Kærum, 1686-1720, introducerede

Afskrift af kirkebog

Indtroducerede 1686-1720, Kærum sogn, Baag herred, Odense Amt
Afskrevet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk


1686, Dom: 6. post Trinit, Niels Andersens [Unge], udi Ebberup, Maren Rasmusdatter
1686, Dom: 7 post: Trinit:, Peder Lauridtsen, udi Ebberup, Maren Hansdatter
1686, Dom: 17 post Trinit, Povel Nielsen [kilde skadet], udi Saltofte, Anne Pedersdatter
1686, Dom: 18 post Trinitat:, Povel ...isens [Rÿtter - hans hustru, kilde skadet], i Melbÿ
1686, Dom: 19 post Trinit:, Matz Pers: [Madz Pedersen], udi Saltofte, Else Hansdatter
1686, Dom: 20. [p. Trinit], Povel Christensen, Saltofte, Maren Jörgensdatter
1686, Dom: 2? post Trinit: [21-24, dag rettet], Hans Jensen, udi Melbÿ:, Maren Hansdatter
1686, Dom: 25 post Trinit:, Find Jensen, udi Kierumgaard, Dorthe Jörgensdatter
1687, Dom: Invocavit, Erich Pedersen, udi Norbÿ, Maren Hansdatter
1687, Eod: Dom: [Dom: Invocavit], Hans Nielsen, udi Saltofte, Maren Lausdatter
1687, Fer: ? Pasc: [7/6 Pasc: ?], Laus Andersen, i Saltofte [kilde skadet], Johanne Hansdatter
1687, Dom 2 post Pasha, Hans Christensens [hans hustru], i Saltofte
1687, Dom: Cantate, Peder Christensens [hans hustru], i Saltofte
1687, ..ate [Dom: Rogate - kilde skadet], Anders Andersens [hans hustru], i Ebberup
1687, Dom: Exaudi:, , , Anne Rasmusdatter, i Ebberup
1687, Dom: V. post Trinit:, Niels Bendixens [hans hustru], i Saltofte
1687, Dom: VI. à Trinit., Anders Tuesen, udi Ebberup
1687, Dom: 7 post Trinit:, Rasmus Christensens [hans hustru], i Ebberup
1687, Dom: 9 a Trinit:, Rasmus Hansens [hans hustru], i Toröhuus
1687, Dom: 10 à Trinit:, Laus Jensens [hans hustru], i Melbÿ
1687, Dom. 11 à Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Melbÿ
1687, Dom: 14 à Trinit:, Jans Jensens [hans hustru], i Ebberup
1687, Dom: 17 à Trinit:, Jens Pedersens [hans hustru], udi Saltofte
1687, Dom: 21 à Trinit:, Niels Nielsens [hans hustru], udi Norbÿ
1687, Dom: 22 à Trinit:, Jens Hansen [hans hustru - kilde skadet], i Norbÿ
1687, Dom: 25 a Trinit:, Stÿgge Jensens [hans hustru], i Melbÿ
1687, Dom: 1 Advent, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1688, Dom: 3 post Epiph: , Niels Andersens [hans hustru], i Kircheladen
1688, Paa Fastelauns Söndag, Jörgen Lauritsens [hans hustru], i Saltofte
1688, Paa dend förste Söndag i faste[n], Povel Nielsens [hans hustru], i Saltofte
1688, ..ste Söndag efter P.. [kilde skadet], Matz Sköttis [hans hustru], udi Ebberup
1688, - [kilde skadet - ulæseligt], - [kilde skadet - ulæseligt], i Saltofte
1688, Dom: 17 à Trinit [kilde skadet], Niels Nielsens [hans hustru - kilde skadet], i Norbÿ
1688, Dom: 21 à Trinit, Christopher Hansen [hans hustru - kilde skadet, ulæseligt], i Saltofte NB NB
1688, Dom: 22 à Trinit, Laus Jensens [hans hustru - kilde skadet], i Melbÿ
1688, Dom: 2 Advent, Niels Jörgensens [hans hustru - kilde skadet], i Ebberup
1688, Dom: 3. Adv., Christopher Hansens [hans hustru - kilde skadet], i Saltofte
1688, Dom: 4. Ad: [Advent], Hans Hansens [hans hustru], i Saltofte
1689, Dom: ? post Epiph: [rettet/klattet], Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1689, Dom: Invoca:, Hans Plous [hans hustru], i Ebberup
1689, Dom: Rem:, Matz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1689, Skæertorsdag, Bertels [hans hustru], i Saltofte
1689, Dom: 1. post Pasch:, Hans Jörgensen [hans hustru], i Melbÿ
1689, og [Dom: 1. post Pasch:], Jens Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1689, Dom: V. post Pasch:, Erich Pedersens [hans hustru], udi Norbÿ
1689, og [Dom: V. post Pasch:], Peder Lauridsens [hans hustru], udi Ebberup
1689, Dom: 5 post Pasch:, Rasmus Rasmussens [hans hustru], udi Holen udi Ebberup
1689, Dom: 6. Pasc., Anders Andersens [hans hustru], i Eberob [Ebberup]
1689, Dom: 2. Trin., Lauridz Jörgensens [hans hustru], udi Melbÿe
1689, Eod [Dom: 2. Trin.], Lauritz Andersen Hittebarns [hans hustru], i Saltofte
1689, - [3-17. Trinit - kilde skadet], Rasmus Madtsen [hans hustru - kilde skadet], i Kierumgaard
1689, - [3-17. Trinit - kilde skadet], Poul Xtensen [Christensen - hans hustru, kilde skadet], i Saltofte
1689, Dom: 18 à Trin: S. Mich. dag, Matthis Ernstis [Rÿtter - hans hustru], af Melbÿ
1689, Dom: 21 à Tr:, Jens Jensens [hans hustru], i Norbÿ
1689, Dom: 25 à Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Tarpegaard
1689, Dom: 26 à Tr:, Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte
1689, Dom: 1 Adv., Christopher Hansens [hans hustru], af Saltofte
1689, Dom: 2. Adv:, Niels Bendixens [hans hustru], af Saltofte
1689, Dom: 4. Adv:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade
1690, Dom: 2 p: Epiph:, Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup
1690, Dom: 4. p. Epiph:, Simon Nielsens [hans hustru], af Norbÿ
1690, Dom: Sexag:, Peder Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ
1690, Dom: Esto Mihi, Hans Andersens [hans hustru], af Melbÿ
1690, Dom: Judica [gnidret], Rasmus Hansen [hans hustru -gnidret], af Toröehuus
1690, Dom: 16 p. Pasch, Hans Andersens [hans hustru], af Tarpegaard
1690, Dom: 3 à Trim:, Anders Tuesens [hans hustru], af Ebberup
1690, Dom: 5 à Trin:, Christian Mortensens [hans hustru - gnidret], af Saltofte
1690, Dom: 12 a Trin., Niels Andersens [hans hustru], af Ebberup
1690, Dom: 14. à Trin:, Find Jensens, af Kierumgaard
1690, Eod: [Dom: 14. à Trin:], Lauridtz Pedersens [hans hustru], af Saltofte
1690, Dom: 15. [Trin.], Hans Jörgensen [hans hustru], af Melbÿ
1690, Dom: 19., Niels Andersens [hans hustru], af Melbÿ
1691, Dom: 2. p. Epiph:, Niels Bendixens, af Saltofte
1691, Dom: Sexag:, Anders Jørgensens [hans hustru], af Saltofte
1691, Dom: Invocavit, Niels Andersens [hans hustru], i Kircheladen
1691, Dom: Reminisc:, Niels Nielsens [hans hustru], af Norbÿ
1691, Dom: Lætare, Hans Lauridsens [hans hustru], af Melbÿ
1691, Die Viridium., Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte
1691, Dom: 4. p. Pascha., Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ
1691, Dom: 19 à Trin:, Madz Skÿtte [hans hustru], i Ebberup
1691, Dom: 22 à Tr., Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte
1691, Dom: 23 à Tr., Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1691, Dom: 2. Advent:, Jörgen Gredersens [antagelig Jörgen Gregersens - hans hustru], i Norbÿ
1692, Dom: Sexages:, Madz Pedersens [hans hustru], fra ? [antagelig Saltofte - kilde skadet]
1692, Dom: Remin:, Lauridz ..... [hans hustru - kilde rette og skadet], i Toröehuus
1692, Festo Annunciat:, Laurs Jörgensens, af Melbÿe, Maren
1692, Dom: Exaudi, Niels Andersens [hans hustru], af Ebberup
1692, Dom: Trin:, Poul Christensens [hans hustru], af Saltofte
1692, Dom: 1. Trin., Christian Mortensens [hans hustru], af Saltofte
1692, Dom: 3 Trin., Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup
1692, Dom: 2. Trin:, Anders Andersens [hans hustru], af Ebberup
1692, Dom: 7. Trin., Peder Pedersens [hans hustru], af [ulæseligt, kilde skadet]
1692, Dom: 9. Trin., Rasmus Philipsens [hans hustru], af Ebberup
1692, Dom: 10. Trin., Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte
1692, Dom: 16: Trin., Find Jensens [hans hustru], af Kierumgaard
1692, Dom: 23 Trin., Hans Lau... ? [hans hustru - ulæseligt, kilde skadet], - [antagelig Melbÿ - kilde skadet]
1693, Festo Circumcis., Peder Hansens [hans hustru], af Norbÿ
1693, Dom: Esto., Hans Andersens [hans hustru], af Tarupegaard
1693, Dom: 1. Trin:, Laurs Pedersens [hans hustru], af Norbÿ
1693, Dom: 2. Tr:, Anders Jörgensen [hans hustru], af Ebberup
1693, Dom: 6 Trin., Hans Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ
1693, Dom: 7. Tr:, Bertel Laursens [hans hustru], af Saltofte
1693, Dom: 10 Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ
1693, Dom: post Nat. Christi, Niels Nielsens [hans hustru], af Norbÿ
1694, Dom 3. p. Epiph., Niels Bendixsens [hans hustru], af Saltofte
1694, Dom: Invoc:, Anders Tuesen [salige], af Ebberup, Maren
1694, Eod: [Dom: Invoc:], Laurs Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte
1694, Dom: Oculi, Lauridz Christensens [hans hustru], af Toröehuus
1694, Die Virid:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade
1694, Dom: 2 p. Pascha, Hans Andersens [hans hustru], i Taarupgaard
1694, - [før 1. Trin - kilde skadet], Mads Lauridsens [Skÿtte - hans hustru], af Ebberup
1694, Dom: 1. Tr:, Jens Jensens [hans hustru], af Kierumgaard
1694, Dom: 7. Tr:, Rasmus Madsens [hans hustru], af Kierumgaard
1694, Dom: 11. Tr., Laurs Pedersens [hans hustru], af Norbÿ
1694, Dom: 14., Meier [Corporal - hans Frue], [sted ikke indført - er Ebberup]
1694, Dom: 17. Tr., Madz Persens [hans hustru], af Saltofte
1694, og itid: [Dom: 17. Tr.], Lauridz Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe
1695, Dom: Oculi, Lauridz Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte
1695, noch [Dom: Oculi], Hans Christensens [Fisker - hans hustru], ibid: [af Saltofte]
1695, Dom: Lætare., Christopher Hansens [hans hustru], ibid: [af Saltofte]
1695, Fest: Annunt: Mar:, Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup
1695, Dom: Rog: [Rogate], Peder Pedersens [hans hustru], af Toröehuus
1695, Fest: Ascens:, Peder Hansens [hans hustru], af Norbÿ
1695, Fer: 3. Pent:, Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte
1695, Dom: Exaudi, Hans Madsens [hans hustru], af Melbÿ
1695, Dom: 9 à Tr:, Bertel Lauridsen [hans hustru], af Saltofte
1695, Dom: 14 à Tr:, Poul Christensens [hans hustru], af Saltofte
1696, Dom: 3. p. Epiph:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ
1696, Fest: Pur: [Purific. Mariæ], Jörgen Olufsens [hans hustru], af Toröehuuse
1696, Dom: Invoc:, Anders Jörgensens [hans hustru], af Ebberup
1696, Dom: Remin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ
1696, Dom: Miser:, Jörgen Olufsens, i Toröehuus
1696, Dom: ?? [ulæseligt, gnidret], - [antagelig Rasmus Pedersens hustru - ulæseligt, gnidret], Ebberup [svært læseligt, indføjet linie, gnidret]
1696, Fer: 2 Pent:, Laurs Christensens [hans hustru], ibid: [nej IKKE ibid: i Toröehuus (indføjet gnidret linie imellem)]
1696, Dom: 1. Tr:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelader
1696, Dom: 2. p. Trin:, Hans Lauridsens [hans hustru], af Melbÿ
1696, Do. 4. p. Trin., Find Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1696, Dom: 7. p. Trin., Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1696, Dom: 9. p. Tr., Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1696, Dom. 10. p. Trin., Hans Christensens [hans hustru], i Saltofte
1696, Do. 20. p. T., Niels Nielsen, i Norbÿ, Aplonne Rasmusdatter
1696, ditto [Do. 20. p. T.], Niels Bendixens, i Saltofte, Mette Lauridsdatter
1696, Dom: 23 post Trin:, Laurs Jörgensen [Rÿtter], i Saltofte, Margrethe
1696, Dom: 24. post. Trin:, Laurs Pedersens [hans hustru], i Norbÿ
1697, Dom: 3 post Epiph:, Jens Jensen, i Kirumgaard, Kirsten Hansdatter
1697, Dom: Quasimod:, Jens Bendixen, af Melbÿe, Anne Jensdatter [antagelig Anne - lidt usikkert]
1697, Dom Jubilate., Rasmus Christensen, af Ebberup, Maren
1697, Dom: Exaudi, Peder Pedersen, af Saltofte, Karen
1697, Dom 4 post Trin:, Christopher Hansen, af Saltofte, Engel
1697, Dom 9 post Trinit:, Povel Christensen, af Saltofte, Maren Jörgensdatter
1697, Dom: 13 à Trin:, Jörgen Pedersen, af Saltofte, Margrete
1697, Dom 17 Tr:, Hans Lauridtsen, af Norbÿe, Anne
1697, Dom: 18, Madtz Pedersen, af Saltofte, Else
1697, Dom 21 Trin, Peder Hansen, af Norbÿe, Kirsten
1697, Dom: 22 post Tr:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe
1698, Dom: Quinqages: [Quinquagesima], Laus Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe
1698, 9 Marti , Anders Sörensens [hans hustru - ... til Mads Pedersens], i Saltofte
1698, 6 Aprilis, Hans Hermandsen [Rÿtter], , Anne Nielsdatter [til/boende Niels Hansens], af Melbÿe
1698, Dom: Judica, Niels Nielsen, af Norbÿe, Aplone Rasmusdatter
1698, Die Virid:, Hans Jörgensen, af Norbÿ, Kirsten
1698, Dom: Misericord:, Hans Christensen, af Saltofte, Mette Hansdatter
1698, Dom: Misericord., Laus Lausen, af Melbÿe, Birte Sörensdatter
1698, Fest: Trinit:, Lauridtz Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte
1698, Dito [Fest: Trinit:], Find Jensen, af Kierumgaard, Dorthe
1698, Dom: 7 p: Trinit, Anders Andersens [hans hustru], af Ebberup
1698, Dom: 13 Trin:, Rasmus Pedersens [hans hustru], af Ebberup
1698, Dom: 2 Adventus, Niels Andersen, af Ebberup, Maren Jörgensdatter
1699, Dom: 3 post Epiphan:, Jens Jensen, i Kierumgaard, Kirsten
1699, Dom: Invocavit:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade
1699, Dom: Invocav:, Laus Christensen, af Torehuus [antagelig Toröhuus], Doete [Dorthe]
1699, Dom: Reminisc:, Anders Nielsen [Rÿtter - til Niels Hansens], i Melbÿe, Karen
1699, Dom: Lætare:, Hans Andersens [hans hustru], af Tarpegaard
1699, dito [Dom: Lætare:], Lauridtz Pedersens [hans hustru], af Melbÿe
1699, Dom: Palmarum, Anders Jörgensens [hans hustru], af Ebbrup
1699, Dom: Rogate, Niels Nielsen [salige], i Norbÿe, Apolone
1699, Fer: 3 Pentes:, Laus Lausen, i Melbÿ, Birthe
1699, Fest: Trinit:, Johan Pedersens [hans hustru], af Torehuus [antagelig Toröhuus]
1699, Dom: 7 p: Trini, Niels Bendixens [hans hustru], af Saltofte
1700, Dom: 7tuages [Septuages], Anders Sörensens [Tömmermand - hans kone], i Saltofte
1700, Skiærtorsdag, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1700, Dom: Misericord:, Lauridtz Rÿtters [hans hustru], i Saltofte
1700, Dom: Jubilate, Conrath Meiers [hans hustru], i Ebberup
1700, Dom: Eodem: [Dom: Jubilate], Madtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1700, Dom: Exaudi, Anders Rÿtters [hans hustru], i Melbÿe
1700, Fer: 3 Pentes:, Hans Pedersen, i Kierumgaard, Ellen
1700, Fest: FS. Trinit [1. p. Trinit], Sören Nielsens [hans hustru], i Ebberup
1700, dito [Fest: FS. Trinit (1. p. Trinit)], Hans Lauridtsen [Smed - hans kone], ibid [i Ebberup]
1700, Dom: 1 post Trinit:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte
1700, Dom: 16 Junÿ, Madtz Hansens [hans hustru], i Saltofte
1700, Dom: 9 p. Trin, Hans Christensens [hans hustru], i Ebberup
1700, Dom: 10 p. Trin, Hans Christensens [Skrædder - hans hustru], i Saltofte
1700, Dom: 11 p. Trin, Anders Rasmussens [hans hustru], i Melbÿe
1700, Dom: 12 p. T., Hans Jörgensens [hans hustru], i Melbÿe
1700, Dom: 15: Trin, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1700, Dom: 16 p: Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1700, Dom: 4 Advent:, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe
1701, Dom: 1 post Epiph:, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿ
1701, Dom: Sexages:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1701, Dom: Judica, Rasmus Pedersen, i Ebberup, Appelone
1701, Dom: 11 p Trinit, Anders Nielsens [hans hustru - til Niels Hansens], i Melbÿe
1701, item [Dom: 11 p Trinit], Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1701, Dom: 13 p Trinit, Peder Andersens [hans hustru], af Saltofte
1701, Dom: 16 p: Trinit, Johan Pedersens [hans hustru], i Torehuus [antagelig Toröhuus]
1701, Dom: 21 p. Trinit, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1701, Dom: 23 p Trin:, Hans Pedersens [hans hustru], af Kierumgaard
1701, Fest: Omn: Sanct:, Jens Jensens [hans hustru], af Kierumgaard
1701, Dom: 3 Adventus:, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte
1702, Festum Circumc: Christi, Anders Jensens [hans hustru], i Norbÿe
1702, Dom: 4 p. Epiphane., Lauritz Pedersens [hans hustru], i Melbÿ
1702, Fest: Purifi: Maria, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1702, Dom: Sexages:, Hans Lauridtsens [Smed - hans hustru], i Ebberup
1702, Dom: Reminiscere, Jens Smed, i Saltofte, Johanne
1702, Fest: Annunciat: Mariæ, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ
1702, 13 Aprilis, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1702, Dom: Quasimodogeniti, Lauridtz Christensens [hans hustru], i Torehuus
1702, Dom: Misericord:, Lauridtz Rÿtter [hans hustru], i Saltofte
1702, item [Dom: Misericord:], Peder Hansens [hans hustru], i Turehuus
1702, Fer: 3 Pentech:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarupegaard
1702, item [Fer: 3 Pentech:], Conratz Meier [Corporal - hans hustru], i Ebberup
1702, Fest Trinit:, Iver Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1702, Dom: 2 p. Trinit:, Lauridtz Lauridtsens [hans hustru], i Melbÿ
1702, Dom: 5 p Trin:, Lauridtz Jörgensen [hans hustru], i Saltofte
1702, Dom: 8 p Trin., Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru, til Niels Hansens], i Melbÿe
1702, Dom: 9 à Trin:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade
1702, Dom: 10 à Trin:, Hans Christensens [hans hustru], i Ebberup
1702, Dom: 13 p: Trinit:, Jörgen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1702, Dom: 16 p. Trim., Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1702, Dom: 21 p Trin:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1702, Dom: 23 p Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1702, Dom: 24 à Trin:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte
1703, Dom: 4 post Epiph:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard
1703, item [Dom: 4 post Epiph:], Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte
1703, 11 Febr:, Jens Smeds [hans hustru], i Saltofte
1703, Dom: Reminiscere, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1703, Fest: Annunciat: Mariæ, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1703, 5 Aprilis, Hans Rÿtters [hans hustru], i Tarpegaard
1703, Fer: 3 Paschatis, Sören Kÿllings [hans hustru], i Ebberup
1703, Dom: Misericord:, Peder Povelsens [hans hustru], i Ebberup
1703, Dom: Exaudi, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup
1703, Fest: Johan: Bapt:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1703, Dom: 7 p Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard
1703, Dom: 8 p Trinit., Jörgen Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe
1703, Dom: 13 p Trinit, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1703, Dom: 17 p: Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe
1703, Dom: 19 [Trin.], Lauridtz Andersens [Rÿtter - hans hustru], i Saltofte
1703, Dom: 1 p: Nativ: Christi, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte
1704, Fest: Purificat: Mariæ, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1704, Dom: Lætare, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿe
1704, Dom: Judica:, Johan Pedersens [hans hustru], i Toröhuus
1704, Dom: Palmarum, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe
1704, Dom: Misericord:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1704, Dom: Cantate, Rasmus Pedersens [hans hustru], ibidem: [i Ebberup]
1704, Fer: 3 Pentech:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Ebberup
1704, item [Fer: 3 Pentech:], Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte
1704, Dom: 6 p: Trinit:, Hans Lauridtsens [Smed], i Ebberup
1704, Dom: 14 p. Trinit, Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1704, item [Dom: 14 p. Trinit], Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Norbÿe
1704, Dom: 15 p: Trinit, Hans Pedersens [hans hustru], af Kierumgaard
1704, Dom: 16 p: Trinit, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1704, Dom: 25 p: Trinit, Simon Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1704, Dom: 26 p. Trin:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1705, Dom: 3 p: Epiph:, Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup
1705, Dom: 4 post Epiph:, Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte
1705, Fest: Purif: Mariæ, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1705, 9 Aprilis, Lauridtz Lauridtsen [hans hustru], i Melbÿe
1705, Fer: 3 Paschat:, Marcus Madtsen [hans hustru], i Ebberup
1705, Fer: 3 Pentec:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1705, 10 Junÿ, Lauridtz Christensens [hans hustru], i Toröehuus
1705, Dom: 1 p: Trinit, Peder Hansens Hellenæs [hans hustru], i Toröehuus
1705, Dom 14 p: Trinit:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte
1705, item [Dom 14 p: Trinit:], Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1705, Dom: 19 p: Trinit:, Otte Lauridtsens [hans hustru], i Ebberup
1705, Dom: 22 p: Trinit:, Iver Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1705, Dom: 20 p Trinit, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1705, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1706, Dom: Septuag:, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1706, Dom: Sexages:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1706, Dom: Judica:, Jörgen Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe
1706, Dom: Cantate, Niels Bendixen [hans hustru], i Saltofte
1706, Dom: 1. p. Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard
1706, Dom: 2 p. Trinit:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿe
1706, Dom 11 p: Trinit:, Peder Fiskers [Peder Jensen Fisker - hans hustru], i Norbÿe
1706, item [Dom 11 p: Trinit:], Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1706, Dom: 13 p. Trinit:, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup
1706, Dom: 18 p: Trinit, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1706, Dom: 19 p: Trinit:, Sören Nielsen Kÿllings [hans hustru], i Ebberup
1706, item: [Dom: 19 p: Trinit:], Lauridtz Jörgensens [hans hustru], i Saltofte
1706, Dom: 21 p: Trinit:, Jens Jörgensens [hans hustru], i Saltofte
1706, Dom: 22 p. Trinit:, Hans Erichsens [hans hustru], i Saltofte
1706, Dom: 3 Adventus, Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup
1707, Fest: Epiph:, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte
1707, Dom: 7tuages [Septuages], Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1707, item [Dom: 7tuages (Septuages)], Lauridtz Pedersens [Huusmand - hans hustru], i Saltofte
1707, Dom: Oculi, Claus Johansens [Dreÿer - hans hustru], i Ebberup
1707, Dom: Judica, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1707, item [Dom: Judica], Jens Hansens [Landdragoner - hans hustru], i Saltofte
1707, Skiertorsdag, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1707, Fer: 3 Pasch:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1707, Dom: 2 p Pasch:, Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus
1707, Dom: Cantate, Anders Nielsens [Soldat - hans hustru], i Ebberup
1707, Dom: Exaudi, Conratz Meÿers [Corporal Conrad Meier - hans hustru], i Ebberup
1707, Fer: 3 Pentech:, Peder Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1707, Dom: 5 p. Trinit, Hans Lauridtsens [Smed - hans hustru], i Ebberup
1707, Dom: 6 p Trinit, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1707, Dom: 13 p:Trinit, Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte
1707, Dom: 14 p Tr:, Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1707, Dom: 17 p Tr:, Peder Buls [Peder Hansen Bul - hans hustru], i Saltofte
1707, Dom: 20 p Trinit:, Peder Fishers [salige - hans hustru], i Norbÿe
1707, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Hans Christophersen [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: 1 post Epiph:, Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1708, Dom: Sexages:, Simon Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: Esto Mihi, Anders Rasmussen [Rÿtter - hans hustru], i Saltofte
1708, Dom: Invocavit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: Oculi, Hans Andersens [hans hustru], i Norbÿe
1708, Fer: 3 Paschat:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: Misericord:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1708, Fer: 3 Pentech:, Peder Lauridtsen, i Saltofte, Anne
1708, Dom: 2 p Trinit:, Jens Andersens, i Melbÿe, Kirstine
1708, Dom: 4 p: Trinit, Hans Michelsen [hans hustru], i Saltofte
1708, item: [Dom: 4 p: Trinit], Gregers Nielsens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: 5 p: Trinit, Lauridtz Lauridtsen [hans hustru], i Melbÿe
1708, item: [Dom: 5 p: Trinit], Lauridtz Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte
1708, Dom: 8 p Trinit:, Iver Pedersen, i Saltofte, Mar.. [antagelig Maren]
1708, Dom: 9 p. Trinit:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard
1708, Dom: 10 p. Trinit:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ
1708, Dom: 12 p. Trinit, Niels Jörgensen [hans hustru], i Norbÿe
1708, item [Dom: 12 p. Trinit], Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: 14 p: Trinit:, Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru], i Melbÿe
1708, item [Dom: 14 p: Trinit:], Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1708, Dom: 18 p Trinit, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: 20 p. Trinit:, Michel Knudsen, Toröehuus, Margrethe
1708, Dom: 25 p: Trinit, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1708, item [Dom: 25 p: Trinit], Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup
1708, Dom: 21 p. Trinit, Jörgen Madtsens [hans hustru], i Saltofte
1709, Fest: Epip:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1709, Dom: 2 p Epiph:, Niels Bertelsens [hans hustru], ibid: [i Saltofte]
1709, Dom: Reminiscere, Lauridtz Pedersens [Skÿtte - hans hustru], i Melbÿe
1709, item [Dom: Reminiscere], Hans Smeds [hans hustru], i Norbÿe
1709, item [Dom: Reminiscere], Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus
1709, Dom: Cantate, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1709, Dom: Rogate, Peder Lauridtsen, i Saltofte, Anne
1709, Fer: 3 Pentech:, Diderich Christians [Rÿtter - hans hustru], i Tarpegaard
1709, Dom: 2 p. Trinit:, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup
1709, Dom: 4 p. Trinit, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1709, Dom: 6 p: Trinit:, Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1709, Dom: 11 p Trinit, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1709, Dom: 13 p. Trinit, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard
1709, Dom: 17 p Trinit, Jörgen Andersen [hans hustru], i Saltofte
1710, Fest: Epiph:, Peder Hansens [Smed - hans hustru], i Toröehuus
1710, Dom: 1 p. Epiph:, Peder Andersens [hans hustru], i Saltoftr
1710, Fest: Purif: Mariæ, Christen Jörgensens [hans hustru], i Toröehuus
1710, Dom: Septuag:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard
1710, Dom: Sexages:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1710, Dom: Ocoli, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe
1710, 17 Apr:, Michel Knudsen, i Toröehuus, Margrete
1710, Fer: 3 Pasch:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1710, item [Fer: 3 Pasch:], Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1710, Dom: Jubilate, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1710, Dom: Rogate, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, Agn. [Agnete]
1710, Dom: 3 p: Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Norbÿe
1710, Dom: 7 p: Trinit, Hans Christophersens [hans hustru], i Kircheladen
1710, Dom: 8 p: Trin, Jacob Söfrensens [hans hustru], i Melbÿe
1710, Dom: 16 post Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1710, Dom: 21 post Trinit, Jens Pedersens [hans hustru], i Norbÿe
1710, Dom: 1 Adventus, Simon Druds [hans hustru], i Ebberup
1711, Dom: 2 p. Epiph:, Johan Pedersens [hans hustru], i Toröehuus
1711, Dom: 3. p Epiph:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ
1711, Dom: Septuages:, Peder Lauridtsen [Unge - hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: Lætare, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: Judica, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte
1711, Skærtorsdag, Niels Lunis [Lundes], i Ebberup, Maren
1711, Fest: S:Ste Trinit. [1. p Trinit], Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1711, Dom: 3 p. Trinit, Hans Smeds [hans hustru], i Norbÿe
1711, Dom: 5 p Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: 6 p. Trinit, Peder Hansen Buls [hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: 12 p. Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1711, Dom: 14 p Trinit, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1711, Dom: 20 p. Trinit:, Hans Michelsens [hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: 21 p: Trinit:, Knud Madtsens [hans hustru], i Saltofte
1711, Dom: 1 Adventus, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1712, Fest: Purificat: Mariæ, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus
1712, Dom: Reminiscere, Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1712, Skiertorsdag, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1712, Dom. Jubilate, Peder Povelsens [hans hustru], i Ebberup
1712, Dom: Cantate, Hans Christophersens [hans hustru], i Kirchelade
1712, Dom: Rogate, Hans Erichsens [hans hustru], i Saltofte
1712, Fer: 3 Pentech:, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Melbÿe
1712, Dom: 1 p. Trinit:, Niels Pedersen Lunes [Lunds - hans hustru], i Ebberup
1712, Fest: S.Stæ Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1712, Dom: 8 p: Trinit, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte, Mette
1712, Dom: 11 p: Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1712, Dom: 3 Adventus, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte
1712, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1713, Fest Epiph:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Saltofte
1713, Dom: 5 p. Epiph:, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1713, Dom: 1 p Epiph:, Peder Smeds [hans hustru], i Toröehuus
1713, Skiertorsdag, Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe
1713, Fer: 3 Pasch:, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte
1713, Dom: Quasimodogeniti, Jep Ravnekiers [hans hustru], i Ebberup
1713, Dom: Jubilate, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup
1713, Dom: Cantate, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup
1713, Dom: Exaudi, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1713, Fest: S.Stæ Trinit:, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1713, Dom: 2 p. Trinit:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Ebberup
1713, Dom: 4 p: Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1713, item [Dom: 4 p: Trinit:], Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte
1713, Dom: 5 p: Trinit:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1713, Dom: 14 p Trinit:, Hans Andersens [hans hustru], i Norbÿe
1713, item [Dom: 14 p Trinit:], Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte
1713, Dom: 17 p. Trinit, Clemen Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1713, Dom: 23 p. Trinit:, Otte Laursens [hans hustru], i Ebberup
1714, Dom: Oculi, Lauridtz Rasmussen, i Ebberup, Karen Clausdatter
1714, Dom: Jubilate, Jörgen Jensen Alsings [hans hustru], i Norbÿe
1714, Dom: 1 post Trinit:, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1714, Som: 2 post Trinit:, Jeppe Ravnkiers [hans hustru], i Ebberup
1714, Dom: 3 p: Trinit, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus
1714, Dom: 7 post Trinit:, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1714, Dom: 13 post Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe
1714, Dom: 13 post Trinit, Peder Hansen Hellenæs [hans hustru], i Toröehuus
1714, Dom: 14 post Trinit:, Laus Madtsen [salige], i Melbÿe, Birte
1714, Dom: 16 post Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1714, Dom: 21 post Trinit, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1714, Dom: 25 p: Trinit, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Norbÿe
1714, item [Dom: 25 p: Trinit], Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1714, Dom: 1 Adventus, Laus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1714, Dom: 2 Adventus, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1715, Fest: Epiph:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Ebberup
1715, Dom: 1 p Epiph:, Madtz Madtsens [hans hustru], i Kierumgaard
1715, Dom: Septuages:, Rasmus Povelsens [hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: Sexages:, Niels Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1715, Dom: Qvinquages:, Iver Jensen, i Saltofte, Maren
1715, Dom: Reminiscere:, Jörgen Madtsens [hans hustru], i Saltofte
1715, item [Dom: Reminiscere:], Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard
1715, Dom: Jud: [Judica:], Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup
1715, Dom: Quasimodog:, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: Exaudi, Jens Pedersen [hans hustru - kilde skadet], - [antagelig Melby, kilde skadet]
1715, Fer: 3 Pentech:, Hans Nielsens [Land Soldat - hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: 4 post Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1715, item [Dom: 4 post Trinit:], Laurs Laursen [rettet, overskrevet - hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: 6 post Trinit:, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte Hovgaard
1715, Dom: 14 p. Trinit:, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1715, Test. Mich: Anh:, Jeppe Rasmussens [hans hustru], i Raunekier
1715, Dom: 20 p. Trinit:, Laurs Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: 23 post Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard
1715, Dom: 1 Adventus, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1715, Dom: 3 Adventus:, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: 2 post Epiph:, Hans Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1716, Dom: Esto mihi, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: Invocavit, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: Lætare:, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: Judica, Niels Isaachsens [hans hustru], i Norbÿe
1716, Dom. Miser., Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe
1716, Dom: 1 p Trinit:, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte
1716, Dom: 2 p Trinit:, Niels Bendixens [hans hustru], i Saltofte
1716, Dom: 3 p: Trinit:, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom 4 p Trinit, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: 13 p Trin:, Lauridtz Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1716, Dom: 22 p Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte
1716, item [Dom: 22 p Trinit:], Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus
1716, item [Dom: 22 p Trinit:], Clemen Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1716, Dom: 1 Adventus, Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus
1716, Dom: 3 Adventus, Hans Hendrich Fiskers [hans hustru], i Norbÿe
1717, Dom: Reminiscere, Hans Jensen, i Norbÿe, Anne Simonsdatter
1717, Dom: Oculi, Niels Rasmussens [hans hustru], i Holen i Ebberup
1717, Dom: Palmarum, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1717, Dom: Jubilate, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe
1717, Dom: Cantate, Jeppe Rasmussens [hans hustru], i Ravnekier
1717, item [Dom: Cantate], Hans Hansens [hans hustru], i Melbÿe
1717, Dom: X... [kilde skadet], Niels Pedersen, i Ebberup, Anne
1717, Fest: S.Stæ Trinit:, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1717, Dom: 4 p: Trinit:, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1717, Dom: 5 p: trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1717, Dom: 11 p: Trinit:, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte
1717, Dom: 12 p. Trinit, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1717, Dom: 16 p. Trinit., Christen Hansens [hans hustru], i Saltofte
1718, Dom. 1 p Epiph:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Saltofte
1718, Dom: 3 p: Epiph:, Niels Frandsens [hans hustru], i Tarpegaard
1718, Dom: 5 p. Epiph:, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1718, Dom: Esto mihi, Ebbe Madtsens [Slagter - hans hustru], i Ebberup
1718, Dom: Reminiscere, Hans Skræder [Hansen Skræder - hans kone], i Saltofte
1718, Dom: Jubilate, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe
1718, Dom: Cantate, Laus Hansen [Skræder - hans kone], i Kircheladen
1718, Dom: Rogate, Hans Madtsens [Skræder - hans kone], i Ebberup
1718, Fer: 3 Pentech:, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup
1718, Dom: 5 post Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1718, Dom: 14 post Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte
1718, Dom: 20 post Trinit:, Peder Sörensens [hans hustru], i Ebberup
1719, Dom: 1 p. Epiph:, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus
1719, Dom: Reminiscere, Jeppe Raunekiers [hans hustru], i Ebberup
1719, Dom: Oculi, Hans Hansen Krogs [hans hustru], i Saltofte
1719, Skiertorsdag, Niels Rasmussens [hans hustru], i Holen i Ebberup
1719, Dom: Misericord:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup
1719, Dom: Exaudi, Hans Jensens [hans hustru], i Norbÿe
1719, Dom: 9 post Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup
1719, Dom: 23 post Trinit, Lars Madtsens [hans hustru], i Ebberup
1719, Dom: 1 Adventus, Peder Hansen [Unge - hans hustru], - [ulæseligt, kilde skadet]
1719, Dom. 3 Adv:, Hans Hendrich [Fisker - hans kone], i Norbÿe
1719, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Hans Hansens [Skræder - hans hustru], i Saltofte
1719, Dom: post Nativ: Xti [Christi], Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte
1719, item [Dom: post Nativ: Xti (Christi)], Claus Ollufsens [Olufsen - hans hustrue], i Ebberup
1720, Dom: 1 p Epiph:, Hans Hansens [hans hustru], i Melbÿe
1720, Dom: Invocavit, Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe
1720, Dom: Oculi, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup
1720, Dom: Lætare, Christen Hansen, i Saltofte, Kirsten
1720, Dom: Jubilate, Rasmus Pedersens [hans hustru], i Saltofte
1720, Dom: Exaudi, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe
1720, Dom. 5 post Trinit:, Niels Hansens [hans hustru], i Melbÿe
1720, Dom: 10 p Trinit, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte
1720, Dom: 3 p: Trinit:, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1687, Dom: 7 post Trinit:, Rasmus Christensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1687, Dom: 9 a Trinit:, Rasmus Hansens [hans hustru], i Toröhuus, ,
1687, Dom: 10 à Trinit:, Laus Jensens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1687, Dom. 11 à Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1687, Dom: 14 à Trinit:, Jans Jensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1687, Dom: 17 à Trinit:, Jens Pedersens [hans hustru], udi Saltofte, ,
1687, Dom: 21 à Trinit:, Niels Nielsens [hans hustru], udi Norbÿ, ,
1687, Dom: 22 à Trinit:, Jens Hansen [hans hustru - kilde skadet], i Norbÿ, ,
1687, Dom: 25 a Trinit:, Stÿgge Jensens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1687, Dom: 1 Advent, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1688, Dom: 3 post Epiph: , Niels Andersens [hans hustru], i Kircheladen, ,
1688, Paa Fastelauns Söndag, Jörgen Lauritsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1688, Paa dend förste Söndag i faste[n], Povel Nielsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1688, ..ste Söndag efter P.. [kilde skadet], Matz Sköttis [hans hustru], udi Ebberup, ,
1688, - [kilde skadet - ulæseligt], - [kilde skadet - ulæseligt], i Saltofte, ,
1688, Dom: 17 à Trinit [kilde skadet], Niels Nielsens [hans hustru - kilde skadet], i Norbÿ, ,
1688, Dom: 21 à Trinit, Christopher Hansen [hans hustru - kilde skadet, ulæseligt], i Saltofte NB NB..., ,
1688, Dom: 22 à Trinit, Laus Jensens [hans hustru - kilde skadet], i Melbÿ, ,
1688, Dom: 2 Advent, Niels Jörgensens [hans hustru - kilde skadet], i Ebberup, ,
1688, Dom: 3. Adv., Christopher Hansens [hans hustru - kilde skadet], i Saltofte, ,
1688, Dom: 4. Ad: [Advent], Hans Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1689, Dom: ? post Epiph: [rettet/klattet], Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1689, Dom: Invoca:, Hans Plous [hans hustru], i Ebberup, ,
1689, Dom: Rem:, Matz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1689, Skæertorsdag, Bertels [hans hustru], i Saltofte, ,
1689, Dom: 1. post Pasch:, Hans Jörgensen [hans hustru], i Melbÿ, ,
1689, og [Dom: 1. post Pasch:], Jens Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1689, Dom: V. post Pasch:, Erich Pedersens [hans hustru], udi Norbÿ, ,
1689, og [Dom: V. post Pasch:], Peder Lauridsens [hans hustru], udi Ebberup, ,
1689, Dom: 5 post Pasch:, Rasmus Rasmussens [hans hustru], udi Holen udi Ebberup, ,
1689, Dom: 6. Pasc., Anders Andersens [hans hustru], i Eberob [Ebberup], ,
1689, Dom: 2. Trin., Lauridz Jörgensens [hans hustru], udi Melbÿe, ,
1689, Eod [Dom: 2. Trin.], Lauritz Andersen Hittebarns [hans hustru], i Saltofte, ,
1689, - [3-17. Trinit - kilde skadet], Rasmus Madtsen [hans hustru - kilde skadet], i Kierumgaard, ,
1689, - [3-17. Trinit - kilde skadet], Poul Xtensen [Christensen - hans hustru, kilde skadet], i Saltofte, ,
1689, Dom: 18 à Trin: S. Mich. dag, Matthis Ernstis [Rÿtter - hans hustru], af Melbÿ, ,
1689, Dom: 21 à Tr:, Jens Jensens [hans hustru], i Norbÿ, ,
1689, Dom: 25 à Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Tarpegaard, ,
1689, Dom: 26 à Tr:, Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1689, Dom: 1 Adv., Christopher Hansens [hans hustru], af Saltofte, ,
1689, Dom: 2. Adv:, Niels Bendixens [hans hustru], af Saltofte, ,
1689, Dom: 4. Adv:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade, ,
1690, Dom: 2 p: Epiph:, Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup, ,
1690, Dom: 4. p. Epiph:, Simon Nielsens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1690, Dom: Sexag:, Peder Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1690, Dom: Esto Mihi, Hans Andersens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1690, Dom: Judica [gnidret], Rasmus Hansen [hans hustru -gnidret], af Toröehuus, ,
1690, Dom: 16 p. Pasch, Hans Andersens [hans hustru], af Tarpegaard, ,
1690, Dom: 3 à Trim:, Anders Tuesens [hans hustru], af Ebberup, ,
1690, Dom: 5 à Trin:, Christian Mortensens [hans hustru - gnidret], af Saltofte, ,
1690, Dom: 12 a Trin., Niels Andersens [hans hustru], af Ebberup, ,
1690, Dom: 14. à Trin:, Find Jensens, af Kierumgaard, ,
1690, Eod: [Dom: 14. à Trin:], Lauridtz Pedersens [hans hustru], af Saltofte, ,
1690, Dom: 15. [Trin.], Hans Jörgensen [hans hustru], af Melbÿ, ,
1690, Dom: 19., Niels Andersens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1691, Dom: 2. p. Epiph:, Niels Bendixens, af Saltofte, ,
1691, Dom: Sexag:, Anders Jørgensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1691, Dom: Invocavit, Niels Andersens [hans hustru], i Kircheladen, ,
1691, Dom: Reminisc:, Niels Nielsens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1691, Dom: Lætare, Hans Lauridsens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1691, Die Viridium., Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1691, Dom: 4. p. Pascha., Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1691, Dom: 19 à Trin:, Madz Skÿtte [hans hustru], i Ebberup, ,
1691, Dom: 22 à Tr., Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1691, Dom: 23 à Tr., Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1691, Dom: 2. Advent:, Jörgen Gredersens [antagelig Jörgen Gregersens - hans hustru], i Norbÿ, ,
1692, Dom: Sexages:, Madz Pedersens [hans hustru], fra ? [antagelig Saltofte - kilde skadet], ,
1692, Dom: Remin:, Lauridz ..... [hans hustru - kilde rette og skadet], i Toröehuus, ,
1692, Festo Annunciat:, Laurs Jörgensens, af Melbÿe, Maren,
1692, Dom: Exaudi, Niels Andersens [hans hustru], af Ebberup, ,
1692, Dom: Trin:, Poul Christensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1692, Dom: 1. Trin., Christian Mortensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1692, Dom: 3 Trin., Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup, ,
1692, Dom: 2. Trin:, Anders Andersens [hans hustru], af Ebberup, ,
1692, Dom: 7. Trin., Peder Pedersens [hans hustru], af [ulæseligt, kilde skadet], ,
1692, Dom: 9. Trin., Rasmus Philipsens [hans hustru], af Ebberup, ,
1692, Dom: 10. Trin., Hans Christensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1692, Dom: 16: Trin., Find Jensens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1692, Dom: 23 Trin., Hans Lau... ? [hans hustru - ulæseligt, kilde skadet], - [antagelig Melbÿ - kilde skadet], ,
1693, Festo Circumcis., Peder Hansens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1693, Dom: Esto., Hans Andersens [hans hustru], af Tarupegaard, ,
1693, Dom: 1. Trin:, Laurs Pedersens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1693, Dom: 2. Tr:, Anders Jörgensen [hans hustru], af Ebberup, ,
1693, Dom: 6 Trin., Hans Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1693, Dom: 7. Tr:, Bertel Laursens [hans hustru], af Saltofte, ,
1693, Dom: 10 Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1693, Dom: post Nat. Christi, Niels Nielsens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1694, Dom 3. p. Epiph., Niels Bendixsens [hans hustru], af Saltofte, ,
1694, Dom: Invoc:, Anders Tuesen [salige], af Ebberup, Maren,
1694, Eod: [Dom: Invoc:], Laurs Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte, ,
1694, Dom: Oculi, Lauridz Christensens [hans hustru], af Toröehuus, ,
1694, Die Virid:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade, ,
1694, Dom: 2 p. Pascha, Hans Andersens [hans hustru], i Taarupgaard, ,
1694, - [før 1. Trin - kilde skadet], Mads Lauridsens [Skÿtte - hans hustru], af Ebberup, ,
1694, Dom: 1. Tr:, Jens Jensens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1694, Dom: 7. Tr:, Rasmus Madsens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1694, Dom: 11. Tr., Laurs Pedersens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1694, Dom: 14., Meier [Corporal - hans Frue], [sted ikke indført - er Ebberup], ,
1694, Dom: 17. Tr., Madz Persens [hans hustru], af Saltofte, ,
1694, og itid: [Dom: 17. Tr.], Lauridz Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe, ,
1695, Dom: Oculi, Lauridz Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte, ,
1695, noch [Dom: Oculi], Hans Christensens [Fisker - hans hustru], ibid: [af Saltofte], ,
1695, Dom: Lætare., Christopher Hansens [hans hustru], ibid: [af Saltofte], ,
1695, Fest: Annunt: Mar:, Rasmus Christensens [hans hustru], af Ebberup, ,
1695, Dom: Rog: [Rogate], Peder Pedersens [hans hustru], af Toröehuus, ,
1695, Fest: Ascens:, Peder Hansens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1695, Fer: 3. Pent:, Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte, ,
1695, Dom: Exaudi, Hans Madsens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1695, Dom: 9 à Tr:, Bertel Lauridsen [hans hustru], af Saltofte, ,
1695, Dom: 14 à Tr:, Poul Christensens [hans hustru], af Saltofte, ,
1696, Dom: 3. p. Epiph:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Norbÿ, ,
1696, Fest: Pur: [Purific. Mariæ], Jörgen Olufsens [hans hustru], af Toröehuuse, ,
1696, Dom: Invoc:, Anders Jörgensens [hans hustru], af Ebberup, ,
1696, Dom: Remin:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1696, Dom: Miser:, Jörgen Olufsens, i Toröehuus, ,
1696, Dom: ?? [ulæseligt, gnidret], - [antagelig Rasmus Pedersens hustru - ulæseligt, gnidret], Ebberup [svært læseligt, indføjet linie, gnidret], ,
1696, Fer: 2 Pent:, Laurs Christensens [hans hustru], ibid: [nej IKKE ibid: i Toröehuus (indføjet gnidret linie imellem)], ,
1696, Dom: 1. Tr:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelader, ,
1696, Dom: 2. p. Trin:, Hans Lauridsens [hans hustru], af Melbÿ, ,
1696, Do. 4. p. Trin., Find Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1696, Dom: 7. p. Trin., Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1696, Dom: 9. p. Tr., Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1696, Dom. 10. p. Trin., Hans Christensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1696, Do. 20. p. T., Niels Nielsen, i Norbÿ, Aplonne Rasmusdatter,
1696, ditto [Do. 20. p. T.], Niels Bendixens, i Saltofte, Mette Lauridsdatter,
1696, Dom: 23 post Trin:, Laurs Jörgensen [Rÿtter], i Saltofte, Margrethe,
1696, Dom: 24. post. Trin:, Laurs Pedersens [hans hustru], i Norbÿ, ,
1697, Dom: 3 post Epiph:, Jens Jensen, i Kirumgaard, Kirsten Hansdatter,
1697, Dom: Quasimod:, Jens Bendixen, af Melbÿe, Anne Jensdatter [antagelig Anne - lidt usikkert],
1697, Dom Jubilate., Rasmus Christensen, af Ebberup, Maren,
1697, Dom: Exaudi, Peder Pedersen, af Saltofte, Karen,
1697, Dom 4 post Trin:, Christopher Hansen, af Saltofte, Engel,
1697, Dom 9 post Trinit:, Povel Christensen, af Saltofte, Maren Jörgensdatter,
1697, Dom: 13 à Trin:, Jörgen Pedersen, af Saltofte, Margrete,
1697, Dom 17 Tr:, Hans Lauridtsen, af Norbÿe, Anne,
1697, Dom: 18, Madtz Pedersen, af Saltofte, Else,
1697, Dom 21 Trin, Peder Hansen, af Norbÿe, Kirsten,
1697, Dom: 22 post Tr:, Hans Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe, ,
1698, Dom: Quinqages: [Quinquagesima], Laus Jörgensens [hans hustru], af Melbÿe, ,
1698, 9 Marti , Anders Sörensens [hans hustru - ... til Mads Pedersens], i Saltofte, ,
1698, 6 Aprilis, Hans Hermandsen [Rÿtter], , Anne Nielsdatter [til/boende Niels Hansens], af Melbÿe
1698, Dom: Judica, Niels Nielsen, af Norbÿe, Aplone Rasmusdatter,
1698, Die Virid:, Hans Jörgensen, af Norbÿ, Kirsten,
1698, Dom: Misericord:, Hans Christensen, af Saltofte, Mette Hansdatter,
1698, Dom: Misericord., Laus Lausen, af Melbÿe, Birte Sörensdatter,
1698, Fest: Trinit:, Lauridtz Jörgensens [Rÿtter - hans hustru], af Saltofte, ,
1698, Dito [Fest: Trinit:], Find Jensen, af Kierumgaard, Dorthe,
1698, Dom: 7 p: Trinit, Anders Andersens [hans hustru], af Ebberup, ,
1698, Dom: 13 Trin:, Rasmus Pedersens [hans hustru], af Ebberup, ,
1698, Dom: 2 Adventus, Niels Andersen, af Ebberup, Maren Jörgensdatter,
1699, Dom: 3 post Epiphan:, Jens Jensen, i Kierumgaard, Kirsten,
1699, Dom: Invocavit:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade, ,
1699, Dom: Invocav:, Laus Christensen, af Torehuus [antagelig Toröhuus], Doete [Dorthe],
1699, Dom: Reminisc:, Anders Nielsen [Rÿtter - til Niels Hansens], i Melbÿe, Karen,
1699, Dom: Lætare:, Hans Andersens [hans hustru], af Tarpegaard, ,
1699, dito [Dom: Lætare:], Lauridtz Pedersens [hans hustru], af Melbÿe, ,
1699, Dom: Palmarum, Anders Jörgensens [hans hustru], af Ebbrup, ,
1699, Dom: Rogate, Niels Nielsen [salige], i Norbÿe, Apolone,
1699, Fer: 3 Pentes:, Laus Lausen, i Melbÿ, Birthe,
1699, Fest: Trinit:, Johan Pedersens [hans hustru], af Torehuus [antagelig Toröhuus], ,
1699, Dom: 7 p: Trini, Niels Bendixens [hans hustru], af Saltofte, ,
1700, Dom: 7tuages [Septuages], Anders Sörensens [Tömmermand - hans kone], i Saltofte, ,
1700, Skiærtorsdag, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1700, Dom: Misericord:, Lauridtz Rÿtters [hans hustru], i Saltofte, ,
1700, Dom: Jubilate, Conrath Meiers [hans hustru], i Ebberup, ,
1700, Dom: Eodem: [Dom: Jubilate], Madtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1700, Dom: Exaudi, Anders Rÿtters [hans hustru], i Melbÿe, ,
1700, Fer: 3 Pentes:, Hans Pedersen, i Kierumgaard, Ellen,
1700, Fest: FS. Trinit [1. p. Trinit], Sören Nielsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1700, dito [Fest: FS. Trinit (1. p. Trinit)], Hans Lauridtsen [Smed - hans kone], ibid [i Ebberup], ,
1700, Dom: 1 post Trinit:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1700, Dom: 16 Junÿ, Madtz Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1700, Dom: 9 p. Trin, Hans Christensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1700, Dom: 10 p. Trin, Hans Christensens [Skrædder - hans hustru], i Saltofte, ,
1700, Dom: 11 p. Trin, Anders Rasmussens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1700, Dom: 12 p. T., Hans Jörgensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1700, Dom: 15: Trin, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1700, Dom: 16 p: Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1700, Dom: 4 Advent:, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1701, Dom: 1 post Epiph:, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1701, Dom: Sexages:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1701, Dom: Judica, Rasmus Pedersen, i Ebberup, Appelone,
1701, Dom: 11 p Trinit, Anders Nielsens [hans hustru - til Niels Hansens], i Melbÿe, ,
1701, item [Dom: 11 p Trinit], Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1701, Dom: 13 p Trinit, Peder Andersens [hans hustru], af Saltofte, ,
1701, Dom: 16 p: Trinit, Johan Pedersens [hans hustru], i Torehuus [antagelig Toröhuus], ,
1701, Dom: 21 p. Trinit, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1701, Dom: 23 p Trin:, Hans Pedersens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1701, Fest: Omn: Sanct:, Jens Jensens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1701, Dom: 3 Adventus:, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1702, Festum Circumc: Christi, Anders Jensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1702, Dom: 4 p. Epiphane., Lauritz Pedersens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1702, Fest: Purifi: Maria, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1702, Dom: Sexages:, Hans Lauridtsens [Smed - hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Dom: Reminiscere, Jens Smed, i Saltofte, Johanne,
1702, Fest: Annunciat: Mariæ, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1702, 13 Aprilis, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Dom: Quasimodogeniti, Lauridtz Christensens [hans hustru], i Torehuus, ,
1702, Dom: Misericord:, Lauridtz Rÿtter [hans hustru], i Saltofte, ,
1702, item [Dom: Misericord:], Peder Hansens [hans hustru], i Turehuus, ,
1702, Fer: 3 Pentech:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarupegaard, ,
1702, item [Fer: 3 Pentech:], Conratz Meier [Corporal - hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Fest Trinit:, Iver Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1702, Dom: 2 p. Trinit:, Lauridtz Lauridtsens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1702, Dom: 5 p Trin:, Lauridtz Jörgensen [hans hustru], i Saltofte, ,
1702, Dom: 8 p Trin., Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru, til Niels Hansens], i Melbÿe, ,
1702, Dom: 9 à Trin:, Niels Andersens [hans hustru], i Kirchelade, ,
1702, Dom: 10 à Trin:, Hans Christensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Dom: 13 p: Trinit:, Jörgen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Dom: 16 p. Trim., Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1702, Dom: 21 p Trin:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1702, Dom: 23 p Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1702, Dom: 24 à Trin:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1703, Dom: 4 post Epiph:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1703, item [Dom: 4 post Epiph:], Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1703, 11 Febr:, Jens Smeds [hans hustru], i Saltofte, ,
1703, Dom: Reminiscere, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1703, Fest: Annunciat: Mariæ, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1703, 5 Aprilis, Hans Rÿtters [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1703, Fer: 3 Paschatis, Sören Kÿllings [hans hustru], i Ebberup, ,
1703, Dom: Misericord:, Peder Povelsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1703, Dom: Exaudi, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1703, Fest: Johan: Bapt:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1703, Dom: 7 p Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1703, Dom: 8 p Trinit., Jörgen Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1703, Dom: 13 p Trinit, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1703, Dom: 17 p: Trin:, Hans Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1703, Dom: 19 [Trin.], Lauridtz Andersens [Rÿtter - hans hustru], i Saltofte, ,
1703, Dom: 1 p: Nativ: Christi, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1704, Fest: Purificat: Mariæ, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1704, Dom: Lætare, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1704, Dom: Judica:, Johan Pedersens [hans hustru], i Toröhuus, ,
1704, Dom: Palmarum, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1704, Dom: Misericord:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1704, Dom: Cantate, Rasmus Pedersens [hans hustru], ibidem: [i Ebberup], ,
1704, Fer: 3 Pentech:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1704, item [Fer: 3 Pentech:], Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1704, Dom: 6 p: Trinit:, Hans Lauridtsens [Smed], i Ebberup, ,
1704, Dom: 14 p. Trinit, Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1704, item [Dom: 14 p. Trinit], Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1704, Dom: 15 p: Trinit, Hans Pedersens [hans hustru], af Kierumgaard, ,
1704, Dom: 16 p: Trinit, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1704, Dom: 25 p: Trinit, Simon Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1704, Dom: 26 p. Trin:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1705, Dom: 3 p: Epiph:, Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup, ,
1705, Dom: 4 post Epiph:, Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1705, Fest: Purif: Mariæ, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1705, 9 Aprilis, Lauridtz Lauridtsen [hans hustru], i Melbÿe, ,
1705, Fer: 3 Paschat:, Marcus Madtsen [hans hustru], i Ebberup, ,
1705, Fer: 3 Pentec:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1705, 10 Junÿ, Lauridtz Christensens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1705, Dom: 1 p: Trinit, Peder Hansens Hellenæs [hans hustru], i Toröehuus, ,
1705, Dom 14 p: Trinit:, Christopher Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1705, item [Dom 14 p: Trinit:], Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1705, Dom: 19 p: Trinit:, Otte Lauridtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1705, Dom: 22 p: Trinit:, Iver Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1705, Dom: 20 p Trinit, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1705, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1706, Dom: Septuag:, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1706, Dom: Sexages:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1706, Dom: Judica:, Jörgen Jörgensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1706, Dom: Cantate, Niels Bendixen [hans hustru], i Saltofte, ,
1706, Dom: 1. p. Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1706, Dom: 2 p. Trinit:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1706, Dom 11 p: Trinit:, Peder Fiskers [Peder Jensen Fisker - hans hustru], i Norbÿe, ,
1706, item [Dom 11 p: Trinit:], Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1706, Dom: 13 p. Trinit:, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1706, Dom: 18 p: Trinit, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1706, Dom: 19 p: Trinit:, Sören Nielsen Kÿllings [hans hustru], i Ebberup, ,
1706, item: [Dom: 19 p: Trinit:], Lauridtz Jörgensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1706, Dom: 21 p: Trinit:, Jens Jörgensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1706, Dom: 22 p. Trinit:, Hans Erichsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1706, Dom: 3 Adventus, Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Fest: Epiph:, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Dom: 7tuages [Septuages], Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1707, item [Dom: 7tuages (Septuages)], Lauridtz Pedersens [Huusmand - hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Dom: Oculi, Claus Johansens [Dreÿer - hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Dom: Judica, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1707, item [Dom: Judica], Jens Hansens [Landdragoner - hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Skiertorsdag, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1707, Fer: 3 Pasch:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1707, Dom: 2 p Pasch:, Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1707, Dom: Cantate, Anders Nielsens [Soldat - hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Dom: Exaudi, Conratz Meÿers [Corporal Conrad Meier - hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Fer: 3 Pentech:, Peder Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Dom: 5 p. Trinit, Hans Lauridtsens [Smed - hans hustru], i Ebberup, ,
1707, Dom: 6 p Trinit, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Dom: 13 p:Trinit, Peder Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Dom: 14 p Tr:, Jens Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1707, Dom: 17 p Tr:, Peder Buls [Peder Hansen Bul - hans hustru], i Saltofte, ,
1707, Dom: 20 p Trinit:, Peder Fishers [salige - hans hustru], i Norbÿe, ,
1707, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Hans Christophersen [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: 1 post Epiph:, Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1708, Dom: Sexages:, Simon Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: Esto Mihi, Anders Rasmussen [Rÿtter - hans hustru], i Saltofte, ,
1708, Dom: Invocavit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: Oculi, Hans Andersens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1708, Fer: 3 Paschat:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: Misericord:, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1708, Fer: 3 Pentech:, Peder Lauridtsen, i Saltofte, Anne,
1708, Dom: 2 p Trinit:, Jens Andersens, i Melbÿe, Kirstine,
1708, Dom: 4 p: Trinit, Hans Michelsen [hans hustru], i Saltofte, ,
1708, item: [Dom: 4 p: Trinit], Gregers Nielsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: 5 p: Trinit, Lauridtz Lauridtsen [hans hustru], i Melbÿe, ,
1708, item: [Dom: 5 p: Trinit], Lauridtz Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1708, Dom: 8 p Trinit:, Iver Pedersen, i Saltofte, Mar.. [antagelig Maren],
1708, Dom: 9 p. Trinit:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1708, Dom: 10 p. Trinit:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1708, Dom: 12 p. Trinit, Niels Jörgensen [hans hustru], i Norbÿe, ,
1708, item [Dom: 12 p. Trinit], Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: 14 p: Trinit:, Anders Nielsens [Rÿtter - hans hustru], i Melbÿe, ,
1708, item [Dom: 14 p: Trinit:], Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1708, Dom: 18 p Trinit, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: 20 p. Trinit:, Michel Knudsen, Toröehuus, Margrethe,
1708, Dom: 25 p: Trinit, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1708, item [Dom: 25 p: Trinit], Niels Pedersen Lune [Lunde - hans hustru], i Ebberup, ,
1708, Dom: 21 p. Trinit, Jörgen Madtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1709, Fest: Epip:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1709, Dom: 2 p Epiph:, Niels Bertelsens [hans hustru], ibid: [i Saltofte], ,
1709, Dom: Reminiscere, Lauridtz Pedersens [Skÿtte - hans hustru], i Melbÿe, ,
1709, item [Dom: Reminiscere], Hans Smeds [hans hustru], i Norbÿe, ,
1709, item [Dom: Reminiscere], Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1709, Dom: Cantate, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1709, Dom: Rogate, Peder Lauridtsen, i Saltofte, Anne,
1709, Fer: 3 Pentech:, Diderich Christians [Rÿtter - hans hustru], i Tarpegaard, ,
1709, Dom: 2 p. Trinit:, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1709, Dom: 4 p. Trinit, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1709, Dom: 6 p: Trinit:, Jörgen Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1709, Dom: 11 p Trinit, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1709, Dom: 13 p. Trinit, Hans Andersens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1709, Dom: 17 p Trinit, Jörgen Andersen [hans hustru], i Saltofte, ,
1710, Fest: Epiph:, Peder Hansens [Smed - hans hustru], i Toröehuus, ,
1710, Dom: 1 p. Epiph:, Peder Andersens [hans hustru], i Saltoftr, ,
1710, Fest: Purif: Mariæ, Christen Jörgensens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1710, Dom: Septuag:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1710, Dom: Sexages:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1710, Dom: Ocoli, Peder Hansens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1710, 17 Apr:, Michel Knudsen, i Toröehuus, Margrete,
1710, Fer: 3 Pasch:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1710, item [Fer: 3 Pasch:], Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1710, Dom: Jubilate, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1710, Dom: Rogate, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, Agn. [Agnete],
1710, Dom: 3 p: Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1710, Dom: 7 p: Trinit, Hans Christophersens [hans hustru], i Kircheladen, ,
1710, Dom: 8 p: Trin, Jacob Söfrensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1710, Dom: 16 post Trinit:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1710, Dom: 21 post Trinit, Jens Pedersens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1710, Dom: 1 Adventus, Simon Druds [hans hustru], i Ebberup, ,
1711, Dom: 2 p. Epiph:, Johan Pedersens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1711, Dom: 3. p Epiph:, Anders Nielsens [hans hustru], i Melbÿ, ,
1711, Dom: Septuages:, Peder Lauridtsen [Unge - hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: Lætare, Niels Bertelsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: Judica, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Skærtorsdag, Niels Lunis [Lundes], i Ebberup, Maren,
1711, Fest: S:Ste Trinit. [1. p Trinit], Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1711, Dom: 3 p. Trinit, Hans Smeds [hans hustru], i Norbÿe, ,
1711, Dom: 5 p Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: 6 p. Trinit, Peder Hansen Buls [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: 12 p. Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1711, Dom: 14 p Trinit, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1711, Dom: 20 p. Trinit:, Hans Michelsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: 21 p: Trinit:, Knud Madtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1711, Dom: 1 Adventus, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1712, Fest: Purificat: Mariæ, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1712, Dom: Reminiscere, Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1712, Skiertorsdag, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1712, Dom. Jubilate, Peder Povelsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1712, Dom: Cantate, Hans Christophersens [hans hustru], i Kirchelade, ,
1712, Dom: Rogate, Hans Erichsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1712, Fer: 3 Pentech:, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1712, Dom: 1 p. Trinit:, Niels Pedersen Lunes [Lunds - hans hustru], i Ebberup, ,
1712, Fest: S.Stæ Trinit:, Lauridtz Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1712, Dom: 8 p: Trinit, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte, Mette,
1712, Dom: 11 p: Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1712, Dom: 3 Adventus, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1712, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Fest Epiph:, Peder Rasmussens [hans hustru], i Saltofte, ,
1713, Dom: 5 p. Epiph:, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Dom: 1 p Epiph:, Peder Smeds [hans hustru], i Toröehuus, ,
1713, Skiertorsdag, Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1713, Fer: 3 Pasch:, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1713, Dom: Quasimodogeniti, Jep Ravnekiers [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Dom: Jubilate, Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Dom: Cantate, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Dom: Exaudi, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1713, Fest: S.Stæ Trinit:, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1713, Dom: 2 p. Trinit:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1713, Dom: 4 p: Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1713, item [Dom: 4 p: Trinit:], Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte, ,
1713, Dom: 5 p: Trinit:, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1713, Dom: 14 p Trinit:, Hans Andersens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1713, item [Dom: 14 p Trinit:], Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1713, Dom: 17 p. Trinit, Clemen Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1713, Dom: 23 p. Trinit:, Otte Laursens [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Dom: Oculi, Lauridtz Rasmussen, i Ebberup, Karen Clausdatter,
1714, Dom: Jubilate, Jörgen Jensen Alsings [hans hustru], i Norbÿe, ,
1714, Dom: 1 post Trinit:, Niels Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Som: 2 post Trinit:, Jeppe Ravnkiers [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Dom: 3 p: Trinit, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1714, Dom: 7 post Trinit:, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1714, Dom: 13 post Trinit:, Bunde Jörgensens [hans hustru], paa Toröe, ,
1714, Dom: 13 post Trinit, Peder Hansen Hellenæs [hans hustru], i Toröehuus, ,
1714, Dom: 14 post Trinit:, Laus Madtsen [salige], i Melbÿe, Birte,
1714, Dom: 16 post Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1714, Dom: 21 post Trinit, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Dom: 25 p: Trinit, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1714, item [Dom: 25 p: Trinit], Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Dom: 1 Adventus, Laus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1714, Dom: 2 Adventus, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1715, Fest: Epiph:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1715, Dom: 1 p Epiph:, Madtz Madtsens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1715, Dom: Septuages:, Rasmus Povelsens [hans hustru], i saltofte, ,
1715, Dom: Sexages:, Niels Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1715, Dom: Qvinquages:, Iver Jensen, i Saltofte, Maren,
1715, Dom: Reminiscere:, Jörgen Madtsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1715, item [Dom: Reminiscere:], Lauridtz Jensens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1715, Dom: Jud: [Judica:], Anders Jörgensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1715, Dom: Quasimodog:, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte, ,
1715, Dom: Exaudi, Jens Pedersen [hans hustru - kilde skadet], - [antagelig Melby, kilde skadet], ,
1715, Fer: 3 Pentech:, Hans Nielsens [Land Soldat - hans hustru], i Saltofte, ,
1715, Dom: 4 post Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1715, item [Dom: 4 post Trinit:], Laurs Laursen [rettet, overskrevet - hans hustru], i Saltofte, ,
1715, Dom: 6 post Trinit:, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Saltofte Hovgaard, ,
1715, Dom: 14 p. Trinit:, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1715, Test. Mich: Anh:, Jeppe Rasmussens [hans hustru], i Raunekier, ,
1715, Dom: 20 p. Trinit:, Laurs Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1715, Dom: 23 post Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Kierumgaard, ,
1715, Dom: 1 Adventus, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1715, Dom: 3 Adventus:, Peder Lauridtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: 2 post Epiph:, Hans Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1716, Dom: Esto mihi, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: Invocavit, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: Lætare:, Christopher Pedersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: Judica, Niels Isaachsens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1716, Dom. Miser., Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1716, Dom: 1 p Trinit:, Hans Hansen [Skræder - hans hustru], i Saltofte, ,
1716, Dom: 2 p Trinit:, Niels Bendixens [hans hustru], i Saltofte, ,
1716, Dom: 3 p: Trinit:, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom 4 p Trinit, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: 13 p Trin:, Lauridtz Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1716, Dom: 22 p Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1716, item [Dom: 22 p Trinit:], Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1716, item [Dom: 22 p Trinit:], Clemen Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1716, Dom: 1 Adventus, Peder Hansens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1716, Dom: 3 Adventus, Hans Hendrich Fiskers [hans hustru], i Norbÿe, ,
1717, Dom: Reminiscere, Hans Jensen, i Norbÿe, Anne Simonsdatter,
1717, Dom: Oculi, Niels Rasmussens [hans hustru], i Holen i Ebberup, ,
1717, Dom: Palmarum, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1717, Dom: Jubilate, Jörgen Mortensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1717, Dom: Cantate, Jeppe Rasmussens [hans hustru], i Ravnekier, ,
1717, item [Dom: Cantate], Hans Hansens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1717, Dom: X... [kilde skadet], Niels Pedersen, i Ebberup, Anne,
1717, Fest: S.Stæ Trinit:, Marcus Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1717, Dom: 4 p: Trinit:, Lauridtz Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1717, Dom: 5 p: trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1717, Dom: 11 p: Trinit:, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1717, Dom: 12 p. Trinit, Peder Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1717, Dom: 16 p. Trinit., Christen Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1718, Dom. 1 p Epiph:, Peter Ludvigsens [hans hustru], i Saltofte, ,
1718, Dom: 3 p: Epiph:, Niels Frandsens [hans hustru], i Tarpegaard, ,
1718, Dom: 5 p. Epiph:, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1718, Dom: Esto mihi, Ebbe Madtsens [Slagter - hans hustru], i Ebberup, ,
1718, Dom: Reminiscere, Hans Skræder [Hansen Skræder - hans kone], i Saltofte, ,
1718, Dom: Jubilate, Jens Andersens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1718, Dom: Cantate, Laus Hansen [Skræder - hans kone], i Kircheladen, ,
1718, Dom: Rogate, Hans Madtsens [Skræder - hans kone], i Ebberup, ,
1718, Fer: 3 Pentech:, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup, ,
1718, Dom: 5 post Trinit:, Hans Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1718, Dom: 14 post Trinit:, Jens Hansens [hans hustru], i Saltofte, ,
1718, Dom: 20 post Trinit:, Peder Sörensens [hans hustru], i Ebberup, ,
1719, Dom: 1 p. Epiph:, Peder Madtsens [hans hustru], i Toröehuus, ,
1719, Dom: Reminiscere, Jeppe Raunekiers [hans hustru], i Ebberup, ,
1719, Dom: Oculi, Hans Hansen Krogs [hans hustru], i Saltofte, ,
1719, Skiertorsdag, Niels Rasmussens [hans hustru], i Holen i Ebberup, ,
1719, Dom: Misericord:, Niels Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1719, Dom: Exaudi, Hans Jensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1719, Dom: 9 post Trinit:, Jörgen Andersens [hans hustru], i Ebberup, ,
1719, Dom: 23 post Trinit, Lars Madtsens [hans hustru], i Ebberup, ,
1719, Dom: 1 Adventus, Peder Hansen [Unge - hans hustru], - [ulæseligt, kilde skadet], ,
1719, Dom. 3 Adv:, Hans Hendrich [Fisker - hans kone], i Norbÿe, ,
1719, Fer: 3 Nativ: Xti [Christi], Hans Hansens [Skræder - hans hustru], i Saltofte, ,
1719, Dom: post Nativ: Xti [Christi], Jörgen Andersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1719, item [Dom: post Nativ: Xti (Christi)], Claus Ollufsens [Olufsen - hans hustrue], i Ebberup, ,
1720, Dom: 1 p Epiph:, Hans Hansens [hans hustru], i melbÿe, ,
1720, Dom: Invocavit, Jörgen Jensens [hans hustru], i Norbÿe, ,
1720, Dom: Oculi, Christen Rasmussens [hans hustru], i Ebberup, ,
1720, Dom: Lætare, Christen Hansen, i Saltofte, Kirsten,
1720, Dom: Jubilate, Rasmus Pedersens [hans hustru], i Saltofte, ,
1720, Dom: Exaudi, Jacob Sörensens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1720, Dom. 5 post Trinit:, Niels Hansens [hans hustru], i Melbÿe, ,
1720, Dom: 10 p Trinit, Iver Jensens [hans hustru], i Saltofte, ,
1720, Dom: 3 p: Trinit:, Simon Rasmussen Druds [hans hustru], i Ebberup, ,