Helnæs, 1814-1851, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1851, Helnæs sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0503, 1203, Christian Wibroe, sognedegn og skolelærer, 52, paa Helnæs
1814, 0905, 1405, Hans Andersen Thorsen, gaardbruger, 71, paa Helnæs
1815, 0107, 0507, Hans Christensen, huusmand, 63, paa Hellenæs
1816, 0202, 0902, Søren Andersen, huusmand, 82, paa Hellenæs
1817, 1903, 2303, Hans Rasmussen, ½, søn af pige Maren Larsdatter, paa Hellenæs
1817, 0407, 1007, Hans Andersen, gaardbruger, 73½, paa Hellenes
1818, 0804, 1204, Christen Pedersen, ½ time, søn af pige Kirstine Wibro,
1818, 1105, 1705, Hans Pedersen, 4, søn af gaardmand Peder Jacobsen
1818, 1505, 2205, Jørgen Hansen, husmand, 65, paa Hellenes
1818, 1009, 1609, Hans Andersen, husmand, 59, paa Hellenæs
1819, 0702, 1202, Lars Hansen Storm, gaardmand, 73, i Hellenes Sogn
1819, 1412, 2212, Peder Jacobsen, tjenestekarl, 29, paa Hellenæs
1819, 1912, 2212, Jens Hansen, 9 maaneder, søn af skrædder Hans Jensen
1820, 2512, 0401, Anders Hansens Storm, gaardmand, 72, paa Hellenæs
1820, 1607, 1907, Hans Carstensen, indsidder, 78, i Hellenæs Sogn
1820, 1312, 1712, Lars Jensen, 7, søn af indsidder Jens Hansen
1821, 0404, 1104, Peder Clausen, huusmand, 75, paa Hellenæs
1822, 2804, 0305, Jørgen Pedersen, 8 dage, søn af tjenestepige Anne Larsdatter
1822, 1606, 2106, Niels Hansen Boe, 31, paa Hellenæs. Søn af gaardmand Hans Nielsen Boe
1822, 0609, 1009, en druknet mand, hvis liig blev funden ved strandbredden
1822, 2609, 2909, Mads Hansen, 13 dage, søn af husmand Hans Andersen
1824, 1703, 2303, Christian Høyer, forhenværende kiøbmand, 77
1825, 0804, 1004, Peder Christian Jensen,6 uger, søn af smed Jens Pedersen
1825, 0212, 0412, Anders Andersen, 8 dage, søn af husmand Anders Diderichsen
1825, 0212, 0912, Diderich Jensen, aftægtsmand, 81
1826, 3006, 0407, Hans Andersen, almisse, 30
1826, 2709, 0210, Jacob Pedersen, tjenestekarl, 22
1826, 1911, 2411, Rasmus Hansen Storm, aftægtsmand, 69
1826, 2211, 2811, Hans Jørgensen, huusmand, 77
1827, 1004, 1504, Jørgen Pedersen, 6 dage, søn af indsidder Peder Christen Jørgensen
1827, 3004, 0805, Hans Madsen, huusmand, 51
1828, 0907, 1507, Jens Espensen, sognefoged, 53
1828, -, 3008, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Larsen Storm
1828, 0608, 1208, Jørgen Christensen, gaardmand, 82
1828, 1008, 1208, Lars Rasmussen, 5 dage, søn af huusmand Rasmus Hansen
1828, 0410, 1010, Ole Andersen, huusmand, 73
1828, -, 0211, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Niels Hansen
1828, 1412, 2012, Hans Larsen, gaardmand, 85
1829, 1406, 1806, Hans Nielsen Boe, gaardmand, 75
1829, 3009, 0610, Erich Rasmussen, huusmand, 70
1829, 1411, 2411, Morten Nielsen, skræder og indsidder, 72
1829, 2912, 03011830, Lars Jørgensen, 30½, søn af huusmand Jørgen Hansen
1830, 1504, 1804, Rasmus Jørgensen, 11 maaneder, søn af huusmand Jørgen Larsen
1830, -, 2706, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Jørgen
1831, 2201, 2801, Envold Hansen, huusmand, 63
1831, 1905, 2705, Søren Madsen, 4, søn af gaardmand Mads Hansen
1831, 2006, 2606, Hans Andersen, dagleier og indsidder, 51
1831, 3008, 0509, Jørgen Pedersen, 24, søn af gaardmand Peder Jacobsen
1832, 2901, 0502, Mads Hansen, 23 dage, søn af ungkarl Hans Madsen og Else Hansdatter, af Helnæs
1833, 0301, 0901, Charsten Hansen, fattigfoged og fattiglem, 52
1833, 0604, 1204, Lars Andersen Holmegaard, aftægtsgaardmand, 82, af Helnæs
1833, 1808, 2308, Hans Larsen, ungkarl, 36, opholdende sig hos broderen Niels Larsen Holmegaard, Helnæs
1833, -, 1711, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Larsen Storm
1834, 1001, 1601, Lars Larsen, 4, søn af gaardmand Lars Larsen Storm
1834, -, 1601, Dødfødte drenge (tvillinge), sønner af gaardmand Lars Larsen Storm
1834, 0408, 0608, Hans Madsen, tjenestekarl, 28, fra Dreslette Sogn
1834, 2808, 0309, Peder Jacobsen, gaardmand, 71, paa Helnæs
1835, -, 2501, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Espen Jensen og tjenestepige Anne Larsdatter
1835, 3101, 0402, Hans Hansen Boe, 1, søn af gaardmand Hans Hasen Boe og Maren Pedersdatter, af Helnæs
1835, 1303, 1803, Lars Nielsen Storm, 12 dage, søn af gaardmand Niels Larsen Storm og Johanne Jørgensdatter, Helnæs
1835, 2305, 3005, Hans Hansen, aftægtsmand, 82½, hos huusmand Jørgen Larsen
1836, 0903, 1503, Simon Hansen, gaardmand, 64, paa Helnæs
1836, 3110, 0611, Jens Espensen, 16 uger, søn af gaardmand Espen Jensen og Anne Rasmusdatter
1837, 0605, 1205, Lars Larsen, huusmand, 62, paa Helnæs
1837, 1407, 1807, Rasmus Jensen, fattiglem og fattigfoged, 58
1838, 0309, 1009, Michel Hansen, enkemand, 79½, i aftægts hos hjulmand Hans Christensen, paa Helnæs
1839, 2302, 2702, Jørgen Christensen, 2, søn af husmand Christen Jørgensen, af Helnæs
1839, 2805, 0306, Jørgen Larsen, huusmand og rokkedreier, 55, paa Helnæs
1839, 0609, 1109, Lars Hansen Elleberg, 6 dage, søn af huusmand Hans Christen Rasmussen, af Helnæs
1839, 0609, 1109, Christen Pedersen, 2, søn af indsidder Peder Christen Jørgensen, af Helnæs
1839, 0312, 1012, Niels Larsen, gl. gaardmand, 67, af Helnæs
1840, 1601, 2201, Hans Larsen Storm, 5 maaneder, søn af gaardmand Lars Larsen Storm, paa Helnæs
1841, 2905, 0206, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jørgensen, af Helnæs
1841, -, 310, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Simonsen, af Helnæs
1842, 2203, 3003, Henrich Larsen, huusmand og træskomand, 65, paa Helnæs
1842, 2403, 0104, Jørgen Erichsen, gaardmand, 42, paa Helnæs
1842, 2403, 0404, Hans Jørgensen, 25, paa Helnæs. Søn af huusmand Jørgen Hansen
1842, -, 2905, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Christensen Jørgensen, af Helnæs
1842, 0408, 1108, Niels Larsen High, huusmand, 64, paa Helnæs
1842, 0411, 1111, Christen Pedersen, indsidder, 65, paa Helnæs
1843, 2905, 0306, Anders Diderichsen, gaardmand, 60½, paa Helnæs
1844, 3101, 0402, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Henrichsen, paa Helnæs
1844, 0202, 1102, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Jørgensen, paa Helnæs
1844, -, 1802, Dødfødt dreng, søn af møller Erich Hansen, paa Helnæs
1844, 2903, 0604, Peder Simonsen, 22½, paa Helnæs. Søn af huusmand Simon Larsen
1844, 1812, 2612, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jørgensen, paa Helnæs
1845, 2912, 0601, Jørgen Nielsen, aftægtsgaardmand, 73, hos sin søn gaardmand Niels Jørgensen, paa Helnæs
1845, 1803, 2803, Anders Hansen, tjenestekarl, 32, paa Helnæs
1845, 3003, 0604, Rasmus Espensen, 3 uger, søn af gaardmand Espen Jensen, paa Helnæs
1845, 2604, 0105, Simon Hansen, 7, søn af gaardmand Hans Simonsen, paa Helnæs
1845, 1006, 1606, Esben Jørgensen, 35, paa Helnæs. Søn af gaardmand Jørgen Mortensen
1846, 0204, 0804, Niels Jørgensen, gaardmand, 39, paa Helnæs
1846, 0504, 1404, Claus Pedersen, enkemand, 67, paa aftægt hos sin søn huusmand Andreas Clausen, 67, paa Helnæs
1846, 0705, 1405, Niels Larsen Storm, gaardmand, 67, paa Helnæs
1846, 0708, 1208, Niels Jørgensen, huusmand, 58, paa Helnæs
1847, 2102, 2602, Theodor Christen Jacobsen, væversvend, 31 og 3 maaneder
1847, 0605, 0905, Mads Pedersen, almisselem, 87
1848, 2309, 2909, Hans Hansens Boe, gaardmand, 53, paa Helnæs
1850, 1604, 2104, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Rasmusdatter, paa Helnæs
1850, 1205, 1705, Hans Christensen, huusmand og hjulmand, 57, paa Helnæs
1850, 2808, 0409, Jørgen Mortensen, gaardmand, 81, paa Helnæs
1850, 2011, 2711, Peder Christensen Blad, aftægtshuusmand, 93, paa Helnæs
1851, 0702, 1302, Christian Larsen, 2½, søn af gaardmand Lars Nielsen, paa Helnæs
1851, 2508, 3108, Anders Hansen, ½, søn af indsidder Hans Nielsen, nylig kommen fra Jylland
1814, 0710, 1510, Mette Christensdatter, enke, 75, af Helnæs. Gaardmand Mads Rasmussen
1814, 2612, 3012, Maren Larsdatter, enke, 84, af Helnæs. Huusmand Lars Andersen
1816, 0810, 1310, Maren Erichsdatter, 10, datter af gaardmand Erich Rasmussen, paa Hellenes
1817, 2101, 2801, Susanne Madsdatter, enke, 76, af Hellenes. Gaardmand Hans Pedersen
1817, 1404, 2004, Anne Andersdatter, 7 uger, datter af indsidder Anders Diderichsen, paa Hellenes
1817, 0706, 1206, Karen Andersdatter, enke, 63, af Hellenes. Gaardmand Lars Nielsen
1818, 1102, 1902, Anne Nielsdatter, enke, 69, af Hellenæs. Gaardmand Lars Boe
1818, 2303, 3003, Birthe Rasmusdatter, 74, af Hellenes. Indsidder Jens Charstensen
1818, 1504, 2104, Magrethe Jørgensdatter, 80, af Hellenes. Hjulmand Mikkel Hansen
1818, 0205, 0805, Marie Christophersdatter, 13, datter af gaardmand Christopher Christophersen, af Haarbye
1818, 1205, 1805, Karen Christensdatter, enke, 91½, paa Hellenes. Gaardmand Rasmus Erichsen
1819, 0911, 1411, Johanne Rasmusdatter, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen, af Hellenæs
1820, 2101, 2701, Maren Hansdatter, 66, af Hellenæs. Huusmand Hans Hansen
1820, 2409, 0110, Birthe Hansdatter, 18, paa Hellenes. Datter af afdøde gaardmand Hans Andersen
1821, 2209, 2709, Anne Simonsdatter, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Simon Larsen, af Hellenæs
1822, 0705, 1405, Maren Jensdatter, enke, 83. Gaardmand Morten Jørgensen
1823, 1805, 2405, Anne Johanne Vibroe f. Wederkinch, enke, 65. Forhen skolelærer Vibroe
1824, 1112, 1912, Kirsten Clausdatter, 5, datter af huusmand Claus Pedersen
1824, 2512, 3012, Maren Simonsdatter, 88. Huusmand Peder Christensen
1825, 1104, 1504, Karen Erichsdatter, 29. Huusmand Anders Christensen
1826, 3009, 0510, Karen Gregersdatter, tjenestepige, 53
1827, 0107, 0607, Else Andersdatter, enke, 81. Huusmand Diderich Jensen
1827, -, 1609, Dødfødt pige, datter af smed Jens Pedersen
1829, 0402, 1002, Anne Pedersdatter, 44. Sognefoged Jens Espensen
1830, 1902, 2602, Anne Hansdatter, 32. Gaardmand Lars Larsen Storm
1830, 1604, 2204, Anne Mikkelsdatter, enke, 84. Huusmand Jørgen Hansen
1830, 0106, 1406, Maren Madsdatter, 59. Gaardmand Simon Hansen
1830, -, 2706, Dødfødt pige, datter af … (ingen forældre angivet)
1831, 2702, 0203, Anne Larsdatter, 10 dage, datter af gaardmand Lars Larsen Storm
1831, 1608, 2208, Gjertrud Mortensdatter, enke, 80. Huusmand Enrold Hansen
1831, 2909, 0210, Gjertrud Hansdatter, almisselem, 80
1831, 0711, 1411, Else Larsdatter, 51. Gaardmand Niels Larsen Storm
1833, 2702, 0503, Birthe Nielsdatter, 76. Aftægtsgaardmand Lars Andersen Holmegaard
1833, 1004, 1704, Birthe Sørensdatter, 68. Huusmand Lars Larsen
1833, 1304, 2004, Anne Simonsdatter, aftægtskone og enke, 94, af Helnæs. Huusmand Lars Hansen Storm
1833, 2404, 3004, Anne Larsdatter, 57, af Helnæs. Gaardmand Peder Simonsen
1833, 2006, 2606, Else Gregersdatter, 49, af Helnæs. Huusmand Hans Jensen
1833, 2606, 3106, Mette Jørgensdatter, 66, Helnæs. Indsidder Mads Pedersen
1833, 1008, 1608, Lisbeth Larsdatter, pige, 61, opholdende sig hos gaardmand Niels Larsen Hansen, Helnæs
1833, 2010, 2610, Anne Madsdatter, 24, paa Helnæs. Datter af gaardmand Mads Hansen
1833, 2310, 3010, Maren Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 75. Huusmand Rasmus Hansen Storm
1833, 1412, 2212, … (intet navn noteret), enke og almisselem, 76. Christian Hansen
1833, 2312, 2912, Else Marie Jensdatter, 10, datter af afdøde gaardmand Jens Espensen
1834, 2001, 2601, Marie Christensen, ½, datter af gaardmand Christen Jørgensen
1834, 2704, 0305, Birthe Jensdatter, aftægtskone, 86. Smeden Jens Pedersens moder
1834, 2607, 3107, Else Diderichsen, 7 uger, datter af tjenestekarl Diderich Andersen og Mette Hansdatter
1835, 0302, 1002, Mette Hansdatter, 56, af Helnæs. Gaardmand Anders Diderichsen
1835, 1906, 2506, Anne Andersdatter, aftægtskone, 85½. Huusmand Anders Charstens moder
1835, 0110, 0610, Anne Hansdatter, 57½, af Helnæs. Huusmand Jørgen Mortensen
1836, 0705, 1405, Maren Hansdatter, pige, 63, i huset hos gaardmand Jørgen Nielsen, paa Helnæs
1836, 0608, 0908, Else Hansdatter, 6 uger, datter af huusmand Hans Jensen og Else Larsdatter, paa Helnæs
1836, 1708, 2408, Karen Nielsdatter, aftægtskone, 94, havde sit ophold hos sønnen Lars Larsen Storm
1837, 0303, 1003, Mette Nielsdatter, enke, 89, paa aftægt hos huusmand Hans Jensen
1837, 0803, 1303, Kirsten Nielsdatter, enke, 90, paa aftægt hos sin søn gaardmand Christen Jeppesen
1837, 1804, 2504, Anne Larsdatter, enke, 84½, paa aftægt hos sin søn gaardmand og sognefoged Niels Larsen Ellebech
1837, 1809, 2309, Kirsten Andersdatter, ugift, 55, opholdt sig i huset hos gaardmand Jørgen Larsen
1838, 2403, 3103, Maren Hansdatter, 49, af Helnæs. Sognefoged og gaardmand Niels Larsen Ellebech
1838, 1405, 1905, Dorthea Pedersdatter, 55. Gaardmand Claus Pedersen. Datter af Peder Bonnesen, i Nyborg
1838, 0406, 0906, Maren Offersdatter, enke, 67, paa aftægt i huset hos sin søn gaardmand Hans Boe. Datter af gaardmand Offer Andersen i Ørbek, Dreslette Sogn
1838 0712, 1212, Kirsten Larsdatter, enke, 94, paa aftægt hos sin søn huusmand Claus Pedersen paa Helnæs. Datter af huusmand Lars Pedersen i Strærup, Dreslette Sogn]
1839, 1203, 2003, Marie Christensen, 4, datter af gaardmand Christen Jørgensen, af Helnæs
1839, 1803, 2403, Anne Espensen, 17 dage, datter af gaardmand Espen Jensen, af Helnæs
1839, 2909, 0410, Anne Larsdatter, 71 og 3 maaneder, her af Helnæs. Huusmand Niels Larsen
1839, 1511, 1911, Else Diderichsen, 3, datter af indsidder Diderich Andersen, af Helnæs
1840, -, 1309, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Jørgensen, af Helnæs
1841, 1903, 2603, Mette Madsdatter, 61, af Helnæs. Huusmand og bødker Niels Pedersen
1842, 1706, 2206, Kirsten Clausdatter, 15 og 9 maaneder, datter af huusmand Claus Pedersen, af Helnæs
1842, -, 708, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Larsen Storm, af Helnæs
1842, 0312, 1012, Johanne Jørgensdatter, 63, af Helnæs. Huusmand Rasmus Andersen
1843, 0109, 0609, Mette Kirstine Esbensen, 16 dage, datter af gaardmand Esben Jensen, af Helnæs
1843, 0610, 1310, Karen Larsdatter, enke, 78, paa aftægt hos gaardmand Lars Nielsen. Gaardmand Erich Rasmussen
1844, 1801, 2401, Maren Andersdatter, enke, 83. Gaardmand Esben Jensen
1845, 2704, 0405, Dødfødt pige, datter af møller Erich Hansen, paa Helnæs
1845, 1805, 2605, Anne Chatrine Rasmussen, 32½, paa Helnæs. Møller Erich Hansen
1845, 2107, 2807, Karen Esbensdatter, ugift, 75, død i huset hos gaardmand Esben Jensen, paa Helnæs
1846, 2101, 2801, Anne Larsdatter, enke, 69, paa aftægt hos gaardmand Lars Pedersen. Gl. gaardmand Niels Larsen
1846, 1409, 2109, Anne Larsdatter, enke, 82, paa Helnæs. Huusmand Anders Hansen
1847, 1701, 2601, Mette Jensdatter, enke, 94. Huusmand Hans Andersen Thorssen
1847, 1403, 2003, Maren Nielsdatter, 22, paa Helnæs. Datter af sognefoged og huusmand Niels Larsen Ellebech
1847, 2703, 0204, Karen Hansdatter, aftægtskone og enke, 77, paa Helnæs. Gaardmand Jørgen Nielsen
1847, 2506, 2906, Karen Hansdatter, ugift, 43. Datter af afdøde huusmand Hans Andersen og Karen Pedersdatter, paa Helnæs
1847, 0708, 1108, Birthe Kirstine Madsdatter, ugift, 23½. Datter af gaardbesidder i det Slesviske Mads Nielsen og Anne Marie Larsdatter
1847, 2112, 2912, Else Nielsdatter, ugift, 25 og 3 maaneder, paa Helnæs. Datter af gaardmand Niels Larsen Hansen
1848, 0503, 1403, Karen Larsdatter, gift, 65, paa Helnæs. Gaardmand Mads Hansen
1848, 1405, 2005, Gjertrud Hansdatter, gift, 64, paa Helnæs. Huusmand Rasmus Hansen
1849, 1904, 2604, Anne Hansdatter, 34 og 3 maaneder, paa Helnæs. Gaardmand Lars Pedersen
1849, 0206, 0606, Maren Hansdatter, ugift, 25, paa Helnæs. Datter af huusmand og skrædder Hans Jensen
1850, 2901, 0402, Maren Rasmusdatter, ugift, 26 og 3 maaneder, paa Helnæs. Datter af huusmand Rasmus Rasmussen
1850, 1004, 1604, Karen Jørgensdatter, ugift, 80½, paa Helnæs. Datter af hjulmand Jørgen Nielsen
1850, 0305, 0805, Anne Pedersdatter, 16½, datters datter af gaardmand Mads Hansen, paa Helnæs
1850, 0505, 1305, Karen Pedersdatter, gift, 75, paa Helnæs. Huusmand Rasmus Erichsen
1851, 0803, 1203, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Birthe Jensdatter, Helnæs
1851, 1710, 2310, Ane Andersdatter, 25½, paa Helnæs. Datter af gaardmand Anders Larsen Boe