Kerte, 1842-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1842-1891, Kerte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 1806, Peder Rasmussen Koch, smed, paa Taarnholm i Sjælland og jomfru Karen Stine Frandsen, af Ørsbjerg
1842, 1111, Fritz Rasmussen, ungkarl, 34, Lundager og enke Dorthea Nielsdatter, 41, Kjerte (efter Hans Jørgensen)
1842, 1712, Lars Nielsen, ungkarl, 28, Faurskov og pige Amalia Pedersdatter, 23, Faurskov
1843, 1103, Lars Karstensen, enkemand og huusmand, 36, Koehaugebanken og pige Ane Kathrine Hartvigsdatter, 37, Udby Præstegaard
1843, 1803, Johan Ludvig Joseph Hendrichsen, enkemand, huusmand og smed, 44, Ørsbjerg og pige Ane Magrethe Hansdatter, 29, Kjerte
1843, 1803, Anders Hansen, ungkarl, 31, Tanderup og pige Clemine Marie Madsdatter, 31, Hjerup
1843, 2705, Adam Nicolai Ferdinand Augustin, ungkarl, 27, Hjerupa og enke Nirstine Sandersdatter, 38, Hjerup (efter Lars Thorsen)
1843, 0411, Peder Rasmussen, ungkarl og huusmand, 51, Sønderbye og pige Gjertrud Sørensdatter, 31, Sønderbye
1843, 0212, Jens Andersen, ungkarl og træskomand, 32, Assens og pige Ane Kathrine Rasmusdatter, 35, hos faderen skrædder Rasmus Hansen, Hjerup
1843, 0912, Hans Christensen, ungkarl og tømmermand, 31, hos huusmand Lars Christoffersen, Ørsbjerg Skov, fra Søllested og pige Ane Marie Christoffersdatter, 28, Ørsbjerg Skov, Kjerte Sogn
1844, 0601, Rasmus Jensen, ungkarl og boelsmand, 28, Brændeskov, Weilbye Sogn og pige Ane Marie Larsdatter, 23, i sin fødegaard, Hjerup
1844, 1910, Jørgen Jensen, ungkarl, 26, Hestehaugehuset, er hos stedfaderen gaardmand Hans Hansen, Stubberup og pige Maren Andersdatter, 21, Ørsbjerg Kohauge, Kjerte Sogn
1844, 0203, Hans Christian Frandsen, ungkarl, 31, Ørsbjerg Kroe og pige Maren Clausdatter, 40, Skydebjerg
1844, 0211, Jens Jørgensen, ungkarl og hjulmand, 25, Boring og pige Ane Johanne Hansdatter, 32, Billeshøi Skov
1844, 2112, Jørgen Jørgensen, enkemand, huusmand og bødker, 51, Ørsbjerg og pige Karen Marie Mathiasdatter, 39, Gamtofte
1845, 0102, Hans Pedersen, ungkarl, 35, Kjærum og pige Ane Johanne Larsdatter, 26, Kjerte By
1845, 1502, Mads Andersen, ungkarl og huusmand, 36, Caslund og pige Gertrud Knudsdatter, 29, tjenende gaardmand Lars Nielsen, Ørsbjerg
1845, 2202, Lars Jørgen Madsen, ungkarl og gaardmand, 27, Hjerup og pige Maren Larsdatter, 27, Heden eller Øreløkkegaard
1845, 1503, Anders Jacobsen, ungkarl, 24, Kjerte og pige Karen Marie Pedersdatter, 24, af Kjerte
1845, 0504, Rasmus Larsen, ungkarl, 26, Hjorte og pige Margrethe Rasmusdatter, 32, Billeskou
1845, 1004, Kristen Larsen, enkemand, huusmand og væver, 46, Hjerupgyde og pige Karen Hansdatter, 33, Kjerte Præstegaard
1845, 1909, Anders Sørensen, ungkarl og huusmand, 39, Bæring, Barløse Sogn og pige Christiane Larsdatter, 29, Nyfæstehuus
1846, 1402, Mads Christoffersen, ungkarl og smed, 24, Meelbye, Kjærum Sogn og enke Ane Lisbeth Nielsdatter, 40, Ørsbjerg (efter smed Hans Rasmussen)
1846, 2305, Jacob Hansen, ungkarl og væver, 31, Kjerte og pige Mette Nielsdatter, 39, Faurskov
1846, - [dato ikke indført], Jochum Olesen, ungkarl, 24, Hygind, Huusbye Sogn og pige Ane Marie Rasmusdatter, 27, Kjerte
1846, 0506, Niels Hansen, enkemand og gaardmand, 35, Ørsbjerg og pige Karen Pedersdatter, 44, Kjerte
1846, 0611, Rasmus Jensen, enkemand, huusmand og dagleier, 54, Jarlebjerg og pige Ane Marie Rasmussen, 32, af Jarlebjerg
1846, 0711, Niels Knudsen, enkemand og huusmand, 32, Ørsbjerg og pige Ane Marie Jensdatter, 26, Grethenlund, Orte Sogn
1846, 2811, Søren Sørensen, ungkarl, 28, Huusbye og pige Maren Pedersdatter, 29, Ørsbjerg
1847, 3001, Hans Larsen, ungkarl, 41, Hjerup og pige Kirsten Larsdatter, 31, Hjerup
1847, 2003, Peder Hansen, ungkarl, 25, Faurskov og pige Ane Johanne Elisabeth Martinsdatter, 23, Faurskov
1847, 0904, Hans Larsen, ungkarl og væver, 39, Orte Sogn og enke Karen Marie Mathiasdatter, 42, Ørsbjerg (efter bødker Jørgen Jørgensen)
1847, 1505, Mads Nielsen, ungkarl, 38, Haare, Tanderup Sogn og enke Dorthea Kirsten Mikkelsdatter, 40, (efter huusmand Hans Hansen Knold)
1847, 1405, Anders Johansen, enkemand, huusmand og slagter, 36, Ørsbjerg (1ste kone Karen Marie Pedersdatter) og pige Maren Pedersdatter, 26, hos broderen gaardmand Hans Pedersen, Ørsbjerg
1847, 2210, Niels Hansen, ungkarl, 41, Kjerte og enke Ane Jørgensdatter, 42, (efter boelsmand Knud Pedersen), Ørsbjerg
1847, 0412, Jens Larsen, enkemand, huusmand og snedker, 52, Fauerskov og pige Juliane Jørgensdatter, 33, Kjerte Præstegaard
1847, 2711, Anders Jensen, ungkarl, 33, kjøbt et huus i Fauerskov, tjener i Assens og pige Marie Kirstine Madsdatter, 33, hos broderen gaardmand Lars Jørgen Madsen, Hjerup
1848, 2201, Anders Bertelsen, ungkarl, 30, søn af gaardmand Bertel Rasmussen, Kjerte og pige Maren Kirstine Andersdatter, 30, steddatter af gaardmand Mads Hansen, Hjerup
1848, 2904, Christen Jørgensen, ungkarl og træskomand, 30, hos moderen huusmand Niels Kristensens enke, Ørsbjerg og tjenestepige Hanne Hansdatter, 25, hos møller Hans Andersen, Fauerskov
1848, 1706, Jens Jensen, ungkarl, 37, tjener hos greven paa Wedellsborg og pige Marie Hansdatter, 28, tjenende grev v. Wedell paa Wedellsborg
1848, 0411, Peder Rasmussen, ungkarl og hjulmand, 30, Ørsbjerg og pige Johanne Pedersdatter, 32, tjenende hos brudgommen
1848, 1612, Peder Larsen, ungkarl, 41, søn af gaardmand Lars Pedersen, Hjerup og pige Karen Marie Madsdatter, 24, datter af gaardmand Mads Knudsen, Hjerup
1849, 1601, Anders Pedersen, ungkarl, 27, søn af skolelærer Pedersen, Tanderup og enke Johanne Marie Rasmusdatter, 22, Kjerte (efter Jørgen Pedersen)
1849, 1905, Anders Hansen, ungkarl og væver, 32, søn af gaardmand Hans Andersen, Hjerup og pige Karen Henningsdatter, 31, datter af huusmand Henning Mortensen, Ørsbjerg
1849, 0405, Jens Frederik Kamstrup, ungkarl og skomagermester, 30, Middelfart og pige Ane Kirstine Madsdatter, 31, tjenende hos hr. pastor Schødte, Aaby
1849, 2912, Hans Jørgensen, snedkersvend, 30, hos faderen Jørgen Michelsen, Skydebjerg Gaunby og enke Ane Marie Jensdatter, 29, (efter huusmand Niels Knudsen), Ørsbjerg
1849, 1811, Peder Larsen, ungkarl, 34, tjenende hos gaardmand Hans Larsens enke, Aborre og pige Karen Andersdatter, 30, tjenende gaardmand Jeppe Hansen, Fauerskov
1850, 0202, Niels Jørgensen, enkemand og huusmand, 58, Barløse og pige Maren Pedersdatter, 29, Jarlebjerg, datter af afdøde boelsmand Peder Sørensen, Jarlebjerg
1850, 2303, Niels Madsen, ungkarl og skrædder, 25, Kindstrup, søn af huusmand Mads Hansen sammesteds og enke Hanne Hansdatter, 27, (efter huusmand Kristen Jørgensen), Ørsbjerg
1850, 2303, Anders Hansen, enkemand, skrædder og huusmand, 51, (efter Ane Nielsdatter), Barløse og pige Ane Cathrine Madsdatter, 48, Jarlebjerg, datter af gl. Mads Pedersen
1850, 1304, Ancheus Christian Erichsen, ungkarl, 31, Skydebjerg og enke Marie Kirstine Madsdatter, 36, Fauerskov (efter huusmand Anders Jensen)
1850, 1412, Jens Andersen, ungkarl, 35, tjenende paa hovedgaarden Erholm, Rørup Sogn og pige Dorthea Jørgensdatter, 30, datter af huusmand Jørgen Jacobsen, Knold
1850, 1910, Johannes Christiansen, enkemand og snedker, 41, Fauerskov og pige Juliane Thomasdatter, 35, tjenende ved tømmermand Søren Hansen, Udbye
1851, 0401, Jørgen Pedersen, ungkarl og avlskarl, 45, tjenende paa Billeskov og pige Johanne Jeppesdatter, 28, hos faderen huusmand Jeppe Larsen, Hjerup
1851, 1801, Anders Nielsen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Niels Madsen, Haare, Tanderup Sogn og enke Gjertrud Marie Pedersdatter, 39, Ørsbjerg (efter gaardmand Anders Hansen)
1851, 1204, Hans Larsen, ungkarl, 25, Nydam, Gjelsted Sogn og pige Ane Hansdatter, 34, datter af huusmand Hans Pedersen, Fauerskov
1851, 2610, Jacob Jørgen Rasmussen, ungkarl, 28, Nedermarken og pige Peterline Hansdatter, 25, Nedermarken
1851, 0510, Henrich Samuel Petersen, ungkarl og skræddersvend, 20, Assens og pige Ane Margrethe Rasmussen, 28, Nytofte
1851, 0811, Niels Jørgensen, ungkarl og huusmand, 39, Barløse og pige Ane Kirstine Steensdatter, 36, Ørsbjerg
1851, 1810, Jørgen Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 27, Huusbye og pige Kirsten Madsen, 24, Huusbye
1851, 2911, Jacob Larsen, ungkarl, 28, Huusby og pige Gjettrud Kirstine Jensdatter, 26, Kjerte
1852, 1001, Niels Hansen, ungkarl, huusmand og skrædder, 35, Kjerte og pige Birthe Kathrine Jensdatter, 31, Kjerte, ved faderen bødker Jens Jacobsen
1852, 3102, Niels Sørensen, ungkarl, 30, Hjerup og pige Karen Nielsdatter, 29, Hjerup, hos moderen Niels Pedersens enke
1852, 0702, Niels Peder Mogensen, ungkarl og hørsvinger, 32, Fauerskov og enke Kathrine Jeppesdatter, 41, (efter huusmand Søren Andersen), Hjerup
1852, 3101, Jørgen Hansen, ungkarl, 32, Stubberup og pige Ane Cathrine Frederichsen, 20, pleiedatter af huusmand Anders Nielsen, Ørsbjerg
1852, 2802, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 29, tjenende paa Tybrind og pige Kirsten Rasmusdatter, 38, ved faderen huusmand og skræder Rasmus Hansen, Hjerup
1852, 0603, Hans Nielsen, ungkarl og smed, 23, Hjerup, søn af smeden Niels Hansen og pige Ane Cathrine Madsen, 18, datter af gaardmand Mads Jørgensen, Hjerup
1852, 1303, Kristen Sørensen, ungkarl, 33, tjenende gaardmand Anders Pedersen, Kjerte og pige Karen Pedersdatter, 27, tjenende gaardmand Jens Hansen, Ørsbjerg
1852, 0304, Jørgen Jensen, ungkarl, 35, tjenende ved gaardmand Lars Nielsen, Ørsbjergk og enke Karen Henningsdatter, 35, Ørsbjerg (efter væver og huusmand Anders Hansen)
1852, 0603, Jens Olsen, ungkarl og avlskarl, 33, ved gaardmand Anders Balle, Ørsted og pige Karen Mortensdatter, 24, tjenende hos gaardmand Anders Balle, Ørsted
1852, 2404, Jørgen Nielsen, ungkarl og skrædder, 35, Orte og pige Mette Kathrine Nielsdatter, 31, har et huus i Kjerte
1852, 1505, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Wedellsborg og pige Marie Kirstine Hansdatter, 32, ved huusmand Hans Andersen Møller, Knappehuus
1852, 1909, Jens Therkelsen, ungkarl og møllersvend, 32, Dalum og pige Ane Larsdatter, 36, tjenende gaardmand Anders Hansen, Kjerte
1852, 3110, Jens Larsen, ungkarl, 27, tjener ved baron Wedel, Billeskov og stuepige Margaretha Christina Catharina Hartz, 27, Billeskov
1852, 0711, Niels Hansen, enkemand, 52, tjener gaardmand Peder Larsen, Ørsbjerg og pige og indsidderske Ane Jacobine Hansdatter, 33, Ørsbjerg
1852, 2711, Peder Hansen, ungkarl, 30, hos stedfaderen boelsmand Jens Jensen, Aaløkkestedet og pige Ane Marie Madsdatter, 30, datter af huusmand Mads Pedersen, Knold
1852, 0611, Anders Christian Eriksen, ungkarl og væver, 31, Wedellsborg og pige Gjertrud Hansdatter, 43, Wedellsborg
1853, 1902, Peder Hansen, ungkarl og hørsvinger, 32, Fauerskov, ved broderen Jeppe Hansen og pige Birthe Cathrine Rasmusdatter, 30, hos faderen gaardmand Rasmus Clausen, Hjerup
1853, 1903, Jørgen Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 34, Røile Mark, Weilbye Sogn og pige Maren Larsdatter, 26, hos broderen gaardmand Rasmus Larsen, Hjerup
1853, 1604, Hans Pedersen, ungkarl og hørsvinger, 36, Fauerskov og pige Sidsel Kirstine Jørgensdatter, 24, hos faderen huusmand Jørgen Nielsen, Fauerskov
1853, 0406, Niels Larsen, ungkarl og huuseier, 46, Lunge og pige Marie Cathrine Hansdatter, 42, Nedermarken hos huusmand og murer Søren Hansen
1853, 2105, Søren Pedersen, ungkarl og boelsmand] 29, hos moderen Peder Sørensens enke, Jarlebjerg og pige Ane Andersdatter, 32, ved faderen gaardmand Mads Hansen, Hjerup
1853, 1605, Hans Wilhelm Møller, ungkarl og proprietair, 31, eier af Nyfæste og jomfru Laurine Christiane Jensen Holme, 33, datter af afdøde Jens Holme, Nyfæste
1853, 0207, Hans Rasmussen, enkemand og huusmand, 33, Skovbølhuset, Orte Sogn og pige Ane Dorthea Madsdatter, 39, hos broderen gaardmand Lars Jørgen Madsen, Hjerup
1853, 1510, Mads Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Nyefæste og pige og tjenestepige Gjertrud Kirstine Hansdatter, 33, Nyfæste
1853, 1510, Peder Jørgensen, ungkarl og tømmermand, 37, Kjerte og pige Ane Kirstine Hansdatter, 28, Kjerte
1853, 1711, Peder Hansen, ungkarl og snedkermester, 36, Kjøbenhavn, født i Christiansfeldt Stedet, Rørup Sogn og jomfru Christiane Gottlob, 36, tjenende paa Billeskov
1853, 2812, Søren Pedersen, enkemand og huusmand, 56, Ladegaard Mark, Orte Sogn og pige Gjertrud Larsdatter, 34, ved huusmand Rasmus Jensen, Jarlebjerg
1854, 1401, Anders Madsen, ungkarl, 23, søn af aftægtsmand Mads Rasmussen, Barløse og enke Dorthea Jørgensdatter, 36, (efter gaardmand Lars Hansen), Ørsbjerg
1854, 1102, Kristen Kristensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Huusbye og pige Maren Kathrine Pedersen, 22, boelsmand Peder Hansens datter, Ørsbjerg Skov
1854, 2602, Niels Rasmussen, ungkarl og hjulmand, 26, Jarlebjerg og pige Karen Marie Nielsdatter, 36, hos huusmand Rasmus Jensen, Jarlebjerg
1854, 2101, Lars Andersen, ungkarl og væver, 23, hos faderen gaardmand Anders Hansen, Kjerte og pige Maren Andersdatter, 29, hos huusmand Lars Christoffersen, Ørsbjerg Skov
1854, 1802, Hans Pedersen, ungkarl og væver, 26, hos broderen boelsmand Søren Pedersen, Jarlebjerg og pige Kirsten Larsen, 23, hos moderen huusmand Lars Thorsens enke, Jarlebjerg
1854, 1203, Niels Nielsen, ungkarl og træskomand, 28, Haare, Tanderup Sogn og pige og tjenestepige Maren Nielsdatter, 30, hos gaardmand Peder Johansen, Ørsbjerg
1854, 1405, Peder Hansen, ungkarl, 23, tjenende paa Wedellsborg og pige Ane Kirstine Hansdatter, 26, bødker Bruchmanns datter, Ørsbjerg
1854, 0907, Hans Peder Hansen, ungkarl og hørsvinger, 27, stedsøn af huusmand Jarlebjerg, Ørsbjerg og pige Line Kathrine Hendrichsdatter, 31, Ørsbjerg
1854, 2810, Johan Nielsen, enkemand og hørsvinger, 44, Kjerte og pige Birthe Hansdatter, 32, Ørsbjerg Skov, datter af huusmand Hans Jeppesen
1854, 1510, Jeppe Hansen, ungkarl og smed, 26, Ørsbjerg, søn af huusmand Hans Jeppesen, Ørsbjerg og pige Birthe Cathrine Jensdatter, 24, Ørsbjerg
1854, 0212, Lars Jørgen Simonsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, ved gaardmand Peder Jørgensen, Fauerskov og pige Maren Hansen, 23, datter af huusmand Hans Hansen, Fauerskov
1855, 0801, Hans Christian Madsen, ungkarl, 33, leier af et huus ved Nyfæste og enke og tjenestepige Karen Rasmussen, 33, ved Nyfæste (efter Gregers Pedersen)
1855, 1201, Frederik Larsen, ungkarl, 45, leier af Nyfæstehuus og pige og væverske Mette Pedersdatter, 44, Nyfæstehuus
1855, 1111, Jørgen Hansen, ungkarl og huusfæster, 26, Huusbye og pige Maren Rasmusdatter, 23, Huusbye, datter af huusmand Rasmus Hansen, Hjerup Gyde
1854, 0912, Peder Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 38, hos gaardmand Rasmus Hansen, Kjerte og pige Mariane Pauline Nielsdatter, 37, datter af huusmand Niels Andersen er hos moderen, Kjerte
1855, 0302, Niels Olsen, enkemand og skrædder, 41, Ørsbjerg og pige Karen Jørgensdatter, 34, Ørsbjerg
1855, 3103, Hans Madsen, ungkarl og huusfæster, 26, Hjerup og pige Cathrine Knudsen, 26, steddatter af boelsmand Niels Hansen, Ørsbjerg
1855, 1905, Niels Christian Hansen, ungkarl, 26, Sønderaabye, søn af huusaftægtsmand Hans Hansen, Fauerskov og husmandsenke Ane Hansdatter, 37, (efter Hans Larsen), Fauerskov
1855, 1205, Rasmus Christensen, tjenestekarl og huuseier, 32, Odense og pige Mette Marie Jørgensen, 22, datter af huusmand Jørgen Madsen, Hjerup Gyde
1855, 1807, Peder Hansen, enkemand og huusmand, 32, Knold og pige Juliane Larsen, 24, datter af skovfoged Lars Hansen, Ørsbjerg Skov
1855, 0710, Johan Ludvig Joseph Henriksen, enkemand og smed, 58, Ørsbjerg og pige Henriette Sophie Fabritius, 39, tjenende gaardmand A. G. Pedersen, Ørsbjerg
1855, - [dato ikke indført], Christian Emilius Jerløv, rebslagersvend, 29, Assens og pige Ane Marie Hansdatter, 27, datter af indsidder Hans Knudsen, Ørsbjerg
1855, 2411, Jens Olsen, ungkarl og huusmand, 33, søn af Ole Jeppesens enke, Kjerte og pige Ane Cathrine Hansdatter, 32, ophold i Kjerte
1855, 0912, Klaus Mathiasen, ungkarl, 26, tjenende gaardmand Anders Pedersen, Kjerte og pige Maren Jørgensen, 30, datter af huusmand Jørgen Larsen, Heden Kjærhuus, Fauerskov
1855, 1711, Niels Hansen, ungkarl og smed, 26, Allesøe og pige Ane Marie Jørgensdatter, 27, datter af huusmand Jørgen Madsen, Hjerupgyde
1855, 1512, Anders Olsen, ungkarl, 31, Mygind, Holevad Sogn og pige Cecilie Pedersdatter, 29, pleiedatter af gaardmand Anders Jensen, Kjerte
1856, 2302, Hans Hansen, ungkarl, 37, Etterup, Rørup Sogn og pige Ane Cathrine Rasmusdatter, 30, datter af boelsmand Rasmus Jensen, Kalleshuus, Kjerte Sogn
1856, 1904, Søren Hansen, ungkarl, 38, Sønderbye og pige Ane Margrethe Jespersdatter, 35, datter af boelsmand Jesper Eriksen, Ørsbjerg
1856, 1204, Peder Andersen, ungkarl og fæstegaardmand, 42, Viibye, Udbye Sogn og pige Karen Marie Hansdatter, 32, datter af gaardmand Hans Andersen, Hjerup
1856, 1903, Niels Larsen, ungkarl, tømmermand og huusmand, 31, Kindstrup og tjenestepige Maren Hansdatter, 31, Wedellsborg
1856, 2707, Lars Nielsen, ungkarl og skrædder, 22, Barløse Mark og pige Ane Marie Hansen, 25, hos forældrene huusmand Hans Larsen, Ørsbjerg
1856, 1811, Rasmus Hansen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Hans Pedersen, Ebberup, Kjærum Sogn og pige Charlotte Jensine Pedersen, 19, ved faderen boelsmand Peder Hansen Ørsbjerg Skov
1856, 1910, Lars Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, ved gaardeier N. Hansen, Ørsbjerg og pige Ane Kirstine Larsdatter, 33, hos huusmand Jørgen Hansen, Ørsbjerg
1856, 0811, Jørgen Hansen, ungkarl og gaardfæster, 42, Ørslev og pige Ane Pedersen, 24, hos faderen gaardmand Peder Sørensen, Ørsbjerg
1856, 1810, Lars Jørgen Larsen, ungkarl og eier, 36, Kolleshuus og enke Ane Kathrine Rasmusdatter, Kolleshuus
1857, 0702, Abitz Christiansen, ungkarl og træskomand, 31, Skydebjerg og pige Elisabeth Nielsen, 23, hos faderen huusmand Niels Balzer Madsen, Kjerte
1857, 1001, Lars Andersen, ungkarl, 34, Haure, Tanderup Sogn og pige Karen Jensen, 24, datter af boelsmand Jens Nielsen, Helleshule
1857, 1804, Hans Rasmussen, ungkarl, 36, søn af gaardmand Rasmus Andersen, Caslund og enke Karen Henningsdatter, 39, Ørsbjerg
1857, 2305, Hans Jørgensen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Jørgen Johansen, Tellerup og pige Ane Marie Hansdatter, 37, datter af gaardmand Hans Andersen, Hjerup
1857, 0711, Knud Hansen, ungkarl, 49, tjenende i Ellesø, Ørslev Sogn og enke og boelsmandskone Maren Hansdatter, 67, Ørsbjerg
1857, 3110, Ole Bendixen, ungkarl og gaardfæster, 35, Stauerbye og pige Ane Kirstine Pedersen, 21, datter af gaardmand Peder Larsen, Ørsbjerg
1858, 0603, Jørgen Hansen, ungkarl, 30, Caslund, Barløse Sogn, søn af gaardmand Hans Andersen og pige Karen Kirstine Lovise Marie Hansen, 24, datter af huusmand Hans Nielsen Jarlebjerg, Ørsbjerg
1858, - [dato ikke indført], Hans Hansen, ungkarl, 32, søn af gaardmand Hans Andersen, Hjerup og pige og tjenestepige Gjertrud Marie Pedersen, 20, hos gaardmand Hans Andersen Hjerup
1858, 2310, Ole Olesen, ungkarl og gaardfæster, 24, Karensminde, Stauesbye Mark, Veilbye Sogn og pige Karen Dorthea Pedersen, 20, pleiedatter af gaardmand Jens Christensen, Ørsbjerg
1858, 1711, Klaus Rasmussen, ungkarl og gaardfæster, 30, Hjerup og pige Ane Rasmussen, 30, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Ørsbjerg
1858, 2711, Niels Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Assens og pige Maren Simonsen, 24, tjenende paa Billeskov
1858, 1112, Jørgen Larsen, ungkarl og tærsker, 28, hos huusmand Jens Rasmussen, Kjerte og pige Karen Dorthea Jensdatter, 26, hos faderen Jens Rasmussen, Kjerte
1859, 1501, Rasmus Pedersen Findsen, ungkarl, 30, tjenende gaardmand Niels Andersen, Hasle, Thurup Sogn og pige Ane Kirstine Andersdatter, 35, datter af huusmand Anders Gormsen, Ørsbjerg
1859, 2201, Jens Nielsen, ungkarl og tømmer, 27, Gamtofte og enke Cathrine Hansdatter, 44, Kjerte Broe (efter huusmand Christen Jørgensen)
1859, 0304, Hans Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Møller Knappe, Ane Jensen [pige, tjenestepige], 26, ved gaardeier Hansen i Ørsbjerg
1859, 0904, Mads Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Thurup Mølle og pige Ane Marie Andersen, 30, hos faderen gaardmand Anders Jensen, Kjerte
1859, 2805, Povl Jørgensen, enkemand og huusmand, 40, Ellesøe og pige Dorthea Hansen, 24, datter af afdøde huusmand Hans Hansen, Knold
1859, 0907, Niels Christian Nielsen, ungkarl, 30, Nyefæstehuus og pige Gjertrud Marie Pedersen, 26, Nyefæstehuus
1859, 1910, Rasmus Sørensen, enkemand og gaardmand, 45, Skydebjerg og pige Elisabeth Cathrine Hansen, 26, datter af afdøde gaardmand Hans Pedersen, Ørsbjerg
1859, 0811, Niels Severin Helfred Møller, bagermester, 29, Middelfart og jomfru Jensine Lorentine Schøtt, 29, Kjerte
1859, 1811, Hans Hansen, ungkarl, 25, Fønsskov Ellegaard, Føns Sogn og jomfru Ane Kirstine Andersen, 20, Fauerskov Mølle
1859, 3010, Niels Jørgensen, enkemand og huusmand, 37, Fauerskov og pige Karen Marie Nielsen, 22, datter af huusmand Niels Knudsen, Ørsbjerg
1859, 1412, Ole Jensen, ungkarl, 34, Wedellsborg og pige Karen Dorthea Sørensen, 26, Hjerup
1859, - [ei viet], Claus Frederiksen, ungkarl, 32, Billeskov og pige Mette Kirstine Larsdatter, 31, Hjerup
1860, 0703, Hans Simon Hansen, ungkarl og gaardmand, 34, Tvermose, Barløse Sogn og pige Johanne Rasmussen, 30, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Ørsbjerg
1860, 2703, Peder Christiansen, ungkarl, 26, tjener gaardeier Hansen, Ørsbjerg og pige Marie Kathrine Simonsdatter, 40, tjener gaardeier Anders Gorm Pedersen, Ørsbjerg
1860, 2803, Hans Peder Nielsen, ungkarl, 36, pleiesøn af gaardeier Jens Hansen, Caslund, Barløse Sogn og pige Maren Larsen, 29, steddatter af gaardmand Jørgen Findsen, Bjørnemose
1860, 0204, Jens Madsen, ungkarl og væver, 29, Skydebjerg og pige Karen Marie Nielsen, 23, hos faderen huusmand Niels B. Madsen, Kjerte
1860, 0206, Hans Jacob Hansen, ungkarl og huusfæster, 30, Ørsbjerg og pige Ane Marie Pedersen, 20, Ørsbjerg Skov
1860, 2205, Anders Poulsen, ungkarl, 47, kom fra sin svoger gaardmand Jens Pedersen, Skovbye og enke Ane Mathie Hansdatter, 45, (efter gaardmand Peder Larsen), Ørsbjerg
1860, 2411, Jørgen Pedersen, ungkarl og væver, 29, Ruerne, Ørslev Sogn og enke Karen Hansdatter, 48, Hjerupgyde (efter Christen Larsen)
1860, 2610, Lars Nielsen, ungkarl, 35, søn af gaardmand Niels Nielsen, Lunge, Gjelsted Sogn og pige Gjertrud Pedersen, 31, pleiedatter af gaardmand Jens Christensen, Ørsbjerg
1860, 1612, Lars Olsen, ungkarl og bødker, 34, Kjerte Mark og pige Ane Johanne Hansdatter, 34, Kjerte Mark
1861, 2601, Jørgen Larsen, ungkarl og fæstehuusmand, 33, Hjerup og pige Mette Johanne Christiansdatter, 33, Hjerup
1861, 1603, Hans Rasmussen, ungkarl og væver, 28, Kjerte og pige Karen Pedersen, 29, Kjerte Mark
1861, 1105, Anders Larsen, ungkarl og skrædder, 34, Knold og pige Ane Marie Jeppesen, 31, tjenende gaardmand Peder Johansen, Ørsbjerg
1861, 2505, Johan Frederik Jørgensen, ungkarl, 34, Caslund, Barløse Sogn og pige Ane Marie Mikkelsen, 36, hos stedfaderen huusmand Hans Jacobsen, Hjerup
1861, 2205, Claus Frederiksen, ungkarl, 34, Fauerskov og pige Mette Kirstine Larsdatter, 31, Hjerup
1861, 2906, Jens Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 27, Hjerup og pige Karen Kirstine Rasmusdatter, 41, Hjerup
1861, 1810, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 26, Søllested og pige Ane Johanne Larsen, 23, steddatter af gaardeier Anders Madsen, Ørsbjerg
1861, 0611, Niels Andersen, ungkarl og murer, 28, Ørsbjerg Skov og pige Rasmine Frederikke Hansen, 22, hos faderen huusmand Hans Jeppesen, Ørsbjerg Skov
1861, 1611, Jens Sørensen, enkemand og huusmand, 55, Hjerup og pige Karen Christiansdatter, 42, Hjerup
1861, 2311, Anders Gorm Pedersen, ungkarl og gaardeier, 43, Ørsbjerg og pige Ane Hansdatter, 34, Høigaarden, Ørsbjerg
1861, 1412, Anders Jørgensen, enkemand og huusfæster, 84, Fauerskov og pige Ane Marie Mathiasdatter, 61, Fauerskov
1861, 2311, Jens Rasmussen, ungkarl, 31, hos faderen huusmand Rasmus Jensen, Kjerte og pige Ane Kirstine Hansen, 26, hos forældrene huusmand Hans Nielsen, Kjerte Mark
1862, 1501, Jens Jespersen, ungkarl, 42, søn af Jesper Eriksens enke, Ørsbjerg og pige Karen Hansen, 28, datter af gaardmand Hans Jørgen Larsen, Hjerup
1862, 2604, Jens Nielsen, ungkarl, 31, tjener gaardmand Morten Larsen, Caslund og pige Karen Kirstine Hansen, 24, hos stedfaderen Mads Christoffersen, Ørsbjerg
1862, 1611, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, hos gaardmand Jens Christian Jensen, Ørsbjerg og pige Maren Kirstine Hansen, tjenende gaardmand Niels Hansen, Nederbyende, Ørsbjerg
1862, 2111, Mikkel Kristensen, ungkarl og gaardfæster, 26, Hjerup og enke Maren Christiansdatter, 42, (efter Rasmus Larsen), Hjerup
1862, 0312, Johan Peder Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 27, søn af gaardmand Jørgen Johansen, Tellerup og pige Ane Margrethe Christiansen, 27, datter af Christian Holst, Hjerup
1862, 1303, Knud Madsen, ungkarl, 36, søn af Mads Knudsens enke, Hjerup og pige Ane Marie Pedersen, 30, datter af Peder Sørensens enke, Jarlebjerg
1863, 0704, Hans Christian Thorkilsen, kjøbmand, 28, Veile og jomfru Frederikke Kathrine Schøtt, 30, Kjerte Degnebolig
1863, 2005, Anders Jørgensen, ungkarl og gaardeier, 27, Hønnerup, Gjelsted Sogn og pige Ane Madsen, 23, Ørsbjerg, datter af afgangne gaardmand Mads Knudsen, Hjerup
1863, 0104, Peder Andersen, ungkarl, 29, Lunge, Gjelsted Sogn og pige Ane Hansen, 30, Ørsbjerg
1863, 2706, Peder Rasmussen, ungkarl, 40, Ørsbjerg, kom som 1ste karl hos grev Wedel fra Wedellsborg og pige Gjertrud Marie Nielsdatter, 42, datter af huusmand Niels Larsen, Ørsbjerg Skov
1863, 2107, Christian Clausen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Eibye, hos sognefoged og muurmester J. Larsen i Eibye og pige og tjenestepige Maren Dorthea Pedersdatter, 29, steddatter af smed Hans Simon Larsen, Fauerskov
1863, 2811, Niels Pedersen, ungkarl, 42, Barløse og enke Karen Christensdatter, 44, (efter huusmand Jens Sørensen), Hjerup
1863, 1912, Niels Peder Jeppesen, ungkarl og tjenestekarl, 30, hos gaardeier Claus Rasmussen, Ørsbjerg og tjenestepige Ane Kirstine Jørgensen, 28, Ørsbjerg
1864, 1002, Hans Peder Hansen, huusmand, 31, Fauerskov og pige Dorine Jørgensen, 34, tjenende hos mølleren, Fauerskov
1864, 1603, Anders Christensen, ungkarl og møller, 40, Skallebølle Mølle, Wissenbjerg Sogn og pige Karen Madsen, 30, datter af afgangne gaardmand Mads Hansen, Hjerup
1864, 0102, Jørgen Nielsen Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 34, Hjerupgyde og pige Ane Jørgensen, 27, datter af huusmand Jørgen Madsen, Hjerupgyde
1864, 2805, Jens Jespersen, enkemand og boelsmand, 45, Ørsbjerg og pige Maren Hansen, 24, datter af gaardmand Hans Jørgen Larsen, Hjerup
1864, 1611, Erik Jacobsen, ungkarl og forpagter, 38, Ørsbjerg og pige Karen Knudsen, 18, steddatter af boelsmand Niels Hansen, Ørsbjerg
1864, 1712, Lars Hansen, ungkarl, 37, Eskjør, Huusby Sogn og pige Gjertrud Madsen, 33, Knold
1865, 2101, Hans Peder Hansen, enkemand og huusmand, 31, Fauerskov og pige Ane Kathrine Hansdatter, 38, Fauerskov
1865, 1803, Rasmus Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos gaardmand Christoffer Pedersen Ellesøe, Ørslev Sogn og pige Maren Rasmussen, 22, hos faderen huusmand Rasmus Nielsen, Fauerskov
1865, 2904, Hans Andersen, ungkarl og huusmand, 31, hos faderen huusmand Rasmus Andersen, Fauerskov og pige Ane Jørgensen, 33, Fauerskov
1865, 2405, Find Mortensen, ungkarl, 32, Ørsbjerg Knold og pige Karen Margrethe Hansen, 27, hos moderen Mads Nielsens enke, Knold
1865, 2806, Jens Jørgen Andersen, ungkarl, 30, gaardmand Anders Jensens søn, Kjerte og pige Ellen Marie Rasmussen, 23, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Kjerte
1865, 0507, Christien Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 29, hos faderen Rasmus Hansen Frydendal, Skydebjerg Mark og pige Ane Marie Andersen, 29, hos stedfaderen gaardmand Anders Nielsen, Ørsbjerg
1865, 1011, Peder Knudsen, ungkarl, 27, Hjerup og pige Kirsten Madsen, 30, datter af gaardmand Mads Knudsen, Hjerup
1865, 1811, Peder Jensen, ungkarl og arbeidskarl, 30, paa Jernbanen, hos huusmand Jens Nielsen Rødled, her i sognet og pige Maren Cathrine Jensen, født 1834, ved moderen Jens Frederiksens enke, Fattighuset ved Aabroe
1865, 2911, Peder Madsen, ungkarl, 35, hos moderen gaardmand Mads Knudsens enke, Hjerup og pige Ane Margrethe Madsen, 25, hos moderen gaardmand Mads Hansens enke, Hjerup
1865, 0712, Klaus Nielsen, enkemand og huusmand, 58, Lunge Bjerge og pige Ane Kathrine Larsen, 32, Kjerte Degnebolig
1866, 2703, Anders Jørgen Madsen, ungkarl og gaardmand, 30, Fjellerup Mark og pige Kirsten Andersen, 28, hos stedfaderen gaardmand Anders Nielsen, Ørsbjerg
1866, 2402, Niels Jensen, ungkarl, 25, hos tømmermand Jens Jørgensen, Billeskov Skov og pige Ane Marie Nielsen, 24, hos faderen huusmand Niels Balzer Madsen, Kjerte
1866, 1003, Hans Madsen, ungkarl og gaardfæster, 40, afgangne gaardmand Mads Hansens søn, Hjerup og pige Maren Madsen, 24, datter af gaardmand Mads Knudsen, Hjerup
1866, 2804, Anders Madsen, ungkarl, 41, hos søsteren Claus Larsens enke, Hjallesehuset, Tanderup Sogn og pige Karen Dorthea Pedersen, 25, hos faderen gaardmand Peder Jørgensen, Fauerskov
1866, 1305, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, ved gaardmand Anders Hansen, Kjerte og pige Maren Andersen, 27, hos faderen huusmand Anders Hendriksen, Jarlebjerg
1866, 1807, Hans Larsen, ungkarl og gaardfæster, 40, Ørsbjerg og pige Ane Kirstine Christiansen, 29, Ørsbjerg
1866, 0310, Mads Mortensen, ungkarl og gaardmand, 22, Ørsbjerg, hos stedfaderen gaardmand Niels Hansen og pige Bodil Jensdatter, 41, hos pleiefaderen gaardmand Peder Jørgensen, Ørsbjerg
1866, 1310, Anders Hansen, enkemand og gaardfæster, 51, Huusbye og pige Ane Dorthea Hansen, 35, datter af gaardmand Niels Hansen, Fauerskov
1866, 1912, Lars Jørgen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Søndergaarde og pige Dorthea Marcussen, 30, Nedermarken
1866, 2811, Peder Jørgensen, ungkarl, 26, hos faderen Jørgen Pedersen, Ørsbjerg Leer og pige Karen Marie Madsen, 19, hos moderen Mads Nielsens enke, Knold
1867, 2302, Hans Peder Nielsen Lindebjerg, ungkarl, 23, Skydebjerg Sogn og pige Ane Cathrine Pedersen, 18, hos faderen huusmand Peder Cigurd Andersen, Ørsbjerg
1867, 2106, Peder Karlsen, ungkarl, 28, hos faderen gaardmand Karl Madsen, Ørsbjerg og pige Nielsine Elise Hansen, 24, hos faderen N. Hansen, Ørsbjerg
1867, 2606, Henrik Larsen, ungkarl og gaardfæster, 30, Føns og pige Judith Jørgensen, 29, gaardmand Jørgen Findsens datter, Bjørnemose
1867, 1808, Hans Peder Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 34, hos møller H. Hansens, Mølle i Ørsbjerg og pige og sypige Karen Kirstine Madsen, 31, Ørsbjerg ved huusmand Jens Hansen
1867, 1110, Claus Rasmussen, ungkarl og møllebygger, 27, hos hjulmand Jørgen Clausen, Ørsbjerg og pige Maren Pedersen, 24, hos moderen Peder Andersens enke, Kjerte Mark
1868, 2504, Anders Hansen, ungkarl og møllersvend, 25, Roerslev Mølle og pige Mette Kathrine Nielsen, 23, Ørsbjerg
1868, 1410, Lars Jensen, ungkarl, 23, Rødeled og pige Grethe Marie Christensen, 32, Rødeled
1868, 2211, Hans Madsen, ungkarl, 29, hos gaardmand Rasmus Jørgensen, Ørsbjerg og pige Else Rasmussen, 23, Ørsbjerg
1868, 2011, Jens Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Mosegaard, søn af bødker Hans Jacob Bruchmann, Ørsbjerg og pige Karen Marie Christensen, 27, i Mosegaard, kom til Ørsbjerg med sin forlovede
1869, 1404, Hans Knudsen, ungkarl, 30, Ørsbjerg Skov, hos skovfoged Lars Hansen sammesteds og pige Ane Larsen, 27, datter af skovfoged Lars Hansen, Ørsbjerg Skov
1869, 0204, Hans Jeppe Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 30, Orte og pige Gjertrud Hansen, 27, Ørsbjerg, datter af gaardmand Hans Pedersen
1869, 3103, Peder Jørgen Hansen, ungkarl, 32, søn af huusmand Hans Nielsen, Kjerte Mark og pige Ane Sophie Jensen, 24, Kjerte Mark
1869, 0704, Anders Mortensen, ungkarl og gaardmand, 28, stedsøn af gaardmand Niels Johansen, Ørsbjerg og gaardmandsenke Bodil Jensdatter, 43, (efter Mads Mortensen), Ørsbjerg
1869, 3103, Hans Jensen, ungkarl og væver, 24, Eskør, Huusby Sogn og pige Ane Marie Hansen, 27, datter af huusmand Hans Nielsen, Kjerte Mark
1869, 1805, Lars Pedersen, ungkarl, 30, Thurup og pige Dorthea Marie Larsen, 23, Kohaugebanken
1869, 1007, Hans Henriksen, enkemand, 37, Nyfæstehuus og pige Karen Kirstine Pedersen, 27, hos stedfaderen huusmand Niels Christian Hansen, Fauerskov
1869, 1707, Lars Nielsen, træskomand, 26, Hjerup, hos smeden Anders Christiansen, Hjerup og pige Karen Kirstine Larsen, 31, hos faderen huusmand Lars Mikkelsen, Jarlebjerg
1869, - [dato ikke indført], Detlef v. Buchvald, ungkarl og lieutenant, 30, Haderslev og stiftsdame og baronesse Louise Rose Wedell, 27, Billeskov
1869, 2609, Jacob Henriksen, tjenestekarl og leier, Ørsbjerg og pige Marie Mette Kirstine Arendt, 26, Ørsbjerg
1869, 3010, Dines Larsen, ungkarl og gaardfæster, 36, Brandsø og pige Mette Marie Larsen, 22, Hjerup
1869, 1610, Hans Simonsen, ungkarl og tømrer, 33, Barløse og pige Ane Jensen, 33, Kjerte
1869, 0311, Lars Hansen, ungkarl, 33, Lunge, Gjelsted Sogn og pige Mette Kirstine Rasmussen, 25, Fauerskov
1870, 1602, Erik Hansen, ungkarl, 36, Vedtofte og pige Maren Mortensen, 32, Ørsbjerg
1870, 2403, Lars Pedersen, ungkarl og huusmand, 35, Haare og pige Ane Marie Hansen, 28, Ørsbjerg
1870, 0904, Hans Andersen, ungkarl og gaardfæster, 28, Hjerup og gaardmandsenke Ane Margrethe Christiansen, 35, Hjerup
1870, 1804, Jens Anesen, tjenestekarl, 26, Barløse og pige Ane Marie Nielsen, 24, …
1870, 1006, Niels Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 39, Ørsbjerg og pige Gjertrud Fie Jørgensen, 28, Bjørnemose
1870, 1410, Thor Larsen, ungkarl og skrædder, 33, Fauerskov og pige Ane Larsen, 38, Fauerskov
1870, 2707, Hans Jørgensen, ungkarl, 33, Nyfæstelund og pige Maren Nielsen, 28, Nyfæstelund
1870, 2907, Hans Madsen Nielsen, ungkarl, 25, Kjerte Mark og pige Maren Larsen, 24, Kjerte Mark
1870, 0709, Mads Andersen, ungkarl og boelsmand, 32, Fjellerup Mark og pige Maren Rasmussen, 24, Hjerup
1870, 1211, Johan Hansen, ungkarl, 26, Hjerup og pige Ane Marie Kirstine Hansen, 24, Fauerskov
1870, 1612, Jens Hansen, ungkarl, 40, Haare og pige Ane Jensen, 27, Kjerte
1871, 1401, Niels Larsen, ungkarl, 38, Nedermarken og pige Ane Margrethe Sørensen, 31, Hjerup
1871, 1502, Carl Christian Jørgensen, ungkarl, 34, Kjerte og pige Karen Kirstine Marie Andersen, 26, Kjerte
1871, 2604, Anders Larsen, enkemand, 44, Knold og pige Johanne Margrethe Jensen, 43, Kjerte
1871, 1305, Peder Jørgensen, ungkarl og hjulmand, 37, Knold og pige Ane Margrethe Pedersen, 20, Nedermarken
1871, 0405, Niels Jensen, ungkarl, 30, Sønderrød, Reerslev Sogn i Sjælland og pige Maren Hansen, 26, Kjerte Mark
1871, 1006, Rasmus Larsen, ungkarl og huusmand, 31, Kjerte Mark og pige Gjertrud Marie Andersen, 22, Kjerte Mark
1871, 1612, Hans Rasmussen, ungkarl, 29, Ørsbjerg og pige Karen Larsen, 28, Ørsbjerg
1871, 1811, Rasmus Christoffersen, ungkarl, 29, Lunge, Gjelsted Sogn og pige Gjertrud Marie Hansen, 27, Hjerup Gyde
1872, 0601, Peder Christiansen, ungkarl, 29, Ørsbjerg og pige Ane Kirstine Jacobsen, 28, Ørsbjerg
1872, 3101, Anders Andersen, ungkarl og huusmand, 24, Fauerskov Mark og pige Hansine Christensen, 24, Fauerskov Mark
1872, 2303, Hans Søren Christian Hansen, ungkarl, 29, Topgaarden, Orte Sogn og pige, Sidsel Marie Hansen, 24, Fauerskov
1872, 303, Rasmus Hansen, ungkarl og huusmand, 29, Fauerskov Mark og pige Kirsten Marie Nielsen, 27, Hedegaard
1872, 2403, Niels Peter Nielsen, ungkarl og avlskarl, 36, Wedellsborg og pige Dorthe Marie Rasmussen, 36, Kjerte
1872, 0607, Lars Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 39, Digegaard, Haarslev Sogn og pige Karen Jochumsen, 37, Billeskov
1872, 1409, Johan Christoffer Holm, ungkarl, huusmand og bødker, 37, Ørsbjerg og pige Karen Larsen, 30, Ørsbjerg
1872, 0611, Gorm Henriksen, ungkarl, 34, Sandager Næs og pige Ane Sophie Jeppesen, 28, Billeskov Skov, Bremerholm
1872, 1511, Lars Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 29, Bjørnemose og pige Maren Kirstine Pedersen, 30, Bjørnemose
1872, 0412, Jørgen Andersen, ungkarl og væver, 34, Tanderup og enke Ane Kirstine Pedersdatter, 52, Fauerskov
1872, 2311, Mads Nielsen, enkemand og smed, 46, Vejlby og pige Maren Kirstine Pedersen, 30, Fauerskov
1873, 1202, Hans Larsen, ungkarl og gaardejer, 40, Holse, Brenderup Sogn og pige Ane Sørensen, 26, Ørsbjerg
1873, 0904, Niels Hansen, ungkarl og murer, 30, Veflinge og pige Ane Rasmussen, 35, Fauerskov
1873, - [ei viet], Lars Andersen, ungkarl, 38, Kindstrup og enke Mette Jørgensen, 27, Fauerskov, (efter gaardmand Hans Peter Jensen)
1873, 3005, Johan Ernst Madsen, ungkarl og skovfoged, 32, Ørsbjerg Skov og pige Kirsten Hansen, 33, Ørsbjerg Skov
1873, 3004, Hans Rasmussen, ungkarl, 28, Fauerskov og gaardmandsenke Mette Jørgensen, 27, Fauerskov, (efter gaardmand Hans Peter Jensen)
1873, 1805, Peder Madsen, ungkarl, 29, Nyfæste og pige Johanne Kathrine Nielsen, 27, Nyfæster
1873, 1705, Peder Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 26, Holme Mølle og pige Ane Petronille Andersen, 22, Gjelsted
1873, 2709, Lorents Jensen, ungkarl og husmand, 22, Nedermarken og enke Karen Jensen, 33, Røjle, (efter husmand Hans Peter Andersen)
1873, 0312, Mathias Hansen, ungkarl, 31, Hjerup og pige Ane Kathrine Jensen, 25, Kjerte
1873, 2012, Lars Johan Carlsen, ungkarl og møllersvend, 24, Kjerte og pige Maren Johanne Jensen, 21, Kjerte
1873, 1212, Rasmus Nielsen Rasmussen, enkemand og husmand, 37, Skrillinge og pige Maren Kirstine Jensen, 30, Helleshule
1874, 0602, Jens Jørgensen, smedesvend, 28, Ørsbjerg og pige Kirsten Madsen, 26, Ørsbjerg
1874, 0205, Andreas Christian Jørgensen, ungkarl, 33, Kjerte og pige Kirsten Findsen, 28, Ørsbjerg
1874, 2305, Frederik Ludvig Frederiksen, ungkarl og snedker, 27, Sandager og pige Ane Marie Jacobsen, 27, Kjerte
1874, 2509, Gorm Larsen, ungkarl og gaardejer, 36, Turup og pige Maren Katrine Hansen, 24, Hjerup
1874, 0711, Lars Hansen, ungkarl, 29, Sandager og pige Maren Katrine Jørgensen, 22, Ørsbjerg
1874, 2711, Knud Andersen, ungkarl, 41, Møllerknappe og enke Ane Rasmussen, 50, Møllerknap, (efter gaardejer Lars Christian Olsen)
1874, 1611, Frederik Nielsen, ungkarl, 30, Odense og pige Maren Kirstine Hansen, 24, Kjerte Mark
1874, 2811, Lars Rasmussen, ungkarl, 30, Kjerte Bro og pige Else Katrine Jensen, 33, Kjerte Bro
1874, 2811, Jacob Andersen, ungkarl, 32, Ørsbjerg og pige Hansine Nielsen, 28, Ørsbjerg
1874, 1511, Christen Mortensen, enkemand og væver, 31, Ørsbjerg Knold og pige Ane Kirstine Pedersen, 44, Assens
1875, 2403, Niels Christian Andersen, enkemand og husmand, 50, Nedermarken og enke Christine Johanne Johansen, 39, Nedermarken
1875, 1902, Jens Hansen, enkemand og husmand, 44, Ørsbjerg og pige Ane Katrine Rasmussen, 42, Ørsbjerg
1875, 2205, Thomas Hansen, ungkarl og væver, 32, Hjerup Gyde og pige Hansine Christiane Nielsen, 26, Bjørnemose
1875, 0307, Jørgen Peter Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 30, Gamby Mark, Skydebjerg Sogn og pige Ane Marie Hansen, 26, Hjerup
1875, 2409, Johan Johansen, enkemand og husfæster, 40, Ørsbjerg og pige Karen Dorthea Rasmussen, 28, tjenende hos brudgommen
1875, 3107, Peder Hansen Føns, enkemand og husmand, 44, Ørsbjerg og enke Jensine Andersen, 42, Ørsbjerg, (enke efter Niels Madsen)
1875, 0910, Søren Hansen, enkemand og murer, 62, Nedermark og pige Sophie Jensen, 41, boer samme sted hos brudgommen
1875, 1011, Johan Peter Larsen, ungkarl og boelsmand, 23, Gaunby og pige Maren Johanne Rasmussen, 25, Skydebjerg
1875, 1712, Hans Hansen, ungkarl, 32, Hjerup og pige Kirsten Hansen, 17, gaardmand H. Jørgensens datter, Hjerup
1876, 0801, Knud Rasmussen, ungkarl, 34, tjener i Rørup Sogn og pige Maren Margrethe Mikkelsen, 28, tjener i Ørsbjerg
1876, 2302, Jacob Larsen, ungkarl og daglejer, 33, Kjerte og pige Marie Kirstine Andreasen, 18, Kjerte Mark
1876, 2904, Morten Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Billeskov og pige og tjenestepige Maren Marie Nielsen, 27, Billeskov
1876, 2406, Mads Hansen, ungkarl og arbejdskarl, 33, Jordløse og pige Gjertrud Marie Jacobsen, 29, hjemme i Ørsbjerg
1876, 0107, Simon Johansen, ungkarl og hørsvinger, 26, Nørreaaby og pige Ane Marie Kirstine Jensen, 20, tjener i Fauerskov
1876, 0410, Christoffer Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 35, Ørsbjerg Skov og pige og husbestyrerinde Ane Andersdatter, 47, Ørsbjerg Skov
1876, 1110, Jørgen Jørgensen, enkemand og, gaardfæster, 46, Husby Sogn og pige Ane Rasmussen, 29, i hjemme hos gaardmand R. Hansen, Kjerte
1876, 1310, Hans Pedersen, ungkarl og tømrer, 30, Odense og pige Karen Nielsine Christensen, 20, i hjemmet hos faderen husmand Niels Christensen, Fauerskov
1876, 0311, Hans Petersen, ungkarl og gaardmand, 41, Tommerup og pige Kirsten Pedersen, 29, hjemme i Ørsbjerg
1876, 2012, Niels Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Husby og enke Maren Hansen, 36, (efter husmand Jens Jespersen), Ørsbjerg
1877, 0905, Hans Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Barløse og pige Ane Marie Pedersen, 32, hjemme i Fauerskov
1877, 1205, Lars Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Myllerup og pige og tjenestepige Karen Margrethe Jacobsen, 26, Kjerte
1877, 0211, Hans Christian Jensen, ungkarl og skræder, 29, Billeskov Skov og pige og tjenestepige Karen Margrethe Christensen, 24, Hjerup
1877, 2811, Niels Jensen, ungkarl og tømrer, 24, Billeskov Skov og pige Karen Sophie Larsen, 22, hjemme hos faderen gaardmand Lars Jørgen Madsen, Hjerup
1877, 2111, Anders Jensen Pedersen, ungkarl og arbejdsmand, 20, Kjerte og pige og tjenestepige Ane Jensine Sophie Højhus, 28, Kjerte
1878, 2501, Henning Peter Henningsen, ungkarl og matros, 33, Assens og pige Kristine Marie Hansen, 31, hjemme i Fauerskov
1878, 2707, Lars Hansen, ungkarl, 31, Barløse og pige Karen Kirstine Hansen, 29, tjener i Balslev Præstegaard
1878, 1810, Anders Hansen, ungkarl og boelsmand, 34, Blangstrup og pige Karen Rasmussen, 29, hos faderen gaardmand Rasmus Hansen, Kjerte
1878, 2310, Hans Jørgen Madsen, ungkarl og kjøbmand, 24, Kjerte og pige Karen Nielsen, 22, hos faderen kjøbmand N. Hansen, Kjerte
1879, 2903, Jens Christian Jørgensen, ungkarl og møllersvend, 26, Ejby, ved Middelfart og pige Ellen Kirstine Nielsen, 23, hos faderen i Nyfæstehus
1879, 0705, Hans Jensen, enkemand og boelsmand, 31, Fjelsted og pige Ane Regine Pedersen, 31, hjemme i Fauerskov
1879, 1708, Hans Olsen, enkemand og arbejdsmand, 61, Husby Sogn og pige og fattiglem Karen Simonsen, 38, Kjerte
1879, 3110, Jørgen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Kjerte og pige og tjenestepige Ane Christiansen, 24, Ørsbjerg
1879, 0712, Niels Peter Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Søndergaarde og pige Karen Marie Andersen, 28, tjener i Kaslund
1880, 3101, Anders Jørgen Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Caslund og enke Mathilde Olivia Olsen, 27, Ørsbjerg
1880, 0307, Hans Peter Hansen, ungkarl og husmand, 31, Ørsbjerg og pige Maren Kirstine Hansen, 32, Ørsbjerg
1880, 0506, Jens Hansen, enkemand og engmester, 49, Ørsbjerg og pige Christiane Jensen, 33, …
1880, 1911, Lars Hansen Andersen, ungkarl, 25, Ørsbjerg og pige Hansine Madsen, 25, Ørsbjerg
1880, 0312, Niels Peter Hansen, ungkarl og kjøbmand, 24, Ørsbjerg og pige Karen Kirstine Bondesen, 28, Ørsbjerg
1881, 2307, Frits Nielsen, ungkarl og farver, 26, Bogense og jomfru Ane Dorthea Marie Weidemann, 24, Fauerskov Mølle
1881, 0408, Hans Peter Rasmussen, enkemand og mølleejer, 47, Ørsbjerg og pige og husbestyrerinde Ane Larsen, 29, Ørsbjerg
1881, 2409, Hans Jørgensen, enkemand og gaardfæster, 47, Ørsbjerg og pige Maren Katrine Pedersen, 21, Ørsbjerg
1881, 0810, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 30, Højgaarden og enke Ane Hansdatter, 54, Højgaarden
1881, 1210, Anders Grøn Jeppesen, ungkarl, 42, Fauerskov og pige Ane Andreasen, 34, Fauerskov
1881, 1911, Peder Christiansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Billeskov og pige Christiane Hansen, 31, Hjerup
1882, 0305, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 40, Assens og pige Mette Kirstine Pedersen, 29, Knold
1882, 0710, Hans Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Billeskov og pige og tjenestepige Karen Marie Adamsen, 25, Billeskov
1882, 0710, Niels Christiansen, ungkarl og tømrer, 25, Nedermarken og pige og brygger pige Maren Hansen, 29, Billeskov
1882, 1011, Hans Larsen, ungkarl og fisker, 29, Gjelsted og pige Kirsten Pedersen, 23, hjemme paa Kjerte Mark
1883, 0302, Søren Hansen, ungkarl og hørsvinger, 46, Fauerskov og enke Karen Dorthea Pedersen, 41, Kjerte Bro
1883, 0607, Anders Pedersen, ungkarl og indsidder, 30, Kjerte Mark og pige Katrine Hansen, 24, Kjerte Mark
1883, 1609, Hans Povlsen, ungkarl og murer, 26, Aarup og pige Ane Jeppesen, 19, Ørsbjerg Kohavebakke
1883, 1910, Jens Madsen, ungkarl og gaardejer, 32, Breed, Vissenbjerg Sogn og pige Ane Pedersen, 26, Hjerup
1883, 2010, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Indslev Sogn og pige Ane Hansine Larsen, 24, Ørsbjerg
1883, 2311, Peder Christian Hansen, ungkarl og gartner, 26, Billeskov og jomfru Olivia Marie Sten Jensen, 23, Fauerskov Mølle
1884, 0105, Klavs Jakobsen, ungkarl, 29, paa Næs og pige Maren Kirstine Andersen, 26, datter af husmand Hans Andersen, Kjerte
1884, 1409, Niels Henriksen, ungkarl, 42, Ryslinge, opholdende sig i Ørsbjerg og enke Kirsten Johansen, 44, Kjerte Mark, datter af husmand Johan Andreasen, Dyrehøj
1884, 1810, Morten Ole Hansen, ungkarl, 29, Fjelsted Sogn, opholdende sig i Nyborg og pige Marie Nielsen, 25, opholdende i Favrskov, datter af pige Karen Marie Nielsen, Ørsbjerg
1884, 3010, Niels Jensen, ungkarl, 29, Husby og pige Karen Rasmussen, 20, opholdende sig i Husby, datter af snedker Hans Rasmussen, Nedermarken
1884, 0511, Knud Andersen, enkemand og gaardmand, 51, Mølleknappe og pige Kristiane Pedersen, 31, opholder sig paa Mølleknappe, datter af afdøde gaardmand Peder Larsen, Hjerup
1884, 0711, Hans Peter Hansen, ungkarl, 25, Stadsbjerg og pige Karen Marie Mortensen, 28, datter af husmand Morten Larsen, Ørsbjerg
1884, 2111, Hans Nielsen, ungkarl, 25, Brenderup Sogn og pige Ane Katrine Johansen, 23, datter af indsidder Johan Knudsen, Nedermarken
1885, 0805, Lars Jørgen Hansen, ungkarl, 31, Kjerte og pige Karen Margrethe Nielsen, 23, datter af husmand og murer Niels Andersen, Ørsbjerg Skov
1885, 1505, Lars Peter Larsen, ungkarl og gaardejer, 32, Gjelsted Taarup og pige Karen Kirstine Hansen, 28, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Hjerup
1885, 2407, Anders Andersen, ungkarl, 35, Ørsbjerg Skov og pige Mette Marie Jørgensen, 25, datter af husmand Jørgen Andersen, Ørsbjerg Skov
1885, 2811, Kristian Nikolaj Johansen, ungkarl, 28, Kjerte, opholdende sig paa Orelund, Sandager Sogn og pige Rasmine Madsen Hvid, 22, Hjerup, datter af gaardbestyrer Mads Christian Povlsen, Gjelsted
1885, 2811, Kristian Pedersen Sørensen, ungkarl, 20, Balslev Sogn og pige Marie Katrine Jensen, 27, Knold, datter af ugifte Ane Kirstine Pedersen, Gummerup
1885, 1712, Lars Jørgensen, ungkarl, 29, Baaring, Asperup Sogn og pige Karen Pedersen, 27, datter af boelsmand Peder Hansen, Knold
1885, 2312, Jens Andersen, ungkarl, 29, Ørsbjerg og pige Charlotte Jensine Vilhelmine Madsen, 27, datter af indsidder Mads Knudsen, Kjerte
1886, 1004, Niels Hannibalsen, enkemand, 50, Faverskov Bjerge og pige Ane Johanne Karlsen, 44, Faverskov Bjerge, datter af husmand Karl Gormsen, Barløse
1886, 0207, Hans Kristian Rasmussen, ungkarl og sømand, 21, Brandsø og pige Frederikke Kristiansen, 21, opholdende sig i Ørsbjerg, datter af Marie Madsen, Husby
1886, 0309, Anders Madsen, ungkarl og kjøbmand, 23, Ørsbjerg og pige Mette Marie Kirstine Rasmussen, 20, f.t. i Ørsbjerg, datter af husmand Rasmus Madsen, Husby Sogn
1886, 2808, Hans Jørgen Jørgensen, ungkarl og husmand, 29, Faverskov og pige Karoline Rasmussen, 28, i Faverskov, datter af indsidder Rasmus Kristiansen, (Verup) Tersløse Sogn
1886, 2509, Rasmus Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Billeskov og pige Karen Dorthea Nielsen, 30, Faverskov, datter af husmand Niels Kristian Hansen, Faverskov
1887, 1803, Erik Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Aborre, Gamtofte Sogn og pige Kirsten Pedersen, 30, opholdssted i Ørsbjerg, datter af smed Peder Jørgensen, Barløse
1887, 2603, Niels Peter Hansen, ungkarl, 27, Kjerte og pige Ane Katrine Nielsen, 22, Ørsbjerg Skov, datter af murer Niels Andersen, Ørsbjerg Skov
1887, 1006, Kristian Andersen, ungkarl, 29, Aarup Mølle og pige Ane Katrine Rasmussen, 28, Nedermarken, datter af indsidder og snedker Hans Rasmussen Tellerup
1887, 0705, Jørgen Kristian Kristiansen, ungkarl og skomager, 27, Kjerte og pige Kristine Hansen, 22, Hjerup, datter af husmand Hans Nielsen, Skydebjerg
1887, 0705, Hans Peter Mortensen, ungkarl, 23, Emtekjær, Tanderup Sogn og pige Karen Jensen, 26, hjemme, datter af murer Jens Olsen, Kjerte
1887, 0810, Jørgen Pedersen, enkemand, husfæster og væver, 55, Hjerup Gyde og enke Ane Jørgensen, 54, Faverskov, (efter husejer Hans Andersen)
1888, 0405, Jens Kristian Jeppesen, ungkarl og snedker, 22, Kjerte og pige Karen Larsen, 26, Kjerte, datter af husmand Lars Andersen sammesteds
1888, 0905, Niels Peter Eriksen, ungkarl, 22, Barløse og enke Ane Larsen, 36, Ørsbjerg, (efter møller Hans Peter Rasmussen)
1888, 0905, Kristian Madsen, ungkarl og møllersvend, 24, Ejby og pige Karen Kirstine Kristiansen, 25, Nedermarken, datter af husmand Abitz Kristiansen, Nedermarken
1888, 1105, Niels Andersen, ungkarl, 27, Aborre og pige Ane Katrine Pedersen, 25, Hjerup - datter af husmand Peder Pedersen, Barløse Mark
1888, 1805, Knud Jensen, ungkarl og gaardmand, 31, Ørsted og pige Marie Kirstine Villumsen, 31, Ørsbjerg, datter af gaardmand Villum Larsen, Ørsbjerg
1888, 1710, Hans Pedersen, ungkarl og træskomand, 28, Hjorte, Tanderup Sogn og pige Bodil Marie Jørgensen, 26, Hjerup, datter af husmand Johan Frederik Jørgensen
1888, 1912, Ole Larsen, ungkarl og bødker, 28, Knold og pige Marie Kirstine Madsen, 24, datter af husmand Mads Jørgensen, Faverskov
1889, 3003, Anton Pedersen Sprattenborg, ungkarl og tjenestekarl, 24, Husby og sypige Marie Sofie Nielsen, 20, Kjerte Mark, datter af husmand Peder Nielsen
1889, 1704, Kristoffer Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 37, Hjallese, Dalum Sogn og tjenestepige Ane Katrine Nielsen, 30, datter af ugifte Ane Elisabet Hansdatter, Ørsbjerg
1889, 0205, Lars Kristian Henriksen, ungkarl og væver, 32, Assens og pige Ane Marie Pedersen, 33, datter af boelsmand Peder Hansen, Knold
1889, 1505, Karl Frederik Klavsen, ungkarl, 39, Rørmosegaard, Tanderup Sogn og enke Ane Katrine Rasmussen, 46, datter af gaardmand Rasmus Henrik Rasmussen, Hjerup
1889, 2505, Jørgen Olsen, ungkarl og husmand, 24, Bred og pige Dortea Jensen, 31, datter af husmand Jens Pedersen, Kjerte
1889, 0410, Hans Peter Madsen, ungkarl og postbud, 27, Kjøbenhavn og tjenestepige Karoline Marie Madsen, 28, Kjerte, datter af snedker Peder Kristian Madsen, Kirkeværløse
1889, 0711, Hans Kristian Johansen, ungkarl, 30, Egneborg, Brahetrolleborg Sogn og pige Vilhelmine Holmberg, 22, Pilegaard, Vester Aaby Sogn, født i Sverrig
1889, 0911, Julius Frits Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Orelund, Sandager Sogn og sypige Petrine Rasmussen, 21, datter af husmand Hans Rasmussen, Hjerupgyde
1889, 2812, Hans Kristian Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Faverskov og tjenestepige Ane Johanne Nielsen, 24, datter af husmand Niels Rasmussen, Hjerup
1890, 0503, Niels Larsen, ungkarl og murer, 34, Kjerte og pige Karen Kristiansen, 28, datter af ugift Birte Katrine Kristiansen, Mølleknappe
1890, 1503, Niels Peter Eriksen, enkemand og møller, 25, Ørsbjerg og pige Karen Kirstine Marie Jensen, 21, datter af Ane Jensine Lund, Ørsbjerg
1890, 1406, Hans Hansen, ungkarl og skrædder, 26, Avlby, Vejlby Sogn og pige Maren Hansen, 20, datter af husmand Niels Hansen, Vejlby Sogn, opholder sig i Fauerskov
1890, 2506, Hans Hansen, gaardmand og ungkarl, 39, Indslev Sogn og pige Maren Kirstine Andersen, 33, datter af gaardmand Anders Pedersen, Kjerte
1890, 2806, Anders Frederik Nielsen, ungkarl og skrædder, 25, Kjerte og pige Ane Johanne Kirstine Nielsen, 23, Kjerte, datter af husmand Knud Nielsen, Ejby Mark
1890, 0511, Hans Larsen, ungkarl og gaardbestyrer, 35, Rud, Føns Sogn og pige Mariane Hansen, 30, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Hjerup
1890, 0511, Peder Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 42, Kjerte og pige Maren Rasmussen, 34, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Kjerte
1890, 1511, Hans Peter Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Barløse Taarup og pige Johanne Margrethe Andersen, 24, datter af ugifte Kirsten Johansen, Aarup, opholder sig i Jarlsbjerg
1891, 0702, Hans Larsen, ungkarl og gaardmand, 33, Faverskov og pige Rasmine Hansen, 23, datter af gaardmand Hans Andersen, Allested Sogn, opholder sig i Faverskov
1891, 2103, Niels Pedersen, enkemand og væver, 48, Lunge Mark, Gjelsted Sogn og enke Kirstine Marie Nielsen, 46, datter af husmand Niels Jørgensen, Rørup Sogn, (efter husmand Rasmus Hansen)
1891, 2205, Lars Peder Offersen, ungkarl og gaardmand, 31, Gjelsted og pige Kirsten Rasmussen, 33, Kjerte, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Kjerte
1891, 1807, Kristian Hansen Kristiansen, ungkarl og snedker, 29, Lunghøj, Gjelsted Sogn og pige Maren Katrine Nielsine Ottilia Hansen, 23, datter af ugifte Kirsten Hansen, opholder sig i Ørsbjerg Skov
1891, 1107, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Brendekilde, opholder sig i Faverskov og pige Ane Marie Pedersen, 27, Faverskov, datter af husmand Peder Eriksen sammesteds
1891, 2308, Anders Peder Andersen, ungkarl og skomager, 24, Barløse og pige og sypige Johanne Mariane Nielsine Kristine Johansen, 25, Stegsted, Paarup Sogn, datter af indsidder Anders Johansen
1891, 1710, Lavrits Erik Larsen, ungkarl og husmand, 28, Ørsbjerg og sypige Ane Marie Nielsen, 23, Ørsbjerg Skov, datter af husmand Niels Andersen
1891, 0910, Peder Iversen Lavritsen, ungkarl, 27, Ørsbjerg, født i Malt Sogn og pige Karen Marie Jensine Larsen, 24, datter af gaardmand Hans Larsen, Ørsbjerg
1891, 0410, Jens Jensen, ungkarl og husmand, 56, Haarslev Sogn og enke Ernstine Johanne Johansen, 55, datter af ugifte Eleonore Wicht, Parishus, (efter Niels K. Andersen)
1891, 1610, Lars Hansen Pedersen, ungkarl og boelsmand, 29, Vængestedet og pige Else Marie Jespersen, 25, i Knold, datter af smed Jesper Larsen, Haarby Sogn
1891, 1211, Anders Peder Kristensen, ungkarl og gaardbestyrer, 26, Hjerup og pige Karen Madsen, 25, Faverskov, datter af husmand Lars Kristian Madsen, Faverskov
1891, 2910, Mads Rasmussen, enkemand og husmand, 45, Ørsbjerg, (efter Katrine Marie Hansen), og pige Ane Marie Larsen, 20, datter af husmand Rasmus Larsen, Kjerte, opholder sig i Ørsbjerg
1891, 1411, Jørgen Klavsen, ungkarl, 32, Husby og pige Karen Margrethe Jensen, 35, Hjerup, datter af ugifte Karen Dorthea Sørensen
1891, 2011, Lars Peder Villumsen, ungkarl og gaardmand, 36, Sønderby Bjerge og pige Karen Madsen, 23, Hjerup, datter af gaardmand Hans Madsen, Hjerup
1891, 1812, Jakob Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Sandager og tjenestepige Ane Kirstine Mogensen, 22, Ørsbjerg, datter af husmand Niels Kristian Mogensen, Ørsbjerg