Ørsted, 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Ørsted sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 0507, 1106, Niels Larsen, husmand, 33, i Ørsted. Søn af gaardmand Lars Larsen, paa Ørsted Mark
1886, 1008, 1608, Niels Jensen, gaardejer, 70, i Ørsted. Født i Saltofte
1886, 1608, 2108, Jens Rasmussen, husmand, 82, i Nyrup. Født i Verninge
1886, 0510, 1010, Hans Kristensen, 12 og 3 maaneder, Søn af husmand Johan Christensen, i Ørsted
1886, 2910, 0411, Frederik Georg Libing Johansen, husmand, 78½, i Ørsted. Født i Søllested
1887, 1703, 2403, Rasmus Jochumsen, gift husmand, 80, paa Ørsted Mark. Søn af skomager Jochum Frederiksen, i Ørsted
1887, 0909, 1309, Peder Jensen, tjenestekarl, 19½, i Ørsted. Søn af husmand Jens Pedersen, i Nyrup
1888, 2404, 0205, Hans Theodor Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Dorthea Hansen, tjenende hos Laurids Lund paa Ørsted Mark. Født paa Orte Fattiggaard
1888, 1406, 1706, Andreas Christoffersen (tvilling), 19 dage, søn af træskomager Lars Christoffersen, paa Ørsted Mark
1888, 2306, 2706, Christoffer Christoffersen (tvilling), 27 dage, søn af træskomager Lars Christoffersen, paa Ørsted Mark
1888, 1907, 2307, Lars Hansen, fæstehusmand, 75, i Ørsted. Født samme sted. Søn af husmand Hans Larsen, Ørsted
1888, 1409, 1809, Gumme Jacob Christensen, gartner og fæstehusmand, 64½, i Højbjerg. Søn af lærer Christensen i Gamtofte
1888, 0310, 0910, Niels Pedersen, aftægtsmand, 83, i Ørsted. Søn af gaardmand Peder Hansen i Ørsbjerg
1888, 0310, 0910, Peder Hansen, fæstehusmand, 74, i Højbjerg. Født i Verninge. Søn af væver Hans Larsen Væver
1889, 0302, 0702, Niels Christian Nielsen, 3, søn af husmand Jens Nielsen, paa Ørsted Mark
1889, 1706, 2306, Lars Johansen, fattiglem, 77, i Ørsted Fattighus
1889, 1207, 1607, Hans Peder Larsen, ½, søn af maler Hans Larsen, i Nyrup. Født samme sted
1889, 1511, 2311, Johan Jørgen Madsen, 19
1889, 1212, 1812, Hans Jensen, 12½, søn af husmand Anders Jensen, paa Ørsted Mark
1890, 0201, 1101, Simon Karl Christian Hansen, gift og skolelærer, 33, i Højethorstrup Skole i Kjøbenhavns Amt. Født Lebølgaarden i Tandslet. Søn af skolelærer Iver Hansen i Ørsted
1890, 0303, 0703, Jens Adamsen, ugift, arbeidsmand og indsidder, 48, i Nyrup. Søn af afdøde fæstehusmand Adam Nielsen i Nyrup
1890, 1203, 1703, Jens Rasmussen, gift, husmand og væver, 42, i Ørsted. Søn af indsidder Rasmus Jensen i Hunkebjerg
1890, 0904, 1604, Sten Vilhelm Mandix, gift og gaardfæster, 70, i Ørsted. Født i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand og landmaaler Anders Mandix, i Thorsted ved Horsens
1890, 1905, 2405, Anders Hansen, gift gaardfæster, 71, i Ørsted. Født sammesteds. Søn af fæstegaardmand Hans Andersen i Ørsted
1890, 2509, 2809, Dødfødt dreng, søn af sadelmager Niels Peder Jørgensen, paa Ørsted Mark
1890, 1410, 1810, Hans Rasmussen, gift og gaardejer, 51, i Ørsted. Født i Ubberud. Søn af murmester Rasmus Johansen i Ubberud
1890, 0712, 1512, Peder Pedersen, ugift og musiker, 71, tilhuse hos husmand C. Larsen paa Grimsbjerg. Født i Trunte. Søn af gaardmand Peder Christoffersen i Trunte
1891, 2203, 2803, Hans Jensen Mikkelsen, 2, søn af gaardbestyrer Jens Jensen Mikkelsen, paa Ørsted Mark. Født sammesteds
1891, 3003, 0404, Jens Nielsen, gift, husmand og arbejdsmand, 44, paa Ørsted Mark. Født i Søllested. Søn af husmand Niels Andersen, Søllested
1891, 0604, 1404, Hannibal Vilhelm Andersen, ugift, 21, i Ørsted. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Anders Hansen
1891, 3112, 05011892, Carl Adolf Jørgensen, gift gaardejer, i Ørsted Trunte. Født i Gamtofte. Søn af afdøde gaardeier Adolf Jørgensen, paa Liltofte
1886, 1207, 1807, Laurine Andersen, 67, i Ørsted. Skomager Vagner
1886, 1207, 1807, Maren Kirstine Christoffersen, 2 dage, datter af træskomand Lars Christoffersen
1886, 0708, 1508, Dødfødt pige, datter af bager Johannes Christensen
1886, 2911, 0512, Else Dorthea Jørgensen, 8 maaneder, datter af husmand Anders Jørgensen, i Nyrup
1887, 2605, 3105, Karen Pedersdatter, enke, 72, paa Ørsted Mark. Datter af gaardfæster Peder Andersen, af Haare. Gaardmand Lars Larsen
1887, 1606, 2106, Kirstine Marie Christiansen, 8 dage, datter af gaardejer Jørgen Christiansen, i Nyrup
1887, 2506, 3006, Karen Nielsen, 47 og 9 maaneder, i Rørmosehus. Født sammesteds. Datter af husmand Niels Nielsen. Husmand Hans Larsen
1888, 0304, 1004, Maren Hansdatter, 68½, i Nydam. Datter af væver Hans Larsen, i Nydam. Husaftægtsmand Andreas Jensen
1888, 0205, 0905, Anne Johanne Jensen, 66, paa Grimsbjærg. Datter af gaardmand Jens Clausen, i Ørsted. Gaardmand Anders Rasmussen
1888, 2405, 3105, Karen Margrethe f. Knudsen, 65½, i Ørsted. Datter af afdøde lærer Knudsen i Ørsted. Lærer Iver Hansen
1888, 3005, 0406, Birthe Marie Nielsen, i Ørsted. Datter af Niels Pedersen, i Skalbjærg. Smed Anders Jensenius
1888, 1207, 1807, Maren Christensdatter, enke, 81, i Gaagerup. Datter af gaardfæster Christen Christoffersen, i Højbjærg. Gaardejer og sognefoged Niels Christoffersen
1888, 2407, 2807, Karen Andersen, 56 og 9 maaneder, i Hesthave. Datter af husmand Anders Pedersen i Jordløse. Husmand Hans Eriksen
1888, 2009, 2509, Maren Larsen, 60, i Ørsted. Datter af gaardmand Lars Hansen, i Voldtofte. Gaardejer Anders Clausen
1888, 1010, 1310, Johanne Jensen, enke, 82, i Nyrup. Datter af husmand Jens Jensen i Holte. Fæstehusmand Adam Nielsen
1888, 2210, 2610, Anne Kirstine Andersen, enke, 35, i Ørsted. Datter af gaardmand Anders Hansen Olsen, i Staurby. Husmand Niels Larsen
1889, 0602, 1302, Maren Hansen, 49½, i Ørsted. Datter af afdøde husmand Hans Hansen, af Thurup. Træskomager Niels Larsen
1889, 2903, 0304, Anna Madsen, 38, paa Ørsted Mark. Datter af skomager Anders Madsen, i Vissenbjerg Sogn. Klodsemager Lars Kristoffersen
1889, 0106, 0606, Anne Kathrine Rasmussen, sypige, 16, paa Ørsted Mark. Datter af husmand og postbud Frederik Rasmussen
1889, 0810, 1310, Dødfødt pige, datter af bager Johannes Christensen, i Ørsted
1889, 2810, 0211, Maren Andersdatter, 83, i Ørsted. Datter af fæstehusmand Anders Hansen, i Ørsted. Fæstehusmand Niels Jørgensen
1889, 1411, 1911, Dorthea Eriksen, 63, i Højbjærg. Datter af Erik Jensen, paa Søllested Mark. Murmester Christen Christensen
1889, 2112, 2712, Kirsten Madsen, hospitalslem, 66, i Ørsted Hospital. Datter af husmand Mads Gormsen, i Bukkerup
1889, 3112, 06011890, Johanne Kathrine Hansdatter, enke, 81, paa Ørsted Mark. Husmand Rasmus Jochumsen
1890, 1706, 2206, Dødfødt pige, i Ørsted, datter af træskomager Niels Larsen
1890, 2009, 2409, Hansine Andersen, 9 maaneder, i Højbjærg, datter af skovløber Niels Peder Andersen
1891, 3003, 0704, Hanne Kirstine Jensen, 50, i Ørsted. Født i Thurup. Datter af gaardmand Jens Hansen, i Thurup Gaardejer Anders Hansen Balle
1891, 0504, 1004, Maren Mikkelsdatter, 68, i Nydam. Født i Frøbjærg Vænge. Datter af boelsmand Mikkel Jensen, Frøbjærg Vænge Husmand Jørgen Hansen
1891, 0704, 1304, Karen Marie Jacobsdatter, enke, 73, i Ørsted. Født sammesteds. Datter af husmand Jacob Jensen, i Ørsted. Husmand Jens Hansen.
1891, 1805, 2405, Karoline Rantzau f. Worsaae, 71, i Kjøbenhavn. Hr. kammerherre, greve C. F. Rantzau
1891, 1506, 2006, Karen Larsen, 22, paa Kaslund Mark i Barløse Sogn. Datter af murer Niels Larsen, i Ørsted. Gaardejer Hans Rasmussen
1891, 2810, 0111, Dagmar Johanne Nielsen, 1½, i Skydebjerg, datter af maler Niels Christian Nielsen
1891, 0212, 0812, Ane Christensdatter, enke, 89 og 3 maaneder, i Ørsted. Født sammesteds. Datter af gaardmand Christen Jensen, i Ørsted. Gaardmand Lars Clausen
1891, 1612, 2212, Maren Henriksdatter, 67, i Hesthave. Født i Frøbjærg. Datter af bolsmand Henrik Hansen, i Frøbjærg Husmand Hans Frederiksen
1891, 1912, 2612, Anne Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af skovløber Hans Hansen, i Østerskov. Født sammesteds