Kærum, 1857-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1857-1892, Kærum sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1857, 0505, 1005, Jens Jørgensen, 4 uger, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Ebberup
1857, 0605, 1005, Conrad Jebhard, fattiglem, 67, i Ebberup
1857, 2205, 2705, Lars Hansen, ungkarl, 22. Pleiesøn af gaardmand Anders Larsen, i Saltofte
1857, 0107, 0507, Lars Andreasen, ungkarl, 21, i Ebberup. Søn af huusmand Andreas Lorentzen
1857, 2207, 2707, Niels Simonsen, aftægtsmand, 84½, i Ebberup. Gaardmand Simon Nielsens fader
1857, 0210, 1110, Jens Larsen, 11 dage, søn af huusmand Lars Hansen, af Kjærumgaard
1857, 1310, 1810, Peder Christensen, 4 uger, søn af en huusmands datter, i Ebberup
1857, 1711, 2211, Hans Hansen, ungkarl, 55, af Mehlby. Født i Onsbjerg, Kjærte Sogn
1857, 3011, 0812, Thomas Madsen, huusmand, 64, af Ebberup
1857, 1912, 2712, Peder Jensen, 13, søn af gaardmand Jens Rasmussen, af Saltofte
1857, 2012, 2712, Lars Jensen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Larsen, af Ebberup
1858, 0603, 1203, Anders Nielsen, huusmand og skrædder, 60½, i Saltofte
1858, 1203, 1703, Jørgen Madsen, 7 og 9 maaneder, søn af fraskilt Kirsten Hansen, af Ebberup
1858, 3003, 0704, Lars Hansen, gaardmand, 50, i Ebberup. Født paa Helnæs
1858, 1904, 2704, Jens Larsen, gaardmand, 48, i Ebberup. Født sammesteds
1858, 1005, 1505, Hans Hansen, gaardmand, 46, af Meelby. Født sammesteds
1858, 1805, 2505, Rasmus Andersen, 23, af Saltofte. Født samme sted. Søn af gaardmand Anders Jørgensen
1858, 2305, 3005, Rasmus Larsen, 7½, søn af huusmand Lars Larsen, i Thinghuset ved Ebberup
1858, 3005, 0406, Lars Jensen, huusmand, 64, paa Kjærum Mark. Født i Ebberup
1858, 0907, 1407, Peder Hansen, 14 dage, søn af skipper Hans Jørgensen, af Thorøhuus
1858, 1312, 1912, Hans Nielsen, 6, søn af smed Niels Jensen, i Nordby
1858, 1312, 1912, Jens Nielsen, 4, søn af smed Niels Jensen, i Nordby
1858, 1412, 1912, Niels Sørensen, 15 dage, søn af huusmand Johan Sørensen, af Kjærum Mark
1859, 0201, 0901, Rasmus Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Hansen, af Ebberup
1859, 0602, 1302, Hans Hansen, 9½, søn af huusmand Hans Hansen, af Ebberup
1859, 2602, 0603, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Andersen, af Ebberup
1859, 0403, 1003, Lars Hansen Larsen, huusmand, 43, paa Kjærum Mark
1859, 1003, 1603, Peder Andersen, almisselem, 83, af Thorøehuus
1859, 2603, 0304, Hans Nielsen, huusmand og arbeidsmand, 40½, af Ebberup
1859, 1604, 2204, Niels Johansen, indsidder, 63, af Thorøehuus
1859, 0105, 0805, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Rasmussen, af Kjærum Mark
1859, 0905, 1505, Hans Mortensen, 3 uger, søn af huusmand Morten Hansen, af Voldtofte. Født i Ebberup
1859, 1105, 1605, Mads Andersen, 7, søn af huusmand Anders Madsen, af Kjærum Mark
1859, 2805, 0406, Jacob Rasmussen, 20, af Ebberup Banker. Stedsøn af gaardmand Jørgen Nielsen, af Ebberup Banker
1859, 1409, 2009, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand, 81, af Ebberup
1859, 1409, 2009, Jørgen Andersen, gaardmand, 67, af Saltofte
1859, 0211, 0811, Hans Andersen, gift og fisker, 72, af Thorøehuus
1859, 1912, 2512, Dødfødt dreng, søn af sømand Jørgen Johansen, af Thorøehuus
1860, 2902, 0403, Peder Jørgensen, 9½, søn af qvaseskipper Jørgen Pedersen, af Thorøehuset
1860, 1103, 1803, Niels Hansen, aftægtshuusmand, 79, af Kjærum Tørveland
1860, 0904, 1104, Jens Christian Pedersen, 5 dage, søn af fisker Peder Jensen, af Thorøehuuse
1860, 2104, 2804, Claus Hansen, 5, pleiesøn af huusmand Lars Larsen, i Thinghuset ved Ebberup
1860, 1705, 2005, Niels Hansen, 9½, søn af afdøde huusmand Hans Nielsen, i Ebberup
1860, 2107, 2407, Anders Pedersen, gift og huusmand, 58, af Saltofte (tjente i Assens)
1860, -, 0209, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Erik Jørgensen, af Saltofte Mark
1860, -, 2309, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Clausen, ved Kjærum Kirke
1860, 0210, 0810, Peder Pedersen, gift og qvaseskipper, 53, af Thorøhuus
1860, 1411, 2311, Jeppe Jørgensen, gaardmand, 38½, af Ebberup Mark. Født i Ebberup. Søn af gaardmand Jørgen Jeppesen
1860, 1612, 2312, Udøbt dreng, 1 dag, søn af skipper Peder Nielsen, af Thorøehuus
1860, 2212, 2612, Lars Hansen, 8 dage, søn af fisker Lars Jørg. Hansen, af Thorøhuus
1860, 3012, 06011861, Hans Jacob Jacobsen, 10½, søn af huusmand Jacob Chrestensen, af Ebberup
1861, 1701, 2001, Peder Nielsen, enkemand, aftægtsmand og fattiglem, 67½, i Saltofte
1861, 2801, 0302, Jørgen Bærentsen, 3 maaneder, søn af indsidder Hermann Bærentsen, af Kjærum Mark
1861, 1702, 2402, Hans Madsen, 18½, af Ebberup. Søn af huusmand Mads Nielsen
1861, 1203, 1703, Niels Hansen, gift og fattiglem, 81, i Ebberup
1861, 1903, 2403, Anders Nielsen Andersen, 7 uger, søn af skrædder Niels Andersen, i Saltofte
1861, 1904, 2604, Peter Hansen, ½, søn af huusmand Hans Jørgensen, af Nordby
1861, 0705, 1205, Lars Jensen, huusmand, 43, i Ebberup. Født sammesteds
1861, 0705, 1205, Jens Nielsen, gift og aftægtshuusmand, 60, paa Kjærum Mark
1861, 1305, 1805, Jørgen Jensen, 22, i Ebberup. Søn af huusmand Jens Pedersen
1861, 2305, 3005, Hans Jensen, gift, aftægtsmand og fisker, 86, af Thorøehuus
1861, 0206, 0706, Anders Andersen, 7 dage, søn af gaardmand Hans Andersen, af Saltofte
1861, 1006, 1706, Christen Sørensen, gift og huusmand, 77, af Meelby
1861, 3006, 0407, Niels Jensen, 20, af Kjærum Mark. Søn af huusmand Jens Rasmussen
1861, 0908, 1408, Peder Hansen, 3 uger, søn af skipper Hans Jørgensen, af Thorøehuus
1861, 1709, 2409, Iver Rasmussen, 3 uger, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Leerbjerg
1861, 1110, 1610, Marius Rasmussen, 3 uger, søn af snedker Rasmus Nielsen, af Saltofte
1861, 2610, 0411, Hans Peter Petersen, 8 uger, søn af ugift Karen Marie Johansen, af Meelby
1861, 2912, 05011862, Christian Hansen, 2 maaneder, søn af børstenbinder Hans Henrik Jensen, i Ebberup
1862, 0801, 1201, Anders Andersen, 9 maaneder, søn af ugift Johanne Larsen, af Saltofte
1862, 1401, 2201, Niels Jacobsen, gift og gaardmand, 77, i Saltofte
1862, 2002, 2302, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af ugift Johanne Christoffersen, af Thorøhuus
1862, 0904, 1404, Rasmus Dideriksen, huusmand, 31, i Ebberup. Født i Orte Skovhuus. Søn af Diderik Hansen
1862, 1105, 1605, Peder Hansen, 4 dage, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Nordby
1862, 2405, 2905, Lars Andersen, 5 uger, søn af smed Anders Nielsen, i Ebberup
1862, 2605, 3105, Hans Andersen, 2½, søn af gaardmand Anders Jensen, i Ebberup
1862, 2906, 507, Claus Thomsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Ebberup. Født sammesteds
1862, 0708, 1308, Hans Pedersen, gift og huusmand, 55, paa Saltofte Mark. Født i Saltofte
1862, 1908, 2408, Peder Pedersen, 14, i Ebberup. Stedsøn af boelsmand Hans Nielsen, i Ebberup
1862, 0309, 0709, Anders Jensen, gift og huusmand, 36, paa Nordby Mark. Født 29.12.1825. Søn af Maren Andersdatter, i Møllerhuus
1862, 2810, 0311, Hans Pedersen, enkemand, fisker og aftægtsmand, 89, i Thorøehuus
1862, 0312, 0712, Christen Nielsen, gift, almisselem og indsidder, 80, Ebberup
1862, 2512, 3012, Niels Jørgensen, gift, fisker og dannebrogsmand, 72, i Thorøehuus
1863, 2301, 3101, Peder Jørgen Pedersen, 8 dage, søn af fisker Niels Pedersen, i Thorøehuus
1863, 0603, 1403, Lars Andreasen, enkemand og boelsmand, 70, i Meelby
1863, 1704, 2604, Jacob Andersen, 10 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen, paa Ebberup Mark
1863, 2604, 0105, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Hansen og Johanne Pedersen, af Saltofte
1863, 1006, 1406, Niels Madsen, 16, søn af huusmand Mads Nielsen, i Ebberup
1863, 2406, 2806, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Madsen og Maren Kirstine Jensen, i Ebberup
1863, 2906, 0407, Hans Pedersen, gift og boelsmand, 48, i Ebberup
1863, 2207, 2607, Christian Hansen, 4 maaneder, søn af huusmand Hans Henr. Jensen, i Ebberup
1863, 1608, 2008, Lars Jørgensen, gift, fisker og huusmand, 49, i Thorøehuus
1863, 2212, 3012, Rasmus Simonsen, enkemand og aftægtsmand, 65, i Ebberup
1864, 0701, 1001, Hans Valentin Halsøe, enkemand og fattiglem, 89, i Kjærum
1864, 2901, 0702, Jørgen Frederiksen, 8 dage, søn af fisker Frederik Pedersen, i Thorøehuus
1864, 3101, 0602, Rasmus Hansen, gift og aftægtsmand, 74, i Saltofte
1864, 2902, 0803, Rasmus Iversen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Leerbjerg
1864, 0503, 1003, Christen Larsen, gift og huusmand, 54, i Saltofte
1864, 1303, 2003, Frederik Hansen, enkemand og fattiglem, 72, i Ebberup
1864, 2903, 0204, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Larsen, i Meelby
1864, 1504, 2204, Rasmus Hansen, 5, søn af ugift Anne Marie Rasmussen, i Ebberup
1864, 1804, 2504, Niels Andersen, ungkarl, 23, i Saltofte. Født 1841. Søn af gaardmand Anders Pedersen
1864, 1905, 2605, Lars Findsen, 25, paa Kjærum Mark. Født 1839. Søn af huusmand Find Rasmussen
1864, 2205, 2905, Jens Christian Lindholm, 3 uger, søn af ugift Anne Hansen, i Thorøhuus
1864, 2605, 2905, Hans Hansen, 5, søn af gaardmand Anders Hansen, i Saltofte
1864, 0609, 1109, Lars Peder Jørgensen, 11, søn af huusmand Jørgen Rasmussen, i Sønderby
1864, 0610, 1010, Henrik Riger Rasmussen, enkemand, huusmand og aftægtsmand, 74, i Meelby
1864, 1211, 1711, Hans Jørgensen, gift og aftægtshuusmand, 70, i Ebberup
1864, 1512, 2112, Henrik Jørgen Gormsen, 1, søn af gaardmand Niels Gormsen, i Meelby
1864, 2112, 2912, Niels Hansen, enkemand og aftægtsstadmand, 87, i Thorøhuus
1865, 0401, 1101, Mads Hansen, gift og stedmand, 54, i Ebberup
1865, 0501, 1101, Peder Føns, 1, søn af ugift Kirsten Andersen, i Ebberup
1865, 2401, 2901, Lars Hansen, 7 dage, søn af huusmand Hans Hansen, paa Ebberup Mark
1865, 0802, 1702, Thomas Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 80, paa Saltofte Mark
1865, 2303, 2903, Hans Nielsen, gift og fisker, 72, i Thorøhuus
1865, 0405, 1005, Christian Jensen, gift og værtshuusholder, 53, i Middelfart
1865, 2405, 2805, Lars Larsen, 25. Født 9.10.1839. Søn af huusmand Lars Rasmussen
1865, 0605, 1105, Niels Peder Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Thorøhuus
1865, 1806, 2206, Jens Pedersen, enkemand, fisker, aftægtsmand og dannebrogsmand, 89, i Thorøhuus
1865, 1608, 2208, Jens Rasmussen, 4, søn af gaardmand Rasmus Madsen, i Ebberup
1865, 2408, 0309, Jørgen Andersen, 17, søn af fisker Anders Johansen, i Thorøhuus. Født 1.10.1848
1865, 2408, 0609, Jens Hansen, gift og fisker, 35, i Thorøhuus. Født 30.9.1830 i Bierre. Søn af huusmand Hans Jensen
1865, 2610, 0111, Anders Hansen, 12, søn af huusmand Hans Henrik Jensen, i Ebberup
1865, 2911, 0312, Hans Nicolai Thomsen, 3, søn af huusmand Mads Thomsen, i Ebberup
1865, 0912, 1712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Larsen og Karen Hansdatter, i Saltofte
1866, 0201, 0701, Jørgen Andersen, 3 dage, søn af Ane Jørgensen, som tjener i Slesvig
1866, 1801, 2501, Anders Madsen, gift, huusmand og hørsvinger, 43, paa Assens Mark
1866, 2201, 2801, Hans Henrik Cordt, 20. Født 1845 i Saltofte. Søn af huusmand Henrik Cordt
1866, 2601, 2103, Mads Nielsen, gift og almisselem, 50, i Ebberup
1866, 2604, 2904, Peder Rasmussen, 2 maaneder, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Leerbjerggaard
1866, 0606, 1006, Jens Larsen, enkemand og almisselem, 80, Ebberup
1866, 1006, 1706, Anders Peder Andersen, 13 dage, søn af ugift Dorthe Sørensen, i Ebberup
1866, 1107, 1507, Jens Christian Larsen, 3 dage, søn af huusmand Lars Hansen, i Ebberup
1866, 1207, 1507, Rasmus Poulsen, 3 uger, søn af ugift Karen Marie Rasmussen, i Kjærumgaard
1866, 0509, 1109, Rasmus Hansen, enkemand, pensionist og kongelig plantør, 80, i Ebberup
1866, 0810, 1410, Peder Hansen, 3½, søn af træskomand Hans Hansen, i Ebberup
1866, 1010, 1610, Jens Pedersen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardmand Peder Jensen, i Ebberup
1866, 1310, 2010, Jens Rasmussen, gift og fæstehuusmand, 66, ved Kjærum Kirke af Præstekaldets Huus
1866, 2911, 0512, Hans Andersen, 10, søn af huusmand Anders Madsen, paa Kjærum Mark
1866, 0512, 0912, Lars Rasmussen, enkemand og aftægtshuusmand, 84, i Meelby
1867, 0801, 1501, Rasmus Jensen, 23, Saltofte. Født 6.7.1843. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1867, 2201, 3001, Mads Hansen, 26, i Ebberup. Født 21.8.1840 sammesteds. Søn af Hans Madsen. Stedsøn af gaardmand Anders Eriksen
1867, 2401, 0302, Hans Jensen, 11 uger, søn af skipper Niels Jensen, i Thorøhuus
1867, 1202, 1702, Morten Mortensen, 5 uger, søn af ugift Anne Margrethe Larsen, Thorøhuus
1867, 1003, 1803, Jørgen Andreasen, gift og aftægtshuusmand, 77, i Saltofte
1867, 1603, 2303, Jens Jørgensen, enkemand og aftægtshuusmand, 81, i Meelbyhuset i Assens Landsogn
1867, 1306, 1706, Hans Hansen, gift og gaardmand, 47, i Fladekjær
1867, 2806, 0407, Christen Iver Hansen, gift og smed, 75, i Meelby
1867, 1711, 2311, Anders Pedersen, gift og gaardmand, 62, i Saltofte
1867, 2112, 2712, Peder Jørgensen, huusmand, 31, i Saltofte. Født i Sønderby 1836. Søn af huusmand Jørgen Pedersen
1868, 1201, 1901, Rasmus Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift Karen Kirstine Terkelsen, i Ebberup
1868, 1402, 2102, Hans Hansen, gift og huusmand, 55, i Ebberup
1868, 3103, 0704, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Ebberup
1868, 1805, 2405, Niels Peder Nielsen, 18 uger, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Thorøhuus
1868, 1407, 1907, Rasmus Madsen, gift og aftægtshuusmand, 83, i Ebberup
1868, 2007, 2607, Hans Andersen, 1½, søn af Karen Hansen, i Saltofte
1868, 1008, 1608, Johan Carl Hansen, 8 uger, søn af væver Jens Peder Hansen, paa Kjærum Mark
1868, 1408, 1708, Poul Andersen, tjenestekarl, 21, i Meelby. Søn af huusmand Anders Jensen, Kirkesøby Mark
1868, 2109, 2709, Lars Terkildsen, ungkarl, 29, i Ebberup. Født 2.12.1838 i Ebberup. Søn af indsidder Terkild Larsen
1868, 1310, 1810, Christian Hansen, ½,  søn af huusmand Anders Hansen, paa Kjærum Mark
1868, 1211, 2111, Anders Andersen, 6 maaneder, søn af huusmand Jacob Andersen, i Ebberup
1868, 2411, 2911, Anders Nielsen, gift og almisselem, 82, i Ebberup
1869, 2502, 0303, Anders Pedersen, gift, huusmand og steenhugger, 51, i Saltofte
1869, 1504, 2204, Hans Olsen, gift og aftægtsgaardmand, 86, i Saltofte
1869, 1407, 1907, Rasmus Hansen, 1, søn af gaardmand Anders Hansen, i Saltofte
1869, 1008, 1608, Christian Tobias Hartvig, enkemand og instrumentmager, 63, i Ebberup (af Odense)
1869, 0110, 0710, Niels Mortensen, gift og aftægtshuusmand, 70, af Kjærum Mark
1869, -, 0512, Dødfødt dreng, søn af smed Anders Nielsen og Ane Henriksen, i Ebberup
1869, 3011, 0512, Hans Mikkelsen, 8 maaneder, søn af huusmand og bødker Christian Mikkelsen, i Nordby
1870, 3101, 0702, Hans Pedersen, gift og huusmand, 52, i Kjærumgaard
1870, 2202, 2702, Peder Hansen, enkemand og fisker, 74, i Thorøhuus
1870, 0703, 1403, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Saltofte
1870, 2504, 0105, Jacob Christensen, gift og huusmand, 50, i Ebberup
1870, 1306, 1806, Hans Hansen, 19, Rovælthuus. Født 1.9.1850. Søn af huusmand Hans Jørgens
1870, 0111, 0611, Rasmus Hansen, enkemand og huusmand, 75, Kjærum Kirke
1870, 1611, 2311, Jørgen Jeppesen, enkemand og gaardmand, 70, i Ebberup
1870, 1612, 2512, Jørgen Pedersen, 12 uger, søn af ugift Kirstine Frederiksen
1871, 0702, 1502, Carl Adolph Jensen, gift og gaardmand, 56, i Kjærumgaard
1871, 0403, 1003, Anders Hansen, gift og huusmand, 78, i Saltofte
1871, 2203, 2703, Jens Christian Pedersen, gift, indsidder og fattiglem, 40, i Thorøhuus
1871, 0805, 1405, Anders Peder Nielsen, 1 dag, søn af fisker Niels Hansen, i Thorøhuus
1871, 2905, 0206, Christian Hansen, enkemand og boelsmand, 64, i Meelby
1871, 2608, 3008, Anders Jørgensen, gift og gaardmand, 74, i Saltofte
1871, 1209, 1609, Hans Frederiksen, enkemand, vægter og huusmand, 72, i Ebberup
1871, 2310, 2810, Anders Jensen, gift og gaardmand, 62, i Ebberup
1871, 2012, 2612, Hans Nielsen, gift og huusmand, 54, i Ebberup
1872, 1103, 1703, Christian Hansen, enkemand og fattiglem, 76, opholdt sig hos sønnen Hans Christiansen, i Ebberup
1872, 0408, 1108, Johan Pedersen, gift, fattiglem og huusmand, 76, i Nordby
1872, 0309, 0709, Anders Eriksen, gift og gaardmand, 65, i Ebberup
1872, 0509, 0909, Niels Hansen Østerbye, 19, i Meelby. Født 31.5.1853. Søn af gaardmand Hans Østerbye
1872, 1311, 1711, Anders Johansen, 12, søn af huusmand Johan Casper Rasmussen, i Saltofte
1872, -, 0112, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Katrine Hansen, af Ebberup Mark (Rodvelt)
1872, 2612, 01011873, Hans Valentin Christiansen, 8 dage, søn af husmand Lars Christiansen, i Ebberup
1873, 2801, 0402, Hans Larsen, gift og gaardmand, 47, i Nordby
1873, 0902, 1802, Peder Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, i Saltofte
1873, 1604, 2204, Frederik Christensen, 9 maaneder, søn af smed Jens Christensen, i Melby
1873, 0106, 0506, Lars Jensen, 3, søn af børstenbinder Niels Jensen, paa Kjærum Mark
1873, 1106, 1406, Rasmus Iver Rasmussen, 10, søn af gaardmand Jens Rasmussen, Lerbjerg
1873, 0907, 1307, Clemmen Andersen, gift, indsidder og daglejer, 32, i Ebberup. Født 26.9.1840 i Ebberup. Søn af husmand Anders Nielsen
1873, 2708, 0209, Rasmus Jørgensen, 25½, af Ebberup Banker. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen
1873, 1809, 2509, Christian Christensen Schmidt, pensioneret skolelærer og dannebrogsmand, 82, i Davinde
1873, 0210, 0810, Hans Hansen, 3 uger, søn af ugift Kirsten Larsen, af Kjærumgaard
1874, 1801, 2601, Henning Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, i Nordby
1874, 0403, 1203, Hans Hansen Østerby, gift og gaardmand, 66, i Melby
1874, 2910, 0511, Peder Pedersen, ungkarl, 34, i Ebberup. Født 16.3.1840 i Ebberup. Søn af Mette Kirstine Hansdatter
1874, 0211, 0811, Hans Johansen, gift, kludekræmmer og fattiglem, 73, i Nordby
1874, 0411, 1111, Gregers Larsen, ungkarl, 67, i Saltofte. Søn af gaardmand Lars Hansen
1875, 2701, 3101, Marius Knudsen, 1, søn af husmand Hans Knudsen, paa Kjærum Mark
1875, 0703, 1703, Knud Hansen, enkemand og fattiglem, 87, i Nordby Kjærum
1875, 1305, 1905, Rasmus Larsen, gift og husmand, 55, i Ebberup
1875, 1505, 2105, Anders Jespersen, gift og aftægtsgaardmand, 76, i Saltofte
1875, 2507, 3007, Morten Hansen, gift og husmand, 58, i Saltofte (røgter paa Brahesborg)
1875, 2008, 2408, Niels Hansen, ungkarl og fattiglem, 41, i Ebberup. Søn af husmand Hans Mouritsen
1875, 3008, 0209, Jeppe Christian Nielsen, 19, i Thorøhus. Født 10.10.1855 i Thorøhus. Søn af sømand Niels Jeppe Nielsen
1875, 1511, 2111, Niels Hansen, 14, i Thorøhus. Stedsøn af Johan Christensen
1875, 0312, 1012, Mads Andersen, 15, søn af husmand Andes Madsen, af Assens Landsogn
1876, 1703, 2403, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 75, i Saltofte
1876, 0104, 0704, Peder Hansen, enkemand, smed og aftægtsmand, 81, i Saltofte
1876, 1406, 2006, Peder Christensen, 16, i Ebberup. Plejesøn af gaardmand Jørgen Hansen, i Ebberup
1876, 2306, 2706, Anders Nielsen, gift og aftægtshusmand, 78, i Melby
1876, 0707, 1307, Hans Hansen, 1½, søn af maler Hans Hansen, i Ebberup
1876, 0807, 1307, Christian Pedersen, tjenestekarl, 19, søn af i Aborre. Søn af husmand Anders Pedersen, i Saltofte
1876, 1707, 2307, Jørgen Madsen, gift og fattiglem, 80, ved Kjærum Kirke
1876, 1408, 2008, Hans Mouritsen, gift og husmand, 74, i Ebberup
1876, 1708, 2108, Hans Jensen, 14 dage, søn af ugift Maren Andersen, i Thorøhus
1876, 0410, 0810, Peder Hansen Rørmose, gift og fisker, 57, i Thorøhus
1877, 2701, 0302, Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, i Ebberup Bankegaard
1877, 0103, 0703, Dødfødt dreng, søn af smed Anders Nielsen, i Ebberup
1877, 1403, 2103, Lars Pedersen Buhl, enkemand og aftægtsgaardmand, 91, i Nordby
1877, 2603, 0204, Anders Nielsen, gift og almisselem, gift, 90, i Saltofte
1877, 1604, 2204, Anders Pedersen, 2 uger, søn af ugift Maren Frederiksen, i Thorøhus
1877, 0205, 0805, Anders Larsen, gift og aftægtsgaardmand, 66, i Melby
1877, 2606, 0307, Hans Hansen Thorø, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Saltofte
1877, 0909, 1609, Anders Andersen, 1½, søn af husmand Peder Andersen, af Nordby Mark
1877, 0310, 0710, Hans Christian Hansen, 4 uger, søn af husmand Hans Christiansen, i Ebberup
1878, 1601, 2001, Niels Jensen Jul, gift og fattiglem, 84, i Saltofte
1878, 0302, 1002, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Andersen, i Thorøhus
1878, 1302, 1902, Hans Andersen, aftægtsmand og hjulmand, 87, paa Kjærum Mark
1878, 2202, 0303, Terkild Larsen, gift og fattiglem, 74, i Ebberup
1878, 2504, 0105, Lars Larsen, gift og aftægtshusmand, 78, i Thingledhuset ved Ebberup
1878, 2105, 2605, Lars Jørgen Andersen, ½, søn af gaardmand Hans Andersen, i Melby
1878, 3105, 0606, Hans Nielsen, gift og qvaseskipper, 27, i Thorøhus
1878, 0306, 0806, Lars Andersen Koch, gift og toldassistent, 61, i Thorøhus
1878, 1006, 1606, Hans Christian Christiansen, 10 dage, søn af smed Johan Christensen, i Saltofte
1878, 2909, 0610, Rasmus Andersen, 9 maaneder, søn af husmand Jacob Andersen, i Ebberup
1878, 2910, 0311, Rasmus Hansen, enkemand og fattiglem, 75, hos husmand Lars Madsen, Trollershus i Flemløse Sogn. Af Ebberup i Kjærum Sogn
1878, 0611, 1011, Hans Jacob Larsen, 9 maaneder, søn af ugift Karen Jacobsen, i Ebberup
1878, 2411, 0112, Johan Casper Rasmussen, gift og husmand, 68, i Saltofte
1878, 0412, 0812, Niels Peder Sørensen, 6 dage, søn af ugift Maren Marie Isaksen, paa Kjærum Mark
1879, 1802, 2302, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Marie Andersen, i Ebberup
1879, 2403, 0303, Hans Jørgen Hansen, 1, søn af væver Rasmus Hansen, af Rodvolt Huset paa Ebberup Mark
1879, 0204, 1004, Niels Hansen, gift og husmand, 58, paa Nordby Mark
1879, 1606, 2106, Henrik Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 79, i Ebberup
1879, 0809, 1209, Mads Hansen, enkemand og aftægtsmand, 89, i Thorøhus
1879, 1811, 2611, Lars Larsen, ungkarl, 42, i Ebberup
1879, 0912, 1812, Peder Larsen, gift og hjulmand, 70, i Ebberup
1879, 1012, 1812, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Ebberup
1879, 0612, 1212, Frederik Pedersen, gift og fisker, 62, i Thorøhus
1880, 0601, 1101, Marius Knudsen, 5 maaneder, søn af husmand Hans Knudsen, paa Kjærum Mark
1880, 1201, 1901, Christian Larsen, gift og husmand, 58, i Ebberup
1880, 1901, 2501, Hans Hansen, 2 maaneder, søn af husmand Jørgen Hansen, i Ebberup
1880, 1203, 1703, Lars Andersen, gift og skipper, 33, i Thorøhus. Født 1846 i Thorøhus. Søn af kvasseskipper Anders Johansen
1880, 0104, 0604, Dødfødt dreng (tvilling), søn af gaardmand Jens Larsen og Karen Rasmussen, i Saltofte
1880, 1304, 1804, Christen Madsen, enkemand og fattiglem, 89, i Thorøhus. Fra Baagø
1880, 2004, 2904, Jens Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, i Nordby
1880, 1006, 1306, Anders Jensen, gift og indsidder, 53, i Melbyhus
1880, 1310, 1710, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Marie Christensen, paa Kjærum Mark
1880, 2811, 0412, Johan Hansen, gift og husmand, 56, i Ebberup
1881, 2403, 3003, Carl Jensen, 3, søn af skipper Niels Ludvig Jensen, i Thorøhus
1881, 2903, 0504, Nilaus Johansen, gift og husmand, 67, paa Kjærum Mark
1881, 2703, 0204, Niels Peder Nielsen, 29, i Møllerhus, Assens Landsogn. Født 1852. Søn af husmand Peder Nielsen, Saltofte Mark
1881, 2104, 2704, Jens Andersen, gift og gaardmand, 68, i Salskov ved Saltofte
1881, 0806, 1306, Isak Madsen, gift og husmand, 55, paa Kjærum Mark
1881, 2206, 2606, Hans Christian Christensen, gift og fisker, 23, i Thorøhus
1881, 0407, 1007, Ejlert Hansen, 6 dage, søn af træskomand Hans Jørgensen, i Thorøhus
1881, 0310, 0910, Frederik Hansen, 4 uger, søn af fisker Hans Frederiksen, i Thorøhus
1881, 2712, 01011882, Hans Christian Terkildsen, ½, søn af husmand Mads Terkildsen, i Ebberup
1882, 0901, 1501, Jens Hansen, enkemand og fattiglem, 75, i Ebberup Fattighus
1882, 0604, 1204, Morten Jensen, 28. Født 30.3.1854 i Ebberup. Søn af væver Jens Christian Jensen, i Ebberup
1882, 1405, 2105, Jakob Hansen, 1, søn af ugift Ane Johanne Andersen, af Ebberup Banker
1882, 0606, 1106, Hans Peder Hansen, 5 maaneder, søn af fisker Rasmus Hansen, i Thorøhus
1882, 1206, 1706, Jørgen Larsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Kjærumgaard
1882, 1408, 1808, Claus Henriksen, ugift aftægtsmand, 79, i Ebberup
1882, 2509, 2909, Rasmus Larsen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, i Ebberup
1882, 0210, 0810, Julius Knudsen, 1, søn af ugift Ane Larsen. Hos Morten Hansens enke, i Saltofte
1882, 0812, 1712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Mikkelsen og Karen Jørgensen, Ebberup Banker
1883, 1301, 2101, Valdemar Larsen, 2 uger, søn af ugift Ane Kirstine Larsen, i Ebberup
1883, 0103, 0903, Hans Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 70, i Ebbberup
1883, 2404, 3004, Jens Christian Jensen, ungkarl, 33. Født 3.3.1849 i Ebberup. Søn af indsidder Jens Christian Jensen
1883, 2704, 0305, Lars Christoffersen, gift fattiglem, 80, i Ebberup
1883, 3004, 0705, Anders Hansen, ungkarl, 64, i Meelby
1883, 0405, 0905, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Saltofte
1883, 1605, 2005, Johan Ferdinand Johansen, 9 maaneder, søn af jærnbanearbejder August Johansen, p.t. i Nordby
1883, 2805, 0206, Rasmus Pedersen, gift og husmand, 58, i Nordby
1883, 1306, 1706, Hans Hansen, tjenestekarl, 23. Født 26.3.1860 i Assens. Søn af Maren Nielsen
1883, 0209, 0909, Niels Jørgen Christoffersen, ugift sømand, 24. Født 28.3.1859. Søn af fisker Christoffer Pedersen, i Thorøhus
1883, 2809, 0410, Ludvig Hansen, gift, murer og husmand, 53, i Ebberup
1883, 2210, 2810, Dødfødt dreng, søn af smed Rasmus Christiansen og Maren Larsen, i Saltofte
1884, 1301, 2101, Henning Madsen, gift gaardmand, 71, i Nordby
1884, 1703, 2303, Marius Bartram Lavrits Hansen, 4 uger, søn af ugift Anne Margrete Larsen, i Thorøhus
1884, 2903, 0604, Rasmus Hansen, 11 dage, søn af husmand Søren Hansen, i Ebberup
1884, 0404, 0704, Niels Frederiksen, ungkarl og sømand, 29. Født 27.5.1856. Søn af indsidder Frederik Pedersen, i Thorøhus
1884, 0607, 1007, Peder Larsen, gift og murer, 50, i Kjærumgaard
1884, 2807, 0308, Carl Claus Andersen, 4 uger, søn af gaardmand Hans Andersen, i Melby
1884, 1308, 1808, Anders Hansen, gift og gaardmand, 66, i Saltofte
1884, 0409, 0709, Hans Jøhnson, tjenestekarl, 23, i Holegaarden Ebberup
1884, 2709, 0210, Anders Andersen, 16 dage, søn af ugift Karen Marie Andersen, i Ebberup
1884, 1610, 2310, Iver Rasmussen, gift og gaardmand, 75, i Melby
1884, 0411, 1111, Jens Larsen, gift og gaardmand, 56, i Saltofte
1884, 1611, 2311, Jens Christiansen, 1, søn af ugift Karen Hansen, i Thorøhus
1885, 3001, 0502, Lars Hansen, gift og husmand, 70, i Kjærumgaard
1885, 0603, 0306 (fundet 1.6.), Lars Peter Pedersen, ugift skipper, 27, i Thorøhus. Født 13.2.1861 i Thorøhus. Søn af fisker Niels Pedersen
1885, 0805, 1505, Jørgen Jensen, gift og gaardfæster, 79, paa Thorø
1885, 1905, 2605, Niels Jensen, fraskilt gaardmand, 45, i Nordby
1885, 0706, 1306, Hans Jørgensen, gift aftægtsmand, 80, i Rodvalthuset
1885, 1106, 1306, Dødfødte drenge (tvillinger), sønner af ugift Ane Margrethe Jørgensen, i Thorøhus
1885, 2306, 2806, Rasmus Larsen, 1, søn af husmand Hans Larsen, i Ebberup
1885, 1610, 2010, Dødfødt dreng, søn af fisker Søren Jensen, Thorøhus
1886, 1001, -, Hans Rasmussen, ugift tjenestekarl, 20, hos gaardmand Hans Larsen, i Melby
1886, 1202, 1902, Søren Jensen, gift aftægtsmand, 82, i Ebberup
1886, 2802, 0603, Lars Jørgen Larsen, 2, søn af tømrer Lars Larsen, i Ebberup
1886, 0403, 0703, Jørgen Johansen, 12 uger, søn af arbejdsmand Jakob Johansen, Assens Landsogn
1886, 1103, 2103, Claus Carl Andersen, ½, søn af gaardejer Hans Andersen, Melby
1886, 1503, 2203, Niels Andersen, ungkarl og sadelmager, 28, Ebberup. Søn af smed Anders Nielsen
1886, 0304, 0904, Morten Andersen, enkemand og aftægtsmand, 79, Saltofte Mark
1886, 0704, 1304, Lars Hansen, gift aftægtsmand, 89, Thorøhus
1886, 1605, 2205, Anders Henriksen, gift bolsmand, 62, Kjærum Mark
1886, 1905, 2405, Jesper Rasmussen, gift husmand, 66, Kjærum
1886, 2108, 2408, Niels Jørgen Hansen, 2, søn af husmand Andreas Hansen, Ebberup
1886, 3108, 0609, Lars Eriksen, enkemand og aftægtsmand, 72, af Melby
1886, 2710, 3110, Hans Larsen, ½, søn af murer Jens Larsen, Saltofte
1886, 1911, 2411, Lars Christian Larsen, 9, søn af husmand Hans Larsen, i Ebberup
1887, 2301, 3001, Morten Jensen, 4, søn af maler Lars Jensen, af Ebberup
1887, 2003, 2703, Marius Madsen Lund, 9 maaneder, søn af fisker Peder Christian Madsen Lund, i Thorøhus
1887, 1005, 1505, Udøbt dreng, 3 dage, søn af ugift Karen Pedersen, i Saltofte
1887, 0406, 1006, Peder Christian Larsen, 11 uger, søn af ugift Anne Marie Pedersen
1887, 1506, 2106, Lars Jørgen Andersen, 8, søn af gaardmand Hans Andersen, i Melby
1887, 1508, 1908, Anders Larsen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Saltofte
1887, 2108, 2608, Niels Jørgen Christoffersen, 9 dage, søn af fisker Peder Christoffersen, i Thorøhus
1887, 2609, 0310, Peder Jørgensen (Holm), gaardejer, 67, Holmegaard Ebberup
1887, 0410, 0910, Hans Andreas Hansen, 11 maaneder, søn af husmand Hans Christiansen, i Ebberup
1887, 0911, 1311, Jørgen Larsen, ½ døgn, søn af træskomand Jørgen Larsen, i Ebberup
1887, 2711, 0412, Hans Hansen, 12 dage, søn af husmand Hans Christiansen, i Ebberup
1887, 2812, 04011888, Anders Pedersen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Saltofte
1887, 1512, 2112, Carl Diderik Hans Jeppesen, gift og aftægtsmand, 80, Ebberup Mark
1888, 1904, 2704, Lars Hansen Larsen, ½, søn af husmand Erik Larsen, Kjærum
1888, 1205, 1805, Mads Jørgen Hansen, 1, søn af ledvogter Rasmus Hansen, Ebberup Mark
1888, 1406, 1906, Hans Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Andersen, i Saltofte
1888, 2207, 2607, Jørgen Pedersen, gift kreaturhandler, 78, Ebberup
1888, 1906, 2406, Henrik Cordtz, enkemand og fattiglem, 72, paa Dreslette Fattiggaard
1888, 1609, 2109, Thomas Madsen, enkemand og indsidder, 80, i Ebberup
1888, 3008, 0309, Peder Johansen, gift fisker, 72, Thorøhus
1888, 1511, 2011, Hans Hildebrandt Hansen, gift og arbejdsmand, 32, i Ebberup
1888, 1711, -??, Hans Hansen, 11, søn af maler Hans Hansen, i Ebberup
1888, 1011, 1811, Hans Christian Hansen, 9 maaneder, søn af ungkarl Hans Hansen, i Ebberup og ugift Ane Marie Terkildsen, Frederiksgave
1889, 2801, 0202, Lavrits Jørgen Larsen, 2, søn af Lars Larsen, Ebberup
1889, 1803, 2603, Simon Nielsen, ungkarl og gaardejer, 85, Holegaarden Ebberup
1889, 2003, 2503, Peder Pedersen, ungkarl og røgter, 76, i Tollestedgaard paa Assens Mark
1889, 2904, 0505, Carl Christian Hansen, 4½, søn af væver Rasmus Hansen, i Stringledhuset
1889, 0205, 0905, Carl Emil Cordtz, 3, søn af væver Johan Chr. Cordtz, Ebberup Banker
1889, 2606, 3006, Anders Hansen, ugift røgter, 52, Ebberup Banker
1889, 1407, 1907, Peder Hansen, gift husmand, 69, Kjærum Mark
1889, 1109, 1709, Lars Hansen, gift indsidder, 55, Ebberup
1889, 1209, 1509, Udøbt dreng, ½ time, søn af murer Jens Christ. Larsen, i Saltofte
1889, 2609, 2909, Jes Niels Christensen, 14 dage, søn af ugift Kirsten Madsen
1889, 1610, 2310, Anders Madsen, ungkarl, 44, Ebberup
1889, 1310, 1910, Jeppe Christensen, enkemand og aftægtsmand, 94, Assens Landsogn
1889, 3010, 0211, Niels Andersen, gift, husmand og tømrer, 48, Melby
1889, 3012, 04011890, Jens Rasmussen, 3, søn af gaardmand Niels Rasmussen, Fladekjær
1890, 1203, 1703, Mads Nielsen, enkemand og fattiglem, 74, Aarup i Skydebjerg Sogn
1890, 1703, 2203, Hans Hansen, enkemand og tømrer, 69, i Saltofte
1890, 2203, 2903, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 75, Ebberup
1890, 3003, 0504, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 66, Nordby Mark
1890, 2403, 3003, Carl Jensen, 5 dage, søn af gaardejer Christian Jensen, Saltofte
1890, 3003, 0504, Lars Jørgen Andersen, 1, søn gaardmand Hans Andersen, af Billeskov
1890, 3003, 0404, Hans Jørgensen, gift træskomand, 42, Thorøhus
1890, 2604, 0205, Niels Vilhelmsen, ugift fattiglem, 78, Ebberup
1890, 0706, 1506, Carl Albertus Ludvig Jantsen, 14 dage, søn af arbejdsmand C. P. C. Jantsen, Kjærum
1890, 2006, 2606, Knud Holten Lützhøft, 3½, søn af sognepræst H. Lützhøft, Kjærum Præstegaard
1890, 0107, 0507, Peder Nielsen, ungkarl, 80, i Thorøhus
1890, 2207, 2607, Anders Andersen, gift væver, 63, Saltofte
1890, 0308, 0808, Frits Joachim Vorbeck, enkemand og fhv. mejeriforpagter, 82, Melby
1890, 1508, 2008, Jens Peder Andersen, gift væver, 67, Ebberup
1890, 2909, 0410, Hans Andersen Hansen, 11 dage, søn af gaardmand Lavrits Andersen Hansen, Kjærum
1890, 2609, 0210, Lars Peder Frederiksen, 2, søn af fisker Hans Frederiksen, Thorøhus
1890, 1811, 2311, Karl Martin Nielsen, 11 dage, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Langeløkke Melby
1890, 2711, 0312, Hans Pedersen, gift, husmand og smed, 59, i Ebberup
1890, 1712, 2312, Gerhard Marius Jensen, 1, søn af kvasseskipper Jens Marius Jensen, Thorøhus
1891, 2701, 0402, Morten Jørgensen, gift, bødker og aftægtsmand, 86, Melby
1891, 3001, 0502, Jens Peder Jensen Arenstrup, gift murer, 31, Ebberup
1891, 0502, 0802, Johan Nielsen, enkemand og fattiglem, 84, Kjærum
1891, 2602, 0603, Hans Morten Sørensen, gift fisker, 49, Thorøhus
1891, 1205, 1605, Anders Peder Andreas Andersen, 6 uger, søn af murer Peder Andersen, Ebberup Mark
1891, 0206, 0706, Carl Martin Hansen, 9 uger, søn af husmand Lars Hansen, Ebberup Mark
1891, 2602, 0506, Anders Peder Andersen, sømand, 17, Thorøhus
1891, 2306, 2706, Jørgen Johansen, gift fisker, 71, i Thorøhus
1891, 1210, 1610, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Hansen, i Thorøhus
1891, 1611, 2111, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 98½, i Ebberup
1891, 0712, 1312, Lars Larsen, gift fattiglem, 49, Kjærum
1891, 2212, 3012, Mads Jensen, gift husmand, 41, i Ebberup
1891, 1312, 2012, Isak Martin Sørensen, 17 maaneder, søn af husmand Niels Peder Sørensen, i Melby
1891, 2512, 02011892, Jørgen Hansen, gift gaardmand, 76, i Ebberup
1891, 2512, 01011892, Andreas Lorentsen, husmand, 84, i Ebberup
1892, 1301, 1901, Anders Larsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Ebberup
1857, 2203, 2903, Anne Cathrine Jørgensen, 37, i Ebberup. Væver Jens Peter Andersen
1857, 2503, 0104, Anne Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Larsen, i Ebberup
1857, 2503, 3103, Anne Rasmussen, 24½, i Saltofte. Gaardmand Anders Hansen
1857, 1704, 2404, Anne Marie Jørgensen, enke, 75, af Thorøe. Gaardmand Jens Henningsen
1857, 1407, 1907, Karen Andersen, 6 dage, datter af gaardmand Anders Jensen, i Ebberup
1857, 2107, 2607, Maren Hansen, 30, i Ebberup. Datter af huusmand Hans Mauritzen
1857, 2009, 2709, Karen Marie Madsen, 4 maaneder, datter af en huusmandsdatter, i Ebberup
1857, 2010, 2510, Sidsel Hansdatter, sindssvag fattiglem, 67, i Ebberup
1857, 2110, 2910, Ane Henriksdatter, enke, 73, af Meelby. Gaardmand Hans Hansen
1857, 2612, 03011858, Anne Pedersen, 8 dage, datter af fisker Peder Hansen, i Thorøehuus
1858, 1404, 2204, Maren Christiansdatter, enke, 77, i Thorøehuus. Fisker Niels Rasmussen
1858, 2405, 3005, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Jensen, af Ebberup
1858, 1908, 2408, Anne Johanne Andersen, 3½, datter af væver Anders Andersen, i Saltofte
1858, 1710, 2410, Anne Kirstine Hansen, 4 dage, datter af gaardmand Anders Hansen, af Saltofte
1858, 2411, 0212, Mette Kirstine Hansen, 4½, datter af gaardmand Hans Larsen, af Nordby
1858, 2711, 0512, Larssine Jacobsen, 1 maaned, datter af træskomand Jacob Larsen, af Saltofte
1858, 2711, 0512, Mette Kirstine Christensen, ½, datter af sømand Jørgen Christensen, af Thorøhuus
1858, 0112, 0812, Mette Nielsdatter, 72, paa Kjærum Mark. Huusmand Hans Johansen
1858, 0712, 1212, Anne Marie Hansen, 5, datter af huusmand Hans Nielsen, i Ebberup
1858, 0612, 1212, Karen Kirstine Christoffersen, 10 uger, datter af fisker Christoffer Jørgensen, af Thorøhuus
1858, 2112, 2612, Marie Johansdatter, ugift fattiglem, 72, i Ebberup
1858, 2712, 02011859, Maren Jensen, 4½, datter af væver Jens Peter Andersen, af Ebberup
1859, 1201, 1601, Karen Andersen, 3½, datter af afdøde pige Maren Hansen, af Ebberup
1859, 1201, 1901, Maren Jørgensen, 4½, datter af huusmand Jørgen Andersen, af Assens Mark
1859, 1202, 2002, Anne Jensdatter, 4, datter af huusmand og indsidder Jens Chr. Pedersen, af Ebberup
1859, 1003, 1803, Maren Sørensen, 44½, af Ebberup. Gaardmand Rasmus Madsen
1859, 2603, 0304, Else Marie Hansen, 14 dage, datter af pige Johanne Jensen, af Ebberup
1859, 2904, 0605, Anne Marie Mathiasdatter, 54, af Assens Mark. Væver Rasmus Larsen
1859, 0205, 0805, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Jensen, af Ebberup
1859, 1205, 1905, Anne Marie Andersen, 58, af Meelby. Huusmand Lars Andreasen
1859, 3108, 0409, Karen Rasmussen, enke, 60, af Saltofte. Huusmand Jens Jørgensen
1859, 2211, 2711, Anne Marie Christiansen, 14 dage, datter af ugift Maren Hansen, af Thorøhuus
1859, 1612, 2012, Mette Hansdatter, ugift, fruentimmer, 70, af Saltofte
1859, 2612, 01011860, Karen Hansdatter, enke, 78, af Ebberup. Huusmand Mads Hansen
1859, 2612, 03011860, Anne Andersdatter, 42, af Fladekjær. Gaardmand Claus Hansen
1860, 1601, 2301, Maren Hansdatter, 71, af Thorøhuus. Fisker Lars Hansen
1860, 1702, 2402, Kirsten Nielsdatter, enke, 94, af Saltofte. Gaardmand Rasm. Pedersen
1860, 1103, 1803, Anne Marie Larsen, 3, pleiedatter af huusmnad Niels Andersen, af Meelby
1860, 1803, 2503, Marie Larsen, 6 dage, datter af fisker Lars Jespersen, af Thorøhuus
1860, 0404, 1104, Johanne Hansen, 42, af Thorøhuus. Fisker Peder Jensen
1860, 0704, 1604, Anne Hansen, 35, af Ebberup Mark. Huusmand Jacob Clausen
1860, 0106, 0706, Kirsten Larsen, ugift, 40, gaardmand Erik Larsens søster, i Nordby. Søn af gaardmand Lars Jensen
1860, 1706, 2506, Karen Andersdatter, enke, 80, i Ebberup. Aftægtsmand Niels Simonsen
1860, 2306, 0107, Anne Marie Rasmussen, 5 uger, datter af snedker Rasmus Nielsen, af Saltofte
1860, 2706, 0307, Mette Kirstine Hansen, 48, i Ebberup. Hjulmand Peder Larsen
1860, 1009, 1509, Anne Sophie Hansen, 24, af Ebberup Mark. Boelsmand Hans Jørgensen
1860, 2309, 2909, Kirsten Jacobsen, 43½, af Ebberup. Huusmand Jacob Chrestensen
1860, 1810, 2510, Karen Eliasen, 33, af Kjærum Mark. Huusmand Anders Hansen
1860, 2311, 2911, Kirsten Hansdatter, enke, 78, af Thorøhuus. Huusmand og fisker Jørgen Christensen
1861, 2302, 0203, Christiane Jørgensen, enke, 80, af Salskou. Gaardmand Anders Jensen
1861, 0203, 0603, Kirsten Nielsen, 9 maaneder, datter af afdøde pige Kirsten Larsen, af Nordby. I pleie i Saltofte
1861, -, 2804, Dødfødt pige, datter af sømand Jørgen Johansen, i Thorøhuus
1861, 1705, 2205, Anne Madsdatter, enke, 74, af Assens Mark. Indsidder Hans Jensen
1861, 1506, 2006, Anne Nielsen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Hans Pedersen, i Ebberup. Datter af afdøde fisker Niels Johansen, af Thorøhuus
1861, 2007, 2307, Kirsten Christensen, 16, datter af huusmand Christen Larsen, af Saltofte
1861, 0808, 1408, Marie Hansdatter, enke og almisselem, 72, af Meelby. Huusmand Lars Rasmussen
1861, 1608, 2308, Dorthe Nielsdatter, 59, i Ebberup. Gaardmand Rasmus Simonsen
1861, -, 0809, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Olsen, af Ebberup
1861, 1010, 1610, Johanne Pedersdatter, 88, i Thorøhuus. Aftægtsboelsmand Niels Hansen
1861, 1511, 2111, Birthe Christensdatter, 83, i Thorøehuus. Fisker Jens Pedersen
1861, -, 0112, Dødfødt pige, datter af steenhugger Anders Pedersen, i Saltofte
1861, 2912, 06011862, Karen Jensdatter, enke, 72, i Saltofte. Hjulmand Hans Pedersen
1862, 1701, 2601, Maren Larsen, enke, 76, i Thorøhuus. Af Haarby. Huusmand Christen Hansen
1862, 2101, 2901, Maren Rasmusdatter, enke, 60, i Saltofte. Gaardmand Lars Rasmussen
1862, 1902, 2302, Anne Hansdatter, 88, i Ebberup. Aftægtsmand Hans Valentin Hansen
1862, 0404, 1104, Anne Katrine Rasmussen, 52, af Saltofte. Gaardmand Peder Hansen
1862, 2504, 2904, Marie Bødkers, enke og fattiglem, 50, i Nordby. Huusmand Lars Larsen
1862, 0705, 1405, Maren Pedersen, 77, i Ebberup. Aftægtshuusmand Hans Andersen
1862, 2105, 2505, Sidsel Christensdatter, enke og fattiglem, 80, i Ebberup
1862, 2905, 0406, Else Jørgensen, enke, 65, af Thorøhuus. Skipper Peder Pedersen
1862, 1806, 2206, Anne Henriksen, ugift fattiglem, 49, i Ebberup. Af Saltofte
1862, 2008, 2408, Karen Andersdatter, enke og aftægtskone, 79, i Ebberup. Huusmand Hans Larsen
1862, 0512, 1412, Mette Kirstine Hansen, 6 dage, datter af skipper Anders Hansen, i Thorøhuus
1862, 2712, 3012, Anne Nielsdatter, enke, 60, i Thorøhuus. Fisker Niels Jørgensen
1863, 1102, 1702, Christiane Pedersdatter, 52, af Kjærumgaard. Slagter Jørgen Larsen
1863, -, 2903, Dødfødt pige, datter af smed Anders Nielsen og Anne Henriksen, i Ebberup
1863, 2903, 0304, Kirsten Knudsdatter, 79, paa Assens Mark. Aftægtshuusmand Niels Pedersen
1863, 0506, 1206, Anne Barbara Sophie Rasmussen, enke, 76, i Saltofte. Skolelærer Rasmussen
1863, 0307, 0807, Anne Cathrine Hansen, 54, i Meelbyhuset. Huusmand Jens Jørgensen
1863, 0308, 0908, Udøbt pige, 1 dag, datter af huusmand Johannes Jensen, af Kjærum
1863, 1108, 1608, Maren Jacobsen, 5, datter af huusmand Jacob Christensen, af Ebberup
1863, 3008, 0309, Dorthea Kirstine Jørgensen, 5, datter af ugift Anne Marie Mortensen, Saltofte Mark
1863, 1409, 1809, Sidsel Hansdatter, 60, i Ebberup. Huusmand og vægter Hans Frederiksen
1863, -, 1810, Dødfødt pige, datter af træskomand Mads Lindberg og Maren Andersen, i Saltofte
1863, 2711, 0212, Pernille Jacobsdatter, 38, i Nordby. Indsidder Jens Peder Hansen
1863, 1212, 2012, Dorthe Larsen, 50, ved Kjærum Kirke. Huusmand Jørgen Madsen
1864, 1703, 2403, Anne Marie Christoffersen, 9 maaneder, datter af skibstømrer Christoffer Pedersen, i Thorøhuus
1864, 0404, 0904, Anne Andersen, ugift pige, 28, opholdende sig hos broderen uhrmager Hansen, i Ebberup
1864, 0505, 1105, Maren Frederiksen, 39, i Nordby. Smed Niels Jensen
1864, 0805, 1605, Anne Kirstine Jacobsdatter, enke og fattiglem, 73, i Ebberup. Huusmand Conrad Gebhard
1864, 0706, 1306, Birthe Pedersen, ugift pige, 79, hos Peder Johansen, i Thorøhuus
1864, 1506, 1906, Marie Kirstine Madsen, 3 uger, datter af væver Hans Madsen, af Assens Mark
1864, 2106, 2606, Anne Marie Larsen, ½, datter af ugift Mette Katrine Jørgensen, af Ebberup
1864, 1307, 1907, Kirsten Jeppesen, 15, datter af gaardmand Jeppe Jørgensen, af Ebberup Banker
1864, 0508, 1108, Karen Rasmussen, 6, datter af huusmand og indsidder Jesper Rasmussen, af Assens Mark
1864, 1508, 1908, Maren Hansen, 25, paa Assens Mark. Steddatter af huusmand Peder Nielsen, paa Assens Mark
1864, 1209, 1909, Dorthe Jacobsdatter, 55, i Ebberup Banker. Gaardmand Jørgen Nielsen
1864, 0210, 0910, Laure Andersen, 1, datter af indsidder Jacob Andersen, i Ebberup
1864, 1110, 1610, Christense Christiansen, 10 uger, datter af huusmand Christian Jensen, paa Nordby Mark
1864, 0110, 0510, Karen Marie Pedersen, 13, datter af huusmand Peder Pedersen, Saltofte Assens Mark
1864, 2310, 2910, Dorthe Hansen, 22, i Ebberup Mark. Datter af huusmand Hans Christensen
1864, 0311, 0911, Anne Pedersen, 19, af Assens Mark. Datter af huusmand Peder Pedersen
1864, -, 2711, Dødfødt pige, datter af Jørgen Johansen og Kirsten Larsen, i Thorøhuus
1864, 0812, 1612, Gertrud Marie Sørensen, 44, i Meelby. Huusmand Hans Nielsen
1864, 1012, 1812, Kirsten Rasmussen, 5½, datter af huusmand Rasmus Nielsen, ved Kjærum Kirke
1865, 0301, 0801, Anne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 77, i Ebberup. Huusmand Niels Thomsen
1865, 1101, 1501, Karen Nielsen, 39, paa Nordby Mark. Huusmand Christian Jensen
1865, 2101, 2901, Anne Marie Christoffersen, 8 dage, datter af skibstømrer Christoffer Pedersen, af Thorøhuus
1865, 2101, 2901, Anne Nielsen, 4, datter af smed Peder Nielsen, i Saltofte
1865, 2501, 0102, Gertrud Larsdatter, enke, 90, af Kjærumgaard. Huusmand Jesper Mortensen
1865, 3001, 0502, Anne Kirstine Christensen, 4½, datter af skipper Jørgen Christensen, af Thorøhuus
1865, 3101, 0502, Anne Johanne Rasmussen, 1, datter af ugift Mette Katrine Rasmussen, af Ebberup
1865, 0702, 1302, Johanne Eriksdatter, enke og aftægtskone, 77, i Saltofte. Gaardmand Niels Jacobsen
1865, 1602, 2402, Mætte Kirstine Hansen, 8, datter af huusmand Hans Hansen, af Ebberup Mark
1865, 1702, 2402, Maren Hansdatter, ugift, 73, i Saltofte. Datter af gaardmand Hans Hansen. Gaardmand Hans Thorøes søster
1865, 2502, 0303, Kirsten Pedersdatter, enke og aftægtskone, 70, i Saltofte. Skrædder Anders Nielsen
1865, 2702, 0503, Maren Madsdatter, 39, i Ebberup. Huusmand Mads Andreasen
1865, 0803, 1503, Karen Johansdatter, 55, i Saltofte. Huusmand Rasmus Madsen
1865, 1104, 1704, Mette Pedersen, enke, 77, i Kjærum. Huusmand Johan Rasmussen, Nellemose
1865, 3004, 0705, Mette Katrine Rasmussen, ung pige, 23, af Ebberup. Datter af huusmand Rasmus Hansen
1865, 3004, 0705, Margrethe Larsen, 85, af Ebberup. Indsidder Jens Larsen
1865, 0205, 0805, Anne Henningsen, 6½, datter af gaardmand Henning Madsen, i Nordby
1865, 0306, 0806, Maren Kristine Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Ebberup
1865, 1908, 2208, Maren Dorthe Pedersen, 1½, datter af huusmand Niels Pedersen, i Thorøhuus
1865, 0809, 1209, Anne Cathrine Christoffersen, 13, datter af fisker Christoffer Jørgensen, i Thorøhuus
1865, 0112, 0612, Karen Pedersen, 2½, datter af huusmand Anders Pedersen, i Saltofte
1866, 1404, 2204, Anne Kirstine Andersen, 4 uger, datter af skrædder Jens Andersen, af Assens Mark
1866, 3006, 0507, Karen Rasmusdatter, enke, 78, i Ebberup. Huusmand Hans Hansen
1866, 2108, 2608, Johanne Pedersen, 3 uger, datter af træskomand Peder Jørgensen, i Saltofte
1866, 1509, 2309, Kirsten Jacobsdatter, enke og fattiglem, 81, i Ebberup. Christian Nielsen
1866, 0310, 0810, Kirsten Hansen, 12, datter af huusmand Hans Hansen, i Ebberup
1866, 2609, 0210, Elisabeth Katrine Nielsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Thorøhuus
1866, 2912, 0501, Johanne Jørgensdatter, enke, 58, i Ebberup. Boelsmand Mads Hansen
1867, 0201, 0601, Anne Katrine Hansen, 4 dage, datter af gaardmand Ole Hansen, i Saltofte
1867, 0801, 1301, Sidsel Pedersen, ugift almisselem, 65, i Ebberup
1867, 0803, 1403, Maren Larsdatter, 59, i Meelby. Gaardmand Christen Hansen
1867, 1003, 1803, Marie Hansen, 3½, datter af boelsmand Jens Diderik Hansen
1867, -, 1703, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Jacob Johansen og Kirsten Christoffersen, i Thorøhuus
1867, -, 1606, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Hansen og Ane Kirstine Rasmussen, i Nordby
1867, 2806, 0107, Anne Kathrine Pedersen, 48, i Thorøhuus. Skipper Jørgen Pedersen
1867, -, 1407, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Madsen og Maren Kirstine Jensen, i Ebberup
1867, 1609, 2109, Johanne Christiane Johansdatter, enke og aftægtskone, 81, i Nordby. Gaardmand Mads Jensen
1867, 0810, 1310, Maren Katrine Hansdatter, enke, 72, paa Kjærum Mark. Huusmand Jens Nielsen
1867, 1611, 2411, Anne Sophie Jensen, 21, hos Ped. Mikkelsens enke, i Saltofte. Datter af Mariane Hansdatter
1868, 0401, 1101, Maren Hansdatter, enke, 86, i Kjærumgaard. Gaardmand Hans Andersen i Woldbro
1868, 2001, 2501, Marie Thomsen, ½, datter af ugift Anne Johanne Thomsen, i Ebberup
1868, 2507, 0208, Karen Johanne Hansen, 8 uger, datter af væver Jens Peter Hansen, paa Kjærum Mark
1868, 3007, 0208, Kirsten Hansdatter, enke, 84, i Thorøhuus. Fisker Johan Rasmussen
1868, 0412, 1112, Christiane Larsen, ugift fruentimmer, 57, hos broderen gaardmand Anders Larsen, i Saltofte
1869, -, 1001, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen, af Saltofte
1869, 1106, 1606, Anne Katrine Jørgensen, enke, 72, af Thorøhuus. Fisker Lars Jørgensen
1869, 1507, 1907, Mette Christiansdatter, 79, ved Kjærum Kirke. Almisselem Rasmus Hansen
1869, 0408, 1008, Mette Olsdatter, enke, 93, af Meelby. Huusmand Erik Carlsen
1869, 1010, 1610, Kirsten Madsdatter, 61, i Ebberup. Huusmand Jens Hansen
1869, 0211, 0711, Anne Jensdatter, enke og almisselem, 74, i Ebberup. Huusmand Anders Nielsen
1869, 2811, 0512, Johanne Pedersen, pige, 64, i Saltofte
1869, 2012, 2112, Kirsten Andersdatter, enke, 75, hos husmand Nicolaus Johansen, Kjærum Mark. Tømmermand Mark, Rasm. Pedersen i Sønderby
1870, 0301, 1101, Kirsten Rasmussen, 59, i Saltofte. Gaardmand Jens Rasmussen
1870, 1901, 2301, Maren Christoffersen, 4, datter af fisker Christoffer Pedersen, i Thorøhuus
1870, 2001, 2801, Karen Jensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Andersen, i Salskov
1870, 0502, 1102, Kirsten Andersen, 5, datter af gaardmand Hans Andersen, i Saltofte
1870, 1302, 2002, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Clemmen Andersen og Laura Hansen, Meelby Mark
1870, 2702, 0603, Karen Larsen, 65, i Ebberup. Fattiglem og huusmand Rasmus Hansen
1870, 2802, 0703, Elisabeth Pedersen, enke, 62, Kjærum Mark. Huusmand Niels Mortensen
1870, 0903, 1603, Anne Marie Pedersen, 53, i Thorøhuus. Fisker Hans Madsen
1870, 0904, 1404, Karen Kirstine Jørgensen, 12 dage, datter af huusmand Christian Jørgensen, i Meelby Langelykke
1870, 0610, 1210, Kirsten Henriksdatter, ungpige, 68, i Ebberup. Født sammesteds. Datter af Henrik Henriksen
1870, 1610, 2210, Mette Hansdatter, 71, i Nordby. Gaardmand Hening Nielsen
1870, 1611, 2011, Mette Hansdatter, 80, i Saltofte. Fattiglem Hans Bertelsen
1871, 1802, 2502, Anne Marie Jørgensen, enke, 47, i Fladekjær. Gaardmand Claus Hansen
1871, 1003, 1703, Maren Nielsen, 45, i Saltofte. Datter af Anne Kirstine Hansdatter
1871, 1703, 2503, Maren Christensdatter, enke, 82, i Meelby Assens Landsogn. Huusmand Christen Sørensen
1871, 1903, 2603, Anne Katrine Christoffersen, 2½, datter af skibstømrer Christoffer Pedersen, i Thorøhuus
1871, 1104, 1804, Anne Kirstine Rasmussen, 42, i Nordby. Indsidder Hans Clausen
1871, 1505, 2305, Karen Mortensen, enke og aftægtskone, 66, i Ebberup. Gaardmand Mads Rasmussen
1871, 0207, 0707, Kirsten Nielsen, 69, i Ebberup. Gaardmand Hans Larsen
1871, 2207, 2607, Anne Pedersdatter, 45, i Leerbjerg. Gaardmand Jens Rasmussen
1871, 2707, 3007, Ane Marie Christensdatter, enke, 80, i Meelby. Huusmand Christen Rasmussen
1871, 2908, 0309, Maren Hansen, 48, i Ebberup. Huusmand Hans Frederiksen
1871, 1409, 1909, Karen Larsdatter, 67, i Meelby Assens Landsogn. Huusmand Jeppe Christiansen
1872, 1803, 2403, Karen Marie Jensen, 3 maaneder, datter af tømmermand Jens Jensen, af Ebberup
1872, 3105, 0906, Anne Katrine Larsen, 6 uger, datter af ugift Karen Hansen, af Saltofte
1872, 1608, 2108, Kirsten Eriksdatter, enke, 81, i Saltofte. Aftægtsmand og gaardmand Rasmus Hansen
1872, 0409, 0709, Kirsten Rasmussen, 6, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Saltofte
1872, 0310, 0910, Karen Johansen, 71, i Ebberup. Aftægtshuusmand Henrik Madsen
1872, 0910, 1410, Maren Johansen, ugift fruentimmer, 78, i Ebberup. Født i Hjerup. Datter af Johan Henriksen
1873, 0501, 1201, Anne Margrethe Larsdatter, enke, 82, Kjærum Mose. Husmand Niels Hansen
1873, 1502, 2502, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 78, i Kjærumhuset. Huusmand Lars Jensen
1873, 2003, 2603, Anne Kirstine Larsdatter, enke og fattiglem, 75, i Nordby. Huusmand Hans Hansen
1873, 2803, 0604, Marie Larsen, 9 maaneder, datter af ugift Karen Hansen, i Saltofte
1873, 1604, 2205, Sidsel Larsen, 5, datter af huusmand Christian Larsen, boende i Husby. Hos huusmand Ludvig Hansen i Ebberup
1873, 2907, 0308, Anne Mikkelsen, 2 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Mikkelsen, i Thorøhus
1873, 2208, 2608, Kirsten Hansen, 5, datter af huusmand Hans Hansen, i Ebberup
1873, 2408, 2808, Katrine Rasmussen, ½, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Ebberup
1873, 1109, 1609, Anne Andersen, 22, i Ebberup. Datter af gaardmand Anders Jensen
1873, 0311, 1111, Maren Marie Nielsen, ugift pige, 58. Datter af gaardmand Niels Simonsen, Holen i Ebberup
1873, 1011, 1711, Johanne Hansdatter, 63, i Saltofte. Huusmand Lars Hansen
1873, 1311, 1711, Karen Pedersen, ugift fattiglem, 73, i Saltofte
1873, 1611, 2111, Anne Marie Jespersdatter, enke, 70, i Fladekjærhuset. Niels Pedersen
1873, 1812, 2312, Anne Kirstine Hansdatter, ugift fruentimmer, 80, i Saltofte
1874, 0603, 1203, Anne Marie Nielsen, 4, datter af ugift Karen Kirstine Terkildsen, i Ebberup
1874, 1405, 2005, Maren Larsen, 42, i Thingledhuset. Husmand Lars Larsen
1874, 3105, 0606, Rasmine Andersen, 29, i Melby. Indsidder Christian Jørgensen
1874, 0208, 1608, Anne Christensen, 10, datter af smed Jens Christensen, i Melby
1874, 3110, 0511, Else Pedersen, 50, i Ebberup. Husmand Niels Larsen
1874, 0411, 0811, Udøbt pige, 1 dag, datter af pige Karen Larsen, i Melby
1874, 3012, 06011875, Karen Nielsen, 52, i Thorøhus. Fisker Niels Jensen
1875, 2601, 3101, Marie Christensdatter, enke, 69, i Ebberup. Husmand Jørgen Nielsen
1875, 2102, 2802, Karen Hansen, 3, datter af husmand Peder Hansen, af Ebberup
1875, 1103, 1403, Anne Kirstine Jensen, enke og fattiglem, 56, af Nordby. Husmand Hans Johansen
1875, 1403, 2003, Maren Jensine Rasmussen, 6, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Ebberup
1875, 1403, 2103, Laura Kirstine Ditlefsen, 2, datter af Kirsten Hansen, af Søby. Hos husmand Anders Nielsen i Fladekjær
1875, 2903, 0504, Anne Hansdatter, enke, 75, i Saltofte. Husmand Peder Mikkelsen
1875, 0505, 1205, Anne Pedersdatter, enke, 81, i Thorøhus. Fisker Hans Andersen
1875, 0605, 0905, Anne Larsdatter, 62, af Nordby Mark. Husmand Niels Hansen
1875, 2305, 3005, Maren Hanssine Christiansen, 1? uger, datter af husmand Lars Christiansen, i Ebberup
1875, 3105, 606, Anne Katrine Pedersen, 4 uger, datter af ugift Birthe Hansen, i Ebberup
1875, 1506, 2006, Anne Katrine Rasmusdatter, enke og fattiglem, 67, i Saltofte. Husmand Christian Larsen
1875, 2107, 3007, Maren Clausen, ugift, 23, i Fladekjær. Datter af gaardmand Claus Hansen
1875, 1809, 2309, Lisbeth Jørgensen, enke, 53, i Ebberup. Husmand Rasmus Larsen
1875, 0511, 1411, Maren Iversdatter, enke og fattiglem, 87, hos sin datter paa Brandsø. Husmand Jens Pedersen i Ebberup
1875, 0612, 1312, Karen Jacobsdatter, 70, i Nordby. Aftægtsgaardmand Jens Andersen
1876, 0402, 1302, Maren Dorthea Terkildsen, 5 maaneder, datter af husmand Mads Terkildsen, i Ebberup
1876, 0802, 1302, Karen Pedersen, 2 maaneder, datter af stenhugger Rasmus Pedersen, i Saltofte
1876, 1402, 2202, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, i Ebberup. Husmand Hans Jørgensen
1876, 1503, 2203, Johanne Larsdatter, 77, i Saltofte. Aftægtsmand Peder Hansen
1876, 2103, 2603, Karen Andersen, 8 uger, datter af gaardbestyrer Iver Andersen, i Saltofte
1876, 1504, 2104, Anne Marie Pedersen, 1½, datter af ugift Kirsten Frederiksen, i Thorøhus
1876, 1006, 1606, Kirsten Andersen, 34, i Ebberup. Husmand Hans Christensen
1877, 1801, 2501, Johanne Mikkelsen, 65, i Ebberup. Aftægtsboelsmand Peder Larsen
1877, 2204, 2704, Karen Nielsen, enke, 69. Husmand Hans Mouritsen
1877, 2804, 0405, Maren Pedersen, enke og aftægtskone, 85, paa Saltofte Mark. Husmand Thomas Hansen
1877, 0905, 1305, Anne Jørgensen, 5 uger, datter af ugift Johanne Dorthe Larsen, i Thorøhus
1877, 0905, 1605, Anne Jensdatter, enke, 79, i Melby. Smed Christen Iver Hansen
1877, 1107, 1507, Mette Katrine Larsen, 8 uger, datter af husmand Peder Larsen, i Ebberup
1877, 3107, 0508, Dødfødt pige, datter af bødker Christian Mikkelsen, i Nordby
1877, 2410, 3110, Anne Kathrine Pedersdatter, enke og fattiglem, 84, i Gamtofte. Snedker Espen Henriksen i Gaasemosehuset paa Voldbro Mark
1877, 1511, 2011, Karen Nielsen, enke, 64, i Ebberup. Husmand Hans Nielsen
1877, 2010, 2810, Ane Jørgensen, 78, i Thorøhus. Fisker Jens Hansen Rørmose
1878, 1001, 1301, Ellen Marie Lund, 1, datter af mejeriforpagter Lund, i Melby
1878, 1202, 1902, Anne Katrine Larsen, 1½, datter af indsidder Lars Larsen, ved Kjærum Kirke
1878, 0203, 0803, Anne Katrine Pedersdatter, enke og fattiglem, 80, under Tanderup. Jens Hannibalsen, i Haare
1878, 1005, 1705, Anne Kathrine Jørgensen, ½, datter af Marie Jørgensen, i Ebberup (tjener paa Frederiksgave)
1878, 1005, 1705, Kirstine Hansen, ugift, 21, i Ebberup. Datter af husmand Hans Nielsen
1878, 1706, 2206, Karen Kock født Andersen, enke, 70, i Thorøhus. Toldassistent Kock
1878, 1308, 1808, Anne Marie Nielsen, 7 uger, datter af ugift Anne Marie Kirstine Nielsen, i Thorøhus
1879, 0401, 1001, Karen Margrethe Rasmussen, 20, i Nordby. Datter af husmand Rasmus Jepsen
1879, 0803, 1303, Anne Pedersdatter, enke, 89, paa Kjærum Mark. Stedmand Hans Andersen
1879, 0903, 1303, Jensine Jakobsen, 4 dage, datter af ugift Anne Hansen, i Fladekjærhusene
1879, 0804, 1504, Karen Rasmusdatter, 74, paa Nordby. Husmand Johan Nielsen
1879, 0905, 1305, Johanne Hansdatter, 50, i Thorøhus. Lods Jørgen Nielsen
1879, 0506, 1206, Karen Jensen, ugift, 33, i Ebberup. Datter af gaardmand Jens Larsen
1879, 1706, 2206, Mathilde Caroline Nielsen, 1½, datter af skipper Hans Nielsen, i Thorøhus
1879, 1010, 1910, Mette Hansen, enke og fattiglem, 87, i Huset ved Kjærum Kirke. Husmand Hans Jensen
1879, 0110, 0810, Dødfødt pige, datter af gaardbruger Charles Mortensen Thrane og Mette Kirstine Thorø, paa Torø
1879, 1212, 2112, Maren Hansen, 72, i Ebberup. Fattiglem Thomas Madsen
1880, 2701, 0102, Ane Kirstine Pertrea Larsen, 7 uger, datter af mejerist Larsen, i Ebberup
1880, 0502, 1102, Maren Nielsdatter, enke og fattiglem, 80, i Melby. Fattiglem under Gamtofte. Niels Andersen, Voldbro
1880, 1502, 2002, Maren Clausen, 18, i Saltofte. Datter af husmand Hans Clausen
1880, 1602, 2402, Karen Andersen, 18, i Ebberup. Datter af gaardmand Anders Andersen
1880, 2803, 0204, Maren Marie Jensen, ugift, 22, i Langelykkehuset. Datter af husmand Anders Jensen
1880, 1604, 2404, Anne Rasmusdatter, enke, 80, i Ebberup Banker. Gaardmand Jens Jensen
1880, 1307, 1707, Maren Larsdatter, 64, i Ebberup. Gaardmand Anders Andersen
1880, 1707, 2007, Hanssine Klemmine Andersen, 2 maaneder, datter af gaardmand Peder Andersen, i Melby
1880, 1907, 2507, Jenssine Hansen, 2, datter af ugift Marie Christensen, i Ebberup
1881, 0501, 1301, Anne Marie Hansen, 4, datter af daglejer Anders Jørgen Hansen, i Thorøhus
1881, 1702, 2302, Anne Kirstine Pedersen, 21, af Thorøhus. Datter af fisker Hans Pedersen
1881, 2405, 2905, Stine Marie Hansen, enke, 89, i Thorøhus. Fisker Hans Nielsen
1881, 2206, 2606, Dortea Madsdatter, enke og fattiglem, 75, i Ebberup. Terkild Larsen
1881, 2908, 0309, Kirsten Jensen, 41, i Saltofte. Hjulmand Jørgen Hansen
1881, 1210, 1810, Lovise Christensen, 59, i Ebberup. Sadelmager Mads Nielsen
1882, 0501, 0801, Nielsine Marie Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Christiansen, i Ebberup
1882, 2102, 0103, Ane Jørgensdatter, 71, i Saltofte. Aftægtsmand Anders Larsen
1882, 0304, 1104, Maren Gormsen, 22, i Melby, Datter af stedmand Niels Gormsen
1882, 0309, 0909, Maren Kirstine Hansen, 33, i Kjærumgaard. Gaardmand Jens Carlsen
1882, 2012, 2412, Maren Nielsdatter, enke, 85, i Nordby. Jørgen Pedersen
1882, 3112, 06011883, Gertrud Larsdatter, 79, i Melby. Aftægtsgaardmand Lars Eriksen
1883, 0603, 1403, Anne Nielsen, ugift tjenestepige, 55, i Ebberup
1883, 1603, 2703, Mette Kirstine Jensen Thrane født Thorø, 38, paa Thorø. Gaardbestyrer Thrane
1883, 1803, 2403, Marie Sophie Rasmussen, 59, i Saltofte. Gaardmand Rasmus Larsen
1883, 1506, 2006, Karen Hansen, enke og fattiglem, 79, i Ebberup. Lars Christoffersen
1883, 2106, 2406, Birthe Marie Katrine Jørgensen, 11 uger, datter af ugift Karen Andersen, i Ebberup
1883, 2206, 2706, Hansine Kirstine Terkildsen, 20 uger, datter af husmand Mads Terkildsen, i Ebberup
1883, 2807, 0208, Else Hansdatter, 71, paa Saltofte Mark. Gaardmand Morten Andersen
1883, 0209, 0909, Kirsten Nielsdatter, enke og fattiglem, 89, i Fattighuset ved Kirken. Hans Jæger
1883, 2910, 0411, Anne Kathrine Hansen, 14 dage, datter af husmand Hans Christensen
1883, 1811, 2611, Ane Kirstine Findsdatter, enke, 68, i Nordby. Af Ørsted. Anders Hansen Balle
1884, 0902, 1602, Kirsten Madsdatter, aftægtsenke, 87½, i Saltofte. Gaardmand Jørgen Andersen
1884, 1702, 2302, Dorthea Jørgensen, 59, i Thorøhus. Fisker Jørgen Christensen
1884, 2602, 0203, Kirsten Pedersen, 2 dage, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Saltofte
1884, 2404, 0205, Anne Hansen, aftægtskone, 89, i Ebberup. Husmand Niels Pedersen
1884, 1105, 1705, Karen Andersdatter, enke, 78, paa Kjærum Mark. Nilars Johansen
1884, 3006, 0507, Anne Marie Katrine Hansen Østerby, 4, datter af gaardmand Mads Østerby, i Melby
1884, 0308, 1008, Marie Kirstine Andersen, 3, datter af arbejdsmand Rasmus Andersen, paa Ebberup Mark
1885, 1706, 2206, Anne Kathrine Hansen, 12, datter af tømrer Jens Hansen, i Saltofte
1885, 1811, 2511, Johanne Hansen, 21, Assens Landsogn
1885, 0712, 1512, Ane Larsdatter, enke, 72, i Ebberup. Gaardmand Anders Eriksen
1886, 2702, 0603, Abelone Johanne Christensen, 6, datter af smed Peder Christensen, Ebberup
1886, 0203, 0603, Nielssine Larsen, 4, datter af tømrer Lars Larsen, Ebberup
1886, 0403, 0703, Maren Larsen, 5, datter af arbejdsmand Christian Larsen, Ebberup
1886, 1403, 2103, Anne Johanne Andersen, ½, datter af gaardejer Hans Andersen, Melby
1886, 1403, 2203, Mette Jørgensen født Larsdatter, 61, i Melby. Husmand Niels Jørgensen
1886, 1503, 2103, Gertrud Marie Jørgensdatter, 76, Saltofte. Fattiglem og væver Henrik Cordtz
1886, 3003, 0604, Engel Rasmusdatter, enke, 80, i Ebberup. Aftægtsmand Søren Jensen
1886, 1804, 2204, Eline Kirstine Rasmussen, 1, datter af ugift Karen Hansen, Saltofte
1886, 2105, 2605, Ane Katrine Andersdatter, enke, 74, Kjærum Fattighus. Rasmus Lucassen
1886, 0607, 1207, Lovise Elisabeth Schmidt, 8, datter af skolelærer C. C. Schmidt, i Ebberup
1886, 0908, 1508, Larsine Rasmussen, 9 dage, datter af daglejer Christian Rasmussen, i Thorøhus
1886, 2909, 0310, Jensine Marie Jensen, 6, Ane Jørgensen. Hos husmand Lars Chr. Larsen i Ebberup Skov
1886, 3005, 0406, Kirsten Hansdatter, enke, 70, i Melby. Gaardejer Jørgen Hansen, Barløse Thaarup
1886, 0905, 1505, Karen Kirstine Johansen, 14, datter af husmand Jakob Johansen, Melby Assens Landsogn
1886, 2411, 2811, Marie Hansen, 1½, datter af ugift Christiane Hansen, i Ebberup
1886, 0912, 1612, Marie Elisabeth Hansen, 6 dage, datter af fisker Hans Peder Hansen, i Thorøhus
1886, 1712, 2312, Maren Pedersen, 6½, datter af skipper Johan Peder Pedersen, i Thorøhus
1887, 0102, 0602, Ane Margrethe Frederiksen, 6, datter af ugift Karen Hansen. I pleje hos husmand Hans Knudsen, Kjærum Mark
1887, 2302, 0103, Margrethe Andersdatter, enke, 69, i Ebberup. Gaardmand Anders Jensen
1887, 1203, 1703, Anne Marie Johansen, 64, Ebberup Mark. Husmand Hans Hansen
1887, 0806, 1406, Karen Larsen, gaardejerske, 56, i Ebberup
1887, 1809, 2309, Kirsten Andersdatter, ugift fattiglem, 89, Thorøhus
1887, 1610, 2210, Kirsten Madsdatter, enke, 82, Saltofte. Gaardmand Anders Jespersen
1887, 2610, 0311, Kirsten Hansen, 56, Saltofte. Smed Peder Nielsen
1887, 0112, 0912, Karen Jørgensen, 68, Saltofte. Gaardmand Erik Jørgensen
1888, 0701, 1401, Ane Marie Andersen, enke, 65, Kjærumgaard. Gaardejer Carl Adoff Jensen
1888, 1201, 1801, Maren Marie Hansen, 10 uger, datter af ugift Gertrud Marie Nielsen, Nordby
1888, 0701, 1501, Dødfødt pige, datter af ugift Kathrine Povlsen, Ebberup
1888, 3101, 0502, Rasmine Larsen, 1½, datter af daglejer Hans Larsen, i Ebberup
1888, 0604, 1204, Johanne Andreasen, 13 dage, datter af ugift Mette Johansen, i Ebberup
1888, 2104, 2704, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Peder Thode, i Ebberup
1888, 0905, 1505, Laura Marie Hansen, ½, datter af gaardmand Søren Hansen, Terpegaard
1888, 1505, 1905, Ane Kathrine Larsen, 9½, datter af skipper Lars Christoffersen, Thorøhus
1888, 1605, 2405, Abelone Larsen, enke og aftægtskone, 77, Ebberup. Gaardmand Hans Pedersen
1888, 2806, 0307, Anne Marie Andersen, ugift, 26, Melby. Datter af Mette Larsdatter (senere gift med boelsmand Niels Jørgensen)
1888, 3008, 0409, Anne Olsen født Espensdatter, enke, 90, i Saltofte. Gaardmand Hans Olsen
1888, 0112, 0912, Anna Rasmine Adamsen, 11 maaneder, datter af indsidder Rasmus Adamsen, ved Ebberup St.
1888, 2712, 04011889, Kirsten Larsen født Hansen, 76, i Melby. Gaardmand Hans Larsen
1889, 0201, 0901, Anne Kathrine Pedersen, 5, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Saltofte
1889, 1201, 1701, Marie Pedersen, ugift tjenestepige, 38, hos gaardmand Anders Christensen, Ebberup Banker
1889, 1301, 1801, Gertrud Marie Christensdatter, 64, i Thorøhus. Fisker Hans Pedersen
1889, 2401, 3101, Lavra Marie Hansen, 9½ uge, datter af gaardmand Søren Hansen, af Terpegaard
1889, 1404, 2004, Karen Larsdatter, 65, af Saltofte. Tømrer Hans Hansen
1889, 1604, 2204, Maren Sophie Madsen, 2 dage, datter af arbejdsmand Niels Jørgen Madsen, Thorøhus
1889, 2304, 2704, Marie Kirstine Hansen, enke, 79, i Saltofte. Daglejer Morten Hansen
1889, 2205, 2605, Ane Kirstine Madsdatter, enke, 75, i Thorøhus. Fisker Lars Hansen
1889, 2906, 0407, Nielsine Katrine Hansen, 7, datter af husmand Hans Christian Hansen, af Ebberup
1889, 0508, 0908, Abelone Johansdatter, ugift fattiglem, 71, af Thorøhus
1889, 1808, 2308, Marie Kirstine Nielsen, 3 maaneder, datter af ugift tjenestepige Rasmine Nielsen, i Ebberup
1889, 3108, 0609, Anne Kirstine Rasmussen, ugift lærerinde, 32, i Odense. Af Helsingør
1889, 2809, 0310, Kirstine Nielsdatter, ugift, 76, Thorøhus
1889, 2811, 0112, Sørine Marie Caroline Jensen, 3½, datter af pige Maren Larsen, i Assens
1890, 2201, 2801, Anna Katrine Marie Hansen Østerby, 13 dage, datter af gaardmand Mads Hansen Østerby, i Melby
1890, 2501, 3101, Sidsel Larsdatter, enke, 78, paa Kjærum Mark. Husmand Peder Hansen
1890, 2301, 2901, Karen Larsen født Klemensdatter, enke, 79, i Melby. Gaardmand Anders Larsen
1890, 2202, 2802, Karen Hansen, 44, i Saltofte. Husmand Hans Clausen
1890, 2802, 0703, Anna Larsen, tjente hos kjøbmand F. Plum, 21, i Assens. Datter af gaardmand Niels Larsen, i Saltofte
1890, 0103, 0803, Anne Hansen, 72, Melby. Gaardmand Henrik Rasmussen
1890, 1803, 2503, Rasmine Rasmussen, 11, datter af hjulmand Christian Rasmussen, Ebberup
1890, 1404, 1904, Maren Jespersen født Pedersen, 70, i Thorøhus. Fisker Lars Jespersen
1890, 0607, 1207, Christiane Madsdatter, 78, Ebberup. Aftægtsmand Anders Larsen
1890, 1108, 1508, Anne Marie Christoffersen, 8, datter af fisker Hans Christoffersen, af Thorøhus
1890, 1210, 1710, Christiane Nielsen, 23, i Ebberup. Landpost Vagner
1890, 2511, 3011, Kirsten Nielsen, ugift tjenestepige, 50, Nordby
1891, 2201, 3001, Mette Andersdatter, aftægtskone og enke, 69, i Ebberup. Gaardmand Jens Larsen
1890, 3012, 0301, Dorthea Johansdatter, ugift fattiglem, 80, Assens Nørregades forlængelse
1891, 0602, 1402, Karen Andersen, 53, i Melby. Gaardmand P. Andersen
1891, 0903, 1603, Ane Jeppesen, ugift syerske, 23, Melby Assens Landsogn
1891, 2403, 3103, Karen Andersdatter, enke, 88, Saltofte Mark. Husmand Hans Pedersen
1891, 2703, 0204, Maren Kirstine Jørgensen, 11 maaneder, datter af gaardmand Claus Peder Jørgensen, Saltofte
1891, 2705, 0106, Kirsten Pedersdatter, 79, i Assens Landsogn. Hjulmand Peder Johansen
1891, 2406, 2906, Maren Johansen, 76, Kærum Mark. Husmand Anders Hansen
1891, 0408, 0608, Anne Marie Rasmussen, 4, datter af gaardbestyrer Peder Rasmussen, i Saltofte
1891, 1508, 1908, Anne Marie Knudsdatter, 71, i Ebberup. Indsidder Christian Frederik Sørensen
1891, 2608, 3008, Sophie Christoffersen, 3, datter af fisker Anders Christoffersen, Thorøhus
1891, 0209, 0709, Else Kirstine Larsen, 59, Thorøhus. Fisker Lars Jørgen Hansen
1891, 1409, 1809, Maren Pedersen, enke, 73, Thorøhus. Fisker Peder Johansen
1891, 2109, 2709, Ingeborg Andrea Hansen, 1, datter af daglejer Niels Hansen, Kærumgaard
1891, 0610, 1110, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Andersen, Ebberup
1891, 1110, 1910, Ane Jørgensdatter, 73, i Melby. Husmand Hans Hansen
1891, 1811, 2411, Karen Christensdatter, 66, i Nordby. Husmand Niels Larsen
1891, 1911, 2611, Birthe Jakobsdatter, aftægtskone og enke, 86, i Thinghuset
1891, 1012, 1312, Metha Andrea Larsen, 7 maaneder, datter af ugift Karen Dorthea Larsen, Thinghuset
1891, 2512, 01011892, Johanne Christensdatter, 87, Ebberup. Husmand Andreas Lorentsen
1891, 1912, 2812, Johanne Pedersdatter, enke, 74, Kærum. Husmand Hans Pedersen
1892, 0801, 1301, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 94
1892, 3101, ..02, Ane Marie Gephard, 75, i Ebberup. Husmand Søren Henriksen