Assens, 1863-1875, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1863-1875, Assens sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1863, 12te Januar, 17de Januar, Peder Rasmussen [dagleier], 57, , , , , ,
1863, 30te Januar, 5te Februar, Johannes Marius Marcussen, , , , , Marcussen [bager], ,
1863, 5te Februar, 11te Februar, Christopher Meyer Schulz [sadelmager], 63, i Assens, , , , ,
1863, 4de Marts, 7de Marts, Niels Christian Freytag, , , , , H. J. T. Freytag [blikkenslager], ,
1863, 8de Marts, 13de Marts, Lars Christian Ostenfeldt Andersen, , , , , T. A. Andersen [kjøbmand], ,
1863, 7de Marts, 12te Marts, C. Knudsens [barn - dødfødt dreng], , , , , C. Knudsen [snedker], ,
1863, 15de Marts, 18de Marts, Niels Peter Christian Eriksen, , , , , E. Eriksen [maler], ,
1863, 26de Marts, 1ste April, Mathias Hartmann [dreiersvend, gift], 38, hjemmehørende i Grenaa - født i Haderslev, , , , ,
1863, 1ste April, 8de April, Hans Brøchner Bruun [agent, ridder af Dannebrog], 70, født i Fridericia, , , , ,
1863, 4de April, 9de April, Marius Christian Grønbech, , , , , , Marie Grønbech,
1863, 18de April, 20de April, Anth. Pedersens [barn - dødfødt dreng], , , , , Anth. Pedersen [skipper], ,
1863, 19de April, 23de April, S. C. Nielsens [barn - dødfødt dreng], , , , , S. C. Nielsen [smedesvend], ,
1863, 10de Juni, 15de Juni, Theodor Valdemar Hübsch, 9, , , , G. Hübsch [skomager], ,
1863, 30te Juni, 7de Juli, Jens Andersen Due [andenlærer], 43, ved Borgerskolen, , , , ,
1863, 2den Juli, 7de Juli, Charles Christian Larsen, 4, , , , P. Larsen [møllebygger], ,
1863, 9de Juli, 13de Juli, Hans Peter Østerby [bagermester], 64, født i Assens, , , , ,
1863, 12te Juli, 16de Juli, Hans Christiansen [dagleier], 57, født i Vissenberg, , , , ,
1863, 29de Juli, 3die August, Theodor Jørgensen, 1, , , , Rasmus Jørgensen [færgeskipper], ,
1863, 20de Juli, 25de Juli, Jørgen Christian Simonsen, 7, , , , Simonsen [organist], ,
1863, 31te Juli, 6te August, Jørgen Tornøe [kammerraad og amtsforvalter], 68, , , , , ,
1863, 7de August, 12te August, Jens Anton Nielsen [baadfører], 59, født i Assens, , , , ,
1863, 2den August, 7de August, Niels Christian Grønholz, 27, , , , H. J. Grønholz [practiserende læge, krigsraad], ,
1863, 15de August, 21de August, Andreas Joachim Bolt [bager, enkemand], 87, født i Assens, , , , ,
1863, 18de August, 24de August, Mogens Christian Nellemann [forhen mølleeier], 76, , , , , ,
1863, 26de August, 31te August, Mads Pedersen Bruun, 3, , , , P. C. Bruun [dagleier], ,
1863, 3die September, 8de September, Jørgen Larsen [ølbrygger og værtshuuseier], 47, , , , , ,
1863, 5te September, 10de September, Peter Neumann [handelsmand], 62, født i Assens, , , , ,
1863, 6te September, 11te September, Jacob Eriksen Nordby [skomagermester], 62, født i Norge, , , , ,
1863, 15de September, 18de September, Mads Peter Marcussen, , , , , Rs. Marcussen [dagleier], ,
1863, 15de September, 21de September, Jens Marinus Johansen [fuldmægtig], 37, født i Jylland, , , , ,
1863, 20de September, 24de September, Rasmus Larsen [fattiglem, ungkarl], 63, , , , , ,
1863, 25de September, 2den October, Hans Brøkner Bruun Resting, 19, , , , V. P. Resting [skipper], ,
1863, 16de October, 22de October, Niels Christian Sørensen [smaakjører], 38, , , , , ,
1863, 22de October, 29de October, Jørgen Dreyer [brændeviinsbrænder, enkemand], 74, født i Assens, , , , ,
1863, 26de October, 31te October, Jens Christian Rasmussen, , , , , Rasmus Mortensen [dagleier], ,
1863, 15de November, 17de November, Erlandsens [barn - navn ikke indført - dreng], , , , , Erlandsen [catechet], ,
1863, 17de November, 21de November, Anders Hansen, 16, født i Assens, , , Anders Hansen [dagleier], ,
1863, 27de November, 1ste December, Johan Frederik Høffner, , , , , C. E. Høffner [farver], ,
1863, 12te December, 16de December, Carl Frederik Knudsen, 1, , , , F. Knudsen [snedker], ,
1864, 9de Januar, 12te Januar, Albrecht Rasmussen Knap, 1, , , , R. A. Knap [dagleier], ,
1864, 7de Januar, 10de Januar, Hans Valentin Hvalsøe [skræder], 88, , , , , ,
1864, 7de Januar, 12te Januar, Søren Knudsen, 4, , , , F. Knudsen [snedker], ,
1864, 15de Januar, 21de Januar, Niels Christian Zachariassen, , , , , N. C. Zachariassen [sømand], ,
1864, 31te Januar, 4de Februar, Ferdinand Just [skorsteensfeier], 49, født i Kjøbenhavn, , , , ,
1864, 12te Februar, 18de Februar, Martin Christian Jørgensen, 1, , , , , Mette ...... [ugift],
1864, 21de Februar, 26de Februar, Jens Petersen, , i Assens, , , , Maren Petersen [ugift],
1864, 24de Februar, 27de Februar, Jens Rasmussen [menig], 28, af 4de Inf. Regiment 4de Cp no 34, , , , ,
1864, 23de Februar, 27de Februar, Jensen [menig], , af 4de Inf. Regiment 3die Cp no 161, , , , ,
1864, 25de Februar, 27de Februar, Nielsen [menig], , af 17de Inf. Regiment 3die Cp no 152, , , , ,
1864, 24de Februar, 27de Februar, Jensen [menig], , af 22de Inf. Regiment 2 Cp no 135, , , , ,
1864, 24de Februar, 27de Februar, Jens Jørgen Jensen [menig], , af 22de Inf. Regiment 2 Cp no 138, , , , ,
1864, 28de Februar, 1ste Marts, Rasmus Hansen [militairarbejder no 82], , , , , , ,
1864, 2den Marts, 5te Marts, Jensen [menig], , af 17de Inf. Regiment 2 Cp no 131, , , , ,
1864, 5te Marts, 8de Marts, Christensen [menig], , af 22de Inf. Regiment 4de Cp no 107, , , , ,
1864, 6te Marts, 10de Marts, Niels Petersen [enkemand og dagleier], 83, , , , , ,
1864, 5te Marts, 10de Marts, Carl Henrik Rasmussen, 3, , , , R. Rasmussen [tømmermand], ,
1864, 7de Marts, 14de Marts, Carl Christian Petersen, 4, , , , N. C. Petersen [tømmersvend], ,
1864, 9de Marts, 14de Marts, Niels Christian Rasmussen, 8, , , , R. Rasmussen [tømmermand], ,
1864, 12te Marts, 14de Marts, G. Marcussen [menig], , af 22de Inf. Regiment 4de Comp no 133, , , , ,
1864, 14de Marts, 16de Marts, Jørgen Larsen [militairarbeider], 26, af 10de Inf. Regiment 3die Comp no 504, , , , ,
1864, 17de Marts, 19de Marts, Niels Hansen [militairarbeider no 4], , , , , , ,
1864, 19de Marts, 23de Marts, Lars Hansen, 5, , , , H. H. Jørgensen [dagleier], ,
1864, 16de Marts, 23de Marts, Niss Christian Jørgensens [barn - dødfødt dreng], , , , , Niss Christian Jørgensen [smaakjører], ,
1864, 28de Marts, 31te Marts, Poul Jensen [menig], , af 17de Inf. Regiment 3die Comp no 66, , , , ,
1864, 29de Marts, 4de April, Lars Jensen [murer], 44, født i Frøbjerg, , , , ,
1864, 31te Marts, 4de April, Carl Ludvig Rasmussen, , , , , L. Rasmussen [skibstømrer], ,
1864, 1ste April, 4de April, Niels Peter Johnsen [menig], , af 22de Inf. Regiment 4de Comp no 44, , , , ,
1864, 8de April, 13de April, F. M. Schmits [barn - navn ikke indført - dreng], , , , , F. M. Schmit [skibscapit.], ,
1864, 11te April, 14de April, Christian Eduard Petersen [trainkudsk], 25, af 1ste Trainkudskdepot, , , , ,
1864, 11te April, 14de April, - [navn ikke indført - menig], , af 6te Inf. Regiment 5te Comp no 50, , , , ,
1864, 12te April, 14de April, Zimmermann [lazarethschergeant], , , , , , ,
1864, 14de April, 16de April, Steffensen [menig], , af 3die Inf. Regiment 4de Comp no 508, , , , ,
1864, 15de April, 21de April, Hans Adolp Lundberg [sadelmager], 53, født i Assens - NB han var født i Middelfart 1810, , , , ,
1864, 17de April, 20de April, Jørgensen [menig], , af 2den Inf. Regiment 2den Comp no 120, , , , ,
1864, 18de April, 20de April, Schou [undercorporal], , af 16de Inf. Regiment 6te Comp no 153, , , , ,
1864, 18de April, 20de April, O. Olsen [menig], , af leiutenant Aaris Commando - tidl. 2det Inf. Regiment 4de Comp no 23, , , , ,
1864, 18de April, 20de April, Andersen [svensk frivillig, menig], , under premierlieutenant Aaris' Commando, , , , ,
1864, 20de April, 25de April, Joseph Brahmer Christensen [væver], 40, , , , , ,
1864, 24de April, 29de April, Peter Mathisen Schmit Hansen, , , , , P. Hansen [skibscapitain], ,
1864, 26de April, 29de April, Larsen [menig], , af 18de Inf. Regiment 4de Comp no 479, , , , ,
1864, 1ste Mai, 4de Mai, Nielsen [menig], , af 2det Inf. Regiment 5te Comp no 236, , , , ,
1864, 6te Mai, 9de Mai, Jensen [militairarbeider], , af 16de Inf. Regiment 1 Comp no 339, , , , ,
1864, 11te Mai, 14de Mai, Sørensen [undersergant], , af 18de Inf. Regiment 5te Comp no 267, , , , ,
1864, 12te Mai, 17de Mai, Axel Oliver Iversen [snedkersvend, frivillig], 21, ved 2 Inf. Regiment 3 Comp no 610, , , , ,
1864, 13de Mai, 17de Mai, Petersen [menig], , af 9de Inf. Regiment 2 Comp no 522, , , , ,
1864, 14de Mai, 17de Mai, Larsen [menig], , af 2 Inf. Regiment 4 Comp no 602, , , , ,
1864, 18de Mai, 21de Mai, Marcussen, , af 9de Inf. Regiment 1ste Comp no 455, , , , ,
1864, 24de Mai, 30te Mai, Claus Gormsen [dagleier], 72, , , , , ,
1864, 28de Mai, 30te Mai, Jensen [menig], , af 20de Inf. Regiment 5te Comp no 494, , , , ,
1864, 28de Mai, 30te Mai, Nielsen [undercorporal], , af 2det Inf. Regiment 4de Comp no 81, , , , ,
1864, 28de Mai, 30te Mai, Frederiksen [corporal], , af 2det Inf. Regiment 3die Comp no 1, , , , ,
1864, 28de Mai, 1ste Juni, Jens Hansen [steenhugger], 51, , , , , ,
1864, 31te Mai, 7de Juni, Peter Madsen [gartner, ungkarl], 39, født i Vesterghæsinge Sogn, , , , ,
1864, 30te Mai, 4de Juni, Mathias Nicolai Tommerup, 1, , , , J. Tommerup [slagter], ,
1864, 18de Juni, 21de Juni, Larsen [menig], , af 20de Inf. Regiment 4de Comp no 419, , , , ,
1864, 23de Juni, 27de Juni, Hans Hansen Grøn [fattiglem], 72, født i Emtekiær, , , , ,
1864, 26de Juni, 30te Juni, Johan Carlsen [dagleier], 64, født i Stubberup, , , , ,
1864, 26de Juni, 1ste Juli, Peter Petersen [pensioneret politibetjent], 78, , , , , ,
1864, 5te Juli, 7de Juli, Kirkegaard [menig], , af 9de Inf. Regiment 3die Comp no 371, , , , ,
1864, 21de Juli, 26de Juli, Richard Cincus West, , , , , West [saltkoger], ,
1864, 23de Juli, 26de Juli, C. Knudsens [barn - dødfødt dreng], , , , , C. Knudsen [snedker], ,
1864, 23de Juli, 27de Juli, Jørgen Christian Gormsen, 1, , , , Peder Gormsen [dagleier], ,
1864, 24de Juli, 26de Juli, Jensen [menig], , af 6te Inf. Regiment 5te Comp no 178, , , , ,
1864, 27de Juli, 30te Juli, Frederik Carl Christian Iversen, , , , , F. Iversen [smedemester], ,
1864, 5te August, 9de August, Mortensen [menig], , af 7de Inf. Regiment 7de Comp no 28, , , , ,
1864, 5te August, 9de August, Poul Bendixen [menig], , af 14de Inf. Regiment 8de Comp no 268, , , , ,
1864, 7de August, 9de August, Nielsen [halvbefaren no 92], , ved .....benden no 4, , , , ,
1864, 7de August, 9de August, Laursen [menig], , af 7de Inf. Regiment 7de Comp no 96, , , , ,
1864, 13de August, 17de August, Jens Lauritz Andersen, , , , , C. S. Andersen [smedemester], ,
1864, 15de August, 17de August, Thomas Nielsen [menig], , Hygum Veile Amt - af 14de Inf. Regiment 5te Comp no 230, , , , ,
1864, 17de August, 20de August, Andersen [menig], , af 18de Inf. Regiment 7de Comp no 183, , , , ,
1864, 17de August, 20de August, Thomas Hansen [menig], , Aaby Randers Amt - af 2 Inf. Regiment 1ste Comp no 108, , , , ,
1864, 14de August, 18de August, Jens Jacobsen [ungkarl], 19, , , , Jacob Clausen [væver], , paa Næs
1864, 23de August, 25de August, Niels Petersen [menig], , af 12te Inf. Regiment 2 Comp no 350, , , , ,
1864, 26de August, 29de August, Jeppe Nielsen [menig], , ved .....set no 40, , , , ,
1864, 27de August, 31te August, Heinrich Diederich Johan (Jacob) Oelkers [skrædermester], 27, født i Hannover, , , , ,
1864, 28de August, 1ste September, Frederik Nielsen [menig], , af 12te Inf. Regiment 7de Comp no 406, , , , ,
1864, 1ste September, 6te September, Jacob Andersen [dreiermester], 41, født i Bogense, , , , ,
1864, 1ste September, 6te September, Marius Peter Mortensen, 4, , , , K. Mortensen [slagter], ,
1864, 11te September, 14de September, Anders Jacob Jeppesen, , , , , Jeppesen [slagter], ,
1864, 12te September, 16de September, Lars Pedersen [dagleier], 60, født i Flemløse, , , , ,
1864, 15de September, 21de September, Niels Christian Johansen [skipper], 86, født i Stige ved Odense, , , , ,
1864, 27de September, 30te September, Vilhelm Ernst Rasmussen, 8, , , , R. Ovesen [smedesvend], ,
1864, 1ste October, 5te October, Jens Elias Guldager [skomager], 48, født i Assens, , , , ,
1864, 1ste October, 4de October, Johan Joseph Christophersen [menig], , af 1ste Inf. Regiment 1 Batteri no 22, , , , ,
1864, 30te September, 4de October, Jens Jørgensen, , af 20de Inf. Regiment 4de Comp no 280, , , , ,
1864, 5te October, 8de October, M. Kupmann Kehden [menig], , ved 12te Inf. Regiment 6te Comp no 410, , , , ,
1864, 18de October, 25de October, Hans Søren Jensen, 1, , , , Niels Jensen [dagleier], ,
1864, 16de October, 25de October, Hans Gudmoos [lærer], 30, ved Realskolen - født paa Als, , , , ,
1864, 23de October, 28de October, Elias Marius Udby, 2, , , , Udby [skipper], ,
1864, 27de October, 31te October, Jens Christian Frederiksen [meig], , ved 12 Inf. Regiment 2 Comp no 410, , , , ,
1864, 28de October, 2den November, Søren Peter Gormsen, 1, , , , H. C. Gormsen [snedkermester], ,
1864, 9de November, 14de November, Peder Larsen Engelland [skomagersvend], 68, født i Assens, , , , ,
1864, 12te November, 15de November, J. D. C. Sørensens [barn - navn ikke indført - dreng], , , , , J. D. C. Sørensen [overvagtmester], ,
1864, 27de November, 29de November, Jens Hansen [menig], , af 12te Inf. Regiment 2det Comp no 413, , , , ,
1864, 28de November, 3die December, H. P. Karups [barn - navn ikke indført - dreng], , , , , H. P. Karup [skrædermester], ,
1864, 29de November, 3die December, Jens Hansen, 6, , , , Jørgen Hansen [dagleier], ,
1864, 1sste December, 9de December, Rasmus Kopp Dreyer [tobakspinder], 57, født i Assens, , , , ,
1864, 6te December, 10de December, Max William Raith [kobbersmed], 56, født i Kjøbenhavn, , , , ,
1864, 11te December, 15de December, Rasmus Hansen [tømmermand], 74, , , , , ,
1864, 18de December, 23de December, Lars Henrik Petersen, 5, , , , Petersen [skræder], ,
1864, 20de December, 24de December, Vilhelm Valdemar Hjorth [skriver], 29, ved 2 Division Stab, , , , ,
1864, 18de December, 27de December, Otto Lauritz Villiam Poulsen [discipel], 14, paa Apotheket, , , , ,
1865, 31te December 1864, 3die Januar, Jacob Christian Nielsen, , , , , Niels Andersen [dagleier], ,
1865, 23de December 1864, 3die Januar, Niels Andersens [barn - dødfødt dreng], , , , , Niels Andersen [dagleier], ,
1865, 8de Januar, 13de Januar, Jens Nielsen [snedker], 80, , , , , ,
1865, 18de Januar, 24de Januar, Frederik Marius West, 8, , , , S. F. West [saltkoger], ,
1865, 26de Januar, 31te Januar, Martin Vilhelm Meier, 1, , , , T. Meier [slagter], ,
1865, 1ste Februar, 7de Februar, Christian Marius Tommerup, 3, , , , Tommerup [slagter], ,
1865, 6te Februar, 15de Februar, Anders Pedersen [høker], 63, født i Sandager Sogn, , , , ,
1865, 11te Februar, 16de Februar, Carl Frederik Ludvig Meyer, 3, , , , N. Meyer [skomager], ,
1865, 14de Februar, 20de Februar, Hans Nielsen Storm [slagtersvend], 27, , , , , ,
1865, 16de Februar, 21de Februar, Nicolai Madsen Nicolaisen, 11, , , , J. C. Nicolaisen [tømmermester], ,
1865, 20de Februar, 25de Februar, Lars Mortensens [barn - dødfødt dreng], , , , , Lars Mortensen [avlsmand], ,
1865, 28de Februar, 3die Februar, Niels Christian Nielsen [bagersvend, ugift], 21, , , , , ,
1865, 5te Marts, 9de Marts, Rasmus Olsen, 2, , , , Ole Petersen [øltapper], ,
1865, 6te Marts, 9de Marts, Valdemar Emil Nielsen, 1, , , , Nielsen [dyrlæge], ,
1865, 17de Marts, 22de Marts, Christian Ludvig Thomsen, 2, , , , Meils [uhrmager], C. L. Thomsen [pige],
1865, 11 April, 15de April, Jacob Ernst, 6, , , , Chr. Ernst [malermester], ,
1865, 15de April, 20de April, Nicolay Madsen Nicolaysen, , , , , C. E. Nicolaysen [tømmermester], ,
1865, 22de April, 27de April, Carl Trumppe Kistrup [brændeviinsbrænder], 41, , , , , ,
1865, 26de April, 1ste Mai, Hans Peter Ernst, 8, , , , Chr. Ernst [maler], ,
1865, 3die Mai, 8de Mai, Anders Rasmussen [dagleier], 54, af Møllerhuse - født i Møllerhuse, , , , ,
1865, 21de Mai, 26de Mai, Niels Christian Nielsen [pakhuusmand], 43, , , , , ,
1865, 30te Mai, 3die Juni, Peter Henning Phillipsen, 3, , , , , Karen Dorthea Henningsen [ugift fruentimmer],
1865, 5te Juni, 9de Juni, Fredrik Gomme Simonsen, 1, , , , Christian Simonsen [væver], ,
1865, 8de Juni, 10de Juni, Poul Peter Eriksen, 6, , , , Eriksen [maler], ,
1865, 14de Juni, 17de Juni, Martinus Theodor Veierup [væver], 40, , , , , ,
1865, 27de Juni, 1ste Juli, Anders Christian Christensen, 2, , , , Christen Christensen [dagleier], ,
1865, 1ste Juli, 7de Juli, Erik Pedersen Kjær [lærer], 55, ved Realskolen, , , , ,
1865, 12te Juli, 17de Juli, Anders Christensen, 15, , , , Jeppe Pedersen [dagleier], ,
1865, 22de Juli, 25de Juli, Carl Emilius Christian Wagner, 1, , , , Wagner [skomager], ,
1865, 22de Juli, 28de Juli, Andreas Jørgen Fentz [forhen forvalter], 81, ved Frederikslund - født i Assens, , , , ,
1865, 30te Juli, 3die August, Jens Larsen [møllersvend (vaabenbroder)], 34, , , , , ,
1865, 1ste August, 5te August, Hans Jørgen Findsen [skrædder], 23, , , , , ,
1865, 11te August, 12te August, Jørgen Larsen [ølbrygger], 44, , , , , ,
1865, 17de August, 21de August, Mads Peter Marcussen, 1, , , , R. Marcussen [dagleier], ,
1865, 19de August, 24de August, Rasmus Frederiksen [bagermester], 62, , , , , ,
1865, 18de August, 21de August, Anders Christian Pedersen, , , , , Jeppe Pedersen [dagleier], ,
1865, 24de August, 28de August, Jens Nielsen [høker], 76, , , , , ,
1865, 25de August, 28de August, Ingertus Hansen, , , , , Hansen [photograpf], ,
1865, 24de August, 31te August, Poul Rasmussen Brandt [kjøbmand], 49, , , , , ,
1865, 26de August, 29de August, Rasmus Petersen Schmidt, 1, , , , Schmidt [skibscapitain], ,
1865, 3 September, 7de September, Lars Jørgensen, , , , , Jørgen Olsen [arbeidsmand], ,
1865, 23 September, 29 September, Hans Nielsen [rugbrødbager], 53, i Assens, , , , ,
1865, 1ste October, 5te October, Johanne Jørgensens [barn - navn ikke indført - dreng], , af Saltofte, , , , Johanne Jørgensen [pige],
1865, 15 November, 20 November, Frederik Peter Henningsen [sømand], 68, , , , , ,
1865, 8 December, 16 December, Jens Madsen Brandt [kjøbmand], 45, , , , , ,
1865, 16 December, 19 December, Hans Christophersen [hospitalslem], 56, , , , , ,
1865, 26 December, 29 December, Frederik Mathiassen Schmidts [barn - dødfødt dreng], , , , , Frederik Mathiassen Schmidt [skibscapitain], ,
1866, 9 Januar, 12 Januar, Jens Laurits Andersen, , , , , Christen Sørensen Andersen [smedemester], ,
1866, 14de Februar, 20de Februar, Vilhelm Jacob Hannibal Strøyberg, 3, , , , J. N. H. Strøyberg [apotheker, jun.], ,
1866, 20de Februar, 26de Februar, Peder Clausen [høker, gift], 63, , , , , ,
1866, 5te Marts, 12te Marts, Otto Ludvig Ottellius Baumgarten [sadelmager, enkemand], 87, , , , , ,
1866, 22de Marts, 28de Marts, Johan Gottfred Nitsche [gift, uldspinder], 37, født 1828 i Aalborg, , , , ,
1866, 24de April, 28de April, Vilhelm Frederik Marius Johansen, , i Assens, , , Johansen [styrmand], ,
1866, 26de April, 28de April, Hanne Larsens [barn - dødfødt dreng], , , , , , Hanne Larsen [ugift],
1866, 8de Mai, 14de Mai, Hans Nicolai Madsen [tømmermand, enkemand], 58, af Assens, , , , ,
1866, 13de Mai, 17de Mai, Niels Peter Jacobsen, 1, , , , Hans Jacobsen [dagleier], ,
1866, 14de Mai, 18de Mai, Rasmus Nielsen [dagleier, gift], 53, i Assens, , , , ,
1866, 15de Mai, 19de Mai, Gorm Andersen [dagleier, gift], 41, i Assens, , , , ,
1866, 17de Mai, 19de Mai, Carl Henrik Petersen, , i Assens, , , Niels Christian Petersen [tømmermand], ,
1866, 18de Mai, 23de Mai, Anders Basse [skræder og fattiglem], 84, i Assens, , , , ,
1866, 19de Mai, 24de Mai, Anders Hansen [skræder], 23, i Møllerhuse, , , H. C. Johansen [dagleier], ,
1866, 25de Mai, 29de Mai, Lars Larsen Engelland [arbeidsmand, enkemand og fattiglem], 56, , , , , ,
1866, 27de Mai, 2den Juni, Hans Clausen [toldkrydsbetjent, gift], 44, , , , , ,
1866, 11 Juli, 17de Juli, Carl Ferdinand Drejer [kjøbmand, gift], 62, i Assens, , , , ,
1866, 23de Juli, 26de Juli, Hans Hansen, , , , , , Ane Johanne Jensen [ugift],
1866, 29de August, 1ste September, Jacob Christian Nielsen, , i Assens, , , Niels Andersen [arbeidsmand], ,
1866, 2den September, 7de September, Anthon Venzels [dødfødt søn], , i Assens, , , Anthon Venzel [arbeidsmand], ,
1866, 4de September, 8de September, Jørgen Ludvig Theodor Fennerberg [skomagermester, gift], 48, i Assens, , , , ,
1866, 7de October, 10de October, Oluf Johansen [sømand], 19, af Visby, , , , ,
1866, 14de October, 19de October, Hans Peter Vilhelm Resting, , i Assens, , , Resting [skipper], ,
1866, 21de October, 26de October, Frederik Thomsen, 2, i Assens, , , Lars Thomasen [sømand], ,
1866, 14 October, 20 October, Andreas Jørgen Evers [kammerraad, tidl. godsforvalter], 82, paa Wedellsborg, , , , ,
1866, 19de November, 23de November, Niels Nielsen [høker, gift], 62, i Assens, , , , ,
1866, 9de December, 15de December, Niels Madsen [strømpehandler], 19, fra Molsted i Sunds sogn, , , , ,
1866, 20de December, 24de December, Daniel Busch [skomagermester, gift], 32, født 1834, , , , ,
1866, 23de December, 28de December, Johan Jacob Sørensen, , i Assens, , , , Karen Marie Justesen,
1866, 26de December, 31de December, Adam Henrik Neumann [sadelmagermester, gift], 51, i Assens, , , , ,
1867, 10de Januar, 14de Januar, Andreas Vilhelm Jochimsen, , i Assens, , , Jochimsen [kjøbmand], ,
1867, 8de Januar, 11 Januar, Peter Hansen [snedkersvend], 29, født i Assens 1837, , , Hans Jakob Hansen [vægter], ,
1867, 24de Januar, 1ste Februar, Peter Rasmus Knap [skomager, gift], 62, i Assens, , , , ,
1867, 21de Februar, 27de Februar, Ludvig Carstens, 6, i Assens, , , Carstens [glarmester], ,
1867, 24de Februar, 1ste Marts, Lars Bærentzen [værtshuusholder], 56, i Assens, , , , ,
1867, 25de Februar, 2den Marts, Julius Johan Frederik Cardel, 15, i Assens - født i Aabenraa 1851, , , Cardel [seilmager], ,
1867, 26de Februar, 4de Marts, Niels Nielsen [dagleier], 49, i Assens, , , , ,
1867, 28de Februar, 5te Marts, Carl Adolph Iversen [smedemester, fraskilt], 56, i Assens, , , , ,
1867, 13de Marts, 19de Marts, Hans Christian Andersen, 5, i Assens, , , Rasmus Andersen [værtshuusholder], ,
1867, 14de Marts, 20de Marts, Peter Johansen Gottschalk [gjæstgiver], 30, i Assens - født i Haarby 1836, , , Johan Mygind Gottschalk [gaardmand], ,
1867, 18de Marts, 23de Marts, Hans Jacob Hansen [skipper], 68, i Assens, , , , ,
1867, 19de Marts, 26de Marts, Andreas Hansen [skipper], 38, i Assens, , , , ,
1867, 21de Marts, 25de Marts, Niels Jensen Sønderby [fattiglem, enkemand], 90, i Assens, , , , ,
1867, 29de Marts, 2den April, Hans Jesper Hansen [kobbersmed], 51, i Assens, , , , ,
1867, 10de April, 15de April, Jørgen Simonsen Jørgensen, 16, i Assens - født 1850, , , Jørgen N. Jørgensen [skipper], ,
1867, 30de April, 7de Mai, Peter Mathiasen Schmit [kjøbmand], 61, i Assens, , , , ,
1867, 11te Mai, 16de Mai, Christen Hansen [fattiglem, enkemand], 75, i Assens, , , , ,
1867, 15de Mai, 20de Mai, Christian Hammer [bagersvend, fattiglem], 64, i Assens, , , , ,
1867, - [dato ikke indført], 24de Juni, H. Z. Eriksens [dødfødt søn], , , , , H. Z. Eriksen [kjøbmand], C. L. Theilgaard,
1867, 23de August, 27de August, Peder Hansen [....., enkemand, gaardeier], 71, i Karup, , , , ,
1867, 7de October, 12te October, Johan Christian Bagger [smaakjører, gift], 67, i Assens, , , , ,
1867, 7de November, 12te November, Karen Jochumsens [udøbt søn], , af Assens, , , , Karen Jochumsen [tjenestepige],
1867, 8de November, 12te November, Carl Madsen Eriksen, 5, af Assens, , , Erik Larsen [skibstømrer], ,
1867, 11te November, 16de November, Johannes Frits Hannibal Fennerberg [skomagersvend], 19, i Assens, , , Fennerberg [skomager], ,
1867, - [dato ikke indført], 6te December, Hans Nielsens [dødfødt søn], , af Assens, , , Hans Nielsen [stenhugger], ,
1867, 4de December, 9de December, Frederik Wilhelm Vøbke, 7, af Assens, , , Jokum Henrik Vøbke [murer], ,
1868, 29de December 1867, 3die Januar, Lars Rasmussen [tjenestekarl], 61, paa Billeskov - paa Fattiggaarden i Assens, , , , ,
1868, 4de Januar, 11te Januar, Peter Schwartz [forhenværende garvermester, ugift], 77, i Assens, , , , ,
1868, 18de Januar, 24de Januar, Isak Moses Warburg [enkemand, kjøbmand], 90, i Assens, , , , ,
1868, 25de Januar, 31te Januar, Peter Christian Petersen, 5, af Assens, , , Petersen [tømmermester], ,
1868, 13de Februar, 21de Februar, Nicolai Bonnesen [skomagermester], 69, i Assens, , , , ,
1868, 17de Februar, 22de Februar, Niels Hansen [dagleier], 75, af Møllerhuus i Assens Landsogn, , , , ,
1868, 17de Marts, 21de Marts, Christian Henrik Seier Henriksen, 1, af Assens, , , Morten Henriksen [skomager], ,
1868, 17de Marts, 21de Marts, Peder Henningsen [huusmand, dagleier], 70, af Assens, , , , ,
1868, 18de Marts, 25de Marts, Lars Hansen Storm [skomagermester], 84, af Assens, , , , ,
1868, 18de Marts, 25de Marts, Søren Johansen, , af Assens, , , Johansen [murer], ,
1868, -, 17de April, Rasmus Larsens [dødfødt søn], , af Assens, , , Rasmus Larsen [klodsemager], ,
1868, 5te Mai, 9de Mai, Lars Peter Ringkjøbing, , af Assens, , , Ringkjøbing [slagtermester], ,
1868, 17de Mai, 23de Mai, Nicolai Clausen Glose Petersen [tømmermester], 45, i Assens, , , , ,
1868, 17de Mai, 23de Mai, Christen Nielsen Christensen, 2, af Assens, , , Christen Christensen [dagleier], ,
1868, 26de Mai, 29de Mai, Anders Jensen, , af Assens, , , Rasmus Jensen [tømmermand], ,
1868, 28de Mai, 3die Juni, Frederik Vilhelm Jacobsen [skipper], 47, af Assens, , , , ,
1868, 4de Juni, 8de Juni, Niels Pedersen [aftægtsmand, enkemand], 75, boende paa Assens Mark, , , , ,
1868, 8de Juni, 12te Juni, Alfred Henrik Hansen, , af Assens, , , Hansen [bundtmager], ,
1868, 10de Juni, 15de Juni, Niels Gormsen [væver], 81, af Assens, , , , ,
1868, 11te Juni, 16de Juni, Ole Pedersen [værtshuusholder], 41, af Assens, , , , ,
1868, 1ste Juli, 6te Juli, Therkel Christensen Nellemoes [sømand og høker], 79, i Assens, , , , ,
1868, 14de August, 18de August, Jørgen Frederik Henriksen, , i Assens, , , Henriksen [dreier], ,
1868, 21de August, 24de August, Nicolai Marcussen, 2, i Assens, , , N. W. Marcussen [værtshuusholder], ,
1868, 22de August, 25de August, Jørgen Charles Eduard Hansen, , i Assens, , , Eduard Hansen [kjøbmand], ,
1868, 29de August, 3die September, Jens Laurits Jensen, 5, af Assens, , , Mikkel Jensen [skibstømrer], ,
1868, 8de September, 12te September, Nicolai Henrik Gottlieb Dreyer [tobakspindersvend], 22, i Assens, , , Dreyer [tobakspinder], ,
1868, 15de September, 22de September, Friederich Georg David Brink [gift, bager], 33, i Assens, , , , ,
1868, 15de September, 21de September, Rasmus Jørgensen [gift, færgeskipper], 54, i Assens, , , , ,
1868, 25de September, 29de September, Christian Jacobsen [gift, fattiglem], 67, i Assens, , , , ,
1868, 26de September, 2den October, Johan Christian Friederich Krüger [sadelmager, enkemand], 83, i Assens, , , , ,
1868, 5te October, 13de October, Jens Peter Hattesen [skomager], 46, i Assens, , , , ,
1868, 16de October, 21de October, Hans Peter Rasmussen, 10, af Assens, , , Laurits Rasmussen [skibstømrer], ,
1868, 17de October, 24de October, Jørgen Simonsen Jørgensen [skipper, gift], 66, af Assens, , , , ,
1868, 25de October, 31te October, Andreas Hardorph [skomagermester, gift], 77, af Assens, , , , ,
1868, 26de October, 31te October, Hans Christoffer Storm [avlsbruger, enkemand], 71, af Assens, , , , ,
1868, 5te November, 9de November, Frederik Gumme Simonsen, , af Assens, , , Christian Simonsen [væversvend], ,
1868, 12te November, 19de November, Rasmus Hansen Thygesen [skipper, gift], 59, af Assens, , , , ,
1868, 23de November, 28de November, Jørgen Jørgensen [slagter, enkemand], 85, af Assens, , , , ,
1868, 27de November, 2den December, Daniel Bruun [bogbindersvend], 27, af Assens, , , Hans Bruun [handskemager, fattiglem], ,
1868, 15de December, 18de December, Karen Rasmussens [udøbt søn], , af Assens, , , , Karen Rasmussen [ugift tjenestepige],
1869, 29de December 1868, 5te Januar, Peter Gabriel Bjørn [hiulmand, gift], 70, i Assens Landsogn, , , , ,
1869, 30te December 1868, 5te Januar, Christian Andersen, , af Assens, , , Anders Jørgensen [høker], ,
1869, 11te Januar, 16de Januar, Anders Rasmussen [hjulmand, gift], 63, af Assens, , , , ,
1869, -, 20de Januar, Johansens [dødfødt søn], , af Assens, , , Johansen [marschandiser], ,
1869, 18de Januar, 22de Januar, Lars Nielsen [smedesvend], 42, af Assens, , , , ,
1869, 31te Januar, 6te Februar, Lars Eriksen [forhenværende avlsbruger, enkemand], 84, af Assens, , , , ,
1869, 21de Februar, 26de Februar, Christian Diderik Christiansen [smedesvend], 29, paa Sygehuset - født i Aarhuus, , , Nicolai Christiansen [møllebestyrer], ,
1869, 5te Marts, 10de Marts, Johanne Martin Madsen, 2, af Assens, , , Peder Madsen [væver], ,
1869, 11te Marts, 16de Marts, Find Rasmussen [arbeidsmand, enkemand], 69, af Assens, , , , ,
1869, 20de Marts, 22de Marts, Ludvig Christiansen, , , , , A. Christiansen [skipper], ,
1869, 23de Marts, 27de Marts, Niels Hansen [dagleier, gift], 69, i Assens, , , , ,
1869, 26de Marts, 2den April, Hans Rasmussen [forhenværende skolelærer og jernstøber, dannebrogsmand], 81, i Assens, , , , ,
1869, -, 2den April, Dorthea Jensens [dødfødt søn], , af Assens Landsogn, , , , Dorthea Jensen [tjenestepige],
1869, 2den April, 7de April, Jens Rasmussens [død udøbt - søn], , af Assens, , , Jens Rasmussen [slagter], ,
1869, 9de April, 13de April, Rasmus Olsen [dagleier, gift], 47, af Assens, , , , ,
1869, 20de April, 26de April, Jens Jørgensen [tjenestekarl], 18, af Assens, , , Jørgen Pedersen Østerbye [dagleier], , af Assens
1869, 27de April, 5te Mai, Niels Ludvig Ernst [økonom, gift], 70, paa Hospitalet i Assens, , , , ,
1869, 10de Mai, 14de Mai, Frederik Adolph August Schultz [dandselærer, gift], 41, af Aalborg, , , , ,
1869, 11te Mai, 14de Mai, Johannes Martin Madsen, , i Assens, , , P. Madsen [væver], ,
1869, 25de Mai, 29de Mai, Peter Andreas Jørgensen, , af Assens, , , Peter Jørgensen [murer], ,
1869, 26de Mai, 2den Juni, Michael Samuel Nitsche, 10, af Assens, , , Johan Gotfred Nitsche [afdøde uldspinder], ,
1869, 2den Juni, 8de Juni, Villum Hansen [maskinbygger, gift], 64, af Assens - i Sandledhuset, , , , ,
1869, -, 8de Juli, Frederik Matthiesen Schmidts [dødfødt søn], , af Assens, , , Frederik Matthiesen Schmidt [skipper], ,
1869, 20de August, 25de August, Claus Peter Marius Jørgensen, , af Assens, , , Jørgen Jørgensen [dagleier], Karen Pedersen,
1869, 27de August, 30te August, Marius Peter Ringkjøbing, , i Assens, , , Ringkjøbing [slagtermester], ,
1869, 9de October, 15de October, Rasmus Jensen [arbeidsmand, enkemand], 53, af Assens, , , , ,
1869, 16de October, 22de October, Peder Møller [skipper, gift], 74, i Torøhus Assens Landsogn, , , , ,
1869, 16de October, 22de October, Peder Pedersen (Dahl) [dagleier, gift], 53, i Assens, , , , ,
1869, -, 22de October, Peder Jørgensens [dødfødt søn], , , , , Peder Jørgensen [gift, husmand], Ane Cathrine Jansen født Christensen [fraskilt], af Dreslette
1869, 28de October, 4de November, Henning Busch [glarmester, gift], 39, i Assens, , , , ,
1869, 30te October, 4 November, Hans Henrik Wagner, 1, i Assens, , , Johan Wagner [skomager], ,
1869, 1ste November, 4 November, Henrik Viggo Hansen, , af Assens, , , H. P. Hansen [bundtmager], ,
1869, 8de November, 13 November, Anders Christiansen, 7, af Assens, , , A. Christiansen [skipper], ,
1869, 26 November, 2den December, Lars Larsen [skomager, gift], 68, af Assens, , , , ,
1869, 28 November, 2den December, Jens Laurits Petersen Knap, , , , , Rasmus Petersen Knap [sømand], ,
1869, 3die December, 8de December, Marius Jørgensen, 5, af Assens, , , Peder Jørgensen [dagleier], ,
1869, 25de December, 30de December, Georg Frederik Seebach, 3, , , , Rasmus Seebach [rebslager], ,
1870, 29de December 1869, 3die Januar, Jens Poul Petersen, 1, af Assens, , , Jens Petersen [sømand], ,
1870, 29de December 1869, 5te Januar, Valdemar Christian Ishøy, 1, i Assens, , , Møller [byskriver], Andrea Regine Ishøy [skibstømrer Ishøys enke],
1870, 7de Januar, 12te Januar, Gunnar Christian Hansen, , af Assens, , , , Hanne Hansdatter [ugift],
1870, 15de Januar, 21de Januar, Peter Vilhelm Marcussen, 13, af Assens, , , Niels Vilhelm Marcussen [værtshuusholder], ,
1870, 16de Januar, 22de Januar, Anders Nielsen, 11, af Assens, , , Jeppe Nielsen [sømand], ,
1870, 18de Januar, 22de Januar, Sophus Jacob Emilius Olsen, , , , , Peder Christian Olsen [snedkersvend], Ane Laurine Kirstine Nordby, af Roeskilde
1870, 24de Januar, 28de Januar, Hans Andersen Schow [skomager, gift, fattiglem], 55, af Assens, , , , ,
1870, 9de Marts, 16de Marts, Niels Peter Eriksen [snedkersvend, gift], 66, af Assens, , , , ,
1870, -, 16 Marts, Anders Jørgensens [dødfødt søn], , af Assens, , , Anders Jørgensen [høker], ,
1870, 18 Marts, 21 Marts, Lars Christesen [skræder, gift], 60, af Assens Landsogn Melbyhuset, , , , ,
1870, 18de Marts, 24de Marts, Christian Knap [skomagermester, enkemand], 80, af Assens, , , , ,
1870, 25de Marts, 30te Marts, Lorentz Bertelsen Møller [byskriver og herredsskriver, gift], 60, af Assens, , , , ,
1870, 9de April, 13de April, Christian Pedersen [fyrbøder, gift], 43, i Assens, , , , ,
1870, 20de April, 25de April, Niels Jørgensen, 4, af Assens Landsogn, , , Jørgen Andersen [huusmand], ,
1870, 19de April, 25de April, Hans Frederik Clausen, 9, , , , Claus Frederiksen [dagleier], ,
1870, 22de April, 28de April, Hans Thomsen [uhrmager, gift], 80, af Assens, , , , ,
1870, 8de Mai, 12te Mai, Claus Marius Jacobsen, , i Assens, , , Jacobsen [værtshusholder], ,
1870, 17de Mai, 21de Mai, Henrik Jørgensen [dagleier, aftægtsmand, enkemand], 75, af Assens, , , , ,
1870, 27de Mai, 30te Mai, Hans Knudsen [huusmand, gift], 50, fra Gummerup i Kjøng Sogn, , , , ,
1870, 28de Mai, 3die Juni, Peter Andersen Salskov [murer og graver, gift], 40, af Assens, , , , ,
1870, 30te Mai, 4de Juni, Niels Andersen [fattiglem, enkemand], 84, af Assens, , , , ,
1870, -, 18de Juni, Christen Søren Andersens [dødfødt søn], , , , , Christen Søren Andersen [smed], ,
1870, 12 Juni, 15de Juni, Lauritz Nielsen Møller [ugift, fattiglem], 32, født 1838 i Faaborg, , , , Karen Elise Pedersdatter,
1870, 14de Juni, 18de Juni, Jacob Rudolf Trolle, , af Assens, , , J. D. B. Trolle [kjøbmand], ,
1870, 22de Juni, 25 Juni, Hans Christian Jørgensen, 1, af Assens, , , Eskild Jørgensen [dagleier], ,
1870, 24de Juni, 30te Juni, Thomas Ivar Roy [forhenværende guldsmed, gift], 79, i Assens, , , , ,
1870, 11te Juli, 15de Juli, Rasmus Steffensen [enkemand, landmand], 57, Sct. Hans Landsogn i Odense, , , , ,
1870, 17de Juli, 22de Juli, Rasmus Johansen [dagleier, gift], 53, af Assens, , , , ,
1870, 24de Juli, 28de Juli, Marius Christian Münster [commissionær, ugift], 49, af Assens, , , , ,
1870, 29de Juli, 3die August, Søren Christensen [skomager, gift], 78, af Assens, , , , ,
1870, 4de August, 8de August, Søren Frederik Vilhelm Metzsch [blikkenslager, gift], 52, i Assens, , , , ,
1870, 14de August, 18de August, Hans Frederik Cordtz, , af Assens, , , Jens Holger Cordtz [skomager], ,
1870, 21de August, 25de August, Georg Frederik Oluf Christian Andersen, , i Assens, , , Frederik Andersen [sadelmager], ,
1870, 26de August, 29de August, Emil Lund, , af Assens, , , Peter Frederik Lund [premierlieut., toldassistent], ,
1870, 3die September, 8dde September, Jens Asmussen, 4, i Assens, , , Asmussen [bødker], ,
1870, 4de October, 8de October, Lauritz Peter Hansen, , af Assens Landsogn, , , Jens Hansen [dagleier], ,
1870, 7de October, 14de October, Gorm Jørgensen [landhandler, enkemand], 70, i Odense St. Hans Landsogn, , , , ,
1870, 19de November, 25de November, Hans Jespersen [forhenværende smed, gift], 59, i Assens - forhen i Turup, , , , ,
1870, 5 December, 9de December, Anders Sørensen [dagleier, enkemand, fattiglem], 61, i Assens, , , , ,
1870, 6 December, 12 December, Mads Jørgensen [dagleier, ungkarl], 49, af Assens, , , , ,
1871, 1 Februar, 7 Februar, Peter Hansen Bruun [handskemager, gift], 67, af Assens, , , , ,
1871, 6 Februar, 11te Februar, Niels Andersen, , af Assens, , , N. Andersen [uhrmager], Ane Margrethe Jensen [ugift],
1871, 7 Februar, 15 Februar, Carl Adolf Jensen [gift, gaardmand], 56, i Kjærum, , , , ,
1871, 6 Februar, 14de Februar, Christian Danqvart Møller Dreyer [ugift, tobaksfabrikør], 31, af Assens, , , , ,
1871, 24 Februar, 2 Marts, Ole Peder Thomsen, 11, af Assens, , , Lars Thomsen [sømand], ,
1871, 26 Februar, 4 Marts, Hans Knudsen Ernst [murer, gift], 73, af Assens, , , , ,
1871, 20de Marts, 27de Marts, Hans Christian Simonsen, 5, af Assens, , , Simonsen [skomagermester], ,
1871, 21de Marts, 27de Marts, Christian Friis [kjøbmand, gift], 68, i Assens, , , , ,
1871, 25de Marts, 31te Marts, Peder Hansen [fisker, gift], 68, Thorøhuse Assens Landsogn, , , , ,
1871, 29de Marts, 3die April, Christian Herluf Schultz, 7, af Assens, , , Herluf Trolle Hay Schultz [snedker], ,
1871, 31te Marts, 5te April, Lars Pedersen [dagleier, gift, fattiglem], 42, af Assens, , , , ,
1871, 7de April, 11te April, Niels Jørgensen, , af Assens Landsogn, , , Jørgen Andersen [husmand], ,
1871, 13de April, 19de April, Morten Larsen, , , , , Jørgen Hansen, Maren Mortensen [pige], fra Ebberup
1871, 18de April, 25de April, Erik Hansen Demandt [politibetjent og dannebrogsmand], 81, af Assens, , , , ,
1871, -, 11te Mai, Jeppe Andersens [dødfødt søn], , , , , Jeppe Andersen [ungkarl], Bodil Hansen [ugift],
1871, 15de Mai, 22de Mai, Anders Andersen, 9, i Assens, , , H. Andersen [murmester], ,
1871, 4de Juni, 8de Juni, Søren Hjort [blikkenslager, gift, fattiglem], 66, i Assens, , , , ,
1871, 23de Juni, 28de Juni, Villiam Alfred Andersen, 3, i Assens, , , Andersen [maler], ,
1871, 25de Juni, 30te Juni, Heinrich Vilhelm Metzsch [tjenestekarl], 22, af Assens, , , Metzsch [blikkenslager], ,
1871, 3die Juli, 7de Juli, Nicolai Sørensen [gift, pensioneret overvagtmester], 83, i Assens, , , , ,
1871, 6te Juli, 12te Juli, Christian Nørager Andersen [tvilling], , af Assens, , , Frederik Andersen [sadelmager], ,
1871, 6te Juli, 12te Juli, Carl Nobel Andersen [tvilling], , af Assens, , , Frederik Andersen [sadelmager], ,
1871, 8de August, 12te August, Hans Peter Bruun [bagermester, gift], 70, af Assens, , , , ,
1871, 23de August, 26de August, Jens Jensen, 14, af Assens, , , Jens Mortensen [skibstømrer], ,
1871, 30te August, 4de September, Hans Peter Meier [snedker, gift], 42, af Assens, , , , ,
1871, 4de October, 9de October, Christian Emil Jerløv [rebslager, gift], 44, af Assens, , , , ,
1871, 10de October, 14de October, Claus Jørgensen [skibsbygger, gift], 46, i Assens, , , , ,
1871, 12te October, 14de October, Henrik Anders Jensen Lausen, , af Assens, , , Anders Jensen Lausen [skipper], ,
1871, 15de October, 20 October, Carl Rasmus Rasmussen, , af Assens, , , Rasmussen [bager], ,
1871, 20de October, 27de October, Peter Vilhelm Casse [cand. phil., lærer, gift], 62, ved Borgerskolen i Assens, , , , ,
1871, 25de October, 1ste November, Jørgen Johan Cronberg [kjøbmand, gift], 81, Assens, , , , ,
1871, 25de October, 1ste November, Rasmus Ovesen [smed, gift], 49, Assens, , , , ,
1871, 25de October, 2den November, Jørgen Petersen [skomager, enkemand, fattiglem], 91, Assens, , , , ,
1871, 23de November, 28de November, Anders Larsen [dagleier, gift, fattiglem], 53, Assens, , , , ,
1871, 10de December, 14de December, Jens Winstrup Hansen [fattiglem, ugift], 51, Assens, , , , ,
1871, 24de December, 27de December, Christen Johnsens [barn - udøbt dreng], , , , , Christen Johnsen [landmand], ,
1872, 30te December 1871, 5 Januar, Rasmus Petersen, 6, Møllerhuse i Assens, , , Hans Petersen [dagleier], ,
1872, 19de Januar, 25de Januar, Hans Poul Hansen, 2, Assens Landsogn, , , Peter Hansen [dagleier], ,
1872, 19de Januar, 25de Januar, Hans Peter Nielsen, 5, Assens Landsogn, , , , Else Marie Hansen [ugift],
1872, 29de Januar, 1ste Februar, Hans Jørgensen, , , , , , Marie Cathrine Ernst [ugift pige],
1872, 10de Februar, 15de Februar, Anders Larsen Hansen, 4, Møllerhuse i Assens, , , , Clausine Hansen [ugift],
1872, 24de Februar, 1ste Marts, Jens Jensen, , Assens, , , Lars Jensen [detailist], ,
1872, 4de Mai, 7de Mai, Jens Andersen Due Østerbye, , af Assens, , , Clemmen Østerbye [bager], ,
1871, 19 December, 27 December, Christoffer Jørgensen, 17, Volbro, , , Jørgen Larsen [huusmand], ,
1872, 1ste Juni, 7de Juni, Albrecht Clausen [nagelsmed, gift], 51, i Assens, , , , ,
1872, 3die Juni, 8de Juni, Hans Christian Johansen [daglejer, gift], 71, af Møllestrup, , , , ,
1872, 20de Juni, 25de Juni, Søren Christian Petersen, 1, af Assens, , , Julius Petersen [skræder], ,
1872, 4de Juli, 11te Juli, Niels Frederik Jerichau [ugift, lærer], 58, ved Borgerskolen - cantor ved Kirken i Assens, , , , ,
1872, 6te Juli, 10de Juli, Peder Jørgen Madsen [enkemand, fattiglem], 48, af Assens, , , , ,
1872, 8de Juli, 13de Juli, Martin Julius Christensen [ugift, kjøbmand], 49, af Assens, , , , ,
1872, 9de Juli, 11te Juli, Thorvald Olsen, , af Assens, , , Jens Peter Olsen [kjøbmand], ,
1872, 12te Juli, 17de Juli, Christian Nellemose [ugift, bagersvend], 43, af Assens, , , , ,
1872, 24de Juli, 30te Juli, Mathias Hansen [gift, smedemester], 66, af Assens, , , , ,
1872, 25de Juli, 31te Juli, Niels Nielsen [gift, snedkersvend], 58, af Assens, , , , ,
1872, 28de Juli, 31te Juli, Ottilia Møllers [barn - udøbt dreng], , af Assens, , , , Ottilia Møller [ugift],
1872, 29de Juli, 2den August, Anders Pedersen, 5, Møllerhuse, , , Peder Jensen [stenhugger], ,
1872, 2den August, 5te August, Franks [barn - udøbt dreng], , i Assens, , , Frank [sagfører], ,
1872, 6te August, 9de August, Hans Hansen [skipper, gift], 51, af Assens, , , , ,
1872, 12te August, 16de August, Anders Christian Rasmussen, , af Assens, , , Rasmus Pedersen [træskomand], ,
1872, 19de September, 26de September, Hans Andersen [skibstømrer, gift], 38, af Møllerhuse i Assens Landsogn, , , , ,
1872, 22de September, 27de September, Johan Octav Meyer [enkemand, forhenværende bager], 74, i Faaborg - af Assens, , , , ,
1872, 3die October, 8 October, Peter Christian Fangel [tømmermester, gift], 67, af Assens, , , , ,
1872, 4de October, 8de October, Niels (Nicolaj) Meier [gift, skomagermester], 51, af Assens, , , , ,
1872, 12 October, 17de October, Claus Peter Petersen, 19, af Assens, , , P. Petersen [daglejer], ,
1872, 11te October, 17de October, Vilhelm Marius Fangel [ugift, bogbindersvend], 26, äf Assens, , , , ,
1872, 14de October, 19de October, Jørgen Andersen [gift, skomagermester], 54, äf Assens, , , , ,
1872, 20de October, 26de October, Peter Justesen Kreiberg, , Assens, , , Just Kreiberg [kjøbmand], ,
1872, 25de October, 28de October, Christian Christensen, , af Assens, , , Rasmus Christensen [smed], ,
1872, 3die November, 9de November, Heidens [dødfødt drengebarn], , af Assens, , , Heiden [vejassistent], ,
1872, 5te November, 9 November, Poul Poulsen [smedesvend, gift, fattiglem], 40, af Assens, , , , ,
1872, 4de November, 11te November, Julius Christoffer Vilhelm Schousbo [ordineret katechet og førstelærer], 36, ved den betalende Borgerskole i Assens, , , , ,
1872, 26de November, 30te November, Frederik Erik Christian Petersen, , af Assens, , , , Christiane Rasmussen [ugift],
1872, -, 20de December, Anders Jørgensens [dødfødt drengebarn], , af Assens, , , Anders Jørgensen [høker], ,
1873, 1ste Januar, 4de Januar, (Peter) Christian Andersen, 3, af Assens, , , Andersen [politibetjent], ,
1873, 21de Januar, 25de Januar, Lars Jacobsen Knap, 3, af Assens, , , Rasmus Knap [smaakjører], ,
1873, 4de Februar, 8de Februar, Peter Rasmussen Knap, , af Assens, , , Rasmus Pedersen Knap [sømand], ,
1873, -, 5 Februar, Ringkjøbings [dødfødt drengebarn], , i Assens, , , Ringkjøbing [slagter], ,
1873, 6te Februar, 13de Februar, Søren Christian Møller [lods, gift], 60, af Assens, , , , ,
1873, 12te Februar, 20de Februar, Daniel Nicolai Krüger [maler, gift], 83, af Assens, , , , ,
1873, 14de Februar, 20de Februar, Niels Mortensen [daglejer, gift, fattiglem], 53, af Assens, , , , ,
1873, 5te Marts, 8de Marts, Jens Meier [enkemand, handskemager, fattiglem], 61, i Assens, , , , ,
1873, 10de Marts, 19de Marts, Magnus Anton Adolph Albertus [justitsraad, forhenværende toldinspecteur, enkemand], 83, af Assens, , , , ,
1873, 10de Marts, 14de Marts, Jens Christian Jørgensen [invalid, bud, gift], 45, ved Sparekassen - af Assens, , , , ,
1873, 15de Marts, 21te Marts, Hans Jacob Edvard Jerlev, 13, af Assens, , , C. E. Jerlev [afdøde rebslager], ,
1873, 22de Marts, 27de Marts, Vilhelm Andreas Peter Frederik Casse, 10, af Assens, , , P. Casse [afdøde lærer], ,
1873, 22de Marts, 27de Marts, Niels Hansen [ugift, tjenestekarl], 40, af Assens, , , , ,
1873, 28de Marts, 3die April, Christian Frederik Ludvig Vilhelm Carl Christoffersen, 12, af Assens, , , Christoffer Madsen [daglejer], ,
1873, 1ste April, 5te April, Elias Peter Schmit, 1, af Assens, , , Nicolai Schmit [skibsfører], ,
1873, 9de April, 14de April, Lars Hansen [ugift, gartner, fattiglem], 48, af Mygindlund i Gamtofte Sogn, , , , ,
1873, 14de April, 18de April, Hans Christensen [klodsemager, gift], 63, af Assens, , , , ,
1873, 15de April, 19de April, Søren Emanuel Schmidt, , af Assens, , , Laurits Schmidt [skibsfører], ,
1873, 28de April, 3die Maj, Frederik Nielsen Halsøe [gift, slagtermester], 58, af Assens, , , , ,
1873, 27de April, 3die Maj, Julius Petersen [gift, skræddermester], 38, af Assens, , , , ,
1873, 9de Maj, 16de Maj, Martin Petersen, 17, af Assens, , , R. Petersen [kjøbmand], ,
1873, 15de Maj, 19de Maj, Christian Theodor Ernst Ottesen [ugift, gartner], 24, paa Brahesholm, , , , ,
1873, 28de Maj, 31te Maj, Hans Andersen, , af Assens, , , Knud Andersen [daglejer], ,
1873, 6te Juni, 11te Juni, Mads Madsen Lillelund [skipper, gift], 51, af Assens, , , , ,
1873, 25de Juni, 30te Juni, Johan Jacob Kyhn [murmester, gift], 53, af Assens, , , , ,
1873, 30te Juni, 4de Juli, Anders Peter Andersen, 1, af Assens, , , P. Andersen [værtshusholder], ,
1873, 25de Juli, 29de Juli, Valdemar Schmit, 3, af Assens, , , Christian Schmit [skibsfører], ,
1873, 4de August, 8de August, Niels Hansen [stenhugger, gift], 71, af Møllerhuse i Assens Landsogn, , , , ,
1873, 19de Juli, 8de August, Hans Vinther [baadfører, gift], 55, af Assens, , , , ,
1873, 11te August, 15de August, Hans Madsen, 15, af Assens, , , Mads Hansen [daglejer], ,
1873, 15de August, 19de August, Andreas Eriksen [ugift, gjørtlersvend, fattiglem], 37, af Assens, , , , ,
1873, 3die October, 9de October, Jens Simon Andersen, , i Møllerhuse, , , , Christiane Andersen [tjenestepige],
1873, 9de October, 15de October, Morten Sørensen [tømmemand, gift], 53, af Assens, , , , ,
1873, 22de October, 28de October, Lars Henrik Larsen, 7, af Møllerhuse, , , Niels Larsen [arbejdsmand], ,
1873, 24de October, 1ste November, Peter Nielsen [fraskilt, enkemand, kukenbager], 63, af Assens, , , , ,
1873, 29de October, 1ste November, Rasmus Jørgen Rasmussen, , af Assens, , , Jens Rasmussen [skomagersvend], ,
1873, 17de November, 22de November, Frantz Friederich Hinrich Hartmann [drejermester, gift], 52, af Assens, , , , ,
1873, 12te December, 17de December, Jens Jørgen Pedersen, , af Thorøhuse, , , Niels Chr. Pedersen [kvaseskipper], ,
1873, 22de December, 29de December, Jacob Larsen [husmand, gift], 71, af Assens Landsogn, , , , ,
1873, 23de December, 29de December, Nicolai Fentz, , af Assens, , , Jacob Fentz [bager], ,
1874, -, 3 Januar, A. J. Lausens [barn - dødfødt dreng], , af Assens, , , A. J. Lausen [skipper], ,
1874, 7de Februar, 13de Februar, Laurits Rønning [ungkarl, handelscommis], 29, Assens, , , Fr. Rønning [kjøbmand], ,
1874, 9de Februar, 17de Februar, Lars Thomsen [baadfører, gift], 52, af Assens, , , , ,
1874, 9de Februar, 17de Februar, Jørgen Andreas Thomsen, 16, af Assens, , , Lars Thomsen [baadfører, gift], ,
1874, 19 Februar, 24de Februar, Elias Marius Mathias Møller [kjøbmand, gift], 62, af Assens, , , , ,
1874, 2den Marts, 6te Marts, Julius Mathias Christensen, 15, af Assens, , , Christen Christensen [daglejer], ,
1874, 28de Marts, 1ste April, Hannibal Petersen [enkemand, forhenværende rebslager, fattiglem], 72, af Assens, , , , ,
1874, 3die April, 8de April, Johannes Nicolai Lau, , af Assens, , , Lau [slagter], ,
1874, 4de April, 11te April, Poul Rasmussen Fentz [kjøbmand, gift], 64, af Assens, , , , ,
1874, 23de April, 29de April, Jens Pedersen Tommerup [gift, slagter], 58, af Assens, , , , ,
1874, 25de Maj, 30te Maj, Anders Jeppesen [gift, slagter], 67, af Assens, , , , ,
1874, 2den Juni, 5te Juni, Peter Vilhelm Marcussen [enkemand, forhenværende avlsbruger], 71, af Assens, , , , ,
1874, 27de Juni, 2den Juli, Hans Knudsen [forhen daglejer, gift], 85, af Assens, , , , ,
1874, 23de Juli, 28de Juli, Hans Mortensen Kolte [vognmand og avlsbruger, gift], 56, af Assens, , , , ,
1874, 3die August, 7de August, Jacob Schultz, 2, af Assens, , , Herluf Trolle Hacy Schultz [snedker], ,
1874, 6te August, 10de August, Nicolai Peter Utzon Frank, 3, af Assens, , , Frank [sagfører], ,
1874, 15de August, 21de August, Johan Frederik Wildner [gift, skorstensfejermester], 62, af Assens, , , , ,
1874, 5te September, 11te September, Søren Peter Sørensen, 11, af Assens, , , Niels Sørensen [daglejer], ,
1874, 8de September, 12te September, Johan Henrik (Ditlev) Anton Peo [gift, snedker], 62, af Assens, , , , ,
1874, 6te October, 13de October, Marcus Ludvig Syberkrop, 27, af Assens, , , Fr. Syberkrop [snedker], ,
1874, 13de October, 19de October, Hans Sander Ericksen [gift, kjøbmand], 44, af Assens, , , , ,
1874, 11te November, 14de November, Andreas Rasmussen, , af Assens, , , A. P. Rasmussen [værtshusholder], ,
1874, 20de November, 25de November, Theodor Thuesen [gift, kjøbmand og skipper], 41, af Assens, , , , ,
1874, 21de November, 27de November, Niels Petersen Løftegaard [gift, sømand], 26, af Dreslette Sogn - opholdt sig i Assens, , , , ,
1874, 6te December, 14de December, Niels Nielsen [enkemand, forhenværende skipper], 86, af Thorøhuse i Assens Landsogn, , , , ,
1874, 11te December, 18de December, Lars Nielsen Salomon Bahr [gift, sadelmager], 72, af Assens, , , , ,
1875, 27de December 1874, 2den Januar, Rasmus Jensen [gift men levede særskilt, sømand], 30, af Assens, , , , ,
1875, 10de Januar, 16de Januar, Carl Frederik Schmit [gift, kjøbmand], 50, af Assens, , , , ,
1875, 14de Januar, 18de Januar, Hans Christian Hansen [ugift, skomager, fattiglem], 84, af Assens, , , , ,
1875, 4de Februar, 9de Februar, Lars (Casper) Schiang [ugift, forhenværende skomager, fattiglem], 63, af Assens, , , , ,
1875, 19de Februar, 23de Februar, Jørgen Marius Petersen Knap, , af Assens, , , R. P. Knap [sømand], ,
1875, 1ste Marts, 8de Marts, Rasmus Andreas Møller [forhenværende proprietær], 78, i Assens, , , , ,
1875, 7de Marts, 11te Marts, Martin Christian Ringkjøbing, 1, af Assens, , , Ringkjøbing [slagter], ,
1875, 12te Marts, 19de Marts, Niels Jacob Valdemar Jeppesen, , af Assens, , , Chr. Jeppesen [slagter], ,
1875, 28de Marts, 3die April, Mads Sørensen [gift, tømmermester], 67, af Assens, , , , ,
1875, 9dde April, 17de April, Johan Frederik Jochum Aude [gift, forhen proprietær], 64, af Assens - forhen i Jylland, , , , ,
1875, 27de April, 3die Maj, Christen Nissen Føns [gift, forhen skipper], 76, af Assens, , , , ,
1875, 15de Maj, 20de Maj, Ole Balken [hattemagersvend], 60, i Assens - fra Bergen i Norge, , , , ,
1875, 22de Maj, 25de Maj, Hans (Bruun) Risting [gift, skibsfører], 46, af Assens, , , , ,
1875, 1ste Juni, 8de Juni, Poul Roy [gift, bager], 43, af Assens, , , , ,
1875, 28de Juni, 1ste Juli, Lars Peter Madsen, , af Assens, , , Søren Madsen [klodsemager], ,
1875, 11te Maj (?), 15de Juli, Hermann Bonness [particulier], 33, af Colberg i Pommern, , , , ,
1875, 19de Juli, 27de Juli, Rasmus Poulsen Møller [enkemand, kjøbmand], 76, af Assens, , , , ,
1875, 22de Juli, 24de Juli, Jacob Frederik Schmidt [gift, væver], 76, af Assens, , , , ,
1875, 30te Juli, 4de August, Lars Nielsen [daglejer, gift, fattiglem], 50, af Assens, , , , ,
1875, 9de August, 11te August, Claus Jørgensen, , af Assens, , , Claus Jørgensen [daglejer], ,
1875, 19de August, 23de August, Johannes Meiborg, , Assens, , , Joh. Chr. Rud. Meiborg [bundtmager], ,
1875, 25de August, 28de August, Andreas Nielsen, , af Kjøbenhavn, , , N. Chr. Nielsen [tjenestekarl], ,
1875, 25de August, 30te August, Poul Hansen [enkemand, forhenværende skomager og ringer og graver], 82, ved Assens Kirke - af Assens, , , , ,
1875, 30te August, 6te September, Lars Christian Madsen [ugift, tjenestekarl], 46, af Assens, , , , ,
1875, 9de September, 13de September, Asmund Kristian Gleerup [ugift, forhen kjøbmand], 38, af Assens, , , , ,
1875, 15de September, 21de September, Axel Hansen [gift, maler, fattiglem], 52, af Assens, , , , ,
1875, 28de September, 4de October, Søren Mogensen [enkemand, husmand], 72, af Sejerslev pr. Højen i Slesvig, , , , ,
1875, 28de September, 4de October, Carl Alfred Johnsen [gift, bogbinder], 25, af Svendborg, , , , ,
1875, 9de October, 11te October, Niels Nielsen, , , , , Niels Nielsen [arbejdsmand], ,
1875, 19de October, 23de October, Anders Mortensen, 18, af Møllerhuse i Assens Landsogn, , , Morten Hansen [daglejer], ,
1875, 24de October, 29de October, Jens Andersen [ugift, husmand], 59, af Assens, , , , ,
1875, 9de November, 16de November, Lars Pedersen [gift, daglejer], 65, af Assens, , , , ,
1875, 11te November, 18de November, Niels Peter Petersen [gift, kjøbmand], 29, af Assens, , , , ,
1875, 26de November, 1ste December, Hans Christian Busch [gift, skomager], 47, af Assens, , , , ,
1875, 2den December, 10de December, Hans Lankilde Thomsen [gift, avlsmand], 58, af Assens, , , , ,
1875, 6te December, 10de December, Thorvald Poul Bretteville Plum, , af Assens, , , Fr. Plum [kjøbmand], ,
1863, 1ste Januar, 7de Januar, Cathrine Schønberg født Bjerg, , , Schønberg [overkrigscommissair, toldcontrolloir], , , ,
1863, 29de Januar, 5te Februar, Margrethe Jørgensen (Møller) født Caspersdatter [enke], 88, , A. Jørgensen (Møller) [høker], , , ,
1863, 9de Februar, 14de Februar, Dorthea Kirstine Larsen født Nielsen [enke], 70, født i Middelfart, Jacob Larsen [postkjører], , , ,
1863, 7de Februar, 12te Februar, Aplone Mohn [enke], 74, , Mohn [sømand], , , ,
1863, 8de Marts, 14de Marts, Mette Kirstine Marie Rasmussen født Høgh, 46, , J. J. L. Rasmussen [muursvend], , , ,
1863, 26de Marts, 1ste April, Adolphine Beierholm født Høgh [enke], 66, , Andreas Beierholm [sømand], , , ,
1863, 11te April, 18de April, Maren Brandt født Andreassen [enke], 85, født i Assens, Jens Brandt [sømand], , , ,
1863, 9de April, 15de April, Ane Cathrine Hempel født Hansen [enke], 62, født i Fjelsted Sogn, J. C. Hempel [pastor], , , ,
1863, 8de April, 16de April, Karen Hviid [ugift], 57, født i Assens, , , H. H. Hviid [værtshuusholder], ,
1863, 27de April, 5te Mai, Anna Johansen født Larsdatter [enke], 73, født i Verninge Sogn, Rs. Johansen [muurmester], , , ,
1863, 3die Juni, 9de Juni, Gertrud Marie Johansen, , i Orte Skovhuse, , , , Karen Nielsen [ugift fruentimmer],
1863, 18de Juni, 22de Juni, Ane Johanne Jepsen født Schang [enke, gjordemoder], 66, i Assens, J. Jepsen [sky...], , , ,
1863, 25de Juni, 29de Juni, Theodore Vilhelmine Møller, , , , , H. T. M. Møller [regslager], ,
1863, 4de Juli, 8de Juli, Ane Dorthea Cathrine Ernst, 1, , , , C. J. Ernst [bager], ,
1863, 10de Juli, 15de Juli, Cathrine Nitschke født Krobek [enke], 66, født i Aalborg, Nitschke [farver], , , ,
1863, 12te Juli, 17de Juli, Jensine Hansen, 32, , E. R. Lindholm [sadelmager], , , ,
1863, 21de Juli, 24de Juli, Ane Cathrine Andersen, , , , , , Ane Kirstine Nielsen [ugift],
1863, 4de September, 9de September, Anna Mette Sophie Braacher født Hartmann [enke], 58, født i Faaborg, Braacher [bager], , , ,
1863, 6te September, 11te September, Ane Marie Andersen, , , , , , Maren Nielsen,
1863, 16de September, 22de September, Else Johanne Christoph... Strøyberg, 21, , , , J. L. Strøyberg [apotheker], ,
1863, 15de September, 21de September, Nicoline Hansine Andersen, 10, , , , P. Andersen [skomager], ,
1863, 2den November, 7de November, Marie Cathrine Rosenkilde Braacher, 27, født i Assens, , , Braacher [bager], ,
1863, 5te November, 9de November, Maren Jørgensen [enke], 86, , P. Jørgensen [dagleier], (Hou), , ,
1863, 9de November, 17de November, Ane Rosine Larsen født Adolph [enke], 90, født i Assens, Jørgen Larsen [smaahandler], , , ,
1863, 22de November, 25de November, Hansine Cathrine Resting, , , H. Resting [lieutenant, styrmand], , , ,
1863, 25de November, 30te November, Birthe Caroline Schmidt, , , , , , Birthe C. Larsen,
1863, 29de November, 3die December, Johansens [barn - dødfødt pige], , , , , Johansen [styrmand], ,
1863, 1ste December, 8de December, Bertelline Andrea Roy, 22, født i Assens, , , B. A. Roy [afgangne gjørtler], ,
1863, 2den December, 7de December, Ane Marie Jørgensen født Hansen, 34, født i Gamtofte Sogn, Hans Jørgensen [dagleier], , , ,
1863, 9de December, 12te December, Ane Hansen, , , , , H. R. Jørgensen [dagleier], ,
1863, 11te December, 15de December, Cathrine Lund, , , , , N. Lund [kjøbmand], ,
1863, 16de December, 23de December, Anna Lovise Magdalene Willert [ugift], 62, født i Wollersmuhle i Holsteen, , , , ,
1864, 29de December, 2den Januar, Margrethe Auguste Brink, , , , , Brink [bager], ,
1864, 6te Januar, 12te Januar, Sophie Hedevig Frisch, 8, , , , Chr. Frisch [boghandler], ,
1864, 9de Januar, 14de Januar, Ane Petersen født Nielsen [enke], 63, , Christoph Petersen [dagleier], , , ,
1864, 10de Januar, 14de Januar, Gjertrud Mathiesen [enke], 81, født i Kjærte, M. Jespersen [væver], , , ,
1864, 10de Januar, 14de Januar, Birthe Marie Johnsen [ugift fruentimmer], 78, født i Assens, , , , ,
1864, 15de Januar, 21de Januar, Kirstine Hansen født Larsen, 62, , Christoph Hansen [vertshuusholder], , , ,
1864, 12te Januar, 19 Januar, Abeline Christine Nielsen, 13, , , , Car.. Nielsen [væver], ,
1864, 14de Januar, 20de Januar, Marie Cathrine Mortensen [hospitalslem, ugift], 66, , , , , ,
1864, 29de Januar, 4de Februar, Anna Dorthea Simonsen, , , , , Joh. C. Simonsen [skomager], ,
1864, 8de Februar, 13de Februar, Christiane Margrethe Dreyer, , , , , Poul Rasmussen Dreyer [bager], ,
1864, 21de Februar, 26de Februar, Christiane Elise Thomassine Louise Thomsen, 1, i Fredericia, , , C. Thomsen [magasinforvalter], ,
1864, 26de Februar, 1ste Marts, Rasmine Emilie Jerløv, , , , , C. E. Jerløw [rebslagersvend], ,
1864, 24de Februar, 1ste Marts, Margrethe Jensine Berg født Holm [enke], 84, født i Assens, , , C. A. Berg [skriver], ,
1864, 30te Marts, 6te April, Petra Jenny Sophie Engelbrecht, 13, , , , P. Engelbrecht [lieutenant], ,
1864, 2den April, 7de April, Caroline Thomasine Christiane Jørgensen, 1, , , , , Ane Marie Gulløv [ugift],
1864, 7de April, 11te April, Johanne Engelland født Nielsen, 59, , J. Engelland [høker], , , ,
1864, 9de April, 16de April, Maren Hertz født Nielsdatter [enke], 67, , Hertz [handelsmand], , , ,
1864, 17de April, 21de April, Juliane Marie Saaby, , , , , Saaby [toldassistent], ,
1864, 20de April, 25de April, Marie Cathrine Ulrikke Hansen, , , , , J. J. Hansen [kjøbmand], ,
1864, 24de April, 29de April, Bolette Christine Olsen født Petersen [enke], 74, , C. Olsen [toldbetjent], , , ,
1864, 23de Mai, 28de Mai, Nicoline Jacobsen [ugift], 40, født i Middelfart, , , , ,
1864, 22de Mai, 26de Mai, Kirstine Sandhoff født Eriksen, 65, , Sandhoff [skrædermester], , , ,
1864, 5te Juni, 10de Juni, Ane Kirstine Busch [ugift fruentimmer], 80, , , , , ,
1864, 30te Marts, 4de April, Mette Marie Dorthea Larsen, , af Jordløse - tjente hos boghandler Frisch i Assens, , , , ,
1864, 8de Juni, 13de Juni, Else Marie Olsen født Hansen [enke], 57, født i Assens, N. Olsen [dagleier], , , ,
1864, 28de Juli, 5te Juli, Marie Sophie Margrethe Haderup, 10, , , , H. J. Haderup [premierlieutnant], ,
1864, 18de Juli, 22de Juli, Marie Hansen født Rasmussen, 82, født i Flemløse Sogn, Rs. Hansen [tømmermand], , , ,
1864, 21de Juli, 25de Juli, Ane Magdalene Petersen [ugift, hospitalslem], 52, , , , , ,
1864, 19de August, 22de August, Ane Cathrine Kirstine Hansen, , , , , , Karen Jochumsen,
1864, 21de August, 25de August, Marie Kirstine Jensine Nielsen, 10, , , , J. Nielsen [bødker], ,
1864, 19de August, 22de August, Mette Sophie Christensen [steddatter af muurmester J. J. Kyhn], 20, , , , , ,
1864, 19de August, 22de August, Larsine Christine Christensen, 10, , , , Chr. Christensen [dagleier], ,
1864, 22de August, 27de August, Agnes Frederikke Lau, 1, , , , C. F. L. Lau [slagter], ,
1864, 25de August, 29de August, Ingeborg Margrethe Anthonsen, 9, , , , J. A. Anthonsen [møller], ,
1864, 29de August, 2den September, Ane Elisabeth Krop født Schang [enke], 84, , F. C. Züberkrop [snedkermester], , , ,
1864, 6te September, 10de September, Else Stage født Clausen [enke], 69, , H. J. Stage [skomager], , , ,
1864, 10de September, 16de September, Mette Elisabeth Clausen, 8, , , , C. Clausen [fragtmand], ,
1864, 14de September, 17de September, Christiane Frederikke Meyborg født Busch [enke], 85, , J. C. Meyborg [skrædermester], , , ,
1864, 18de September, 24de September, Karen Christensdatter [ugift], 34, født i Veilby, , , , ,
1864, 28de September, 5te October, Johanne Frederikke Busch født Brødegaard, 25, , H. C. Busch [skomager], , , ,
1864, 4de October, 8de October, Karen Kirstine Christensen, 6, , , , Christen Christensen [dagleier], ,
1864, 17de October, 22de October, Sophie Hedevig Olsen [enke], , , Olsen [fuldmægtig], af Veile, , ,
1864, 13de October, 17de October, Gjertrud Cathrine Jacobsen, 15, i Assens, , , Jacob Clausen [huusmand], , i Sandager
1864, 18de October, 26de October, Marie Louise Schmidt [ugift], 50, i Assens, , , L. Schmidt [afgangne], , paa Brandsø
1864, 28de October, 2den November, Ane Cathrine Bølling, , , , , Bølling [politi...], ,
1864, 31te October, 5te November, Ane Johanne Bekker, 19, , , , D. .. Bekker [pottemager], ,
1864, 7de November, 11te November, Caroline Nielsens [barn - intet navn - pige], , , , , , Caroline Nielsen,
1864, 2den December, 7de December, Charlotte Birgitte Jørgensen [ugift], 69, født i Assens, , , , ,
1864, 19de December, 24de December, Augusta Laurentzia Elisabeth Saaby født Hø..ling, 28, , S. S. Saaby [toldassistent], , , ,
1864, 28de December, 31te December, Karen Cicilie Nitschke, , , , , Nitschke [uldspinder], ,
1864, 27de December, 31te December, Ulrikke Nicoline Brandtsen, 15, , , , Brandtsen [maler], ,
1865, 6te Januar, 12 Januar, Rasmine Sophie Ernst, 12, , C. J. Ernst [bager], , , ,
1865, 11te Januar, 17de Januar, Ane Sopie Jespersen [enke], 90, , - [navn ikke indført - slagter], , , ,
1865, 21de Januar, 25de Januar, Laurine Bang [ugift fruentimmer, fattiglem], 28, , , , , ,
1865, 22de Januar, 25de Januar, Karen Andersen [ugift, fattiglem], 76, , , , , ,
1865, 26de Januar, 31te Januar, Christiane Jensine Bardram [fattiglem, ugift], 34, , , , , ,
1865, 30te Januar, 3die Januar [må være Februar], Mathilde Augusta Emilie Lawætz, 3, , , , Lavætz [læge], ,
1865, 1ste Februar, 7de Februar, Maren Carlsen født Hansdatter [enke], 69, , Johan Carlsen [dagleier], , , ,
1865, 4de Februar, 11te Februar, Ane Thygesen født Knap [enke], 82, , Thygesen [skipper], , , ,
1865, 8de Februar, 14de Februar, Hannemine Marie Christine Nicolaisen, 3, , , , J. C. Nicolaisen [tømmermester], ,
1865, 12te Februar, 15de Februar, Maren Nielsens [barn - dødfødt pige], , , , , , Maren Nielsen [pige],
1865, 7de Februar, 14de Februar, Birgitte Kirstine Severine Johansen [enke], 62, , Baltzer Johansen [felbereder], , , ,
1865, 11te Februar, 15de Februar, Dorthea Elisabeth Nielsen, 1, , , , Jeppe Nielsen [sømand], ,
1865, 21de Februar, 25de Februar, Hertha Eleonora Christine Nielsen, 6, , , , Nielsen [dyrlæge], ,
1865, 21de Marts, 25de Marts, Birgitte Jensen, 19, , , , C. Jensen [kjøbmand], ,
1865, 26de Marts, 31te Marts, Ane Cathrine Hansen Baagøe [enke], 87, , Lars Hansen (Baagøe) [sømand], , , ,
1865, 3die April, 8de April, Ane Cathrine Ernst født Madsen [enke], 79, , J. C. Ernst [bager], , , ,
1865, 7de April, 12te April, Regine Caroline Clausen, , , , , P. Clausen [skipper], ,
1865, 8de April, 12te April, Marie Cathrine Larsen, , , , , Anders Larsen [dagleier], ,
1865, 5te April, 12te April, J. C. Jørgensens [barn - dødfødt pige], , , , , J. C. Jørgensen [skrædermester], ,
1865, 30te April, 4de Mai, Karen Larsdatter [ugift, fattiglem], 83, , , , , ,
1865, 5te Mai, 11te Mai, Maren Hansen [ugift, huusholderske], 46, , , , , ,
1865, 13de Mai, 19de Mai, Frederikke Rasmussen, 4, , , , Rasmus Johansen [daglejer], ,
1865, 16de Mai, 19de Mai, Hansine Dorthea Jørgine Povline Ernst, , , , , Ernst [snedker], ,
1865, 19de Mai, 23de Mai, Ane Andersen, 12, , , , Andersen [smed], ,
1865, 11te Mai, 16de Mai, Bodil Kirstine Hansen [enke], , , Hansen [skolelærer], i Sønderby, , ,
1865, 27de Mai, 29de Mai, Anne Cathrine Andersen, 2, , , , M. Andersen [smed], ,
1865, 27de Mai, 10de Juni, Karen Marie Kirstine Eriksen, 2, , , , Eriksen [maler], ,
1865, 15de Juni, 20de Juni, Lovise Lindegaard, 4, , , , L. Lindegaard [styrmand], ,
1865, 15de Juni, 19de Juni, Julie Dorthea Bekker, 3, , , , Bekker [pottemager], ,
1865, 22de Juni, 27de Juni, Julie Frederikke Jørgensen, , , , , Jørgensen [skrædermester], ,
1865, 23de Juli, 25de Juli, Maren Andreassen [enke], 72, , , , , ,
1865, 29de Juli, 2den August, Sophie Frederikke Møller, 3, , , , S. Møller [lods], ,
1865, 13de August, 17de August, Bolette Johansen, 61, , Find Rasmussen [huusmand], , , ,
1865, 22de August, 26de August, Maren Sophie Andersen, , , , , Andersen [fragtmand], ,
1865, 7de September, 13de September, Ane Marie Jespersen, 63, i Assens, Mads Jespersen [arbeidsmand], , , ,
1865, 8de September, 13 September, Perline Jørgensen født Madsen, 38, i Assens, Nis Jørgensen [vognmand], , , ,
1865, 19 September, 23 September, Elisabeth Sophie Nielsen, , i Assens, , , Nielsen [feldbereder], ,
1865, 15 October, 19 October, Hans Christian Petersens [barn - dødfødt pige], , , , , Hans Christian Petersen [gjæstgiver], ,
1865, 1ste November, 9de November, Ane Cathrine Schmidt født Henriksdatter, 71, , Schmidt [væver], , , ,
1865, 23 December, 29 December, Maren Madsen født Villumsdatter, 58, , Madsen [tømrer], , , ,
1866, 17de Januar, 33de Januar, Maren Johanne Marcussen, , i Assens, , , Rasmus Marcussen [dagleier], ,
1866, 19 Januar, 25de Januar, Kirsten Grøn født Brazon [enke], 78, i Assens, H. H. Grøn [fattiglem], , , ,
1866, 27de Januar, 2den Februar, Karen Kirstine Ottesen [huusholderske, ugift], 80, , , , , ,
1866, 24de Marts, 28de Marts, Kirsten Jensen, 13, , , , Jens Jørgensens [dagleier], ,
1866, 4de April, 9de April, Mette Cathrine Blomme [fattiglem, ugift], 40, , , , , ,
1866, 10de April, 14de April, Karen Marie Nielsine Jeppesen, , , , , Jeppesen [slagter], ,
1866, 13de April, 16de April, Ane Hansen født Jacobsdatter [hospitalslem], 79, , Christen Hansen [dagleier], , , ,
1866, 18de April, 24de April, Ellen Johanne Berg [enke], 84, , Thystolfsen [sømand], , , ,
1866, 22de April, 30 April, Ane Serine Lund født Knap [enke], 69, , Lund [skomager], , , ,
1866, 18de Mai, 22de Mai, Ane Marie Jensen født Christensen [hospitalslem], 82, , Niels Sønderby, , , ,
1866, 12 Juni, 15 Juni, Hansine Jacobine Lund, 7, , , , Lund [kurvemager], ,
1866, 30 Juni, 4de Juli, Johanne Cathrine Frederikke Strøyberg, 1, , , , Jørgen N. H. Strøyberg [proprietær], ,
1866, 1ste August, 3 August, Marie Rasmussen [fraskilt kone, hospitalslem], 63, født i Hamle i Slesvig, , , , ,
1866, 6te September, 11te September, Mette Sophie Nicoline Storm, 32, i Assens, J. Ch. Andersen [kjøbmand], , , ,
1866, 2den October, 6te October, Else Henningsen [hospitalslem, enke], 65, født i Kjærum, L. Henningsen [vægter], , , ,
1866, 10de October, 13de October, Christiane Hansens [barn - dødfødt pige], , , , , , Christiane Hansen [pige],
1866, 20de October, 23de October, Ane Marie Hansen [hospitalslem, ugift], 23, i Assens, , , , ,
1866, 27de October, 2den November, Christiane Eleonore Knudsen, 54, i Assens, Jørgen Hansen [dagleier], , , ,
1866, 5te November, 9de November, Karen Henriksen, 55, i Assens, P. Hansen [rebslager], , , ,
1866, 8de November, 12te November, Mette Sophie Nicoline Storm Andersen, , i Assens, , , J. H. Andersen [kjøbmand], ,
1866, 28de November, 3die December, Birthe Issing født Petersen [enke], 70, i Assens, T. Issing [hattemager], , , ,
1866, 27de November, 3die December, H. S. Lunds [barn - dødfødt pige], , i Assens, , , H. S. Lund [skomagermester], ,
1866, 9de December, 18de December, Johanne Marie Hansen født Simonsen [enke], 75, i Strandmøllen, Hans Hansen [mølleeier], , , ,
1866, 25de December, 28de December, Ane Marie Frederiksen [hospitalslem, enke], 81, i Assens, Peter Dahl, , , ,
1867, 17de Januar, 23 Januar, Rasmine Petersen, 15, i Assens, , , Rasmus Petersen [tømmermand], ,
1867, 18de Januar, 23de Januar, Ane Hansdatter [fattiglem, enke], 67, i Møllerhuus, Niels Nielsen [dagleier], , , ,
1867, 24de Januar, 30 Januar, Kirsten Jensdatter, 45, født i Kaslund, Rasmus Steffensen [gaardmand], , , ,
1867, 27de Januar, 1ste Februar, Catharine Magdalene Knudsen [enke], 86, i Assens, Søren Knudsen [dagleier], , , ,
1867, 7de Februar, 14de Februar, Ane Mathea Madsen, 33, i Assens, Rasmus Marcussen [dagleier], , , ,
1867, 14de Februar, 21de Februar, Margrethe Petersen, 64, i Assens, Zillmer [thypograph], , , ,
1867, 5te Marts, 13de Marts, Jensine Christine Andersen, 37, i Assens, Jørgensen [invalid], , , ,
1867, 17de Marts, 22de Marts, Johanne Petersen [ugift, fattiglem], 84, i Assens, , , , ,
1867, 21de Marts, 25de Marts, Prebentine Jørgine Petrine Gottschalk, 2, i Assens, , , Gottschalk [gjæstgiver], ,
1867, 22de Marts, 29de Marts, Marie Faber [enke], 73, i Assens, Eriksen [vertshuusholder], , , ,
1867, 3die April, 10de April, Maren Sophie Sørensen, 21, , , , Mads Sørensen [tømmermand], ,
1867, 7de April, 13de April, Sophie Louise Jørgensen, 8, , , , Anders Jørgensen [smaakjører], ,
1867, 11 April, 17 April, Herveline Gormsen, 11, i Assens, , , G. P. Gormsen [væver], ,
1867, 13 April, 20de April, Mimi Henriette Augusta Valter [ugift], 42, , , , Valter [afdøde pastor], , i Bjerth
1867, 20de April, 24de April, Sophie Christine Christiansen, 60, i Assens, Villumsen [havnefoged], , , ,
1867, 29de April, 4de Mai, Karen Sørensen [tjenestetyende], 41, , , , , ,
1867, 9de Mai, 15de Mai, Henriette Christine Sophie Walther født Klein [præsteenke], 73, i Bjert, Walther [afdøde pastor], , , ,
1867, 24de Mai, 28de Mai, Juliane Cathrine Rasmussen, , i Assens, , , Laurits Rasmussen [skibstømrer], ,
1867, 5te Juni, 8ende Juni, Ane Pedersen [ugift pige - opholdt sig hos huusmand Peder Jensen], 68, i Møllerhuus, , , , ,
1867, 13de Juni, 18de Juni, Laura Johanne Rasmine Johansen, 9, i Assens, , , Johansen [skipper], ,
1867, 2den Juli, 8de Juli, Nielsine Cathrine Bagger, 36, i Assens, Carl Johansen [murer], , , ,
1867, 13de Juli, 18de Juli, Ane Kirstine Seebach født Jørgensen [forhenværende gjordemoder, enke], 78, i Assens, Seebach [rebslager], , , ,
1867, 18de Juli, 23de Juli, Dorthea Kirstine Basse født Hansen [enke], 81, af Assens, Anders Basse [skræder], , , ,
1867, 21de Juli, 24de Juli, Kirsten Larsen [ugift], 22, , , , Lars Christensen [skræder], ,
1867, 26de August, 29de August, Stine Dahl [ugift, fattiglem], 86, i Assens, , , , ,
1867, 1ste September, 5te September, Rasmine Hansine Rasmussen, 4, af Assens, , , Andreas Rasmussen [dagleier], ,
1867, 4de September, 10de September, Martha Marie Kolte, , i Assens, , , Kolte [vognmand], ,
1867, 11te September, 14de September, Birthe Hansen Schierbæk [ugift, pige], 32, under fattigvæsenet i Assens, , , , ,
1867, 2den October, 8de October, Gjertrud Thomsen [enke], 82, i Assens, Jørgensen [lods], , , ,
1867, 29de October, 5te November, Ane Sophie Møller født Kragh, 70, i Assens, Rasmus Andreas Møller [particulier], , , ,
1867, 21de November, 27de November, Ane Dorthea Knudsen, 44, i Assens, Lars Sørensen [møllersvend], , , ,
1867, 6te December, 13de December, Maren Sophie Christoffersen, 54, af Assens, M. Andersen [bager], , , ,
1867, 8de December, 13de December, Ane Jørgensdatter [enke], 69, af Assens, Hans Hansen [dagleier], , , ,
1867, 26de December, 30te December, Kirstine Jørgensdatter, 48, af Assens, Peder Johansen [dagleier], , , ,
1868, 11te Januar, 15de Januar, Margrethe Larsen [ugift, fattiglem], 70, i Assens, , , , ,
1868, 15de Januar, 20de Januar, Margrethe Villumsen [enke], 86, af Assens, Bruun [pensionist], , , ,
1868, 15de Januar, 21de Januar, Karen Larsen [enke, fattiglem], 77, i Assens, , , , ,
1868, 17de Januar, 23de Januar, Hansa Jacobine Larsen, 14, i Assens, , , Larsen [sadelmager], ,
1868, -, 23de Januar, Carl Knudsens [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Carl Knudsen [snedker], Marie Olsen,
1868, 29de Januar, 4de Februar, Caroline Cathrine Marie Mortensen, , af Assens, , , , Marie Magdalene Larsen [pige],
1868, 29de Januar, 4de Februar, Laura Johanne Rasmine Christensen, , af Assens, , , Søren Larsen [dagleier], ,
1868, 31te Januar, 5te Februar, Ane Finsdatter, 73, af Assens, Niels Gormsen [væver], , , ,
1868, 26de Februar, 3die Marts, Johanne Emmy Elisabeth Schouboe, , af Assens, , , Schouboe [cand. theol., lærer], ,
1868, 7de Marts, 13de Marts, Elsebeth Zachariassen, 67, af Assens, Hans Hansen [dagleier], , , ,
1868, 7de Marts, 13de Marts, Kirsten Jørgensdatter, 72, af Assens, Hendrik Jørgensen [dagleier], , , ,
1868, 21de Marts, 28de Marts, Ane Madsen [enke], 66, af Assens, Schiøtz [tømmersvend], , , ,
1868, 23de Marts, 28de Marts, Karen Marie Nielsen, , af Assens, , , Søren Chr. Nielsen [smedesvend], ,
1868, -, 25de April, Niels Chr. Petersens [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Niels Chr. Petersen [tømrer], ,
1868, 7de Mai, 11te Mai, Sophie Sørensen, 1, af Assens, , , Peter Sørensen [murer], ,
1868, 18de Mai, 23de Mai, Vilhelmine Marie Kolte, 2, af Assens, , , Kolte [snedker], ,
1868, 22de Mai, 26de Mai, Hulda Vilhelmine Hansen, 1, af Assens, , , H. P. Hansen [bundtmager], ,
1868, 25de Mai, 29de Mai, Christiane Sophie Nielsen, 68, , , , J. Nielsen [skolelærer], Marie Magdalene født Topp, af ...sundby
1868, 27de Mai, 3die Juni, Karen Hansen [enke], 83, af Assens, Lars Jørgensen [avlsbruger], , , ,
1868, 14de Juni, 19de Juni, Ane Jørgensen, 50, af Assens - født i Fang... 1818, Gorm Peder Gormsen [væver], , , ,
1868, 15de Juni, 20de Juni, Charlotte Louise Marie Dreyer [ugift], 27, af Assens, Dreyer [tobakspinder], , , ,
1868, 22de Juni, 26de Juni, Frederikke Charlotte Storm født Holm, 63, af Assens, Christoffer Storm [avlsbruger], , , ,
1868, 11te Juli, 14de Juli, Louise Kristine Thuesen, , , , , , Ane Kirstine Thuesen,
1868, 17de Juli, 21de Juli, Petra Christine Carstensen, 1, , , , Carstensen [maler], ,
1868, 2den August, 5te August, Anne Kirstine Gormsen, , i Assens, , , Gormsen [snedker], ,
1868, 3die August, 7de August, Karen Andersdatter [enke, fattiglem], 71, i Assens, , , , ,
1868, 16de August, 21de August, Marie Sophie Andersen, , af Assens, , , Andersen [fragtmand], ,
1868, 19de August, 24de August, Maren Marie Meyer født Nielsen, 71, af Assens, Meyer [bager], , , ,
1868, 25de August, 31de August, Maren Freitag født Nielsen, 27, af Assens, Freitag [blikkenslager], , , ,
1868, 13de September, 17de September, Else Marie Busch født Jensen [enke], 68, i Assens, Busch [skomager], , , ,
1868, 17de September, 21de September, Petra Nielsine Andersen, 1, i Assens, , , Peter Andersen Salskov [murer], ,
1868, -, 13de October, Christian Emilius Zerløvs [barn - dødfødt pige], , , , , Christian Emilius Zerløv [rebslager], ,
1868, 19de October, 24de October, Karen Sophie Jørgensen [ugift, tjenestepige], 48, af Assens, , , Abraham Jørgensen [vognmand], ,
1868, 14de November, 20de November, Ingeborg Jensen Friis, 28, tjenende i Assens, , , Jens Petersen Friis [arbeidsmand], , af Kolding
1868, 15de November, 20de November, Dorthea Kirstine Rasmussen, 12, af Assens, , , Rasmus Rasmussen [sadelmager], ,
1868, 20de November, 26de November, Kirstine Pedersen født Jensdatter, 81, af Assens, Jørgen Pedersen [skomager], , , ,
1868, 24 November, 27 November, E. F. Klæbels [barn - udøbt pige], , , , , E. F. Klæbel [handskemager], ,
1868, 24de November, 1ste December, Karen Hansen [enke], 64, af Assens, Thomas Larsen Gulløv [snedkermester], , , ,
1868, 23de December, 28de December, Caroline Benedikte Carstensen, 39, af Assens, , , Bendix Carstensen [dreier], ,
1868, 24de December, 30te December, Karen Marie Larsen [tjenestepige], 19, i Assens, , , , ,
1868, 25de December, 30te December, Anne Greisdatter [enke], 76, af Assens, Peder Nielsen [skomager], , , ,
1869, 31te December, 5te Januar, Frederikke Frürst [enke], 85, af Assens, Nathan Jacobsen [kjøbmand], , , ,
1869, 6te Januar, 11te Januar, Larsine Wilhelmine Ane Margrethe Larsen, 2, af Assens, , , Christen Larsen [smedesvend], ,
1869, 22de Januar, 28de Januar, Dagmar Sophie Christensen, 2, i Sønderborg, , , Jørgen Christensen [forhen kjøbmand], ,
1869, 7de Februar, 12te Februar, Jette Nielsen [fattiglem], 63, i Assens, , , , ,
1869, 2den Marts, 6te Marts, Vilhelmine Mette Sophie Busch, 8, i Assens, , , Busch [glarmester], ,
1869, 6te Marts, 13de Marts, Elise Jensen, 12, i Assens, , , M. Jensen [murmester], ,
1869, 6te Marts, 10de Marts, Laurine Sophie Brødegaard, 8, i Assens, , , Brødegaard [uhrmager], ,
1869, 13de Marts, 19de Marts, Rasmine Marie Alvilde Rasmussen, 45, af Assens, , , Rasmussen .... [forhenværende jernstøber og fabrikeier], ,
1869, 17de Marts, 22de Marts, Metta Amalie Zachhau, 37, af Assens, A. Christiansen [skipper], , , ,
1869, 24de Marts, 30te Marts, Marie Christine Heiden, , , , , Heiden [veibetjent], ,
1869, 17de April, 21de April, Claudine Kirstine Madsen, , , , , Lars Madsen [dagleier], ,
1869, 24de April, 29de April, Sidsel Pedersen [tjenestepige], 40, i Assens, , , , ,
1869, 12te Mai, 18de Mai, Anne Elisabeth Tvede, 42, af Assens, West [saltkoger], , , ,
1869, 19de Juni, 24de Juni, Anna Catharine Poulsen født Jensen [enke], 91, af Assens, Poulsen [skipper], , , ,
1869, -, 17de Juli, Andersens [barn - dødfødt pige], , , , , Andersen [sadelmager], ,
1869, 28de September, 2den October, Louise Augusta Julie Lucas, 2, , , , Lucas [blikkenslager], ,
1869, -, 4de October, Anders Jensens [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Anders Jensen [skipper], ,
1869, 18de October, 22de October, Sophie Marie Jensen [sypige, ugift], 37, af Assens, , , , ,
1869, 25de October, 30te October, Cathrine Marie Clemmensen [enke], 74, af Assens, P. Larsen Engelland [skomager], , , ,
1869, 5 November, 12te November, Ketty Cathrine Ingeborg Schjerine Neckelmann, 9, af Assens, , , Neckelmann [kjøbmand], ,
1869, 14de November, 19de November, Maren Pedersdatter [ugift, tjenestepige], 52, i Assens, , , , ,
1869, 19de November, 25de November, Ane Elisabeth Holdt [enke], 85, i Assens, Niels Larsen [dagleier], , , ,
1869, 21de November, 25de November, Christoffer... Thora Helene Emman Hettling, 4, af Assens, , , Hettling [snedker], ,
1869, 29de November, 4de December, Christine Erika Saabye, 6, af Assens, , , Saabye [toldbetjent], ,
1869, 5te December, 13de December, Marie Kirstine Mortensen, 3, af Assens, , , Lars Mortensen [avlsbruger], ,
1869, 11te December, 17de December, Caroline Johanne Jørgensen, 1, af Assens, , , Peder Jørgensen [dagleier], ,
1869, 11 December, 17de December, Frederikke Caroline Larsen, 4, i Assens, , , Lars Jensen [skipper], ,
1869, 22de December, 29de December, Abel Nielsen [enke], 80, Assens, Joh. Vilh. Jørgensen [vægter], , , ,
1869, 24de December, 28de December, Karen Gregersen [ugift, fattiglem], 70, af Assens, , , , ,
1869, 26de December, 30te December, Johanne Kirstine Jespersen, , Assens, , , Jespersen [klodsemager], ,
1869, 22de December, 28de December, Hanne Alexander Petersen, 4, Assens, , , Petersen [sandgraver], ,
1869, 26de December, 30te December, Jørgine Marie Frederikke Elisabeth Thomsen, , af Assens, , , , Christine Christiane Thomsen [ugift],
1870, 2den Januar, 8de Januar, Mette Kirstine Findsen, 22, Assens, Ringkjøbing [slagtermester], , , ,
1870, 8de Januar, 14de Januar, Maren Jørgensen, 58, Assens, Christian Petersen [sømand], , , ,
1870, 4de Februar, 10de Februar, Susanne Hanniball født Jørgensen [enke], 81, Assens, S. Hanniball [kjøbmand], , , ,
1870, 5te Februar, 11te Februar, Anna Margrethe Rasmussen, 60, af Assens, Johan Peter Sigfried Wilken [muurmester], , , ,
1870, 6te Februar, 14de Februar, Anne Marie Clausen, 59, af Assens, Niels Hansen [tømmermand], , , ,
1870, 12te Februar, 19de Februar, Karen Madsdatter, 83, af Assens Landsogn, Niels Hansen [forhenværende gaardmand], , , ,
1870, 20de Februar, 24de Februar, Laurine Jenny Johanne Christine Larsen, 1, af Assens, , , Lars Jensen Larsen [skipper], ,
1870, 21de Februar, 28de Februar, Camille Theodore Johanne Rasmussen, 2, Assens, , , Rasm. Rasmussen [huustømrer], ,
1870, 17de Februar, 22de Februar, Karen Marie Hansen, , af Assens, , , Lars Hansen [arbeidsmand], ,
1870, 24de Marts, 29de Marts, Susanne Augusta Antonette Nechelmann, , af Assens, , , C. A. Neckelmann [kjøbmand], ,
1870, 3die April, 11te April, Arentine Christine Petersen, 29, af Assens, , , Rasmus Petersen [kjøbmand], ,
1870, 24de April, 30te April, Emilie Martha Cecilie Albeck, 14, af Assens, , , Wilhelm August Albech [farver], ,
1870, 23de Mai, 28de Mai, Sidsel Jørgensdatter [enke], 83, af Assens, Niels Sørensen [huusmand], i ..bshuset, , ,
1870, 13 Juni, 18de Juni, Mette Kirstine Nordbye født Hviid [enke], 68, i Assens, Nordby [skomager], , , ,
1870, 24de Juni, 29de Juni, Dorthea Elisabeth Thomsen [ugift], 45, af Assens, , , Thomsen [uhrmager], ,
1870, 1ste Juli, 7de Juli, Hansmine Frederikke Cordtz født Johnsen, 20, af Assens, Cordtz [skomager], , , ,
1870, 21de Juli, 25de Juli, Margrethe Valentin [enke], 78, i Assens, Valentin [dagleier], , , ,
1870, 19de August, 23de August, Anne Cathrine Marcussen, 65, af Assens, Peter Vilhelm Marcussen [avlsmand], , , ,
1870, 8de September, 12te September, Karen Høikam [fraskilt, enke, fattiglem], 83, af Assens, Peder Henningsen [sømand], , , ,
1870, 24de September, 29de September, Andrea Marie Kirstine Carlsen [pleiebarn hos vægter Fr. Petersen], 12, , , , Carlsen [bomuldsvæver], , i Kjøbenhavns Fattigvæsen
1870, 10 November, 16de November, Mette Cathrine Jørgensen født Larsen, 51, af Assens, H. P. Jørgensen [sandgraver], , , ,
1870, 13 November, 17de November, Laura Kirstine Larsen, 16, af Assens, , , Lars Jensen Larsen [skipper], ,
1870, 15 November, 21de November, Christiane Clausen født Madsen, 35, af Assens, Clausen [avlsbruger], , , ,
1870, 4de December, 10de December, Johanne Margrethe Tommerup [ugift, jomfru], 53, i Assens, , , , ,
1870, 6te December, 13de December, Valborg Justesen [enke], 69, i Assens, Albert Knap [smaakjører], , , ,
1870, 12 December, 20 December, Ane Marie Marcussen født Hansen, 68, i Assens, Marcus Vilhelm Marcussen [avlsbruger], , , ,
1870, 22 December, 28 December, Ane Kirstine Henriksen [ugift fruentimmer], 73, af Assens, , , , ,
1871, 28de December, 3 Januar, Adamine Frederike Thomsen født Schaumburg [enke], 71, i Gamtofte, Thomsen [pastor], , , ,
1871, 21 Januar, 25 Januar, Elisabeth Hansen, , af Assens, , , Anders Hansen [mølleeier], ,
1871, 28de Januar, 31 Januar, Maren Ludvigsen [fattiglem, enke], 48, i Assens, , , , ,
1871, 10de Februar, 14 Februar, Maren Nielsens [barn - udøbt pige], , , , , , Maren Nielsen [pige],
1871, 24de Februar, 2den Marts, Martha Andersen, 1, af Assens, , , Hans Andersen [fragtmand], ,
1871, 15de Marts, 21de Marts, Nathalie Antonette Trolle, 4, af Assens, , , Jørgen D. B. Trolle [kjøbmand], ,
1871, -, 11te April, Anders Jørgensens [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Anders Jørgensen [høker], ,
1871, 16de April, 19de April, Niels Christian Tazsens [barn - døde strax - pige], , af Assens, , , Niels Christian Tazsen [sømand], ,
1871, 25de April, 2den Mai, Maren Hansen [enke], 67, af Møllerhus i Assens Landsogn, , , Hans Rasmussen [dagleier], ,
1871, 28de Mai, 1ste Juni, Christiane Ludovika Thomsen født Subcleff [enke], 73, af Assens, , , Hans Thomsen [uhrmager], ,
1871, 9de Juni, 13de Juni, Birthe Frederikke Johansen, 10, af Assens, , , Rasmus Johansen [styrmand], ,
1871, -, 17de Juni, Frederik Christian Ernsts [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Frederik Christian Ernst [snedker], ,
1871, 17de Juni, 21de Juni, Frederikke Lovise Pedersen [ugift, husjomfru hos justitsraad Albertus], 79, , , , , ,
1871, 4de Juli, 7de Juli, Marie Cathrine Dorthea Petersen, , af Assens, , , Chr. Petersen [arbeidsmand], ,
1871, 18de Juli, 22de Juli, Cecilie Carstensen [enke], 56, Assens, Rasm. Larsen [skipper], , , ,
1871, 16de August, 19de August, Dorthea Marie Thygesen født Hansen, 65, af Assens, Poul Thygesen [klodsemager], , , ,
1871, 24de August, 31te August, Marie Kathrine Albæk født Hardorf [enke], 41, i Assens, Albæk [farver], , , ,
1871, 2den September, 5te September, Johanne Antonette Hansen, , af Assens, , , Johannes Hansen [sømand], ,
1871, 13de October, 20de October, Dorthe Kirstine Marie Jørgensen, 42, , Johan Rasmussen Ernst [snedker], , , ,
1871, 22de October, 28de October, Ellen Sørensen født Johansen [enke], 74, i Assens, Sørensen [overvagtmester], , , ,
1871, 31te October, 7de November, Maren Knudsen [enke], 73, Assens, Knud Torbensen Knudsen [skibstømrer], af Mandal, , ,
1871, 5te November, 11te November, Line Clausen født Holm [enke], 59, af Assens, Peter Clausen [høker], , , ,
1871, 7de November, 13de November, Ane Kirstine Jørgensen, 8, Assens, , , Jørgensen [mægler], ,
1871, 19de November, 24de November, Ane Hansen [ugift], 40, Møllerhuse i Assens, , , Hans Christian Johansen, ,
1871, 24de November, 1ste December, Sidsel Nielsen født Christoffersdatter, 63, af Assens, Lars Nielsen [kurvemager], , , ,
1871, 27de November, 1ste December, Karen Salskov født Jensen [enke], 49, af Assens, Peter Andersen Salskov [murer], , , ,
1871, 29de November, 5te December, Ane Christensdatter [ugift fruentimmer], 65, af Assens, , , , ,
1871, 10de December, 18de December, Anne Sophie Schmidt [enke], 74, Assens, Evers [kammeraad], , , ,
1871, 12te December, 18de December, Dorthea Vilhelmine Abrahamsen, 3, Møllerhuse, , , A. V. Abrahamsen [tjenestekarl], ,
1871, 19 December, 27de December, Charlotte Gustave Kühle [ugift fruentimmer], 74, af Assens, , , , ,
1872, 12 Januar, 19 Januar, Marie Cecilie Andersen [ugift], 30, af Assens, , , Mads Andersen [bager], ,
1872, 19de Januar, 25de Januar, Ane Hansen, 4, Assens Landsogn, , , Peter Hansen [dagleier], ,
1872, 22de Januar, 27de Januar, Lovise Fønss [ugift fruentimmer, fattiglem], 63, Assens, , , , ,
1872, 31te Januar, 6te Februar, Caroline Birgitte Sophie Simonsen, 40, af Assens, P. Waidtløw [kjøbmand], , , ,
1872, 31te Januar, 6te Februar, Marie Sophie Petersen, 3, Assens, , , Julius Petersen [skræder], ,
1872, 5te Februar, 10de Februar, Ane Nielsdatter [enke], 60, Assens, Jørgen Knudsen [dagleier], , , ,
1872, 11te Februar, 20de Februar, Rasmine Kirstine Rasmussen [ugift fruentimmer], 57, Assens, , , , ,
1872, 15de Februar, 20de Februar, Ane Dorthea Rasmussen, 3, Assens, , , , Maren Rasmussen [ugift],
1872, 12te Marts, 16de Marts, Pouline Bishoff [ugift fruentimmer, fattiglem], 76, Assens, , , , ,
1872, 15de Marts, 20de Marts, Marie Grønberg [ugift fattiglem], 48, Assens, , , , ,
1872, 15de Marts, 22de Marts, Maren Larsen, 38, i Assens, Rasmus Johansen [styrmand], , , ,
1872, 24de Marts, 30te Marts, Jacobine Christine Petersen, 1, i Assens, , , Julius Petersen [skræder], ,
1872, 25de Marts, 2den April, Lykke Cathrine Storm, , , , , Fr. R. Storm [skibsfører], ,
1872, 25de Marts, 30te Marts, Maren Cathrine Jensen, 8, , , , Jens Olsen [sømand], ,
1872, 11te April, 17de April, Ane Dorthea Magdalene Petersen [jomfru hos bager S. Clausen], 21, Vestergade i Odense, , , , ,
1872, 7de April, 15de April, Julie Marie Schou født Appel [enke], 64, i Assens, Schou [justitsraad, byskriver], , , ,
1872, 25de April, 2den Mai, Ingeborg Thomsen [ugift fruentimmer], 56, af Assens, , , , ,
1872, 5te Juni, 8de Juni, Georgine Frederikke Seebach, , af Assens, , , Rasmus Seebach [rebslager], ,
1872, 13de Juni, 17de Juni, Birthe Marie Cathrine Larsen født Christensen, 58, af Assens, Larsen [sadelmager], , , ,
1872, 13de Juli, 17de Juli, Hansine Elisabeth Hansen, , i Strandmøllen i Assens Landsogn, , , A. Hansen [møller], ,
1872, 26de Juli, 30te Juli, Rasmine Kirstine Andersen, , i Assens, , , F. Andersen [sadelmager], ,
1872, 19de August, 23de August, Cathrine Clausdatter [enke], 87, Frøbjerg Mark, Knud Jørgensen [husmand], , , ,
1872, 23de August, 29de August, Marie Lovise Vilhelmine Lund, 66, af Assens, Priess [skrædermester], , , ,
1872, 31de August, 4de September, Cathrine Magdalene Knudsen, 15, af Assens, , , Fr. Knudsen [afdøde snedker], ,
1872, 1ste September, 5te September, Cathrine Marie Baumgarten, 11, af Assens, , , Baumgarten [sadelmager], ,
1872, 2den September, 7de September, Gjertrud Jørgensen [enke], 75, af Assens, Anders Jørgensen [daglejer], , , ,
1872, 31te October, 7de November, Cathrine Ernst født Clausen [enke], 67, af Assens, N. Ernst [økonom], , , ,
1872, 3die November, 9de November, Johanne Kirstine Jespersen, 1, af Assens, , , Jespersen [klodsemager], ,
1872, 7de November, 12te November, Frederikke Cathrine Vamberg [enke, fattiglem], 69, af Assens, Frederiksen [bager], , , ,
1872, 10de November, 15de November, Anna Vilhelmne Elisabeth Wenzel, 13, af Assens, , , Wenzel [daglejer], ,
1872, 15de November, 22de November, Mette Sophie Knudsen [ugift fruentimmer], 68, af Assens, , , , ,
1872, 20de November, 25de November, Karen Christoffersen [enke, fattiglem], 56, af Assens, Hans Christoffersen, , , ,
1872, 21de November, 28de November, Gjertrud Marie Gormsen [enke], 93, af Assens, Lars Hansen [daglejer], , , ,
1872, 24de November, 30te November, Camilla Jacobine Petersen, , af Assens, , , , Christiane Rasmussen [ugift],
1872, 7de December, 13de December, Kirsten Hansdatter [ugift husholderske hos vognmand M. Kolte], 68, i Assens, , , , ,
1872, 17de December, 21de December, Marie Cathrine Vilhelmine Strøyberg, 3, i Assens, , , J. N. H. Strøyberg [apotheker], ,
1872, 24de December, 30te December, Marie Kirstine Holm, 45, af Assens, Søren Jensen [sømand], , , ,
1872, 25de December, 30te December, Maren Clausdatter [fraskilt hustru], 63, af Assens, Mathias Nielsen, , , ,
1873, 2den Januar, 7de Januar, Marie Katharine Fobian, 79, af Assens, Jens Lindegaard [sømand], , , ,
1873, 8de Januar, 14de Januar, Hansine Martine Sørensen [ugift fruentimmer], 19, af Assens, , , Morten Sørensen [tømrer], ,
1873, 18de Januar, 23de Januar, Eleonore Marie Andersdatter, 69, af Assens, Hans Larsen [daglejer], , , ,
1873, 20de Januar, 27de Januar, Mette Kirstine Albertz [enke], 83, i Assens, Nøi [commandersgeant], af Kjøbenhavn, , ,
1873, 30te Januar, 5te Februar, Cathrine Jørgensdatter [enke], 82, i Assens, Ole Sørensen [gaardmand], Seem Sogn ved Ribe, , ,
1873, 10de Februar, 17de Februar, Ane Cathrine Albertz, 76, af Assens, S. Gormsen [skomager], , , ,
1873, 13de Februar, 20de Februar, Karen Marie Lauritzen, 1, af Assens, , , Lauritzen [naalemager], ,
1873, 15de Februar, 20de Februar, Caroline Frederikke Simonsen, 41, af Assens, N. L. Olsen [maler], , , ,
1873, -, 1ste Marts, Anders Hansens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , Anders Hansen [daglejer], ,
1873, -, 26de Marts, Niels Larsens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , Niels Larsen [landpost], ,
1873, 27de Marts, 2den April, Ane Kirstine Nielsen, 58, af Assens, H. C. Jørgensen [skomagermester], , , ,
1873, 28de Marts, 5te April, Ane Margrethe Thomasdatter [enke], 60, af Assens, Christian Bagger [smaakjører], , , ,
1873, 13de April, 19de April, Mette Cathrine Marie Petersen, 7, , , , Petersen [tobakspindersvend], ,
1873, 15de April, 19de April, Andrea Madsen, 2, af Assens, , , Hans Madsen [daglejer], ,
1873, 19de April, 24de April, Maren Bærentsdatter, 60, af Assens, Lars Larsen [daglejer], , , ,
1873, 3die Maj, 8de Maj, Laura Cathrine Cecilie Andersen, , , , , Christian Andersen [møllersvend], ,
1873, 19de Maj, 23de Maj, Nielsine Marie Nielsen, 7, af Assens, , , Nielsen [sadelmager], ,
1873, 26de Maj, 31te Maj, Johanne Marcussen [enke], 74, af Assens, Jens Nielsen [høker og tømrer], , , ,
1873, 27de Maj, 31te Maj, Ane Marie Larsen, 40, af Assens, Honnens [gasmester], , , ,
1873, -, 31te Maj, Honnens [dødfødt pigebarn], , af Assens, , , Honnens [gasmester], ,
1873, 19de Juni, 25de Juni, Berteline Andrea Roy, 8, af Assens, , , Poul Roy [bager], ,
1873, 17de Juli, 22de Juli, Sophie Christine Severine Petersen, , af Assens, , , Petersen [afdøde skrædder], ,
1873, 16de Juli, 21de Juli, Juliane Andersen [ugift tjenestepige], 30, af Haare - opholdt sig midlertidig i Assens, , , , ,
1873, 26de Juli, 1ste August, Maren Christoffersen [ugift pige], 22, af Assens, , , Christoffer Madsen [daglejer], ,
1873, 6te August, 11te August, Camilla Petrea Jørgensen, 6, af Assens, Eskild Jørgensen [daglejer], , , ,
1873, 18de September, 25de September, Nicoline Jacobine Larsen [ugift], 17, af Assens, , , Jens Larsen [sadelmager], ,
1873, 20de October, 25de October, Maren Pedersdatter [enke], 83, i Assens, Bjerring [afdøde skolelærer], af Søholm i Kjøng Sogn, , ,
1873, 28de October, 4de November, Cecilie Ostenfeldt, 76, af Assens, Rasmus Storm [avlsmand], , , ,
1873, 16de November, 21de November, Marie Rasmussen [enke], 92, af Assens, Ole Petersen [vognmand], , , ,
1874, 28de December 1873, 3die Januar, Karen Kirstine Jensen, 5, af Assens, , , J. H. Jensen [klodsemager], ,
1874, 3die Januar, 7de Januar, Marie Gregersdatter [ugift fruentimmer], 77, af Møllerhuse Assens Landsogn, , , , ,
1874, 14de Januar, 21de Januar, Lovise Sophie Charlotte Schaumburg [ugift fruentimmer], 77, af Assens, , , , ,
1874, 22de Januar, 27de Januar, Maren Dorthea Kristine Jørgensen, , af Assens, , , , Ane Marie Jørgensen [tjenestepige],
1874, 1ste Februar, 6te Februar, Hansine Jacobine Marie Nielsen, 14, , , , H. Nielsen [felbereder], ,
1874, 3die Februar, 11te Februar, Anne Marie Schierbek [ugift fruentimmer], 65, af Assens, , , , ,
1874, 12te Februar, 18 Februar, Anna Marie Petersdatter [enke], 83, af Assens, H. Lorentzen [daglejer], , , ,
1874, 24de Marts, 30te Marts, Karen Brandt [enke], 84, i Odense, Niels Andersen [lysestøber og smaahandler], , , ,
1874, 5te April, 11te April, Mette Jensdatter [enke], 77, i Mygind Holevad Sogn, Hans Pedersen [arbejdsmand], , , ,
1874, 7de Maj, 15de Maj, Frederikke Møller [enke], 64, af Assens, Johan Jørgen Gormsen [snedker], , , ,
1874, 18de Maj, 23de Maj, Jensine Mette Christine Larsen [ugift], 31, af Assens, , , Larsen [sadelmager], ,
1874, 22de Maj, 28de Maj, Mette Cathrine Ostenfeldt [ugift fruentimmer], 67, af Assens, , , , ,
1874, 28de Maj, 1ste Juni, Cathrine Sophie Fentz født Gotfredsen [enke], 86, af Assens, Jacob Fentz [bager], , , ,
1874, 8de Juni, 13de Juni, Karen Nielsen, 52, af Thorøhuse Assens Landsogn, Hans Pedersen [skipper], , , ,
1874, 25de Maj, 16de Juni, Marie Esther Fleischer født Krayenbühl, 23, af Kjøbenhavn, E. Fleischer [hr.], , , ,
1874, 21de Juni, 24de Juni, Marie Magdalene Wildner, , af Assens, , , , Pouline Wildner [ugift],
1874, 25de Maj, 2den Juli, Cathrine Johansen [tjenestepige], 18, af Nordby - født i Assens, , , , ,
1874, 29de Juni, 3die Juli, Ane Marie Magdalene Jessen, 10, af Assens, , , Jessen [tømmermester], ,
1874, 20 Juli, 22 Juli, Anna Mathilde Vith Nielsen, , af Assens, , , Nielsen [provisor], ,
1874, 28de Juli, 5te August, Ane Cathrine Engelbrecht, 69, af Assens, Jacob Jørgensen [handelsmand], , , ,
1874, 30te Juli, 5te August, Marie Dorthea Holm, , af Assens, , , , Ane Kirstine Rasmussen [ugift],
1874, 18de August, 24de August, Karen Olivia Bonnesen [ugift], 17, af Assens, , , H. Bonnesen [skibsfører], ,
1874, 11te September, 14de September, Marie Cecilie Jørgensen [ugift], 31, for tiden i Assens - født i Risbrig i Slesvig, , , Thomas Jørgensen, ,
1874, 13de September, 19de September, Christiane Gormsen, 16, af Assens, , , G. P. Gormsen [væver], ,
1874, 23de September, 29de September, Marie Cathrine Charlotte Bagge, 21, af Assens, Carl Madsen [sømand], , , ,
1874, 19de October, 23de October, Anna Camilla Petrea Jørgensen, 1, af Assens, , , Eskild Jørgensen [daglejer], ,
1874, 5te November, 9de November, Camilla Christine Henriette Marie Tange, 7, af Assens, , , Tange [snedker], ,
1874, 1ste December, 7de December, Marie Kirstine Jensen, 45, af Assens, Niels Jørgen Larsen [daglejer], , , ,
1874, 1ste December, 7de December, Marikke Kirstine Nielsen [enke], 76, af Assens, R. V. Marcussen [værtshusholder], , , ,
1874, 18de December, 29de December, Mette Marie Thune født Knap [enke], 88, af Assens, H. N. Thune [gaardejer], , , ,
1875, 28de December, 2den Januar, Ane Margrethe Jensen [ugift fruentimmer, fattiglem], 68, af Assens, , , , ,
1875, 7de Januar, 15de Januar, Johanne Jørgine Gormsen [ugift], 36, af Assens, , , J. J. Gormsen [afdøde snedker], ,
1875, 23de Januar, 27de Januar, R. A. Knaps [udøbt pigebarn], , af Assens, , , R. A. Knap [daglejer], ,
1875, 19 Januar, 25de Januar, Ane Kirstine Jensen [tjenestepige], 23, i Assens, , , Jens Andersen, , Frøbjerg Vænge
1875, 30te Januar, 5te Februar, Anna Schmit, 7, af Assens, , , Chr. Schmit [skibskaptejn], ,
1875, 2den Februar, 5te Februar, Kirsten Jessen [enke, fattiglem], 79, af Assens, Andreas Jessen [daglejer], , , ,
1875, 13de Februar, 20de Februar, Anna Elisabeth Cathrine Asmussen [ugift], 20, i Assens, , , Asmussen [bødker], ,
1875, 19de Februar, 23de Februar, Valborg Hansen, 1, Assens, , , H. A. Hansen [kjøbmand], ,
1875, 26de Februar, 3die Marts, Petra Sophie Andersen, 2, af Assens, , , H. Andersen [fragtmand], ,
1875, 26de Februar, 3die Marts, Ane Nielsen [ugift fruentimmer], 70, af Assens, , , , ,
1875, 13de Marts, 19de Marts, Marie Cathrine Jensen født Christoffersen, 60, af Assens, Andr. Jensen [pakhusbetjent], , , ,
1875, 20de Marts, 30te Marts, Gjertrud Ida Fentz født Mørck [enke], 72, Assens, A. J. Fentz [forvalter], , , ,
1875, 27de Marts, 1ste April, Marie Lindegaard [enke], 61, af Assens, H. Vinther [sømand], , , ,
1875, 3die April, 8de April, Ellen Marie Petersen, 72, af Assens, Hunderup [snedker], , , ,
1875, 25de April, 30te April, Kirsten Rasmussen [enke, fattiglem], 80, i Assens, Niels Hansen [daglejer], , , ,
1875, 7de Juli, 12te Juli, Maren Jørgensen [ugift fruentimmer, fattiglem], 55, af Assens, , , , ,
1875, 13de Juli, 16de Juli, Sophie Frederikke Lund, , af Assens, , , C. G. Lund [snedker], ,
1875, 29de Juli, 2den August, Marie Pedersen født Jørgensen [enke, fattiglem], 78, af Assens, Anders Pedersen [dagleier], , , ,
1875, 5te August, 11te August, Ane Nielsen, 44, af Assens, Niels Rasmussen [daglejer], , , ,
1875, 30te August, 4de September, Sophie Elisabeth Petersen, 4, af Assens, , , Jens Petersen [baadfører], ,
1875, 7de September, 11te September, Frederikke Rodsøe, 54, af Assens, J. C. Rasmussen [jernstøber], , , ,
1875, 6te September, 11te September, Peder Pedersens [barn - dødfødt pige], , af Assens, , , Peder Pedersen [tjenestekarl], ,
1875, 9de September, 15de September, Pouline Holm, 68, af Assens, Glørfeldt [guldsmed], , , ,
1875, 22de September, 25de September, Marie Christine Hansen, , af Assens, , , Peter Hansen [væver], ,
1875, 5te October, 11te October, Marie Kirstine Frederiksen [ugift], 27, Assens, , , Hans Frederiksen [vægter], ,
1875, 10de October, 15de October, Ane Marie Christine Malling født Larsen, 26, besøg hos moderen i Assens - af Frelsers Sogn Christianshavn, R. C. Malling [smed], , , ,
1875, 12te October, 16de October, Laura Elfrida Christine Christoffersen [ugift], 18, Assens, , , Christoffersen [skibsbygger], ,
1875, 7de December, 13de December, Ane Olsen [enke], 58, af Assens, Kyhn [murmester], , , ,
1875, 6te December, 11te December, Kirstine Bolette Elisabeth Christiansen født Voigt [enke], 64, i Assens - af Simmerbølle paa Langeland, Christiansen [skolelærer og kirkesanger], , , ,