Assens, 1837-1862, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1837-1862, Assens sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 1608, 1808, Niels Milling, muurmester, 26, i Assens. Født i Bjerne, Horne Sogn
1837, 1608, 1908, Mathias Hansen Arndt, skibstømmermand, 73, i Assens. Født i Apenrade
1837, 1209, 1509, Peder Hansen, 2½, søn af indsidder Hans Jeppesen, af Baagøe
1837, 2309, 2709, Niels Rasmussen, dagleier, 65, i Assens. Født i Rørup Sogn
1837, 0910, 1310, Johan Jørgen Gormsen, snedkermester, 36½, i Assens. Født i Nellemose, Haarbye Sogn
1837, 1710, 2110, Hans Nielsen Østerbye, feldberedermester, 70, i Assens
1837, 2010, 2510, Hans Henrich Jeppesen, 9 og 9 maaneder, søn af madam og gjordemoder Jeppesen. Født i Assens
1837, 1411, 1711, Erich Nicolai Wolder, vævemester, 68½, i Assens
1837, 1411, 2011, Jørgen Jørgensen, rebslagermester, 78½, i Assens
1837, 2811, 0212, Niels Andersen, 14 dage, søn af dagleier Anders Andreasen, i Møllerhuse
1837, 2412, 2812, Jens Nielsen, 1 dag, søn af Anne Catrine Nielsen, i Assens
1837, 2412, 3012, Christian Frederichsen, 12 og 9 maaneder. Født i Holevad Sogn. I pleie hos matros Peder Hansen Rud, i Assens
1837, 2612, 3012, Jørgen Hansen Busch, skomagermester 41½, i Assens
1838, 1401, 1801, Anders Nielsen, 8 dage, søn af snedkermester Hans Nielsen, i Assens
1838, 2501, 3001, Lars Christensen Feldborg, 17, søn af dagleier Christen Feldborg, i Assens
1838, 2601, 0202, Lars Hansen Koelbjerg, dagleier, 68, i Assens. Født i Koelbjerg, Wissenbjerg Sogn
1838, 2703, 3003, Jeppe Jensen, ugift aftægtshuusmand, 84, hos Lars Andersen huusmand, paa Baagøe
1838, 1804, 2504, Peder Pedersen, vognmand og avlsmand, 96, i Assens. Født i Taule Sogn, Jylland
1838, 2704, 0305, Lars Peter Busch, 1 og 9 maaneder, søn af skomagermester Jens Busch, i Assens. Født i Assens
1838, 0505, 1005, Jens Christian Gundorph, cancelleiraad, bye- og herredsfoged, 55, i Assens
1838, 1105, 1805, Rasmus Magnus Dreyer, kjøbmand, 63, i Assens. Født i Randers
1838, 1305, 1705, Peder Pedersen, søemand, 62, i Assens
1838, 1106, 1506, Niels Christian Hansen, 9 dage, søn af dagleier Hans Pedersen, i Assens
1838, 2106, 2706, Knud Hansen Bjørnsen, dagleier, 64, i Assens. Født i Brenderup Sogn
1838, 1307, 1607, Jørgen Hansen Tillebech, i lære, 18, hos bødkermester Doth, i Assens
1838, 0208, 0608, Mads Hansen, forhen told- og consumptionsbetjent, 70, i Assens. Født i Lundager Gamtofte
1838, 0708, 1108, Jørgen Fentz, bagermester og fhv. eligeret borger, 71, i Assens
1838, 1008, 1408, Rasmus Jensen Bech, tømmermester, 64, i Assens. Født i Kjøng Sogn
1838, 0908, 1508, Lauritz Lund, skipper og vertshuusholder, 47, i Assens. Født paa Ærøe
1838, 1808, 2408, Eduard Ernst, snedkersvend, 38, i Assens
1838, 0409, 0709, Jens Christian Schmit, ½, søn af kjøbmand P. M. Schmit, i Assens. Født i Assens
1838, 1309, 2109, Abraham Jørgensen, rebslagermester, 75, i Assens
1838, 1909, 2209, Dødfødt dreng, søn af skomagermester H. S. Lund, i Assens
1838, 1410, 1810, Dødfødt dreng, søn af kurvemager J. Bjørnsen
1838, 2510, 2810, Dødfødt dreng, søn af dagleier Niels Pedersen
1838, 2611, 0112, Christian Albinus, 1, søn af snedkermester Albinus, i Assens
1838, 2811, 0412, Hans Christian Jensen Busch, skomagermester, 69, i Assens
1838, 0812, 1412, Niels Hansen Degn, bødkermester, 46, i Assens
1838, 1812, 2212, Anders Storm, skomagersvend, 20, i Assens
1838, 2712, 3112, Mads Pedersen Ørsted, tømmersvend, 35, i Assens
1839, 2101, 2601, Niels Hansen Nielsen, told- og consumptionsbetjent, 36, i Assens. Født i Rudkjøbing
1839, 2301, 2701, Hans Nielsen, 1, søn af Kirsten Hansdatter, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1839, 2401, 2901, Lars Jensen Larsen, ½, søn af sadelmager Jens Larsen, i Assens
1839, 2701, 3101, Jens Andreasen, handskemagermester, 72, i Assens
1839, 0102, 0502, Anthon Nielsen, 13 dage, søn af baadfører junior Jens Anthons, af Assens. Født i Assens
1839, 0902, 1302, Niels Christian Christensen, 18 uger, søn af skomagersvend Hans Christensen, i Assens. Født i Assens
1839, 0503, 0903, Hans Knudsen Thaarup, fuldmægtig, 37, paa Bye og Herredsfogedcontoret i Assens. Født i Odense
1839, 0903, 1303, Jørgen Christian Ludvigsen, skrædermester, 79, i Assens. Af Karup. Født i Nellemose
1839, 1803, 2203, Dødfødt dreng, søn af besvangret fruentimmer Anne Pedersdatter, af Møllerhuse i Assens
1839, 0504, 1104, Anders Jørgensen, 12, søn af dagleier Jørgen Christiansen, af Møllerhuse. Født Møllerhuse
1839, 1004, 1704, Lorentz Henningsen, chirurg og barber, 73, i Assens. Født i Husum
1839, 0405, 1005, Andreas Theodor Andersen, 7, søn af kjøbmand L. Andersen, i Assens. Født i Odense
1839, 0905, 1505, Niels Hannibal Larsen eller Jørgensen, snedkersvend, 21, i Assens
1839, 2605, 3105, Niels Ølting, sadelmagermester, 50, i Assens
1839, 2905, 0106, Niels Christian Dahl, skrædermester, 85½, i Assens. Født i Hjørring
1839, 2408, 2808, Christen Pedersen, dagleier, 78, i Assens. Født i Aborre, Gamtofte Sogn
1839, 0609, 1009, Dødfødt pige, datter af dagleier Hans Christian Johansen, i Møllerhuse
1839, 1509, 1909, Jacob Schultz, stadsmusikant, 73, i Assens. Født i Haarbye Degnebolig
1839, 1210, 1610, Jørgen Pedersen, søemand, 63, i Assens. Født paa Als
1839, 0512, 0912, Hans Jørgen Jørgensen, forhen skomagermester og senest almisselem, 87, i Assens. Født i Fredericia
1839, 2012, 2412, Rasmus Johansen, almisselem, 61½, i Assens. Født i Saltofte, Kjærum Sogn
1840, 2712, 04011841, Hans Erichsen, vertshusholder, 49 og 9 maaneder, i Assens. Født i Søllested Sogn
1840, 1401, 2101, Hans Adolf Schjenstrøm, snedkersvend, 24, i Assens
1840, 0302, 0802, Rasmus Tøxen Helms, auditeur, bye- og herredsskriver, 67, i Assens. Født i Horsens
1840, 1602, 1902, Hans Pedersen, matros, 22, i Assens. Født paa Fanøe
1840, 1902, 2502, Niels Adolph Storm, 2, søn af smaahandler Christoffer N. Storm, i Assens. Født Assens
1840, 2702, 0303, Peder Nielsen, skomagermester, 70, i Assens
1840, 0203, 0603, Rasmus Clausen, handskemager og tilsidst fattiglem, 84, i Assens
1840, 0903, 1603, Bertel Andreas Roy, 1, søn af gjørtlermester Bertel Roy, i Assens. Født Assens
1840, 1403, 2103, Niels Peter Hardorph, 1 maaneder, søn af skomagermester Andr. Hardorph, i Assens
1840, 2203, 2803, Ernst Sander Mathiesen, 1½, søn af glarmester C. Mathiesen, i Assens. Født Assens
1840, 2803, 0104, Hannibal Pedersen, huusmand, 34½, paa Baagøe
1840, 3103, 0304, Hans Frandsen Blomme, fattiglem, 65, i Assens
1840, 0904, 1304, Christian Borre, muurmester, 70, i Assens. Født i Faaborg
1840, 0904, 1504, Peder Pedersen Fangel, 4½, søn af tømmermester Peder Fangel, i Assens. Født Assens
1840, 1904, 2504, Svend Andersen, gartner, 70½, i Assens. Født paa Jægerspriis
1840, 1005, 1405, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Søren Hansen, i Assens
1840, 1005, 1405, Julius Hansen, 1 maaned, søn af smedemester Mathias Hansen, i Assens
1840, 1605, 2005, Lars Pedersen Engelland, skomagermester, 71, i Assens
1840, 1206, 1706, Christen Nielsen (Baller), dagleier, 74, i Assens. Født i Kjerte Sogn
1840, 0508, 0808, Christian Mathiesen Arndt, 18½, i Assens. Søn af afgangne skibstømmermand Mathias Arndt. Født Assens
1840, 0608, 1008, Simon Valter Bolt, 14 dage, søn af bagermester A. Bolt, i Assens
1840, 0808, 1108, Hans Christian Caspersen, fhv. feldberedersvend og tilsidst fattiglem, 59, i Assens. Født i Svendborg
1840, 1908, 2408, Anthon Joseph Horn, musiklærer og forhen kjøbmand i Faaborg, 44, i Assens. Født i Bøhmen
1840, 2708, 3008, Niss Jørgensen, aftægtsgaardmand, 63, paa Baagøe. Født i Fønsskov
1840, 1209, 1609, Peter Hansen Blome, 10½, søn af fattiglem Hans Frandsen Blome, i Assens. Født Assens
1840, 1709, 2609, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Christensen, paa Baagøe
1840, 1209, 0710, - funden svensk skibsdreng, som drunkede undenfor Baagøe
1840, 3010, 0411, Frederich Christian Ernst, 12, søn af muurmester Hans Knudsen Ernst, i Assens. Født Assens
1840, 3010, 0411, Mathias Meier, skomagermester, 59, i Assens
1840, 0111, 0511, Christian Theodor Anthon, 6, søn af baadfører Jens Anthon Nielsen, i Assens. Født Assens
1840, 1611, 2011, Dødfødt dreng, søn af skrædermester R. Meiberg, i Assens
1840, 1512, 1912, Udøbt dreng, 13 uger, søn af baadfører Jens Anthon Nielsen, i Assens
1840, 2212, 2712, Jørgen Christiansen, dagleier, 60, i Møllerhuse ved Assens. Født i Jylland
1841, 3001, 0302, Peder Hansen Nissen, aftægtshuusmand, 82, paa Baagøe
1841, 2303, 3003, Johan Hansen, feldberedermester, 80 og 9 maaneder, i Assens
1841, 0504, 0904, Hans Ludvi Nellemann, landvæsenselev, 19 og 9 maaneder. Født i Kaals Mølle ved Assens
1841, 0505, 1005, Peter Emil Christensen, 10, søn af rebslagermester Rasmus Christensen, i Assens. Født Assens
1841, 1405, 1805, Hans Sørensen, dagleier og fattiglem, 63, i Assens
1841, 1605, 2205, Anders Truelsen, aftægtsgaardmand, 67, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Søn af gaardmand Truels Simonsen
1841, 2405, 2805, Johan Jørgen Storm, brændeviinsbrænder og borgerrepræsentant, 44½, i Assens
1841, 0206, 0806, Dødfødt dreng, søn af skipper Hans Jacob Hansen, i Assens
1841, 0606, 1206, Hannibal Wilhelm Ludvig Maaløe, fhv. capellan pro persona, 80, til Raade Menighed i Nedre Berge. Født i Gamborg Præstegaard
1841, 1706, 2106, Jens Hansen, fattiglem, 78, i Assens. Født i Saltofte, Kjærum Sogn
1841, 1606, 1906, Dødfødt dreng, søn af toldbetjent Christian Nielsen, i Assens
1841, 2106, 2506, Niels Larsen Engelland, 20 uger, søn af skomagersvend Lars Larsen Engelland, i Assens
1841, 2606, 0107, Hans Christian Andreasen Dreÿer, skomagersvend, 41, i Assens
1841, 2706, 1307, Aslach Tjøstalsen (eller Christoffersen), sømand, 57, af Assens. Født i Øÿestad i Norge. Søn af Tjøstol Aslachsen
1841, 0608, 0908, Lauritz Søren Larsen, 3 uger, søn af malermester Niels Larsen, i Assens. Født Assens
1841, 1308, 1708, Peder Larsen, fattiglem, 72, i Assens. Født i Ørsted
1841, 2109, 2509, Lars Johansen Borre, muurmester, 67, i Assens. Født i Odense
1841, 0610, 0910, Niels Jørgensen, 17 dage, søn af søemand Hannibal Jørgensen, i Assens. Født Assens
1841, 1110, 1510, Niels Willumsen, fattiglem, 63, i Assens. Født i Borris Sogn, Jylland
1841, 1812, 2312, Niels Larsen, 12 uger, søn af skomagermester Lars Larsen, i Assens
1842, 0201, 0701, Johan Daniel Goldenbaum, kjøbmand, 54, i Assens. Født i Lübech
1842, 2901, 0402, Carl Christian Löve, 9, søn af skomagermester P. C. Løve, i Assens. Født Assens
1842, 1702, 2202, Albreth Knap, 1½, søn af avlsmand Albreth Knap, i Assens. Født Assens
1841, 1211, 07031842, Hans Hansen, handelsbetjent, 20½. Født i Strandmøllen ved Assens
1842, 1203, 1603, Carl Frederich Larsen, dagleier, 33, i Assens. Født Søe-Søbye ved Assens Sogn. Søn af L. Nielsen i Assens
1842, 1604, 2004, Niels Madsen, dagleier, 64, i Møllerhuse. Født i Assens
1841, 1211, 18041842, Hannibal Sørensen, matros og fattiglem, 23, i Assens. Født i Føns Sogn. Søn af Søren Hannibal
1842, 1904, 2304, Jens Meier, fhv. skomagermester og tilsidst fattiglem, 88, i Assens
1842, 2504, 2704, Dødfødt dreng, søn af farver Joachim Fr. Nobel, i Assens
1841, 1211, 12051842, Mogens Wincentz Nielsen, landvæsenselev, 17 og 3 maaneder, opholdt sig hos sin oncel hr. translateur Tørsleff, i Assens. Født i Aalborg
1842, 0805, 1305, Anders Pedersen, fisker og baadfører, 56, i Assens. Født i Thorøehuse
1842, 2305, 2705, Peter Christian Petersen, fhv. toldbetjent og tilsidst skriver paa Toldkontoiret, 42, i Assens. Født i Kjøbenhavn
1842, 3005, 0206, Rasmus Bertel Lillelund, 9 dage,søn af kjøbmand Jacob M. Lillelund, i Assens
1842, 0706, 1006, Hans Jørgen Schvartz, garvermester, 53 og 4 maaneder, i Assens
1842, 0606, 0906, Dødfødt dreng, søn af dagleier Christoffer Hansen, i Assens
1842, 1406, 1706, Hans Rasmussen Knap, dagleier, 66½, i Assens. Født i Skydebjerg
1842, 1606, 2006, Rasmus Hansen Marcussen, levede i ugift stand og avlsbruger, 78, i Assens
1842, 1806, 2206, Andreas Thÿgesen, dagleier, 62, i Assens
1842, 0407, 0807, Jens Hempel, ½, søn af practiserende læge S. Hempel, i Assens
1842, 2607, 3007, Hans Pedersen, 16½, søn af fhv. smed Peder Nielsen, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1842, 2707, 1008, Niels Adolf Storm, 1½, søn af høker Christoffer Nielsen Storm, i Assens. Født i Assens
1842, 2907, 0408, Hans Hansen Knudsen, kjøbmand, forligelscommissr. og dannebrogsmand, 75, i Assens
1842, 1008, 1708, Anthon Hansen, 2 dage, søn af skipper Hans Jacob Hansen, i Assens
1842, 2108, 2408, Hans Christian Jensen, 9, søn af dagleier Jens Nielsen, i Møllerhuse. Født i Møllerhuse
1842, 2808, 0109, Sophus Christian Theodor Marchmann, 4, søn af commissionair Marchmann, i Assens. Født Assens
1842, 0109, 1209, Dødfødt dreng, søn af besvangret fruentimmer Karen Hansdatter, i Assens
1842, 0509, 0809, Dødfødt dreng, søn af felberedermester H. P. Hansen, i Assens
1842, 0510, 1110, Jørgen Christian Braacher, bagermester, 42, i Assens. Født i Faaborg
1842, 1010, 1410, Hans Nicolaisen, dagleier, 42, i Assens. Født i Brødegaard, Dreslette Sogn
1842, 1210, 1710, Lars Hansen, vognmand, 70½, i Assens
1842, 1310, 1710, Jens Hansen Steffensen, bødkerlærling, 18½, i Assens. Født i Kjærum Sogn
1842, 2310, 2710, Theodor Christensen, 7, søn af rebslagermester P. J. Christensen, i Assens
1842, 0411, 0911, Søren Søeberg Mortensen, slagter, 43, i Assens
1842, 0711, 1111, Anders Nielsen, fattiglem, 72, i Assens. Født i Sandager Sogn ved Assens
1842, 1111, 1611, Peder Pedersen, skipper, 45, i Assens. Søn af dagleier Peder Pedersen i Assens
1842, 2811, 0212, Thomas Marcus Issing, 6 uger og 2 dage, søn af skomagermester H. C. Issing, i Assens
1842, 2611, 0312, Niels Hansen Marcussen, avlsbruger og levede i ugift stand, 82½, i Assens
1842, 0912, 1312, Carl Theodor Østerbye, 11, søn af brandinspekteur H. P. Østerbye, i Assens
1842, 2612, 3012, Albreth Knap, 7 dage, søn af avlsmand Albreth Knap, i Assens
1843, 0501, 1001, Johan Gotfred Pedersen, 9 og 3 maaneder, søn af avlsmand Lars Pedersen, i Assens. Født Assens
1843, 0601, 1201, Mathias Jespersen, vævermester, 71, i Assens. Født i Hadersleb
1843, 1301, 1701, Dødfødt dreng, søn af besvangret fruentimmer Kirstine Pedersen, i Assens
1843, 2302, 2802, Rasmus Jensen Fred. Siegfried Rasmussen, 11 dage, søn af muursvend Jens J. Lund Rasmussen, i Assens
1843, 2102, 2502, Georg Frederich Christian Hardorph, 1 og 3 maaneder, søn af skomagermester Andreas Hardorph, i Assens
1843, 0703, 1103, Dødfødt dreng, søn af vertshuusholder Rasmus Wilh. Marcussen, i Assens
1843, 1703, 2303, Hans Christian Adolf Christensen, 8½, søn af rebslager Rasmus Christensen, i Assens. Født i Assens
1843, 2303, 2803, Marius Marcussen, 6 uger, søn af avlsmand Peter Wilh. Marcussen, i Assens. Født i Assens
1843, 1404, 2004, Peder Pedersen, 9½, søn af vævermester Fred. Møller Pedersen, i Assens. Født i Assens
1843, 2204, 2704, Dødfødt dreng, søn af glarmester C. J. Mathiassen, i Assens
1843, 0405, 0905, Jacob Eliasen Pryds, 17, stedsøn af hjulmager Anders Rasmussen. Født i Dramen
1843, 3005, 0306, Christian Simonsen, forhen feldbereder og sidst fattiglem, 74, i Assens. Født i Kjøbenhavn
1843, 0806, 1206, Christian Frederichsen, skrædermester, 46, i Assens. Født i Ribe
1843, 1207, 1507, Mogens Jørgensen, vognmand og avlsmand, 70, i Assens
1843, 2107, 2707, Peter Petersen, tobaksfabrikeur, 58, i Assens. Født i Haderslev
1843, 0308, 0908, Hermann Nielsen, skomagermester, 88 og 7 maaneder, i Assens. Født i Na[k]skov
1843, 1808, 2208, Anders Andreassen, dagleier, 44, i Møllerhuse. Født i Søllested
1843, 0809, 1209, Jens Knap, vognmand, 30, i Assens
1843, 1709, 2009, Frantz Hansen Storm, 4 maaneder og 17 dage, søn af brændeviinsbrænder Fred. C. Storm, i Assens. Født i Assens
1843, 1910, 2310, Johan Christian Löve, 12 og 9 maaneder, søn af skomagermester Löve, i Assens. Født i Assens
1843, 2010, 2510, Lars Nielsen, 15½, søn af afgangne dagleier Niels Larsen, i Assens. Født i Assens
1843, 2210, 2610, Jacob Mathiassen Arndt, sømand, 45, i Assens. Søn af skibstømmermand Math. Arndt
1843, 0311, 0711, Jens Henrich Hempel, 2 maaneder, søn af practiserende læge S. Hempel, i Assens
1843, 1211, 2011, Lars Jørgensen, rebslagermester og avlsbruger, 64, i Assens
1843, 2011, 2511, Lemming Vett, cand. pharmacia og provisor..., 37, paa Apotheket. Født i Wiborg
1843, 2911, 0612, Peter Löve, skomagermester, 51, i Assens. Født i Ulbølle
1843, 0212, 0712, Jens Christian Meiborg, skrædermester, 62, i Assens. Født i Haderslev
1843, 0612, 0912, Mads Christian Bertelsen, 13, søn af felbereder hr. Christopher Bertelsen, i Assens
1843, 0612, 0912, Hans Sørensen (eller Justesen), vognmand, 46, i Assens
1843, 0612, 1312, Christian Georg Lund, 1½, søn af snedkermester Lars Peter Lund, i Assens
1843, 2312, 2812, Peter Rudolph Andersen, 14 dage, søn af maskinmester Andersen, i Assens
1844, 0901, 1301, Christian David Kolbe, dandselærer, 55, død under sit ophold i Assens. Født i Fredericia
1844, 1301, 1801, Jørgen Hansen, vognmand, 39, i Assens
1844, 2202, 2802, Jørgen Larsen, dreiermester, 61, i Assens
1844, 2402, 0203, Christian Ernst Albinus, snedkermester, 47, i Assens
1844, 2403, 2903, Henrich Nissen Duus, gartner, 34, i Assens. Født i Ribe
1844, 1104, 1804, Udøbt dreng, 2 dage, søn af tømmerkarl Johan Adam Birchenfeldt, i Assens
1844, 1504, 2004, Anders Povlsen, ugift feldberedersvend, 76 og 9 maaneder, i Assens
1844, 1305, 1705, Thomas Carl Jacobsen, 14 dage, søn af dagleier Jacob Jørgensen, i Assens
1844, 1405, 1805, Hans Jeppesen, ungkarl og skrædder, 40, paa Baagøe
1844, 2105, 2505, Thor Jespersen, enkemand og skrædermester, 54, i Assens. Født i Hygum Sogn ved Lemvig
1844, 2405, 2805, Jacob Olfert Glasen, 4 dage, søn af krydsbet. J. P. Glasen, i Assens. Født Assens
1844, 0606, 1006, Christian Frederich Kopmann, farver, 59, i Assens. Født i Rudkjøbing, Langeland
1844, 1206, 1706, Hans Christian Mebus, jernstøbersvend, 49, i Assens. Født i Kjøbenhavn
1844, 1806, 2206, Thim Christensen, aftægtsgaardmand, 87, paa Baagøe. Søn af Christen Pedersen, paa Baagø
1844, 2006, 2506, Marius Lillelund, 6 dage, søn af kjøbmand Jac. M. Lillelund, i Assens
1844, 2006, 2806, Peter Simonsen, havnefoged og stadsmusikant, 67, i Assens. Født i Thurup
1844, 2406, 2806, Johan Henrich Helmuldt, snedkersvend, 35, i Assens. Født i Roeskilde
1844, 0407, 1207, Ole Pedersen, vognmand, 64½, i Assens
1844, 2808, 3108, Sophus August Buchwald, 2 og 3 maaneder, søn af assessor og bye- og herredsfoged Buchwald, i Assens
1844, 1410, 1910, Claus Peter Issing, hattemagersvend, 63, i Assens. Født i Haderslev
1844, 0811, 1411, Just Sørensen (eller Justesen), vognmand, 43, i Assens
1844, 0911, 1411, Niels Peter Larsen, 3 uger, søn af Kirsten Nielsdatter, i Assens
1844, 0811, 1511, Johan Georg Jachisch, hattemagermester, 55, i Assens. Født i Wien, Østerig
1845, 2101, 2401, Thorvald Holtz, 3 maaneder, søn af kunstdreier L. Holtze, i Assens
1845, 2502, 0103, Dødfødt dreng, søn af tobaksfabrikør R. K. Dreyer, i Assens
1845, 0803, 1203, Mathias Jacobsen, fattiglem, 77, i Assens. Født paa Langeland
1845, 1502, 1703, Hans Jørgensen, huusmand, 64½, paa Baagøe. Søn af gaardmand Jørgen Larsen Knap paa Fønskov
1845, 1104, 1704, Lars Jensen Ring, baadfører, 68, i Assens. Søn af gaardmand Jens Larsen Ring paa Thorøe ved Svendborg
1845, 2004, 2404, Claus Waldemar Jeppesen, 3½, søn af slagtermester Jeppesen, i Assens
1845, 0506, 1006, Rasmus Sørensen, 3½, søn af dagleier Lars Sørensen, i Assens. Født i Assens
1845, 0606, 1006, Jacob Madsen Brandt, søemand, 66, i Assens. Født i Ærøeskjøbing. Søn af Jens Madsen Brandt
1845, 2306, 2606, Eskild Busch, avlsmand, 76, i Assens. Født i Weile
1845, 2106, 2606, Otto Barenkop Christensen, 2 maaneder og 10 dage, søn af rebslagermester Rasmus Christensen, i Assens
1845, 0907, 1207, Niels Pedersen, gaardmand, 77, paa Baagøe. Søn af gaardmand Peder Hansen paa Baagøe
1845, 1607, 2207, Jens Frederich Sigfred Rasmussen, 8 maaneder, søn af muursvend Jens Jac Lund Rasmussen, i Assens
1845, 0508, 0808, Johan Sørensen Albrecht, kornmaaler, 66, i Assens. Meddeelt afsked af søerullen 19.02.1816
1845, 0808, 1208, Jens Peter Christensen Dalgaard, 8 maaneder, søn af smedesvend Jens P. Christensen Dalgaard, i Assens
1845, 1308, 1608, Ole Pedersen, 3 uger, søn af avlsmand Lars Pedersen, i Assens
1845, 1908, 2208, Carl Frederich Diderichsen, 8 uger, søn af naalemagersvend L. Diderichsen, i Assens
1845, 2608, 3008, Andreas Nicolai Sebach, 3 uger og 5 dage, søn af rebslagermester Rasmus Sebach, i Assens
1845, 0909, 1409, Mads Nielsen Lillelund, fhv. kjøbmand, 73, i Assens
1845, 1409, 1909, Peder Mikkelsen, fattiglem, 68, i Assens. Født i Ørsbjerg
1845, 1811, 2211, Carl Christian Busch, 7 maaneder, søn af skomagermester J. Busch, i Assens
1845, 1811, 2511, Boneventura Peo, metalarbeider, 61, i Assens. Født i Fredericia
1845, 2711, 0512, Søren Knudsen Pindstrup, dagleier, 63, i Assens. Født Bøvling Sogn, Ribe Stift
1845, 2911, 0512, Lars Henrichsen, 9 maaneder, søn af dagleier Henrich Larsen, af Møllerhuse
1845, 1912, 2412, Peter Mikkelsen, klodsemager, 30, i Assens. Født i Haderslev
1846, 0201, 0901, Peder Hansen Storm, skomagermester, 56½, i Assens
1846, 2301, 3001, Johan Adolf Jørgensen, forhen rebslager og tilsidst vognmand, 51, i Assens
1846, 0602, 1402, Hans Jørgen Moser, pensioneret toldbetjent, 85. Født i Kallundborg
1846, 1202, 1902, Carl Olsen, toldbetjent, 51 og 10 maaneder, i Assens. Født i Odense
1846, 0403, 1003, Dødfødt dreng, søn af dagleier Thomas Jensen, i Assens
1846, 0503, 1003, Peder Pedersen, fhv. baadfører, 72, i Assens. Født paa Thorøe ved Svendborg
1846, 1703, 2303, Hans Jørgensen, smedemester, 63, i Assens
1846, 2003, 2503, Thomas Holtz, kunstdreier, 66, i Assens. Født i Apenrade
1846, 0705, 1105, Frantz Hansen Storm,4 dage,  søn af brændeviinsbrænder Fred. Chr. Storm, i Assens
1846, 0706, 1006, Carl Simon Andersen, 1, søn af skomagermester Jørgen Andersen, i Assens
1846, 0806, 1206, Hans Peter Resting, dampskibsfører, 57, i Assens. Født Dramen i Norge
1846, 1106, 1506, Hans Svendsen Lund, skomagermester, 48, i Assens. Født Dramen i Norge
1846, 1106, 1606, Fritz Nobel, farver, 44, i Assens. Født sammesteds
1846, 1506, 1906, Jørgen Hansen, gaardmand, 46, paa Baagøe. Søn af indsidder Hans Jørgensen
1846, 1407, 1707, Peter Andreassen, skrædder, 72, i Assens
1846, 1507, 1807, Mads Christian Schmit, 5 og 3 maaneder, søn af kjøbmand P. Math Schmit, i Assens
1846, 1008, 0408, Clemmen Andersen, 3½, søn af dagleier Anders Hansen, i Assens
1846, 0608, 0908, Christian Olsen, skomagermester, 60, i Assens
1846, 0708, 1008, Thomas Christensen Nordesgaard, dagleier, 64, i Assens. Født Thim Sogn, Ribe Stift
1846, 2008, 2408, Marcus Christian Schou, nogle timer, søn af skomagersvend Hans Andersen Schou, i Assens
1846, 2408, 2808, Peder Hansen Jessen, aftægtshuusmand, 75, paa Baagøe. Søn af huusmand Hans Jessen paa Baagøe
1846, 1309, 1809, Jørgen Larsen, dagleier, 29, i Assens. Født i Søe Søebye
1846, 0310, 0710, Peder Thomsen, dagleier og soelsætter, 77, i Møllerhuse. Født i Ebberup
1846, 1910, 2410, Johan Christian Ryberg Olsen, snedkersvend, 21½, i Assens
1846, 0811, 1311, Mads Jørgensen, gaardmand, 55, paa Baagøe. Søn af gaardmand Jørgen Jeppesen paa Baagøe
1846, 0911, 1311, Hans Christian Schultz, 11½, søn af sadelmager Christoffer Meier Schultze, i Assens
1846, 1611, 2011, Peter August Elisom Thuesen, ½, søn af snedkersvend Mads P Thuesen, i Assens
1846, 2111, 2511, Rasmus Madsen Tvermose, smaahandler, 63, i Assens. Født Tvermose, Barløse Sogn
1846, 2111, 2711, Hans Christensen, tømmermand, 31, i Assens. Født i Mygindlund
1846, 2011, 2511, Henrich Marius Schmidt, 1 og 10 maaneder og 12 dage, søn af barbeer C. F. Schmidt, i Assens
1846, 2411, 2611, Johan Adolph Fredberg, fuldmægtig, 30, paa Bye og Herredscontoriet i Assens. Født i Randers
1846, 1112, 1912, Niels Sørensen, 78, boende i Nyebohuset paa Assens Mark
1846, 1312, 1912, Hans Christensen, dagleier, 39 og 3 maaneder, i Assens. Født i St Hans Sogn, Odense
1846, 1412, 1912, Hans Michael Bjørnøe Lange, fhv. snedkermester og fattiglem, 60, i Assens. Født i Faaborg
1847, 0101, 2001, Theodor Jeppesen (tvilling), 6½, søn af slagtermester A. Jeppesen, i Assens
1847, 1901, 2701, Niels Erichsen, skomagermester, 41, i Assens. Født i Bergs Præstegjelds i Norge
1847, 2701, 3101, Henning Abraham Berg, væversvend, 32. Født i Nebbelunde Sogn, paa Lolland
1847, 0402, 1102, Lauritz Bruun Madsen, 2½, søn af muurmester Madsen, i Assens
1847, 2002, 2402, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 43, i Assens. Født i Lundager
1847, 2402, 0203, Johan Peter Hansen, 6, søn af dagleier Hans Christian Johansen, i Møllerhuse
1847, 0804, 1104, Peter Christian Mathiassen, huusmand, 69, i Møllerhuse. Født i Fabjerg Sogn ved Lemvig
1847, 0704, 1204, Bertel Anthon, kjøbmand, 78, i Assens
1847, 1804, 2604, Søren Anthon v. d. Aa. Kühle, kapitain, postmester og Danneborgsmand, 63, i Assens. Født i Norge
1847, 2204, 2904, Jens Madsen Lund, 13, søn af afgangne skipper Lauritz Lund, i Assens. Født Assens
1847, 2504, 0305, Christian Bruun, 15 og 3 maaneder, søn af handskemagermester H. Bruun, i Assens. Født Assens
1847, 0905, 1405, Jørgen Hannibalsen, aftægtshuusmand, 89, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Søn af huusmand Hannibal Pedersen
1847, 3005, 0206, Peter Christian Koch, 11 maaneder, søn af restaurateur P. R. Koch, i Assens. Født Assens
1847, 2906, 0307, Carl Milius Engelland, ½, søn af skomagermester Lars L Engelland, i Assens
1847, 1307, 1707, Thomas Andreas Eibye, skomagermester, 35, i Assens. Født i Kjøbenhavn
1847, 1707, 2007, Carl Jensen, 12 dage, søn af kjøbmand Chr. Jensen, i Assens. Født Assens
1847, 2907, 0508, Peter Joachim Baumann, justitsraad og forhen districtslæge, 81, i Assens. Født i Hohenstein i Holsten
1847, 0610, 0910, Dødfødt dreng, søn af kirkeværge og garver N. Schvartze, i Assens
1847, 1512, 1912, Johan Larsen Haarbye, fattiglem og forhen avlsmand, 90, i Assens
1847, 1812, 2312, Søren Mortensen Dærup, 60, gik omkring her i byen og paa landet uden noget hjem. Født i Dærup
1847, 2312, 3012, Lars Larsen, 9, søn af skomagersvend L. Larsen Engelland, i Assens
1847, 2812, 3112, Christen Jensen Qvium, dagleier, 67½, i Assens. Født i Hjerm Sogn, Jylland
1848, 0201, 0601, Jørgen Peter Jørgensen, 8½, søn af fattiglem Niels Jørgensen, i Assens. Født Assens
1848, 1001, 1401, Peter Moritz Kaufmann, 3 uger, søn af practiserende læge Kaufmann, i Assens. Født Assens
1848, 0701, 1101, Mads Ørsted, 9 maaneder, søn af søemand Claudius Madsen Ørsted, i Assens. Født Assens
1848, 1701, 2101, Søren Mogens Brantsen, 6 dage, søn af malermester Brantsen, i Assens. Født Assens
1848, 3001, 0402, Jesper Kildgaard Clemmensen, cand. phil. og bedemand, 64, i Assens
1848, 0402, 0802, Mads Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 49, i Assens. Født i Jorde, Tanderup Sogn
1848, 0202, 0802, Christoffer Nicolaus Ludvig Schumacher, omflakkende muursvend, 42. Født i Rendsborg
1848, 1302, 1802, Dreng, 2 dage, søn af avlsmand Hans Thomsen, i Assens
1848, 2102, 2502, Hans Christian Lorentzen, 9 uger, søn af skræddermester K. Fr. Lorentzen, i Assens. Født Assens
1848, 0303, 0803, Jørgen Christian Larsen, 2, søn af dreiermester L. Henr. Larsen, i Assens. Født Assens
1848, 2703, 0104, Jacob Hansen, felberedermester, 78, i Assens
1848, 3003, 0204, Lars Henrichsen, ½, søn af dagleier Henrich Larsen, i Møllerhus. Født Assens
1848, 3003, 0404, Andreas Jørgen Schang, skomagermester, 77, i Assens
1848, 0704, 1204, Dødfødt dreng, søn af avlsmand Peter Henningsen, i Assens
1848, 1304, 1904, Johan Peter Rasmussen Rodeberg Møller, skipper og dampskibsfører, 65, i Assens. Søn af R. Povlsen Møller
1848, 2504, 2904, Hans Christian Hansen, 1, søn af afgangne tømmermand Hans Christensen, i Assens. Født Assens
1848, 2504, 2904, Peter Jensen Knudsen, matros, 54, ved færgeløbet i Assens. Født paa Aurøe. Søn af fisker Jens Jørgensen
1848, 3004, 0505, Niels Knap, major og branddirekteur, 64, i Mariboe. Født i Assens
1848, 0905, 1305, Jørgen Casper Schang, skomagermester, 56, i Assens
1848, 1705, 2005, Jørgen Christian Ostenfeldt, snedkersvend, 52½, i Assens
1848, 2405, 2905, Jens Hansen, dagleier, 40, i Assens. Født i Bukkerup, Søllested Sogn
1848, 0606, 0906, Jørgen Jørgensen, garvermester, 77, i Assens. Født i Huusbye
1848, 1806, 2206, Carl Sørensen, 5 og 10 maaneder, søn af afgangne vognmand Just Sørensen, i Assens. Født Assens
1848, 2006, 2406, Niels Madsen Lillelund, 12 dage, søn af kjøbmand Jac. Madsen Lillelund, i Assens. Født Assens
1848, 1107, 1607, Anders Andersen, fattiglem, 76, i Møllerhuse ved Assens. Født i Barløse
1848, 2707, 3107, Hans Nielsen Hansen, smedesvend, 28½, i Assens
1848, 1608, 2008, E. Wallin, soldat, 31, af Wert Götha Dahls Regiment 7 Comp. no 733
1848, 2108, 2508, O. Hurtig, soldat, 33, ved West Götha Dahls Regiment 7 Comp. no 629
1848, 2808, 3108, Berg, soldat, omtrent 40, ved West Götha Dahls Regiment no 791
1848, 2209, 2609, Thomas Jensen, dagleier, 49, i Assens. Født i Ørsted. Pleiefader Thomas Skomager i Assens
1848, 2609, 3009, Peter Andersen, sergent, 18, af 1ste Sjæll. Distr. Kjøbenhavns Amt 27 Lægd. Født Kjøbenhavn
1848, 2709, 3009, Hans Christian Hansen, omtrent ½, søn af smedemester Math. Hansen, i Assens. Født Assens
1848, 0710, 1110, Morten Storm, 7½, søn af skomagermester L. H. Storm, i Assens. Født Assens
1848, 2810, 0311, Peder Rasmussen Brødegaard, afskediget toldbetjent, 66. Født i Brødegaard, Dreslette Sogn
1848, 1411, 1711, Theodor Bergman Meldal Palludan, kjøbmand, 34½, i Bryggade i Assens. Født i Jylland
1848, 1611, 2011, Niels Larsen (Winther), dagleier, 53, i Assens. Født i Sønderbye
1848, 1512, 1912, Theodor Clausen, 3 dage, søn af søemand Peder Clausen, i Assens. Født Assens
1848, 2112, 2712, Carl Wilhelm Dreyer, 3½, søn af skipper C. Wilh. Dreyer, i Assens. Født Assens
1848, 2012, 2712, Niss Hansen, fyrmand, 80 og 9 maaneder, paa Baagøe. Søn af gaardmand Hans Larsen paa Baagøe
1849, 3012, 0301, Claus Andersen, 4, søn af dagleier Anders Pedersen, i Møllerhuse. Født i Møllerhuse
1849, 0201, 0601, Peter Jensen Meier, skomagermester, 61, i Assens
1849, 0501, 1001, Niels Gormsen, fattiglem, 20, i Assens. Født i Meelbye. Søn af Gorm Jensen i Meelbye
1849, 1101, 1701, Hans Peter Fønss, hattemagermester, 46, i Assens. Født sammesteds. Søn af maler Fønss
1849, 1001, 1701, Carl Wilhelm Dreyer, 9 uger, søn af skipper C. W. Dreyer, i Assens. Født Assens
1849, 1301, 1701, Severin Lauritzen, 8 maaneder, søn af farver H. Lauritzen, i Assens. Født Assens
1849, 1601, 2101, Jens Jensen, dagleier, 31 og 9 maaneder, i Assens. Født i Jærup. Søn af huusmand Jens Jensen
1849, 2301, 2701, Hans Rasmussen Thygesen, 10 uger, søn af skipper Rasmus H. Thygesen, i Assens. Født Assens
1849, 2901, 0302, Anders Sophus Andersen, 4 uger, søn af skomagermester Jørgen Andersen, i Assens
1849, 2901, 0202, Claus Conradsen, enkemand og fattiglem, 77, i Assens. Født i Middelfart. Søn af Conrad Jessen
1849, 0102, 0602, Christopher Hansen, mølledreng, 16, i Frederichsgade Mølle. Født i Skydebjerg
1849, 1402, 1802, Jacob Ernst Pedersen, 3, søn af dagleier Peder Jacobsen, i Assens. Født i Gamtofte
1849, 1402, 2002, Hans Planis Høgh, bødkermester, 35, i Assens
1849, 2302, 2702, Carl Hansen, 3 uger, søn af litsenbroder Hans Hansen, i Assens. Født Assens
1849, 2402, 0203, Fred. Math. Schmit, kjøbmand, 73, i Assens. Født i Øisbye Sogn, Slesvig
1849, 2502, 0203, Hans Olsen, skomagersvend, 41. Født i Odense
1849, 2702, 0403, Hans Pedersen, dagleier, 58, i Assens. Født i Ebberup
1849, 2802, 0503, Niels Charstensen, dreiersvend, 30½, i Assens
1849, 0103, 0403, Rasmus Thomsen, forhen markvogter, 87, i Assens, boede i Møllerhuse. Født i Fredericia
1849, 2802, 0503, Peder Larsen, skomagermester, 53, i Assens
1849, 0503, 1003, Gustav Adolph Eduard Würtzen, ritmester og postmester, 51½, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Søn af oberst L. Würtzen
1849, 2203, 2803, Jens Hansen Busch, skomagermester, 56½, i Assens
1849, 0304, 0904, Hans Frederik Carlsen, underjæger, 29, af 1 Reserve 3 Comp no 171. Født i Lille Nestved, Sorøe Amt
1849, 0304, 0904, Hans Larsen Kullerup, underjæger, af 3 Reserve 5 Comp no 101. Født i Kullerup, Svendborg Amt
1849, 0504, 0904, Anders Larsen Sattrup, menig, af 13 lette Inf bataill 3 Comp no 187. Født i Hansted Sogn
1849, 0504, 0904, Peder Christensen, 3½, søn af dagleier Jacob Christensen, i Assens. Født sammesteds
1849, 0504, 1104, Rasmus Iversen, smedemester, 68, i Assens. Født i Svanninge, Fyen
1849, 0804, 1104, Jens Christian Jensen, soldat, ved 2den Inf. Brigades Ambulance. Født i Gjiirup eller Jyverup
1849, 0804, 1304, Johan Nicolai Madsen, 5 maaneder, søn af tømmermand Hans Madsen, i Assens. Født Assens
1849, 1304, 2004, Jens Gumme Christian Nellemann, kjøbmand, 29 og 4 maaneder, i Assens. Født paa Lisestahl, Sjælland
1849, 1704, 2204, Mads Christensen, soldat, af 2 forstærkn. Batel. 1 Comp no 43. Født i Hvidbjerg, Thisted Amt
1849, 3004, 0505, Johan Jacob Jacobsen, typograph, 41. Født i Kjøbenhavn
1849, 1305, 1805, Peder Findsen, menig, 24, af 5te Lin Inf, Bataill, 4 Comp no 255. Født i Bukkerup, Odense Amt
1849, 1305, 1805, Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af huusmand Peder Jeppesen, paa Baagøe. Født sammesteds
1849, 1405, 1805, Claus Frederichsen, menig, 28, af 5te Lin Inf. Bataill. 2 Comp. no 140. Født Ballen, Østerskjerninge
1849, 1605, 2105, Søren Thomsen, menig, af 9de Inf. Batt. 1 Comp. no 131. Født i Overhornbech
1849, 1605, 2105, Niels Hansen, trainkudsk, ved Batteriet Marcusse no 50. Født i Weiseboe
1849, 1605, 2105, Jørgen Nielsen, menig, af 1 Jæger Corps Reserve 3 Comp no 49. Født i Sengeløse
1849, 1905, 2505, Mand, soldat, af 1 Reserve Battl. Født i Dalbye
1849, 2205, 2505, Bendt Enevoldsen, soldat, af 8 Livr. Inf. i Battl.. Født i Aanum
1849, 2105, 2605, Johan Frederich Bless, ½, søn af skomagermester Bless, i Assens. Født Assens
1849, 2505, 2805, Wilhelm Peter Conradsen, 1, Birte Catrine Conradsen, i Assens. Født Assens
1849, 2305, 2605, Jens Nielsen, dagleier, 43, i Møllerhuse. Født i Seest, Jylland. Søn af Niels Jensen
1849, 0506, 0606, Niels Peter Tølløse, soldat, ved 1ste forstærknings Batall. 1 Comp. Født i Tølløse, Holbek Amt
1849, 0706, 1006, Rasmus Rasmussen, 14 uger, søn af dagleier Rasmus Nielsen, i Assens. Født Assens
1849, 0706, 1106, Christen Jensen, undercorporal, af 1ste Batall 4 Comp no 18. Født i Søndervraae
1849, 0806, 1306, Johan Ludvig Ernst, 3, søn af malermester Chr. Ernst, af Assens. Født i Kolding
1849, 1206, 1606, Christian Hallesen, malersvend og frivillig underofficeer, ved 6 Reserve Batall. 3 Comp
1849, 1506, 2106, Hans Nielsen, sygevogter, 25, ved felthospitalet i Assens. Født i Uruphuus, Sjælland
1849, 1706, 2106, Peder Madsen, frivillig hornblæser, 19, 4 Reserve Battal. 4 Comp. no 36. Født i Horsens
1849, 1706, 2106, Peter Hansen Petersen, 5½, søn af vægter Fred Petersen. Født i Ærøeskjøbing
1849, 1906, 2606, Jens Christian Christiansen, soldat, af 11 Batall 4 Comp no 80. Født i Jerslev, Aalborg Amt
1849, 2206, 2606, Peter Madsen, trainkudsk, 25, af 3die Brigades Stab. Født i Trunderbye, Svendborg Amt
1849, 2306, 2906, Rasmus Christensen Barenkop, rebslagermester, 42, i Assens. Født i Svendborg
1849, 0207, 0607, August Christian Crone, 6 dage, søn af krydsbetjent Niels Andr. Crone, i Assens. Født Assens
1849, 0407, 1007, Jacob Fentz, bagermester, 63, i Assens
1849, 0607, 1007, Niels Olsen Hersløv (muligvis Christen Christensen Friis), undercorparal, af 6 Battal.
1849, 0707, 1007, Mand, menig, af Jægerball Reserve i Battl. no 129
1849, 0707, 1007, Johan Carstens, fange, af Glüchstad. Fange efter slaget ved Fredericia
1849, 1207, 1607, Thomas Nielsen, bødker og fattiglem, 59. Født i Tøndern
1849, 1207, 1607, Anders Andersen Vogn, menig, 33, af 6 Reserve Battall 2 Comp no 198
1849, 1307, 1607, Niels Cristensen (Reerslev eller Freerslev), menig, 2 battall 2 comp no 94, Holbechs Amt
1849, 1307, 1607, Enevold Nielsen Gjeding, menig, Aarhuus Amt, af 7 Battall 3 Comp no 150
1849, 1407, 2007, Jørgen Leisner, toldbetjent, 48, i Assens. Født i Haderslev
1849, 1507, 1907, Jens Christian Rasmussen, menig, Starup, Ribe Amt, af 6 Batall 4 Comp no 80
1849, 1607, 1907, Frederich Christian Erichsen, menig, Biskorup Skovhuus, af 3 Jægerkorps 1 Comp no 234 eller 251
1849, 1707, 1907, Jens Pedersen, menig, Almindelille, Sorøe Amt, af 3 Bataill 2 Comp no 107
1849, 1707, 1907, Jesper Jacobsen Klit, menig, af 6 Battall 3 Comp no 112
1849, 1707, 1907, Peder Jensen Bjerget, undercorporal, Roeskilde Amt, af 1 Battall 2 Comp no 25
1849, 1707, 1907, Marz Gottsche, menig, af Hæhmsvedfledt, af 4 Inf..gent Jægercorps 3 Comp
1849, 1807, 2107, Niels Christensen, menig, Domerup, Veile Amt, af 6 Batall 2 Comp no 10. Veile Amt
1849, 1807, 2107, Jens Laursen, menig, Tolstrup, Skanderborg Amt, af 7 Batall 3 Comp no 103
1849, 1907, 2107, Erhardt Adolph Lepin, menig, af Altona, af 4 inf..gent Bataill 3 Comp no 164
1849, 1907, 2107, Niels Henrichsen, undercorporal, Herstedøster, Kjøbenhavns Amt, af 1ste Batall 1 Comp no 9
1849, 1907, 2107, Lars Hansen Inslev, menig, af 5 Batall 1 Comp no 122
1849, 2007, 2407, Jens Christophersen, feldberedermester, 70, i Assens. Døbt Jens Peter Bertelsen
1849, 2207, 2607, Niels Jørgensen, 1½, søn af dagleier Jørgen Knudsen, i Assens. Født Assens
1849, 2107, 2507, Johan Christian Pedersen, feldberedersvend og huusmand, 69, i Møllerhuse. Født i Rudkjøbing
1849, 2007, 2407, Jens Peter Christensen Dalgaard, 2½, søn af smedesvend Jens P C. Dalgaard, i Assens. Født Assens
1849, 2107, 2407, Claus Neive, menig, af 4 inf..gent Batall 1 Comp
1849, 2107, 2407, Jens Jensen Vette, menig, Randers Amt, af 7 Batall 1 Comp no 343
1849, 2107, 2407, Jørgen Nielsen Føllesløv, menig, Holbech Amt, af 2 Batall 2 Comp no 179
1849, 2307, 2407, Frederich Andersen Kisserup, menig, af Roeskilde Amt, 1 lette Batall 4 Comp no 50
1849, 2307, 2707, Peter Jensen Eilskov, menig, af Sønderbye, af 3 forstærkn. Battall 1 Comp no 141
1849, 2407, 2707, Jørgen Povlsen Hornstrup, menig, af 7 Batall 1 Comp no 244, af Skanderborg Amt
1849, 2507, 2707, Morten Pedersen Faurholdt, menig, Ringkjøbing Amt, af 7 Bataill 1 Comp no 346. Fra Jylland
1849, 2707, 3007, Christian Nielsen Kjergaard, menig, Ringkjøbing Amt, af 4 reserve Batall 2 Comp no 288
1849, 2807, 3007, Rasmus Andersen Treiløv, menig, ved Nysted paa Lolland, Mariboe Amt, af 6 batall 2 Comp no 139
1849, 2907, 3007, Niels Madsen Kastrup, undercorporal, ved Wordingborg Præstøe Amt, af 1 Reserve Jægercorps 2 C.
1849, 3007, 0208, Hans Nielsen Ebbelnæse, menig, af Præstøe Amt, af 4 forstærk. Batall 4 Corps no 188
1849, 0408, 0808, Søren Hansen, skomagermester, 42, i Assens
1849, 0408, 0808, Rasmus Pedersen Svallerup, menig, af Holbechs Amt, af 2 Jægercorps 3 Corps no 74
1849, 0908, 1308, Henrik Hansen Tranderup, menig, af 1 forstærkn. Jægercorps 4 Corps no 151
1849, 1008, 1308, Jørgen Andersen S. Longelse, trainkudsk og sygevogter, paa det her værende Lazaret af Svendborg Amt
1849, 1108, 1308, Anders Agertoft, trainconstabel, no 170, af batt. Jessen
1849, 1108, 1508, Johan Hempel, 2½, søn af districtslæge S. Hempel. Født i Assens
1849, 2108, 2508, Hans Madsen, fattiglem og forhen dagleier, 47. Født i Koelbjerg, Vissenbjerg Sogn
1849, 2108, 2508, Jens Christian Hansen, menig, 24, Brørup Sogn, Ribe Amt, af 3 forst Battall 3 Corps no 138
1849, August, 2808, Anders Frederich Bonnesen, matros, fra Dampskibet ’Maagen’ paa overfarten til Als. Født i Bredsted
1849, 2608, 3008, Hans Clausen, 5 dage, søn af fruentimmer Anne Margrethe Hansen. Født Sand..edhuset, i Assens
1849, -, 3108, Dødfødt dreng, søn af søemand Jeppe Nielsen, i Assens
1849, 2708, 3008, Theodor Wilhelm Cloetta, menig, af 2 lette Batt 1 Corps no 138. Født Kjøbenhavn
1849, 0109, 0409, Niels Lauritzen Hillerup, menig, af 1 forstærkn. Jægercorps 2 Corps no 95
1849, 0509, 0809, Laurentius Lövenhart Birch, frivillig skarpskytte, af 2 Jægercorps
1849, 0609, 1009, Lars Nielsen Kolte, 5 dage, søn af vognmand Hans Mortensen Kolte, i Assens
1849, 0709, 1109, Niels Olsen Hygum, constabel, af batteri af Jessen no 78
1849, 0809, 1109, Nebbe, menig, af 1 forstærkn Jægercorps 3 Comp. no 109
1849, 1109, 1809, Jens Nielsen Meier, skomagersvend, 44, i Assens
1849, 1809, 2209, Sivert Lorentzen Leerbjerg, menig, af 1 lette batt 3 corps no 184. Fra Jylland
1849, 0410, 0810, Dødfødt dreng (tvilling), søn af skomagersvend Hattesen, i Assens
1849, 0910, 1310, Niels Peter Jørgensen, 4, søn af garver Jørgen Jørgensen, i Assens. Født i Assens
1849, 1310, 1910, Andreas Crongaard, skrædermester, 34. Født i Halk, Haderslev Amt
1849, 1610, 2310, Christopher Sacharius Bless, skomagermester, 30½, i Assens. Født i Kjerteminde
1849, 2910, 0311, Wilhelm Ernst Piphs, 5 og 3 maaneder, søn af muurmester Piphs, i Assens. Født i Assens
1849, 0111, 0611, Peter Fedder Christian Carstens, 8 og 3 maaneder, søn af glarmester Carstens, i Assens. Født i Odense
1849, 0311, 0911, Hans Mortensen, brændeviinsbrænder, 80, i Assens. Født i Assens
1849, 0911, 1311, Niels Peter Rasmussen, 1½, søn af dagleier Rasmus Jørgensen, i Assens. Født i Assens
1849, 1111, 1711, Jens Peter Hattesen (tvilling), 6 uger, søn af skomagersvend J. P. Hattesen, i Assens. Født i Assens
1849, 1711, 2311, Jeppe Nielsen, fattiglem og forhen steenhugger, 51. Født paa Assens Grund. Søn af Niels Jensen
1849, 1711, 2311, Niels Henningsen, skomagermester, 40, i Assens. Født i Assens
1849, 2311, 2811, Jens Grønlund Raffenberg, 4½, søn af farver Raffenberg, i Assens. Født i Assens
1849, 2311, 2911, Adolph Martin Andreas Nielsen, 5½, søn af hattemagermester N. P. Nielsen, i Assens. Født i Assens
1849, 2711, 0112, Simon Frederich Hempel, 14, søn af districtslæge og ridder af Dannebrog, i Assens. Født sammesteds
1849, 2712, 02011850, Joh. Christopher Clausen Ernst, bagermester, 57, i Assens. Født i Assens
1849, 3112 (1 Jan), 04011850, Mathias Gundermann Struch, forhen farver og fattiglem, 76, i Assens. Sindsvag. Født i Greenoue
1850, 0501, 1101, Lars Pedersen, skibstømmermand, 84, i Assens. Født i Saltofte, Kjærum Sogn
1850, 1301, 1701, Frederich Knudsen, skomagersvend, 33, i Assens. Født i Bogense
1850, 1201, 1901, Jørgen Hansen, dagleier, 68, i Assens. Født i Assens
1850, 2801, 0102, Christopher Pedersen, dagleier, 54, i Assens. Født i Sønderbye
1850, 0102, 0502, Anders Hansen Haarbye, sappeur, 27, ved det her Garnisons … Ingenieur … Født i Haarbye
1850, 0802, 1502, Hans Madsen, farver og tilsidst smaahandler, 66, i Assens. Født i Brendelydinge, Brahetrolleborg Sogn
1850, 1102, 1602, Jens Nielsen, skomagermester, 75, i Assens. Født i Assens
1850, 1102, 1602, Lauritz Bruun Madsen, 3, søn af muurmester Mads Madsen, i Assens. Født i Assens
1850, 0203, 0803, Thomas Peter Issing, 2, søn af skomagermester Hans Issing, i Assens. Født i Assens
1850, 1303, 2003, Sophus Johan Nic. Walther, 3, søn af kjøbmand Peter Walther, i Assens. Født i Assens
1850, 2503, 3003, Hans Peter Theodor Meier, 4½, søn af snedkermester H. P. Meier, i Assens. Født i Assens
1850, 3103, 0404, Niels Peter Nielsen, 4, søn af dagleier Niels Nielsen, i Assens. Født i Assens
1850, 0604, 1104, Thomas Larsen, 16, søn af dagleier Anders Larsen, i Assens. Født i Assens
1850, 0504, 1104, Jacob Christian Ludvig Berg, malermester, 77, i Assens. Født i Kjøbenhavn
1850, 0604, 1104, Niels Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af Karen Pedersen, i Assens. Født i Assens
1850, 1104, 1704, Georg Christian Balz, skrædermester, 38, i Assens. Født i hertugdømmet Strelitz
1850, 2004, 2504, Gotlieb Alexander, 6½, søn af Maren Hansen, i Assens. Født i Assens. I pleie hos hjulmager Bang, i Assens
1850, 2304, 2904, Gilbert Lauri Thaulow, bye- og herredsskriver, 78, i Assens, Baag Herred. Født i Christianssand, Norge
1850, 0905, 1405, Hans Peter Pjedsted, conditorlærling, 16, i Assens. Født i Colding
1850, 2305, 2805, Hans Hansen Tørring, huustømmermand og tilsidst fattiglem, 79, i Assens
1850, 3105, 0406, Anders Nielsen, høker, 66, i Assens. Født i Lindberg Søndergaarde Skov, i Rørup Sogn
1850, 3005, 0406, Anders Roed Haugsted, 4, søn af kaabbersvend Andr. Haugsted, i Assens. Født i Assens
1850, 0206, 0606, Lars Michelsen, steenhugger, 68, i Assens. Født i Kjerte Sogn
1850, 0806, 1006, Niels Christian Andreas Erichsen, 4 uger, søn af magasinforvalter Erichsen, i Assens. Født i Assens
1850, 1905, 2205, Dødfødt dreng, søn af vævermester G. Gormsen, i Assens
1850, 0806, 1206, Rasmus Peter Clausen, 4, søn af skipper P. Clausen, i Assens. Født i Assens
1850, 0606, 1206, Jeppe Nielsen Dahl, skrædermester, 49, i Assens. Født i Assens
1850, 1106, 1406, Hans Jensen Bech, handskemager, 79½, i Assens. Født i Gamtofte
1850, 1506, 1806, Hardo Hansen, ½ dag, søn af tjenestepige Dorthea Christensen, i Assens
1850, 2006, 2706, Niels Hansen Storm, skomagermester, 64, i Assens. Født i Assens
1850, 2606, 2906, Jørgen Frederik Nielsen, brændeviinsbrænder, 61 og 3 maaneder, i Assens. Født i Assens
1850, 0207, 0807, Johannes Knap, tobaksfabriqueur, 36, i Assens. Født i Assens
1850, 3006, 0507, Martin Wenzel, 3 og 9 maaneder, søn af garversvend Wenzel, i Assens. Født i Assens
1850, 1007, 1507, Lars Jørgensen, væver, 42, i Assens. Født i Assens
1850, 1007, 1507, Anders Larsen, dagleier, 60, i Assens. Født i Vissenberg Sogn
1850, 0408, 0708, Jens Peder Resting, 4 maaneder, søn af skipper W. Resting. Født i Assens
1850, 0608, 1008, Hans Madsen Kistrup, klokker og organist, 52, i Assens. Født i Østerhæsinge
1850, 0308, 0808, Johannes Holtz, dreiermester, 37, i Assens. Født i Assens
1850, 1008, 1308, Jens Mortensen Løvskal, menig, 34, af Wiborg Amt
1850, 1308, 1608, Niels Poulsen, dagleier, 57, i Assens. Født i Ortved, Vigersted Sogn, Sjælland
1850, 1708, 1908, Dødfødt dreng, søn af smaakjører Peder Henningsen, af Assens
1850, 1908, 2208, Rasmus Hansen Thomshøi, menig, 30, af Weile Amt
1850, 2608, 3008, Søren Nielsen Aarup, menig, 25, af Weile Amt
1850, 0109, 0409, Hans Christian Simonsen, tjenestekarl, 34, i Asens. Født i Verninge Sogn
1850, 1209, 1409, Lars Børgesen Skibstrup, menig, 24, af Fr.borg Amt [Frederiksborg]
1850, 1209, 1409, Palle Frederik Poulsen, menig af 2det In...gent Bataill.4 Comp, paa Lazarettet i Assens
1850, 1409, 1709, Christen Anders Clausen Helletofte, menig, af Svendborg Amt
1850, 1209, 2109, Vilhelm Savdak v. Kühle, capitain, 30 og 5 maaneder, ved 3die Reservebataillon
1850, 1909, 2309, Anders Nielsen Boserup, undercorporal, af 2det Jægercorps
1850, 2009, 2309, Frederik Christian Bruun, menig, af 3die Bataillon
1850, 2509, 3009, Lars Poulsen, skipper, 80. Født i Østby Sogn, Slesvig
1850, 2709, 0210, Frederik Christian Johnsen, 8 uger, søn af smedemester Erik Johnsen, i Assens
1850, 0210, 0510, Peter Christian Sørensen Klithuus, constabel, af Batteriet Lund
1850, 0510, 0810, Lars Nielsen Agestruphuus, menig, af Sorøe Amt
1850, 1110, 1510, Joachim Petersen Høirebye, menig, af Maribo Amt
1850, 1410, 1810, Henning Abraham Berg, 3, søn af pige Marie Kirstine Rasmussen, i Assens
1850, 1910, 2310, Hans Andersen Østerskov, menig, af Svendborg Amt
1850, 2310, 2610, Hans Christensen Lyhne, sygevogter, af Ringkjøbing Amt
1850, 2510, 2810, Søren Christensen Meelbye, sygevogter, 28, af Odense Amt
1850, 2710, 0111, Niels Nielsen, kordefabriqueur, 38, i Assens. Født i Assens
1850, 2610, 0111, Jørgen Rasmussen, huusmand, 66, af Møllerhuse. Født i Sønderby Sogn
1850, 0811, 1111, Hans Hansen Callesen (Wisbye), Ribe Amt
1850, 1811, 2311, Bendt Hansen, huusmand, 74, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1850, 0812, 1112, Jørgen Rasmussen Hviilsted, undercorporal, af Skaarup, Aarhuus Amt
1850, 0912, 1112, Peter Johansen Lauritzen, menig, af Asbølle Sogn, Nordborg Amt paa Als
1850, 1212, 1612, Jacob Anthon (Julius Foerlev?) Laasby, menig, af Skanderborg Amt
1850, 1412, 1912, Baltazar Johansen, felberedermester, 66, i Assens. Født i Assens
1850, 1912, 2412, Dødfødt dreng, søn af dagleier Claus Knudsen, i Assens
1851, 0701, 1301, Rasmus Larsen Schjerbech, enkemand og uhrmagermester, 79, i Assens. Født i Lundager, Gamtofte Sogn
1851, 2801, 3101, Dreng, 10 uger, søn af kjøbmand Hans Jensen
1851, 2901, 0502, Rasmus Hansen Storm, skomagermester, 64, i Assens. Født i Assens
1851, 1402, 1802, Mads Peter Petersen Wallund, rekrudt, af Ribe Amt
1851, 2702, 0403, Franz Christopher Holz, dreiermester, 28, i Assens. Født i Assens
1851, 0303, 0803, Johannes Frederik Diderichsen, 2, søn af naalemagermester Diderichsen, i Assens
1851, 1603, 2103, Anders Hansen, gaardmand, 67, paa Baagøe. Født Baagøe
1851, 2203, 3103, Rasmus Hansen Bruun, enkemand og handskemagermester, 87, i Assens. Født i Assens
1851, 2803, 0104, Hans Andreassen Langhof Petersen, sømand død som fattiglem, 41, i Assens. Født i Assens
1851, 1104, 1804, Carl Nicolai Krüger, 16 og 3 maaneder, søn af malermester Krüger, i Assens. Født i Assens
1851, 0705, 1505, Isach Jacob Goos, kobbersmedmester, 35, i Assens. Født i Flensborg
1851, 1505, 1905, Lars Andersen, kjøbmand, 40, i Assens. Født i Odense
1851, 2205, 2605, Niels Nielsen, 4 dage, søn af pige Karen Petersen og Isaach Nielsen. Født i Assens
1851, 2405, 2905, Johan Henrik Ohrt, skomagersvend, 28. Født i Arnsbach, Holsteen
1851, 0306, 0706, Poul Christian Nielsen, 10, søn af afgangne kardemager Niels Nielsen. Født i Assens
1851, 1206, 1606, Jacob Vincentz Tørsleff, 9, søn af trandlateur, lærer og dannebrogsmand Tørsleff. Født i Assens
1851, 1506, 2006, Carl Ludvig Schmit, 3, søn af kjøbmand P. M. Schmit. Født i Assens
1851, 2106, 2606, Niels Christian Høyer, fhv. landmand, 77. Født Hjerte Sogn, Jylland
1851, 2006, 2606, Jens Larsen, dagleier, 43. Født i Glensbjerg
1851, 2706, 0107, Hans Storm Christian Carl Kühle, fhv. adjungeret postmester, samt .... veier, maaler og .., 38. Født i Assens
1851, 1007, 1407, Christian Michael v. Buchwald, landcadet og dannebrogsmand, 19½. Født i Kjøbenhavn
1851, 1108, 1408, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Hans Christensen
1851, 0809, 2409, Jørgen Petersen, skræddersvend død som fattiglem, 50, i Assens. Født i Assens
1851, 0510, 0910, Ditlef Andersen, 6 dage, søn af smedesvend M. T. Fr. Andersen. Født i Assens
1851, 2410, 2910, Anders Nielsen, 5, søn af dagleier Niels Andersen. Født i Kjærte Sogn
1851, 1611, 2111, Anders Jørgensen, avlsbruger, 78. Født i Gamtofte
1851, 1912, 2312, Dødfødt dreng, søn af avlsbruger Peter Henningsen
1852, 1701, 2401, Sophus Christian Klaumann, overkrigscommissair og amtsforvalter, 58. Født i Kjøbenhavn
1852, 1103, 1703, Igna Florian Sebastian Horn, kjøbmand, 62. Født i Steins...nau, Böhmen
1852, 1403, 1803, Jeppe Larsen, ugift fattiglem, 78. Født i Hunsby
1852, 2703, 0204, Bertel Rog, gjørtlermester, 63. Født i Assens
1852, 2703, 0304, Rasmus Jørgensen, dagleier, 34. Født i Sønderaaby
1852, 2904, 0405, Niels Peter Randrup, skomagerlærling, 19. Født i Svendborg. Søn af garversvend J. H. Randrup
1852, 1805, 2205, Jørgen Christian Clausen, 9 dage, søn af Maren Pedersdatter. Født i Assens
1852, 2805, 0106, Frederik Peter Glaser, 11, søn af skipper Jacob Glaser. Født i Assens,
1852, 2705, 0306, Søren Christian Larsen, 3 og 9 maaneder, søn af sadelmagermester Jens Larsen. Født i Assens
1852, 0306, 0706, Hans Andersen, 32. Født paa Baagøe. Søn af indsidder Anders Hansen
1852, 0506, 0906, Lars Knudsen, hjulmand, 70. Født i Sandager
1852, 1408, 1708, Peter Lillelund, 3 maaneder, søn af kjøbmand Jacob Madsen Lillelund. Født i Assens
1852, 1508, 1808, Abraham Christopher Gleerup, bogbinder og boghandler, 40. Født i Aalborg
1852, 2108, 2408, Christian Nielsen, dagleier, 39. Født i Volbro
1852, 2508, 2808, Jens Nicolai Walther, ½ dag, søn af kjøbmand P. Walther, i Assens
1852, 2808, 3008, Dødfødt dreng, søn af dagleier Christen Christensen
1852, 0309, 0609, Dreng, 3 dage, søn af smedesvend Hans Christiansen
1852, 2408, 0609, Hans Larsen, skipper. Født i Assens
1852, 1109, 1509, Anders Hansen, indsidder, 66. Født i Huusby
1852, 2109, 2709, Hans Hansen, dagleier, 51. Født i Møllerhuse
1852, 2909, 0410, Frederik Jensen, 11 maaneder, søn af havemand Andreas Jensen. Født i Assens
1852, 0210, 0610, Johannes Conradsen, fattiglem, 82. Født i Kjøbenhavn
1852, 2310, 2910, Henrik Conrad Piepho, muurmester, 41. Født i Münster, Hanover
1852, 1311, 1711, Dreng, 4 uger, søn af muurmester Hans Michelsen Lumby
1852, 2111, 2711, Søren Dyrehave Hannibal, kjøbmand og dannebrogsmand, 66. Født i Assens
1852, 0411, 1211, Dankvart Christian Magnus Dreyer, kunstmaler og gaardeier, 36, i Barløse
1852, 2012, 2312, Jørgen Carstensen, 4 maaneder, søn af dreiermester Johannes Carstensen, i Assens
1852, 2712, 3112, Carl Hansen, 9 uger, søn af litsenbroder Hans Hansen, i Assens
1853, 0501, 1001, Johan Vandall, hattemager og død som fattiglem, 71, i Assens. Født i Odense
1853, 1001, 1501, Ole Peter Nielsen, ungkarl og contorist, 22. Født i Assens
1853, 1501, 1901, Daniel Danielsen Strøm ell. Storm, sømand, 53. Født i Arendal i Norge
1853, 0802, 1202, Lauritz Haagen Seebach, 8 dage, søn af rebslagermester Rasmus Seebach. Født i Assens
1853, 1303, 2103, Rasmus Johansen, muurmester, 56. Født i Vesterhæsinge, Fyen
1853, 0204, 0704, Johan Christian Mathiassen Halsøe, 6, søn af slagtermester F. N. Halsøe. Født i Assens
1853, 3004, 0605, Hans Frederik Carl Christian Kyhn, 7 maaneder, søn af muurmester J. Kyhn
1853, 0705, 1305, Ole Truelsen, murer, 30. Født i Grumstrup, Jylland
1853, 0505, 1305, Rasmus Vilhelm Marcussen, værtshuusholder, 59. Født i Assens
1853, 1105, 1705, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Jørgen Andersen
1853, 1605, 2305, Peder Rasmussen Knap, 2 og 3 maaneder, søn af skomagermester Ped. R. Knap. Født i Assens
1853, 1607, 2207, Peter Mathiassen Meyer, skomagermester, 41. Født i Assens
1853, 2407, 2707, Dødfødt dreng, søn af møller Claus Erichsen, paa Baagøe
1853, 1608, 2108, Niels Hansen, 3, søn af gaardmand Hans Hansen
1853, 1808, 2108, Dødfødt dreng, søn af smedemester Erik Johnsen
1853, 0109, 0709, Johan Georg Theodor Bahr, sadelmagermester, 75. Født i Stolpe, Preusen
1853, 1809, 2109, Andreas Christiansen, 4 uger, søn af fyrbøder og smedesvend Hans Christiansen. Født i Assens
1853, 1010, 1310, Hans Jørgensen, 14 dage, søn af sømand Jørgen Bruunshuus. Født i Assens
1853, 1110, 1510, Peder Nielsen, huusmand, smed og død som fattiglem, 70. Født i Øsby Sogn, Slesvig
1853, 3110, 0411, Peter Christensen, almisselem, 69. Født i Ebberup
1853, 0211, 0611, Søren Sørensen, 1½, søn af smaakjører Niels Sørensen. Født i Assens
1853, 0211, 0711, Johan Christian Frederik Hansen, 3, søn af skipper H. Hansen. Født i Assens
1853, 1611, 2111, Dødfødt dreng, søn af Kirstine Larsdatter
1853, 2411, 2811, Lars Henriksen, 4, søn af gaardmand Henrik Jeppesen. Født paa Baagøe
1853, 2711, 0212, Jacob Ernst Petersen, 9 maaneder, søn af dagleier Peder Jacobsen
1853, 1312, 1912, Charles Antoni Christian Freytag, 3 og 9 maaneder, søn af blikkenslagermester H. Freytag. Født i Assens
1854, 0102, 0902, Jens Madsen Thuesen, skipper, 84. Født i Assens
1854, 1502, 2002, Jeppe Hannibal, aftægtsmand, 82. Født paa Baagøe
1854, 0403, 1003, Mads Jensen Brandt, kjøbmand, 74. Født i Ærøeskjøbing
1854, 2003, 2403, Jørgen Madsen, ungkarl, 27½. Født paa Baagøe. Søn af afgangne gaardmand Mads Jørgensen
1854, 0504, 1104, Mads Madsen, muurmester, 47. Født i Faaborg
1854, 0605, 1105, Carl Vilhelm Frederik Freytag, 6½, søn af blikkenslagermester Heinrich Freytag. Født i Assens
1854, 1005, 1505, Hans Vandborg Ettrup, procurator, 55. Født i Nykjøbing paa Morsøe
1854, 1905, 2405, Rasmus Jørgen Rasmussen, 15, søn af afgangne huusmand Rasmus Rasmussen, i Kirkesøby. Født i Kirkesøby
1854, 2505, 3005, Holger Hjærnøe, snedkermester, 60. Født i Horsens
1854, 1106, 1406, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Rasmus Pedersen
1854, 1906, 2206, Christian Andersen, 6 dage, søn af smedemester C. S. Andersen. Født i Assens
1854, 0207, 0307, Niels Nielsen Meyer, skomagersvend og fattiglem, 38. Født i Assens
1854, 1707, 2107, Carl Sophus Andersen, 5½, søn af kjøbmand F. W. Andersen. Født i Assens
1854, 1807, 2207, Peter Hansen, 17 uger, søn af litsenbroder Hans Hansen. Født i Assens
1854, 2508, 2908, Mads Madsen Ørsted, 4, søn af tømmermand Peter Madsen Ørsted. Født i Assens
1854, 2908, 0109, Frederik Jørgen Peter Dahlund, almisselem, 79. Født i Dahlund Mølle
1854, 3008, 0209, Jacob Nielsen, dagleier, 49. Født i Verninge
1854, 0511, 1311, Carl Christian Møller, postconducteur, 47. Født i Neder Schlesvig
1854, 0611, 0911, Mads Lillelund,7 dage, søn af skibsfører M. M. Lillelund. Født i Assens
1854, 0811, 1311, Lars Jørgensen, fattiglem, 70. Født paa Fønsskov, Føns Sogn
1854, 1111, 1611, Nicolai Fentz, fhv. bager, 39. Født i Assens
1854, 1611, 2111, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Gotthard Schjøtt
1854, 2311, 2811, Amandus Samuel Møller, skorsteensfeiersvend, 28. Født paa Sjelland
1854, 2711, 0212, Niels Christian Theodor Meyer, 5, søn af snedker H. P. Meyer. Født i Assens
1854, 1312, 1812, Johan Christian Frederik Hansen, 10 uger, søn af skipper H. Hansen
1854, 2512, 3012, Andreas Christian Jessen, dagleier, 68. Født i Schleswig
1855, 0501, 1101, Martin Venzel Gundelmann, dreiersvend, 19½. Født i Frørup Sogn
1855, 1601, 2301, Hans Henrik Schang, skomagermester, 86. Født i Assens
1855, 1801, 2601, Lars Rasmussen, sømand, 58. Født i Assens. Søn af Rasmus Larsen
1855, 0402, 1202, Daniel Jensen Bekker, 17, søn af pottemagermester Bekker. Født i Assens
1855, 0802, 1202, Søren Knudsen, 7 dage, søn af snedkermester Carl Knudsen
1855, 1302, 1702, Carl Marius Adolphsen, 11 uger, søn af ugift fruentimmer C. M. Adolphsen
1855, 1502, 2102, Thomas Larsen Gullow, snedkermester, 54. Født i Horsens
1855, 2302, 2802, Jacob Johannes Freytag, 2½, søn af blikkenslagermester H. Freytag. Født i Assens
1855, 1203, 1903, Hans Mortensen Kolte, 12 uger, søn af vognmand Hans Kolte
1855, 1203, 1803, Mads Jensen, 8 dage, søn af dagleier Jens Hansen
1855, 2103, 2903, Hans Willumsen, murer, 85. Født i Ørsbjerg
1855, 2604, 0105, Hans Rasmussen, dagleier, 80, af Møllerhuse. Født i Saltofte
1855, 3004, 0505, Christian Frederik Holm, skrædermester, 78. Født i Haderslev
1855, 1405, 2105, Niels Jørgensen (Elle), slagter, 83. Født i Sønderby
1855, 2505, 2905, Carl Vilhelm Dreyer, fhv. skipper, 49. Født i Assens
1855, 0906, 1506, Peter Christian Lund, snedkermester, 60. Født i Assens
1855, 1406, 1906, Carl Otto Nyberg, svensk matros, 24. Født i Mønsterås ved Calmar i Sverrig. Søn af skipper Peter Nyberg
1855, 2206, 2706, Lars Christophersen, sømand, 24. Født i Assens
1855, 2406, 2706, Hans Peter Petersen, 17 uger, søn af Ane Margrethe Pedersdatter. Født i Assens
1855, 1908, 2308, Hans Larsen, 13 uger, søn af ugift fruentimmer Ane Larsen eller Hansdatter. Født i Blangstrup
1855, 2508, 2908, Adolph Leonhard Ernst, 8 uger, søn af conditor Ernst, i Assens. Født i Assens
1855, 1109, 1409, Ludvig Simonsen, 4 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Larsen
1855, 1311, 1611, Carl Frederik Petersen, 7½, søn af dagleier Peder Jacobsen. Født i Assens
1855, 1411, 2011, Søren Jacob Berg, malersvend, 32. Født i Assens
1855, 2411, 2711, Ludvig Baumgarten, 4 uger, søn af sadelmagermester C. C. Baumgarten
1855, 2411, 2811, Hans Peter Niels Rasmussen, 3, søn af malersvend Jørgen Rasmussen. Født i Nyborg
1855, 2811, 0412, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Kirstine Storm
1855, 2712, 3112, Christen Rasmussen, skomagersvend, 73. Født i Assens
1856, 0601, 1201, Johannes Eiler, handelslærling, 13, hos kjøbmand Thomsen. Født i Veien Sogn Ribe Amt
1856, 1601, 2101, Dødfødt dreng, søn af slagtermester C. P. Tommerup
1856, 2701, 0202, Henrik Adolph Hviid, opsynsmand og oeconom, 53, paa Fattiggaarden. Født i Assens
1856, 2901, 0402, Niels Julius Detlef Hansen, 10 dage, søn af snedkersvend P. C. Hansen
1856, 0102, 0502, Hans Christian Ludvig Thomsen, 8 dage, søn af A. P. T. Thomsen, i Assens
1856, 2202, 2902, Peter Petersen Bølling, kjøbmand, 54. Født i Kjøbenhavn
1856, 2802, 0403, Frederik Sophus Lemme, 7 dage, søn af toldassistent P. Lemme, i Assens
1856, 1403, 1803, Hans Jacob Zachariassen, sømand, 16. Født i Assens
1856, 1104, 1704, Jens Olsen, avlsmand, 43. Født i Assens
1856, 2304, 0105, Hans Vilhelm Nielsen, dagleier, 45. Født i Tanderup Sogn
1856, 1705, 2205, Anders Hansen Caslund, ølbrygger, 44. Født i Caslund
1856, 2005, 2705, Samuel Frederik Olsen, kjøbmand, 73. Født i Kjøbenhavn
1856, 2605, 0306, Hans Rudolph Høyer, kjøbmand, 49. Født i Con… ved Horsens
1856, 0406, 0706, Peter Madsen Ørsted, skibstømmermand, 32. Født i Assens
1856, 0106 [omtrent], 0906, Druknet mandfolk, formentlig sømand, fundet ved Thorøe
1856, 2006, 2306, Frederik Jørgen Berggreen, arbeidsmand, 62. Født paa Langeland Svendborg
1856, 0907, 1407, Carl Frederik Nøimann, 8½, søn af sadelmagermester A. H. Nøimann. Født i Assens
1856, 2107, 2407, Hans Christensen, fattiglem, 70. Født paa Langeland
1856, 0808, 1408, Johan Severin Storm, ungkarl og skomagersvend, 33. Født i Assens
1856, 1808, 2208, Christian Anthon Berg, skriver, 81. Født i Nørreaaby
1856, 1708, 2508, Søren Christian Nellemose, kjøbmand, 71. Født i Nellemose
1856, 1908, 2208, Thomas Christian Christensen, dagleier, 79. Født i Vendsyssel
1856, 1908, 2608, Bendix Steen Carstensen, dreiermester, 69. Født i Flensborg
1856, 0909, 1509, Ulrik Jacob Züberkrop, snedkermester, 84. Født i Assens
1856, 0711, 1311, Peter Clausen, 10 uger, søn af krydsskipper Hans Clausen
1856, 2911, 0412, Jens Peter Jensen, 1 time, søn af Ellen Marie Petersen, af Baagøe
1856, 1412, 1912, Peder Jensen, ungkarl, 82. Født i Huusby Sogn
1856, 2112, 2312, Dødfødt dreng, søn af Severine Margrethe Hansen
1857, 0501, 0901, Lars Morten Guldager, skomagermester, 76½. Født i Korsøer
1857, 0901, 1401, Lars Jørgensen, enkemand og indsidder, 82. Født paa Baagøe
1857, 1501, 2001, Ludvig Mathias Rønning, 2, søn af kjøbmand Rønning
1857, 2201, 2501, Hans Julius Tørsleff, 1 og 9 maaneder, søn af translateur og førstelærer L. C. Tørsleff
1857, 2301, 2901, Søren Christensen Feldberg, arbeidsmand og fattiglem, 76. Født i Viborg Stift
1857, 1602, 2102, Andreas Schwartz, garvermester, 57. Født i Assens
1857, 1103, 1603, Niels Peter Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Dorthe Hansdatter. Født i Assens
1857, 2503, 3003, Søren Schmidt, skipper, 54. Født i Kjøbenhavn
1857, 0304, 0804, Adolph Leonhard Ernst, 6 maaneder, søn af conditor Ernst
1857, 0904, 1404, Niels Christian Jacobsen, 4, søn af afgangne dagleier Jacob Nielsen. Født i Assens
1857, 1404, 1804, Carl Theodor Loive Østerby, 14 dage, søn af bager C. A. Østerby
1857, 2104, 2504, Anders Peter Föns, 12½, søn af skipper Chr. Nissen Föns. Født i Assens
1857, 2504, 2904, Jørgen Madsen Jørgensen, 2, søn af smaakjører Niss Christian Jørgensen. Født i Assens
1857, 2304, 2904, Hans Christian Rasmussen, ½, søn af dagleier Rasmus Mortensen
1857, 2404, 0105, Ludvig Emil Petersen, 5, søn af …bestyrer Petersen. Født i Odense
1857, 1704, 1804, Dødfødt dreng, søn af vogter Frederik Jørgen Petersen
1857, 2904, 0205, Mads Hansen, skomagersvend, 42. Født i Ribe
1857, 0305, 0705, Dreng, 5 maaneder, søn af ugift fruentimmer K. D. Fr. Petersen
1857, 0505, 0805, Julius Tørsleff, 4 maaneder, søn af translateur, førstelærer og dannebrogsmand L. C. Tørsleff
1857, 2105, 2505, Dødfødt dreng, søn af slagtermester C. Tommerup
1857, 2405, 2905, Peter Justesen Kreiberg, smedemester, 61, i Assens
1857, 1606, 1906, Dødfødt dreng, søn af stolemager A. F. C. Hatting
1857, 2006, 2306, Jens Anthon, sømand, 80. Født i Assens
1857, 1207, 1707, Jens Jørgen Anthon, uhrmagermester, 52. Født i Assens
1857, 2007, 2407, Hans Christian Pedersen, 3, søn af dagleier Jeppe Pedersen. Født i Assens
1857, 0108, 0508, Jens Christian Larsen, sømand, 42. Født Troense
1857, 0208, 0508, Dødfødt dreng, søn af huusmand Morten Hansen, af Baagøe
1857, 1208, 1508, Lars Henningsen, fattiglem, 77. Født i Aabenraae
1857, 1409, 1709, Niels Kistrup, 11 maaneder, søn af brændeviinsbrænder Carl T. Kistrup. Født i Assens
1857, 1609, 2009, Jens Peter Rasmussen, 2, søn af tømmermand Rasmus Jensen
1857, 2109, 2509, Edvard Neumann, 6 maaneder, søn af …dandser S. Neumann. Født i Heiligenhaven
1857, 2309, 2809, Lars Andersen, 7, søn af dagleier Christian Pedersen
1857, 2809, 0310, Morten Jeppesen Nellemose, arrestforsvarer, 76. Født i Nellemose
1857, 2609, 3009, Frederik Vilhelm Christensen, 4, søn af dagleier Jacob Christensen. Født i Assens
1857, 2110, 2310, Dødfødt dreng, søn af dagleier L. Pedersen
1857, 2410, 3110, Jens Nielsen, høker, 54. Født i Tanderup Sogn
1857, 1411, 2011, Johan Gudme, bødkermester, 78. Født paa Laaland
1857, 1911, 2511, Simon Andersen, høker, 73. Født i Ringkjøbing Amt
1857, 2411, 2711, Dreng, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Maren Sophie Larsen
1857, 3011, 0712, Jens Nielsen, afgaaet toldbetjent, 80. Født i Alsted ved Sæby
1857, 1812, 2312, Peder Hansen, dagleier, 55. Født i Holevad Sogn
1857, 2212, 2712, Hans Hansen, 3 maaneder, søn af skipper H. Hansen. Født i Assens
1857, 2312, 2712, Dreng, 1 dag, søn af Ane Marie Jørgensen
1857, 2512, 02011858, Frederik Lange, 10, havde ophold i Assens. Søn af skrædermester D. Lange i London
1857, 3012, 0501, Lars Henrik Larsen, dreiermester, 42. Født i Assens
1858, 0801, 1201, Hans Nielsen, 12 uger, søn af Maren Nielsen. Født i Assens
1858, 1001, 1501, Lars Eriksen, 1½, søn af skibstømmermand Erik Larsen
1858, 1701, 1901, Dødfødt dreng, søn af dagleier Niels Andersen
1858, 1701, 2101, Ole Jessen, 4 uger, søn af tømmermester P. L. Jessen
1858, 1901, 2301, Theodor Meyer, 5 dage, søn af snedkermester H. P. Meyer
1858, 2401, 2801, Dreng, 1 time, søn af gasbestyrer C. Petersen
1858, 2501, 3001, Rasmus Ludvig Evers, skibsfører, 55. Født i Assens
1858, 1202, 1402, Dødfødt dreng, søn af skibsfører H. N. Bonnesen
1858, 1402, 1902, Peter August Hansen, 1, søn af Birthe Hansen
1858, 1802, 2502, Jacob Zachariassen, sømand, 56. Født i Fønsskov
1858, 1203, 1603, Lars Hansen (Baagøe), sømand, 72. Født i Assens [bemærk: alder skal være 83]
1858, 3003, 0304, Christopher Andreassen, tjenestekarl, 54. Født i Skydebjerg
1858, 0304, 0704, Peter Vilhelm Fredriksen, 3½, søn af dagleier Hans Fredriksen. Født i Assens
1858, 1404, 1704, Dreng, 12 timer, søn af lærer L. V. J. Olsen
1858, 1804, 2404, Christian Gormsen, ugift tjenestekarl, 22. Født i Assens
1858, 2104, 2404, Lars Jesper Christensen, 5, søn af væver Joseph Bramer Christensen. Født i Haslund i Jylland
1858, 2204, 2904, Peter Petersen Engelland, skomagermester, 46. Født i Assens
1858, 1105, 1805, Albrecht Fentz, kjøbmand, 78. Født i Assens
1858, 1805, 2105, Dødfødt søn, søn af glarmester J. A. Asmussen
1858, 2505, 2905, Johan Jørgen Thun, barbeer, 84. Født i Flensborg
1858, 1206, 1406, Dødfødt dreng, søn af møller Claus Eriksen, af Baagøe
1858, 1406, 1806, Christen Jacobsen, 14 uger, søn af Ane Christensen. Født i Søllested
1858, 0207, 0807, Christian Fentz, guldsmedmester, 69. Født i Assens
1858, 0207, 0707, Jørgen Jørgensen (tvilling), 27 dage, søn af ugift fruentimmer Cathrine Jørgensen
1858, 1607, 2107, Albrecht Knap, avlsmand, 55. Født i Assens
1858, 2707, 3007, Carl Hyazinth Raith, 27 dage, søn af kobbersmed M. Raith
1858, 2907, 0108, Dødfødt dreng, søn af dagleier Gorm Andersen
1858, 0209, 0509, Jens Petersen, 2 dage, søn af kjøbmand R. Petersen
1858, 0209, 0509, Adolph Nielsen, 7, søn af tømmermand Niels Andersen
1858, 1909, 2209, Vilhelm Christian Johannes Freytag, 2½, søn af blikkenslager H. J. T. Freytag
1858, 1310, 1810, Niels Henriksen, ungkarl, 32. Født paa Baagøe
1858, 2110, 2710, Lars Sørensen, garver og dagleier, 56. Født i Aborre
1858, 2410, 3010, Christian Frederik Ishøj, skibstømmermand, 20. Født i Bogense
1858, 2710, 3010, Rasmus Eriksen, 2, søn af møllerkudsk E. R. Eriksen
1858, 0711, 1011, Rasmus Jørgen Carstensen, 5 dage, søn af dreiermester J. Carstensen
1858, 1211, 1611, Jens Anders Petersen, 9 maaneder, søn af Bolette Jensen. Født i Assens
1858, 1311, 1711, Julius Walther, 3 maaneder, søn af kjøbmand Walther. Født i Assens
1858, 1511, 1911, Georg Marius Fuchs, 10 uger, søn af snedkersvend Fuchs. Født i Assens
1858, 1611, 2011, Christian Johansen, 11 dage, søn af brændeviinsbrænder F. Johansen
1858, 2011, 2411, Thomas Frederik Nicolai Møller, 1 og 3 maaneder, søn af rebslagermester H. F. N. Møller. Født i Assens
1858, 2211, 2511, Lauritz Vilhelm Petersen, 11 dage, søn af dagleier Lars Petersen
1858, 2311, 2911, Claus Jørgensen, 1, søn af dagleier Jørgen Petersen. Født i Assens
1858, 2311, 2711, Lauritz Petersen, 11 dage, søn af dagleier Jens Petersen
1858, 2311, 2611, Severin Tørsleff, 16 dage, søn af translateur, førstelærer og dannebrogsmand L. C. Tørsleff
1858, 3011, 0412, Hans Christian Christensen, 1, søn af dagleier Jacob Christensen
1858, 1412, 2112, Ludvig Lindegaard, 8 dage, søn af Cathrine Alberdt
1858, 1412, 2012, Frederik Carl Syberkrop, snedkermester, 81. Født i Assens
1858, 2612, 03011859, Daniel Justesen ell. Sørensen, vognmand, 68. Født i Assens
1859, 1201, 2101, Iver Karup, skrædermester, 58. Født i Assens
1859, 1601, 2101, Jacob Christian Nielsen, 10 dage, søn af dagleier Niels Andersen
1859, 3001, 0402, Niels Jespersen, slagter, 84. Født i Haderslev
1859, 1003, 1803, Lars Petersen, smaakjører, 58. Født i Assens
1859, 2503, 2903, Marius Christian Jørgensen, 4, søn af færgeskipper Rasmus Jørgensen
1859, 2903, 0404, Jes Hansen, huusmand og nu aftægtsmand, 83. Født paa Baagøe
1859, 1904, 2604, Frederik Vilhelm Wøbeke, 1½, søn af murer, Jochum Henrik Wøbeke
1859, 0305, 0705, Andreas Meyer, 6 dage, søn af snedkermester H. P. Meyer
1859, 1405, 1805, Frederik Carl Bahr, 10, søn af sadelmagermester L. N. A. Bahr
1859, 2806, 0107, Hans Jørgensen, dagleier, 44. Født i Barløse
1859, 1607, 1807, Dødfødt dreng, søn af murer Mads Christian Jensen
1859, 2507, 2807, Johan Julius Petersen (Bolle), politibetjent og dannebrogsmand, 42. Født i ...
1859, 3007, 0408, Lars Hansen, 3, søn af ugift Anne Larsen. Født i Barløse
1859, 3107, 0508, Hans Jacob Stage, skomagermester, 63. Født i Assens
1859, 1908, 2308, Lars Andersen, 3, søn af arbeidsmand Anders Jørgen Hansen, i Assens
1859, 2308, 2708, Niels Andreas Crone, skipper, 44. Født i Assens
1859, 0709, 1009, Mads Jørgen Madsen, 2½, søn af dagleier Lars Madsen. Født i Assens
1859, 1109, 1609, Mogens Christian Subcliff, uhrmager, 52. Født i Nyborg
1859, 0909, 1309, Hans Christian Eriksen, ungkarl, 32. Født i Verninge Sogn
1859, 1709, 2009, Knud Pedersen, 7 dage, søn af dagleier Peder Hansen
1859, 0710, 1210, Hans Jacob Jessen, 10 uger, søn af tømmermester P. L. Jessen
1859, 1210, 1710, Søren Peter Mortensen, 9 maaneder, søn af slagter R. Mortensen
1859, 1910, 2610, Jacob Vilhelm Schmidth, gjæstgiver, 38. Født i Mesinge
1859, 2710, 2910, Rudolph Claudius Jacobi Cardél, 12 dage, søn af seilmager D. C. Cardél
1859, 0211, 0711, Jesper Larsen, vævermester, 79. Født i Assens
1859, 1711, 2411, Hans Andersen, vognmand, 56. Født i Assens
1859, 2111, 2511, Albrecht Bendix Baumgarten, 2 og 9 maaneder, søn af sadelmagermester Carl Christian Baumgarten
1859, 2711, 3011, Dødfødt dreng, søn af smaakjører N. C. Sørensen
1859, 2911, 0512, Hans Sørensen, 9, søn af tømmermester M. Sørensen
1859, 3011, 0712, Rasmus Petersen Engelbrecht Hansen, 23. Født i Hosens. Søn af smedemester M. Hansen
1859, 0212, 0712, Dødfødt dreng, søn af Abelone Corintsdatter
1859, 0512, 0912, Hans Christian Rasmussen, 1½, søn af dagleierske Rasmine Mortensen
1859, 0812, 1312, Peter Jensen Thuesen, kjøbmand, 60. Født i Assens
1859, 2212, 2712, Ole Peter Thomsen, 3 og 9 maaneder, søn af sømand Lars Thomsen. Født i Assens
1859, 2112, 2412, Dødfødt dreng, søn af slagtermester C. P. Tommerup
1859, 2712, 02011860, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 56, af Sandager Sogn
1859, 3112, 06011860, Andreas Nielsen, dagleier, 66. Født i Kjærum Sogn
1860, 0301, 0701, Henrik Samuel Petersen, skrædersvend, 28. Født i Assens
1860, 1401, 1901, Niels Rasmussen Trolle, garversvend, 65. Født i Bogense
1860, 0202, 0702, Dødfødt dreng, søn af væver Rs. Jensen
1860, 0802, 1402, Hans Christian Hansen, kobbersmedmester, 57. Født i Kjøbenhavn
1860, 1102, 1402, Dødfødt dreng, søn af Ane Hansen
1860, 1402, 1802, Oscar Hermann Jacobsen, ½, søn af møller Niels Jacobsen
1860, 1802, 2102, Dreng, 7 uger, søn af toldassistent M. Andersen
1860, 2402, 0103, Peter Skjold Eriksen, handelslærling, 19. Født i Assens. Søn af snedker N. P. Eriksen
1860, 2502, 0203, Hans Frederik Vilhelm Storm, 6 maaneder, søn af brændeviinsbrænder Hans Storm
1860, 1003, 1503, Niels Carl Gormsen, 1, søn af væver R. M. Gormsen. Født i Assens
1860, 1203, 1903, Jørgen Knudsen, dagleier, 51. Født i Rørup Sogn
1860, 2803, 0204, Hans Rasmussen, 8 dage, søn af dagleier R. J. Jensen
1860, 3103, 0604, Adolph Walther, 3, søn af kjøbmand P. Walther. Født i Assens
1860, 1804, 2104, Jørgen Christian Meiborg, 19 uger, søn af buntmager C. R. Meiborg. Født i Assens
1860, 2604, 3004, Lars Petersen, ungkarl, 34. Født paa Helgenæs
1860, 2705, 3005, Peter Petersen, almisselem, 64. Født i Faaborg
1860, 2705, 3005, Rasmus Andreassen, 13 uger, søn af ugift Maren Nielsen
1860, 3005, 0406, Knud Knudsen, værtshuusholder, 48. Født i Horne
1860, 1706, 2106, Albrecht Johan Sophus Brandt, 1 og 1 maaned, søn af kjøbmand J. Brandt
1860, 2006, 2306, Hans Jacob Boe, hospitalslem, 82
1860, 2106, 2506, Christian Richter Lindholm, 3 maaneder, søn af sadelmager C. R. Lindholm
1860, 0807, 1307, Hans Frederiksen, ugift, 60. Født i Aborre
1860, 1307, 1607, Bernhard Klemming, fattiglem, 72. Født i Assens
1860, 1107, 1607, Henrik Martin Freytag, 1½, søn af blikkenslager Freytag
1860, 2007, 2607, Hans Bruun, handskemager, 67. Født i Assens
1860, 2307, 2707, Anders Christensen, huusmand, 83, i Møllerhuse. Født i Jylland
1860, 0808, 1308, Marius Issing, 4½, søn af skomager H. C. Issing
1860, 1208, 1608, Casper Hermann Trolle, 1 og 3 maaneder, søn af kjøbmand J. D. B. Trolle
1860, 1809, 2409, Peter Petersen, mægler, 59
1860, 2809, 0410, Iver Christian Bjerning, murer, 36. Født i Kjøng Sogn
1860, 2410, 3110, Mads Christensen, dagleier, 73. Født i Voldtofte
1860, 2410, 2710, Dødfødt dreng, søn af styrmand J. Jepsen
1860, 2510, 0211, Valentin Seebach, rebslagermester, 75. Født i Fredericia
1860, 2610, 3110, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane C. Petersen, af Møllerhuse
1860, 0411, 0911, Jens Petersen Engelbrecht, skomagermester, 74. Født i Assens
1860, 1111, 1411, Dreng, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Amalie Jacobsen
1860, 0412, 0812, Dødfødt dreng, søn af snedker Carl Knudsen
1860, 0812, 1212, Dødfødt dreng, søn af skomagersvend Jens Meyer
1860, 0912, 1512, Peter Jørgensen Rosenvinge, muurmester, 80. Født ved Svendborg
1860, 2012, 2212, Dødfødt dreng, søn af dagleier I. J. Wolff
1860, 2412, 2812, Dødfødt dreng, søn af møllersvend Jens Larsen
1860, 2612, 3112, Lars Hansen Larsen, gjørtlermester, 55. Født i Assens
1861, 1401, 1801, Jørgen Henningsen, ugift almisselem, 61. Født i Assens
1861, 1701, 2101, Lars Larsen, aftægtsmand, 85. Født paa Baagøe
1861, 2001, 2501, Johan Wilhelm Jørgensen, vægter, 76. Født i Assens
1861, 2601, 0102, Hans Hansen Justesen, vognmand, 28. Født i Assens
1861, 3003, 0404, Andreas Petersen, 16 uger, søn af Ane Cathr. Jensen. Født i Sønderby
1861, 1404, 1904, Peder Mikkelsen, huusmand men tjente i Assens, 56, i Saltofte. Født i Søby
1861, 1805, 2405, Thomas Schumann Rasmussen, bødkermester, 54. Født i Assens
1861, 2805, 3105, Dreng, 1 time, søn af buntmager C. R. Meyborg
1861, 0506, 1006, Christen Larsen, dagleier, 82. Født i Stavning i Jylland
1861, 0407, 0807, Peter Albert Lorentzen, 3 maaneder, søn af skrædder Jh. Lorentzen
1861, 0107, 0707, Peder Hansen, dagleier, 37, i Assens. Søn af gaardmand Hans Hansen, i Ørsbjerg
1861, 2107, 2607, Rasmus Larsen, skipper, 52. Født i Assens
1861, 0207, 0607, Hans Thune, gift og bestyrer af moderens gaard, 46, i Næsby
1861, 2908, 0209, Niels Hansen, 20. Født i Assens. Søn af afgangne dagleier Hans Hansen
1861, 0309, 0909, Peder Rasmussen, dagleier, 65. Født i Kjøng Sogn
1861, 2609, 0310, Ole Peter Jørgensen, sømand, 66. Født i Norge
1861, 2609, 0310, Frederik Michael Justesen, snedkermester, 61
1861, 0810, 1410, Jacob Madsen Lillelund, kjøbmand, 55. Født i Assens
1861, 2610, 0211, Mathias Schou, justitsraad og byskriver, 69, i Assens
1861, 0211, 0811, Hans Hansen, dagleier, 43. Født i Emtekjær
1861, 0311, 0911, Georg Poulsen, farver, 35
1861, 0611, 1211, Andreas Beirholm, 7, søn af rebslager H. A. Beirholm
1861, 1011, 1411, Jacob Zachariassen, 4, søn af sømand Niels Z. C. Jacobsen
1861, 2611, 0212, Niels Larsen, dagleier, 72. Født i Sønderby
1861, 1212, 1712, Knud Nielsen, dagleier, 36
1861, 1712, 2312, Christopher Nielsen Storm, høker og bedemand, 66
1861, 2112, 2712, Lauritz Thuesen, 14 uger, søn af sandgraver M. Thuesen
1861, 2312, 2712, Axel Theodor Rye, sømand, 36. Født i Ebeltoft
1861, 2912, 04011862, Rasmus Pedersen Knap, vognmand, 87. Født i Assens
1862, 0301, 0801, Niels Olsen, dagleier, 62
1862, 0301, 0801, Hans Erik Saabye, afskediget toldbetjent, 66
1862, 2101, 2401, Dødfødt dreng, søn af theaterdirecteur Olsen, i Assens. Paa tiden i Assens
1862, 0702, 1402, Carl Frederik Andersen, 10, søn af dagleier Anders Andersen
1862, 1002, 1502, Lauritz Christensen, gjørtlersvend, 32. Født i Assens
1862, 1502, 2002, Valentin Valentinsen, dagleier, 83. Født i Barløse
1862, 0103, 0503, Emil Freytag, 9 maaneder, søn af blikkenslager H. Freytag
1862, 1903, 2403, Frederik Carl Lorentzen, 9 maaneder, søn af skrædder K. Lorentzen
1862, 2103, 2903, Ove Thomas Thomsen, postmester, 61. Født i Aarhuus
1862, 0604, 1004, Peter Jørgensen Houer, arbeidsmand og fattiglem, 76. Født i Jylland
1862, 2903, 0904, Verner Ludvig Blædel, pastor emiritus, consistorial assessor og forhen sognepræst, 78 og 9 maaneder, i Assens
1862, 1104, 1604, Peter Lund, hattemagersvend og fattiglem, 54. Født i Kjøbenhavn
1862, 2704, 0303, Rasmus Rasmussen, høker, 62. Født i Voldbro
1862, 2404, 0105, Jens Hansen (Haarby), snedker, 85. Født i Assens
1862, 0205, 0505, Niels Knudsen, 17 dage, søn af Karen Marie Jensen
1862, 1805, 2005, Dødfødt dreng, søn af vogter T. J. Pedersen
1862, 2506, 0107, Vilhelm Peter Resting, kgl. lods samt værtshuusholder, 47. Født i Assens
1862, 2707, 0408, Adolph Frederik Berg, 11 maaneder, søn af Caroline Frederikke Ernst. Født i Kjøbenhavn
1862, 0308, 0608, Dødfødt dreng, søn af tømmermester T. C. Jessen
1862, 0308, 0608, Dødfødt dreng, søn af dagleier H. Jensen
1862, 2008, 2508, Hans Rasmussen Schierbech, enkemand og entlediget skolelærer, 61. Fra Haarby
1862, 1609, 1909, Herman Emil Trolle, 1 og 4 maaneder, søn af kjøbmand J. Trolle
1862, 2409, 2609, Dødfødt dreng, søn af farver C. E. Høffner
1862, 2911, 0312, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Nielsen
1862, 0612, 0912, Dreng, 3 dage, søn af glarmester J. F. Bolt
1862, 1612, 2412, Andreas Hansen, snedker og hospitalslem, 62
1862, 2812, 03011863, Peder Hansen (Rue), litsenbroder, 64. Født i Rue
1862, 3012, 03011863, Julius Evald Jerichau, kjøbmand, 50. Født i Assens
1837, 0310, 0710, Mette Perline Bolt f. Albers, 51½, i Assens. Bagermester Andr. J. Bolt
1838, 1001, 1301, Udøbt pige, 8 timer, datter af Abelone Rasmusdatter, i Assens
1838, 1401, 1801, Maren Woller f. Hansdatter, enke, 73. Væver Erich Nicolai Hansen Woller
1838, 2101, 2701, Maren Andreasdatter, enke, 78, i Assens. Født i Assens. Glarmester Jørgen Frantz Albers
1838, 2203, 2703, Maren Pedersdatter, 13 og 3 maaneder, af Møllerhuse
1838, 0304, 0904, Elisabeth Pedersen, 3½, datter af fruentimmer Kirsten Pedersen. Pleiebarn af fisker Anders Pedersen. Født i Assens
1838, 0404, 1104, Margrethe Catrine Albrechtsdatter, 59. Født i Assens. Vognmand Rasmus Knap
1838, 0704, 1304, Anne Marie Basse f. Andersdatter, enke og gjordemoder, 76, i Assens. Født i Odense. Skrædermester N. Basse
1838, 0605, 0905, Hanne Andreasen, enke, 65½, i Assens. Født i Assens. Handskemager Rasmus Christoffersen
1838, 0805, 1205, Karen Andersdatter, enke, 74, paa Baagøe. Gaardmand Jørgen Truelsen
1838, 3005, 0506, Rasmine Christensen, ½, datter af rebslager R. Christensen, i Assens
1838, 1806, 2106, Caroline Hansen, tjenestepige, 17, hos felbereder J. Christoffersen, i Assens. Født i Sønderbrobye
1838, 1507, -, Maren Hansdatter, indsidderske, 66, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1838, 0308, 0808, Marie Jacobsdatter, enke, 53, af Assens. Født i Barløse. Dagleier Niels Pedersen
1838, 0608, 1008, Anne Marie Severin, enke og fattiglem, 66½, i Assens. Født i Assens. Bendt Braheberg
1838, 2108, 2508, Marie Jensdatter, fattiglem, 55, i Assens. Født i Holevad Sogn
1838, 2309, 2709, Laurine Sophie Lund, 4 maaneder, datter af afgangne skipper Lauritz Lund, i Assens. Født sammesteds
1838, 0810, 1210, Bodil Kirstine Hjernøe, 3½, datter af snedkermester Hans Holger Hjernøe, af Assens. Født sammesteds
1838, 1111, 1611, Karen Pedersdatter, enke, 92, paa Baagøe. Huusmand Hans Bentsen
1838, 2112, 2712, Anne Catrine Truelsdatter, enke, 85, paa Baagøe. Gaardmand Simon Hansen
1839, 0101, 0501, Anne Andersdatter, enke, 81, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Indsidder Hans Johansen
1839, 0501, 0801, Dødfødt pige, datter af Marie Hansen, af Assens
1839, 0301, 0801, Else Marie Svendsdatter, enke, 90, af Arendal. Født i Norge. Daniel Jensen
1839, 1401, 1801, Pederline Knudsen, 34½, af Assens. Født i Assens. Skomagersvend Hans Christensen
1839, 2201, 2601, Birgithe Nielsen, enke, 93, af Assens. Bagermester Povl Bolt
1839, 2802, 0703, Anne Marie Frederikke Nielsen, 4½, af Assens. Født i Kjøbenhavn
1839, 1403, 1903, Mette Marie Madsdatter, enke, 78½, af Assens. Født i Assens. Dagleier Bonne Nicolaisen
1839, 1503, 2003, Mette Catrine Bagge f. Rasmussen, enke, 74, i Assens. Født i Rad Øisbye Sogn i hertugdømmet Slesvig. Toldbetjent Bagge
1839, 1803, 2103, Pige, 10 dage, datter af høker Niels Nielsen, i Assens
1839, 2703, 0304, Anne Catrine Kron, 47, i Assens. Født i Nyborg. Sømand Jens Lindgaard
1839, 1304, 1904, Marie Severine Lorentia Risom f. Broholt, enke, 57, i Assens. Født i Aalborg. Transportforvalter og dannebrogsmand Risom
1839, 0106, 0406, Marie Marcussen, 6 dage, datter af avlsmand Peter Wilhelm Marcussen, i Assens. Født i Assens
1839, 0506, 0806, Sophie Wilhelmine Andersen, ½, datter af maskinpasser Andersen, i Assens. Født i Assens
1839, 1407, 1807, Karen Sørensdatter, enke, 85, i Assens. Født i Barløse Thaarup. Væver Jochum Langhoff
1839, 2107, 2507, Marie Catrine Jørgensen, 1, datter af garversvend Jørgen Jørgensen, i Assens. Født sammesteds
1839, 2308, 2808, Anne Catrine Margrethe Helms f. Lund, frue, 57 og 5 maaneder, i Assens. Født i Græss i Sjælland. Auditeur og byeskriver Helms
1839, 0209, 0409, Dødfødt pige, datter af dagleier Lars Frederichsen, i Assens
1839, 2110, 2310, Christiane Herdahl, almisselem, 60, i Assens Fattighuus. Født i K. Søebye
1839, 1811, 2111, Maren Jørgensdatter, 46, paa Baagøe. Gaardmand Henrich Jeppesen
1839, 2012, 2712, Barbara Kirstine Schmit, enke, 81, i Assens. Født sammesteds Snedkermester Niels Hansen
1839, 2612, 2912, Anne Johanne Andersen, 8 maaneder, datter af dagleier Anders Pedersen, af Møllerhuse
1839, 2312, 2812, Marie Gløerfeldt, 8 dage, datter af gudldsmedmester Casper Gløerfeldt, i Assens
1840, 0201, 0701, Inger Pedersen, ugift, 73, hos sin søster mad. Morten, i Assens
1840, 1601, 1901, Birthe Jensdatter Baagøe, ugift, 79, opholdt hos huusmand Lars Andersen, paa Baagøe
1840, 2601, 3001, Anne Kirstine Rasmussen, tjenestepige, 45, i Assens. Født sammesteds
1840, 0202, 0702, Nicoline Ostenfledt, 3 maaneder, datter af snedkersvend Jørg. Ostenfledt, i Assens. Født sammesteds
1840, 0802, 1202, Birthe Hansdatter, 82, i Assens. Født i Aborre. Huustømmermand Hans Hansen Tørring
1840, 0502, 1102, Anne Dorthea Frederikke Hansen, 7½, datter af snedkersvend Andreas Hansen, i Assens. Født sammesteds
1840, 1202, 1802, Rasmine Christensen, ½, datter af rebslagermester Rasmus Christensen, i Assens
1840, 1902, 2402, Maren Olesdatter, tjenestepige, 34, opholdt sig hos matros Peder Hansen Thue, i Assens. Født paa Helnæs
1840, 0503, 1003, Anne Catrine Dorthea Wilhelmine Priess, 1, datter af skrædermester Hans C. Priess, i Assens. Født sammesteds
1840, 2403, 2703, Kirsten Pedersdatter, 72, i Assens. Født i Assens. Fattiglem Johannes Conradsen
1840, 0104, 0604, Aurora Gundorph, 7, datter af afgangne bye- og herredsfoged J. C. Gundorph, i Assens
1840, 1705, 2105, Edel Catrine f. Møller, 40. Født i Branddrup Slesvig. Toldbetjent Hesseldahl
1840, 2305, 2805, Maren Christensdatter, 64, i Møllerhuse. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Dagleier Peder Christian Mathiesen
1840, 1906, 2106, Maren Pedersen, 1 dag, datter af fruentimmer Johanne Johansdatter, af Møllerhuse
1840, 2206, 2606, Anne Sebille Demant, enke, 75, i Assens. Født i Vigerslev Sogn. Fhv. skomagermester Hans Jørgensen
1840, 1607, 2007, Lene Kirstine Neÿmann, 9 maaneder, datter af vævermester Peter Neÿmann, i Assens. Født i Odense
1840, 0108, 0508, Anne Catrine Jeppesdatter, 52, paa Baagøe. Indsidder Hans Mortensen
1840, 1009, 1409, Susanne Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af toldbetjent Christian Nielsen, i Assens. Født i Rudkjøbing
1840, 0110, 0510, Maren Jørgensen, 89, i Assens. Født i Gummerup, Kjøng Sogn. Fattiglem Mathias Jacobsen
1840, 2711, 2911, Dødfødt pige, datter af dagleier Anders Pedersen, i Møllerhuse
1840, 2911, 0312, Anne Kirstine Larsdatter, tjenestepige, 19, hos skomagermester J. Nielsen, i Assens. Født i Huusbye
1840, 2012, 2412, Woldborg Jørgensen, 10½, datter af gaardmand Jørgen Hansen, paa Baagøe
1840, 2012, 2412, Birthe Catrine Krüger, 2 og 4 maaneder, i pleie hos sin morfader sadelmagermester Krüger, i Assens. Født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1841, 0601, 1101, Wilhelmine Frederikke Bertelin, ugift jomfru, 83, boende i Assens. Født i Jylland
1841, 1101, 1601, Anne Johanne Jørgensen, jomfru, 83½, boende i Assens. Født i Stege
1841, 1201, 1601, Johanne Pedersdatter, enke, 81½, i Assens. Født i Udbye. Garver Frantz Schwartz
1841, 1701, 2201, Petronelle Simonsen, enke og fattiglem, 87, i Assens. Lars Evaldsen
1841, 0802, 1302, Mette Kirstine Olsdatter, enke, 68½, i Assens. Født sammesteds. Bedemand og skomagermester P. P. Engelland
1841, 2502, 0103, Karen Nielsdatter, enke, 78, i Assens. Født i Skydebjerg. Avlsmand Jacob Andersen
1841, 1304, 1704, Isabelle Kühle f. Wattson, 55, opholdt sig hos sin mands søster, i Assens. Født i Watthhuben i England. Skibsfører Carl Kühle
1841, 2204, 2604, Dorthea Rasmussen f. Jørgensdatter, enke og fattiglem, 78, i Assens. Rasmus Postrider
1841, 2904, 0505, Anne Marie Hansdatter, fattiglem, 73, i Assens. Født i Kjærum Sogn
1841, 0805, 1305, Johanne Andersen f. Olsen, enke, 78½, i Odense. Født i Næraae. Dagleier Anders Andersen
1841, 2806, 0207, Anne Pedersen, 11, datter af søemand Peder Pedersen, i Assens
1841, 1007, 1407, Hanne Kirstine Laura f. Lange, 35, i Assens. Født i Rudkjøbing. Toldbetjent Christian Nielsen
1841, 1107, 1507, Wendel Bolette Rasmussen Møller, 72½, i Assens. Født sammesteds. Brændeviinsbrænder Frederich Nielsen
1841, 0208, 0608, Johanne Catrine Nielsdatter, enke, 82, i Assens. Født i Faaborg. Toldbetjent Gotfr. Møller
1841, 1508, 1908, Maren Nielsdatter, fattiglem, 34, i Assens. Født i Sandager Sogn
1841, 1608, 2108, Hanne Elisabeth Olsen, 70½, i Assens. Født i Faaborg. Saddelmagermester Bahr
1841, 2208, 2608, Maren Jørgensen, enke, 74, i Assens. Født i Colding. Matros Iver Egholm
1841, 0309, 0809, Mette Henrichsdatter, 66, i Assens. Født i Glensberg. Dagleier Søren Christensen Feldborg
1841, 1209, 1509, Dorthea Larsdatter, fattiglem, 51, i Assens
1841, 1009, 1509, Karen Kirstine Fentz, 22, i Assens. Født sammesteds. Datter af bager Jørg. Fentz
1841, 1510, 2210, Hedevig Storm f. Ostenfeldt, enke, 36. Født i Assens. Brændeviinsbrænder Johan Jørgen Storm
1841, 1610, 2210, Johanne Jørgine Storm, 7 maaneder, datter af afgangne brændeviinsbrænder Johan J. Storm, i Assens
1841, 0411, 0911, Henriette Augusta Petersen f. Philipsen, 33, i Assens. Toldkasserer Petersen
1841, 2512, 2912, Anne Pedersdatter, enke, 69, i Assens. Født sammesteds. Handskemager Rasmus Clausen
1842, 0601, 1101, Dødfødt pige, datter af dagleier Peder Nielsen, i Assens
1842, 0901, 1401, Anne Kirstine Larsdatter, enke, 65, paa Baagøe. Gaardmand Anders Truelsen
1842, 1603, 1903, Hansine Andrea Ernst, 8 maaneder, datter af bagermester Jacob Ernst, i Assens. Født sammesteds
1842, 1503, 1903, Maren Madsdatter, enke og fattiglem, 86. Født i Udbye. Tømmermand Peder Larsen
1842, 1004, 1504, Karen Sophie Hansen, 9 maaneder, datter af Karen Marie Nielsdatter. Født i Flemløse
1842, 1904, 2304, Anne Jørgensen, fattiglem, 87, i Assens. Født i Saltofte
1842, 2204, 2604, Anne Marie Jørgensdatter, 76, paa Baagøe. Født sammesteds. Huusmand Peder Hansen Nissen
1842, 2804, 0205, Eline Clausine Hansen, 6½, datter af seilmagermester M. Hansen, i Assens
1842, 2305, 2705, Axeline Storm, 5, datter af afgangne brændeviinsbrænder Joh. J. Storm, i Assens
1842, 1907, 2307, Mette Marie Jørgensdatter, fattiglem, 92, i Assens. Født sammesteds
1842, 2009, 2409, Maren Thimsdatter, 45, paa Baagøe. Gaardmand Johan Jeppesen
1842, 0410, 1110, Alhed Berthelsen, 40, i Assens. Født sammesteds. Sømand Jacob Mathiesen Arndt
1842, 1010, 1410, Rasmine Pedersen, 8 og 9 maaneder, datter af vægter Peder Rasmussen, i Assens
1842, 1810, 2410, Dorthea Bang, 1 og 3 maaneder, datter af hjulmager C. Bang, i Assens
1842, 3010, 0311, Anne Hansdatter, enke, 77, i Assens. Født ved Kjærum Kirke. Søemand Morten Olsen Brygger
1842, 1211, 1911, Anne Elisabeth Berg, enke, 65, i Assens. Født i Nørreaabye. Snedkermester Marcus Krop
1843, 0101, 0601, Anne Cathrine Frandsen, 50½, i Assens. Født sammesteds. Søemand Ole Peter Jørgensen
1843, 1001, 1401, Christiane Hansdatter f. Lunde, enke, 82 og 3 maaneder, i Assens. Slagtermester Christen Clausen
1843, 1301, 1801, Marie Jørgensdatter, enke, 88 og 9 maaneder, Møllerhuse. Født i Sønderby Sogn. Skrædder Hans Pedersen
1843, 2401, 2601, Dødfødt pige, datter af skuespiller Joh. Philip Schæfer
1843, 2901, 0302, Birthe Larsdatter, enke, 83, paa Baagøe. Skolelærer J. Holst
1843, 2302, 2702, Sidsel Jensdatter, 77, paa Baagøe. Indsidder Lars Jørgensen
1843, 1104, 1404, Sophie Catrine Holz, 14 dage, datter af kunstdreier Lauritz Tolstrup Holz, i Assens
1843, 1204, 1704, Mette Hansdatter, 71, i Møllerhuse. Født i Ebberup. Huusmand og tømmermand Hans Rasmussen
1843, 1304, 1804, Mette Marie Mortensen, 4 dage, datter af Johanne Ditlefsdatter, i Møllerhuse
1843, 0305, 0905, Ellen Catrine Marie f. Degn, 72 og 9 maaneder, i Assens. Født sammesteds. Avlsmand Knud Frederichsen
1843, 3005, 0506, Anne Marie Albertus f. Heldt, enke, 76½, i Assens. Toldkasserer Albertus
1843, 0207, 0407, Hansine Andrea Ernst, 3 uger, datter af bagermester C. Jacob Ernst, i Assens
1843, 1208, 1608, Anne Marie Knap, 1 og 2 dage, datter af skomagermester P. Knap, i Assens
1843, 1208, 1608, Anne Pedersdatter, enke, 74, i Assens. Født sammesteds. Toldbet. Mohn
1843, 0609, 0909, Abigael Storm, 14½, datter af skomagermester Niels H. Storm, i Assens
1843, 1009, 1309, Anne Hansdatter, 76, i Assens. Handskemager Bertel Christoffersen
1843, 1009, 1309, Christine Erichsen, 4 dage, datter af snedkersvend Niels Pet. Erichsen, i Assens
1843, 1409, 1709, Kirstine Marie Issing, 16, datter af hattemager Peter Issing, i Assens
1843, 0210, 0710, Sophie Kühle, 17 og 3 maaneder, datter af kapitain, postmester og dannebrogsmand S. A. v. der Kühle, i Assens
1843, 3009, 0610, Kirstine Hansdatter, 77, i Assens. Handskemagrmester Rasmus Bruun
1843, 1210, 1610, Trine Larsdatter, ugift fruentimmer, 38 og 9 maaneder. Datter af huusmand Lars Andersen, i Haare i Tanderup Sogn
1843, 1610, 1910, Johanne Marie Caroline Michelsen, 7½, datter af Agnete Michelsen, underhold af Fattigvæsenet i Assens
1843, 1811, 2211, Rikke Hertz, 29½. Datter af handelsmand Hertz Levi. Af den mosaiske tro
1843, 2411, 2911, Olerikke Lovise Bender, 49, i Assens. Født i Herringe. Skomagermester P. C. Løve
1843, 2711, 0112, Anne Jørgensen, enke, 79, i Assens. Født ved Faaborg. Vognmand L. Hansen
1843, 2811, 0212, Maren Mathiasdatter, 50, i Assens. Født i Ørsted. Skomagermester N. Henningsen
1843, 3011, 0412, Ane Sophie Jensen, enke, 39. Født i Wedtofte Sogn. Dagleier Niels Larsen
1843, 0512, 0912, Marie Kirstine Hansen, 13½, datter af vognmand Jørgen Hansen, i Assens
1843, 1412, 2112, Maren Albers, enke, 89, i Assens. Snedkermester Johan Albers
1843, 2512, 2812, Larsine Hansen, 11 og 9 maaneder og 21 dage, datter af vognmand Jørgen Hansen, i Assens
1844, 0901, 1301, Woldborg Jørgensen, 8 maaneder og 7 dage, datter af gaardmand Jørgen Hansen, paa Baagøe
1844, 2501, 3001, Maren Ølting f. Storm, enke, 72, i Assens. Sadelmager Johan Ølting
1844, 1202, 1602, Anne Storm, 23, i Assens. Datter af skomagermester L. H. Storm
1844, 0902, 1302, Mette Cathrine Jørgensdatter, 55, af Baagøe. Huusmand Hans Jensen
1844, 0703, 1203, Karen Hansdatter, enke, 76, i Assens. Født i Ebberup. Skomagermester Henning Engelland
1844, 2603, 2903, Nicoline Møller, ugift hospitalslem, 64, i Assens. Født i Faaborg
1844, 2603, 2903, Kirstine Sørensen, enke, 82, i Assens. Slagter Morten Justesen
1844, 0504, 1004, Anne Marie Christoffersen, enke, 76½, i Assens. Handelsmand Nicolai Basse
1844, 1304, 1704, Maren Abrahamsdatter, 72, i Assens. Dagleier Thomas C. Christensen
1844, 1604, 2004, Anne Marie Jørgensdatter, enke, 64, i Assens. Skomagermester Niels Storm
1844, 0904, 1504, Anne Christensdatter, 31, i Assens. Dagleier Hans Christensen
1844, 2804, 0205, Karen Nielsdatter, 25, af Baagøe. Gaardmand Niels Pedersen
1844, 0405, 0905, Anne Nielsdatter, enke, 82, i Assens. Født i Blangstrup. Huustømmermand Rasmus Jensen Bech
1844, 1505, 2005, Charlotte Storm, enke, 65, i Assens. Født sammesteds. Dagleier Hans Rasmussen Knap
1844, 1306, 1706, Karen Sørensen, 6 dage, datter af tømmermester Mads Sørensen, i Assens
1844, 0107, 0507, Christine Jensdatter, 84½, i Sandledhuset. Muurmester Hans Willumsen
1844, 1207, 1907, Karen Larsdatter, enke, 89, i Assens. Født i Thved Sogn. Snedkermester Peter Justesen
1844, 2507, 3107, Karen Rasmusdatter, enke, 80½. Født i Espe. Smaahandler Hermann Holm
1844, 2607, 0208, Johanne Ludovika Birgitte f. Bagger, 32. Født i Kjøbenhavn. Hr., ordineret katechet og førstelærer Carst. Schou ved Borgerskolen
1844, 0508, 0908, Kirsten Andersdatter, 47, i Assens. Født i Snave. Dagleier Rasmus Hansen
1844, 0408, 1008, Maren Hansen, enke, 91, i Assens. Spindemester Johan Conrad Mulfach
1844, 1108, 1608, Wendel Wilhelmine Fentz, 1½, datter af bagermester Nic. Fentz, i Assens
1844, 2708, 3108, Mortine Gløerfeldt, enke, 56½, i Assens. Født sammesteds. Garver Hans J. Schvartz
1844, 0409, 0909, Anne Sophie Kamp f. Hansen, enke, 65, i Balslev. Født i Horsens. Pastor J. A. Kamp
1844, 3009, 0710, Magdalene Jørgensen, ugift, 51, opholdt sig hos sin svoger ...... P. Hansen, i Assens
1844, 2510, 3110, Anne Catrine Møller, ugift, 76, tjent i mange aar hos etatsraadinde Ryberg. Født i Kjøbenhavn
1844, 1011, 1411, Maren Hansen, 1 time, datter af dagleier Hans Pedersen, i Assens
1844, 2111, 2611, Kirsten Nielsdatter, ugift fruentimmer, 31, i Assens. Født i Dærup, Flemløse Sogn
1844, 1312, 1712, Anne Christensdatter, fattiglem, 76, i Assens
1844, 2112, 2712, Sara Trolle Holm, enke og fattiglem, 70, i Assens. Hattemager Grøn
1844, 2612, 3012, Dødfødt pige, datter af vognmand Hans Andersen, i Assens
1844, 2712, 03011845, Karen Blær Adolf, enke, 73, i Assens. Født sammesteds. Kjøbmand Hans H. Hviid
1845, 1701, 2201, Anne Johanne Gormsdatter, tjenestepige, 27½, i Assens. Født i Meelbye
1845, 3101, 0702, Birthe Samuelsdatter, enke, 90, i Assens. Født i Barløse. Tømmermester R. Fangel
1845, 0502, 0802, Anne Kirstine Winther, 14 dage, datter af Anne Marie Dorthea Winther
1845, 1402, 1802, Pige, 14 uger, datter af muursvend Fred. Henr. Ivers, i Assens
1845, 2002, 2702, Maren Andersdatter, enke, 65, i Assens. Født i Dalum. Pompemager Peder Frederichsen
1845, 1403, 1803, Marie Baagøe, fattiglem, 71, i Assens. Født paa Aarøe
1845, 3103, 0704, Anne Marie Petersen, 45, i Assens. Født sammesteds. Snedkermester Bendt Olsen
1845, 0704, 1404, Elise Christiane Nordbye, 1, datter af skomagermester Jac. E. Nordbye, i Assens
1845, 1704, 2104, Maren Rasmussen, enke, 79, i Assens Fattighuus. Født i Barløse. Dagleier Rasmus Johansen
1845, 2605, 3005, Pige, 5 uger, datter af Maren Pedersen, i Assens
1845, 2905, 0306, Marie Madsdatter, 66, i Assens. Født i Lemvig. Skrædermester Chr. Holm
1845, 3005, 0306, Marie Ladegaard, enke og tilsidst fattiglem, 77, i Assens. Dagleier Erich Andersen
1845, 0906, 1406, Caroline Bonnesen, 44½, i Assens. Født sammesteds. Søemand Lars Rasmussen
1845, 1506, 1806, Karen Jacobsdatter, ugift fattiglem, 74, i Assens
1845, 1606, 2006, Anne Marie Nielsine Olsen, 1 og 5 uger, datter af skomagermester Ole Olsen, i Assens
1845, 3007, 0507, Emilie Marie Eilersen, 19 og 11 maaneder, i pleie hos jernstøber Mebus, i Assens. Født i Landskrone i Sverrig
1845, 1708, 2108, Hansine Kirstine Storm, 1 og 3 maaneder, datter af brændeviinsbrænder Fr. C. Storm, i Assens
1845, 1009, 1309, Ellen Nissdatter, ugift, 37, Baagøe. Datter af huusmand Niss Hansen
1845, 1309, 1709, Anne Kirstine Nissdatter, 38, paa Baagøe. Huusmand Jeppe Jørgensen
1845, 1709, 2409, Hedevig Sophie Simonsen, enke, 75, i Hospitalet. Født i Kjøbenhavn. Christen Simonsen
1845, 2610, 0111, Anne Povlsen, ugift og forresten huuseierinde, 76, i Assens
1846, 2101, 2701, Karen Schultz, 31, i Assens. Født sammesteds. Datter af afgangne bagermester L. Schultz
1846, 2701, 3001, Dorthea Larsen, 59 og 3 maaneder, i Assens. Dagleier Thomas Christensen Nordesgaard
1846, 2702, 0403, Caroline Ernst, 9, steddatter af feldbereder Jens Basse, i Assens. Født sammesteds
1846, 2003, 2403, Dødfødt pige, datter af maskinfabrikant Willum Hansen, i Sandledhuset
1846, 0105, 0705, Maren Pedersdatter, fraskilt hustru, 55. Født i Dærup. Afgangne Johan Adolf Jørgensen
1846, 0802, 1402, Dødfødt pige, datter af avlsmand Peter Wilhelm Marcussen, i Assens
1846, 0805, 1205, Kirsten Andersdatter, 78, paa Baagøe. Gaardmand Bendt Hansen
1846, 0406, 0806, Anne Marie Jeppesdatter, enke, 84, i Assens. Politibetjent Charsten Kochtoft
1846, 0407, 0707, Lovise Mittermeier, 30, i Assens. Født i Faaborg. Snedkersvend Mads Thuesen
1846, 1607, 1807, Dødfødt pige, datter af snedkermester P. H. Knap, i Assens
1846, 2308, 3108, Engelke Charlotte Ryberg f. Falbe, enkefrue, 76, i Assens. Etatsraad Ryberg
1846, 3108, 0409, Abelone Hansdatter, enke, 86, i Assens. Født i Sønderbye. Dagleier Peder Jørgensen
1846, 0509, 1009, Sophie Johansen, 71, i Assens. Født i Tved Sogn. Skipper J. M. Thuesen
1846, 1409, 1809, Anne Kirstine Larsdatter, 35, i Assens. Født i Barløse. Kardemager N. Nielsen
1846, 0210, 0710, Maren Knudsdatter, enke, 80½, i Assens. Født i Harendrup. Vævermester Hans Christoffer Petersen
1846, 2807, 0910, Bolette Jacobsen, almisselem, 50, i Assens. Født sammesteds
1846, 1110, 1610, Birthe Marie Karup, 55, i Assens. Født sammesteds. Høker Rasmus Madsen Foermose
1846, 1510, 2010, Marie Mørkenborg, fattiglem, 85½, i Assens. Født i Tommerup Sogn
1846, 2810, 0111, Ane Marie Henrichsen, 5 dage, datter af dagleier Henrich Larsen, i Møllerhuse
1846, 0111, 0611, Eleonore Hedevig Birch f. Søetoft, enke, 88, i Assens. Født sammesteds. Kaabbersmed Birch
1846, 1711, 2311, Anne Catrine Marie Nielsen, 25, i Assens. Rebslagermester R. Sebach
1846, 2311, 2611, Caroline Eleonore Jørgensen, 16 uger, datter af skomagersvend Hans Chr. Jørgensen, i Assens
1846, 1712, 2312, Susanne Bagge, enke, 73. Født i Kjøbenhavn, Skrædermester Fritz Høi
1846, 2312, 2912, Anne Marie Fentz, jomfru, 26, i Assens. Guldsmedmester Chr. Fentz
1846, 2412, 08011847, Ellen Marie Schmit f. Petersen, 50, i Assens. Født sammesteds. Kjøbmand Fr. Math. Schmit
1847, 0501, 0801, Maren Harrild, enke og almisselem, 70, i Rasphuset i Kjøbenhavn. Født i Kjerteminde. Dagleier Lars Madsen
1847, 0101, 1301, Christine Carlsen f. Greisen, 57, i Assens. Født i Hadersleb. Lysestøber Carlsen
1847, 1701, 2001, Sophie Frederikke Jeppesen (tvilling), 9 uger, datter af slagtermester A. Jeppesen, i Assens
1847, 2001, 2501, Anne Kirstine Thunn f. Hilkener, 74, i Assens. Født i Fredericia. Barbeer Joh. Jørg. Thun
1847, 2301, 2801, Dødfødt pige, datter af avlsmand Peder Henningsen, i Assens
1847, 0502, 0802, Dødfødt pige, datter af toldbetjent G. D. C. Shubert, i Assens
1847, 0302, 0802, Marie Rasmussen, 8 maaneder, datter af Perline Rasmussen, i Assens. Født sammesteds
1847, 1203, 1703, Dødfødt pige, datter af skibstømmermand Hans Nic. Madsen, i Assens
1847, 2103, 2603, Pige, 6 dage, datter af vognmand J. Olsen, i Assens
1847, 0105, 0505, Kirstine Marie Sebach, ½, datter af rebslagermester Rasmus Sebach, i Assens
1847, 0505, 1205, Maren Margrethe Henningsen, 1 og 2 uger, datter af skomagermester Niels Henningsen, i Assens
1847, 1905, 2205, Johanne Jensdatter, 79, i Assens. Født i Slangerup. Garvermester Jørg. Jørgensen
1847, 1108, 1408, Margrethe Tanderup, enke og sidst fattiglem, 80, i Assens. Muurmester Tanderup
1847, 1608, 1908, Karen Marie Fentz, 2 og 2 maaneder, datter af kjøbmand P. R. Fentz, i Assens
1847, 1309, 1709, Maren Hansdatter, fattiglem, 67, i Assens. Født i Hesle, Thurup Sogn
1847, 2509, 0110, Charlotte Hedevig Hendriksen, enke, 69½, i Assens. Født sammesteds. Dreiermester Jørg. Larsen
1847, 2909, 0410, Anne Catrine Schvings, enke, 70, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Toldbat. Petersen
1847, 2909, 0410, Elisabeth Cecilie Frederikke Johnsen, 3½, datter af smedesvend Erich Johnsen, i Assens. Født sammesteds
1847, 0610, 1110, Karen Marie Hansen, 5, datter af tømmermand Hans Christensen, i Assens. Født sammesteds
1847, 2810, 0111, Maren Jørgensdatter, 73. Født i Balslev. Kleinsmedmester Niels Andersen Bruun
1847, 0611, 1011, Kirsten Jacobsdatter, enke, 64, i Assens. Født i Weuflinge Sogn. Vognmand L. Mortensen Kolte
1847, 1611, 2011, Marie Catrine Jensine Nielsen, 1, datter af bødkermester J. Nielsen, i Assens
1847, 2611, 0212, Marie Sophie Bruun, 25, i Hamburg. Født i Assens. Datter af agent og ridder Bruun, i Assens. Kjøbmand Adolf John
1847, 3012, 04011848, Karen Margrethe Jørgensen, 2½, datter af dagleier Jørgen Jensen, i Assens. Født sammesteds
1848, 0401, 0801, Hansine Frederikke Berg, 4, datter af fruentimmer M. Kirstine Rasmussen, i Assens. Født sammesteds
1848, 0301, 0801, Grethe Hansen, ½, datter af kaabbersmed H. J. Hansen, i Assens. Født sammesteds
1848, 0701, 1101, Karen Margrethe Mortensen, 4 og 9 maaneder, datter af dagleier Morten Hansen, i Møllerhuse. Født sammesteds
1848, 0801, 1201, Maren Henrichsen, 6½, datter af gaardmand Hans Henrich Jeppesen, paa Baagøe
1848, 1101, 1401, Dødfødt pige, datter af Karen Hansen, i Assens
1848, 2601, 3001, Karen Hansen, 2½, datter af dagleier Hans Nielsen, i Møllerhuse. Født sammesteds
1848, 3101, 0502, Anne Rasmusdatter, enke, 79, i Assens. Født i Orte Sogn. Toldbet. Mads Hansen
1848, 0202, 0902, Dorthea Edeline Christine Olsen, 14 og 3 maaneder, datter af skipper S. Fr. Olsen, i Assens. Født sammesteds
1848, 0802, 1402, Anne Marie Andersdatter f. Leth, enke, 60, i Assens. Født i Kjerte Sogn. Skomagermester Chr. Olsen
1848, 0602, 1202, Dødfødt pige, datter af skolelærer W. Hansen, paa Baagøe
1848, 2702, 0203, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Fred. Wilh. Andersen, i Assens
1848, 2502, 0303, Anne Christine Svendsen, 27, i Assens. Født i Svanninge Sogn. Opsynsmand Hans A. Hviid
1848, 2602, 0303, Laurine Kirstine Thuesen, 7 og 3 maaneder, datter af skipper Daniel Thuesen, i Assens. Født sammesteds
1848, 2902, 0703, Karen Nielsdatter, enke, 76½, i Assens. Født sammesteds. Muurmester Joh. Christopher Ernst
1848, 0203, 1003, Kirstine Cecilie Bruun, 3½, datter af handskemagermester Petr. Bruun, i Assens. Født sammesteds
1848, 0603, 1003, Lovise Føns, enke og fattiglem, 80, i Assens. Født i Odense. Maler Føns
1848, 1403, 1803, Hansine Catrine Kirstine Storm, 9 maaneder, datter af brændeviinsbrænder Fred. Chr. Storm
1848, 2503, 2803, Dødfødt pige, datter af blikkenslagermester E. Methius, i Assens
1848, 1104, 1404, Kirsten Greisdatter, almisselem, 77, i Assens. Født paa Helnæss
1848, 1104, 1504, Wendel Bolette Andersen, 6 dage, datter af Frederikke Wilhelmine Nellemose, i Assens
1848, 1704, 2204, Anne Marie Nissen, enke, 82, paa Baagøe. Huusmand Jeppe Jensen
1848, 0105, 0505, Hansine Kirstine Marie Hjorth, 1 og 7 maaneder, datter af blikkenslager S. Hjorth, i Assens. Født sammesteds
1848, 0605, 1005, Rasmine Sophie Ernst, 1½, datter af bagermester Jac. Ernst, i Assens. Født sammesteds
1848, 1305, 1805, Maren Rasmussen Møller, enke, 78, i Assens. Født sammesteds. Gjørtlermester Hans Larsen
1848, 2805, 0106, Anne Hansdatter, enke, 76½, i Møllerhuse. Født i Kjerte. Dagleier Niels Pedersen
1848, 0405, 0705, Ellen Marie Pedersen, 2½, datter af dagleier Peder Christensen, i Assens
1848, 0606, 1006, Karen Pedersdatter, enke, 78½, i Assens. Født sammesteds. Kjøbmand H. C. Pedersen
1848, 2406, 2806, Kirstine Marie Issing, 4½, datter af skomagermester H. C. Issing, i Assens
1848, 0107, 0607, Bodil Degn Bonnesen f. Andreassen, enke, 91, i Assens. Født sammesteds. Kjøbmand B. Bonnesen
1848, 0508, 1208, Kirsten Lorentzen, enke, 72, i Assens. Født i Føns Sogn. Bagermester Lars Schultz
1848, 2308, 2808, Karen Cathrine Olsen, ugift modehandlerinde, 24 og 3 maaneder, i Assens. Født sammesteds
1848, 1810, 2110, Anne Marie Pedersen, 4 maaneder, datter af møllebyggersvend Rasmus Pedersen, i Assens
1848, 2610, 3010, Christiane Lindegaard f. Krag, enke, 63, i Assens. Født sammesteds. Kjøbmand J. P. Lindegaard
1848, 2610, 3010, Karen Lillelund, ugift, 30, i Assens. Født sammesteds. Datter af kjøbmand M. N. Lillelund
1848, 0212, 0612, Severine Petrine Marie Schmidt, 11, datter af dampskibskapitain Søren Schmidt, i Assens. Født sammesteds
1848, 0712, 1212, Anne Marie Mathilde Nielsen, 2 og 9 maaneder, datter af hattemagermester N. P. Nielsen, i Assens. Født sammesteds
1848, 0912, 1312, Kirstine Petrine Fangel, 8 og 3 maaneder, datter af tømmermester P. Fangel, i Assens. Født sammesteds
1848, 1312, 1612, Gjertrud Marie Kirstine Schultz, 15 og 3 maaneder, datter af sadelmagermester Chr. M. Schultz, i Assens. Født sammesteds
1848, 1712, 2212, Anne Dorthea Bekker, 5, datter af pottemagermester D. J. Bekker, i Assens. Født sammesteds
1848, 2512, 3112, Maren Larsen, 12 uger, datter af skrædder Lars Christensen, i Meelbyehuset
1849, 1201, 1701, Jacobine Marie Svendsen, 4½, datter af skibskapitain Anth. Svendsen
1849, 1601, 2101, Anne Jensdatter, 76, i Møllerhuse. Født i Sønderbye. Fhv. matkvogter Rasmus Thomsen
1849, 1401, 2101, Karen Frederichsdatter, 65, i Assens. Født i Kingstrup. Fattiglem Peder Christensen
1849, 1402, 1702, Emma Tørsleff, 4 maaneder, datter af translateur og lærer Tørsleff, i Assens
1849, 1502, 2002, Cathrine Petrea Lemme f. Meier, 28, i Assens. Født i Roeskilde. Toldbet. Lemme
1849, 1502, 2102, Mette Clausen f. Hansen, enke, 72, paa Frederichsgave. Født i Grubbe Mølle. Møller C. Clausen
1849, 1602, 2102, Anne Jørgensdatter, enke, 72, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Huusmand Jørgen Hannibalsen
1849, 1103, 1603, Anne Kirstine Anthon, enke, 78, i Assens. Født i Assens. Rasmus Engelbrecht
1849, 1103, 2103, Karen Andersdatter, ugift fruentimmer, 65, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1849, 1903, 2303, Grethe Hansen, 12 uger, datter af kaabbersmed H. J. Hansen, i Assens. Født i Assens
1849, 2803, 0204, Kirstine Cecilie Bruun, 12 uger, datter af handskemager P. Bruun, i Assens. Født i Assens
1849, 0304, 0704, Engel Pedersdatter, 47, i Assens. Født i Saltofte. Høker Anders Pedersen
1849, 2104, 2504, Marie Kirstine Berthelsen, ugift fruentimmer, 62, af Baagøe. Født paa Baagøe
1849, 2804, 0505, Marie Catrine Wilhelm … Marcussen, 50½, i Assens. Født i Assens. Høker Therkel Nellemose
1849, 1705, 2505, Christine Marie Lauritzen, 1, datter af farver H. Lauritzen, i Assens. Født i Assens
1849, 2405, 2805, Anne Catrine Böttern, enke, 80, Fredericia (ophold som flygtning formedelst bombardementet i Fredericia). Smedemester Christian Böttern i Fredericia
1849, 1706, 2006, Marie Sophie Høymann, 33, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Snedkermester Carl Knudsen
1849, 2106, 2606, Dusine Christiane Schmit, 2½, datter af kjøbmand Petr. Math. Schmit, i Assens. Født i Assens
1849, 2506, 2806, Udøbt pige, 1 dag, datter af sadelmagermester Noiman, i Assens
1849, 0107, 0507, Nielsine Hansen, 4½, datter af Petrine ..ne Horne. I pleie hos dagleier Lars Pedersen, i Assens
1849, 0707, 1107, Marie Christine Hansen, 18, steddatter af huusmand Knud Hansen, paa Aarøe, Øisbye Sogn
1849, 3007, 0308, Anne Catrine Jørgensdatter, enke, 69, i Assens Fattiggaard. Født i Kjøng. Dagleier Peder Michelsen
1849, 0608, 1008, Birgitte Rebekke Ottesen, 23, i Fredericia. Født i Fredericia. Tobakspinder Peter Salling
1849, 2208, 2608, Anne Marie Dorthea Jacobsen, 1 og 9 maaneder, datter af fruentimmer Inger Marie Lindegaard, i Assens
1849, 2509, 0110, Anne Elisabeth Møller, 49, i Assens. Født i Assens. Bagermester J. S. Dreyer
1849, 2910, 0311, Hanne Jørgine Schvartz, 6, datter af garver Nic. Schvartz, i Assens. Født i Assens
1849, 0711, 1211, Barbara Anthon, enke, 68, i Assens. Matros Jørgen Pedersen
1849, 2011, 2711, Betty Charlotte Josephine Rosenfeldt, 2½, datter af krydsbet. Rosenfeldt, i Assens. Født i Assens
1849, 2811, 0312, Anne Kirstine Valentin, 32, i Assens. Født i Assens. Felbereder H. Nielsen
1849, 2812, 3012, Udøbt pige, 4 timer, datter af Anne Pedersdatter, i Assens. Født i Assens
1850, 0201, 0801, Maren Jensdatter, enke, 84, i Assens. Født i Hjærup, Kjerte Sogn. Dagleier Svend Ibsen
1850, 0901, 1401, Anne Sophie Wenzell, 1½, datter af garversvend Anthon Wenzell, i Assens. Født i Assens
1850, 1001, 1401, Anne Sophie Jeppesen, 9 uger, datter af slagtermester A. Jeppesen, i Assens. Født i Assens
1850, 2501, 2901, Cecilie Henrichsdatter, tjenestepige, 36½, i Assens. Født i Rørup Sogn
1850, 2501, 0102, Caroline Mathilde Jensine Schultz, 5 og 9 maaneder, datter af sadelmagermester Chr. M. Schultz, i Assens
1850, 3101, 0602, Hansine Rasmussen, 36, i Assens. Født i Odense. Skrædermester G. O. Lund
1850, 1402, 1902, Sophie Amalie Petersen Welblund, 5, datter af gartner Peter Hansen Wolblund, i Assens. Født i Rørup Sogn
1850, 1402, 2102, Maren Jørgensen, enke, 70, i Assens. Født i Saltofte. Slagter Peder Chr. Tommerup
1850, 1802, 2202, Anne Marie Haugesen, 62, i Assens. Født i Helsingborg. Skomagermester Jens Engelbrecht
1850, 0103, 0703, Woldborg Kirstine Conradsen, enke, 72, i Assens. Født i Westeraabye Kro. Gartner Svend Andersen
1850, 0703, 1203, Nielsine Nicoline Meier, 2½, datter af snedkermester Hans P. Meier, i Assens. Født i Faaborg
1850, 0703, 1503, Kirsten Jørgensen, enke, 80½, i Assens. Født i Assens. Skomagermester H. Storm
1850, 2603, 3003, Gjertrud Sophie Kirstine Nielsen, 7, datter af dagleier Niels Nielsen, i Assens. Født i Orte
1850, 2903, 0304, Maren Jørgensen, 6 dage, datter af dagleier Jørgen Knudsen, i Assens. Født i Faaborg
1850, 0304, 0904, Anne Marie Pedersen, 9 dage, datter af møllebygger Rasmus Pedersen, i Assens. Født i Assens
1850, 0904, 1504, Elisabeth Birgitte Dreyer f. Langsted, enke, 76, i Assens. Født i Assens. Kjøbmand R. Dreyer
1850, 1104, 1504, Anne Dorthea Magdalene Pedersen, 1½, datter af avlsmand Lars Pedersen, i Assens. Født i Assens
1850, 1204, 1604, Anne Truelsdatter, enke, 67, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Gaardmand Anders Larsen
1850, 1204, 1704, Anne Andersdatter, enke, 59, paa Baagøe. Født i Huusbye. Fyrmand Niss Hansen
1850, 1704, 2504, Mette Marie Goos, 1½, datter af kaabbersmed J. Goos, i Assens. Født i Assens
1850, 1705, 2205, Caroline Freder. Anthon, 10 og 9 maaneder, datter af baadfører H. J. Anthon, i Assens
1850, 2805, 0306, Anne Marie Mathilde Nielsen, 1 og 4 maaneder, datter af hattemagermester Nielsen, i Assens. Født i Assens
1850, 3005, 0406, Grethe Laurine Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af bødkermester Fr. Jørgensen, i Assens
1850, 0206, 0606, Anne Larsen, 6 dage, datter af muurer Lars Jensen, i Assens. Født i Assens
1850, 0806, 1106, Nielsine Carstensen, 5 dage, datter af dreiermester Johannes Carstensen, i Assens
1850, 1406, 1906, Marie Nissen Dahl, 46, i Assens. Født i Ørsbye Sogn. Bødkermester J. Nielsen
1850, 1706, 2406, Kirstine Schou f. Smith, 76, i Assens. Født i Elverum i Norge. Sproglærer Lorentz Schou
1850, 2606, 2906, Inger Marie Jørgensen f. Knudsen, enke, 52½, i Assens. Rebslager Joh. A. Jørgensen
1850, 0507, 0807, Anne Henriksdatter, enke og almisselem, 75. Født i Assens. Vægter Johan Henriksen
1850, 1307, 1707, Karen Kirstine Fentz, 1 dag, datter af bager N. Fentz, ved Østergade i Assens
1850, 2307, 2707, Maren Olesdatter, almisselem, 68, i Assens Hospital. Født i Kolbjerg, Wissenbjerg Sogn
1850, 0608, 0708, Dødfødt pige, datter af litsenbroder Hans Hansen
1850, 1108, 1508, Karen Anthon, enke, 70, af Assens. Matros Peder Pedersen
1850, 0709, 1209, Sophie Holtz f. Stallknecht, enke, 61, i Assens. Født i Jellinge. Dreiermester Thomas Holtz
1850, 1310, 1810, Ane Tygesdatter, enke, 75, i Møllerhuse ved Assens. Født i Tommerup. Huusmand Christian Petersen
1850, 1910, 2310, Anna Dorthea Petersen, 1 og 4 maaneder, datter af kjøbmand Rasmus Petersen, i Assens
1850, 2610, 2910, Pige, 6 dage, datter af styrmand Michael Jochumsen Henningsen, i Assens
1850, 2710, 0111, Ane Dorthea Larsdatter, enke, 92, i Møllerhuse. Født i Dreslette. Dagleier G. Thomsen
1850, 0511, 0911, Margrethe Lorentzen, 37, midlertidigt ophold i Assens. Født i Bau ved Flensburg. Snedkermester C. H. J. Pupgra
1850, 0112, 0612, Karen Margrethe West Dreyer, 52, i Assens. Kjøbmand J. C. Dreyer
1850, 1312, 1712, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Kirsten Christophersdatter, i Assens
1851, 0101, 0401, Frederikke Magdalene Schmidt, 6 dage, datter af skipper Christian Frederik Schmidt, i Assens
1851, 1001, 1301, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, i Assens
1851, 0402, 0802, Helene Marie Diderichsen, 4 og 3 maaneder, datter af naalemager Diderichsen, i Assens. Født i Assens
1851, 0802, 1702, Ane Andersdatter, 26, i Assens. Født i Ullerslev. Dagleier Claus Knudsen
1851, 1802, 2402, Sophie Henriette Frederiksen, 18 og 3 maaneder, i Assens. Født i Assens. Datter af bagermester Frederiksen
1851, 1304, 1904, Christiane Magdalene Schmidt, 3½, datter af dampskibsfører Søren Schmidt, i Assens. Født i Assens
1851, 0805, 1205, Ernstine Frederikke Bagger, 49, i Assens. Født i Assens. Politibetjent Bagger
1851, 1105, 1705, Mette Cathrine Strøyberg f. Hannibal, 37, i Assens. Født i Assens. Apotheker J. L. Strøyberg
1851, 0106, 0606, Maren Petersen, 7, datter af dagleier Peter Jacobsen, i Assens. Født i Gamtofte Sogn
1851, 0606, 1106, Rasmine Sophie Ernst, 4 uger, datter af bagermester Claus Jacob Ernst, i Assens. Født i Assens
1851, 1406, 2006, Dorthea Birch, 69, i Assens. Født i Assens. Kobbersmed Birch
1851, 1008, 1408, Karen Marie Hannibalsdatter, enke, 74, af Baagøe. Huusmand Peter Hansen Nissen
1851, 1008, 1308, Sophie Magdalene Kirstine Kolte, 10 dage, datter af snedker Jacob Kolte, i Assens. Født i Assens
1851, 2608, 2908, Maren Cathrine Busch, 19, i Assens. Født i Assens. Datter af afgangne skomager Jørgen Busch
1851, 0509, 1109, Charlotte Amalie Schmidt f. Rieffesthal, 60½, i Assens. Født i Søllested. Kammercasserer Schmidt
1851, 0909, 1309, Karen Thimsen f. Larsdatter, 54, af Baagøe. Huusmand Anders Thimsen
1851, 2809, 0110, Benedicte Brandt, 15 dage, datter af kjøbmand Poul R. Brandt, i Assens. Født i Assens
1851, 0111, 0511, Helene Johansen f. Petersen, enke, 75, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Toldbetjent Johansen
1851, 1812, 2212, Kirsten Hansdatter, ugift fruentimmer, 76, Baagøe. Født paa Baagøe
1851, 1912, 2312, Ane Marie Lorentzen f. Crone, fattiglem, 79, i Assens. Født i Tryggeløv paa Langeland. Sømand Lorentzen
1852, 1502, 2002, Martine Sørensen, 6 uger, datter af tømmermand Morten Sørensen
1852, 1802, 2502, Christiane Lund f. Nielsen, enke, 82, i Assens. Født i Nestved. Parykmager Salve Olsen Lund
1852, 2702, 0303, Karen Dorthea Rasmussen, 9 maaneder, datter af tømmermand Rasmus Rasmussen, i Assens. Født i Assens
1852, 0103, 0803, Abiel Kristine Ettrup f. Schmidt, 50, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Procurator Etterup
1852, 1003, 1503, Dorthea Jocumsen, enke, 70, Hospitalet i Assens. Født i Kjærte Sogn. Claus Conradsen
1852, 1403, 1903, Barbara Christine Niss f. Hempel, 36, i Assens. Født i Faaborg. Malermester Niss
1852, 2104, 2604, Maren Christensen f. Petersen, enke, 51, i Assens. Født i Gjelsted Sogn. Dagleier Simon Christensen
1852, 1305, 1705, Mariane Nielsen f. Hansdatter, 53, i Assens. Født i Huusby Sogn. Dagleier Jens Nielsen
1852, 1005, 1705, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Juliane Jørgensen
1852, 1705, 2105, Ane Marie Kylling f. Frederiksdatter, enke, 75, i Assens. Født i Hinderup i Slesvig. Handskemager Erik Kylling
1852, 2005, 2505, Marie Kirstine Hansen, 6½, datter af skipper H. J. Hansen, i Assens. Født i Assens
1852, 1106, 1506, Dødfødt pige, datter af dagleier Hans Nielsen, Møllerhuse
1852, 1206, 1706, Maren Andersen f. Jacobsdatter, enke, 93, i Assens. Født i Skydebjerg. Træskomand Morten Andersen
1852, 0207, 0607, Dødfødt pige, datter af snedkermester Carl Knudsen, i Assens
1852, 1507, 2007, Ellen Cathrine Züberkrop f. Bang, 26, i Assens. Født i Høisholdt, Tommerup Sogn. Snedkermester Frederik Züberkrop
1852, 0908, 1308, Ane Margrethe Dreijer, 15, datter af bagermester og forligelsescommissair J. S. Dreijer, i Jels Sogn i Slesvig. Født i Assens
1852, 0908, 1308, Inger Marie Jacobsen, 6, datter af sømand Hans Jacob Winther, i Assens. Født i Assens
1852, 0609, 0809, Dødfødt pige, datter af dagleier Hans Jørgensen, Assens
1852, 1909, 2509, Ane Mortensen f. Nielsdatter, 86, i Assens. Født i Gjelsted Sogn. Vognmand Lars Mortensen
1852, 1909, 2709, Maren Knap f. Larsen, 63 og 9 maaneder. Født i Eiby. Skomagermester Christian Knap
1852, 2409, 2709, Christiane Hansen, ugift fruentimmer, 41. Født i Assens
1852, 1410, 2010, Ane Hansen f. Sørensen, enke, 63, i Assens. Født i Aborre. Sømand Jens Hansen
1852, 1810, 2310, Maren Kirstine Jessen, 3 uger, datter af tømmermester P. S. Jessen. Født i Assens
1852, 1311, 2011, Christiane Margrethe Bruun f. Simonsen, 58, i Assens. Født i Assens. Handskemager Hans Bruun
1852, 2311, 3011, Marie Magdalene Hviid f. Schwartz, 57. Født i Assens. Opsynsmand Henrik A. Hviid
1852, 0412, 1112, Kirsten Nielsen f. Hansdatter, enke og fattiglem, 74, i Assens. Født i Jendrup i Slesvig. Søren Nielsen
1852, 1912, 2412, Gjertrud Olsen f. Clausen, 58, i Assens. Født i Sandager. Dagleier Niels Olsen
1852, 3012, 03011853, Udøbt pige, 4 dage, datter af tømmermester Jens Mortensen
1853, 2001, 2501, Cathrine Marie Veise f. Bagge, enke, 84, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Kjøbmand Weise
1853, 2101, 2501, Kirstine Marie Issing, 6 dage, datter af skomagermester H. C. Issing. Født i Assens
1853, 2401, 3001, Ane Johanne Henriksen, 3, datter af dagleier Henrich Larsen, i Møllerhuse
1853, 2202, 2702, Mette Cecilia Larsen, 2, datter af sadelmagermester Jens Larsen. Født i Assens
1853, 2702, 0303, Magdalene Barbra Johns f. Bruun, 25, i Assens. Født i Assens. Grosserer Theodor Johns i Stokholm
1853, 0603, 1603, Bolette (Bodil) Marie Petersen f. Raun, enke, 87. Født i Wilstrup pr. Haderslev. Tobakspinder P. Petersen
1853, 1403, 1903, Dødfødt pige, datter af kjøbmand G. P. Schjødt, Assens
1853, 2003, 2303, Maren Qvine f. Hansen, 74, i Assens. Født i Ebberup. Dagleier Christen Jensen Qvine
1853, 2903, 0204, Hedevig Storm, 9 uger, datter af skomagermester Niels Storm
1853, 3003, 0404, Ane Hansen Blomme, enke og fattiglem, 73. Født i Skydebjerg. Dagleier Hans Franzen Blomme
1853, 3103, 0604, Margrethe Andersen f. Larsdatter, 49. Født i Flemløse Sogn. Tømmermand Hans Andersen
1853, 2004, 2504, Marie Elisabeth Storm f. Kreiberg, enke, 62, i Assens. Født i Assens. Skomagermester Rasmus Storm
1853, 2504, 3004, Johanne Meyer f. Petersen, enke, 80. Født i Barløse. Skomagermester M. H. Meyer
1853, 2404, 0205, Dorthea Frederikke Møller f. Schmit, 45. Født i Assens. Kjøbmand R. P. Møller
1853, 1105, 1805, Birthe Jørgensen f. Hansdatter, enke, 80½, i Assens. Født i Assens. Smedemester Hans Jørgensen
1853, 2405, 2905, Johanne Andersen f. Clausdatter, enke, 76, i Møllerhuse. Født i Voltofte, Flemløse Sogn. Bødker Anders Andersen
1853, 3005, 0506, Christiane Rasmussen, 10 dage, datter af Gjertrud Rasmusdatter. Født i Møllerhuse
1853, 0206, 0906, Sidsel Petersen f. Petersen, 75, i Etterup, Rørup Sogn. Dagleier Niels Petersen
1853, 1106, 1506, Maren Elisa Theodore Olsen, 1, datter af skomagermester Ole Olsen. Født i Assens
1853, 1907, 2307, Marie Cathrine Thygesen f. Holst, enke, 70, i Assens. Født i Assens. Dagleier Andreas Thygesen
1853, 2407, 2907, Hansine Nielsen, 2, datter af pige Ane Hansen. Født i Hjærup
1853, 0611, 1111, Ane Dorthea Pedersdatter, 3, datter af dagleier Peder Jacobsen. Født i Assens
1853, 1411, 1811, Ane Margrethe Sørensen, enke, 71. Født i Flemløse Sogn. Smed Hans Sørensen
1853, 2711, 0212, Dødfødt pige, datter af kjøbmand G. Ph. Schjødt
1853, 2212, 2812, Marie Kirstine Hansen, 10 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Baagøe. Født sammesteds
1853, 2212, 2912, Dorthea Cathrine Kurtze f. Olsen, enke, 77. Født i Kingstrup, Gjelsted Sogn. Skorsteensfeiermester Kurtze
1853, 2712, 3112, Caroline Joachimine Nielsen, ugift, 21, i Assens. Født i Meelby. Huusmand Niels Christensen
1853, 2812, 3112, Ellen Kirstine Hansen, 2, datter af huusmand Hans Petersen, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1854, 3012, 0301, Dødfødt pige, datter af smaakjører Niels Sørensen
1853, 0512, 0912, Karen Marie Mortensen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Morten Hansen, paa Baagøe
1853, 0512, 1012, Marie Cathrine Espensen, enke, 85, i Assens. Født i Assens. Avlsmand Peter Madsen
1853, 1411, 1811, Udøbt pige, 4 dage, datter af practiserende læge L. Uldall, paa Tybrind, Ørsted Sogn. Født i paa Tybrind, Ørsted Sogn
1854, 0801, 1001, Dødfødt pige, datter af skipper Daniel Thuesen, i Assens
1854, 0901, 1301, Ane Kirstine Nielsen f. Hansdatter, enke, 70, af Baagøe. Født paa Baagøe. Smed Peter Nielsen
1854, 1401, 1701, Juliane Karen Margrethe Jerichau, 7 dage, datter af kjøbmand, J. E. Jerichau. Født i Assens
1854, 0302, 1002, Laurine Petrine Lund, 2½, datter af snedkermester Lars Peter Lund, i Assens. Født i Assens
1854, 0502, 1302, Caroline Dorthea Dreyer f. Møller, enke, 73. Født paa Søndergaard i Fyen. Kjøbmand Jørgen Christian Dreyer
1854, 1102, 1602, Nielsine Jensen, 3½, datter af dagleier Jens Christensen. Født i Thurup
1854, 2402, 0103, Maren Nielsen f. Clausdatter, enke, 34, i Assens. Født i Søllested Sogn. Dagleier Christian Nielsen
1854, 0403, 0803, Barbra Knudsen f. Christensen, enke, 59, i Assens. Født i Assens. Sømand Peter Knudsen
1854, 2903, 0204, Elise Jørgine Bang, 8 dage, datter af Laurine Bang, i Assens. Født i Assens
1854, 0304, 0604, Dødfødt pige, datter af slagtermester Anders Jeppesen
1854, 3004, 0805, Gjertrud Marie Brantsen f. Gjede, enke, 82. Født i Assens. Toldbetjent Søren M. Brantsen
1854, 0505, 1105, Marie Sophie Georgine Raffenberg, 2 og 3 maaneder, datter af forligelsescommissair og farver M. C. Raffenberg. Født i Assens
1854, 2105, 2605, Anna Dorthea Schjøtt, 3½, datter af postfuldmægtig F. C. Schjødt. Født i Assens
1854, 2905, 0106, Anna Maria Andersen, 2, datter af smedemester C. S. Andersen. Født i Assens
1854, 2505, 3105, Ane Cathrine Vibække Kyhn, 6 uger, datter af muurmester J. J. Kyhn. Født i Assens
1854, 2106, 2606, Ane Sophie Frederikke Halsøe, 2, datter af slagtermester Halsøe. Født i Assens
1854, 0707, 1307, Ane Jensdatter, ugift fruentimmer, 70, i Assens. Født i Haarslev Sogn
1854, 1107, 1707, Birthe Krüger f. Jensdatter, 70. Sadelmagermester J. C. T. Krüger
1854, 1507, 2007, Charlotte Lovise Schmidt, enke, 92½. Født paa Brandsøe. Kjøbmand H. S. Schmidt
1854, 3107, 0408, Karen Margrethe Petersen f. Dideriksdatter, 66. Født i Møllerhuse. Dagleier Hannibal Petersen
1854, 3007, 0408, Ane Marie Hansdatter, ugift fruentimmer, 29, i Assens. Født i Kjøng Sogn
1854, 0708, 0908, Pige, 1 time, datter af blikkenslagermester H. J. F. Freytag
1854, 1508, 1908, Maren Knap f. Jensen, 34. Født i Assens. Snedkermester P. Knap
1854, 3108, 0409, Kirsten Schang f. Larsen, enke, 64. Født i Lundager, Gamtofte Sogn. Skomager And. Jørg. Schang
1854, 0510, 1110, Voldborg Nielsen, 33, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Gaardmand Niels Pedersen
1854, 0210, 0910, Mathilde Frederikke Johansen, 19 uger, datter af muursvend Carl Frederik Johansen. Født i Assens
1854, 1110, 1410, Karen Ørsted f. Clausdatter, enke, 57, i Assens. Født i Stubberup. Tømmermand Mads Ørsted
1854, 1810, 2110, Hanne Jørgine Carstensen, 1½, datter af dreiermester Johannes Carstensen. Født i Assens
1854, 1011, 1311, Dødfødt pige, datter af Karen Pedersen
1854, 2811, 0212, Ane Elisabeth Friis f. Thomsen, 39. Forligelsescommissair og amtsstuefuldmægtig Friis
1854, 0412, 0912, Christiane Lovise Thomsen, 8 dage, datter af farver A. P. F. Thomsen
1854, 0812, 1312, Ane Johanne Andersen, enke, 84, i Assens. Født i Kjærte Sogn. Klodsemager Lars Andersen
1855, 2801, 0602, Anna Catharina Goldenbaum f. Sibbern, enke, 68, i Assens. Født i Odense. Kjøbmand D. Goldenbaum
1855, 0604, 1204, Karen Jerichau f. Birch, enke, 74, i Assens. Født i Odense. Kjøbmand Carl Chr. Jerichau
1855, 2704, 0205, Mette Jørgensen f. Eliasdatter, 66, i Assens. Født i Sønderby Sogn. Slagter J. Jørgensen
1855, 0106, 0606, Ane Cathrine Meyer f. Jensen, enke, 81, i Assens. Født i Huusby. Skomager P. J. Meyer
1855, 1506, 2006, Karen Schjødt f. Jørgensdatter, enke, 75, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Skolelærer Erik Schjødt
1855, 0107, 0507, Maren Cathrine Andersen, 1, datter af dagleier A. J. Hansen, i Assens. Født i Assens
1855, 0707, 1007, Karen Kirstine Olsen, 8 dage, datter af dagleier Jørgen Olsen. Født i Assens
1855, 2507, 3007, Marie Nielsen f. Andersen, enke, 80, i Assens. Født i Flemløse Sogn. Dagleier Anders Nielsen
1855, 0308, 0808, Ane Magdalene Elisabeth f. Schrøder, enke, 93½, i Assens. Født i Kiel. Vognmand Søren Justesen Lund
1855, 2308, 2708, Dødfødt pige, datter af kjøbmand G. Schjødt
1855, 2408, 2708, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af hattemager Nielsen, i Assens
1855, 0209, 0509, Birthe Rasmussen, 4 uger, datter af dagleier Rasmus Jørgen Jensen, i Assens. Født i Assens
1855, 0509, 1009, Maren Ernst f. Jørgensen, 74. Født i Ørsted. Skomagermester … N. L. Ernst
1855, 0909, 1509, Maren Larsen født Knudsdatter, 80, i Assens. Født i Skydebjerg. Vævermester J. Larsen
1855, 1309, 1709, Karen Marie Anthon f. Andersdatter, 76, i Assens. Født i Emtekjær. Sømand Jens Anthon
1855, 1609, 1909, Dødfødt pige, datter af smedemester Iver Iversen
1855, 2409, 2909, Bodil Christensen f. Hansdatter, 74, i Assens. Født i Middelfart. Skibstømmermester Hans Christensen
1855, 0410, 1010, Anna Elisabeth Blædel f. Dons, 70½, i Assens. Født i Kjøbenhavn. Constitorialassessor og sognepræst W. L. Blædel til Assens
1855, 1210, 1610, Karen Marie Larsen, ugift fruentimmer, 22, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1855, 1410, 1810, Maren Kirstine Rasmussen, 1½, datter af dagleier Rasmus Jørgen Jensen
1855, 3010, 0211, Maren Jespersdatter, enke, 78, i Assens. Født i Kjærte. Dagleier H. S. Hansen
1855, 0111, 0811, Ane Marie Hansen f. Corneliussen, enke, 90, i Assens. Født i Assens. Vognmand Knud Hansen
1855, 1211, 1511, Frederikke Marie Wolff, 2, datter af dagleier Iver Jessen Wolff. Født i Assens
1855, 0811, 1511, Sophie Sørensen, ugift fruentimmer, 70, i Assens. Født i Assens
1855, 1511, 2011, Jenny Anne Kirstine Fredriksen, 6 dage, datter af sømand Peder Fredriksen
1855, 1411, 2111, Pige, 7 dage, datter af sømand Bertel Arndt
1855, 2711, 0412, Margrethe Cathrine Berg f. Dreyer, enke, 70, i Assens. Født i Assens. Malermester J. Berg
1855, 0712, 1412, Ane Nielsen f. Larsdatter, enke, 70. Murer Anders Nielsen
1855, 1312, 1712, Karen Sørensen f. Lorentzen, enke, 74, i Assens. Født i Sønderby. Almisselem Joh. Sørensen
1856, 1201, 1601, Voldborg Madsdatter, ugift fruentimmer, 27, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1856, 2202, 2702, Ane Cathrine Petersen f. Svendsen, enke, 55, i Assens. Født i Assens. Dagleier Jørg. Petersen
1856, 1702, 2702, Nicoline Dorthea Cornelia Albertus f. Hansen, 76½, i Assens. Født i Hosens. Overkrigscommissair M. A. A. Albertus
1856, 2602, 0303, Maren Johansen f. Hansdatter, enke, 81, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Gaardmand Jeppe Johansen
1856, 0103, 0703, Dødfødt pige, datter af huusmand Morten Hansen, paa Baagøe
1856, 0203, 0803, Mette Lovise Mikkelsen f. Hansen, 25. Født i Hø..sted paa Lolland. Vævermester H. P. Mikkelsen
1856, 0703, 1403, Ane Cathrine Hansen, 27. Født i Assens. Dorthea Hansdatter
1856, 0904, 1404, Cathrine Andersen f. Larsen, 54, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Huusmand Lars Andersen
1856, 1004, 1504, Birthe Marie Christensen f. Andersen, 81, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Gaardmand Thim Christensen
1856, 2104, 2804, Mette Kirstine Gormsen f. Hansdatter, enke, 81, i Assens. Født i Assens. Bødkermester Jens Gormsen
1856, 2404, 3004, Ane Kristine Hansen f. Larsdatter, enke, 80, i Assens. Født i Ørsbjerg. Dagleier Jørgen Hansen
1856, 0306, 0706, Ane Kirstine Larsen f. Jensen, 40, i Assens. Født i Assens. Møllebygger Peter Larsen
1856, 0606, 1206, Birgitte Faber f. Petersen, enke, 88, i Assens. Født paa Fønsskov. Skrædermester N. Faber
1856, 1306, 1806, Marie Jensen, 7½, datter af dagleier Christen Jensen, i Assens. Født i Middelfart Sogn
1856, 2306, 2606, Mette Cathrine Christensen, ugift fruentimmer, 32, i Assens. Født i Barløse Sogn
1856, 2807, 3107, Pige, 8 uger, datter af bomuldsvæver Jens Jessen Lund Hansen
1856, 1308, 1808, Maren Jesses f. Henningsen, enke, 80, i Assens. Født i Voltofte. Sømand Jess S...sen
1856, 1808, 2108, Dødfødt pige, datter af rebslagermester H. T. N. Møller, i Assens
1856, 2108, 2708, Juliane Mathilde Petersen, ugift fruentimmer, 49, i Assens. Født i Søllerød i Sjelland
1856, 0609, 1009, Emilie Meyborg, 10 dage, datter af bundtmagermester Carl R. Meyborg
1856, 0809, 1509, Secilie Sophie Schmidt f. Jensen, 49. Født i København. Hattemagermester L. C. Schmidt
1856, 1409, 1609, Dødfødt pige, datter af sømand T. Rye
1856, 1409, 1909, Lene Marie Nellemose f. Dreyer, enke, 65, i Assens. Født i Assens. Kjøbmand S. C. Nellemose
1856, 3010, 0410, Martine Beirholm, 1 og 9 maaneder, datter af felbereder Andr. Beirholm
1856, -, -, Ane Cathrine Gormsen, ugift fruentimmer, 30, i Assens. Født i Skydebjerg
1856, 0211, 0811, Ane Marie Larsen f. Pedersdatter, enke, 70, i Assens. Født i Ørsbjerg Sogn. Sømand P. Larsen
1856, 2411, 2711, Ane Margrethe Andersen, 18 uger, datter af tømmermester H. Andersen
1856, 0512, 0912, Agnete Klein, ugift, 81, i Assens. Født i Assens
1856, 1112, 1912, Dødfødt pige, datter af huusmand H. Petersen, paa Baagø
1856, 2712, 3112, Ane Hansen f. Larsen, enke, 91. Snedker Lars Hansen
1857, 0701, 1201, Ane Jørgens f. Pedersdatter, enke, 82, paa Baagø. Født paa Baagø. Gaardmand Niss Jørgen
1857, 2201, 3001, Cecilie Dreyer f. Simonsen, enke, 49, i Assens. Født i Assens. Skipper C. Dreyer
1857, 2901, 0302, Ane Sophie Frederikke Emilie Jeppesen, 1, datter af slagter Jeppesen
1857, 2901, 0302, Christine Rasmussen f. Petersen, enke, 73, i Assens. Født i Sønderborg. Sømand Jørg. Rasmussen
1857, 0902, 1802, Agnes Margrethe Henrion f. Kühl, enke, 76. Født i Bergen. Magasinforvalter Henrion
1857, 1302, 2102, Caroline Christiane Lund f. Hansen, 48, i Assens. Født i Assens. Høker N. Lund
1857, 1602, 2102, Marie Henningsen f. Madsen, enke, 69, i Assens. Født i Øsby Sogn. Barbeer Henningsen
1857, 2602, 0303, Ane Jørgensen f. Hansdatter, enke, 50. Dagleier og forhen slagter Niels Jørgensen
1857, 1003, 1403, Dødfødt pige, datter af kjøbmand F. L. Rønning
1857, 2403, 3003, Rasmine Margrethe Thygesen, 4, datter af krydstoldassistent R. H. Thygesen
1857, 0104, 0604, Andrea Hansine Jørgensen, 10 dage, datter af tømremester Søren Jørgensen
1857, 0804, 1404, Hansmine Birgitte Rønning f. Lorenzen, 36, i Assens. Født i Assens. Kjøbmand F. L. Rønning
1857, 2004, 2504, Mette Fentz f. Ploug, enke, 76. Født i Assens. Bagermester Jørgen Fentz
1857, 0205, 0505, Maren Olsdatter, ugift og fattiglem, 83. Født i Ebberup
1857, 1706, 2206, Else Birgitte Jørgensen, 2½, steddatter af træskomand Jørgen Mortensen
1857, 2906, 0307, Charlotte Mønster, 8, datter af ugift fruentimmer Frederikke Føns
1857, 3006, 0307, Dødfødt pige, datter af møller C. Eriksen, af Baagøe
1857, 0107, 0407, Serine Petrine Marie Jørgensen, 5 maaneder, datter af bødkermester T. A. Jørgensen
1857, 2407, 2807, Marie Kirstine Elisabeth Petersen, 1, datter af felbereder Petersen, af Veile
1857, 3107, 0508, Ane Jensdatter, 87, paa Baagøe. Født paa Baagøe. Huusmand Niels Jørgensen
1857, 1808, 2408, Cathrine Jørgensen, enke og fattiglem, 80, Baagø. Lars Jørgensen
1857, 2308, 2708, Mette Cathrine Møller f. Gravenholdt, enke, 72, i Assens. Skipper J. R. Møller
1857, 0409, 0909, Mette Jensen f. Olsdatter, 44. Født paa Helnæs. Murer Lars Jensen
1857, 1109, 1409, Maren Regine Nitsche, 6 dage, datter af uldspinder J. G. Nietsche
1857, 2109, 2509, Ane Cathrine Pedersen f. Christensdatter, enke, 54. Født i Skydebjerg. Dagleier Hans Pedersen
1857, 2609, 0110, Karen Hansen f. Jørgensen, 67, i Assens. Født i Assens. Garver Poul Hansen
1857, 0410, 0910, Bodil Cathrine Dreyer, 2½, datter af bager P. R. Dreyer. Født i Assens
1857, 0710, 1210, Nielsine Johanne Meyer, 22, i Assens. Født i Assens. Skomagersvend Jens Meyer
1857, 1210, 1610, Marie Cathrine Rasmussen f. Larsdatter, 57. Født i Kjerte Sogn. Vogter Peder Rasmussen
1857, 2210, 2610, Margrethe Kirstine Gudme f. Olsdatter, 74. Født i Angeln. Bødkermester Gudme
1857, 1711, 2511, Sophie Heriette Dreyer, 8, datter af kjøbmand T. R. K. Dreyer. Født i Assens
1857, 1911, 2311, Cathrine Meyer, enke og fattiglem, 83. Skomager Meyer
1857, 2411, 2711, Cathrine Tage, enke og fattiglem, 83, i Assens. Født i Sønderborg
1857, 3011, 0512, Kirsten Michelsen f. Hansen, enke, 61. Født i Assens. Steenhugger Lars Michelsen
1857, 0412, 1012, Karen Justesen f. Nielsen, enke, 63.Vognmand H. Justesen
1857, 1912, 2412, Ane Cathrine Christensen, ugift fruentimmer, 73, i Assens. Født i Assens
1857, 2712, 02011858, Ane Borre f. Albert, enke, 68, i Assens. Født i Assens. Muurmester L. Borre
1857, 2612, 3012, Ane Cathrine Møller eller Pedersen, ugift fruentimmer, 68, i Assens. Født i Odense
1858, 0101, 0901, Johanne Kirstine Sørensen, 2, datter af muurmester Ped. Sørensen, i Assens. Født i Assens
1858, 1701, 2301, Juliane Jacobsen f. Carlsdatter, 46. Født i Gamtofte. Dagleier Peder Jacobsen
1858, 1002, 1602, Johanne Bertheline Jørgensen, 3½, datter af snedkersvend Hans P. Jørgensen. Født i Assens
1858, 1802, 2202, Dorthea Hansine Christine Clausen, 21 uger, datter af skipper Hans Clausen
1858, 0403, 0903, Kirsten Andersen f. Christophersdatter, 37. Født i Kjerte. Dagleier Niels Andersen
1858, 0803, 1203, Marie Kirstine Christensen, 7, datter af skibstømmermand Christen Sørensen
1858, 1203, 1903, Mandrupbine Johanne Cathrine Nielsen f. Clementsen, enke, 64. Født i Assens. Toldbetjent J. Nielsen
1858, 2903, 0304, Marie Kirstine Carlsen f. Rasmussen, 39 og 9 maaneder. Født i Assens. Væversvend Andreas Carlsen
1858, 0104, 0604, Karen Thimsdatter, ugift fruentimmer, 58, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1858, 0404, 1004, Maren Clausen f. Pedersen, 33, i Assens. Født i Flemløse. Fragtmand C. Clausen
1858, 0504, 1004, Caroline Elisabeth Limkilde, 6, datter af fraskilt ægtefælle Lise Limkilde. Født i Odense
1858, 1104, 1704, Cathrine Kirstine Anthon f. Harder, 53. Født i Bogense. Sømand Jens Anthon
1858, 1204, 1904, Mette Bank f. Henningsen, enke, 53. Født i Assens. Skomager Jens Bank
1858, 1504, 2004, Kirsten Pedersen f. Truelsen, enke, 79½. Født paa Baagøe. Gaardmand Niels Pedersen
1858, 0305, 0705, Jørgine Petrine Clausen, 10 uger, datter af fragtmand Clausen
1858, 0705, 1105, Christiane Lovise Thomsen, 6 dage, datter af farver Axel Peter Frederik Thomsen
1858, 2805, 3105, Hansine Andersen, 3 uger, datter af skibstømmermand Hans Andersen
1858, 1306, 1806, Kirsten Nielsen f. Storm, enke, 71. Født i Assens. Skomagermester Jens Nielsen
1858, 1406, 1806, Karen Dorthea Rasmussen, 5, datter af tømmermester Rasmus Rasmussen. Født i Assens
1858, 1806, 2106, Anna Kirstine Cathrine Nechelmann, 1 og 4 maaneder, datter af kjøbmand C. A. Necklmann
1858, 2506, 2906, Karen Marie Jørgensen, 19 dage, datter af ugift fruentimmer Cathrine Jørgensen
1858, 1107, 1507, Marie Frisch, 3 maaneder, datter af boghandler Chr. Frisch
1858, 1207, 1507, Birthe Cathrine Larsen, ugift fruentimmer og fattiglem, 77
1858, 2208, 2608, Marie Hansen, 9, datter af dagleier H. C. Johansen, af Møllerhuse
1858, 2408, 2708, Sophie Magdalene Resting f. Albertus, enke, 65. Født paa Valøe. Skibscapitain Resting
1858, 1209, 1509, Dødfødt pige, datter af slagtermester C. P. Tommerup
1858, 1109, 1609, Ane Johanne Dreyer f. Barlach, 43. Født i Assens. Kjøbmand R. K. Dreyer
1858, 1409, 1809, Ane Dorthea Risum f. Clemmensen, enke, 70. Født i Assens. Proprietair Risum
1858, 1010, 1810, Anna Sabine Ølltrup f. Nielsen, enke, 72. Født i Assens. Sadelmager N. C. Ølltrup
1858, 1910, 2510, Ane Marie Jørgensen f. Andersdatter, 67. Dagleier Gorm Jørgensen
1858, 2510, 3110, Cathrine Birgitte Andreassen, 9 uger, datter af arbeidsmand Andr. Andreassen. Født i Møllerhuse
1858, 1511, 2011, Christiane Hedevig Caspersen f. Andersen, 56. Født i Svendborg. Rebslagermester C. N. Caspersen
1858, 1511, 2411, Emma Florentine Hartmann, 3 og 9 maaneder, datter af dreiermester T. F. Hartmann
1858, 1012, 1412, Marie Kirstine Møller, 5, datter af rebslagermester H. T. N. Møller
1858, 1912, 2212, Thora Camilla Kistrup, 10 dage, datter af brændeviinsbrænder C. T. Kistrup
1858, 1912, 2312, Trine Jensdatter, ugift fruentimmer, 78, paa Baagøe. Født paa Baagøe
1859, 2601, 3101, Karen Marie Madsen f. Hansen, 28. Skibstømmermand Jens Madsen
1859, 0802, 1202, Louise Knudsen, 8 uger, datter af dagleier Knud Nielsen
1859, 1503, 1803, Maren Eggers f. Petersen, 23. Bagersvend H. C. T. Eggers
1859, 1803, 2503, Jensine Karen Marie Magdalene Jørgensen, 12, datter af snedkersvend H. P. Jørgensen
1859, 2203, 2803, Hansine Hedevig Leinhos, 7, steddatter af rebslagersvend Chr. E. Jerløv
1859, 2603, 3103, Johanne Hansen, 17, datter af Maren Hansen. Født i Lundager
1859, 2903, 0404, Ane Elisabeth Limkilde f. Nielsen, frasepared hustru, 41. Tobakspinder M. F. G. Limkilde
1859, 0804, 1304, Ane Margrethe Jørgensen, fattiglem, 81
1859, 2605, 3105, Maren Hannibalsdatter, 80. Født paa Baagøe. Huusmand Hannibal
1859, 0606, 1106, Karen Larsen f. Christophersdatter, 59. Født i Kjærte Sogn. Dagleier Søren Larsen
1859, 0706, 1106, Laurine Sophie Brødegaard f. Subclef, enke, 56. Født i Nyborg. Toldbetjent Brødegaard
1859, 1307, 1607, Jacobine Kirstine Petersen, 6 maaneder, datter af sømand Johan J. Pedersen. Født i Assens
1859, 0108, 0308, Marie Cecilie Bych, 6 maaneder, datter af skibsfører J. K. Bych. Født i Assens
1859, 0908, 1508, Ane Marie Ostenfeldt f. Hansdatter, enke. Snedker Jørgen Ostenfeldt
1859, 1708, 2008, Maren Eriksen f. Hourum, 77. Født i Syllerup Fjeldsted Sogn i Jylland. Lars Eriksen
1859, 2508, 2908, Kirstine Eleonore Nielsen f. Høger, enke, 76. Født i Assens. Dagleier Chr. Nielsen
1859, 0609, 1009, Karen Marie Larsen, 3, datter af dagleier Lars Nielsen. Født i Møllerhuse
1859, 2609, 0110, Karen Olsen f. Jensdatter, 47. Født i Kjerte Sogn. Dagleier Hans Jørgen Olsen
1859, 2710, 0110, Vilhelmine Nicoline Gotthard Schjøtt, 7 uger, datter af kjøbmand G. T. Schjøtt
1859, 0511, 1211, Sophie Nissen f. Thomsen, 60, paa Baagøe. Født i Assens. Smed H. P. Nielsen
1859, 0311, 1011, Benedicte Brandt f. Lillelund, 42. Kjøbmand P. Brandt
1859, 0712, 1312, Ane Kirstine Pedersen, ugift fruentimmer, 62. Født i Assens
1859, 0912, 1212, Dødfødt pige, datter af kjøbmand J. C. Andersen
1859, 1012, 1612, Christine Carstensen f. Jørgensen, enke, 62. Dreiermester R. Carstensen
1860, 2301, 2801, Margrethe Frederikke Rasmussen f. Pedersen, enke, 73. Født i Assens. Skipper Joh. P. Rasmussen
1860, 2901, 0302, Nielsine Cathrine Nielsen, 2 maaneder, datter af tobakspinder Nielsen
1860, 1402, 2102, Charlotte Amalie Baumgarten f. Kleme, 75. Sadelmager O. L. O. Baumgarten
1860, 0103, 0703, Marie Mortensen, 2½, datter af slagtersvend R. Mortensen
1860, 0403, 0903, Ane Larsen f. Hansen, 72. Dagleier Christen Larsen
1860, 1103, 1703, Adolphine Frederikke Iversen f. Tode, enke, 73. Født paa Brahesborg. R. Iversen
1860, 1503, 2103, Maren Madsen f. Petersen, 45.Tømmermand Peder J. Madsen
1860, 2203, 2703, Ane Elisabeth Johanne Scharf, 3 maaneder, datter af Elisabeth Bang. Født i Assens
1860, 2903, 0404, Kirsten Schmidt f. Hansen, 31. Hattemager L. C. Schmidt
1860, 2804, 0205, Ellen Pedersen, ugift fruentimmer, 39. Født i Braaby
1860, 2904, 0305, Laura Mathilde Iversen, 2 maaneder, datter af smedemester A. T. Iversen
1860, 0605, 1105, Anna Kolte, 3, datter af vognmand Hans Kolte
1860, 1005, 1505, Maren Christine Nielsen, 1, datter af dagleier Isak Nielsen
1860, 1105, 1505, Karen Christine Larsen, 2½, datter af møllersvend Jens Larsen
1860, 1305, 1605, Henriette Christiane Ernst, 9 uger, datter af conditor J. F. Ernst
1860, 1905, 2605, Caroline Knuddine Gunnil Peo f. Thomsen, 36. Født i Nyborg. Malermester J. J. Peo
1860, 1905, 2405, Ane Marie Kistrup f. Nielsen, enke, 79. Organist H. M. Kistrup
1860, 2006, 2506, Pige, 2 dage, datter af kjøbmand G. P. Schjødt
1860, 1307, 1707, Inger Jørgensen f. Svendstrup, enke, 78. Vognmand M. Jørgensen
1860, 2007, 2407, Maren Pedersen f. Pedersdatter, 55. Født paa Helnæs. Bøssemager L. Pedersen
1860, 0408, 0808, Karen Hansen f. Larsdatter, 48. Født i Flemløse. Litsenbroder H. Hansen
1860, 0508, 0808, Ane Marie Kirstine Andersen, 8 maaneder, datter af linnedvæver H. C. Andersen
1860, 0609, 1109, Karen Kirstine Simonsen, 2½, datter af gaardmand Simon Larsen, af Baagøe
1860, 0809, 1209, Elisabeth Christiane Hempel, 1 og 7 maaneder, datter af landmaaler Chr. Hempel
1860, 1809, 2409, Mette Hansen f. Jensdatter, enke, 74. Bødker Hansen
1860, 0210, 0910, Inger Marie Maalø f. Hansen, enke, 74. Født i Norge. Pastor H. V. L. Maaløe
1860, 1111, 1611, Valdborg Charlotte Cathrine Frederikke Neckelmann, 1, datter af kjøbmand C. A. Neckelmann
1860, 1111, 1711, Ane Knudsen f. Ploug, enke, 82. Kjøbmand og dannebrogsmand H. Knudsen
1860, 2911, 0412, Ane Cathrine Anthonsen, 4, datter af møller J. A. Anthonsen
1860, 0112, 0712, Christense Jensen, enke, 69. Født i Saltofte. Baadfører Lars Jensen
1860, 0512, 1212, Kirsten Krop f. Jørgensen, enke, 77. Født i Gamtofte. Snedker Ulrik Krop
1860, 1612, 2112, Karen Meyer f. Storm, 36. Skomagersvend J. M. Meyer
1860, 2212, 2812, Christiane Hansen f. Haaby, 83. Snedker J. Hansen
1860, 3112, 05011861, Hedevig Kirstine Guldager Brandtsen, ugift fruentimmer, 58. Født i Assens
1861, 0801, 0101, Mette Marie Larsen, 14 dage, datter af skipper L. J. Larsen
1861, 2501, 0102, Johanne Anthon f. Ravn, enke, 85. Født i Assens. Kjøbmand B. Anton
1861, 1002, 1602, Ane Knudsen f. Jacobsen, enke, 81. Født i Huusby. Hjulmager L. Knudsen
1861, 1402, 1902, Elisabeth Thomsen f. Petersen, enke og hospitalslem, 81
1861, 2302, 2502, Pige, 8 dage, datter af kjøbmand P. Wolthen
1861, 1003, 1803, Bodil Marie Madsen f. Schmit, enke, 57. Født i Assens. Farver H. Madsen
1861, 1303, 1803, Rasmine Marie Henriksen, 10 maaneder, datter af dreier M. Henriksen
1861, 2703, 0204, Hulda Martine Sørensen, 8, datter af tømmermester Mads Sørensen
1861, 0104, 0504, Dødfødt pige, datter af Ane Margrethe Rasmussen
1861, 2105, 2405, Pige, 7 uger, datter af vogter F. J. Pedersen
1861, 0206, 0606, Else Marie Bjørnsen f. Christensen, enke, 89. Født i Jylland. Dagleier Knud Bjørnsen
1861, 0606, 1106, Cathrine Marie Schang f. Stub, enke, 82. Skomager H. H. Schang
1861, 1706, 2106, Jensine Nordgreen f. Berg, 38. Skomager C. T. Nordgreen
1861, 0507, 0907, Karen Rasmussen f. Hansen, 58. Høker Rasmus Rasmussen
1861, 1007, 1607, Marie Jeppesdatter, ugift fruentimmer, 75. Født paa Baagøe
1861, 1007, 1707, Marie Cecilie Jepbine Hansen f. Gundorph, 38. Mølleeier Georg Hansen
1861, 2408, 2708, Sophie Marie Dorthea Hansen, 11 uger, datter af skomager Jens Hansen
1861, 3008, 0509, Maren Kirstine Andersen, 10 maaneder, datter af ugift fruentimmer Clausine Hansen
1861, 2409, 2809, Nicoline Ludevika Brandt, 6, datter af kjøbmand J. M. Brandt
1861, 1611, 2111, Mariane Larsen f. Christensen, enke, 80. Gartner Hans Larsen paa Valdemar Slot paa Taasinge
1861, 1611, 2011, Betty Rasmussen, 15 uger, datter af fuldmægtig C. C. Rasmussen
1861, 1911, 2311, Andersmine Marie Jensen, 9 maaneder, datter af kjøbmand H. Jensen. Født i Assens
1861, 2811, 0212, Maren Christensen, 11 dage, datter af arbeidsmand C. Christensen
1861, 0512, 1112, Ane Cathrine Hansen, 4½, datter af dagleier H. Christensen
1861, 1912, 2212, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Wied
1862, 1001, 1701, Elisabeth Margrethe Freytag f. Mosehuus, 40. Blikkenslager H. Freytag
1862, 1401, 1801, Ane Marie Hansen, enke, 67. Vægter Niels Poulsen
1862, 2402, 0103, Laurentine Knudsen, ugift, 74. Født i Assens
1862, 0103, 0503, Maren Cathrine Jensen, 2, datter af sømand Jens Olsen
1862, 3003, 0704, Marie Cathrine Jørgensen f. Larsen, 60. Født i Assens. Garver J. Jørgensen
1862, 0404, 1004, Karen Madsen f. Nielsdatter, enke, 88. Født i Ørsbjerg. Dagleier Niels Madsen
1862, 0804, 1604, Anne Storm f. Hansen, 43. Født i Lundager. Skomager N. Storm
1862, 0904, 1504, Ane Jørgensen f. Jensen, 26. Født i Sønderby. Snedker Chr. Jørgensen
1862, 1004, 1504, Kirstine Madsen f. Larsen, enke, 55. Født i Assens. Muurmester M. Madsen
1862, 1104, 1504, Karen Marie Hansen Meyer, 5 dage, datter af skomagersvend J. M. Meyer
1862, 2904, 0105, Dødfødt pige, datter af postfuldmægtig Mathias Johansen
1862, 3004, 0505, Ane Kirstine Nielsen, 1, datter f ugift Maren Nielsen
1862, 3005, 0306, Maren Rye Født Rasmussen, enke, 41. Født i Kjøng. Sømand Rye
1862, 0706, 1406, Karen Marie Petersen, 57. Født i Kjøbenhavn. Maskinmester J. Andersen
1862, 1906, 2706, Mariane Kirstine Møller f. Knudsen, 38. Født i Assens. Skibsbygger Møller
1862, 0807, 1207, Pige, 1 time, datter af felbereder M. P. Hansen
1862, 2708, 0109, Dødfødt pige, datter af møllersvend Jens Larsen
1862, 0409, 0809, Ane Cathrine Sørensen, 5, datter af Marie Sørensen
1862, 2309, 2909, Maren Cathrine Larsen, 3, datter af Andrea Kirstine Bank
1862, 2809, 0610, Ane Kirstine Vilhelmine Vinther, 6, sømand Hans Vinther
1862, 1010, 1410, Karen Andersdatter, 37. Datter af boelsmand Anders Hansen, i Skaarup
1862, 2510, 3010, Ane Dorthea Cathrine Ernst f. Storm, 41. Født i Assens. Bager C. J. Ernst
1862, 0112, 0612, Marie Kirstine Guldager f. Meyer, enke, 80. Født i Assens. Skomager L. M. Guldager
1862, 0712, 1312, Marie Martha Elisabeth Diderikke Maalø, 38. Pastor Maalø
1862, 1212, 1612, Dødfødt pige, datter af dreier F. Ernst
1862, 0212, 3012, Ludovica Mathisine Thomsen, 33. Født i Assens. Uhrmager H. Thomsen
1862, 2612, 3012, Jacobine Jørgensen, ugift fattiglem, 76. Født i Kjøng
1862, 2612, 3012, Hansine Henriette Jepsen, 4½, datter af styrmand Jeppe Jepsen