Flemløse, 1695-1709, fødte

Afskrift af kirkebog

Fødte 1695-1709, Flemløse sogn, Baag herred, Odense Amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1695, Dnca Esto mihi, Kisten Pedersdatter, datter af Peder Liusholt (nu Lysholt), i Dærup
1695, Dnca Reminiscere, Birgitte Rasmusdatter, datter af Rasmus (Andersen) Ørbech, i Woltofft  
1695, Dnca Judica, Maren Pedersdatter (Ploug), datter af Peder Ploug, i Wolt:
1695, Dnca Jubilate, Else Marie Andreasdatter (Bruun), datter af Andreas Bruun Substi…  
1695, d. 19 April: Annua Litan: die, Anna Michelsdatter, datter af Michel Madsen, aff Wolt:  
1695, Dnca Cantate, Maren Andersdatter, datter af Anders Nielsen, i Wolt:
1695, Festo Ascensionis Christi, Hans Esbensen, søn af Esben Hansen, Höid  
1695, Eodem (.. Ascensionis Christi), Laurids, søn af Jens Nielsen, (Niels Rönnemos gaards Sön), Hans Lundes datters slegfredbarn, aff Dærup  
1695, Festo Trinit:, Karen Pedersdatter, datter af Peder, Smid (Smed) i Flemlös  
1695, Dnca 15 Trinit:, Maren Jörgensdatter, datter af Jörgen Andersen, aff Dærup  
1695, Dnca 3 Adventus, Hans Jensen, søn af Jens Pedersen, aff Woltofft
1696, Die Mercurÿ 26 Febr, Peder Andersen, søn af Anders Andersen, Flemlös  
1696, Eodem (Die Mercurÿ 26 Febr), Maren Hansdatter, datter af Hans Andersen, i Wolt:  
1696, Festo Ascensionis Christi, Karen Jensdatter, datter af Jens Söffrensen, i Woltofft
1696, die Mercurÿ 27 Maÿ, Anna Nielsdatter, datter af Niels ...elsen (Bertelsen ??), i Höid  
1696, Dnca 4 Trinit:, Karen Jensdatter, datter af Jens Liusholt, i Dærup  
1696, Die Mercurÿ 1 Julÿ, Karen Pedersdatter, datter af Peder Nielsen, i Höid  
1696, Dnca 6 Trinit:, Anna Esbensdatter, datter af Esben Hansen, i Höid
1696, Dnca 22 Trinit:, Kirsten Hansdatter, datter af Hans Erichsen, i Dærup
1696, Eodem (Dnca 22 Trinit:), Rasmus Ebbesen (tvilling), søn af Ebbe Jensen, i Wolt:
1696, Dnca 17 Trinit:, Jörgen Lauridsen (Ploug), søn af Laurids Ploug, i Wolt:
1696, Dnca 19 Trinit:, Rasmus Jörgensen, søn af Jörgen Nielsen, i Dærup
1696, Dnca 23 Trinit:, Maren Madsdatter, datter af Mads Nielsen, i Dærup
1696, Dnca 24 Trinit:, Hans Jensen, søn af Jens Nielsen, i Wolt:
1696, Dnca 2 Adventis, Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Söffrensen, i Wolt:
1697, Dnca 3 Epiphanias, Rasmus Andersen, søn af Anders, Hiulman (Hjulmand) i Dærup  
1697, Dnca Reminoscere, Anna Rasmusdatter, datter af Rasmus Nielsen, aff Wolt:  
1697, Dnca Oculi, Hans Andersen, søn af Anders Nielsen, i Wolt:
1697, Festo Annunciet: Mariæ, Johanne Rasmusdatter, datter af Rasmus Andersen, i Wolt:  
1697, Die Viridium, Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus (Andersen) Ørbech, i Wolt:
1697, Feria 2 Paschatos, Morten Mortensen, søn af Morten Jörgensen, i Wolt:
1697, Eodem (Dnca Misericord.), Mette Pedersdatter (Ploug), datter af Peder Ploug, i Wolt:  
1697, Dnca Rogate, Maren Andersdatter, datter af Anders Jörgensen, i Wolt:
1697, Dnca Exaudi, Niels Pedersen, søn af Peder Madsen, i Höed
1697, Die Mercurÿ 7 Julÿ, Maren Hansdatter, datter af Hans Rasmussen, i Wolt:
1697, Die Mercurÿ 1 Sept:, Laurids Hansen, søn af Hans Lauridsen, i Flemlös
1697, Dnca 18 Trinit:, Laurids Esbensen, søn af Esben Hansen, i Höed
1697, Eodem (Dnca 18 Trinit:), Peder Pedersen, søn af Peder Andersen (salige), Fl:  
1697, Dnca 21 Trinit:, Mette Hansdatter, datter af Hans Andersen, i Wolt:
1698, Festo Eusbaristas, Henrich Jörgensen, søn af Jörgen Andersen, i Dærup
1698, Dnca Sexagesima, Kirsten Pedersdatter, datter af Peder, Smid i Flemløse  
1698, Die Viridium, Karen Pedersdatter, datter af Peder Madsen, i Höid
1698, Feria 3 Paschatos, Anne (sleffritbarn), datter af Hans Andersen, som tiente der i gaarden, Bodild Hansdatter,, aff Flemlös
1698, Dnca 7 Trinit:, Kirsten Hansdatter, datter af Rasmus Söffrensen, i Wolt:
1698, Dnca 13 Trinit:, Anne Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen, i Fleml:
1698, Dnca 18 Trinit:, Laurids Hansen, søn af Hans Rasmussen, i Wolt:
1698, Eodem (Dnca 18 Trinit:), Söffren Rasmussen, søn af Rasmus Nielsen, i Wolt:  
1698, Dnca 21 Trinit:, Anders Madsen, søn af Mads Andersen, i Wolt:
1698, Dnca 4 Advents, Niels Andersen, søn af Anders Nielsen, i Wolt:  
1699, Festo Purificat: Mariæ, Anders Hansen, søn af Hans, Skomager i Wolt:  
1699, Die Mercurÿ 5 Martÿ, Jeppe Hansen, søn af Hans Erichsen, i Dærup
1699, Festo Annunciat: Mariæ, Peder Jensen, søn af Jens Nielsen, i Wolt:  
1699, Die Mercurÿ 29 Martÿ, Anne Rasmusdatter, datter af Rasmus Andersen, i Dærup  
1699, Feria 2 Paschatos, Mads Pedersen, søn af Peder Madsen, i Höed
1699, Dnca Jubilate, Anna Andersdatter, datter af Anders Jörgensen, i Wolt  
1699, Die Mercurÿ 3 Maÿ, Rasmus, søn af Jacob B..mm., Urtegaardmand paa Söbÿ Sögaard, Maren Andersdatter, som paa sin bettelgang ??.. laant huus hos Anders Thomasen  
1699, Dnca Exaudi, Jesper Lauridsen (Ploug), søn af Laurids Ploug, aff Wolt:  
1699, Eodem (Dnca Exaudi}, Anna Andersdatter, datter af Anders Andersen, i Fl:
1699, Dnca 2 Trinit:, Peder Andersen (tvilling), søn af Anders Pedersen, i Wolt:
1699, Dnca 2 Trinit:, Laurids Andersen (tvilling), søn af Anders Pedersen, i Wolt:  
1699, Festo Johannis Bapt:, Karen Pedersdatter, datter af Peder Isaachsen, i Wolt:  
1699, Dnca 10 Trinit:, Hans Jörgensen, søn af Jörgen Lauridsen, i Mosebóé (Wolt. er overstreget)
1699, Dnca 19 Trinit:, Anders Hansen, søn af Hans Andersen, i Wolt:
1699, Dnca 19 Trinit:, Laurids Andersen, søn af Anders, Hiulmand i Dærup  
1699, Dnca 21 Trinit:, Rasmus Esbensen, søn af Esben Hansen, i Höid
1699, Dnca 3 Adventus, Christen Madsen, søn af Mads Christensen, i Flemlös  
1700, Dnca 2 Epiph., Anna Elisabeth Ebbesdatter, datter af Ebbe Jörgensen, i Wolt:  
1700, Dnca Judica, Hans Rasmussen, søn af Rasmus Hansen, Flemlös
1700, Dnca Palmarum, Kirsten Pedersdatter (Ploug), datter af Peder Ploug, i Wolt:  
1700, Dnca Quasimodoge, Rasmus Hansen, søn af Hans Rasmussen, i Woltofft
1700, Dnca Misericord., Niels Jörgensen, søn af Jörgen Söffrensen, i Dærup
1700, Festo Joh: Baptista, Maren Hansdatter, datter af Hans Lauridsen, i Fleml.
1700, Dnca 6 Trinit:, Anders Rasmussen, søn af Rasmus (Andersen) Ørbech, i Wolt:
1700, Dnca 12 Trinit:, Hans Madsen, søn af Mads Andersen, i Wolt:
1700, Dnca 18 Trinit:, Anders Jörgensen, søn af Jörgen Andersen, i Dærup
1700, Die Veneris 22 Octobr, Jeppe, søn af Peder Ibsen, som tiente Hans Erichsen ibidem (Dærup) vidne ved samme daab, Maren Söffrensdatter, i Dærup  
1700, Dnca 23 Trinit:, Maren Lauridsdatter, søn af Laurids Ploug, i Wolt:  
1701, Festo Novi Anni, Karen Andersdatter, datter af Anders Jörgensen, i Woltofft
1701, Eodem (Festo Novi Anni), Maren Jensdatter, datter af Jens Söffrensen, i Wolt:
1701, Dnca 1 Epiphan:, Anna Rasmusdatter, datter af Rasmus Söffrensen, i Wolt:
1701, Dnca 2 Epiphan:, Peder Rasmussen, søn af Rasmus, Skomager i Wolt:
1701, Eodem (Dnca 2 Epiphan:), Rasmus Esbensen, søn af Esben Hansen, i Höid  
1701, Dnca Oculi, Maren Pedersdatter, datter af Peder Madsen, i Flemlös
1701, Eodem (Dnca Oculi), Jens Jensen, søn af Jens Hansen, i Höid
1701, Feria Paschatos, Peder Andersen, søn af Anders Nielsen, i Woltofft
1701, Dnca Cantate, Karen Andersdatter, datter af Anders Thomæsen, i Flem.
1701, Dnca 1 Trinit:, Laurids Pedersen, søn af Peder, Smid i Slemlös
1701, Die Mercurÿ 1 Junÿ, Stephan Jensen, søn af Jens Liusholt, i Dærup
1701, Dnca 9 Trinit:, Anders Rasmussen, søn af Rasmus Andersen, i Dærup
1701, Dnca 14 Trinit:, Hans Madsen, søn af Mads Christensen, i Wolt:
1701, Dnca 25 Trinit:, Christopher Hansen (tvilling), søn af Hans, Spillemand
1701, Dnca 25 Trinit:, Birte Maria Hansdatter (tvilling), datter af Hans, Spillemand
1701, Dnca 26 Trinit, Giertrud Jörgensdatter, datter af Jörgen Madsen, i Höid
1701, Dnca 4 Adventus, Hans Hansen, søn af Hans Hansen, i Flemlös
1701, Eodem (Dnca 4 Adventus), Maren Jensdatter, datter af Jens Söffrensen, i Wolt:
1701, Fer: 2 Natal:, Peder Andersen, søn af Anders Aagaard, i Wolt:
1702, Dnca 2 Epiphan:, Peder Rasmussen, datter af Rasmus Hansen, i Flemlös
1702, Dnca Invocavit, Peder Hansen (tvilling), søn af Hans Rasmussen, i Wolt:
1702, Dnca Invocavit, Berte Hansdatter (tvilling), datter af Hans Rasmussen, i Wolt:
1702, Die Viridium, Laurids Jörgensen, søn af Jörgen Lauridsen, i Moseboe
1702, Eodem (Die Viridium), Rasmus Jensen, søn af Jens Nielsen, aff Woltofft
1702, Die Soterias, Dorthe (slegfridbarn), datter af Laurids Rasmussen, i Höid som hafte besovet hende förend hand kom i Ægteskab med sin hust, Karen Lauridsdatter (Laurids Pedersen i Woltoffts datter)
1702, Feria 2 Paschatos, Kirsten Andersdatter, datter af Anders Jörgensen, i Wolt:  
1702, Feria 3 Paschatos, Jeppe Pedersen, søn af Peder Ibsen, i Dærup
1702, Dnca Misericordias, Karen Gregersdatter, datter af Gregers Lauridsen, i Wolt:
1702, Annua Litan: die, Karen Pedersdatter, datter af Peder Liusholdt (Lysholt), i Wolt:
1702, Dnca Cantate, Anne Diderichsdatter, datter af Diderich Povelsen, i Woltofft
1702, Dnca Rogate, Christen Lauridsen, søn af Laurids, Smed i Woltofft
1702, Dnca 6 Trinit:, Axel Nielsen, søn af Niels Jensen, i Flemlös
1702, Eodem (Dnca 6 Trinit:), Maren Andersdatter, datter af Anders Andersen, i Dærup
1702, Dnca 10 Trinit:, Jeppe Madsen, søn af Mads Andersen, i Woltofft
1702, Dnca 12 Trinit:, Jens Rasmussen, søn af Rasmus Jensen, i Woltofft
1702, Dnca 15 Trinit:, Jörgen Lauridsen, søn af Laurids Rasmussen, i Höid
1702, Eodem (Dnca 15 Trinit:), Dorthe Oluffsdatter, datter af Peder Oluffsen, i Dærup
1702, Festo Michaelis, Maren Jörgensdatter, datter af Jörgen Andersen, Woltofft
1702, Dnca 18 Trinit:, Karen Jörgensdatter, datter af Jörgen Söffrensen, i Dærup
1702, Die Mercurÿ 6 Decembr, Jóén Ebbesen, søn af Ebbe Jóénsen, i Woltofft
1703, Dnca 2 Epiphan:, Magrete Madsdatter, datter af Mads Christensen, i Fleml.  
1703, Festo Eucharitias, Rasmus Andersen, søn af Anders Thomæsen, i Flemlös  
1703, Die Mercurÿ 7 Martÿ, Anders Rasmussen, søn af Rasmus Söffrensen, i Wolt:  
1703, Dnca Oculi, Anne Pedersdatter (Ploug), datter af Peder Ploug
1703, die Mercurÿ 28 Maÿ, Hans Esbensen, søn af Esben Hansen, i Höid
1703, Dnca Quasimodog geniti, Anne Hansdatter, datter af Hans Madsen, Spillemand i Fle. (Flemløse)
1703, Dnca Jubilate, Anne Madsdatter, datter af Mads Madsen, i Dærup
1703, Festo Visitat: Mariæ, Anne Andersdatter, datter af Anders Nielsen, i Wolt:  
1703, Dnca 6 Trinit:, Rasmus Hansen, søn af Hans Lauridsen, i Fleml.
1703, Eodem (Dnca 6 Trinit:), Karen Pedersdatter, datter af Peder Hansen, i Wolt:  
1703, Dnca 1 Trinit: (Sic!), Morten (slegfred), søn af Hans Pedersen, som tiente hos hende til Jörgen Madsen i Höid, Maren Jensdatter (datter af Jens Pedersen i Wolt.)
1703, Dnca 11 Trinit:, Hans Jörgensen, søn af Jörgen Lauridsen, i Mosebóé  
1703, Eodem (Dnca 11 Trinit:), Maren Jensdatter, datter af Jens Liusholt, i Dærup  
1703, Dnca 15 Trinit:, Niels Andersen, søn af Anders Nielsen (unge), i Wolt:
1703, Eodem (Dnca 15 Trinit:), Jens Rasmussen, søn af Rasmus Hansen, i Fleml.  
1703, Dnca 20 Trinit:, Rasmus Jensen, søn af Jens Rasmussen, i Höid
1703, Dnca 3 Adventus, Anne Hansdatter, datter af Hans Mosebóé, i Wolt:
1703, Dnca 4 Adventus, Niels Jörgensen, søn af Jörgen Andersen, i Dærup
1704, Dnca Invocavit, Kirsten Diderichsdatter, datter af Diderich Povelsen, i Wolt:  
1704, Dnca Reminiscere, Maren Jensdatter, datter af Jens Nielsen, i Wolt:
1704, Die Mercurÿ 5 Martÿ, Jörgen Andersen, søn af Anders, Hiulmand i Dærup
1704, Dnca Qvasimodog., Anne Gregersdatter, datter af Gregers Lauridsen, i Wolt:  
1704, Dnca Miscericord., Karen Hansdatter, datter af Hans L.....usen, i Fl.
1704, Dnca Exaudi, Cidsel Mouridsdatter, datter af Mourids Jörgensen, i Wolt:  
1704, Dnca 9 Trinit:, Jesper Lauridsen (Ploug), søn af Laurids Ploug, i Wolt:
1704, Eodem (Dnca 9 Trinit:), Hans Esbensen, søn af Esben Hansen, i Höid
1704, Dnca 10 Trinit:, Ingeborg (slegfred), datter af Jörgen Hansen, i Gommerup som der tiente hos hinde, Kirsten Jensdatter
1704, Dnca 11 Trinit., Anders Nielsen, søn af Niels Jeppesen (rettet), i Fleml:  
1704, Dnca 12 Trinit:, Anne Erichsdatter, datter af Hans Erichsen, i Dærup
1704, Dnca 12 Trinit:, Peder (slegfredbarn), søn af Niels Hansen, Soldat som .ulle ..dta... ........ Assens Vejen, Mette Pedersdatter,, som tiente ... Erich Rasmus: Mosebóé i Wolt:
1704, Dnca 13 Trinit:, Oluff Pedersen, søn af Peder Oluffsen, i Dærup
1704, Eodem (Dnca 13 Trinit:), Christopher Andersen, søn af Anders Andersen, i Flemlös - Soldat
1704, Dnca 14 Trinit:, Niels Jensen, søn af Jens Nielsen, i Wolt:
1704, Eodem (Dnca 15 Trinit:), Maren Andersdatter, datter af Anders Aagard (antageligt Aagaard), i Wolt:
1704, d. Mercurÿ 3 Sept:, Christopher Christophersen, søn af Christopher Pedersen, i Fleml.  
1704, Dnca 17 Trinit:, Karen Hansdatter, datter af Hans Christophersen, i Fleml:
1704, Dnca 18 Trinit:, Erich Lauridsen, søn af Laurids Rasmussen, i Dærup
1704, Dnca 27 Trinit:, Hans Pedersen, søn af Peder Liusholt, i Wolt:
1704, Eodem (Dnca 27 Trinit:), Maren Hansdatter, datter af Hans, Spillemand i Fleml.
1704, Dnca 1 Advent.., Johanne Madsdatter, datter af Mads Andersen, i Wolt:
1704, Die Mercurÿ 3 Decembr, Bodild Hansdatter, datter af Hans Hansen, i Flemlös
1705, Festo Euchari.tias, Knud (slegfrit), søn af Anders Andersen, som tiente i Dærup og Ellen Knudsdatter, i Dærup
1705, Dnca Sexages., Anna Christensdatter, datter af Christen Hansen, i Wolt:  
1705, Dnca Reminiscere, Anne Hansdatter, datter af Hans Rasmussen, i Wolt:  
1705, Die Mercurÿ 11 Martÿ, Peder Jensen, søn af Jens Nielsen, Gaardmand i W…  
1705, die Mercurÿ 18 Martÿ, Rasmus Hansen, søn af Hans Mosebóé, i Wolt:
1705, Dnca Lætare, Kirsten Jörgensdatter, datter af Jörgen Söffreensen, i Dærup
1705, Feria 3 Paschetos, Gertrud Jörgensdatter, datter af Jörgen Hansen, i Fleml.  
1705, Dnca Cantate, Söffren Jörgensen, søn af Jörgen Söffrensen, i Wolt:
1705, Dnca Exaudi, Maren Lauridsdatter, datter af Laurids Rasmussen, i Höed
1705, Dnca 5 Trinit:, Laurids Jacobsen, søn af Jacob Lauridsen, i Flemlös
1705, Dnca 7 Trinit:, Karen Madsdatter, datter af Mads Madsen, i Dærup
1705, Dnca 9 Trinit:, Mette Andersdatter, datter af Anders (salige), Smid i Wolt:
1705, Dnca 10 Trinit:, Söffren Rasmussen, søn af Rasmus Söffrensen, i Wolt:
1705, Dnca 12 Trinit:, Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Jensen, i Flemlös
1705, die Mercurÿ 2 Sept:, Laurids Andersen, søn af Anders Nielsen (gamle), i Wolt:  
1705, Dnca 13 Trinit:, Peder Andersen, søn af Anders Nielsen (unge), i Wolt:
1705, Dnca 15 Trinit:, Jens Jensen, søn af Jens Söffrensen, i Wolt:
1705, die Mercurÿ 2 Decembr, Anne Esbensdatter, datter af Esben Hansen, i Höid
1706, Dnca 2 Advent.., Anders Pedersen, søn af Peder, Skræder i Woltofft
1706, Festo Circu....sionis Christi, Hans Jensen, søn af Jens Liusholt, i Dærup
1706, Dnca 2 Epiphan:, Cidsel Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen, i Fleml.
1706, Dnca Sexagesima, Karen Jörgensdatter, datter af Jörgen Lauridsen, i Mosebóé
1706, Festo Euchari.tias, Rasmus Erichsen, søn af Erich Mosebóé, i Woltofft
1706, die Mercurÿ 3 martÿ, Hans Rasmussen, søn af Rasmus (Andersen) Ørbech, i Wolt:  
1706, Dnca Judica, Christopher Hansen, søn af Hans Christophersen, i Fl:
1706, Dnca 6 Trinit:, Hans Hansen, datter af Lauridsen, i Flemlös
1706, Dnca 7 Trinit:, Maren Andersdatter, datter af Anders Andersen, i Dærup
1706, Dnca 16 Trinit:, Anna (slegfritbarn), datter af Peder Christensen, i boede Dærup, Anne Jensdatter, aff Dærup
1706, Dnca 18 Trinitat:, Jörgen Andersen, søn af Anders Jörgensen  
1706, Dnca 24 Trinit: (ret 23/24 ??), Hendrich Jóénsen, søn af Ebbe Jóénsen, i Woltofft
1706, Dnca 22 Trinit (ret 21/22), Anders Pedersen, søn af Peder Oluffsen, i Dærup
1706, Dnca 1 Adventus, Karen Andersdatter, datter af Anders, Hiulmand aff Dærup  
1706, Dnca 3 Adv:, Niels Diderichsen, søn af Diderich Povelsen, aff Wolt
1706, Dnca 4 Adv:, Karen Hansdatter (tvilling), datter af Hans, Smid aff Wolt:
1706, Dnca 4 Adv:, Mette Hansdatter (tvilling), datter af Hans, Smid aff Wolt:
1707, Festo Circum..sionis Christi, Anna Hansdatter, datter af Hans Andersen, i Flemlös  
1707, Dnca 2 Epiphan, Niels Pedersen, søn af Peder, Smid i Flemlös
1707, Dnca 6 Epiph, Hans Jörgensen, søn af Jörgen Andersen, i Wolt:
1707, die Mercurÿ 3 Martÿ, Mette Andersdatter, datter af Anders Pedersen, i Flemlös
1707, Dnca Esto mihi, Anders Lauridsen, søn af Laurids Rasmussen, aff Höid
1707, Die Mercurÿ 9 Martÿ, Claus Hansen, søn af Hans, Spillemand i Flemlös
1707, Dnca Oculi, Hans Madsen, datter af Mads Liusholt, i Wolt:
1707, Dnca Judica, Laurids Pedersen, søn af Peder Rasmussen
1707, Dnca Qvasimod., Christen Lauridsen, søn af Laurids, Smid i Wolt:  
1707, Dnca Cantate, Karen Erichsdatter, datter af Erich Mosebóé, i Wolt:  
1707, Eodem (Feria 2 Pentecostes), Karen Jörgensdatter, datter af Jörgen Andersens Hustru (Sic!), i Dærup
1707, Dnca 1 Trinit:, Rasmus Pedersen, søn af Peder Liusholt, i Wolt:
1707, Dnca 5 Trinit:, Berte Lauridsdatter (Ploug), datter af Laurids Ploug, i Wolt:  
1707, Dnca 6 Trinit:, Söffren Jörgensen, søn af Jörgen Söffrensen, i Dærup
1707, Dnca 12 Trinit:, Laurids Madsen, søn af Mads Andersen, i Wolt:
1707, Dnca 22 Trinit:, Hans Andersen, søn af Anders Aagard (antageligt Aagaard), i Wolt:
1707, Dnca 2 Adv:, Niels Hansen, søn af Hans Rasmussen, i Wolt:
1707, Eodem (Dnca 2 Adv:), Maren Hansdatter, datter af Hans, Skomager i Wolt:  
1707, Dnca 4 Adventus, Anne Hansdatter, datter af Hans Andersen, i Flemlös
1708, Festo Epiphan, Anne Esbensdatter, datter af Esben Hansen, aff Höid
1708, Dnca 4 Epiphan:, Rasmus Jensen, søn af Jens Liusholt, i Dærup
1708, Dnca Reminiscere, Kirsten Andersdatter, datter af Anders Nielsen (unge), i Wolt:
1708, Dnca Lætare, Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen, i Fleml.
1708, Die Viridium, Maren Pedersdatter, datter af Peder Rasmussen, af Wol:  
1708, Dnca Qvasimodog:, Jens Rasmussen, søn af Rasmus Jensen, i Wolt:
1708, Dnca Miscericord:, Jens Nielsen, søn af Niels Jensen, i Flemlös
1708, Eodem (Dnca Miscericord:), Anne Jörgensdatter, datter af Jörgen Lauridsen, aff Mosebóé
1708, Dnca 1 Trinit:, Peder Andersen, søn af Anders Pedersen, Fleml.
1708, Festo Joh. Baptistæ, Hans Rasmussen, søn af Rasmus Söffrensen, i Wolt:  
1708, Dnca 8 Trinit, Peder Hansen, søn af Hans Pedersen, i Wolt:
1708, Dnca 9 Trinit:, Maren Pedersdatter, datter af Peder Nielsen, i Wolt:  
1708, Eadem (Dnca 9 Trinit:), Karen (slegfritbarn), datter af Hans Simonsen, degnbens sön i Sÿllested (antageligt Søllested), Magrete Andersdatter, i Dærup
1708, Dnca 23 Trinit, Else Hansdatter, datter af Hans Pedersen, Smid i Wolt:  
1708, Dnca 4 Adventus, Maren Jepsdatter (eller Ipsdatter), datter af Jep Ploug, i Woltofft
1709, Festo Epiphan:, Morten Pedersen, datter af Peder Liusholt, i Woltofft
1709, Dnca 1 Epiphan, Anders Pedersen, søn af Peder Andersen, i W…
1709, Dnca 2 Epiph:, Cidsel Jörgensdatter, datter af Jörgen Holgersen (svært læseligt), i Flemlös  
1709, Dnca Septuaes., Cidsel Jensdatter, datter af Jens Söffrensen, i Wolt:
1709, Dnca Esto mihi, Karen Lauridsdatter, datter af Laurids, Smid i Wolt:  
1709, Dnca Judica, Maren Pedersdatter, datter af Peder Oluffsen, i Dærup
1709, Eodem (Dnca Judica), Mette Börgesdatter, datter af Börge Soldater, ibid. (Dærup)
1709, Festo Annunciat: Mariæ, Anders Hansen, søn af Hans Mosebóé, i Wolt:
1709, Eodem (Dnca Misericord.), Jacob Jörgensen (Top), datter af Jörgen Top, aff Wolt:  
1709, Dnca Jubilate, Söffren Jensen, søn af Jens Rasmussen, Kromand i Fleml.
1709, Dnca Rogate, Niels Hansen, søn af Hans Hansen, i Fleml:
1709, Eodem (Dnca Rogate), Johanne Andersdatter, datter af Anders Aagaard, i Wolt:  
1709, Dnca 3 Trinit:, Anne Hansdatter (Lunde), datter af Hans Lunde, i Wolt:
1709, Dnca 9 Trinit:, Anne Erichsdatter, datter af Erich Mosebóé, i Wolt:
1709, Dnca 10 Trinit, Karen Jörgensdatter, datter af Jörgen Söffrensen, i Wolt:  
1709, Dnca 19 Trinit:, Hans Andersen, søn af Anders Nielsen (gamle), i Wolt:
1709, Festo Micháclis, Karen Nielsdatter, datter af Niels Pedersen, Bödkier
1709, Dnca Lætare, Laurids Andersen, søn af Anders Lauridsen, i Wolt:
1709, Dnca 21 Trinit:, Mette Ebbesdatter, datter af Ebbe Jóénsen, i Wolt:  
1709, Dnca 25 Trinit:, Mette Jacobsdatter, datter af Jacob Lauridsen, i Flemlös
1709, Dnca 3 Adventus, Hans Madsen, datter af Mads Liusholt, aff Wolt:
1709, Dnca 4 Adventus, Anders Hansen, søn af Hans Andersen, aff Flemlös
1709, Eodem (Dnca 4 Adventus), Anne Pedersdatter, datter af Peder Rasmussen, i Wolt: