Assens, 1866-1876, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1866-1876, Assens sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1866, 0804, Hans Carl Baumgarten. Søn af Carl Christian Baumgarten, i Assens. Født 4.12.1849
1866, 0804, Peter Frederik Storm, i Faaborg. Søn af bagermester Lars Storm og Boline Mathilde Paulsen. Født 14.10.1851
1866, 0804, Julius Johan Friederich Cardel, i Apenrade. Søn af seilmager Carl Cardel og Cathrine Margrethe Schmidt. Født 24.10.1851
1866, 0804, Hans Pedersen, Flemløse. Søn af Gjertrud Marie Larsdatter. Født 18.11.1851
1866, 0804, Marcus Baumgarten, i Assens. Søn af sadelmager Carl Christian Baumgarten. Født 24.11.1851
1866, 0804, Hans Peter Sophus Jeppesen, i Assens. Søn af slagter A. Jeppesen. Født 27.11.1851
1866, 0804, Jørgen Johansen, Gaasemosedam. Søn af huusmand Johan Jørgensen og Kirstine Espensdatter. Født 20.12.1851
1866, 0804, Hans Peter Jørgensen, i Assens. Søn af snedkersvend H. P. Jørgensen. Født 21.12.1851
1866, 0804, Carl Vilhelm Fuchs, i Assens. Søn af snedker C. H. B. Fuchs. Født 4.1.1852
1866, 0804, Niels Christian Ditlef Andersen, i Assens. Søn af dreiermester J. Andersen. Født 14.1.1852
1866, 0804, Johan Ludvig Ernst, i Assens. Søn af malermester M. C. Ernst. Født 14.1.1852
1866, 0804, Hans Lauritz Olsen, i Assens. Søn af Anne Marie Larsdatter. Født 23.1.1852
1866, 0804, Valdemar Lund, i Viborg. Søn af sergeant Frederik Lund og Else Cathrine Dragheim. Født 24.1.1852
1866, 0804, Jens Clemmen Storm, i Assens. Søn af avlsmand Jens Storm. Født 26.1.1852
1866, 0804, Niels Jørgensen, i Assens. Søn af dagleier Jørgen Knudsen. Født 27.1.1852
1866, 0804, Niels Alberg Jørgensen, i Assens. Søn af skomager H. C. Jørgensen. Født 20.2.1852
1866, 0804, Hans Peter Andersen, i Assens. Søn af dagleier Anders Jørgen Hansen. Født 21.2.1852
1866, 0804, Morten Rasmussen, i Frøbjerg. Søn af Ane Andersdatter og Rasmus Mortensen. Født 25.2.1852
1866, 0804, Niels Hansen, i Assens. Søn af dagleier Hans Rasmussen. Født 27.2.1852
1866, 0804, Sophus Andersen, i Assens. Søn af bager M. Andersen. Født 18.3.1852
1866, 0804, Rasmus Petersen. Søn af dagleier Hans Petersen. Født 25.3.1852
1866, 0804, Anders Jacobsen, Vormark. Søn af væver Jacob Andersen og Ane Johansen. Født 26.3.1852
1866, 0804, Christian Hansen Meelby, i Meelby, Kiærum Sogn. Søn af gaardmand Hans Larsen, i Meelby. Født 7.4.1852
1866, 0804, Adolph Frederik Iversen, i Assens. Søn af smed I. Iversen. Født 20.4.1852
1866, 0804, Anthon Sørensen, i Assens. Søn af Karen Larsdatter. Født 23.4.1852
1866, 0804, Jacob Peter Meyer, i Assens. Søn af skomager Niels Meyer. Født 2.5.1852
1866, 3009, Jørgen Christian Dreyer. Søn af hjulmand Rasmus Kopp Dreyer, i Assens. Født 23.11.1851
1866, 3009, Abel Vilhelm Carl Knap, i Bogense. Søn af tobaksfabriqueur Carl Knap og Anne Vilhelmine Knap. Født 5.3.1852
1866, 3009, Frederik Christian Schiøtt. Søn af postfuldmægtig F. C. Schiøtt. Født 19.5.1852
1866, 3009, Anders Hansen, paa Grimstrup Mark. Søn af huusmand Hans Vilhelmsen og Mette Nielsdatter. Født 28.51852
1866, 3009, Mads Christian Brandt Mariendal. Søn af kjøbmand Jens Madsen Brandt, i Assens. Født 2.6.1852
1866, 3009, Anders Knudsen, i Thurup. Søn af væver Knud Andersen og Mette Marie Jacobsen. Født 2.6.1852
1866, 3009, Jens Nielsen, paa Helnæs. Søn af huusmand Niels Jørgensen og Marie Jensdatter. Født 5.6.1852  
1866, 3009, Hans Christian Frederik Holm. Søn af felbereder Chr. Holm. Født 1.7.1852
1866, 3009, Hans Hartvig Frederiksen. Søn af dagleier Peter Frederik Sierck. Født 19.7.1852
1866, 3009, Anders Sørensen. Søn af murer Peter Sørensen. Født 5.8.1852
1866, 3009, Johannes Hansen. Søn af mølleeier I. G. Hansen. Født 11.8.1852
1866, 3009, Claus Christian Seebach. Søn af rebslager H. I. Seebach. Født 15.9.1852
1866, 3009, Jørgen Hansen, i Mygind. Søn af Anne Marie Jørgensdatter og ungkarl Hans Hansen Jørgensen. Født 24.9.1852
1866, 3009, Carl Sophus Metzsch. Søn af blikkenslager S. F. V. Metzsch. Født 7.10.1852
1866, 3009, Martin Fentz, kjøbmand P. R. Fentz. Født 8.10.1852
1866, 3009, Søren Hannibal Meiborg. Søn af buntmager C. B. Maiborg. Født 10.10.1852
1866, 3009, Andreas Hergens Marcussen. Søn af skræder P. Marcussen. Født 29.11.1852
1866, 3009, Christian Thomas Thomsen. Søn af skibsfører T. H. Thomsen. Født 1.12.1852
1867, 2804, Jens Madsen Nicolaÿsen. Søn af tømmermester Johan Christian Nicolaÿsen. Født 8.8.1852
1867, 2804, Theodor Lauritz Bastrup, i Aabenraa. Søn af murer Hans Christian Bastrup og Laurine Nielsen. Født 9.11.1852
1867, 2804, Jens Christian Christophersen. Søn af sømand Lars Christophersen. Født 25.11.1852
1867, 2804, Jørgen Peter Henriksen, i Emtekjær. Søn af Dorthe Marie Jørgensen og ungkarl Henrik Larsen. Født 26.11.1852
1867, 2804, Carl Jørgen Anthon Petersen. Søn af skipper Anthon Petersen. Født 5.12.1852
1867, 2804, Magnus Anthon Adolph Andersen. Søn af kjøbmand Frederik Vilhelm Andersen. Født 7.12.1852
1867, 2804, Fedder Julius Carstens. Søn af Thobine Thorup og ungkarl Carl Carstens. Født 8.12.1852
1867, 2804, Peter Madsen Thuesen. Søn af skipper Christian Thuesen. Født 20.12.1852
1867, 2804, Johannes Marcus Dideriksen. Søn af naalemager Lorentz Dideriksen. Født 23.12.1852
1867, 2804, Adolph Christian Nielsen. Søn af møllerkarl Christian Nielsen. Født 27.12.1852
1867, 2804, Jens Christian Christensen. Søn af skibstømrer Christen Sørensen. Født 16.1.1853
1867, 2804, Niels Knudsen. Søn af dagleier Hans Knudsen. Født 20.1.1853
1867, 2804, Sophus Niels Peter Nielsen. Søn af dagleier Niels Nielsen. Født 22.1.1853
1867, 2804, Hans Sophus Nielsen. Søn af felbereder Hans Nielsen. Født 1.2.1853
1867, 2804, Jørgen Peter Christian Iversen, Faaborg. Søn af skibstømrer I. Ch. Iversen og Maren Christensen. Født 7.2.1853
1867, 2804, Hans Casper Schmidt. Søn af dagskibsfører Søren Schmidt. Født 26.2.1853
1867, 2804, Anders Lauritz Nielsen. Søn af væver Carsten Nielsen. Født 28.2.1853
1867, 2804, Jes Jesper Høeg, i Høyer. Søn af farversvend Jørgen Jessen Høeg og Ane Marie Mogensen. Født 4.3.1853
1867, 2804, Niels Peter Jørgensen. Søn af skipper Rasmus Christopher Jørgensen. Født 10.3.3.1853
1867, 2804, Christian Frederik Julius Niss. Søn af malermester Niels Frederik Niss. Født 19.3.1853
1867, 2804, Peter Carl Christian Jørgensen, Oldensvort. Søn af gendarm Niss Christian Jørgensen og Lene. Født 20.4.1853
1867, 2804, Hans Hansen. Søn af smaakjører Erik Hansen. Født 27.4.1853
1867, 2804, Christian Frederik Jørgensen. Søn af tobaksfabrikant Christian Frederik Jørgensen. Født 14.6.1853
1867, 2804, Lauritz Marius Knap. Søn af snedker Peter Hansen Knap. Født 29.5.1853
1867, 2804, Niels Hansen Østerby, Meelby i Kjærum Sogn. Søn af gaardmand Hans Hansen (Østerby), Meelby i Kjærum Sogn. Født 31.5.1853
1867, 2804, Gustav Andersen. Søn af Anne Gustavsdatter. Født 2.6.1853
1867, 2804, Nicolai Christian Meyer. Søn af blegmand Johan Jacob Meyer. Født 23.6.1853
1867, 2804, Reinholdt Frederik Viggo Constantin Hartmann. Søn af dreier F. F. H. Hartmann. Født 20.7.1853
1867, 2909, Claus Peder Pedersen. Søn af dagleier Peder Pedersen. Født 30.7.1853
1867, 2909, Julius Schmidt. Søn af barber Carl Ferdinand Schmidt. Født 31.7.1853
1867, 2909, Hans Peder Nielsen. Søn af arbeidsmand Lars Nielsen og Marie Hansen. Født 31.7.1853
1867, 2909, Johan Vilhelm Jørgensen. Søn af invalid Jens Christian Jørgensen. Født 7.8.1853
1867, 2909, Hans Madsen Kistrup. Søn af brændeviinsbrænder Carl Trumpe Kistrup. Født 18.8.1853
1867, 2909, Otto Carl Walther. Søn af kjøbmand Peter Walther. Født 23.8.1853
1867, 2909, Carl Adolph Steffensen. Søn af dagleier Jens Steffensen. Født 21.9.1853
1867, 2909, Lorentz Marius Clausen. Søn af nagelsvend Albrecht Clausen. Født 12.10.1853
1867, 2909, Knud Larsen. Søn af dagleier Lars Knudsen. Født 2.11.1853
1867, 2909, Frits Carl Christian Kludt. Søn af smed Joh. Joachim Theodor Kludt. Født 6.11.1853
1867, 2909, Ernst Levinsohn. Søn af slagter Salomon Levinsohn. Født 1.12.1853
1868, 1904, Viggo Frederich Julius Theodor v. Huth, i Voldstad. Søn af toldcontrolleur F. V. Th. G. v. Huth og M. Ch. Nielsen. Født 7.8.1852
1868, 1904, Frederik Ludvig Ernst. Søn af maler M. Chr. Ernst. Født 4.11.1853
1868, 1904, Niels Christian Thomsen. Søn af Maren Jørgensen. Født 5.11.1853
1868, 1904, Carl Peter Christian Iversen. Søn af smed Iver Iversen. Født 7.11.1853
1868, 1904, Jacob Sørensen Arndt. Søn af sømand Berthel Arndt. Født 21.11.1853
1868, 1904, Carl Peter Thygesen. Søn af krydsskipper Ramus Hansen Thygesen. Født 26.11.1853
1868, 1904, Jens Jacob Vinther. Søn af sømand Hans Jacob Vinther. Født 27.11.1853
1868, 1904, Hans Frederik Neckelmann. Søn af kjøbmand Ch. August Neckelmann. Født 3.12.1853
1868, 1904, Johannes Emanuel Andersen. Søn af dreier Jacob Andersen. Født 3.12.1853
1868, 1904, Ludvig Marius Thuesen. Søn af Karen Christiansdatter. Født 11.12.1853
1868, 1904, Peder Jensen, i Haderslev. Søn af Søren Jensen og Marie Kirstine Holm. Født 12.12.1853
1868, 1904, Niss Henrik Nissen. Søn af sømand Anders Nissen. Født 17.12.1853
1868, 1904, Lorentz Christian Jørgensen. Søn af bødkermester Frederik Adolph Jørgensen. Født 17.12.1853
1868, 1904, Hans Peter Issing. Søn af skomager Hans Ch. Issing. Født 22.12.1853
1868, 1904, Carl Christian Storm. Søn af avlsmand Jens Storm. Født 28.12.1853
1868, 1904, Jens Hannibal Nielsen. Søn af sømand Jeppe Nielsen. Født 3.1.1854
1868, 1904, Harald Lund, i Altona. Søn af sergant Peder Frederik Lund og Cathrine Dragheim. Født 5.1.1854
1868, 1803, Lars Jacobsen. Søn af dagleier Jacob Larsen. Født 12.1.1854
1868, 1904, Jens Carl Johansen, Verninge. Søn af fuldmægtig Jens Marinus Johansen og Caroline Christensen. Født 30.1.1854
1868, 1904, Hans Christian Resting, i Haderslev. Søn af kjøbmand Johan Severin Resting og Anne Marie Roos. Født 2.2.1854
1868, 1904, Anders Kjærby Jensen. Søn af skræder Hans Ch. F. Jensen. Født 2.2.1854
1868, 1904, Peter Petersen. Søn af dagleier Hans Petersen. Født 4.2.1854
1868, 1904, Niels Jacob Jørgensen. Søn af sømand Hannibal Jørgensen. Født 5.2.1854
1868, 1904, Lauritz Hagen Seebach. Søn af rebslager Rasmus Seebach. Født 10.2.1854
1868, 1904, Carl Schwartz Brandt. Søn af kjøbmand Poul Rasmussen Brandt. Født 3.3.1854
1868, 1904, Ludvig Peter Harreschov, i Korsør. Søn af maler Peder Ludvig Harreschov og A. H. Theilgaard. Født 3.3.1854
1868, 1904, Christian August Fuchs. Søn af snedkersvend Ch. H. B. Fuchs. Født 15.3.1854
1868, 1904, Peter Petersen Bruun. Søn af tjenestekarl Peter Christian Bruun. Født 21.3.1854
1868, 1904, Vilhelm Frederik Jensen. Søn af dagleier Christian Jensen. Født 5.4.1854
1868, 1904, Jørgen Jensen. Søn af tømmermand Jens Mortensen. Født 24.4.1854
1868, 1904, Hans Peder Pedersen. Søn af dagleier Jens Pedersen. Født 23.6.1854
1868, October, Marius Schwartz Lillelund, i Assens. Søn af kjøbmand Jacob Madsen Lillelund. Født 7.11.1853
1868, October, Hans Nicolai Brantsen, Udenfor Østergade 474. Søn af maler H. U. A. Brantsen. Født 15.4.1854
1868, October, Søren Hannibal Hansen, Strandmøllen. Søn af møller I. G. Hansen. Født 21.6.1854
1868, October, Hans Poulsen Ørsted, Adelgade 313. Søn af sømand Claus Madsen Ørsted. Født 2.7.1854
1868, October, Hans Storm Schmidt, Korsgade 270. Søn af kæmner Niels Daniel Schmidt. Født 13.7.1854
1868, October, Rasmus Vilhelm Marcussen, Strandgyde 118. Søn af ølbrygger N. V. A. J. Marcussen. Født 23.7.1854
1868, October, Frederik Mathisen Schmit, Damgade 101. Søn af kjøbmand Carl Frederik Schmit. Født 2.8.1854
1868, October, Carl August Wildner, Ramsherred 159. Søn af skorstensfejer I. F. Wildner. Født 4.8.1854
1868, October, Lars Peder Larsen, Adelgade 341. Søn af høker Peder Larsen. Født 18.8.1854
1868, October, Peter Jessen, Ramsherred. Søn af tømmermester Peter Lorentz Jessen. Født 1.9.1854
1868, October, Anders Johansen Andersen, Ny Adelgade 432. Søn af borger Mads Andersen. Født 8.9.1854
1868, October, Mads Rasmussen, Bellevu 303. Søn af dagleier Rasmus Johansen. Født 11.9.1854
1868, October, Lars Jørgen Pedersen, Markedsplads 462. Søn af dagleier Peder Jacobsen. Født 21.9.1854
1868, October, Jens Christian Nielsen, i Ramsherred 182. Søn af bager Peder Nielsen og Ane Marie Brødbæk. Født 24.9.1854
1868, October, Laurits Gorm Christensen, Naarup. Søn af Gumme Jacob Christensen og Christiane Sophie Gormsdatter. Født 9.10.1854
1868, October, Jens Bang Larsen, Ny Adelgade 301. Søn af murer Lars Jensen. Født 22.10.1854
1868, October, Eide August Ferdinand Cardel, Aabenraa. Søn af seilmager Daniel Carl Cardel og Catharine Margarethe Schmidt. Født 25.10.1854
1869, 0404, Hans Brøchner Bruun. Søn af viinconsul Bertel Bruun. Født 14.2.1854
1869, 0404, Carl Frederik Christian Sørensen, Holstein. Søn af gendarmerivagtmester Johan Ditlef Christian Sørensen og Josephine Bertoline Jensen. Født 29.6.1854
1869, 0404, Carl Sophus Andersen. Søn af kjøbmand F. W. Andersen. Født 18.9.1854
1869, 0404, Johan Christian West, i Kolding. Søn af skibsbygger Svend Frederik West og Ane Elisabeth Frede. Født 26.10.1854
1869, 0404, Johan Waldemar Rasmussen, i Kjøbenhavn. Søn af skræder Ole August Rasmussen og Dorothea Christine Andersen. Født 7.12.1854, døbt 18.3.1856 i Hellig-Geist
1869, 0404, Marcus Johan Frederik Marcussen. Søn af skræder Peter Marcussen. Født 30.12.1854
1869, 0404, Ditlef Andersen. Søn af smed Maurits F. F. Andersen. Født 30.1.1855
1869, 0404, Laurits Peter Jørgensen. Søn af dagleier Jørgen Larsen. Født 1.2.1855
1869, 0404, Bertel Eriksen, i Udby. Søn af møllersvend Erik Larsen og Kirsten Bertelsen. Født 12.2.1855
1869, 0404, Sophus Walther. Søn af kjøbmand P. Walther. Født 11.3.1855
1869, 0404, Hans Christian Sophus Johansen, i Odense. Søn af contorist Mathias Johansen og Ane Wilhelmine Hansine Thomsen. Født 23.3.1855, døbt 22.4.i Frue Kirke
1869, 0404, Søren Christiansen. Søn af dagleier Christian Pedersen. Født 28.3.1855
1869, 0404, Martin Henrik Andersen. Søn af skomager Jørgen Andersen. Født 1.4.1855
1869, 0404, Christian Ludvig Ernst. Søn af bager Claus Jacob Ernst. Født 14.4.1855
1869, 0404, Hans Peter Østerbye. Søn af bager Clemmen Andersen Østerbye. Født 15.41855
1869, 0404, Ferdinand Marius Andersen. Søn af dreier Jacob Andersen. Født 24.4.1855
1869, 0404, Ole Jensen. Søn af sømand Jens Olsen. Født 25.4.1855
1869, 0404, Lars Eriksen. Søn af dagleier Erik Larsen. Født 2.5.1855
1869, 1. s. e. Paaske 4 April, Christian Andersen. Søn af smed Christ. S. Andersen. Født 14.6.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Gustav Vilhelm Blom, i Odense. Søn af practiserende læge Victor Edvard Blom og Marie Blom. Født 5.11.1853, døbt 4.5. i St. Knuds Kirke
1869, Mikkelsdag 3. October, Vilhelm Marcus Bastrup. Søn af muurmester H. C. Bastrup, i Assens. Født 10.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Claus Jørgen Clausen. Søn af skræder A. Clausen, i Assens. Født 13.8.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Jens Marius Andersen Jørgensen. Søn af invalid J. Chr. Jørgensen. Født 22.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Johan Christian Storm. Søn af farver H. C. Storm. Født 22.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Ulrich Jacob Christensen. Søn af snedkermester A. Christensen. Født 29.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Julius Søren Peter Christensen. Søn af smedesvend Rasmus Christensen. Født 28.8.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Jens Adolph Jerrichau. Søn af kjøbmand Julius Edvald Jerrichau. Født 29.8.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Rasmus Johansen. Søn af brændeviinsbrænder I. F. Johansen. Født 11.9.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Hans Jørgen Lundvald. Søn af skrædder H. J. Lundvald. Født 16.9.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Anders Marius Andersen. Søn af skibstømrer Jens Andersen. Født 6.10.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Albrecht Johannes Nicolai Clausen. Søn af nagelsmed A. Clausen. Født 1.11.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Jørgen Christian Jerløv, i Caslund. Søn af Ane Marie Hansdatter og ungkarl rebslager C. E. Jerløv. Født 11.11.1855, døbt 23.12 i Barløse
1869, Mikkelsdag 3. October, Christian Christensen. Søn af murmester Johan Lange Christensen. Født 13.11.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Peter Frederik Christian Goldschadt Børgesen. Søn af karethmager Morten Børgesen. Født 20.12.1855
1870, Paaske 24. April, Jens Peter Jensen. Søn af Hans kjøbmand Jensen. Født 8.7.1855
1870, Paaske 24. April, Andreas Johan Ludvig Schmidt. Søn af kæmner Niels Daniel Schmidt. Født 19.10.1855
1870, Paaske 24. April, Martin Petersen. Søn af kjøbmand Rasmus Petersen. Født 14.11.1855
1870, Paaske 24. April, Johan Frederik Vilhelm Nissen. Søn af sømand And. Nissen. Født 17.12.1855
1870, Paaske 24. April, Niels Peter Nielsen. Søn af dagleier Christian Nielsen. Født 2.1.1856
1870, Paaske 24. April, Carl Christian Wøbcke. Søn af muursvend Jochim Wøbcke. Født 20.1.1856
1870, Paaske 24. April, Frants Christoffer Johan Holtz. Søn af kjøbmand Laurits Tolstrup Holtz. Født 25.1.1856
1870, Paaske 24. April, Carl Christian Hattesen. Søn af urmager Jens Peter Hattesen. Født 27.1.1856
1870, Paaske 24. April, Niels Peder Nielsen. Søn af tjenestekarl Hans Peder Nielsen og Ane Marie Hansen. Født 21.1.1856, døbt 16.3. i Holevad
1870, Paaske 24. April, Carl August Carstens. Søn af glarmester Fedder Julius Mogens Carstens. Født 27.1.1856
1870, Paaske 24. April, Christian Vilhelm Theodor Meier. Søn af slagter Joh. Fr. Meier og Ane Marie Knudsen. Født 4.2.1856, døbt 30.8 i Husby
1870, Paaske 24. April, Johan Christian Ernst. Søn af malersvend Fr. Ludvig Ernst og Dorthea Marie Petersen. Født 5.2.1856, døbt 13.4. i Kjøbenhavn
1870, Paaske 24. April, Hans Peter Nitsche. Søn af Ane Marie Petersen, Ny Stendrup og ungkarl Joh. Gotfred Nitsche. Født 20.2.1856, døbt 16.3. i Vesterhæsinge
1870, Paaske 24. April, Carl Christian Wildner. Søn af skorstensfejer Joh. Fr. Wildner. Født 6.3.1856
1870, Paaske 24. April, Niels Christian Marius Rønning. Søn af kjøbmand Fred. Ludvig Rønning. Født 9.3.1856  
1870, Paaske 24. April, Knud Larsen. Søn af møllerkarl Lars Sørensen. Født 13.3.1856
1870, Paaske 24. April, Jørgen Christian Jørgensen. Søn af skrædder Jørgen Chr. Jørgensen. Født 15.3.1856
1870, Paaske 24. April, Johan Jørgen Storm. Søn af avlsmand Jens Storm. Født 20.3.1856
1870, Paaske 24. April, Hans Peder Meyer. Søn af snedker Hans Peter Meyer. Født 23.3.1856  
1870, Paaske 24. April, Niels Terkel Johansen. Søn af fuldmægtig Jens Marius Johansen. Født 4.4.1856
1870, Paaske 24. April, Carl Christian Johan Adolph Venzel, Kingstrup Mark i Gjelsted Sogn. Søn af daglejer Anthon Vilh. Venzel og Ane Magdalene Elisabeth Hansen. Født 10.4.1856
1870, Paaske 24. April, Jens Andersen. Søn af Ane Jensen og Jesper Andersen. Født 17.5.1856, døbt 11.6. i Kjerte
1870, Paaske 24. April, Adolph Julius Christian Larsen. Søn af gartner Hans Larsen. Født 15.4.4.1856
1870, Paaske 24. April, Niels Hansen Knap. Søn af snedker Peter Knap. Født 21.4.1856
1870, Paaske 24. April, Nicolai Fentz Brandt. Søn af kjøbmand Jens Madsen Brandt. Født 2.5.1856
1870, Paaske 24. April, Lars Christian Henriksen. Søn af dagleier Henrik Larsen. Født 2.5.1856
1870, Paaske 24. April, Nicolai Fentz Svendsen. Søn af krydstoldassistent Anthon Jacobinus Svendsen. Født 19.10.1855
1870, 0210, Hans Peter Lillelund. Søn af kjøbmand Jacob Madsen Lillelund. Født 1.10.1855
1870, 0210, Thomas Frederik Bagger. Søn af smaakjører Johan Chr. Bagger. Født 20.5.1856
1870, 0210, Lars Peter Nielsen. Søn af dagleier Isak Nielsen. Født 21.7.1856
1870, 0210, Jakob Jakobsen. Søn af tømmermand Hans Jakobsen. Født 25.7.1856
1870, 0210, Jens Christian Gormsen. Søn af skomager Joh. Jensen Gormsen. Født 7.8.1856
1870, 0210, Jens Jensen, i Orbyhage i Vonsbæk Sogn. Søn af skipper og landboelsmand Søren Jensen og Marie Kirstine Holm. Født 11.8.8.1856
1870, 0210, Frederik Theodor Olsen. Søn af maler Niels Laurits Olsen. Født 13.8.1856
1870, 0210, Jørgen Peder Larsen, paa Næs i Sandager Sogn. Søn af gaardmand Jørg. Larsen og Ane Marie Jørgensen. Født 14.8.1856
1870, 0210, Jens Jensen. Søn af skibstømrer Casper Juul Jensen. Født 1.9.1856
1870, 0210, Julius Theodor Metzsch. Søn af blikkenslager Søren Frederik Vilhelm Metzsch. Født 4.9.1856
1870, 0210, Hans Christian Frederik Lau. Søn af slagtermester Claus Frederik Ludvig Lau. Født 12.9.1856
1870, 0210, Jørgen Olsen. Søn af skibstømrer Hans Poul Olsen. Født 27.9.1856
1870, 0210, Hans Jørgen Hansen. Søn af styrmand Andreas Hansen. Født 2.10.1856
1870, 0210, Christian Frederik Ishøi. Søn af Andrea Regine Hansen og ungkarl og skibstømrer Christian Frederik Ishøi. Født 2.10.1856
1870, 0210, Niels Christian Pedersen. Søn af dagleier Jens Pedersen. Født 23.10.1856
1870, 0210, Christen Jakobsen Ravn, i Flemløse. Søn af husmand Jakob Andersen og Ane Johansen. Født 6.11.1856
1870, 0210, Anders Christian Larsen. Søn af dagleier Lars Knudsen. Født 16.11.1856
1870, 0210, Christian Pedersen Bruun. Søn af dagleier Peder Christiansen Bruun. Født 19.11.1856
1870, 0210, Jens Peter Busch. Søn af glarmester Henning Busch. Født 18.12.1856
1871, 1604, Schmidt Christophersen, i Rudkjøbing. Søn af skibsbygger Hans Christophersen og Petra Oline Schmidt, i Assens. Født 1.2.1856
1871, 1604, Hans Peter Andersen. Søn af kjøbmand F. V. Andersen. Født 10.4.1856
1871, 1604, Jens Brasch Bruun. Søn af viceconsul B. Bruun. Født 13.5.1856
1871, 1604, Adam Benedict Johan Hansen. Søn af kjøbmand J. J. Hansen. Født 25.6.1856
1871, 1604, Jens Rasmussen Møller. Søn af skipper Søren Chr. Møller. Født 26.61856
1871, 1604, Jørgen Dreyer. Søn af skibsfører Diderik Peter Dreyer. Født 29.8.1856
1871, 1604, Hans Carl Morten Schwartz. Søn af møller N. F. Schwartz. Født 8.9.1856
1871, 1604, Julius Christian Anthon Henriksen. Søn af dreier Mads Henriksen. Født 19.11.1856
1871, 1604, Hans Morten Beierholm. Søn af felbereder Andreas Beierholm. Født 8.12.1856
1871, 1604, Anders Andreassen. Søn af skibstømrer Andreas Andersen. Født 17.12.1856
1871, 1604, Jens Adolph Petersen. Søn af tømmermand Niels Christian Petersen og Jensine Vilhelmine Sørensen. Født 31.12.1856, døbt 8.5.1857 i St. Hans i Odense
1871, 1604, Lars Peter Ludvig Carstensen. Søn af dreier Joh. Carstensen. Født 2.1.1857
1871, 1604, Rasmus Iver Jensen. Søn af kjøbmand Hans Jensen. Født 17.1.1857
1871, 1604, Hans Peder Rasmussen. Søn af Ane Margr. Rasmussen. Født 22.1.1857, døbt 15.2. i Vorbasse
1871, 1604, Vilhelm Olsen. Søn af skipper Hans Olsen og Ane Marcussen. Født 16.2.1857, døbt 8.3. i Fredericia
1871, 1604, Rasmus Andersen. Søn af smed M. F. F. Andersen. Født 27.2.1857
1871, 1604, Carl Peter Nielsen, Middelfart. Søn af ka…etmager Peder Nielsen og Ane Marie Brødbeck. Født 1.3.1857
1871, 1604, Hans Peter Vilhelm Clausen.Søn af nagelsmed A. Clausen. Født 7.4.1857
1871, 1604, Anders Julius Adolph Raffenberg. Søn af farver M. Chr. Raffenberg. Født 15.4.1857
1871, 1604, Hans Peter Andersen. Søn af dagleier Anders Larsen. Født 26.4.1857
1871, 1604, Jørgen Heinrich Børgesen. Søn af karetmager M. Børgesen. Født 30.4.1857
1871, 1604, Lauritz Larsen. Søn af ølbrygger Jørgen Larsen. Født 11.5.1857
1871, 1604, Johan Carl Marius Hansen. Søn af skomager Jens Hansen. Født 18.5.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Vilhelm Christian Ely Tüchsen. Søn af postmester V. Ch. E. Tüchsen og Annnette Thomine Joh. H. Hansen. Født 19.4.1856, døbt 22.7. i Hirschholm
1871, Mikkelsdag 1. October, Johan Friedrich Vilhelm Honnens. Søn af dagleier Johan Jürgen Honnens og Anna Marie Larsen. Født 16.2.1857, døbt 8.3 i St. Johannes i Flensborg
1871, Mikkelsdag 1. October, Jørgen Dreyer. Søn af bager P. R. Dreyer. Født 8.5.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Carl Peter Heinrich Sørensen, i Naarup Skov. Søn af Adelheid Cathrine Sørensen og Carl Heinrich Didrik Vestphal. Født 16.7.1857, døbt 16.8. i Verninge Kirke
1871, Mikkelsdag 1. October, Niels Jørgen Gormsen. Søn af snedkersvend H. Ch. H. M. Gormsen. Født 27.7.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Georg Laurentius Jerløv. Søn af rebslagersvend Ch. E. Jerløv. Født 29.7.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Daniel Elius Johannes Cardell. Søn af seilmager D. C. Cardell. Født 29.7.1857  
1871, Mikkelsdag 1. October, Carl Frederik Neumann. Søn af saddelmager A. H. Neumann. Født 7.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October Johan Nicolai Meyer. Søn af skomager N. N. Meyer. Født 13.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Christoffer Meiborg. Søn af buntmager Carl Meiborg. Født 20.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Peder Olsen. Søn af Ane Rasmussen. Født 21.8.1857, døbt 20.9. i Søndersø
1871, Mikkelsdag 1. October, Ludvig Olsen Jensen. Søn af sømand Jens Olsen. Født 1.10.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Georg Sophus Emanuel Jørgensen. Søn af invalid J. Ch. Jørgensen. Født 8.10.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Niels Kistrup. Søn af brændeviinsbrænder C. F. Kistrup. Født 16.10.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Peter Madsen Thuesen. Søn af sømand Mads Peter Thuesen. Født 3.11.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Niels Rasmussen. Søn af dagleier Rasmus Nielsen. Født 26.11.1857
1872, Paaske 7. April, Knud Johannes Peter Sørensen. Søn af murer Peder Sørensen. Født 6.10.1857
1872, Paaske 7. April, Otto Vilhelm Petersen. Søn af skipper Anton Bertel Petersen. Født 9.11.1857
1872, Paaske 7. April, Rasmus Christian Jensen, i Mosegaard i Harrendrup. Søn af gaardmand Jens Rasmussen og Else Margrethe Christensen. Født 23.11.1857
1872, Paaske 7. April, Peter Andreas Jerichau. Søn af kjøbmand J. E. Jerichau. Født 10.12.1857
1872, Paaske 7. April, Peder Gormsen. Søn af tømrer Rasmus Gormsen. Født 16.12.1857
1872, Paaske 7. April, Johan Jacob Kyhn. Søn af murer J. J. Kyhn. Født 9.1.1858
1872, Paaske 7. April, Hans Madsen. Søn af Dorthea Hansen. Født 11.1.1858
1872, Paaske 7. April, Jørgen Jessen Høegh Jensen. Søn af farver H. P. M. Jensen og A. M. Mogensen. Født 12.1.1858, døbt 21.2. i Egtved
1872, Paaske 7. April, Ludvig Kühle, i Stenderup. Søn af gaardejer Ludvig Balhan Kühle og Ane Jensen. Født 14.1.1858, døbt 20.4. i Fauling
1872, Paaske 7. April, Emil Henrik Carstens. Søn af glarmester F. M. J. Carstens. Født 15.1.1858
1872, Paaske 7. April, Niels Hannibal Jeppe Fennerberg. Søn af skomager J. L. T. Fennerberg. Født 21.1.1858  
1872, Paaske 7. April, Hans Johansen, i Gaasemosedam. Søn af husmand Johan Jørgensen og Kirstine Espensdatter. Født 22.1.1858, døbt 7.3. i Gamtofte
1872, Paaske 7. April, Knud Frederik Christian Meyer. Søn af slagter J. F. T. Meyer. Født 27.1.1858
1872, Paaske 7. April, Carl Sørensen. Søn af tømrer Mads Sørensen. Født 25.1.1858
1872, Paaske 7. April, Peter Petersen. Søn af vægter Fr. J. Jensen. Født 23.3.1858
1872, Paaske 7. April, Marcus Christian Clausen. Søn af skrædder Anders Clausen. Født 31.3.1858
1872, Paaske 7. April, Carl Theodor Østerbye. Søn af bager Cl. A. Østerbye. Født 5.4.1858
1872, Paaske 7. April, Jørgen Andreas Thomsen. Søn af sømand Lars Thomsen. Født 13.4.1858
1872, Paaske 7. April, Vilhelm August Albeck. Søn af farver V. A. Albeck. Født 15.4.1858
1872, Paaske 7. April, Niels Peter Brandt. Søn af kjøbmand J. M. Brandt. Født 16.4.1858
1872, Paaske 7. April, Johan Henrik Andersen. Søn af drejer Jacob Andersen. Født 17.4.1858
1872, Paaske 7. April, Hans Peter Christensen. Søn af gjørtlersvend Lauritz Christensen. Født 21.5.1858
1872, Paaske 7. April, Rasmus Frederik Lau. Søn af slagter Cl. Fr. Ludv. Lau. Født 24.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Jens Christian Lillelund. Søn af kjøbmand J. M. Lillelund. Født 8.3.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Jørgen Peter Jørgensen. Søn af færgeskipper Hannibal Jørgensen. Født 25.5.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Jens Hansen. Søn af styrmand Andreas Hansen. Født 10.6.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Oluf August Lundvald. Søn af skrædder H. I. Lundvald. Født 15.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Lars Jesper Christensen. Søn af væver Joseph Bræmer Christensen. Født 20.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Oscar Valdemar Marcus Sørensen, i Flensborg. Søn af overvagtmester Johan Ditlef Sørensen og Josephine Bartholine Jensen. Født 20.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Marcus Peter Nielsen. Søn af dagleier Christian Nielsen. Født 17.8.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Carl Frederik Zacchau Christiansen. Søn af skipper Anders Christiansen. Født 4.9.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Peder Nielsen. Søn af dagleier Niels Mortensen. Født 9.9.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Hans Peter Jacobsen Ravn, i Flemløse. Søn af huusmand Jacob Andersen og Anne Johansen. Født 27.9.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Niels Christian Nielsen. Søn af daglejer N. Chr. Nielsen. Født 1.10.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Hans Jensen Larsen. Søn af skipper Lars Jensen Larsen. Født 27.11.1858
1873, Paaske 20. April, Engvard Marius Iversen. Søn af smedemester Iver Iversen. Født 25.9.1857
1873, Paaske 20. April, Frederik Ernst. Søn af maler M. C. Ernst. Født 24.11.1858
1873, Paaske 20. April, Niels Hannibal Resting. Søn af kjøbmand J. S. Resting. Født 5.12.1858
1873, Paaske 20. April, Lorentz Christian Clausen. Søn af nagelsmed A. Clausen. Født 30.12.1858
1873, Paaske 20. April, Søn af Hans Christian Issing. Søn af skomager H. C. Issing. Født 1.1.1859
1873, Paaske 20. April, Claus Hansen Madsen, Assens Landsogn. Søn af væver Hans Madsen. Født 11.1.1859, døbt i Kjærum
1873, Paaske 20. April, Johan Frederik Seebach. Søn af rebslager Rasmus Seebach. Født 13.1.1859
1873, Paaske 20. April, Johannes Olaf Anton Heiden. Søn af vejbetjent N. C. Heiden. Født 17.1.1859
1873, Paaske 20. April, Peter Marius Rasmussen. Søn af garversvend Jørgen Rasmussen. Født 19.1.1859
1873, Paaske 20. April, Marius Christian Olsen. Søn af malermester N. L. Olsen. Født 25.1.1859
1873, Paaske 20. April, Morten Hansen Kolte. Søn af snedkersvend I. L. Kolte. Født 25.1.1859
1873, Paaske 20. April, Rasmus Marius Henriksen. Søn af daglejer Henrik Larsen. Født 27.1.1859
1873, Paaske 20. April, Christian Christiansen. Søn af daglejer Christian Pedersen. Født 4.2.1859
1873, Paaske 20. April, Hans Jørgen Jensen. Søn af skræddermester H. C. T. Jensen. Født 15.2.1859
1873, Paaske 20. April, Niels Peter Madsen. Søn af daglejer Lars Madsen. Født 5.3.1859
1873, Paaske 20. April, Anders Albert Gustav Hettling. Søn af stolemager H. C. A. Hettling. Født 6.3.1859
1873, Paaske 20. April, Jørgen Hendrik Iversen. Søn af smedemester Iver Iversen. Født 8.3.1859
1873, Paaske 20. April, Carl Hansen. Søn af skipper Hans Hansen. Født 20.3.1859
1873, Paaske 20. April, Lauritz Peter Mathiassen Lund. Søn af kjøbmand Niels Lund. Født 26.3.1859
1873, Paaske 20. April, Niels Poulsen, Verninge. Søn af smedesvend Poul Poulsen og Ane Marie Simonsen. Født 8.4.1859
1873, Paaske 20. April, Niels Christian Pedersen, i Naarup i Verninge Sogn. Søn af gaardmand Morten Carsten Pedersen og Ane Marie Nielsdatter. Født 20.4.1859
1873, Paaske 20. April, Lauritz Sanctine Aliverti. Søn af skrædder J. A. Aliverti. Født 8.6.1859
1873, Paaske 20. April, Hans Lauritz Hansen, i Ellesø i Gjeldsted Sogn. Søn af Sophie Frederikke Lauritzen og ungkarl Mads Christian Hansen. Født 10.6.1859
1873, Paaske 20. April, Lauritz Marius Lausen. Søn af skipper Anders Jensen Lausen. Født 30.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Martin Octavius Hansen. Søn af kjøbmand Jacob Ingertus Hansen, i Assens. Født 28.10.1858
1873, Mikkelsdag 5. October, Frands Rudolph Julius Lucas. Søn af blikkenslager I. F. V. Lucas. Født 4.3.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Vilhelm Carl Marcussen. Søn af ølbrygger N. V. Marcussen. Født 17.5.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Hans Jensen, Haderslev. Søn af sømand Søren Jensen og Marie Kirstine Holm. Født 25.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Christian Hansen. Søn af Ane Cathrine Christensen og cigarmagersvend Gustav Theobald Hansen. Født 2.7.1859, døbt 24.7. i Vedtofte
1873, Mikkelsdag 5. October, Samuel Albert Jacobsen. Sømand Zaharias Henrik Jacobsen. Født 12.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Sophus Andreas Knap. Søn af snedkermester P. Knap. Født 20.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Hans Jacob Hansen. Søn af skibstømrer Christian Hansen. Født 23.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Anders Jernfelt. Søn af daglejer Hans Jensen. Født 23.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Laurits Eriksen. Søn af skibstømrer Erik Larsen. Født 29.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Niels Christian August Justesen. Søn af vognmand Niels Justesen. Født 8.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Johannes Laurits Johansen. Søn af krydsbetjent R. Johansen. Født 21.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Jens Christian Anthon. Søn af skibsfører Niels Anthon. Født 29.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Jens Andreas Jensen Jørgensen, i Bruunsbüttel. Søn af krydstoldbetjent Jørgen Jensen og Marie Magdalene Schiffmann. Født 15.9.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Christen Gravesen. Søn af farver Laurits Marinus Gravesen og Hansine Cathrine Bredsgaard. Født 6.10.1859, døbt 27.12. samme aar i Varde
1873, Mikkelsdag 5. October, Martin Bruun Dideriksen. Søn af naalemager L. Dideriksen. Født 8.10.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Jens Hannibal Petersen. Søn af Petrine Hansen. Født 11.10.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Julius Peter Walther. Søn af kjøbmand P. Walther. Født 22.10.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Hans Carl Nielsen. Søn af møllersvend H. P. Nielsen. Født 2.11.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Marius Christian Jørgensen. Søn af færgeskipper Rasmus Jørgensen. Født 24.11.1859  
1873, Mikkelsdag 5. October, Hans Christian Andersen. Søn af kjøbmand J. Chr. Andersen. Født 9.12.1859
1874, Paaske 12. April, Laurits Andreas Larsen. Søn af avlsmand Hans Jørgen Larsen. Født 1.10.1859
1874, Paaske 12. April, Peter Mathias Tommerup. Søn af slagter Jens Pedersen Tommerup. Født 7.10.1859
1874, Paaske 12. April, Theobald Frisch. Søn af boghandler Christian Frisch. Født 18.11.1859
1874, Paaske 12. April, Hans Pedersen. Søn af Abelone Corintsdatter. Født 2.12.1859
1874, Paaske 12. April, Anton Marcus Marcussen. Søn af bagermester V. A. F. Marcussen. Født 5.12.1859
1874, Paaske 12. April, Anders Peter Jensen. Søn af skibstømrer Jens Mortensen. Født 9.12.1859
1874, Paaske 12. April, Carl Adolph Maaløe. Søn af guldmægtig ex. jur. I. F. V. Maaløe. Født 19.12.1859
1874, Paaske 12. April, Frederik Carl Christian Madsen. Søn af indsidder Peder Madsen og H. H. M. N. Grønbæk. Født 31.12.1859, døbt 29.1. i Starup
1874, Paaske 12. April, Julius Valdemar Jerichau. Søn af kjøbmand I. E. Jerichau. Født 4.2.1860
1874, Paaske 12. April, Rasmus Eriksen. Søn af møllerkusk Erik Rasmus Eriksen. Født 6.2.1860
1874, Paaske 12. April, Hans Marius Fuchs. Søn af snedkersvend Christoph Heinrich Fuchs. Født 8.2.1860  
1874, Paaske 12. April, Rasmus Peter Clausen. Søn af skipper Peter Clausen. Født 18.2.1860
1874, Paaske 12. April, Sophus Christian Schmidt. Søn af hattemager Laurits Christian Schmidt. Født 18.3.1860
1874, Paaske 12. April, Hans Hansen. Søn af Maren Nielsen. Født 26.3.1860
1874, Paaske 12. April, Christian Oscar Petersen. Søn af skipper Anton Petersen. Født 26.3.1860
1874, Paaske 12. April, Anders Christian Andersen. Søn af smed Mortiz Trap Andersen. Født 5.4.1860
1874, Paaske 12. April, Laurits Peter Lund. Søn af snedkersvend Iver Peter Lund. Født 9.4.1860
1874, Paaske 12. April, Jørgen Madsen Jørgensen. Søn af smaakjører Niss Christian Jørgensen. Født 21.4.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Vilhelm August Jørgensen. Søn af kjøbmand Johannes Jørgensen. Født 3.10.1859
1874, Mikkelsdag 4. October, Peter Thuesen Trolle. Søn af kjøbmand Jørgen Daniel Bang Trolle. Født 22.4.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Søren Andreas Vest, Kolding. Søn af skibsbygger Svend Frederik Vest og Ane Elisabeth Frede Født 28.5.1860 døbt 7.10. samme aar
1874, Mikkelsdag 4. October, Niels Nielsen, i Starup. Søn af huusmand Lars Nielsen og Marie Hansen. Født 19.6.1860, døbt 19.8. samme aar i Gjørding Sogn
1874, Mikkelsdag 4. October, Christian Vilhelm Anthon Asmund Gleerup. Søn af boghandler Niels Georg Gleerup. Født 21.6.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Ludvig Ferdinand Jensen, i Skovshoved. Søn af indsidder Niels Jensen. Født 29.6.1860, døbt 2.9. samme aar i Gjentofte
1874, Mikkelsdag 4. October, Mads Andersen. Søn af tømmermand Anders Madsen, af Assens Mark. Født 6.8.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Peder Vilhelm Hansen. Søn af skrædder Anders Clausen. Født 9.9.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Hans Larsen. Søn af stenhugger Lars Hansen. Født 14.9.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Christian Thygesen Schytte Fischer, i Haderslev. Søn af skibskaptejn Henrik Fischer og Sophie Schytte. Født 29.99.1860, døbt 4.9.1862
1874, Mikkelsdag 4. October, Carl Olsen, i Odense. Søn af gaardskarl Ole Petersen og Anne Rasmussen. Født 18.10.1860, døbt 23.12. samme aar i Frue Kirke
1874, Mikkelsdag 4. October, Jørgen Hansen. Søn af styrmand Andreas Hansen. Født 22.10.1860
1875, Paaske 4. April, Casper Ancher Antoni Kofoed, i Svaneke. Søn af skibsfører Peter Nicolaj Kofoed og Karen Kirstine Caspersen. Født 29.8.1860, døbt 14.10. samme aar
1875, Paaske 4. April, Frederik Julius Hansen. Søn af Marie Hansen. Født 22.9.1860
1875, Paaske 4. April, Martin Venzel, i Kolding. Søn af vognmand Anthon Vilhelm Venzel og Ane M. E. Justesen. Født 2.11.1860, døbt 2.10.1861
1875, Paaske 4. April, Christian Olaf Christiansen. Søn af skipper Anders Christiansen. Født 5.11.1860
1875, Paaske 4. April, Hans Laurits Ludvig Udbye, i Faaborg. Søn af skibsfører H. L. Udbye og G. S. Evers. Født 22.11.1860, døbt 28.3.1861
1875, Paaske 4. April, Jens Christian Larsen. Søn af tømmermand Lars Jensen, af Møllerhuse. Født 25.11.1860
1875, Paaske 4. April, Hans Frederik Vilhelm Storm. Søn af brændevinsbrænder Hans Storm. Født 18.12.1860
1875, Paaske 4. April, Thorvald Johannes Alexander Sørensen, i Flensborg. Søn af overvagtmester I. D. C. Sørensen og I. B. Jensen. Født 28.12.1860, døbt 21.3.1861
1875, Paaske 4. April, Johan Andreas Jacobsen Ravn, i Flemløse. Søn af husmand Jacob Andersen og Ane Johansen. Født 18.1.1861, døbt samme dag
1875, Paaske 4. April, Peder Rasmussen, i Ellemosehave i Frøbjerg. Søn af træskomand Rasmus Pedersen og Christiane Jeppesdatter. Født 21.1.1861, døbt 25.1. i Orte
1875, Paaske 4. April, Frederik Peter Mathiesen Brink. Søn af bager F. G. D. Brink. Født 31.1.1861
1875, Paaske 4. April, Rasmus Andersen. Søn af smaakjører Rasmus Andersen. Født 11.2.1861
1875, Paaske 4. April, Jørgen Jørgensen. Søn af smaakjører Anders Jørgensen. Født 12.2.1861
1875, Paaske 4. April, Johan Jacob Løve Østerbye. Søn af bager Clemmen Andersen Østerbye. Født 20.3.1861
1875, Paaske 4. April, Johan Peter Johansen. Søn af fuldmægtig Jens Marius Johansen. Født 2.4.1861
1875, Paaske 4. April, Jens Madsen Brandt Jørgensen. Søn af købmand Johannes Jørgensen. Født 3.4.1861
1875, Paaske 4. April, Christian Hansen Gambo, i Tommerup. Søn af Bodil Cathrine Hansen Gambo. Født 18.4.1861, døbt 16.5.
1875, Paaske 4. April, Jens Peter Johansen. Søn af Ane Christence Christine Johansen. Født 20.4.1861
1875, Paaske 4. April, Johan Christian Petersen, i Flensborg. Søn af arbejdsmand Jens Petersen og Ch. M. D. Thomsen. Født 20.4.1861, døbt 5.5. samme aar
1875, Paaske 4. April, Christian Theodor Kludt, St. Severins Sogn i Haderslev. Søn af smedesvend Theodor Kludt og Christine Hansen. Født 25.4.1861, døbt 2.6. samme aar
1875, Paaske 4. April, Hans Hansen, i Holevad. Søn af indsidder Hans Hansen og Ane Jensen. Født 5.5.1861, døbt 23.6. samme aar
1875, Paaske 4. April, Anders Jørgen Andersen. Søn af daglejer Anders Andersen. Født 19.6.1861
1875, Paaske 4. April, Simon Peter Simonsen. Søn af væversvend Christian Simonsen. Født 19.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Laurits Peter Larsen. Søn af musiker Frederik Larsen, i Assens. Født 5.12.1860
1875, Mikkelsdag 3. October, August Alexander Blom. Søn af pract. læge Victor Edvard Blom og Marie Blom. Født 24.12.1860, døbt 2.5.1861 i St. Knuds Kirke i Odense
1875, Mikkelsdag 3. October, Mads Hansen Madsen, se Kjærum. Søn af væver Hans Madsen, Assens Landsogn. Født 10.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Carl Jensenius Nordgren. Søn af skomager Carl Frederik Nordgren, af Assens. Født 17.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Christian Carl Jørgen Nielsen. Søn af dyrlæge Emil Ernst Nielsen, af Assens. Født 18.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Lauritz Maaløe. Søn af fuldmægtig I. F. V. M. Maaløe, Assens. Født 20.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Anders Christian Andersen. Søn af daglejer Mads Andersen, af Assens. Født 30.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Hans Mortensen Kolte. Søn af snedkersvend Jacob Larsen Kolte, af Assens. Født 26.7.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Hans Peter Hansen, i Vonsbæk. Søn af skibstømrer Laurits Hansen og Kirsten Pedersen. Født 22.8.1861, døbt 15.9. samme aar
1875, Mikkelsdag 3. October, August Christoffersen. Søn af skibsbygger Hans Christoffersen, af Assens. Født 26.8.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Carl Morten Gormsen. Søn af snedker Hans Chr. H. M. Gormsen, Assens. Født 1.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Jacob Laurits Holm Justesen. Søn af vognmand Niels Hansen Justesen, Assens. Født 2.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Niels Peter Mikkelsen. Søn af Ane Marie Nielsen, Assens. Født 18.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Hans Peter Rasmussen. Søn af daglejer Rasmus Mortensen, Assens. Født 15.10.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Christian Hansen. Søn af høker Christian Hansen, Assens. Født 15.10.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Johan Peter Hansen. Søn af sejlmager Christian Jacob Hansen, Assens. Født 12.11.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Jens Peder Pedersen. Søn af skipper Peder Nielsen, af Thorøhuse, Assens Landsogn. Født 26.11.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Anders Andersen. Søn af Kirsten Gormsen og Søren Andersen. Født 8.12.1861, døbt 21.1.1862 i Holevad
1876, Paaske 23. April, Frederik Mathiassen Schmit. Søn af skibsfører Christian Frederik Schmit, af Assens. Født 4.9.1861
1876, Paaske 23. April, Frederik Birger Christian Hansen. Søn af kjøbmand Jacob Ingertus Hansen. Født 17.11.1861
1876, Paaske 23. April, Viggo Noll. Søn af toldkontrolleur Johan Christian Hendrik Noll og Vilhelmine Johansen. Født 23.12.1861, døbt 13.2. i Glüchstadt
1876, Paaske 23. April, Frederik Valdemar Jepsen. Søn af styrmand Jeppe Jepsen. Født 25.12.1861
1876, Paaske 23. April, Anders Christian Andersen. Søn af murer Peder Andersen. Født 20.1.1.1862
1876, Paaske 23. April, Carl Nielsen. Søn af feldbereder Hans Nielsen. Født 18.2.1862
1876, Paaske 23. April, Johan Anders Reimer. Søn af skomager Thomas Johan Martin Reimer. Født 20.21862
1876, Paaske 23. April, Adolph Christopher Storm Andersen. Søn af kjøbmand Jens Christian Andersen. Født 23.2.1862
1876, Paaske 23. April, Niels Christian Jørgensen. Søn af møllersvend Mads Christian Jørgensen. Født 2.4.1862
1876, Paaske 23. April, Hans Peder Andersen, Lunghøj. Søn af smedemester Christen Sørensen Andersen. Født 18.4.1862
1876, Paaske 23. April, Hans Carl Carstensen. Søn af drejermester Johannes Carstensen. Født 27.4.1862
1876, Paaske 23. April, Niels Eriksen. Søn af møllersvend Erik Rasmus Eriksen. Født 30.4.1862
1876, Paaske 23. April, Laurits Pedersen. Søn af daglejer Jens Pedersen. Født 16.5.1862
1876, Paaske 23. April, Jørgen Christian Ernst. Søn af maler Christian Ernst. Født 26.5.1862
1876, Paaske 23. April, Carl Martin Børgesen. Søn af karethmager Morten Børgesen. Født 8.6.1862
1876, Paaske 23. April, Lauritz Fuchs. Søn af snedker Christopher Heinrich Bernhard Fuchs. Født 14.6.1862
1876, Paaske 23. April, Frants Emilius Ferdinand Peo. Søn af snedkersvend Johan Henrik Anton Peo. Født 22.6.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Niels Sædholm. Søn af tømrer Rasmus Jensen. Født 20.6.1861
1876, Mikkelsdag 1. October, Christian Charles Neckelmann. Søn af kjøbmand Christian August Neckelmann. Født 28.3.1862
1876, Mikkelsdag 1. October Alfred Gotthard Vilhelm Schiøtt. Søn af kjøbmand Gotthard Philip Schiøtt. Født 26.4.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Carl Frederik Christensen. Søn af snedker Anders Christensen. Født 12.5.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Johan Frederik Brink. Søn af bager Georg David Brink. Født 17.6.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Jens Andersen Due Østerbye. Søn af conditor Johan Jacob Østerbye. Født 20.6.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Carl Christian Lund. Søn af kjøbmand Niels Lund. Født 14.7.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Peter Marinius Theobald Veirup. Søn af væver Mathias Theodor Veirup. Født 20.7.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Daniel Theodor Lund. Søn af snedker Ivar Peter Lund. Født 1.8.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Antonius Jacobsen. Søn af Birthe Hansen. Født 3.8.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Mathias Peter Brødegaard. Søn af uhrmager Rasmus Frederik Brødegaard. Født 19.8.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Carl Meiborg. Søn af bundtmager Carl Rudolph Meiborg. Født 3.9.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Jens Jørgen Thuesen. Søn af skipper Theodor Thuesen. Født 25.9.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Vilhelm Hansen. Søn af styrmand Andreas Hansen. Født 26.9.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Mathias Vildner. Søn af skorstensfejer Johan Frederik Vildner. Født 15.10.1862
1866, 0804, Kirstine Sophie Frederikke Fennerberg, Assens. Datter af skomagermester I. L. Fennerberg. Født 22.11.1851
1866, 0804, Anne Bennedicte Detlefsen. Datter af farver B. B. Detlefsen. Født 23.11.1851
1866, 0804, Rasmine Petersen. Datter af skibstømrer R. Petersen. Født 23.11.1851
1866, 0804, Karen Marie Ørsted. Datter af sømand C. M. Ørsted. Født 23.11.1851
1866, 0804, Maren Christiane Sophie Petersen. Datter af skrædersvend H. S. Petersen. Født 6.12.1851
1866, 0804, Hansine Petrine Resting, i Haderslev. Datter af kjøbmand Johan Severin Resting og Anne Marie Nissen Roos. Født 7.12.1851
1866, 0804, Maren Sophie Andersen. Datter af muurmester H. Andersen. Født 7.12.1851
1866, 0804, Agathe Petrine Hansen, i Rørup. Datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Anne Sophie Olsen. Født 9.12.1851
1866, 0804, Kirstine Clausen. Datter af skipper P. Clausen. Født 10.12.1851
1866, 0804, Karen Marie Marentine Andrine Hansen, i Odense. Datter af blegmand Hans Knudsen og Anne Pedersen. Født 13.12.1851, døbt Vor Frue Kirke
1866, 0804, Marie Kirstine Rasmussen. Datter af dagleier Rasmus Jørgensen. Født 23.12.1851
1866, 0804, Helene Sophie Christine Clausen. Datter af nagelsvend A. Clausen. Født 21.2.1852
1866, 0804, Hansine Rasmussen. Datter af dagleier R. J. Jensen. Født 5.3.1852
1866, 0804, Larsine Anne Marie Jørgensen. Datter af dagleier Jørgen Larsen. Født 29.3.1852
1866, 0804, Caroline Jensen. Datter af muursvend M. C. Jensen. Født 1.4.1852
1866, 0804, Karen Kirstine Andersen. Datter af dagleier A. Larsen. Født 11.4.1852
1866, 0804, Vilhelmine Elise Cathrine Jensen. Datter af skrædermester H. C. F. Jensen. Født 15.4.1852  
1866, 0804, Anne Jensen. Datter af kjøbmand H. Jensen. Født 21.4.1852
1866, 0804, Nicoline Hansine Larsen. Datter af skipper L. J. Larsen. Født 24.4.1852
1866, 0804, Else Kirstine Larsen. Datter af steenhugger Lars Hansen. Født 26.4.1852
1866, 0804, Johanne Elisabeth Andersen. Datter af dagleier Anders Hansen. Født 24.5.1852
1866, 3009, Martine Sophie Venzel. Datter af garversvend Anthon Vilhelm Venzel. Født 27.6.1852
1866, 3009, Emilie Schaldemose, Søby. Datter af sognepræst M. C. Schaldemose og Cordelia Antonie Emilie Bylov. Født 26.5.1851
1866, 3009, Marie Anne Christiansen, i Flensborg. Datter af kjøbmand og ridder af Dannebrog Johan Casper Christiansen og Antonie Christine Elisabeth Schumacher. Født 15.7.1851, døbt i Den Danske Kirke
1866, 3009, Karen Rasmussen, i Thaarup. Datter af gaardmand Rasmus Stephensen og Kirstine Jensdatter. Født 4.10.1851, døbt i Skydebjerg
1866, 3009, Anne Dorthea Petersen. Datter af kjøbmand R. Petersen. Født 21.3.1852
1866, 3009, Vilhelmine Pouline Vildner. Datter af skorstensfeier J. F. Vildner. Født 9.4.1852
1866, 3009, Anne Johanne Cathrine Theresia Seebach. Datter af rebslager C. Seebach. Født 10.6.1852
1866, 3009, Anne Johanne Petersen. Datter af tjenestekarl C. H. Petersen. Født 27.6.1852
1866, 3009, Anserine Olsen. Datter af tjenestepige Gjertrud Olsdatter. Født 14.7.1852
1866, 3009, Cathrine Elisabeth Andersen. Datter af skibstømrer H. Andersen. Født 16.7.1852
1866, 3009, Andrea Adolphine Beirholm. Datter af felberedermester A. Beirholm. Født 24.8.1852
1866, 3009, Karen Dorthea Nielsen, i Odense. Datter af blegmand Hans Nielsen og Karen Marie Rasmussen. Født 3.11.1852, døbt i St. Knuds Kirke
1866, 3009, Anne Kirstine Elisabeth Beirholm. Datter af rebslager H. A. Beirholm. Født 22.11.1852
1867, 2804, Anne Rasmussen, i Fælleshuset. Datter af boelsmand Rasmus Berntsen og Marie Jensdatter. Født 19.11.1852, døbt i Verninge
1867, 2804, Nielsine Hansen, Landeveishuset. Datter af Anne Marie Hansen og ungkarl Hans Jørgensen. Født 25.11.1852, døbt i Gamtofte
1867, 2804, Ingeborg Benedicte Christensen. Datter af muurmester Johan Lange Christensen. Født 28.11.1852
1867, 2804, Adelaide Josephine Johanne Becher, Bogense. Datter af pottemager Johan Henrik Becher og Josephine Lovise Meiborg. Født 2.12.1852
1867, 2804, Anne Dorothea Laurine Christensen. Datter af gjørtlersvend Lauritz Christensen og Karen Kirstine Hansen. Født 18.12.1852
1867, 2804, Marthine Villumsen. Datter af maskinfabrikant Villum Hansen. Født 17.1.1853
1867, 2804, Nielsine Jørgensen. Datter af dagleier Peder Jørgensen. Født 22.1.1853
1867, 2804, Anne Cathrine Hansen, Frederiksgave. Datter af gartner Hans Christian Hansen og Maren Petersdatter. Født 23.1.1853, døbt i Sønderby
1867, 2804, Hansine Martine Sørensen. Datter af tømmermand Morten Sørensen. Født 1.3.1853
1867, 2804, Henningmine Henningsen. Avlsmand Peter Henningsen. Født 5.3.1853
1867, 2804, Bertha Marie Hansen. Datter af skipper Hans Hansen. Født 8.3.1853
1867, 2804, Karen Kirstine Madsen, i Barløse. Datter af Mette Hansdatter og ungkarl Mads Nielsen. Født 13.3.1853
1867, 2804, Christiane Jørgensen. Datter af dagleier Jørgen Hansen. Født 15.3.1853
1867, 2804, Anne Johanne Larsen. Datter af dagleier Lars Nielsen. Født 19.3.1853
1867, 2804, Hanne Rasmine Rasmussen. Datter af smedesvend Rasmus Ovesen. Født 28.3.1853
1867, 2804, Ane Martine Rasmussen. Datter af dagleier Rasmus Nielsen. Født 12.4.1853
1867, 2909, Lovise Frederikke Kirstine Tüchsen, i Hirschholm. Datter af postmester Vilhelm Christian Ely Tüchsen og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen. Født 26.8.1851
1867, 2909, Johanne Margrethe Dreyer. Datter af kjøbmand Rasmus Kopp Dreyer. Født 23.11.1851
1867, 2909, Vilhelmine Ludovica Rønning. Datter af kjøbmand Frederik Ludvig Rønning. Født 6.9.1852
1867, 2909, Vilhelmine Caroline Tüchsen, i Hirschholm. Datter af postmester Tüchsen og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen. Født 18.12.1852
1867, 2909, Petra Jørgine Crone. Datter af skibsfører Niels Andreas Crone. Født 18.1.1853
1867, 2909, Jacobine Marie Antonie Svendsen. Datter af krydstoldassistent Anton Jacobinus Svendsen. Født 22.4.1853
1867, 2909, Anne Kirstine Petrine Rasmussen, i Odense. Datter af Anne Marie Hansdatter og ungkarl Peder Rasmussen. Født 6.5.1853, døbt i Vor Frue Kirke
1867, 2909, Pouline Elise Krop, i Beck. Datter af snedkersvend Julius Rasmussen Krop og Anne Christine Nordstrøm. Født 28.5.1853
1867, 2909, Anne Kirstine Østerbye. Datter af bager Clemmen Andersen Østerbye. Født 9.6.1853
1867, 2909, Laurine Gormsen. Datter af skomager Jørgen Gormsen. Født 8.7.1853
1867, 2909, Clausine Bertheline Clausen. Datter af fragtkjører Christian Clausen. Født 11.7.1853
1867, 2909, Marie Cathrine Andersen. Datter af skibstømmermand Jens Andersen. Født 12.7.1853
1867, 2909, Karen Kirstine Gormsen. Datter af væver Gorm Peter Gormsen. Født 18.7.1853
1867, 2909, Caroline Eleonore Jørgensen. Datter af skomager Hans Christian Jørgensen. Født 12.8.1853
1867, 2909, Birgitte Jensen. Datter af kjøbmand Hans Jensen. Født 19.8.1853
1867, 2909, Petrea Kirstine Hattesen. Datter af skomager Jens Peter Hattesen. Født 22.8.1853
1867, 2909, Anne Bolette Jensen, i Vorbasse. Datter af Anne Margrethe Rasmussen og ungkarl Jens Jensen. Født 11.9.1853
1867, 2909, Hansa Jacobine Larsen. Datter af sadelmager Jens Larsen. Født 13.9.1853
1867, 2909, Karen Marie Jørgensen. Datter af dagleier Hans Jørgensen. Født 18.9.1853
1867, 2909, Lydia Theodore Marie Jørgensen, i Odense. Datter af skrædder Jørgen Christ. Jørgensen og Caroline Charlotte Drue. Født 3.10.1853, døbt i St. Knuds Kirke
1867, 2909, Dorthea Rasmine Clausen. Datter af skipper Peter Clausen. Født 22.10.1853
1867, 2909, Axeline Nielsine Margrethe Meyer. Datter af snedker Hans Peter Meyer. Født 8.11.1853
1867, 2909, Vilhelmine Marie Magdalene Nielsen, i Kjøbenhavn. Datter af tømmermand Johan Nielsen og Gjertrud Andersen. Født 28.11.1853, døbt i Trinitatis Kirke
1867, 2909, Sophie Magdalene Kirstine Kolte. Datter af snedker Jacob Kolte. Født 1.12.1853
1868, 1904, Petrea Margrethe Bruun. Datter af bagermester Hans Peter Bruun. Født 16.5.1853
1868, 1904, Anne Christine Bahr. Datter af sadelmager Lars Nielsen Salomon Bahr. Født 12.7.1853
1868, 1904, Helga Marie Cathrine Cardel, i Aabenraa. Datter af seilmager Daniel Carl Cardel og Cathrine Margrethe Schmidt. Født 17.7.1853
1868, 1904, Johanne Nicoline Knap. Datter af kjøbmand Peter Knap. Født 19.8.1853
1868, 1904, Bertholine Kolte. Datter af vognmand Hans Kolte. Født 21.10.1853
1868, 1904, Helga Jacobine Stelhoff, i Weile. Datter af privatlærer Julius Stelhoff og Jensine Christiane Hohøy. Født 21.10.1853
1868, 1904, Anna Elisabeth Dreijer. Datter af bager Poul Rasmussen Dreijer. Født 22.10.1853
1868, 1904, Anna Cathrine Ernst. Datter af maler Mads Christian Ernst. Født 4.11.1853
1868, 1904, Grethe Storm. Datter af brændevinsbrænder F. Ch. Storm. Født 18.11.1853
1868, 1904, Laura Kirstine Larsen. Datter af skipper Lars Jensen Larsen. Født 3.12.1853
1868, 1904, Kirstine Vilhelmine Johansen, i Odense. Datter af rugbrødbager Christen Johansen og Mette Cathrine Vilhelmine Pedersen. Født 13.12.1853, døbt i St. Knuds Kirke
1868, 1904, Charlotte Marie Sophie Kirstine Petersen, i Aabenraa. Datter af vertshusholder Jens Petersen og Charlotte Marie Dorthea Thomsen. Født 1.1.1854
1868, 1904, Severine Hansine Thomsen. Datter af vognmand Hans Thomsen. Født 3.3.1854
1868, 1904, Anne Cathrine Hansine Seebach. Datter af rebslager Hans Iversen Seebach. Født 8.3.1854
1868, 1904, Marie Sophie Frederikke Børgesen. Datter af karethmager Morten Børgesen. Født 18.4.1854
1868, 1904, Vilhelmine Frederikke Møller. Datter af skipper Søren Christian Møller. Født 19.4.1854
1868, 1904, Marie Sophie Larsen. Datter af Line Jensen. Født 22.4.1854
1868, 1904, Rasmine Andersen. Datter af tømmermand Hans Andersen. Født 25.4.1854
1868, 1904, Martine Magdalene Seebach. Datter af rebslagersvend Chr. Seebach. Født 28.4.1854
1868, October, Johanne Elisabeth Marie Christiansen, i Flensborg. Datter af particulier Johan Casper Christiansen og Antonie Christine Elisabeth Schumacher. Født 5.5.1853
1868, October, Anne Margrethe Dreÿer, paa Agentofte. Datter af gaardeier Søren Dreÿer og Kirstine Nellemose. Født 13.9.1853, døbt i Jels
1868, October, Caroline Vilhelmine Wenzel, i Husby. Datter af garversvend Anthon Wenzel og Ane Elisabeth Justesen. Født 22.10.1853
1868, October, Eleonore Catharine Jørh, i Aabenraa. Datter af blikkenslager Andreas Christian Jørh og Knudine Vilhelmine Johansen. Født 7.12.1853
1868, October, Ane Andersen. Datter af muurmester Hans Andersen. Født 7.5.1854
1868, October, Marie Elisabeth Dreÿer, Mandall. Datter af skibsfører Diderik Peter Dreÿer og Jensine Dorothea Knudsen. Født 18.5.1854
1868, October, Petrovna Elisabeth Caroline Olsen. Datter af maler Niels Laurits Olsen. Født 20.5.1854
1868, October, Johanne Eleonore Hansen. Datter af Christiane Vilhelmine Knudsen. Født 3.6.1854
1868, October, Pouline Bothilde Carstens. Datter af glarmester Carl Carstens og Thobine Thorup. Født 9.6.1854
1868, October, Maren Elise Theodore Olsen. Datter af skomager Ole Olsen. Født 16.6.1854
1868, October, Johanne Nielsen, i Kjerte. Datter af Niels Sørensen og Mette Kirstine Larsdatter. Født 7.7.1854
1868, October, Kirstine Storm. Datter af skomager Niels Storm. Født 19.7.1854
1868, October, Ane Marie Dorthea Petersen. Datter af vægter Frederik Jørgen Petersen. Født 21.7.1854
1868, October, Laurine Kirstine Jensen. Datter af muursvend Mads Christian Jensen. Født 3.8.1854
1868, October, Ane Johanne Andersen. Datter af dagleier Anders Andersen. Født 4.8.1854
1868, October, Adolphine Frederikke Iversen. Datter af smed Anders Frederik Iversen. Født 30.8.1854
1868, October, Johanne Christine Mathilde Halsøe. Datter af slagter Frederik Nielsen Halsøe. Født 7.9.1854
1868, October, Mette Cathrine Meyborg. Datter af bundtmager Carl Rudolph Meyborg. Født 16.9.1854
1868, October, Laurine Petrine Lund. Datter af snedker Lars Peter Lund. Født 17.9.1854
1868, October, Ane Kirstine Hansen. Datter af dagleier Christen Hansen. Født 19.9.1854
1868, October, Laura Kirstine Nielsine Thuesen, Frederiksværk. Datter af toldassistent Hans Jensen Thuesen og Nielsine Schmidt. Født 23.9.1854
1868, October, Andrea Petrine Petersen. Datter af skrædersvend Henrik Samuel Petersen. Født 27.9.1854
1868, October, Ida Vilhelmine Meÿer. Datter af skomager Niels Nicolai Meyer. Født 9.10.1854
1868, October, Julie Sophie Charlotte Metzsch. Datter af blikkenslager Søren Frederik Vilhelm Metzsch. Født 2.11.1854
1868, October, Emilie Sophie Cathrine Storm. Datter af kjøbmand Frederik Christian Storm. Født 20.11.1854
1869, 0404, Mariane Marie Petersen, paa Christianslund. Datter af kunsthandler H. C. Petersen og Constance Frederikke Lystrup. Født 26.8.1853, døbt i Bødstrup
1869, 0404, Charlotte Amalie Baumgarten. Datter af saddelmager Carl Chr. Baumgarten. Født 13.2.1854
1869, 0404, Mette Marie Jansen, i Skanderborg. Datter af toldforvalter og kammerassessor F. J. Jansen og Wilhelmine Marie Pontoppidan. Født 9.4.1854, døbt i Damsholt
1869, 0404, Laura Eline Hansen, i Odense. Datter af kjøbmand Niels Hansen og Regine Sophie Lund. Født 16.5.1854, døbt i St. Knuds Kirke
1869, 0404, Karen Kirstine Hansen. Datter af dagleier Hans Mortensen. Født 8.11.1854
1869, 0404, Sophie Emilie Kahs, i Haderslev. Datter af steenhugger Kahs og Marie Grønkjær. Født 28.11.1854
1869, 0404, Gjertrud Kirstine Larsen. Datter af tjenestekarl Jørgen Larsen. Født 29.11.1854
1869, 0404, Karen Marie Nielsen, i Egerup. Datter af Niels Pedersen og Ane Kirstine Andersen. Født 2.1.1855, døbt i Gamtofte
1869, 0404, Wilhelmine Frederikke Jepsen. Datter af styrmand Jeppe Jepsen. Født 5.1.1855
1869, 0404, Laura Marie Nielsen. Datter af felbereder Hans Nielsen. Født 24.1.1855
1869, 0404, Ane Kirstine Thuesen. Datter af skipper Daniel Thuesen. Født 28.1.1855
1869, 0404, Ane Johanne Gormmine Jørgine Petersen. Datter af skipper Anthon Petersen. Født 4.2.1855
1869, 0404, Laura Christine Petersen, i Odense. Datter af kunsthandler H. C. Petersen og C. F. Lystrup. Født 15.2.1855, døbt i St. Knuds Kirke
1869, 0404, Pauline Jørgine Carstensen. Datter af dreier Johannes Carstensen. Født 11.3.1855
1869, 0404, Ane Marie Sophie Andersen. Datter af dagleier Anders Larsen. Født 11.3.1855
1869, 0404, Hedevig Petersen. Datter af politibetjent J. J. G. Petersen. Født 14.3.1855
1869, 0404, Johanne Thuesen. Datter af sømand Mads Peter Thuesen. Født 24.3.1855
1869, 0404, Helene Marie Didriksen. Datter af naalemager Lorentz Didriksen. Født 27.3.1855
1869, 0404, Frederikke Larsen. Datter af steenhugger Lars Hansen. Født 30.3.1855
1869, 0404, Karen Rasmussen. Datter af tjenestekarl Rasmus Morthensen. Født 5.4.1855
1869, 0404, Meta Elisabeth Thomsen. Datter af skipper Thomas Thomsen. Født 25.4.1855
1869, 0404, Ane Andreassen. Datter af Gjetrud Rasmusdatter. Født 3.6.1855
1869, Mikkelsdag October, Marie Elisabeth Raffenberg. Datter af farver M. C. Raffenberg, i Assens. Født 20.3.1854
1869, Mikkelsdag October, Marie Sophie Helene Nielsen, i Tielstrup. Datter af dyrlæge Emil Ernst Nielsen og Helene Tiesen f. Matzen. Født 28.10.1854
1869, Mikkelsdag October, Hanne Christine Christensen. Datter af muurmester Johan Lange Christensen, i Assens. Født 12.7.1854
1869, Mikkelsdag October, Anna Elisabeth Cathrine Asmussen. Datter af bødker Hans Jørgen Asmussen. Født 22.12.1854
1869, Mikkelsdag October, Emilie Marthe Cecilie Albeck. Datter af farver Vilh. August Albeck. Født 11.6.1855
1869, Mikkelsdag October, Juliane Hansine Clausen. Datter af skipper Peter Clausen. Født 17.6.1855
1869, Mikkelsdag October, Karen Marie Andersen. Datter af dagleier Anders Hansen. Født 29.6.1855
1869, Mikkelsdag October, Elmine Marie Sørensen. Datter af tømmermester Mads Sørensen. Født 12.7.1855
1869, Mikkelsdag October, Cathinka Christiane Pedersen, i Odense. Datter af former Hendrik Pedersen og Henriette Petrine Schiøtt. Født 30.7.1855, døbt i St. Knuds Kirke
1869, Mikkelsdag October, Elise Aline Thygesen. Datter af krydstoldassistent Rasmus Hans Thygesen. Født 15.8.1855
1869, Mikkelsdag October, Jensine Hansen. Datter af skipper Hans Hansen. Født 18.8.1855
1869, Mikkelsdag October, Ane Jørgensen. Datter af dagleier Jørgen Petersen. Født 25.8.1855
1869, Mikkelsdag October, Anna Margrethe Hansen. Datter af dagleier Jørgen Hansen, i Assens. Født 6.9.1855
1869, Mikkelsdag October, Petra Ane Dorthea Larsen. Datter af skipper Lars Jensen Larsen. Født 16.9.1855
1869, Mikkelsdag October, Mette Kirstine Gormsen. Datter af dagleier Gorm Andersen. Født 12.10.1855
1869, Mikkelsdag October, Anna Dorthea Jensen. Datter af skrædder H. Ch. J. Jensen. Født 27.10.1855
1869, Mikkelsdag October, Frederikke Marie Wolff. Datter af dagleier Iver Jessen Wolff. Født 31.10.1855
1869, Mikkelsdag October, Caroline Pedersen. Datter af dagleier Lars Pedersen. Født 5.11.1855
1869, Mikkelsdag October, Nielsine Andrea Nielsen. Datter af sømand Jeppe Nielsen. Født 15.11.1855
1869, Mikkelsdag October, Rasmine Josephine Marie Christensen. Datter af væver Joseph Bræmer Christensen. Født 21.11.1855
1869, Mikkelsdag October, Jensine Christine Christensen. Datter af gjørtlersvend Lauritz Christensen. Født 2.12.1855
1870, Paaske 24. April, Christiane Benedicte Dreyer. Datter af kjøbmand Rasmus Kopp Dreyer. Født 26.2.1854
1870, Paaske 24. April, Karen Vilhelmine Dreyer. Datter af kjøbmand Rasmus Kopp Dreyer. Født 26.2.1854
1870, Paaske 24. April, Laura Hortense Tychsen. Datter af postmester Vilhelm Christian Elÿ Tychsen og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen. Født 16.9.1854, døbt i Hesselholm
1870, Paaske 24. April, Katharine Vilhelmine Marie Christiansen. Datter af partikulier Johan Casper Christiansen og Antonie Christine Elisabeth Schumacher. Født 16.11.1854
1870, Paaske 24. April, Frederikke Emilie Sørensen. Datter af tømmermester Morten Sørensen. Født 29.11.1855
1870, Paaske 24. April, Frederikke Henriette Helene Jensen Jørgensen. Datter af skipper Jørgen Jensen og Marie Magdalene Schiffmann. Født 7.12.1855
1870, Paaske 24. April, Cathrine Knudsen. Datter af dagleier Hans Knudsen. Født 13.12.1855
1870, Paaske 24. April, Ane Sophie Marie Magdalene Resting. Datter af kjøbmand Johan Severin Resting og Ane Marie Nissen Roos. Født 6.1.1856, døbt i Haderslev
1870, Paaske 24. April, Anne Johanne Meyer. Datter af blegmand Jakob Meyer. Født 23.1.1856
1870, Paaske 24. April, Marie Jensine Nielsen. Datter af skibstømrer Johan Nielsen. Født 26.1.1856
1870, Paaske 24. April, Mathilde Kirstine Kludt. Datter af smedesvend Johan Joachim Theodor Kludt og Mette Kirstine Engelbrecht. Født 17.2.1856, døbt i Haderslev
1870, Paaske 24. April, Karen Gormsen. Datter af skibstømrer Rasmus Gormsen. Født 28.2.1856
1870, Paaske 24. April, Ane Kirstine Petersen. Datter af dagleier Hans Petersen. Født 4.3.1856
1870, Paaske 24. April, Anna Elisabeth Fuchs. Datter af snedkersvend Christoffer H. B. Fuchs. Født 7.3.1856
1870, Paaske 24. April, Christiane Jørgensen. Datter af dagleier Peder Jørgensen. Født 19.3.1856
1870, Paaske 24. April, Kirstine Mathilde Johanne Petersen. Datter af sømand Jens Petersen og Charlotte Marie Dorothea Thomsen. Født 24.3.1856, døbt i Aabenraa
1870, Paaske 24. April, Abelone Christine Jensen. Datter af Ane Jørgensen. Født 29.3.1856
1870, Paaske 24. April, Marie Cathrine Madsen. Datter af skibstømrer Christen Madsen. Født 10.4.1856
1870, Paaske 24. April, Petrine Nielsine Mariane Rasmussen. Datter af malersvend Jørgen Rasmussen. Født 16.4.1856
1870, Paaske 24. April, Andrea Kirstine Andersen. Datter af skibstømrer Hans Andersen. Født 23.4.1856
1870, Paaske 24. April, Rebekka Birgitte Seebach. Datter af rebslager Rasmus Seebach. Født 25.5.1856
1870, 0210, Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer, i Haderslev. Datter af skibscapitain Henrik Fischer og Sophie Schytte. Født 25.10.1854
1870, 0210, Sophie Fischer, i Haderslev. Datter af skibscapitain Henrik Fischer og Sophie Schytte. Født 18.1.1856
1870, 0210, Marie Fischer, i Haderslev. Datter af skibscapitain Henrik Fischer og Sophie Schytte. Født 18.1.1856
1870, 0210, Hansine Larsen. Datter af Nicoline Jensen. Født 24.3.1856
1870, 0210, Caroline Christensen. Datter af skibstømmermand Christen Sørensen. Født 13.6.1856
1870, 0210, Henrikke Christensen. Datter af skibstømmermand Christen Sørensen. Født 13.6.1856
1870, 0210, Emilie Mathilde Olsen. Datter af skomager Ole Olsen. Født 13.6.1856
1870, 0210, Camilla Christine Johansen, i Odense. Datter af rugbrødbager Christen Johansen og Mette Cathrine Vilhelmine Pedersen. Født 21.6.1856, døbt i St. Knuds Kirke
1870, 0210, Nicoline Mette Christine Larsen. Datter af sadelmager Jens Larsen. Født 22.6.1856
1870, 0210, Karen Mine Frederikke Jakobsen. Datter af Charlotte Amalie Jakobsen. Født 23.6.1856
1870, 0210, Thora Johansen. Datter af mursvend Carl Frederik Johansen. Født 5.7.1856
1870, 0210, Hansmine Christophine Lorentsen. Datter af skrædder Knud Frederik Lorentsen. Født 8.7.1856
1870, 0210, Birthe Cathrine Andersen. Datter af tømmermester Hans Andersen. Født 16.7.1856
1870, 0210, Maren Marie Christiane Larsen. Datter af dagleier Ole Larsen. Født 22.7.1856
1870, 0210, Anna Elisabeth Lund. Datter af snedkersvend Iver Peter Lund. Født 27.8.1856
1870, 0210, Emilie Helene Petersen. Datter af blikkenslager Jens Bonne Petersen og Karen Margrethe Rasmussen. Født 27.8.1856, døbt i Rørup
1870, 0210, Jacobine Caroline Schmidt. Datter af barbeer Carl Ferdinand Schmidt. Født 8.9.1856
1870, 0210, Caroline Hansine Larsen. Datter af avlsmand Hans Jørgen Larsen. Født 22.9.1856
1870, 0210, Anna Jensine Kolte. Datter af snedker Jakob Larsen Kolte. Født 5.10.1856
1870, 0210, Vilhelmine Marie Rasmussen. Datter af garversvend Jørgen Rasmussen. Født 8.10.1856
1870, 0210, Frederikke Lovise Lund. Datter af kurvemager Carl Emil Lund. Født 8.10.1856
1870, 0210, Perline Emilie Johnsen. Datter af smedemester Erik Johnsen. Født 10.10.1856
1870, 0210, Nielsine Johansen. Datter af brændevinsbrænder Johan Frederik Johansen. Født 23.11.1856
1871, Paaske 16. April, Claudine Eriksen. Datter af kjøbmand H. S. Eriksen. Født 24.4.1856
1871, Paaske 16. April, Karen Olivia Bonnesen. Datter af skibsfører H. N. Bonnesen. Født 12.11.1856
1871, Paaske 16. April, Vilhelmine Cathrine Jacobsen. Datter af skipper F. W. Jacobsen. Født 16.11.1856
1871, Paaske 16. April, Hansine Camilla Iversen. Datter af smed A. F. Iversen. Født 22.11.1856
1871, Paaske 16. April, Christiane Andersen. Datter af dagleier Anders Andersen. Født 5.1.1857
1871, Paaske 16. April, Grethe Hansen. Datter af dagleier Hans Hansen Jørgensen. Født 11.1.1857
1871, Paaske 16. April, Anna Sophie Laura Christiansen. Datter af dagleier Christian Pedersen. Født 25.1.1857
1871, Paaske 16. April, Marie Jacobine Kirstine Rasmussen. Datter af skibstømrer Lauritz Rasmussen. Født 3.2.1857
1871, Paaske 16. April, Mary Frederikke Halsøe. Datter af slagter F. N. Halsøe. Født 6.2.1857
1871, Paaske 16. April, Cathrine Magdalene Knudsen. Datter af snedker Fr. Knudsen. Født 27.2.1857
1871, Paaske 16. April, Anne Cathrine Clausen. Datter af skipper Peder Clausen. Født 4.3.1857
1871, Paaske 16. April, Anna Frederikke Vilhelmine Lucas. Datter af blikkenslager J. F. V. Lucas. Født 12.3.1857
1871, Paaske 16. April, Ane Marie Eriksen. Datter af dagleier Erik Larsen. Født 12.3.1857
1871, Paaske 16. April, Ane Marie Kirstine Ørsted. Datter af sømand Claus Ørsted. Født 14.3.1857
1871, Paaske 16. April, Hanne Marie Jørgensen. Datter af smaakjører Niss Christian Jørgensen. Født 1.4.1857
1871, Paaske 16. April, Alvine Jørgine Marie Jensen Jørgensen. Datter af krydsbetjent Jürgen Jensen og Mara Magdalene Schiffmann. Født 7.4.1857, døbt i Brunsbüttel
1871, Paaske 16. April, Karen Kirstine Petersen. Datter af dagleier Peder Hansen. Født 15.4.1857
1871, Paaske 16. April, Ida Nielsen. Datter af felbereder H. Nielsen. Født 23.4.1857
1871, Paaske 16. April, Laura Elfride Christine Christophersen. Datter af skibsbygger Hans Christophersen og Petra Oline Schmidt. Født 8.5.1857, døbt i Rudkjøbing
1871, Mikkelsdag 1. October, Marie Henriette Blom. Datter af practiserende læge Victor Edvard Blom og Marie Blom. Født 1.2.1856, døbt i St. Knuds Kirke i Odense
1871, Mikkelsdag 1. October, Christiane Christensen. Datter af tømmermester Peter Christensen og Ane Sophie Nielsen. Født 20.3.1857, døbt i Horsens
1871, Mikkelsdag 1. October, Lovise Emilie Nielsen. Datter af dyrlæge Emil Ernst Nielsen. Født 27.4.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Anna Sophie Helene Kropp. Datter af snedker Julius R. Kropp. Født 17.5.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Hansine Karenmine Frederikke Justesen. Datter af vognmand Niels Justesen. Født 19.5.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Anne Cathrine Ernst. Datter af bager Claus Jacob Ernst. Født 3.6.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Maren Cathrine Frederiksen. Datter af dagleier Peter Frederiksen. Født 3.6.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Marie Josephine Alleverti. Datter af skrædder Jac. An. Alleverti. Født 17.6.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Anna Jacoba Marcussen. Datter af skrædder Peter Marcussen. Født 21.6.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Frederikke Christine Jørgensen. Datter af færgeskipper R. C. Jørgensen. Født 19.7.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Ane Margrethe Christensen. Datter af huusmand Ch. Hansen og Karen Rasmussen. Født 21.7.1857, døbt i Kjerte
1871, Mikkelsdag 1. October, Ane Marie Hansen (tvilling). Datter af gartner H. Ch. Hansen. Født 22.7.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Lovise Dorthea Hansen (tvilling). Datter af gartner H. Ch. Hansen. Født 22.7.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Julie Abelone Marie Andersen. Datter af kjøbmand Jens Chr. Andersen. Født 1.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Anne Cathrine Nielsen, i Lundbækhuus. Datter af snedker Niels Nielsen og Karen Jensdatter. Født 19.8.1857, døbt i Gamtofte
1871, Mikkelsdag 1. October, Johanne Marie Cathrine Wildner. Datter af skorsteensfeier J. F. Wildner. Født 27.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Johanne Cecilie Andreasen. Datter af murer Andreas Jørgensen. Født 30.8.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Anne Cathrine Jørgensen. Datter af skipper Jørgen Jørgensen. Født 3.9.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Marie Jensen. Datter af dagleier Chr. Jensen. Født 10.9.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Ane Cathrine Petersen. Datter af Petrine Hansen. Født 12.9.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Petrine Annania Andersen. Datter af smed Ch. S. Andersen. Født 1.10.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Marie Cathrine Jensen. Datter af skrædder H. C. F. Jensen. Født 18.10.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Ane Marie Clausen. Datter af dagleier Claus Knudsen. Født 10.11.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Ane Johanne Larsen. Datter af steenhugger Lars Hansen. Født 15.11.1857
1871, Mikkelsdag 1. October, Karen Marie Henriksen. Datter af dagleier Henrik Larsen. Født 4.12.1857
1872, Paaske 7. April, Helene Jansen, i Skanderborg. Datter af toldforvalter F. J. Jansen og V. M. Pontoppidan. Født 10.3.1856
1872, Paaske 7. April, Christine Eleonore Trolle, i Vejle. Datter af kjøbmand J. D. B. Trolle og Cathr. S. Thuesen. Født 30.4.1857
1872, Paaske 7. April, Rasmine Christine Jacobsen, i Ubberud. Datter af huusmand Hans Jacobsen og Ane Marie Hansen. Født 28.11.1857
1872, Paaske 7. April, Laurine Kirstine Bastrup. Datter af murer Hans Christian Bastrup. Født 19.12.1857
1872, Paaske 7. April, Vilhelmine Nielsine Andersen. Datter af skibstømrer Jens Andersen. Født 20.12.1857
1872, Paaske 7. April, Johanne Cathrine Henriksen. Datter af drejer Mads Henriksen. Født 20.12.1857
1872, Paaske 7. April, Petrine Margrethe Steffensen. Datter af daglejer Jens Steffensen. Født 1.1.1858
1872, Paaske 7. April, Anne Cathrine Hansine Rasmussen. Datter af tømrer Rasmus Rasmussen. Født 12.1.1858
1872, Paaske 7. April, Anne Johanne Larsine Eriksen. Datter af skibstømrer Erik Larsen. Født 22.1.1858
1872, Paaske 7. April, Johanne Clausine Andersen. Datter af klejnsmed Niels Jacob Andersen. Født 10.2.1858
1872, Paaske 7. April, Alma Caroline Jørgensen. Datter af skrædder Jørgen Christian Jørgensen. Født 21.2.1858
1872, Paaske 7. April, Frederikke Lovise Lund. Datter af snedker Iver Peter Lund. Født 27.2.1858
1872, Paaske 7. April, Jessine Else Volff. Datter af daglejer Iver Jessen Volff. Født 16.3.1858
1872, Paaske 7. April, Anne Kirstine Christensen. Datter af snedker Anders Christensen. Født 23.4.1858
1872, Paaske 7. April, Anne Cathrine Christensen, i Hjerrup. Datter af Mette Kirstine Larsen og ungkarl Christian Christensen. Født 29.4.1858, døbt i Kjerte
1872, Paaske 7. April, Emma Frederikke Pedersen. Datter af former Henrik Pedersen og H. P. F. Schjøettz. Født 1.5.1858, døbt i St. Knuds Kirke i Odense
1872, Paaske 7. April, Juliane Andersen Datter af daglejer Anders Hansen. Født 12.5.1858
1872, Paaske 7. April, Gjertrud Marie Andreassen. Datter af husmand Andreas Christian Eriksen og Marie Kirstine Madsen. Født 17.7.1858, døbt i Kjerte
1872, Mikkelsdag 29. September, Anne Cathrine Clausen, i Harrendrup. Datter af gaardmand Claus Mortensen og Marie Christensdatter. Født 4.2.1857
1872, Mikkelsdag 29. September, Sara Petrea Knap. Datter af kjøbmand Peter Knap. Født 4.3.1857
1872, Mikkelsdag 29. September, Mathilde Christine Høffner. Datter af farver Carl Emil Høffner. Født 21.5.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Catharine Elise Christiane Vagner. Datter af skomager Johan Vagner. Født 27.5.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Oline Jensine Larsen. Datter af rugbrødbager Peder Larsen. Født 3.6.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Jacobine Annine Cathrine Jacobsen. Datter af sømand Zacharias Henrik Jacobsen. Født 25.6.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Anne Kirstine Jørgensen. Datter af daglejer Jørgen Larsen. Født 25.6.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Emma Caroline Jacobsen. Datter af Amalie Charlotte Jacobsen. Født 5.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Petra Hansine Mathilde Simonsen. Datter af væver Christian Simonsen. Født 9.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Johanne Dorothea Hansen. Datter af daglejer Lars Hansen. Født 20.7.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Marie Jensen. Datter af skibstømrer Casper Jensen. Født 14.8.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Anna Elisabeth Iversen. Datter af smed A. F. Iversen. Født 16.9.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Jacobine Margrethe Beirholm. Datter af rebslager Hans Adolph Beirholm. Født 18.9.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Anne Margrethe Sophie Nissen. Datter af sømand Anders Nissen. Født 12.10.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Nielsine Berteline Marie Ane Johanne Jørgensen. Datter af snedker Hans Peter Jørgensen. Født 22.10.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Anne Sophie Kludt, i Haderslev. Datter af snedkersvend Theodor Kludt og Christine Hansen. Født 9.11.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Nielsine Andersen. Datter af Anne Cathrine Nielsen. Født 21.11.1858
1872, Mikkelsdag 29. September, Hansine Caroline Dorthea Clausen. Datter af krydsbetjent Hans Clausen. Født 8.12.1858
1873, Paaske 20. April, Andrea Frederikke Charlotte Steenberg, i Viby. Datter af premierlieutnant Vilhelm Abinus Steenberg og Frederikke Lovise Charlotte Friis. Født 7.7.1857
1873, Paaske 20. April, Emma Andersen. Datter af kjøbmand F. V. Andersen. Født 11.12.1857
1873, Paaske 20. April, Petra Marie Trolle, i Vejle. Datter af kjøbmand Jørgen Daniel Bang Trolle og Cathrine Sophie Thuesen. Født 21.5.1858
1873, Paaske 20. April, Mette Cathrine Møller. Datter af skipper S. C. Møller. Født 18.9.1858
1873, Paaske 20. April, Madsine Dorthe Kolte. Datter af vognmand H. M. Kolte. Født 17.12.1858
1873, Paaske 20. April, Christiane Margrethe Dreyer. Datter af kjøbmand D. P. Dreyer. Født 24.1.1859
1873, Paaske 20. April, Anne Margrethe Frederikke Johansen. Datter af mursvend C. F. Johansen. Født 27.1.1859  
1873, Paaske 20. April, Jensine Olsen. Datter af vognmand R. P. Olsen. Født 4.2.1859
1873, Paaske 20. April, Anna Elisabeth Beirholm. Datter af feldbereder A. Beirholm. Født 7.2.1859
1873, Paaske 20. April, Mette Kirstine Larsen. Datter af daglejer Lars Nielsen. Født 15.2.1859
1873, Paaske 20. April, Marie Eriksen. Datter af kjøbmand H. S. Eriksen. Født 10.3.1859
1873, Paaske 20. April, Dorthea Vildner. Datter af skorstensfejer J. F. Vildner. Født 17.3.1859
1873, Paaske 20. April, Anna Dorthea Caroline Meyer. Datter af skomager N. N. Meyer. Født 2.4.1859
1873, Paaske 20. April, Bodil Cathrine Dreyer. Datter af bager P. R. Dreyer. Født 18.4.1859
1873, Paaske 20. April, Hansine Nielsen, Nordby i Kjærum. Datter af husmand Niels Jeppesen, Assens Landsogn, Født 28.5.1859, døbt i Kjærum
1873, Mikkelsdag 5. October, Marie Elisabeth Storm. Datter af farver H. C. Storm. Født 17.9.1858
1873, Mikkelsdag 5. October, Marie Hansine Larsen. Datter af musicus F. Larsen. Født 24.9.1858
1873, Mikkelsdag 5. October, Christiane Gormsen. Datter af væver G. P. Gormsen. Født 1.11.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Bertha Hansine Petrine Børgesen. Datter af hjulmand M. Børgesen. Født 26.12.1858
1873, Mikkelsdag 5. October, Dorthea Rasmine Frederikke Schmit. Datter af kjøbmand O. F. Schmit. Født 7.1.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Karen Dorthea Andersen. Datter af murmester H. Andersen. Født 1.5.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Sophie Frederikke Christensen, i Aarhus. Datter af Ane Margrethe Lucasdatter og mursvend Niels Johan Christensen. Født 18.5.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Karen Hansen. Datter af gaardmand Hans Madsen og Ane Kirstine Hansen. Født 22.5.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Maren Eleonore Claudia Andersen. Datter af maler L. P. Andersen. Født 3.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Oline Marie Larsen. Datter af murer Lars Jensen. Født 4.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Adelaide Cathrine Rasmussen, i Kjøbenhavn. Datter af malersvend Poul Rasmussen og Karen Deleuran. Født 6.6.1859, døbt i Trinitatis
1873, Mikkelsdag 5. October, Diderikke Rasmussen, i Vorbasse. Datter af Ane Margrethe Rasmussen. Født 13.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Vilhelmine Cathrine Nielsen (tvilling). Datter af felberedermester Hans Nielsen. Født 23.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Hansine Jacobine Marie Nielsen (tvilling). Datter af felberedermester Hans Nielsen. Født 23.6.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Caroline Andrea Christensen. Datter af smedesvend R. Christensen. Født 13.7.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Hansine Eriksen. Datter af arbejdsmand Erik Larsen. Født 14.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Ellen Marie Kirstine Jacobsen. Datter af tømmermand Hans Jacobsen. Født 20.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Anne Cathrine Gormsen. Datter af snedkersvend H. C. H. M. Gormsen. Født 30.8.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Juliane Mortensen. Datter af daglejer Morten Hansen, i Møllerhus. Født 4.9.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Marie Jacobine Frederikke Kropp. Datter af snedkermester J. R. Kropp. Født 16.9.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Kirsten Rasmussen, i Kjærum. Datter af Maren Marie Pedersen og ungkarl Rasmus Rasmussen. Født 25.9.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Dorthea Birgitte Østerbye. Datter af bager Clem. A. Østerbye. Født 25.9.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Jørgine Vilhelmine Jørgensen. Datter af skræddermester J. C. Jørgensen. Født 7.10.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Ane Marie Jensine Frederiksen. Datter af daglejer Peder Frederiksen. Født 7.10.1859
1873, Mikkelsdag 5. October, Ane Dorthea Jensen, i Vonsbek. Datter af husmand Hans Jensen og Ane Cathrine Hansen. Født 20.10.1859
1874, Paaske 12. April, Laurine Kirstine Jensen. Datter af kjøbmand Hans Jensen. Født 4.2.1859
1874, Paaske 12. April, Julie Olsen. Datter af skomager Ole Olsen. Født 1.7.1859
1874, Paaske 12. April, Eline Johanne Frederikke Hansen. Datter af sejlmager Christian Jacob Hansen. Født 22.10.1859
1874, Paaske 12. April, Caroline Marie Andersen. Datter af arbejdsmand Rasmus Andersen. Født 14.11.1859
1874, Paaske 12. April, Hansine Andrea Ernst. Datter af bager Christian Jacob Ernst. Født 17.11.1859
1874, Paaske 12. April, Rasmine Meta Nielsen. Datter af tobakspinder Christopher Theodor Nielsen. Født 2.12.1859
1874, Paaske 12. April, Juliane Christine Carstensen. Datter af drejer Johannes Carstensen. Født 21.12.1859
1874, Paaske 12. April, Ane Johanne Rasmussen. Datter af daglejer Rasmus Mortensen. Født 22.12.1859
1874, Paaske 12. April, Mariane Petrea Caroline Storm. Datter af avlsmand Jens Storm. Født 27.12.1859
1874, Paaske 12. April, Mariane Pedersen. Datter af daglejer Lars Pedersen. Født 31.12.1859
1874, Paaske 12. April, Theodora Cathrine Veirup. Datter af væver Mathias Theodor Veirup. Født 6.1.1860
1874, Paaske 12. April, Ungeborg Helene Fentz. Datter af guldsmed Nicolai Christian Fentz. Født 9.1.1860
1874, Paaske 12. April, Sophie Knudsen. Datter af Marie Pedersen. Født 10.1.1860
1874, Paaske 12. April, Maren Nicoline Gormsen. Datter af væver Rasmus Mathias Gormsen. Født 18.1.1860
1874, Paaske 12. April, Marie Cathrine Pedersen. Datter af daglejer Jens Pedersen. Født 23.1.1860
1874, Paaske 12. April, Eline Cathrine Andersen. Datter af smed Christen Sørensen Andersen. Født 24.1.1860
1874, Paaske 12. April, Dorthea Kirstine Madsen. Datter af væver Hans Madsen, Assens Mark. Født 31.1.1860, se Kjærum Sogn
1874, Paaske 12. April, Karen Kirstine Emilie Fuchs. Datter af snedkersvend Christoph Heinrich Fuchs. Født 8.2.1860
1874, Paaske 12. April, Frederikke Vilhelmine Hansine Christensen. Datter af daglejer Jacob Christensen. Født 11.2.1860
1874, Paaske 12. April, Caroline Cathrine Gormsen. Datter af skomager Jørgen Jensen Gormsen. Født 1.3.1860
1874, Paaske 12. April, Sophie Medea Lau. Datter af slagter Claus Frederik Ludvig Lau. Født 2.4.1860
1874, Paaske 12. April, Augusta Vilhelmine Elisabeth Hartmann. Datter af drejer Frants Frederik Hartmann. Født 4.4.1860
1874, Paaske 12. April, Georgine Frederikke Cathrine Halsøe. Datter af slagter Frederik Nielsen Halsøe. Født 16.4.1860
1874, Paaske 12. April, Marie Frederikke Vagner. Datter af skomager Johan Vagner. Født 18.4.1860
1874, Paaske 12. April, Maren Jensen. Datter af Ane Cathrine Jensen og væver Hans Johansen. Født 20.4.1860, døbt i Bovense
1874, Paaske 12. April, Marie Kirstine Møller. Datter af rebslager H. F. N. Møller. Født 25.4.1860
1874, Paaske 12. April, Albrechtine Johanne Sophie Brandt. Datter af kjøbmand Jens Madsen Brandt. Født 1.5.1860
1874, Paaske 12. April, Karen Dorthea Nielsen, i Lundbækhus. Datter af snedker Niels Nielsen og Karen Jensdatter. Født 2.5.1860, døbt i Gamtofte
1874, Paaske 12. April, Ane Christiansen. Datter af træskomand Christian Jørgensen, Melby i Assens Landsogn. Født 3.5.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Jacobe Christine Cathrine Steenberg, i Viby. Datter af premierlieutenant Vilhelm Albinus Steenberg og Frederikke L. Ch. Friis. Født 7.5.1859
1874, Mikkelsdag 4. October, Jensine Rasmine Asmussen. Datter af bødker Hans Jørgen Asmussen. Født 14.11.1859
1874, Mikkelsdag 4. October, Sophie Magdalene Andersen. Datter af kjøbmand F. V. Andersen. Født 7.12.1859
1874, Mikkelsdag 4. October, Rasmine Vibekke Margrethe Nielsen. Datter af kobbersmed Carl Julius Nielsen. Født 12.5.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Oline Cathrine Nitsche. Datter af uldspinder J. G. Nitsche. Født 18.5.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Ulrikke Mariane Østerbye. Datter af conditor J. J. Østerbye. Født 16.7.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Sophie Henriette Eriksen, i Faaborg. Datter af slagter Christian Eriksen og Engelke Caroline Madsen. Født 20.7.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Laura Elisabeth Sørensen. Datter af tømmermester Mads Sørensen. Født 9.9.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Johanne Kirstine Sørensen. Datter af murer Peter Sørensen. Født 25.10.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Johanne Rasmussen. Datter af skibstømrer Laurits Rasmussen. Født 29.10.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Kirstine Hansine Thomsen. Datter af skibsfører Thomas Thomsen. Født 10.11.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Hanne Lund. Datter af kjøbmand Niels Lund. Født 11.11.1860
1874, Mikkelsdag 4. October, Anne Kirstine Margrethe Christensen. Datter af gjørtlersvend Laurits Christensen. Født 19.11.1860
1875, Paaske 4. April, Antonie Christine Elisabeth Marie Christiansen. Datter af particulier og ridder af Dannebrog Johan Casper Christiansen og A. C. L. Schumacher. Født 5.9.1859, døbt i Flensborg
1875, Paaske 4. April, Alvilda Christiane Høffner. Datter af farver C. E. Høffner. Født 7.8.1860
1875, Paaske 4. April, Sophie Magdalene Risting. Datter af skibsfører H. Risting. Født 29.10.1860
1875, Paaske 4. April, Marie Jørgensen. Datter af arbejdsmand Eskild Jørgensen og Cathrine M. L. Hjort. Født 1.11.1860
1875, Paaske 4. April, Hanne Jensen. Datter af skibstømrer Casper Jensen. Født 24.11.1860
1875, Paaske 4. April, Anne Cathrine Jensen. Datter af daglejer Hans Jensen. Født 11.12.1860
1875, Paaske 4. April, Anne Johanne Sophie Volff. Datter af daglejer Iver Jessen Volff. Født 20.12.1860
1875, Paaske 4. April, Elise Charlotte Henriette Heiden. Datter af vejbetjent N. C. Heiden. Født 7.1.1861
1875, Paaske 4. April, Anne Kirstine Rasmussen, Ellemosehave i Orte Sogn. Datter af husmand Rasmus Pedersen og Christiane Jeppesdatter. Født 21.1.1861
1875, Paaske 4. April, Marie Kirstine Hansen. Datter af Ane Kirstine Hansen. Født 22.1.1861
1875, Paaske 4. April, Madsine Knudine Madsen. Datter af skibstømrer Christian Madsen. Født 29.1.1861
1875, Paaske 4. April, Julie Hermine Meier. Datter af blegmand Jacob Johan Meier. Født 30.1.1861
1875, Paaske 4. April, Maren Kirstine Jessen. Datter af tømmermester Peter Lorents Jessen. Født 7.2.1861  
1875, Paaske 4. April, Caroline Frederikke Vildner. Datter af skorstenfejer J. F. Vildner. Født 17.2.1861
1875, Paaske 4. April, Gjertrud Cathrine Nielsen. Datter af dagleker Christian Nielsen. Født 19.2.1861
1875, Paaske 4. April, Karen Nielsen. Datter af daglejer Niels Christian Nielsen. Født 3.3.1861
1875, Paaske 4. April, Larsine Christiansen. Datter af daglejer Christian Pedersen. Født 21.3.1861
1875, Paaske 4. April, Petra Andrea Thuesen. Datter af skipper Theodor Thuesen. Født 8.4.1861
1875, Paaske 4. April, Maren Dorthea Christiansen. Datter af husmand Christian Hansen og Maren Rasmussen. Født 22.4.1861, døbt i Kjerte
1875, Paaske 4. April, Sophie Dorthea Magdalene Cardell. Datter af sejlmager D. C. Cardell. Født 22.4.1861
1875, Paaske 4. April, Johanne Johansen. Datter af daglejer Johan Jørgensen. Født 12.5.1861
1875, Paaske 4. April, Maren Christine Nielsen. Datter af daglejer Isak Nielsen. Født 22.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Elisabeth Blom. Datter af læge Victor Edvard Blom og Marie Blom. Født 9.8.1859, døbt i St. Knuds Kirke, Odense
1875, Mikkelsdag 3. October, Hansine Lovise Hansen. Datter af bundtmager Hans Peter Hansen og Hansine Christiane Vilhelmine Stredt. Født 4.1.1861, døbt i Helliggejst Kirke, Kjøbenhavn
1875, Mikkelsdag 3. October, Gusta Marie Petersen. Datter af former Hendrik Petersen og Henriette Frederikke Schiødt. Født 27.2.1861, døbt i St. Knuds Kirke, Odense
1875, Mikkelsdag 3. October, Marie Cecilie Jepbine Hansen. Datter af møller Johan Georg Hansen, i Strandmøllen. Født 7.5.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Marie Benedicte Carstensen. Datter af maler Peter Carstensen, Assens. Født 18.5.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Ane Jensine Johansen. Datter af Maren Kirstine Johansen. Født 25.5.1861, døbt i Haarby
1875, Mikkelsdag 3. October, Lovise Emma Ottilie Gleerup. Datter af boghandler Niels Gerog Gleerup og Marie Lovise Margrethe Møslein. Født 14.6.1861, døbt i Frue Kirke, Haderslev
1875, Mikkelsdag 3. October, Marie Elisabeth Lausen. Datter af sømand Anders Jensen Lausen, af Assens. Født 21.6.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Ane Marie Rasmussen. Datter af væver Rasmus Larsen, Assens Landsogn. Født 8.7.1861, se Kjærum Sogn
1875, Mikkelsdag 3. October, Martha Lovise Christensen. Datter af smed Rasmus Christensen, Assens. Født 13.7.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Petrine Christiane Andreassen. Datter af murer Andreas Jørgensen, Assens. Født 27.7.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Lovise Frederikke Hempel. Datter af landmaaler Christian Hempel, Assens. Født 8.8.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Lydia Hansine Bonnesen. Datter af skipper Hans Nicolai Bonnesen, Assens. Født 10.8.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Caroline Margrethe. Datter af Cathrine Olsen og maler Niels Laurits Olsen, Assens. Født 13.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Hansine Caroline Andersen. Datter af bomuldsvæver Hans Carl Andersen. Født 21.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Hermanline Marie Henriksen. Datter af daglejer Henrik Larsen, af Assens. Født 14.10.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Nielsine Cathrine Nielsen. Datter af tobakspinder Christoffer Theodor Nielsen, Assens. Født 21.111861
1876, Paaske 23. April, Helga Noll. Datter af toldkontrolleur Johan Christian Hendrik Noll og Vilhelmine Johansen. Født 15.12.1859, døbt i Glückstadt
1876, Paaske 23. April, Agnes Mariane Susanne Lawætz. Datter af praktiserende læge Daniel Theodor Lawætz og Elise Marie Grarup, i Dalsgaard. Født 18.7.1860, døbt i Hørup
1876, Paaske 23. April, Marie Caroline Henriette Frisch. Datter af boghandler Christian Frisch. Født 22.2.1861
1876, Paaske 23. April, Cathrine Kirstine Anthon. Datter af skipper Niels Anthon. Født 26.10.1861
1876, Paaske 23. April, Petra Mathine Dreÿer. Datter af bager Poul Rasmussen Dreÿer. Født 8.11.1861
1876, Paaske 23. April, Anne Dorthea Sørensen. Datter af smaakjører Niels Sørensen. Født 6.12.1861
1876, Paaske 23. April, Anne Marie Gormsen. Datter af væver Rasmus Gormsen. Født 14.12.1861
1876, Paaske 23. April, Albertine Rasmine Kirstine Knapp. Datter af smed Balthasar Knapp og Marie Rasmussen. Født 30.12.1861, døbt i Faareveile
1876, Paaske 23. April, Marie Christiane Elisabeth Jensen. Datter af skrædder Hans Christian Frederik Jensen. Født 31.12.1861
1876, Paaske 23. April, Rasmine Caroline Kistrup. Datter af brændevinsbrænder Carl Trumpp Kistrup. Født 7.1.1862
1876, Paaske 23. April, Caroline Hansine Hansen. Datter af snedker Niels Hansen og Rasmine Nielsdatter. Født 9.1.1862, døbt i Gamtofte
1876, Paaske 23. April, Lise Mortensen. Datter af slagtersvend Rasmus Mortensen. Født 17.1.1862
1876, Paaske 23. April, Christiane Vilhelmine Resting. Datter af instrumentmager Johan Severin Resting. Født 3.2.1862
1876, Paaske 23. April, Marie Kirstine Pedersen. Datter af daglejer Peder Jensen, Møllerhuse. Født 4.2.1862
1876, Paaske 23. April, Dorthea Hansine Hedevig Jerløv. Datter af rebslager Christian Jerløv. Født 14.2.1862
1876, Paaske 23. April, Larsine Jørgensen. Datter af daglejer Jørgen Olsen. Født 28.2.1862
1876, Paaske 23. April, Salvine Elisabeth Jacobsen. Datter af sømand Zacharias Jacobsen. Født 5.3.1862
1876, Paaske 23. April, Caroline Larsen. Datter af daglejer Anders Larsen. Født 5.4.1862
1876, Paaske 23. April, Rosalie Sophie Marie Jørgensen. Datter af invalid Jens Christian Jørgensen. Født 8.4.1862
1876, Paaske 23. April, Else Kirstine Clara Marie Jørgensen. Datter af daglejer Jørgen Pedersen. Født 14.4.1862
1876, Paaske 23. April, Hanne Cathrine Jensen. Datter af farversvend Peter Hansen Mønster Jensen. Født 24.4.1862
1876, Paaske 23. April, Elisa Cathrine Larsen. Datter af avlsbruger Hans Jørgen Larsen. Født 27.4.1862
1876, Paaske 23. April, Anne Kirstine Jensen. Datter af daglejer Christen Jensen. Født 30.4.1862
1876, Paaske 23. April, Karen Marie Larsen. Datter af daglejer Lars Nielsen, Møllerhuse. Født 3.5.1862
1876, Paaske 23. April, Marie Regine Nitsche. Datter af uldspinder Gottfred Nitsche. Født 15.5.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Mine Andrea Angelica Flora Schiøtt. Datter af kjøbmand Gotthard Phillip Schiøtt. Født 11.4.1861
1876, Mikkelsdag 1. October, Laura Mathilde Christiane Iversen. Datter af smed Anders Frederik Iversen. Født 22.9.1861
1876, Mikkelsdag 1. October, Rasmine Marie Henrichsen. Datter af drejer Mads Henrichsen. Født 11.5.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Anna Emilie Jørgensen. Datter af skrædder Jørgen Christian Jørgensen. Født 22.5.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Sophie Julie Christine Krop. Datter af snedker Julius Rasmussen Krop. Født 24.5.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Anne Marie Elise Caroline Stage. Datter af skomager Niels Christian Stage. Født 23.6.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Henriette Rasmussen. Datter af garversvend Jørgen Rasmussen. Født 20.7.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Lydia Johanne Jørgensen. Datter af smaakjører Niss Christian Jørgensen. Født 25.7.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Karen Margrethe Eriksen. Datter af daglejer Erik Larsen. Født 31.7.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Andrea Beierholm. Datter af rebslager Hans Adolph Beierholm. Født 10.9.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Rasmine Frederikke Rasmussen. Datter af skibstømrer Laurits Rasmussen. Født 12.9.1862
1876, Mikkelsdag 1. October, Anne Dorthea Thomsen. Datter af sømand Lars Thomsen. Født 29.12.1862