Flemløse, 1715-1744, trolovede/viede

Afskrift af kirkebog

Trolovede/viede 1715-1744, Flemløse sogn, Baag herred, Odense amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1715, Dnca 2 Epiphan:, Viet, Johan Engelhart,,, Johanna Kirstine Zebac,, i Rÿtboe..g
1715, Dnca 1 Trinit., Viet, Anders Hansen,,, Cidsel Hansdatter,, aff Moseboe - boende i Bucherop [Bukkerup - Søllested Sogn]
1715, Dnca 21 Trinitus [21/22 ??], Viet, Jens Mathisen,,, Gertrud Jensdatter,, bodende i Assens
1716, Dom: 6 post: Trinit:, Viet, Hans Rasmusen,,, Maren Hansdatter,, boende i Woltoft:
1716, Dom: 8 post Trinit:, Viet, Hans Andersen,,, Magrete Söffrensdatter,, aff Flemlös - boende i Bucherup
1716, Dom: 9 post Trint, Viet, Hans Andersen,,, Maren Andersdatter,, boende i Höed
1716, Dom: 10 post Trinit:, Viet, Anders Hansen,,, Karen Hansdatter,, boende i Woltoft
1717, Dom: 7 post Trint:, Viet, Hans Pedersen,,, Anna Chatrina Michelsdatter,, boende i Flemlös
1717, Dom: 9 post Trinit:, Viet, Peder Clausen,,, Maren Abdersdatter,, boende i Woltoft
1717, Dom: 12 post Trinit:, Viet, Jörgen Söffrensen,,, Kirsten Pedersdatter,, boende i Flemlös
1717, Dom: 22 post: Trinit:, Viet, Christen Frandsen,,, Maren Pedersdatter,, boende i Schÿdebierg [antagelig Skydebjerg Sogn]
1717, Dom 26 post Trinit:, Viet, Jörgen Jensen,,, Anna Pedersdatter,, boende i Woltoft
1717, Dom: 3 Advent:, Viet, Anders Oluffsen,, af Strærup, Karen Hansdatter,, af Flemlös
1718, Dom: 2 post Epiphan:, Viet, Peder Jörgensen,,, Maren Knudsdatter,, boende i Bucherup
1718, Dom: 5 post Epiphan:, Viet, Oluff Pedersen,,, Anna Melchiorsdatter,, af Strærup
1718, Dnca Jubilate., Viet, Jörgen Hansen,,, Karen Andersdatter,, boende i Woltoft
1718, Dom: 20 post Trinit:, Viet, Christen Rasmusen,,, Maren Nielsdatter,, Woltoft
1718, Dom: 2 Advent:, Viet, Anders Hansen,,, Kirsten Lauridsdatter,, Woltoft
1718, Dom: 3 Advent:, Viet, Jörgen Jörgensen,,, Ellen Knudsdatter,, boende i Sÿllested [antagelig Søllested Sogn]
1719, Fest: Johan Baptistæ, Viet, Hans Jensen,,, Anna [blank - efternavn ikke indskrevet],, Wolt:
1719, Dnca 18 post Trinit:, Viet, Hermand Hansen,,, Maren Jensdatter,, Wolt:
1719, Dnca 3 Adventus, Viet, Peder Pedersen,,, Johanna Rasmusdatter,, i Dærup
1720, Dnca 5 post Trinit:, Viet, Seba Holtermand,,, Anna Olufsdatter,, i Fleml:
1720, Dnca 25 Trinit:, Viet, Laurids Rasmusen,, af Flemlös, Margrethe .ab.tzdatter,, Trondrup [antagelig Trunderup - Jordløse Sogn]
1721, Dom: 2 post Epiphan:, Viet, Jacob Pedersen,,, Maren Andersdatter,, boende i Woltoft
1721, Dom: 2 post Epiphan:, Viet, Morten Jensen,,, Bodild Rasmusdatter,, boende i Woltoft
1721, Dom: 3 post: Epiphan:, Viet, Peder Pedersen,,, Anna Pedersdatter,, boende i Kierrum [antagelig Kærum Sogn]
1721, Festo Purificationis Mariæ, Viet, Laurids Madsen,,, Anna Madsdatter,, boende i Flemlös
1721, Dnca Reminscere, Viet, Laurids Pedersen,,, Maren Madsdatter,, boende i Höed
1721, Dnca Misericord, Viet, Peder Hansen,,, Kirsten Pedersdatter,, boende i Aborg [antagelig Gamtofte Sogn]
1721, Dnca 5 post: Trint:, Viet, Knud Lauridsen,,, Anna Rasmusdatter,, boende i Woltoft
1722, Fest: Annun Mariæ, Viet, Peder Madsen,,, Dorthe Jensdatter,, boende i Dærup
1722, Dom: Qvasimodogeniti, Viet, Laurids Torsen,,, Maren Hansdatter,, boende i Nellemose
1722, Dnca 5 post Trinit:, Viet, Povel Lauridsen,,, Maren Pedersdatter,, boende i Söebÿe
1722, Dom: 7 post Trinit:, Viet, Christen Rasmusen Pandor [Land Soldat],,, Kirsten Hendrichsdatter,, boende i Woltoft
1723, Dnca Oculi, Viet, Hans Jensen,,, Anna Madsdatter,, Dærup
1723, Dnca Judica, Viet, Anders Nielsen,,, Maren Andersdatter,, Höid
1723, Dnca 7 Trinit:, Viet, Jens Rasmusen,,, Maren Hansdatter,, af Woltoft
1723, Dnca 12 Trinit, Viet, Jens Madsen,,, Karen Pedersdatter,, boende i Grimstrup [antagelig Gamtofte Sogn]
1723, Festo Annum: Mari:, Viet, Hans Hansen,, af Ellegaard udi Schÿdebierg [antagelig Skydebjerg Sogn], Anna Rasmusdatter,, af Woltoft
1723, Feria 2 Pentecostes, Viet, Peder Pedersen,,, Kirsten Hansdatter,, af Dærup
1724, Dnca Palmarum, Viet, Jörgen Raun,,, Anna Hansdatter,, boende i Woltoft
1724, Dnca 1 Trinit, Viet, Niels Hansen Dehn,,, Maren Hansdatter,, af Woltofte - boende i Assens
1724, Dnca 2 Trinit, Viet, Christen Jensen,,, Maren Jörgensdatter,, af Dærup - boende i Ørsbierg [antagelig Ørsbjerg - Kerte Sogn]
1724, Dnca 16 Trinit:, Viet, Jens Hansen,,, Karen Pedersdatter,, boende i Brÿdegaar [Dreslette Sogn]
1724, Dnca 17 Trinit:, Viet, Hendrich Jörgensen,,, Mette Pedersdatter,, Dærup
1725, Dnca Reminiscere, Viet, Mads Andersen,,, Maren Hansdatter,, boende i Kiöng
1725, Dnca Palmar:, Viet, Mads Pedersen,,, Maren Jörgensdatter,, boende i Strandbÿe
1725, Dnca Qvasimodog:, Viet, Hans Ibsen,,, Karen Andersdatter,, Moseboe
1725, Dnca 2 Trinit:, Viet, Peder Anderse: Aagaard,,, Dorthe Jensdatter,, af Woltoft
1725, Dnca 25 Trinit:, Viet, Morten Mortensen,,, Anna Andersdatter,, boende i Saltoft [antagelig Saltofte - Kærum Sogn]
1726, Dnca Invocavit:, Viet, Laurids Hans: Lauridsen [Sic!],,, Karen Jensdatter,, boende i Trÿlle [antagelig Tylle - Søby Sogn]
1726, Dnca 10 Trinit:, Viet, Morten Hansen,,, Appelone Jacobsdatter,, boende i Flemlös
1726, Dnca 2 Advent:, Viet, Rasmus Jörgensen,,, Maren Andersdatter,, boende i Wolt:
1727, Dnca 4 Advent:, Viet, En.ol Jensen,,, Giertrud Jörgensdatter,, boende i Haarbÿe
1728, Die Mercurÿ 11 Febr, Viet, Gorm Jensen,,, Anna Oluffsdatter,, boende i Flemlös
1728, Dnca Invocavit, Viet, Anders Hansen,,, Anna Pedersdatter,, boende i Sÿl.ersted [måske Søllested]
1728, die Lunæ Dies, Viet, Rasmus Jensen,,, Anna Rasmusdatter,, boende i Woltoft
1729, Dnca Septuag:, Viet, Laurids Anders:,, af Dræslette, Karen Jörgensdatter,, af Moseboe
1729, Dnca Esto Mihi, Viet, Peder Jensen,,, Karen Jörgensdatter,, Woltoft
1729, Dnca Oculi, Viet, Söffren Jensen,,, Karen Andersdatter,, af Woltoft
1729, Dnca 8 Trinit:, Viet, Anders Madsen,,, Karen Gregersdatter,, boende i Saltofte [Kærum Sogn]
1729, Dnca 5 Trinit:, Viet, Mads Pedersen,,, Karen Jensdatter,, af Höid
1730, Dnca 1 Epiphan, Viet, Mads Madsen,,, Giertrud Jörgensdatter,, Flemlös
1730, Festo Purificat: Mariæ, Viet, Laurids Hansen,,, Mette Jensdatter,, Flemlös
1730, Dnca Oculi, Viet, Rasmus Rasmusen,, af Billeschou [antagelig Kerte Sogn], Karen Jensdatter,, Dærup
1730, Fest: Johan Baptistæ, Viet, Hans Rasmusen,,, Maren Pedersdatter,, boende i Allerup
1730, Dnca 7. post Trint:, Viet, Hans Nielsen,,, Birgitte Pedersdatter,, boende i Flemlös
1730, Dnca 8 post Trint:, Viet, Michel Hansen,,, Maren Pedersdatter,, boende i Söebÿe
1731, Dnca 2 p. Epiphan:, Viet, Jeppe Söffrensen,,, Anna Christensdatter,, boende i Kiöng
1731, Dnca Septuag:, Viet, Simon Jörgensen,,, Anna Hansdatter,, boende i Snave
1731, Dnca Reminiscere, Viet, Hans ....dsen,,, Anna Hansdatter,, boende i Muller [antagelig Mullerup - Dreslette Sogn]
1731, Dnca Qvasimodog:, Viet, Rasmus Bertelsen,,, Mette Rasmusdatter,, Flemlös
1731, Dnca Oculi, Viet, Jörgen Hansen Raun,,, Johanna Madsdatter,, Woltoft
1731, Dnca 3 p Pasche vel Jubilate, Viet, Michel Pedersen,,, Maren Jensdatter,, Dærup
1731, Dnca 1 post Trinit: ??, Viet, Peder Anders: Aagaard,,, Dorthe Hendrichsdatter,, boende i Woltoft
1732, Dnca Palmae, Viet, Hans Rasmusen,,, Johanne Pedersdatter,, Woltoft
1732, Dnca Misericord:, Viet, Jeppe Hansen,,, Dorthe Hansdatter,, boende i Woltoft
1732, Dnca 21 Trinit:, Viet, Mads Jensen,,, Karen Jörgensdatter,, Dærup
1732, Dnca 22 Trinit:, Viet, Niels Andersen,,, Barbara Hansdatter,, boende i Dærup
1732, Dnca 24 Trinit:, Viet, Hans Rasmusen,, af Glamsbierg, Dorthe Erichsdatter,, af Flemlös
1733, Dnca 1 post Epiphan:, Viet, Friderich Nielsen,,, Anna Lucia Werners,, Dærup
1733, Dnca Judica, Viet, Thoer Pedersen,,, Anna Hansdatter,, Woltoft
1733, Dnca 1 Trint:, Viet, Laurids Nielsen,,, Anna Jörgensdatter,, boende i Gamtofte
1733, Dnca 2 p: Trinit:, Viet, Niels Erichsen,,, Kirsten Hansdatter,, boende i Bre..huuset
1733, Dnca 3 p: Trinit:, Viet, Jörgen Lauridsen,,, Else Juchumsdatter,, af Dærup
1733, Dom: 5 p: Trinit, Viet, Hans Pedersen [Skomager],,, Mette Pedersdatter,, boende i Wolt:
1733, Dom: 20 p Trint:, Viet, Christopher Hansen,,, Kirsten Pedersdatter,,
1733, Dom: 8 Adventu, Viet, Stephan Jensen,,, Johanne Lauridsdatter,, boende i Dærup
1734, Dnca Invocavit, Viet, Jörgen Madsen,,, Karen Nielsdatter,, boende i Woltoft
1734, Dnca Judica, Viet, Niels Jörgensen,,, Mette Hansdatter,, boende i Kiöng
1734, Festo Trinit:, Viet, Lauridz Hansen,,, Karen Lauridzdatter,, Wolt:
1734, Festo Johannes Baptistæ, Viet, Erich Lauridsen,,, Kirsten Andersdatter,, boende i Dærup
1734, Dnca 6 p Trinit:, Viet, Stephan Lauridsen,,, Kirsten Christensdatter Hindsen,, boende i Nachscho
1734, Feria 3 Natal:, Viet, Jens Nielsen,,, Lucia Cathrine Hansdatter,, Flemlös
1735, Dnca Septuag., Viet, Laurids Pedersen,,, Johanne Hansdatter,, Höed
1735, Dnca Invocavit, Viet, Laurids Hansen,,, Karen Oluffsdatter,, boende i Sÿremose i Dreslet Sog
1735, Feria 3 Paschat:, Viet, Hans Nielsen,,, Mette Jacobsdatter,, boende i Flemlös
1735, Dnca Qvasimod:, Viet, Niels Rasmussen,,, Kirsten Christensdatter,, boende i Höed
1735, Dnca Jubilate, Viet, Söffren Rasmussen,,, Birgite Hansdatter,, boende i Woltoft:
1735, Dnca Cantate, Viet, Rasmus Tÿggesen,,, Karen Andersdatter,, boende i Woltoft
1735, Dnca 3 p Trint:, Viet, Rasmus Jensen,,, Maren Hansdatter,, boende i Woltoft
1736, Dnca 3 post Epiph:, Viet, Christen Madsen,,, Mette Hansdatter,, Dærup
1736, Dnca Misericord:, Viet, Laurids Madsen,,, Anna Magrera Jörgensdatter,, Woltof.
1736, Feria 2 Pentecostes, Viet, Casper Hansen,,, Maren Hansdatter,, boende i Flemlös
1736, Dnca Septuag:, Viet, Laurids Hansen,,, Margretha Pedersdatter,, boende i Assens
1736, Festo Annun: Mari:, Viet, Hans Jörgensen,,, Johanne Madsdatter,, boende i Woltoft
1736, Dnca 20 Trinit:, Viet, Peder Lauridsen,,, Giertrud Hendrichsdatter,, boende i Woltofte
1737, Die Lunæ 29 April:, Viet, Mads Pedersen,,, Cidsel Andersdatter,, boende i Höed
1737, Die Jovis 6te Junÿ, Viet, Peder Rasmusen,, af Haarbÿe Sogn, Dorthe Pedersdatter,, af Wolt:
1737, Die Veneris 14 Junÿ, Viet, Christian Rasmusen,,, Dorthe Jensdatter,, boende i Woltoft
1737, Die Mercurÿ 26 junÿ, Viet, Erich Jacobsen,,, Mette Jensdatter,, boende i Flemlös
1737, Die Mercurÿ 10 Julÿ, Viet, Knud Pedersen,,, Maren Oluffsdatter,, boende i Fleml
1737, Die Mercurÿ 31 Julÿ, Viet, Jörgen Lauridsen,,, Mette Jörgensdatter,, boende i Woltoft
1737, Die Mercurÿ 4de Decembr, Viet, Laurids Andersen Aagaard,,, Maren Ibsdatter,, Woltoft
1737, Die Mercurÿ 11 Decembr:, Viet, Laurids Hansen,,, Maren Hansdatter,, boende i Woltoft
1738, Die Mercurÿ 9 April:, Viet, Anders Oluffsen,,, Anna Diderichsdatter,, boende i Strærup
1738, Die Mercurÿ 16 April, Viet, Thomas Andersen,,, Karen Andersdatter,, boende i Moseboe
1738, Die Decembr. [ingen dag], Viet, Jörgen Nielsen [bödker],,, Karen Jörgensdatter,, af [Woltofte/Moseboe overskrevet]
1739, Die Mercurii 21 Jan:, Viet, Peder Hansen Ploug,,, Karen Rasmusdatter,, Flemlöse
1739, Die Mercurii 22 April:, Viet, Niels Pedersen,,, Maren Jörgensdatter,, Moseboe
1739, Die Mercurii 5. Aug:, Viet, Jörgen Andersen,,, Anna Hansdatter,, af Woltofte
1739, Die Veneris 25 Sept., Viet, Lauritz Erichsen,, af Haarbÿe, Mette Nielsdatter,, af Flemlöse
1740, Die Mercurii 13. Jan:, Viet, Peder Lauritzen,, af Saltofte, Maren Hendrichsdatter,, af Flemlöse
1740, Die Veneris 19. Febr:, Viet, Peder Rasmussen,, Skomager af Assens, Maren Jörgensdatter,, af Woltofte
1740, Die Mercurii. 15 Aug:, Viet, Lauritz Chlausen,, Smedesvend af Woltofte, Else Hansdatter,, ibid: [Woltofte]
1740, Die Martis 28 Junÿ, Viet, Hans Lauritzen,, af Flemlöse, Anna Hansdatter,, ibid: [Flemlöse]
1740, Dom: 7. p: Trinit:, Viet, Lauritz Storm,, Skomager af Woltofte, Dorothea Hans.d.,, salige Christian Skomagers Efterladte ibid: [Woltofte]
1740, Die Veneris 4. Novembr:, Viet, Rasmus Pedersen,, af Haarbÿe, Maren Andersdatter,, af Woltofte
1740, Die Jovis 2 Decembr: [Jovis=1], Viet, Niels Knudsen,, Smed af Dærup, Kirsten Pedersdatter,, af Woltofte
1740, Die Jovis 8. Decembr., Viet, Sören Simonsen,, af Strærup, Anna Hansdatter,, af Woltofte
1740, Dem: 3die Advent:, Viet, Niels Lauritzen Lÿder,, Skrædersvend af Assens, Karen Lauritzdatter,, salige Lars Hansens Efterladte.
1741, Die Mercurii 8. Febr:, Viet, Niels Giertzen,, af Brÿlle, Anna Madsdatter,, salige Mads Pedersens af Flemlöse hands Efterladte
1741, Die Mercurii 8 Martÿ, Viet, Niels Hansen,, af Flemlöse, Mette Hansdatter,, ibid: [Flemlöse]
1741, Die Mercurii 22 Martÿ, Viet, Rasmus Jensen,, Træskomand af Woltofte, Karen Nielsdatter,, af Saltofte
1741, Die Veneris 16 Junÿ., Viet, Hans Espesen,, af Höet, Karen Pedersdatter,, ibid [Höet]
1741, Die Jovis 22. Junÿ, Viet, Hans Ibsen,, Smed af Flemlöse, Anne Jacobsdatter,, ibid: [Flemlöse]
1741, Die Mercurii. 22 Nov:, Viet, Hans Jacobsen,, af Flemlöse, Kirsten Pedersdatter,, af Höet
1742, Die Martis 17 April, Viet, Niels Hansen,, i Boen paa Hellenesse, Anna Andersdatter,, af Woltofte
1742, Die Veneris 6 Julÿ, Viet, Peder Lauritzen,, af Snave, Karen Hansdatter,, af Höet
1743, Domin: Misericord, Viet, Mads Pedersen,, af Kiöng, Mette Andersdatter,, af Flemlöse
1743, Die Martis 30 Apr:, Viet, Niels Andersen,, Möller af Faaborg, Maren Jörgensdatter,, af Dærup
1743, Dom: 3 . p: Pasch:, Viet, Johan Petersen,, Vagtmester af Flemlöse, Maren Hansdatter,, af Woltofte
1743, Dom: I.ne p: Trinit:, Viet, Peder Andersen,, af Kiærumgaard, Maren Jörgensdatter,, af Flemlöse
1743, Die Mercurii. 26 Junÿ, Viet, Jacob Hansen,, af Haarbÿe, Anna Knudsdatter,, af Dærup
1743, Die Lunæ: 18 Julÿ, Viet, Hans Sörensen,, af Bregnemose [Verninge Sogn], Anne Andersdatter,, af Dærup
1744, Die Lunæ: 20 Apr:, Viet, Mads Lauritzen,, af Flemlöse, Maren Hansdatter,, ibid: [Flemlöse]
1744, Die Mercurii 10 Junÿ, Viet, Anders Hansen,, af Flemlöse, Birthe Jörgensdatter,, ibid: [Flemlöse]
1744, Die Lunæ 13 Julÿ., Viet, Rasmus Jensen,, af Saltofte, Maren Andersdatter,, af Woltofte
1744, Die Veneris 6. Nov., Viet, Jörgen Holgersen,, Ladfoget ved Steensgaard, Karen Andersdatter,, salige Thomas And: Enke i Moseboe
1744, Die Mercurii 25 Nov:, Viet, Niels Lauritzen,, af Sönderbye, Mette Pedersdatter,, af Woltofte