Kerte, 1879-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1879-1891, Kerte sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1879, 1201, 1801, Hans Peter Hansen Korch, enkemand og smed, 64, i Fauerskov Bjerge. Født 1814 i Kjøbenhavn. Søn af arrestforsvarer Hans Jensen Kork
1879, 0202, 0802, Rasmus Jørgensen, gift og indsidder, 73, i Nedermarken. Født i Rørup. Søn af Jørgen Nielsen
1879, 0502, 0902, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Niels Nielsen, i Ørsbjerg
1879, 2002, 2802, Jens Nielsen, gift og aftægtsmand, 79, i Helleshule. Født sammesteds. Søn af Niels Pedersen
1879, 0803, 1503, Peder Knudsen, gift og arbejdsmand, 63, i Ørsbjerg. Født i Haare. Søn af Karen Christensdatter
1879, 2204, 2604, Jens Peter Henriksen, 4 og 4 maaneder, søn af husmand Jacob Henriksen, i Nedermarken
1879, 2505, 3105, Hans Simon Villumsen, ungkarl, 20, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Søn af gaardmand Villum Larsen
1879, 0507, 1007, Dødfødt dreng, søn af husmand Jacob Henriksen, i Nedermarken
1879, 2208, 2708, Hans Magnus, gift og spinder hos fabrikant Hansen, 36, i Fauerskov
1879, 2309, 2809, Jørgen Peter Petersen, ½, søn af ugift Ane Marie Pedersen, i Knold. Født sammesteds
1880, 1301, 1801, Johan Peter Hansen, 12 dage, søn af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1880, 2201, 2901, Hans Pedersen, gift og husmand, 72, i Kjerte. Født i Kjærum
1880, 0302, 0702, Dødfødt dreng, søn af pige Hansine Madsen, i Ørsbjerg
1880, 0502, 1202, Lars Larsen, enkemand og aftægtsmand, 89 og 9 maaneder, hos sønnen Niels Larsen i Ørelykkegaard. Født sammesteds. Søn af Lars Jørgensen
1880, 0802, 1402, Anders Andreas Rasmussen, 6, søn af gaardmand Claus Rasmussen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1880, 1702, 2402, Lars Jørgen Madsen, gift og gaardmand, 63, i Hjerup. Født sammested. Søn af Mads Nielsen
1880, 2104, 2804, Peder Rasmussen, gift, aftægtsmand og hjulmand, 62, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Søn af Rasmus Nielsen
1880, 1505, 2205, Frits Ferdinand Hansen, enkemand, almisselem og fhv. sadelmager, 70. Født i Odense
1880, 2505, 3105, Niels Jørgensen, gift og husmand, 36, i Nedermarken. Født i Bovense Sogn. Søn af Jørgen Jørgensen
1880, 2605, 3005, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Jensen, i Helleshule
1880, 2905, 0306, Johan Knudsen, gift og arbejdsmand, 58, i Hjerup Fattighus. Født i Emtekjær, Tanderup Sogn. Søn af Knud Bendixsen
1880, 0407, 1007, Jens Rasmussen (Bager), gift og fattiglem, 75, i Kjerte. Født i Skydebjerg
1880, 0808, 1208, Johan Frederik Jørgensen, gift og husmand, 53, i Hjerup. Født i Tanderup. Søn af Jørgen Jørgensen
1880, 3108, 0409, Jørgen Rasmussen, ½, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Fauerskov. Født sammesteds
1880, 1009, 1609, Anders Jensen Pedersen, gift og arbejdsmand, 23, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af indsidder Peder Johansen, i Kjerte
1880, 1309, 1709, Jens Nielsen, 1 dag, søn af boelsmand Niels Nielsen, i Ørsbjerg
1880, 2509, 0210, Hans Christiansen, 7½, søn af ugift Marie Dorthea Madsen, i Odense. Født i Ubberud Sogn
1880, 1610, 2210, Hans Hansen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardejer Hans søren Christian Hansen, i Fauerskov. Født sammesteds
1880, 2310, 2810, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Madsen, i Ørsbjerg
1880, 0811, 1411, Jørgen Jensen, 1½, søn af husmand Hans Jacob Jensen, i Nedermarken. Født sammesteds
1880, 0512, 1112, Jørgen Knudsen, 14 maaneder, søn af skovfoged Hans Knudsen, i Ørsbjerg Skov. Født sammesteds
1880, 2712, 02011881, Jens Hansen, 5, søn af fæstehusmand Mathias Hansen, i Kjerte. Født sammesteds
1881, 3001, 0502, Niels Hansen, 18 og 10 maaneder, søn af husmand Jørgen Hansen, i Ørsbjerg. Født 1862 sammesteds
1881, 1702, 2302, Jens Henning Christiansen, 5 og 9 maaneder, søn af smed Anders Christiansen, i Hjerup. Født sammesteds
1881, 2702, 0503, Niels Peter Hansen, 10, søn af husmand Peder Jørgen Hansen, paa Kjerte Mark. Født sammesteds
1881, 2303, 3103, Anders Gorm Pedersen, gift og gaardejer, 62, i Ørsbjerg. Født 1819 sammesteds. Søn af gaardmand Peder Rasmussen
1881, 0604, 1304, Jens Madsen, 25, i Fauerskov Bjerge. Født 1856 i Assens. Søn af husmand Mads Jørgensen
1881, 2104, 3004, Hans Christensen, 14, søn af husmand Niels Christensen, i Fauerskov - født i Gjelsted, , ,
1881, 2504, 0205, Rasmus Christensen, enkemand og fattiglem, 83, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1881, 2704, 0305, Ole Larsen, ungkarl, 66, havde ophold hos gaardmand Rasmus Hansen, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Olsen
1881, 2904, 0705, Søren Pedersen, gift, husmand og skrædder, 72 og 3 maaneder, ved Nyfæste. Født i Indslev
1881, 2605, 3105, Rasmus Hansen, gift og husmand, 38, i Fauerskov Bjerge. Født i Vissenbjerg Sogn. Søn af husmand Hans Nielsen
1881, 0306, 0806, Gustav Hansen, 6 uger, søn af kjøbmand Niels P. Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1881, 0406, 1006, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, hos sønnen Simon M. Andersen, i Kjerte. Født 1800 sammesteds. Søn af husmand Hans Pedersen
1881, 2207, 2707, Jørgen Clausen, enkemand, hjulmand og fattiglem, 73, i Ørsbjerg
1881, 0310, 0810, Hans Thorsen Rigsberg, ungkarl og kurvemager, 27, paa Kjerte Mark. Født i gammel Haderslev Sogn. Søn af boelsmand Thor Rigsberg
1881, 2012, 2812, Erik Eriksen, enkemand og fhv. husmand, 79 og 9 maaneder, ophold hos svigersønnen brøndgraver Jørgen Andersen, i Ørsbjerg Skov. Født 1801 i Sønderby. Søn af Erik Jacobsen
1882, 2302, 0103, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 19, hos gaardmand Christian Hansen, i Ørsbjerg. Født 1862 sammesteds. Søn af husmand Hans Hansen i Knold
1882, 0303, 1203, Hans Pedersen, enkemand, væver og aftægtsmand, 82, ophold hos sønnen Peder Hansen Føns, i Ørsbjerg. Født 1800 i Føns. Søn af Peder (Væver)
1882, 1603, 2203, Anders Jørgen Andersen, 5½ søn af husmand Hans Andersen, i Fauerskov. Født sammesteds
1882, 2705, 0206, Jens Christian Jensen, gift og husmand, 56, i Ørsbjerg. Født i Orte Sogn. Søn af Jens Marcussen
1882, 1809, 2309, Anders Madsen, gift og boelsmand, 57½, ved Kjerte Bro. Født i Tanderup. Søn af Mads Andersen, i Tanderup
1882, 1710, 2310, Thor Larsen, gift, skrædder og indsidder, 45½, i Aabro Fattighus. Født i Hjerup. Søn af husmand Lars Thorsen
1882, 1712, 2312, Hans Christian Rasmussen, 11 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen, i Fauerskov. Født sammesteds
1882, 2512, 02011883, Jeppe Hansen, enkemand og gaardmand, 85, i Fauerskov. Født i Sandager Sogn
1883, 0303, 1003, Rasmus Nielsen, enkemand og fattiglem, 73, hos sønnen husfæster Peder Rasmussen, i Fauerskov. Født i Breed. Søn af husfæster Peder Rasmussen
1883, 1503, 2403, Hans Carlsen Hansen, 7 og 3 maaneder, søn af gaardejer Christian Fr. Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1883, 1104, 1704, Christian Hansen, 14 dage, søn af ugift Caroline Kristoffersen, i Fauerskov Bjerge
1883, 1506, 2006, Knud Hansen, enkemand og boelsmand, 75, i Ørsbjerg. Født i Thurup. Husmand Hans Knudsen
1883, 0808, 1408, Rasmus Nielsen, gift og indsidder, 61, i Aabro Fattighus. Født her i sognet. Søn af Niels Rasmussen
1883, 0609, 1209, Rasmus Madsen, gift og fattiglem, 60½, paa Kjerte Mark. Født i Kværndrup. Søn af husmand Mads Rasmussen
1883, 1711, 2511, Dødfødt dreng, søn af husmand Johan Henrik Johansen, i Fauerskov
1883, 0412, 0912, Anders Marius Hansen, 3 uger, søn af husmand Søren Hansen, ved Kjerte Bro
1883, 0512, 1212, Søren Hansen, gift, husmand og murer, 72, i Nedermark. Født i Haarslev. Søn af Hans Hansen
1884, 1501, 2101, Hans Frederik Larsen, ungkarl, 20½, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Søn af husmand Lars Nielsen
1884, 2001, 2401, Lars Jørgen Hansen, gift og husmand, 39 og 4 maaneder, i Kjerte. Født i Fauerskov. Søn af smed Hans Simon Larsen
1884, 1003, 1703, Jørgen Jensen, gift og husmand, 64 og 9 maaneder, i Ørsbjerg Skov. Født i Sandager. Søn af gaardmand Jens Eriksen
1884, 1705, 2305, Peder Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 87½, i Ørsbjerg. Født i Ørslev
1884, 1006, 1506, Lars Andersen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Hjerup Mark. Født 1800 i Føns 1800. Søn af indsidder Anders Larsen
1884, 1406, 1906, Lars Olsen, ugift, 39, paa Favrskov Mark. Født 17.4.1845 i Gjelsted Sogn. Søn af husmand Ole Jakobsen
1884, 0307, 0907, Carl Nicolai Hansen, enkemand og fhv. sognepræst, 65½, i Kjerte. Født 1818. Søn af skovfoged Lars Hansen, i Rude Skov, Birkerød Sogn
1884, 0607, 1107, Jakob Hansen, gift og aftægtsmand, 69, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af husmand og væver Hans Hansen, i Tellerup
1884, 2107, 2607, Mads Peter Larsen, 5, søn af husmand Rasmus Larsen, paa Kjerte Mark
1884, 2507, 3107, Jørgen Pedersen, gift og husmand, 79½, i Hjerup. Søn af husmand Peder Knudsen fra Husby Sogn
1884, 1810, 2510, Hans Nielsen, gift og gaardmand, 55, i Hjerup. Søn af smed Niels Hansen
1884, 1810, 2410, Rasmus Andersen, gift og aftægtsmand, 84½, hos sønnen husmand Hans Andersen, i Favrskov. Søn af gaardmand Anders Andersen i Hjerup
1884, 0711, 1411, Anders Pedersen, gift og gaardmand, 63½, i Kjerte. Født i Ørslev. Søn af skolelærer Pedersen i Tanderup
1884, 2111, 2711, Mads Kristian Rasmussen, 17½, søn af møller Hans Peter Rasmussen, i Ørsbjerg. Født 28.6.1867 sammesteds
1884, 2311, 0112, Niels Jørgen Nielsen, 4 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Peter Nielsen, i Ørsbjerg
1884, 2612, 02011885, Hans Larsen, gift og husmand, 79 og 9 maaneder, i Hjerup. Søn af gaardmand Lars Pedersen i Hjeruplund
1885, 0803, 1403, Anders Jakobsen, gift og husmand, 65, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af husmand Jakob Jakobsen
1885, 2203, 2803, Anders Peter Andersen, 2, søn af arbejdsmand Jens Kristian Andersen, i Odense. Født i Odense
1885, 3004, 0505, Theodor Vilhelm Arthur Kristiansen, 3½, søn af skomager Rasmus Kristiansen, i Aabro. Født sammesteds
1885, 1605, 2105, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg
1885, 2905, 0406, Hans Andersen, gift og husmand, 51, i Favrskov. Født i Sandager Sogn. Søn af husmand Rasmus Andersen
1885, 0506, 1006, Hans Larsen, enkemand og husmand, 77, i Favrskov. Født 12.2.1808 i Hjerup. Søn af Lars Hansen
1885, 1306, 1906, Peder Jørgensen, gift og aftægtsmand, 79, hos sønnen gaardmand Lars Jørg. Pedersen, i Faverskov
1885, 1307, 1707, Hans Peter Jensen, ugift, 28, i Kjerte. Født her i sognet. Søn af afdøde husmand Jens Olsen
1885, 0708, 1008, Hans Jakob Hansen, 2 maaneder, søn af husmand Mads Hansen, i Ørsbjerg
1885, 1208, 1708, Hans Christian Nielsen, 9, søn af husmand Hans Peter Nielsen, i Ørsbjerg
1885, 1012, 1312, Udøbt dreng, søn af indsidder Peder Kristian Sørensen, i Knold
1886, 2904, 0205, Dødfødt søn, søn af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg
1886, 1505, 2205, Hans Rasmussen, gift og husmand, 65, i Ørsbjerg. Født i Kaslund, Barløse Sogn
1886, 2106, 2506, Anders Jørgen Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Peter Petersen, i Ørsbjerg. Født i Gjelsted
1886, 2708, 0109, Niels Jakob Nielsen, 4 maaneder, søn af ugift Ane Nielsen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1886, 2808, 0309, Hans Pedersen, gift og husmand, 69 og 9 maaneder, paa Faverskov Mark. Født i Ørsbjerg. Søn af gaardmand Peder Nielsen i Ørsbjerg
1886, 1612, 2212, Jørgen Hansen, ugift tjenestekarl, 34½, i Ørsbjerg. Født 25.3.1852 i Gummerup, Kjøng Sogn. Søn af ugift Ane Hansdatter
1887, 1002, 1802, Jens Eriksen, ugift, 76½, opholdt sig i Bremerholm. Født i Barløse Taarup. Søn af gaardfæster Erik Rasmussen, Barløse Taarup
1887, 1504, 2204, Erik Otto Nielsen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, i Ørsbjerg
1887, 0605, 1205, Hans Peter Rasmussen, gift og møller, 53½, i Ørsbjerg. Født 4.12.1833 i Skiftemose, Ullerslev Sogn. Søn af husmand og væver Rasmus Hansen i Skiftemose, Ullerslev Sogn
1887, 1205, 1805, Rasmus Hansen, gift og aftægtsmand, 85 og 9 maaneder, i Kjerte. Født i Sandager. Søn af gaardmand Hans Pedersen, i Sandager
1887, 2505, 0106, Jørgen Hannibalsen, ugift, 23 og 3 maaneder, i Faverskov Bjerge. Født 14.2.1864 i Skydebjerg 1864. Søn af husmand Niels Hannibalsen i Faverskov Bjerge
1887, 3105, 0506, Kristian Rasmussen,2 maaneder, søn af afdøde møller Hans Peter Rasmussen, i Ørsbjerg
1887, 1008, 1408, Jens Rudolf Karl Kristian Rasmussen, 6 uger, søn af ugift Bothilde Jensen, i Nedermark. Født sammesteds
1887, 1208, 1708, Niels Andersen, ugift og urmager, 57½, hos svogeren gaardmand Klavs Rasmussen, i Ørsbjerg. Født i Emtekjær. Søn af gaardmand Anders Nielsen i Emtekjær
1887, 1909, 2609, Mads Jørgensen, gift og arbejdsmand, 59, Faverskov. Født i Orte Sogn. Søn af arbejdsmand Jørgen Nielsen i Orte Sogn
1887, 2309, 2909, Mads Pedersen, ugift, 21 og 9 maaneder, i Hjerup. Født 20.12.1865 sammesteds. Søn af gaardmand Peder Madsen
1887, 2409, 2909, Lars Karstensen, enkemand og fattiglem, 81, under Kjerte Sogn. Født i Ørsbjerg. Husmand og træskomand Karsten Andersen i Ørsbjerg
1887, 1711, 2411, Jørgen Larsen, gift og husmand, 59½, i Hjerup. Født i Ørelykkegaard. Søn af gaardmand Lars Larsen i Ørelykkegaard
1887, 1711, 2511, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82½, i Faverskov. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Dinesen
1887, 1512, 2112, Peder Holbek Markussen, gift og husfæster, 69½, i Nedermarken. Født i Grønnemosehus, Rørup Sogn. Søn af boelsmand Markus Pedersen
1888, 0702, 1402, Jens Kristian Karlsen, 10½, søn af husmand Lars Johan Karlsen, i Kjerte. Født sammesteds
1888, 1602, 2402, Rasmus Hansen, gift og gaardejer, 36, i Ørsbjerg Højgaard. Født 16.11.1851. Søn af gaardmand Hans Jensen af Strærup Mark, Dreslette Sogn
1888, 0303, 1003, Kristoffer Larsen, ugift skrædder, 58, i Aabro Fattighuus. Født i Jarlebjerg. Søn af indsidder Lars Kristoffersen i Jarlebjerg
1888, 1103, 2003, Niels Pedersen, ugift møllersvend, 63, ophold hos gaardmand Jens Jørg. Andersen, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af indsidder Peder Nielsen i Kjerte
1888, 2303, 3103, Jakob Larsen, gift og husmand, 64½, i Kjerte. Født i Husby. Søn af husmand Lars Jakobsen i Husby
1888, 0104, 0704, Hans Peter Andersen, 1½, søn af gaardejer Knud Andersen, i Kjerte
1888, 0504, 1004, Rasmus Peter Kristensen, 9½, søn af Marie Katrine Andersen. Født i Kjerte
1888, 0704, 1404, Rasmus Jensen, enkemand, 91, i Kollerhus. Født i Strandby. Søn af gaardmand Jens Rasmussen i Ørsbjerg
1888, 0904, 1904, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 85 og 9 maaneder, i Faverskov Mølle. Født i Tanderup Sogn
1888, 0805, 1505, Rasmus Nielsen, ugift tjenestekarl, 23, stiffader indsidder Hans Jakob Hansen, i Familiehuset. Født i Vissenbjerg
1888, 1605, 2205, Hans Rasmussen, 1, søn af møller Peder Rasmussen, i Ørsbjerg
1888, 2405, 3005, Lars Mikkelsen, enkemand og aftægtsmand, 78½, hos svigersønnen Lars Nielsen, i Jarlebjerg. Søn af husmand Mikkel Hansen i Kræmmerledhuset, Gjelsted Sogn
1888, 2705, 0106, Johan Peder Hansen, 11 maaneder, søn af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1888, 2307, 2807, Jens Peter Andersen, 20 uger, søn af gaardmand Jens Jørgen Andersen, i Kjerte
1888, 3009, 0510, Peder Hansen, gift og aftægtsmand, 79, i Ørsbjerg Skov. Født i Jarlebjerg. Søn af husmand Hans Pedersen
1889, 0501, 1201, Lars Hansen Andersen, ugift gaardmand, 71 og 3 maaneder, i Faverskov. Født sammesteds. Søn af gaardmand Anders Larsen
1889, 0402, 1102, Jens Larsen, 16½, søn af gaardmand Hans Larsen, i Ørsbjerg
1889, 2604, 0205, Niels Rasmussen, 8 maaneder, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Faverskov. Født sammesteds
1889, 1707, 2107, Peder Marius Andreasen, 8 uger, søn af pige Ane Boline Pedersen, i Ørsbjerg
1889, 0808, 1208, Hans Larsen, enkemand, 82, i Ørsbjerg. Søn af husmand Lars Hansen i Ørsted
1889, 1508, 1808, Karl Viktor Rasmussen, 1½, søn af husmand Peder Rasmussen, i Faverskov. Født sammesteds
1889, 1809, 2209, Anders Jørgen Pedersen, 8 dage, søn af husmand Peder Pedersen, i Ørsbjerg
1889, 0910, 1610, Lars Kristian Larsen, ugift, 20, i Ørsbjerg. Søn af gaardmand Hans Larsen
1889, 0312, 1012, Erik Eriksen, 9 maaneder, søn af møller Niels Peter Eriksen, i Ørsbjerg Mølle. Født sammesteds
1889, 2112, 2812, Jens Nielsen, enkemand og husmand, 76, i Rodeled. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Hansen i Rodeled
1889, 2712, 02011890, Niels Kristian Henriksen, 17, søn af husmand Hans Henriksen, i Nyfæstehus
1890, 0501, 1101, Holmberg Peter Bursø Nissen, søn af ugift Vilhelmine Holmberg. Født i Middelfart. I pleje hos pensionist P. N. Wiile i Faverskov
1890, 2003, 2703, Anders Nielsen, enkemand, aftægtsmand, 76, hos sønnen gaardmand Niels Andersen, i Ørsbjerg. Født i Haare
1890, 2103, 2903, Rasmus Jensen Larsen, 6 og 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Larsen, paa Kjerte Mark. Født sammesteds
1890, 2103, 2803, Hans Povl Marius Povlsen, 2½, søn af murer Hans Povlsen, i Ørsbjerg Kohavebakke. Født sammesteds
1890, 0605, 1005, Johannes Andreasen, gift, indsidder og arbejdsmand, 56½, i Familiehuset. Født i Gjelsted Sogn
1890, 0206, 0906, Lars Pedersen, enkemand, 70½, hos husmand Hans Jørgen Jørgensen, i Faverskov Bjerge. Født i Ubberud Sogn. Søn af boelsmand Peder Andersen
1890, 0806, 1306, Niels Rasmussen, 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Faverskov
1890, 2806, 0207, Hans Jørgen Nielsen, 9 og 9 maaneder, søn af ugift Kirsten Hansen, i Kjerte. Født i Thurup Sogn
1890, 0307, 0907, Lars Kristoffersen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Ørslev Skov. Søn af husmand Kristoffer Larsen i Ørsbjerg Skov
1890, 2107, 2607, Anders Andreas Rasmussen, 9, søn af gaardmand Klavs Rasmussen, i Ørsbjerg
1890, 0508, 1108, Lars Jørgen Larsen, gift og gaardmand, 69 og 9 maaneder, i Kolleshus. Søn af gaardmand Lars Larsen i Ørelykkegaard
1890, 1108, 1608, Niels Larsen, gift og gaardmand, 66 og 8 maaneder, i Ørelykkegaard. Søn af gaardmand Lars Larsen i Ørelykkegaard (Hedegaard)
1890, 1708, 2208, Hans Jørgensen, gift og husmand, i Nyfæstelund
1890, 1509, 1909, Jakob Jørgensen, sadelmagerlærling, 19, i Assens. Født 2.12.1870 i Skydebjerg. Søn af husmand Niels Jørgensen i Knold
1890, 2609, 3009, Lars Marius Larsen, 3 uger, søn af ungkarl Lars Peter Larsen og ugift Ane Kirstine Madsen. Født i Faverskov
1890, 0210, 0910, Niels Kristian Andersen, gift og husmand, 67, i Nedermarken. Søn af husmand Anders Kristensen i Nørre Broby
1890, 0611, 1211, Hans Simon Hansen, 7½, søn af ugift Maren Kirstine Hansen, i Barløse. Født i Hjerup
1890, 1312, 1912, Markus Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 83 og 9 maaneder, i Kjerte. Født i Kindstrup
1891, 1004, 1704, Niels Hansen, gift og partikullier, 74½, i Kjerte. Født sammesteds. Søn af husmand og væver Hans Jørgensen
1891, 1104, 1804, Mikkel Kristensen, gift og gaardfæster, 54, i Hjerup. Søn af boelsmand Kristen Mikkelsen i Barløse Sogn
1891, 2106, 2606, Peder Kristiansen, gift og arbejdsmand, 45, i Fattighuset ved Aabro. Søn af husmand Kristian Pedersen i Skydebjerg
1891, 1507, 2107, Klavs Mathiesen, gift og aftægtsmand, 61½, i Faverskov Bjerge. Født i Husby Sogn
1891, 2611, 0412, Jakob Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Ørsbjerg. Søn af indsidder Niels Nielsen i Hjerup
1891, 1912, 2812, Peder Jørgensen, gift og gaardmand, 43, i Kjerte. Søn af gaardmand Jørgen Pedersen
1891, 2312, 3012, Peder Nielsen, gift og husfæster, 48, paa Kjerte Mark. Født i Brenderup Sogn
1891, 3112, 06011892, Rasmus Jørgen Georg Poulsen, 2½, søn af husmand og murer Hans Poulsen, i Kohavebakke
1892, 0501, 1301, Hans Larsen, gift og gaardfæster, 65, i Ørsbjerg. Født 1826. Søn af gaardmand Lars Kristensen, i Ejby
1892, 0801, 1601, Hans Madsen, gift og husmand, 62, i Hjerup. Søn af husmand Mads Hansen
1892, 1401, 2101, Hans Peder Pedersen, 10 maaneder, søn af tjenestekarl Jens Pedersen og ugift Kirsten Jensen. Født i Ørsbjerg Hestehave
1892, 1601, 2201, Jens Andersen, enkemand og husejer, 75, i Ørsbjerg Knold. Søn af husmand Anders Jensen, i Rørup Sogn
1892, 1801, 2401, Povl Kristian Larsen, 8 maaneder, søn af husmand Jens Jørgen Larsen, i Ørsbjerg
1879, 0502, 1202, Samueline Pedersdatter, 65, i Fauerskov. Født i Hjerup. Datter af gaardmand P. Rasmussen. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 0704, 1204, Maren Hansdatter, 81, i Kjerte. Datter af indsidder Hans Madsen, i Søndersø Sogn. Skomager Marius Jørgensen
1879, 1104, 1704, Ane Katrine Rasmussen, 45, i Ørsbjerg. Datter af Rasmus Nielsen, i Vissenbjerg. Husmand Jens Hansen
1879, 2704, 3004, Ane Katrine Kirstine Henriksen, 7, datter af husmand Jacob Henriksen, i Nedermarken. Født sammesteds
1879, 1905, 2505, Ane Johanne Jensen, 1½, datter af husmand og skrædder Hans Chr. Jensen, af Kjerte Bro
1879, 2205, 2805, Rasmine Rasmussen, 13, datter af husmand Hans Rasmussen, i Nedermarken. Født sammesteds
1879, 1207, 1707, Ane Rasmussen, ugift fruentimmer, 42, hos stedfaderen husmand Jørgen Jørgensen, i Jarlebjerg. Født 1837 i Hjerup. Datter af Kirsten Rasmussen
1879, 2007, 2607, Ane Katrine Knudsdatter, enke, 92, nød aftægt hos svigersønnen hjulmand Jens Jørgensen, i Billeskov Skov. Født 1787 i Hjerup. Datter af gaardmand Knud Jensen. 1. Husmand Hans Christiansen i Billeskov Skov
1879, 2310, 3010, Dorthea Jørgensdatter, enke, 61, i Ørsbjerg. Født i Gjelsted Taarup. Datter af gaardmand Jørgen Pedersen. Gaardmand Anders Madsen
1879, 1512, 3012, Kirsten Hansdatter, enke, 76½, i Ørsbjerg Skov. Født i sognet. Datter af Hans Pedersen. Skovfoged Lars Hansen
1880, 1502, 2102, Kirsten Pedersen, 9 maaneder, datter af gaardejer Hans Pedersen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1880, 2703, 0404, Ane Marie Andreasen, 5½, datter af indsidder Andreasen, i Familiehuset i Nedermarken
1880, 0404, 1004, Ane Marie Andersdatter, enke og aftægtskone, 86, hos J. Chr. Jensen. Født i Orte. Gaardmand L. Nielsen
1880, 1204, 1904, Ane Marie Jensdatter, enke og almisselem, 79½, hos svigersønnen murer N. Andersen, i Ørsbjerg Skov. Født i Ørsbjerg. H. Jeppesen
1880, 3105, 0606, Karen Margrethe Petrine Pedersen, 7 og 4 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Pedersen, i Ørsbjerg Kohavebanke. Født i Kjerte
1880, 1506, 2106, Jensine Dorthea Hansen, 54, i Kjerte. Datter af proprietær Lange, til Østedgaard ved Fredericia
1880, 1606, 2206, Ane Katrine Pedersdatter, 64, i Ørsbjerg Skov. Født i Hjerup. Peder Jørgensen. Aftægtsmand L. Christoffersen
1880, 0407, 0907, Else Nielsdatter, enke og fattiglem, 70, i Kjerte. Husmand Anders Hansen, i Ørsbjerg
1880, 0408, 1008, Laurine Marie Birgitte Hansen, sypige, 29, i Kjerte. Født sammesteds. Husmand Hans Pedersen
1880, 1108, 1708, Maren Kirstine Nielsen, 11, datter af husmand Hans Nielsen, paa Ørsbjerg Mark. Født sammesteds
1880, 0110, 0710, Anna Henrikka Sophie Larsen, 3 og 9 maaneder, datter af murer Jørgen Larsen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1880, 0310, 0910, Maren Katrine Hansen, 8, datter af gaardejer Hans Søren Chr. Hansen, i Fauerskov. Født sammesteds
1880, 1510, 2010, Ane Marie Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Laurine Larsen, i Jarlebjerg. Født sammesteds
1880, 0411, 1011, Gjertrud Larsdatter, enke, 71½, i Hjerup. Født sammesteds. Datter af Lars Rasmussen. Gaardmand Hans Jørgen Larsen
1880, 1411, 2011, Katrine Larsen, 2½, datter af gaardmand Hans Larsen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1880, 1911, 2611, Karen Kirstine Madsen, 45, i Ørsbjerg. Født her i sognet. Datter af Mads Pedersen. Møller Hans Peter Rasmussen
1880, 1911, 2511, Ane Marie Pedersen, 5, datter af indsidder Lars Pedersen, i Ørsbjerg
1880, 0712, 1112, Nielsine Knudsen, 2 og 9 maaneder, datter af skovfoged Hans Knudsen, i Ørsbjerg Skov. Født sammesteds
1881, 0202, 0902, Maren Christiansen, 8, datter af smed Anders Christiansen, i Hjerup. Født sammesteds
1881, 1202, 1902, Grethe Marie Christensen, 44½, Rødeled. Født i Gjelsted Sogn. Datter af gaardmand Christen Jørgensen. Husmand Lars Jensen
1881, 0303, 1003, Gjertrud Kirstine Hansdatter, 84 og 3 maaneder, i Hjerupgyde. Født her i sognet. Datter husmand Hans Rasmussen. Aftægtsmand Lars Andersen
1881, 2803, 0504, Kirsten Stensdatter, 79, paa Fauerskov Mark. Født i Lunge Gjelsted Sogn. Datter af husmand Sten. Aftægtsmand Anders Larsen
1881, 0404, 1104, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 90, ophold hos svigersønnen Jens Andersen, i Knold. Født i Nedermarken. Datter af Hans Nielsen. Husmand Jørgen Jacobsen
1881, 0205, 0805, Ane Johanne Clemine Hansen, 12 uger, datter af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1881, 1906, 2406, Ane Hansdatter, enke, 85 og 9 maaneder, paa Kjerte Mark. Født i Føns Sogn. Datter af husmand Hans Hansen. Husmand Rasmus Hannibalsen
1881, 0907, 1207, Birthe Marie Hansen, enke og almisselem, 59, i Kjerte. Født i Ørsbjerg Skov. Datter af Hans Jeppesen. Husfæster Johan Nielsen
1881, 1307, 1707, Ane Mette Marie Larsen, 8 dage, datter af husmand Jørgen Larsen, i Hjerup. Født sammesteds
1881, 1011, 1611, Karen Marie Larsdatter, 76, i Ørsbjerg. Født i Skydebjerg. Sadelmager Arendt
1881, 1911, 2611, Kirsten Larsdatter, 74, i Rødeled. Født i Tanderup Sogn. Datter af gaardmand Lars Thomsen. Husmand Jens Nielsen
1881, 0112, 0912, Karen Margrethe Hansen, 35½, i Kjerte. Født sammesteds. Datter af afdøde husmand Hans Pedersen
1881, 0512, 1012, Hansine Kirstine Rasmussen, 6, datter af mølleejer Hans P. Rasmussen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1882, 1402, 2102, Buld Marie Johansdatter, enke, 92, havde ophold hos svigerdatteren Johan Fr. Jørgensens enke, i Hjerup. Født 1790 i Husby Sogn. Datter af Johan Frederiksen. Husmand Jørgen Jørgensen, i Haare
1882, 1103, 1803, Else Kirstine Hansdatter, ugift, 72, i Hjerup Fattighus. Født i Turup Sogn. Husmand Hans Larsen
1882, 0504, 1004, Ane Johanne Hansen, 11 dage, datter af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1882, 1504, 2404, Amalie Dorthea Hansen, ugift, 56½, bestyrede huset for broderen sognepræsten, i Kjerte. Født i Birkerød Sogn. Kgl. skovfoged L. Hansen (Birkerød Sogn)
1882, 2704, 0305, Ane Pedersdatter, enke og aftægtskone, 76, hos sønnen husmand Peder Jørgen Hansen, paa Kjerte Mark. Født i Tanderup Sogn. Peder Jørgensen
1882, 1607, 2207, Marie Katrine Jensdatter, enke og aftægtskone, 81, hos sønnen gaardmand Villum Larsen, i Ørsbjerg. Født i Tuerup Sogn. Gaardmand Jens Hansen, i Blangstrup
1882, 2007, 2507, Maren Hansdatter, 91½, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Gaardmand Hans Knudsen. Husmand Knud Hansen
1882, 3107, 0508, Ane Katrine Frederiksen, 52, i Ørsbjerg. Født i Fjellerup. Datter Karen Nielsdatter. Husmand Jørgen Hansen
1882, 2510, 0111, Ane Nielsdatter, enke, 76, opholdt sig hos sønnen skovfoged H. Knudsen, Ørsbjerg Skov. Født i Husby. Datter af gaardmand Niels Rasmussen. Aftægtsmand Knud Nielsen, Sønder Aaby
1882, 1712, 2312, Maren Sofie Lund, 9 og 9 maaneder, datter af gaardejer Hans Adolf Lund, i Ørsbjerg. Født i Ørsted
1883, 0902, 1602, Anna Mathilde Katrine Madsen, 3 og 10 maaneder, datter af H. J. Madsens datter, i Kjerte. Født 1879 sammesteds
1883, 2802, 0603, Anna Nielsine Jørgine Knudsen, 1½, datter af skovfoged Hans Knudsen, i Ørsbjerg Skov. Født 1881 sammesteds
1883, 0503, 1003, Juliane Hansen, 12 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Jacob Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1883, 0603, 1303, Johanne Margrethe Jensen, 54½, i Knold. Født her. Datter af husmand Jens Jacob ? Skrædder Anders Larsen
1883, 1203, 1803, Christine Vilhelmine Frederikke Pedersen, 1½, datter af ugift Ane Marie Larsen, i Fauerskov. Født sammesteds
1883, 2603, 3003, Sofie Hansen, 9 maaneder, datter af kjøbmand Niels Peter Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1883, 1404, 2104, Anna Johanne Hansen, 1, datter gaardfæster af Peder Hansen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1883, 2705, 0106, Marie Andersen, 7 uger, datter af gaardfæster Jens Jørgen Andersen, paa Kjerte Mark. Født sammesteds
1883, 2706, 0207, Ane Kirstine Knudsen, 11, datter skovfoged Hans Knudsen, af Ørsbjerg Skov. Født sammesteds
1883, 3006, 0407, Dødfødt pige, datter af hjulmand Peder Jørgensen, i Ørsbjerg Kohave
1883, 3009, 0610, Katrine Jeppesdatter, 72½, i Hjerup. Født i Tanderup Sogn. Datter af gaardmand Jeppe Hansen. Husfæster Niels Peter Mogensen
1883, 2411, 2811, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Hansen, i Ørsbjerg
1883, 1912, 2712, Christiane Nielsdatter, 71½, i Fauerskov. Født i Tanderup Sogn. Datter af boelsmand Niels Andersen, Smed Hans Simon Larsen
1884, 0601, 1301, Marie Andersen, 11 dage, datter af indsidder Lars Christian Andersen, i Nyfæstehus
1884, 3105, 0606, Dorthea Hansen, 59, af Ørsbjerg Højgaard. Født i Jordløse Sogn. Datter af fisker Hans Rasmussen. Husmand Jens Hansen
1884, 2006, 2606, Anne Jensine Rasmussen, 1½, datter af husmand Hans Kristian Rasmussen, i Ørsbjerg
1884, 0507, 1007, Maren Petra Henriksen, 1, datter af husmand Hans Henriksen, i Nyfæstehus
1884, 0411, 1111, Karen Kirstine Mogensen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Christian Mogensen, paa Ørsbjerg Mark
1884, 2311, 2811, Maren Nielsdatter, enke og fattiglem, 85½, hos svigersønnen husmand Peder Jensen, i Ørsbjerg Hestehave. Født i Rødeled. Datter af husmand Niels Hansen, i Rødeled. Husmand Jens Frederiksen
1885, 0102, 0702, Karen Hansdatter, enke, 78, hos sønnen husmand Hans Andersen, i Favrskov. Datter af husmand Hans Povelsen, i Spillehuse i Sandager Sogn. Aftægtsmand Rasmus Andersen
1885, 0102, 0712, Ane Larsdatter, enke, 80, hos sønnen Hans Peter Hansen, i Jarlebjerg. Født i Melby, Kjærum Sogn. Datter af gaardmand Lars Jørgensen. Gaardmand Hans Pedersen, i Ørsbjerg
1885, 1302, 1902, Maren Madsdatter, enke, 93 og 9 maaneder, hos sønnen Hans Peter Hansen, i Favrskov. Datter af gaardmand Mads …, i Emtekjær. Husmand Hans Carsten Hansen
1885, 0103, 0703, Ane Kirstine Hansen, 11 og 4 maaneder, datter af gaardmand Hans Søren Kr. Hansen, i Favrskov. Født sammesteds
1885, 1603, 2103, Henrikke Sofie Jørgensen, enke og fattiglem, 69, i Ørsbjerg. Født i Føns. Smed Johan Henriksen
1885, 2203, 3003, Ane Jørgensdatter, 48, i Hjerupgyde. Født sammesteds. Datter af husmand Jørgen Madsen. Husmand Jørgen Nielsen Jørgensen
1885, 2504, 0205, Thora Johanne Katrine Jørgensen, 12½, datter af husmand Niels Jørgensen, i Ørsbjerg Knold. Født paa Ladegaard Mark, i Orte Sogn
1885, 0305, 0905, Ane Katrine Hansdatter, enke, 62½, i Kjerte. Født her i sognet. Datter af smed Hans Rasmussen, i Ørsbjerg. Husmand Jens Olsen
1885, 0905, 1605, Ellen Katrine Jørgensen, 47 og 4 maaneder, paa Faverskov Mark. Født i Skydebjerg. Datter af husmand Jørgen Andersen, i Skydebjerg. Husmand Niels Hannibalsen
1885, 0106, 0606, Dorthea Eriksdatter, 57, i Ørsbjerg Skov. Datter af gaardmand Erik Eriksen, i Sønderby. Brøndgraver Jørgen Andersen
1885, 1207, 1607, Karen Kirstine Bondosen, 33, i Ørsbjerg Kro. Født sammesteds. Datter af kroejer Bondo Jørgensen. Kjøbmand Niels Peter Hansen
1885, 2308, 2808, Olivia Charlotte Lund, 4 uger, datter af ugift Augusta Larsen (fra Sverrige), i Faverskov Bjerge. Født sammesteds
1885, 0912, 1612, Karen Pedersdatter, enke, 73 og 9 maaneder, i Helleshuse. Født i Ørsbjerg. Datter af gaardmand Peder Larsen, i Ørsbjerg. Boelsmand Jens Nielsen
1886, 1302, 2002, Maren Hansdatter, enke, 73 og 9 maaneder, i Kjerte. Arbejdsmand Jens Rasmussen (Bager)
1886, 0205, 0705, Mette Nielsdatter, enke, 78½, ophold hos svigersønnen snedker Ludvig Frederiksen, i Kjerte. Datter af husmand Niels Madsen, i Bred. Husmand Jakob Hansen (Væver)
1886, 1507, 2107, Ane Jensdatter, enke, 85 og 3 maaneder, i Hjerup. Født i Ørsbjerg. Datter af gaardmand Jens Mikkelsen, i Ørsbjerg. Gaardmand Mads Knudsen
1886, 2007, 2407, Mette Margrethe Jeppesdatter, enke, 76 og 3 maaneder, i Faverskov. Født i Aahøjrup, Brenderup Sogn. Datter af gaardmand Jeppe Rasmussen, i Aahøjrup, Brenderup Sogn. Gaardfæster Hans Hansen, Fønsskovs Ellegaard
1886, 0308, 0908, Agnete Hansen, 34 og 9 maaneder, i Hjerup Gyde. Født i Haare. Datter af gaardmand Hans Nielsen, i Haare. Husmand og væver Jørgen Pedersen
1886, 1408, 2008, Karen Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, hos gaardmand Hans Larsen, i Ørsbjerg. Datter af boelsmand Hans Hansen, paa Ejby Mark (Middelfart). Gaardmand Jens Hansen
1886, 2908, 0409, Karen Nielsdatter, enke, 84 og 9 maaneder, i Kjerte. Født sammesteds. Datter af gaardmand Niels Simonsen, i Kjerte. Gaardmand Anders Jensen
1887, 2702, 0703, Karen Nielsen, ugift, 21 og 9 maaneder, i Lindebjerg. Husmand Rasmus Nielsen
1887, 0904, 1504, Hansine Larsen, ugift, 20½, opholdt sig hos husmand Niels Christian Hansen, i Stenholm. Født i Kjerte Sogn. Datter af ugift Karen Kirstine Pedersen (senere gift med husmand Hans Henriksen), i Nyfæstehus
1887, 2204, 2904, Gjertrud Pedersdatter, enke, 84 og 9 maaneder, i Hjerup. Datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Hjerup. Gaardmand Mads Jørgensen
1887, 1405, 1905, Jørgine Kamilla Rasmussen, 2 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Faverskov
1887, 1306, 1806, Ane Nielsdatter, ugift fattiglem, 84, i Hjerup Fattighus. Født i Ørsbjerg
1887, 0608, 1008, Ane Katrine Sørensen, ugift fattiglem, 29½, ophold hos Peder Hansen, i Knold. Datter af boelsmand Søren Pedersen, i Jarlebjerg
1887, 0211, 1111, Maren Nielsdatter, enke, 90 og 3 maaneder, i Nedermarken. Datter af boelsmand Niels Hansen, i Kronborg. Husmand Lars Kristiansen
1888, 2401, 3001, Ane Marie Hansdatter, 75½, i Nedermarken. Født i Gjelsted Taarup. Datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Gjelsted Taarup. Husmand Niels Kristensen
1888, 2105, 2505, Ane Marie Pedersen, 36, i Nedermarken. Født i Espe. Datter af gaardmand Peder Frederiksen, af Sandholdts Lyndelse. Husmand Hans Madsen
1888, 2705, 3105, Gertha Kristine Marentine Madsen, 7 og 9 maaneder, datter af husmand og tømrer Hans Madsen, i Nedermarken
1888, 2705, 0106, Karen Marie Andersen, 7 maaneder, datter af ugift Mette Katrine Andersen, i Ørsbjerg. Født sammesteds. I pleje hos husmand Mads Pedersen, i Ørsbjerg
1888, 0511, 1211, Mette Andersdatter, enke, 81, i Faverskov. Datter af husmand Anders Gormsen, i Ørsbjerg. Gaardmand Peder Jørgensen
1888, 0511, 1011, Magdalene Katrine Hansen, 5 maaneder, datter af husmand Peder Jørgen Hansen, paa Kjerte Mark
1888, 1012, 1512, Ane Marie Michelsen, enke, 63 og 9 maaneder, i Hjerup. Datter af husmand og tjener Augustinus Michelsen, paa Billeskov. Husmand Johan Frederik Jørgensen
1889, 1001, 1501, Karen Marie Mathiasdatter, aftægtskone, 84, i Ørsbjerg. Datter af Indsidder Mathias Winxel. Hans Larsen
1889, 1901, 2501, Kirsten Larsdatter, enke, 73½, i Hjerup. Datter af husmand Lars Hansen, i Hjerup. Husmand Hans Larsen
1889, 2502, 0403, Maren Kirstine Larsen, 14½, datter af gaardmand Hans Larsen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1889, 2602, 0303, Maren Povline Larsen, 1 uge, datter af husmand Jens Jørgen Larsen, i Ørsbjerg. Født sammesteds
1889, 0703, 1503, Maren Pedersen, 25, i Ørsbjerg Hestehave. Født her i sognet. Datter af husmand Peder Jensen
1889, 1104, 1604, Ane Larsen, 36, i Ørsbjerg. Møller Niels Peter Eriksen
1889, 1204, 1604, Karen Eriksen, 6 uger, datter af møller Niels Peter Eriksen, i Ørsbjerg
1889, 1304, 2004, Maren Hansdatter, enke, 91½, i Hjerup. Datter af smed Hans Eriksen i Hjerup. Smed Niels Hansen
1889, 2404, 3004, Petrea Kirstine Jørgensen, ½, datter af husmand Jens Kristian Jørgensen, i Nyfæstehus
1889, 2105, 2705, Karen Marie Larsdatter, enke, 76, i Ørsbjerg Skov. Aftægtsmand Peder Hansen
1889, 0307, 0907, Kirstine Marie Bondesen, ugift, 29, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Værtshusholder Bondo Jørgensen
1889, 1707, 2207, Maren Kristensdatter, enke, 84, ophold hos sønnen væver Kristen Mortensen, i Knold. Væver Morten Sandersen, i Aborre
1889, 1907, 2407, Ane Elisabeth Nielsdatter, 82½, i Ørsbjerg. Født i Barløse. Smed Mads Kristoffersen
1889, 2808, 0209, Mariane Povline Nielsdatter, enke, 72, i Kjerte. Datter af husmand Niels Andersen i Kjerte. Indsidder Peder Johansen
1889, 2908, 0509, Gjertrud Nielsen, 39 og 3 maaneder, i Ørsbjerg. Født i Skydebjerg. Datter af husmand Niels Kristiansen i Skydebjerg. Husmand og tømrer Jens Kristian Karlsen
1889, 2609, 0110, Kirsten Rasmussen, 75, i Jarlebjerg. Født i Hjerup. Datter af husmand Rasmus Hansen i Hjerup. Husmand Jørgen Jørgensen
1889, 2910, 0511, Ane Jakobsdatter, 65, i Hjerup. Født i Emtekjær. Datter af husmand Jakob Henriksen i Emtekjær. Husmand Hans Pedersen
1889, 1511, 2211, Anna Andrea Jensen, 1½ maaned, datter af ugift Karen Andersen, i Kjerte. Født sammesteds
1889, 2311, 2911, Maren Jørgensen, 25 og 9 maaneder, i Nedermarken. Født sammesteds. Indsidder Jørgen Larsen
1889, 1911, 2411, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Johanne Nielsen, i Hjerup
1890, 1401, 2001, Gjertrud Marie Nielsdatter, enke, 69, i Ørsbjerg. Født sammesteds. Datter af husmand Niels Larsen i Ørsbjerg. Husmand Peder Rasmussen
1890, 2101, 2801, Ane Dorthea Jensdatter, enke, 75 og 9 maaneder, (Stormose) Brylle Sogn. Født i Radby, Ubberud Sogn. Datter af gaardmand Jens Kristensen i Radby, Ubberud Sogn, Husmand Jørgen Karlsen
1890, 0404, 1004, Maren Andersen, ugift, 23, i Kjerte. Datter af husmand Hans Andersen
1890, 0704, 1304, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, i Faverskov
1890, 2105, 2705, Maren Larsdatter, enke, 71, i Ørsbjerg. Født i Lunge, Gjelsted Sogn. Husmand Hans Larsen
1890, 0206, 0906, Karen Johanne Hansen, ugift, 20 og 9 maaneder, i Ørsbjerg. Snedker Jørgen Hansen
1890, 2206, 2706, Abelone Madsdatter, enke, 79, i Kjerte. Født i Gjelsted Sogn. Husmand Peder Andersen
1890, 3006, 0507, Anne Johanne Frederikke Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Mathias Hansen, i Kjerte
1890, 1309, 1909, Lavrine Karen Marie Pedersen, 11, datter af husmand Mads Pedersen, i Ørsbjerg
1891, 0801, 1201, Kirsten Olsdatter, ugift, 75, i Mølleknappe. Født sammesteds. Datter af gaardmand Ole Kristensen
1891, 1101, 1601, Anne Andersdatter, 61, i Ørslev Skov, i Sandager. Datter af gaardmand Anders Hansen. Husmand Kristoffer Larsen
1891, 1701, 2301, Ane Margrethe Jørgensdatter, enke, 75 og 9 maaneder, i Hjerup. Husmand Hans Simonsen
1891, 1801, 2301, Katrine Marie Hansen, 55, i Ørsbjerg. Født i Husby. Datter af husmand Hans Nielsen, i Husby. Skrædder Mads Rasmussen
1891, 1701, 2301, Hansine Kristiane Larsen, 5, datter af husmand Jakob Larsen, i Kjerte
1891, 0302, 0802, Ane Johanne Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af bødker Ole Larsen, i Fauerskov Bjerge
1891, 1202, 1702, Dødfødt pige, datter af ugift Nielsine Nielsen, i Faverskov Bjerge
1891, 1402, 1902, Karen Kirstine Larsen, 13, datter af husmand Jakob Larsen, i Kjerte
1891, 0205, 0805, Karen Kristensdatter, aftægtskone, 71½, i Hjerup. Født 10.12.1819 i Gamtofte Sogn. Aftægtsmand Niels Pedersen
1891, 0106, 0606, Ane Marie Pedersdatter, enke, 86½, i Nedermark. Datter af gaardejer Niels Pedersen i Ejby. Husmand Markus Johansen
1891, 1010, 1710, Ane Katrine Nielsen, ugift, 23, i Hjerup. Datter af Mette Kirstine Madsen (gift med husmand Frederik Rasmussen, i Hjerup)
1891, 0111, 0611, Anna Jørgine Andersen, 8 uger, datter af husmand Niels Andersen, i Hjerup
1891, 1612, 2012, Johanne Marie Andreasen, 3 maaneder, datter af ugift Karen Andreasen, i Kjerte
1891, 2012, 2412, Maren Elisabeth Andersen, ½, datter af ugift Karen Dorthea Henriksen, af Vejle pr. Odense. Født sammesteds. Hos saddelmager Peder Andersen, i Ørsbjerg
1891, 2412, 2912, Karen Marie Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Niels Andersen, i Hjerup
1891, 2712, 02011892, Ane Katrine Rasmusdatter, enke, 65, Kolleshus. Datter af gaardmand Rasmus Jensen i Ørsbjerg. Gaardmand Lars Jørgen Larsen
1892, 0601, 1401, Ane Margrethe Eriksdatter, enke, 78, i Bremerholm. Født 11.7.1813 i Barløse Taarup. Datter af gaardfæster Erik Rasmussen i Barløse Taarup. Boelsmand Jeppe Hansen
1892, 1401, 2201, Dorthea Jørgensdatter, 71, i Knold. Født 29.8.1920 sammesteds. Datter af husmand Jørgen Jakobsen i Knold. Husmand Jens Andersen