Flemløse, 1678-1759, døde

Afskrift af kirkebog

Fødte 1678-1694, Flemløse sogn, Baag herred, Odense amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1678, , 27 Novembr, Johanne Andersdatter, , aff Moseboe [som var besovet aff Oluff Jensen döde i Barnd..], ,
1678, , Dnca 1 Adventus, Madsdatter [Mads Oluffsens datter], , af Flemlös, , , Mads Oluffsen, ,
1678, , Dnca 4 Advent:, - [Jens Pedersens barn], , i Woltofte [begraves sammen med moderen Aplonne Jörgensdatter], ,
1678, , Dnca 4 Advent:, Apelonne Jörgensdatter, , , Jens Pedersens [hustru], i Woltofte
1678, , Dnca 4 Advent:, Jens Pedersens [barn - begraves sammen med moderen], , i Woltofte, , , Jens Pedersen, - [Aplonne Jörgensdatter],
1679, , 6 Augusti, Jens Skræders [søn], , af Woltoft, , , Jens Skræder, ,
1679, , 12 Aug:, Peder Lauridsen, , aff Wolt:, ,
1679, , 14 Julÿ, - [navn ikke indført], , , Anders Hansens [hustru], af Flemlös
1679, , 14 Julÿ, Anders Hansens [hustru - navn ikke indført], , , Anders Hansen, af Flemlös, , ,
1679, , 15 Octobr, Pedersdatter [datter af Peder Madsen], , aff Höed, ,
1679, , 17 Nov:, Hansen [søn af Hans Jörgensen], , aff Höed, ,
1679, , 17 Nov:, Hansen [søn], , aff Höed, , , Hans Jörgensen, ,
1679, , 23 Maÿ, Andersen [søn af Anders Hansen], , aff Flemlös, ,
1679, , 29 dito [Julÿ], Mads Erichsen, , af Dærup, ,
1679, , 9 Aug:, Jens Skræders [søn - var død ved fødsel], , aff Woltoft, ,
1679, , 9 Aug:, Jensen [søn - var død ved fødsel], , aff Woltoft, , , Jens Skræder, ,
1679, , Dnca 15 Trinit:, Peder Madsens [hustru - navn ikke indført], , , Peder Madsen, aff Fleml:, , ,
1679, , Dnca 2 Adv:, Michel Rÿtter, , af Höed, , , , ,
1679, , Dnca 2 Trinit, Rasmusen [søn af Rasmus Pedersen], , af Woltoft, ,
1679, , Dnca Palmarum, Hansen [søn af Hans Jensen], , aff Höed, ,
1679, , Dnca Palmarum, Jørgensen [søn af Jörgen Rasmussen], , aff Woltofte, ,
1679, , Dnca Quasimodog., Oluff Lauridsen, , i Flemlös, ,
1680, , 2 Junÿ, - [navn ikke indført], , , Niels Andersens [Bl: - hans hustru], aff Woltoft
1680, , 2 Junÿ, Niels Andersens [hustru - navn ikke indført], , , Niels Andersen [Bl:], aff Woltoft, , ,
1680, , 22 Sept:, Karen Hansdatter [Döv ?], , aff Woltoft, , , , ,
1680, , 25 Febr, Stephan Pedersen, , aff Woltoft, , , , ,
1680, , 29 dito [Sept:], Peder Pederses [hustru - navn ikke indført], , , Peder Pederse, aff Flemlös, , ,
1680, , 31 Martÿ, Anders Madsen, , aff Woltoft, ,
1680, , 5 Maÿ, Andersdatter [datter af Anders Rasmussen], , aff Woltoft, ,
1680, , 7 Junÿ, Lauridz Christensen, , af Flemlös, ,
1680, , die 27 April:, Hans Erichens [barn], , aff Dærup, , , Hans Erichen, ,
1680, , die 29 Octobr, Lauridz Andersens [datter], , aff Woltoft, , , Lauridz Andersen, ,
1680, , Dnca 1 Epiphan:, Jens Skræder, , af Woltoft, ,
1680, , Dnca a Festo Natal:, Jens Skomagers [hustru - navn ikke indført], , , Jens Skomager, af Höed, , ,
1680, , Dnca Jubilate, - [navn ikke indført], , , Hans Erichsens [hustru], aff Dærup
1680, , Dnca Jubilate, Hans Erichsens [barn - død ved fødsel, begravet sammen med moderen], , aff Dærup, , , , ,
1680, , Dnca Jubilate, Hans Erichsens [hustru - navn ikke indført], , , Hans Erichsen, aff Dærup, , ,
1680, , Dnca Lætare, Jörgen Rÿtters [moder], , aff Woltoft, ,
1680, , Dnca Reminiscere, Anders Jensens [barn], , aff Dærup, ,
1680, , Festo Omn: Sanct:, Lauridzdatter [datter - død ved fødsel], , aff Woltoft, , , Lauridz Andersen, ,
1681, , 12 Jan:, Pedersen [søn af Peder Pedersen], , aff Flemlös, ,
1681, , 12 Jan:, Pedersen, , aff Flemlös, , , Peder Pedersen, ,
1681, , 17 Maÿ, Rasmus Hansens [datter - død straks efter fødslen], , aff Woltoft, ,
1681, , 17 Maÿ, Rasmusdatter [død straks efter fødslen], , aff Woltoft, , , Rasmus Hansen, ,
1681, , 20 Decembr, Jörgensdatter [datter af Jörgen Pedersen], , aff Woltoft, ,
1681, , 20 Sept:, Rÿtterens [datter], , aff Dærup, ,
1681, , 24 dito [Maÿ], Madsdatter [datter af Mads Hiulmand], , aff Flemlös, ,
1681, , 24 Nov:, Christen Hansens [hustru - navn ikke indført], , , Christen Hansen, aff Woltoft, , ,
1681, , 27 Octobr:, Peder Plougs [søn - død ved fødsel], , aff Woltoft, ,
1681, , 29 dito [Decembr], Peder Madzens [søn - død ved fødsel], , aff Flemlös, ,
1681, , 30 Nov:, Jens Madsen, , aff Woltoft, ,
1681, , 6 Julÿ, Lauridz Lillebechs [hustru - navn ikke indført], , , Lauridz Lillebech, aff Woltoft, , ,
1681, , 6 Julÿ, Lauridz Lillebechs [udøbt barn - begravet sammen med moderen], , aff Woltoft, , , , ,
1681, , 9 Junÿ, Rasmusdatter [datter af Rasmus Jensen], , aff Flemlös, ,
1681, , Die 24 Octobr, Peder Plougs [søn], , aff Woltoft, , , Peder Ploug, ,
1681, , die 27 Decembr:, Peder Madzens [søn], , aff Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1681, , die 4 Julÿ, Lauridz Lillebechs [barn], , aff Woltoft, , , Lauridz Lillebech, ,
1681, , Die Viridium, Söffrensdatter [datter af Söffren Jörgensen], , blev om natten hos Moderen ware 17 uger, ,
1681, , Dnca 11 Trinit:, Rasmusdatter [datter af Rasmus Hansen], , aff Woltoft, ,
1681, , Dnca 3 Trinit:, Andersen [søn af Anders Skræder], , aff Woltoft, ,
1681, , Dnca 3 Trinit:, Peder Madsens [hustru - navn ikke indført], , , Peder Madsen, aff Höid, , ,
1681, , Dnca Exaudi, Rasmus Hansens [datter], , aff Woltoft, , , Rasmus Hansen, ,
1681, , Dnca Invocavit, Lauridz Jörgensens [hustru - navn ikke indført], , , Lauridz Jörgensen, aff Flemlös, , ,
1681, , Dnca Palmar, Karen Jörgensdatters [søn - navn ikke indført], , aff Woltoft, , , , Karen Jörgensdatter,
1681, , Fest: Epiphan:, Anne Madsdatters [sleffritdatter], , aff Moseboe, ,
1681, , Festo Ascensio Ch:, Christen Erichsens [hustru - navn ikke indført], , , Christen Erichsen, aff Flemlös, , ,
1681, , Festo Michäelis, Jep Hansen, , i Höid, ,
1682, , 10 Sept:, Jensdatter [datter af Jens Skomager], , aff Höid, ,
1682, , 17 Januarÿ, Lauridz Jörgensen, , af Dærup, ,
1682, , 22 Junÿ, Anne [Jens Pedersens moder], , aff Woltoft, ,
1682, , 6 Febr:, Niels Nielsens [sleffritdatter], , aff Flemlös, ,
1682, , 6 Sept:, Peder Aagaard, , af Woltoft, ,
1682, , die 28 Decembr, Rasmus Pedersens [barn], , aff Woltoft, , , Rasmus Pedersen, ,
1682, , Dnca 16 Trinit:, Lauridz Jörgensens [hustru - navn ikke indført], , , Lauridz Jörgensen, aff Flemlös, , ,
1682, , Dnca 22 Trinit:, Niels Pedersen [Bl:], , aff Woltoft, , , , ,
1682, , Dnca a Festo Natal:, Rasmus Pedersens [barn - død ved fødsel], , aff Woltoft, , , , ,
1682, , Dnca Reminiscere, Anders Pedersen, , i Woltoft, , , , ,
1683, , 16 April:, Madz Michelsen, , aff Woltoft, ,
1683, , 26 Julÿ, Hansen [søn af Hans Madsen], , aff Moseboe [bleft hos Moderen], ,
1683, , 29 Aug:, Anna [Jørgen Rÿtters Sÿster], 75, aff Woltoft, ,
1683, , 6 Junÿ, Söffrensdatter [datter af Söffren Jörgensen], , aff Flemlös, ,
1683, , 7 Nov:, Hansdatter [8 dage gammel datter af Hans Stephansen], , aff Dærup, ,
1683, , Dnca 13 Trinit, Jens Skomager, 63, i Höid, ,
1683, , Dnca Exaudi, Hans Stephansens [barn], , i Dærup, , , , ,
1683, , Dnca Exaudi, Jens Oluffsens [hustru - navn ikke indført], , , Jens Oluffsen, i Woltoft, , ,
1683, , Dnca Reminiscere, Hansdatter [datter af Hans Erichsen], , aff Dærup, ,
1684, , 14 dito [Nov:], Anne Hansdatter, 19, i Flemlös, ,
1684, , 14 dito [Nov:], Mads Pedersen, 82, i Dærup, ,
1684, , 16 Janua:, Jens Pedersen, 73, ibid [Dærup], ,
1684, , 16 Janua:, Knud Clausen, 58, aff Dærup, ,
1684, , 17 Julÿ, Jörgensdatter [datter af Jörgen Christophersen], 8, i Flemlös, ,
1684, , 23 dito [Decembr], Madsdatter [datter af Peder Madsen], 2, i Flemlös, ,
1684, , 27 Febr:, Lauridzdatter [datter af Lauridz Andersen], 18, aff Flemlös, ,
1684, , 28 Julÿ, Rasmusdatter [tvillingdatter af Rasmus Jensen], , af Flemlös, ,
1684, , 3 Sept:, Catrine Jensdatter [datter på 24 uger af Salige Jens Skomager], , af Höid, ,
1684, , 30 Aug:, Lauridz Andersen, 60, i Flemlös, ,
1684, , 31 Octobr:, Lauridzen [søn 10 dage gammel af Lauridz Lillebech], , aff Woltoft, ,
1684, , 5 Nov:, Rasmusdatter [datter på ½ aar af Rasmus Hansen], , i Woltoft, ,
1684, , Die 11 Junÿ, - [navn ikke indført], 43, , Rasmus Hansens [hustrue], i Woltoft
1684, , Die 18 Decembr, Jens Oluffsen, 79, i Woltoft, ,
1684, , die 25 Nov:, Niels Ellegaards [barn], , i Woltoft, , , Niels Ellegaard, ,
1684, , Die 28 Junÿ, Karen Lauridzdatter, 35, aff Höid, ,
1684, , Die Paschat: 3 [3. påskedag], Madz Pedersen, 70, af Flemlös, ,
1684, , Dnca 1 Advent., Niels Ellegaards [barn - var død ved fødsel], , i Woltoft, ,
1684, , Dnca 2 Advent, Hans Pedersen, 39, i Woltoft, ,
1684, , Dnca 23 Trinit:, Mads Jörgensens [hustru - navn ikke indført], 62, , Mads Jörgensen, i Flemlös, , ,
1684, , Dnca 3 Trinit:, Maren Bruns [sleffritbarn], 3, i Woltoft, , , , ,
1684, , Dnca 8 Trinit:, Rasmusdatter [tvillingdatter af Rasmus Jensen], , af Flemlös, ,
1684, , Dnca Invocav:, Peder Plougs [hustru - navn ikke indført], 29, , Peder Ploug, aff Woltoft, , ,
1685, , 1 April, Jensdatter [datter af Jens Pedersen], 1, aff Woltoft, ,
1685, , 16 Octobr:, Hans Lauridzens [søn - død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1685, , 21 Januarÿ, Andersdatter [datter af Anders Skreder], 8, i Woltoft, ,
1685, , 25 Sept:, Jörgen Christophersen, 48, i Flemlös, ,
1685, , 27 dito [Octobr:], Niels Pedersen, 71, aff Woltoft, ,
1685, , 28 Martÿ, Peder Madzens [barn på 16 uger], , i Höid, ,
1685, , die 13 Octobr, Hans Lauridzens [søn], , i Flemlös, , , Hans Lauridzen, ,
1685, , Die 26 Nov:, Kirsten Nielsdatter, 28, af Flemlös, ,
1685, , Dnca 4 Epiph:, Lauridz Jörgensen, 68, i Flemlös, ,
1685, , Dnca Invocavit, Hans Stephansens [søn på 8 dage], , aff Dærup, , , , ,
1685, , Dnca Septuag:, Söffrensen [søn af Söffren Pedersen], 18, i Dærup, ,
1685, , Festo Annunciat. Mar:, Michel Pedersen, 79, i Woltoft, ,
1685, , Festo Trinit:, Lauridz Andersen, 59, i Woltoft, ,
1686, , 29 Januarÿ, Pedersen [hjemmedøbt søn på 6 dage af Peder Ploug], , af Woltoft, ,
1686, , Die 15 Martÿ, Anna Lauridzdatters [sleffrit barn på 5 dage], , , ,
1686, , die 24 Novembr, Jens Pedersen, 70, aff Dærup, ,
1686, , die 26 Aug:, Laurids Lillebechs [barn], , i Woltoft, , , Laurids Lillebech, ,
1686, , die 26 Maÿ, Hans Stephansens [datter], , i Dærup, , , Hans Stephansen, ,
1686, , die 28 Maÿ, Lauridz Lillebechs [søn - død ved fødsel], , aff Woltoft, ,
1686, , Die 3 Martÿ, Niels Stougaards [hustru - navn ikke indført], 65, , Niels Stougaard, i Woltoft, , ,
1686, , Dnca 4 Adventy, Lauridz Jörgensen, 67, aff Flemlös, ,
1686, , Dnca Quasimodog., Rasmussen [søn af Rasmus Pedersen], 2, [2½ aar] ai Woltoft, ,
1686, , Dnca Sexagsima, Barbara Erichs, 76, af Dærup, ,
1686, , Dnca Sexagsima, Thomas Lauridzen, 78, aff Flemlös, ,
1687, , die 13 Januarÿ, Hansen [søn af Hans Erichsen], 2, aff Dærup, ,
1687, , Die 14 Januarÿ [dag usikker - rettet], Oluff Lauridzens [datter], , i Höid, , , Oluff Lauridzen, ,
1687, , Die 17 dito [Januarÿ], Hans Lauridzens [datter], , i Flemlös, , , Hans Lauridzen, ,
1687, , die 20 Januarÿ, Hans Lauridzens [datter - død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1687, , die 23 Sept:, Christensen [søn af Christen Erichsen], 2, i Flemlös, ,
1687, , die 23 Sept:, Hans Marcusens [søn], , i Woltoft, , , Hans Marcusen, ,
1687, , Die 5 Januarÿ, Hans Christensen, 39, af Woltoft, ,
1687, , Die Circumcisi..is Christi, Oluff Lauridzens [barn - død ved fødsel], , af Höid, ,
1687, , Dnca 18 Trinit:, Hans Marcusens [søn - død ved fødsel], , i Woltoft, ,
1687, , Dnca 2 Trinit:, Peder Jörgensen, 70, i Woltoft, ,
1687, , Dnca Exaudi, Hansdatter [datter af Hans Mortensen], 2, aff Woltoft, ,
1687, , Dnca Quasimod:, Sandersdatter [datter af Sander Ibsen], 8, af Dærup, ,
1688, , 15 Julÿ, Hans Lauridzens [barn], , i Flemlös, , , Hans Lauridzen, ,
1688, , 17 Julÿ, Hans Lauridzens [barn - død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1688, , 19 Julÿ, Hans Lauridzens [hustru - navn ikke indført], 25, , Hans Lauridzen, i Flemlös, , ,
1688, , die 22 Febr:, Pedersdatter [datter af Peder Madsen], 7, i Höid, ,
1688, , die 23 Febr:, Kirsten Nielsdatter [En gammel Qvinde kom her og döde hos hindis Sÿster Anne Nielsdatter], 71, fra Köng Sogn, , , , ,
1688, , Dnca 1 Trinit:, - [navn ikke indført], 57, , Söffren Hiulmands [hustrue], aff Woltoft
1688, , Dnca 1 Trinit:, Söffren Hiulmands [hustru - navn ikke indført], 57, , Söffren Hiulmand, aff Woltoft, , ,
1688, , Dnca 22 Trinit:, - [navn ikke indført], 35, , Hans Marcusens [hustrue], i Woltoft
1688, , Dnca 22 Trinit:, Hans Marcusens [hustru - navn ikke indført], 35, , Hans Marcusen, i Woltoft, , ,
1688, , Dnca 3 Epiphan:, Rasmusdatter [datter af Rasmus Pedersen], 1, i Woltoft, ,
1688, , Dnca 3 Epiphan:, Rasmusdatter, 1, i Woltoft, , , Rasmus Pedersen, ,
1688, , Dnca Jubilate, Hansen [20 uger gammel søn af Hans Andersen], , i Woltoft, ,
1688, , Dnca Miscricord., Hansdatter [datter af Hans Mortensen], 5, i Woltofte, ,
1689, , 13 Martÿ, Anna Nielsdatter, 64, , Niels Madsen [salige], i Flemlös
1689, , 16 Julÿ, Pedersen [hjemmedøbt søn på 3 dage af Peder Ploug], , i Woltoft, ,
1689, , 7 Junÿ, Jensen [søn af Jens Rasmussen], 24, aff Flemlös, ,
1689, , die 16 Jan:, Lauridzen [hjemmedøbt søn på 3 dage af Lauridz Jensen], , i Woltoft, ,
1689, , die 24 Decembr, Andersdatter [datter på 31 uger af Anders Rasmussen], , i Woltoft, ,
1689, , die 28 Nov:, Jörgen Skræder, 36, aff Dærup, ,
1689, , die 6 Febr:, Pedersen [søn på 6 dage af Peder Andersen], , i Flemlös, ,
1689, , Dnca 1 Epiphan:, Anne Jensdatter, 80, i Woltoft, ,
1689, , Dnca 2 Epiph:, Andersdatter [hjemmedøbt datter på 3 dage af Anders Thomæsen], , i Flemlös, ,
1689, , Dnca 22 Trinit:, Anna Lauridzdatters [sleffritbarn på 3 dage], , i Flemlös, ,
1689, , Dnca 25 Trinit:, Jörgensen [hjemmedøbt søn på 8 dage af Jörgen Andersen], , aff Dærup, ,
1689, , Dnca 4 Trinit:, Jensen [søn på 8 dage af Jens Pedersen], , aff Woltoft, ,
1689, , Dnca 9 Trinit:, Peder Plougs [hustru - navn ikke indført], 27, , Peder Ploug, i Woltoft, , ,
1689, , Dnca Septuagesc [Septuagesima], Lauridzdatter [datter på 14 dage af Lauridz Jensen], , aff Woltoft, ,
1689, , Dnca Trinit:, Madsen [søn af Mads Rÿtter], 25, i Woltoft, ,
1689, , Festo Purificat: Mariæ, Niels Madzen, 65, i Flemlös, ,
1690, , 10 Januarÿ, Hansdatter [datter af Hans Madsen], 3, i Mosebo, ,
1690, , 16 Januarÿ, Claus Knudsen, 26, i Dærup, ,
1690, , die 21 Maÿ, Bodild Nielsis, 71, aff Woltoft, ,
1690, , die 21 Novembris, Jens Söffrensens [søn], , aff Woltoft, , , Jens Söffrensen, ,
1690, , Die 29 April:, Lauridzen [søn af Lauridz Pedersen], 14, i Woltoft, ,
1690, , die 3 Junÿ, Pedersdatter [datter af Peder Nielsen], 3, i Flemlös, ,
1690, , die 30 Julÿ, Anders Hansen, 46, i Moseboe, ,
1690, , die 5 Nov:, Lauridzen [søn af Lauridz Pedersen], 5, i Woltoft, ,
1690, , die 7 Maÿ, Rasmussen [søn af Rasmus Hansen], 19, i Woltoft, ,
1690, , dir 28 Nov:, Oluff Jensens [hustru - navn ikke indført], 80, , Oluff Jensen, i Flemlös, , ,
1690, , Dnca 17 Trinit:, Rasmussen [søn af Hans Erichsen], 2, i Woltoft, , , Hans Erichsen, ,
1690, , Dnca 17 Trinit:, Rasmussen [søn af Rasmus Pedersen], 2, i Woltoft, ,
1690, , Dnca 19 Trinit:, Lauridzen [søn på 30 uger af Lauridz Pedersen], , i Woltofte, ,
1690, , Dnca 2 Trinit:, Cornelius Skolemester, 50, i Woltoft, ,
1690, , Dnca 5 Epiph:, Lauridzdatter [datter af Lauridz Pedersen], 1, [1½ aar] i Woltoft, ,
1690, , Dnca 6 Trinit:, Johanne Madzdatter, 70, aff Woltoft, ,
1690, , Dnca 7 Trin:, Hansen [søn på 15 uger af Hans Erichsen], , aff Dærup, ,
1690, , Dnca a Festo Natal:, Gertrud Rasmus, 100, i Woltoft, ,
1690, , Dnca a Festo Natal:, Maren Smids, 65, i Flemlös, ,
1690, , Dnca Esto mihi, Jep Pedersen, 50, i Woltoft, ,
1690, , Dnca Judica, - [navn ikke indført], 25, , Lauridz Plougs [hustrue], aff Woltoft
1690, , Dnca Judica, Lauridz Plougs [hustru - navn ikke indført], 25, , Lauridz Ploug, aff Woltoft, , ,
1690, , Eodem [Dnca 2 Trinit:], Pedersdatter [datter på ½ år af Peder Michelsen], , ibid [Woltoft], ,
1690, , Eodem [Dnca 5 Epiph:], Hansen [søn af Hans Nielsen], 1, [1½ aar] i Höid, ,
1690, , ibd [Dnca Esto mihi], Anna Madzdatters [sleffritbarn], , aff Dærup, ,
1691, , Die 11 Novembr, Peder Pedersens [hustru - navn ikke indført], 46, , Peder Pedersen, i Flemlös, , ,
1691, , Die Veneris 12 Junÿ, Rasmus Jensens [barn på 12 uger], , i Woltoft, , , , ,
1691, , Die Veneris 15 Maÿ, Jörgen, 80, Bödkier i Flemlös, , , , ,
1691, , Dnca 3 Epiphan:, Söffren Jörgensen, 67, i Woltoft, , , , ,
1691, , Dnca Festo Cicumcis: Christi, Jörgensdatter [datter af Jörgen Pedersen], 24, i Woltoft, ,
1692, , die Jovis 16 Junÿ, Karen Jörgensdatters [søn på 26 uger], , i Woltoft, ,
1692, , die Saturni 12 Martÿ, Pedersen [søn af Peder Pedersen], 6, i Flemlös, ,
1692, , Die Viridium, Mads Jörgensen, 75, i Flemlös, ,
1693, , 14 Junÿ, Jörgensdatter [datter af Jörgen Nielsen], 1, i Dærup, ,
1693, , 17 Martÿ, Peder Madsens [datter], , i Flemlös, , , Peder Madsen, ,
1693, , 25 Octobr:, Jörgen Andersen, 70, i Woltoft, ,
1693, , 25 Octobr:, Jörgensen [hjemmedøbt søn af Jörgen Nielsen], , i Höid, ,
1693, , 8 Febr:, Pedersen [hjemmedøbt søn af Peder Nielsen], , i Höid, ,
1693, , Dnca 1 Epiph:, Rasmus Lauridzen [søn af Lauridz Jensen], 22, i Woltoft, ,
1693, , Dnca 12 Trinit:, Mads Hansens [hustru - navn ikke indført], 74, , Mads Hansen, i Flemlös, , ,
1693, , Dnca 21 Trinit:, Anna, 82, , Lauridz Skræders, i Woltoft
1693, , Dnca 21 Trinit:, Hans Andersen [Substitut], 63, , ,
1693, , Dnca 21 Trinit:, Hans Nielsens [barn på 14 dage], , i Höid, ,
1693, , Festo Eucharist: 11 Febr:, - [navn ikke indført], 49, , Hans Mortens[hustrue], i Woltoft
1693, , Festo Eucharist: 11 Febr:, Hans Mortens [hustru - navn ikke indført], 49, , Hans Morten, i Woltoft, , ,
1693, , Festo Omn: Sanct:, Maren Bödkiers, 64, i Flemlös, , , , ,
1693, , Jovis 14 Decembr:, Jörgen Pedersen, 66, i Woltoft, , , , ,
1693, , Jovis 9 Martÿ, Lauridz Plougs [barn på 18 uger - bleft hos Moderen], , i Woltoft, , , , ,
1693, , Mercuris 29 Nov, Michel, 70, Bödkier i Woltoft, ,
1693, , Veneris 17 Martÿ, Pedersdatter [datter af Peder Madzen], , i Flemlös, ,
1694, , ...Decembris [klattet/overstreget], - ['...z ..ke.sen' - ulæseligt, overstreget], 59, i Woltoft, , , , ,
1694, , 28 Febr:, Peder Madzens [datter], , i Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1694, , 9 Novembr, Rasmus Jepsens [søn], , i Woltoft, , , Rasmus Jepsen, ,
1694, , 9 Novembr:, Rasmus Jensens [søn - død ved fødsel], , i Woltoft, , , , ,
1694, , Die Jovis 10 Maÿ, Peder Smids [barn på 24 uger], , i Flemlös, ,
1694, , Die Lunæ 21 Maÿ, Mette Jensdatter, 74, Flemlös, ,
1694, , die Martis 23 Jan:, Peder Hansens [hustru - navn ikke indført], 68, , Peder Hansen, i Woltoft, , ,
1694, , Die Mercu: 28 Feb:, Peder Madzens [barn - død ved fødsel], , i Flemlös, , , , ,
1694, , Die Mercuris 18 April:, Peder, 42, Skreder i Flemlös, ,
1694, , Die Veneris 23 Martÿ, Hans Jensens [hustru - navn ikke indført], 72, , Hans Jensen, aff Höid, , ,
1694, , Dnca 2 Epiph:, Anders Nielsens [barn på 14 dage], , i Woltoft, , , , ,
1694, , Dnca 7 Trinit:, Anne, 79, , Niels Pedersen [salige], i Woltoft, , ,
1694, , Dnca Lætare, Pedersen [søn af Peder Nieldsen], 14, [14½ aar] i Flemlös, ,
1694, , Dnca Quasimodog., Pedersen [søn af Peder Hansen], 24, aff Woltoft, ,
1694, , Martis 30 Octobr:, Erich Albertsen, 33, [usikkert 33/35/38 aar] tienende i Woltoft, ,
1694, , Veneris 28 Sept:, Söffren Pedersen, 78, i Dærup, ,
1695, , Die Mercurÿ 6 Martÿ, Peder Madzens [barn død ved fødsel], , i Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1695, , Dnca 22 Trinit [usikkert - kilde skadet], Anders Hiulmands [hustru - navn ikke indført], 85, , Anders Hiulmand, i Dærup, , ,
1695, , Dnca 25 Trinit:, Jensen [søn af Jens Nielsen], , [½ aar] i Woltoft, ,
1695, , Dnca 4 Adventus, Michel Madzen, 52, i Woltoft, ,
1695, , Dnca Cantata, Michel Madzens [hustru - navn ikke indført], 45, , Michel Madzen, i Woltoft, , ,
1695, , Dnca Misericord., Rasmussen [søn af Rasmus Ørbech], 5, i Woltoft, ,
1695, , Dnca Palmarum, Hans Mortensen, 51, i Woltoft, ,
1695, , F.... 2 Natal:, Rasmus Jensens [søn - død ved fødsel], , af Woltoft, ,
1695, , Fer: 2 Natal:, Rasmus Jensens [søn], , aff Woltoft, , , Rasmus Jensen, ,
1695, , Festo Ascensionis Christi, Jens Söffrensens [hjemmedøbt nyfødte barn], , ved hende - Moderen, ,
1695, , Jovis 7 Martÿ, Jörgen Jörgensen, 29, tiente i Flemlös, ,
1695, , Lunæ 23 Sept:, Peder Nielsen [kilde skadet], 48, i Flemlös, ,
1695, , Mercurÿ 1 Maÿ, Michel Madzens [barn på 17 dage], , i Woltoft, ,
1695, , Mercurÿ 13 Martÿ, Anders Hansen, 74, i Woltoft, ,
1695, , Mercurÿ 14 Augusti, Jörgen Rasmussen [søn af Rasmus Pedersen], 1, i Woltoft, ,
1695, , Mercurÿ 17 April:, Jens Rasmussens [Stiffsön], 33, i Flemlös, ,
1695, , Mercurÿ 6 dito [Martÿ], Peder Madzens [barn - død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1695, , Veneris 1 Martÿ, - [navn ikke indført], 40, , Hans Erichsens [hustrue], i Dærup
1695, , Veneris 13 Septembr, Anders Rasmussen, 59, i Woltoft, ,
1695, , Veneris 15 Febr:, Anders Andersens [barn], 2, i Flemlös, ,
1695, , Veneris 20 Decembr, - [navn ikke indført], 79, , Madz Lauridzens [hustrue], i Woltoft
1695, , Veneris 20 Decembr, Madz Lauridzens [hustru - navn ikke indført], 79, , Madz Lauridzen, i Woltoft, , ,
1695, , Veneris 28 Junÿ, Erich Pedersens [barn], 1, i Flemlöse, ,
1696, , 16 Maÿ die Saturnie, Niels, 42, Smed i Woltoft, ,
1696, , die Martis 15 Sept:, Peder Madzens [barn - død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1696, , die Martis 15 Sept:, Peder Madzens [barn], , i Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1696, , Die Martis 24 Novembr, Niels Andersen, 74, i Woltoft, ,
1696, , Die Mercurÿ 17 Junÿ, Rasmus Hansen, 64, i Woltoft, ,
1696, , Die Mercurÿ 27 Julÿ, Kirsten Christensdatter, 76, i Flemlös, ,
1696, , die Saturni 14 Martÿ, Rasmus Nielsens [barn], , i Woltoft, , , Rasmus Nielsen, ,
1696, , Dnca 11 Trinit:, Elisabeth Pedersdatter, 60, Flemlös, , , , ,
1696, , Dnca 18 Trinit:, Esbensdatter [datter på 10 uger af Esben Hansen], , i Höid, ,
1696, , Dnca 4 Trinit:, Hans Hansen [gl: aftachet Söldat], 64, i Dærup, , , , ,
1696, , Dnca 5 Trinit:, Hans Jensen, 78, i Höed, ,
1697, , Die ... 18 Julÿ [overskrevet], Hans Andersen, 78, i Flemlös, ,
1697, , Die Jovis 2 Sept:, Ebbe Jörgensens [barn], 1, i Woltoft, ,
1697, , die Jovis 23 Sept:, Rasmusdatter [datter af Rasmus Söffrensen], 1, i Woltoft, ,
1697, , die Lunæ 6 Decembr, Hans Madsen, 42, i Moseböe, ,
1697, , die Martis 25 Maÿ, Karen Stougaards, 74, i Woltoft, ,
1697, , die Mercurÿ 24 Nov:, Jens, 70, Kurvemand i Dærup, ,
1697, , die Mercurü 28 April:, Kirsten Madzdatter [datter af Madz Jörgensen], 27, i Flemlös, ,
1697, , die Mercurÿ 3 Febr:, Morten Jörgensen, 33, i Woltoft, ,
1697, , Dnca 2 Epiphan:, Erich Madzen [søn af Mads Erichsen], 24, i Dærup, ,
1697, , Dnca 23 Trinit:, Pedersen [søn på 4 uger af salige Peder Andersen], , i .. [måske Flemlös], ,
1697, , Dnca 5 Trinit:, Anne Nielsdatter [datter af Niels Ebbesen], 24, i Woltoft, ,
1697, , Dnca Reminiscere, Niels Hansen, 64, i Flemlös, ,
1697, , Eodem [Die ... 18 Julÿ (overskrevet)], - [En .u.... f.llig ung karl her], 24, , ,
1698, , die Martis 28 Junÿ, Peder Nielsens [son], , i Höid, , , Peder Nielsen, ,
1698, , Die Martis 31 Maÿ, Hans Söffrensen, 30, aff Woltoft, ,
1698, , die Mercuri 22 Junÿ, Peder Madzens [datter], , aff Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1698, , Die Mercurÿ 20 April, Niels Ellegaard, 58, i Woltoft, ,
1698, , Die Veneris 13 Maÿ, Jesper, 71, Skomager i Woltoft, ,
1698, , Die Veneris 8 April, Jörgen Madzens [hustru - navn ikke indført], 68, , Jörgen Madzen, i Höid, , ,
1698, , Dnca 15 Trinit, Madz Christensens [hustru - navn ikke indført], 60, , Madz Christensen, i Flemlös, , ,
1698, , Dnca 3 Adventy, Jensen [søn på 5 dage af Jens Söffrensen], , i Woltoft, , , Jens Söffrensen, ,
1698, , Dnca Esto mihi, Jörgen Söffrensens [hustru - navn ikke indført], 34, , Jörgen Söffrensen, i Dærup, , ,
1698, , Dnca Sexagesinca, Hans Henningsen, 74, i Woltoft, , , , ,
1698, , Feria 3 Paschatos, Pedersdatter [datter på 3 dage af Peder Madzen], , i Höid, , , Peder Madzen, ,
1699, , Die Jovis 23 Febr:, Peder Nielsens [hustru - navn ikke indført], 32, , Peder Nielsen, i Höid, , ,
1699, , Die Martis 7 Feb:, Hans Nielsen, 46, i Höid, , , , ,
1699, , Die Veneris 14 April:, Jep Pedersen, 78, aff Dærup, , , , ,
1699, , Die Veneris 16 Junÿ, Rasmussen [søn af Rasmus Nielsen], 9, i Woltoft, ,
1699, , Die Veneris 3 Febr:, Barbara, 67, , Madz Michelsens, i Mosebo
1699, , Dnca Miscericord, Maren, 64, , Jens Hvids, af Dærup
1699, , Dnca Oculi, Madz Oluffsens [hustrues söster - 'blind gl. pige'], , aff Flemlös, , , , ,
1699, , Dnca Palmarum, Rasmusdatter [datter på 8 dage af Rasmus Andersen], , aff Dærup, ,
1699, , Festo Johannes Bapt:, Lauridzen [søn på 5 uger af Lauridz Ploug], , i Woltoft, ,
1700, , Die 4 Januarÿ, Madz Madzens [hustru - navn ikke indført], 68, , Madz Madzen, af Dærup, , ,
1700, , Die 6 Maÿ, Jörgensdatter [hjemmedøbt datter på 5 dage af Jörgen Madzen], , i Höid, ,
1700, , Die Lunæ 13 Sept:, Knud Jensens [hustru - navn ikke indført], 63, , Knud Jensen, i Woltoft, , ,
1700, , Die Martis 26 Octobr:, Maren Söffrensdatter [sleffritbarn på 1 dag], , aff mig hiemmedöbt, , , , ,
1700, , Die Mercurÿ 20 Octobr:, Pedersdatter [datter af Peder Nielsen], , bleff aff mig hiemmedöbt om natten og döde om morgenen, , , Peder Nielsen, ,
1700, , Die Saturni 29 Maÿ, Nicolaus Nissen [gammel Söldat], 80, , , , , ,
1700, , Dnca 21 Trinit:, Niels Stougaard, 92, i Woltoft, , , , ,
1700, , Dnca Exaudi, Jensen [søn af Jens Pedersen], 13, i Woltofte, ,
1700, , Dnca Invocavit, Benedicht Nielsdatter, 42, aff Höid, ,
1700, , Dnca Septuages., Jens Söffrensens [barn på 3 dage], , i Woltoft, ,
1700, , Feria 1 Pentacostes, - [En gammel mand paa sin bettelgang], , döde i Dærup - aff Jÿdland , ,
1700, , item [Dnca Invocavit], Esbensen [søn på 20 uger af Esben Hansen], , ibid [Höid], ,
1701, , Die Jonis 13 Maÿ, Jörgen Söffren....s [barn], , i Woltoft, , , Jörgen Söffren...., ,
1701, , Die Jonis 3 Febr:, Madz Lauridzen, 75, i Woltoft, ,
1701, , Die Jovis 12 Maÿ, Jörgen Söffrensens [barn - død ved fødsel], , , ,
1701, , Die Jovis 3 Martÿ, Hans Andersen, 47, i Woltoft, ,
1701, , Die Martis 19 Julÿ, Peder Nielsen, 40, i Höid, ,
1701, , Die Martis 4 Octobr, Jörgen Rasmussens [hustru - navn ikke indført], 66, , Jörgen Rasmussen, i Woltoft, , ,
1701, , Die Mercurÿ 3 Augusti, Rasmussen [søn på 8 dage af Rasmus Andersen], , i Dærup, ,
1701, , Die Saturni 21 Decembr, Aplonne Hansdatter, 66, i Flemlös, ,
1701, , Die Saturni 22 Januarÿ, Rasmus Nielsen, 50, i Woltoft, ,
1701, , Die Saturni 4 Junÿ, Jens Liusholts [hustru - navn ikke indfort], 34, , Jens Liusholt [Lysholt], i Dærup, , ,
1701, , Die Saturni 7 Maÿ, Kirsten Oluffs, 66, i Flemlös, , , , ,
1701, , Die Veneris 15 April:, Maren Smids, 86, i Woltoft, , , , ,
1701, , Die Viridium, Madz Madzens [hustru - navn ikke indført], 32, , Madz Madzen, i Dærup, , ,
1701, , Dnca 15 Trinit, Madzen [søn på 8 dage af Madz Christensen], , i Flemlös, ,
1701, , Dnca 2 Adventus, Sander Ibsen, 70, i Dærup, ,
1701, , Dnca 8 Trinit:, Hans Höÿrup, 70, i Woltoft, ,
1701, , Dnca Exaudi, Mads Rÿtter, 70, i Woltoft, ,
1701, , Dnca Palmare, Madz Madzens [barn], , udi Dærup, , , Madz Madzen, ,
1701, , Dnca Palmarum, Madz Madzens [barn - død ved fødsel], , i Dærup, , , , ,
1701, , Festo Eucharistias, Jensdatter [datter på 5 uger af Jens Söffrensen], , i Woltoft, ,
1702, , ...is 19 Augusti, Rasmus Moseboe, 67, i Woltoft, ,
1702, , 4 Januarÿ, Jensdatter [datter på 3 uger af Jens Söffrensen], , i Woltoft, ,
1702, , Die Mercurÿ 15 martÿ, Maren Lauridzdatter, 42, aff Höid, ,
1702, , Dnca 16 Trinit, Pedersen [søn af Peder Smid], 1, [1½ aar] i Flemlös, ,
1702, , Dnca 18 Trinit., Rasmussen [søn på 6 uger af Rasmmus Jensen], , i Woltoft, ,
1702, , Dnca 3 Epiph:, Dorthe Ellegaards, 75, i Woltoft, ,
1702, , Dnca 5 Epiph:, Peder Hansens [søn på 1 dag], , i Woltoft, ,
1702, , Jonis 15 Martÿ, Maren Lauridzdatters [barn], , aff S... [overskrevet - ulæseligt], , , , Maren Lauridzdatter,
1702, , Jovis 11 Maÿ, Berte Rÿtters, 76, i Woltoft, ,
1702, , Jovis 18 Maÿ, Hans Jörgensens [hustru - navn ikke indført], 64, , Hans Jörgensen, i Woltoft, , ,
1702, , Lunæ 14 Augusti, Jens Liudsholts [Lysholts barn], , i Dærup, , , Jens Liudsholt [Lysholt], ,
1702, , Lunæ 28 Junÿ, Niels Andersens [salige - hans hustru - navn ikke indført], 63, , Niels Andersen [salige], i Woltoft, , ,
1702, , Lunæ 3 Julÿ, Jörgen Pedersen, 80, i Flemlös, , , , ,
1702, , Martis 12 Sept:, Jörgen Pedersen, 70, Rÿtter i Woltoft, , , , ,
1702, , Martis 13 Junÿ, Maren Skræders, 78, i Woltoft, , , , ,
1702, , Martis 21 Martÿ, Rasmus Moseboes [hustru - navn ikke indført], 63, , Rasmus Moseboe, i Woltoft, , ,
1702, , Mercurÿ 24 Maÿ, Jörgen Lauridzens [hustru - navn ikke indført], 44, , Jörgen Lauridzen, udi Moseboe, , ,
1702, , Mercurÿ 28 Junÿ, Söffren Jörgensen, 63, i Flemlös, , , , ,
1702, , Veneris 15 Decembr, Anders Stigsen, 70, i Flemlös, , , , ,
1703, , 15 Febr, Erich Rasmussens [hustru - navn ikke indført], 25, , Erich Rasmussen, i Woltoft, , ,
1703, , 7 Febr, Rasmus Ørbechs [barn], , i Woltoft, , , Rasmus Ørbech, ,
1703, , die Martis 11 Sept:, Jörgen Söffrensens [hustru - navn ikke indført], 31, , Jörgen Söffrensen, i Woltoft, , ,
1703, , die Martis 21 Augusti, Peder Madzens [hustru - navn ikke indført], 42, , Peder Madzen, i Flemlös, , ,
1703, , die Martis 24 April:, Lauridz Plougs [barn], , i Woltoft, , , Lauridz Ploug, ,
1703, , die Saturni 14 April:, Hans Liusholt [Lysholt], 82, i Dærup, , , , ,
1703, , Dnca 10 Trinit, Peder Madzens [barn], , i Flemlös, , , Peder Madzen, ,
1703, , Dnca 11 Trinit, Hans Christophersens [barn], , i Flemlös, , , Hans Christophersen, ,
1703, , Dnca 16 Trinit:, Rasmussen [hjemmedøbt søn på 2 dage af Rasmus Jensen], , i Woltoft, ,
1703, , Feria 3 Paschatos, Espensen [søn på 14 dage af Espen Hansen], , i Woltoft, ,
1704, , 13 Febr:, Hans Rasmussens [barn], , i Woltoft, , , Hans Rasmussen, ,
1704, , 3 Sept Die Mercurÿ [11 Trinit rettet], Rasmussen [søn på 12 uger af Rasmus Ørbech], , i Woltoft, ,
1704, , Die Mercurÿ 12 Decembr, Erich Rasmussens [datter - død ved fødsel], , i Woltoft, ,
1704, , die Mercurÿ 16 Julÿ, Jens Söffrensens [barn], , i Woltoft, , , Jens Söffrensen, ,
1704, , die Mercurÿ 17 Decembr, Erich Rasmussens [datter], , i Woltoft, , , Erich Rasmussen, ,
1704, , Dnca 1 Epiphan:, Anders, 80, Skræder i Woltoft, ,
1704, , Dnca 11 Trinit, Hans Erichsens [tvilling barn], , i Dærup, , , Hans Erichsen, ,
1704, , Dnca 21 Trinit., Anders Nielsens [gamle: - hans barn], 4, i Woltoft, , , , ,
1704, , Dnca à Natal:, Esben Hansens [barn], , aff Höid, ,
1704, , Dnca Jubilate, Rasmus Andersens [barn], , i Dærup, , , Rasmus Andersen, ,
1704, , Dnca Septuag., Jens Pedersens [slegfredbarn ... ... datter], , i Woltoft, , , , ,
1704, , Eodem [Dnca 21 Trinit.], Nielsen [søn på 9 uger af Niels Jensen], , i Flemlös, ,
1704, , Saturni 2 Augusti, Peder Ploug, 56, i Woltoft, ,
1704, , Veneris 13 Junÿ, - [navn ikke indført], 70, , Madz Hansens [hustru], i Höid
1704, , Veneris 13 Junÿ, Madz Hansens [hustru - navn ikke indført], 70, , Madz Hansen, i Höid, , ,
1705, , Die 16 dito Mercurij [Decemb], Jens Nielsen [gaardmands barn], 2, , ,
1705, , Die 19 Aug., Hans Spillemands [barn], , i Flemlös, ,
1705, , Die Jovis [24 Decembr], Anders Smids [salige - hans barn 20 uger], , i Woltofte, ,
1705, , Die Lunæ 7 Decembr, Anne, 59, , Lauridz Andersens [salige - hans hustru], i Woltofte
1705, , Die Martis 21 Octobr, Peder Liusholtz [Lysholt - hans barn], , aff Woltofte, ,
1705, , Die Martis 6 Octobr, Rasmus Söffrensens [barn], 4, i Woltofte, ,
1705, , Die Mercurij 2 Decembr, Jep Plougs [stiffbarn 2½ Aar], , i Woltofte, ,
1705, , Die Mercuris 10 Junij, Anders Andersens [barn], , aff Dærup, ,
1705, , Die Mercurÿ 11 Nov:, Peder Liushols [barn 2½ Aar], , i Woltofte, ,
1705, , Die Saturn: 17 Sept:, Rasmus Hansens [barn], , i Flemlös, ,
1705, , Die Saturni 1 Aug., Peder Oluffsens [barn], , i Dærup, ,
1705, , Die Saturni 11 April., Sidzel Jensis, 76, i Woltofte, ,
1705, , die Saturni 28 Nov:, Ebbe Jörgensens [abortus], , i Woltoft, , , Ebbe Jörgensen, ,
1705, , Die Saturnis 6 Junij, Lauridz Pedersen, 69, i Woltofte, ,
1705, , Die Veneris 11 Decemb, Rasmus Pedersens [hustru - navn ikke indført], 51, , Rasmus Pedersen, i Woltofte, , ,
1705, , Die Veneris 4 Sept., Gregers Lauridzens [stiffbarn], 6, i Woltofte, ,
1705, , Dnca 1 Adv:, Lauridz Smeds [barn], 2, i Woltofte, ,
1705, , Dnca 11 Trinit:, Ellen Knudsdatter [slefftit barn], , , ,
1705, , Dnca 11 Trinit:, Jörgen Söffrensens [2 pigebörn], , i Dærup, ,
1705, , Dnca 13 Trinit:, Hans Christophersens [barn], , i Flemlös, ,
1705, , Dnca 16 Trinit:, Anders Nielsens [gamle - hans barn 14 dage], , i Woltofte, ,
1705, , Dnca 2 Adventuy, Andersen [Anders Nielsens søn], , aff Woltofte, ,
1705, , Dnca 2 Adventuy, Rasmus Pedersens [Sÿster], 70, i Woltofte, ,
1705, , Dnca 22 Trinit:, Andersdatter [Anders Jörgensens datter], 3, i Woltofte, ,
1705, , Dnca 22 Trinit:, Christen Hansens [barn - død ved fødsel], 1, - - [Woltofte], ,
1705, , Dnca 4 Adv:, Jens Nielsen [huusmands barn], 9, , ,
1705, , Dnca 7 Trinit, Anders Brÿgger, 66, i Flemlös, ,
1705, , Dnca 8 Trinit, Jacob Lauridzens [barn], 3, i Flemlös, ,
1705, , Dnca Cantate, Jörgen Rasmussen [Rÿtter], 75, i Woltofte, ,
1705, , Dnca Palmarum, Rasmus Andersens [barn - død ved fødsel], , , ,
1705, , Festo Ascensionis Christi, Anders Smid, 40, i Woltofte, ,
1705, , Festo Ascensionis Christi, Jörgen Söffensens [barn 12 dage], , ibid [Woltofte], ,
1705, , Festo Joh. Baptistæ, Anders Hiulmands [barn], , aff Dærup, ,
1705, , Festo Omniue. Sanct:, Maren [salige Hans Degns kone], 80, , Hans Degns [salige], , , ,
1706, , Die Jovis 16 Decembr, - [navn ikke indført], 30, ibid [Höid], Hans Madzens [hustru],
1706, , Die Jovis 16 Decembr, Esben Hansens [barn], 1, i Höid, ,
1706, , Die Jovis 16 Decembr, Hans Madzens [hustru - navn ikke indført], 30, ibid [Höid], Hans Madzen, , , ,
1706, , Die Mercurij 17 Febr, Erichsen [Erich Rasmussens søn 8 dage], , i Woltofte, ,
1706, , Die Mercurij 6 Octobr, Kirsten Jensdatters [sleffrit barn], , aff Dærup, ,
1706, , Die Saturni 30 Januarij, Rasmus Jensens [hustru - navn ikke indført], 36, i Woltofte, Rasmus Jensen, , , ,
1706, , Die Veneris 12 Febr, Anders Andersen, 27, i Woltofte, ,
1706, , Die Veneris 16 April:, - [navn ikke indført], 35, i Höid, Jörgen Madzens [hustru],
1706, , Die Veneris 16 April:, Hans Pedersen [Skomagers barn], , i Woltofte, ,
1706, , Die Veneris 16 April:, Jörgen Madzens [hustru - navn ikke indført], 35, i Höid, Jörgen Madzen, , , ,
1706, , Die Veneris 22 Octobr, - [navn ikke indført], 35, aff Woltofte, Peder Hansens [hustru],
1706, , Die Veneris 22 Octobr, Peder Hansens [hustru - navn ikke indført], 35, aff Woltofte, Peder Hansen, , , ,
1706, , Dnca 11 Trinit:, Jörgen Lauridzens [stiffdatter], , i Moseb[oe], , , , ,
1707, , 14 Januarÿ, Rasmus Jensens [sön], , i Woltoft, , , Rasmus Jensen, ,
1707, , Die Jovis 14 Decembr, Hans Skomagers [Hans Pedersen Skomagers barn], 3, i Woltofte, ,
1707, , die Jovis 20 Januarÿ, Hans Erichsens [søn død ved fødsel], , i Dærup, , , Hans Erichsen, ,
1707, , Die Jovis 28 April:, Hans Jörgensen, 70, af Woltofte, ,
1707, , Die Jovis 28 Julij, - [navn ikke indført], 69, i Woltofte, Jörgen Plougs [hustru],
1707, , Die Jovis 28 Julij, Jörgen Plougs [hustru - navn ikke indført], 69, i Woltofte, Jörgen Ploug, , , ,
1707, , Die Litaniarium 20 Maij, Lauridz Smeds [barn 4 uger], , i Woltofte, ,
1707, , Die Martis 11 Octobr, Karen Christensdatter, 70, i Höid, ,
1707, , Die Martis 19 Julij, Peder Liusholts [Lysholt - hans barn 3 uger], , , ,
1707, , Die Mercurij - 5 Januarij, Bertel Andersen, 70, i Flemlös, ,
1707, , Die Mercurij 16 Martij, Karen Andersdatter, 30, i Woltofte, ,
1707, , Die Mercurij 23 Febr, Hans Smeds [Hans Pedersen Smed - hans barn 9 uger], , i Woltofte, ,
1707, , Die Veneris 15 Julij, Peder Liusholts [hustru - navn ikke indført], 30, i Woltofte, Peder Liusholt [Lysholt], , , ,
1707, , Dnca 1 Epiph:, Hans Andersens [barn 8 dage], , i Flemlös, ,
1707, , Dnca 17 Trinit, Anne [.ue vern ands sleffrit barn ?], 1, aff Dærup, ,
1707, , Dnca 18 Trinit, Madz Madzens [barn - hjemmedøbt 4 dage], , , ,
1707, , Dnca Palmarum, Pedersen [Peder Rasmussens søn på 8 dage], , i Woltofte, ,
1708, , Die Jovis 11 Octobr, Hans Lundes [hustru - navn ikke indført], 81, aff Flemlös, Hans Lunde, , , ,
1708, , Die Jovis 4 Junij, Pedersen [Peder Smids søn 4½ Aar ], , i Flemlös, , , Peder Smid, ,
1708, , Die Mercurij 2 Maij, Dorthe Povels, 80, aff Woltofte, , , , ,
1708, , Die Mercurij 2 Maij, Lauridzdatter [Lauridz Rasmussens datter], 3, i Höid, , , Lauridz Rasmussen, ,
1708, , Die Mercurij 7 Martij, Jens Nielsen [Huusmands barn], 1, , , , , ,
1708, , Dies Martis 15 Augusti, Maren Hansis, 70, aff Flemlös, , , , ,
1708, , Dnca 18 Trinit:, Hans Hansen [hjemmedøbt 4 dage gammel], , aff Woltofte, , , , ,
1708, , Dnca 2 Adventus, Hans Biergmand [efternavn usikkert], 70, aff Flemlös, , , , ,
1708, , Dnca Exaudi, Andersen [Anders Aagaards søn 26 uger], , i Woltofte, , , Anders Aagaard, ,
1708, , Dnca Jubilate, Hans Lundes [hustru - navn ikke indført], 75, i Dærup, Hans Lunde, , , ,
1708, , Dnca Miscricordias, Erichsen [Erich Rasmussens søn], 1, i Woltofte, , , Erich Rasmussen, ,
1708, , Festo Ascensionis Christo, Madz Christensen, 70, i Flemlöse, , , , ,
1708, , Festo Epiphanias, Jörgensen [Jörgen Andersens søn], 1, i Woltofte, ,
1708, , Festo Visit: Mariæ, Gregers Lauridzens [datter], 4, [antageligt Woltofte], ,
1709, , [ingen dato], Rasmus Andersens [barn død ved fødsel], , i Dærup, , , Rasmus Andersen, ,
1709, , Die Jovis 16 Maij, Madz Liusholt [Lysholt - .pshaard. barn 10 uger], , aff Woltoft, , , , ,
1709, , Die Jovis 31 Januarij, Peder Andersen [Söldat - hans barn 4 uger], , i Woltofte, , , , ,
1709, , Die Lunæ 28 Januarij, Niels Ubbesen, 86, i Woltoft, , , , ,
1709, , Die Mercurij 17 April:, Hans Spillemand, 50, i Flemlös, , , , ,
1709, , Die Mercurij 20 Febr, Söffren Jörgensen, 41, i Höid, , , , ,
1709, , Die Mercurij 22 Maij, Madzdatter [Madz Nielsens datter], 19, i Dærup, ,
1709, , Die Mercurij 31 Julij, Hans Hansens [barn 8 uger], , i Flemlös, ,
1709, , Die Mercurij 6 Martij, Maren [Pedersdatter], 76, , Niels Ubbesens [salige - hans hustru], [antageligt Woltoft]
1709, , Die Saturni 7 Decembr, Hans Stephansen, 57, i Dærup, , , , ,
1709, , Dnca 11 Trinit:, Hans Hansens [barn], , aff Flemlös [måske dobbelt indført - se foranstående], ,
1709, , Dnca 12 Trinit, Mads Madzens [barn], , aff Dærup [måske dobbelt indført - se foranstående], ,
1709, , Dnca 12 Trinit, Madz Madzens [barn 9 uger], , i Dærup, ,
1709, , Dnca 2 Adventus, Nielsen [Niels Jensens søn], 5, aff Flemlös, ,
1709, , Dnca 22 Trinit, Rasmus Andersens [barn - død ved fødsel], , aff Dærup, ,
1709, , Dnca Jubilate, Lauridz Rasmussens [barn], 1, aff Höid, ,
1709, , Dnca Judica, Johanne Lauridzes, 68, aff Woltofte, ,
1709, , Dnca Trinit:, Jens Liusholts [Lysholt - hans barn 1½ Aar], , aff Dærup, ,
1709, , Feria 2 Pentacostes, Anne Söffrens [ugt], 70, aff Dærup, ,
1709, , Ferio 3 Natal:, Madz Liusholts [Lysholt - hans barn 4 uger], , aff Woltofte, ,
1709, , Festo Visitat: Mariæ, Hans Lunde, 69, af Dærup, ,
1709, , Festo Visitat: Mariæ, Hans Lunde, 69, aff Dærup [dobbelt indført - se foranstående], ,
1710, , Die Jovis 18 Decembr, Kirsten, 79, , Jacobs [Salige Hr:],
1710, , Die Lunæ 12 Maij, Jörgen Andersen, 61, aff Dærup, ,
1710, , Die Mercurij 4 Junij, Madzen [Madz Nielsens søn], 22, aff Dærup, ,
1710, , Die Saturnij 28 Junij, Peder Smid, 57, af Flemlös, ,
1710, , Die Veneris 9 Maij, Nielsdatter [Niels Degns datter], 26, i Woltofte, ,
1710, , Dnca 12 Trinit:, Anne Bödkiers, 70, aff Woltofte, ,
1710, , Dnca 15 Trinit:, Rasmus Ørbechs [barn 8 uger gammel], , [måske Woltofte], ,
1710, , Dnca Misericord., Jörgen Hansens [barn], 1, i Flemlös, ,
1710, , Dnca Reminiscere, Diderichsen [Diderich Povelsens søn 14 ug(er)], , aff Woltofte, ,
1711, , Die Lunæ 27 April:, Madz Nielsen, 56, aff Dærup, ,
1711, , Die Lunæ 30 Martij, Karen Wichmand [Min egen salige Hustru], 52, [Flemløse Præstegaard], ,
1711, , Die Martis [21 April], Anders Andersens [barn], , i Dærup, ,
1711, , Die Mercurij 15 Aug., Lauridz Söffrensen, 41, [Alder rettet] - af Dærup, ,
1711, , Die Mercurij 28 Januarij, Anne Gorms, 80, aff Woltofte, ,
1711, , Die Mercurij 7 Octobr, Pedersdatter [Peder Madzens datter], , aff Flemlös, ,
1711, , Die Veneris 11 Decembr, Rasmus Skomagers [hustru - navn ikke indført], 50, aff Woltofte, Rasmus Skomager, , , ,
1711, , Die Veneris 17 April., - [En gammel march hyrde], , aff Dærup, ,
1711, , Die Veneris 22 Maij, Jens Liusholts [Lysholt - hans barn], 1, aff Dærup, ,
1711, , Die Veneris 3 April., Hans Hansen, 26, af Höid, ,
1711, , Dnca 3 Adventus, Jörgensen [Jörgen Lauridzens søn], 8, aff Moseboe, ,
1711, , Dnca Invocavit, Peder Madzen, 64, aff Flemlös, ,
1711, , Dnca Palmarum, Karen Jenses, 74, aff Dærup, ,
1711, , Dnca Trinit, Hans Nielsens [barn - bleff hos moderen], , i Höid, ,
1711, , Festo Annunciat Mariæ, Anders Lauridzen [unge], 27, aff Flemlös, ,
1712, , Die Lunæ 14 Novembr, Rasmus Söffrensens [barn], , af Woltofte, ,
1712, , Die Mercurij 13 April., Madz Madzens [hustru - navn ikke indført], 41, aff Dærup, Madz Madzen, , , ,
1712, , Die Saturni 22 Octobr:, Rasmus Nielsens [hustru - navn ikke indført], 69, [Alder usikker 64/69] aff Flemlös, Rasmus Nielsen, , , ,
1712, , Die Veneris 15 Januarij, Rasmus Pedersen, 74, i Woltofte, ,
1712, , Die Veneris 21 Octobr, Anders Thomæsen, 58, aff Flemlös, ,
1712, , Die Veneris 22 Januarij, - [navn ikke indført], 27, aff Flemlös, Jörgen Hansens [hustru],
1712, , Die Veneris 26 Aug., Jörgen Söffrensens [barn 4 uger], , aff Woltofte, ,
1712, , Die Veneris 5 Febr, Anders Nielsens [gamle - barn død ved fødsel], , , ,
1712, , Dnca 1 Trinit:, Hans Erichsen, 72, aff Dærup, ,
1712, , Dnca 13 Trinit, Madz Hansen, 78, i Höid, ,
1712, , Dnca 2 Adventg, Jens Nielsen [gamle], 60, [Alder usikker 60/80] aff Woltofte, ,
1712, , Dnca 2 Adventg, Madz Oluffsen, 66, aff Flemlös, ,
1712, , Eodem [Die Mercurij 13 April.], Karen Knudsdatter, 50, af Dærup, ,
1712, , Festo Ascens, Jacob Lauridzens [barn - var død ved fødsel], , af Flemlös, ,
1713, , Die Jovis 12 Octobis, Lauridz Andersen, 89, som hafte boet i Brÿgaard og döde hos Anders Hansen i Flemlös, ,
1713, , Die Jovis 17 August., Pedersen [Peder Rasmussens søn på 10 Maaneder 4 dage], , aff Woltofte, ,
1713, , Die Martis 8 Augusti, Madz Liusholts [Lysholt - hans barn 12 uger], , aff Woltofte, ,
1713, , Die Mercurij 18 Octobr, Andersdatter [Anders Nielsens datter 6 aar 3 mdr], , aff Flemlös, ,
1713, , Die Mercurij 25 Sept:, Andersen [Anders Nielsens søn], 11, aff Woltofte, ,
1713, , Die Mercurij 30 Augusti, Anders Nielsen [gamle - barn var død ved fødsel], , i Woltofte, ,
1713, , Die Saturni 4 Nov:, - [navn ikke indført], , [sted ikke indført], ,
1713, , Die Veneris 28 April:, Rasmus Söffrensens [barn - var død ved fødsel], , i Woltofte, ,
1713, , Die Veneris 30 Junij, Anders Hiulmand, 70, aff Dærup, , , , ,
1713, , Dnca 12 Trinit., Anders Nielsens [hustru - navn ikke indført], 43, aff Woltofte, Anders Nielsen, , , ,
1713, , Dnca 13 Trinit., Gorm Andersens [barn som døde], , i Woltofte, ,
1713, , Dnca 16 Trinit:, Anders Pedersens [barn], , aff Flemlös, ,
1713, , Dnca 17 Trinit:, Lauridz Hansens [barn - var død ved fødsel], , aff Dærup, ,
1713, , Dnca 20 Trinit:, Lauridzen [Lauridz Rasmussens søn 3 aar 8 Mdr], , af Höid, ,
1713, , Festo Michaelij, Madz Hansen, 62, aff Flemlös, ,
1714, , Die Jovis 16 Augusti, Anne [salige Hans Stephansens hustru], 54, aff Dærup, Hans Stephansen [salige], , , ,
1714, , Die Mercurij 18 Julij, Peder Liusholts [hustru - navn ikke indført], 40, aff Woltofte, Peder Liusholt [Lysholt], , , ,
1714, , Die Mercuris 24 Januarij, Madz Andersens [barn], , aff Woltofte, ,
1714, , Die Saturni 20 Januarij, Hans Lundes [barn], , aff Flemlös, ,
1714, , Die Veneris 16 Martij, Jörgensdatter [Jörgen Söffrensens datter], , aff Dærup, ,
1714, , Die Veneris 16 Martij, Niels Jensens [barn - var død ved fødsel], , i Flemlös, ,
1714, , Dnca 10 Trinit:, Peder Hansen, 78, [Alder usikker 75/78] aff Woltofte, ,
1714, , Dnca 16 Trinit:, Andersen [Gamle Anders Nielsens søn], 17, aff Woltofte, ,
1714, , Dnca 17 Trinit:, Jens Rasmussen, 63, aff Flemlös, ,
1714, , Dnca 3 Adventg, Hans Smids [Hans Pedersen Smed - hans barn 2 aar 6 maaneder], , aff Woltofte, ,
1714, , Dnca 8 Trinit:, Kirsten Rÿtters, 76, aff Woltoft, ,
1714, , Dnca Judica, Rasmussen [Rasmus Söffrensens søn], , aff Woltofte, ,
1714, , Dnca Oculi, Diderichsen [Diderich Povelsens søn], , af Woltofte, ,
1714, , Dnca Quasimod., Anders Andersens [barn], , aff Dærup, ,
1714, , Dnca Reminiscere, Jörgen Nielsens [barn - var død ved fødsel], , aff Woltofte, , , , ,
1714, , Dnca Trinit:, Erich Pedersens [hustru - navn ikke indført], , aff Flemlös, Erich Pedersen, , , ,
1714, , Feria 2 Pentacostes, Jens Liusholts [Lysholt - hans søn], , aff Dærup, ,
1714, , Feria Johannes Evang..., Mathis Pedersen, 78, aff Höid, ,
1714, , Festo Visitat: Mariæ, Hans Smeds [hustru - navn ikke indført], , aff Woltofte, Hans Smed [Hans Pedersen Smed], , , ,
1715, , Die Martis 12 Novembr:, Birgitte Catrine [min datter - Præstens], , [Flemløse Præstegaard], , , - [Præsten], , [Flemløse Præstegaard]
1715, , Die Mercurij 13 Martij, Jörgen Rasmussen ..de. [måske 'broder'], 50, aff Woltofte, ,
1715, , Die Mercurij 20 Martij, Maren Liusholts [Lysholts], 81, [Alder usikker - er rettet] i Dærup, ,
1715, , Die Mercurij 20 Martij, Margrete Bödkiers, 58, i Woltofte, ,
1715, , Die Mercurij 26 Junij, - [En Rÿtterqvindes barn 10 uger], , aff Flemlös, ,
1715, , Dnca 11 Trinit:, Hans Smeds [Hans Pedersen Smed - hans sön 4 uger], , aff Woltofte, ,
1715, , Dnca Jubilate, Jens Liusholts [Lysholt - hans barn], 2, i Dærup, ,
1715, , Dnca Reminiscere, - [en fattig Söldater qvinde], , som döde uden for gl. Anders Nielsens port i Woltofte, ,
1715, , Eodem [Dnca 11 Trinit:], Aplonne [salige Jens Rasmussens hustru], 80, [sted ikke indført], Jens Rasmussens [salige], , , ,
1715, , Festo Epiph:, Oluff Hansens [barn], , aff Flemlös, ,
1716, , Die Jovis 7 Maij, Birgitte Jensdatter, 32, aff Woltoft, Anders Nielsen [salige],
1716, , Die Lunæ 20 Julij, Oluf Lauridzen, 71, af Höed, ,
1716, , Die Martis 13 April: [Martis=14 April ?], Oluff Hansens [barn], , af Flemlös, ,
1716, , Die Mercurij 1 Julij, Jörgen Andersens [salige - barn var død ved fødsel], , i Woltoft, ,
1716, , Die Mercurij 11 Novembr:, Anders Hansens [hustru - navn ikke indført], 54, af Flemlös, Anders Hansen, , , ,
1716, , Die Mercurij 15 Januarij, Maren Andersis [gamle], , i Woltoft, ,
1716, , Die Mercurij 16 Septembr, Anders Rasmussen, , af Woltoft, ,
1716, , Die Mercurij 19 August:, Rasmus Söffrensen, , aff Woltoft, ,
1716, , Die Mercurij 4 Martij, Rasmus Pedersen [Peder Rasmussens barn], , aff Woltoft, ,
1716, , Die Veneris 10 April., Hans Nielsen, 52, aff Woltoft, ,
1716, , Die Veneris 17. April, Jörgen Andersen, 46, aff Woltoft, ,
1716, , Die Veneris 21 August:, Jörgen Engelharts [En rÿtter - hans barn], , af Flemlös, ,
1716, , Die Veneris 8 Maij, Peder Skræders [barn], , af Woltoft, ,
1716, , Dnca 15 post. Trinit:, Hans Pedersen [Smids - barn var død ved fødsel], , af Woltoft, ,
1716, , Dnca 19 post Trinit:, Jörgen Madsen, , af Woltoft, ,
1716, , Dnca 2 Trinit:, Madz Pedersens [barn], , af Flemlös, ,
1716, , Dnca 6 Trinit:, Hans Smids [Hans Erichsen Smed - hans barn], , i Flemlös, ,
1716, , Dnca Cantat:, Madz Oluffsens [hustru - navn ikke indført], , af Flemlös, Madz Oluffsen, , , ,
1716, , Dnca Exaudi, Karen Lauridzdatter, 30, aff Woltoft, Peder Rasmussen [salige], , , ,
1716, , Dnca Jubilat:, Lauridz Madsen, 59, af Woltoft, ,
1716, , Dnca Judica, Lauridz Lillebech, , aff Woltoft, ,
1716, , Dnca Reminis:, Lauridz Smid, , af Woltoft, ,
1716, , Eodem [Dnca Exaudi], Birte Hansis [En Solldatter Qvinde], , af Woltoft, ,
1716, , Feria 3 Paschat:, Anders Nielsen, 54, af Woltoft, ,
1716, , Fest Trinit:, Maren Jespers, 91, af Woltoft, ,
1716, , Festo Ascensionis Christi., Peder Rasmussen, 36, af Woltoft, ,
1716, , Festo Purificati Mariæ, Hans Hansens [hjemmedøbt datter], , aff Woltoft, ,
1717, , Die Martis 11 Maij, Kirsten Lauridzdatter, 48, aff Woltoft, Hans Rasmussen, , , ,
1717, , Die Mercurii 6 Octobr, Margrete Söffrensdatter, 80, [Alder usikker 50/80] af Woltoft, ,
1717, , Die Veneris 15 Maij [Veneris=14 Maj ?], Oluff Hansens [barn], , af Flemlös, ,
1717, , Die Veneris 16 Julij, Oluff Hansen, , af Flemlös, ,
1717, , Dnca 1 Trinit:, Karen [Anders Hansens Stiffdatter], 8, af Woltoft, ,
1717, , Dnca 2 Trinit:, Peder Andersen [Salige Anders Nielsens søn], 12, af Woltoft, ,
1717, , Dnca 21 Trinit:, Hans Smids [Hans Pedersen Smed - hans hjemmedøbte barn], , af Woltoft, ,
1717, , Feria 3 Pashat:, Povel Hÿrde, , af Dærup, ,
1718, , Die Mantis 16 August:, Lauridz Jörgensen Ploug, 60, aff Woltoft, ,
1718, , Die Mercurij 16 Febr, Maren Banchens [barn], , af Flemlös, ,
1718, , Die Mercurij 19 Julij [Mercuri=20 Jul ?], Anders Lauridzen, 52, aff Woltoft, ,
1718, , Die Mercurij 31 August:, Sitzel Jespersdatter, 50, af Woltoft, Lauridtz Ploug, , , ,
1718, , Dnca 3 Epiphan:, Niels Pedersen, 64, af Woltoft, ,
1718, , Dnca 5 Trinit, Anders Pedersens [barn], , aff Woltoft, ,
1718, , Fest Joh: Bapti:, Lauridz Jensen, , aff Woltoft, ,
1724, , 11 Augusti, Peder Mikkelsen , , i Voldtofte (Verninge Kirkebog) [tilføjet med nutidig skrift], ,
1738, , 10 Dec:, Anders Jörgensen, 68, i Woltofte, ,
1738, , 11 Maij, Lars Ebbesen ['Wir......' - ulæseligt], 85, , , , , ,
1738, , 23 Febr:, Jörgen Larsen, 67, i Moseboe, , , , ,
1738, , 26 Martij, Lars Rasmussens [hustru - Enke - navn ikke indført], 31, [sted ikke indført], Lars Rasmussen [afgl:], , , ,
1738, , 29 Aug:, Rasmus Nielsen, 75, af Flemlöse, ,
1738, , 4 Apr:, Thomas Jensen, 42, I Dærup, ,
1738, , 6 Junij, Lars Hansen [Hr. - min salige formand i Embedet], 53, , ,
1738, , 7 Martij, Hans Lauritzens [hustru - navn ikke indført], 38, i Flemlöse, Hans Lauritzen, , , ,
1738, , 8 Aug:, Rasmus Hansen, 78, fra Woltofte, ,
1738, , Dom: II post Trinit:, Niels Jensens [søn - var død ved fødsel], , i Flemlöse, ,
1738, , Eodem die [4 Apr:], Jens Mortensen [Morthen Jensens søn], 13, i Woltofte, ,
1738, , Eodem die [4 Apr:], Jörgen Nielsen [Niels Smids søn], 22, i Dærup, ,
1739, , 15 Febr:, Willum B: [hans moder - er antagelig Willum Berentzen], 73, i Flemlöse, , , , ,
1739, , 19 Jan:, Thoer Pedersens [hustru - navn ikke indført], 54, i Woltofte, Thoer Pedersen, , , ,
1739, , 2 Aug:, Lars Hansens [søn], , i Woltofte, ,
1739, , 2 Febr:, Mette Hansdatter [afg: Hans Ibsens datter], 7, i Moseboe, ,
1739, , 29 Nov:, Hansdatter [Hans Hansens datter på 6 uger], , i Flemlöse, ,
1739, , 4 Jan:, Hansdatter [Hans Skomagersdatter], 12, udi Woltofte, ,
1740, , 1 Junij, Niels Smeds [hustru - navn ikke indført], 63, i Dærup, Niels Smed, , , ,
1740, , 10 April, Mads Pedersen, 53, i Flemlöse, ,
1740, , 10 Julij, Peder Skræder, 64, i Woltofte, ,
1740, , 16 Martij, Hans Skomager, 69, i Woltofte, ,
1740, , 2 Dec:, Anna Catharina Peters, 80, i Flemlöse, ,
1740, , 2 Martij, Christian Skomager, 32, i Woltofte, ,
1740, , 20 Martij, - ['Dend gamle Smedekone'], 79, udi Woltofte, , , , ,
1740, , 20 Oct:, Pedersdatter [Peder Hansen Plovs (Plougs) datter - nogle uger gl.], , i Flemlöse, ,
1740, , 22 Maij, Jörgen Plovs [hustru - navn ikke indført], 51, i Dærup, Jörgen Plov [Jörgen Ploug], , , ,
1740, , 26 Junij, Simon Olsens [hustru - navn ikke indført], 78, i Dærup, Simon Olsen, , , ,
1740, , 29 Maij, Mads Michelsens [hustru - navn ikke indført], 72, i Dærup, Mads Michelsen, , , ,
1740, , 31 Jan:, Niels Jensens [hustru - navn ikke indført], 46, i Flemlöse, Niels Jensen, , , ,
1740, , 5de April, Rasmus Ørbek [Ørbech], 77, i Woltofte, ,
1740, , 8 Jan:, Dieterich Povlsens [hustru - Enke - navn ikke indført], 71, i Woltofte, Dieterich Povlsen, , , ,
1740, , Eodem die [10 April], Jörgensen [Jörgen Larsens søn på ½ aar], , i Woltofte, ,
1740, , Eodem die [29 Maij], Lars Hansen [Huusmand], 52, i Woltofte, ,
1741, , 15 Jan:, Rasmus Jensens [hustru - navn ikke indført], 42, i Woltofte, Rasmus Jensen, , , ,
1741, , 17 Julij:, Anders Hansen [Soldat - Anders Nielsens søn (patronym ?)], 24, i Höet, ,
1741, , 18 Jun:, Laurs Plovs [Lauridz Plougs - hans svigermoder], 80, i Woltofte, ,
1741, , 2 Febr:, Hans Espensens [hustru - navn ikke indført], 51, i Höet, Hans Espensen, , , ,
1741, , 22 Sept:, Lauritz [Min søn ½ aar gammel - Præsten], , [Flemlöse Præstegaaard], , , - [Præsten], , [Flemlöse Præstegaaard]
1741, , 23 Söndag efter Trinit:, Johan Vagtmesters [hustru - navn ikke indført], 84, i Flemlöse, Johan Vagtmester, , , ,
1741, , 24 April:, Appollone Hansdatter [Hans Lauritzens datter], 25, i Flemlöse, ,
1741, , 24 Oct:, Hans Andersens [hustru - navn ikke indført], 46, i Felmösel, Hans Andersen [unge], , , ,
1741, , 25 April:, Jacob Lauritzens [hustru - navn ikke indført], 68, i Flemlöse, Jacob Lauritzen, , , ,
1741, , 26 Oct:, Rasmusdatter [Rasmus Hansens datter 29 uger gammel], , i Woltofte, ,
1741, , 4 Dec:, Sörensen [Sören Jensens sön], 6, i Woltofte, ,
1741, , 6 Maij., Rasmusdatter [Rasmus Jensens datter], 7, , ,
1741, , 9 Aug:, Sörensen [Sören Rasmussens søn på 14 dage], , i Woltofte, ,
1742, , 1 Julij., Mortensen [Morten Jensens søn], 7, i Woltofte, ,
1742, , 11 April:, Hansdatter [Hans Rasmussens datter], 18, i Woltofte, ,
1742, , 16 Sept:, Pedersen [Peder Plovs (Plougs) søn på et par uger], , i Flemlöse, ,
1742, , 17 Martij:, Lars Hansens [hustru - navn ikke indført], 62, i Dærup, Lars Hansen, , , ,
1742, , 25 Jan:, Jörgen Andersen [Soldat], 29, i Flemlöse, ,
1742, , 6 Maij., Thomasen [Thomas Andersens søn], 1, i Moseboe, ,
1742, , 7 Martij, Maren Hansdatter [afg: Hans Ibsens datter], 16, i Moseboe, ,
1742, , 7 Oct:, Pedersen [Peder Hansen Sönne:søn], 4, i Höet, ,
1742, , 8 April:, Rasmussen [Rasmus Tÿgesens søn], 8, i Höet, ,
1743, , 25 . Aug:, Jörgen Madsens [søn - var død ved fødsel], , [sted ikke indført], ,
1743, , 26 Julij., Nielsen [Niels Jensens søn], 13, i Flemlöse, ,
1743, , 3 Febr:, Christen Reinbeks [datter], 17, , ,
1743, , 4de Söndag efter Paaske, Östrups [Skoleholder - hans datter på 5 uger], , i Dærup, ,
1743, , Dom: II post Trinit:, Thoer Pedersens [moder], 82, i Woltofte, ,
1743, , Jan: [dag ikke indført], Jörgensen [Jörgen Madsens søn på 8 dage], , i Woltofte, ,
1743, , Julij. [dag ikke indført], Rasmus Skomagers [hustru - navn ikke indført], 66, i Woltofte, Rasmus Skomager, , , ,
1744, , .rd.. 4 Decembr:, Peder Lund, 76, i Woltofte, ,
1744, , 12 April:, Sörensen [Sören Jörgensens søn på 14 dage], , udi Dærup, ,
1744, , 15 Martij., Peder Aagaards [hustru - navn ikke indført], 52, [antageligt Woltofte], Peder Aagaard, , , ,
1744, , 18 Aug:, Dorothea Snedkers, 45, [sted ikke indført], ,
1744, , 2 Julij Fest: Visit: Mariæ, Mads Andersen, 80, i Woltofte, ,
1744, , 23 Dito [Aug:], Anders Pedersen, 84, i Flemlöse, ,
1744, , 28 Decembr:, Mads Lÿsholts [hustru - navn ikke indført], 42, i Flemlöse, Mads Lÿsholt [Lysholt], , , ,
1744, , 28 Decembr:, Rasmus Hansen [ung karl], 21, tiente i Moseboe, ,
1744, , 2den Söndag i Fasten, Peder Nielsen, 71, i Höet, ,
1744, , 3 Oct:, Kirsten Johans, 67, i Flemlöse, ,
1744, , 4 Martij., Hans Jensens [hustru - navn ikke indført], 61, udi Woltofte, Hans Jensen, , , ,
1744, , 7 Dito [Julij], Anna Dorothea Biering [Degnens Sÿster], 37, , ,
1744, , 9 Dito [Julij], Thomas Andersen, 52, i Moseboe, ,
1745, , 15 April:, - [Skoleholderens datter 10 uger gammel], , i Flemlöse, ,
1745, , 20 Oct:, Rasmus Hansens [hustru - navn ikke indført], 31, i Woltofte, Rasmus Hansen, , , ,
1745, , 22 Febr:, Willum Berentzen, 52, i Flemlöse, ,
1745, , 3die Söndag i Faste, Hansen [Hans Pedersens søn], , i Flemlöse, ,
1745, , 4 Nov:, Hansen [Hans Madsen Skræders søn], , i Flemlöse, ,
1745, , 4 Nov:, Mads Lÿsholt [Gamle Mads Lysholt], 82, i Flemlöse, ,
1745, , 4 Nov:, Mette Rÿtters, 73, i Woltofte, ,
1745, , Dom: 5te p: Epiph:, Michelsen [Michel Pedersens søn 14 dage gammel], , i Flemlös, ,
1745, , Dom. Septuag:, Willum Berentzens [hustru - navn ikke indført], 45, [Flemlöse], Willum Berentzen, , , ,
1745, , Jan: [dag ikke indført], Hans Andersens [hustru - navn ikke indført], 74, udi Flemlöse, Hans Andersen, , , ,
1745, , Midfaste Söndag, Pedersen [Peder Plovs (Plougs) søn], , i Flemlöse, ,
1746, , 2 April:, Hendrich Skræder, 73, i Flemlöse, ,
1746, , 2 Decembr:, Jens Jörgensen, 34, udi Moseboe, ,
1746, , 2 Martij., Lars Madsen, 60, i Flemlöse, , , , ,
1746, , 25 Nov:, Lars Madsen, 39, i Woltofte, , , , ,
1746, , 30 Junij:, Knud Pedersens [hustru - navn ikke indført], 53, i Flemlöse, Knud Pedersen, , , ,
1746, , 30 Martij., Jörgen Larsen [Lars Madsens søn], , [sted ikke indført], ,
1746, , 6 Julij., Sörensdatter [Sören Rasmussens datter på 11 uger], , i Woltofte, ,
1746, , Dom: XXII. p: Trinit:, Jensen [Jens Jörgensens søn 13 uger gammel], , i Moseboe, ,
1746, , Midfaste Söndag, Anders Nielsen, 84, i Woltofte, ,
1747, , 1 Julij, Hansen [Hans Rasmussens søn], 3, i Flemlöse, ,
1747, , 10 Jan:, Rasmusdatter [Rasmus Tÿgesens datter på 1½ aar], , i Woltofte, ,
1747, , 14 Dec:, Jörgensen [Jörgen Jacobsens søn], 3, [Alder 3 ... ?] i Dærup, ,
1747, , 15 Jan:, Pedersen [Peder Jensens søn på 3½ aar], , i Woltofte, ,
1747, , 17 Julij., Karen Mortens, 80, i Flemlöse, , , , ,
1747, , 17 Julij., Karen Snedkers [barn], 2, i Flemlöse, , , , ,
1747, , 19 Junij, Anna Anderses [datters barn], 1, [Alder usikker 1/11] i Flemlöse, , , , ,
1747, , 24 Jan:, Knud Lauridzens [hustru - navn ikke indført], 87, i Woltofte, Knud Lauridzen, , , ,
1747, , 3 Dec: post Trinit:, Morten Jensen, 56, i Woltofte, ,
1747, , 31 Maij, Anders Hansens [barn på 1½ aar], , i Felmlöse, ,
1747, , 31 Maij, Hans Lauritzen [1 barn på 1½ aar], , [sted ikke indført], ,
1747, , 31 Maij, Jörgensdatter [Jörgen Madsens datter], 7, i Woltofte, ,
1747, , 31 Maij, Jörgensdatter [nok 1 datter (Jörgen Madsens)], 1, i Woltofte, ,
1747, , 4 Jan:, Mads Madsen, 70, i Höet, ,
1747, , 5 April:, Lauritz [Min søn 2 dage gammel - Præsten], , [Flemløse Præstegaard], , , - [Præsten], , [Flemløse Præstegaard]
1747, , 6 Oct:, Sören Rasmussen, 49, i Woltofte, , , , ,
1747, , 6te Söndag efter Paasche, Jörgen Holgersens ['2 Stiff:börn' - en datter], 9, i Moseboe, , , , ,
1747, , 6te Söndag efter Paasche, Jörgen Holgersens [2 Stiff:börn - en datter], 9, i Moseboe, ,
1747, , 9 Aug:, Christen Bardons [søn], 25, i Flemlöse, , , , ,
1747, , Dom: 24: p: Trinit:, Margaretha Husens, 63, i Dærup, , , , ,
1747, , Eodem die [Dom: 24: p: Trinit:], Hansen [Hans Andersen inderstes søn], , i Dærup, , , Hans Andersen [inderste], ,
1747, , Fest: Ascens: Xsti [Christi], Hans Lauritzens [hustru - navn ikke indført], 38, i Woltofte, Hans Lauritzen, , , ,
1747, , Fest: Visitat Mariæ, Jens Rasmussen, 75, i Woltofte, , , , ,
1747, , Langfredag, Lars Larsens [hustru - navn ikke indført], 40, i Dærup, Lars Larsen, , , ,
1748, , 1 April, Friderich [Min søn 6 dage gammel - Præsten], , [Flemløse Præstegaard], , , - [Præsten], , [Flemløse Præstegaard]
1748, , 17 Dito [Martij.], Andersen [Afg: Anders Nielsens søn], 26, i Höet, ,
1748, , 17 Jan:, Niels Jensen, 72, udi Flemlöse, , , , ,
1748, , 17 Maij [rettet fra 29 Maj], Peder Hansens [hustru - navn ikke indført], 75, af Höet, Peder Hansen, , , ,
1748, , 19 Oct:, Erichsdatter [Erich Skovs datter], 7, 'som druknede i en Törvgrav', ,
1748, , 20 Martij., Anders Nielsen, 61, i Höet, ,
1748, , 30 Jan:, Anders Hansen Ploug, 53, udi Woltofte, ,
1748, , 5 Nov:, Nielsen [Niels Hansens søn], 6, i Flemlöse, ,
1748, , Dom: Trinit:, Hans Hansen [Huusmand], 85, i Flemlöse, ,
1748, , Dom: V. post Trinit:, Hansdatter [Hans Jacobsens datter 8te dage gammel], , af Dærup, ,
1748, , Fastelavns Söndag, Niels Andersens [moder], 65, i Dærup, ,
1748, , Förste Söndag i Faste, Michel Pedersens [moder], 75, i Dærup, ,
1748, , Samme dag [17 Martij.], Hans Andersens [moder - inderste], , af Dærup, , , , ,
1748, , Samme dag [17 Martij.], Philiphs Jörgensens [hustru - en Staaders qvinde], , fra Wissenberg Sogn [døde hos foranstående Anders Nielsen i Dærup], Philiphs Jörgensen, , , ,
1749, , 2 Nov:, Karen Nielsdatter[s] [uægte börn 2], , [sted ikke indført], ,
1749, , 20 Aug:, Hans Smeds [barn], , i Flemlöse, ,
1749, , 23 Nov:, Jens Lÿsholt [gamle Jens Lysholt], 89, af Dærup, ,
1749, , 26 Martij, Hans Stougaard [fornavn rettet - måske Mads], 57, i Höet, ,
1749, , 2den Söndag efter Paasche, Hans Larsens [barn - var død ved fødsel], , af Woltofte, ,
1749, , 6 Febr:, Hansdatter [Hans Smeds datter], , i Flemlöse, ,
1749, , Dom: II. post Epiph:, Anna Liusholt [Lysholt], 85, udi Flemlöse, , , , ,
1749, , Dom: III. post Epiph:, Mads Andersens [hustru - Enke - navn ikke indført], 78, af Woltofte, Mads Andersen, , , ,
1749, , Eodem die [Nÿt Aars dag], Ingeborre Berentzdatter [Degnens Pige], , , ,
1749, , Nÿt Aars dag, Hans Jensen, 51, i Dærup, ,
1749, , Skærtorsdag, Peder Nielsens [hustru - Enke - navn ikke indført], , i Höet, Peder Nielsen, , , ,
1750, , 15 April:, Hans Smeds [hustru - navn ikke indført], 64, af Woltofte, Hans Smed [Hans Pedersen Smed], , , ,
1750, , 28 Dec: [dato usikker 26/28], Jacob Larsen, 76, i Flemlöse, , , , ,
1750, , Dom: 19. post Trinit:, Rasmus Skomager, , af Woltofte, , , , ,
1750, , Dom: 2dr post Pasch, Lars Hansens ['kones moder' - navn ikke indført], , af Woltofte, , , , ,
1750, , Dom: I Advent:, Peder Hansen [Hans Pedersens søn], , i Flemlöse, ,
1750, , Dom: IV. Advent, Jacob Hansen [Hans Smeds søn], 16, i Flemlöse, ,
1750, , Dom: Septuag:, Joh: Christia. [Skoleholderens søn], , i Flemlöse, ,
1750, , Dom: XX post Trinit:, Hans Andersen [Landsoldat - Peder Ibsens Stifsön i Flemlöse], 21, af Friderichsgave gods [Hovedgaard i Sønderby Sogn], ,
1750, , Fest: Michaelis, Hans Jörgensen, 65, af Woltorte, ,
1750, , Nÿt Aars dag, Anna Hiulkone, , i Woltofte, ,
1751, , Die 2den Sept., Karen Gustavsdatter [hendes nyfödte barn], , af Woltofte, ,
1751, , Dom: [dato ikke indført], Hansdatter [Hans Rasmussen datter], 14, i Flemlöse, ,
1751, , Dom: 17 p: Trinit:, Peder Mortensen [ung karl], 26, af Woltofte, , , , ,
1751, , Dom: II post Epiph:, Peder Ibsen [Skræders barn], , , , , , ,
1751, , Dom: III post Epiph:, Casper Hansens [hustru - navn ikke indført], 66, i Flemlöse, Casper Hansen, , , ,
1751, , Dom: Septuag:, Lars Ebbesens [hustru - navn ikke indført], , i Woltofte, Lars Ebbesen, , , ,
1751, , Dom: Sexag:, Larsdatter [Lars Ebbesens datter], , i Woltofte, ,
1751, , Fest Circum Xt.. [Christi], Peder Sörensen [Landsoldats barn], , , , , , ,
1751, , Fest Michaelis, Lars Hansen, , af Dærup, , , , ,
1752, , 23 Apr:, - [navn ikke indført], , af Dærup, Peder Jörgensens [hustrue],
1752, , 23 Apr:, Jörgen Træskomands [hustru - navn ikke indført], , af Woltofte, Jörgen Træskomand, , , ,
1752, , 23 Apr:, Peder Jörgensens [hustru - navn ikke indført], , af Dærup, Peder Jörgensen, , , ,
1752, , 23 Apr:, Peder Nielsen, , af Woltofte, ,
1752, , 23 Apr:, Peder Pedersens [hustru - navn ikke indført], , i Dærup, Peder Pedersen, , , ,
1752, , Die 19 Apr:, Jörgen Jacobsens [datter 4 dage gammel], , i Dærup, ,
1752, , Die 21 Jan:, Peder Andersen [Hiulmand], , i Flemlöse, ,
1752, , Die 28 Jan:, Anders Hansen [Anders Hansens stifsøn], 47, i Woltofte, ,
1752, , Die 28 Julij, Eriksen [Erik Larsens søn], 47, af Dærup, ,
1752, , Die 5 Nov:, Anna Rasmus.. [Lars Ebbesens Wir....], , i Woltofte, ,
1752, , Die 6 Dec:, Kirsten Diderichsdatter [Dictrichsdatter], , af Woltofte, , , , ,
1752, , Die Jovis 27 Oct:, Anders Hansen, 58, i Woltofte, ,
1752, , Die Jovis 28 Sept:, Hans Nielsen [Niels Jensens søn], 15, af Flemlöse, ,
1752, , Die Martis 27 Junij, Rasmus Mortensens [barn], , af Woltofte, ,
1752, , Dom: 3. post Trinit:, Peder Madsen, , af Dærup, ,
1752, , Dom: XVII. p: Trinit, Hans Larsens [barn - var død ved fødsel], , af Woltofte, ,
1752, , Dom: XVIII: p Trinit, Peder Hansen [gamle], , i Höet, ,
1752, , Fest Litan: [Litania major], Anders Christensens [barn], , i Dærup, ,
1752, , Juledag, Niels Pedersen [Rÿtters søn], , i Flemlöse, ,
1752, , Söndagen för Juul, Lars Hansen [Inderste], , i Dærup, ,
1753, , 24 Nov:, Maren [unge Rasmus Hansens kone], 38, i Woltofte, Rasmus Hansen [unge], , , ,
1753, , 29 Nov:, Kirsten Gustavsdatters [En uægte qvindes pigebarn], 2, [sted ikke indført], ,
1753, , 3die Söndag i Adv:, Rasmus Hansen [unge - hans datter på 3 uger], , i Woltofte, ,
1753, , 4de Apr:, Peder Sörensen [Skomager], , af Dærup, ,
1753, , 4de Söndag i Advent, - [En gammel Pige til Niels Hansens], , i Dærup, ,
1753, , 6 Nov:, Nielsen [Niels Hansens søn 14 dage gammel], , i Flemlöse, ,
1753, , Die 14 Febr:, Anna Anders, , i Flemlöse, ,
1753, , Die 14 Febr:, Maren Peders, , ibid [Flemlöse], ,
1753, , Die 14 Febr:, Stephans [nyefödte søn], , i Dærup, ,
1753, , Die 14 Martij, Christen Hansen [2 nyefödte drenge], , i Flemlöse, ,
1753, , Die 17 Jan:, Anna Madsdatter [Michel Pedersens Stifdatter], , af Dærup, ,
1753, , Die 19 Sept:, Madsdatter [Mads Stougaards datter], , i Höet, ,
1753, , Die 1ste Apr:, Niels Rasmussens [Stifdatter], , af Höet, ,
1753, , Die 2 Sept:, Mads Michelsen, 73, i Dærup, ,
1753, , Die 23 Maij, Niels Andersen ['prædiket ligprædiken over... Ucid:'], , , ,
1753, , Die 29 Aug:, - [Smedens moder], , i Dærup, ,
1753, , Die 30 Martij, Anders Nielsens [hustru - Enke - navn ikke indført], 63, i Höet, Anders Nielsen, , , ,
1753, , Die 31 Maij, Jörgen Hansen [gamle], , i Woltofte, ,
1753, , Die 6. April:, Maren Pedersen [Peder Madsens datter], 22, af Dærup, ,
1753, , Die 7 Sept:, Hans Thomesen, 69, i Flemlöse, ,
1753, , Die 9de Junij, Jörgen Vagtmester, , i Flemlöse, ,
1753, , Doe 7 Febr:, Anders Tops ['...tids Sön'], , i Woltofte, ,
1753, , Dom: 16. p: Trinit 7. Oct:, Anna Madsdatter, 33, ad Dærup, Niels Andersen, , , ,
1753, , Dom: 3 p: Pasch:, Hans Madsen [Skræders barn], 3, i Flemlöse, ,
1753, , Dom: 7 p: Trinit:, Jens Nielsen [Niels Jörgensens barn på ½ aar], , i Höet, ,
1753, , Dom: 7. p Trin:, Hans Nielsens [søn], , i Flemlöse, ,
1753, , Dom: X. p: Trinit:, Jörgen Sörensens [søn], , i Höet, ,
1753, , Langfredag, Stephan [måske 'Hansen' efternavn rettet], 52, [Alder usikker 15/5/52] af Dærup, ,
1754, , 19 Apr: Dom: Quasim: [19/21 Apr. ?], Hans Hansens [nÿeföte datter], , i Woltofte, ,
1754, , 2 Maij., Hans Mortensen [Morten Rasmussens søn], , af Flemlöse , ,
1754, , 22 Jan:, Peder Jensens [hustru - navn ikke indført], 45, i Woltofte, Peder Jensen [gamle], , , ,
1754, , 22 Martij, Hans Nielsens [hustru - navn ikke indført], 47, i Flemlöse, Hans Nielsen, , , ,
1754, , 29 Maij, Larsdatter [datter 3 uger gammel], , af Dærup, , , Lars Simonsen, ,
1754, , Dom: 3. p Epiph:, Anders Nielsens [hustru - Enke - navn ikke indført], 61, i Woltofte, Anders Nielsen, , , ,
1754, , Fest: [dato ikke indført], Kir: Margrete Hansdatter [Hans Pedersens datter], 4, i Flemlöse, ,
1754, , Jan [dag ikke indført], Hans Smeds [datter], , i Flemlöse, ,
1754, , Skærtorsdag, Niels Bödkers [hustru - navn ikke indført], , i Woltofte, Niels Bödker, , , ,
1755, , .. Jan [dag ulæselig], Maren Rasmusdatter [Rasmus Mortensens nÿefödte barn], , i Woltofte, ,
1755, , 13 Aug:, Hansen [Hans Madsen Skræders søn], , i Flemlöse, ,
1755, , 13 Aug:, Lars Bruuns [nÿefödte søn], , af Woltofte, ,
1755, , 14 Febr:, Johanna Hansdatter [Hans Smeds datter], 3, i Flemlöse, ,
1755, , 19 Dec:, Lars Hansen, 73, i Woltofte, ,
1755, , 23 Maïj, Jörgen Andersen [Anders Hansens søn 5 uger gammel], , i Flemlöse, ,
1755, , 26 Dec:, Hans Nielsen [Gaardmand], , i Flemlöse, ,
1755, , 2den Söndag p: Trinit:, Herman Hansen, 70, [Alder usikker: 'henved 70 aar'], ,
1755, , 4 Dec:, Jörgen Sörensens [barn], , i Höet, ,
1755, , Dom: 24. p. Trinit, Anders Plougs [unge - hans nÿefötdte barn], , af Woltofte, ,
1755, , Dom: 26 p: Trin:, Ander Jörgensen Plougs [nÿefödte søn], , af Woltofte, ,
1755, , Dom: Exaudi, Niels Bödker, 73, i Woltofte, ,
1755, , Dom: I Adv:, Hans Hansens [barn], , af Woltofte, ,
1755, , Dom. II Adv:, Hansen [Hans Andersens søn 24 uger gammel], , i Moseboe, ,
1755, , Onsdagen 31 Julij [Onsdag=30/7 ?], Mette Hansdatter [Hans Nielsens datter 5 uger gammel], , i Flemlöse, ,
1755, 3 Jan:, 7de Jan:, Abraham [Min søn - som var en Tvilling - 8te dage gammel], , [Flemløse Præstegaard], ,
1756, , [dato ikke indført - måske ml. 1-26 Jan], Jörgen Bödkers [hustru - navn ikke indført], 70, i Flemlöse, Jörgen Bödker [Jørgen Jörgensen Bödker], , , ,
1756, , 1 Febr:, Maren Hansdatter [Hans Rasmussens datter], 8, i Flemlöse, ,
1756, , 10 Martij, Östrups [Skoleholder - hans Svigermoder], 75, i Flemlöse, ,
1756, , 27 Aug:, Jörgen Tops, , i Woltofte, ,
1756, , 30 Jan:, Kirsten Hansdatter [Hans Nielsens datter], 19, i Flemlöse, ,
1756, , 4 Junij, Niels Pedersen [Rÿtter], , af OberstLieudt[nant] Brochenhuuses Compagnie, ,
1756, , Dom: 17 p Tr:, Hans [Min søn som var tvilling 1½ aar gammel - Præsten], , [Flemløse Præstegaard], , , - [Præsten], , [Flemløse Præstegaard]
1756, , Dom: 17 p Tr:, Peder Jensens [gamle - hans søn 14 uger gammel], , i Woltofte, ,
1756, , Dom: III p: Pasch:, Thoer Pedersen, , i Woltofte, ,
1756, , Dom: Oculi, Herman Vævers [hustru - Enke - navn ikke indført], , i Woltofte, Herman Væver [Herman Hansen Væver], , , ,
1756, , Dom: Reminiscere, Lars Pedersen [Huusmand], , af Dærup, ,
1756, , Fer: II. Pasch:, Simon Olsen, , i Dærup, ,
1756, , Samme dag [27 Aug:], Hansen [Hans J..... Bödkers søn], 3, af Woltofte, ,
1756, , Samme dag [27 Aug:], Jens Thomesen [Anders Andersens Stifsøn], , i Dærup, ,
1756, , Samme dag [27 Aug:], Maren Hansdatter [Hans Andersens datter], 3, af Moseboe, ,
1756, , Samme dag [27 Aug:], Nielsen [Niels Jörgensen Skræders søn 5 uger gammel], , 'som blev hos moderen', ,
1757, , 19 dito [Oct:], Jörgensen [Jörgen Andersens søn], , af Woltofte, ,
1757, , 21 dito [Oct:], Niels Rasmussen, 57, af Höet, ,
1757, , 26 dito [Oct:], Hans Larsens [hustru - navn ikke indført], 46, [Alder usikker - rettet] i Flemlöse, Hans Larsen, , , ,
1757, , 6 Oct:, Jörgen Nielsen [Niels Hansens søn ikkun nogle dage gammel], , af [sted ikke indført], ,
1757, , 7de Julij, Hans Ploug, , af Woltofte, ,
1757, , Dom: 19 p: Trinit:, Anna Rasmusdatter [Rasmus Mortensens datter på 35 uger], , , ,
1757, , Dom: Palm:, Karen Hansdatter [Hans Rasmussens datter - uægte barn 5 uger gammel], , , ,
1757, , Fredagen 22 Apr:, Hans Pedersen Smed, 80, i Woltofte, , , , ,
1757, , Midfaste Söndag, Anders Knudsens [hustru - navn ikke indført], , i Dærup, Anders Knudsen, , , ,
1757, , Skærtorsdag, Jacob Hansens [hustru - navn ikke indført], , i Flemlöse, Jacob Hansen, , , ,
1758, , 1 Martij, Anders Hansens [barn - var død ved fødsel], , , ,
1758, , 15 Febr:, Hans Andersen [Anders Nielsens søn], , i Höet, ,
1758, , 17 Nov:, Peder Andersen [Anders Nielsens søn], , i Woltofte, ,
1758, , 19 Nov:, Anna Hanses [Hans Jensens Efterlatte], , i Dærup, Hans Jensen, , , ,
1758, , 21 Febr:, Niels Jörgensen [Skræders barn - var død ved fødsel], , , ,
1758, , 21 Oct:, Jörgen Jörgensen [Bödker], , i Flemlöse, ,
1758, , 27 Apr:, Jörgen Jensen [Træskomand], , i Woltofte, ,
1758, , 7 Junij, Mette Jörgensdatter [Jörgen Sörensens datter], 21, i Flemlöse, ,
1758, , 8 Febr:, Hans Larsen [Gaardmand], , i Woltofte, ,
1758, , Die Jovis 7de Sept:, Hans Sörensen, 58, af Flemlöse, ,
1758, , Die Jovis 7de Sept:, Hans Sörensens [hustru - navn ikke indført], 62, af Flemlöse som begge døde samme dag, Hans Sörensen, , , ,
1758, , Dom: I Adv:, Larsen [Lars Hansens søn 6 uger gammel], , i Woltofte, , , Lars Hansen, ,
1758, , Dom: Sept., Jörgen Sörensen, 81, i Flemlöse, , , , ,
1758, , Dom: Sept., Maren Jensdatter [en gammel qvinde], , hos Hans Larsen F: .i.: M. ?, ,
1758, , Dom: X p: Trinit:, Peder Pedersen [Peder Pedersens søn - 18 aar 2 md usikkert - gnidret], 18, i Dærup, ,
1758, , Skærtorsdag, Lars Smed, , i Woltofte, , , , ,
1759, , ...... dag [ulæselig klat], Rasmus Jensen [Træskomager], , i Woltofte, , , , ,
1759, , 13 Nov:, Maren Larsdatter [Jörgen Larsens Sÿster], 49, i Woltofte, , , , ,
1759, , 14 Julij, Madsdatter [Mads Hansen Inderstes datter 8 uger gammel], , af Woltofte 'som blev hos moderen', ,
1759, , 14 Nov:, Lars Storm, , i Woltofte, , , , ,
1759, , 24 Apr:, L: Müllers [Skoleholders hustru - navn ikke indført], 36, , L: Müller [Skoleholder], , , ,
1759, , 24 Jan:, Rasmus Jörgensen [Unge Jörgen Andersens søn 3 uger gammel], , i Woltofte, ,
1759, , 4 April, Maren [Peder Clausens], , af Woltofte, Peder Clausen, , , ,
1759, , 5te ... Söndag i Faste, Niels Hansens [barn], , af Dærup, , , , ,
1759, , 5te Febr:, Jörgen Tops [hustru - Enke - navn ikke indført], 87, [Alder usikker 67/87] i Woltofte, Jörgen Top, , , ,
1759, , Dom: 19 p: Trinit:, Anders Nielsens [søn - var død ved fødsel], , i Dærup, , , , ,
1759, , Dom: 3 p: Pasch:, Peder Pedersen, 73, af Dærup, , , , ,
1759, , Dom: 5te p: Trinit., Mads Jörgensens [hustru - Inderste - navn ikke indført], , af Flemlöse, Mads Jörgensen [Inderste], , , ,