Haarby, 1864-1884, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1864-1884, Haarby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 0601, 1401, Lars Jensen, gift huuseier, 92, paa Sarup Mark
1864, 1101, 1801, Niels Peter Jørgensen, 8, søn af huuseier Jørgen Nielsen, i Strandby
1864, 2701, 0402, Niels Rasmussen, gift huusfæster, 49, i Signekjær
1864, 0202, 0702, Peder Pedersen, 8 dage, søn af huuseier Morten Pedersen, paa Haarby Mark
1864, 0502, 1302, Peder Rasmussen Rose, indsidder og almisselem, 62, i Akkerup
1864, 0902, 1602, Lars Hansen, gift, huuseier og bødker, 46, i Veismose
1864, 1802, 2402, Rasmus Rasmussen, almisselem, 66, i Akkerup
1864, 0503, 1303, Lars Mortensen, 3 maaneder, søn af huusfæster Morten Rasmussen, i Haarby
1864, 1803, 2603, Hans Hansen, gift, huuseier og væver, 45, i Strandby
1864, 2403, 3103, Jens Thorsen Jørgensen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Kirstine Eriksen, af Strandby Mark
1864, 0405, 1005, Anders Madsen, gift aftægtsgaardmand, 82, paa Strandby Mark
1864, 2205, 2805, Dødfødt dreng, søn af huuseier og smed Anders Madsen, i Haarby
1864, 2605, 0106, Morten Christophersen, ungkarl, 58, Mosegaarden (Haarby). Gaardmand Hans Christophersens broder
1864, 0406, 0906, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af gaardfæster Peder Nielsen, Haarby
1864, 0606, 0906, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Marie Jespersen, Strandby
1864, 2806, 0307, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen, Signekjær
1864, 0507, 1107, Carl Martin Iversen, 1½, søn af husejer Hans Iversen, Sarup
1864, 2307, 2907, Niels Offersen, enkemand og gaardejer, 66, i Nellemose
1864, 0908, 1508, Hans Hansen, ungkarl og væver, 29, Kirkemarken. Søn af husfæster Hans Hansen
1864, 1308, 1708, Peder Rasmussen, gift husejer, 35, paa Haarby Mark. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, Bregnemose
1864, 0109, 0709, Dreng, 15 minutter, søn af husejer Peder Nielsen, Haarby Mark
1864, 1809, 2409, Philip Nielsen Bang, gift skolelærer, 52, Sarup
1864, 1909, 2709, Jens Jensen, gift aftægtsmand, 61, Vesemose
1864, 2409, 3009, Niels Madsen, 3½, søn af husejer og smed Anders Madsen, Haarby
1864, 2709, 0210, Anders Olesen Andersen, 3 maaneder, søn af husejer Ole Andersen, Vesemose
1864, 2010, 2710, Lars Christian Nielsen, 16, søn af afdøde gaardejer Niels Larsen. Stedfader Lars Sørensen, Løgismoseskov
1864, 1211, 2011, Jørgen Jørgensen, 4 dage, søn af husmand Jørgen Jørgensen Holmegaard, Nellemose Mark
1864, 1011, 1311, Christen Jensen, 3 dage, søn af huseier Jens Hansen, Strandby Mark
1864, 2312, 3012, Hans Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af husejer Jens Jørgen Pedersen, Akkerup Mark
1864, 2312, 01011865, Hans Frederiksen Ellegaard, 3 uger, søn af gaardfæster Frederik Ellegaard, Haarby (Ellegaarden)
1865, 1801, 2301, Adam Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 81, Strandby
1865, 2101, 2901, Christian Hansen, 14 dage, søn af husmand og væver Rasmus Hansen, Nellemose Mark
1865, 2101, 2901, Niels Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Kryssing Hansen, Akkerup
1865, 0803, 1703, Laurits Peter Bang, gift sognepræst, 63, for Haarby Menighed
1865, 0504, 1004, Niels Hansen, 5 og 9 maaneder, søn af husejer Hans Nielsen, Akkerup
1865, 1506, 2006, Otto Andersen, enkemand, aftægtsmand og drager, 76, Haarby
1865, 1906, 2406, Niels Christensen, enkemand og aftægtsmand, 79, Akkerup Mark
1865, 1906, 2506, Rasmus Larsen, ½, søn af ugift Karen Larsen, Nellemose Mark
1865, 2406, 3006, Lars Hansen, ægtemand og gaardejer, 75, Haarby
1865, 0208, 0708, Jørgen Nielsen, gift husmand, 75, Løgismoseskov
1865, 0510, 1110, Jørgen Pedersen, gift husmand, 60½, Kirkemarken
1865, 1810, 2210, Christian Jensen, 4 dage, øn af husejer Peder Jensen, Signekjær
1865, 2110, 2910, Peder Hansen, 6, søn af arbeidsmand Claus Hansen, Sarup
1865, 0311, 0911, Jens Peder Pedersen, 13 uger, søn af boelsmand Peder Nielsen, Strandby Mark
1865, 2111, 2811, Peder Mortensen, 11, søn af husfæster og murer Morten Rasmussen, Haarby
1865, 0412, 0912, Elias Pedersen, gift husfæster, 64, Signekjær
1866, 0502, 1002, Frederik Christian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Christian Hansen, Sarup
1866, 0103, 0703, Jacob Rasmussen, gift husmand, 66, Strandby Mark
1866, 0103, 0803, Hans Hansen, ungkarl, 28, Haarby Mark. Søn af husmand Hans Jørgensen
1866, 2103, 2803, Jørgen Svendsen, gift aftægtshusmand, 92½, Stormarken
1866, 0405, 1105, Anders Laurits Andersen, 2, søn af husmand Hans Andersen, Akkerup
1866, 2105, 2705, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Nielsen, Strandby Mark
1866, 1807, 2407, Hans Pedersen Rose, enkemand og aftægtshusmand, 81, Haarby
1866, 0408, 1008, Dødfødt dreng, søn af indsidder Thor Nissen Jensen Skjønnemand Jørgensen, Strandby Mark
1866, 1308, 2008, Søren Andersen Møller, gift boelsmand, 43, Skallebjerg
1866, 2809, 0410, Jørgen Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 78, Skallebjerg
1866, 1411, 1811, Jens Peder Pedersen, 5 uger, søn af gaardmand Peder Nielsen, Strandby Mark
1866, 1512, 2112, Udøbt dreng, 1 dag, søn af proprietær Hansen, Løgismose
1866, 2612, 02011867, Jens Hansen Larsen, ½, søn af husmand Hans Larsen, Strandby
1866, 2812, 05011867, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, Lysemose, Sarup Mark
1867, 1501, 2101, Anders Johansen Aarosin, gift husmand, 70, Strandby
1867, 1601, 2301, Niels Larsen, enkemand, kvæghandler og gaardmand, 72, Stormarken
1867, 3001, 0502, Peder Rasmussen, 9 maaneder, søn af husmand Hans Christian Rasmussen, Sarup Mark
1867, 2801, 0302, Christen Johansen, gift husfæster, 67, Haarby
1867, 2801, 0502, Hans Jørgensen, gift husmand, 62, Nellemose Mark
1867, 0302, 0802, Rasmus Pedersen, gift husfæster, 48, Løgismose Mark
1867, 0702, 1502, Rasmus Nielsen, gift boelsmand, 46, Strandby Mark
1867, 1402, 2002, Rasmus Sørensen, 5 uger, søn af husmand Hans Sørensen, Haarby
1867, 2802, 1003, Hans Sørensen Madsen (tvilling), 5 dage, søn af husmand Niels Madsen, Skallebjerg
1867, 0903, 1303, Mads Frederiksen (tvilling), 3 uger, søn af husmand Jens Frederiksen, Hesthaven
1867, 1303, 2103, Erik Karstensen, gift husmand, 58, Stormarken
1867, 1106, 2206, Jens Olsen Andersen, 2, søn af husmand Ole Andersen, Vesemose
1867, 2307, 2907, Lars Larsen Lunde, gift aftægtshusmand, 74, Akkerup
1867, 0608, 1208, Peder Rasmussen Knild, gift boelsmand, 57, Strandby Mark
1867, 2409, 2909, Mads Hansen, 6½, søn af husmand Hans Rasmussen, Løgismoseskov
1867, 2809, 0410, Anders Frederiksen Ellegaard, 1, søn af gaardmand og sognefoged Frederik Frederiksen Ellegaard, Haarby
1867, 0811, 1711, Dødfødt dreng, søn af inderste Mads Danielsen, Sinekjær
1867, 1511, 2111, Rasmus Hansen, gift husmand, forhen skrædder og høker, 49, Akkerup
1868, 0302, 1002, Rasmus Jørgensen, gift, forhen gaardmand i Strandby og sidst husmand, 50, paa Strandby Mark
1868, 2702, 0703, Peder Rasmussen, ungkarl, 36½, hos broderen Hans Rasmussen, i Kirkemarken. Søn af hjulmand Rasmus Mikkelsen
1868, 1603, 2103, Marcus Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, Strandby
1868, 1605, 2205, Jørgen Andersen Holmegaard, gift gaardmand, 85, Strandby
1868, 1306, 1706, Niels Peder Pedersen, 14 dage, søn af gaardmand Peder Nielsen, Strandby Mark
1868, 2806, 0307, Anders Rasmussen, ungkarl, 30, Skallebjerg. Søn af gaardmand Rasmus Hansen
1868, 0907, 1407, Anders Thomsen, gift husfæster, 68, Haarby
1868, 2309, 2909, Jørgen Hansen, gift husfæster, 71, Strandby Mark
1868, 1012, 1712, Jørgen Sørensen, gift gaardmand, 49, Strandby Mark
1868, 1212, 1712, Jens Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, Slaaentorn
1868, 2912, 06011869, Jørgen Jørgensen, gift aftægtsgaardmand, 81, Kirkemarken
1868, 2005, 2305, Dreng, ½ time, søn af ugift Karen Christiansen, i Ballegaarden. Født i dølgsmaal
1869, 1201, 1701, Marius Jørgensen, 6 uger, søn af husmand Jørgen Nielsen, Akkerup Mark
1869, 2101, 2701, Lars Peter Jensen, ½, søn af husmand Jens Hansen, Haarby Mark (Lucila)
1869, 1402, 2102, Hans Jensen, 4 uger, søn af husmand Jens Jørgensen Holmegaard, i Strandby
1869, 2802, 0503, Christian Peder Hansen, gift indsidder og hørsvinger, 29, Skallebjerg
1869, 1303, 1703, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Mortensen, Skallebjerg
1869, 2603, 0204, Peder Rasmussen, gift gaardmand, 54, Strandby Mark (Lillebæk)
1869, 1405, 1805, Dødfødt dreng, søn af bager Nielsen, Haarby
1869, 1109, 1509, Peder Nielsen Elmelunde, 3 maaneder, søn af husmand Niels Madsen Elmelunde, af Akkerup Mark
1869, 1010, 1510, Christopher Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 80, Løgismoseskov
1869, 1112, 1512, Dødfødt dreng, søn af sognefoged Ellegaard, i Haarby
1870, 1501, 2001, Jens Peder Jensen, gift husejer, 39, Haarby
1870, 1901, 2301, Peder Pedersen Gamby, gift, murer og borger, 34, i Assens. Tidligere indsidder i Akkerup
1870, 2401, 3001, Peder Jørgensen, 7, søn af afgangne husmand Jørgen Hansen og Mette Pedersen, Strandby
1870, 2801, 0302, Rasmus Rasmussen, ½, søn af gaardmand Wincents Riber Rasmussen, af Skallebjerg
1870, 2402, 0303, Peder Mortensen, 6½, søn af husmand Peder Mortensen, Haarby Linien
1870, 2702, 0503, Anders Jensen, enkemand og aftægtshusmand. 84, Sarup. Michel Skrædders svigerfader
1870, 1603, 2303, Mads Christian Hansen, 1 dag, søn af Karen Hansen, af Løgismoseskov
1870, 2304, 2904, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, Akkerup
1870, 0805, 1305, Hans Jørgen Jensen, 1½, søn af husmand Rasmus Jensen, Haarby Lucien
1870, 1005, 1505, Jens Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 72, Skallebjerg (Ravns Hus)
1870, 0106, 0806, Jørgen Jørgensen, gift husmand, 70, Strandby Mark
1870, 0606, 1006, Peder Christiansen, gift indsidder og Dannebrogsmand, 34, Haarby
1870, 1406, 2006, Peder Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 82, Nellemose
1870, 0407, 0907, Ole Julius Olsen, 6, søn af skrædder Hans Olsen, Strandby Mark
1870, 0310, 0710, Jørgen Poulsen Andersen, gift skomager, 63½, Haarby
1870, 1110, 1610, Jørgen Nielsen, gift husmand, 31, tjente hos gaardmand Rasmus Larsen, i Haarby. Fra Hundslev paa Als
1870, 2311, 2711, Hans Peter Madsen, 8 uger, søn af husmand Peder Madsen, af Haarby
1870, 1912, 2712, Rasmus Rasmussen Friis, gift gaardmand, 67, Haarby
1870, 1212, 2012, Jens Nielsen, 23 uger, søn af husmand Niels Jensen, af Holte i Kjøng Sogn. Hos husmand Mads Jensen, i Kirkemarken. Af Holte, Kjøng Sogn
1871, 1901, 2601, Henrik Larsen, gift, husejer og smed, 52, Haarby
1871, 2701, 0502, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Pedersen, af Strandby Mark
1871, 1202, 1902, Niels Jørgensen, ugift, 66, i pleje hos broderen husmand Rasmus Jørgensen, Kirkemarken
1871, 1802, 2502, Peder Andersen, gift aftægtshusmand, 82, paa Strandby Mark
1871, 2702, 0603, Hans Christian Næss, gift dyrlæge, 34, i Haarby. Født i Norge
1871, 2802, 0603, Peder Jørgensen, gift husmand, 41, Løgismoseskov
1871, 1204, 1604, Christopher Christophersen, 2 timer, søn af gaardmand Lars Christian Christophersen, af Skallebjerg
1871, 1505, 2005, Johan Hansen, ugift tjenestekarl, 26, i Akkerup. Født 1844. Søn af Hans Hansen (Been)
1871, 2605, 0206, Lars Jørgensen, gift gaardmand, 68, Kastebol i Kirkemarken
1871, 1106, 1706, Lars Mouritzen, gift husmand og væver, 65, i Haarby
1871, 1406, 1806, Dreng, 1 time, søn af ugift Johanne Jacobsen, af Strandby Mark
1871, 2107, 2607, Jens Jørgensen, gift aftægtsgaardmand, 79, i Strandby
1871, 1108, 1708, Rasmus Andersen, 11, søn af afdøde husejer og snedker Anders Hansen, Akkerup Mark
1871, 1508, 1908, Johan Gustavsen, ugift husejer og væver, 60, i Haarby
1871, 1408, 1908, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jørgensen og Ane Marie Nielsen, Nellemose Mark
1871, 1609, 2109, Jens Nielsen, ugift, 24, Løgismoseskov. Født 1831. Søn af gaardmand Niels Larsen. Stedsøn af gaardmand Lars Sørensen
1871, 0810, 1410, Jørgen Nielsen, gift gaardejer og kvæghandler, 32, Haarby Stormark
1871, 2810, 0211, Carl Mathias Amstrup, husmand, 6 dage, søn af husmand Niels Amtrup Sørensen, paa Haarby Stormark
1871, 0711, 1211, Søren Sørensen (tvilling), 1 dag, søn af ugift Dorthea Sørensen, paa Strandby Mark
1871, 0711, 1211, Christian Sørensen (tvilling), 1 dag, søn af ugift Dorthea Sørensen, paa Strandby Mark
1871, 1811, 2611, Niels Christian Nielsen, 1½, søn af ugift Ane Marie Christiansen, af Sønderbroby. I pleje i Tøjhuset i Skallebjerg
1871, 1912, 2712, Niels Peter Pedersen, 26, paa Haarby Mark. Søn af husmand Peder Nielsen
1871, 2612, 02011872, Peder Hansen, tømrer og husejer, 42, i Skallebjerg
1872, 2701, 0102, Udøbt dreng, 1 time, søn af gaardmand Morten Petersen, Haarby
1872, 3001, 0602, Anders Jørgensen, gaardejer, 64, paa Strandby Mark (Riisbjerg)
1872, 0203, 0603, Niels Nielsen, 5 maaneder, søn af ugift Ane Marie Nielsen, Pilegaarden i Haarby
1872, 1303, 2003, Lars Christensen, 6 uger, søn af husmand Niels Jørgen Christensen, af Skallebjerg
1872, 2504, 0205, Lars Pedersen, 21, paa Strandby Mark. Søn af Peder Rasmussen Lillebæks enke
1872, 1506, 2006, Hans Hansen Langemose, 69, i Haarby
1872, 2906, 0407, Anders Nielsen, gaardmand, 62, i Sarup
1872, 0807, 1107, Jens Jensen, 4 maaneder, søn af ugift Jensine Jensen, paa Fattiggaarden
1872, 2707, 3107, Jacob Møller, 3 uger, søn af snedker Anton Ludvig Møller, i Akkerup
1872, 0808, 1208, Anders Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, i Strandby
1872, 2008, 2608, Jens Jørgensen Holmegaard, gift husmand, 53, i Strandby
1872, 0809, 1209, Anders Jørgensen Holmegaard, gift gaardejer, 57, i Strandby
1872, 1209, 1609, Mads Jørgen Hansen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardejer Hans Madsen, af Nellemose
1872, 1709, 2209, Christian Frits Pedersen, 1 og 3 maaneder, plejebarn af husfæster Jørgen Nielsen, af Haarby Mark
1872, 2709, 0210, Dødfødt dreng, søn af skibskaptajn Jørgen Rasmussen Storm, af Haarby
1872, 2910, 0311, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Petersen, af Strandby Mark
1872, 0311, 0611, Lars Jørgen Larsen, ½, søn af husmand og væver Lars Larsen Lunde, i Akkerup
1872, 2811, 0512, Peder Pedersen, ugift væversvend, 21, paa Strandby Mark. Søn af husmand Peder Allerup
1872, 1112, 1512, Udøbt dreng, 3 dage, søn af husmand Lars Hansen, i Strandby
1872, 1712, 2312, August Christian Heinrich Illemann, felberedersvend, 20. Født 1852 paa Næsbyholm 1852. Søn af afgangne schæfer Illemann og Caroline Illemann f. Rasmussen, paa Lærkenborg
1872, 2412, 3012, Rasmus Rasmussen, 6, søn af gaardejer Peder Rasmussen, af Haarby
1873, 0501, 1101, Jens Hansen Skov, enkemand og aftægtshusmand, 68, i Signekjær
1873, 0601, 1101, Peder Mortensen, gift husmand, 41, paa Haarby Mark
1873, 2001, 2701, Lars Larsen Lunde, gift husfæster og væver, 35, i Akkerup
1873, 0102, 0902, Mads Peder Jensen (tvilling), 1 dag, søn af gaardmand Jens Jensen, af Haarby
1873, 2102, 2602, Jørgen Larsen, 6 uger, søn af ugift Birthe Jørgensen, af Strandby
1873, 0705, 1305, Peder Hansen, aftægtshusmand, 67, paa Sarup Mark
1873, 2805, 0206, Hans Jensen, ½, søn af Karen Jensen, af Strandby Mark
1873, 1106, 1806, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 90, i Nellemose
1873, 2006, 2506, Christian Hansen, gift med jordemoderen, klodsemager og jordbruger, 38, i Sarup
1873, 0311, 0811, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79, i Haarby
1874, 2401, 2901, Jørgen Hansen Lejmann, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, paa Strandby Mark
1874, 2901, 0802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Ludvig Hansen, paa Strandby Mark
1874, 0602, 1302, Lars Hansen, ungkarl, 88, havde ophold hos broderen gaardmand Knud Hansen, af Tøjsted
1874, 0802, 1602, Jørgen Hansen Bech, gift aftægtsgaardmand, 85, i Stormarken
1874, 2003, 2603, Peder Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 81, Haarby
1874, 2703, 0304, Poul Henrik Nielsen, gift almisselem, 73, Akkerup Mark
1874, 1405, 2205, Diderik Jensen, gift husfæster, 60, Akkerup Mark
1874, 0306, 1006, Poul Poulsen, enkemand og fattiglem, 87, Haarby
1874, 0506, 1006, Hans Christophersen, gift gaardfæster, 57, i Haarby
1874, 1006, 1506, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, Strandby Mark
1874, 1806, 2306, Mads Mikkelsen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Haarby
1874, 0907, 1407, Anders Jørgensen, gift husejer, 66, Haarby Mark
1874, 1107, 1707, Niels Madsen Davidsen, gift indsidder, 35, i Skallebjerg
1874, 0508, 1008, Christoffer Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, i Skallebjerg
1874, 2709, 0210, Hans Christian Peder Hansen, 4½, søn af husejer Niels Hansen, Akkerup Mark
1874, 1510, 2210, Jørgen Rasmussen, 1½, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen Holmegaard, i Akkerup
1874, 2510, 3110, Hans Hansen, 16½, søn af Rasmus Hansen, Nellemose
1874, 0611, 1111, Mads Hansen, 11, søn af husmand Claus Hansen, Sarup Mark
1874, 2712, 02011875, Lars Hansen Larsen, 8, søn af gaardejer Rasmus Larsen, Haarby
1875, 1501, 2101, Hans Rasmus Hansen, gift og forhen gartner, 72, i Nellemose
1875, 2101, 2401, Dødfødt dreng, søn af skipper Peder Munk Hansen, Skovkrogen
1875, 2301, 3001, Rasmus Nielsen, gift husejer, 70, i Haarby
1875, 2401, 3101, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Vincens Riber Rasmussen, Skallebjerg
1875, 0402, 1102, Philip Leonhard Svinding, 6½, søn af skolelærer Svinding, Sarup Skole
1875, 2702, 0703, Peder Pedersen, 14 dage, søn af ugift [Birthe Marie Nielsen], Strandby. Født 13.2
1875, 0403, 1203, Jens Hansen, ugift bondekarl, 69, i Strandby
1875, 2203, 3103, Niels Jørgen Jørgensen Holmegaard, 14 dage, søn af gaardmand Lars Jørgensen Holmegaard, i Strandby
1875, 2503, 0104, Morten Hansen, 6, søn af husmand og snedker Mathias Hansen, i Nellemose  
1875, 0807, 1107, Anders Christian Jørgensen, 4 uger, søn af ugift Maren Andersen, i Strandby
1875, 1007, 1407, Hans Jørgen Jensen, 9 maaneder, søn af husmand Jens Jensen, i Kirkemarken
1875, 2607, 3107, Niels Nielsen, enkemand, aftægtsmand og forhen smed, 83, i Akkerup
1875, 1009, 1609, Axel Marcus Andersen, 2, søn af gjæstgiver Jens Andersen, i Haarby
1875, 1309, 1809, Peder Nielsen, gift landmand, 66, Strandby Mark
1875, 1709, 2109, Jens Hansen Højsgaard, gift daglejer, 50, paa Strandby Mark
1875, 2709, 0210, Mads Nielsen Madsen, 11, søn af husejer Niels Madsen, Skallebjerg
1875, 0311, 0911, Jacob Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 78, Nellemose Mark
1876, 2201, 2901, Mads Nielsen Bech, gift gaardmand, 70, i Strandby
1876, 0703, 1403, Rasmus Knudsen, gift, husejer og klodsemager, 52, Haarby Mark
1876, 1003, 1503, Johannes Pedersen, 13 dage, søn af gaardmand Anders Pedersen, Løgismoseskov
1876, 1303, 1803, Jørgen Pedersen, ugift husejer og drejer, 31, i Nellemose
1876, 0404, 1004, Anders Hansen, gift aftægtsgaardmand, 84, Akkerup Mark
1876, 1804, 2604, Henrik Jørgensen, gift dagleier, 51, Akkerup Mark
1876, 2004, 2604, Niels Peter Hansen, ugift, 33, Haarby Mark. Søn af snedker Hans Hansen
1876, 2105, 2805, Lars Madsen, ½ dag, søn af indsidder Peder Madsen, Haarby Mark
1876, 2405, 3105, Rasmus Jørgensen Holmegaard, gift gaardfæster, 49, i Akkerup
1876, 0606, 1306, Lars Hendriksen, ungkarl skomager, 24, Akkerup Mark
1876, 2006, 2406, Frederik Hansen, 9, søn af indsidder Hans Hansen, Strandby
1876, 0308, 0808, Lars Hansen Bech, gift aftægtsgaardmand, 82, Haarby
1876, 0511, 1211, Oscar Theodor Marius Pedersen, 12 timer, søn af snedker Mads Christian Pedersen, Akkerup Mark
1876, 1411, 1911, Peter Petersen, 10 maaneder, søn af husmand Ivar Petersen, Haarby
1876, 3011, 0712, Lars Johansen, gift husmand, 66, Skallebjerg
1876, 1412, 1712, Frederik Larsen, 7 uger, søn af dagleier Jens Larsen, Nellemose Mark
1876, 2912, 06011877, Lars Hansen, gift smed og aftægtsmand, 74, i Strandby
1877, 1801, 2601, Peder Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Kirkemarken
1877, 0502, 1202, Niels Christoffer Hansen, 5 maaneder, søn af ugift Karen Kirstine Nielsen, Signekjær
1877, 0902, 1602, Lars Madsen, 10 maaneder, søn af gaardmand Mads Madsen, Skallebjerg
1877, 1002, 1602, Theodor Julius Thimc, ugift maler, 56, i Signekjær
1877, 2702, 0403, Johannes Winther Hansen, 1, søn af skomager Peder Hansen, Haarby
1877, 1704, 2304, Jørgen Andersen, ungkarl, 29, i Haarby. Søn af afdøde smed Anders Larsen
1877, 2804, 0805, Hans Hansen, gift urmager og huseier, 60, i Stormarken
1877, 1705, 2105, Mads Nielsen, 7 timer, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Signekjær
1877, 2005, 2505, Hans Christian Rasmussen, gift husmand, 56, Sarup Mark
1877, 1906, 2506, Anders Pedersen, gift gaardmand, 37, af Løgismoseskov
1877, 0408, 1208, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Erik Larsen, Haarby
1877, 1610, 2210, Poul Rasmussen, gift husejer, 51, i Haarby
1877, 0911, 1411, Anders Nielsen, gift huseier, 64, paa Nellemose Mark
1877, 0412, 1012, Niels Jensen, enkemand og aftægtsmand, 79, Strandby Mark
1877, 0812, 1412, Johan Heinrich Krømmelbein, enkemand og pensioneret toldassistent, 66, Haarby
1877, 1112, 1812, Mads Pedersen, ungkarl og aftægtsgaardmand, 72, Haarby
1877, 2912, 04011878, Mikkel Rasmussen, gift gaardfæster, 53, Akkerup Mark
1878, 0201, 09011878, Lars Hansen, 4, søn af husmand Peder Hansen, Sarup
1878, 2402, 0203, Rasmus Nielsen, enkemand og mølleejer, 81, i Haarby
1878, 1103, 1703, Jørgen Nielsen, ½, søn af husmand Hans Nielsen, Signekjær
1878, 2703, 0304, Jens Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 80, Kirkemarken
1878, 0904, 1604, Carl Tønder Berg, enkemand og partikulier, 74, Nellemose
1878, 1705, 2405, Peder Hansen, gift husmand, 70, Strandby Mark
1878, 0406, 1106, Niels Madsen Elmelund, gift boelsmand, 39, Akkerup Mark
1878, 2406, 2906, Lars Jacobsen, enkemand og aftægtshusmand, 93, Haarby
1878, 3006, 0507, August Frederik Vilhelm Henriksen, 9 maaneder, søn af ugift Adolphine Augusta Emilie Weiglin. Plejefader sadelmager Weiglin, i Sarup
1878, 0807, 1207, Henrik Peter Madsen, lærling hos bager Nielsen, 17, Haarby
1878, 2607, 0108, Jørgen Madsen, ugift rekrut ved 7 Btl. 1 Comp. i Nyborg, 23, Strandby Mark. Søn af afdøde gaardmand Mads Nielsen Bech
1878, 1508, 2008, Peder Christensen, gift husejer, 62, i Skallebjerg
1878, 3008, 0409, Anders Larsen, gift husfæster, 50, i Haarby
1878, 2609, 0310, Anders Henriksen, enkemand og husfæster, 78, i Haarby
1878, 3009, 0510, Rasmus Nielsen, gift husmand, 42, i Sarup
1878, 0610, 1310, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Christensen, Nellemose Mark
1878, 1911, 2511, Rasmus Larsen, gift aftægtshusmand, 67, Strandby Mark
1879, 1001, 1801, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 98, Haarby
1879, 2202, 0203, Rasmus Andersen, 5 uger, søn af ugift Rasmine Andersen, Akkerup Mark
1879, 0903, 1503, Hans Jørgen Pedersen, 3½, søn af blikkenslager Peder Hansen, Akkerup Mark
1879, 2203, 2803, Morten Hansen, gift husfæster, 78, paa Haarby Mark
1879, 2503, 0104, Peder Andersen, gift, forhen smed og husmand, 68, Nellemose
1879, 0905, 1505, Hans Rasmussen Friis, ugift kvæghandler, 37. Søn af Hans Rasmussen (Friis), i Haarby
1879, 2305, 2905, Rasmus Sørensen, enkemand og husejer, 65, i Akkerup
1879, 2705, 0306, Anders Jensen, enkemand og almisselem, 81, Akkerup
1879, 1606, 2106, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 78, Strandby
1879, 2806, 0307, Rasmus Mortensen, 2, søn af gaardejer Morten Pedersen, i Haarby
1879, 0106, 0506, Dødfødt dreng, søn af Hans Andersen, i Strandby
1879, 0107, 0607, Niels Hansen, gift fattiglem, 63, Sarup Fattighus
1879, 3007, 0508, Rasmus Jensen, enkemand, aftægtshusmand og drejer, 74, Haarby Mark
1879, 1908, 2508, Jens Jensen, gift husmand, 64, i Haarby
1879, 1110, 1710, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 45, Haarby
1879, 1611, 2211, Rasmus Rasmussen Friis, ungkarl og gaardejer, 36, i Haarby
1879, 0612, 1212, Hans Madsen Nielsen, 5, søn af husejer Hans Nielsen, Signekjær
1879, 2412, 3012, Niels Hansen, 15, søn af husmand og møllersvend Hans Hansen, i Strandby
1880, 1801, 2401, Lars Pedersen, 14, søn af afdøde husmand Peder Hansen. Stedfader husmand Niels Jensen, Skallebjerg
1880, 0302, 1002, Lars Jensen, ungkarl, 23, i Ellegaardshuset. Søn af husmand Jens Larsen
1880, 1203, 1603, Hans Sørensen, 11 uger, søn af kjøbmand Julius Sørensen, i Haarby
1880, 1503, 2203, Lars Christian Madsen, gift husmand, 33, i Akkerup
1880, 1405, 2005, Peder Nielsen, enkemand og husmand, 57, i Nellemose
1880, 1705, 2305, Peder Nielsen, 1, søn af indsidder Peder Nielsen, Strandby Mark
1880, 2205, 2705, Jørgen Jensen Adolf Nielsen, 5½, søn af husmand Peder Nielsen, Haarby Mark
1880, 2705, 0206, Peder Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 70, Skallebjerg
1880, 0906, 1306, Anders Larsen Øxnebjerg, 11, søn af indsidder Lars Andersen Øxnebjerg, Løgismoseskov
1880, 0807, 1407, Lars Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 82, Strandby
1880, 1707, 2607, Udøbt dreng, søn af ugift Karen Pedersen, Løgismose
1880, 1710, 2310, Anders Peter Nielsen, 5, søn af kjøbmand Christen Nielsen, Strandby
1880, 1910, 2610, Lars Christian Hansen, gift indsidder, 49, Akkerup Mark
1880, 0211, 0911, Hans Andersen, enkemand og husejer, 70, i Haarby
1880, 0811, 1511, Jens Andersen, gift gæstgiver, 43, i Haarby
1880, 1612, 2312, Hans Hansen, gift proprietær og ejer, 72, af Løgismose
1880, 2212, 2912, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, Skallebjerg
1880, 2712, 02011881, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Christensen, Nellemose Mark
1881, 1201, 2001, Johannes Jørgensen Stokkebro, gift, husejer og fragtmand, 40, Haarby Mark
1881, 2701, 0402, Niels Espensen, ugift, 21, Strandby Mark. Søn af gaardmand Espen Rasmussen
1881, 2403, 3103, Lars Gormsen, gift husmand, 67, i Nellemose
1881, 2603, 0104, Rasmus Jørgensen, 11 maaneder, søn af boelsmand Morten Jørgensen Holmegaard, Strandby Mark
1881, 3103, 0704, Rasmus Hansen, gift husmand, 60, Nellemose Mark
1881, 0304, 0804, Peder Larsen, gift husmand, 51, i Signekjær
1881, 2404, 3004, Peder Pedersen, gift husmand, 67, Kirkemarken
1881, 0806, 1406, Jørgen Jensen, gift gaardmand, 53, Strandby
1881, 1006, 1606, Hans Jørgen Nielsen, ugift tjenestekarl, 40, i Strandby
1881, 1407, 2007, Peder Mortensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 93, Haarby
1881, 2307, 2307, Peder Kryssing Hansen, gift husejer, 61, i Akkerup
1881, 0408, 1008, Christian Jensen, 9 maaneder, søn af gaardejer Hans Jensen, i Hestehaven
1881, 2109, 2509, Laurits Christian Emil Meldal, 3, søn af detailist Andreas Meldal, i Haarby
1881, 2409, 2909, Jørgen Peder Hansen, 3, søn af husejer og snedker Hans Hansen, Haarby Mark
1881, 0110, 0610, Morten Rasmussen, 20 uger, søn af husejer og træskomand Niels Rasmussen, Haarby
1881, 2410, 2810, Poul Hansen, 5, søn af kjøbmand P. Hansen, i Haarby
1881, 2610, 3110, Jacob Møller, 3 og 9 maaneder, søn af snedker Anton Ludvig Møller, Akkerup
1881, 0811, 1411, Hans Mortensen Lindegaard, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, Haarby
1881, 1611, 2011, Lars Christian Larsen, 16 uger, søn af ugift Ane Sofie Zachariassen, i Assens. Plejebarn hos husmand Peder Pedersen Storm, Signekjær
1881, 0312, 0812, Johan Peder Andreas Meldal, 6, søn af detailist Andreas Meldal, Haarby
1881, 0512, 1212, Hans Jensen, gift gaardmand, 72, af Haarby
1882, 0402, 1002, Peder Andersen, enkemand, aftægtsmand og bødker, 72, i Strandby
1882, 1602, 2302, Hans Olsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Hestehaven, Haarby Mark
1882, 2302, 0203, Ole Hansen, ugift aftægtsmand, 81, Løgismoseskov
1882, 3103, 0504, Niels Martin Johan Elias Larsen, 12, søn af husmand Jens Larsen, Nellemose
1882, 3103, 0704, Anders Nielsen Skydebjerg, ugift fattiglem, 72, Haarby Fattiggaard
1882, 0604, 1304, Søren Hansen, gift husmand, 43, Nellemose Mark
1882, 1204, 1804, Jens Philip Andreasen, 3 og 9 maaneder, søn af ugift Ane Sofie Andreasen, Haarby Fattiggaard
1882, 2904, 0305, Frederik Vilhelm Rasmussen, 3, søn af husejer Rasmus Nielsen, Løgismoseskov
1882, 0806, 1206, Hans Jørgen Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Morten Hansen, Strandby
1882, 1006, 1506, Jørgen Jespersen, ugift indsidder, 83, Haarby
1882, 0607, 1107, Rasmus Madsen, ugift klodsemager, 35, boede i Haarby fos forældrene. Havde bolig i Odense
1882, 1009, 1409, Adam Poulsen, gift, indsidder og blikkenslager, 51, Akkerup
1882, 2109, 2509, Anders Christian Andersen, 3½, søn af indsidder Søren Andersen, Løgismoseskov
1882, 1810, 2310, Jørgen Andersen, 16, søn af husmand Anders Rasmussen, i Sarup
1882, 2910, 0611, Jørgen Hansen, ugift, 43, Haarby
1882, 0312, 0912, Christen Andersen, enkemand og aftægtsmand, 80, Nellemose Mark
1882, 2212, 3012, Jens Hansen, ugift, 70, i Sarup
1883, 1603, 2403, Niels Peter Nielsen, 2, søn af ugift Dorthea Nielsen, Strandby
1883, 1903, 2403, Niels Pedersen, gift husmand, 66, Strandby
1883, 0904, 1604, Poul Anton Bernhard Christensen, 8, søn af gaardmand Lars Peter Christensen, Akkerup
1883, 0305, 0905, Peter Poulsen, 5 timer, søn af ugift Elisabeth Poulsen, Akkerup
1883, 0805, 1505, Jens Jørgensen, ugift, 22, Skallebjerg. Søn af gaardmand Jørgen Mortensen
1883, 0306, 0806, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 67, Jordløse Mark
1883, 1006, 1506, Lars Sørensen Lok, enkemand, 58, Haarby Fattiggaard
1883, 2707, 0208, Hans Larsen, gift væver, 62, Haarby
1883, 0508, 1108, Jørgen Rasmussen Rose, enkemand og gaardmand, 68, Akkerup
1883, 2310, 2710, Hans Jørgensen, enkemand, aftægtsmand og tidligere tømrer, 78, Haarby
1883, 2910, 0311, Peter Martin Andersen, 1½, søn af husmand Jørgen Andersen, Strandby
1884, 0402, 1002, Johannes Peter Steffensen, 2 uger, søn af ugift Ane Mare Olesen, Haarby
1884, 0103, 0803, Mads Larsen, gift gaardmand, 71, i Nellemose
1884, 0203, 0803, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Kirstine Hansen, Haarby
1884, 3004, 0605, Christian Jørgen Jørgensen, 17, søn af husmand Peter Jacob Jørgensen, Akkerup Mark
1884, 0205, 0505, Niels Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 69, Akkerup Mark
1884, 0505, 1005, Rasmus Axel Rasmussen, 7 maaneder, søn af Karen Rasmussen, Akkerup
1884, 1805, 2205, Jens Hansen Jørgensen, 1, søn af husmand Peter Jacob Jørgensen, Akkerup Mark
1884, 1906, 2406, Christian Mortensen, 17, søn af gaardejer Morten Pedersen, Haarby
1884, 0807, 1407, Anders Hansen, ugift, 24, Hellemose Mark. Plejesøn af husmand Jens Andersen
1884, 2007, 2407, Rasmus Olsen, gift husmand, 75, Strandby
1884, 1908, 2508, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, Strandby
1884, 2910, 0411, Jørgen Jørgensen, 17, søn af gaardmand Jens Jørgensen, Haarby
1884, 0611, 1211, Hans Olsen, gift husejer, 59, Løgismoseskov
1884, 0312, 1212, Dødfødt dreng, søn af Niels Hansen, Strandby
1884, 3112, 0501, Niels Nielsen Præstekjær, 15, søn af smed Niels Nielsen Præstekjær, Haarby
1864, 0201, 0901, Maren Johansdatter, enke og almisselem, 66, i Haarby. Huuseier Søren Pedersen
1864, 1101, 1801, Ane Cathrine Mathiassen, 2½, datter af huuseier og snedker Mathias Pedersen, i Stormarken
1864, 1801, 2501, Ane Cathrine Pedersen, enke, 73, i Løgismoseskov. Huusmand Hans Rasmussen
1864, 0802, 1602, Karen Jacobsdatter, enke og almisselem, 84, i Haarby Fattighuus. Huusfæster Jens Hansen af Haarby
1864, 1702, 2402, Ane Johanne Jensen, 2½, datter af ugift Karen Jørgensen, i Haarby
1864, 1802, 2602, Frederikke Eva Frantzen, enke og almisselem, 83, i Haarby. Skomager Christian Pedersen
1864, 2902, 0603, Maren Andersen, ½, datter af gaardeier Anders Jørgensen, paa Strandby Mark
1864, 1903, 2603, Ane Christensdatter, 69, i Strandby. Huusmand Jørgen Jørgensen
1864, 0405, 1105, Karen Hansdatter, enke, 80, i Løgismoseskov. Huusmand Anders Hansen
1864, 2305, 2805, Karen Christensdatter, 68, i Strandby. Aftægtshuusmand Peder Pedersen
1864, 0406, 0906, Pige (døde strax), datter af ugift Ane Pedersen, i Haarby
1864, 0407, 0807, Karen Nielsdatter, ugift almisselem, 69, ophold hos huuseier Lars Nielsen, i Strandby
1864, 0407, 1107, Ane Cathrine Terkildsen, pige, 25, ophold hos broderen gaardeier Jørgen Terkildsen, i Nellemose
1864, 0807, 1307, Birthe Marcusdatter, 54, i Strandby. Gaardeier Anders Hansen
1864, 0408, 0808, Hansine Christine Larsen, 2½, datter af huuseier Hans Larsen, af Akkerup Mark
1864, 1608, 2008, Birthe Marie Hansen, 12, datter af huuseier Hans Peter Jørgensen, paa Strandby Mark
1864, 2010, 2310, Dødfødt pige, datter af gaardeier Niels Pedersen, i Haarby
1864, 3010, 0711, Caroline Rasmussen, 39, i Skallebjerg. Huuseier Hans Rasmussen
1864, 2011, 2611, Ane Larsen, 8½, datter af ugift Kirstine Larsen (nu gift med husmand Jørgen Pedersen), Stormarken
1864, 1811, 2511, Karen Mortensen, 50, Haarby. Husejer Morten Bentzen
1864, 1812, 2612, Karen Ludvigsen, enke, 77, Akkerup. Husmand Peder Hansen
1865, 2602, 0402, Ane Marie Rasmussen, 7, datter af husfæster Rasmus Hansen, Akkerup
1865, 0102, 0802, Johanne Marie Andersen, 2 og 3 maaneder, datter af ugift Ane Kirstine Sørensen, paa Akkerup Mark
1865, 0202, 1202, Ane Cathrine Hansen, 20 uger, datter af husmand Hans Rasmussen, Skallebjerg
1865, 0602, 1302, Birthe Marie Hansen, 2½, datter af gaardmand Hans Hansen Ploug, paa Tougholm
1865, 0902, 1302, Pige, 8 timer, datter af ugift Dorthea Jensen, Haarby
1865, 0903, 1603, Johanne Rasmussen, enke, 78, paa Strandby Mark. Gaardejer Niels Jensen
1865, 2103, 2703, Ane Cathrine Jensen, ½, datter af gaardejer Hans Jensen, Hesteholm
1865, 0204, 1004, Dorthea Larsen, 41, Akkerup Mark. Husejer Rasmus Larsen
1865, 1704, 2404, Else Jensdatter, enke, 95, Haarby. Husmand Jens Andersen
1865, 1904, 2404, Udøbt pige, 8 dage, datter af husmand Hans Jensen, Strandby Mark
1865, 2604, 0105, Larsine Rasmussen, 6, datter af husmand Rasmus Larsen, paa Akkerup Mark
1865, 2704, 0505, Marie Dorthea Johansen, enke og almisselem under Sønderbroby Sogn, 75, boende paa Haarby Mark
1865, 0105, 0605, Karen Madsen, 14 dage, datter af gaardejer Mads Nielsen, Strandby
1865, 0705, 1405, Maren Pedersen, 6 uger, datter af husejer Morten Pedersen, Strandby
1865, 1206, 1806, Ane Sofie Jørgensen, 3½, datter af husmand Jørgen Jørgensen Holmegaard, Nellemose Mark
1865, 2006, 2506, Karen Jørgensen, 5, datter af husmand Jørgen Jørgensen Holmegaard, Nellemose Mark
1865, 0207, 0807, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Nielsen, Strandby Mark
1865, 2409, 2909, Mette Marie Rasmussen, enke og almisselem, 82, Haarby. Husfæster Lars Christensen
1865, 1810, 2710, Kirsten Pedersen, 6 uger, datter af indsidder Peder Pedersen, paa Nellemose Mark
1865, 1511, 2111, Karen Hansen, 1½, datter af Ane Kirstine Markussen, paa Nellemose Mark
1865, 1112, 1812, Maren Kirstine Pedersen, ugift, 29, af Akkerup Mark. Datter af Peder Christensen
1865, 2512, 3012, Ane Hjeronymussen f. Hansdatter, 44. Skomager Peder Jørgensen Hjeronymussen. Faldt som underkorporal paa Als 1864
1866, 0501, 1301, Karen Larsdatter, 44, Haarby Mark. Husmand og klodsemager Rasmus Knudsen
1866, 0601, 1501, Elisabeth Andreasdatter, enke, 77, af Ellegaardshuset. Husmand Hans Pedersen
1866, 1903, 2503, Maren Pedersdatter, ugift fattiglem, 63. Datter af ugift fruentimmer Stine Pedersdatter
1866, 0405, 1105, Else Kirstine Larsen, 4½, datter af gaardmand Lars Larsen, i Strandby
1866, 1705, 2305, Ane Hansen, 9½, datter af gaardmand Hans Jørgensen, paa Rosbjerg
1866, 2206, 2706, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen, af Skallebjerg
1866, 0107, 0707, Karen Pedersdatter, 67, af Haarby. Smed Henrik Christian Larsen
1866, 2005, 2605, Christine Nielsen, 3 maaneder, datter af ugift Kirsten Jørgensen, Kirkemarken
1866, 0708, 1308, Karen Pedersen, 38, Akkerup. Husejer Peder Kryssing Hansen
1866, 1308, 1908, Cathrine Rasmussen, 1½, datter af indsidder Hans Christian Rasmussen, Signekjær
1866, 0309, 0809, Bodil Rasmusdatter, 68, af Skallebjerg. Gaardmand Christopher Larsen
1866, 2612, 02011867, Ane Larsdatter, ugift indsidderske, 58, hos gaardmand Mads Jørgensen, Strandby
1867, 2401, 3001, Udøbt pige, 8 dage, datter af husmand Peder Jensen, af Signekjær
1867, 3101, 0802, Ane Jensen, 36, af Signekjær. Husmand Peder Jensen
1867, 0402, 0902, Else Marie Poulsen, 41, af Akkerup Fattighus. Indsidder Peder Hansen
1867, 0302, 1102, Kirsten Madsdatter, 63, Kirkemarken. Gaardmand Peder Jørgensen
1867, 0402, 1002, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Jørgensen, Akkerup Mark
1867, 0802, 1502, Birthe Sørensdatter, 96, af Haarby. Husmand Poul Poulsen
1867, 1302, 2002, Johanne Christine Benedicte Muderspach, 4 og 7½ maaned, datter af enkemand A. Muderspach, Haarby
1867, 1902, 2402, Dødfødt pige, datter af klodsemager Rasmus Knudsen, paa Akkerup Mark
1867, 2502, 0103, Ane Kirstine Marcusdatter, 33, i Nellemose. Husmand Hans Pedersen
1867, 0703, 1003, Marie Madsen (tvilling), 11 dage, datter af husmand Niels Madsen, Skallebjerg
1867, 2203, 2703, Birthe Frederiksen (tvilling), 5 uger, datter af husmand Jens Frederiksen
1867, 1605, 2405, Maren Hansdatter, enke, 85, i Strandby. Husmand Ole Hvalsøe Valentin
1867, 2305, 2705, Dorthea Jensen, 16½, datter af husmand Jens Jensen, af Haarby
1867, 0406, 0806, Ane Hansdatter, 63, i Sarup. Gaardmand Niels Hansen
1867, 0609, 1009, Maren Pedersen, 14 og 3 maaneder, datter af husmand Peder Jørgensen Vinter, af Haarby
1867, 2511, 0212, Else Marie Mathiasdatter, enke, 61, af Nellemose. Husmand Jørgen Pedersen
1868, 2201, 2801, Elise Kirstine Jensen, 27, Veisemose. Husmand Ole Andersen
1868, 2602, 0203, Ane Pedersdatter, 45, Løgismoseskov. Husmand Hans Sørensen
1868, 2403, 2903, Dødfødt pige, datter af farver Thomsen, Haarby
1868, 1205, 1605, Karen Marie Jensen, 3, datter af husmand Jens Pedersen, Strandby Mark
1868, 1305, 2105, Maren Pedersen, 14 dage, datter af ugift Dorthea Jensen, af Haarby
1868, 0307, 0907, Johanne Hansdatter, 76, Nellemose. Gaardmand Mads Jørgensen
1868, 1508, 2008, Karen Kirstine Rasmussen, 18 uger, datter af gaardmand Peder Rasmussen, Haarby
1868, 0210, 0810, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Nielsen, Akkerup
1868, 2910, 0311, Udøbt pige, 1 time, datter af forpagter Hans Hansen, Akkerup Prestegaard
1868, 0111, 0811, Maren Kirstine Nielsen, 2, datter af ugift Ane Marie Rasmussen, af Akkerup
1869, 1201, 1701, Maren Rasmussen, ½, datter af indsidder Rasmus Nielsen, Sinekjær
1869, 1201, 1801, Kirsten Madsdatter, enke og aftægtskone, 58, Nellemose Mark. Husmand Ole Hansen Skrædder
1869, 1701, 2201, Johanne Rasmussen, 79, Nellemose. Aftægtshusmand Peder Nielsen
1869, 0602, 1302, Ane Larsdatter, enke, 80, Strandby Mark. Gaardmand Jens Hansen
1869, 0902, 1402, Karen Kirstine Larsen, 16 uger, datter af indsidder Hans Larsen, Haarby Mark
1869, 2802, 0603, Johanne Pedersdatter, enke, 85, Strandby. Skomager C. Poulsen
1869, 2205, 2705, Mathilde Larsen, 1, datter af husmand Jens Larsen, Løgismoseskov
1869, 0107, 0807, Ane Elisabeth Christensdatter, 97 og 9 maaneder, havde ophold hos svigersønnen husmand Søren Christophersen, i Haarby. Af Veflinge
1869, 1307, 1707, Maren Rasmusdatter, enke, 77, Skallebierg. Husmand Anders Johansen
1869, 1907, 2407, Kirsten Jørgensdatter, 55, Sarup Fattighus. Husmand Niels Hansen
1869, 2707, 0208, Dorthea Hansen, 21, i Skallebjerg. Gaardejer Wincens Riber Rasmussen
1869, 2409, 0110, Hansmine Nielsen, sypige, 29, hos broderen snedker Erik Nielsen, i Haarby. Fra Sommersted i Slesvig
1869, 2910, 0311, Ane Marie Mortensen f. Pedersen, 39, Akkeurp Mark. Slagter Mortensen
1869, 0111, 0711, Caroline Marie Møller, 3 maaneder, datter af husmand og snedker Møller, Akkerup
1869, 2511, 0112, Kirsten Nielsdatter, enke, 61, af Haarby. Husfæster Christen Johansen
1869, 0312, 0912, Maren Sofie Pedersen, 1½, datter af Ane Kirstine Rasmussen, af Sallinge. Plejedatter hos husmand Jørgen Rasmussen, Strandby Mark
1869, 0512, 1112, Ellen Hansdatter, 77, Nellemose Mark. Gaardmand Jacob Sørensen
1870, 0401, 0901, Malvine Emilie Conradine Valborg Mathilde Reumert, ugift husbestyrerinde, 44, Akkerup Prestegaard
1870, 1601, 2201, Karen Sørensdatter, enke og aftægtskone, 81, hos sønnen Peder Christensen, Skallebjerg. Husmand Christen Pedersen. Af Trunderup
1870, 2201, 2901, Birthe Pedersdatter, enke, 73, Haarby Mark, Hestholmene. Husejer Mads Jensen
1870, 2301, 3001, Ane Marie Andersen, 3, datter af husmand Peder Andersen, Nellemose
1870, 3101, 0602, Karen Jacobsdatter, enke, 75, Holmehuset paa Haarby Mark. Husfæster Peder Christensen
1870, 1702, 2502, Kirsten Jensdatter, 55, Akkerup. Husmand Hans Hansen (Behns)
1870, 1902, 2602, Dorthea Sørensen, 39, Nellemose Mark. Gaardmand Hans Sørensen
1870, 0403, 1103, Else Kirstine Rasmussen, 6, datter af kjøbmand Lars Rasmussen (Tjørnehøj), Haarby
1870, 0504, 1104, Petrine Nielsine Andersen, 1, datter af møller R. Andersen, Sarup
1870, 1404, 2104, Ane Cathrine Andersen, 11, datter af husmand Hans Andersen, Strandby
1870, 2604, 3004, Ane Kirstine Hansen, 9, datter af skolelærer Hansen, Strandby
1870, 1405, 2205, Ane Kirstine Thomsen f. Michelsen, enke, 64, i Allested. Fabrikant Christian Benedict Thomsen af Maribo
1870, 1208, 1508, Elisabeth Frederikke Hansen, 2, datter af urmager Hansen, Haarby
1870, 0409, 1109, Mathilde Hansen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Madsen, Nellemose
1870, 0310, 0910, Ane Kirstine Hansen, ½, datter af husmand Rasmus Hansen, Nellemose Mark
1870, 1112, 1612, Maren Andersdatter, ugift fattiglem, 71, Fattiggaarden
1870, 2712, 04011871, Johanne Christensdatter, enke og fattiglem, 83, Haarby. Husmand Johan Frederik Johansen
1871, 0201, 1001, Ane Marie Nielsen, enke, 58, Haarby. Husejer Hans Nielsen
1871, 0502, 1202, Ane Kirstine Christiansen, 9 maaneder, datter af afdøde indsidder og Dannebrogsmand Peder Christiansen, Haarby
1871, 1203, 1803, Ane Cathrine Nielsen, 55, Haarby. Husmand Jens Jensen
1871, 2903, 0404, Ane Marie Andersen, 35½, Akkerup. Gaardmand Rasmus Jørgensen Holmegaard
1871, 0704, 1404, Maren Nielsen, ugift, 25, af Løgismoseskov. Datter af afdøde gaardmand Niels Larsen. Steddatter af gaardmand Lars Sørensen
1871, 1204, 1904, Ellen Kirstine Hansdatter, 90½, Haarby. Aftægtsmand Peder Mortensen
1871, 2805, 0306, Maren Hansdatter, enke, 71, Haarby. Husfæster Anders Thomsen
1871, 2905, 0506, Johanne Marie Andersen, 5, datter af gaardmand Anders Jørgen Hornebo, Strandby Mark
1871, 0406, 0906, Maren Jensdatter, enke, 88, i Strandby. Gaardmand Niels Rasmussen
1871, 1406, 1806, Bernhardine Frederikke Thomsen f. Hartvig, 31, Haarby. Farver Thomas Michael Thomsen
1871, 1606, 2206, Eline Hansine Bøgvad f. Saaby, 34, Haarby. Farver Hans Bertram Fogtmann Bøgvad
1871, 2806, 0107, Hansine Larsen, 37, Strandby. Husmand Hans Andersen
1871, 2806, 0207, Johanne Marie Gormsen, 42, Løgismoseskov. Daglejer Lars Henriksen
1871, 2806, 0207, Dødfødt pige, datter af daglejer Lars Henriksen, Løgismoseskov
1871, 1507, 1807, Karen Marie Rasmussen, 2, datter af gaardmand og smed Mads Rasmussen, Strandby
1871, 0308, 0608, Udøbt pige, 1 time, datter af fhv. forpagter H. P. Christiansen, midlertidige ophold i Løgismoseskov
1871, 1009, 1609, Kirsten Andersen, 59, Nellemose. Gaardmand Peder Pedersen
1871, 0510, 1410, Frederikke Rebekka Schenck, husjomfru, 29, Haarby Mark. Datter af husejer H. Schenck
1871, 1510, 2110, Ane Kirstine Hansen, 59, Haarby Mark. Snedker Hans Hansen
1871, 0811, 1411, Johanne Kirstine Poulsen f. Bendtsen, enke, 52, i Haarby. Skomager Jørgen Poulsen
1871, 1712, 2412, Kirsten Andersdatter, 72, Skallebjerg. Aftægtsmand og væver Hans Pedersen
1872, 0102, 0902, Karen Christophersdatter, 78, Haarby. Aftægtsgaardmand Hans Mortensen Lindegaard
1872, 0103, 0903, Gertrud Hansdatter, enke, 94, Haarby. Husmand Lars Hendriksen
1872, 1103, 1803, Maren Larsen, 39, Nellemose Mark. Husmand Jørgen Jørgensen Holmegaard
1872, 1103, 0504, Mette Pedersdatter, 54, Akkerup Mark. Husmand Hans Henriksen
1872, 0804, 1504, Birthe Christensdatter, enke, 71, Løgismoseskov. Gaardmand Mourits Jørgensen
1872, 2004, 2504, Marie Otilia Werglin, 1½, datter af sadelmager Weiglin, Sarup Fattighus
1872, 0905, 1605, Karen Pedersen, enke, 65, Strandby Mark. Husmand Jørgen Jørgensen
1872, 3105, 0506, Udøbt pige, 15 minutter, datter af skomager Hans Peder Jørgensen, Haarby
1872, 2007, 2307, Karen Pedersdatter, 58, Løgismoseskov. Husfæster Hans Sørensen
1872, 3107, 0308, Hanne Møller, 3 uger, datter af snedker Anton Ludvig Møller, Akkerup
1872, 0308, 0708, Ane Cathrine Larsen, ugift, 26, Haarby Fattiggaard
1872, 1510, 1910, Karen Rasmussen (tvilling), 2, datter af gaardmand Peder Rasmussen, af Haarby
1872, 0911, 1311, Ane Kirstine Jørgensen, 30, Lysemose. Husejer Søren Hansen
1872, 2211, 2811, Ane Marie Hansdatter, enke, 81, Haarby. Gaardmand Frederik Ellegaard
1872, 2611, 0112, Andrea Hansine Andersen, 12 dage, datter af ugift Maren Hansen, Strandby Mark
1872, 0912, 1312, Ane Marie Nielsen, 40, i Nellemose. Træskomand og husejer Hans Jørgensen
1873, 1701, 2401, Karen Madsdatter, enke og fattiglem, 92, af Haarby. Husmand Niels Jørgensen
1873, 0202, 1002, Karen Larsdatter, 59, i Akkerup. Gaardmand Jørgen Rasmussen Rose
1873, 0502, 1202, Karen Marie Axelsdatter, 56, Løgismoseskov. Husfæster og træskomand Jørgen Jensen
1873, 1202, 1402, Maren Hansen, 22, Haarby Mark. Gaardmand Hans Larsen
1873, 1102, 1802, Kirsten Jørgensen, 61, i Nellemose. Husmand og skrædder Claus Jørgensen
1873, 1502, 2002, Nielsine Hansen, 11, steddatter af husmand Jørgen Rasmussen, paa Nappen
1873, 1602, 2202, Ane Hansdatter, ugift indsidderske, 57, i Nellemose
1873, 0603, 1303, Karen Christiansdatter, 71, Nellemose Mark. Aftægtshusmand Christen Andersen (Davrehøj)
1873, 2903, 0304, Karen Sophie Nielsen, tjenestepige, 16, hos gaardmand Hans Jensen, i Haarby. Datter af Maren Andersdatter, fra Skallebjerg
1873, 2804, 0305, Maren Jacobsdatter, enke, 72, Haarby. Husmand Lars Pedersen
1873, 0405, 0805, Ane Cathrine Madsdatter, 68, af Skallebjerg. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
1873, 0505, 1205, Ane Cathrine Rasmussen, 30, Haarby Mark. Husejer og hønsekræmmer Johannes Jørgensen Stokkebro
1873, 2905, 0506, Ane Vita Madsen, enke og fattiglem, 80, Haarby Fattiggaard. Skomager Gotfried
1873, 0106, 0706, Maren Larsdatter, ugift, 64, ophold hos sønnen bødker Anders Pedersen, i Haarby
1873, 2807, 0208, Ane Jensdatter, 73, Kirkemarken. Aftægtshusmand Jens Madsen
1873, 2309, 2809, Ane Kirstine Simonsen, 8 dage, datter af gaardeier Lars Simonsen, Nellemose
1873, 2310, 3010, Ane Pedersdatter, 70, i Haarby. Husmand Anders Henriksen
1873, 2810, 0411, Karen Hansdatter, enke, 83, Strandby Mark. Aftægtshusmand Peder Andersen
1873, 0312, 1012, Karen Andersen, 5, datter af gaardejer Anders Jørgensen, Strandby Mark
1874, 3101, 0602, Margrethe Poulsdatter, 58, Haarby. Husejer og tømrer Hans Jørgensen
1874, 1303, 1803, Dødfødt pige, datter af ugift Karen Rasmussen, Strandby
1874, 1904, 2704, Kirsten Hansen, ugift, 23, Strandby. Datter af gaardmand Hans Jørgensen
1874, 1905, 2205, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Larsen Nielsen, Haarby
1874, 1507, 1907, Kirsten Hansdatter, 68, Strandby. Aftægtshusmand Lars Nielsen
1874, 1607, 2107, Johanne Kirstine Jacobsen, ugift, 20, tjenende hos Jørgen Mouritsen, Løgismoseskov
1874, 2207, 2607, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen, paa Haarby Mark
1874, 2407, 2807, Maren Rasmusdatter, 55, Strandby. Bødker Peder Andersen
1874, 0408, 0808, Frederikke Vilhelmine Augusta Weiglin, 14, datter af sadelmager Adolf Ulrik Frederik Weiglin, Sarup
1874, 1809, 2409, Nielsine Pouline Nielsen, ½, datter af ugift Maren Kirstine Henriksen, Akkerup
1874, 2910, 0611, Kirstine Jørgensen Rose, 18, datter af gaardejer Jørgen Rasmussen Rose, Akkerup
1874, 0512, 1112, Anne Kirstine Rasmusdatter, 51, Strandby Mark. Husmand Lars Hansen
1874, 1312, 1912, Ane Larsdatter, enke, 72, Stormarken. Husmand Jørgen Svendsen
1875, 2102, 2702, Karen Pedersdatter (alm. kaldet Malerenken), enke, 59, Vesemose. Indsidder Jeppe Hansen
1875, 2202, 2802, Hanne Albertine Møller, 9 maaneder, datter af snedker Anton Ludvig Møller, Akkerup
1875, 0103, 0903, Karen Sørensen, 47, Skallebjerg. Husmand Niels Madsen
1875, 1403, 1903, Eriksine Sophie Svinding, enke, 73, Sarup Skole
1875, 1403, 2103, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Pedersen, Kirkemarken
1875, 2003, 2703, Kirsten Olesdatter, enke, 70, Vesemose. Aftægtsmand Jens Jensen
1875, 2203, 3003, Ane Larsdatter, 81, Haarby. Aftægtshusmand Lars Pedersen
1875, 2603, 3103, Ana Marie Emilie Pedersen, 1, datter af ugift Ane Johanne Andersen, Akkerup
1875, 2704, 0405, Ane Marie Pedersdatter, enke og aftægtskone, 70, Strandby Mark. Peder Hansen
1875, 2804, 0405, Karen Larsen, 4½, datter af skrædder Hans Larsen, Strandby
1875, 1406, 1906, Johanne Jørgensdatter, 69, Haarby. Aftægtshusmand Jens Hansen
1875, 2406, 2706, Hanne Albertine Møller, 4 timer, datter af snedker Anton Møller, Akkerup
1875, 2406, 2806, Ane Dorthe Rasmussen, 40, Haarby. Husmand Hans Pedersen
1875, 2809, 0210, Sophie Marie Poulsen Dahlin, ugift, 76, Sarup
1875, 2909, 0410, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 76, Strandby. Hans Jørgensen
1875, 0910, 1510, Johanne Nielsdatter, enke og aftægtskone, 74, Haarby. Gaardmand Hans Jespersen
1875, 1810, 2310, Nicoline Marie Simonsen, 31, Strandby. Husmand og snedker Hans Jensen
1875, 2810, 0411, Andrea Kirstine Andersen, 5, datter af husmand Anders Andersen, Strandby Mark
1875, 1112, 1712, Maren Mortensdatter, enke og aftægtskone, 79, Haarby. Dines Rasmussen
1876, 0201, 0801, Frederikke Dideriksen, 17, datter af Diderik Jensen, Akkerup Mark,
1876, 0901, 1201, Dødfødt pige, datter af Søren Jensen Madsen Greve, Haarby
1876, 1101, 1701, Ane Christine Hansen, ugift, 29, Strandby. Datter af gaardmand Hans Christiansen
1876, 1801, 2401, Johanne Pedersen, 69, Strandby. Husmand Hans Hansen
1876, 1702, 2502, Karen Hansdatter, enke, 84, Haarby. Husmand Johan Rasmussen
1876, 2902, 0703, Karen Rasmusdatter, ugift, 83, tilhuse hos gaardmand Lars Christian Christophersen, Skallebjerg
1876, 1103, 1803, Ane Cathrine Mortensdatter, 71, Hesthaven, Haarby Mark. Aftægtsmand Hans Olesen
1876, 2703, 0304, Ane Hansdatter, 46, Skallebjerg. Husejer Niels Jensen
1876, 0104, 0504, Dorthea Rasmussen, 18 dage, datter af ugift Ane Kirstine Rasmussen, Haarby Mark
1876, 1005, 1705, Margrethe Sørensdatter, 66, Strandby. Gaardmand Hans Jørgensen
1876, 1805, 2305, Ane Christensdatter, enke, 77, Sarup. Gaardmand Jens Rasmussen
1876, 2205, 2905, Henriette Jensine Steenberg f. Grum, enke, 82, Akkerup Præstegaard. Landmaaler S. F. Steenberg
1876, 0906, 1406, Mette Jensdatter, enke, 78. Aftægtsgaardmand Anders Hansen
1876, 0207, 0707, Karen Kirstine Andersen, 37, Skallebjerg. Gaardmand Mads Madsen
1876, 0508, 0108, Ane Larsdatter, enke, 93, Haarby paa Fattiggaarden. Snedker Hans Hansen Klausen
1876, 1808, 2008, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen, Haarby
1876, 2311, 2811, Ane Jensen, ugift sypige, 35, Haarby
1876, 3011, 0612, Ane Kirstine Poulsen, ugift daglejerske, 58, Haarby
1876, 1412, 2112, Ane Hansdatter, 74, Akkerup. Husmand Anders Jensen
1876, 2412, 3012, Johanne Jørgensdatter, 65, Haarby Mark. Drejer Rasmus Jensen
1876, 2812, 04011877, Maren Pedersdatter, 85, Strandby Mark. Aftægtsboelsmand Niels Jensen
1877, 1202, 1902, Kirsten Rasmusdatter, 53, Strandby Mark. Husmand Rasmus Hansen Rose
1877, 1903, 2603, Hansine Jørgensen, ½, datter af gaardmand Jens Jørgensen, Kirkemarken
1877, 0704, 1304, Kirsten Jensdatter, 82, Nellemose Mark. Husmand Rasmus Sørensen
1877, 0805, 1505, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 78, Nellemose Mark. Husmand Anders Madsen
1877, 1605, 2405, Birthe Cathrine Pedersen, 66, Haarby. Møller R. Nielsen
1877, 2005, 2405, Maren Andersen, 11, datter af daglejer Hans Andersen, Strandby
1877, 0808, 1208, Ane Margrethe Jørgensen, 5 dage, datter af fisker Anders Jørgensen, Nellemose
1877, 1009, 1509, Mette Rasmusdatter, enke, 79, Haarby. Gaardmand Lars Hansen
1877, 1509, 2109, Karen Jørgensdatter, enke, 83, Strandby. Husmand Niels Pedersen
1877, 0510, 1110, Birthe Marie Hansen, 11, datter af gaardmand Hans Hansen Ploug, Tougholm ??
1877, 2011, 2511, Maren Kirstine Abelone Hansen, 7, datter af husmand Lars Hansen, Nellemose Mark
1877, 1812, 2312, Ane Rasmussen, 43, Haarby. Gaardejer Niels Pedersen
1878, 2201, 2901, Ane Kirstine Hansen, enke, 72, Haarby. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1878, 2701, 3101, Udøbt pige, 13 dage, datter af arbejdsmand Hans Andersen Schack, Strandby
1878, 1002, 1602, Karen Jørgensen, 71, Nellemose. Fattiglem Lars Madsen
1878, 2003, 2803, Karen Hansen, 7, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Sarup
1878, 2903, 0504, Else Marie Olesen, enke, 71, Haarby. Dyrlæge Niels Guldbrand Willumsen
1878, 1005, 1605, Kirsten Hansen, 79, Strandby. Gaardmand Peder Andersen
1878, 0206, 0806, Ane Pedersdatter, enke, 87, Skallebjerg. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1878, 1308, 1608, Birthe Jørgensen, ugift tjenestepige, 40, paa Helnæs. Født i Haarby Sogn
1878, 2109, 2709, Laurentine Theodore Frantsen, 17, datter af husmand Frants Hansen, Strandby
1878, 0810, 1510, Karen Marie Nielsen, 73, Haarby. Husejer Hans Andersen
1878, 1510, 2110, Sophie Jensdatter, enke, 81, Strandby Mark. Boelsmand Jørgen Frandsen
1878, 2010, 2710, Dødfødt pige, datter af gaardmand Erik Larsen, Haarby
1878, 0111, 0711, Ane Andersdatter, 59, Nellemose. Husmand Peder Nielsen
1878, 1011, 1611, Ane Margrethe Nielsen, 38, Akkerup Mark. Husmand Henrik Hansen
1879, 0701, 1401, Maren Jacobsdatter, 69, Haarby. Husmand Hans Rasmussen
1879, 1701, 2401, Anna Laura Andersen, 6, datter af husejer og murer Hans Andersen, Haarby Mark
1879, 0502, -, Kirsten Henriksen, enke og aftægtskone, 86, paa Nellemose Mark. Af Trunderup
1879, 0702, 1402, Karen Margrethe Hansen, 5, datter af ugift Ane M. Nielsen, i Ebberup. Plejefader Niels Knudsen, Haarby Mark
1879, 2402, 103, Ane Kirstine Pedersen, 4, datter af husejer Hans Pedersen, Haarby
1879, 3003, 0504, Karen Hansdatter, enke, 73, Haarby Mark. Husmand Lars Larsen
1879, 0504, 1204, Else Jensdatter, 73, Skallebjerg. Aftægtsgaardmand Peder Jensen
1879, 1004, 1704, Maren Larsdatter, enke fattiglem, 81, Haarby Fattiggaard. Peder Johansen
1879, 2504, 0205, Karen Jørgensdatter, 70, Strandby. Husejer Hans Pedersen
1879, 1005, 1605, Johanne Hansen Rose, ugift husejerinde, 58, Haarby
1879, 0208, 0608, Caroline Hansine Hansen, 2½, datter af ugift Maren Kirstine Madsen. Plejefader indsidder Lars Madsen, Strandby Mark
1879, 0608, 1108, Birthe Hansdatter, 53, Haarby Mark. Husejer Rasmus Pedersen
1879, 2809, 3010, Ane Cathrine Regissa Johansdatter, aftægtsenke, 77, Haarby. Husejer Hans Hansen
1879, 2412, 2812, Else Jensine Pedersen, 4 uger, datter af gaardejer Jens Pedersen, Skallebjerg
1879, 1512, 2112, Dødfødt pige, datter af husejer Peder Christensen, Nellemose Mark
1880, 1302, 1802, Ane Marie Larsen, 17 dage, datter af husmand Hans Larsen, Strandby Mark
1880, 1603, 2303, Karen Rasmussen, ugift, 31, Strandby Mark. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1880, 1803, 2403, Karen Lovise Nielsen f. Bender, 45, Haarby. Bager N. Nielsen
1880, 1704, 2204, Anne Dorthine Petrine Pedersen, 46, Haarby. Husmand og postbud Erik Jørgensen
1880, 0605, 1105, Karen Marie Hansen, 4½, datter af husmand Mathias Hansen, Nellemose
1880, 0905, 1405, Mette Hansdatter, ugift, 73, Haarby
1880, 1605, 2105, Ane Jacobsdatter, enke, 63, Løgismoseskov. Husmand Peder Jørgensen
1880, 1705, 2205, Johanne Larsen Øxenbjerg, 3, datter af indsidder Lars Andersen Øxenbjerg, Løgismoseskov
1880, 1805, 2205, Kirstine Larsen Øxenbjerg, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Lars Andersen Øxenbjerg, Løgismoseskov
1880, 1905, 2505, Maren Hansdatter, enke, 82, Strandby. Gaardmand Adam Pedersen
1880, 1006, 1706, Hanne Rasmussen, 28, Sarup Mark. Datter af husejer Rasmus Pedersen
1880, 2508, 3008, Ane Kirstine Madsdatter, 81, Skallebjerg. Aftægtsgaardmand Mads Hansen
1880, 0411, 1111, Mette Hansdatter, enke, 80, Kirkemarken. Gaardejer Jørgen Jørgensen
1880, 0711, 1211, Karen Poulsdatter, 54, Nellemose Mark. Husmand Offer Madsen
1880, 1011, 1611, Johanne Hansdatter, 71, Haarby. Husmand Peder Jørgensen Winther
1880, 1111, 1711, Maren Andersdatter, enke, 81, Akkerup. Husmand Lars Larsen Lunde
1880, 2111, 2611, Udøbt pige, 3 uger, datter af gaardejer Jens Pedersen, Skallebjerg
1881, 2701, 0402, Kirsten Jørgensen Bech, 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Jørgensen Bech, Stormarken
1881, 0102, 0602, Marie Pedersen,4 uger, datter af husejer Rasmus Pedersen, Kirkemarken
1881, 0902, 1402, Petra Mathilde Møller, 1 og 9 maaneder, datter af snedker Anthon Ludvig Møller, Akkerup
1881, 2102, 2802, Maren Cathrine Larsen, 30, Sarup. Skomager Bendt Hansen
1881, 2102, 0203, Karen Jørgensdatter, enke, 88, Strandby. Gaardmand Jørgen Andersen Holmegaard
1881, 1504, 2004, Karen Kirstine Hansen Lehmann, ugift, 20, Strandby Mark. Datter af husmand Jørgen Hansen Larsen Lehmann
1881, 2904, 0705, Ida Marie Sørensen f. Berthelsen, 58, Haarby Arbejdsanstalt. Bestyrer Sørensen
1881, 2105, 2805, Kirsten Hansdatter, 64, Skallebjerg. Gaardejer Mads Jørgensen
1881, 0506, 1006, Ane Johanne Larsdatter, 83, Nellemose. Aftægtsgaardmand Simon Hansen
1881, 0407, 0807, Karen Hansdatter, enke, 71, Haarby. Husejer og smed Anders Larsen
1881, 0907, 1407, Jensine Andersen, 7, datter af gaardejer Jørgen Andersen, Nellemose
1881, 1907, 2407, Dødfødt pige, datter af bager Rasmus Vilhelm Bender, Haarby
1881, 2307, 2707, Ane Marie Andersen, 8, datter af gaardejer Jørgen Andersen, Nellemose
1881, 2708, 0109, Ane Marie Dorthea Hansen, 27, Nappen. Skipper Peder Christensen
1881, 3008, 0509, Kirsten Hansen, 46, Strandby Mark. Gaardmand Knud Pedersen
1881, 1509, 2209, Ane Kirstine Rasmussen, 18, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Strandby Mark
1881, 2709, 0310, Karen Jensdatter, 67, Strandby. Aftægtshusmand Niels Pedersen
1881, 2709, 410, Karen Knudsen, 10, datter af klodsemager Rasmus Knudsen, Haarby Mark
1881, 2611, 0312, Karen Jørgensdatter, 57, Akkerup Mark. Husejer Lars Jensen
1881, 0712, 1112, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Pedersen, Skallebjerg
1881, 1712, 2212, Karen Rasmussen, enke, 87, Strandby. Gaardmand Jens Jørgensen
1881, 2112, 2812, Johanne Kirstine Jørgensen, 53, Akkerup Mark. Indsidder Rasmus Pedersen
1882, 0602, 1302, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 89, Sarup. Gaardmand Rasmus Hansen
1882, 2402, 0303, Dorthea Hansen, 38, Kirkemarken. Gaardejer Jens Jørgensen
1882, 1503, 2103, Maren Kirstine Hansdatter, 47, (Hesthaven) Haarby Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1882, 2703, 0304, Laura Hansen, 2, datter af skomager Bendt Hansen, Vesemose
1882, 2204, 2904, Ane Kirstine Simonsen, 7½, datter af gaardmand Lars Simonsen, Nellemose
1882, 2104, 2804, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen Schack, Strandby Mark
1882, 2904, 0305, Ane Marie Bendersen, 43, Strandby Mark. Husmand Hans Andersen Schack
1882, 2406, 2906, Ane Kirstine Jensen, 4, datter af gaardmand Hans Jensen, Haarby Mark
1882, 0607, 1107, Christine Andersen, enke, 66, Signekjær. Husmand Niels Rasmussen
1882, 0707, 1107, Jensine Olsen Andersen, 2, datter af husmand Ole Andersen, Haarby Mark
1882, 0807, 1307, Anna Elisabeth Jørgensdatter, 72, Nellemose Mark. Aftægtsmand Christen Larsen
1882, 1407, 1907, Ane Cathrine Andersen, 2, datter af gaardmand Lars Andersen, Løgismoseskov
1882, 2807, 0208, Charlotte Amalie Dorthea Hansen, ugift, 20, Løgismose. Datter af proprietær H. Hansen
1882, 0209, 0709, Ane Cathrine Hansen, 5, datter af ugift Mette Marie Kirstine Christensen, Haarby
1882, 0310, 0710, Johanne Pedersen, 39, Nappen. Fisker Søren Hansen
1882, 0510, 1110, Mette Cathrine Andersen, 16, datter af snedker Anders Andersen, Akkerup Mark
1883, 2503, 0204, Karen Andersen, ugift, 52, Akkerup Mark
1883, 3103, 0704, Ane Marie Andersen, ugift tjenestepige, 30. Steddatter af husmand Jørgen Jørgensen, Akkerup Mark
1883, 0804, 1404, Maren Rasmusdatter, 76, Nellemose. Husmand Peder Hansen
1883, 1704, 2304, Claudine Petrine Margrethe Hansen, ugift, 23, Haarby. Datter af kjøbmand Hans
1883, 1905, 2505, Ane Nielsdatter, enke, 73, Strandby Mark. Husmand Peder Hansen (Allerup)
1883, 1006, 1506, Johanne Hansdatter, enke, 78, Strandby. Husmand Jacob Rasmussen
1883, 2706, 0207, Kirsten Hansen f. Carlsen, enke, 62, Løgismose. Proprietær Hansen
1883, 0907, 1307, Birthe Marie Andersen, 81, Strandby. Datter af husmand Mads Andersen
1883, 0208, 0508, Anna Cathrine Andersen, 3 uger, datter af gaardmand Lars Andersen, Løgismose
1883, 0609, 1109, Karen Hansen, 1, datter af træskomand Peder Hansen, Sarup
1883, 0409, 1209, Agnes Mouritsa Mose, 5 maaneder, datter af mejeriejer M. J. Mose, Haarby
1883, 0610, 1210, Ane Johanne Hansdatter, enke og aftægtskone, 70, Nellemose. Smed Peder Andersen
1883, 2110, 2610, Karoline Mathilde Jørgensen, 17, tjente i Strandby. Datter af Jørgen Andersen af Højrup
1884, 0401, 0901, Kirsten Larsdatter, enke, 69, Haarby. Husmand Jens Jensen
1884, 2301, 2801, Johanne Larsen, ugift tjenestepige, 29, Haarby. Husmand Lars Rasmussen
1884, 2301, 2901, Karen Marie Hansen, enke og pens. jordemoder, 49, Haarby. Datter af husmand Chr. Hansen
1884, 0102, 0602, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen Schack, Strandby Mark
1884, 2302, 2902, Kirsten Hansdatter, enke, 76, Haarby Kirkemark. Husmand Jørgen Pedersen
1884, 1204, 1704, Maren Nielsen, enke, 84, Haarby Kirkemark. Husmand Peder Pedersen Thor
1884, 3004, 0505, Mette Marie Hansen, 38, Akkerup Mark. Stenhugger Mads Pedersen
1884, 0105, 0605, Dorthea Ivarsdatter, 59, Akkerup Mark. Husejer Rasmus Larsen Stænderup
1884, 0105, 0805, Ellen Dorthea Nielsdatter, 56, Strandby Mark. M. Gotfredsen
1884, 1606, 2006, Karen Johannesdatter, ugift almisselem, 81, Haarby
1884, 0707, 1107, Karen Pedersen, ugift fattiglem, 31, Haarby Fattiggaard
1884, 2607, 3107, Marie Kirstine Madsdatter, enke, 69, Nellemose. Husmand Lars Gormsen
1884, 1608, 2108, Kirsten Hansen Rose, 8, datter af kjøbmand Rose, Nellemose
1884, 3008, 0509, Mette Pedersdatter, enke, 75, Akkerup Mark. Husmand Hans Jacobsen
1884, 0609, 1009, Ane Kirstine Jensen, ugift tjenestepige, 27, Slaaentorn
1884, 1109, 1609, Margrethe Andersdatter, 62, Haarby Linien. Rebslager Hans Jørgensen
1884, 2709, 0210, Ane Kathrine Madsen, enke, 54, Akkerup Vejen. Husmand Rasmus Knudsen
1884, 1211, 1711, Ane Simonsdatter, 64, Strandby. Skomager Jens Jensen
1884, 0912, 1312, Anna Kristine Johansen Petersen, 11, Haarby