Haarby, 1836-1863, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1836-1863, Haarby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1836, 0701, 1401, Peder Nielsen, aftægtshusmand, 73, i Strandbye
1836, 1803, 2603, Jens Mikkelsen, aftægtsgaardmand, 84, i Skalleberg
1836, 0104, 0704, Christian Rasmusen, 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Haarby
1836, 1204, 2104, Hans Christensen, 1 og 3 uger, søn af inderste og koedriver Christen Johansen, i Haarby
1836, 2705, 0206, Christian Hansen, ½, søn af gaardmand og sognefoged Hans Lindegaard, i Haarby
1836, 0806, 1406, Jørgen Mortensen, 2, søn af gaardmand Morten Jørgensen, i Haarby
1836, 1406, 1706, Jens Andersen, 12, søn af huusmand Anders Johansen, i Strandbye
1836, 1706, 2206, Knud Madsen, 11, søn af huusmand Mads Knudsen, paa Slaaentaarn
1836, 0707, 1107, Morten Nielsen, ungkarl, 65, fra Strandbye
1836, 2911, 0412, Ole Hansen, 3, søn af gaardmand Hans Olsen, i Hesthaugen
1836, 1512, 2112, Hans Andersen Helnæs, aftægtsgaardmand, 71, i Nellemose
1837, 0603, 1303, Anders Andersen Høisgaard, huusmand, 84, i Strandbye. Født i Ørbek. Søn af Anders Gertsen
1837, 1703, 2303, Lars Rasmussen, 6 uger, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Skallerup
1837, 1803, 2503, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 85½, i Kirkemarken. Født i Haarbye. Søn af Rasmus Hansen i Kirkemarken
1837, 2803, 0204, Johan Jørgensen, 2, søn af Jørgen Clausen. Pleiesøn af huusmand Hans Hansen, i Lameshuset. Født ved Tøistrup
1837, 0804, 1504, Mikkel Hansen, huusmand og snedker, 80½, i Haarbye. Født i Haarbye. Søn af Hans Clausen
1837, 1404, 2104, Knud Jacobsen, ungkarl, 25, tiente i Akkerup Præstegaard. Født i Woismose. Søn af Jacob Knudsen
1837, 1504, 2204, Morten Pedersen, ungkarl, 19½, hiemme. Født i Haarbye. Søn af Peder Mortensen i Skalleberg
1837, 3004, 0605, Hans Larsen, huusmand, 60, i Haarbye. Født i Haarbye. Søn af Lars Hansen
1837, 0405, 1105, Jens Johansen, boelsmand, 66, i Skalleberg. Født i Kiøng. Søn af Johan Petersen
1837, 1105, 1805, Jørgen Rasmussen, 19, i Kirkemarken. Født i Haarbye. Søn af Rasmus Mikkelsen
1837, 1605, 2205, Lars Pedersen, aftægtshuusmand, 92, i Haarbye. Født i Haarbye. Søn af Peder Larsen
1837, 1905, 2505, Wincens Riber, birkedommer, deputeret i Stænderforsamlingen og eier, 59, af Filstrup. Født i Næraa Præstegaard. Søn af hr. pastor Riber
1837, 2805, 0206, Peder Rasmusen, aftægtsgaardmand, 84, i Nellemose. Født i Nellemose. Søn af Rasmus Rasmusen
1837, 2405, 3105, Simon Gormsen, inderste, 28, i Strandbye. Født i Strandbye. Søn af Gorm Simonsen
1837, 1006, 1606, Mads Jørgensen, ugift, 27½, i Haarbye. Gaardmand Jørgen Madsen
1837, 1906, 2406, Jens Mortensen, huusmand, 33, paa Woismose. Søn af Morten Mikkelsen i Mullerup, Dreslette Sogn
1837, 1808, 2308, Hans Hansen, huusmand, 66, i Haarbye. Søn af Hans Christoffersen i Saltofte
1837, 2409, -, Dødfødt dreng, søn af Kirsten Larsdatter, i Strandbye
1837, 0310, 0910, Rasmus Henrichsen, 24 uger, søn af gaardmand Henrich Rasmussen, i Haarbye
1837, 3010, 0611, Frederich Terkildsen, aftægtsgaardmand, 83, i Haarbye. Søn af Terkild Andersen i Nellemose
1837, 1011, 1711, Niels Jensen, dyrlæge og gaardmand, 56, i Strandby. Søn af skrædder Jens Nielsen i Kiøng
1837, 2511, 0112, Hans Madsen, aftægtshuusmand, 70, paa Hagenhøi. Søn af huusmand Mads Andersen i Woltofte
1837, 2512, 3012, Lars Simonsen, huusmand, 25, paa Nellemose Mark. Søn af boelsmand Simon Larsen paa Helnæs
1837, 3012, 0401, Ole Hansen, 11 dage, søn af Hans Olsen, i Hesthaugen
1838, 0902, 1502, Mads Rasmussen, 2 og 9 maaneder, søn af Rasmus Christensen, i Strærup
1838, 1304, 2004, Jørgen Rasmussen, huusmand, 60, i Sarup. Søn af huusmand Rasmus Andersen i Sarup
1838, 1604, 2504, Jesper Nielsen Pilegaard, gaardmand, 86 og 5 maaneder, i Haarbye. Søn af Niels Mortensen i Haarbye
1838, 2904, 0405, Morten Jørgensen, gaardmand, 35, i Strandbye. Søn af Jørgen Andersen i Strandbye
1838, 2904, 0605, Jørgen Andersen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Anders Thomsen, i Haarbye
1838, 0105, 0605, Christen Mouritzen, 1 dag, søn af boelsmand Mouritz Jørgensen, i Løgismose Skov
1838, 1605, 2005, Jens Christensen, huusmand, 41, i Sarup. Søn af huusmand Christen Jensen i Brylle
1838, 0206, 1006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Hansen, i Strandbye
1838, 0506, 1006, Søren Simonsen, huusmand, 59, i Haarbye. Søn af gaardmand Simon Sørensen i Strandbye
1838, 2407, 2807, Hans Andersen, indsidder og smed, 37, i Haarbye. Søn af smed Anders Andersen i Dreslette
1838, 2907, 0208, Peder Andersen, 4, søn af huusmand Anders Andersen, i Dreslette Sogn
1838, 0909, 1409, Hans Christensen, aftægtsgaardmand, 88, i Strandbye. Søn af gaardmand Christen Madsen i Strandby
1838, 1709, 2109, Anders Nielsen, almisselem, 70, i Haarbye. Søn af gaardmand Niels Andersen i Skydebjerg
1838, 2509, 0110, Hans Jørgensen, gaardmand, 58, i Haarbye. Søn af gaardmand Jørgen Hansen i Haarbye
1838, 1410, 1710, David Christian Bang, 7 maaneder, søn af hr. pastor Bang, i Akkerup
1838, 2010, 2510, Niels Hansen, almisselem, 72, i Haarbye. Søn af huusmand Hans Nielsen i Haarbye
1838, 0611, 1111, Lars Hansen, 6 dage, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Strandbye
1838, 1311, 1911, Jørgen Madsen, enkemand og gaardmand, 61, i Haarbye. Søn af gaardmand Mads Andersen i Haarbye
1838, 2711, 0312, Hans Jørgensen, skolelærer, 40, i Strandbye. Søn af aftægtsgaardmand Jørgen Jørgensen i Vittinge
1838, 0112, 0712, Niels Christensen, boelsmand, 57, paa Nellemose Mark. Søn af gaardmand Christen Christensen i Nellemose
1838, 2911, 0712, Udøbt dreng, 14 dage, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Skallebjerg
1838, 1012, 1612, Thomas Christian Andersen, 3½, søn af huusmand Anders Thomsen, i Haarbye
1838, 1812, 2212, Adam Johansen, huusmand og væver, 57, paa Nellemose Mark. Søn af huusmand Johan Hansen paa Nellemose Mark
1839, 0201, 0801, Hans Rasmussen, huusmand, 71, i Haarbye. Søn af boelsmand Rasmus Pedersen i Haarbye
1839, 1601, 2201, Peder Madsen, gaardmand, 78, i Haarbye. Søn af gaardmand Mads Andersen i Haarbye
1839, 1501, 2201, Hans Rasmussen, huusmand, 74 og 4 maaneder, i Haarbye. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen i Haarbye
1839, 1901, 2601, Svend Enevold Hans Langhoff, eier, 49 og 2 maaneder, af Filstrup ved Akkerup. Søn af afdøde provst Laurits Langhoff, Nørre Løndelse
1839, 0603, 1303, Jørgen Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Mauritsen, i Sarup
1839, 1303, 2003, Jørgen Marcussen, 3 og 3 maaneder, søn af huusmand Marcus Jørgensen, i Nellemose
1839, 2003, 2803, Andreas Nielsen, ungkarl og almisselem, 81, i Haarbye. Søn af huusmand Niels Rasmussen i Haarbye
1839, 0504, 1404, Mads Mikkelsen, 4 uger, søn af væver Mikkel Jørgensen, i Haarbye
1839, 1504, 2104, Peder Andersen 31 uger, søn af huusmand Anders Jensen, i Akkerup
1839, 2604, 0405, Jens Mikkelsen, 16, søn af boelsmand Mikkel Jensen, i Skallebjerg
1839, 2804, 0405, Peder Rasmussen, 3½, søn af huusmand og væver Rasmus Jensen, i Stormarken
1839, 3105, 0406, Jørgen Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand og væver Rasmus Jensen, i Stormarken
1839, 0606, 1006, Lars Pedersen, 1½, søn af huusmand Peder Larsen, i Stormarken
1839, 1506, 1806, Jacob Jensen, huusmand og smed, 39, i Haarbye. Søn af boelsmand Jens Johansen i Skallebjerg
1839, 1606, 2306, Hans Simonsen, 3, søn af gaardmand Simon Hansen, i Nellemose
1839, 2107, 2607, Jørgen Jensen, 6 og 1 maaned, søn af huusmand Jens Hansen, paa Slaaentorn
1839, 1909, 2409, Mikkel Hansen, 29, paa Sarup Mark. Søn af afdøde boelsmand Hans Mikkelsen
1839, 0310, 0910, Jørgen Sørensen Akkerup, 9 maaneder, søn af Søren Andersen, paa Slaaentorn
1839, 1910, 2510, Søren Hansen, huusmand, 45, i Skallebjerg. Søn af gaardmand Hans Sørensen i Kragemose
1839, 0411, 1011, Jørgen Hansen, ½, søn af Hans Jørgensen, fra Nellemose
1839, 1611, 2411, Christian Jensen, 1½, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Saarup
1839, 2811, 0412, Hans Jacob Andersen, 1½, søn af huusmand Anders Thomsen, i Haarby
1840, 2701, 0402, Jens Terkildsen, aftægtsgaardmand, 82, i Nellemose. Søn af gaardmand Terkild Rasmussen i Nellemose
1840, 2202, 2902, Jørgen Andersen, aftægtsgaardmand, 89 og 5 maaneder, i Strandbye. Søn af gaardmand Anders Gerttsen i Ørbech
1840, 2702, 0503, Niels Johansen, huusmand og træskoemand, 60, i Haarbye. Søn af huusmand Johan Udsing i Kjøng
1840, 2403, 0104, Jørgen Mortensen, 1 og 10 maaneder, søn af huusmand Morten Hansen, paa Haarbye Mark
1840, 0604, 1104, Frans Jørgensen, aftægtshuusmand, 83, paa Strandbye Mark. Søn af huusmand Jørgen Fransen i Haastrup
1840, 1004, 1504, Anders Pedersen, ungkarl, 88, paa Strandby Mark. Søn af huusmand Peder Hansen i Skaarup
1840, 1206, 2006, Peder Knudsen, gaardmand, 78½, i Stormarken. Søn af gaardmand Knud Hansen i Lysholt, Søllested Sogn
1840, 1009, 1509, Hans Jacob Hansen, 14, søn af Ane Sophie Jørgensen, i Haarbye og ungkarl Hans Jørgensen i Høirup
1840, 1409, 2109, Jens Hansen, huusmand og skomager, 72, i Haarbye. Søn af skomager Hans Jørgensen i Haarbye
1840, 2309, 2909, Niels Rasmussen, gaardmand, 76, i Strandbye. Søn af gaardmand Rasmus Jensen i Strandbye
1840, 1510, 2110, Christian Mathisen, 16, søn af afgangne huusmand og snedker Mathis Gormsen, i Nellemose
1841, 0603, 1003, Niels Corneliusen, 80, i Ballegaarden. Søn af inderste Cornelius i Rynkebye
1841, 0903, 1503, Johan Frederik Hansen, 3 uger, søn af møller Hans Pedersen, i Sarup Mølle
1841, 1304, 1804, Jeppe Larsen Hansen, 9 maaneder, søn af snedker Hans Hansen, i Haarbye
1841, 1804, 2304, Ole Jensen, 6, søn af huusmand Jens Mortensen, paa Wismose Mark
1841, 2004, 2704, Carsten Erichsen, huusmand, 59, i Stormarken. Søn af huusmand Erich Hansen i Flemløse
1841, 2404, 0105, Søren Pedersen, huusmand, 53, i Haarbye. Søn af huusmand Peder Sørensen i Haastrup
1841, 2304, 0105, Rasmus Jørgensen, 17, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen, i Skallebjerg
1841, 3105, 0506, Hans Hieresen, huusmand, 51, i Haarbye. Søn af huusmand Hiere Pedersen ved Filstrup
1841, 0506, 1106, Hans Petersen, ungkarl, 40, fra Skalleberg. Søn af gaardmand Peter Nielsen i Glamsberg
1841, 2306, 2806, Lars Larsen, 3 maaneder, søn af huusmand og væver Lars Mouritzen, i Haarbye
1841, 0607, 1207, Lars Pedersen, aftægtsgaardmand, 61, i Elled. Søn af gaardmand Peder Larsen i Akkerup
1841, 3107, 0708, Christen Jørgensen Smed, almisselem, 84 og 3 maaneder, i Haarbye. Søn af smed Jørgen Hansen i Akkerup
1841, 2110, 2910, Peder Rasmusen, huusmand, 66, paa Strandbye Mark
1841, 0112, 1212, Hans Larsen Lunde, 18 uger, søn af huusmand Lars Lunde, i Akkerup
1841, 0712, 1212, Johan Poulsen, 9 uger, søn af huusmand Poul Johansen, i Haarbye
1842, 2901, 0502, Zacharias Andersen, huusmand og smed, 36, i Nellemose. Søn af Anders Zachariasen Smed i Jordløse
1842, 3101, 0802, Jørgen Madsen, huusmand, 58, i Sarup. Søn af huusmand Mads Nielsen i Aae
1842, 3101, 0902, Rasmus Pedersen, gaardmand, 58, i Nellemose. Søn af gaardmand Peder Rasmusen i Nellemose
1842, 1702, 2002, Rasmus Jacob Christensen, 3 dage, søn af Christen Rasmussen, i Strandbye
1842, 2502, 0403, Peder Hieresen, ungkarl og almisselem, 55, i Akkerup. Søn af huusmand Hiere Pedersen i Lunden
1842, 0803, 1403, Hans Ravn Friis, 1 og 3 maaneder, søn af skolelærer Friis, i Haarbye
1842, 2203, 3003, Hans Jensen, gaardmand, 71, i Sarup. Søn af gaardmand Jens Pedersen, i Nakke
1842, 1104, 1804, Rasmus Mortensen, aftægtsgaardmand, 84, i Haarbye. Søn af gaardmand Morten Larsen, Mosegaard i Gummerup
1842, 1104, 1604, Lars Hansen, huusmand og smed, 29, i Haarbye. Søn af huusmand Hans Larsen i Sønderbrobye
1842, 1104, 1704, Jens Nielsen, huusmand, 83, i Haarbye
1842, 0904, 1704, Lars Pilegaard Jørgensen, 11, søn af huusmand Jørgen Madsen, i Haarbye
1842, 1804, 2404, Hans Jacob Andersen, 2, søn af huusmand Anders Thomsen, i Haarbye
1842, 0807, 1307, Hans Terkildsen, 2 maaneder og 2 dage, søn af gaardmand Terkild Pedersen, i Strandbye
1842, 1608, 2108, Hans Hansen, huusmand, 42, i Haarbye. Søn af huusmand Hans Johansen i Glamsberg
1842, 0710, 1410, Morten Mathisen, ungkarl og skræder, 21, i Nellemose. Søn af afgangne snedker Morten Gormsen i Nellemose
1842, 3010, -, Dødfødt dreng, søn af Maren Nielsdatter, i Strandbye
1842, 2810, 0611, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen, i Haarbye
1842, 2611, 0312, Frederich Poulsen, kroemand, 48, i Haarbye. Søn af Frederich Poulsen i Steenløse
1842, 2612, 02011843, Hans Jensen Lindhart, huusmand, 52, i Kirkemarken
1843, 2901, -, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Hansen, i Strandbye
1843, 0602, 1202, Mads Olsen, 1, søn af huusmand og skrædder Ole Hansen, paa Nellemose Mark
1843, 2802, 0703, Præben Johansen Gotshalk, 10 maaneder, søn af gaardmand Johan Gotshalk, i Stormarken
1843, 0903, 1503, Jørgen Larsen Winther, inderste, 75, i Nellemose
1843, 0903, 1503, Jørgen Offersen, 1 dag, søn af inderste Offer Jørgensen, i Sarup
1843, 2403, 2903, Niels Pedersen, 5, søn af indsidder Peder Hansen, i Strandbye
1843, 2603, 0204, Mads Rasmusen, 9, søn af huusmand Rasmus Rasmusen, paa Strandbye Mark
1843, 0305, 0705, Christen Thomsen, almisselem, 69 og 11 maaneder, i Haarbye. Søn af gaardmand Thomas Jensen i Jylland
1843, 0505, 1205, Niels Larsen, huusmand, 64, i Sinnekier. Søn af gaardmand Lars Larsen i Strandbye
1843, 2605, 0206, Hans Sørensen, gaardeier, 35, i Nellemose. Søn af aftægtsgaardmand Søren Rasmusen i Nellemose
1843, 2405, 3105, Lars Pedersen, aftægtsgaardmand, 79, i Haarbye. Søn af huusmand Peder Hansen i Kirke Søbye
1843, 0506, 1006, Peder Christensen, huusmand, 37, i Kirkemarken. Søn af aftægtshuusmand … i Kirkemarken
1843, 1206, 1706, Peder Hansen, huusmand, 71, i Akkerup. Søn af huusmand Hans Poulsen ved Søholm
1843, 3006, 0707, Lars Larsen, 7 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Larsen, i Stormarken
1843, 2807, 0208, Anders Rasmussen, 6½, søn af ungkarl Rasmus Sørensen, i Nellemose
1843, 3007, 0508, Niels Madsen, indsidder, 53, i Strandbye. Søn af huusmand Mads Jørgensen i Strandbye
1843, 0109, 0809, Simon Jespersen, aftægtsgaardmand, 64, i Haarbye. Søn af gaardmand Jesper Nielsen Pilegaard i Haarbye
1843, 0310, 0910, Jens Andersen, huusmand, 76½, i Haarbye. Søn af huusmand Anders Madsen i Haarbye
1843, 1410, 2110, Vilhelm Mathias Larsen, 18 uger og 4 dage, søn af smed Lars Hansen, i Strandby
1843, 0312, 1112, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand, 92, paa Sarup Mark. Søn af gaardmand Peder Hansen i Sarup
1844, 0601, 1301, Mads Nielsen, aftægtshuusmand og almisselem, 86, i Strandby
1844, 2702, 0603, Christian Andersen, 6, søn af huusfæster Anders Hendriksen, i Haarbye
1844, 2704, 0605, Anders Jacobsen, hjulmand og huusmand, 36, i Sarup Veismose. Søn af indsidder Jacob Knudsen
1844, 0905, 1305, Udøbt dreng, i Haarbye, 1 time, søn af ungkarl Niels Christiansen, af Sønderbye
1844, 2205, 2805, Peder Sørensen, ungkarl, 28, i Strandbye. Søn af gaardmand Søren Jensen
1844, 2905, 0306, Johan Frederik Pedersen, møller, 77, i Sarup
1844, 3006, 0407, Morten Mortensen, 3 maaneder, søn af huuseier Morten Bentzen, i Haarbye
1844, 0107, 0407, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Casper Peter Johansen, i Skallebjerg
1844, 2405, 2805, Hans Jensen, almisselem og enkemand, 78, i Sarup
1844, 2809, 0510, Jørgen Jørgensen, huusmand, 77, i Løgismose Skov
1844, 0211, 1011, Lars Nielsen Pilegaard, 8 uger, søn af gaardfæster Niels Jespersen, i Haarbye
1845, 1801, 2601, Jens Jørgensen, ½ dag, søn af skomager og huuseier Jørgen Poulsen Andersen, i Haarbye
1845, 0702, 1202, Frederik Wilhelm Pedersen, 19, i Nellemose
1845, 1302, 1902, Niels Madsen Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af tjenestekarl Niels Madsen, i Sarup
1845, 1802, 2502, Jørgen Larsen Friis, forhen skolelærer og organist, 73, i Sarup Skole
1845, 1602, 2302, Philip Carl Christian Schink, 18 uger, søn af huuseier Hans Christian Schink, paa Haarbye Mark
1845, 2303, 3103, Jørgen Rasmussen, 26, i Haarbye. Søn af gaardfæster Rasmus Jørgensen
1845, 2503, 3103, Peder Jørgensen, huuseier, 70, i Strandbye
1845, 0604, 1204, Rasmus Poulsen, aftægtshuusmand, 78, i Haarbye
1845, 1004, 1904, Jørgen Christiansen, huuseier, 46, i Senekjær
1845, 0405, 1305, Søren Rasmussen, aftægtsgaardmand, 80, i Nellemose
1845, 1005, 1705, Jørgen Jørgensen, ugift, 31, i Haarbye. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Madsen
1845, 2905, 0506, Rasmus Andersen, 1 og 1 maaned, søn af huusfæster Anders Hendriksen, i Haarbye
1845, 0806, 1306, Lars Madsen, huuseier, 33, paa Akkerup Mark
1845, 0806, 1306, Udøbt dreng, 8 uger, søn af huuseier Peder Henningsen, paa Akkerup Mark
1845, 2906, 0307, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 90, i Strandbye
1845, 3006, 0607, Anders Hansen, 7, søn af gaardeier Hans Jensen, i Nellemose
1845, 0708, 1108, Lars Hendriksen, huusfæster, 86, i Haarbye. Søn af gaardmand Hendrik Clausen i Haarbye
1845, 0709, 1309, Peder Jensen, huuseier og skrædder, 56, i Haarbye
1845, 2910, 0311, Jacob Knudsen, enkemand og huusmand, 66, i Veismose
1845, 0911, 1511, Anders Hansen, huuseier, 38, i Skallebjerg. Søn af huusmand Hans Andersen i Skallebjerg
1845, 0712, 1412, Jørgen Christiansen, 9 maaneder, søn af huuseier og skrædder Christian Mikkelsen, i Haarbye
1845, 1512, 2112, Hans Hendrik Pedersen, 3, søn af huuseier Peder Henningsen, paa Akkerup Mark
1845, 2412, 2812, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Søren Jacobsen, i Strandbye og Karen Jacobsdatter, i Nellemose
1846, 0801, 1501, Jens Peter Christensen, huuseier og skræder, 37, i Haarbye
1846, 1201, 1801, Hans Jensen, enkemand, aftægtsmand og almisselem, 84, i Haarbye
1846, 2403, 0104, Lars Hansen (tvilling), 1 dag, søn af huuseier Hans Olesen, paa Haarbye Mark
1846, 2803, 0104, Rasmus Hansen (tvilling), 5 dage, søn af huuseier Hans Olesen, paa Haarbye Mark
1846, 0205, 0905, Hans Larsen, boelsmand og bødker, 66, i Veismose
1846, 0706, 1206, Anders Mikkelsen, ungkarl, 67, opholdt sig paa Sarup Mark
1846, 1707, 2007, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Lars Hansen, i Haarbye
1846, 0608, 1108, Bentzen Mauritzen Bruun, aftægtshuusmand, 69, i Haarbye
1846, 3008, 0309, Mathias Pedersen Fallentin, ungkarl og røgter, 53, paa Løgismose
1846, 0209, 0809, Hans Nielsen, 12 og 9 maaneder, søn af gaardeier Niels Madsen, i Sarup
1846, 0612, 1312, Ludvig Fallentin Larsen, huuseier og væver, 33, i Senekjer. Søn af afgangne huusmand og væver Lars Andersen i Sønderbrobye
1846, 2712, 01011847, Mads Andersen, enkemand og almisselem, 79, i Nellemose
1846, 2712, 02011847, Hans Knudsen, enkemand og aftægtshuusmand, 64, i Sarup
1847, 0601, 1501, Niels Hansen, huusmand, 58, paa Strandbye Mark
1847, 1402, 2202, Morten Frantzen, enkemand og skomagermester, 74, i Hesthaugen
1847, 2202, 0103, Jørgen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 35, i Haarbye. Søn af afdøde gaardmand Niels Jeppesen i Haarbye
1847, 2203, 2903, Jørgen Mortensen, ½, søn af gaardfæster Morten Jørgensen, i Haarbye
1847, 0504, 1204, Rasmus Mikkelsen, enkemand, huusfæster og hjuulmand, 61, i Kirkemarken
1847, 2904, 0305, Simon Nielsen Pilegaard, 9 uger, søn af gaardfæster Niels Jespersen, i Haarbye
1847, 0105, 0605, Jørgen Nielsen, indsidder og almisselem, 77, i Akkerup
1847, 0105, 0705, Hans Andersen, aftægtshuusmand, 86, paa Haarbye Mark
1847, 0305, 0905, Hans Nielsen, 15 uger, søn af gaardeier Niels Madsen, i Sarup
1847, 1205, 1805, Hans Jacobsen, huuseier, 49, i Skallebjerg
1847, 1405, 1905, Hans Nielsen, aftægtshuusmand, 82, i Akkerup
1847, 0606, 1106, Mads Nielsen, 2, søn af gaardeier Niels Madsen, i Sarup
1847, 1506, 2006, Hans Jacob Hansen, 4 uger, søn af afgangne huusmand Hans Jacobsen, i Skallebjerg
1847, 2206, 2606, Christian Hansen, 5 dage, søn af herr. proprietair Christen Hansen, paa Løgismose
1847, 2106, 2606, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 21, i Kirkemarken. Søn af afgangne huusmand Rasmus Mikkelsen
1847, 2306, 2706, Rasmus Hansen, 6 uger, søn af huuseier Hans Hendriksen, paa Akkerup Mark
1847, 0608, 1008, Morten Clausen, enkemand, huusfæster og almisselem, 85½, i Haarbye
1847, 0809, 1209, Peder Nielsen, gift almisselem, 75, i Strandbye Hospital
1848, 2501, 3001, Hans Rasmussen, gift huuseier, 71, i Løgismose Skov
1848, 2702, 0503, Christian Iversen, gift huuseier, 63, i Haarbye
1848, 0203, 1003, Christoffer Mortensen Mose, gift gaardfæster, 77, i Haarbye
1848, 2903, 0604, Jens Diderichsen, gift gaardeier, 75½, i Akkerup
1848, 0104, 0804, Hans Andersen, gift, huusfæster og gjørtler, 68, i Haarbye
1848, 1204, 2104, Lars Larsen, enkemand og almisselem, 70, i Sarup
1848, 1804, 2604, Erich Sørensen Balle, 14½, søn af gaardfæster Søren Erichsen Balle, i Haarbye
1848, 3004, 0805, Niels Rasmussen, gift gaardeier, 57, i Strandbye
1848, 1805, 2605, Morten Jørgensen, gift gaardfæster, 59, i Haarbye
1848, 1006, 1606, Rasmus Mortensen Rose, enkemand og aftægtshuusmand, 71½, i Haarbye
1848, 1806, 2406, Niels Jørgensen, gift huusfæster, 71½, i Haarbye
1848, 2106, 2706, Balthasar Larsen, gift huuseier, 72, i Strandbye
1848, 2306, 2706, Hans Rasmussen, gift, huuseier og væver, 62½, i Strandbye
1848, 2406, 2706, Søren Jørgensen, gift almisselem, 76, i Haarbye
1848, 0108, 0608, Mads Nielsen, 5 uger, søn af gaardeier Niels Madsen, i Sarup
1848, 0610, 0910, Christen Hendriksen, gift huuseier, 33, paa Strandbye Mark
1848, 2911, 0512, Jørgen Hartvig Friis, ugift organist og skolelærer, 38, i Sarup
1848, 0412, 1212, Peder Rasmussen, gift gaardeier, 42, i Haarbye
1848, 2212, 2612, Hans Nielsen, 14 dage, søn af gaardeier Niels Hansen, i Sarup
1848, 3012, 07011849, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Jensen, i Haarbye
1849, 0101, 0701, Niels Guldbrand Villumsen, gift dyrlæge og almisselem, 40, i Haarbye
1849, 1701, 2301, Niels Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af huuseier Rasmus Nielsen, i Haarbye
1849, 3101, 0702, Anders Larsen, gift huuseier og smed, 37, i Haarbye. Søn af huusmand og smed Lars Jørgensen i Bukkerup
1849, 0602, 1102, Hans Peter Nielsen, ½, søn af gaardeier Niels Madsen, i Sarup
1849, 2503, 0104, Rasmus Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af huuseier og muurmester Hans Pedersen, i Haarbye
1849, 2703, 0204, Hans Rasmussen, 1, søn af indsidder Rasmus Hansen, i Haarbye
1849, 2703, 0204, Hans Rasmussen, 3, søn af huusfæster og dreier Rasmus Jensen, i Stormarken
1849, 0204, 0904, Rasmus Christensen, 20 uger, søn af huusfæster Christen Johansen, i Haarbye
1849, 0504, 0904, Morten Pedersen, 11 maaneder, søn af indsidder og skrædder Peder Madsen, i Sarup Hospital
1849, 1104, 1804, Jørgen Christiansen, 2½, søn af huuseier og skrædder Christian Mikkelsen, i Haarbye
1849, 1304, 1804, Niels Jørgen Andersen, 1½, søn af gaardeier Anders Jørgensen, i Strandbye
1849, 1204, 2004, Johan Mygind Gottschalk, gift gaardeier, 49, i Stormarken
1849, 1404, 2004, Peder Jensen, 1, søn af ugift Ane Kirstine Povlsdatter, i Haarbye
1849, 1604, 2204, Jens Jørgensen, 1½, søn af huuseier Jørgen Jensen, i Løgismose Skov
1849, 1904, 2404, Peter Petersen, 11 uger, søn af afgangne indsidder Peter Christian Andersen, i Akkerup
1849, 1205, 1905, Christen Pedersen, 2, søn af afgangne gaardeier Peder Rasmussen, i Haarbye
1849, 2005, 2605, Hans Andersen, 9½, søn af afgangne huuseier og smed Anders Larsen, i Haarbye
1849, 2305, 3005, Niels Pedersen, 14 dage, søn af huuseier Peder Nielsen, i Nellemose
1849, 2705, 0306, Johan Frederik Hansen, 5 dage, søn af ugift fruentimmer Karen Johansdatter, paa Haarbye Mark
1849, 0206, 0806, Rasmus Hendriksen, 4, søn af gaardfæster Hendrik Rasmussen, i Haarbye
1849, 1106, 1606, Rasmus Pedersen, 3 maaneder, søn af fruentimmer Maren Pedersdatter, i Stormarken
1849, 1206, 1806, Mads Hansen Ploug, 20 uger, søn af gaardeier Hans Hansen Ploug, paa Tougholm
1849, 2206, 2706, Hans Jørgen Jensen, 7 maaneder, søn af gaardeier Jens Nielsen, i Strandbye
1849, 1510, 2110, Anders Larsen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardeier Lars Hansen Bech, i Haarbye
1849, 0611, 1311, Jens Mikkelsen, gift huusfæster, 78, i Haarbye
1850, 0801, 1301, Hans Rasmussen, 22 timer, søn af huuseier og skrædder Rasmus Hansen, i Akkerup
1850, 1801, 2701, Dreng, 10 timer, søn af ungkarl Hendrik Caspersen, i Skallebjerg og fruentimmer Karen Hansdatter, tjenende paa Søboe
1850, 0302, 1102, Peder Nielsen, gift gaardeier, 80, paa Strandbye Mark
1850, 1402, 2002, Anders Rasmussen, 3, pleiesøn af huusmand Anders Madsen, paa Nellemose Mark
1850, 1902, 2502, Jens Sørensen, ungkarl og gaardeier, 37, i Strandbye
1850, 0603, 1403, Severin Ingemann Kilschow, 9 uger, søn af skolelærer C. P. Kilschow, i Akkerup Skole
1850, 0903, 1603, Frederik Rasmussen, gift indsidder, 31½, i Haarbye
1850, 0605, 1205, Jørgen Rasmussen, 1½, søn af boelsmand Rasmus Jørgensen, i Strandbye
1850, 2705, 0106, Jørgen Erichsen Engelbrecht, 19½, i Sarup. Stedsøn af gjørtler Rasmus Nybølle i Sarup
1850, 0106, 0706, Jørgen Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 84, paa Nappen
1850, 0207, 0707, Dødfødt dreng, søn af huusfæster Niels Rasmussen, i Senekjer
1850, 2807, 0208, Ernst Peter Vorm Philipsen, gift gaardeier, 71, i Haarbye
1850, 3107, 0508, Johan Frederik Johansen, gift almisselem, 69 og 3 maaneder, i Haarbye
1850, 2409, 2809, Julius Andreas Hansen, 8 dage, søn af herr. proprietair Hansen, paa Løgismose
1850, 0310, 1010, Hans Madsen, ungkarl, 24, i Haarbye. Søn af ungkarl Mads Hansen i Akkerup
1850, 3010, 0311, Hans Ludvigsen, enkemand og almisselem, 68, i Nellemose
1850, 1711, 2411, Niels Christensen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Christen Larsen, paa Nellemose Mark
1851, 0301, 1001, Peder Jørgensen, 9, søn af huusmand Jørgen Pedersen, i Strandbye
1851, 0802, 1602, Hans Peter Rasmussen, 4½, søn af gaardeier Rasmus Hansen, i Skallebjerg
1851, 0803, 1703, Thomas Wissing Friis, gift gaardeier, 44 og 3 maaneder, i Akkerup
1851, 1003, 1803, Lars Hansen, enkemand og aftægtsboelsmand, 78½, i Løgismose Skov
1851, 2203, 3103, Hans Johansen, gift aftægtsgaardmand, 70, i Sarup
1851, 2304, 0105, Niels Nielsen, 20 og 3 maaneder, i Akkerup. Søn af huuseier og smed Niels Nielsen
1851, 2804, 0405, Hans Andersen, 8 dage, søn af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup
1851, 0805, 1505, Johan Rasmussen, gift huuseier, 64, i Nellemose
1851, 1105, 1605, Peder Pedersen, 8 dage, søn af huuseier Peder Kryssing Clausen Rasmussen, paa Akkerup Mark
1851, 2306, 2906, Rasmus Rasmussen (tvilling), 3 uger, søn af indsidder Rasmus Jørgensen, paa Akkerup Mark
1851, 0408, 1008, Niels Nielsen, gift huuseier, 56, paa Haarbye Mark
1851, 1910, 2510, Gottfred Christian Lund, almisselem, 95, i Nellemose
1851, 2010, 2710, Jeppe Hansen, gift huusfæster og maler, 31, i Weismose. Søn af huusmand Hans Larsen i Blangstrup
1851, 2910, 0511, Rasmus Petersen, 4½, søn af huuseier og smed Peter Rasmussen, i Haarbye
1851, 0111, 0911, Søren Nielsen, 5, søn af ugift fruentimmer Kirsten Sørensdatter, i Strandbye
1851, 2811, 0412, Rasmus Larsen, 16 og 3 maaneder, paa Nellemose Mark, tjenende gaardmand Lars Jørgensen i Kirkemarken. Søn af huusmand Lars Rasmussen
1851, 0312, 1112, Mads Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 75, i Akkerup
1851, 0212, 0812, Dødfødt dreng, søn af huuseier og skrædder Rasmus Hansen, i Akkerup
1851, 0812, 1112, Frederik Carl Jensen, 4, søn af Mads Jensen, hos moderen i Fattighuset paa Strandbye Mark
1852, 2101, 2701, Jørgen Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 85, i Strandbye
1852, 2901, 0402, Niels Rasmussen, 6½, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen, i Haarbye
1852, 1003, 1603, Maurits Jørgensen, gift boelsmand, 72½, i Løgismose Skov
1852, 3103, 0704, Anders Peter Magnusen, almisselem, 98, i Haarbye
1852, 0104, 1004, Peter Rasmussen, gift huuseier og smed, 40, i Haarbye
1852, 2104, 2904, Søren Nielsen, tjenestekarl, 17½, søn af afdøde huusmand Niels Nielsen, paa Haarbye Mark
1852, 2504, 0105, Rasmus Christoffersen, 15½, søn af boelsmand Christoffer Larsen, i Skallebjerg
1852, 0705, 1405, Hans Peter Hansen, 8, søn af Maren Hansdatter. Stedsøn af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup. Født i Wedstaarup
1852, 2106, 2506, Hans Christiansen, gift gaardeier, 41, i Strandbye. Født i Allerup, Sønderbrobye Sogn. Søn af afdøde gaardeier Christian Mogensen i Allerup, Sønderbrobye Sogn
1852, 1409, 1909, Anders Christensen, enkemand og aftægtshuusmand, 76, i Senekjer. Født i Dærup, Flemløse Sogn
1852, 1309, 2109, Lars Hansen Grønnemose, gift aftægtsmand, 80, i Sarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Hansen Grønnemose, af Sarup
1852, 2111, 2711, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Jensen, i Senekjer (datter af huusmand Jens Hansen), i Senekjær. Opholdende sig hjemme sammesteds
1852, 2711, 0412, Anders Hansen, 16 dage, søn af huuseier Hans Andersen, i Løgismose Skov
1852, 3011, 0512, Rasmus Hansen Rose, 3 og 8 maaneder, søn af huuseier og muurmester Hans Pedersen, i Haarbye
1852, 1012, 1812, Lars Rasmussen, gift huuseier, 52, paa Nellemose Mark. Født i Nellemose. Søn af gaardmand Rasmus Jensen i Nellemose
1852, 2212, 2612, Hans Peter Andersen, 5 uger, søn af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup
1853, 2812 1852, 201, Rasmus Sørensen, 9 maaneder, søn af gaardeier Søren Andersen Møller, i Skallebjerg. Født sammesteds
1853, 0402, 1102, Erich Hansen, 7, søn af møller Hans Pedersen, i Sarup Mølle. Født sammesteds
1853, 1202, 1802, Jørgen Pedersen, gift huuseier, 62, i Strandbye. Født i Nellemose. Søn af huusmand Peder Pedersen i Nellemose
1853, 2102, 2302, Dødfødt dreng, søn af huuseier Lars Rasmussen, paa Akkerup Mark
1853, 2702, 0203, Anders Jørgensen, enkemand og almisselem, 76, paa Akkerup Mark. Født i Jordløse. Søn af gaardmand Jørgen Jørgensen af Jordløse
1853, 1303, 1903, Anders Larsen, aftægtshuusmand, 81 og 3 maaneder, paa Strandbye Mark. Født i Nellemose. Søn af huusmand Lars Andersen i Nellemose
1853, 0204, 0804, Peder Adamsen, ungkarl, 32, i Strandbye. Født sammesteds. Søn af gaardeier Adam Pedersen i Strandbye
1853, 0704, 1404, Rasmus Pedersen, 5½, søn af gaardeier Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark. Født sammesteds
1853, 1604, 2204, Lauritz Peter Rasmussen, 5½, søn af gaardeier Rasmus Hansen, i Skallebjerg. Født sammesteds
1853, 1904, 2404, Hans Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen, i Løgismose Skov. Født sammesteds
1853, 2404, 3004, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsgaard, 85, i Strandbye. Født i Snave. Søn af huusmand Niels Gregersen i Snave
1853, 1605, 2205, Peder Rasmussen, 7 uger, søn af huuseier Rasmus Pedersen, paa Haarbye Mark. Født sammesteds
1853, 2005, 2505, Mads Henriksen, 20, i Strandbye. Født sammesteds. Søn af huuseier Henrik Jensen
1853, 2105, 2505, Jens Larsen, 5, søn af huuseier Lars Nielsen, i Strandbye. Født sammesteds
1853, 0206, 0506, Jens Hansen, 2 og 10 maaneder, søn af indsidder Hans Jørgensen, paa Strandbye Mark. Født sammesteds
1853, 0406, 1006, Peder Christensen, gift huusfæster, 61, paa Haarbye Mark. Søn af boelsmand Lars Christensen af Haastrup, i Slesvig
1853, 0206, 1006, Dødfødt dreng, søn af huuseier og skrædder Rasmus Hansen, i Akkerup
1853, 2106, 2506, Hans Henrik Larsen, seminarist, 21 og 9 maaneder, i Strandbye. Født sammesteds. Søn af smed Lars Hansen i Strandbye
1853, 2506, 0207, Peder Johansen, gift huusfæster, 59, i Stormarken. Født i Haarbye. Søn af huusmand Johan Pedersen af Haarbye
1853, 2806, 0407, Hans Jensen, ungkarl, 23, i Slaantorn. Født sammesteds. Søn af boelsmand Jens Hansen
1853, 0207, 0607, Jens Hansen, 10 uger, søn af huusmand Hans Jørgensen, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1853, 2707, 3107, Dreng (spæd), 5 minutter, søn af Kirsten Mikkelsdatter, paa Haarbye Mark (datter af huuseier Mikkel Jensen)
1853, 0210, 0710, Hans Peter Hansen, 7 og 3 maaneder, søn af huusmand Hans Hansen, i Strandbye. Født sammesteds
1853, 0510, 0910, Rasmus Pedersen, 7½, søn af gaardmand Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark. Født sammesteds
1853, 0110, 0110, 2 dødfødt drenge (tvillinger), sønner af pige Mette Larsdatter, i Haarbye
1853, 0910, 1510, Hendrik Jensen, gift huuseier, 65, i Strandbye. Født i Skallebjerg. Søn af gaardmand Jens Mikkelsen i Skallebjerg
1853, 1210, 2010, Søren Eriksen Balle, gift gaardfæster, 61, i Haarbye. Søn af gaardfæster Erik Sørensen Balle
1853, 2910, 0511, Lars Jørgensen Winther, almisselem, 64, i Nellemose. Født i Strandbye. Søn af huusmand Jørgen Larsen i Strandbye
1853, 3010, 0511, Hans Pedersen, gift huusmand, 73, paa Strandbye Mark. Født i Haarbye. Søn af huusmand Peder Hansen i Haarbye
1853, 1111, 1711, Rasmus Frederiksen 4 og 3 maaneder, søn af afdøde indsidder Frederik Rasmussen, i Haarbye. Født sammesteds. Stedsøn af indsidder Peer Nielsen i Haarbye
1853, 1611, 2311, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsboelsmand, 73, paa Strandbye Mark. Født i Strandbye. Søn af huusmand Hans Larsen i Strandbye
1853, 0412, 1212, Hans Johansen, 3, søn af huuseier Caspar Peter Johansen, i Skallebjerg. Født sammesteds
1853, 1312, 2012, Jørgen Jørgensen Rose, 3, søn af gaardeier Jørgen Rasmussen Rose, i Akkerup. Født sammesteds
1853, 1412, 2012, Lars Jørgensen Rose, 7½, søn af gaardeier Jørgen Rasmussen Rose, i Akkerup. Født sammesteds
1853, 2812, 01011854, Jørgen Pedersen, 20 uger, søn af ugift fruentimmer Dorthe Jensdatter paa Akkerup Mark og ungkarl Peder Andersen paa Akkerup Mark. Født paa Nellemose Mark. Plejesøn af gaardeier Anders Hansen paa Akkerup Mark
1854, 2201, 2901, Hans Jensen, 3 og 10 maaneder, søn af indsidder Jens Jensen, i Haarbye. Født sammesteds
1854, 2501, 0202, Rasmus Hansen, gift, huuseier og træskomand, 59, i Nellemose. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Andersen
1854, 0302, 1002, Lars Andersen, 5, søn af gaardeier Anders Jørgensen, paa Strandbye Mark. Født sammesteds
1854, 1002, 1602, Hans Jacob Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Haarbye. Født sammesteds
1854, 1802, 2502, Knud Pedersen, enkemand og almisselem, 62, i Haarbye. Født i Stormarken. Søn af gaardfæster Peder Knudsen i Stormarken
1854, 0303, 0803, Peder Andersen, 6½, søn af huuseier Anders Johansen, i Strandbye. Født sammesteds
1854, 2203, 2903, Jørgen Pedersen Skjøtte, gift huusmand, 48, i Nellemose. Født i Maustrup. Søn af afdøde Peder Pedersen i Maustrup
1854, 1404, 1704, Peder Hansen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Mette Pedersdatter, i Strandbye Fattighuus. Født sammesteds
1854, 0305, 0705, Lars Larsen, 2, søn af huuseier og smed Lars Nielsen, i Sarup. Født sammesteds
1854, 0705, 1305, Jørgen Pedersen (tvilling), 1, søn af ugift fruentimmer Ane Kirstine Poulsdatter, i Haarbye. Født sammesteds
1854, 1306, 1706, Niels Pedersen, gift huuseier, 56, i Strandbye. Født sammesteds. Søn af huusmand Peder Nielsen
1854, 2707, 0208, Hans Ravn Friis, gift, sognedegn og dannebrogsmand, 88, i Haarbye. Født i Daugberg. Søn af sognepræst Bagger Friis i Daugberg
1854, 0508, 1008, Terkild Pedersen, gift gaardeier, 52, i Strandbye. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Pedersen
1854, 2508, 3108, Christen Hansen Nicolai Bang, 5½, søn af skolelærer Philip Nielsen Bang, i Sarup Skole. Født sammesteds
1854, 1309, 1909, Niels Jensen, gift huuseier, 82, paa Strandbye Mark. Født i Jordløse. Søn af smed Jens Nielsen i Jordløse
1854, 1509, 2209, Christen Jensen, gift aftægtsgaardmand, 79, i Nellemose. Født i Strandbye. Søn af gaardmand Jens Hansen i Strandbye
1854, 2509, 3009, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Jensen, i Strandbye
1854, 1010, 1510, Peder Madsen, gift almisselem, 50, i Nellemose. Født i Woldtofte. Søn af huusmand Mads Pedersen i Woldtofte
1854, 1510, 2310, Mikkel Jensen, gift huuseier, 69, paa Haarbye Mark. Født i Skallebjerg. Søn af boelsmand Jens Mikkelsen, Skallebjerg
1854, 1810, 2210, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen, paa Haarbye Mark
1854, 2711, 0212, Anders Pedersen, gift huuseier, 60, paa Strandbye Mark. Født i Dreslette. Søn af huusmand Peder Pedersen Meier i Dreslette
1854, 0812, 1512, Anders Nielsen Ellegaard, gift gaardfæster, 56, i Haarbye. Født i Glensbjerg. Søn af gaardmand Niels Ibsen i Glensbjerg
1854, 2612, 3112, Hans Rasmussen, 2 dage, søn af huuseier Rasmus Hansen, i Akkerup. Født sammesteds
1854, 2912, 07011855, Anders Larsen, 1 og 5 uger, søn af huuseier Lars Nielsen, i Sarup. Født sammested
1855, 1601, 2301, Peder Jørgensen, gift aftægtsgaardmand, 76, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Pedersen
1855, 2201, 2901, Rasmus Jensen, aftægtsgaardmand, 90, paa Strandby Mark. Født i Tommerup. Søn af bødker Jens Olufsen af Tommerup
1855, 1902, 2702, Hans Jespersen, gift gaardeier, 58, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jesper Nielsen Pilegaard
1855, 2602, 0503, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 78½, i Skallebjerg. Født i Westeraaby. Søn af Anders Andersen i Westeraaby
1855, 1205, 1905, Povl Johansen, gift huusmand, 44, paa Haarby Mark. Født i Skallebjerg. Søn af afdøde huusmand Johan Pedersen i Skallebjerg
1855, 1305, 1905, Hans Hansen, gift huusmand, 88, i Haarby. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Clausen
1855, 0306, 0606, ... Randrup
1855, 0406, 0906, Niels Larsen, ungkarl og røgter, 35, paa Filstrup. Søn af smed Lars Nielsen, paa Anderup Mark, i Nørre Jylland
1855, 0706, 1106, Jørgen Nielsen 16, pleiesøn af hjulmand Geert Offersen, i Sarup. Født i Snave
1855, 3006, 0607, Lars Larsen, gift huusfæster, 61, i Stormarken. Født i Snave. Søn af gaardmand Lars Larsen i Snave
1855, 0107, 0707, Rasmus Jørgensen, gift gaardfæster, 63, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Rasmussen
1855, 0307, 0907, Niels Jespersen, gift gaardfæster, 68, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jesper Nielsen
1855, 2407, 2907, Hans Hansen, 10½, søn af huuseier Hans Hendriksen, paa Akkerup Mark. Født sammesteds
1855, 1410, 1910, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 21 og 8 maaneder, i Haarby Mølle. Født i Kirkemarken. Søn af huuseier Jørgen Pedersen i Kirkemarken
1855, 1610, 2110, Dødfødt dreng, søn af huuseier Mads Hansen, i Haarby
1855, 1510, 2210, Rasmus Andersen, ungkarl, 21 og 8 maaneder, paa Akkerup Mark. Født i Nellemose. Søn af gaardeier Anders Hansen
1855, 2210, 2810, Peder Andersen, 7 dage, søn af gaardeier Anders Jørgensen, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1855, 2310, 3110, Jens Hjeresen, enkemand og huusmand, 59, i Haarby. Født paa Akkerup Mark. Søn af huusmand Hjere Pedersen paa Akkerup Mark
1855, 2810, 0511, Ole Hansen, gift huuseier og skrædder, 56½, paa Nellemose Mark
1855, 2911, 0512, Jørgen Larsen, 17 uger, søn af huuseier Lars Jensen, i Haarby
1855, 2711, 0512, Niels Rasmussen Bech, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, i Strandby
1855, 1212, 1912, Christian Pedersen, gift skomager og indsidder, 74, i Haarby
1855, 2812, 03011856, Hans Peter Friis, 5½, søn af skolelærer Christian Micael Friis, i Haarby
1855, 3112, 05011856, Hans Johansen, ungkarl, indsidder og bladebinder, 41, i Haarby
1856, 0201, 0801, Johan Hendrik Hansen, 12½, søn af huuseier Hans Hansen, i Akkerup. Født i Skallebjerg
1856, 1401, 2001, Lars Hansen, 9 maaneder søn af gaardeier Hans Jørgensen, paa Haarby Mark. Født sammesteds
1856, 1701, 2501, Jørgen Madsen, ungkarl, 26, i Nellemose. Født sammesteds. Søn af gaardeier Mads Jørgensen
1856, 1202, 1502, Frederik Christian Carl Hansen, gift forpagter, 35, af Løgismose. Født i Odense. Søn af afdøde gaardmand Hansen i Odense
1856, 2302, 0203, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Peter Danielsen, paa Haarby Mark
1856, 1203, 2003, Mathias Hansen, 3, søn af huuseier Hans Jørgensen, i Haarby. Født sammesteds
1856, 1403, 2203, Hans Jensen, ungkarl, 22, i Senekjer. Født i Nellemose. Søn af huusmand Jens Hansen Skov
1856, 1504, 2004, Erich Hansen, gift gaardeier, 46, paa Filstrup. Født i Arreschovs Mølle. Søn af afdøde møller Hans Hansen i Arreschovs Mølle
1856, 1706, 2106, Espen Andersen, aftægtsgaardmand, 78, i Strandby
1856, 1807, 2407, Lars Andersen, ungkarl og indsidder, 52, paa Nellemose Mark. Født i Sønderby. Søn af huusmand Anders Pedersen i Nellemose
1856, 1308, 1708, Hans Jørgensen, huuseier, 75, i Strandby
1856, 2108, 2708, Christen Pedersen Thor, enkemand og aftægtshuusmand, 84½, i Kirkemarken. Født i Voldtofte
1856, 2308, 2808, Lars Jørgensen, enkemand og gaardfæster, 80, i Langedil. Født sammesteds
1856, 1709, 2209, Niels Nielsen, ½, søn af gaardeier Niels Larsen, i Løgismose Skov. Født sammesteds
1857, 2002, 2502, Dødfødt dreng, søn af huuseier Hans Christian Rasmussen, paa Sarup Mark
1857, 1203, 1903, Lars Hansen, 12½, søn af huuseier og stenhugger Hans Hansen, paa Akkerup Mark. Født sammesteds
1857, 2604, 0105, Jeppe Pedersen, gift huuseier, 33, i Strandby. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Peder Nielsen
1857, 2004, 2604, Dødfødt dreng, søn af huuseier Hans Bentzen, paa Sarup Mark
1857, 0405, 0905, Lars Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Strandby
1857, 1305, 2005, Jørgen Mortensen, gift gaardfæster, 72, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Morten Pedersen
1857, 2406, 2806, Lars Jørgensen, 7 uger, søn af huusmand Jørgen Hansen, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1857, 0107, 0607, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, paa Slaantorn
1857, 0407, 1007, Jens Peter Madsen, 1 uge, søn af indsidder Mads Peter Danielsen, paa Haarby Mark. Født sammesteds
1857, 0707, 1207, Hans Peter Rasmussen, ½ dag, søn af huuseier Rasmus Pedersen, paa Haarby Mark. Født sammesteds
1857, 1107, 1607, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Hans Christoffersen, i Haarby
1857, 2907, 0408, Jens Hansen, huusmand, 83, paa Strandby Mark
1857, 1809, 2409, Lars Nielsen, gift, smed og huuseier, 39, i Sarup. Født i Snave. Søn af afdøde smed Niels Larsen i Snave
1857, 2109, 2609, Rasmus Hansen, gift gaardeier, 63½, paa Sarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1857, 2509, 3009, Jørgen Mortensen, enkemand og almisselem, 71, i Strandby
1857, 1210, 1910, Niels Larsen, gift gaardeier, 43, i Løgismoseskov
1857, 1811, 2311, Hans Peter Hansen, 3½, søn af huusleier Hans Christian Pedersen, i Haarby. Født sammesteds
1857, 1812, 2812, Ole Valentin Hvalsøe, gift aftægtshuusmand, 72, i Strandby
1858, 0601, 1401, Lars Rasmussen, gift huuseier, 29, i Haarby. Født i Kirkemarken. Søn af afdøde huusmand Rasmus Mikkelsen i Kirkemarken
1858, 1601, 2201, Rasmus Andersen, 8 og 3 maaneder, søn af huuseier og snedker Anders Hansen, paa Akkerup Mark. Født sammesteds
1858, 0302, 1102, Mads Larsen, gift huusfæster, 66, i Senekjær
1858, 1803, 2603, Hans Henrich Jacobsen, ugift og i smedelære, 23, i Jordløse. Søn af huusmand Jacob Rasmussen paa Strandby Mark. Født sammesteds
1858, 0904, 1704, Knud Andreassen, gift, huuseier og klodsemager, 34, i Haarby
1858, 2704, 0205, Lars Rasmussen, 4 uger og 3 dage, søn af huusleier Rasmus Larsen, paa Akkerup Mark. Født sammesteds
1858, 1906, 2406, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Peter Danielsen, paa Haarby Mark
1858, 2506, 0207, Dødfødt dreng, søn af huuseier Rasmus Madsen, paa Haarby Mark
1858, 0108, 0508, Rasmus Larsen, gift indsidder, 52, i Senekjær. Født i Skovsbo, Verninge Sogn. Søn af gaardmand Lars Christensen af Skovsbo, Verninge Sogn
1858, 0109, 0709, Jørgen Madsen, almisselem, 73, i Nellemose
1858, 2709, 0410, Anders Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af gaardeier Hans Andersen, i Haarby. Født sammesteds
1858, 0411, 1011, Udøbt dreng, ½ døgn, søn af huuseier Hans Rasmussen, paa Haarby Mark
1858, 1611, 2411, Jens Sørensen, 21 uger, søn af gaardeier Jørgen Sørensen, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1858, 2411, 3011, Udøbt dreng, 1 dag, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Løgismoseskov. Født sammesteds
1858, 0712, 1212, Niels Pedersen, 8 uger, søn af gaardfæster Peder Nielsen, i Haarby. Født sammesteds
1858, 0912, 1412, Hans Hansen, enkemand, snedker og almisselem, 46, i Sarup Fattighuus
1859, 1901, 2601, Fritz Christian Jensen, 4, søn af huuseier Jens Himmeløv Hansen, paa Haarby Mark. Født sammesteds
1859, 2001, 2601, Hans Christian Jensen, 2, søn af huuseier Jens Himmeløv Hansen, paa Haarby Mark. Født sammesteds
1859, 2401, 0102, Hans Hansen, gift, huuseier og steenhugger, 43, paa Haarby Mark. Født i Haarby. Søn af afdøde huusmand Hans Hansen
1859, 1902, 2602, Terkild Madsen, gift gaardeier, 79½, i Nellemose
1859, 2603, 0204, Rasmus Jørgensen, gift aftægtsgaardmand, 85, i Haarby
1859, 2504, 3004, Mads Larsen Meling, gift med gjordemoderen, 63, i Sarup
1859, 2504, 0205, Hans Hansen, gift huusfæster, 53, i Kirkemarken. Født i Horne. Søn af afdøde gaardmand Hans Pedersen af Bøiten
1859, 0805, 1405, Jørgen Frandsen, gift gaardeier, 67, paa Strandby Mark
1859, 0106, 0706, Hans Mouritzen, aftægtsenkemand, 77, paa Sarup Mark
1859, 0406, 1006, Peder Olesen, tjenestetyende i Akkerup Præstegaard, 17, søn af Ane Cathrine Andersen, i Skallebjerg. Født i Skallebjerg
1859, 2206, 2606, Jens Nielsen, almisselem, 66, i Haarby Hospital
1859, 2306, 2706, Jens Jacobsen, tjenestetyende, 32, af Haarby. Født sammesteds. Søn af afdøde smed Jacob Jensen
1859, 0507, 1207, Anders Hansen, gift huusmand, 43, i Løgismoseskov
1859, 1807, 2307, Christen Pedersen, tjenestetyende, 19½, i Sønderbroby. Født Odense Allerup. Søn af huusmand Christen Pedersen i Skallebjerg
1859, 2407, 2207, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Peter Nielsen, paa Strandby Mark
1859, 1608, 2108, Johan Rasmussen, gift, huuseier og tjenestetyende, 70, i Haarby Mølle
1859, 2409, 2909, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Mads Larsen, i Slaantorn
1859, 2910, 0411, Jørgen Hansen, ungkarl, smedesvend og almisselem, 24, paa Haarby Mark. Søn af fhv. rebslager Hans Jørgensen
1859, 2310, 3010, Jørgen Jørgensen, 2½, søn af huuseier Jørgen Jensen, i Løgismoseskov. Født sammesteds
1859, 3011, 0612, Hans Jensen, 13½, søn af huuseier Jens Jensen, i Haarby. Født sammesteds
1859, 1312, 1912, Peder Jørgensen, ungkarl og dagleier, 30 og 9 maaneder, i Haarby. Født sammesteds. Søn af huusmand Jørgen Pedersen i Kirkemarken
1859, 2612, 01011860, Hans Hansen, 3 maaneder, søn af Kirsten Andersen, paa Nellemose Mark. Født sammesteds
1860, 1501, 2001, Jens Christian Rasmussen, 1 dag, søn af ugift Maren Johansdatter, i Haarby
1860, 2101, 2801, Christen Larsen, gift gaardeier, 64, i Akkerup
1860, 2802, 0703, Jacob Pauli Clausen, gift huuseier, 57, paa Strandby Mark
1860, 2802, 0703, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Peter Danielsen, paa Haarby Mark
1860, 1403, 2103, Dødfødt dreng, søn af huuseier Hans Bendsen, i Sarup
1860, 1803, 2603, Hans Christoffersen, tjenestetyende, 27, i Løgismoseskov. Søn af huusmand Christoffer Hansen
1860, 2203, 2903, Knud Pedersen, gaardeier, 85, paa Strandby Mark
1860, 2403, 3103, Anders Andersen, gift boelsmand, 44, paa Akkerup Mark. Født paa Høirup Mark, Kjøng Sogn. Søn af boelsmand Anders Andersen paa Høirup Mark, Kjøng Sogn
1860, 2903, 0404, Jens Rasmussen, gift gaardeier, 76½, i Sarup
1860, 0104, 0604, Lars Pilegaard, enkemand og almisselem, 78, i Akkerup Fattighuus
1860, 2903, 0704, Anders Madsen, huuseier, 69, paa Nellemose Mark
1860, 2104, 2704, Jørgen Hansen, 3 uger, søn af huuseier og hjulmand Hans Rasmussen, paa Haarby Mark
1860, 2204, 2704, Mikkel Jørgensen, gift væver, 76 og 9 maaneder, i Haarby
1860, 0905, 1505, Hans Nielsen, gift huuseier og væver, 50½, i Haarby
1860, 1105, 1805, Peder Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 81, i Løgismoseskov
1860, 1206, 1706, Niels Eriksen, 1 uge, søn af ugift Ane Pedersdatter, i Sarup Fattighuus
1860, 0907, 1207, Dødfødt dreng, søn af skomager Jens Jensen, i Strandby
1860, 2607, 3007, Anders Clausen, ½, søn af huuseier Claus Christian Andersen, i Løgismoseskov
1860, 1708, 2408, Jeppe Jacobsen (tvilling), 9 uger, søn af husfæster Jacob Pedersen, paa Haarby Mark
1860, 0509, 1009, Claus Christian Andersen, gift huuseier, 48, i Løgismoseskov
1860, 1009, 1609, Peder Mathias Pedersen, 2 dage, søn af huuseier og snedker Mathias Pedersen, i Stormarken
1860, 2409, 2909, Niels Sørensen, enkemand og aftægtshuusmand, 72, i Strandby
1860, 0210, 0710, Christen Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af huuseier Jens Hansen, paa Strandby Mark
1860, 0410, 1110, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80½, i Strandby
1860, 2710, 0211, Jens Jørgensen, ungkarl, 69 og 3 maaneder, havde ophold hos broderen gaardmand Lars Jørgensen, i Kirkemarken. Født sammesteds
1860, 2910, 0411, Lars Jørgensen, 2, søn af huuseier Jørgen Hansen, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1860, 1111, 1611, Mads Jørgensen, ungkarl og huuseier, 42½, i Sarup. Født sammesteds. Søn af afdøde huusmand Jørgen Madsen
1860, 1211, 1811, Niels Rasmussen, 18½, søn af huuseier Rasmus Sørensen, paa Nellemose Mark. Født sammesteds
1860, 0912, 1512, Peder Pedersen, 38½, i Strandby. Søn af huusmand Peder Pedersen
1860, 3012, 05011861, Niels Hansen, ungkarl, 88, opholdt sig i Ellegaard
1861, 1402, 2002, Hans Peter Pedersen, 3, søn af indsidder Peder Hansen, i Akkerup. Født sammesteds
1861, 0804, 1404, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Peter Nielsen, paa Strandby Mark
1861, 0406, 0906, Hans Madsen, almisselem, 92, paa Strandby Mark
1861, 2007, 2707, Hans Jensen, 5 dage, søn af huuseier Jens Larsen, i Ellegaardshuset
1861, 0408, 0808, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peder Nielsen, i Haarby
1861, 0709, 1309, Niels Mikkelsen, enkemand og aftægtshuusmand, 70, i Stormarken
1861, 1610, 2210, Mads Larsen, almisselem, 84, i Nellemose
1861, 2911, 0512, Peder Larsen, enkemand og aftægtshuusmand, 70, i Stormarken
1861, 0112, 0912, Rasmus Pedersen, gift huuseier, 60, i Sarup
1861, 0612, 1312, Rasmus Jørgensen, aftægtshuusmand, 63, i Skallebjerg
1861, 0812, 1612, Hans Larsen, gaardeier, 42, i Stormarken
1861, 1112, 1612, Lars Peder Larsen, 15 uger, søn af huuseier Peder Larsen, i Signekjær
1862, 0401, 1101, Jens Rasmussen, ungkarl, 33, hjemme hos faderen paa Strandby Mark. Søn af huuseier Rasmus Rasmussen
1862, 1002, 1602, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Peter Nielsen, paa Strandby Mark
1862, 1703, 2303, Hans Rasmussen, 4 uger, søn af ugift Margrethe Johansen, i Haarby
1862, 0206, 0706, Jørgen Hansen Roesberg, aftægtsgaardmand, 81, paa Haarby Mark
1862, 2207, 2607, Lars Pedersen, gift, huuseier og veimand, 55, i Haarby
1862, 0608, 1108, Peder Pedersen, gift og aftægtshuusmand, 89, i Akkerup
1862, 0708, 1408, Anders Johansen, almisselem, 81, paa Akkerup Mark
1862, 1108, 1408, Dødfødt dreng, søn af huuseier Rasmus Hansen, af Akkerup
1862, 2008, 2408, Hans Jørgensen, gift huusmand, 64, paa Strandby Mark
1862, 0409, 1009, Jørgen Iversen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, i Skallebjerg
1862, 0210, 0510, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peder Nielsen, af Haarby
1862, 2410, 2910, Johannes Hansen, 21 uger, søn af huusfæster Hans Christian Andersen, i Signekjær
1862, 1911, 2511, Anders Rasmussen, gift, huusfæster og almisselem, 80, paa Akkerup Mark
1862, 2511, 0112, Christian Povlsen, gift skomager, 65, i Strandby
1862, 0512, 0212, Hans Rasmussen (Friis), enkemand og aftægtsgaardmand, 90, i Haarby
1862, 2112, 2712, Mads Jensen, gift huuseier, 68, paa Haarby Mark
1863, 0701, 1301, Lars Christian Hansen, 5, søn af huuseier Hans Christian Pedersen, i Haarby
1863, 0102, 0802, Rasmus Hansen, 19 dage, søn af huuseier Rasmus Hansen, paa Nellemose Mark
1863, 1402, 2102, Udøbt dreng, 2 timer, søn af gaardeier Mads Larsen, af Slaantorn
1863, 2603, 0204, Ivar Christiansen, 1 maaned, søn af huuseier Christian Ivarsen, i Løgismoseskov
1863, 1905, 2505, Lauritz Marius Rasmussen Storm, 1½, søn af ugift Dorthea Larsen, i Akkerup
1863, 2605, 0106, Jens Larsen, 6, søn af gaardeier Lars Jørgensen, i Kirkemarken
1863, 1906, 2506, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 66, i Nellemose
1863, 0807, 1307, Niels Povlsen, 8, søn af afdøde huuseier Povl Johansen, i Haarby
1863, 1007, 1407, Carl Christian Ravn, 25 dage, søn af huuseier og gartner Niels Jacob Ravn, i Skallebjerg
1863, 1307, 1907, Anders Jørgensen, ½, søn af huusfæster Jørgen Pedersen, i Stormarken
1863, 2107, 2707, Peder Larsen, gift aftægtsgaardmand, 65, i Skallebjerg
1863, 1109, -, Vilhelm Carl Rasmussen, dyrlæge og husmand, Haarby. Død i Kjøbenhavn
1863, 1808, 2408, Anders Hansen, gift, huuseier og snedker, 48, paa Akkerup Mark
1863, 2409, 0110, Rasmus Espensen, aftægtsgaardmand, 83, paa Strandby Mark
1863, 0511, 1311, Dinnes Rasmussen, gift huusfæster, 77, i Haarby
1836, 0101, 0901, Maren Pedersdatter, 40, paa Haarby Mark. Huusmand og reebslager Hans Jørgensen
1836, 1101, 1901, Else Pedersdatter, enke, 82, i Haarby. Gaardmand Jørgen Berthelsen
1836, 1401, 2201, Ane Kathrine Madsdatter, enke, 80, i Haastrup. Huusmand Peder Sørensen
1836, 1801, 2201, Else Jørgensdatter, enke, 76, i Nellemose. Fisker og huusmand Peder Pedersen
1836, 0403, 0903, Anne Kirstine Mortensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Morten Jørgensen, i Haarby
1836, 1803, 2603, Karen Pedersdatter, 53, paa Slaantorn. Huusmand Anders Skræder
1836, 1504, 2404, Maren Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Rose, i Haarby
1836, 2304, 2904, Ane Kathrine Andersen, 2½, datter af huusmand Anders Thomsen, i Haarbye
1836, 1405, 2005, Ane Kathrine Henrichsen, 16 uger, datter af gaardmand Henrich Rasmussen, i Haarbye
1836, 2905, 0206, Karen Nielsdatter, 78, i Haarbye. Huusmand Hans Rasmussen
1836, 1207, 1507, Maren Thomasdatter, enke og almisselem, 77, i Haarbye. Huusmand Jørgen Hansen …
1836, 1508, 1908, Karen Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Henrich Rasmusen, i Haarbye
1836, 0109, 0709, Birthe Larsen, 3, datter af huusmand Lars Larsen, i Strandbye
1836, 0211, 0811, Marie Kirstine Jacobsen, 3, datter af … Jacob Sørensen, i Løgismose Skov
1836, 0411, 0911, Maren Johansdatter, 29, i Lameshuset. Datter af huusmand Johan Pedersen
1836, 1911, 2611, Ane Rasmusdatter, enke, 87, i Strandbye. Gaardmand Mads Marcusen
1836, 2012, 2612, Kirsten Larsdatter, enke, 68, i Haarbye. Huusmand Friderich Sørensen
1836, 2512, 02011837, Maren Nielsdatter, enke, 95, i Haarbye. Født i Haarby. Datter af gaardmand Niels Mortensen. Gaardmand Jørgen Hansen
1837, 2101, 2901, Frederikke Charlotte Wegner, 14, datter af bødker Johan Wegner. Født i Faaborg. Pleiedatter af huusmand Lars Larsen i Stormarken
1837, 2202, 2602, Ane Marie Andersen, 6 uger, datter af huusmand Anders Johansen, i Strandbye. Født i Strandbye
1837, 1507, 2007, Johanne Rasmusen, 1, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Skalleberg. Født i Skalleberg
1837, 1410, 2110, Marie Simonsdatter, 83, i Haarbye. Født i Ebberup. Datter af Simon Nielsen. Gaardmand Jesper Nielsen Pilegaard
1837, 1012, -, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Christensen, i Kirkemarken
1838, 0802, 1502, Birthe Hansdatter, 24, i Nellemose. Født i Nellemose. Datter af gaardmand Hans Pedersen. Steddatter af gaardmand Niels Offersen, i Nellemose
1838, 2901, 0402, Ane Magrethe Larsen, 1 og 4 maaneder, datter af Lars Hansen Smed, i Strandbye
1838, 1902, 2502, Ane Kirstine Mortensen, 1 og 3 uger, datter af gaardmand Morten Jørgensen, i Haarbye
1838, 2302, 2802, Mette Johanne Simonsen, 2 maaneder og 7 dage, datter af inderste Simon Gormsen, i Strandbye
1838, 2403, 0104, Sidsel Jørgensdatter, enke, 74, i Skovkrogen. Huusmand Peder Nielsen
1838, 2503, 0104, Karen Nielsdatter, enke, 96, i Sarup. Datter af Niels Hansen i Broehuset ved Sarup Skole. Huusmand Jens Jensen
1838, 2903, 0404, Kirsten Jørgensdatter, enke, 63, i Haarbye. Datter af gaardmand Jørgen Madsen i Jordløse. Træskoemand Christen Larsen
1838, 0504, 1204, Karen Hansdatter, 58, paa Slaantorn. Datter af huusmand Hans Bødker i Gummerup. Boelsmand Anders Pedersen
1838, 1804, 2404, Kirstine Hansdatter, 79, paa Strandbye Mark. Datter af gaardmand Hans Andersen i Høime. Boelsmand Knud Pedersen
1838, 0405, 1105, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Christensen Møller, i Sarup
1838, 1805, 2405, Dorthea Pedersdatter, 16, datter af almisselem Peder Nielsen, i Strandbye
1838, 1706, 2106, Kirsten Andersen, 6 uger, datter af gaardmand Anders Jørgensen, paa Strandbye Mark
1838, 2206, 2906, Kirstine Hansdatter, enke, 62, i Haarbye. Datter af huusmand Hans Andreassen, Haarbye. Huusmand Niels Pedersen
1838, 1307, 1807, Birthe Wærnsdatter, enke, 58, i Haarbye. Datter af huusmand Wærner Jørgensen. Indsidder Gustav Johansen
1838, 2608, 3008, Stine Mouritsdatter, almisselem, 58, i Haarbye. Datter af aftægtsmand Mouritz Olsen i Haarbye
1838, 1409, 1909, Maren Andersdatter, enke og almisselem, 58, i Haarbye. Datter af indsidder Anders Jørgensen i Kjøng. Indsidder Lars Hansen
1838, 1609, 2109, Ane Dorthe Holgersdatter, 77, i Nellemose. Datter af huusmand Holger Nielsen i Haarbye. Huusmand Jørgen Vinther
1838, 1709, 2109, Ane Hansdatter, 68, paa Strandbye Mark. Datter af huusmand Hans Jørgensen i Strandbye. Gaardmand Rasmus Hansen
1838, 2009, 2509, Ane Johane Pedersdatter, 4, datter af Mette Hansdatter, i Woltofte og ungkarl Peder Larsen i Haarbye
1838, 2509, 3009, Kirsten Hansdatter, 78, i Haarby. Datter af gaardmand Hans Rasmussen i Haarbye. Indsidder Christen Jørgensen Smed
1838, 0610, 1110, Margrethe Sophie Nielsdatter, 35, i Haarby. Datter af almisselem Niels Hansen i Haarbye. Huusmand Hans Hjeresen
1838, 0211, 1011, Birthe Hansdatter, 50, i Strandbye. Datter af bødker Hans Pedersen i Assens. Boelsmand Jørgen Rasmussen
1838, 2410, 0411, Karen Jacobsen, 3 uger, datter af huusmand Jacob Clausen, paa Nappe
1838, 2512, 02011839, Ane Mortensdatter, 67, i Haarby. Datter af gaardmand Morten Jensen i Haarbye. Gaardmand Peder Madsen
1839, 0101, 0601, Karen Pedersdatter, 19, paa Haarbye Mark. Datter af husmand Peder Christensen
1839, 2001, 2501, Maren Jensdatter, 36, i Nellemose. Datter af aftægtsgaardmand Jens Terkildsen i Nellemose. Boelsmand Mads Hansen Bødker
1839, 1402, 1902, Ane Johanne Povlsen, ½, datter af huusmand Povl Johansen, i Haarbye
1839, 1802, 2802, Kirsten Rasmusdatter, enke, 88, i Strandbye. Datter af gaardmand Rasmus Jensen i Strandbye. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1839, 2402, 0403, Birthe Christensdatter, 90, i Strandbye. Datter af gaardmand Christen Madsen i Strandbye. Aftægtsgaardmand Jørgen Jørgensen
1839, 0603, 1703, Ane Marie Jacobsen, 10, datter af gaardmand Jens Sørensen, ved Nellemose
1839, 2903, 0804, Karen Andreasdatter, enke, 58, i Strandbye. Datter af huusmand Andreas Olesen i Ellegaardshuset. Huusmand Hans Jensen Skræder
1839, 2205, 2705, Birthe Kirstine Larsen, 5, datter af huusmand Lars Nielsen, i Strandbye
1839, 3105, 0406, Frederikke Wilhelmine Andrea Schinch, 8, datter af bagermester Frederik Christian Schinch i Odense. Steddatter af gaardmand Carl Nielsen i Haarbye
1839, 3105, 0406, Else Jeppesdatter, enke, 64, i Akkerup. Datter af gaardmand Jeppe Jeppesen i Glensbjerg. Huusmand Niels Nielsen
1839, 2206, 2806, Kirsten Andersen, 5 dage, datter af huusmand Anders Hansen, paa Strandbye Mark
1839, 1507, 1907, Kirsten Larsdatter, 52, i Sarup Mølle. Datter af gaardmand Lars Findsen i Wedstaarup. Møller Johan Pedersen
1839, 1907, 2407, Ane Marie Pedersdatter, 46, i Strandbye. Datter af gaardmand Peder Andersen i Høirup. Boelsmand Hans Hansen
1839, 2007, 2407, Maren Hansdatter, 66, paa Weismose. Datter af indsidder Hans Jensen i Brødegaard. Indsidder Jacob Knudsen
1839, 1008, 1508, Ane Marie Jørgensen, ½, datter af Jørgen Hansen fra Sandagger. Steddatter af huusmand Jørgen Pilegaard i Haarbye
1839, 1010, 1610, Johanne Rasmussen, 11 maaneder, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, Skallebjerg
1839, 2310, 2810, Johanne Kirstine Pedersdatter, 16½, datter af huusmand og skrædder Peder Jensen, i Haarbye
1839, 0511, 1211, Ane Pedersdatter, 45, i Stormarken. Datter af huusmand Peder Andersen i Haarbye. Huusmand Lars Larsen
1839, 0812, 1512, Ane Maria Pedersdatter, 24, i Akkerup. Datter af huusmand Peder Hansen
1839, 1112, 1712, Ane Henrriksdatter, 13, datter af huusmand Hendrik Jensen, i Strandbye
1839, 1810, 2210, Kirsten Madsdatter, enke, 73, i Strandbye. Gaardmand Hans Rasmussen
1840, 1002, 1602, Ane Catrine Nielsen, 3½, datter af indsidderske Dorthe Nielsdatter, i Haarbye
1840, 1202, 1802, Kirsten Larsen, 2, datter af huusmand og væver Lars Rasmussen, paa Nellemose Mark
1840, 0503, 1503, Ane Marie Nielsen, 4 uger, datter af gaardfæster Niels Jespersen, i Haarbye
1840, 1703, 2403, Ane Kirstine Pedersdatter, 36, i Haarbye. Huusmand Povl Johansen
1840, 0204, 0904, Kiesten Simonsdatter, 39, i Strandbye. Huusmand Anders Hansen
1840, 2104, 2504, Ane Nielsdatter, 66, i Haarbye. Datter af huusmand Niels Erichsen, i Kiøng. Huusmand Hans Jensen
1840, 2004, 2504, Kiesten Christensdatter, tienestepige, 39, i Nellemose. Datter af huusmand Christen Larsen i Strandbye
1840, 1006, 1506, Kiesten Pedersdatter, 28, i Haarbye. Datter af gaardmand Peder Mortensen i Flemløse. Gaardmand Henrich Rasmussen
1840, 0107, 0807, Magretha Rasmusdatter, enke, 90, i Nellemose. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Nellemose. Gaardmand Jørgen Jensen
1840, 1507, 2107, Ane Hansdatter, enke, 77, i Strandbye. Datter af huusmand Hans Andersen i Horne. Boelsmand Jesper Jespersen
1840, 2609, 0210, Ane Nielsen, 2½, datter af boelsmand Niels Madsen, i Strandbye
1840, -, 0710, Dødfødt pige, datter af boelsmand Hans Hansen, i Strandbye
1840, 1810, 2410, Ane Jensdatter, enke, 79, i Haarbye. Huusmand Hans Larsen
1840, 2211, 2911, Kiesten Andersdatter, 10, datter af huusmand Anders Madsen, i Nellemose
1840, 2211, 2611, Dødfødt pige, datter af boelsmand Mads Hansen, i Nellemose
1840, 1212, 1912, Ane Hansdatter, enke, 65, i Strandbye. Huusmand Lars Nielsen
1840, 1912, 2612, Karen Hansdatter, 77, i Strandbye. Huusmand Jørgen Pedersen
1841, 0801, 1601, Karen Thomasdatter, 63, i Strandbye. Huusmand Anders Johansen
1841, 2901, 0702, Mette Pedersen, 12 dage, datter af gaardmand Peder Jørgensen, i Kirkemarken
1841, 0602, 1402, A. Magrethe Poulsdatter, almisselem, 81, i Strandbye. Datter af huusmand Poul Jensen
1841, 1603, 2403, Ane Pedersdatter, enke, 46, i Haarbye. Huusmand Søren Simonsen
1841, 2503, 0404, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Christensen, i Sinnekjier
1841, 0406, 0806, Ane Marie Jørgensen, 9 maaneder, datter af huusmand Jørgen Madsen Pilegaard, i Haarbye
1841, 1206, 1806, Dorthe Hansdatter, 15½, datter af huusmand og tømermand Hans Jørgensen, i Stormarken
1841, 1506, 2006, Ane Marie Andersdatter, 12, datter af huusmand Anders Thomsen, i Haarbye
1841, 1107, 1707, Maren Hansdatter, 64, i Nellemose. Skrædder Mads Andersen
1841, 1207, 1707, Udøbt pige, 1½ dag, datter af huusmand Lars Madsen, i Nellemose
1841, 1107, 1807, Maren Hansdatter, 64, Nellemose. Huusmand og stodderkonge Mads Andersen
1841, 0808, 1408, Inger Pedersdatter, enke, 77, i Nellemose. Huusmand Jacob Pedersen
1841, 0809, 1409, Dorthea Hansdatter, 29, i Skalleberg. Datter af huusmand Hans Andersen
1841, 0210, 1010, Ane Marie Andersen, 3 uger, datter af huusmand Anders Hansen, i Haarbye
1841, 2810, 0511, Ane Kirstine Holgersen, enke, 80, i Nellemose. Datter af skomager Holger Nielsen i … - Huusmand og tømmermand Morten Hansen
1841, 0511, 1311, Kiesten Justesdatter, enke, 81, i Haarbye. Datter af gartner Just Simonsen paa Løgismose. Huusmand Anders Jørgensen
1842, 0401, 0901, Marie Kathrine Hansdatter, 35, i Skalleberg. Datter af huusmand Hans Jørgensen paa Nappe. Huusmand Anders Johansen
1842, 1701, 2501, Else Hansdatter, 36, i Nellemose. Datter af boelsmand Hans Andersen i Strandbye. Boelsmand Mads Hansen
1842, 2501, -, Dødføst pige, datter af boelsmand Mads Hansen, i Nellemose
1842, 2801, 0502, Ane Kathrine Rasmusdatter, enke, 87, i Haarbye. Datter af gaardmand Rasmus ... i Haarbye. Huusmand og snedker Mikkel Hansen
1842, 1302, 2002, Maren Sørensen, 1 og 4 uger, datter af afgangne huusmand Søren Pedersen, i Haarbye
1842, 1902, 2702, Maren Mortensen, 1, datter af afgangne huusmand Morten Hansen, i Haarbye
1842, 0503, 1403, Ane Knudsdatter, enke, 76, paa Nappe. Huusmand og snedker Hans Jørgensen
1842, 1004, 1604, Maren Rasmussen, 6 dage, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Strandbye Mark
1842, 2804, 0505, Dorthea Dinnesen, 10 maaneder, datter af huusmand Dinnes Rasmussen, i Strandbye
1842, 2105, 2705, Magrethe Christensdatter, 33, i Nellemose. Datter af gaardmand Christen Jensen
1842, 2705, 0306, Caroline Erichsdatter, 41, i Strandbye. Gaardmand Terkild Pedersen
1842, 2206, 2906, Margrethe Jacobsdatter, enke, 70, i Skalleberg. Gaardmand Mads Pedersen
1842, 1608, 2208, Margrethe Jørgensdatter, enke, 88½, i Akkerup. Gaardmand Rasmus Hansen
1842, 2310, 2910, Ane Christoffersdatter, enke, 84, i Haarbye. Huusmand Jens Nielsen
1843, 1402, 2102, Ane Marie Rasmusen, 9½, datter af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Haarbye
1843, 2302, 0303, Ane Sophie Mortensen, 10½, datter af huusmand Morten Hansen, ved Haarbye
1843, 0803, 1503, Ane Dorthe Larsen, 12, datter af huusmand og skrædder Lars Winther, i Nellemose
1843, 2203, 2903, Maren Pedersdatter, 35, i Haarbye. Datter af gaardmand og lægdsmand Peder Jørgensen
1843, 2903, 0604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Kirkemarken
1843, 0104, 0604, Marie Jørgensdatter, 37, i Kirkemarken. Gaardmand Lars Jørgensen
1843, 0504, 1204, Karen Rasmussen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Strandbye Mark
1843, 0904, 1304, Dødfødt pige, datter af Ane Rasmusdatter, i Akkerup
1843, 1504, 2304, Marie Pedersen, 1, datter af boelsmand Peder Jensen, i Skalleberg
1843, 0505, 1005, Ane Rasmussen, almisselem, 38, i Haarbye
1843, 1005, 1605, Ane Nielsdatter, 77, i Strandbye. Datter af gaardmand Niels Larsen i Strandbye. Aftægtsgaardmand Espen Andersen
1843, 0507, 0907, Karen Andersen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Anders Hansen, i Skallebjerg
1843, 1601, 2201, Ane Sophia Jørgensen, 8 maaneder, datter af huusmand Jørgen Madsen Pilegaard, i Haarbye
1843, 2506, 0207, Karen Larsdatter, 23½, i Haarbye. Huusmand Jørgen Madsen Pilegaard
1843, 0408, 0808, Johanne Rasmussen, 2, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Skallebjerg
1843, 2008, 2508, Ane Cathrine Andersdatter, pige og huusfæster, 61, i Haarbye
1844, 0501, 1301, Karen Henriksen, 7 uger, datter af gaardfæster Henrik Rasmussen, i Haarbye
1844, 0501, 1101, Johanne Hansdatter, enke, 56½, i Løgismose Skov. Skrædder Jens Jørgensen
1844, 1601, 2401, Karen Jørgensen Bech, 8 uger og 2 dage, datter af gaardfæster Jørgen Hansen Bech, i Stormarken
1844, 0502, 1302, Johanne Jensdatter, pige, 44½, i Haarbye. Datter af afgangne huusfæster Jens Andersen
1844, 0902, 1702, Sidsel Jensdatter, 58, i Løgismose Skov. Aftægtsboelsmand Lars Hansen Millinge
1844, 2002, 2502, Kirsten Jørgensen, 10 dage, datter af indsidder Jørgen Nielsen, paa Strandbye Mark
1844, 1803, 2503, Ellen Margrethe Hansdatter, 68, i Haarbye. Aftægtshuusmand Bentzen Mouritzen
1844, 1104, 1904, Maren Pedersdatter, enke] 78, paa Strandbye Mark. Træskomand Anders Høisgaard
1844, 1306, 1906, Ane Marie Hansdatter, 64, i Haarbye. Dagleier Lars Larsen Pilegaard
1844, 0408, 1108, Margrethe Larsdatter, enke og almisselem, 86, i Akkerup. Huusmand Lars Hansen
1844, 0909, 1509, Karen Christensen, 7 maaneder, datter af huuseier Christen Larsen, paa Hagenhøi Nellemose Mark
1844, 1509, 2009, Ane Andersdatter, 73, i Strandbye. Boelsmand Niels Rasmussen Bech
1845, 0802, 1502, Ane Hansdatter, enke, 77, i Haarbye. Gaardeier Rasmus Terkildsen
1845, 1802, 2502, Karen Larsdatter, 29, i Strandbye. Aftægtsgaardeier Lars Andersen
1845, 2402, 0503, Karen Andersen, 9 maaneder, datter af huuseier Anders Hansen, paa Strandbye Mark
1845, 0504, 1204, Kirsten Hansdatter, enke og almisselem, 82, paa Haarbye Mark. Huuseier Christen Ibsen
1845, 1904, 2604, Ane Hansen, ½, datter af huusmand Hans Jørgensen, paa Strandbye Mark
1845, 0806, 1306, Wilhelmine Thalia Sophie Aagaard, 9 maaneder, datter af skolelærer Hans Aagaard, i Strandbye
1845, 1406, 1706, Karen Johanne Jørgensen, tjenestepige, 16, paa Filstrup. Datter af huusmand Jørgen Nielsen ved Damsboe Skov, Jordløse Sogn
1845, 0307, 1007, Ane Hansdatter, 25, i Weismose. Datter af bødker Hans Larsen
1845, 1207, 1807, Ane Marie Hansdatter, 67, i Sarup. Aftægtshuusmand Hans Knudsen
1845, 2907, 0308, Karen Jørgensdatter, enke, 83, i Sinekjær. Huusmand Andreas Pedersen
1845, 3007, 0408, Birthe Larsdatter, 63, i Strandby. Huusmand Anders Pedersen
1845, 3107, 0508, Ane Kirstine Olesdatter, tjenestepige, 26, i Haarbye Mølle. Datter af bødker Ole Hvalsøe i Strandbye
1845, 0509, 1009, Ane Hansen, 15, datter af huusfæster Hans Hansen, i Kirkemarken
1845, 0909, 1309, Sidsel Andersdatter, enke og aftægtskone, 82, i Strandbye
1845, 0110, 0910, Birthe Jensdatter, 41, i Akkerup. Gaardeier Christen Larsen
1845, 0111, 0511, Birthe Marie Madsen, 10 dage, datter af gaardeier Mads Larsen, i Nellemose
1845, 2111, 2511, Mathilde Lucie Friis, 6 dage, datter af skolelærer Christian Micael Rotbøl Friis
1845, 2411, 0112, Sidsel Larsdatter, enke og aftægtskone, 88, i Skallebjerg. Gaardmand Peder Jensen i Akkerup
1846, 2401, 0202, Karen Rasmusdatter, enke, 76, i Kirkemarken. Gaardeier Jørgen Jensen
1846, 2801, 0602, Karen Hansdatter, 49, i Sarup. Gaardeier Hans Mouritzen
1846, 0702, 1302, Isabella Bang, 71, paa Strandbye Mark. Aftægtshuusmand Jørgen Hansen Skov
1846, 1203, 1803, Ane Marie Mortensen, 10 maaneder, datter af huuseier Morten Bentzen, i Haarbye
1846, 0204, 1004, Ane Christensdatter, enke og almisselem, 80, i Haarbye. Almisselem Anders Nielsen Wellingberg
1846, 2505, 3005, Ane Mortensdatter, enke og aftægtskone, 75, i Haarbye. Huusmand Hans Rasmussen
1846, 2209, 2909, Karen Hansdatter, enke, 41, i Skallebjerg. Huuseier Anders Hansen
1846, 1110, 1710, Mette Madsdatter, 52, i Nellemose. Huuseier Rasmus Hansen
1846, 2610, 3110, Mette Larsdatter, 70, i Sarup. Almisselem Lars Larsen
1846, 2710, 0111, Mette Marie Hansdatter, 42, paa Haarbye Mark. Almisselem Hans Jørgensen
1846, 0211, 0811, Karen Kirstine Andersen, 1½, datter af afdøde huuseier Anders Hansen, i Skallebjerg
1846, 0711, 1211, Ane Mortensdatter, 79, i Løgismose Skov. Boelsmand Peder Pedersen
1846, 2211, 2911, Karen Marie Ernstdatter, 52, i Nellemose. Huusmand Hans Ludvigsen
1847, 1001, 1601, Johanne Jørgensdatter, 57, i Kirkemarken. Hjulmand Rasmus Mikkelsen
1847, 1401, 2101, Maren Kirstine Andersen, 19, i Haarbye. Datter af huusfæster Anders Thomsen
1847, 1801, 2301, Karen Jensdatter, enke, 66, paa Strandbye Mark. Huuseier Peder Jørgensen
1847, 2202, 2802, Maren Jørgensdatter, enke, 77, i Haarbye. Huuseier Niels Johansen
1847, 0703, 1303, Kirsten Madsdatter, enke og almisselem, 87, i Akkerup. Huusmand Jens Olesen i Haarbye
1847, 1103, 1803, Mette Andersdatter, enke, 71, paa Tougholm. Gaardeier Mads Pedersen Ploug
1847, 1603, 2103, Johanne Hansdatter, enke og almisselem, 67, i Haarbye. Almisselem Mads Nielsen i Strandbye
1847, 2303, 2903, Johanne Rasmussen, 2, datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Haarbye
1847, 2903, 0304, Karen Olesdatter, enke, 84, paa Nellemose Mark. Huusmand Hans Madsen
1847, 3004, 1204, Karen Hansdatter, ugift almisselem, 61, i Akkerup
1847, 2604, 0105, Karen Jensen, 3, datter af indsidder Jens Jensen, i Sarup
1847, 2804, 0605, Kirsten Mortensdatter, enke, 79½, i Haarbye. Gaardeier Lars Pedersen
1847, 0606, 1106, Marie Cathrine Andersen, 1½, datter af huusfæster Anders Thomsen, i Haarbye
1847, 2306, 2906, Hanne Andersen, 9 maaneder, datter af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup
1847, 1007, 1407, Maren Hansdatter, 55, i Sarup. Huuseier Anders Jensen
1847, 2807, 0208, Bodil Rasmusdatter, ugift, 30, i Haarbye. Datter af gaardfæster Rasmus Jørgensen
1847, 1612, 2312, Mette Nielsdatter, enke og aftægtskone, 78, i Haarbye. Gaardeier Lars Hansen
1847, 2012, 2612, Dødfødt pige (tvilling), datter af indsidder Peder Christian Andersen, paa Akkerup Mark
1847, 2212, 2612, Ane Pedersen (tvilling), 2 dage, datter af indsidder Peder Christian Andersen, paa Akkerup Mark
1847, 2812, 05011848, Karen Jensdatter, 54, i Strandbye. Gaardeier Anders Pedersen
1847, 3012, 05011848, Karen Christensdatter, 17, datter af huusfæster Christen Johansen, i Haarbye
1848, 2402, 0103, Johanne Mortensdatter, enke og aftægtskone, 65, i Sinekjær. Huusfæster Niels Larsen
1848, 1104, 1904, Johanne Jørgensdatter, 85, i Strandbye. Gaardeier Hans Nielsen
1848, 0405, 0905, Christiane Sophie Bendixsen, 56, i Nellemose. Huusfæster Peder Madsen
1848, 0609, 1309, Johanne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 66, i Nellemose. Gaardeier Søren Rasmussen
1848, 3009, 0610, Ane Cathrine Hansen, 10 maaneder, datter af ugift Dorthe Jørgensdatter, i Haarbye og ungkarl Hans Larsen
1848, 0211, 0811, Kirsten Andersdatter, 47, paa Nellemose Mark. Huuseier og væver Hans Jørgensen
1848, 1311, 2011, Kirsten Terkildsen, 13½, datter af gaardeier Terkild Madsen, i Nellemose
1848, 2111, 2911, Ane Kirstine Hansen, 19, i Haarbye. Datter af gaardeier Hans Mortensen Lindegaard
1848, 2611, 0312, Kirsten Andersen, 6, datter af huuseier Anders Madsen, paa Nellemose Mark
1848, 2911, 0312, Johanne Hansdatter, 59, i Strandbye. Indsidder og almisselem Anders Jørgensen
1848, 2911, 0612, Ane Marie Hansdatter, 63, i Sarup. Huuseier og hjulmand Geert Offersen
1849, 1101, 2101, Dorthea Andersen, 2 timer, datter af huuseier Anders Nielsen, paa Nellemose Mark
1849, 3101, 0602, Dorthe Jørgensdatter, ugift, 25½, i Haarbye (var hjemme). Datter af gaardfæster Jørgen Mortensen
1849, 0202, 0702, Birthe Hansdatter, enke og almisselem, 89, i Akkerup. Huusmand Niels Pedersen
1849, 2802, 0703, Kirsten Sørensdatter, enke, 84, i Skallebjerg. Huuseier Peder Johansen
1849, 0503, 1203, Karen Jørgensdatter, 71, paa Strandbye Mark. Aftægtshuusmand Anders Larsen
1849, 1203, 1903, Karen Simonsdatter, enke og aftægtsenke, 82, i Nellemose. Gaardeier Hans Andersen
1849, 1403, 2103, Ane Kirstine Mortensen, 1½, datter af huusmand og bødker Morten Madsen, i Strandbye
1849, 2303, 3003, Johanne Jørgensdatter, 38, ved Sarup Mølle. Huusmand Rasmus Pedersen
1849, 2503, 0104, Mette Kirstine Jensen, 7 uger, datter af ugift Ane Cathrine Hansdatter, i Sarup
1849, 3103, 0604, Hanne Andersen, 1½, datter af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup
1849, 0304, 0904, Sophie Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Rasmussen, i Haarbye
1849, 0104, 1004, Maren Nielsen, 8, datter af ugift Karen Nielsdatter, i Sarup
1849, 0404, 1104, Maren Sophie Mortensen, 6, datter af huusfæster Morten Hansen, paa Haarbye Mark
1849, 0904, 1604, Kirsten Pedersen, 5½, datter af huuseier Peder Larsen, i Stormarken
1849, 1104, 1804, Ane Hansen, 1, datter af huusfæster Hans Nielsen, i Haarbye
1849, 1204, 1804, Maren Nielsen, 2, datter af indsidder Niels Hansen, Sarup Hospital paa Strandbye Mark
1849, 1504, 2004, Mette Larsen, 3, datter af huuseier Lars Rasmussen, paa Nellemose Mark
1849, 1904, 2704, Mette Marie Larsen, 2½, datter af ugift Maren Larsdatter, i Haarbye
1849, 2204, 2904, Kirsten Andersen, 3 og 3 maaneder, datter af huuseier Anders Nielsen, paa Nellemose Mark
1849, 0705, 1405, Karen Rasmusdatter, enke, 70½, i Haarbye. Gaardeier Hans Jørgensen
1849, 1205, 1905, Caroline Hendriksen, 1 og 11 maaneder, datter af gaardfæster Hendrik Rasmussen, i Haarbye
1849, 1205, 1905, Mariane Andersen, 2½, datter af huuseier og skrædder Anders Nielsen, i Skallebjerg
1849, 1705, 2305, Karen Rasmussen, 1, datter af huuseier Rasmus Olesen, i Strandbye
1849, 2505, 3005, Karen Pedersen, 17 dage, datter af huuseier Peder Nielsen, i Nellemose
1849, 0106, 0806, Cathrine Jørgensdatter, ugift pige, 65, i Langedil. Datter af afgangne gaardfæster Jørgen Hansen i Langedil
1849, 1107, 1507, Dorthe Cathrine Hansdatter, enke og almisselem, 82, i Haarbye. Huusmand Jørgen Isaksen
1849, 2607, 2907, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Rasmussen, Senekjer i Haarbye
1849, 1608, 1908, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Karen Hansdatter, i Strandbye
1849, 0909, 1509, Dorthe Pedersdatter, enke, 64, i Strandbye. Gaardeier Søren Jensen
1849, 1909, 2609, Dorthe Olesdatter, 79, i Strandbye. Aftægtsgaardmand Lars Andersen
1849, 0310, 0710, Ane Hansen, ½, datter af huusmand Hans Jørgensen, paa Strandbye Mark
1849, 1210, 1910, Nicoline Christensen, 3 maaneder, datter af fruentimmer Karen Povlsdatter, i Haarbye
1849, 0311, 1211, Maren Carstensdatter, 43, i Stormarken. Huusfæster Hans Jørgensen
1849, 1712, 2312, Maren Danielsdatter, 66½, paa Strandbye Mark. Almisselem Hans Madsen
1850, 2802, 0703, Maren Jensdatter, 31, i Akkerup. Huuseier og skrædder Rasmus Hansen
1850, 0303, 0903, Johanne Hansdatter, enke, 71, i Haarbye. Møller Jørgen Hansen
1850, 1603, 2003, Karen Frederichsen, 2 og 2 maaneder, datter af afgangne indsidder Frederich Rasmussen, i Haarbye
1850, 1703, 2503, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 78, hos sin søn skolelærer Bang, i Sarup Skole. Fra Føns. Huusmand Mads Nielsen
1850, 2903, 0504, Maren Jørgensdatter, enke, 57, paa Strandbye Mark. Huusmand Niels Hansen
1850, 0904, 1604, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 78, i Skallebjerg. Boelsmand Jens Johansen
1850, 2304, 2804, Dorthea Larsen, 12 dage, datter af huuseier Lars Nielsen, i Strandbye
1850, 2504, 0305, Kirsten Andersdatter, pige, 74, opholdende sig hos sin broder gaardeier Jørgen Andersen, i Strandbye
1850, 0705, 1405, Caroline Hansdatter, 43, i Senekjer. Huuseier Anders Jørgensen
1850, 2105, 2605, Ane Marie Nielsen, 8, pleiedatter af huusmand Jørgen Nielsen, i Løgismose Skov
1850, 2305, 2705, Mette Kirstine Andersen, 3½, datter af huusmand Anders Hansen, i Løgismose Skov
1850, 2405, 2905, Ane Pedersen, 2½, datter af boelsmand Peder Pedersen, i Løgismose Skov
1850, 0806, 1606, Johanne Kirstine Andersen, 6 uger, datter af gaardeier Anders Nielsen, i Sarup
1850, 1807, 2107, Hansine Clausen, 12½, pleiedatter af huuseier Hans Schenk, paa Haarbye Mark
1850, 2307, 2907, Johanne Hansen, ugift, 23, i Kirkemarken. Datter af huusfæster Hans Hansen
1850, 1009, 1609, Mette Jensdatter, 68, paa Strandbye Mark. Gaardeier Rasmus Espensen
1850, 2911, 0812, Ane Rasmussen, 11 dage, datter af huuseier Rasmus Pedersen, paa Sarup Mark
1850, 0912, 1512, Karen Andersen, ½, datter af gaardeier Anders Jørgensen, i Strandbye
1851, 0501, 1001, Maria Hansdatter, aftægtsenke, 72, i Strandbye. Huusmand Hans Rasmussen
1851, 1503, 1903, Karen Simonsdatter, enke og almisslem, 78½, i Haarbye. Almisselem Søren Jørgensen
1851, 2403, 3003, Caroline Buchnardt (tvilling), 15 dage, datter af ugift Karen Johansdatter, i Haarbye
1851, 2403, 3003, Frederikke Buchnardt (tvilling), 15 dage, datter af ugift Karen Johansdatter, i Haarbye
1851, 2304, 2704, Dødfødt pige, datter af indsidder Henrich Jørgensen, i Haarbye
1851, 2504, 0205, Kirsten Larsdatter, 65 og 4 maaneder, i Haarbye. Huuseier og dreier Otto Andersen
1851, 0105, 0905, Karen Larsdatter, enke, 75, i Strandbye. Boelsmand Hans Henrichsen
1851, 0605, 1305, Mette Cathrine Pedersdatter, 34 og 7 maaneder, i Haarbye. Indsidder og snedker Hans Hansen
1851, 0805, 1605, Hansine Dorthea Andersen, 4½, datter af huuseier Anders Jørgensen, i Senekjer
1851, 2605, 0106, Else Pedersen, 6 uger, datter af boelsmand Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark
1851, 0206, 1006, Gjertrud Marie Frederichsen, ugift, 26, i Haarbye. Datter af afdøde kroeier Frederich Poulsen
1851, 1606, 2306, Kirsten Hansdatter, ugift, 34, Ellegaardshuus i Haarbye. Datter af Hans Pedersen
1851, 0107, 0707, Ane Knudsdatter, enke, 81, af Tøistedgaarden. Gaardeier Hans Larsen
1851, 0408, 0908, Kirsten Hansdatter, ugift, 23, i Haarbye. Datter af huusfæster Hans Pedersen Rose
1851, 1608, 2208, Ane Kirstine Poulsen, 3½, datter af huuseier Poul Johansen, paa Haarbye Mark
1851, 0209, 0609, Kirsten Larsdatter, 44, i Strandbye. Boelsmand Mads Nielsen
1851, 0809, 1509, Karen Jørgensdatter, 34, i Skallebjerg. Indsidder Hans Rasmussen
1851, 0110, 0710, Karen Larsdatter, pige og almisselem, 83 og 3 maaneder, i Akkerup. Huusmand Lars Nielsen i Haarbye
1851, 2010, 2710, Johanne Jensen, 5, datter af huuseier Jens Jensen, i Weismose
1851, 0911, 1711, Maren Jensen, 7 og 9 maaneder, datter af huuseier Jens Jensen, i Weismose
1851, 1911, 2311, Birthe Marie Hansen, 11 uger, datter af huuseier og smed Hans Sørensen, i Haarbye
1851, 2211, 2911, Margrethe Larsdatter, pige, 54, paa Strandbye Mark
1851, 2711, 0812, Maren Hansdatter, 63, i Skallebjerg. Gaardeier Morten Larsen
1851, 0312, 1112, Sophie Cathrine Frederikke Jensen, 1½, datter af Mads Jensen, i Fattighuset paa Strandbye Mark
1851, 1012, 1712, Mathilde Lucie Friis, 5, datter af skolelærer Christian Micael Friis, i Haarbye
1851, 1412, 2012, Mette Nielsdatter, almisselem, 71, i Haarbye
1851, 2112, 2812, Ane Hansen, 14 uger, datter af ugift fruentimmer Elisabeth Christensen, paa Sarup Mark
1852, 1701, 2401, Maren Hansdatter, enke, 84, i Sarup. Gaardeier Niels Hansens svigermoder
1852, 1602, 2402, Ane Jensdatter, enke, 68 og 4 maaneder, i Sarup. Aftægtsgaardmand Hans Johansen
1852, 1702, 2402, Marie Sørensen Balle, 3 og 10 maaneder, datter af gaardfæster Søren Eriksen Balle, i Haarbye
1852, 1702, 2202, Dødfødt pige, datter af huuseier Peder Nielsen, paa Haarbye Mark
1852, 0803, 1603, Ane Marie Larsdatter, 49, i Strandbye. Boelsmand Mads Jørgensen
1852, 1404, 1804, Dødfødt pige, datter af enke Mette Simonsdatter, i Haarbye
1852, 2804, 0205, Ane Jørgensdatter, 29½, i Strandbye. Huuseier og væver Hans Hansen
1852, 1105, 1805, Margrethe Pedersen, 14, datter af gaardeier Peder Jørgensen, i Kirkemarken
1852, 2605, 2905, Thora Antonette Justa Bang, 12 uger, datter af hr. skolelærer Philip Nielsen Bang, i Sarup Skole
1852, 1706, 2206, Kirsten Christensdatter, enke, 53, i Haarbye. Smed Hans Andersen
1852, 1107, 1607, Karen Jørgensdatter, pige, 26 og 4 maaneder, i Nellemose. Datter af huusmand og fisker Jørgen Madsen
1852, 1308, 2208, Ane Hansen, 3 uger, datter af gaardeier Hans Larsen, i Kirkemarken
1852, 2608, 3108, Ane Kirstine Andersen, 1 og 2 maaneder, datter af huuseier Anders Hansen, paa Strandbye Mark
1852, 1609, 2409, Kirsten Rasmussen, 3, datter af huusfæster og rokkedreier Rasmus Jensen, i Stormarken
1852, 2709, 0210, Kirsten Nielsdatter, 37, i Sarup. Gaardbestyrer Rasmus Hansen
1852, 0310, 0910, Johanne Marie Møller, 48, paa Haarbye Mark. Huuseier Hans Schenk
1852, 1010, 1710, Maren Rasmussen, 1 dag, datter af huuseier og skrædder Rasmus Hansen, i Akkerup
1852, 2210, 2910, Johanne Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardeier Rasmus Hansen, i Haarbye
1852, 0311, 1011, Ane Cathrine Madsen, 3 og 10 maaneder, datter af huuseier Mads Hansen, i Haarbye
1852, 0711, 1311, Kirsten Poulsdatter, enke, 81, i Akkerup. Huusmand Johan Pedersen
1852, 0911, 1311, Ane Kirstine Hansen, 2½, datter af huuseier og smed Hans Sørensen, i Haarbye
1852, 1011, 1411, Dorthe Jørgensdatter, almisselem, 80, i Strandbye Fattighuus
1852, 1711, 2111, Kirsten Madsen, 2, datter af huuseier og tømmermand Mads Hansen, i Haarbye
1852, 1911, 2611, Dorthe Frederiksdatter, enke, 47, i Haarbye. Huuseier Hans Hansen
1852, 2911, 0512, Jørgine Marie Jørgensen, 1 dag, datter af huusleier Lars Jørgensen, i Haarbye
1852, 2512, 3012, Anne Marie Rasmusdatter, 71, i Strandbye. Aftægtshuusmand Niels Sørensen
1853, 2501, 3001, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardeier Hans Jørgensen Roesberg, paa Haarby Mark
1853, 0202, 0902, Ane Mikkelsdatter, 30, paa Haarby Mark. Gaardeier Hans Jørgensen Roesberg
1853, 2602, 0203, Johanne Kirstine Jensen, 9 maaneder, datter af huuseier Jens Hansen Høisgaard, paa Strandby Mark. Født sammesteds
1853, 2003, 2803, Johanne Marie Christensen, 6 uger, datter af huuseier Christen Pedersen, paa Nappen
1853, 2403, 2803, Maren Jørgensen, 1½, datter af huuseier Jørgen Hansen, paa Strandbye Mark
1853, 2603, 0204, Ane Cathrine Poulsen, 15, datter af huuseier Poul Hendrik Nielsen, paa Akkerup Mark
1853, 0704, 1404, Ane Pedersen, 8 og 10½ maaned, datter af gaardeier Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark
1853, 1004, 1404, Karen Pedersen, 4, datter af gaardeier Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark
1853, 1004, 1404, Else Pedersen, 5 uger, datter af gaardeier Peder Rasmussen, paa Strandbye Mark
1853, 2104, 3004, Ane Jensine Pedersen, 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Kirstine Andersdatter, i Akkerup
1853, 1804, 2504, Kirsten Hjeresdatter, enke, 60, paa Strandbye Mark. Gaardeier Peder Nielsen
1853, 0205, 0905, Karen Jørgensdatter, enke, 83, i Stormarken. Gaardfæster Peder Knudsen
1853, 0805, 1405, Ane Marie Jørgensdatter, 39, paa Strandbye Mark. Huuseier Anders Hansen
1853, 1305, 1905, Margrethe Andersen, 9, datter af gaardeier Anders Hansen, i Strandbye
1853, 0207, 0707, Mette Mortensdatter, enke og almisselem, 84, i Haarbye. Huusmand Hans Hansen
1853, 0308, 0708, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Rasmussen, i Haarbye
1853, 1208, 1908, Else Dideriksdatter, enke, 74, i Haarbye. Gaardfæster Christoffer Mortensen Mose
1853, 2908, 209, Dorthe Jørgensen, 16 uger, datter af boelsmand Jørgen Sørensen, paa Strandbye Mark
1853, 1910, 2510, Ane Jørgensen, 2, datter af afdøde boelsmand Jørgen Pedersen, i Strandbye
1853, 0911, 1411, Ane Clausen, 9½, datter af huusmand Jacob Pauli Clausen, paa Nappen
1853, 1311, 1811, Kirsten Dideriksen, 3, datter af gaardfæster Diderik Christoffersen, i Haarbye
1853, 1211, 1811, Karen Larsen, 3, datter af gaardmand Lars Larsen, i Strandbye
1853, 2911, 412, Ane Marie Christine Johansen Holtmann, 1½, datter af ugift fruentimmer Ellen Dorthea Nielsdatter, paa Strandbye Mark
1853, 0512, 0812, Karen Pedersen, 9 maaneder, datter af indsidder Peder Nielsen, i Haarbye
1853, 0112, 0812, Maren Christensdatter, 67, paa Nellemose Mark. Huuseier Hans Hansen
1853, 0412, 1012, Ane Marie Hansen, 16 uger, datter af huuseier og smed Hans Sørensen, i Haarbye
1854, 0201, 0801, Dødfødt pige, datter af huuseier og skrædder Rasmus Hansen, i Akkerup
1854, 0401, 1101, Johanne Marie Hansen, 4 og 3 maaneder, datter af huuseier og uhrmager Hans Hansen, i Stormarken
1854, 1301, 2001, Kirsten Jørgensen, 9 maaneder, datter af gaardeier Jørgen Rasmussen Rose, i Akkerup
1854, 1501, 2001, Bodil Kirstine Jørgensen, 1, datter af huuseier Jørgen Mortensen, i Akkerup
1854, 0603, 1303, Sophie Pedersdatter, 62, i Haarbye. Huusfæster Mads Mikkelsen
1854, 0603, 1303, Ane Kirstine Povlsen, 1 og 1 maaned, datter af huuseier Povl Johansen, paa Haarbye Mark
1854, 1103, 1703, Johanne Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder Rasmus Jørgensen, paa Akkerup Mark
1854, 2303, 2803, Petrea Christine Bang, 4 maaneder, datter af herr. pastor Bang, i Akkerup Præstegaard
1854, 2504, 3004, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke og almisselem, 59, i Akkerup. Indsidder Jørgen Nielsen
1854, 2704, 0205, Karen Dorthea Rasmussen, 1 ig 1 maaned, datter af huuseier Rasmus Hansen, paa Akkerup Mark
1854, 0105, 0705, Karen Marie Pedersen, 4, datter af huuseier Peder Henningsen, paa Akkerup Mark
1854, 0405, 1105, Karen Hansdatter, 43, i Løgismose Skov. Huusmand Anders Hansen
1854, 1205, 1805, Ane Magdalene Jensdatter, 73, i Kirkemarken. Huusfæster Rasmus Jørgensen
1854, 2005, 2505, Karen Andersen, 3 uger, datter af boelsmand Anders Jørgensen, i Strandbye
1854, 2105, 2505, Dorthe Jørgensen, 5 dage, datter af gaardmand Jørgen Sørensen, paa Strandbye Mark
1854, 1805, 2605, Ane Marie Nielsdatter, 62, i Akkerup. Huuseier og smed Niels Nielsen
1854, 2605, 3105, Maren Nielsdatter, 36½, i Strandbye. Gaardeier Anders Jørgensen
1854, 0507, 1107, Maren Pedersdatter, 50, i Stormarken. Huusfæster Jørgen Schvendsen
1854, 2207, 2707, Ane Rasmusdatter, enke, 97, paa Sarup Mark. Gaardeier Hans Pedersen
1854, 0208, 0708, Ane Johanne Hansen, 13 dage, datter af huuseier Hans Christian Nielsen, i Haarbye
1854, 2008, 2408, Maria Clausen, 2, datter af huuseier Claus Christian Andersen, Løgismose Skov
1854, 1709, 2209, Kirsten Jørgensdatter, 79, i Nellemose. Aftægtsgaardmand Christen Jensen
1854, 1011, 1711, Else Johansdatter, 35, i Nellemose. Boelsmand Jesper Larsen
1854, 1911, 2411, Karen Jensen, 18 uger, datter af ugift fruentimmer Else Marie Mikkelsen, i Haarbye
1854, 0212, 0912, Karen Rasmusdatter, aftægtsenke, 77, paa Sarup Mark. Boelsmand Hans Mikkelsen
1854, 0712, 1312, Karen Hansen, 19, paa Akkerup Mark. Datter af huusmand Hans Hendriksen
1854, 1612, 2312, Severine Christensen, 47, i Stormarken. Qvæghandler Niels Larsen
1854, 1612, 2312, Ane Rasmusdatter, enke, 51, i Haarbye. Huuseier Jens Peter Christensen
1854, 2112, 3012, Kirsten Jensdatter, aftægtskone, 87, i Nellemose
1855, 1601, 2201, Maren Hansdatter, enke, 74, i Hesthaugen. Gaardeier Ole Knudsen
1855, 2701, 0402, Ane Cathrine Pedersen, 5, datter af huuseier Peder Hansen, paa Sarup Mark
1855, 2901, 0402, Ane Kirstine Hansen, 3, datter af ugift fruentimmer Karen Hansdatter, paa Sarup Mark
1855, 1203, 1803, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Dorthea Jacobsdatter, paa Strandby Mark
1855, 1103, 2003, Gjertrud Mikkelsdatter, aftægtsenke, 79, i Stormarken
1855, 1403, 2203, Kirsten Larsdatter, 89, i Haarbye. Huusmand Jens Hjeresen
1855, 1404, 2004, Karen Madsdatter, 48, paa Tougholm. Gaardeier Hans Hansen
1855, 0605, 1205, Kirsten Hansdatter, 66, i Strandbye. Aftægtsgaardmand Marcus Madsen
1855, 1505, 1905, Margrethe Jensdatter, enke, 74½, i Strandbye. Aftægtshuusmand Ole Rasmussen
1855, 0706, 1206, Dorthea Pedersdatter, 48, i Stormarken. Gaardeier Hans Larsen
1855, 1807, 2207, Dorthea Dinnesen, 3, datter af ugift fruentimmer Kirsten Dinnesdatter, i Haarbye
1855, 2308, 3108, Maren Andersdatter, enke, 84, i Haarby. Huusmand Jens Mikkelsen
1855, 3108, 0509, Ane Marie Andreasdatter, 56, i Senekjer. Huuseier Jens Hansen
1855, 0209, 0909, Hansine Christiane Larsen, 2½, datter af huuseier Hans Larsen, paa Akkerup Mark
1855, 1010, 1610, Ane Marie Olesdatter, enke, 82, i Weismose. Huuseier Hans Larsen
1855, 1210, 1910, Abelone Kirstine Pedersen, ½, datter af ugift Margrethe Pedersdatter, paa Akkerup Mark
1855, 2710, 0211, Birthe Henriksdatter, 62, paa Sarup Mark. Gaardeier Rasmus Rasmussen
1855, 0911, 1611, Ane Jørgensdatter, 79, i Strandby. Indsidder Jørgen Mortensen
1855, 1911, 2511, Maren Rasmussen, 13 dage, datter af huuseier Rasmus Hansen, i Akkerup
1855, 1212, 1912, Ane Marie Nielsdatter, tjenestepige hos forpagter Diderich Jensen i Akkerup, 31, hos huusmand Jens Jensen, i Haarby
1855, 1412, 2212, Ane Madsdatter, 58, i Løgismose Skov. Huuseier Christoffer Hansen
1856, 3012, 0701, Maren Andersdatter, 33, paa Strandby Mark. Huuseier Anders Hansen
1856, 2902, 0903, Maren Pedersen, 16 dage, datter af huuseier Peder Nielsen, paa Strandby Mark
1856, 1303, 1903, Kirsten Hansdatter, enke og aftægtskone, 78, paa Strandby Mark. Huusmand Peder Rasmussen
1856, 1104, 1704, Maren Andersen, 17 uger, datter af huuseier Anders Hansen, paa Strandby Mark
1856, 2704, 0605, Karen Terkildsen, 30, i Nellemose. Datter af gaardeier Terkild Madsen
1856, 0405, 1005, Maren Jensdatter, 58, paa Strandby Mark. Huuseier Jørgen Hansen
1856, 1506, 2106, Kirsten Hansdatter, 65, i Langedil. Gaardfæster Lars Jørgensen
1856, 2506, 2906, Marie Cathrine Jacobsdatter, 50, paa Akkerup Mark. Huuseier Lars Jensen
1856, 1407, 1907, Ane Rasmusdatter, ugift, 34, i Akkerup. Indsidder Rasmus Rasmussen
1856, 2608, 3108, Ane Marie Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardeier Rasmus Hansen, i Haarby
1856, 2609, 2909, Dødfødt pige, datter af huuseier Lars Rasmussen, paa Haarby Mark
1856, 1311, 1611, Dødfødt pige, datter af huusfæster Rasmus Pedersen, i Løgismoseskov
1856, 1811, 2511, Magdalene Lucie f. Christensen, enke, 78, i Haarby. Sognedegn og dannebrogsmand H. R. Friis
1856, 1812, 2612, Dorthea Larsen, 1 dag, datter af gaardeier Hans Larsen, i Stormarken
1857, 0901, 1601, Kirstine Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 76, i Akkerup. Gaardmand Rasmus Pedersen Rose af Akkerup
1857, 3101, 0702, Margrethe Kirstine Andersdatter, enke og aftægtskone, 74, paa Strandby Mark. Gaardmand Niels Olesen af Strandby Mark
1857, 0302, 1002, Ane Kirstine Hansen, 20, i Akkerup. Datter af huuseier Hans Hansen
1857, 0702, 1402, Johanne Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 76, i Haarby. Huusfæster og gjørtler Hans Andersen af Haarby
1857, 2202, 2802, Severine Marie Sørensen Schmidt, enke og aftægtskone, 84, i Akkerup. Snedker Hans Nielsen af Akkerup
1857, 1703, 2203, Dødfødt pige, datter af huuseier Peder Rasmussen, i Senekjer
1857, 1004, 1904, Ane Johanne Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af huuseier og smed Lars Nielsen, i Sarup
1857, 3004, 0505, Dødfødt pige, datter af gaardeier Rasmus Jørgensen, i Strandby
1857, 0405, 1105, Maren Offersen, 13, datter af huuseier Offer Jørgensen, paa Nellemose Mark
1857, 0905, 1305, Johanne Nielsen, tjenestepige hos forpagter Diderik Jensen, 22, i Akkerup. Datter af gaardmand Niels Nielsen i Snave, Dreslette Sogn
1857, 1405, 2105, Maren Jørgensdatter, enke og almisselem, 72, i Strandby Fattighus
1857, 2805, 0306, Ane Abrahamsdatter, enke og almisselem, 87, i Haarby. Huusmand Lars Hansen af Tommerup
1857, 0206, 0606, Karen Hansen, 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Hansdatter, i Strandby
1857, 0907, 1507, Else Marie Hansdatter, 43, paa Akkerup Mark. Huuseier Hans Hendriksen
1857, 2807, 0408, Ane Simonsdatter, pige, 44, opholdende sig hos hjulmand Geert Offersen, i Sarup
1857, 0608, 1008, Ane Larsdatter, huusenke, 75, i Sarup
1857, 0310, 0910, Karen Rasmusdatter, 35, i Akkerup. Huuseier Jacob Madsen
1857, 1710, 2210, Maren Johansdatter, enke, 82½, i Akkerup. Gaardmand Mads Pedersen
1857, 1910, 2610, Mette Nielsdatter, 40, paa Haarby Mark. Huuseier Jens Hansen
1857, 2110, 2910, Karen Jørgensdatter, 63, i Akkerup. Gaardfæster Jørgen Rasmussen
1857, 1411, 2211, Maren Clausen, 3 maaneder, datter af huuseier Claus Andersen, i Løgismoseskov
1857, 0812, 1212, Karen Hansdatter, 64, i Slaantorn. Gaardeier Jens Hansen
1857, 1612, 2312, Maren Nielsdatter, aftægtsgaardenke, 77, i Haarby. Gaardeier Peder Jørgensen
1857, 2512, 02011858, Cathrine Hansdatter, enke, 72, i Sarup. Gaardeier Lars Hansen Grønnemose
1858, 1402, 2102, Johanne Petersen, 3, datter af huuseier Peter Krysing Hansen, i Akkerup
1858, 1602, 2302, Frederikke Marie Leemann, ugift, 24½, paa Strandby Mark. Datter af gaardeier Jørgen Hansen Leemann
1858, 2302, 2802, Karen Madsen, 5 uger, datter af huuseier Mads Nielsen, paa Strandby Mark
1858, 0504, 1204, Ane Cathrine Mathiasdatter, 55, i Stormarken. Huuseier Peder Larsen
1858, 0205, 0905, Ane Cathrine Pedersen, 6 og 9 maaneder, datter af huuseier Peder Krysing Hansen, i Akkerup
1858, 2305, 2805, Dødfødt pige, datter af bødker Christen Jeppesen, i Strandby
1858, 0206, 0906, Ane Marie Rasmussen, 27, i Skallebjerg. Huuseier Rasmus Jørgensen
1858, 1206, 1506, Karen Jørgensen, 1½, datter af huuseier Jørgen Jørgensen Holmegaard, paa Nellemose Mark
1858, 1807, 2107, Maren Andersen, 5 dage, datter af gaardeier Anders Jørgensen, paa Strandby Mark
1858, 1608, 2008, Johanne Hansen, 6½, datter af gaardbestyrer Hans Nielsen, paa Strandby Mark. Pleiebarn hos Karen Nielsdatter i Sarup
1858, 0709, 1209, Abelone Kirstine Andersen, 2 og 3 maaneder, datter af huuseier Anders Pedersen, paa Akkerup Mark
1858, 2510, 2910, Ane Cathrine Hansdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 35, fra Odense
1858, 2410, 3010, Ane Henrichsen (tvilling), 1½, datter af gaardfæster Henrich Rasmussen, i Haarby
1858, 0511, 1211, Karen Henrichsen (tvilling), 1½, datter af gaardfæster Henrich Rasmussen, i Haarby
1858, 2011, 2611, Dorthea Rasmussen, 26, i Skallebjerg. Datter af huuseier Rasmus Jørgensen
1858, 2511, 0212, Margrethe Hansdatter, enke, 57, i Strandby. Aftægtsgaardmand Jørgen Rasmussen
1858, 2412, 3012, Maren Pedersen, tjenestetyende, 16, datter af huuseier Peder Nielsen, i Nellemose
1859, 1305, 1905, Karen Madsdatter, 60, i Skallebjerg. Huuseier Rasmus Jørgensen
1859, 2105, 2805, Birthe Cathrine Pedersen, 6, datter af ugift Ane Kirstine Povlsdatter, i Haarby
1859, 2905, 0406, Ane Jensine Madsen, 2 og 3 maaneder, datter af ugift Ane Kirstine Andersen, paa Akkerup Mark
1859, 1806, 2406, Ane Margrethe Rasmussen, 7½, datter af gaardeier Rasmus Olesen, i Strandby
1859, 1007, 1507, Ane Marie Lassen, 52, paa Strandby Mark. Aftægtsmand Jørgen Hansen Leimann
1859, 1108, 1508, Maren Jeppesdatter, almisselem, 74, i Nørrebroby Sogn
1859, 1108, 1608, Mette Rasmusdatter, enke, 70½, i Haarby. Fæstegaardmand Jørgen Mortensen
1859, 0709, 1109, Maren Loks, almisselem, 77, i Løgismoseskov
1859, 1209, 1709, Gjertrud Pedersdatter, 79, i Skallebjerg. Aftægtsmand Jens Hansen
1859, 0210, 0910, Ane Marie Hansen, 3 maaneder, datter af huuseier Rasmus Hansen, paa Strandby Mark
1859, 2710, 0411, Mette Hansdatter, 85, paa Haarby Mark. Aftægtshuusmand Peder Larsen
1859, 2311, 3011, Mette Jørgensdatter, enke, 59, i Stormarken. Huusfæster Peder Johansen
1859, 2511, 3011, Hansine Hansen, ½, datter af afdøde huusmand og væver Hans Hansen, paa Haarby Mark
1859, 2612, 01011860, Rasmine Jacobsen, 4½, datter af huuseier Jacob Madsen, i Akkerup
1860, 2701, 3101, Karen Marie Pedersen, 10 uger, datter af gaardfæster Peder Nielsen, i Haarby
1860, 0802, 1402, Ane Hansdatter, 32, i Stormarken. Huusfæster Jørgen Pedersen
1860, 1002, 1702, Ane Cathrine Henrichsen, 6½, datter af gaardfæster Henrich Rasmussen, i Haarby
1860, 1107, 1607, Margrethe Rasmusdatter, 77½, i Stormarken. Huusfæster Niels Mikkelsen
1860, 1607, 2107, Ane Kirstine Olesen, enke og aftægtskone, 73, i Skallebjerg, Barbeer Rust af Kjøbenhavn
1860, 1707, 2107, Ane Cathrine Andersen, 17, datter af huusmand Anders Nielsen, i Skallebjerg
1860, 2107, 2707, Bodil Cathrine Hansen, 17, datter af huuseier Hans Madsen, paa Akkerup Mark
1860, 2307, 2707, Maria Petersen, 5 uger, datter af gaardeier Peter Nielsen, paa Strandby Mark
1860, 0709, 1309, Dødfødt pige, datter af gaardeier Mads Larsen, paa Slaantorn
1860, 1809, 2309, Caroline Jensen, 9 maaneder, datter af huuseier Jens Larsen, paa Strandby Mark
1860, 2209, 2709, Andersine Marie Clausen, 4½, datter af afdøde huuseier Claus Christian Andersen, i Løgismoseskov
1860, 2309, 2709, Johanne Clausen, 5½, datter af afdøde huuseier Claus Christian Andersen, i Løgismoseskov
1860, 0111, 1111, Karen Andersen, 4, datter af huusmand Anders Hansen, i Løgismoseskov
1860, 0812, 1412, Maren Kirstine Hansen, 57½, i Nellemose. Smed Peder Andersen
1860, 1112, 1512, Kirsten Jeppesdatter, enke og almisselem, 72, i Strandby Fattighuus. Peder Nielsen
1860, 2312, 2612, Mette Marie Madsen, 3 dage, datter af ugift Ane Cathrine Hansen, paa Haarby Mark
1861, 0501, 0901, Marie Cathrine Rasmussen, 8 uger, Ballegaarden i Haarby. Datter af meelhandler Hans Christian Rasmussen af Odense
1861, 1603, 2003, Dødfødt pige, datter af ugift Lovise Christensen, i Haarby
1861, 0406, 0906, Dødfødt pige, datter af huuseier Rasmus Hansen, i Haarby
1861, 1206, 1806, Ane Jensdatter, 76 og 2 maaneder, i Haarby. Huuseier Hans Pedersen Rose
1861, 1206, 1806, Dødfødt pige, datter af huuseier Hans Christian Rasmussen, i Sarup
1861, 2606, 0207, Ane Cathrine Andersdatter, enke, 64, i Skallebjerg. Smed Hans Christensen af Odense Allerup
1861, 2810, 0211, Mette Kirstine Mathiasdatter, 63, i Haarby. Huusmand Peder Jørgensen
1861, 0912, 2212, Kirsten Madsen, 14 dage, datter af gaardeier Mads Larsen, af Slaantorn
1861, 2212, 2812, Marie Hansen, 4 maaneder, datter af ugift Birthe Jørgensen, i Kirkemarken
1861, 2412, 3012, Maren Rasmussen, 40, i Haarby. Gaardeier Niels Pedersen
1861, 3112, 05011862, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Pedersen, i Nellemose
1862, 1003, 1503, Ane Jensdatter, enke, 88, i Akkerup Signekjær. Huusmand Lars Christiansen af Høirup
1862, 2504, 0105, Karen Larsdatter, 43, paa Nellemose Mark. Huuseier Niels Andersen
1862, 0306, 0706, Egidia Sophie Marie Magdalene Svinding, 1 maaned og 3 dage, datter af skolelærer H. C. Svinding, i Akkerup Skole
1862, 1106, 1706, Ane Larsdatter, enke, 80 og 4 maaneder, af Akkerup. Gaardeier Jens Dideriksen
1862, 3006, 0507, Ane Rasmussen, 27, paa Sarup Mark. Gaardeier Rasmus Nielsen
1862, 2807, 0308, Ane Madsdatter, enke og aftægtskone, 76, paa Nellemose Mark. Huusmand Balthasar Larsen af Strandby
1862, 1510, 2110, Maren Kirstine Madsen, 12, datter af huuseier og skrædder Mads Nielsen, paa Strandby Mark
1862, 1712, 2312, Ane Henrichsen, 3½, datter af gaardfæster Henrich Rasmussen, i Haarby
1862, 3012, 04011862, Karen Mathiasdatter, enke og almisselem, 54, af Nellemose Mark. Indsidder Peder Madsen
1863, 0101, 0901, Maren Larsdatter, 41, paa Sarup Mark. Indsidder Frantz Hansen
1863, 1005, 1605, Karen Jensdatter, 73, i Haarby. Kirkeværge Rasmus Nielsen
1863, 2305, 3105, Maren Christiansen, 3½, datter af huuseier Christian Iversen, i Løgismoseskov
1863, 0406, 1006, Caroline Schultz, 1½, datter af ugift Maren Johansen, i Haarby
1863, 1606, 2206, Ane Nielsdatter, enke, 80 og 3 maaneder, i Haarby. Gaardfæster Rasmus Jørgensen
1863, 2506, 0207, Kirsten Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af huuseier Jens Hansen, paa Strandby Mark
1863, 2706, 0207, Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardeier Peter Nielsen, paa Strandby Mark
1863, 0707, 1207, Mette Nielsdatter, 71, i Akkerup. Almisselem Rasmus Rasmussen
1863, 2907, 0308, Mette Esbensdatter, 74, i Nellemose. Gaardeier Niels Offersen
1863, 0108, 0408, Udøbt pige, 3 timer, datter af ugift Mette Larsen, i Haarby
1863, 1408, 1908, Hansine Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af huuseier og klodsemager Rasmus Knudsen, paa Haarby Mark
1863, 2809, 0510, Johanne Hendriksdatter, 62, paa Akkerup Mark. Huuseier Hans Madsen
1863, 0910, 1510, Ane Jensdatter, 66, paa Strandby Mark. Aftægtshuusmand Rasmus Rasmussen
1863, 3110, 0711, Cathrine Gormsdatter, pige, 48, ophold hos broderen huuseier Lars Gormsen, i Nellemose
1863, 2611, 0412, Marie Elisabeth Hansdatter, 43, i Skallebjerg. Huuseier Peder Christensen