Haarby, 1892-1900, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1892-1900, Haarby sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1892, 0801, 1401, Simon Hansen, enkemand og aftægtsmand, 88, af Nellemose. Født samme sted. Søn af gaardmand Hans Andersen og Karen Simonsen. Ane Johanne Larsdatter
1892, 1901, 2401, Rasmus Peder Frandsen, 1 uge, søn af møller Mads Peder Frandsen og Karen Marie Mouritsen, af Vøjstrup, Nr. Broby Sogn, Salling Herred. Født paa et besøg i moderens fødehjem
1892, 1902, 2602, Rasmus Nielsen, husfæster, 67, Løgismoseskov. Født i Mullerød, Dreslette Sogn. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Rasmusdatter. Maren Kristoffersen
1892, 0103, 0803, Anders Sørensen, aftægtsmand, 72, Skallebjærg, Haarby Sogn. Født i Haarby By. Søn af Maren Jespersdatter. Else Jørgensdatter
1892, 0603, 1103, Niels Jesper Nielsen Pilegaard, 1, søn af gaardejer Jesper Nielsen Pilegaard og Birthe Kirstine Rasmussen, af Haarby By. Født i Haarby By og Sogn
1892, 2603, 3103, Niels Nielsen, 14, søn af husmand Niels Nielsen og Margrethe Andersen, Strandby Mark, Haarby Sogn. Født Strandby Mark, Haarby Sogn
1892, 2004, 2504, Peder Nikolaj Pedersen, 9 maaneder, søn af smed Jacob Kristian Pedersen og Johanne Marie Hansen, af Akkerup. Født samme sted
1892, 0605, 1105, Hans Pedersen, gift og aftægtsmand, 73, i Nellemose. Født i Akkerup. Søn af husmand Peder Povlsen og Karen Ludvigsdatter
1892, 0605, 1305, Peder Marius Andersen, 11 uger, søn af Hansine Andersen, tjenende, af Akkerup Mark. Født hos moderen
1892, 2705, 0106, Rasmus Kristian Jens Pedersen, husmand og fyrbøder, 52, af Haarby By. Født i Haarby. Søn af husmand Jens Peter Kristensen og Ane Rasmusdatter. Kirsten Madsen
1892, 0106, 0706, Lars Jørgensen Rose, 37, Akkerup By. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Rasmussen og Karen Larsdatter
1892, 0207, 0807, Peter Hansen, gift og blikkenslager, 66, Akkerup Mark
1892, 1007, 1407, Hans Johansen, 2, søn af husmand Johannes Johansen og Hanne Pedersen, af Nellemose, Haarby Sogn. Født samme sted
1892, 1507, 2107, Anthon Karl Hansen, 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen og Ane Pedersen, af Strandby By, Haarby Sogn. Født samme sted
1892, 1707, 2107, Udøbt dreng, 5 dage, søn af Ane Marie Frederiksen, af Haarby Ellegaard. Født hos moderen
1892, 2308, 2908, Hans Hansen Ploug, gaardejer, 42, i Gl. Stenderup, Vesterhæsinge Sogn. Marie Kirstine Kristoffersen
1892, 1210, 1710, Jørgen Jørgensen, husfæster og skomager, 64, af Jordløse Skovmark. Søn af indsidder Jørgen Hansen og Margrethe Rasmusdatter. Karen Henningsen
1892, 2310, 3010, Martin Ambrosius Andersen, 5, søn af indsidder Niels Andersen og Maren Johanne Madsen, Akkerup Mark. Født i Vesterhæsinge Sogn
1892, 2410, 3110, Jens Hansen (Bonde), husmand, 79, af Haarby By og Sogn. Født i Falsled, Svanninge Sogn. Søn af husmand Hans Isaksen. Margrethe Hansdatter
1892, 0211, 0711, Jens Hansen, smed, 73, i Vesemose. Født i Strærup, Dreslette Sogn. Ane Marie Nielsen
1892, 2311, 2711, Dødfødt dreng, søn af Thomas Christian Nielsen og Regine Jensine Møller, af Haarby Mejeri. Født i hjemmet
1892, 0812, 1112, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen og Bodil Kirstine Hansen, af Strandby Mark
1892, 1112, 1712, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 80, af Strandby, Haarby Sogn. Søn af gaardmand Peder Larsen og Ane Larsdatter. Karen Jørgensdatter
1893, 0301, 0801, Anders Erik Flemming Leopold Hansen, 6 maaneder, søn af indsidder Rasmus Hansen og Caroline Christensen, af Skallebjærg. Født samme sted
1893, 2602, 0403, Jens Jørgensen, enkemand, 60. Født i Kirkemarken, Haarby Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Jørgensen og Mette Hansdatter. Dorthea Hansen
1893, 1303, 2103, Lars Andersen, forhen gaardmand i Kjøng By og Sogn, 73, boende i Akkerup, Haarby Sogn. Født i Højrup, Kjøng Sogn. Søn af gaardmand Anders Buhl og Karen Larsdatter. Anne Larsdatter
1893, 1603, 2303, Lars Erikter Larsen, 6, søn af gaardmand Hans Larsen og Erikmine Kirstine Hansen, af Filstrup, Haarby Sogn. Født samme sted
1893, 1403, 2203, Lars Larsen, gaardmand, 64, paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af husmand Lars Olsen og Kirsten Jensdatter. Maren Pedersdatter
1893, 2004, 2504, Henrik Rasmussen, aftægtsmand, 88, boende i Haarby By og Sogn. Født i Haarby By. Søn af gaardmand Rasmus Mortensen og Karen Bertelsdatter. Ane Rasmussen
1893, 0805, 1205, Niels Carl Christian Engelbreth Hansen, 4, søn af husmand Carl Frederik Hansen og Karen Marie Hansen, af Nellemose, Haarby Sogn
1893, 0906, 1406, Anders Pedersen, enkemand, husmand og bødker, 60, af Haarby By. Født i Holte, Kjøng Sogn. Søn af Maren Larsdatter. Karen Jensdatter
1893, 2206, 2706, Jens Larsen, enkemand og aftægtsmand, 73, opholdssted hos gaardmand Lars Jørgen Larsen, paa Strandby Mark. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af husmand Lars Olsen og Kirsten Jensdatter. Kirsten Nielsdatter
1893, 0507, 1107, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 80, i Haarby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen og Ane Nielsdatter. Christiane Hansdatter
1893, 1107, 1707, Mathias Pedersen, husmand og snedker, 68, af Haarby Mark og Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af husmand Peder Larsen og Ane Katrine Larsen. Karen Larsen
1893, 1407, 2007, Hans Sørensen, gaardmand, 63, i Nellemose, Haarby Sogn. Født i Strandby. Søn af gaardmand Søren Jensen og Dorthea Pedersdatter. Maren Pedersen
1893, 2607, 0108, Hans Hansen, husmand, 79, i Haarby. Født i Haarby By og Sogn. Søn af Kirsten Espensdatter og … Hans Jørgensen, af Vejle. Karen Marie Andersen
1893, 1408, 2008, Hans Hansen, 5 uger, søn af forpagter Christian Daniel Hansen og Anna Marie Jensen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født samme sted
1893, 2008, 2508, Hans Andersen, husmand, 59, paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby. Søn af gaardmand Anders Hansen og Birtha Markusdatter. Ane Hansen
1893, 1609, 2209, Mads Hansen, 22, boende i sit barndomshjem paa Haarby Mark og Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Jørgensen Rosbjærg og Maren Mikkelsdatter
1893, 3009, 0810, Hans Hansen, 2 uger, søn af indsidder Jens Hansen og Ane Marie Rasmussen, af Haarby Linie, Haarby Sogn. Født samme sted
1893, 0710, 1310, Lars Peder Larsen, 24, søn af husmand Peder Larsen og ane Katrine Pedersen, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født samme sted
1893, 1411, 2011, Rasmus Larsen, husejer og arbejdsmand, 44, Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af Karen Larsdatter. Ane Johanne Andersen
1893, 1112, 1812, Jens Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 67, hos sønnen Jørgen Jensen, Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Søn af husmand Jørgen Frandsen og Sofie Jensdatter. Maren Pedersen Storm
1894, 1601, 2101, Anders Peder Christensen, 2, søn af husmand Peder Christensen og Johanne Christensen, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født samme sted
1894, 3001, 0802, Jens Hansen Friis, 85, i Haarby By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardmand Hans Rasmussen Friis og Dorthea Jensdatter
1894, 2602, 0903, Peder Jørgensen, aftægtsmand, 71, Slaaentorn, Haarby Sogn. Født i Tylle, Søby Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Ejlersen og Karen Pedersdatter. Kirsten Hansen
1894, 1203, 1803, Otto Valdemar Hansen, 10 dage, søn af indsidder Frants Thorvald Hansen og Rasmine Andersen, af Skallebjærg, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 0204, 0704, Anders Pedersen, gaardmand, 71, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Nielsen og Kirsten Jeresdatter
1894, 0105, 1705, Gorm Georg Frederik Grønvold, 22, tjenende i Haarby Mølle, Haarby Sogn. Født i Kjøbenhavn. Søn af hesteholder Jens Christian Henrik Grønvold og Maren Mikkelsen
1894, 0108, 0508, Laurits Nielsen, 1, søn af husfæster Povl Nielsen og Johanne Rasmussen, Kirkemarken, Haarby Sogn. Født samme sted
1894, 0408, 0908, Mads Hansen, gaardejer, 46, i Sarup, Haarby Sogn. Født i Strærup, Dreslette Sogn. Søn af gaardejer Hans Madsen og Karen Pedersen. Ane Marie Hansen
1894, 1909, 2509, Peder Hansen, enke og aftægtshusmand, 91, Nellemose Mark, Haarby Sogn. Maren Rasmussen
1894, 2809, 0310, Hans Thorvald Kragh Demcher Hansen, 8 maaneder, søn af lærer og kirkesanger Thorvald Valdemar Hansen og Inger Helene Kragh, af Haarby Skole, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 1303, 1903, Lars Iversen, husmand, 85, i Akkerup, Haarby Sogn. Anne Marie Hansdatter
1895, 1903, 2503, Knud Pedersen, gaardejer, 63, Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Peder Rasmussen og Karen Larsdatter. 1. Kirsten Hansen og 2. Maren Hansen
1895, 0204, 0704, Carl Morten Hansen, 3, søn af husmand Jørgen Hansen og Maren Hansen, af Haarby og Sogn. Født samme sted
1895, 0604, 1104, Hans Møller Hansen, 6 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Andersen Hansen og Annette Kristine Møller, boende i Akkerup, Haarby Sogn. Født i Skovhusene, Flemløse Sogn
1895, 0904, 1504, Johan Jørgen Georg Johansen, 1, søn af Emilie Kristine Andrea Hansen, af Blangstrup, Thurup Sogn. Født i Akkerup, Haarby Sogn
1895, 1404, 2104, Niels Peter Jensen, 10 maaneder, søn af indsidder og murer Jens Peter Jensen og Hansine Larsen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 0105, 0705, Hans Madsen Nielsen, 8, søn af husmand Jørgen Pedersen og Karen Hansen, af …, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 0405, 1105, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 78, paa Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Jordløse Sogn. Søn af gaardejer Rasmus Madsen og Karen Hansdatter. Ane Kirstine Larsdatter
1895, 0805, 1105, Jens Pedersen, tjenestekarl, 33, af Haarby By og Sogn. Født paa Haarby Mark, Haarby Sogn. Søn af husmand Peder Rasmussen og Maren Jensen
1895, 1505, 2005, Hans Iversen, invalid og husejer, 74, i Sarup, Haarby Sogn. Født i Egerup, Gamtofte Sogn. Søn af husmand Iver Hansen og Karen Christensdatter. Ane Larsdatter
1895, 2605, 0106, Lars Jørgensen (Holmegaard), gaardejer, 74, i Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Jørgen Andersen (Holmegaard) og Karen Jørgensen. Jensine Nielsen
1895, 0806, 1206, Niels Christian Hansen, 14 uger, søn af husmand Hans Peter Hansen og Marie Hansen, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 1008, 1608, Niels Frederik Larsen, 10, søn af indsidder og skomager Hans Christian Larsen og Ane Kirstine Nielsen, af Haarby Mark, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 0909, 1409, Jens Otto Andersen, gaardejer, 51, af Strandby, Haarby Sogn. Født paa Brylle Mark og Sogn. Søn af husmand Anders Jespersen og Sevrine Jacobbine Marie Jensdatter. Ane Johanne Madsen
1895, 1809, 2409, Christian Mikkelsen, husmand, 73, Haarby By og Sogn. Født samme sted. Søn af husmand Mikkel Jørgensen og Ane Sofie Mathiasdatter. Karen Jørgensen
1895, 0509, 1209, Rasmus Jensen, ugift fattiglem, 77, (Dreslette Fattiggaard)
1895, 1612, 2212, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Jens Pedersen og Johanne Larsen, af Skallebjærg, Haarby Sogn. Født samme sted
1895, 2412, 3012, Jørgen Hansen, gaardmand, 54, i Nellemose, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Hans Sørensen og Johanne Jørgensen
1896, 1401, 1901, Harald Oskar Pedersen, 8 maaneder, søn af husmand og snedker Mads Christian Pedersen og Karen Marie Hansen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født samme sted
1896, 1501, 2001, Carl Jacob Christiansen, 1, søn af husejer Iver Christiansen og Hansine Andersen, af Sarup, Haarby Sogn. Født samme sted
1896, 0702, 1302, Mikkel Jørgensen, enkemand og skrædder, 67, i Sarup, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Madsen og Kirsten Pedersdatter. Karen Andersen
1896, 1502, 2202, Morten Madsen, aftægtsmand, 80, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Signekjær, Haarby Sogn. Søn af husmand Hans Madsen og Ane Kirstine Madsen. Elisabeth Marie Olsdatter
1896, 2602, 0303, Morten Bentsen, aftægtsmand, 81, af Filstrup, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Søn af husmand og skomager Bendt Jensen Movritsen Brun og Ellen Margrethe Hansdatter. Karen Mortensdatter
1896, 2203, 2803, Hans Christian Andersen, enkemand og husmand, 72, i Signekjær, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Anders Christiansen og Karen Pedersdatter. Gjertrud Marie Johannesdatter
1896, 2303, 2903, Karl Marius Eriksen, 10 uger, søn af husfæster Erik Eriksen og Kirsten Hansen, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 3103, 0704, Peder Andersen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Haarby By og Sogn. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Søn af boelsmand Anders Madsen og Karen Jespersdatter. Maren Nielsen
1896, 1107, 1707, Hans Bentsen, aftægtsmand, 83, paa Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Søn af husmand Bent Jensen Mouritsen Brun og Ellen Margrethe Hansdatter. Elisabeth  
1896, 0409, 1009, Rasmus Rudolf Peter Rasmussen, øltapper og husejer, 49, i Haarby By og Sogn. Født i Faaborg By. Søn af hotelejer Hans Peter Rasmussen og Sofie Amalie Andersen. Nielsine Georgine Julie Jacobsen
1896, 2009, 2709, Hans Peter Henning Mortensen, 1 dag, søn af Sine Mortensen, af Linien, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 2909, 0410, Peder Frandsen, 4 uger, søn af møller Hans Adolf Frandsen og Kirsten Pedersen, af Mullerød, Dreslette Sogn
1896, 2309, 2909, Johan Anton Nielsen, 19, søn af gaardejer Rasmus Nielsen og Johanne Pedersen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 1411, 2011, Jørgen Jørgensen (kaldet Holmegaard), enkemand og aftægtsmand, 79, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Andersen Holmegaard og Karen Jørgensen. Maren Larsen
1897, 1501, 2101, Martin Knudsen, 2, søn af maler Johan Ludvig Knudsen og Kirsten Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1897, 0404, 0904, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 73, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Søn af boelsmand Anders Madsen og Karen Jespersdatter. Birthe Jørgensdatter
1897, 1204, 1704, Jørgen Larsen, 17, søn af gaardejer Rasmus Larsen og Ane Knudsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1897, 2904, 0505, Carl Peter Hansen, 14, søn af gaardejer Peder Hansen og Ane Nielsen, af Pilegaard, Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1897, 0305, 0905, Rasmus Mouritsen, 5, søn af Lise Nielsen, tjenende hos gaardejer Peder Rasmussen, Sarup Mark. I pleje hos husmand Peder Christensen, Nellemose Mark, Haarby Sogn
1897, 0405, 1005, Ola Nielsson, indsidder, 69, af Haarby By og Sogn. Født i Nidslefs Församling i Sverrig
1897, 1505, 2105, Christian Andersen, 53, i Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Anders Henriksen og Ane Pedersen
1897, 0406, 0906, Hans Jørgen Nielsen, 20, søn af husmand Peder Nielsen og Maren Nielsen, af Vesemose, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 0406, 0906, Lars Larsen, 6, søn af husmand Mads Larsen og Anne Jørgensen, Skallebjerg, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 2606, 0107, Johan Petersen, snedker, 73, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Johansen og Mette Jørgensen. Ane Margrethe Pedersen (senere adskilt)
1897, 0107, 0807, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand, 77, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Søn af husmand Rasmus Pedersen og Karen Jensen. Maren Jørgensen
1897, 2407, 2807, Mads Godtfredsen, skrædder, 69, af Strandby Skov, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af skomager Godtfred Christensen og Vitha Madsdatter. Ellen Dorthea Nielsdatter
1897, 2108, 2708, Jens Larsen, husmand, 69, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født paa Sarup Mark, Haarby Sogn. Søn af boelsmand Lars Jensen og Karen Hansdatter. Ane Kirstine Hansdatter
1897, 0610, 1210, Peder Madsen, indsidder, 65, i Haarby By og Sogn. Født paa Haarby Mark og Sogn. Søn af husmand Mads Jensen og Birthe Pedersen. Ane Johanne Hansen
1897, 2310, 2910, Peder Larsen (Bech), gaardejer, 68, i Strandby, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Søn af gaardejer Lars Hansen Bæk og Karen Larsdatter. Karen Rasmussen
1897, 3010, 0511, Christen Christiansen, købmand, 73, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Søn af indsidder Christian Iversen og Kirsten Kristensdatter. Karen Rasmussen
1897, 1311, 2011, Peder Nielsen, aftægtsmand, 79, af Vesemose, Haarby Sogn. Født i Trunderup, Jordløse Sogn. Søn af gaardejer Niels Pedersen og Maren Hansdatter. Ane Marie Jensdatter
1897, 1711, 2111, Hans Jørgen Hansen, 3 uger, søn af Christine Marie Jørgensen, af Gummerup, Kjøng Sogn. I pleje hos husmand Mads Jørgensen, af Holmene, Haarby Sogn
1897, 1712, 1912, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Peter Knudsen og Johanne Katrine Hansen, af Akkerupvejen, Haarby Sogn
1897, 1812, 2212, Hans Marius Skjærning, 7½ time, søn af slagter Niels Martin Hansen Skjærning og Mette Marie Pedersen, 25, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1897, 2612, 3112, Claus Hansen, husmand, 68, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født paa Haastrup Mark og Sogn. Søn af husmand Hans Pedersen (Greve) og Kirsten Pedersdatter. Else Marie Christoffersdatter
1898, 0201, 0801, Peter Jacob Jørgensen, husmand, 60, af Linien, Haarby Sogn. Født i Millinge, Svanninge Sogn. Søn af indsidder Jørgen Hansen og Maren Jacobsdatter. Bertha Kirstine Nielsen
1898, 0102, 0602, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand Hans Jørgensen og Ane Chatrine Christiansen, af Strandby, Haarby Sogn
1898, 2802, 0503, Hans Rasmussen, enkemand, 84, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Maren Jacobsen
1898, 2103, 2603, Niels Ejler Erntsen, 11 maaneder, søn af gaardejer Frants Erntsen og Maren Rasmussen, af Stormarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1898, 0204, 0904, Lars Larsen (Bech), gaardejer, 71, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Lars Hansen (Bech) og Karen Larsdatter. Kirsten Henriksen
1898, 1304, 1704, Christian Larsen, 3 uger, søn af stenhugger Christian Larsen og Johanne Jepsen, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1898, 1404, 2004, Niels Peter Christensen, 5, søn af husmand Rasmus Christensen og Johanne Jensen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1898, 2104, 2704, Rasmus Hansen Friis, enkemand og aftægtsmand, 80, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Hans Rasmussen og Dorthea Jensdatter. Maren Ottosdatter
1898, 2704, 0205, Preben Elle Hansen, 6 maaneder, søn af gaardejer Anders Hansen (Elle) og Kirsten Andersen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds
1898, 0710, 1310, Jørgen Rasmussen, købmand, 57, af Haarby By og Sogn. Født paa Trunderup Mark, Jordløse Sogn. Søn af gaardejer Rasmus Pedersen og Maren Pedersdatter. Hansine Karoline Hansen
1898, 1010, 1510, Anders Pedersen, enkemand og husmand, 69, af Brunshøj, Akkerup Mark, Haarby Sogn. Maren Hansdatter
1898, 1711, 2511, Rasmus Knudsen Madsen, husmand, 67, af Signekjær, Haarby Sogn. Født i Millinge, Svanninge Sogn. Søn af Mads Rasmussen og Kirsten Knudsdatter. Maren Jørgensdatter
1898, 2312, 3012, Lars Mikkelsen, husmand, 72, af Vesemose, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Mikkel Larsen og Karen Andersdatter. Bertha Katrine Rasmussen
1898, 3112, 06011899, Peder Jensen (Skov), aftægtsmand og enkemand, 67, af Signekjær, Haarby Sogn. Født i Trunderup, Jordløse Sogn. Søn af gaardmand Jens Hansen og Karen Hansdatter. Johanne Dorthea Sørensen
1899, 1601, 2301, Jørgen Mortensen, enkemand og gaardejer, 72, af Skallebjærg, Haarby Sogn. Født i Akkerup, Haarby Sogn. Søn af gaardmand Morten Larsen og Maren Christoffersdatter. Maren Jensdatter
1899, 3101, 0402, Jørgen Andersen, 23, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Andersen og Ane Hansen
1899, 1602, 2202, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 85, af Filstrup, Haarby Sogn. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Søn af gaardejer Rasmus Espensen og Mette Jensdatter. Birtha Nielsdatter
1899, 1602, 2102, Hans Christian Wilhelm Johansen, husmand, 59, af Linien, Haarby Sogn. Født i Kerteminde Købstad. Maren Jensdatter
1899, 0403, 0903, Jørgen Rasmussen, tjenestekarl, 24, af Trunderup Mark, Jordløse Sogn. Født i Kirkemarken, Haarby Sogn. Søn af husfæster Povl Nielsen og Johanne Rasmussen
1899, 0104, 0604, Lars Peter Larsen, 35, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af Ane Pedersen
1899, 1305, 1805, Frants Marius Hansen, 11 maaneder, søn af fragtmand Hans Jørgen Hansen og Kirsten Rasmussen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 1605, 2305, Lars Larsen, enkemand og aftægtsmand, 80, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Lars Terkildsen og Maren Hansdatter. Ane Marie Nielsdatter
1899, 2608, 3008, Jørgen Lehmann, 10 uger, søn af gaardejer Anders Hansen Lehmann og Maren Kirstine Jørgensen, Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 1909, 2509, Rasmus Jørgen Nielsen, 15, af Sarup, Haarby Sogn. Født i Haarby Kirkemark, Haarby Sogn. Søn af husfæster Povl Nielsen og Johanne Rasmussen
1899, 0210, 0610, Hans Larsen Poulsen, indsidder, 72, af Haarby By og Sogn. Født i Dreslette Sogn. Søn af husmand Povl Hansen og Birthe Larsdatter. Kirsten Larsdatter
1899, 1910, 2610, Thorvald Martin Knudsen, 4 maaneder, søn af maler Johan Ludvig Knudsen og Kirsten Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 2510, 2910, Laurits Bæk Steffen Christensen, 1 maaned, søn af indsidder Jens Christensen og Ane Katrine Larsen Bech, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 0211, 0511, Karl August Truelsen, 3 dage, søn af husmand Rasmus Søren Truelsen og Ane Hansen, af Linien, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 0911, 1511, Lars Hansen, husmand, 62, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Vejle, Allested Sogn. Søn af hjulmand Hans Larsen og Maren Jensdatter. Dorthea Olsen
1899, 1611, 2311, Claus Peter Hansen, købmand, 66, i Haarby. Født i Vejle Købstad. Søn af skomager … - Sofie Mathilde Wilhelmine Pfeil
1899, 2712, 02011900, Mads Andersen, husmand, 57, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Anders Jensen og Ane Hansdatter. Maren Kirstine Nielsen
1900, 2103, 2803, Laurits Christian Nielsen (tvilling), 5 uger, søn af bager Rasmus Nielsen og Ane Marie Hansen, Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1900, 2303, 2803, Axel William Nielsen (tvilling), 5 uger, søn af bager Rasmus Nielsen og Ane Marie Hansen, Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1900, 2603, 3103, Christen Jeppesen, aftægtsmand, 75, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Melby, Kjærum Sogn. Søn af husmand Jeppe Christensen og Karen Larsdatter. Ane Jørgensdatter
1900, 3003, 0404, Holger Hansen, 2 uger, søn af murer Morten Hansen og Rasmine Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1900, 0504, 1204, Ejler Christian Larsen, 4 uger, søn af husmand Christian Larsen og Johanne Jepsen, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1900, 0804, 1404, Hans Andersen, enkemand og husfæster, 85, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af husfæster Anders Hansen og Karen Andersdatter. Kirsten Pedersdatter
1900, 2904, 0405, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Jørgen Andersen og Maren Mortensdatter. Margrethe Sørensdatter
1900, 2205, 2605, Hans Olsen, købmand, 66, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af gaardejer Ole Hansen og Kirsten Madsdatter. Maren Kirstine Gram
1900, 0706, 1306, Hans Larsen, skrædder, 60, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af husmand Lars Rasmussen og Sofie Larsdatter. Ane Jørgensen
1900, 0806, 1306, Laurits Peter Hansen, 7 maaneder, søn af Eugenia Linna Agnes Witt, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født sammesteds
1900, 1706, 2106, Jørgen Andreas Hansen, 10 maaneder, søn af Maren Hansen, af Haarby Sogn. Født sammesteds
1900, 2206, 2806, Lars Rasmussen, aftægtsenkemand og kirkeværge, 71, af Haarby By og Sogn. Født i Skovkrogen, Haarby Sogn. Søn af husmand Rasmus Madsen og Johanne Larsdatter. Birthe Jørgensdatter
1900, 1306, 1806, Anders Nielsen, enkemand og skrædder, 85, af Højrup, Kjøng Sogn. Født i Nørre Broby, Salling Herred. Maren Pedersdatter
1900, 1307, 2007, Anders Nielsen, enkemand, 88, af Sarup, Haarby Sogn. Født paa Kohavegaard, Gamtofte Sogn. Søn af gaardfæster Niels Jørgensen og Karen Nielsdatter. Karen Hansdatter
1900, 0708, 1208, Rasmus Marius Bæk Madsen, 1, søn af gaardejer Niels Madsen (Bæk) og Karen Kirstine Rasmussen, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds
1900, 1510, 2210, Mathias Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 68, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Søn af skrædder Hans Hansen og Maren Christiansdatter. Ane Kathrine Mortensen
1900, 0211, 0911, Anders Jacob Andersen, 56, af Skovkrogen, Haarby Sogn. Født i Sarup, Haarby Sogn. Søn af husmand Anders Jacobsen og Ane Hansdatter
1900, 3112, 07011901, Rasmus Frederiksen (Ellegaard), 83, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Ellegaard, Haarby Sogn. Søn af gaardfæster Frederik Frederiksen og Marie Hansdatter
1892, 1302, 1902, Ane Katrine Rasmussen, enke, 72, af Mosegaarden, Haarby By og Sogn. Født i Haarby. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Frederiksen. Gaardfæster Hans Kristoffersen
1892, 2702, 0403, Anna Katrine Kristiane Hansen, 1, datter af husmand Peder Hansen og Maren Larsen, af Sarup By, Haarby Sogn. Født sammesteds
1892, 0703, 1203, Karen Jensdatter, 66, Haarby By og Sogn. Født paa Strandby Mark. Datter af husmand Jens Hansen og Ane Larsdatter. Bødker Anders Pedersen
1892, 2203, 2803, Martha Nikoline Jørgensen, 3, datter af husmand Hans Jørgensen og Ane Katrine Kristensen, af Strandby By, Haarby Sogn. Født sammesteds
1892, 0304, 0704, Maren Pedersen Storm, 62, af Strandby Mark. Født i Svanninge. Datter af gaardmand Lars Rasmussen og Kirsten Klausdatter. Aftægtsmand Jens Jørgensen
1892, 2604, 3104, Ane Sofie Hansdatter, enke, 88, Nellemose Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Hans Madsen og Karen Olsdatter. Husmand Lars Rasmussen
1892, 0905, 1405, Ane Margrethe Rasmusdatter, 75, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Rasmus Mortensen og Maren Nielsdatter. Murer Hans Pedersen
1892, 0805, 1605, Martha Knudsen, 1, datter af maler Johan Ludvig Knudsen og Kirsten Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1892, 1705, 2405, Karen Jørgensen, enke, 77, af Haarby Mark. Født i Strandby. Datter af husmand Jørgen Mortensen og Ane Jørgensdatter. Husmand Jørgen Hansen
1892, 0306, 2806, Kirsten Mouritsdatter, 75, af Haarby Mark, Haarby Sogn. Datter af husmand Mourits Larsen og Ane Hansdatter. Aftægtsmand Jørgen Mortensen
1892, 1606, 2206, Maren Andersen, 51, af Strandby. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Johansen og Maren Jensdatter
1892, 0707, 1107, Mette Pedersdatter, enke, 75, af Nellemose. Datter af husmand Peder Nielsen og Johanne Rasmussen. Aftægtsmand Hans Pedersen
1892, 1410, 1810, Martha Antonette Hansine Jensen, 1 uge, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Kirstine Iversen, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1892, 0309, 0909, Ane Hansdatter, enke, 71, Guldborggade 4, 4. Født i Haarby By og Sogn. Datter af Hans Andersen og Johanne Rasmusdatter. Drejer Anders Møller Sørensen
1892, 1711, 2411, Maren Mikkelsdatter, enke, 63, Haarby Mark og Sogn. Født i Vesemose, Haarby Sogn. Datter af kreaturhandler Mikkel Larsen og Karen Andersen. Gaaardmand Hans Jørgensen Roebjærg
1892, 0312, 0812, Maren Hansdatter, enke, 87, Nappen, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af Hans Jørgen Snedker og Ane Knudsdatter. Husmand Jacob Klausen
1892, 1212, 1812, Marie Larsen, 15 uger, datter af Johanne Katrine Pedersen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds
1893, 0901, 1601, Maren Jørgensdatter, enke, 84, i Haarby By og Sogn. Født Paa Haarby Mark. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Kristense Jørgensen. Husmand og væver Hans Jørgensen
1893, 0102, 0902, Kirsten Hansdatter, enke, 83, Haarby By og Sogn. Født i Kjøng Sogn. Datter af Kirsten Larsdatter og gaardmand Hans Henningsen. Gaardmand Mads Hansen
1893, 1102, 1802, Karen Jensen, 49, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Sarup, Haarby Sogn. Datter af boelsmand Jens Rasmussen og Ane Christensdatter. Husmand Søren Hansen
1893, 1502, 2202, Ane Margrethe Nielsdatter, 68, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Faaborg. Datter af husmand Niels Rasmussen Gammelgaard og Mette Jensen. Gaardmand Anders Christensen
1893, 2303, 2903, Maren Bertelsdatter, enke, 65, i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Bertel Jørgensen og Ane Jørgensdatter. Smed Jesper Larsen
1893, 1004, 1804, Kirsten Jørgensdatter, 72, af Nellemose, Haarby Sogn. Født i Strandby. Datter af Jørgen Madsen og Karen Larsdatter. Husejer Jørgen Hansen
1893, 2704, 0305, Kirsten Kristensdatter, enke, 74, af Haarby By og Sogn. Født i Kjøng Sogn. Datter af gaardmand Jens Kristensen og Mette Nielsdatter. Gaardfæster Morten Jørgensen
1893, 2505, 0106, Johanne Larsdatter, enke, 79, af Haarby By og Sogn. Født i Akkerup, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Lars Pedersen Elle og Kirsten Rasmusdatter. Lærer Christian Michael Friis
1893, 0506, 1006, Maren Kirstine Jensdatter, 75, Linien, Haarby Sogn. Født paa Bregnemose Mark, Verninge Sogn. Datter af husmand Jens Andersen og Johanne Mortensdatter. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1893, 2106, 2706, Mette Pedersdatter, enke, 66, Strandby, Haarby Sogn. Datter af almisselem Peder Nielsen og Kirsten Jeppesdatter. Væver Frants Hansen
1893, 3008, 0409, Karen Andersdatter, 62, af Sarup, Haarby Sogn. Født paa Helnæs. Datter af gaardmand Anders Larsen og Ane Eriksdatter. Husmand Jacob Larsen
1893, 0909, 1409, Marie Jensdatter, 69, af Haarby By og Sogn. Født paa Haarby Mark. Datter af husmand Jens Hansen og Kirsten Hansdatter. Husmand og røgter Mads Larsen
1893, 2412, 3012, Hansine Andersen, 30, Akkerup Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Pedersen og Maren Hansen
1893, 3112, 04011894, Laura Ingeborg Hansen, 5 uger, datter af købmand Carl Hansen og Dorthea Erikka Fielitze, Strandby, Haarby Sogn
1894, 1001, 1701, Ane Madsdatter, 73, Nellemose, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardmand Mads Jørgensen og Johanne Madsdatter
1894, 1601, 2401, Maren Hansdatter, 70, paa Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født i Hostrup Sogn, Salling Herred. Datter af husmand Hans Pedersen og Karen Nielsdatter. Husmand Jens Andersen
1894, 2201, 2901, Maren Pedersdatter, enke og aftægtskone, 67, hos gaardmand Lars Jørgen Larsen, paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Falsled, Svanninge Sogn. Datter af indsidder Peder Markussen og Else Larsdatter. Gaardmand Lars Larsen
1894, 2601, 0202, Ane Nielsen, 16, datter af husmand Povl Nielsen og Johanne Rasmussen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1502, 2202, Karen Nielsen, 33, af Løgismose, Haarby Sogn. Født i Enemærket, Dreslette Sogn. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Karen Jørgensen. Gaardmand Niels Larsen Sørensen
1894, 0403, 0703, Dødfødt pige, datter af Ane Kirstine Rasmussen, i Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 2403, 3103, Mette Marie Hansen, 48, Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af landmand Hans Nielsen og Marie Hansdatter. Husmand Hans Rasmussen
1894, 1904, 2404, Karen Dorthea Benedikte Hansen, 15, datter af husmand Lars Hansen og Katrine Elisabeth Hansen, paa Haarby Linie, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 2604, 0205, Christiane Hansdatter, enke, 79, i Haarby By og Sogn. Født i Kjærum Sogn. Datter af gaardmand Anders Hansen og Ane Katrine Hansdatter. Aftægtsgaardmand Hans Rasmussen
1894, 0505, 1105, Karen Marie Nielsen, 66, i Haarby By og Sogn. Født i Bogense By. Datter af husejer Niels Hansen og Mette Madsdatter. Husejer og slagter Jørgen Mortensen
1894, 2405, 3105, Kirsten Sørensdatter, enke, 71, i Strandby, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af indsidder Søren Simonsen og Ane Pedersdatter. Husejer Niels Pedersen
1894, 1906, 2406, Laura Kirstine Nielsen, 6 maaneder, datter af bager og husejer Rasmus Nielsen og Ane Marie Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1894, 0107, 0607, Martha Marie Oktavia Pedersen, 17, datter af husejer og snedker Mads Christian Pedersen og Karen Marie Hansen, af Akkerup Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1107, 1607, Ane Kirstine Sørensen, 8 maaneder, datter af gaardejer Niels Larsen Sørensen og Karen Nielsen, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1407, 1907, Marie Ducine Pedersen, 1, datter af husejer og snedker Mads Christian Pedersen og Karen Marie Hansen, af Akkerup Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1009, 1509, Bodil Kirstine Jensdatter, enke, 77, i Strandby, Haarby Sogn. Født i Agstrup, Bjerred Sogn, Haderslev... Amt. Datter af husmand Jens Hansen og Ane Pedersen. Husmand Jens Nielsen
1894, 2009, 2609, Kirsten Nielsdatter, enke, 73, i Strandby, Haarby Sogn. Født paa Helnæs. Datter af gaardejer Niels Larsen Hansen og Karen Dideriksdatter. Gaardmand Peder Rasmussen
1894, 2109, 2709, Kirsten Jørgensen Bech, 62, i Haarby By og Sogn. Født i Stormarken, Haarby Sogn. Datter af gaardfæster Jørgen Hansen Bech og Karen Hansdatter. Gaardejer Morten Pedersen
1894, 0710, 1310, Karen Nielsdatter, enke, 91, af Haarby By og Sogn. Født i Jordløse Sogn. Husmand og væver Lars Mouritsen
1894, 0810, 1410, Anna Ducine Nielsen, 6 maaneder, datter af husfæster Povl Nielsen og Johanne Rasmussen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1310, 2010, Ane Nielsdatter, enke, 68, i Kirkemarken, Haarby Sogn. Født i Tørringe, Sønderbroby Sogn. Datter af smed Niels Nielsen og Anne Marie Nielsen. Husejer og hjulmand Hans Rasmussen
1894, 0511, 1011, Karen Margrethe Jørgensen, 23. Datter af gaardejer Jørgen Mortensen og Maren Jensen, af Skallebjerg, Haarby Sogn. Født sammesteds
1894, 1112, 1612, Maren Sofie Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardejer Hans Marius Rasmussen, Skallebjærg (Haarby Sogn)
1895, 0101, 0701, Karen Andersen, 63, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Johansen A..rosin og Maren Jensen. Husmand Lars Hansen
1895, 0201, 0801, Anne Larsen, 26, af Kjøng Sogn. Født paa Roemarken, Kjøng Sogn. Datter af husmand Lars Pedersen og Karen Hansen. Husejer og murer Anders Ludvig Christensen
1895, 2101, 2901, Ane Katrine Rasmusdatter, 69, paa Linie, Haarby Sogn. Født paa Brylle Mark og Sogn. Datter af husmand Rasmus Knudsen og Karen Pedersdatter Greve. Aftægtshusmand Rasmus Jensen
1895, 2401, 0102, Ane Katrine Mortensen, 59, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født i Dreslette Sogn. Datter af husmand Morten Andersen og Karen Pedersen. Husmand Mathias Hansen
1895, 1202, 1702, Johanne Marie Hansen, 13 dage, datter af portner Rasmus Hansen og Anna Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1895, 2302, 0103, Ane Kirstine Madsen, 10, datter af husmand og tømrer Peder Madsen og Ane Johanne Hansen, af Holmene, Haarby Sogn. Født sammesteds
1895, 1003, 1603, Johanne Andersen Hansen, 31, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født i Vesemose, Flemløse Sogn. Datter af gaardejer Anders Hansen og Karen Andersen. Gaardejer Johan Henrik Jørgensen
1895, 1503, 1903, Anna Dorthea Nielsen, 2 maaneder, datter af mejerist Thomas Christian Nielsen og Regine Jensine Møller, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1895, 1703, 2003, Dødfødt pige, datter af gaardejer Jørgen Sørensen og Maren Hansen, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1895, 3003, 0604, Maren Andersen, enke, 57, af Akkerup, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Anders Hansen og Mette Jensdatter. Gaardejer Peder Hansen
1895, 1604, 2404, Karen Nielsdatter, 87, boende i Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af dyrlæge Niels Jensen og Johanne Rasmussen
1895, 2004, 2404, Karen Rasmussen, enke, 60, boende i Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af Karen Nielsdatter. Møller Hans Hansen
1895, 2904, 0705, Elisabeth Hansen, 24. Født i Haarby By og Sogn. Datter af uhrmager Frederik Christian Hansen og Marie Louise Lund
1895, 2904, 0605, Ane Hansdatter, 89, af Skovkrogen, Haarby Sogn. Født i Sarup, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Hans Johansen og Ane Jensdatter. Husejer Anders Hansen
1895, 0505, 1105, Madsine Caroline Jensen, 6, datter af indsidder og murer Jens Peter Jensen og Hansine Larsen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1895, 1505, 2005, Ane Larsdatter, 70, af Sarup, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Lars Jacobsen og Ane Larsdatter. Husmand og invalid Hans Iversen
1895, 3105, 0506, Ingeborg Laura Hansen, 3 maaneder, datter af købmand Carl Hansen og Dorthea Erikka Fielst…, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds
1895, 0606, 1206, Ane Pedersdatter, enke, 79, boende i Haarby By og Sogn. Født i Højbjærg, Ørsdal Sogn. Husejer og tømrer Mads Hansen
1895, 1406, 1906, Maren Sørensdatter, 64, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født paa Jordløse Mark. Datter af husejer Søren Thomsen og Karen Henriksen. Husmand Hans Andersen
1895, 0407, 0707, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jensen og Mette Pedersen, af Sarup Mark, Haarby Sogn
1895, 1007, 1507, Johanne Jørgensdatter, enke, 89, af Nellemose, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Rasmussen og Kirsten Nielsdatter. 1) gaardejer Hans Sørensen og 2. gaardejer Mads Larsen
1895, 1307, 1907, Ane Kirstine Hansdatter, 79, af Haarby Linie, Haarby Sogn. Født i Gjelsted-Taarup, Vends Herred. Datter af arbejdsmand Hans Nielsen og Ingeborg Pedersen. Aftægtsmand Peder Jensen
1895, 2507, 3007, Anna Marie Hansdatter, enke, 76, boende i Akkerup, Haarby Sogn. Født i Vedstaarup, Gamtofte Sogn. Datter af Christiane Konradsen. Husejer Lars Iversen
1895, 2612, 3112, Maren Hansine Larsen, 29, opholdssted hos broderen købmand Lars Larsen, i Nellemose, Haarby Sogn. Født i Haagerup, Brahetrolleborg Sogn. Datter af husmand Lars Christoffersen og Maren Hansen
1896, 0501, 1101, Ane Pedersen, 34, af Strandby, Haarby Sogn. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Peder Rasmussen og Kirsten Nielsdatter. Gaardejer Niels Hansen
1896, 1201, 2001, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 91, i Skallebjærg, Haarby Sogn. Født i Løgismoseskov, Haarby Sogn. Datter af husmand Hans Pedersen og Gjertrud Johansdatter. Gaardmand Peder Larsen
1896, 0902, 1502, Kirsten Mathiassen, 53, af Signekjær, Haarby Sogn. Født i Kjøng Højerup, Kjøng Sogn. Datter af husmand Mathias Pedersen og Karen Hansdatter. Husmand Jørgen Andersen (Fladmose)
1896, 2102, 2902, Mette Marie Andersen, 42, af Linien, Haarby Sogn. Født i Søndervissing By og Sogn, Tyrsting Herred. Datter af husmand Anders Mortensen og Frederikke Pedersen. Snedker og husejer Niels Pedersen
1896, 1103, 1703, Gjertrud Marie Johansdatter, 67, af Signekjær, Haarby Sogn. Født i Skallebjærg, Haarby Sogn. Datter af husmand Johannes Hansen og Karen Hansdatter. Husmand Hans Christian Andersen (Sømose)
1896, 1503, 2303, Maren Nielsen, aftægtskone, 62, af Haarby By og Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Niels Rasmussen og Karen Hansdatter. Fhv. gaardejer nu aftægtsmand Peder Andersen
1896, 1703, 2203, Dødfødt pige, datter af husfæster Hans Hansen og Marie Hansen, af Løgismoseskov, Haarby Sogn
1896, 0104, 0604, Mary Johanne Severine Jensen, 1, datter af skomager Niels Peter Jensen og Johanne Marie Sørensen, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 0204, 0604, Karen Kirstine Aarosin Hansen, 2 maaneder, datter af husmand Christian Hansen og Johanne Rasmussen, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 1204, 1804, Karen Mortensen, 53, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Morten Bentsen og … – Husejer Lars Larsen Nielsen
1896, 2504, 0205, Maren Larsdatter, enke og aftægtskone, 82, paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Født paa Akkerup Mark, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Lars Pedersen Elle og Kirsten Rasmussen. Gaardejer Anders Jørgensen Risbjærg
1896, 2204, 2804, Maren Pedersen (tvilling), 3 dage, datter af Johanne Augusta Marie Pedersen, af Linien, Haarby Sogn
1896, 2204, 2804, Ane Kirstine Pedersen (tvilling), 3 dage, datter af Johanne Augusta Marie Pedersen, af Linien, Haarby Sogn
1896, 0804, 1304, Maren Larsen, 54, boende i København, Møntergade 28, stuen. Født i Haarby By og Sogn. Datter af væver Lars Mouritsen og Karen Nielsdatter
1896, 0906, 1506, Hansine Jørgensen, 18, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer Jens Jørgensen og Dorthea Hansen
1896, 1607, 2107, Laura Petrea Larsen, 73, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Svendborg. Datter af smedemester Erik Larsen og Ingeborg Mortensen
1896, 0108, 0608, Karen Marie Pedersen, 6 maaneder, datter af snedker Niels Pedersen og Mette Marie Andersen, af Linien, Haarby Sogn. Født sammesteds
1896, 1208, 1608, Laura Kirstine Nielsen, 11 maaneder, datter af husejer og bager Rasmus Nielsen og Ane Marie Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1896, 1508, 2008, Elisabeth Marie Olesdatter, enke, 80, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Ole Valsø Fallentin og Maren Hansdatter. Husmand Morten Madsen
1896, 0909, 1409, Katrine Henriksen, 5 maaneder, datter af gaardejer Rasmus Henriksen og Ellen Kirstine Mortensen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1896, 1111, 1711, Johanne Knudsen (tvilling), 6 uger, datter af maler og husejer Johan Ludvig Knudsen og Kirsten Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1896, 1911, 2411, Martha Knudsen (tvilling), 7 uger, datter af husejer og maler Johan Ludvig Knudsen og Kirsten Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1896, 0812, 1412, Mette Jørgensdatter, enke, 78, af Haarby By og Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af husmand Jørgen Madsen og Karen Larsdatter. Husmand Lars Jensen
1897, 0201, 0801, Anna Karoline Rasmine Rasmussen, 11, datter af fisker Karl Holm Rasmussen og Kristine Rasmussen, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 1601, 2101, Antonette Charlotte Hansine Rasmussen, 9, datter af husmand og fisker Karl Holm Rasmussen og Kristine Rasmussen, af Nappen, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 1501, 2101, Karen Jensdatter, husejerinde, 71, i Kjøng By og Sogn. Født i Slaaentorn, Haarby Sogn. Datter af husmand Jens Hansen og Kirsten Hansdatter
1897, 1601, 2201, Margrethe Christiansen, 63, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af husmand Christian Iversen og Kirsten Christensdatter. Husmand og bødker Niels Jørgensen
1897, 2601, 3101, Emma Hansen, 4 timer, datter af væver og husmand Hans Hansen og Karen Pedersen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 1602, 2302, Maren Hansdatter, 76, af Filstrup, Haarby Sogn. Født i Gummerup, Kjøng Sogn. Datter af husmand Hans Pedersen og Johanne Henriksdatter. Husmand Anders Pedersen
1897, 2602, 0303, Anna Dorthea Skjærning, 1 maaned, datter af slagter Niels Martin Hansen Skjærning og Mette Marie Pedersen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1897, 0903, 1403, Anna Larsen, 1, datter af husmand Hans Christian Larsen og Maren Jacobsen, af Nellemose, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 1403, 2003, Karen Jørgensdatter, 72, af Strandby. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Datter af boelsmand Jørgen Frandsen og Sofie Jensdatter. 1) væver Hans Hansen, 2) skrædder Jens Jensen
1897, 1703, 2303, Ane Katrine Hansdatter, enke, 82, paa Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af husmand Hans Jensen og Mette Lindhartsdatter. Husmand Rasmus Pedersen
1897, 3103, 0904, Birthe Jørgensdatter, 75, af Strandby, Haarby Sogn- Født sammesteds. Datter af husmand Jørgen Mortensen og Ane Jørgensdatter. Aftægtshusmand Hans Andersen
1897, 0404, 1004, Kirsten Andersdatter, 73, af Akkerup, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Anders Hansen og Mette Jensdatter. Aftægtsgaardmand Espen Jensen
1897, 2404, 2904, Emma Johanne Mary Sørensen, 3, datter af Petrine Dorthea Frederiksen Ellegaard, Haarby Mark og Sogn. I pleje hos gaardejer Niels Peter Sørensen, Strandby, Haarby Sogn
1897, 2804, 0405, Johanne Marie Nielsdatter, enke, 68, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af smed Niels Nielsen og Marie Nielsdatter. Smed Niels Pedersen
1897, 2105, 2605, Karen Marie Andersen, enke, 53, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Henriksen og Ane Pedersen. Husmand Hans Hansen
1897, 3105, 0506, Ane Johanne Nielsen, 59, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af indsidder Niels Madsen og Kirsten Hansdatter. Husmand Anders Pedersen
1897, 1106, 1606, Maren Kirstine Hansen, 16, datter af husmand Niels Peter Hansen og Karen Hansen, af Akkerup Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 1707, 2207, Johanne Marie Nielsen, 14, datter af gaardejer Rasmus Nielsen og Johanne Pedersen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 0608, 1208, Anne Kirstine Madsen, 26. Datter af indsidder Jørgen Madsen og Birthe Johansen, af Sarup Fattighus, Haarby Sogn. Født sammesteds
1897, 0908, 1408, Karen Pedersen, 38, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født paa Snave Mark, Dreslette Sogn. Datter af husmand Peder Jørgensen og Kirstine Lorentsen. Væver Hans Hansen
1897, 1408, 1908, Ane Margrethe Pedersen, 46, af Nørrebroby Mark og Sogn, Salling Herred. Født paa Trunderup Mark, Jordløse Sogn. Datter af husmand Peder Johansen og Maren Pedersen
1897, 2808, 309, Caroline Nielsdatter, enke, 68, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer og dyrlæge Niels Jensen og Ane Johanne Rasmusdatter. Gaardejer Anders Jørgensen (Hornebo)
1897, 2110, 2910, Maren Hansdatter, enke, 81, af Sarup, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer Hans Johansen og Ane Jensdatter. Gaardejer Anders Nielsen
1897, 1012, 1612, Ane Hansdatter Hildebrandt, 66, af Sarup, Haarby Sogn. Født i Hvidgyde, Flemløse Sogn. Datter af husmand Hans Hildebrandt og Maren Hansdatter. Husmand Niels Eriksen
1897, 3012, 06011898, Marie Mortensen, 40, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand og murer Morten Rasmussen og Maren Pedersdatter
1898, 3101, 0702, Mette Hansdatter, 76, af Lysemose, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer Hans Mouritsen og Karen Hansdatter. Gaardejer Lars Larsen (Grønnemose)
1898, 0802, 1402, Maren Andersdatter, 78, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Brydegaard, Dreslette Sogn. Datter af gaardejer Anders Andersen og Margrethe Larsdatter. 1. gaardejer Rasmus Nielsen, 2. gaardejer Rasmus Jensen
1898, 0802, 1402, Karen Jørgensdatter, enke, 75, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer Jørgen Madsen og Kirsten Pedersdatter. Husejer Christian Mikkelsen
1898, 0303, 0903, Karen Jørgensdatter, enke, 75, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af Jørgen Andersen og Karen Jørgensdatter. Gaardejer Mads Nielsen
1898, 2303, 3003, Ellen Marie Rasmusdatter, enke, 78, i Nellemose, Haarby Sogn. Født i Svanninge Sogn, Salling Herred. Datter af gaardejer Rasmus Ejlersen og Ane Jørgensdatter. Gaardejer Rasmus Christensen
1898, 2603, 0204, Henriette Kirstine Bryne, 51, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Faaborg. Datter af Oline Sofie Bryne. Husmand Lars Andersen Øxnebjærg
1898, 0205, 0705, Kirstine Larsen, 66, af Stormarken, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af gaardejer Lars Hansen (Bech) og Karen Hansdatter. Husmand Jørgen Pedersen
1898, 1205, 1805, Mette Marie Jørgensdatter, 68, af Sarup, Haarby Sogn. Født i Millinge, Svanninge Sogn. Datter af husmand Jørgen Hansen og Maren Jacobsdatter. Sadelmager Adolf Weigliin
1898, 1606, 2306, Marie Sieckmeier, 32, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Dreslette Sogn. Datter af teglværksforvalter Frederik Johan Jobst Sieckmeier og Anne Johanne Jacobsen. Gaardejer Lars Jørgen Larsen
1898, 2507, 3007, Anne Margrethe Hansdatter, enke, 83, af Filstrup, Haarby Sogn. Født i Falsled, Svanninge Sogn. Datter af kroejer Hans Hansen og Ane Margrethe Hansen. Gaardejer Erik Hansen
1898, 0308, 0908, Anna Katrine Kirstine Pedersen, 1, datter af gaardbestyrer Rasmus Pedersen og Maren Larsen, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds
1898, 0608, 1208, Kirstine Nielsen, sypige, 35, ophold hos husmand Peder Pedersen, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter
1898, 2909, 0510, Ane Kirstine Jensdatter, 82, af Løgismose, Haarby Sogn. Født i Snave, Dreslette Sogn. Datter af gaardejer Jens Offersen og Johanne Christensdatter, 1) gaardejer Niels Larsen, 2) aftægtsgaardejer Lars Sørensen
1898, 2710, 0311, Anne Dideriksdatter, enke, 80, af Akkerup Mark, Haarby Sogn. Husmand Diderik Jensen
1898, 1111, 1811, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 79, Skjallebjærg, Haarby Sogn. Født i Vejle Sogn, Salling Herred. Datter af husmand Rasmus Hansen og Margrethe Jørgensdatter. Fæstegaardejer Mikkel Rasmussen
1898, 0112, 0812, Anne Kirstine Larsdatter, enke, 75, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Jordløse, Salling Herred. Datter af gaardejer Lars Larsen og Gertrud Jørgensdatter. Husmand Anders Rasmussen
1899, 1001, 1401, Ane Johanne Andersen, 32, af Sarup, Haarby Sogn. Født i Vesemose, Flemløse Sogn. Datter af gaardmand Peder Andersen og Karen Simonsen. Smed Niels Pedersen
1899, 1101, 1701, Birthe Jensdatter, aftægtskone, 80, af Slaaentorn, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Jens Jørgensen og Maren Rasmussen. Aftægtshusmand Rasmus Jacobsen
1899, 2801, 0402, Karen Hansdatter, enke, 80, af Skallebjærg, Haarby Sogn. Født i Vesterhæsinge Sogn, Sallling Herred. Datter af gaardejer Hans Nielsen og Marie Nielsdatter. Gaardejer Søren Andersen Møller
1899, 3001, 0302, Ane Jensen, 48, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af forhenværende gaardejer Jens Nielsen og Else Hansdatter
1899, 3001, 0402, Johanne Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af smed Jacob Christian Pedersen og Johanne Marie Hansen, af Akkerup, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 2601, 2801, Laura Marie Larsen, 8, datter af skomager Hans Christian Larsen og Ane Kirstine Nielsen, af Haarby Fattighus, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 1802, 2502, Kirsten Mortensen, 41, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Morten Rasmussen og Maren Pedersdatter
1899, 2803, 0304, Petra Johanne Jensen, 8 maaneder, datter af husholderske Maren Nielsen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 3103, 0604, Anne Eriksdatter, 77, af Akkerup, Haarby Sog. Født i Jordløse Sogn, Salling Herred. Datter af Maren Rasmusdatter. Husmand Rasmus Jørgensen
1899, 0204, 0704, Angelika Laurine Vivi Nielsen, 10 maaneder, datter af bager Rasmus Nielsen og Marie Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 1104, 1504, Maren Jensen, enke, 73, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Smed Henrik …
1899, 0305, 0705, Dødfødt pige, datter af husmand Emil Ulrichsen og Caroline Jørgensen, af Løgismoseskov, Haarby Sogn
1899, 2005, 2605, Karen Marie Hansen, 11, datter af lærer Thorvald Valdemar Hansen og Inger Helene Kragh, af Haarby Skole, Haarby Sogn. Født i Horsebøg Skole, Liunge Sogn, Alsted Herred
1899, 2005, 2605, Kirsten Nilgine Mary Jensen, 1, datter af murer Jens Peter Jensen og Hansine Larsen, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født sammesteds
1899, 1306, 1806, Johanne Kamilla Hansen, 1, datter af fragtmand Hans Jørgen Hansen og Kirsten Rasmussen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 1606, 2106, Christine Rasmussen, 45, af Nappen, Haarby Sogn. Født paa Nellemose Mark, Haarby Sogn. Datter af husmand Rasmus Rasmussen og Karoline Rasmussen. Fisker Carl Holm Rasmussen
1899, 1706, 2206, Kirsten Pedersdatter, 85, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Vøjstrup, Nørre Broby Sogn, Salling Herred. Datter af smed Peder Gormsens hustru. Husfæster Hans Andersen
1899, 2906, 0507, Kirsten Adamsdatter, 76, af Strandby, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardejer Adam Pedersen og Maren Hansdatter. Gaardejer Peder Pedersen
1899, 1308, 1608, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Hansen og Anne Karoline Andersen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 0409, 1109, Kirsten Mikkelsdatter, 66, af Haarby By og Sogn. Født i Skallebjærg, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Mikkel Jensen og Ane Marie Madsen. Husmand Hans Rasmussen
1899, 1310, 1810, Marie Katrine Mose Hansen, 6 maaneder, datter af gaardfæster Christoffer Hansen (Mose) og Johanne Rasmussen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1899, 1610, 2110, Johanne Jørgensdatter, enke, 77, af Haarby By og Sogn. Født paa Haarby Mark (Rost…), Haarby Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Hansen og Christence … - Husmand Hans Larsen
1899, 1211, 1711, Anna Kirstine Madsen, 22, datter af indsidder Peder Madsen og Rasmine Madsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1900, 0201, 0701, Dødfødt pige, datter af barber Marius Christian Andersen og Johanne Rasmussen, af Haarby By og Sogn
1900, 2801, 0302, Elisabeth Karoline Marie Grapentin, 37, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Malckin i Meklenburg Schwerin. Datter af Karoline Johanne Elisabeth Grapentin (senere gift med skomager Adam Christoffer Poulsen). Husmand Jørgen Hansen
1900, 0402, 1002, Ane Kirstine Andersen, 67, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Anders Hansen og Birthe Markusdatter. Tømrer Hans Andersen
1900, 2202, 0203, Maren Jørgensen, enke, 81, af Løgismoseskov, Haarby Sogn. Født i Assens Købstad. Datter af rebslager Abraham Jørgensen og Maren Pedersdatter. Blikkenslager F. Metzsch
1900, 0704, 1404, Karen Jørgensdatter, 72, af Akkerup, Haarby Sogn. Født i Skallebjærg, Haarby Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Rasmussen og Ane Pedersdatter. 1) husmand Rasmus Hansen, 2) husmand Lars Larsen Lund og 3) husmand Jens Andersen
1900, 0405, 1005, Elisabeth Christensen, enke, 76, af Sarup Mark, Haarby Sogn. Født i Mullerød, Dreslette Sogn. Datter af husmand Christen Hansen og Ane Hansdatter. Husmand Hans Bendtsen
1900, 0505, 1005, Kirsten Hansdatter, enke, 84, af Nellemose, Haarby Sogn. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af Ane Madsdatter. Skrædder Jesper Peder Nielsen
1900, 1706, 2106, Ane Jørgensdatter, 67, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardfæster Jørgen Mortensen og Ane Katrine Eriksdatter
1900, 0207, 0607, Anne Kirstine Nielsdatter, 77, af Haarby By og Sogn. Født i Brændeskov, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred. Datter af husmand Niels Pedersen. Aftægtshusmand Niels Knudsen
1900, 0608, 1008, Ane Roulund, 53, af Haarby By og Sogn. Født paa Bøjden, Horne Sogn, Salling Herred. Datter af husmand Rasmus Roulund og Kirsten Pedersdatter Trane. Væver og indsidder Jørgen Larsen
1900, 1208, 1708, Kirsten Andersen, 58, af Strandby Mark, Haarby Sogn. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Hansen og Marie Jørgensen. Husmand Rasmus Nielsen
1900, 1808, 2408, Karen Marie Pedersen, 56, af Signekjær, Haarby Sogn. Født paa Strandby Mark, Haarby Sogn. Datter af boelsmand Peder Rasmussen og Maren Larsdatter. Husmand Peder Pedersen Storm
1900, 0409, 0909, Henriette Amalie Vennerstrøm Jørgensen, 1½, datter af skrædder Morten Jørgensen og Anne Marie Larsen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds
1900, 1509, 2109, Dorthea Madsen, 61, af Nellemose Mark, Haarby Sogn. Født paa Kjøng Mark og Sogn. Datter af husmand Mads Nielsen og Karen Larsen. Maler Jørgen Jensen
1900, 2009, 2509, Maren Povlsdatter, 82, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds. Datter af Birthe Vævers og skomagersvend Povl Hansen
1900, 2809, 510, Ane Margrethe Jørgensdatter, enke, 84, af Strandby, Haarby Sogn. Født i Haarby By og Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Madsen og Karen Mikkelsdatter. Gaardejer Rasmus Olsen
1900, 2310, 2910, Ane Larsdatter, enke og aftægtskone, 82, hos datteren husmand Rasmus Jørgensens hustru af Haarby By og Sogn. Født i Haastrup Sogn, Salling Herred. Datter af gaardejer Lars Pedersen og Karen Larsdatter. Husmand Niels Knudsen
1900, 1311, 1911, Karen Marie Pedersdatter (Toppens), enke, 70, af Haarby By og Sogn. Født i Nellemose. Datter af husmand Peder Nielsen og Johanne Rasmusdatter. Arbejdsmand Hans Christian Nielsen
1900, 2411, 0212, Emma Johansen, 9 maaneder, datter af Petrine Mathilde Johansen, tjenende paa Tøjsted, Haarby Sogn. Født sammesteds
1900, 0312, 1012, Kirsten Pedersen, enke, 65, af Kirkemarken, Haarby Sogn. Født i Snave, Dreslette Sogn. Datter af Ane Pedersdatter. Murer Mads Jensen
1900, 0612, 1312, Kirsten Hansen, 30, af Linien, Haarby Sogn. Født i Signekjær, Haarby Sogn. Datter af husmand Hans Christian Andersen (Lørup) og Gertrud Marie Johannesdatter
1900, 1412, 2112, Vilhelmine Johanne Markussen, 4, datter af blikkenslager Rasmus Vilhelm Markussen og Dorthea Hansen, af Haarby By og Sogn. Født sammesteds