Sønderby, 1864-1884, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1864-1884, Sønderby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, - [ulæselig dato], Johan Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 42, paa Frederiksgave og tjenestepige Ane Margrethe Andreasen, 33, paa Frederiksgave
1865, 1102, Ole Sørensen, enkemand og møller, 50, af Lillemølle og tjenestepige Sidsel Jeppesen, 29, af Sønderbye Mosemark
1865, 1103, Mads Rasmussen, ungkarl, 31, af Sønderbye, født 1833 og huusmandsenke Ane Marie Johansen, 36, i Sønderbye (efter slagter Peder Larsen)
1865, 2005, Hans Jensen, ungkarl, 26, af Aere, født 1839 og pige og tjenestepige Johanne Christoffersen, 29, i Sønderbye Bjerge, født 1836
1865, 1006, Mads Andreassen, enkemand og huusmand, 30, Ebberup, Kjærum Sogn, født 1835 og tjenestepige Kirsten Christiansen, 33, paa Frederiksgave, født 1832
1865, 1106, Jens Rasmussen, ungkarl, 29, af Sønderbye, født 1836 og pige Johanne Kirstine Hansen, 28, af Sønderbye, født 1838
1865, 1310, Jørgen Andersen, ungkarl og gaardmand, 33, af Barløse og pige Ane Jensen, 37, af Sønderby Bjerge
1865, 1811, Jørgen Jørgensen, enkemand og huusmand, 36, af Sønderby, født 1829 og pige Ane Kirstine Larsen, 32, af Sønderby, født 1833
1865, 0212, Jens Pedersen, enkemand og huusmand, 44, af Sønderby, født 1820 og pige Ane Jørgensen, 34, af Sønderbye, født 1831
1865, - [dato ikke indført], Jens Dreslette, ungkarl og tjenestekarl, 36, paa Frederiksgave, født 1829 ogtjenestepige Marie Andersen, 25, paa Frederiksgave, født 1841
1865, 2511, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 27, af Høed, Flemløse Sogn, født i Dreslette Sogn 1838 og pige Kirsten Gregersen, 27, af Sønderby, født 1837
1866, 0601, Mads Nielsen, ungkarl, 31, paa Frederiksgave, født 1834 og tjenestepige Dorthe Hansen, 30, paa Frederiksgave, født 1835
1866, 0302, Mads Terkildsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, paa Frederiksgave, født i Ebberup 1841 og tjenestepige Mette Cathrine Jørgensen, 28, paa Frederiksgave, født i Ebberup 1838
1866, 2403, Hans Mortensen, handskemagersvend, 30, af Kjøbenhavn, født 1836 og pige Petrine Hansen, 27, af Spinderhuset i Sønderby, født 1839
1866, 1105, Peder Hansen, ungkarl og gaardeier, 26, af Snave, født 1840 og pige Karen Hansen, 25, af Sønderbye, født 1840
1866, 0405, Anders Jensen, ungkarl og gaardeier, 25, af Sønderby Bjerge, født 1842 og pige Mette Hansen, 21, af Sønderby Bjerge, født 1845
1866, 0311, Rasmus Hansen, enkemand og huusmand, 39, paa Egerup Mark, Gamtofte Sogn og pige Karen Nielsen, 31, af Sønderby
1866, 2610, Rasmus Hansen, ungkarl, 41, af Naarup, Werninge Sogn, født 1825 og gaardmandsenke Kirsten Jensdatter, 56, i Sønderby Bjerge
1866, 3110, Peder Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, af Egerup Mark, Gamtofte Sogn, født 1839 og pige Johanne Andersen, 34, af Sønderby
1866, 1912, Peder Jeppesen, ungkarl, 34, fra Glensbjerg, Kjøng Sogn og pige Ane Jensen, 31, af Sønderby Mosemark
1866, 0112, Jens Hansen, ungkarl, 34, af Snave, Dreslette Sogn og huusmandsenke Ane Pedersen, 28, af Sønderby Bjerge
1867, 2203, Niels Jensen, ungkarl og forpagter, 28, af Thurup og pige Johanne Madsen, 25, af Sønderby
1867, 0405, Hans Larsen, ungkarl, 28, af Woldtofte og pige Abelone Jørgensen, 36, af Sønderby
1867, 2405, Erik Hansen, ungkarl, 31, af Sønderby og pige Karen Madsen, 27, af Sønderby
1867, 2610, Lars Christian Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, paa Frederiksgave, Haarby Sogn og tjenestepige Marie Christiansen, 35, paa Frederiksgave
1868, 0401, Niels Christian Bøisen, ungkarl, 26, Høistrup Bye, Øsby Sogn, født 1842 og pige Andrea Claudine Lund, 27, Koblehuset, Sønderby Sogn
1868, 1501, Jørgen Larsen, ungkarl, 25, Sandager, Gamtofte Sogn, født 1842 og pige Maren Simonsen, 32, af Sønderby, født 1835
1868, 2404, Peder Sørensen, ungkarl, 38, Dreslette og pige Ane Hansen, 38, af Sønderby
1868, 1505, Jørgen Petersen, ungkarl, 23, af Sønderby og pige Kirsten Hansen, 23, af Sønderby
1868, 1511, Peder Andersen, ungkarl og tjenestekarl, Frederiksgave og tjenestepige Karen Jørgensen, paa Frederiksgave
1868, 1212, Lars Hansen, ungkarl, 28, fra Helnæs og pige Maren Nielsen, 24, af Aae
1868, 1912, Axel Vilhelm Abrahamsen, 36, af Gothaborg, Sverrig og pige Anne Andersen, 36, Vesemose, Flemløse Sogn
1869, 0202, Lars Andersen, ungkarl, 20, i Sønderby og pige Johanne Elise Nielsen, 26, fra Kirkesøby
1869, 0105, Jens Pedersen, enkemand og huusmand, 48, i Sønderby og tjenestepige Johanne Pedersen, 28
1869, 1505, Lars Jørgensen, enkemand og huusmand, 52, af Aae og pige Karen Jensen, 26, af Aae
1869, - [blev ikke viet], Jens Nielsen, enkemand og huusmand, 63, af Aae og enke Marian Hansen, 66, af Turup Sogn
1869, 0111, Peder Christiansen, ungkarl, 31, af Sønderby og pige Mette Cathrine Hansen, 36, af Sønderby
1869, 2711, Mads Madsen, ungkarl, 32, af Esskør, Huusby Sogn og pige Kirsten Larsen, 26, af Aae
1870, 0602, Christen Jacobsen, ungkarl, 32, fra Nykirkehudse, Weile Amt, tjener paa Frederiksgave og enke Karen Pedersen, 43, af Aae
1871, 2701, Jens Andersen, ungkarl og skrædder, 36, af Sønderby og pige Karen Hansen, 36, af Høed, Flemløse Sogn
1870, 0805, Mathias Frederik Georg Bøgh, cand. jur, 33, Kjøbenhavn og frøken Anna Elisabeth Plum, 33, paa Frederiksgave
1871, 0206, Erik Madsen, ungkarl og gaardmand, 36, i Sønderby og pige Karen Christiansen, 31, i Sønderby
1871, 0906, Andreas Pedersen, ungkarl, 27 og pige Maren Rasmussen, 26, af Sønderby
1872, 0805, Niels Larsen, ungkarl, 41, af Saltofte, Kjærum Sogn og pige Maren Jørgensen, 37, af Orte, tjenende paa Frederiksgave Mølle
1872, 0206, Simon Frederiksen, ungkarl, 33, af Sønderby og pige Dorthea Andersen, 35, i Sønderby
1872, 1511, Rasmus Christense, ungkarl og gaardmand, 37, af Sønderby og pige Kirsten Jensen, 35, af Sønderby Bjerge
1872, 1412, Lars Larsen, ungkarl og tømrer, 30, af Vester Hæsinge og pige Ane Cathrine Nielsen, 26, af Ryhuset, i Aa
1873, 3106, Henrik Sørensen, ungkarl og bødker, 33, af Ebberup, Kjærum Sogn og pige Kirsten Nielsen, 21, af Sønderby
1873, 1804, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, af Sønderby og pige Maren Christiansen, 27, af Sønderby
1873, 0911, Niels Christian Olsen, ungkarl og væver, 27, i Assens og pige Ane Marie Pedersen, 22, af Aa
1874, 0305, Peder Sørensen, ungkarl og vejmand, 28, i Odense og pige Sophie Amalie Frederiksen, 22, i Sønderby
1874, 1904, Anders Erik Olsen, ungkarl, 33, af Karby Sogn, paa Mors og pige Ane Marie Larsen, 33, af Sønderby
1874, 0407, Rasmus Johansen, ungkarl, 34, af Sønderby og pige Maren Andersen, 29, i Sønderby
1874, 1309, Lars Rasmussen, enkemand, 50, i Aa og pige Margrethe Hansdatter, 48, Høed, Flemløse Sogn
1875, 0205, Hans Jørgensen, ungkarl, 25, i Sønderby og pige Kirsten Pedersen, 34, i Sønderby
1875, 0711, Jørgen Jørgensen, enkemand og husmand, 49, paa Strærup Mark, Dreslette Sogn og pige Dorthea Rasmussen, 41, paa Frederiksgave, Sønderby Sogn
1875, 1911, Mads Nielsen, ungkarl og træskomager, 30, Aborre, Gamtofte Sogn og pige Amalie Grønbech, 30, Frederiksgave
1875, 1112, Erik Nielsen, ungkarl og tømrer, 35, Aa, Sønderby Sogn og pige Maren Pedersen, 36, af Høed i Flemløse Sogn, nu i Aa
1876, 1006, Niels Larsen, enkemand og husmand, 45, Ebberup, Kjærum Sogn og tjenestepige Maren Nielsen, 27, paa Frederiksgave
1876, 0206, Carl August Frederik Plum, ungkarl og dyrlæge, 33, paa Frederiksgave og frøken Dagmar Edel Christine Langkilde, 23, af Frederiksgave
1876, 0112, Rasmus Rasmussen, enkemand og gaardmand, 51, i Dreslette og pige Maren Jørgensen, 46, i Sønderby
1877, 0201, Jørgen Wilhelm Fenger, ungkarl og skibscaptain, 27, Svendborg og frøken Anna Margrethe Langkilde, 28, af Frederiksgave
1877, 0206, Erik Nielsen, enkemand og tømrer, 36, i Aa og pige Karen Larsen, 31, i Aa
1878, 2202, Niels Jørgensen, ungkarl, 26, Hestekjær, Voldtofte Sogn og pige Gjertrud Marie Pedersen, 22, af Frederiksgave
1878, 2004, Mads Nielsen, ungkarl, 24, Helnæs og pige Karen Marie Henriksen, 20, af Frederiksgave
1878, 0504, Rasmus Madsen, ungkarl, 23, Sønderby og pige Karen Dorthea Hansen, 25, Sønderby
1878, 2809, Hans Pedersen, skipper, 29, Thorøhus, i Kjærum Sogn og pige Ane Cathrine Jensen, 26, Sønderby Bjærge
1878, 2510, Lars Christoffersen, sømand, 24, Thorøhus, Kjærum Sogn og pige Ane Marie Pedersen, 31, Sønderby
1878, 1810, Rasmus Larsen, ungkarl, 25, Sønderby Bjærge og pige Kirsten Hansen, 27, Sønderby
1878, 0712, Niels Hansen, ungkarl, 32, af Aa og pige Caroline Nielsen, 34, af Aa Ryehuset
1878, 1312, Rasmus Andersen, ungkarl, 33, af Aa og enke Mette Marie Hansen, 46
1878, 0911, Niels Larsen, ungkarl, 33, af Brahesborg og pige Ane Cathrine Larsen, 26, af Sønderby
1879, 2803, Hans Hansen, ungkarl, 35, Eskør, Husby Sogn og pige Maren Larsen, 26, Aa
1879, 2903, Lars Jørgensen, ungkarl, 21, Sønderby og pige Maren Jensen, 26, Sønderby
1879, 2704, Mourits Hansen, ungkarl, 40, Ebberup og pige Ane Margrethe Hansen, 35, af Frederiksgave
1880, 2805, Anders Pedersen, ungkarl, 35, af Sønderby Mosemark og Abelone Simonsen, 37, af Sønderby Bjærge
1880, - [dato ikke indført], Frederik Carl Christian Hansen, ungkarl, 29, af Assens og pige Marie Jensen, 21, af Assens
1880, 1311, Rasmus Pedersen, ungkarl, 27, af Odense og pige Anne Cathrine Larsen, 23, af Sønderby
1880, 0611, Georg Mathias Fabricius Thrane, ungkarl, 26, af Odense St. Hans Landsogn og pige Christiane Hansen, 27, af Aa
1880, 0511, Rasmus Christian Clausen, ungkarl, 23, af Sønderby og pige Karen Hansen, 28, af Frederiksgave
1880, 1211, Hans Pedersen, ungkarl og smed, 28, af Sønderby og pige Kirsten Jensen, 27, af Frederiksgave
1880, 1712, Jørgen Madsen, ungkarl og skomager, 27, af Egerup Mark, Gamtofte Sogn og pige Marie Dinesen, 21, af Spinderhuset
1881, 0303, Jens Peter Frandsen, ungkarl og møller, 33, af Mullerød, Dreslette Sogn og pige Karen Dorthea Larsen, 27, af Sønderby
1881, 2703, Niels Hansen, ungkarl, 37, af Frederiksgave og pige Birthe Marie Jørgensen, 23, af Frederiksgave
1881, 1009, Lars Rasmussen, husmand og enkemand, 57, af Aa og pige Karen Eriksen, 50, af Aa
1881, 1111, Jørgen Hansen, ungkarl, 43, i Sønderby Bjærge og pige Maren Jensen, 33, af Sønderby Bjærge
1881, 0411, Christen Pedersen, ungkarl, 32, i Voldtofte og pige Ane Madsen, 37, af Sønderby Bjærge
1881, 2212, Jørgen Hansen, enkemand og hjulmand, 45, af Saltofte, Kjærum Sogn og pige Karen Pedersen, 31, af Sønderby Bjærge
1882, 3004, Hans Madsen, ungkarl, 26, af Aa og pige Ane Marie Larsen, 34, af Aa
1882, 2904, Jørgen Jensen, ungkarl, 26, af Sønderby og pige Maren Jørgensen, 26, af Sønderby
1882, 1705, Hans Hansen, ungkarl, 28, af Assens og pige Else Jensen, 27, af Aa
1882, 0411, Jens Nielsen, ungkarl, 21, af Saltofte og pige Karen Larsen, 27, af Sønderby Bjærge
1882, 2411, Niels Pedersen, ungkarl og smed, 28, af Sønderby og pige Cathrine Margrethe Hansen, 29, af Sønderby
1882, 2112, Lars Peter Jørgensen, ungkarl og gaardejer, 29, af Egerup, Gamtofte Sogn og pige Mette Dideriksen, 27, af Sønderby
1883, 2803, Mads Jensen, ungkarl, 45, af Sønderby og Birthe Marie Madsen, 30, af Sønderby Bjærge
1883, 3103, Niels Jensen, ungkarl og murer, 25, af Dreslette og pige Karen Marie Hansen, 25, af Aa
1883, 3009, Hans Hansen, ungkarl og murer, 27, af Ebberup og jomfru Anne Dorothea Catharine Erichsen, 29, af Frederiksgave
1883, 1411, Jørgen Hansen, enkemand og husmand, 45, i Sønderby Bjærge og pige Birthe Rikke Frederiksen, 31, af Sønderby
1883, 1611, Hans Christian Christiansen, ungkarl og væver, 28, af Sønderby og pige Ane Cathrine Petersen, 26, af Sønderby
1883, - [dato ikke indført], Frants Emilius Ferdinand Peo, ungkarl og arbejdsmand, 21, af Assens og pige Hansine Andersen, 26, af Frederiksgave
1884, 2805, Niels Andersen, ungkarl, 34, af Sønderby og pige Karen Rasmussen, 21, af Sønderby
1884, 3008, Lars Hansen, ungkarl, 25, af Frederiksgave og ugift Hansine Andersen, 27, af Frederiksgave
1884, 2609, Peder Nielsen, ungkarl, 27, af Snave og pige Ane Nicoline Møller, 20, af Mosemark
1884, 1312, Hans Nielsen, ungkarl, 28, af Saltofte og pige Maren Jensen, 25, af Sønderby