Sønderby, 1892-1906, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1892-1906, Sønderby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1892, 0201, 0701, Jørgen Peder Jørgensen, 10 maaneder, søn af Ane Jørgensen, i Høed og indsidder Hans Jørgensen, i Sønderby By og Sogn. Født i Høed, Flemløse Sogn
1892, 2404, 3004, Anders Larsen, husmand og enkemand, 76, i Sønderby By og Sogn. Født i Barløse Sogn. Jordemoder Karen Rasmusdatter
1892, 0705, 1205, Mads Hansen, 6, søn af engmester Peder Hansen og Nicoline Margrethe Hansen, Engholm, Sønderby Sogn. Født i Aarup, Skydebjerg Sogn
1892, 0906, 1206, Dødfødt dreng, søn af sadelmager Sophus Martin Weiglin og Kirsten Larsen, Sønderby Mark
1892, 0107, 0607, Jens Jørgen Nielsen, 9 maaneder, søn af sadelmager Hans Nielsen og Maren Jensen, Sønderby By og Sogn
1892, 1111, 1711, Peder Jørgensen, organist, 70, i Sønderby By og Sogn. Født i Brudager Sogn. Søn af smed Jørgen Andersen og Ane Cathrine Pedersen
1892, 3112, 0701 1893, Hans Larsen, husmand og bødker, 54, i Sønderby By og Sogn. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af husmand Lars Jørgensen og Karen Hansen. Mette Nielsen
1893, 2803, 0104, Hans Hansen, væver, 31, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Søn af indsidder Peder Hansen og Ane Marie Hansen
1893, 0404, 1104 Søren Hansen, gaardmand og enkemand, 75, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby By og Sogn. Søn af gaardmand Hans Jensen og Maren Hansdatter. Anne Margrethe Jespersdatter
1893, 0205, 0805, Søren Henriksen, indsidder, 81, i Sønderby By og Sogn. Født i Saltofte, Kjærum Sogn. Søn af husmand Henrik Olsen og Maren Hansdatter. Ane Marie Gebhardsdatter
1893, 2106, 2606, Lars Jørgensen, fhv. gaardmand og particulier, 65, Sønderby Mark. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Jeppesen og Johanne Pedersdatter
1893, 0711, 1211, Hans Hansen, 5, søn af arbejdsmand Peder Vilhelm Christensen og Maren Kirstine Hansen, i Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født i Lundager
1893, 1812, 2312, Lars Peder Jensen, 6 uger, søn af Ane Kirstine Jensen, Nordby, Kjærum Sogn. I pleje hos husmand Hans Andreasen, Sønderby By og Sogn
1894, 1001, 1301, Jens Albrecht Frederik Bagger Rasmussen, 7, søn af sognepræst Theodor Ludvig Marius Rasmussen og Edith Camilla f. Bagger, i Sønderby By og Sogn. Født i Daugbjerg By og Sogn, Fjends Herred
1894, 0802, 1402, Oluf Anders Peder Olsen, 5 uger, søn af tjenestepige Augusta Olsdotter, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født samme sted
1894, 1203, 1903, Hans Peder Hansen, gaardejer, 36, i Sønderby Bjerge. Født paa Helnæs. Søn af husmand Hans Christian Hansen og Marie Jørgensen Lindegaard. Maren Andersen
1894, 1503, 2003, Laurits Jensen, 1, søn af murer Hans Valdemar Bræmer Jensen og Ane Kirstine Jensen, Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1894, 0204, 0704, Hans Jørgen Seeback, 9 maaneder, søn af Ane Margrethe Larsen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. I pleje hos husmand Hans Christiansen, i Ebberup, Kjærum Sogn
1894, 1406, 1906, Lars Christensen, aftægtshusmand og enkemand, 76, i Sønderby By og Sogn. Født i Søby By og Sogn. Ane Andersdatter
1894, 1506, 2106, Rasmus Rasmussen, theologisk student, 22, Mosemarken, Sønderby Sogn. Født samme sted. Søn af gaardmand Jørgen Rasmussen og Maren Findsen
1894, 0109, 0609, Anders Hansen, aftægtshusmand og enkemand, 85, i Sønderby By og Sogn. Født paa Kaslund Mark, Barløse Sogn. Søn af husmand Hans Hansen. Ane Jensen
1894, 1009, 1509, Hans Hansen, arbejdsmand, 40, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af husmand Hans Hansen og Ane Andersdatter. Else Jensen
1894, 2707, 3107, Anders Jørgen Mortensen, gaardejer, 70, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardejer Morten Jacobsen og Karen Jørgensdatter. Kirsten Jensen
1894, 2009, 2509, Mads Findsen, aftægtsgaardmand og enkemand, 73, i Sønderby Mosemark. Født i Bukkerup, Søllested Sogn. Søn af gaardmand Find Pedersen og Kirsten Jeppesen. Birthe Hansen
1894, 2811, 0412, Lorents Larsen, aftægtshusmand, 69, i Sønderby By og Sogn. Født i Flemløse By og Sogn. Søn af husmand Lars Pedersen og Karen Marie Lorentsen. Mette Kirstine Larsen
1895, 1304, 1604, Rasmus Jørgensen, skrædder, 56, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Maren Andreasdatter
1895, 1704, 2304, Claus Larsen, aftægtsbolsmand og enkemand, 74, i Sønderby By og Sogn. Født i Høed, Flemløse Sogn. Ane Rasmussen
1895, 0205, 0905, Hans Pedersen, fhv. skipper og enkemand, 76, Thorøhus, Kærum Sogn. Født i Aa, Sønderby Sogn. Søn af skipper Peder Hansen og Christiane Larsdatter. Gjertrud Marie Pedersen
1895, 2007, 2507, Hans Jørgen Hansen, 7, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Madsine Pedersen, i Sønderby Bjerge. Født samme sted
1895, 2007, 2307, Hans Hansen, arbejdsmand, 32, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af arbejdsmand Hans Jørgensen Thorø og Karen Larsen. Karen Jørgensen
1895, 2609, 3009, Hans Peder Laurits Hansen, 1, søn af husmand Frederik Ferdinand Hansen og Johanne Jørgine f. Jespersen, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1895, 0512, 1112, Hans Andersen, indsidder og enkemand, 80, i Sønderby By og Sogn. Født i Kirke Søby, Søby-Thurup Sogn. Søn af husmand Anders Hansen og Ane … .Karen Christiansen
1896, 1801, 2401, Aage Peter Valdemar Hansen, 13 dage, søn af tjenestepige Hilma Augusta Moberg, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn
1896, 1203, 1903, Lars Christiansen, aftægtshusmand og enkemand, 82, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Christian Larsen og Ane Jespersdatter. Karen Nielsdatter
1896, 0809, 1209, Theodor Ludvig Marius Rasmussen, sognepræst, 43, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af skolelærer og kirkesanger Hans Rasmussen og Bolette Frederikke f. Palludan. Edith Camilla f. Bagger
1897, 2201, 2901, Christian Rosenkrants Hansen, væver og aftægtshusmand, enkemand, 67, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby. Søn af indsidder Hans Christian Christensen og Karen Hansdatter. Karen Nielsdatter
1897, 0202, 1005, Niels Christian Hansen, 8, søn af Trine Hansen, i Aa og tjenestekarl Peder Christian Nielsen, af Helnæs. I pleje hos husmand Niels Christian Hansen, i Aa, Sønderby Sogn
1898, 0201, 0701, Søren Jakobsen, aftægtsgaardmand, 64, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardmand Jakob Eriksen og Kirsten Jørgensen. Karen Hansen
1898, 2802, 0603, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Emilie Johansen, af Frederiksgave, Sønderby Sogn og tjenestekarl Christian Pedersen, af Sønderby
1898, 1903, 2403, Niels Peder Søberg, husmand og enkemand, 68. Født i Brydegaard, Dreslette Sogn. Søn af skrædder Amond Engelbrecht Søberg og Kirsten Pedersdatter. Karen Nielsdatter
1898, 2603, 0204, Rasmus Pedersen, skipper, 72, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted. Søn af skipper Peder Pedersen og Maren Dideriksdatter. Birthe Hansen
1898, 0404, 0904, Anders Hansen, aftægtshusmand og enkemand, 84, i Sønderby By og Sogn. Født i Skaarup, Dreslette Sogn. Søn af slagter Hans Christian Andersen og Karen Andersen. Frederikke Eskildsdatter
1898, 0705, 1405, Peder Hansen, 77, ophold hos gaardmand Hans Peder Hansens enke, Sønderby Bjerge. Født i Saltofte, Kjærum Sogn. Søn af husmand Hans Christian Rasmussen og Ane Pedersdatter
1899, 0902, 1302, Udøbt dreng, 11 dage, søn af husmand Jens Jensen og Jensine Katrine Jensen, Frederiksgade, Sønderby Sogn. Født samme sted
1899, 2407, 2707, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Christian Nielsen og Margrethe Kirstine Rasmussen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1899, 2909, 0510, Jørgen Jørgensen, husmand, 69, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Jørgen Jensen og Kirstine Pedersdatter. Ane Kirstine Larsen
1899, 2712, 02011900, Anders Jensen, gaardmand, 58, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby. Søn af gaardmand Jens Hansen og Karen Andersdatter. Mette Hansen
1900, 1702, 2402, Jens Larsen, gaardmand, 82, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby By. Søn af husmand Lars Jensen og Karen Larsen. Karen Jakobsen
1900, 2403, 0104, Johannes Jensen, 10 dage, søn af husmand Jens Jensen og Jensine Katrine Jensen, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født samme sted
1900, 0604, 1104, Hans Andersen, 22, i Sønderby Bjerge. Søn af gaardmand Anders Jensen og Mette Hansen. Født samme sted
1900, 2406, 2606, Dødfødt dreng, søn af Mathilde Kirstine Hansen, tjenende hos gaardmand Jørgen Petersen, Sønderby. Hjemmehørende paa Thurup Mark
1900, 1610, 2410, Henrik Albert Georg Meyer, sognepræst, 47, i Sønderby. Søn af skolelærer D. Chr. Meyer og C. M. Ho..en, i Himmelev ved Roskilde. Hilda Adelia Demofilia f. Amondsen
1900, 2810, 0411, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Christian Nielsen og jordemoder Margrethe Kirstine Nielsen f. Rasmussen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1900, 0811, 1511, Niels Christian Hansen, husmand, 66, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted. Karen Christiansen
1900, 2911, 0612, Jens Hansen, husmand, 69, i Sønderby Bjerge. Født i Snave, Dreslette Sogn. Søn af gaardmand Hans Jensen og Karen Madsdatter. Ane Johanne Hansen
1901, 1701, 2401, Lars Rasmussen, husmand, 77, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Kjøng Sogn. Søn af bolsmand Rasmus Larsen og Maren Madsdatter. 3. Karen Eriksen
1901, 0302, 1002, Carl Christian Rasmussen, 5 maaneder, søn af tjenestepige Ane Marie Rasmussen, i Odense. I pleje hos arbejdsmand Hans Henrik Hansen og Jørgine Møller, Kobbelhuset, Sønderby Sogn. Født i Odense
1901, 0802, 1502, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 85, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardmand Hans Clausen og Maren Rasmussen. Kirsten Jørgensen
1901, 1703, 2403, Hans Jørgen Christian Petersen, 2, søn af Malvina Josefina Petersson og tjenestekarl Jørgen Peder Andreasen. I pleje hos arbejdsmand Hans Henrik Hansen og Jørgine Møller, i Kobbelhuset, Sønderby Sogn. Født i Odense Købstad
1901, 1903, 2503, Niels Andersen, 18, søn af gaardejer Anders Jensen og Mette Hansen, Sønderby Bjerge. Født samme sted
1901, 2203, 2803, Poul Christian Andersen, skovfoged, 63, paa Frederiksgave, Sønderby Sogn. Født i Skovsted By, Hillerslev Sogn og Herred, Thisted Amt. Søn af husmand Anders Pedersen og Dorthea Marie Christensdatter
1901, 1804, 2304, Jens Pedersen, fhv. bolsmand, 35, i Sønderby Mosemark, nu boende i Ebberup Banker, Kjærum Sogn. Født i Sønderby Mosemark. Søn af boelsmand Peder Jeppesen og Ane Jensen
1901, 0805, 1405, Peder Huldevial Larsen, 7 maaneder, søn af husmand Jens Peder Larsen og Marie Eleonore Clausen, Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1901, 2011, 2611, Jørgen Petersen, gaardejer og enkemand, 56, i Sønderby By og Sogn. Søn af gaardejer Peter Hansen og Ane Nielsdatter. Kirsten Hansen
1902, 3101, 0702, Frederik Lunde, gaardejer, 45, i Sønderby Mosemark. Født samme sted. Søn af gaardejer Peder Andersen Lunde og Maren Pedersen. Karen Dideriksen
1902, 2502, 0203, Carl Martin Johansen, 4 maaneder, søn af Elvira Sofie Gustafsson, der for tiden tjener i Haarby By og Sogn. Barnet havde ophold hos husmand Anders Andreasen, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby
1902, 2004, 2804, Hans Christian Rasmussen, 9, søn af husmand Hans Rasmussen og Ane Hansen, i Sønderby Bjerge. Født i Nordby, Kjærum Sogn
1902, 2504, 0205, Jørgen Jørgensen, husmand, 63, i Sønderby By og Sogn. Født i Skovkrogen, Dreslette Sogn. Søn af husmand Jørgen Jørgensen og Dorthea Andersen. Kirsten Gregersen
1902, 2704, 0305, Rasmus Johansen, husmand, 62, i Sønderby By og Sogn. Født i Kjærum Sogn. Søn af husmand Johan Nielsen. Maren Andersen
1902, 0406, 0806, Aksel Jensen, 5 dage, søn af gaardmand Niels Jensen og Larsine Jakobsen, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby Bjerge
1902, 2411, 2911, Jørgen Marius Jørgensen, 7 maaneder, søn af bolsmand Mads Jørgensen og Elise Katrine Hansen, Sønderby Mosemark. Født samme sted
1903, 2001, 2601, Jens Jørgensen, indsidder og arbejdsmand, 83, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Jørgen Jørgensen og Mette Kirstine Jørgensen. Mette Jørgensen
1903, 0102, 0702, Peder Hansen, fhv. smed og enkemand, 87, boende i Sønderby By og Sogn. Født i Høed, Flemløse Sogn. Søn af smed Hans Larsen. Ane Jespersdatter
1903, 1402, 2102, Diderik Larsen, fhv. gaardmand, 84, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardmand Lars Dideriksen og Mette Hansdatter. Maren Hansen
1903, 1803, 2503, Anders Poulsen, husmand og træskomand, 79, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Poul Nielsen og Kirsten Andersdatter. Ane Jørgensdatter
1903, 0206, 0506, Peder Jørgensen, arbejdsmand, fattiglem og enkemand, 66, i pleje hos husmand Jens Johansen, Nordby Mark, Kjærum Sogn. Født i Sønderby By og Sogn. Søn af husmand Jørgen Andersen Thorø og Ane Pedersdatter. Ane Rasmussen
1903, 1609, 2309, Peder Johannessen. væver og husaftægtsmand, enkemand, 77, i Sønderby By og Sogn. Født i Sø-Søby, Søby Sogn. Søn af husmand Johannes Frederiksen og Mette Katrine Pedersdatter. Maren Jørgensdatter
1903, 2409, 2909, Jørgen Hansen, gaardmand, 67, i Sønderby By. Født i Nellemose, Dreslette Sogn. Søn af gaardmand Hans Jensen og Ane Jørgensdatter. Maren Jensen
1903, 1510, 1810, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jens Frederik Kingo Jensen og Maren Kirstine Larsen, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1904, 1801, 2201, Holger Herman Thorsen, 2 maaneder, søn af Mikkeline Thorsen. I pleje hos arbejdsmand Ernst Vilhelm Bengtson, Frederiksgave Arbejderboliger, Sønderby Sogn. Født i Høed Gyde, Flemløse Sogn
1904, 0803, 1303, Werner Madsen, 7 dage, søn af bødker Morten Madsen og Gjertrud Larsen, Sønderby Mark. Født samme sted
1904, 0204, 0804, Hans Michael Hansen, 3, søn af mejeribestyrer Søren Hansen og Maren Mikkelsen, Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1904, 1907, 2607, Jørgen Rasmussen, fhv. smed, aftægtsmand og enkemand, 74, i Sønderby By og Sogn. Søn af husmand Rasmus Rasmussen. Anne Kirstine Nielsdatter
1904, 1010, 1510, Dødfødt dreng, søn af Johanne Christine Hansen, tjenende i Sønderby Bjerge. Født samme sted
1904, 1912, 2412, Lars Rasmussen, fhv. tømrer og husmand, enkemand, 77, i Sønderby By og Sogn. Født i Voldtofte By, Flemløse Sogn. Ane Katrine Jensdatter
1905, 0202, 0802, Jakob Jensen, gaardmand, 48, i Sønderby Bjerge. Født samme sted. Søn af gaardmand Jens Larsen Storm og Karen Jakobsen
1905, 2306, 2606, Henrik Olsen, husmand og enkemand, 56, i Sønderby By og Sogn. Født i Melby, Kjærum Sogn. Søn af Anne Henriksdatter og separeret ægtemand Anders Pedersen. Karen Jakobsen
1905, 0809, 1509, Jørgen Jensen, fhv. gaardejer, 61, nu boende paa Sønderby Mark. Født i Voldbro, Gamtofte Sogn. Søn af gaardmand Jens Eriksen og Birthe Hansdatter. Karen Kirstine Truelsen
1906, 2701, 0202, Aksel Jensen, 9 dage, søn af gaardmand Niels Jensen og Larsine Jakobsen, Sønderby Bjerge. Født samme sted
1906, 0509, 1009, Henrik Sørensen, husmand, 67, i Sønderby By og Sogn. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Søn af husmand Søren Henriksen. Kirsten Nielsen
1906, 2909, 0310, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Christian Nielsen og jordemoder Margrethe Kirstine Rasmussen, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby
1892, 0301, 1101, Sidsel Jeppesen, mølleejerske og enke, 56, i Sønderby Mølle. Født i Glamsbjerg, Kjøng Sogn. Datter af gaardmand Jeppe Hansen og Else Pedersdatter. Møller Ole Sørensen
1892, 0802, 1602, Ane Marie Jensen, tjenestepige, 38, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby. Datter af husmand Jens Pedersen og Johanne Jørgensen
1892, 1108, 1708, Ane Marie Carlsdatter, fattiglem, 66, i Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født i Kjøng By og Sogn. Datter af husmand Carl Jørgensen og Maren Hansen. Smed Jens Christian Rasmussen (der har forladt hende)
1893, 0601, 1401, Mette Katrine Mortensdatter, aftægtskone og enke, 86, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby By og Sogn. Datter af gaardmand Morten Andersen og Ane Nielsdatter. Gaardmand Hans Jørgensen
1893, 1801, 2501, Maren Jørgensdatter, 77, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By. Datter af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Larsdatter. Aftægtshusmand Peder Johannessen
1893, 1903, 2403, Frederikke Eskildsdatter, huskone, 75, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby. Datter af husmand Eskild Christensen og Maren Nielsdatter. Husmand Anders Hansen
1893, 2503, 3103, Mette Katrine Christiansen, 7½ time, datter af Ane Christiansen. Født i Sønderby By
1893, 1604, 2204, Karen Larsen, 25, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By. Datter af husmand og bødker Hans Larsen og Abelone Jørgensen. Husmand og væver Anders Peder Jørgensen
1893, 2905, 0506, Dorthea Jørgensen, sypige, 21, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By. Datter af husmand Jørgen Jørgensen og Kirsten Gregersen
1893, 1206, 1706, Karen Eriksen, 25, datter af gaardmand Erik Hansen og Karen Madsen, Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby
1893, 2807, 0108, Andrea Marie Hansen, 8 uger, datter af arbejdsmand Frederik Ferdinand Hansen og Johanne Jørgine Jespersen, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Kjelstrup Skov, Vissenbjerg Sogn
1893, 3011, 0612, Birthe Hansdatter, aftægtshuskone og enke, 70, paa Sønderby Mark. Født i Skaarup, Dreslette Sogn. Datter af gaardmand Hans Hansen og Maren Esbensdatter. Husmand Mads Hansen
1894, 0905, 1405, Julie Caroline Marie Jantzen, 1, datter af arbejdsmand Carl Peder Christian Jantzen og Anne Marie Emilie Hansen, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1894, 0510, 1010, Karen Christensdatter, 70, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af tjenestekarl Christen Hansen og Karen Jakobsdatter. Indsidder Hans Andersen
1895, 2002, 2602, Ane Jespersdatter, 79, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af hjulmand Jesper Rasmussen og Ane Andersdatter. Aftægtsmand og smed Peder Hansen
1895, 1303, 1803, Ane Petersen, fattiglem og husmandskone, 63, i Voldbæk, Fruering Sogn, Hjelmslev Herred, for tiden i Frederiksgave Gartnerbolig, Sønderby Sogn. Husmand Rasmus Pedersen
1895, 2403, 2703, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Madsen og Karen Dorthea f. Hansen, i Sønderby By og Sogn
1895, 2104, 2604, Karen Hansen, husejerske, 61, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af gaardmand Hans Jensen og Maren Hansen
1895, 0605, 1105, Emma Plum, 7, datter af dyrlæge Carl August Frederik Plum og Dagmar Edel Christine f. Langkilde, Frederiksgave Skovriderbolig, Sønderby Sogn. Født samme sted
1895, 1808, 2308, Ane Marie Christiansen, 61, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af gaardmand Christian Jakobsen og Kirsten Andreasdatter. Gaardmand og sognefoged Peder Hansen
1895, 1009, 1609, Karen Jørgensen, sypige, 20, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By. Datter af husmand Jørgen Jørgensen og Kirsten Gregersen
1895, 1810, 2310, Ane Rasmussen, fattiglem, 58, i Sønderby By og Sogn. Født i Barløse By og Sogn. Datter af husmand Rasmus Clausen og Maren Jensen. Indsidder Peder Jørgensen
1895, 1511, 2011, Carla Marie Georgsen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Christian Georgsen og Maren Dorthea Hansen, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født samme sted
1896, 1202, 1702, Petra Jensen, 5, datter af arbejdsmand Jens Jensen og Jensine Katrine Jensen, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn. Født i Sønderby By og Sogn
1896, 0604, 1104, Mariane Andreasen Knakergaard, 26, Frederiksgave Skovfogedbolig, Sønderby Sogn. Født i Hesselbjerg By, Sejerskov Sogn, Nørreherred Mors. Datter af husmand Niels Christian Andreasen Knakengaard og Mette Christine Andersen. Plejedatter af skovfoged Poul Christian Andersen
1896, 0605, 1105, Marie Pedersen, 78, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted. Datter af Ellen Eliasdatter
1896, 0705, 1305, Karen Nielsdatter, 79, i Sønderby By og Sogn. Født i Aa, Sønderby Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Pedersen og Karen Madsdatter. Husmand Niels Peder Søberg
1896, 1005, 1405, Karen Kirstine Hansen, 9, datter af enke Hansine Hansen (efter indsidder Hans Christian Steensen, nu gift med arbejdsmand Christian Hansen), af Sønderby By og Sogn og indsidder Jens Hansen. Født i Sølt, Gislev Sogn
1896, 2707, 3107, Inger Thora Marie Rasmussen, 1, datter af mejeribestyrer Carl Julius Theodor Rasmussen og Karen Pedersen, af Frederiksgave, Sønderby Sogn. Født samme sted
1896, 1608, 2108, Maren Marie Nielsen, 41. Datter af gaardmand Niels Pedersen og Karen Hansdatter, i Sønderby Mosemark. Født i Sønderby By
1896, 0211, 0611, Ane Kirstine Nielsdatter, 72, i Sønderby By og Sogn. Født i Alenbækhus, Kjøng Sogn. Datter af husmand Niels Jørgensen. Smed Jørgen Rasmussen
1897, 0501, 0901, Dødfødt pige, datter af Josefine Pedersen, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn
1897, 1901, 2601, Mette Kirstine Larsen, aftægtskone og enke, 68, i Sønderby By og Sogn. Født i Thinggyden, Kjærum Sogn. Datter af husmand Lars Jensen og Maren Rasmusdatter. Aftægtshusmand og fattiglem Lorents Larsen
1897, 2701, 0302, Ane Rasmussen f. Jensdatter, aftægtsgaardkone, 78, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby By og Sogn. Datter af gaardmand Jens Thygesen og Kirsten. Aftægtsgaardmand Lars Rasmussen
1897, 2402, 0303, Ane Marie Nielsen, 28, i Kobbelhuset, Sønderby Sogn. Født i Vallekilde paa Sjælland. Datter af indsidder Frederik Nielsen og Karen Marie Nielsen. Arbejdsmand Niels Jørgensen
1897, 1504, 2204, Anne Margrethe Uhlendorf f. Madsen, sygeplejerske paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn og enke, nu boende hos sin moder, 43, i Sønderby By og Sogn. Født i Kjerteminde Rynkeby. Datter af gaardmand Mads Hansen og Nikoline Larsen. Buntmager F. Uhlendorf
1897, 1305, 1905, Katrine Madsen, 8 maaneder, datter af husmand Hans Madsen og Karen Marie Jørgensen, Sønderby Mark. Født samme sted
1897, 0608, 1008, Ane Kirstine Jensen, 36, Sønderby By og Sogn. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Datter af væver Jens Peder Andersen og Karen Pedersdatter. Murer Hans Valdemar Bræmer
1897, 0909, 1409, Else Marie Nielsen, 1½, datter af husmand Niels Christian Nielsen og jordmoder Margrethe Nielsen f. Rasmussen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1897, 1610, 2210, Ane Katrine Rasmussen, enke, 73, i Sønderby By og Sogn. Født i Nordby, Kjærum Sogn. Datter af husmand Rasmus Jørgensen og Christiane Nielsdatter. Husmand Hans Pedersen
1897, 0412, 1112, Kirsten Rasmusdatter, enke, 90, opholdt sig hos sin søn husmand Peder Mortensen, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Sarup, Haarby Sogn. Datter af Mette Rasmusdatter og Rasmus Madsen. Husmand Morten Hansen
1897, 2012, 2712, Maren Findsen, 57, Sønderby Mosemark. Født i Bukkerup, Søllested Sogn. Datter af gaardmand Find Pedersen og Kirsten Jeppesdatter. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1898, 1906, 2506, Karen Marie Hansen, enke, 65, Træløse, Skjelby Sogn ved Næstved, Sjælland. Født i Træløse, Skjelby Sogn. Datter af husmand Hans Andersen. Husmand Hans Hansen
1898, 2206, 2606, Else Elfrida Nielsen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Christian Nielsen og jordemoder Margrethe Kirstine Rasmussen, af Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1898, 0109, 0609, Maren Larsdatter, enke, 80, hos svigersønnen stenhugger Hans Poulsen, i Dreslette. Født i Aa, Sønderby Sogn. Datter af træskomand Lars Larsen og Edle (Edel) Kirstine Larsen. Husmand og væver Hans Larsen
1898, 0411, 0811, Andrea Sofie Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Frederik Hansen og Johanne Katrine Jespersen, Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1898, 3012, 06011899, Ane Hansen, 65, opholdt sig i Sønderby By og Sogn. Datter af gaardmand Hans Andersen og Mette Larsdatter
1899, 2801, 0202, Maren Kirstine Marie Clausen, 12 uger, datter af Karen Sofie Knudsen, tjenende i Ebberup, Kjærum Sogn og tjenestekarl Anders Clausen
1899, 2108, 2508, Kirsten Jensdatter, aftægtsgaardkone og enke, 76, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af gaardmand Jens Hansen og Karen Andersdatter. Gaardmand Anders Jørgen Mortensen
1899, 2610, 0111, Edel Kirstine Larsdatter, enke, 102 og 3 maaneder, Dreslette Sogn. Træskomand Lars Larsen
1900, 0403, 1003, Marie Christine Larsen, hospitalslem, 77, i Sønderby Hospital. Født i Møllerhuse ved Assens. Stiffader soldsætter P. Thomsen
1900, 3003, 0604, Kirsten Hansen, 55, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af gaardmand Hans Eriksen og Karen Jørgensen. Gaardmand Jørgen Petersen
1900, 0704, 1304, Ane Katrine Pedersen f. Nielsdatter, enke, 84, opholdt sig hos sin svigersøn gaardmand Georg Mathias Fabricius Thrane, i Stige. Født i Aa. Datter af Christiane Larsdatter og kusk paa Frederiksgave Niels Hansen. Husfæster og sætteskipper Hans Pedersen
1900, 2506, 2906, Ane Christensdatter, enke, 97, opholdt sig hos sin svigersøn husmand Andreas Hansen, Sønderby Mosemark. Husmand Rasmus Madsen
1900, 1511, 2111, Christiane Margrethe Jensen, enke, 81, opholdt sig hos husmand Jens Peder Hansen, i Sønderby By og Sogn. Datter af indsidder Jens Hansen og Kirstine Knudsdatter. Husmand Lars Hansen
1900, 2612, 02011901, Maren Thomasdatter, 75, Sønderby Mosemark. Født paa Saltofte Mark, Kjærum Sogn. Datter af husmand Thomas Hansen og Maren. Husmand Lars Jensen
1901, 1601, 2201, Petra Marie Hansen, 5 maaneder, datter af husmand Frederik Ferdinand Hansen og Johanne Jørgine Jespersen, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1901, 0203, 0703, Dødfødt pige, datter af ladefoged Jens Peder Jensen og Emilie Johansson, Sønderby Mark. Født samme sted
1901, 2003, 2703, Paulline Marie Deodata Langkilde f. Storch, enke, 73, i Kjøbenhavn, Citadelsvej no 9. Jægermester og forpagter Langkilde
1901, 2007, 2407, Helga Hermine Thorsen, 9 maaneder, datter af Mikkeline Thorsen, tjenede paa Frederiksgave, Sønderby Sogn. I pleje hos arbejdsmand Niels Peder Nielsen, Frederiksgave Huse, Sønderby Sogn
1901, 0410, 0910, Mette Nielsen, enke, 55, i Sønderby By og Sogn. Født paa Helnæs. Datter af husmand og bødker Niels Pedersen og Karen Clausdatter. Husmand og bødker Hans Larsen
1901, 2411, 3011, Nikoline Larsen, enke, 66, i Sønderby By og Sogn. Datter af gaardmand Lars Rasmussen og Maren Hansdatter. Gaardejer Mads Peder Hansen, i giftermaal med Mads Peder Hansen
1901, 2711, 0312, Ane Jensen, 55, Sønderby Mark. Datter af husmand Jens Sørensen og Ane Marie Nielsdatter. Arbejdsmand Rasmus Jensen Rasmussen
1902, 0401, 1001, Bertha Kirstine Gabrielsen, 1, datter af gæstgiver Peter Gabrielsen og Maren Kirstine Jensen, Sønderby Mark. Født samme sted
1902, 1705, 2305, Jensine Jensen, 31, i Sønderby By og Sogn. Født i Tylle Kro, Søby Sogn. Datter af Anne Jensen. Husmand Anders Henriksen
1902, 0606, 1106, Karen Caroline Rasmussen, 4 dage, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Rasmussen og Alma Augusta Svendsen, Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1902, 0808, 1408, Maren Jensen, 42, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By og Sogn. Datter af husmand Jens Pedersen og Johanne Jørgensen. Husmand og sadelmager Hans Nielsen
1902, 1908, 2508, Anne Hansen, enke og ejede et hus, 58, paa Voldtofte Mark, Flemløse Sogn. Født i Søllested By og Sogn. Datter af indsidder Hans Rasmussen og Maren Nielsdatter. Indsidder Hans Hansen
1902, 0410, 0810, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Hansen og Godtfredine Kristine Andrea Riisom, Sønderby Bjerge. Født samme sted
1902, 1510, 2210, Dorthea Andersen, 65, i Sønderby By og Sogn. Født i Gamtofte Sogn. Datter af hjulmand Anders Jørgensen og Mette Larsdatter. Hjulmand Simon Frederiksen
1902, 0911, 1511, Marie Petersen, 22, i Sønderby By og Sogn. Datter af fhv. gaardmand, nu husmand Rasmus Pedersen og Anne Katrine Jørgensen
1903, 0704, 1504, Johanne Marie Jacobsen, 2, datter af gaardmand Anders Jacobsen og Maren Katrine Dideriksen, i Sønderby By og Sogn
1903, 0205, 0905, Ane Katrine Madsen, 69, i Sønderby By og Sogn. Født i Søllested Sogn. Datter af bolsmand Mads Mortensen og Kirsten Jørgensen. Husmand Mads Hansen
1903, 0605, 1305, Ane Larsdatter, enke, 83, i Sønderby By og Sogn. Født i Enemærket, Dreslette Sogn. Datter af husmand Lars Espensen og Kirsten Jørgensdatter. Husmand og blikkenslager Jeppe Hansen
1903, 1706, 2306, Maren Andersen, 49, i Sønderby Bjerge. Født i Sønderby By. Datter af bolsmand Anders Pedersen og Ane Larsen. 3. med gaardmand Johannes Hansen
1903, 3008, 0409, Maren Kirstine Jensen, 36, paa Sønderby Mark. Født paa Kjærum Mark, Kjærum Sogn. Datter af børstenbinder Niels Jensen og Marie Rasmussen. Gæstgiver Peter Gabrielsen
1903, 1609, 2009, Johanne Marie Jørgensen, 9 timer, datter af husmand, stenhugger Jørgen Christian Jørgensen og Ane Marie Jensen, Sønderby Mosemark
1903, 0411, 0811, Anna Kristine Jensen, 5 uger, datter af arbejdsmand Anders Peter Jensen og Katrine Madsen, i Assens Kjøbstad
1903, 2211, 2811, Stine Andersen, 72, Frederiksgave Skovfogedbolig, Sønderby Sogn. Født i Smidstrup, Skovby Herred. Datter af bolsmand Anders Madsen. Fhv. husmand Morten Nielsen
1903, 2711, 0112, Elna Kirstine Gisselman Nielsen, 4 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Nielsen og Jørgine Marie Gisselman, Sønderby Mark. Født samme sted
1904, 0302, 0602, Ida Johanne Benedikte Plum, 6, datter af dyrlæge Carl August Frederik Plum og Dagmar Edel Christine f. Langkilde, Frederiksgave, Sønderby Sogn. Født samme sted
1904, 0902, 1302, Ane Madsen, husaftægtskone og enke, 92, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby By og Sogn. Datter af husmand Mads Andersen og Maren Larsdatter. Husmand Rasmus Nielsen
1904, 3003, 0604, Maren Rasmussen, 44, i Sønderby By og Sogn. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Datter af husmand Rasmus Lars Larsen og Elisabeth Jørgensdatter. Væver Hans Christian Christiansen
1904, 0506, 1006, Karen Sofie Hansen, fattiglem og enke, 69, i Sønderby Fattighus paa Sønderby Mark. Født i Rynkeby ved Kerteminde. Datter af Hans Nicolaisen og Karen … Skrædder, fattiglem Jørgen Christiansen
1904, 1707, 2207, Mette Marie Dideriksen, 4 maaneder, datter af gaardmand Lars Dideriksen og Hansine Margrethe Larsen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1904, 1310, 1710, Anna Jensen, 7 maaneder, datter af gaardmand Niels Jensen og Larsine Jakobsen, af Sønderby Bjerge. Født samme sted
1905, 0101, 0901, Anne Marie Hansen, husmandskone, 76, i Aa, Sønderby Sogn. Født paa Helnæs. Datter af husmand Hans Jensen og Karen … Husmand Peder Hansen
1905, 0801, 1601, Karen Bjerring, aftægtshuskone og enke, 88, i Sønderby By og Sogn. Født i Kjøng By og Sogn. Datter af skolelærer Lars Johansen Bjerring og Maren Pedersen. Husmand Niels Madsen
1905, 2502, 0303, Laura Karen Kirstine Larsen, pige, 25, i Sønderby By og Sogn. Født i Assens Købstad. Datter af husmand Peder Larsen og Karen Larsen
1905, 2702, 0703, Kirsten Madsen, enke og aftægtskone, 72, Sønderby Mark. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Datter af gaardmand Mads Rasmussen og Karen Mortensdatter. Gaardejer Rasmus Jørgensen
1905, 0703, 1403, Karen Jakobsen, husmandskone, 53, i Sønderby By og Sogn. Født paa Sandager Nær, Sandager Sogn. Datter af væver Jakob Clausen og Ane Katrine Pedersen. Husmand Henrik Olsen
1905, 2004, 2504, Karen Christensen, enke, 66, i Aa, Sønderby Sogn. Født paa Nellemose Mark, Dreslette Sogn. Datter af husmand Christen Christensen. Husmand Niels Christian Hansen
1905, 1707, 2207, Caroline Hansen, hospitalslem, 72, i Sønderby Hospital. Født i Sønderby Sogn. Datter af husmand og væver Hans Christian Christiansen og Karen Hansdatter
1905, 0509, 1109, Laura Mortensen, 56, Sønderby Mark. Født i Kolding By. Datter af Mette Søby. Portør Christian Andersen
1905, 1410, 1910, Ane Kirstine Larsen, enke, 72, i Sønderby By og Sogn. Født i Sønderby. Datter af husmand og smed Lars Hansen og Ane Christensdatter. Husmand Jørgen Jørgensen
1905, 1312, 2012, Dødfødt pige, datter af murer Jørgen Hansen og Karen Marie Madsen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1905, 1712, 2212, Anna Jørgine Kristine Rasmussen, 3 maaneder, datter af tjenestepige Pella Haakonsson (svensk), paa Frederiksgave, Sønderby Sogn. I pleje hos husmand Vilhelm Magnussen, i Aa, Sønderby Sogn. Født paa Breinholt, Tommerup Sogn
1905, 1712, 2212, Ane Rasmussen, gammel pige, 77, boende hos husejerinde, fraskilt kone Maren Petersen, i Ebberup, Kærum Sogn. Født Nordby, Kærum Sogn. Datter af husmand Rasmus Jørgensen og Christiane Nielsdatter
1906, 0102, 0702, Methea Eriksen, 1, datter af gaardmand Hans Eriksen og Karen Andersen, Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1906, 1504, 2004, Martha Marie Andersen, 7 uger, datter af husmand Niels Andersen og Karen Rasmussen, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted
1906, 1606, 2006, Mette Marie Hansen, 74, i Aa, Sønderby Sogn. Datter af husmand Hans Hansen og Maren Mouritsdatter, i Thurup. Arbejdsmand Rasmus Andersen
1906, 2606, 0207, Caroline Christiane Johansen, enke, 85, i Aa, Sønderby Sogn. Født i Gamtofte Sogn. Datter af skovfoged Johannes Carl Julius Lyhr og Marie Christine Charlotte Høgh. Husmand Lars Hansen
1906, 2806, 0207, Johanne Jensen, 23 dage, datter af tjenestepige Nancy Frederikke Jensen, i Aa, Sønderby Sogn. Født samme sted
1906, 1107, 1607, Ane Margrethe Edsberg, hospitalslem, 79, i Sønderby Hospital. Født i Allesø By og Sogn. Datter af snedkermester Erasmi Christian Edsberg og Ane Godtfredsen
1906, 1307, 1707, Hansine Kirstine Hildebrandt, 1 dag, datter af Meta Kristine Nielsen, Kobbelhuset, Sønderby Sogn og arbejdsmand Carl Martin Hildebrandt. Født samme sted
1906, 0709, 1309, Maren Rasmusdatter, gaardmandsenke, 84, i Sønderby By og Sogn. Født samme sted. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Birthe … Gaardmand Mads Andersen Storm
1906, 1410, 1910, Maren Andersen, enke, 64, i Sønderby By og Sogn. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Datter af husmand Jakob Hansen og Karen Andersen. Arbejdsmand Clemmen Andersen