Skydebjerg / Aarup, 1876-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1892, Skydebjerg / Aarup sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0402, 1202, Hans Jakob Mathiesen, gift og skrædder, 76, Familiehuset i Skydebjerg
1876, 0605, 1305, Hans Johansen, 4 uger, søn af Karen Hansen, i Skydebjerg
1876, 1806, 2406, Rasmus Christensen, husmand, 84, i Aarup
1876, 2507, 3007, Hans Jørgen Jørgensen, 3 maaneder, søn af indsidder Søren Jørgensen, i Aarup
1876, 3007, 208, Hans Jensen Marcusen, 2 uger, søn af uhrmager Marcusen, i Aarup
1876, 1008, 1608, Jørgen Larsen, husmand, 56, i Aarup
1876, 2108, 2508, Simon Christensen, ungkarl og skrædder, 65, paa Gamby Mark
1876, 0211, 0911, Mathias Corneliussen, farver, 39, i Aarup
1877, 1602, 1802, Dødfødt dreng, søn af entreprenør J. H. Lund, paa Gamby Mark
1877, 3103, 0604, Christian Gotlieb Marcusen, 2, søn af uhrmager Marcus Gotlieb Marcusen, i Aarup
1877, 1804, 2304, Hans Jørgen Pedersen, 3 uger, søn af snedkermester Hans Pedersen, i Aarup
1877, 2905, 0406, Ludvig Boesen, enkemand og cand. phil., 79, i Aarup
1877, 1707, 2107, Hans Jakob Leerbæk Edsberg Andersen, 4 uger, søn af manufakturhandler ?? Andersen, i Aarup
1877, 0909, -, Hans Larsen, aftægtsmand, 88, hos husmand Lars Jørgensen, i Aarup. Fra Gjelsted Mark
1877, 1010, 1910, Anders Nielsen, aftægtsmand, 83, i Lungene
1877, 1210, 1910, Jørgen Madsen, gaardmand, 79, i Skydebjerg
1878, 0501, 1201, Jens Jørgen Rasmussen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen, i Lungene
1878, 0503, 0803, Carl Frederik Hansen, 3 uger, søn af farver C. M. Hansen, i Aarup
1878, 2903, 0304, Dødfødt dreng, søn af jernbanearbejder Hans Møller Pedersen, i Aarup
1878, 1704, 2204, Christian Pedersen, 7, plejebarn hos Harald Lund, paa Gamby Mark
1878, 0207, 0807, Mads Mortensen, 29, i Troldalhus. Søn af husmand Morten Madsen
1878, 1807, 2107, Jens Hansen, 9 uger, søn af husmand Niels Hansen, i Skydebjerg
1878, 0710, 1410, Jørgen Peder Jensen, dyrlæge, 23, i Skydebjerg
1878, 1511, 2111, Anders Jokumsen, hørsvinger og indsidder, 50, i Skydebjerg
1879, 0202, 0802, Rasmus Jørgensen, arbejdsmand og indsidder, 74, i Lindebjerghus
1879, 2102, 2602, Jens Peter Carl Sophus Petersen, 10 uger, søn af glarmester Petersen, i Aarup
1879, 1403, 2303, Jørgen Kvirinsen, aftægtsmand, 92 og 2 maaneder, i Dyrehøj
1879, 2203, 2703, Christian Ludvig Rasmussen, 11 dage, søn af skrædder Gregers Peder Rasmussen, i Aarup
1879, 1704, 2204, Hans Christensen, tømrer og gift, 66, i Skydebjerg
1879, 2304, 0105, Hans Madsen, snedker og gift, 70, i Aarup
1879, 0705, 1205, Christen Pedersen, bødker og gift, 63, i Skydebjerg
1879, 1906, 2506, Rasmus Madsen, bødker, 56, paa Gaunby Mark
1879, 0807, 1307, Dødfødt dreng, søn af murer Søren Christoffersen, i Aarup
1879, 0508, 1208, Claudius Julius Bøje, praktiserende læge, dr. med. og gift, 56, i Haughus ved Vejle
1879, 2109, 2509, Hans Thorvald Georg Petersen, 9 maaneder, søn af malermester Petersen, i Aarup
1879, 1910, 2710, Rasmus Christoffersen, particulier, 76, i Aarup
1879, 1711, 2211, Jakob Jensen, enkemand og husmand, 74, i Skydebjerg
1879, 2712, 3112, Christian Julius Bruun, kunstmaler, 71, i Aarup
1879, 3112, 09011880, Christian Christensen, 12 og 9 maaneder, søn af husmand Niels Christensen, i Lungerne
1880, 0601, 1101, Jens Christen Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift Marie Jensen, i Øregrave. Plejebarn hos husmand Christen Jensen, i Øregrave
1880, 1602, 2302, Laurits Larsen, 3, søn af høker Jens Larsen, i Aarup
1880, 2103, 2703, Anders Nielsen, 2, søn af tømrer Niels Jensen, i Aarup
1880, 1504, 2204, Niels Pedersen, husmand og børstenbinder, 60, i Skydebjerg
1880, 2404, 2904, Thomas Hansen, 26, i Aarup. Søn af husmand og murer Hans Thomsen
1880, 0105, 0505, Jørgen Hansen, forhenværende gaardmand, 52, i Harrendrup. Husejer i Aarup
1880, 0408, 0908, Jørgen Jørgensen, 10, søn af i Aarup, , , Lars Jørgensen [husmand], ,
1880, 0808, 1508, Mads Peder Madsen (tvilling), 3 uger, søn af litsenbroder Peder Madsen, i Aarup
1880, 0808, 1508, Hans Peder Madsen (tvilling), 3 uger, søn af litsenbroder Peder Madsen, i Aarup
1880, 1109, 1609, Carl Jensen, 5 uger, søn af Karen Dorthea Jørgensen, i Aarup
1880, 1110, 1710, Axel Christiansen, ½, søn af arbejdsmand Iver Christiansen, i Aarup
1880, 1210, 1610, Lars Hansen, skomager og aftægtsmand, 87½, i Skydebjerg
1881, 0801, 1301, Johan Hansen, aftægtsmand, 65, i Skydebjerg
1881, 0602, 1102, Mads Jørgensen, ungkarl, 75, opholdt sig hos husmand Jens Pedersen, i Stenløkkehus
1881, 1402, 2102, Hans Andersen, husmand, 63, i Møllemoselund
1881, 1803, 2403, Jens Jørgensen, husmand, 72, i Vibekrogen
1881, 2803, 0204, Hans Hansen, 9 maaneder, søn af daglejer Hans Hansen, i Aarup
1881, 0705, 1205, Peter Alexander Robert Conrad Borello, skomagersvend, 26, i Aarup
1881, 2806, 207, Carl Vilhelm Birkholm, 4 uger, søn af kjøbmand Birkholm, i Aarup
1881, 1708, 2208, Niels Nielsen, banevogter, 64, i Lungene
1881, 2909, 0510, Jens Olaf Sørensen, 6, søn af kjøbmand N. Chr. Sørensen, i Aarup
1881, 1711, 2211, Niels Christian Julius Jensen, slagtersvend, 25, i Aarup. Født 1857 i Bogense
1881, 1811, 2511, Lauritz Christian Bentz Fog, sognepræst, 67, til Skydebjerg og Orte
1881, 2612, 2912, Dødfødt dreng, søn af sadelmager Schmidt, i Aarup
1882, 2901, 0602, Peter Jakobsen, husmand, kludesamler og gift, 55, i Aarup
1882, 0903, 1403, Hans Christian Rasmussen, 1, søn af forhenværende gaardmand Lars Peder Rasmussen, i Aarup. Født i Kjøng Højerup
1882, 0804, 1404, Rasmus Peder Rasmussen, 1, søn af murer og husmand Hans Rasmussen, i Aarup
1882, 2306, 2706, Niels Laurits Cornelius Erichsen, ugift og skomagersvend, 23, i Aarup. Søn af skomager Erichsen
1882, 2906, 0407, Jakob Pedersen, husmand og gift, 51, i Skydebjerg
1882, 0107, 0707, Mads Jensen Larsen, gift husmand og væver, 49, paa Skydebjerg Mark
1882, 3107, 0508, Niels Peter Møller, 7, i Aarup. Stedsøn af afdøde skomager Borellos, i Aarup
1882, 0410, 1010, Rasmus Nielsen Mortensen, husmand, 46, i Skydebjerg
1882, 1410, 2110, Morten Madsen, husmand, 62, i Troldalhus
1882, 2912, 04011883, Carl Ferdinand Hansen, manufakturhandler og enkemand, 57, i Aarup
1883, 3101, 0602, Hans Nielsen, aftægtsmand og enkemand, 63, i Skydebjerg
1883, 0602, 1202, Hans Andersen, gift og aftægtsmand, 69, i Aarup
1883, 1803, 2403, Mathias Henrik Lembcke, enkemand og bødker, 83, havde ophold hos sin svigersøn kjøbmand Petersen, i Aarup
1883, 1803, 2403, Johan Frederik Christian Aldewelt, enkemand og stationsforvalter, 56, ved Jernbanestationen, i Aarup
1883, 2203, 2903, Jeppe Hansen Rasmussen, 13, søn af husmand Jens Rasmussen, i Skydebjerg
1883, 0404, 1004, Jakob Jørgensen, enkemand og gaardmand, 85, i Skydebjerg
1883, 1104, 1804, Jens Nielsen, gift og gaardmand, 63½, i Aarup
1883, 2104, 2804, Christian Pedersen (Prætorius), gift og husmand, 48, i Lungene
1883, 0805, 1105, Dødfødt dreng, søn af murer Søren Christoffersen, i Aarup
1883, 2305, 2905, Jens Peder Jensen, gift og slagter, 35, i Aarup
1883, 1106, 1506, Christoffer Hansen, husmand, 76, i Aarup
1883, 2506, 2906, Niels Andreassen, gift og indsidder, 77, i Skydebjerg
1883, 2706, 0307, Jens Pedersen, gift og husmand, 54, i Stenløkkehus
1883, 0808, 1208, Marius Jensen, 1, søn af landpostbud Christen Jensen, i Øregrave
1883, 1610, 1910, Viggo Julius Salomon, ½, søn af bestyrer Sophus Vilhelm Salomon, Apotheket i Aarup
1883, 2610, 0111, Jørgen Frederiksen, 11½, søn af husmand og skrædder Jens Frederiksen, i Skydebjerg
1883, 1011, 1611, Jørgen Christoffersen, enkeman og aftægtsmand, 77½, hos gaardmand Rasmus Jensen, paa Ørsbjerg Leer, i Kjerte Sogn,
1884, 2002, 2602, Rasmus Sørensen, gift og gaardmand, 70, i Nymarkslund
1884, 3103, 0704, Peter Jensen, enkemand og aftægtsmand, 81, paa Ørsbjerg Leer
1884, 0105, 0805, Poul Christian Bondesen, 11, søn af husmand Christian Bondesen, af Lungene
1884, 2305, 2905, Mads Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 79, af Skydebjerg
1884, 0106, 0706, Gorm Madsen, gift og træskomand, 56, i Skydebjerg
1884, 0806, 1306, Iver Jensen, gift og banevogter, 48, i Vogterhuset 29 (ved Hestehavegaard).
1884, 1506, 2006, Rasmus Rasmussen, gift og husejer, 31, i Aarup
1884, 0707, 1207, Hans Jochumsen, enkemand og gaardmand, 48, i Skydebjerg
1884, 0710, 1110, Hans Peder Hansen, ungkarl og forpagter i Rusland, 25, i Aarup. Stedsøn af sognefoged Hansen, i Aarup
1884, 0710, 1110, Niels Peder Christian Andersen, 10 uger, søn af bødker og husmand Hans Peder Andersen
1884, 0710, 1010, Frederik Marius Nielsen, 1, søn af ugift Mathie Nielsen, i Skydebjerg
1884, 1910, 2510, Hans Hansen, tømrer, 67, i Skydebjerg
1885, 2001, -, Jens Olsen, snedkermester, 70, i Middelfart. Kjøbmand C. Sørensens svigerfader
1885, 1502, 1902, Thomas Christensen, ungkarl, 32, hos sin broder husmand Jens Christensen, paa Skydebjerg Mark
1885, 2602, 0303, Peder Pedersen Noiesen, enkemand, 86, havde ophold hos skolelærer Noiesen, i Skydebjerg
1885, 2702, -, Viggo Julius Salomon, 10 maaneder,  søn af apotheker Salomon, i Aarup
1885, 0103, 0603, Niels Peder Gindrup, enkemand og fhv. apotheker, 81, i Aarup
1885, 2903, 0504, Hans Christian Larsen, 1, søn af husmand Johan Peder Larsen, i Ellekjær
1885, 1305, Axel Vilhelm Salomon, 6 og 11 maaneder, søn af apotheker Salomon, i Aarup
1885, 1705, 2205, Carl Johan Christoffersen, 4 maaneder, søn af murmester Søren Christoffersen, i Aarup
1885, 0207, 0607, Mourits Larsen, gift og kreaturhandler, 40, i Aarup
1885, 1108, 1708, Jens Jørgensen, fhv. sognefoged, gaardmand, aftægtsmand og dannebrogsmand, 82, i Skydebjerg
1885, 0709, 1009, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Rasmussen, i Skydebjerg
1886, 1002, 1602, Laurits Christian Larsen, 2, søn af huusmand Anders Christian Larsen, af Skydebjerg By
1886, 2703, 0304, Anders Christian Madsen, 34, i Gaunby. Stedsøn af gaardmand Lars Jensen
1886, 1804, 2204, Carl Qvirin Jørgensen, 7 uger, søn af husejer Hans Peder Jørgensen, i Aarup
1886, 0205, -, Clemmen Jensen, partikulier og tidligere gaardejer, 70, i Aarup (gaardejer i Caslunde)
1886, 0305, 1005, Hans Thomsen, husejer og tidligere murmester, 73, i Aarup
1886, 0306, 1006, Niels Christian Jensen, ugift og exam. juris., 31, paa Gaunbygaard
1886, 2007, 2407, Jakob Larsen, skomagermester, 46, i Aarup
1886, 1609, 2109, Lars Peder Lunde, 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Pedersen Lunde, i Skydebjerg
1886, 1010, 1610, Jørgen Mortensen, fhv. vejmand, 68, paa Gaunby Mark,
1886, 2610, 3010, Rasmus Marius Rasmussen, 1 maaned, søn af smed Jens Rasmussen, af Aarup
1886, 2910, 0511, Rasmus Jensen, enkemand og gaardmand, 54, paa Ørsbjerg Leer
1886, 0911, 1611, Christian Bondesen, husmand, 43, i Lungene
1886, 0712, 1112, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Skydebjerg
1886, 2312, 2612, Udøbt dreng, 3 timer, søn af skomager Hendrik Pedersen, i Aarup
1887, 0403, 1103, Niels Rasmussen, fhv. gaardmand og aftægtsmand, 70, i Skydebjerg
1887, 2003, 2703, Dødfødt dreng, søn af manufakturhandler P. Petersen, i Aarup
1887, 3103, -, Rasmus Andersen, kurvemager, 34, i Aarup
1887, 1404, 2104, Anders Nielsen, husmand, 76, i Skydebjerg Lunge
1887, 2605, 3005, Dødfødt dreng, søn af jærnbanearejde Peder Marcusen
1887, 0307, 0707, Ludvig Pedersen, 10, søn af tømrer Hans Pedersen, af Skydebjerg
1887, 1808, 2308, Hans Peter Hansen, husmand, 28, i Skydebjerg
1887, 2808, 0209, Hans Gotfredsen, husmand, 33, i Tokkenskov
1887, 0210, 0810, Rasmus Madsen, husmand, 71, i Aarup
1887, 2210, 2610, Abraham Gleerup, fhv. grosserer, 75, i Aarup
1888, 2301, 2801, Gorm Christian Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Maren Madsen. Plejesøn af træskomand Gorm Madsens enke
1888, 1402, 2102, Markus Pedersen, enkemand og husmand, 74, i Kallehavehuset ved Aarup
1888, 2302, -, Jakob Larsen, gift og husmand, 64, i Kjerte
1888, 2404, 0205, Hans Theodor Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Dorthe Hansen, paa Ørsted Mark
1888, 0106, 0806, Hans Christian Marius Sørensen, indsidder, 21, paa Skydebjerg Mark
1888, 2111, 2411, Dødfødt dreng, søn af søn af husmand Harald Lund, af Gaunby Mark
1889, 1502, 2102, Christian Edmund Leopold Jensen, 7, plejesøn af saddelmager Schmidt, i Aarup
1889, 0704, 1304, Anders Andersen, gift og arbejdsmand, 41, i Aarup
1889, 2506, 2806, Jens Laurits Jensen, 3, søn af skræddermester Peter Jensen, i Aarup
1889, 3110, 0411, Anders Peder Bertel Andersen, 4 maaneder, søn af børstenbinder Hans Peder Andersen, i Skydebjerg
1889, 1511, 2511, Christen Poulsen, bolsmand, 76, i Stokkebrohuset i Lungene
1889, 2911, 0412, Anders Andersen, aftægtsmand, 84, i Skydebjerg
1890, 0601, 1201, Dødfødt dreng, søn af stenhugger Morten Madsen, i Skydebjerg
1890, 2202, 2802, Lars Rasmusen, kjøbmand, 55, i Aarup
1890, 2202, 2802, Hans Peter Rasmusen, 3 maaneder, søn af smed Jens Rasmussen, i Aarup
1890, 2802, 0503, Lars Jørgensen, aftægtshusmand, 72, i Skydebjerg
1890, 0303, 0903, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Johan Harald Lund, paa Gaunby Mark
1890, 1203, -, Mads Nielsen, enkemand og tidl. sadelmager i Ebberup, 72½, havde ophold hos sin svigersøn indsidder Jørgen Jørgensen, i Aarup
1890, 1803, 2303, Bernhard Marius Rasmussen, 1½, søn af skrædder N. J. Rasmussen, i Aarup
1890, 3003, 0504, Jørgen Pedersen, gaardmand, 72 og 9 maaneder, paa Ørsbjerg Leer
1890, 3103, 0804, Anders Christensen, aftægtsmand, 84, i Lungene
1890, 2404, 0205, Lars Sørensen, 11, søn af husmand Rasmus Sørensen, i Godmoselund
1890, 0808, 1208, Peter Ludvig Lorentzen, gift og kjøbmand, 48, i Aarup
1890, 2708, 0109, Hans Christian Hansen, husmand, 45, i Bankerne
1891, 1001, 1601, Axel Bernhard Andersen, 4½, søn af arbejdsmand Jakob Andersen, i Aarup
1891, 1201, 1701, Hans Thorvald Georg Petersen, 10 og 3 maaneder, søn af malermester Hans Peter Petersen, i Aarup
1891, 1301, 2001, Niels Jørgen Rasmussen, gift og skræddermester, 33, i Aarup
1891, 2601, 0202, Hans Hansen, 2, søn af Ane Cath. Jensen, i Thaarup. Husmand Hans Jensens datter
1891, 0802, 1202, Christian Daniel Noiesen Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af handelsrejsende Nielsen, i Skydebjerg
1891, 0704, 1404, Jørgen Bertelsen, enkemand og gaardmand, 78, i Ørsbjerg Vænge
1891, 1704, 2304, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Skydebjerg
1891, 1704, 2304, Rasmus Larsen, husmand og fhv. kjøbmand, 44, i Skydebjerg
1891, 2504, 0105, Peter Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Lars Jørgensen, i Aarup
1891, 1905, 2505, Lars Hansen Olsen, gift, gaardmand og sognefoged, 61, i Skydebjerg
1891, 1606, 2006, Peder Christian Pedersen, 9, søn af snedker Christian Pedersen, i Aarup
1891, 0408, 1008, Knud Christensen, enkemand og husmand, 63, i Skydebjerg
1891, 1912, 2412, Anders Pedersen, enkemand og husmand, 81, af Aarup
1891, 2112, 2612, Henrik Borello, 10, søn af afdøde skomager Borello, af Aarup
1892, 1101, 2001, Jens Assenius Petersen, enkemand og bageribestyrer, 58, i Bogense. Christiane Marie Schaldemose
1892, 0801, 1301, Hans Hansen, fraskilt og røgter, 73, paa Lille Gaunby
1892, 1601, 2301, Christian Hansen, handelslærling, 16, i Odense. Født i Aarup. Søn af husmand … Niels Christian Hansen og Ane Marie Andersen
1892, 0202, 0902, Lars Hansen, gaardmand, 54, i Elmelund. Født i Egerup Gamtofte Sogn. Søn af gaardmand Hans Hansen og Karen Pedersdatter, af Egerup. Maren Larsen
1892, 2302, 2902, Hans Albrechtsen, husmand, 75, i Skydebjærg Lunge. Født i Nymark Haarslev Sogn. Søn af Albrecht Christoffer Hardt og ugift Karen Olesdatter. Dorthea Marie Hansdatter
1876, 1702, 2502, Ane Marie Hansdatter, enke, 61, i Godmoselund. Husmand Hans Jørgensen
1876, 2103, 2303, Dødfødt pige, datter af træskomand Gorm Madsen, i Skydebjerg
1876, 3003, 0504, Johanne Marie Jensen, 1, datter af husmand Jens Pedersen, i Skydebjerg
1876, 0704, 1504, Else Marie Rasmussen Bang, 69, i Skydebjerg. Gaardmand Hans Jochumsen
1876, 2804, 0405, Maren Mikkelsdatter, enke, 89, i Hesthavehus. Smed Peder Rasmussen
1876, 2305, 2905, Ane Johanne Jørgensdatter, enke, 73, i Skydebjerg. Gaardmand Anders Larsen
1876, 2606, 0307, Kirsten Madsdatter, enke, 86, i Stilundsberg. Fhv. bødker Jakob Jensen
1876, 1908, 2108, Dødfødt pige, datter af ugift Karen Nielsen, paa Skydebjerg Mark
1876, 0809, 1309, Anna Margrethe Christoffersen, 4½ maaned, datter af murer Søren Christoffersen, i Aarup
1876, 0909, 1509, Maren Larsen, 20, i Mørkmoselund. Steddatter af gaardmand Jens Jochumsen
1876, 1909, 2409, Dødfødt pige, datter af skrædder Thor Larsen, i Aarup
1876, 1211, 1811, Elisabeth Pedersen, 49, i Skydebjerg. Husmand Hans Nielsen
1876, 1511, 2211, Ane Kirstine Thomasdatter, 72, paa Aarup Mark. Husmand Marcus Pedersen
1877, 2712, 04011878, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 65, paa Gaunby Mark. Bolsmand Erik Jespersen
1878, 0201, 0901, Maren Larsdatter, enke, 80, i Skydebjerg. Gaardmand Jørgen Madsen
1878, 0801, 1401, Elise Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Skydebjerg
1878, 1101, 1701, Johanne Sofie Nielsen, 4½, datter af klodsemager Søren Nielsen, i Aarup
1878, 1301, 2101, Boline Rasmusen, 1, datter af husmand Hans Rasmussen, i Aarup
1878, 0702, 1302, Maren Hansdatter, enke, 80, i Lungene. Husmand Peder Jespersen
1878, 2303, 2903, Kirstine Nielsdatter, enke, 72, i Skydebjerg. Husmand Niels Erichsen
1878, 2403, 0104, Ida Pedersdatter, 84, i Skydebjerg Banker. Aftægtsmand Niels Hansen
1878, 1004, 1504, Anna Laurine Larsen, 2½, datter af høker Jens Larsen, i Aarup
1878, 1005, 1505, Caroline Marie Larsen, 4½, datter af høker Jens Larsen, i Aarup
1878, 1407, 1807, Dorothea Lorentze Jansen, 57, i Aarup. Apotheker Gindrup
1878, 0308, 0408, Dødfødt pige, datter af sadelmager H. C. F. Schmidt, i Aarup
1878, 1808, 2308, Gjertrud Nielsdatter, 49, i Aarup. Husmand Anders Pedersen
1878, 0109, 0709, Petra Catharine Ludovida Mathiasen Lundegaard, 3 maaneder, datter af Mathias Peder Sørensen Lundegaard, i Søndenbjerg
1878, 2709, 0210, Kirsten Pedersdatter, ugift væverske, 71, i Lungene
1878, 2809, 0410, Marie Hansen, 19, datter af bolsmand Hans Thomsen, i Aarup
1878, 2811, 0412, Elna Møller, 6, datter af sømand Niels Møllers enke, i Aarup. Født i Chikago
1879, 2903, 0504, Marie Ditlevsdatter, enke, 67½, i Aarup. Avlsbruger Peter Henningsen, i Assens
1879, 2604, 3004, Lysmine Marie Hansen, 4 maaneder, datter af farver C. M. Hansen, i Aarup
1879, 0405, 1005, Sophie Larsdatter, enke, 73, i Skydebjerg Mølle. Møller Knud Nielsen
1879, 0905, 1505, Marie Cathrine Hansdatter, 58, i Rosenborg Thaarup Mark. Husmand Anders Nielsen
1879, 2409, 2809, Dødfødt pige, datter af klodsemager Jørgen Pedersen Frydenlund, i Aarup
1879, 0910, 1310, Udøbt pige, 1 dag, datter af kjøbmand J. A. Birkholm, i Aarup
1879, 1211, 1711, Mathilde Helene Margrethe Petersen, 3½, datter af kjøbmand P. Petersen, i Aarup
1879, 1811, 2511, Karen Christiansdatter, 65, i Lungene. Husmand Hans Albrechtsen
1879, 0112, 0812, Ane Jørgensen, 29, i Ørsbjerg Vænge. Boelsmand Jørgen Bertelsen
1879, 1412, 2012, Ingeborg Susanne Erichsen, 19, i Aarup. Datter af skomager Erichsen
1880, 1101, 1701, Kirsten Nikolajsdatter, enke, 71, i Skydebjerg. Husmand Gorm Andersen
1880, 2901, 0402, Jakobine Jørgine Jørgensen, 9 maaneder, datter af daglejer Søren Jørgensen, i Aarup
1880, 0102, 1002, Kirsten Pedersen, enke, 58, af Gaunbygaarden. Gaardejer Jens Hansen
1880, 1903, 2703, Christiane Christiansdatter, 58½, i Skydebjerg. Husmand Lars Jørgensen
1880, 2903, 0304, Bodil Jensdatter, enke, 85, i Kauslunde. Gaardmand Niels Jakobsen
1880, 3003, 0504, Marie Vilhelmine Edsberg, 31, i Aarup. Manufakturhandler Andersen
1880, 1204, 1904, Ane Marie Knudsen, 17, datter af husmand Knud Larsen, paa Ørsbjerg Leer
1880, 2904, 0705, Maren Rasmusdatter, enke, 79, i Hestehavegaarden. Fæster Peder Nielsen
1880, 2205, 2705, Cathrine Marie Andersen, ugift, 23, tjente i Skydebjerg Præstegaard
1880, 1207, 1707, Kirsten Johanne Mariane Rasmussen, 3, datter af melhandler L. Rasmussen, i Aarup
1880, 0408, 0808, Dødfødt pige, datter af snedker Rasmus Andersen, i Aarup
1880, 1109, 1609, Kirsten Clausdatter, 73, i Aarup. Jernbanearbejder Adolf Rasmussen
1880, 1809, 2409, Karen Dorthea Hansdatter, enke, 77, i Aarup. Particulier Rasmus Christoffersen
1880, 2910, 611, Else Clausdatter, 58, i Lungene. Husmand Christian Hansen
1880, 2711, 0312, Luise Kirstine Volkersen, 10, plejebarn hos husejer Hans Andersen, i Aarup
1880, 2712, 03011881, Caroline Christiane Aldewelt født Knudsen, 56, i Aarup. Stationsforvalter Aldewelt
1881, 0102, 0702, Johanne Christensdatter, 56, paa Ørsbjerg Lér. Husmand Knud Larsen
1881, 0503, 1403, Ane Jensen, 19, paa Ørsbjerg Leer. Datter af gaardmand Rasmus Jensen
1881, 1003, 1703, Christiane Madsdatter, 51, i Skydebjerg. Husmand og tømrer Niels Andersen
1881, 2703, 0204, Ane Dorthe Jensdatter, 61, i Skydebjerg. Husmand Knud Christensen
1881, 3003, 0604, Johanne Pedersdatter, 71, i Skydebjerg. Væver Anders Rasmussen
1881, 2404, 3004, Dorthe Marie Jørgensdatter, aftægtsenke, 81, i Skydebjerg. Husmand Christoffer Hansen
1881, 2506, 2906, Antonie Emilie Mikaunauski, 16, datter af banevogter Mikaunauski, i Aarup
1881, 2208, 2708, Maren Nielsdatter, aftægtsenke, 75, paa Gaunby Mark. Husmand Peder Bertelsen
1881, 1909, 2409, Christiane Dorthe Andersdatter, enke, 80, havde ophold hos sønnen Rasmus Pedersen, i Lungene. Husmand Peder Thuesen
1881, 0210, 0610, Maren Ragnhild Andersen, 12, i Odense, datter af fhv. kjøbmand og nu handelsrejsende A. C. Andersen, forhen i Aarup
1881, 1610, 2210, Christiane Jørgensen, 31, i Aarup. Kjøbmand Birkholm
1881, 2910, 0511, Birthe Marie Findsdatter, aftægtsenke, 90, i Lungene. Husmand Anders Nielsen
1881, 1212, 1712, Juliane Lovise Bornonville, enke, 71, havde ophold hos sønnen dr. Stub, i Aarup. Fhv. adjunkt Stub, i Rønne
1882, 2401, 2901, Maren Knudsdatter, enke, 92, i Skydebjerg. Husmand Christen Hansen
1882, 1502, 2202, Maren Nielsdatter, enke, 82, hos sin søn svigersøn Jørgen Frydenlund, i Aarup. Fhv. gaardmand Rasmus Christensen, i Mostebjerg
1882, 1803, 2203, Dødfødt pige, datter af banevogter Hans Peder Andersen, i Vogterhuset 31 ved Vilhelmsborg
1882, 2704, 0405, Augusta Hansine Jensen, 9 dage, datter af tjenestepige Maren Kirstine Jensen, Langagerhuus i Skydebjerg
1882, 2105, 2505, Johanne Gotfredsen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Gotfredsen, i Aarup
1882, 1506, 2006, Rasmine Severine Rasmussen, 38, i Aarup. Fotograf Christensen
1882, 1506, 2006, Dødfødt pige, datter af fotograf Christensen, i Aarup
1882, 0907, 1407, Karen Nielsdatter, enke, 69, af Aarup. Smed Hans Pedersen
1882, 1209, 1309, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Dorthe Andersen, i Skydebjerg
1882, 1910, -, Julie Marie Meyn, 15½, hos landinspektør Boesen, i Aarup. Datter af proprietær Meyn, i Kornerup Mølle ved Roskilde
1882, 0112, 0812, Ane Madsdatter, enke, 88, i Frydendal. Husmand Rasmus Hansen
1883, 1301, 2001, Maren Kirstine Dorthea Rasmusen, 4, datter af Rasmine Hansen, tjener paa Schelenborg ved Kjerteminde. Plejebarn datter af sadelmager Jørgen Thrane, af Skydebjerg
1883, 2901, 0302, Karen Larsdatter, 75, nød aftægt hos snedker Niels Andersen, paa Ørsbjerg Lér. Snedker Peter Jensen, paa Léret
1883, 1603, 2403, Ane Johanne Andersdatter, enke og aftægtskone, 78, i Troldalhus. Husmand Henrik Pedersen
1883, 0304, 0604, Hansine Christiane Andersen, 6 dage, datter af banevogter Hans Peter Andersen, Banevogterhuset ved Vilhelmsborg
1883, 0104, 1704, Ane Jensine Andersen, 42, i Skydebjerg. Husmand Ditlev Andersen
1883, 0505, 1105, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 65, i Skydebjerg. Bødker Christian Pedersen
1883, 1205, 1805, Christiane Nielsdatter, enke, 90, i Skydebjerg. Husmand Hans Jørgensen
1883, 2905, 0306, Ane Marie Rasmussen, 4 uger, datter af arbejdsmand Peder Rasmussen, af Aarup
1883, 2607, 3107, Ane Marie Christiansen, 50, i Skydebjerg. Husmand Jørgen Christensen
1883, 2807, 0508, Jakobine Jørgine Cathrine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Søren Jørgensen, i Aarup
1883, 1209, 1809, Dorthe Nielsen, 44, i Skydebjerg. Gaardmand Rasmus Jensen
1883, 0410, 1010, Ane Johanne Andersen, 55, i Lungene. Husmand Peder Andersen
1884, 0501, 1001, Ane Cathrine Larsen, enke, 56, i Aarup. Skrædder Hans Sørensen
1884, 1003, -, Else Jørgensen, ugift husejerinde, 49, i Aarup
1884, 0204, 0804, Dorthe Cathrine Jørgensen, 4, plejebarn hos gaardmand Rasmus Jensen, i Skydebjerg
1884, 1205, 1705, Elna Marie Pedersen, 2, datter af møller Pedersen, af Aarup
1884, 2405, 3005, Maren Hansen, enke, 66, af Aarup. Husejer Hans Andersen
1884, 0306, -, Margrethe Olesdatter, 62, i Aarup. Husejer Morten Gormsen
1884, 2609, 0210, Gjertrud Rasmusen, 29, i Aarup. Datter af husmand Rasmus Madsen
1884, 3009, 0610, Karen Kirstine Pedersen, 37, i Aarup. Skrædder Peder Jensen
1884, 710, 1010, Rasmine Kirstine Andersen, 9 maaneder, datter af ugift Ane Nielsen, i Gaunby
1884, 1710, 2410, Maren Steffensdatter, ugift, 57, boede hos sin svoger Clemmen Jensen, i Aarup
1884, 0911, 1711, Maren Kirstine Madsen, enke, 37, i Skydebjerg. Husmand Jakob Pedersen
1884, 1011, 1811, Birthe Rasmusdatter, enke, 65, i Aarup. Gaardmand Jens Nielsen
1885, 0301, 0901, Rasmine Severine Jensen, 1½, datter af skrædder Rasmus Jensen, i Skydebjerg
1885, 0301, 1301, Elvina Christine Hansen, 1 døgn, datter af indsidder Christian Hansen, paa Ørsbjerg Lér
1885, 0701, 1301, Karen Marie Hansen, 42, paa Ørsbjerg Lér. Indsidder Christian Hansen
1885, 3101, 0702, Marie Jensen, 20, paa Ørsbjerg Ler. Datter af?? gaardmand Rasmus Jensen
1885, 0102, 0602, Ane Mortensdatter, enke, 71½, i Aarup. Husmand Peder Pedersen, paa Andebølle Mark. Skrædder Peder Jensens svigermoder
1885, 2302, 0203, Ane Cathrine Jørgensen, 27, paa Gaunby Mark. Vejmand Jørgen Mortensen
1885, 0903, 1303, Hansine Andreassen, 45, i Aarup. Maler Petersen
1885, 1605, 2205, Maren Nielsdatter, enke, 86, ophold hos sin søn murer og husmand Hans Hansen, paa Skydebjerg Mark (Christiansholm). Husmand Hans Nielsen, af Berlinhuset i Harrendrup Sogn
1885, 1705, -, Maren Cathrine Hansen, 31, i Lungene (Vogterhuset 29). Banevogter Ole Nielsen
1885, 0106, 0806, Ane Johanne Andersdatter, enke, 80, af Skydebjerg By. Gaardmand Hans Clausen
1885, 0706, 1306, Maren Pedersdatter, enke, 66, i Søndenbjerg. Gaardmand Mads Madsen
1885, 0607, 0907, Karen Hansdatter, enke, 67, i Aarup. Husmand Jørgen Larsen
1885, 0109, 0509, Elisabeth Marie Rasmusen, 18, i Lungene. Husmand Peder Rasmusen
1886, 0801, 1301, Fernanda Henrikke Pedersen, 7 uger, datter af ugift Ane Kirstine Pedersen, i Skydebjerg
1886, 0702, 1002, Julie Eigler, 2 dage, datter af stationsforvalter Eigler, i Aarup
1886, 2703, 0504, Ane Elisabeth Jørgensen, 51, paa Leret. Gaardmand Rasmus Jensen
1886, 1604, 2104, Christiane Marie Schaldemose, 51, i Aarup. Bager Jens Assenius Petersen
1886, 1905, 2405, Ane Jørgensen, 16, datter af vejmand Jørgen Mortensen, af Gaunby Mark
1886, 2105, 2405, Marie Nielsen, 4 maaneder, datter af husmand Adolf Nielsen, af Aarup Mark
1886, 2105, 2405, Maren Cathrine Jørgensen, 12 dage, datter af husmand Hans Jørgensen, paa Gaunby Mark
1886, 2205, 2805, Karen Marie Mathiasdatter, 83, af Frydenlund. Husmand Niels Hansen
1886, 1506, 1906, Ane Margrethe Hansen, 44, af Aarup. Banearbejder Peder Marcusen
1886, 0410, 0910, Larsine Cathrine Petersen, 1 og 4 maaneder, datter af indsidder Carl Casper Peder Pedersen
1886, 2212, 2912, Ane Kirstine Larsen, 20, i Skydebjerg. Datter af husmand Lars Christian Larsen
1887, 0301, -, Anna Bothilde Sønnichsen, enke, 75. Skolelærer L. Hansen, af Kagstrup i Sjælland. Postmester Fjeldgaards svigermoder
1887, 1401, 2001, Dorthe Madsdatter, enke, 75, af Skydebjerg. Husmand Niels Andreassen
1887, 2903, 0404, Gjertrud Kirstine Madsen, 26, af Gaunby Mark. Datter af afdøde bødker Rasmus Madsen
1887, 2104, 2404, Anna Marie Johansen, 3 dage, datter af ugift Johanne Marie Andersen, af Gaunby
1887, 2504, 2904, Christine Nielsine Emilie Hansen, 30, i Aarup. Glarmester Petersen
1887, 3005, 0306, Ane Marie Christoffersdatter, enke, 72. Husmand og tømrer Hans Christensen
1887, 1211, 1811, Fanny Caroline Christoffersen, 3 uger, datter af murmester Søren Christoffersen, i Aarup
1888, 2201, 2701, Lovise Larsen, ½, datter af husejer Niels Larsen, i Aarup
1888, 2201, 2701, Kirsten Hansen, 45, i Bankerne. Indsidder Daniel Pedersen
1888, 2401, 3001, Kirsten Andersdatter, 79, i Aarup. Slagter H. Rasmusens moder
1888, 0402, 0902, Thora Thomsen, ½, datter af gartner Hannibal Thomsen, i Aarup
1888, 0204, 0704, Ane Marie Larsen, 41, i Skydebjerg Mark. Stenhugger Morten Madsen
1888, 1805, 2105, Maren Johanne Rasmussen, 5 uger, datter af smed Jens Rasmussen, af Aarup
1888, 1507, 2007, Dødfødt pige, datter af snedker Niels Andersen, Ørsbjerg Leer
1888, 1607, 1907, Dødfødt pige, datter af banearbejder Peder Markusen, i Aarup
1888, 0610, 1210, Ane Elisabeth Andersen, enke, 72, af Aarup. Husmand Rasmus Christensen
1888, 1011, 1711, Maren Pedersdatter, 72, i Lungene. Husmand Peder Jensen
1889, 2301, 3001, Anna Dorthea Jørgensen, 28. Svigerinde af smeden Hans Jørgensen
1889, 2602, 0102, Thrine Marie Jensen, 61, i Aarup. Snedker Christian Scheel
1889, 2404, 0105, Marie Cathrine Larsen, 58, i Haugstedhus. Husmand Peder Jensen
1889, 2605, 3105, Ane Johanne Hansen, 18, datter af barber Jens Hansen, af Aarup
1889, 0107, 0507, Karen Nielsdatter, enke, 68, i Møllemoselund. Husmand Hans Andersen
1889, 2407, 2907, Johanne Knudsen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Knud Larsen, paa Ørsbjerg Leer
1889, 0108, 0608, Karen Marie Jørgensen, 15, datter af vejmand Jørgen Mortensens enke, paa Gaunby Mark
1889, 0609, 1209, Ane Christensen, enke, 65, af Aarup. Husmand Peder Jakobsen
1889, 2909, 0410, Maren Kirstine Petersen, 2 maaneder, datter af glarmester Petersen, i Aarup
1889, 1310, 1710, Ragnhild Kirstine Andersen, 2, datter af snedkermester Andersen, i Aarup
1889, 2311, 2811, Leonora Christine Pedersen, 20 dage, datter af ugift Emma Svensdotter. Ophold hos indsidder Niels Johansen, i Skydebjerg
1889, 2911, 0412, Ane Margrethe Hansdatter, 82, i Skydebjerg. Aftægtsmand Anders Andersen
1890, 0502, 1102, Karen Andersen, 32, i Lungene. Bolsmand Anders Hansen Andersen
1890, 0702, 1302, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 77. Husmandbarber Hans Pedersen, i Ebberup. Barber Jens Hansens svigermoder
1890, 0303, 1103, Maren Kirstine Jensen, medejer, 38, af Gaunbjerggaard. Tilligemed med flere søskende ejede gaarden
1890, 0903, 1603, Julie Kirstine Hansen, 4 maaneder, datter af bolsmand Jørgen Hansen
1890, 1003, 1703, Karen Margrethe Nielsen, 70 og 9 maaneder. Skolelærer H. E. Noiesen
1890, 1104, 1504, Juliane Marie Hansen, 12, datter af husmand Hans Chr. Hansen, i Bankerne
1890, 2704, 0505, Ane Marie Rasmusen, 29, i Aarup. Bolsmand Jørgen Hansen
1890, 2205, 2605, Ane Christine Hansen, 15 uger, datter af ugift Ane Kirstine Johansen, i Lindebjerghus
1890, 1008, 1408, Bodil Marie Hansen, 41, i Aarup. Husejer og gaardskarl Hans Pedersen
1890, 0311, 0811, Inger Theodore Brahtz, 1, datter af slagter Jens Theodor Brahtz
1890, 2212, 2612, Ane Marie Jensen, 3½, datter af arbejdsmand Anders Jensen, i Aarup
1891, 0602, 1102, Christiane Christiansen, 10½, datter af husmand Jens Christiansen, i Stenløkkehuset
1891, 1902, 2502, Ane Cathrine Hansdatter, 78, i Ørsbjerg Vænge. Gaardmand Jørgen Bertelsen
1891, 0703, 1503, Maren Cathrine Christiansen, 2, datter af husmand Jens Christiansen, i Stenløkkehus
1891, 2603, 3003, Dødfødt pige, datter af stenhugger Morten Madsen, paa Skydebjerg Mark
1891, 2903, 0404, Ane Steffensdatter, enke, 67, i Aarup. Forhenværende gaardejer Clemmen Jensen
1891, 3103, 0804, Karen Kirstine Johanne Madsen, 1 og 2 maaneder, datter af slagter Niels Madsen, af Aarup
1891, 1604, 2204, Ane Kirstine Pedersen, 29, i Aarup. Kalkbrænder P. Chr. Pedersen
1891, 1905, 2305, Karen Hansine Hansen, 11, datter af husmand Christian Hansen, i Lungene. Af Ladegaard Mark
1891, 0307, -, Anne Kirstine Mortensen, enke, 86. Fabrikant Rasmusen, af Assens
1891, 0407, 0807, Kirsten Hansdatter, enke, 72, af Skydebjerg. Husmand og børstenbinder Niels Pedersen
1891, 0309, 0609, Johanne Dorthea Nielsen, 5 maaneder, datter af Karen Marie Jensen, af Lungene
1891, 0809, 1409, Kirsten Olesdatter, 66, i Skydebjerg. Sadelmager Jørgen Thrane
1891, 2810, 0111, Dagmar Johanne Nielsen, 6 uger, datter af maler Niels Christian Nielsen, af Skydebjerg
1891, 1711, 2511, Sexta Johanne Kruse, 32, af Aarup. Forhenværende proprietær Søkjær
1891, 0312, 1112, Anna Jørgensdatter, enke, 73, i Lungene. Husmand Anders Nielsen
1891, 2012, -, Karoline Poulsen født Christensdatter, enke, 66. Forhenværende gaardmand Anders Poulsen, i Fjeldsted Sogn
1892, 0302, 1002, Ane Sophie Jensen, 57, af Skydebjerg Lunge. Født i Brolmhuset Vissenbjerg Sogn. Husmand Christian Hansen. Datter af husmand Jens Jensen og Ane Cathrine Pedersdatter
1892, 0702, 1302, Maren Hansen, 60, af Thaarup. Født i Thaarup. Husmand Hans Jensen. Datter af husmand Hans Pedersen og Ane Hansdatter, af Thaarup