Skydebjerg, 1862-1875, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1862-1875, Skydebjerg sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 1203, Peder Christiansen, ungkarl og skrædder, 24, Skydebjerg og pige Karen Nielsen, 29, Skydebjerg, datter af huusmand Niels Christiansen
1862, 1510, Jens Rasmussen, ungkarl, 42, Skydebjerg og pige Johanne Jensen, 24, Skydebjerg, datter af Jens Rasmussen
1862, 0111, Peder Rasmusen, ungkarl, 37, Skydebjerg og fruentimmer Ane Corintzen, 26, opholdende sig i Lungene, af Søllested
1863, 2301, Lars Hansen Skøir, ungkarl, 28, Kielshøi, Rørup Sogn, født i Viflinge Sogn og fruentimmer Birthe Andersen, 28, opholdende sig i Søndenbjerghuset her i Sognet, af Kirkesøby
1863, 2401, Rasmus Andersen, ungkarl, 41, Veflinge Sogn, tjener i Dybmose, Rørup Sogn og pige Karen Jensen, 20, Lindebjerg
1863, 0905, Qvirin Hansen, ungkarl, 38, Skydebjerg og pige Ane Marie Jensen, 30, Ladegaard Mark, er i Skydebjerg
1863, 3005, Niels Sørensen, ungkarl, 26, Barløse og pige Ane Dorthea Pedersen, 28, Aarup
1863, 2810, Anders Larsen, ungkarl, 27, Thurup og pige Karen Christensen, 26, Thaarup
1863, 2810, Christian Jespersen, ungkarl, 25, Skydebjerg og pige Karen Gormsen, 20, Skydebjerg
1863, 3110, Henrik Madsen, ungkarl, 40, Skovsgaard, opholdende sig i Frydendal og pige Karen Rasmusen, 30, Frydendal, her i Sognet
1864, 0701, Niels Hannibalsen, ungkarl, 28, Emtekjer og pige Ellen Cathrine Jørgensen, 26, Skydebjerg
1864, 2002, Anders Pedersen, enkemand, 52, Aarup og Gjertrud Nielsdatter, 35, Møllemoselund
1864, 1304, Hans Jensen, ungkarl, 32, Hjorte og pige Maren Hansen, 33, Thaarup
1864, 1208, Frederik Emil Vied, skibsfører, 32, Assens og jomfru Karen Larsen, 27, Skydebjerg
1864, 1510, Jens Steensen, ungkarl, 32, Hesthavehuus, tjener i Fauerskov Mølle og pige Maren Nielsen, 23, Hestholmhuus
1864, 3110, Carl Frederik Julius Nielsen, ungkarl, 25, Skydebjerg og pige Kirsten Marcusen, 43, Duedal, er i Skydebjerg
1864, 1611, Niels Christensen, ungkarl, 30, Svendstrup, Causlunde Sogn, boende i Lungene og pige Marie Cathrine Christensen, 25, Stokkebrohuset, her i Sognet
1865, 0401, Jørgen Christensen, ungkarl, 46, Nymark, Haarslev Sogn, opholdende sig i Skydebjerg og Marie Christiansen, 32, Skydebjerg
1865, 0404, Hans Christian Jørgensen, ungkarl, 28, Bredningen, Tanderup Sogn og pige Mette Marie Sørensen, 24, Thaarup, her i Sognet
1865, 1005, Christian Ludvigsen Bang, ungkarl og skovridder, 37, Erholm og jomfru Maren Margrethe Knudsen, 31, Skydebjerg Mølle
1865, 3105, Hans Rasmusen, ungkarl, 25, Skydebjerg og enke Karen Marie Nielsen, 28, Skydebjerg
1865, 0807, Rasmus Pedersen, ungkarl, 32, Lungene og pige Riborg Jensen, 27, Skydebjerg
1865, 0211, Hans Larsen, ungkarl, 46, Brangstrup, Nørre Aaby Sogn og pige Clausine Hansen, 29, Skydebjerg
1865, 1111, Jens Hansen, ungkarl og invalid, 28, Ladegaard Mark og pige Johanne Hansen, 31, Ebberup, opholdende sig i Lungene
1865, 1711, Jørgen Christophersen, ungkarl, 26, Aarup og pige Ane Andersen, 30, Bremmerod, Rørup Sogn, er i Aarup
1866, 2402, Jørgen Frydenlund, ungkarl og møllersvend, 29, Skydebjerg og pige Marie Kirstine Rasmusen, 24, datter af gaardmand Rasmus Christensen, Mostebjerg
1866, 0303, Anders Mathiesen, enkemand, 71, Tokkenskov og pige Petronille Nielsdatter, 38, Ørsbjerg, er i Tokkenskov
1866, 0404, Johan Gormsen, ungkarl, 24, Skydebjerg og pige Kirstine Marie Jensen, 21, Lindebjerg, er i Skydebjerg
1866, 2111, Anders Rasmusen, ungkarl, 33, Mostebjerglund og pige Mette Kirstine Andersen, 27, Skydebjerg
1867, 0604, Jacob Larsen, ungkarl og skomager, 27, Aarup og pige Birthe Marie Jochumsen, 27, Mørkemoselund
1867, 1511, Mads Jensen Larsen, ungkarl og væver, 35, Kjerte Sogn og enke Ane Nielsdatter, 44, Skydebjerg Mark, (efter væver Hans Hansen)
1867, 1611, Jens Hansen, ungkarl og murer, 35, Orte og ugift fruentimmer Karen Marie Rasmusen, 27, Gaunby Mark
1867, 1212, Mads Rasmussen, enkemand og gaardmand, 35, Skovgaard, Haarslev Sogn og pige Johanne Christophersen, 19, Vilhelsborg, her i Sognet
1867, 1812, Niels Christian Mogensen, ungkarl, 25, Lunge Mark, Gjelsted Sogn og pige Kirsten Marcusen, 30, Aarup
1868, 2305, Lars Jørgensen, ungkarl og huusmand, 27, Aarup og pige Ane Hansen, 27, Skydebjerg
1868, 0706, Jens Nielsen, ungkarl, 28, Skydebjerg, født paa Skalbjerg Mark og pige, Birthe Kirstine Hansen, 23, Skydebjerg
1868, 1007, Hans Pedersen, ungkarl og snedkermester, 30, Aarup og pige Agnethe Hansen, født 1841 i Kalbjergtorn
1868, 1411, Jeppe Jensen, ungkarl, 21, Skydebjerg, født i Aarup og ugift fruentimmer Karen Marie Larsen, 22, Skydebjerg
1869, 1504, Hans Christian Gregersen, ungkarl og bagermester, 54, Aarup og pige Frandsine Marie Knudsen, 33, Aarup
1869, 2205, Christen Hansen, ungkarl, 30, Skydebjerg og pige Maren Cathrine Jacobsen, 33, Skydebjerg
1869, 1707, Hans Rasmussen, enkemand, 34, Skydebjerg og pige Elisabeth Cathrine Madsen, 26, Skydebjerg
1869, 2310, Peder Christian Hansen, ungkarl, 26, Skydebjerg og ugift fruentimmer Jacobine Jensen, 27, Skydebjerg (Aarup)
1869, 0111, Johan Ernst Christoffersen, ungkarl og tømrer, 33, Aarup og pige Ane Kirstine Knudsen, 31, Aarup
1869, 0311, Jeppe Nielsen, ungkarl og skrædder, 40, Skydebjerg og pige Birthe Kirstine Sørensen, 35, Skydebjerg
1869, 0611, Morten Madsen, ungkarl, 31, Skydebjerg og ugift fruentimmer Ane Marie Larsen, 23, Skydebjerg
1869, 1412, Johannes Christiansen, enkemand, 60, Skydebjerg og ugift fruentimmer Maren Johansdatter, 44, Skydebjerg
1869, 1812, Peder Christian Rasmusen, ungkarl, 26, Ellekjær og ugift fruentimmer Maren Kirstine Jørgensen, 23, Ellekjær
1870, 3004, Peder Holbæk Marcusen, enkemand, 52, Nedermark, Kjerte Sogn og pige Laurine Hansen, 33, Skydebjerg Mølle
1870, 0305, Hans Jørgensen, ungkarl, 27, Indslev og pige Karen Christiansen, 25, Skydebjerg
1870, 2805, Jacob Pedersen, ungkarl, 40, Veflinge og pige Maren Kirstine Madsen, 22, Skydebjerg
1870, 0911, Jørgen Christian Pedersen, ungkarl og postfuldmægtig, 28, Ringkjøbing og jomfru Ane Margrethe Nielsen, 21, Skydebjerg
1870, 1011, Daniel Pedersen, ungkarl, 31, Gjelsted Thaarup og ugift Kirsten Hansen, 28, Lungene
1870, 1911, Niels Jørgensen, ungkarl, 24, Mongaarde og pige Johanne Jacobsen, 31, Skydebjerg
1871, 1604, Jacob Fentz, ungkarl og bagermester, 26, Assens og jomfru Anna Marie Claudine Andersen, 26, Skydebjerg
1871, 2104, Peder Nielsen, ungkarl og tjener, 35, Erholm og pige Ane Kirstine Knudsen, 23, Tokkenskovhuus
1871, 1305, Rasmus Jensen, ungkarl og klodsemager, 26, Aarup og fruentimmer Ane Pedersen, 32, Aarup
1871, 1305, Hans Peder Jensen, ungkarl og gaardbestyrer, 30, Gaunby og jomfru Birthe Marie Larsen, 36, Skydebjerg
1871, 2405, Hans Justesen, ungkarl og gaardmand, 34, Hestbjerg og pige Rasmine Rasmusen, 34, Skydebjerg
1871, 2510, Jørgen Christian Hansen, ungkarl, 27, Skydebjerg og pige Marcussine Andersen, 22, Skydebjerg
1871, 2610, Hans Hansen, ungkarl, 39, Harrendrup Mark og enke Maren Johansdatter, 45, Gaunby Mark
1871, 0311, Lars Nielsen, enkemand, 43, Billesbølle Mark og pige Agathe Christiansen, 33, Skydebjerg
1871, 2912, Ditlev Andersen, ungkarl, 38, Skydebjerg og pige Ane Jensen Andersen, 31, Skydebjerg
1871, 1111, Rasmus Jørgen Andersen, ungkarl og væver, 31, Brænderup og pige Ane Cathrine Hansen, 24, Aarup
1872, 2703, Christian Bondesen, ungkarl, 29, Gadsbølle Mark og pige Maren Christensen, 26, Stokkebrohuset
1872, 0511, Jørgen Christian Sørensen, ungkarl og porteur, 28, Odense og jomfru Marie Schnell, 25, Aarup
1872, 0611, Mads Nielsen, ungkarl, 28, Aarup og pige Ane Kirstine Madsen, 33, Aarup
1872, 1711, Hans Peder Rasmussen, ungkarl, 25, Aarup og pige Ane Marie Pedersen, 26, Aarup
1872, 1711, Lars Jensen, ungkarl og smed, 31, Bellinge og pige Ane Sophie Adolphsen, 35, Aarup
1872, 1112, Jens Jochumsen, enkemand, 45, Mørkemoselund og enke Ane Cathrine Jacobsen, 48, Stilundsborg
1873, 0507, Christian Pedersen, ungkarl og tømrer, 45, Skydebjerg Skov og enke Karen Larsen, 39, Skydebjerg Skov
1873, 2608, Sophus Vilhelm Salomon, ungkarl, candidatus pharmacie og bestyrer af Apotheket, 24, Aarup og frøken Ida Jacobine Sophie Gindrup, 28, Aarup
1873, 0111, Frits Julius Pedersen, ungkarl og skræddersvend, 35, Odense og pige Gjertrud Kirstine Jensdatter, 38, Aarup
1873, 0511, Peder Marcusen, ungkarl, 26, tjenende paa Erholm og pige Ane Margrethe Hansen, 32, Aarup
1873, 0711, Christen Jensen, ungkarl, 29, tjenende paa Erholm og pige Mathea Nielsen Møller, 24, Aarup
1874, 2803, Christian Pedersen (Prætorius), ungkarl, 39, Lungene og enke Johanne Cathrine Andersen, 36, Lungene
1874, 2905, Jens Peder Jespersen, ungkarl og skomager, 24, Skydebjerg og pige Ane Marie Nielsen, 23, Skydebjerg
1874, 2006, Jeppe Jensen, enkemand, 27, Skydebjerg og pige Ane Marie Jensen, 30, Skydebjerg
1874, 1610, Jens Albert Bundsen, ungkarl og conditor, 29, Kjøbenhavn og pige Ane Pouline Jensine Henningsen, 25, Aarup
1874, 1112, Søren Petersen, ungkarl og skolelærer, 22, Illebølle, Langeland og jomfru Ida Ingeborg Sindet Noiesen, 22, Skydebjerg
1875, 0201, Niels Poulsen, ungkarl, 28, tjenende i Middelfart og pige Karen Margrethe Andersen, 25, Aarup
1875, 2605, Søren Jørgensen, ungkarl, 37, Aarup og pige Emilie Rasmine Cathrine Mathiesen, 32, Skydebjerg
1875, 1607, Mads Pedersen, ungkarl, 34, Lungene og pige Marie Nielsen, 21, Højholm
1875, 0308, Friederik Andreas Asmusen, ungkarl og assistent i Kirke- og Undervisningsministeriet, 35, Kjøbenhavn og frøken Agense Jensine Jørgensen, 22, Skydebjerg