Helnæs, 1813-1852, viede

Afskrift af kirkebo
Viede 1813-1852, Helnæs sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 1712, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, i Helnæs Sogn og Karen Rasmusdatter, 29, tjener her i sognet
1814, 0403, Lars Michelsen, ungkarl og huusmand, i Dreslette Sogn og pige Kirsten Jørgensen, var hjemme hos forældrene
1814, 2310, Hans Christian Prøvesen, skolelærer, 24, ved Borgerskolen i Odense og jomfru Clara Charlotte Hedevig Filstrup, 25, af Helnæs Sogn
1814, 0212, Niels Larsen Hansen, ungkarl og gaardmand 28, i Helnæs Sogn og pige Karen Diderichsdatter, 28, af Helnæs Sogn
1815, 2804, Niels Larsen, ungkarl og gaardbrugende enkesøn 27, i Helnæs Sogn og pige Maren Hansdatter, 25, af Helnæs Sogn
1815, 0707, Hans Pedersen, tjenestekarl, 26, i Hellenes Sogn og pige Johanne Andersdatter, 33, af Hellenæs Sogn
1816, 0305, Anders Diderichsen, huusmand, 23, paa Hellenæs og pige Karen Hansdatter, 23, af Hellenæs Sogn
1816, 0811, Niels Larsen, ungkarl og husmand, 37, paa Hellenes og Anne Larsdatter, 48, af Hellenes
1816, 0712, Hans Jensen, ungkarl og skrædder, 27, paa Hellenes og pige Karen Sørensdatter, 24, af Hellenes
1817, 3101, Mads Jørgensen, ungkarl, sømand og jordbruger, 36, af Ørbyehage, Vonsbech Sogn, Haderslev Amt og pige Magrethe Simonsdatter, 21, af Hellenes
1817, 0802, Niels Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 22, i Sønderbye og pige Karen Madsdatter, 25, af Hellenes
1817, 3004, Anders Thorsen, ungkarl og gaardbrugende enkesøn, 23, af Hellenes og pige Karen Erichsdatter, 22, af Hellenes
1817, 0407, Niels Larsen, ungkarl, gaardmands søn og jordbruger, 29, paa Hellenes og pige Marie Hansdatter, 29, af Hellenes
1817, 1212, Rasmus Erichsen, ungkarl, tjenestekarl og jordbruger, 28, paa Hellenes og Karen Pedersdatter, 49, af Hellenes
1818, 1701, Rasmus Andersen, ungkarl og huusmand, 23, af Hellenes og pige og væverske Johanne Jørgensdatter, 33, i Hellenæs Sogn
1818, 1004, Anders Larsen, ungkarl og gaardbruger, 23, af Hellenes Sogn og pige Anne Erichsdatter, 20, af Hellenes
1818, 2404, Jens Larsen, ungkarl og gaardmand, 31, i Strærup, Dreslette Sogn og pige Anne Andersdatter, 21, af Hellenes Sogn
1818, 2604, Jørgen Larsen, gaardmand, 57, i Søebye Sogn og pige Maren Larsen, 41, af Hellenes Sogn
1821, 0112, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 41, af Hellenæs Sogn og pige Maren Madsdatter, 34, af Hellenæs
1821, 0507, Mads Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, af Hellenæs og pige Anne Marie Larsdatter, 30, af Hellenæs
1822, 2911, Lars Jensen, ungkarl, 26, af Hellenes Sogn og pige Karen Pedersdatter, 24, af Hellenes Sogn
1823, 2401, Peder Christian Jørgensen, ungkarl, 28, af Hellenes Sogn og pige Anne Larsdatter, 23, af Hellenes Sogn
1823, 0606, Jørgen Larsen, ungkarl og huusmand, 39, Hellenes Sogn og pige Berthe Andersdatter, 36, af Hellenes Sogn
1823, 0410, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 27, af Hellenes Sogn og Anne Johanne Nielsdatter, af Hellenes Sogn
1823, 1710, Jørgen Pedersen, ungkarl, 27, af Hellenes Sogn og pige Maren Hansdatter, 22, af Hellenes Sogn
1824, 0105, Søren Rasmussen, brolægger, 47, af Orte Sogn og pige Ellen Kirstine Wibroe, 37, af Helnes Sogn
1824, 2805, Mads Larsen, 27, af Orte Sogn og pige Mette Hansdatter, 24, af Helnes Sogn
1825, 0107, Anders Thorsen, 31, af Helnæs Sogn og pige Maren Jørgensdatter, 24, af Helnæs Sogn
1825, 2907, Christian Jacobsen, 58, af Synderbye Sogn og pige Marie Diderichsdatter, 40, af Helnæs Sogn
1825, 1811, Christian Hansen, sadelmager, 44, af Holevad Sogn og pige Else Espensdatter, 26, af Hellenæs Sogn
1826, 2904, Hans Christensen, ungkarl og hjulmand, 33, af Helnæs Sogn og pige Kirsten Hansdatter, 24, af Helnæs Sogn
1826, 2010, Niels Jensen, 30, i Barløse Sogn og pige Karen Jørgensdatter, 21, af Helnæs Sogn
1827, 0211, Niels Larsen, ungkarl, 48, af Helnæs Sogn og Else Larsdatter, 46, af Helnæs Sogn
1828, 1705, Niels Hansen, tjenestekarl, 26, af Gamtofte Sogn og Else Pedersdatter, 31, af Helnæs Sogn
1829, 1311, Christen Jørgensen, gaardmand, 44, af Helnæs Sogn og pige Marie Espensdatter, 26, af Helnæs Sogn
1830, 3004, Hans Hansen Boe, gaardmand, 35, af Helnæs Sogn og pige Maren Pedersdatter, 27, af Helnæs Sogn
1830, 0204, Søren Simonsen, gaardmand, 40, af Strærup i Dreslette Sogn og pige Kirsten Jørgensdatter, 21, af Helnæs
1830, 1106, Lars Larsen Storm, gaardmand, 47, af Helnæs og pige Anne Hansdatter, 26, af Helnæs
1830, 0111, Niels Pedersen, ungkarl, 30, af Voldtofte, Flemløse Sogn og Mette Madsdatter, 50, af Helnæs
1830, 1112, Lars Petersen, tjenestekarl, 30, af Helnæs og pige Mette Rasmusdatter, 42, værende hos Hans Pedersen paa Helnæs
1831, 2404, Hans Johansen, huusmand, 58, af Glamsbjerg, Kjøng Sogn og Mette Andersdatter, 37, for tiden tjenende paa Frederichslund i Ørsted Sogn
1831, 1706, Diderich Andersen, ungkarl, 22, af Helnæs og Mette Hansdatter, 19, paa Helnæs
1831, 0511, Hans Hansen, tjenestekarl, 25, i Voldtofte og tjenestepige Maren Larsdatter, 26, af Helnæs
1832, 1603, Lars Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 29, af Haarbye Sogn og pige Marie Jørgensdatter, 25, af Helnæs
1833, 0111, Mouritz Mouritzen, ungkarl, 31, af Glensbjerg og pige Anne Sørensdatter, 30, af Helnæs
1834, 1701, Lars Pedersen, ungkarl og skrædder, 23, af Sønderbye og pige Maren Pedersdatter, 28, af Helnæs
1834, 2304, Hans Jensen, ungkarl, 32, af Nellemose, Haarbye Sogn og pige Anne Jørgensdatter, 21, af Helnæs
1834, 0711, Hans Olsen, gaardmand, 53, af Saltofte, Kiærum Sogn og tjenestepige Anne Espensdatter, 37, af Helnæs
1834, 0612, Lars Larsen, huusmand, 59, af Helnæs og Anne Pedersdatter, 46, af Saltofte, Kjærum Sogn
1835, 1303, Lars Esbensen, huusmand, 49, af Dreslette Sogn og Anne Kirstine Simonsdatter, 36, af Helnæs (datter af gaardmand Simon Hansen)
1835, 2504, Anders Henrich Jørgensen, ungkarl og dragon, 25, af Helnæs og pige Anne Hansdatter, 30, tjenende paa Helnæs
1835, 2509, Jørgen Andersen, huusmand, 45, af Saltofte, Kjærum Sogn og pige Johanne Pedersdatter, 30, tjenende paa Helnæs
1835, 0910, Simon Pedersen, ungkarl og gaardmand, 32, paa Helnæs og pige Kirsten Nielsdatter, 20, af Helnæs
1835, 1112, Morten Andersen, ungkarl, 30, af Thurup Sogn og pige Else Hansen, 24, af Helnæs
1836, 2901, Hans Simonsen, ungkarl og gaardmand, 31, af Helnæs og pige Birthe Kirstine Jørgensdatter, 30, af Helnæs
1836, 2610, Lars Simonsen, ungkarl, 24, af Helnæs og pige Maren Simonsdatter, 34, af Helnæs
1836, 1211, Christen Pedersen, ungkarl, 59, af Helnæs og pige Anne Larsdatter, 51, af Helnæs
1837, 1512, Rasmus Nielsen, huusmand, 45, i Thurup og pige Karen Henrichsdatter, 30, af Helnæs
1838, 0902, Niels Hansen Boe, ungkarl, 24, af Helnæs og pige Else Jørgensdatter, 25, af Helnæs
1838, 3011, Niels Hansen Boe, boelsmand, 24, i Breed, Vissenbjerg Sogn og pige Karen Jørgensdatter, 21, af Helnæs
1839, 2211, Lars Pedersen, ungkarl, 25, af Helnæs og pige Anne Hansdatter, 25, af Helnæs
1839, 1511, Jens Erichsen, gaardmand, 38, i Sønderbye Sogn og pige Marie Hansdatter, 33, af Helnæs
1840, 0910, Niels Jørgensen, ungkarl og huusmand, 52, af Helnæs og pige Anne Hansdatter, 32, af Helnæs
1840, 0611, Lars Larsen, ungkarl og gaardmand, 32, af Voldbroe, Gamtofte Sogn og pige Anne Nielsdatter, 22, af Helnæs
1840, 0412, Christen Jørgensen, ungkarl og huusmand, 26, af Helnæs og pige Birthe Pedersdatter, 23, af Helnæs
1841, 2407, Jesper Larsen Boecht, skibscapitain, 32, af Kiøbenhavn og jomfru Jensine Krestieessel Brown, 36, af Odense
1841, 3010, Niels Pedersen, huusmand og bødker, 41, af Helnæs og pige Karen Clausdatter, 27, af Helnæs
1841, 2611, Hans Jørgensen, ungkarl, 37, af Helnæs og pige Kirsten Simonsdatter, 26, af Helnæs
1841, 1211, Gregers Pedersen, ungkarl, 34, af Kiærum Sogn og pige Kirsten Pedersdatter, 30, af Helnæs
1842, 1612, Lars Nielsen, ungkarl, 21, af Helnæs Sogn og Anne Hansdatter, 34, af Helnæs
1843, 1005, Peder Rasmussen, ungkarl, 28, af Strandbye, Haarbye Sogn og pige Kirsten Nielsdatter, 22, af Helnæs
1843, 1111, Rasmus Andersen, huusmand, 48, af Helnæs Sogn og pige Karen Nielsdatter, 40, af Dreslette Sogn
1844, 2510, Andreas Clausen, ungkarl, 27, af Helnæs Sogn og pige Anne Jensdatter, 27, af Dreslette
1844, -, Rasmus Pedersen, ungkarl, 32, af Skovkrogen, Dreslette Sogn og pige Karen Hansdatter, 39, af Helnæs Sogn
1846, 0304, Lars Jørgensen, ungkarl, 21, af Hellenæs og pige Karen Hansdatter, 26, af Hellenæs
1846, 0205, Mads Jensen, ungkarl, 25, af Helnæs og pige Maren Hansdatter, 41, af Hellenæs
1846, 0809, Christian Johansen Nielsen Mohn, ungkarl og sømand, 32, af Assens og tjenestepige Anne Johanne Larsdatter, 27, af Assens
1846, 0412, Anders Larsen, ungkarl, 25, af Helnæs og Else Christoffersdatter, 35, af Helnæs
1847, 2603, Peder Jensen, ungkarl, 34, af Helnæs og Anne Hansdatter, 39
1848, 1205, Lars Larsen, ungkarl, 29, af Haarbye og pige Anne Marie Nielsdatter, 24, af Helnæs
1848, 1711, Peder Henrichsen, ungkarl, 32, af Helnæs Sogn og pige Magrethe Rasmusdatter, 31, af Strandbye, Haarbye sogn
1849, 0510, Lars Pedersen, gaardmand, 35, paa Helnæs og pige Sanne Madsdatter, 30, af Helnæs
1850, 1511, Rasmus Eriksen, 60, paa Helnæs og pige Maren Madsdatter, 29, af Helnæs
1850, 0310, Laurits Carl Frederik Blüttmann, telegrafinspecteur, 36, af Boyden, Horne Sogn og jomfru Eleonora Sophie Petersen, 36, af Boyden, Horne Sogn
1851, 1005, Hans Jørgen Gormsen, ungkarl og vævermester, 31, af Assens og pige Mette Kirstine Jensdatter, 36, af Assens. Født paa Helnæs
1851, 1705, Peter Nielsen, ungkarl, 27, af Kjærum Sogn, Saltofte By og pige Karen Rasmusdatter, 37, af Helnæs
1851, 0711, Espen Rasmussen, ungkarl, 36, tjenende i Boen, født i Strandby og pige Maren Hansdatter, 20, Helnæs
1851, 3110, Niels Hansen, ungkarl, 30, tjenende paa Helnæs og pige Ane Marie Hansdatter, 33, af Helnæs
1852, 2003, Christian Pedersen, ungkarl, 26, af Gelling Sogn, Veile Amt i Jylland, født i Thyregod Sogn og fruentimmer Birthe Larsdatter, 26, af Helnæs, født i Flemløse Sogn
1852, 0805, Niels Jørgensen, ungkarl, 30, paa Helnæs, født paa Helnæs og pige Marie Jensdatter, 29, af Helnæs