Haarby, 1855-1866, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1855-1866, Haarby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 0601, Jørgen Hansen, ungkarl, 31, Nellemose og enke Kirsten Jørgensdatter, 34, Nellemose
1855, 0601, Erich Jørgensen, ungkarl, 32, Saltofte og pige Kirsten Jørgensdatter, 35, Haarby Mark
1855, 1002, Rasmus Jørgensen, enkemand og husfæster, 39, Kirkemarken og pige Bodil Rasmusdatter, 32, Haarby Mark
1855, 2402, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 38, Strandby og pige Maren Larsen, 23, Nellemose Mark
1855, 1003, Hans Andersen, ungkarl, 36, Akkerup og enke Maren Pedersdatter, 40, Haarby
1855, 1703, Hans Rasmussen, ungkarl, 28, Haarby Mark og pige Kirstine Mikkelsdatter, 22, Haarby Mark
1855, 3103, Anders Jørgensen, enkemand og boelsmand, 45, Strandby og pige Caroline Nielsdatter, 26, Strandby Mark
1855, 3103, Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, Strandby og pige Mette Kirstine Hansdatter, 29, Nellemose
1855, 0404, Frederik Christian Loffler, ungkarl og proprietær, 30, Gjestelev og jomfru Nicoline Margrethe Bang, 23, Akkerup Præstegaard
1855, 0604, Niels Larsen, ungkarl, 23, Strandby og pige Karen Marie Magdalene Holm, 27, Haarby
1855, 1006, Jørgen Madsen, ungkarl, 28, Sinekjær og pige Birthe Johansen, 24, tjenende hos brudgommens fader
1855, 2205, Frederik Christian Carl Hansen, ungkarl og forvalter, 34, Damsbo, nu forpagter paa Løgismose og enkemadamme Anna Cathrine Holst (efter … Nissen), 34, Haarby
1855, 2807, Peder Rasmussen, ungkarl, 26, Bregnemose og pige Maren Jensdatter, 28, Haarby
1855, 0610, Mads Peder Danielsen, ungkarl, 31, Vissenbjerg og pige Karen Jensdatter, 29, Sarup
1855, 0610, Lars Rasmussen, ungkarl, 26, født i Dreslette og enke Birthe Jørgensdatter, 33, (efter Poul Johansen) i Thynehøj
1855, 2710, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 42, Tougholm (Haarby Mark) og pige Ane Pedersen, 21, datter af gaardmand Peder Jørgensen, Kirkemarken
1855, 0311, Hans Nielsen, ungkarl, 26, søn af afdøde gaardmand Niels Rasmussen, Strandby og enke Ane Frederiksen, 36, Strandby (efter gaardmand Therkild Pedersen)
1855, 2909, Niels Iver Jørgensen, ungkarl, 20, Flemløse og pige Dorthe Pedersdatter, 22, Holmehuset
1855, 0311, Jørgen Johannessen, ungkarl, 33, Nørrebroby og pige Ane Adamsdatter, 32, Kjøng Sogn, tjenende paa Filstrup
1855, 2010, Mads Gottfredsen, ungkarl og skræder, 27, Strandby og pige Ellen Dorthea Nielsdatter, 28, Strandby
1856, 1901, Jeppe Pedersen, ungkarl, 31, tjenende i Dreslette og enke Kirsten Nielsdatter, 35, Strandby Mark (efter husmand Anders Pedersen)
1855, 2212, Niels Pedersen, ungkarl og smed, 41, Trunderup og pige Cathrine Marie Rasmusdatter, 25, Skallebjerg
1855, 2112, Hans Schenk, enkemand, 58, Haarby Mark og pige Ane Andreasdatter, 49, Lynholt, Søllested Sogn
1855, 2212, Jørgen Larsen, ungkarl, 34, Stormarken og pige Maren Pedersdatter, 28, Stormarken
1856, 1904, Lars Pedersen, ungkarl og sadelmager, 27, Allested Sogn og pige Margrethe Jørgensdatter, 34, Kirkemarken
1856, 3105, Hans Larsen, ungkarl, 42, Langedil og pige Mette Pedersen, 22, Stormarken
1856, 0606, Hans Hansen, ungkarl, 28, Dreslette og pige Ane Larsdatter, 24, Sarup Mark
1856, 0811, Anders Hansen, enkemand og husmand, 31, Strandby Mark og pige Karen Pedersdatter, 47, Strandby Mark
1856, 3008, Jørgen Rasmussen, ungkarl og smedesvend, 26, Haarby, født i Flemløse og pige Ane Kirstine Nielsdatter, 32, Haarby, født i Kjøng Sogn
1856, 0410, Peder Jensen, ungkarl, 25, Nørrebroby, født i Jordløse Sogn og pige Ane Jensdatter, 25, Sinekjær
1856, 0611, Hans Jensen, ungkarl, 48, Haarby og enke Karen Larsdatter, 51, Haarby
1856, 2211, Hans Peder Pedersen, ungkarl og gaardmand, 36, Haarby og pige Ane Marie Frederiksen, 34, Haarby
1856, 1511, Peder Hansen, ungkarl og gaardmand, 34, Vesterhæsinge og pige Ane Cathrine Larsen, 25, Haarby
1856, 1312, Morten Pedersen, ungkarl og gaardmand, 37, Haarby og pige Kirsten Jørgensen, 24, Haarby
1856, 2911, Hans Christian Rasmussen, ungkarl, 33, Brylle, boende i Sarup og pige Ane Kirstine Pedersen, 30, Sarup Mark
1856, 2212, Morten Jørgensen, enkemand og husmand, 52, Trunderup Jordløse Sogn og pige Mette Hansdatter, 22, Kirkemarken
1857, 1403, Jørgen Mortensen, ungkarl, 30, Akkerup Mark og pige Maren Jensdatter, 29, Slaaentorn
1857, 0404, Lars Jensen, enkemand og husmand, 49, Akkerup Mark og pige Karen Jørgensen, 33, Stormarken
1857, 0804, Jens Hansen, ungkarl, 31, Nellemose og pige Maren Olesdatter, 33, Østrup, Haastrup Sogn, tjenende paa Løgismose
1857, 0205, Hans Nielsen, ungkarl, 30, Voldtofte, født i Glamsbierg og pige Ane Pedersdatter, 28, Sarup
1857, 2305, Rasmus Nielsen, ungkarl, 32, tjenende i Assens, født paa Helnæs og pige Ane Rasmussen, 22, Sarup Mark
1857, 1706, Mads Larsen, ungkarl, 32, Haarby, født i Emtekjær, Tanderup Sogn og pige Marie Jensdatter, 33, Slaaentorn
1857, 0307, Rasmus Hansen, ungkarl, 37, Strandby og pige Ane Marie Lehmann (Leimann), 26, Strandby Mark
1857, 0112, Hans Andersen, ungkarl, 29, Strandby og pige Ane Kirstine Andersen, 25, Strandby
1857, 0212, Rasmus Nielsen, ungkarl, 32, (Hillerup Hus) Kjøng Sogn og pige Maren Kirstine Hansen, 22, Hesteholmen (Haarby Mark)
1857, 2611, Lorents Christian Ditlev Hejlmann, kapellan, 32, Akkerup og jomfru Magdalene Elise Bang, 21, Akkerup Præstegaard
1858, 2601, Mads Pedersen, ungkarl, 27, Vestehæsinge Mark og pige Kirsten Pedersen, 26, Skallebjerg
1858, - [dato ikke indført - ei viet], Jens Hansen, enkemand og husmand, 42, Langøe og pige Ane Hansdatter, 40, Haarby
1858, 0901, Frederik Ludvig Hansen, ungkarl og skrædder, 31, Strandby, født i Løgismoseskov og pige Ane Kirstine Pedersen, 22, Haarby
1858, 2702, Rasmus Larsen, ungkarl, 51, Haarby Sogn og pige Gertrud Marie Johansdatter, 29, Akkerup Mark
1858, 2702, Jens Hansen, enkemand, 42, Langøe og pige Ane Pedersdatter, 32, Haarby
1858, 2003, Christen Jeppesen, ungkarl, 33, Melby, Kjærum Sogn og pige Ane Jørgensdatter, 24, Strandby
1858, 2805, Jens Jørgensen, ungkarl, 39, Strandby (Holmegaard) og pige Karen Nielsdatter, 32, Strandby
1858, 1806, Lars Sørensen, ungkarl, 39, Strandby og enke Ane Kirstine Jensdatter [rettet fra Nielsdatter], 43, Løgismoseskov
1858, 1711, Jacob Madsen, ungkarl, 26, Højelykken, Tommerup Sogn og pige Anna Jørgensdatter, 39, Haarby, født i Verninge
1858, 1311, Jacob Jensen, ungkarl, skrædder og husmand, 30, Akkerup Mark og Else Marie Rasmusdatter, 26, Akkerup Mark
1858, 2810, Hans Rasmussen, ungkarl, 29, Dreslette By og Sogn og pige Margrethe Nielsen, 25, Strandby
1858, 3010, Jens Peter Jensen, ungkarl, 27, Vesemose, født i Jylland og enke Ane Marie Hansdatter, 32, Haarby
1858, 2711, Claus Hansen, ungkarl, 29, Sarup og pige Else Marie Christophersdatter, 29, Løgismoseskov
1858, 0611, Rasmus Nielsen, ungkarl, 34, Mullerød og pige Maren Christophersdatter, 20, Løgismoseskov
1858, 2011, Andreas Jørgensen Hansen, ungkarl, 35, Løgismosestrand, født paa Als og pige Karen Jensdatter, 30, Nellemose Mark
1858, 1112, Anders Madsen, ungkarl og smed, 30, Haarby og pige Ane Marie Pedersdatter, 32, Haarby
1859, 1901, Peder Jørgensen, ungkarl og skomager, 28, Trunderup, Jordløse Sogn og pige Ane Hansdatter, 41, Haarby
1858, 1311, Hans Olesen, ungkarl, 24, Nellemose Mark og pige og mejerske Maren Kirstine Gram, 27, paa Trolleborg Hovedgaard
1859, 1302, Christian Pedersen, ungkarl, 31, Haarby Kirkemark og pige Maren Jacobsen, 37, Haarby Kirkemark, født i Højbjerg
1859, 0403, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og brændevinsbrænder, 31, i Odense og pige Ane Kirstine Sørensen Balle, 18, Haarby
1859, 1703, Jørgen Hansen Lassen, ungkarl, 30, Strandby Mark og pige Ane Kirstine Jørgensen, 34, Strandby
1859, 0904, Anders Rasmussen, ungkarl og væver, 25, Sønderbroby Sogn og pige Maren Kirstine Larsen, 25, tjener i Skallebjerg, af Sønderbroby Sogn
1859, 0904, Hans Andersen, ungkarl, 21, Kjøng og pige Ane Marie Villumsen, 23, Haarby
1859, 1305, Lars Larsen, ungkarl, 33, Sarup, fra Gummerup og pige Mette Hansdatter, 38, Sarup
1859, 0907, Peter Nielsen, ungkarl og gaardmand, 50, Strandby Mark og pige Maren Pedersdatter, 33, Strandby Mark, født i Svanninge Sogn
1859, 1310, Hans Christian Andersen, ungkarl, 35, Sinekjær og enke Gjertrud Marie Johansdatter, 31, Sinekjær
1859, 0209, Hans Frederiksen, enkemand og gaardmand, 37, Ellegaard, født i Trunderup og pige Ane Kirstine Hansdatter, 38, Langedil, født i Falsled
1859, 1011, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 40, Sandager Sogn og pige Ane Larsen, 21, Kirkemarken
1859, 0511, Jens Pedersen, ungkarl, 33, Damsbo og pige Ane Kirstine Andersen, 25, Strandby
1859, 2611, Hans Larsen, ungkarl, 29, Strandby Mark og pige Ane Margrethe Lisbeth Justesdatter, 34, Akkerup, født i Kjøng Sogn
1859, 0312, Jørgen Hansen, enkemand og husmand, 61, Strandby Mark og pige Mette Pedersdatter, 35, Strandby Fattighus
1859, 1012, Hans Hansen, ungkarl og møllersvend, 34, Sarup, født i Ullerslev og pige Karen Rasmussen, 24, Sarup
1859, 1712, Anders Andersen, ungkarl, 25, Damsbo, født i Verninge og pige Ane Marie Christensen, 29, Haarby
1859, 2910, Peder Madsen, ungkarl, 30, Skovkrogen, Dreslette Sogn og pige Ane Andersen, 25, tjenende hos gaardmand og sognefoged Hans Andersen i Voldtofte, født i Nellemose
1859, 2611, Lars Jørgensen, ungkarl, 33, Haarby Mark og pige Karen Nielsen, 36, Haarby Mark
1860, 0402, Hans Jacob Jørgensen, ungkarl, 26, Sarup, født i Barløse Sogn og enke Mette Larsdatter, 41, Sarup (efter smed Lars Nielsen), Sarup
1860, 1802, Rasmus Knudsen, ungkarl, 35, Vesterhæsinge og enke Karen Larsdatter, 38, Haarby Mark (efter stenhugger Hans Hansen)
1860, 0404, Hans Hansen, ungkarl, 37, Skovkrogen, Dreslette Sogn og pige Karen Mouritzen, 31, Løgismoseskov
1860, 2403, Hans Iversen, enkemand og husmand, 37, Sarup og pige Ane Larsdatter, 34, Sarup
1860, 2104, Jørgen Pedersen, enkemand og husmand, 37, Stormarken og pige Kirstine Larsdatter, 28, Haarby
1860, 1905, Mads Hansen, ungkarl, 36, Helnæs og pige Gjertrud Marie Jacobsen, 22, Nappen
1860, 2505, Jørgen Jensen, ungkarl og hjulmand, 29, Kjøng Sogn og pige Else Andersen, 31, Akkerup
1860, 0505, Hans Sørensen, ungkarl og træskomand, Haarby og pige Susanne Nielsen, Frederiksgave
1860, 2306, Niels Jørgensen, ungkarl, 27, Løgismoseskov og pige Margrethe Christiansen, 27, Haarby
1860, 1306, Christen Hansen, ungkarl og konstitueret skolelærer, 34, Strandby og pige Karen Jensen, 20, Strandby, født i Middelfart
1860, 0507, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 33, Strandby og pige Ane Marie Andersen, 24, Strandby Mark
1860, 0311, Claus Jensen, enkemand og gaardmand, 36, Ejlskov, Haarslev Sogn og pige Kirsten Christensen, 25, Akkerup
1860, 0610, Peder Larsen, ungkarl, 30, Jordløse og pige Karen Adamsen, 25, Strandby
1860, 0812, Jørgen Jørgensen, ungkarl og husmand, 44, Frøbjerg Mark, Orte Sogn og pige Kirsten Jensdatter, 39, Strandby
1861, 2601, Jacob Madsen, enkemand og husmand, 40, Akkerup og pige Ane Christiansen, 39, Aae, Sønderby Sogn
1861, 2601, Jens Rasmussen, ungkarl, 39, tjenende i Sarup, født i Søby og pige Ane Kirstine Jensdatter, 31, Sarup
1861, 2202, Jens Nielsen, ungkarl, 41, Stormarken og pige Ane Nielsen, 36, Stormarken
1861, 2303, Hans Rasmussen, ungkarl, 34, Voldtofte Mark og enke Maren Sørensen, 43, Akkerup Mark
1861, 0205, Anders Nielsen, ungkarl, 30, Haagerup og pige Karen Pedersen, 30, Haarby
1861, 1105, Hans Rasmussen, ungkarl, 29, Skallebjerg og pige Caroline Rasmussen, 36, Skallebjerg
1861, 2505, Hans Pedersen, ungkarl, 43, Sarup, født i Kjærum Sogn og pige Ane Jørgensen, 34, Sarup
1861, 1910, Hans Jensen, ungkarl, 31, Nordby, Kjærum Sogn og pige Ane Hansen, 22, Hestehaven
1861, 2809, Anders Pedersen, ungkarl, 28, Strandby Mark og pige Karen Jensen, 36, Strandby
1861, 0211, Peder Andersen, ungkarl og bødker, 33, Ørslev Sogn og pige Ane Cathrine Nielsen, 22, Nellemose Mark
1861, 0911, Niels Madsen, ungkarl og tømrer, 33, Nørrebroby Mark og pige Karen Sørensen, 34, Skallebjerg
1861, 1210, Peder Pedersen, ungkarl, 23, Nellemose og pige Ane Andersen, 28, Dreslette
1861, 0111, Niels Hansen, ungkarl og skolelærer, 26, Landerslev, Sjælland og jomfru Hansine Laurine Kirstine Friis, 18, Haarby
1861, 1511, Jørgen Mouritsen, ungkarl og gaardeier, 28, Løgismoseskov og pige Maren Nielsen, 23, Strandby
1861, 2311, Christian Hansen, ungkarl og husmand, 33, Akkerup Mark og pige Ane Kirstine Hansen, 23, Akkerup Mark
1861, 1412, Anders Nielsen, ungkarl, 22, Søbo og pige Karen Marie Madsen, 18, Skallebjerg
1861, 2112, Peder Hansen, ungkarl og husmand, 32, Skallebjerg og pige Ane Hansdatter, 32, Skallebjerg, født i Dreslette Sogn
1862, 0401, Niels Hansen, ungkarl, 29, Haastrup og pige Kirstine Andersen, 25, Nellemose
1862, 1502, Jørgen Nielsen, ungkarl, 25, Haarby og pige Ane Johanne Larsen, 21, Akkerup
1862, 2504, Ole Andersen, ungkarl, 25, Flemløse Mark og pige Else Kirstine Jensen, 21, Vesemose
1862, 2006, Morten Madsen, ungkarl, 21, Ebberup, Kjærum Sogn og enke Gjertrud Andersen, 28, Stormarken
1862, 0507, Offer Madsen, ungkarl, 33, Svanninge og enke Karen Poulsen, 35, Løgismoseskov
1862, 1810, Peder Hansen Brolund, ungkarl og gaardejer, 53, Brylle Sogn og pige Maren Jørgensen, 39, Kirkemarken
1862, 0811, Anders Andersen, ungkarl og murer, 24, Dreslette og Mette Larsen, 28, Sarup Mark
1862, 1010, Hans Christian Storm Zachariassen, ungkarl, 27, Dorthealund og pige Kirsten Marie Clausen, 19, Løgismoseskov
1862, 1511, Christian Heinrich Theodor Vilhelm v. Syberg, ungkarl og brændevinsbrænder, 40, Faaborg og pige Caroline Jacobsen, 26, Strandby Mark
1862, 1511, Rasmus Hansen, ungkarl og tømrer, 36, Svanninge og pige Maren Jacobsen, 30, Strandby Mark
1862, 0911, Anders Rasmussen, ungkarl, 27, Assens (hjemmehørende i Gamtofte) og pige Sidsel Marie Hansen, 21, Haarby
1862, 1511, Jacob Hansen, ungkarl, 29, Akkerup Præstegaard og pige Gjertrud Marie Pedersen, 27, Skallebjerg
1862, 0412, Lars Rasmussen, ungkarl og husmand, 31, Vesterhæsinge Mark og pige Maren Jørgensen, 30, Kirkemarken
1862, 0312, Niels Nielsen, ungkarl og husmand, 38, Thorøhus og pige Karen Pedersen, 26, Thorøhus
1863, 0703, Jens Larsen, ungkarl, 39, Haarby og pige Karen Rasmussen, 38, Haarby
1863, 1605, Morten Pedersen, ungkarl, 34, Søby-Søby og pige Ane Cathrine Nielsen, 34, Haarby Mark
1863, 1305, Rasmus Hansen, ungkarl, 25, Kjøng – Højrup og pige Kirsten Rasmussen, 39, Strandby Mark
1863, 1605, Hans Jørgensen, ungkarl og træskomand, 30, Nellemose og pige Ane Marie Nielsen, 31, Løgismose
1863, 0606, Hans Hansen, enkemand og husmand, 49, Vesterhæsinge Mark og pige Dorthe Sørensen, 41, Haarby
1863, 2507, Niels Andersen, enkemand og husmand, 43, Løgismoseskov og enke Kirsten Pedersen, 48, Løgismoseskov
1863, 2811, Hans Ejler Rasmussen, enkemand og gaardfæster, 45, Østerby (Svanninge Sogn) og pige Dorothea Madsen, 40, Nellemose
1863, 3012, Hans Peter Lindegaard, enkemand og gaardfæster, 41, Vesterhæsinge og pige Sidsel Hansen, 45, Langedil
1863, 2212, Rasmus Pedersen, ungkarl og husmand, 49, Haarby og pige Birthe Hansdatter, 37, Haarby
1863, 2411, Frederik Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 36, Falsled og pige Ane Kirstine Nielsen, 28, Stormarken
1864, 2301, Peder Jørgensen, ungkarl, 53, Sønderby og enke Ane Jacobsen, 46, Løgismoseskov
1864, 0502, Christian Hansen, ungkarl og træskomand, 28, Aastrup og enke og jordemoder Marie Rasmussen, 30, Sarup (efter brudgommens broder)
1864, 2105, Niels Pedersen, ungkarl og smedesvend, 38, Davinde og pige Johanne Marie Nielsen, 36, Akkerup
1864, 0609, Lars Pedersen, ungkarl og klodsemager, 29, Stormarken og pige Ane Jensen, 32, Stormarken
1864, 1510, Morten Larsen, ungkarl og gaardmand, 38, Sarup og pige Ane Rasmussen, 36, Sarup
1864, 1211, Peder Christensen, enkemand og husmand, 48, Skallebjerg og pige Maren Nielsen, 36, Skallebjerg, født paa Vesterhæsinge Mark
1864, 3012, Niels Nielsen, ungkarl og indsidder, 34, i Strandby, født i Bovense og pige Ane Marie Jespersen, 27, Strandby, født i Norup
1865, 0701, Hans Madsen, ungkarl, 37, Faaborg og pige Ane Kirstine Andersen, 34, Akkerup
1864, 1712, Mads Rasmussen, ungkarl og smedesvend, 30, Strandby, født i Skallebjerg og pige Ane Dorthea Larsen, 25, Strandby, født i Strandby
1865, 1401, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 31, Holte og enke Else Kirstine Jørgensen, 34, Akkerup Mark
1865, 1102, Peder Andersen, ungkarl og gaardmand, 32, Vesemose og pige Karen Simonsen, 32, Nellemose
1865, 1802, Jørgen Andersen, ungkarl, 22, Nellemose, født i Dreslette Sogn og pige Gjertrud Jørgensen, 30, Nellemose
1865, 1702, Hans Madsen, ungkarl, 34, Kjøng, født 1831 og pige Ane Marie Jørgensen, 25, Stormarken, født 1840
1865, 2402, Jens Jensen, ungkarl og skræder, 28, Falsled og enke Karen Jørgensdatter, 40, Strandby
1865, 0605, Jens Larsen, ungkarl, 22, Søholm, født i Ørsted og pige Maren Kirstine Pedersen, 28, Haarby
1865, 0605, Peder Jørgensen, ungkarl, 28, Horne og pige Lovise Mathine Christensen, 31, Haarby, født i Kjøbenhavn
1865, 2705, Hans Christensen, ungkarl, 32, Haarby og pige Ane Marie Rasmussen, 28, Haarby
1865, 0806, Jacob Hansen, ungkarl, 25, Haarby og pige Ane Andersen, 29, Haarby
1865, 1305, Hans Pedersen, ungkarl, 24, Ørsted og pige Dorthea Nielsen, 33, Nellemose Mark
1865, 2006, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardmand, 40, Sarup Mark og pige Karen Marie Larsen, 25, Sarup Mark
1865, 1609, Jørgen Andersen, ungkarl, 24, Strandby Mark og pige Ane Johanne Larsen, 26, Sarup
1865, 0209, Hans Andersen, ungkarl, 31, Strandby og pige Ane Hansen, 22, Strandby
1865, 0610, Erik Pedersen, 29, Thuerup og pige Maren Kirstine Rasmussen, 25, Sarup Mark
1865, 0411, Peder Andersen, ungkarl, 38, Akkerup, Elle og pige Else Marie Hansen, 32, Nellemose
1865, 1011, Rasmus Nielsen, ungkarl, 38, Mullerød, Dreslette Sogn og pige Lene Dorthea Larsen, 35, Sarup Mark
1865, 0411, Rasmus Christian Andersen, ungkarl, 29, Trunderup og pige Ane Christophersen, 34, Skallebjerg
1865, 2810, Jens Heinrich Theodor Schmidt, ungkarl og civilingeniør, 27, Flensborg og jomfru Maren Sophie Hansen, 18, Løgismose
1865, 1011, Peder Pedersen, ungkarl og murermester, 30, Assens og pige Kirsten Olsen, 27, Nellemose Mark
1865, 0912, Rasmus Larsen, enkemand, 39, Akkerup Mark og pige Maren Jørgensen Paaske, 32, Sandholt Lyndelse
1865, 0112, Rasmus Larsen, ungkarl, 30, Haarby og pige Ane Knudsen, 21, Haarby Mark
1865, 0912, Niels Christian Hansen, ungkarl, 30, Aa, Sønderby Sogn og pige Karen Christiansen, 27, Nellemose Mark, født i Dreslette Sogn
1865, 2511, Hans Pedersen, ungkarl, 27, Gamtofte Sogn og pige Ane Kirstine Marcusdatter, 32, Nellemose
1866, 0501, Lars Jensen, ungkarl og fæstegaardmand, 30, Jordløse og pige Ane Kirstine Hansen, 26, Haarby Mark
1866, 2601, Peder Rasmussen, ungkarl, 28, Haarby og pige Kirsten Nielsen, 23, Haarby
1866, 0302, Jørgen Andersen, ungkarl, tømrer og husfæster, 31, Akkerup Mark, født i Verninge og ugift Kirsten Mathiesen, 23, Akkerup Mark, født i Højrup, fader husmand Mathias Pedersen
1866, 0505, Rasmus Knudsen, enkemand, klodsemager og husejer, 42, Haarby Mark, født 1824 i Vesterhæsinge og pige Ane Cathrine Madsdatter, 36, Kirkemarken, født 1830 i Vesemose, Haarby Sogn
1866, 0905, Jørgen Mortensen, ungkarl, 30, Gummerup, født 1836 og pige Dorthe Pedersen, 25, datter af afdøde boelsmand Peder Larsen, Akkerup Mark, født 1841
1866, 2706, Rasmus Frederik Hansen, ungkarl, 41, Svanninge og pige Karen Olsen, 30, datter af husmand Ole Hansen, Nellemose Mark
1866, 2010, Hans Sørensen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Søren Jensen, Strandby og pige Dorthea Sørensen, 36, datter af gaardmand Jacob Sørensen, Nellemose Mark
1866, 0911, Jens Frederiksen, ungkarl, 28, søn af husmand Frederik Hansen, Ebberup og pige Ane Kirstine Madsen, 26, datter af husmand Mads Jensen, Haarby Mark
1866, 2311, Anders Larsen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Lars Simonsen, Brylle Mark og pige Ane Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Hansen Ploug, Toogholm
1866, 1011, Anders Jørgensen, ungkarl, 23, søn af husmand Jørgen Madsen, Nellemose og pige Anne Christiansen, 23, datter af husmand Christian Madsen, Knoldhøjhuset, Kjøng Sogn
1866, 2710, Hans Christensen, ungkarl, 24, søn af indsidder Christen Poulsen, Sallinge, Hillerslev Sogn og pige Christine Caroline Hansdatter Egebo, 32, datter af indsidder Hans Andersen, Hillerslev
1866, 1411, Jens Julius Sel… Andresen Møller, 27, Nybølle, Hillerslev Sogn, stedsøn af gaardmand H. Frederiksen Ellegaard i Trunderup, født i Vesterskjerninge og pige Karen Pedersen, 28, datter af gaardmand Peder Jensen, Skallebjerg
1866, 1611, Jens Jørgensen, ungkarl, 34, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, Kirkemarken og pige Dorthea Hansen, 23, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Strandby
1866, 1711, Lars Mikkelsen, ungkarl, 40, søn af husmand Mikkel Larsen, Vesemose og pige Birthe Cathrine Rasmussen, 27, datter af afdøde husmand Rasmus Pedersen, Sarup
1866, 2411, Hans Petersen, ungkarl, 27, søn af husmand Peter Petersen, Skovkrogen, Dreslette Sogn og pige Ane Cathrine Jørgensen, 24, datter af husmand Jørgen Hansen, Strandby Mark
1866, 3011, Henrik Larsen, enkemand og smed, 48, Haarby og pige Maren Jensdatter, 40, datter af husmand Jens Hansen Skov, Sinekjær
1866, 2212, Rasmus Nielsen, ungkarl, 28, søn af afdøde husmand Niels Rasmussen, Sinekjær og pige Maren Madsen, 27, datter af væver Mads Jensen, Nørrebroby
1866, 2912, Peder Kryssing Hansen, enkemand, 46, Akkerup og pige Karen Marie Adamsen, 31, datter af husmand Adam Nielsen, Ørsted Sogn