, Morten Rasmussen, fæstegaardmand, 69, Simmersholm
1837, 3011, 0812, Hans Sørensen, selveier gaardmand, 75, Kragermose
1838, 0203, 1103, Anders Hansen, 13, søn af huusmand Hans Hansen, i Dreslette
1838, 0203, 0703, Hans Jørgensen, 8 dage, søn af gaardmand Jørgen Sørensen, i Skaarup
1838, 0903, 1403, Peder Skytte, almisselem, 63, Dreslette
1838, 2103, 2803, Peder Christensen Juel, 3, søn af Christen Juel, i Hospitalet, Dreslette
1838, 2306, 2906, Peder Jørgensen, aftægtsmand, 78, i Brydegaard
1838, 0408, 1208, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 66, Skovkrogen
1838, 2208, 2608, Christian Hansen, 14 dage, søn af Kirsten Andersdatter i Brydegaard
1838, 1609, 2109, Hans Hansen, 20½, søn af huusmand Hans Spinder, i Skaarup
1838, 3011, 0912, Anders Jensen, 1 dag, søn af indsidder Jens Rasmussen, i Skovkrogen
1838, 0712, 1612, Carsten Jørgensen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, paa Strærup Mark
1839, 1601, 2501, Lars Hansen, fæstegaardmand, 75, Dreslette
1839, 1802, 2102, Mads Christensen, almisselem, 82, Mullerød
1839, 0206, 0706, Rasmus Larsen, gaardmand, 53, Brydegaard
1839, 1007, 1407, Peder Christensen, huusmand, 69, Brydegaard
1839, 0310, 0610, Lars Madsen, 5 uger, søn af Ane Nielsdatter, i Brydegaard
1839, 0510, 1010, Jens Larsen Bang, selveiergaardmand, 53, paa Strærup Mark
1839, 0810, 1410, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand, 85, Dreslette
1839, 0910, 1510, Offer Hansen, 23, søn af afdøde gaardmand Hans Sørensen, i Kragermose
1839, 2910, 0311, Christian Pedersen, 19 uger, søn af huusmand Peder Christoffersen, ved Flenstofte
1839, 2911, 0612, Hans Larsen, aftægtsmand, 81, Strærup
1840, 1501, 2601, Jørgen Hansen, 1½, søn af gaardmand unge Hans Larsen, i Dreslette
1840, 3001, 0502, Peder Christoffersen, indsidder, 27, ved Flenstofte
1840, 1502, 2202, Anders Andersen, aftægtsmand og dannebrogsmand, 81, Snave
1840, 1103, 1803, Hans Hansen, 11, søn af huusmand Hans Hansen Jyde, i Brydegaard
1840, 0604, 1204, Anders Larsen, 2, søn af huusmand Lars Rasmussen, Fiidhus ved Brydegaard
1840, 1504, 2304, Jørgen Rasmussen, 44, søn af gaardmand Rasmus Madsen i Brydegaard
1840, 2404, 0105, Søren Simonsen, gaardmand, 51, Strærup
1840, 2904, 0305, Johan Rasmussen, huusmand, 48, paa Strærup Mark
1840, 2205, 2705, Søren Mortensen, aftægtsmand, 74, Skovkrogen
1840, 2606, 0507, Jørgen Hansen, 9½, søn af huusmand Hans Hansen, i Dreslette
1840, 3007, 0508, Niels Jørgensen Kurv, aftægtsmand, 82, Dreslette
1840, 1608, 2108, Hans Sørensen, 1, søn af afdøde gaardmand Søren Simonsen, i Strærup
1840, 0710, 1110, Lars Sørensen, 3, søn af huusmand Søren Andersen, i Dreslette
1840, 2311, 0212, Rasmus Larsen, aftægtsmand, 88, Strærup
1840, 2612, 03011841, Niels Andersen, ½, søn af huusmand Anders Andersen, ved Bruunshuus, ,
1840, 2712, 03011841, Hans Madsen, ½, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Brydegaard
1841, 0305, 1105, Lars Nielsen, aftægtsmand, 82, Dreslette
1841, 1005, 1605, Niels Hansen, huusmand, 56, Mullerød
1841, 1405, 2005, Rasmus Madsen, 8, søn af gaardmand Mads Hansen, af Mullerød
1841, 3105, 0506, Hans Larsen, fæstegaardmand, 50, Dreslette
1841, 2507, 3007, Peder Larsen, fæstegaardmand, 36, Snave
1841, 2510, 0311, Niels Jørgensen, aftægtsmand, 73, Skaarup
1841, 0712, 1212, Ole Johansen, 2½, søn af huusmand Johan Larsen, i Skovkrogen
1842, 2704, 0505, Hans Hansen, huusmand, 40, Brydegaard
1842, 2904, 0605, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 76, Dreslette
1842, 0705, 1605, Jeppe Jørgensen, 1 dag, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Brydegaard
1842, 0605, 1305, Hans Madsen, 23, søn af huusmand Mads Bech, i Skovkrogen
1842, 2605, 0106, Morten Mikkelsen, aftægtsmand, 78, Mullerød
1842, 0106, 0906, Christian Larsen, 42, søn af afdøde gaardmand Lars Hansen, i Enemærket
1842, 0507, 1007, Hans Larsen, 7 uger, søn af huusmand Lars Sørensen, i Skovkrogen
1842, 3009, 0710, Peder Larsen, huusmand, 54, Skovkrogen
1842, 2011, 2711, Ole Jørgensen, aftægtsmand, 74, Mullerød
1842, 2211, 0112, Niels Sørensen, gaardmand, 72, paa Strærup Mark
1828, 0703, 1403, Anne Hansdatter, aftægtskone, 85½, hos gaardmand Hans Andersen, i Skaarup
1828, 2105, 2605, Maren Madsdatter, 2, datter af gaardmand Mads Hansen, i Strærup
1828, 1206, 1806, Karen Larsdatter, 58, Mullerød. Gaardmand Hans Madsen
1828, 2006, 2606, Maren Rasmusdatter, enke, 70, Brødegaard. Gaardmand Lars Sørensen
1828, 2706, 2906, Anne Hansdatter, 10 uger, datter af gaardmand Hans Hansen, i Syermose
1828, 2407, 2807, Anne Hedevig Kjær, 18 uger, datter af sognedegnen Hans Pedersen Kjær, i Snave
1828, 2407, 2707, Maren Jensdatter, 2, datter af gaardmand Jens Larsen, paa Strærup Mark
1828, 2009, 2609, Maren Jensdatter, enke, 63, Skaarup. Lars Nielsen
1828, 0510, 0910, Birthe Olesdatter, 5, datter af huusmand Ole Jensen, i Dreslette
1828, 1812, 2712, Anne Jensdatter, 58, paa Strærup Mark. Gaardmand Niels Sørensen
1828, 2112, 2612, Karen Rasmusdatter, enke, 85, Brunshuus. Anders Skrædder
1829, 2101, 2501, Margrethe Hansdatter, ½, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Dreslett
1829, 1203, 1803, Anne Hansdatter, enke, 70, Skovkrogen. Huusmand Hans Nielsen
1829, 0404, 0804, Anne Christensdatter, 9 maaneder, datter af almisselem Christen Jørgensen Juel, i Hospitalet
1829, 0704, 1204, Kirsten Andersdatter, enke, 82, Dreslette. Anders Larsen
1829, 1507, 2007, Anne Pedersdatter, 68, i Skaarup. Datter af afdøde huusmand Peder Hansen
1829, 2308, 2608, Birthe Mortensdatter, 18 uger, datter af huusmand Morten Andersen, i Skovkrogen
1829, 2109, 2609, Maren Pedersdatter, enke, 78, Strærup. Gaardmand Lars Jensen
1829, 1510, 2010, Karen Pedersdatter, 41, i Dreslette. Huusmand Anders Jørgensens søster, i Dreslette
1829, 1912, 2412, Anne Andersdatter, enke, 64½, Snave. Gaardmand Mads Larsen
1830, 2001, 2401, Johanne Nielsen, 1 dag, datter af gaardmand Niels Larsen, i Skaarup
1830, 2901, 0702, Marie Nielsen, 11 dage, datter af gaardmand Niels Larsen, i Skaarup
1830, 0303, 1003, Karen Andersdatter, enke, 80, Dreslette. Gaardmand Christen Hansen
1830, 2003, 2603, Anne Andersdatter, 41, Snave. Huusmand og bysmed Jørgen Hansen
1830, 0704, 1404, Kirsten Christensdatter, enke, 77, Brødegaard. Huusmand Lars Andersen
1830, 3001, 0602, Kirsten Christensdatter, enke, 61, Brydegaard. Huusmand Peder Mikkelsen
1830, 2905, 0506, Maren Huushauge, 8 uger, datter af Maren Sørensdatter, i Brydegaard
1830, 1308, 1708, Anne Katrine Skovkrog, 8 uger, datter af huusmand Morten Andersen, i Skovkrogen
1830, 1308, 1708, Maren Jørgensdatter, 29, i Dreslette. Datter af gaardmand Jørgen Jensen, i Dreslette
1830, 1609, 1909, Mette Hansdatter, 70, Dreslette. Almisselem Niels Hansen Lade
1830, 2709, 0210, Johanne Hansdatter, 36, Skovkrogen. Huusmand Rasmus Madsen
1830, 1512, 2012, Maria Flindt, jomfru og lærerinde, 35, Præstegaarden
1830, 0311, 0911, Karen Jensdatter, ½, gjest hos skrædder Jørgen Hansen, i Dreslette
1831, 1801, 2301, Maria Andersen, 10 dage, datter af huusmand Anders Hansen, i Skovkrogen
1831, 2001, 2601, Anne Jensdatter, 10 dage, datter af gaardmand Jens Larsen, paa Strærup Mark
1831, 1902, 2602, Kirsten Larsdatter, 20 og 9 maaneder, i Snave. Datter af gaardmand lille Lars Larsen, i Snave
1831, 0603, 1203, Birthe Jensdatter, aftægtskone, 85, Brydegaard. Huusmand Søren Jørgensen
1831, 2702, 0603, Karen Rasmusdatter, 73, Skovkrogen. Huusmand Niels Pedersen
1831, 0305, 0905, Karen Jørgensdatter, enke, 88, Dreslette. Hans Mortensen
1831, 2205, 2705, Susanne Sørensdatter, enke, 63, Nørregaarde. Gaardmand Hans Nielsen
1831, 0706, 1206, Kirsten Rasmusdatter, 11, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Skovkrogen
1831, 1206, 1706, Anne Jørgensdatter, 55, Snave. Gaardmand lille Lars Larsen
1831, 1406, 1906, Maren Svendsdatter, enke, 85, Brydegaard. Huusmand Ole Pedersen
1831, 0808, 1308, Karen Hansdatter, 46, Skaarup. Gaardmand Hans Andersen
1831, 2408, 2908, Anne Katrine Nielsdatter, 22, i Mullerød. Datter af gaardmand Niels Jensen, i Mullerød
1831, 0709, 1209, Anne Jørgensdatter, 74, Snave. Lægdsmand Anders Andersen
1831, 1109, 1609, Kirsten Pedersdatter, 53, i Snave. Datter af afdøde gaardmand Peder Nielsen, i Snave
1831, 0710, 1110, Mette Nielsdatter, aftægtskone, 80, hos huusmand Hans Jørgensen, i Skovkrogen
1831, 1010, 1510, Maren Hansdatter, aftægtskone, 84, hos smeden Hans Jensen, i Strærup
1831, 2309, 2809, Maren Hansdatter, 5, datter af Birthe Pedersdatter, i Dreslette
1831, 1512, 2112, Maren Hansdatter, 23, i Syremose. Gaardmand Hans Hansens søster, i Syermose
1832, 0501, 1201, Karen Pedersdatter, 32½, Dreslette. Gaardmand Rasmus Stougaard
1832, 1608, 1908, Kirsten Andersdatter, 5, datter af gaardmand Anders Hansen, i Skaarup
1832, 2211, 2511, Maren Rasmussen, 17 uger, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Strærup
1832, 0912, 1612, Maren Christensdatter, 6, datter af Christen Juel, i Hospitalet
1832, 1812, 2512, Mette Kat. Hansen, 3 uger, datter af gaardmand Hans Sørensen, i Kragermose
1832, 2712, 03011833, Maren Larsdatter, aftægtskone, 88, hos huusmand Hans Andersen, i Dreslette
1833, 0801, 1701, Madame Lunde, enke, 99 og 3 maaneder, Snave. Sognedegn Lunde
1833, 0302, 1002, Johanne Rasmussen, ½, datter af huusmand Rasmus Madsen, i Skovkrogen,
1833, 2603, 0204, Anne Offersdatter, 40, Ennemærket. Gaardmand Jørgen Christens
1833, 0604, 1404, Johanne Nielsen, 2, datter af gaardmand Niels Larsen, i Skaarup
1833, 2906, 0307, Maren Hansen, 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Henrichsen, i Skaarup
1833, 0307, 0907, Johanne Jensdatter, aftægtskone, 79, hos gaardmand Rasmus Pedersen, i Dreslette
1833, 2207, 2607, Maren Andersdatter, 74, Dreslette. Huusmand Niels Jørgensen
1833, 0809, 1109, Christiane Larsdatter, enke, 62, Dreslette. Huusmand Jørgen Larsen
1833, 2709, 0310, Maren Hansdatter, 9 og 3 maaneder, datter af bødkeren Hans Hansen, i Dreslette
1833, 3009, 0610, Maren Andersdatter, 28, i Snave. Datter af afdøde huusmand Anders Nielsen, i Snave
1833, 0109, 0509, Maren Jensdatter, 5, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Skovkrogen
1833, 0910, 1310, Maren Andersdatter, 7, datter af gaardmand Anders Christensen, i Dreslette
1833, 1710, 2010, Anne Marie Johansdatter, 7, datter af indsidder Johan Frederich Pedersen, i Brunshuus
1833, 1711, 2411, Mette Johansen, 3, datter af Johan Frederich Pedersen, Fiidhuus
1833, 1811, 2411, Maren Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Snave
1833, 0712, 1512, Maren Rasmussen, 4, datter af gaardmand Rasmus Larsen, i Brydegaard
1834, 0301, 1201, Anne Hansdatter, 4, datter af indsidder Hans Jørgensen, i Brydegaard
1834, 1401, 1901, Kirsten Nielsdatter, 4½, datter af gaardmand Niels Jensen, i Snave
1834, 0602, 1202, Karen Jørgensdatter, 11, datter af huusmand Jørgen Larsen, i Ungersbjerge
1834, 1602, 1902, Elisabeth Kat. Kamann, 12 dage, datter af indsidder og snedkersvend Kamann, i Snave
1834, 2502, 0503, Anne Jensdatter, 71, Skovkrogen. Huusmand Hans Jørgensen
1834, 2505, 2905, Mette Jensdatter, 2½, datter af huusmand Jens Larsen, paa Herredsbjerg
1834, 2911, 0412, Kirsten Jørgensdatter, 59, Enemærket. Huusmand Lars Espensen
1835, 0501, 1101, Mette Hansdatter, 5, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Strærup
1835, 0602, 1502, Karen Madsdatter, 4, datter af gaardmand Mads Jørgensen, paa Strærup Mark
1835, 1803, 2503, Ane Juel, 5, datter af Christen Juel, i Hospitalet
1835, 2904, 0505, Birthe Mogensdatter, 62, Skovkrogen. Huusmand Anders Mortensen
1835, 1206, 1806, Kirsten Andersdatter, 37, Enemærket. Gaardmand Erich Nielsen
1835, 1306, 2006, Maren Pedersdatter, enke, 76, Enemærket. Lars Hansen
1835, 0409, 0909, Dorthe Andersdatter, almisselem, 75, Brydegaard
1835, 1410, 1810, Karen Larsen, 10 uger, datter af huusmand Lars Sørensen, i Skovkrogen
1836, 0301, 0801, Maren Nielsdatter, 47, Strærup. Huusmand Rasmus Pedersen
1836, 1801, 2401, Ane Kirstine Larsdatter, almisselem, 84, Dreslette
1836, 3105, 0506, Lene Jensen, 3 uger, datter af gaardmand Jens Hansen, i Skovkrogen
1836, 0508, 1408, Maren Hansen, 5 uger, datter af huusmand lille Hans Hansen, i Brydegaard
1836, 1611, 2011, Lisbeth Nielsdatter, almisselem, 88, Mullerød
1836, 2211, 2711, Karen Christensdatter, 47, i Dreslette. Datter af afdøde Christen Hvid, i Dreslette
1837, 3004, 0605, Ane Larsdatter, 49, Dreslette. Huusmand Hans Rasmussen
1837, 1605, 2105, Johanne Pedersdatter, 37, opholdende sig hos Peder Pedersen, i Skaarup
1837, 0706, 1106, Karen Christensdatter, 5, datter af huusmand Christen Juul, i Dreslette
1837, 0806, 1106, Dorthe Jensen, 1, datter af huusmand Jens Larsen, i Brydegaard
1837, 2803, 0204, Kirsten Hansdatter, 51, Strærup. Smed Hans Jensen
1837, 0507, 0907, Karen Andersdatter, 24, i Skovkrogen. Datter af huusmand Anders Jørgensen Dauenhøi, i Skovkrogen
1837, 1907, 2307, Anne Marie Hansdatter, 12½, datter af huusmand Hans Andersen, i Dreslette
1837, 2107, 2707, Anne Jørgensdatter, 41, Dreslette. Gaardmand Anders Christensen
1837, 2207, 2707, Birthe Andersen, 9 maaneder, datter af huusmand Anders Pedersen, i Præsteholm
1837, 3008, 0309, Anne Kirstine Christensdatter, 1 og 3 maaneder, datter af Christen Juel, i Hospitalet
1837, 1909, 2409, Karen Pedersen, 5 uger, datter af huusmand Peder Andersen Daurehøi, ved Brydegaard
1837, 1310, 2210, Anne Andersen, 8 dage, datter af huusmand Anders Rasmussen, i Dreslette
1837, 3110, 0611, Maren Jørgensdatter, 76, Dreslette. Huusmand Peder Christensen
1837, 1112, 1712, Birthe Nielsdatter, 14½, pleiedatter af huusmand Hans Rasmussen, i Brydegaard
1837, 1212, 1912, Maren Jensdatter, 54, Skovkrogen. Huusmand Hans Drud
1838, 2302, 0203, Karen Rasmusdatter, 33, Skaarup. Gaardmand Jørgen Sørensen
1838, 0503, 1203, Maren Larsdatter, enke, 78, Dreslette. Gaardmand Lars Nielsen
1838, 0304, 1004, Maren Hansdatter, 62, Skaarup. Gaardmand Niels Jørgensen
1838, 0804, 1304, Mette Terkildsdatter, enke, 90, Skovkrogen. Rasmus Hansen
1838, 1804, 2304, Grethe Augusta Kirstine Dreier, 16, datter af sk .f.man Christian Dreier, paa Auernæs
1838, 1207, 1707, Birthe Jespersdatter, enke, 63, Skovkrogen. Jørgen Jørgensen
1838, 1010, 1710, Maren Rasmusdatter, aftægtskone, 77, Brydegaard
1838, 0311, 1111, Dorthe Andersdatter, 3 dage, datter af huusmand Anders Hansen, Skovkrogen
1839, 3006, 0607, Ane Andersdatter, 53, i Snave. Datter af gl. Anders Andersen, i Snave
1839, 2910, 0411, Ane Nielsdatter, aftægtskone, 81, Strærup
1839, 2811, 0212, Ane Katr. Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand unge Niels Nielsen, i Snave
1839, 0412, 0812, Kirsten Jensen, 1½, datter af huusmand Jens Larsen, i Brydegaard
1839, 3012, 05011840, Maren Jørgensen, 6½, datter af Johanne Pedersdatter, i Dreslette Hospital
1840, 2901, 0202, Maren Loks (Loch), 80, Brydegaard. Jens Jørgensen
1840, 1803, 2503, Kirsten Rasmussen, 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Madsen, i Skovkrogen
1840, 0504, 1204, Birthe Pedersdatter, 42, Hospitalet. Huusmand Christen Juel
1840, 1704, 2004, Ane Marie Hansen, 3, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Strærup
1840, 2607, 3107, Kirsten Hansdatter, 55, Strærup. Huusmand Jens Pedersen
1840, 0509, 1109, Johanne Madsdatter, 36, paa Fiid. Huusmand Jens Christensen
1840, 2410, 0111, Karen Jensen, 3, datter af huusmand Jens Hansen, i Skovkrogen
1840, 1712, 2312, Ane Jørgensdatter, enke, 63, Dreslette. Gaardmand Lars Hansen
1841, 0503, 1003, Else Andersdatter, 31, Brydegaard. Huusmand lille Hans Hansen
1841, 2903, 0504, Karen Marie Madsdatter, 23, i Strærup. Datter af gaardmand Mads Nielsen
1841, 1604, 2304, Maren Dideriksdatter, enke, 65, paa Strærup Mark. Gaardmand Anders Hansen
1841, 1505, 2205, Kirsten Jeppesdatter, enke, 86, Skaarup. Gaardmand Hans Jensen
1841, 3005, 0506, Kirsten Johansen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Johan Jørgensen, i Strærup
1841, 1406, 1906, Karen Hansdatter, enke, 88, Skaarup. Gaardmand Søren Jørgensen
1841, 1807, 2507, Margrethe Jensen, 6½, datter af huusmand Jens Jørgensen, i Koblehuset
1841, 1609, 1909, Karen Marie Jørgensen, ½, datter af gaardmand Jørgen Sørensen, i Skaarup
1841, 0212, 1212, Christiane Johansen, 4, datter af huusmand Johan Larsen, i Skovkrogen
1841, 2112, 2612, Zidsel Larsdatter, 59, Brydegaard. Huusmand Niels Olsen
1842, 3101, 0602, Kirsten Jørgensen, 3, datter af huusmand Jørgen Jørgensen, paa Strærup Mark
1842, 1002, 1602, Karen Larsen, 3, datter af huusmand Lars Sørensen, i Skovkrogen
1842, 1604, 2204, Ane Katr. Erichsen, 2½, datter af indsidder Erich Hansen Væver, i Dreslette
1842, 2304, 0105, Johanne Rasmusdatter, 10 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Dreslette
1842, 0905, 1605, Maren Jørgensen, 3 dage, datter af huusmand Jørgen Jensen, i Brydegaard
1842, 2806, 0307, Maren Larsen, ½ dag, datter af indsidder Lars Jeppesen Væver, i Dreslette
1842, 1507, 2507, Maren Hansen, ½ dag, datter af indsidder Hans Offer Jensen, i Snave
1842, 1408, 1908, Maren Olesdatter, 29, Mullerød. Huusmand Jens Jørgensen
1842, 1611, 2011, Mette Hansdatter, almisselem, 80, Brydegaard