Assens, 1876-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1876-1891, Assens sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0301, 0701, Dødfødt dreng, søn af sømand Zacharias Jacobsen, Assens
1876, 1001, 1401, Hans Peter Petersen, 2½, søn af snedker P. Petersen, af Assens
1876, 2201, 2601, Udøbt dreng, ½ dag, søn af kjøbmand H. A. Hansen, af Assens
1876, 2801, 0302, Niels Carl Anthon, gift skipper, 39, af Assens
1876, 1502, 1902, Peder Sørensen, gift murer, 58, af Assens
1876, 1802, 2202, Udøbt dreng, 1 dag, søn af sagfører Frank, Assens
1876, 2202, 2802, Martin Christian Ringkjøbing, 8 maaneder, søn af slagter Ringkjøbing, af Assens
1876, 2903, 0604, Johan Jørgen Storm, ugift, 20, af Assens. Søn af avlsbruger J. Storm
1876, 2304, 2904, Clemmen Andersen Roy, ugift gjørtler, 49, af Assens
1876, 2504, 0105, Anders Gormsen, gift prokurator, 53, af Assens
1876, 0805, 1305, Hans Larsen, gift gartner, 65, af Assens
1876, 1905, 2405, Peder Hansen, ugift tjenestekarl, 50, af Assens
1876, 0807, 1307, Christian Petersen, 19, af Kjærum Sogn. Søn af stenhugger Anders Petersen
1876, 1507, 1907, Jens Christian Storm, gift garversvend, 32, af Assens
1876, 2307, 2707, Iver Iversen, gift smedemester, 59, af Assens
1876, 2507, 2907, Christian Johannes Mohn, gift sømand, 52, af Assens
1876, 2607, 2907, Mads Rasmussen, ugift, 21, af Assens. Søn af afdøde dagleier Rasmus Johansen
1876, 1308, 1708, Benjamin Schaldemose, ugift, 56. Søn af sognefoged N. Schaldemose
1876, 1408, 1908, Jørgen Jørgensen, enkemand og forhen garver, 76, af Assens
1876, 1508, 1808, Christian Thuesen, gift skipper, 62, af Assens
1876, 1908, 2408, Carl Jeppesen, ½, søn af bager Jacob Jeppesen, af Assens
1876, 0409, 1109, Lars Peter Lund, gift snedker, 79, af Assens
1876, 0710, 1310, Fritz Zilmer, enkemand og typograph, 63, af Assens
1876, 0810, 1310, Johan Severin Resting, fhv. kjøbmand og barometermager, 56, af Assens
1876, 1810, 2310, Marcus Vilhelm Marcussen, enkemand og fhv. avlsbruger, 76, af Assens
1876, 0711, 1311, Johan Jacob Meyer, gift blegmand, 62, af Assens
1876, 0112, 0512, Dødfødt dreng, søn af vognmand Rasmus Nicolai Hansen, af Assens
1876, 0212, 0512, Dødfødt dreng, søn af skomager H. O. S. Lund, af Assens
1876, 1112, 1512, Thorvald Valdemar Lau, ½, søn af slagter Lau, af Assens
1876, 1612, 2012, Peder Madsen Tved, forhen hattemager og fattiglem, 74, af Assens
1876, 2512, 2912, Niels Pedersen, gift tømrer, 55, af Assens
1877, 2001, 2601, Albret Peter Ølting, ugift toldassistent, 60, af Assens
1877, 2101, 2701, Peter Madsen Thuesen, gift og forhen skipper, 102 og 3 maaneder, af Assens
1877, 0302, 0802, Jens Carl Rasmussen, enkemand og jernstøber, 58, af Assens
1877, 1102, 1602, Peter Mathias Tommerup, 17, søn af afdøde slagter J Tommerup, af Assens
1877, 1602, 2202, Peter Petersen, 1½, søn af snedker P Petersen, af Assens
1877, 2002, 2202, Peter Christian Hansen, 5 maaneder, søn af sømand Joh. Hansen, af Assens
1877, 1003, 1603, Christian Oscar Petersen, 16, søn af skipper Athon Petersen, af Assens
1877, 2903, 0404, Lars Henrik Larsen, 7 uger, søn af husmand Niels Larsen, af Møllestrup, Assens Landsogn
1877, 0604, 1104, Frederik Jørgen Petersen, gift vægter, 60, af Assens
1877, 2404, 2804, Udøbt dreng, 4 uger, søn af ungkarl Jens Christoffersen og Anne Chr. Hansen, af Kjøbenhavn
1877, 1105, 1705, Christen Jensen, gift daglejer, 65, af Assens
1877, 1805, 2405, Carl Adolph Steffensen, ungkarl og klodsemager, 23, af Assens
1877, 1805, 2505, Lars Nielsen, gift daglejer, 56, af Assens
1877, 0106, 0606, Hans Pedersen Gamby, gift murer, 71, af Assens
1877, 2606, 2906, Mads Jespersen, enkemand, daglejer og fattiglem, 77, af Assens
1877, 2906, 0307, Valdemar Schmit, 1, søn af skibsrheder Chr. Schmit, af Assens
1877, 0407, 0907, Jens Mathiesen Meyer, gift skomager, 67, af Assens
1877, 0707, 1107, Knud Jensen Møller, gift daglejer, 40, af Assens
1877, 1908, 2708, Frederik Rasmussen Storm, gift skipper, 41, af Assens
1877, 2108, 2308, Carl Rasmussen, 2 dage, søn af fragtmand N P Rasmussen, af Assens
1877, 2008, 2508, Frederik Ernst, gift drejer, 47, af Assens
1877, 2908, 0409, Carl Vilhelm Schwartz, 8 dage, søn af møllebestyrer A Schwartz, af Assens
1877, 0309, 1009, Mads Andersen, enkemand og tidligere bager, 62, i Assens. Døde hos sin søn i Odense
1877, 0609, 1109, Anders Hansen, gift daglejer, 70, af Assens
1877, 1409, 2109, Rasmus Jensen Schang, gift skomager, 61, af Assens
1877, 1909, 2609, Hans Christian Frederik Jensen, gift skræddermester, 54, af Assens
1877, -, 2409, Hans Andersen, gift murer, 56, af Assens
1877, 0710, 1210, Hans Peter Rasmussen, 16, søn af daglejer Rasmus Markusen, af Assens
1877, 0910, 1310, Jens Frederik Jørgensen, ugift, seminarist og privatlærer, 28, i Assens
1877, 2210, 2710, Claus Nielsen Caspersen, enkemand og rebslager, 67, af Assens
1877, 3110, 0511, Rasmus Nicolai Nielsen, gift rebslager, 50, af Assens
1877, 0611, 1011, Vilhelm August Albeck, ugift student, 19, af Assens. Søn af afdøde farver Albeck
1877, 2511, 3011, Carl Storm, ugift murer, 51, af Assens
1877, 2711, 0412, Johan Frederik Wildner, ugift skorstensfejersvend, 28, af Assens
1877, 0612, 1312, Nicolai Fentz Brandt, ugift handelscontorist, 22, af Assens. Søn af afdøde kjøbmand S. M. Brandt
1877, 1912, 2212, Jørgen Rasmussen, gift daglejer, 61, af Assens
1877, 2212, 2912, Jørgen Christian Jørgensen, gift skrædder, 56, af Assens
1877, 2112, 2712, Hans Carl Baumgarten, ugift ingenieur ved jernbanen, 28, i Assens. Søn af sadelmager Baumgarten
1877, 2412, 2812, Iver Peter Hansen, 6 uger, søn af ugift Frederikke Lovise Lund, af Assens
1878, 0501, 1001, Martin Nielsen Pedersen, 4 maaneder, søn af skipper N. Chr. Pedersen, af Thorøhuse, Assens Landsogn
1878, 0202, 0902, Jørgen Claus Mathiesen, gift glarmester, 72, af Assens
1878, 0802, 1402, Carl Frederik Nordgren, gift skomager, 49, af Assens
1878, 2102, 2802, Friederich Christoph Thomas Jochimsen, gift kjøbmand, 41, af Assens
1878, 1203, 1403, Dødfødt dreng, søn af daglejer Hans Jensen, af Assens
1878, 2103, 2803, Johan August Holm, gift og pensioneret skolelærer, 63, af Mullerød
1878, 2303, 2803, Dødfødt dreng, søn af detailhandler L. Larsen, af Assens
1878, 2203, 2903, Hans Petersen, gift arbejdsmand, 38, af Møllehuse, Assens Landsogn
1878, 0504, 1004, Hans Mourits Hansen, 1, søn af daglejer Hans Jacob Hansen, af Assens
1878, 1004, 1504, Peder Johansen, enkemand og fattiglem, 50, af Assens
1878, 2404, 2704, Ludvig Storm, ugift fattiglem, 58, af Assens
1878, 2804, 0305, Jens Marius Jensen, 9 maaneder, søn af fyrbøder Anders Jensen
1878, 0605, 1005, Jens Christian Andersen, enkemand og kjøbmand, 54, af Assens
1878, 0805, 1005, Jørgen Jensen, 6 uger, søn af snedker Jens Jensen, af Assens
1878, 1605, 2305, Niels Hansen, enkemand og tømmermester, 72, af Assens
1878, 1705, 2305, Søren Nielsen, 2½, søn af husejer Niels Nielsen, af Assens
1878, 0306, 0806, Lars Andersen Kock, gift toldassistent, 61, af Thorøhuse, Kjerum Sogn
1878, 1506, 1906, Johan Ludvig Henrik Exmand, gift hjulmand, 67, af Assens
1878, 2506, 2906, Vilhelm Albinus Steenberg, gift, premeierlieutenant og organist, 60, ved Assens Kirke
1878, 3006, 0307, Valdemar Emanuel Nielsen, 1½, søn af hattefabrikant N. P. Nielsen, af Assens
1878, 2007, 2407, Hans Hansen, 7 dage, søn af ugift Ane Hansen, af Assens
1878, 2907, 0308, Martin Schmit, 3½, søn af skibsrheder Chr. Schmit, af Assens
1878, 0308, 0708, Rasmus Frederiksen, 3 uger, søn af daglejer Søren Peter Frederiksen, af Assens
1878, 1308, 1908, Niels Daniel Schmidt, gift, kammerraad, forhen kjøbmand og kæmner, 88, i Assens
1878, 1009, 1609, Hans Christian Christensen, ugift naalemager, 59, af Assens
1878, 2509, 0110, Christen Julius Christiansen, gift, førstelærer, klokker og kordegn, 38, af Assens
1878, 1410, 1910, Georg West Dreyer, ugift tobaksspinder, 28
1878, 1510, 1810, Jens Hansen Nielsen Mogensen, gift sømand, 48
1878, 2610, 2910, Niels Høgsbro Nielsen, 10 maaneder, søn af lærer Anders Laurits Peter Nielsen, Assens
1878, 1711, 2111, Hans Peter Hansen, 9 uger, søn af uldspinder Morten Hansen, i Assens
1878, 2211, 2711, Søren Madsen, gift klodsemager, 47, i Assens
1879, 0301, 0801, Jakob Ingertus Hansen, gift kjøbmand, 61, i Assens
1879, 0401, 1001, Morten Carsten Petersen, gift og forhen gaardejer, 50
1879, 1301, 1701, Peder Hansen Fangel, fraskilt og fattiglem for arbejdsanstalten, 55, i Assens
1879, 3101, 0502, Peder Rasmussen, 18, søn af arbejdsmand Rasmus Pedersen, Assens
1879, 2501, 2801, Svend Peter Nielsen, 5 dage, søn af isenkræmmer N. P. M. Nielsen, i Assens
1879, 3101, 0502, Niels Peter Christiansen, ugift smaakjører, 52, i Assens
1879, 0402, 0702, Henrik Samuel Petersen, 6 uger, søn af ugift Maren Christiane Sophie Petersen, af Assens
1879, 2102, 2702, Marcus Christian Rasmussen, 11½, søn af Niels Rasmussen, af Assens
1879, 2402, 2702, Niels Peter Jensen, 11 uger, søn af skrædder A. K. Jensen, Assens Mark
1879, 2303, 2803, Hans Christiansen, enkemand og husmand, 75, af Assens
1879, 0604, 1204, Jens Larsen, ugift og fhv. røgter, 76, af Assens
1879, 1404, 1904, Anders Hansen, gift daglejer, 63, i Assens
1879, 1804, 2404, Hans Peter Hansen, gift felbereder, 84, i Assens
1879, 1904, 2404, Lorentz Didriksen, gift naalemager, 58, i Assens
1879, 0805, 1405, Laurits Julius Nielsen, 1½, søn af ugift Karen Marie Andersen
1879, 1605, 2305, Jesper Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, Assens
1879, 2905, 3105, Johannes Christian Hansen, 14 uger, søn af kjøbmand H. A. Hansen, Assens
1879, 3005, 0406, Jens Jørgensen, gift arbejdsmand, 65, Assens
1879, 0906, 1306, Frederik Møller Petersen, enkemand og væver, 79, Assens
1879, 1506, 1906, Jens Christian Jensen, 11, søn af skomager Hans Jensen, Assens
1879, 1806, 2406, Johan Carl Simonsen, enkemand og skomager, 82, Assens
1879, 2306, 2706, Hans Hansen, enkemand og fattiglem, 67, Assens
1879, 2506, 3006, Andreas Bagger, ugift fattiglem, 74, Assens
1879, 2806, 0207, Claus Knudsen, gift daglejer, 68, Assens
1879, 2506, 3006, Hans Christian Schmidt, 9 maaneder, søn af lærer Schmidt, Odense
1879, 1207, 1807, Peter Christian Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 20, Blangstrup
1879, 1807, 2307, Jens Storm, gift avlsbruger, 78, i Assens
1879, 1408, 1608, Dødfødt dreng, søn af daglejer Jens Larsen, Assens
1879, 1108, 1808, Hans Petter Jakobsen, ugift matros, 21, af Gråbbestad Tanum Sogn, Sverrig
1879, 1708, 2108, Adolph Frederik Jørgensen, gift bødker, 74, i Assens
1879, 0210, 0410, Albert Christoffer Hansen, 5 dage, søn af smed Hans Jacob Hansen, Assens
1879, 2610, 3010, Frederik Christian Storm, gift kjøbmand, 65, i Assens
1879, 0211, 0711, Hans Frederiksen, gift vægter, 63, i Assens
1879, 0411, 0811, Johan Christian Ferdinand Villemsen, enkemand og fhv. havnefoged, 65, Assens
1879, 0711, 1311, Kristen Clausen, gift smaakjører, 61, Assens
1879, 1111, 1711, Lars Peter Hansen, gift postbud, 45, Assens
1879, 1912, 2712, Rasmus Iver Jensen, ugift, 22, Assens. Søn af kjøbmand Hans Jensen
1879, 2712, 3112, Dødfødt dreng, søn af sømand Hans Morten Sørensen, Assens Mark
1880, 0201, 0601, Jens Otto Christiansen, 2 maaneder, søn af farver Jens Hyldahl Christiansen, Assens
1880, 2601, 3001, Johan Frederik Jørgensen, gift tobaksspinder og fattiglem, 75, Assens
1880, 0102, 0602, Jens Frederik Schøn, 2, søn af kjøbmand Fr. Schøn
1880, 0602, 1302, Lars Larsen, enkemand og daglejer, 69, Assens
1880, 1702, 2302, Carl Adolf Christoffer Grapenties, 5 maaneder, søn af ugift Maria Sofie Louise Dorothea Grapenties, Assens
1880, 2902, 0403, Marcus Syberkrop Jørgensen, 11 maaneder, søn af bager Jørgensen, Assens
1880, 0903, 1503, Rasmus Larsen, gift væver, 66, Assens Mark
1880, 1503, 2003, Henrik Samuel Petersen, 5 uger, søn af ugift Sofie Petersen, Assens
1880, 1404, 1904, Jacob Ebbe Bjørnsen, fraskilt kammager, 65, Assens Arbejdsanstalt
1880, 2804, 0305, Hans Jørgen Grønholz, enkemand og praktiserende læge, 86, Assens
1880, 0305, 0705, Rasmus Mortensen, gift fattiglem og daglejer, 52, Assens
1880, 1405, 2005, Johan Ludvig Sørensen, 12½, søn af daglejer Niels Sørensen, Assens
1880, 2005, 2405, Carl August Georg Schwerdtfeger, 3½, søn af smed Schwerdtfeger, Assens
1880, 2405, 2905, Hans Jensen, gift skræddersvend, 39, Assens
1880, 1006, 1406, Udøbt dreng, ½ time, søn af uldspinder Fr. Schwartz
1880, 1306, 1806, Lars Larsen Lunde, fraskilt mand og daglejer, 60, Assens
1880, 2106, 2606, Hans Christian Roy, ungkarl og gjørtler, 55, Assens
1880, 2106, 2606, Niels Jakob Jeppesen, 9 maaneder, søn af slagter Chr. Jeppesen, Assens
1880, 1707, 2607, Dreng, søn af ugift Karen Pedersen, Løgismose
1880, 0508, 0908, Niels Larsen, enkemand og daglejer, 71, Assens
1880, 2408, 2808, Hans Simonsen, enkemand og skomager, 87, Assens
1880, 2408, 2708, Carl Rasmussen, 5 maaneder, søn af fragtmand Rasmussen, Assens
1880, 0309, 0809, Peder Christian Dalgaard Gullager, ugift arbejdsmand, 28, Assens Arbejsanstalt
1880, 0509, 0909, Rasmus Rasmussen, 5 maaneder, søn af fragtmand Rasmussen, Assens
1880, 1209, 1509, Niels Herman Bølling, 1 maaneder, søn af politibetjent Bølling, Assens
1880, 1609, 2009, Johan Grøndahl Jørgensen, 1, søn af skomager Chr. Jørgensen
1880, 3009, 0510, Erik Larsen, gift invalid, 56, Assens
1880, 0610, 0910, Julius Jeppesen, 4, søn af slagter Jeppe Chr. Jeppesen, Assens
1880, 1010, 1410, Anders Jeppesen, 2, søn af slagter Theodor Jeppesen, Assens
1880, 2310, 2810, Jens Peter Andersen, 4, søn af daglejer Anders Hansen, Assens
1880, 2510, 0111, Jens Jørgensen, ugift skomager, 30, Assens
1880, 2810, 0411, Niels Jørgen Laurits Larsen, 9, søn af daglejer Hans Larsen
1880, 0411, 1111, Jakob Vilhelm Schmidt, ugift barbersvend, 39, Assens
1881, 0501, 1001, Nis Petersen Friis, gift skomager, 71, i Assens
1881, 2201, 2701, Nicolai Jensen, 2 maaneder, søn af baadfører Martin Georg Jensen, Assens
1881, 0602, 1202, Niels Frederik Niss, gift maler, 70, Assens
1881, 0902, 1602, Niels Hansen, gift styrmand, 30, Assens
1881, 2802, 0503, Christian Gebhardt Lebrecht Knap, gift redacteur, 66, Assens
1881, 1603, 2203, Hans Jensen, gift arbejdsmand, 56, Assens
1881, 1103, 1803, Anders Christiansen, enkemand og husmand, 59, Assens Landsogn
1881, 2903, 0204, Herluf Nielsen, 1, søn af lærer A. L. P. Nielsen, Assens
1881, 0904, 1204, Niels Nielsen, ugift kurvemagersvend, 29, Assens Arbejdsanstalt
1881, 1704, 2204, Christian Sørensen Andersen, gift høker, 59, Assens
1881, 1904, 2504, Hans Christian Carl Kryger, 4, søn af maler Kryger, Assens
1881, 2004, 2604, Jens Larsen, enkemand og saddelmager, 83, Assens
1881, 2004, 2504, Jacob Frederik Jensen, 6, søn af afdøde skrædder H. Jensen, Assens
1881, 0105, 0705, Carl Julius Nielsen, enkemand og kobbersmed, 64, Assens
1881, 0805, 1405, Frederik Ludvig Rønning, enkemand og kjøbmand, 70, Assens
1881, 1405, 1705, Sophus Theodor Andreas Jeppesen, 3, søn af slagter Samuel Jeppesen, Assens
1881, 0706, 1106, Christen Jensen, gift kjøbmand, 74, Assens
1881, 2206, 2706, Anders Larsen, gift værthusholder, 62, Assens
1881, 2606, 3006, Niels Nielsen, gift daglejer, 52, Assens
1881, 0807, 1307, Peter Marcussen, gift skrædder, 58, i Assens
1881, 0908, 1608, Jørgen Petersen, gift og fhv. gaardmand, 64, Assens
1881, 1108, 1508, Anders Christian Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Karen Christensen, Assens
1881, 2008, 2308, Dødfødt dreng, søn af høker Hans Lund Simonsen, Assens
1881, 0409, 1009, Sophus Walther, enkemand og handelscommis, 26, Assens
1881, 0509, 0909, Andreas Bejerholm, enkemand og værtshusholder, 57, Assens
1881, 1109, 1609, Hans Peter Hansen, 6 dage, søn af skipper Peter Hansen, Assens Landsogn, Thorøhuse
1881, 0810, 1510, Gustav Langhoff Petersen, 6, søn af skibsfører J. L. Petersen, Assens
1881, 1710, 2210, Balthazar Knapp, enkemand og smed, 53, Assens Arbejdsanstalt
1881, 1611, 1811, Arnold Max Rudolf Witt, 3, søn af hattemagersvend Witt, Assens
1881, 1611, 2111, Johan Christian Mathias Nielsen Maaløe, ugift snedker, 68, Assens
1881, 2211, 2511, Carl Christian Frederik Rasmussen, 4 maaneder, søn af ugift Marie Kristine Madsen
1881, 2211, 2911, Nicolaj Frants Schwartz, gift mølleejer, landvæsenscommissær og amtsraadsmedlem R. af D., 64
1881, 2511, 3011, Hans Nielsen, gift stenhugger, 51, Assens
1881, 0212, 0812, Niels Eriksen, ugift handelsbetjent, 19, Assens
1881, 1812, 2312, Carl Christian Baumgarten, gift sadelmager, 58, Assens
1881, 2512, 2812, Niels Herluf Nielsen, 2 dage, søn af lærer A. L. P. Nielsen, Assens
1882, 0801, 1401, Jens Peter Petersen, 6, søn af skipper N. Chr. Petersen, Assens
1882, 0901, 1401, Rasmus Petersen, gift møllebygger, 64, Assens
1882, 2101, 2601, Hans Jørgen Anthon, enkemand og skipper, 80, Assens
1882, 2401, 3001, Rasmus Rasmussen, gift værtshusholder, 48, Assens
1882, 3101, 0702, Peder Pedersen, enkemand og høker, 70, Assens
1882, 1402, 2102, Anders Pedersen, enkemand og daglejer, 69, Møllerhuse
1882, 2002, 2602, Hans Peter Clausen, 5, søn af møllerkusk Jørgen Clausen, Assens
1882, 2202, 2802, Jørgen Andersen, gift daglejer, 34, Møllerhuse
1882, 0103, 0703, Jørgen Jensen, gift skibstømrer, 78, Assens
1882, 0503, 0903, Jens Marcus Frederiksen, 5 uger, søn af daglejer Søren P. Frederiksen, Assens
1882, 1103, 1803, Anders Hansen Nielsen, gift snedkermester, 40, Assens
1882, 1003, 1403, Frederik Adolph Jørgensen, 1, søn af kjøbmand A. Jørgensen, Assens
1882, 1803, 2103, Poul Helmuth Krarup Lind, 1, søn af prac. læge Lind, Assens
1882, 0904, 1304, Vilhelm Frederik Nellemose, 1, søn af snedker Nellemose, Assens
1882, 1604, 2204, Harald Marius Christian Kühn, 1, søn af hattemagersvend Kühn, Assens
1882, 2604, 0305, Jens Carl Johansen, ugift fuldmægtig, 28, Assens
1882, 0805, 1505, Carl Madsen, gift fisker, 48, Assens
1882, 3005, 0506, Frederik Carl Kryger, gift sadelmager, 57, Assens
1882, 0206, 0606, Peter Larsen, gift møllebygger, 67, Assens
1882, 0806, 1406, Peter Petersen Lysholdt, gift og fhv. gaardejer, 56, Assens
1882, 1106, 1706, Poul Thygesen, enkemand og klodsemager, 55, Assens
1882, 1306, 1906, Jens Ferdinand Hein, 5, søn af snedker Hein, Assens
1882, 1806, 2406, Carsten Nielsen, gift væver, 64, Assens
1882, 2106, 2706, Julius Peter Walther, ugift handelskommis, 22, Assens
1882, 1007, 1507, Nicolaj Larsen, 3, søn af skomager Larsen, Assens
1882, 1307, 1507, Hjalmar Viggo Simonsen, 2 maaneder, søn af ugift Petra Simonsen, Assens
1882, 1407, 2007, Marcus Syker Kropp, ugift snedker, 75, Assens
1882, 1407, 2007, Jens Peter Hattesen, gift skomager, 31, Assens
1882, 1507, 2107, Ludvig Emanuel Christensen, gift typograf, 35, Assens
1882, 2907, 0108, Peter Jensen Marcussen, 3 maaneder, søn af avlsbruger Fr. Marcussen
1882, 2907, 0108, Udøbt dreng, 5 uger, søn af kjøbmand Mads Lillelund, Assens
1882, 0308, 0708, Emil Hilfling Rasmussen, 2 maaneder, søn af fotograf Rasmussen, Assens
1882, 1408, 2108, Johan Christian Frederik Andersen, enkemand og saddelmager, 46, Assens
1882, 2708, 3108, Hans Rasmussen, gift daglejer, 69, Assens
1882, 0309, 0709, Rasmus Poulsen Marcussen, gift gjæstgiver, 51, Assens
1882, 0709, 1209, Niels Hannibal Resling, ugift bagersvend, 22, Assens
1882, 1209, 1909, Jacob Lacoppidan Strøyberg, enkemand og apotheker, 82, Assens
1882, 2710, 0111, Dødfødt dreng, søn af ugift Petrine Christiane Jørgensen, Assens
1882, 0211, 0711, Marcus Jacob Rasmussen, 15, søn af daglejer R. Mortensens enke, Assens
1882, 1811, 2211, Jens Nielsen, ugift snedkerlærling, døvstum, 19, Assens
1882, 0112, 0812, Gert Olsen Lund, enkemand og skrædder, 69, Assens
1882, 1012, 1512, Johan Peter Lange, ugift murer, 44, Assens
1882, 2212, 2912, Lars Hansen, gift daglejer, 44, Assens
1883, 0802, 1202, Christen Knudsen, gift fattiglem, 61, Assens
1883, 0703, 1403, Johannes Jørgensen, gift mægler, 50, Assens
1883, 1603, 2403, Victor Edouard Blom, gift distriktslæge og R af D, 59, Assens
1883, 1703, 2403, Peder Larsen, gift og fhv. gaardejer, 74, Assens
1883, 0604, 0904, Rasmus Christensen, gift smed og fattiglem, 56, Assens
1883, 1404, 2104, Søren Andreas West, ugift saltkoger, 68, Assens
1883, 1704, 2304, Peter Jørgensen, enkemand og daglejer, 68, Assens
1883, 2704, 0205, Morten Larsen Kolte, ungkarl, avlsbruger og vognmand, 71, Assens
1883, 0705, 1105, Henrik Schmaljohan, ugift skomagersvend og fattiglem, 76, Assens
1883, 2005, 2505, Hans Jørgen Engelland, ugift skomagersvend og fattiglem, 39, Assens
1883, 2505, 3105, Christian Andersen, gift smedemester, 27, Assens
1883, 2206, 2706, Hans Jacob Hansen, enkemand og daglejer, 75, Assens
1883, 0308, 1008, Andreas Jensen, enkemand og fhv. toldpakhuskarl, 75, Assens
1883, 1409, 1809, Niels Olsson, ugift jærnbanearbejder, 30, Assens
1883, 2509, 2809, Rasmus Emil Kjærby Jensen, 4 dage, søn af skrædder A. Kjærby Jensen, Assens Landsogn
1883, 1010, 1510, Jens Carl Hansen, 3 uger, søn af skipper Hans Jørgen Hansen, Assens Landsogn
1883, 1210, 1810, Niels Peter Madsen, ugift handelscommis, 24
1883, 1610, 2210, Ole Henriksen, gift husmand, 75, Snave Dam, Dreslette Sogn
1883, 1710, 1910, Dødfødt dreng, søn af slagter Mads Chr. Madsen, Assens
1883, 1810, 2210, Jørgen Møller, 3, søn af bager Møller, Assens
1883, 1211, 1911, Rasmus Peter Jensen Hansen, 11, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Assens
1883, 0212, 1012, Jacob Jørgensen, enkemand og landhandler, 81, Assens
1883, 0712, 1212, Lars Hansen, enkemand og murer, 39, Assens
1883, 0912, 1512, Poul Rasmussen Dreijer, gift bager og brændevinsbrænder, 61, Assens
1883, 1312, 2012, Poul Rasmussen Møller, ugift kjøbmand og kirkeværge, 54, Assens
1883, 2012, 2412, Anders Christian Andersen, 2, søn af ølhandler P. Andersen, Assens
1883, 2812, 01011884, Peder Larsen, enkemand og fattiglem, 79, fra Thurup
1884, 0101, 0801, Rasmus Petersen, gift kjøbmand, 80, Assens
1884, 0401, 1001, Lars Knudsen, gift daglejer, 69, Assens
1884, 0401, 1001, Peter Clausen, gift havnevægter, 72, Assens
1884, 0601, 1101, Anders Christensen, gift snedker, 79, i Assens
1884, 1201, 1801, Alfred Peter Brandt Petersen, 9 maaneder, søn af smaakjører R. Petersen, Assens
1884, 2001, 2301, Harald Marius Christian Kühn, ½, søn af hattemagersvend Kühn, Assens
1884, 2201, 2801, Jens Jørgen Jensen, 11 maaneder, søn af daglejer Hans Jensen, Assens
1884, 2801, 0102, Dødfødt dreng, søn af ugift Martha Christensen, Assens
1884, 2701, 0102, Jens Peter Jørgen Hattesen, 1 og 11 maaneder, søn af afdøde skomager Hattesen, Assens
1884, 0502, 0902, Hans Christian Rasmussen, 3 maaneder, søn af smaakjører H. Rasmussen, Assens
1884, 2001, 2701, Lars Jørgen Hansen, gift husmand, 39, i Kjerte
1884, 2702, 0603, Niels Therkel Johansen, ugift typograf, 28, Assens
1884, 2203, 2903, Hans Hansen, enkemand og daglejer, 77, Assens
1884, 3003, 0204, Lars Christian Larsen, 3 maaneder, søn af ugift Ane Christensen, Assens
1884, 0804, 1204, Hans Jørgensen, gift daglejer, 58, Assens
1884, 0105, 0805, Hans Andersen, barbersvend, 17, Assens. Søn af daglejer Mads Andersen
1884, 1605, 2105, Hans Petersen, gift ølbrygger, 55, Assens
1884, 1805, 2305, Niels Andersen, gift daglejer, 60, Assens
1884, 1905, 2405, Iver Sand, gift kjøbmand, 48, Assens
1884, 2505, 3005, Niels Hansen, ugift tjenestekarl, 78, Assens
1884, 0106, 0706, Hans Andersen, gift? arbejdsmand, 30, Assens
1884, 0606, 1106, Lauritz Sørensen, 1, søn af skipper Sørensen
1884, 1006, 1606, Knud Andersen, gift fisker, 46, Assens
1884, 0806, 1206, Lars Pedersen, ugift sadelmager, 43
1884, 1106, 1406, Jacob Larsen, enkemand og murer, 82
1884, 1906, 2406, Vilhelm Christian Eli Tüchsen, gift postmester, 66, i Assens
1884, 2906, 0507, Søren Jensen Gormsen, enkemand og skomager, 83, Assens
1884, 0407, 0707, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 55, Aborre Skov, Gamtofte Sogn
1884, 0507, 0907, Laurits Cornelius Bang, 17, søn af hjulmand Bang, Assens
1884, 1207, 1707, Christian Christensen, 3 maaneder, søn af daglejer Rasmus Christiansen, Assens
1884, 2907, 0108, Niels Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af væver Anders Jensen, Assens
1884, 2807, 0108, Paul Sand, 1½, søn af afdøde kjøbmand S. Sand, Assens
1884, 0108, 0408, Georg Emilius Jerløv, 1½, søn af rebslager J. Chr. Jerløv, Assens
1884, 1108, 1608, Johan Lange Christensen, gift murermester, 66, i Assens
1884, 0208, 0408, Udøbt dreng, 12 dage, søn af ugift Kirstine Karlsen, Assens
1884, 1109, 1609, Heinrich Carstensen Hansen Dreijer, ugift avlsforvalter og underkorporal, 21
1884, 2709, 3009, Christen Christensen, enkemand og fattiglem, 59, Assens
1884, 2709, 0310, Hans Møller, 3 maaneder, søn af skibsreder Fr. M. Møller, Assens
1884, 0210, 0810, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 93½, Assens Landsogn
1884, 0810, 1110, Aage Olsen, 4 dage, søn af toldassistent P. Th. Olsen, Assens
1884, 0411, 1011, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af ekviperingshandler L. Jensen, Assens
1884, 2011, 2511, Lars Sørensen, enkemand og arbejdsmand, 59, Assens Arbejdsanstalt
1884, 1012, 1512, Anders Pedersen, 12, søn af stenhugger Peder Jensen, Møllerhuse, Assens Landsogn
1884, 1312, 1912, Johan Christian Henrich Noll, gift toldkontrollør, 69, Assens
1884, 1812, 2212, Lauritz Christian Larsen, 2½, søn af sømand M. Chr. Larsen, Assens
1884, 2912, 02011885, Hans Hansen, 9 maaneder, søn af daglejer Rasmus Hansen, Assens
1885, 0501, 1001, Frederik Carl Ulrik Syberkrop, enkemand og snedker, 73, Assens
1885, 0801, 1001, Peter Sylvan Lund, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Lund, Assens
1885, -, 1701, Henning Peter Henningsen, gift sømand, 40, Assens
1885, 0203, 1003, Niels Larsen, enkemand og malermester, 74, Assens
1885, 1303, 2003, Rasmus Frederik Brødegaard, gift urmager, 56, Assens
1885, 1303, 1703, Hans Iver Hansen, 6, søn af daglejer Hans Chr. Hansen, Assens
1885, 1303, 1703, Ole Peter Jensen, 1 dag, søn af daglejer Jacob Jensen, Assens
1885, 2403, 3103, Søren Andersen, enkemand og daglejer, 56, Assens
1885, 2903, 0404, Carl Petersen, 15, søn af daglejer Chr. Petersen, Assens
1885, 0304, 0904, Harald Marthini Sørensen, ugift handelsbetjent, 21, Assens
1885, 0404, 0904, Hans Frederik Carl Christian Kühn, 4 maaneder, søn af hattemagersvend Kühn, Assens
1885, 0204, 0804, Jørgen Jensen Gormsen, enkemand og skomager, 72, Assens
1885, 2704, 0405, Hans Olsen, enkemand, husmand og fattiglem under Orte, 87, Assens
1885, 2804, 0405, Laurits Christian Schmidt, enkemand og hattemager, 84, Assens
1885, 3004, 0605, Hermann Rom, gift og fhv. møller, 71, Assens
1885, 0505, 0905, Carl Lund, 2, søn af daglejer Jens Lund, Assens
1885, 1505, 2005, Dødfødt dreng, søn af snedker M. Andersen, Assens
1885, 1605, 2005, Niels Christian Clemmensen, 1 og 9 maaneder, søn af dagleier R. Clemmensen, Assens
1885, 2005, 2305, Jens Carl Ørsted Jørgensen, 2 og 11 maaneder, søn af daglejer Claus Jørgensen, Assens
1885, 2305, 2705, Peter Andersen, 6 dage, søn af ugift Andersine Andersen
1885, 2505, 3005, Dødfødt dreng, søn af skomager J. P. Mortensen, Assens
1885, 3005, 0306, Peter Jensen Thuesen, 8, søn af styrmand L. M. Thuesen, Assens
1885, 0606, 1206, Otto Frederik Ferdinand Rasmussen, ugift sejlmager, 44, Assens
1885, 0506, 0906, Jens Nielsen, gift husmand, 56, Strandby
1885, 2605, 3005, Rasmus Emil Kjærby Jensen, ½, søn af skrædder A. K. Jensen, Assens Landsogn
1885, 2606, 0307, Mathias Christian Schaldemose, enkemand og sognepræst til Assens og Kjærum 74, Assens
1885, 2206, 2906, Hans Andersen, enkemand og fattiglem, 73, fra Husby
1885, 0307, 0807, Carl Christian Ryberg Bang, gift hjulmand, 73, Assens
1885, 0507, 1007, Carl Christian Ringkjøbing, enkemand og slagter, 44, Assens
1885, 0507, 1007, Jørgen Larsen (Top), gift daglejer, 62, Assens
1885, 1407, 1707, Henrik Valdemar Petersen, ½, søn af daglejer Jens Petersen, Assens Landsogn
1885, 0509, 0809, Dødfødt dreng, søn af ugift Anna Johanne Jacobine Eggert, Assens
1885, 2008, -, Jørgen Petersen, 13, plejefader gaardmand Lars Larsen, i Lundager
1885, 0709, 1209, Hans Møller, 14 dage, søn af skibsreder Fr. Møller, Assens
1885, 1009, 1609, Hans Poul Olsen, gift daglejer, 59, i Assens
1885, 1209, 1609, Peter Friederick Zierck, enkemand og daglejer, 64, Sandager Sogn
1885, 2309, 2509, Hans Nielsen, ugift og fhv. gaardejer i Strandby, 74, Assens
1885, 2509, 0210, Christian Jespersen, gift garver og klodsemager, 46, Assens
1885, 1110, 1610, Jens Hansen, gift particulier og fhv. gaardmand i Lundager, 53, Assens
1885, 2210, 2610, Carl Martin Koch, 10 dage, søn af daglejer Søren Jørg. Koch, i Assens
1885, 3010, 0511, Marius Heinrich Schmidt, ugift detaillist, 38, Assens
1885, 2810, 0311, Jens Andreas Basse, enkemand og feltbereder, 72, Assens
1885, 3110, 0311, Udøbt dreng, 7 uger, søn af slagter Hartmann, Assens
1885, 1111, -, Christian Amandus Haagesen, gift, løjtnant og toldassistent, 44, af Nyborg
1885, 1811, 2411, Peter Carl Sophus Walther, gift og fhv. kjøbmand, 68, Assens
1885, 2011, 2611, Niels Christian Heiden, gift vejassistent, 57, i Assens
1885, 2611, 0112, Johan Gotfred Petersen, ugift og fhv. smaakjører, 43, Assens
1885, 0912, 1212, Jens Peter Jensen, 6 uger, søn af ugift Ane Cathr. Madsen, Assens
1885, 1412, 2112, Jens Christian Corneliussen, ugift arbejdsmand, 52, Assens
1885, 2712, 3112, Hans Jørgen Nielsen, 9 maaneder, søn af lærer A. L. P. Nielsen, Assens
1885, 2512, -, Rasmus Christensen, gift proppeskærer, 36, Assens
1886, 1302, 1902, Hans Iversen Seebach, enkemand og rebslager, 70, Assens
1886, 1502, 1902, Peter Johannes Jeppesen, 11 maaneder, søn af slagter Julius Jeppesen, Assens
1886, 2602, 0403, Christian Peter Christensen, ½, søn af træskomand J. M. Christensen, Assens
1886, 1703, 2503, Christian Frederik Wilhelm Leopold Wendelboe-Hersom, gift, pensioneret kaptejn og dmd. (dannebrogsmand), 77, Glamsbjerg
1886, 0403, 0703, Jørgen Johansen, 3 maaneder, søn af husmand Jac. Johansen, Assens Landsogn
1886, 2503, 3103, Hannibal Jepsen Hannibal, gift skipper, 34, Assens
1886, 2903, 0304, Jens Engen Sørensen Thøger, 4 maaneder, søn af enkemadame Thøger, Assens
1886, 0804, 1204, Marcus Christian Nielsen, 5 maaneder, søn af daglejer Hans Nielsen og ugift Laura Margrethe Rasmussen, Assens
1886, 1704, 2104, Dødfødt dreng, søn af enke Karen Margrethe Andersen f. Mortensen, Assens Landsogn
1886, 2604, 3004, Peter Christian Thorn, 5 maaneder, søn af maskinsmed P. C. Thorn, Assens
1886, 2105, 2705, Reinhold Johan Peter Knudsen, ugift og fhv. snedker, 74, Assens
1886, 3105, 0406, Niels Marcus Nielsen, 8 maaneder, søn af daglejer A. P. Nielsen, Assens
1886, 0606, 1106, Lars Peter Hansen, 6, søn af arbejdsmand Peter Hansen, Assens
1886, 2106, 2606, Jens Peter Lindegaard, enkemand, sømand og fattiglem, 97, i Assens
1886, 2406, 3006, Mads Hansen, enkemand og fhv. gaardmand i Aborre, 71, Assens
1886, 0207, 0707, Lars Christiansen, gift fisker, 46, i Aborre
1886, 1107, 1507, Carl Jeppe Jeppesen, 8 dage, søn af ølbrygger Jørgen Jeppesen, i Assens
1886, 2207, 2607, Jens Nielsen, gift bødker, 70, Assens
1886, 2607, 3107, Claus Jacob Ernst, gift bagermester, 71, Assens
1886, 2907, 0408, Niels Peter Andreas Hansen, 4 maaneder, søn af daglejer Hans R. Jørgensen, Møllerhuse
1886, 0408, 0908, Jens Henrik Reinhold Mejborg, enkemand og værtshusholder, 75, Assens
1886, 0808, 1408, Niels Peter Nielsen, gift hattemager, 75, Assens
1886, 1308, 2108, Heinrich Johan Friederich Freytag, enkemand og blikkenslager, 72, Assens
1886, 1408, 1908, Anton Vilhelm Wenzell, enkemand og fiskehandler, 67, Assens
1886, 2108, 2608, Peter Madsen, gift detailhandler, 53, Assens
1886, 2208, 2708, Mads Jacobsen, gift daglejer, 49, Assens
1886, 2108, -, Niels Jørgen Hansen, 2, søn af husmand og smed Andreas Hansen, Ebberup
1886, 2508, 3008, Hans Christian Jensen, ugift amtstuefuldmægtig, 21, Assens
1886, 0209, 0609, Rasmus Marius Nielsen, 6 uger, søn af ugift Mette Cathrine Nielsen, Assens Landsogn
1886, 0309, 0909, Jacob Christensen, gift arbejdsmand, 78, i Assens
1886, 2009, 2209, Carl Marius Koch, 2 uger, søn af arbejdsmand S. J. Koch, Assens
1886, 2609, 0410, Hans Nikolaj Bonnesen, gift skipper, 62, i Assens
1886, 2609, 2809, Peter Jensen Thuesen, 4 dage, søn af skipper L. Thuesen, Assens
1886, 3009, 0610, Lorens Peter Jensen, gift tømmermand, 59, i Assens
1886, 0610, 1110, Friedrich Christian Ernst Ferdinand Velten, enkemand og gartner, 66, Assens
1886, 0910, 1310, Christian Tommerup, gift slagtermester, 74, i Assens
1886, 1010, 1510, Lars Peter Petersen, 13, søn af stenhugger P. Larsen, Møllerhuse
1886, 2110, 2810, Christoffer Hansen, gift værtshusholder, 81, Assens
1886, 1211, 1811, Carl Frederik Høffner, 14, søn af farver Høffner, Assens
1886, 1511, 1911, Niels Hansen, gift hjulmand, 80, Assens
1886, 2211, 2511, Carl Christian Jensen Sørensen, 4, søn af ugift Dorthea Sørensen, Assens
1886, 0412, 0612, Lars Peter Hansen, 6 uger, søn af ugift Marie Kirstine Larsen, Assens
1886, 1510, -, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Larsen, Gamtofte
1886, 2312, 2912, Jørgen Olsen, gift daglejer, 64, i Assens
1886, 2212, 2712, Anders Peter Andersen, 6, søn af urmager C. Andersen, Assens
1886, 2612, 03011887, Jens Jørgensen, gift detailhandler, 43, Assens
1887, 0601, 1101, Peter Jensen, ungkarl, 40, Assens
1887, 2501, 3101, Carl Ferdinand Schmidt, gift barber, 71, Assens
1887, 2901, 0502, Hans Jensen, enkemand og kjøbmand, 72, Assens
1887, 3001, -, Christian Peter Christiansen, ugift murer, 19, boende i Orte
1887, 0502, 0902, Laurits Peter Christiansen, 7 maaneder, søn af daglejer Chr. Christiansen, Assens
1887, 0702, 1102, Thomas Carlsen, enkemand og fhv. lysestøber, 88, Assens
1887, 2302, 2502, Dødfødt dreng, søn af daglejer Erik Hansen, Assens
1887, 0203, 0503, Hans Holm, 12 dage, søn af daglejer Hans Holm, Assens
1887, 2503, 2803, Niels Peter Ravn, 6 dage, søn af Chr. Jacobsen Ravn, Assens
1887, 2503, 0204, Johan Jacob Østerbye, gift konditor, 55, Assens
1887, 0504, 0904, Dødfødt dreng, søn af persiennefabrikant Lauritzen, Assens
1887, 2604, 0205, Christen Frisch, 13, søn af boghandler Chr. Frisch, Assens
1887, 2604, 0205, Alfred Møller, 7 maaneder, søn af skibsreder Fr. Møller, Assens
1887, 1805, 2005, Dødfødt dreng, søn af blikkenslagersvend Knøster, Assens
1887, 1905, 2405, Rasmus Storm, enkemand og avlsbruger, 81, Assens
1887, 2305, -, Niels Hansen, gift husmand, 39, i Flemløse
1887, 0505 ?, 2605, Henrik Bent Czarnewsky, ugift kjøbmand, 38, i Assens
1887, 2305, 3105, Hans Frederik Julius Jeppesen, gift slagter, 46, i Assens
1887, 1206, 1706, Johan Herman Harmsen, gift værtshusholder, 54, i Assens
1887, 2606, 2906, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder P. Pedersen, Assens
1887, 2806, 0207, Poul Andersen, gift fattiglem, 72, i Assens
1887, 2706, 0507, Lars Rasmussen, ugift murersvend, 29, fra Ellinge
1887, 1207, 1807, Peter Rasmussen, 3, søn af daglejer Rasm. Rasmussen, Assens
1887, 1507, 1907, Hans Clausen, gift guldsmed, 66, i Assens
1887, 2507, 2807, Lars Christian Christiansen, 4 maaneder, søn af murer Mads Paulli Christiansen, Assens
1887, 3107, 0408, Henrik Jørgensen, 1 dag, søn af daglejer Claus Jørgensen, Assens
1887, 0108, 0408, Carl Carstensen, 1 uge, søn af gjæstgiver C. V. Carstensen
1887, 1008, 1308, Hans Nielsen, vejmand og enkemand, 83, Assens Landsogn
1887, 1708, 2208, Peder Larsen, enkemand og rugbrødbager, 73, Assens
1887, 2108, 2708, Mads Jensen, ugift tjenestekarl, 52, Assens
1887, 2908, 0209, Alfred Jørgen Peter Hansen, 1½, søn af slagter Hansen, Assens
1887, 0109, 0809, Rasmus Peter Olsen, enkemand og smaakjører, 56, Assens
1887, 1609, 2109, Peder Lauritzen, 1 uge, søn af rorsbetjent Lauritzen, Assens
1887, 2909, 0410, Christian Frederik Schmidt, enkemand og skibsreder, 54, i Assens
1887, 0910, 1310, Jens Peter Rasmus Møller Cardel, 7 maaneder, søn af sejlmager Cardel, Assens
1887, 1810, 2210, Knud Hansen, gift daglejer, 54, i Assens Landsogn
1887, 1411, 2111, Lars Nielsen, gift kurvemager, 74, i Assens
1887, 2611, 3011, Søren Johan Rasmussen, 2½, søn af daglejer H. J. Rasmussen, i Assens
1887, 3011, 0612, Adolf Johannnes Emanuel Thorn, 5 maaneder, søn af smed P. Thorn, Assens
1887, 0812, 1212, Anders Hansen, 2, søn af daglejer Mikkel Hansen, Assens
1887, 1112, 1712, Jørgen Andersen Jørgensen, ugift kontorist, 21, Assens. Søn af høker A. Jørgensen
1887, 1712, 2112, Jens Peter Rasmus Ole Olsen, 2 og 9 maaneder, søn af damaskvæver N. C. Olsen, Assens
1887, 2112, 2412, Carl Emil Johansen, 8 maaneder, søn af formand Ferd. Johansen, Assens
1887, 2512, 2912, August Johansen, 8, søn af formand Ferd. Johansen, Assens
1888, 1101, 1601, Peter Riggelsen, gift restauratør, 26, Assens
1888, 1001, 1701, Jens Axel Jørgensen, 1, søn af kjøbmand A. Jørgensen, Assens
1888, 1401, 2101, Jørgen Pedersen Østerbye, gift arbejdsmand, 69, i Assens
1888, 0802, 1402, Peter Hansen Knap, enkemand og snedker, 70, i Assens
1888, 1102, 1602, Laurits Hansen, 11 maaneder, søn af gartner Fr. Hansen, Assens
1888, 2602, 2902, Lars Christian Christiansen, 14 dage, søn af murer M. P. Christiansen, Assens
1888, 2702, 0303, Frits Henrik Theodor Jørgensen, 14 dage, søn af ugift Nielsine Jørgensen, Assens
1888, 2802, 0503, Rasmus Marcussen, 3, søn af fiskehandler V. C. Marcussen, Assens
1888, 0203, 0903, Hans Storm, ugift avlsbruger, 39, Assens
1888, 2902, 0503, Ole Larsen, enkemand og fattiglem, 64, Assens
1888, 0503, 0903, Hans Christian Holm, 11 dage, søn af arbejdsmand H. Holm, Assens
1888, 1003, 1603, Hans Peter Hansen, enkemand og buntmager, 69, i Assens
1888, 1903, 2603, Lars Jeppesen, enkemand og arbejdsmand, 72, Assens
1888, 2003, 2703, Georg Gotfred Czarnewsky, gift kjøbmand, 69, Assens
1888, 2003, 2603, Rasmus Hansen, ugift skipper, 56, Assens
1888, 2203, 2603, Adam Frederik Christensen, 7 uger, søn af smed Chr. Christensen, Assens
1888, 2203, 2603, Niels Jensen, 3 dage, søn af ugift Maren Kirstine Jensen, Assens Landsogn
1888, 2703, -, Rasmus Villumsen, enkemand og aftægtshusmand, 84, Assens
1888, 2903, 0304, Peter Johannes Jeppesen, 1 og 9 maaneder, søn af slagter Jul. Jeppesen, Assens
1888, 0105, 0505, Rasmus Bruun, ugift skomagersvend og fattiglem, 80, Assens
1888, 0105, 0505, Carl Peter Søren Jørgensen, 13, søn af daglejer Eskild Jørgensen, Assens
1888, 0605, 0905, Carl Christian Jørgensen, 3 maaneder, søn af ugift Nielsine Kirstine Sørensen, Assens
1888, 0605, 1305, Anders Hansen, ugift smedesvend og skærsliber, 36, Assens
1888, 1405, 2105, Ditlev Friis, kammerraad, exam. jur. og fhv. amtsstuefuldmægtig, 82, i Assens
1888, 2405, 3005, Hans Petersen, gift skipper, 75, Assens Landsogn
1888, 2605, 3005, Udøbt dreng, 1 dag, søn af sømand L. M. Lausen, Assens
1888, 2605, 2905, Anker Schmidt Christoffersen, ½, søn af skibsbygger Schmidt Christoffersen, af Aarhus
1888, 2705, 0206, Christian Christensen, gift garver, 33, i Assens
1888, 0306, 0606, Carl Henrik Knop, 8 dage, søn af ugift Ane Larsen, Assens
1888, 1006, 1606, Nicolai Christian Fentz, gift guldsmed, 57, i Assens
1888, 1007, 1407, Hans Hansen, 4 dage, søn af skomager Anders Hansen, Assens
1888, 1307, 2007, Anders Jørgensen, enkemand og høker, 80, Assens
1888, 2407, 3107, Jacob Larsen Kolte, gift snedker, 73, i Assens
1888, 2807, 3107, Anders Johannes Bent Christiansen, 9 maaneder, søn af daglejer Chr. Christiansen, Assens
1888, 0208, 0408, Gotfred Theodor Sørensen, 4 maaneder, søn af barber S. F. Sørensen, Assens
1888, 0808, 1308, Hans Storm, gift avlsbruger, 77, i Assens
1888, 2408, 2708, Jørgen Mortensen Nellemose, ungkarl og privatlærer, 50, i Assens
1888, 0409, 0809, Hans Larsen, enkemand og aftægtsmand, 81, Assens
1888, 1409, 1709, Lars Peter Rasmussen, 2 dage, søn af arbejdsmand Chr. Rasmussen, Assens
1888, 0310, 0610, Peter Lauritsen, ½ dag, søn af rorsbetjent Lauritsen, Assens
1888, 0110, -, Lars Nielsen, gift husmand, 59, Søllested Mark
1888, 1011, 1511, Christian Johannes Christiansen, 1½, søn af daglejer Hans Christiansen, Assens
1888, 2411, 3011, Morten Hansen, gift daglejer, 74, Assens Landsogn
1888, 2012, 2612, Hans Steffensen, gift og fhv. gaardmand i Mygind, 49, nu i Assens
1888, 1712, 2312, Georg Christian Rasmussen, gift hattemager, 47, i Vejle
1889, 1001, 1601, Hans Peter Jørgensen, enkemand og snedkersvend, 68, Assens
1889, 2501, 2901, Jens Frederik August Rasmussen, 11 dage, søn af ugift Marie Rasmussen, Assens
1889, 0802, 1202, Sofus Christian Petersen, 8 maaneder, søn af daglejer Hans Petersen, Assens
1889, 1502, 1902, Holger Jensen, ½, søn af ekviperingshandler Lars Jensen, Assens
1889, 0503, 1203, Thomas Petersen, gift daglejer, 75, i Assens
1889, 3003, 0504, Niels Storm, enkemand og skomager, 80, i Assens
1889, 0204, -, Jens Christian Christiansen, ugift tjenestekarl, 22, i Voldtofte
1889, 0604, -, Carl Laurits Jensen, 5 uger, søn af ugift Kristine Jensen, Assens
1889, 1204, 1504, Peder Knudsen, ugift tjenestekarl, 25, paa Helnæs
1889, 1804, 2304, Anders Jørgensen, gift kjøbmand, 39, Assens
1889, 3004, 0405, Iver Andersen, gift arbejdsmand, 39, i Assens
1889, 3004, 0405, Valdemar Christian Frederiksen, 1 og 3 maaneder, søn af daglejer Jac. Frederiksen, Assens
1889, 0205, 0605, Rasmus Andersen, 5½, søn af daglejer Jens Andersen, Assens
1889, 0405, 0805, Bernhard Eis, 2½, søn af arbejdsmand F. V. Eis, Assens
1889, 0705, 1005, Hans Emil Kjærby Jensen, 2, søn af skrædder A. Kjærby Jensen, Assens Landsogn
1889, 1105, 1305, Oluf Erik Lausen, 1 dag, søn af sømand Laur. Lausen, Assens
1889, 2305, 2705, Christen Christensen Bølling, gift politibetjent, 61, Assens
1889, 2405, 2905, Enevald Nicolai Bendorf, gift skomager, 29, Assens
1889, 2006, 2606, Laurits Tolstrup Holtz, gift drejer, 71, Assens
1889, 1007, 1707, Jørgen Joachim Heinrich Friederich Schmal, gift krigsassessor, D. M. og toldassistent, 78, i Enemærket, Dreslette Sogn
1889, 1407, 1907, Carl Theodor Hansen, ugift garversvend, 45, Assens Fattiggaard
1889, 2107, 2407, Hans Carl Adolf Iversen, ½, søn af slagter C. Iversen, Assens
1889, 2307, 2607, Peter Bartholin Bruun Krag, 19 dage, søn af distriktslæge M. Krag, Assens
1889, 1008, 1508, Rasmus Jensen, gift smaakjører, 59, i Assens
1889, 0609, 1009, Henrik Sofus Jensenius Marcus Jacobsen, 15 uger, søn af ugift Kirsten Jacobsen, Assens
1889, 1309, 1909, Caspar Anker Antonio Koefod, gift telegrafist, 29, i Fredericia
1889, 1809, 2509, Caspar Frederik Gløerfeldt, enkemand, guldsmed og retsvidne, 87, Assens
1889, 1809, 2309, Jørgen Christian Larsen, 7, søn af maltgører Hans Larsen Teglgaard, Assens
1889, 1409, 2109, Anders Andersen Rasmussen, 1½, søn af daglejer Chr. Rasmussen, Assens
1889, 2209, 2509, Udøbt dreng, 2 timer, søn af daglejer Hans Petersen, Assens
1889, 3009, 0510, Johannes Kempf, 3 uger, søn af blikkenslager Kempf, Assens
1889, 3009, 0510, Erik Hansen, enkemand og værtshusholder, 52, Assens
1889, 1310, 1910, Jeppe Christensen, enkemand og aftægtsmand, 94, Assens Landsogn
1889, 3010, 0511, Rasmus Jensen, gift baadfører, 53, Assens
1889, 1211, 1811, Marcus Petersen, 7, plejesøn af daglejer Rasm. Rasmussen, Assens
1889, 2311, 3011, Niels Peter Nielsen, ugift skræddersvend, 21, Assens. Søn af skrædder Jens Nielsen
1889, 0212, 0912, Georg Albert Demant, enkemand og gartner, 70, i Assens
1889, 1112, 1512, Frederik Andersen, 1, søn af daglejer Jørg. Andersen, Assens
1889, 1212, 2012, Jørgen Jensen Jørgensen, gift og pensioneret krydstoldassistent, 67, Assens
1889, 1712, 2112, Jens Maurits Carlsen, 2 maaneder søn af skrædder Carlsen, Assens
1889, 2612, -, Henning Christensen, enkemand og natbetjent, 60, Assens
1890, 0401, 0901, Jeppe Nielsen, enkemand og fattiglem, 75, Assens
1890, 1201, 1701, Frederik Christian Schmidt, enkemand og fhv. skipper, 82, Assens
1890, 2801, 0302, Rasmus Sørensen, gift skipper, 76, i Assens
1890, 0102, 0502, Niels Rasmus Rasmussen, 3 uger, søn af tømrer N. P. Rasmussen, Assens
1890, 0502, 0802, Niels Richard Nielsen, 11 maaneder, søn af lærer A. L. P. Nielsen, Assens
1890, 1102, 1302, Udøbt dreng, 10 dage, søn af fabriksarbejder C. C. Jørgensen
1890, 1002, 1502, Christian Nielsen, ugift fattiglem, 72, i Assens
1890, 1302, 1702, Jens Peter Nielsen, 11, søn af daglejer Lars Hansen
1890, 1802, 2502, Niels Lund, gift og fhv. kjøbmand, 66, Assens
1890, 2303, 2903, Mads Christian Raffenberg, gift sparekassedirektør, 79, i Assens
1890, 0304, 0804, Christian Jørgen Hansen, 4 dage, søn af daglejer Jørg. Hansen, Assens
1890, 1004, 1404, Johannes Andreas Hansen, 1, søn af ølkusk Chr. Hansen, Assens
1890, 2404, 0205, Hans Jørgen Asmussen, enkemand og bødker, 63, i Assens
1890, 3004, 0605, Heinrich Freytag, 1, søn af ugift Maren Freytag, Assens
1890, 0105, 0505, Niels Vilhelm Marcussen, 9 uger, søn af gjæstgiver R. V. Marcussen, Assens
1890, 0405, 0805, Axel Johannes Larsen, 1 dag, søn af fragtmand H. S. Larsen, Assens
1890, 0805, 1205, Jens Christian Jensen, 1, søn af fragtmand Peter Jensen, Assens
1890, 1605, 1905, Svend Magnus Christiansen, 4½, søn af fyrbøder Christiansen, Assens
1890, 2005, 2305, Marius Christian Frederiksen, 7 maaneder, søn af vægter S. P. Frederiksen, Assens
1890, 2205, 2805, Christian Lottrup Hansen, ugift og pensioneret lærer, 72, Assens
1890, 2605, 3005, Frederik Syver Christiansen, 5 uger, søn af murer M. P. Christiansen
1890, 2605, 3005, Laurits Rasmussen, 4 uger, søn af daglejer R. Rasmussen og ugift Cecilie Larsen, Assens
1890, 0306, 0606, Peter Sørensen Fallesen, 2, søn af fiskehandler F. Fallesen, Assens
1890, 0506, 0706, Hartvig Marcus Madsen, 2, søn af bybud Chr. Madsen, Assens
1890, 1006, 1706, Hans Sofus Nielsen, gift garver, 37, i Assens
1890, 1106, 1606, Julius Christian Anton Henriksen, gift, drejer, 33, i Assens
1890, 1406, 1906, Niels Petersen, enkemand og arbejdsmand, 83, Assens
1890, 2106, 2606, Peder Andersen, gift politibetjent, 52, i Assens
1890, 1707, 2007, Aage Petersen, 2 maaneder, søn af skibsreder Otto Petersen, Assens
1890, 2607, 3007, Knud Peter Christiansen, 7, søn af fyrbøder Christiansen, Assens
1890, 2807, 0108, Mathias Rønning, ugift farver og brandinspektør, 68, Assens
1890, 0608, 1108, Anders Johansen, gift daglejer, 54, i Assens
1890, 2208, 2708, Christian Hansen, ugift sømand, 26, Assens
1890, 0109, 0309, Dødfødt dreng, søn af underforvalter Knudsen, Assens
1890, 1009, 1509, Nicolai Fentz, gift bager, 81, i Assens
1890, 1509, 1709, Axel Engelbrecht Christensen, 8 dage, søn af ugift Frederikke Christensen, Assens
1890, 1409, 1709, Jacob Kolte Marcussen, 8 dage, søn af urmager Marcussen, Assens
1890, 1509, 2009, Claudius Dons, ugift pensionist, 72, Assens
1890, 1509, -, Jacob Jørgensen, ugift sadelmagerlærling, 19, Thurup
1890, 2409, -, Anders Nielsen, gift indsidder, 28, Mygind Mark
1890, 0510, 0910, Martin Madsen, 5 maaneder, søn af daglejer A. Madsen, Assens
1890, 1010, 1610, Lars Peter Kolte, 3 maaneder, søn af ugift Margr. Petersen
1890, 2011, 2611, Christian Jensen, fisker, 63, i Assens
1890, 2911, 0312, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af snedker J. M. Christiansen
1890, 2911, 0312, Carl Christian Petersen, enkemand og skrædder, 49, Smeierup
1890, 1312, 1712, Niels Christian Zachariassen, gift sømand, 62, Assens
1890, 1412, 1712, Hans Andersen, 2, søn af smaakører Sv. Andersen, Assens
1890, 1712, 2212, Rasmus Andreas Rasmussen, gift daglejer, 41, Assens
1890, 2612, 02011891, Jens Jacob Lund Rasmussen, enkemand og murer, 73, Assens
1890, 2612, 3112, Marius Otto Johannes Larsen, 1½, søn af daglejer Lars Larsen, Assens
1891, 2912, 0501, Peter Severin Arent, fhv. godsforvalter, 54, Assens
1891, 0201, 0501, Carl Peter Larsen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Larsen, Assens
1891, 0601, -, Rasmus Rasmussen, tjenestedreng, 14, i Voldtofte
1891, 0102, 0602, Frederik Storm, ugift snedkersvend, 60, i Assens
1891, 0902, 1402, Søren Peter Nielsen, 2 maaneder, søn af snedker Jens Nielsen, Assens
1891, 1102, 1702, Niels Nielsen, 8½, søn af formand Niels Nielsen, Assens
1891, 1302, 1402, Dødfødt dreng, søn af købmand Hans B. Bruun, Assens
1891, 2002, 2302, Udøbt dreng, 2 uger, søn af konduktør Østerbye, Assens
1891, 1802, 2302, Mathias Bundstedt Beierholm, ugift daglejer, 69, i Assens
1891, 1702, 2102, Christian Petersen, 4½, søn af daglejer Niels Petersen
1891, 1503, 2103, Johannes Jensen, gift daglejer, 51, Assens Landsogn
1891, 1703, 2303, Hans Christian Nielsen, gift daglejer, 43, Assens
1891, 2303, 2803, Rasmus Petersen, gift daglejer, 47, Assens Landsogn
1891, 2803, 0104, Christen Clausen Stage, fraskilt smed, 64, Assens
1891, 0305, 0805, Niels Hansen, gift smaakører, 55, Assens
1891, 2105, 2605, Christian Sørensen Igleborg, gift skibstømrer, 73, i Assens
1891, 2405, 2805, Lars Jensen, gift skibstømrer, 60, Møllerhuse, Assens Landsogn
1891, 0306, 0806, Emilius Rud Jensen, 5 uger, søn af krydsassistent Rud Jensen, Assens
1891, 0906, 1206, Carl Hansen, 7 maaneder, søn af klodsemager Jørg. Hansen, Assens
1891, 0906, 1606, Rasmus Peter Clemmensen, gift graver, 61, i Assens
1891, 1206, 1306, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Hansen, Assens
1891, 2507, 2907, Hermann Meyer, gift baadfører, 43, Assens
1891, 1808, 2208, Mads Andresen, gift husmand, 56, i Sønderby
1891, 2508, 2808, Mads Peter Thuesen, gift sømand, 87, i Assens
1891, 2708, 3108, Hans Jørgen Larsen, ½, søn af ugift Mette Marie Larsen, Aborre. I pleje hos Lund Christensens enke, Assens
1891, 2908, 0109, Johan Christian Storm, ugift fabriksbestyrer, 36, i Assens
1891, 3008, 0209, Johan Larsen, gift arbejdsmand, 32, Assens
1891, 2209, 2609, Jens Andersen, gift træskomand, 81, Assens
1891, 2609, 0110, Lars Petersen, gift arbejdsmand, 39, Assens
1891, 0110, 0510, Ingolf Carl Aage Hansen, 3 maaneder, søn af fyrbøder Hansen, Assens
1891, 0610, 1010, Niels Andersen, fraskilt, fhv. snedker og fattiglem, 74, Assens
1891, 0810, 1210, Peter Christiensen Løndahl, enkemand og arbejdsmand, 59, i Assens. Røgter hos gaardmand Erik Jørgensen, Saltofte
1891, 0811, 1011, Dødfødt dreng, søn af klodsemager L. Larsen, Assens
1891, 1311, 1611, Christian Valdemar Jørgensen, 3 dage, søn af daglejer Carl Chr. Jørgensen, Assens
1891, 1511, 1911, Christian Syber-Kropp, ugift snedkersvend og fattiglem, 75, i Assens
1891, 2811, 0312, Christian Pedersen, gift sømand, 70, Assens
1891, 2911, 0412, Hans Christoffer Priess, enkemand, skrædder og retvidne, 86, Assens
1891, 0412, 1012, Niels Hansen Justesen, gift vognmand, 64, i Assens
1891, 2212, 2812, Frederik Ludvig Lund, ugift snedkersvend, 60, Assens Fattiggaard
1891, 2412, 2912, Niels Christian Stage, gift skomager, 66, i Assens
1891, 2512, 3112, Jørgen Casper Kropp, ugift snedker, 75, i Assens
1891, 2412, 3012, Hannibal Jørgensen, gift og fhv. færgeskipper, 79, i Assens
1891, 2512, 3112, Rasmus Thomsen, gift brændehandler, 76, i Assens
1891, 2612, 3112, Jens Steffensen, gift daglejer, 66, i Assens
1891, 3012, 06011892, Jørgen Andersen Nybølle, gift, pensioneret overvagtmester og Dannebrogsmand, 86, Assens
1876, 1101, 1501, Marie Cathrine Møller, ugift, 34, af Assens. Datter af afdøde lods Søren Møller
1876, 1301, 1701, Bertha Andrea Hansen Roy, 11 maaneder, datter af tobakspinder N. Roy, i Assens
1876, 1501, 1701, Elisabeth Jeppesen, 2 dage, datter af slagter Julius Jeppesen, af Assens
1876, 2001, 2601, Ane Larsen, 82, af Assens. Snedker Nielsen
1876, 2201, 2801, Maren Johanne Hansen, ugift fruentimmer, 32, af Assens
1876, 2401, 3101, Anna Jensen, 23, i Assens. Farver P. Bertelsen
1876, 2701, 0102, Kirstine Utzon, 34, af Assens. Købmand A. Hansen
1876, 2901, 0102, Dødfødt pige, datter af biavler H. Christensen, af Assens
1876, 1502, 2102, Lovise Frederikke Høyer Lundbech, 76, af Assens. Købmand Høyer
1876, 1702, 2202, Anna Marie Nielsen, 5, datter af isenkræmmer Nielsen, af Assens
1876, 1203, 1603, Karen Kirstine Jensen, 4 maaneder, datter af klodsemager J. Jensen, af Assens
1876, 1603, 2203, Maren Larsdatter, 79, af Assens. Daglejer Jacob Larsen
1876, 1703, 2303, Marie Kirstine Nielsen, ugift tjenestepige, 30, af Assens
1876, 1004, 1804, Marie Gløerfeldt, 75, af Assens. Guldsmed Thomas Høi
1876, 1604, 2204, Maren Mogensen f. Jørgensdatter, 89, i Skalbjerg. Gaardmand Peter Mogensen
1876, 2905, 0306, Jensine Christiane Falentine Sebach, 5 maaneder, datter af rebslager R. Seebach, af Assens
1876, 2805, 0306, Juliane Cathrine Emilie Larsen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Larsen, af Assens
1876, 3105, 0606, Maren Rasmussen, 46, af Assens. Smaakjører Rasmus Andersen
1876, 0206, 0706, Ane Marie Rasmussen, 79, af Assens. Slagter Søren Madsen
1876, 0306, 0706, Mette Mortensen, 60, af Assens. Skomager H. C. Busch
1876, 0406, 0906, Marie Christiane Pedersen, 7, datter af snedker P. Pedersen, af Assens
1876, 0606, 1206, Anna Marie Thygesen, 63, af Assens. Skipper J. Jørgensen
1876, 1106, 1906, Christiane Jensine Margrethe Nellemann f. Clemmensen, 77, tidligere af Assens. Proprietair Nellemann
1876, 2407, 2707, Kirstine Gormsen, 7 maaneder, datter af daglejer Peter Gormsen, Assens
1876, 2008, 2408, Kirsten Hansen, 33, af Assens. Daglejer Knud Andersen
1876, 2308, 2608, Udøbt pige, 15 minutter, datter af avlsbruger Jørgen Andersen, af Assens
1876, 2808, 0109, Gjertrud Rasmussen, 47, af Assens. Murer Andreas Jørgensen
1876, 0109, 0609, Karen Larsdatter, 74, af Assens Landsogn. Væver Frederik Møller Petersen
1876, 0510, 1110, Petronella Karina Margrethe Clemmensen f. Ruus, 79, af Assens. Kjøbmand og cand. phil. Kildegaard Clemmensen
1876, 1810, 2310, Ane Didriksdatter, 68, af Assens Landsogn. Husmand Lars Andersen
1876, 2210, 2610, Dorthea Andersen, 81, af Assens. Litsenbroder Peder Hansen Rud
1876, 2310, 2810, Karen Christensen, 77, Søllested Mark. Husmand Ivar Hansen
1876, 2310, 2810, Ane Storm, 52, af Assens. Snedker P. Knap
1876, 1411, 1811, Johanne Marie Larsen, 2 dage, datter af daglejer Jens Larsen, af Assens
1876, 0112, 0512, Maren Pedersen, 13, datter af daglejer Peder Nielsen, af Assens
1876, 0912, 1312, Dødfødt pige, datter af landpostbud Niels Larsen, af Assens
1876, 0712, 1212, Dødfødt pige, datter af høker Lars Larsen, af Assens
1876, 1912, 2312, Ane Marie Iversen, 35, af Assens. Daglejer Rasmus Clemmensen
1876, 1712, 2712, Karen Marie Rasmussen, 66, tidligere af Assens. Rugbrødbager Hans Nielsen
1877, 0601, 1101, Maren Christine Tommerup, 11, datter af afdøde slagter Jens Tommerup, af Assens
1877, 1801, 2301, Karen Hardorff f. Nielsen, 74, af Assens. Skomager Hardorff
1877, 2001, 2401, Ane Cathrine Knudsen, 53, af Assens. Slagter Meyer
1877, 2002, 2202, Udøbt pige, døde strax, datter af pige Bolette Jensen, af Assens
1877, 2302, 0103, Ane Pouline Fabricius, ugift fruentimmer, 75, af Assens
1877, 0203, 0803, Kirsten Pedersdatter, 86, i Vester Hæsinge. Væver Jørgen Sørensen
1877, 1103, 1703, Karen Rasmussen, 55, af Assens. Tobakspinder Th. Nielsen
1877, 1303, 2103, Petrine Clausen f. Petersen, 38, af Gøteborg. Født i Assens. Bager Sophus Clausen
1877, 2603, 3103, Caja Lund f. Holst, 66, af Assens. Fæstemand N. Ø. Lund
1877, 0104, 0604, Juliane Marie Christensen, ugift, 52, af Assens. Skomager S. Christensen
1877, 0104, 0504, Juliane Elisabeth Scharff f. Sibel, 62, af Assens. Kaptejn Scharff
1877, 0204, 0604, Thora Andrea Frida Hansine Rasmine Lund, 2, datter af sigtemager Lund, af Assens
1877, 0704, 1404, Johanne Kirstine Abrahamsen, 80, af Assens. Høker P. Petersen
1877, 0904, 1404, Anna Margrethe Meyer, 57, af Assens. Smed Mourits Andersen
1877, 0904, 1304, Oline Marie Hansen, 33, af Assens. Kjøbmand H. Andersen
1877, 1804, 2104, Dødfødt datter, datter af sømand N. C. Thomsen, af Assens
1877, 2104, 2604, Helene Holst, 82, af Assens. Murmester Rosenvinge
1877, 2204, 2804, Christine Simonsen, 56, af Assens. Skomager J. Hansen
1877, 0105, 0705, Ane Nielsen, 19, af Assens. Datter af snedker N. Nielsen
1877, 1005, 1405, Petra Andersen, 6 uger, datter af kjøbmand H. Andersen, af Assens
1877, 3105, 0506, Mariane Grarup f. Hahn, 72, af Assens. Kjøbmand Grarup
1877, 0106, 0606, Ane Lovise Jørgensen, 50, af Assens. Daglejer Lars Madsen
1877, 0306, 0606, Hansine Mariane Jensen, ½, datter af sømand H. M. Jensen, af Assens
1877, 0506, 1206, Hansine Caroline Andrea Clausen, 18, af Assens. Datter af afdøde krydsassistent Clausen
1877, 2406, 2806, Karen Rasmussen, ugift, 22, af Assens. Daglejer Rasmus Mortensen
1877, 2806, 0207, Inger Cathrine Christensen, 30, af Assens. Fisker M. Jensen
1877, 0107, 0507, Sara Petrea Knap, ugift, 20, af Assens. Datter af kjøbmand P. Knap
1877, 0907, 1407, Hanne Jensen, 16, datter af skibstømrer Casper Jensen, af Assens
1877, 3008, 0409, Cecilie Laura Hansen, 3, datter af skibstømrer L. Hansen, af Assens
1877, 0309, 0409, Marie Louise Schwartz, 11 dage, datter af møllebestyrer A. Schwartz, Assens
1877, 1009, 1409, Mette Dahl, ugift fruentimmer og fattiglem, 73, af Assens
1877, 1309, 1809, Mette Marie Møller f. Petersen, 77, af Vejle, hos sin datter i Assens, af Vejle. Sadelmagermester N. K. Møller
1877, 1809, 2309, Karen Knudsen, tjenestepige, 17½, af Blangstrup, Thurup Sogn
1877, 1710, 2210, Elisabeth Storm, ugift, 45, af Assens. Datter af brændevinsbrænder J. J. Storm
1877, 0211, 0911, Maren Lillelund f. Anthon, 63, af Assens. Kjøbmand P. M. Lillelund
1877, 1611, 2311, Petrine Annania Andersen, 20, af Assens. Datter af smed C. S. Andersen
1877, 1212, 1512, Anna Marie Cathrine Asmussen f. Møller, 48, af Assens. Bødker Asmussen
1877, 1712, 2212, Marie Kirstine Gormsen, 26, af Assens. Sømand M. C. Larsen
1877, 1612, 2012, Kirsten Jensen, ugift, 90, hos sin svigersøn N. Storm, 90. Murer Hansen, forhen af Odense
1877, 2012, 2412, Margrethe Nielsdatter, 58, af Assens. Stenhugger Lars Hansen
1877, 2212, 2812, Birgitte Østerby, 48, af Assens. Lærer J. Andersen Due
1877, 2612, 2912, Vilhelmine Jacoba Marcussen, 12 uger, datter af uhrmager A. Marcussen, Assens
1877, 3112, 07011878, Marie Cathrine Andersen, 24, af Assens. Daglejer Jacob Hansen
1878, 1601, 2301, Bodil Kirstine Madsdatter, 78, af Assens Landsogn. Hjulmand Peder Gabriel
1878, 1901, 2601, Hanne Jacobine Antonie Christiane Bruun f. Plum, 79, i Assens. Agent Bruun
1878, 2401, 3001, Johanne Henrikke Anthon f. Hintz, 75, af Assens. Skipper H. J. Anthon
1878, 0502, 0902, Ane Margrethe Rasmussen, 54, af Assens. Skræder Petersen
1878, 1802, 2502, Anna Jensine Frederikke Clausen, ½, datter af skrædder Clausen, af Assens
1878, 0703, 1403, Ane Cathrine Hansen, 77, af Assens. Arbejdsmand Niels Pedersen
1878, 1203, 1903, Sara Marie Gormsen født Thuesen, 55, af Assens. Skomager J. J. Gormsen
1878, 0304, 0804, Julie Sophie Jensen, 3, datter af fyrbøder Anders Jensen, af Assens
1878, 2304, 2704, Anna Lovise Cathrine Høgh f. Bork, 70, i Kjerte. Pastor C. M. C. Høgh
1878, 2304, 2604, Maren Larsen, 89, af Assens. Gjørtler Jacobsen
1878, 2804, 0305, Maren Willumsen, fattiglem, 94, i Assens. Daglejer Villumsen
1878, 0205, 0805, Vilhelmine Kirstine Larsen, 15 uger, datter af daglejer Niels Larsen, af Møllerhuse, Assens Landsogn
1878, 1005, 1505, Dorthea Marie Nielsen, 36, af Møllerhuse, Assens Landsogn. Husmand Hans R. Jørgensen
1878, 1705, 2505, Kirsten Hansen, 82, af Assens. Skipper Jens Jensen
1878, 2505, 0106, Mette Marie Rasmusdatter, 58, af Assens. Kjøbmand H. Jensen
1878, 0106, 0606, Andrea Christine Nielsen, 10, datter af sadelmager N. Nielsen, af Assens
1878, 0106, 0606, Anna Dorthea Olsen, 49, af Assens. Politibetjent C. C. Bølling
1878, 0806, 1406, Pederline Rasmussen, 80, af Assens. Murer H. K. Ernst
1878, 1206, 1506, Marie Mariane Larsen, ½, datter af sømand Mads Christian Larsen, af Møllerhuse, Assens Landsogn
1878, 1706, 2206, Karen Kock f. Andersen, 60, af Thorøhuse (Kjærum Sogn). Toldassistent L. Kock
1878, 2706, 0107, Sine Petersen, fattiglem, 55, af Assens. Tømrer Petersen
1878, 0107, 0607, Johanne Christensen, 54, af Assens. Daglejer Jeppe Petersen
1878, 2007, 2407, Ingeborg Fentz f. Holm, enke, 82, af Assens. Guldsmed Chr. Fentz
1878, 1308, 1608, Birthe Jørgensen, ugift tjenestepige, 40, af Helnæs
1878, 1009, 1609, Ane Dorthea Caroline Andersen f. Larsen, 42, af Assens. Kjøbmand F. A. Andersen
1878, 1009, 1309, Olga Marie Petersen, 10 maaneder, datter af skipper Johannes Petersen, af Assens
1878, 0510, 0810, Karen Danielsen f. Petersen, fattiglem, 89, af Assens. Sømand Danielsen
1878, 0511, 1111, Lovise Brink f. Schmidt, 39, af Assens. Bager Brink
1878, 1412, 2112, Sarah Marie Thuesen, 7 uger, datter af styrmand L. Thuesen, af Assens
1878, 2212, 2712, Vilhelmine Ludvica Rønning, 26, af Assens. Datter af kjøbmand T. Rønning
1879, 0801, 1301, Telma Tange, 1, datter af snedker Tange, af Assens
1879, 0902, 1402, Maren Kirstine Rasmussen f. Nielsen, 25, af Assens. Snedkersvend Rasmussen
1879, 1102, 1402, Karen Andersen, 55, Nordby Mark, Assens Landsogn. Husmand Niels Jeppesen
1879, 0203, 0403, Anna Hansen, 18 dage, datter af sømand Johannes Hansen, af Assens
1879, 1403, 1803, Udøbt pige, ½ time, datter af snedkersvend Carl Petersen, af Assens
1879, 2203, 2803, Sissel Andersen, 72, af Møllerhuse. Daglejer Anders Petersen
1879, 0604, 1204, Kathrine Petersen f. Lund, 85, af Assens. Politibetjent Petersen
1879, 1104, 1804, Maren Rasmussen f. Christiansen, 54, af Assens. Tømrer Rasmus Rasmussen
1879, 1204, 1804, Maren Hansdatter, 82, af Assens. Skomager Johan Carl Simonsen
1879, 2404, 0105, Ellen Kathrine Kreiberg f. Wollfram, 81, i Assens. Smed Kreiberg
1879, 2804, 0305, Karen Eleonore Hedevig Clemmensen f. Rieffesthal, 87, i Assens. Kjøbmand Hans Clemmensen
1879, 0405, 0805, Karen Marie Nielsen, 41, af Assens. Arbejdsmand Hans Larsen
1879, 1005, 1605, Hansine Guhl, 81. Barber Thun
1879, 0505, 1205, Maren Østerby, 82, af Assens. Skomager Søren Christensen
1879, 1005, 1405, Mette Hansen, fattiglem, 79, af Assens. Skomager Niels Bonnesen
1879, 0606, 1006, Karen Marie Andersen, 5½, datter af ugift sypige Ane Jeppesen, af Assens
1879, 0906, 1406, Andrea Beierholm, 16, af Assens. Datter af rebslager Hans Adolf Beierholm
1879, 1006, 1406, Johanne Clausdatter, 79, Assens. Skovfoged Chr. L. Thorsen
1879, 1906, 2506, Mette Jensdatter, 76, Thorøhuse. Kvaseskipper Peter Petersen Møller
1879, 2406, 2706, Ane Kirstine Christiansdatter, fattiglem, 77, i Assens. Daglejer Lars Sørensen
1879, 2606, 0107, Marie Kathrine Matthiasen, 62, Assens. Værtshusholder Bejerholm
1879, 2706, 0207, Jakobine Johansen, 64, Assens. Drejer Andersen
1879, 2906, 0207, Ane Kathrine Frederikke Knap, 2½, datter af sømand Rasmus Petersen Knap, Assens
1879, 2806, 0307, Petrine Margrethe Steffensen, ugift, 21, Assens. Daglejer Jens Steffensen
1879, 0907, 1407, Ane Marie Jørgensen, 68, Assens. Gjørtler Hans Frederik Kylling
1879, 1207, 1707, Sidsel Hansdatter, 74, Thorøhuse. Skipper Peter Jensen
1879, 0108, 0608, Laurine Adolfine Rasmussen, 1, datter af skrædder Niels Rasmussen, Assens
1879, 0808, 1308, Kirstine Storm, 84, Assens. Avlsbruger Jakob Mortensen
1879, 0808, 1508, Alvilda Christiane Høffner, 19, Assens. Datter af farver Carl Emil Høffner
1879, 0309, 0809, Laurine Nielsen, 54, Assens. Murer Bastrup
1879, 2109, 2609, Kirsten Hansdatter, 68, Assens Landsogn. Brøndgraver Peter Petersen Lykke
1879, 0910, 1510, Ane Marie Jensen, 57, Assens. Sømand Jeppe Nielsen
1879, 2211, 2511, Laurine Niss, 57, Assens Arbejdsanstalt. Murer Peder Baagø
1879, 2611, 2911, Marie Vilhelmine Jacobine Nellemose, 4 uger, datter af snedker Nellemose, Assens
1879, 2511, 2911, Betta Meyer, 68, Assens. Rebslager Christian Seebach
1879, 2911, 0312, Anna Christine Seebach, 9 maaneder, datter af ugift Ane Petrine Larsen, af Assens
1879, 0312, 0812, Hansine Christiane Vilhelmine Strait, 49, Assens. Bundtmager Hans Peter Hansen
1879, 1312, 1912, Abelone Marie Andersen, 80, Assens. Høker Christoffer Nielsen Storm
1879, 1812, 2312, Julie Sophie Jensen, 10 maaneder, datter af maskinarbejder Anders Jensen, Assens
1879, 2112, 2712, Mette Kirstine Jensen, 64, Assens. Væver Hans Jørgen Gormsen
1879, 2712, 03011880, Marie Kirstine Føns, 33, Assens. Kjøbmand H. A. Hansen
1879, 2812, 03011880, Hanne Margrethe Thuesen, 79. Skipper Lars Lund
1879, 2812, 3112, Marie Larsen, ugift, 66, Assens Arbejdsanstalt
1879, 3112, 06011880, Ane Marie Cathrine Larsen, 14 uger, datter af ugift Ane Johanne Rasmussen
1880, 2401, 3101, Jakobine Frederikke Albertsen, 79, i Assens. Cancelliraad og byfoged Gundorph
1880, 2601, 3101, Ane Pedersdatter, 83, Aborrehus. Peder Andreasen
1880, 0102, 0702, Kirstine Hansdatter, 73, Møllerhuse. Stenhugger Niels Hansen
1880, 0103, 0503, Christine Andrea Andersen, 12, datter af hattemagersvend Andersen
1880, 0803, 1503, Dorthea Henningsen, 78, Assens. Skomager og retsvidne H. Simonsen
1880, 2003, 2403, Adolfine Michaeline Elisabeth Knudsen, 88, Assens. Høker Simon Andersen
1880, 2203, 2703, Hanne Charlotte Sofie Nandrup, 76, Assens. Pract. læge Grønholtz
1880, 3003, 0304, Dødfødt pige, datter af daglejer Rasmus Clemmensen
1880, 1804, 2204, Marie Kathrine Brandt, 68, Assens. Bager Nicolaj Fentz
1880, 2004, 2604, Elise Mortensen, 18, Assens. Datter af slagter Rasmus Mortensen, i Voldtofte
1880, 2704, 0105, Jensine Louise Jørgine Knap, 2, datter af sømand R. Knap, Assens
1880, 2505, 2905, Vilhelmine Juliane Augusta Schwerdtfeger, 6, datter af smed Schwerdtfeger, Assens
1880, 3005, 0506, Johanne Elisabeth Jørgensen, 14, datter af daglejer Jørgen Petersen, af Assens
1880, 0406, 0706, Anna Frederikke Jensen, 2 uger, datter af klodsemager J. H. Jensen, Assens
1880, 0506, 1006, Ane Marie Hansen, 84, Assens. Skomager Søren Hansen
1880, 0606, 1106, Meoline Kirstine Jensen, 7, datter af fyrbøder Anders Jensen, Assens
1880, 1106, 1706, Dorthea Kropp, 71, Assens. Skomager Schau
1880, 1206, 1506, Agnes Mathilde Rasmussen, 1, datter af fotograf Rasmussen, Assens
1880, 1306, 1706, Johanna Gunberg, enke, 85, Assens Arbejdsanstalt. Smed Mebus
1880, 2107, 2407, Anna Rasmussen, 27, Assens. Tømrer Nicolaisen
1880, 0108, 0608, Johanne Jacobine Østerby, 16, Assens. Datter af conditor Østerby
1880, 2907, 0208, Thora Andrea Frieda Hansine Rasmine Kirstine Lund, 2, datter af sigtemager Lund, Assens
1880, 0209, 0809, Anna Henriette Vilhelmine Grün, 82, Assens. Vagtmester Popp
1880, 1009, 1309, Marie Christine Jensine Knapp, 13, datter af sømand Rasmus Knapp, Assens
1880, 1109, 1509, Karen Sofie Hansen, ugift fattiglem, 38, Assens
1880, 2608, 3008, Christiane Kirstine Christiansen, tjenestepige, 16, Assens
1880, 2809, 0210, Ane Cathrine Nellemose, ugift, 40, Assens. Datter af fhv. arrestforsvarer Nellemose
1880, 0610, 910, Jensine Christine Svendsen, 8 dage, datter af skibskaptejn Svendsen, Assens
1880, 1510, 2610, Caroline Nielsen f. Knudsen, 47, Assens. Kobbersmed Nielsen
1880, 2810, 0111, Johanne Kirstine Rasmussen, 5, datter af skomager Jens Rasmussen, Assens
1880, 0611, 1111, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Peder Pedersen
1880, 1411, 1811, Ane Marie Jensine Knap, 1 dag, datter af sømand Rasmus Knap, Assens
1880, 1311, 1811, Mette Kirstine Pedersen, 72, Assens. Skomager P. Mikkelsen
1880, 2111, 2411, Nielsine Kirstine Nielsen, 5, datter af daglejer Mads Nielsen, Assens
1880, 2511, 0112, Marie Christine Hannibal, 59, Assens. Skomager Fenerberg
1880, 1012, 1712, Ane Cathrine Østerby, 76, Assens. Felbereder Hansen
1880, 2112, 2712, Anna Elisabeth Dorthea Frederikke Knudsen, 16, datter af snedker Knudsens enke
1880, 2512, 3112, Perline Lorentzen, 64, Assens. Smed Erik Johnsen
1881, 3001, 0202, Alma Nielsen, 1 dag, datter af lærer A. L. P. Nielsen, Assens
1881, 0102, 0402, Marie Larsen, ugift, 65, Assens Arbejdsanstalt
1881, 0502, 1202, Maren Andersdatter, 67, Assens. Skomager P. R. Knap
1881, 2302, 0203, Birthe Andersen, 78, Assens. Gjørtler B. Roy
1881, 0803, 1403, Maren Rasmusdatter, 68, Assens. Møllebygger Rasmus Petersen
1881, 2203, 2803, Johanne Nicoline Lau, 6, datter af slagter Lau, Assens
1881, 2403, 2803, Barbara Stine Larsen, 59, Assens. Daglejer Chr. Christensen
1881, 1304, 1904, Marie Kirstine Gormsen, 82, Assens. Daglejer Hans Hansen
1881, 1004, 1904, Helene Charlotte Bentzen, 80, Assens. Politibetjent Demant
1881, 1804, 2204, Jensine Marie Larsen, 5, steddatter af daglejer Søren Peter Frederiksen, Assens
1881, 3004, 0605, Emma Johanne Marie Kühle, ugift, 87, Assens
1881, 0505, 0705, Jensine Jørgensen, 4 uger, datter af bager Jørgensen, Assens
1881, 0705, 1205, Maren Engelland, 72. Tømmermester P. Chr. Fangel
1881, 1005, 1405, Dagmar Margrethe Petersen, ½, datter af skipper Langhoff Petersen, Assens
1881, 1205, 1705, Bodil Cathrine Møller, 76, Assens. Kjøbmand Peter Mathiasen Schmit
1881, 2005, 2505, Birthe Jørgensen, 72, Assens. Hattemagersvend Lund
1881, 2405, 2805, Cathrine Lunde, 81, Assens. Høker Nielsen
1881, 2805, 0106, Camilla Nielsmine Jensine Andersen, ugift, 22, Assens Arbejdsanstalt
1881, 1706, 2006, Karen Kirstine Jensen, 2, datter af klodsemager Jensen, Assens
1881, 1906, 2406, Anna Hansdatter, 85. Husmand Rasmus Hannibalsen
1881, 2306, 2706, Marie Elisabeth Lillelund, 1, datter af kjøbmand M. Lillelund, Assens
1881, 0607, 1107, Jacobine Margrethe Bejerholm, ugift, 22, Assens. Rebslager Bejerholm
1881, 0408, 1008, Karen Andersen, ugift, 35, Assens. Datter af husmand Anders Hansen, af Strandby
1881, 0808, 1508, Kirsten Gormsen, 44, Assens. Gaardskarl Søren Andersen
1881, 1409, 2009, Marie Rasmussen, 52, Assens. Smed Balth. Knap
1881, 2509, 2909, Elisabeth Emilie Jensen, 9, datter af klodsemager Jensen, Assens
1881, 2609, 2909, Marie Nicoline Jensen, 3 dage, datter af hattemagersvend P. Jensen, Assens
1881, 2509, 0310, Else Margrethe Christiansen, 60, Assens. Slagter Rasmussen
1881, 0610, 1110, Helene Marie Margrethe Asmussen, 16, datter af bødker Asmussen, Assens
1881, 0311, 0511, Udøbt pige, 6 uger, datter af skipper Svendsen, Assens
1881, 1511, 1811, Annette Johanne Hansen, 10 uger, datter af sømand Johannes Hansen, Assens
1881, 2011, 2511, Maren Petersen, 4, datter af daglejer H. Petersen, Assens
1881, 1911, 2511, Johanne Kirstine Hansen, ugift, 35, Møllerhuse
1881, 2111, 2511, Andrea Kristine Nielsen, 3, datter af sadelmager Nielsen, Assens
1881, 2411, 0212, Andrea Rasmine Kirstine Marie Lund, 41, Assens. Sadelmager J. Chr. Fr. Andersen
1881, 0912, 1212, Emmy Fernanda Schou, 1 og 9 maaneder, datter af kjøbmand F. Schou
1882, 1401, 1901, Maren Petersen, 68, Assens. Gartner Hansen
1882, 2901, 0302, Karen Karlsen, 84, Assens. Daglejer Hans Knudsen
1882, 2801, 0302, Marie Jørgine Møller, 11, datter af handelsgartner Hans Møller, Assens
1882, 3101, 0602, Kirsten Larsen, 56, Assens. Værtshusholder Anders Larsen
1881, 3112, 05011882, Dorthea Marie Petersen, 43, Assens. Daglejer Hans Jensen
1882, 2110, 2210, Dødfødt pige, datter af gartner F. Hansen, Assens
1882, 0402, 1002, Elise Martine Jørgensen, 4, datter af bager Jørgensen, Assens
1882, 1103, 1803, Johanne Pedersdatter, 81, Assens Landsogn. Husmand Jørgen Andreasen
1882, 1203, 1703, Marie Kirstine Petersen, 8, datter af sømand Jens Petersen, Assens
1882, 3003, 0504, Ane Margrethe Andersen, 78, Assens. Snedker Hans Nielsen
1882, 1204, 1804, Ane Marie Kvist, 64, Assens. Kjøbmand Jens Brandt
1882, 1604, 2204, Roberta Knudine Hansine Dreyer, 9, datter af kjøbmand D. P. Dreyer, Assens
1882, 1904, 2404, Bolette Olivia Jensine Caspersen, ugift, 53, Assens. Datter af gaardejer Caspersen
1882, 2104, 2504, Charlotte Louise Jørgensen, 79, Assens. Skibstømrer Jørgen Jensen
1882, 2904, 0605, Charlotte Vilhelmine Sophie Bülow, 74, Assens. Pastor Schaldemose
1882, 0605, 1505, Elisabeth Cathrine Christiansen, 69, Assens. Bødker Jørgensen
1882, 1905, 2505, Engel Kirstine Hansdatter, 62, Assens. Husmand Peter Madsen
1882, 1006, 1506, Anna Holm, 32, Assens. Slagter Ringkjøbing
1882, 1006, 1606, Karen Johanne Krarup Lind, 2, datter af practiserende læge K. Lind, Assens
1882, 1506, 1906, Ane Cathrine Petersen, 14, datter af skrædder Petersen, Assens
1882, 2507, 2807, Oline Kirstine Petersen (tvilling), 3 uger, datter af ugift Mariane Petersen, Assens
1882, 2607, 2807, Jørgine Petersen (tvilling), 3 uger, datter af ugift Mariane Petersen, Assens
1882, 2807, 0208, Susanne Sabine Andersen, 58, Assens. Toldassistent Neckelmann
1882, 3007, 0208, Bertha Marie Clausen, 3, datter af møllerkusk Jørgen Clausen, Assens
1882, 2907, 0108, Dødfødt pige, datter af ugift Jensine Petersen, Assens
1882, 0208, 0508, Karen Johanne Andersen, 10 uger, datter af ugift Nielsine Andersen, Møllerhuse
1882, 0708, 1008, Jensine Andrea Lausen, 17, datter af skipper Lausen, Assens
1882, 2708, 0109, Martha Andersen, 11, datter af detaillist Hans Andersen, Assens
1882, 2908, 0109, Udøbt pige, ½ time, datter skrædder Jørgen Petersen, Assens
1882, 0209, 0609, Maren Elisabeth Schwartz, 16 dage, datter af uldspinder Schwartz, Assens
1882, 0409, 0609, Johanne Kristine Krona, 8 dage, datter af skrædder Krona, Assens
1882, 1009, 1509, Caroline Salome Caspersen, 40, Assens. Skomager Nordgreen
1882, 1109, 1809, Jacobine Jerichau, enke, 65, Kaals Mølle, Assens. Møller N. Schwartz
1882, 0310, 0610, Marie Cathrine Elise Jørgensen, ½, datter af bager Jørgensen, Assens
1882, 2711, 0212, Johanne Marie Hansen, 17, datter af daglejer Peter Hansen, Assens
1882, 2911, 0512, Anna Kirstine Andersen, 81, Assens. Bager H. P. Østerbye
1882, 1012, 1512, Karen Clemmensen, 48, Assens. Skibsfører Hans Ristrup
1883, 0501, 1101, Karen Hansdatter, 80, Assens. Skomager Lars Larsen
1883, 0602, 1202, Juliane Caroline Larsen, ugift, 23, Assens. Datter af afdøde Lars Nielsen
1883, 0902, 1602, Karen Hansen, 44, Assens. Skomager og invalid Jørgensen
1883, 1402, 1902, Eleonora Nora Andersdatter, 70, Arbejdsanstalten Assens. Daglejer Jørgen Bubel
1883, 0103, 0903, Christine Sønderby, 73, Assens. Boghandler Gleerup
1883, 0803, 1303, Petrine Rine Kjøbke f. Horne, fraskilt, 76, fattiganstalten Assens
1883, 0903, 1303, Caroline Marie Kronberg f. Høyer, 79, Assens. Kjøbmand Kronberg
1883, 0903, 1303, Elisabeth Lund, 14 dage, datter af snedker G. Lund, Assens
1883, 1103, 1603, Mette Cathrine Olsen, 65, Assens. Bager Peter Larsen
1883, 1303, 1903, Christiane Thomsen, fattiglem, 89, Assens. Hattemager Peder Føns
1883, 1903, 2703, Ane Rasmussen, 57, Assens. Dagleier Jørgen Frederiksen
1883, 2703, 3003, Marie Hansen f. Petersen, 75, Assens. Fhv. slagter Hans Jacob Hansen
1883, 1704, 2104, Maren Petrine Jensen, 5 uger, datter af ugift Ane Johanne Henriksen, Møllerhuse
1883, 2204, 2604, Karen Jensen, ugift fattiglem, 86, Assens
1883, 1605, 2305, Anne Margrethe Storm, ugift husbestyrerinde, 79
1883, 2205, 2505, Kirstine Eriksen, 8 dage, datter af daglejer Erik Eriksen, Møllerhuse
1883, 2005, 2605, Johanne Marie Olsen, 82, Assens. Peter Madsen Thuesen
1883, 2805, 0106, Henriette Olsen, 9, datter af enke Kirsten Gamby, Assens
1883, 3005, 0406, Margrethe Petersen, ugift sypige, 45, Assens
1883, 1106, 1406, Marie Jeppesen, 2, datter af slagter Sam. Jeppesen, Assens
1883, 0807, 1407, Elisabeth Cecilie Faber, 83, Assens. Skrædder I. Karup
1883, 2607, 3107, Cecilie Elisabeth Storm, 7, datter af avlsbruger Nicolaj Ostenfeldt Storm, Assens
1883, 3007, 0608, Ane Rasmussen, 47, Assens. Værtshusholder Erik Hansen
1883, 1208, 1608, Ane Dorothea Grøn, ugift og blind, 72, Assens
1883, 1408, 2108, Anne Margrethe Christensen, 74, Assens. Captein Chr. Madsen
1883, 1708, 2208, Johanne Elisabeth Simonsen, 84, Assens. Klodsemager Friis
1883, 1808, 2308, Karen Madsen, ugift tjenestepige, 26, Assens
1883, 0909, 1409, Elisabeth Bolette Cathrine Bremer, 63, Assens. Gartner Velten
1883, 1009, 1409, Petronella Petersen, 80, Assens. Toldbetjent Petersen
1883, 1809, 2409, Maren Hansen, 60, Assens. Daglejer Christen Jensen
1883, 0610, 1010, Marie Cathrine Knudsen, 65, Assens Arbejdsanstalt. Daglejer Christian Knudsen
1883, 1710, 2510, Ane Jørgensen, 56, Assens. Avlsbruger Hans Kolte
1883, 3110, 0811, Maren Nielsdatter, 64. Smaakjører R. Olsen
1883, 0312, 1112, Marie Sand, 81, Assens. Høker Anders Jørgensen
1883, 0412, 1012, Johanne Nicoline Belschuer, 70, Assens. Maler H. U. A. Brandsen
1883, 0612, 1112, Karen Margrethe Petersen, enke, 82, Assens. Husmand P. Petersens (Frøbjerg)
1883, 0912, 1512, Maren Larsdatter, 69, Assens. Daglejer P. Jacobsen
1883, 1412, 2012, Anna Dora Thea Elisabeth Petterson, 2, datter af ugift Anna Margr. E. Petterson. I pleje hos sømand Anders Nissen, Assens
1883, 2512, 3112, Hansigne Maria Larsen f. Brandtsen, 79, Assens. Maler Larsen
1883, 3112, 05011884, Anne Kirstine Henriksen, 76, Assens. Klodsemager Clausen
1884, 1401, 1801, Hanne Detlefsen, 78, Assens. Daglejer P. Frederiksen
1884, 1501, 1801, Maren Johanne Jensen, 8 dage, datter af daglejer Lars Jensen, Assens
1884, 2501, 2901, Anna Caroline Marie Larsen, 1½, datter af daglejer Lars Larsen, Assens
1884, 2501, 2901, Hansine Petra Marie Jørgensen, 7 maaneder, datter af ugift Nielsine Jørgensen, Assens
1884, 2101, 2701, Hannibaline Kryger, 8, datter af F. C. Kryger, Assens
1884, 1203, 1703, Henriette Kathrine Olsen, 8 dage, datter af skomager Chr. Olsen, Assens
1884, 1503, 2103, Marie Olsen, 79, Assens. Skipper Hans Jacob Hansen
1884, 2003, 2703, Gjertrud Clausdatter, 75, Assens. Murer Hans Petersen Gamby
1884, 2703, 0204, Anne Petersen, 32, Assens. Smaakjører Henrik Rasmussen
1884, 0804, 1204, Dagmar Cathrine Rasmussen, 11 maaneder, datter af fragtmand Rasmussen, Assens
1884, 1404, 1904, Anne Marie Jørgensen, ugift, 40, Assens. Datter af høker A. Jørgensen
1884, 2104, 2604, Anna Emilie Jørgensen, ugift, 21, Assens. Datter af skrædder Jørgensen
1884, 2604, 0105, Mathilde Charlotte Jacobine Andersen, 8 maaneder, datter af ugift Ane Johanne Andersen
1884, 2904, 0205, Anna Martine Jeppesen, 1 og 9 maaneder, datter af slagter Th. Jeppesen, Assens
1884, 0805, 1505, Matthea Charlotte Maaløe, 68, Assens. Smed Iver Iversen
1884, 1205, 1505, Hulda Haraldine Marie Christine Kyhn, 2 og 3 maaneder, datter af hattemagersvend Kyhn
1884, 1505, 2105, Ane Cathrine Clausen, 69, Assens. Rebslager Hans Seebach
1884, 1605, 2105, Ane Johanne Nielsen, 3 uger, datter af ugift Mette Cathrine Nielsen, Assens Landsogn
1884, 0606, 1106, Boline Susanne Petersen, 2, datter af ugift Marie Cathrine Jensen, Assens
1884, 0906, 1106, Astrid Marie Christiansen, 4 dage, datter af fyrbøder Christiansen
1884, 0806, 1306, Dorthea Zachariasen, ugift, 78, Assens
1884, 1406, 1706, Betty Antonie Jørgensen, 5 maaneder, datter af daglejer Eskild Jørgensen, Assens
1884, 2806, 0307, Christiane Johansen, 71, Assens. Smed Chr. Rasmussen
1884, 0807, 1107, Augusta Vilhelmine Eleonora Jørgensen, 8 maaneder, datter af urmager Jørgensen, Assens
1884, 0807, 1607, Ane Margrethe Jørgensen, ugift tjenestepige, 24
1884, 0108, 0608, Karen Marie Johansen, ugift sypige, 38, Assens
1884, 1309, 1709, Ane Marie Christiane Jensen, 21, Assens. Blikkenslager Georg Emil Max Kubster
1884, 1409, 1709, Anna Christine Matjcke, 1, datter af hattemagersvend Matjcke, Assens
1884, 2309, 3009, Ane Kirstine Faber, 81, Assens. Skomager P. Petersen Engelland
1884, 2309, 2709, Karen Sophie Andersen, 1½, datter af ølbrygger K. P. Andersen, Assens
1884, 0210, 0710, Marie Rosine Sander, 82, Assens. J. H. R. Meiborg
1884, 1710, 2010, Severine Janson, 4 dage, datter af sagfører Janson, Assens
1884, 2510, 2910, Cathrine Conradsen, 68, Assens Arbejdsanstalt. Væver Schmidt
1884, 3110, 0411, Karen Hansdatter, 83, Assens Arbejdsanstalt. Daglejer L. Petersen
1884, 2511, 2911, Maren Cathrine Hansen, 2½, datter af skrædder Claus Hansen, Assens
1884, 2911, 0512, Karen Frederiksen, 6, datter af daglejer L. Frederiksen, Assens
1884, 2412, 3012, Sigrid Marie Rasmussen, 4 maaneder, datter af gartner Rasmussen, Assens
1884, 2912, 0201, Laura Marie Hansen, 4 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Assens
1885, 1401, 2001, Marie Cathrine Prasen, 57, Assens. Sømand Jens Olsen
1885, 2201, 2801, Carla Adolphe Hansine Maaløe, ugift, 34, Assens. Propr. C. A. Maaløe (Aagaard)
1885, 2501, 3001, Mariane Kirstine Knudsdatter, 58, Assens. Sømand Chr. Madsen
1885, 2901, 0302, Anna Valborg Dorthea Christiansen, 1½, datter af skrædder Chr. L. F. Christiansen, Assens
1885, 3101, 0602, Ane Hansen, 36, Assens. Gjæstgiver Peter Jørgensen
1885, 0502, 1102, Ane Marie Kirstine Barnkob, 53, Assens. Smed Andersen
1885, 0802, 1202, Ane Marie Gormsen, ugift, 40, Assens
1885, 1002, 1402, Margrethe Hansen, 1½, datter af arbejdsmand P. Hansen, Assens
1885, 2702, 0303, Anna Margrethe Hørstedt, 8, datter af arbejdsmand C. F. Hørstedt, Assens
1885, 0103, 0603, Anna Magdalene Elisabeth Justesen, 60, Assens. Arbejdsmand Wenzell
1885, 0803, 1303, Marie Kirstine Thomsen, 16, datter af sømand L. Thomsen, Assens
1885, 2403, 2803, Mette Marie Andersen, 4, datter af smaakjører Iver Andersen, Assens
1885, 2203, 2803, Marie Dorthea Lundberg, 64, Assens. Daglejer Mads Johansen
1885, 0204, 0704, Ane Pedersdatter, 85, Assens. Felbereder Basse
1885, 0604, 0904, Emmy Petra Andersen, 9 maaneder, datter af smaakjører Iver Andersen, Assens
1885, 0804, 1404, Ane Simonsdatter, 82, Assens Landsogn. Husmand Jens Nielsen
1885, 0804, 1104, Hulda Rosalie Rasmussen, 8 maaneder, datter af fotograf Rasmussen, Assens
1885, 1404, 2104, Andrea Marie Poulsen, ugift, 70, Assens
1885, 1505, 2105, Larsine Marie Larsen, 9, datter af daglejer Niels Larsen, Assens Landsogn
1885, 1705, 2105, Kirstine Christensen, 87, Assens. Arrestforsvarer Nellemose
1885, 1905, 2305, Caroline Johanne Hansen, ugift, 21, Assens
1885, 0806, 1206, Udøbt pige, ½ dag, datter af ugift Marie Petersen, Assens
1885, 1206, 1606, Kirsten Christensdatter, 74, Assens. Daglejer Hans Nielsen
1885, 1706, 2206, Petrine Hansen, 39, Bogense. Restauratør, Svend Andersen
1885, 0807, 1107, Karen Dorothea Hansen, 11, datter af daglejer Peter Hansen, Assens
1885, 0408, 0808, Marie Kirstine Petersen, 23, Assens Landsogn. Sømand Martin Wenzell
1885, 0808, 1408, Ane Cathrine Christiansen, 33, Assens. Arbejdsmand Peter Hansen
1885, 2607, -, Ane Johanne Jørgensen, 5, datter af gaardmand Jørgen Hansen, Sønderby
1885, 2208, 2508, Laura Petrine Petersen, ½, datter af daglejer Hans Petersen, Assens
1885, 2308, 2908, Kirsten Caspersen, fattiglem, fra Barløse Sogn. Indsidder Chr. Mautz
1885, 2608, 3108, Ane Clausen, 80, Assens. Sejlmager P. M. Hansen
1885, 2909, 0210, Ane Cathrine Dideriksen, 6 uger, datter af skomager Joh. Dideriksen, Assens
1885, 0910, 2310, Udøbt pige, 7 uger, datter af daglejer Mads Larsen, Assens
1885, 2910, 0311, Cathrine Sophie Lausen (tvilling), 1 dag, datter af sømand Laurits Lausen, Assens
1885, 3110, 0311, Jensine Andrea Lausen (tvilling), 3 dage, datter af sømand Laurits Lausen, Assens
1885, 0311, 0911, Johanne Margrethe Dreyer, ugift, 33, Assens. Datter af afdøde tobakspinder R. Dreyer
1885, 1811, 2511, Johanne Hansen, ugift, 21, Assens Landsogn. Datter af husmand Jørgen Hansen
1885, 2311, 2811, Johanne Marie Thomsen, ugift, 67, Assens
1885, 2611, -, Karen Hansen, 78, Assens. Murmester Hansen
1885, 2811, 0412, Marie Dorthea Friis, 81, Assens. Pensioneret lærer Holm
1885, 0212, 0712, Karen Kirstine Anthon, 82, Assens. Toldassistent O. Madsen
1885, 0212, 0912, Hedevig Sophie Mauer, 80, Assens. Proprietær Aude
1885, 1612, 1812, Ane Andreas Larsen, 10 dage, datter af daglejer J. Larsen, Assens
1885, 1412, 2112, Kirstine Pjedsted, 62, Assens. Maler Chr. Ernst
1885, 1712, 2212, Magdalene Faber, 76, Assens. Skipper Chr. Schmidt
1885, 1712, 2312, Jørgine Rasmine Johanne Dreyer, ugift, 37, Assens. Datter af afdøde tobakspinder R. Dreyer
1885, 2012, 2312, Johanne Sophie Juliussen, 42, Assens. Møllersvend P. Holm Pedersen
1885, 2312, 2812, Margrethe Cordula Jensen, 2 maaneder, datter af detaillist L. Jensen, Assens
1885, 2712, 3112, Laura Marie Andersen, 17, datter af musiker R. Andersen, Assens
1885, 3012, 05011886, Mary Henrikke Margrethe Sørensen, 9 maaneder, datter af uldhandler K. Sørensen, Assens
1886, 1301, 1901, Johanne Claudine Andersen, ugift, 27, plejedatter af snedker Jørg. Casper Kropp
1886, 1701, 2101, Mette Hansdatter, 69, Assens. Vægter Hans Frederiksen
1886, 2102, 2602, Ingeborg Marie Petersen, 47, Assens Arbejdsanstalt. Skrædder Carl Petersen
1886, 1903, 2303, Marie Christine Jansen, 3 maaneder, datter af ugift Karen Jansen
1886, 3003, 0504, Ane Nielsen, 38, Assens Landsogn. Daglejer R. Jørgensen
1886, 1104, 1804, Ane Kathrine Hansen, 56. Daglejer Johan Mortensen
1886, 2204, 2404, Udøbt pige, 15 minutter, datter af tømrer N. P. Rasmussen, Assens
1886, 2104, 2704, Margrethe Elisabeth Jønck, 66, Assens. Gartner Demant
1886, 2504, 0105, Ida Josephine Emma de Normand de Boetteville, 49, Assens. Kjøbmand Fr. Plum
1886, 2604, 0105, Larsine Karen Kirstine Hansen, 2, datter af daglejer H. P. Hansen, Assens
1886, 0105, 0405, Marie Jacobsen, 16 dage, datter af kjøbmand Jacob Jacobsen, Assens
1886, 0805, 1305, Karen Kirstine Casparsen, 65, Assens. Skibsfører P. N. Koefod
1886, 0905, 1505, Karen Kirstine Johansen, 14, datter af daglejer Jac. Johansen, Assens Landsogn
1886, 2206, 2706, Karen Elfrida Jørgensen, 10 maaneder, datter af fiskehandler Anders Jørgensen i Kjøbenhavn
1886, 0507, 0907, Marie Kvist, 78, Assens. Sadelmager Bahr
1886, 1307, 1707, Maren Johansen, ugift husholderske, 54, Assens
1886, 2907, 3107, Hedevig Marie Henriette Madsen, 6 uger, datter af daglejer Chr. Madsen, Assens
1886, 2708, 3008, Christine Georgine Lund, 1 uge, datter af snedker G. Lund, Assens
1886, 2808, 0209, Johanne Andersdatter, 65, Assens Landsogn. Daglejer Henrik Larsen
1886, 1409, 1809, Ane Johanne Petersen, 21 uger, plejedatter af stenhugger P. Larsen, Assens Landsogn
1886, 2509, 2809, Ellen Ragnhild Berg, 1, datter af organist P. Berg, Assens
1886, 0810, 1410, Hansmine Caroline Valentin, 58, Assens. Ringer Beierholm
1886, 1610, 2010, Jakobine Juliane Madsine Christiansen, 5 uger, datter af ugift Ane Christiansen
1886, 2510, 2810, Jensine Nielsen, 10 dage, datter af daglejer P. Nielsen, Assens
1886, 2910, 0511, Marie Kistrup, ugift, 22, Assens. Datter af brændevinsbrænder Kistrup
1886, 0511, 1111, Mette Kirstine Nielsen, 80, Assens. Maskinbygger Willumsen
1886, 2611, 0212, Ane Marie Antonie Rasmussen, ugift pige, 28, Assens
1886, 1012, 1512, Johanne Hansen f. Christensdatter, 62, Assens. Gaardmand Lars Hansen i Nørreaaby
1886, 1512, 1812, Emilie Svendsen, 2, datter af skipper Svendsen, Assens
1886, 0809, -, Ane Kirstine Hansen, 49, i Søllested. Tømrer Niels Johansen
1886, 1512, 1812, Hanja Elna Marie Hansen, 3 maaneder, datter af daglejer Rasm. Hansen, Assens
1886, 2612, 03011887, Karen Marie Fentz, 75, i Assens. Kjøbmand Peter Thuesen
1887, 1201, 1701, Petra Johanne Jørgensen, 3 maaneder, datter af slagter F. Jørgensen, Assens
1887, 1201, 1701, Charlotte Marie Dorthea Petersen f. Thomsen, 54, Assens. Sømand Jens Petersen
1887, 2601, 3101, Gjertrud Mine Bolette Larsen, fattiglem, 54, i Assens. Væver Bremer
1887, 3101, 0702, Caroline Marie Johansen, 69, Assens. Naalemager Diderichsen
1887, 1902, 2302, Johanne Holm, 59, Assens. Daglejer P. Nielsen
1887, 0903, 1503, Dorthea Rasmussen, 62, Assens. Snedker J. P. Ernst
1887, 3003, 0604, Grethe Juliette Martine Octavia Meyer, 58, Assens. Kjøbmand S. I. Hansen
1887, 0204, 0904, Maren Sophie Eriksen, 58, Flemløse. Particulier H. Nielsen
1887, 1704, 2304, Laura Elisabeth Sørensen, 26, Assens. Hattemagersvend Johan Jacob Kühn
1887, 1804, 2304, Maren Henriksdatter, 82, Assens. Smaakjører Lars Petersen
1887, 1904, 2304, Karen Eriksen, 84, Assens. Snedker N. P. Eriksen
1887, 2604, 3004, Marie Hansen, 82, Assens. Daglejer Th. Christensen
1887, 1505, 1705, Anna Marie Lausen, 1 dag, datter af sømand M. Lausen, Assens
1887, 0106, 0406, Kamilla Sofie Petersen, 11 maaneder, datter af daglejer Hans Petersen, Assens
1887, 0506, 1006, Ottine Katrine Kristiane Udbye, 44, Assens. Tobaksspinder C. V. Huusom
1887, 0906, 1306, Henriette Marie Henriksen, 5 uger, datter af ugift Marie Henriksen, Assens
1887, 1806, 2506, Ane Cathrine Hansdatter, 75, Assens. Daglejer Jacob Christensen
1887, 2906, 0607, Maren Jørgensdatter, 70, Assens. Daglejer Christoffer Madsen
1887, 0207, -, Ane Kirstine Bang, 5 uger, datter af ugift Ane Marie Pedersen, paa Vilhelmsborg
1887, 1407, 1907, Karen Andersen, 28, Assens. Tømrer N. P. Rasmussen
1887, 2907, 0308, Else Mathilde Kathrine Jensen, ugift, 21, Assens. Datter af sømand Søren Jensen
1887, 2907, 0308, Marie Petersen, 48, Assens. Skibsreder Chr. Schmidt
1887, 1108, 1808, Hansmine Jørgine Frederikke Cordtz, 7, datter af former J. H. Cordtz
1887, 1609, 2109, Kirstine Lauritzen, 1 uge, datter af rorsbetjent Lauritzen, Assens
1887, 1709, 2109, Anna Antonie Nielsen, 7½, datter af isenkræmmer Nielsen, Odense
1887, 2109, 2709, Vilhelmine Juliane Charlotte Knudsen, ugift lotterikollektrice, 70, Assens
1887, 1210, 1910, Cathrine Marie Meyer, fattiglem, 72, i Assens. Daglejer Jørgen Larsen
1887, 2210, 2610, Cathrine Marie Sørensen, 11 maaneder, datter af skipper Sørensen, Assens
1887, 1911, 2411, Jensine Baltz født Schmit, 49, Assens. Fhv. krydsassistent Baltz
1887, 2711, 0112, Elvine Petra Møller, ugift, 23, Assens. Lods Søren Møller
1887, 0312, 0712, Emma Kathrine Hansen, 4, datter af daglejer Mikkel Hansen, Assens
1887, 0412, 1212, Petrea Kirstine Hattesen, 34, Assens. Urmager Chr. Andersen
1887, 1612, 2212, Vilhelmine Henriette Schiebler, 2 og 9 maaneder, datter af slagter Schiebler, Assens
1887, 2412, 2912, Marie Johansen, 3, datter af formand Ferd. Johansen, Assens
1887, 2812, 3112, Kristine Larsen, 3 dage, datter af daglejer J. Chr. Larsen, Assens
1888, 0401, 0701, Anna Marie Larsen, 8 dage, datter af daglejer Niels Larsen, Assens
1888, 0601, 1201, Mette Marie Nielsen, 32, Assens. Daglejer Jørg. Chr. Larsen
1888, 1101, 1601, Karen Dorthea Andersdatter, 77, Assens. Stenhugger H. J. Olsen
1888, 1301, 1901, Cathrine Marie Jensen, enke, 70, Assens. Skovfoged A. Jensen
1888, 2001, 2501, Ane Dideriksen, 53, Assens. Musiker Andersen Salskov
1888, 1302, 1602, Johanne Frederikke Marcussen, 2, datter af skrædder Marcussen, Assens
1888, 1602, -, Petrine Christensen, 28, Assens. Murer Wilhelm Larsen
1888, 1402, 1802, Kirsten Madsen, 76, Assens. Urmager I. Anthon
1888, 1602, 2202, Adamine Jensen, 30, Assens. Smed Chr. Christensen
1888, 2002, -, Maren Jørgensen, 67, Assens. Gaardmand Niels Simonsen, Sønderby
1888, 2802, 0303, Martha Jørgensen, 7 maaneder, datter af daglejer Cl. Jørgensen, Assens
1888, 0503, 0903, Ane Margrethe Frederiksen, 5 uger, datter af ugift Frederikke Christiansen, Assens
1888, 1003, 1603, Ane Marie Christiansen, 35, Assens. Kjældersvend Hans Larsen Teglgaard
1888, 1303, 1703, Andrea Margrethe Rydstrøm, 4, datter af slagter Rydstrøm, Assens
1888, 1403, 2003, Mandruphine Mariane Albinus, 83, Assens. Kjøbmand Friis
1888, 1603, 2303, Karen Hansen, 63, Assens. Daglejer Rasmus Mortensen
1888, 1603, 2203, Hanne Jørgensen, 90, Assens. Arbejdsmand Niels Hansen
1888, 2203, 2803, Ane Kirstine Nielsen, 13, datter af formand J. P. Nielsen, Assens
1888, 2603, 0304, Kirsten Gustavsen, ugift, 85, Assens
1888, 2603, 3103, Caroline Nielsen, 9½, datter af arbejdsmand Jørgen Nielsen
1888, 0504, 1104, Andrea Christine Petersen, 3½, datter af stenhugger Jens Hannibal Petersen, Assens Landsogn
1888, 0904, 1704, Birgitte Roy, ugift, 58, Assens
1888, 1404, 2004, Marie Hansine Petersen Gamby, 8, datter af murer Cl. P. Gamby, Assens
1888, 1704, 2304, Petrine Barlach, ugift, 77, Assens
1888, 2304, 2804, Johanne Katrine Christensen, 69, Assens. Tømrer M. Sørensen
1888, 2304, 2804, Mette Kristensdatter, 75, Assens. Daglejer Jak. Nielsen
1888, 2504, -, Udøbt pige, 16 dage, datter af ugift Mette Marie Larsen, Assens
1888, 1405, 1905, Ane Magdalene Jensen f. Roy, 78, Assens. Kjøbmand Chr. Jensen
1888, 1705, 2205, Marie Beierholm Petersen, 1, datter af landpostbud P. Petersen, Assens
1888, 2705, 3005, Udøbt pige, 6 uger, datter af sømand Chr. Thomsen, Assens
1888, 0106, 0606, Marie Kirstine Christensen, 7½, datter af skibstømrer Søren Christensen, Assens
1888, 0706, 1106, Dagmar Larsine Rasmussen, 1, datter af avlsbruger Rasmussen, Assens
1888, 0906, 1406, Ane Pedersdatter, 65, Assens. Daglejer Lars Peter Petersen
1888, 1006, 1606, Caroline Jerichau, ugift klosterdame, 69, i Odense
1888, 0507, 0707, Davida Theodora Poulsen, 5 maaneder, datter af ugift Mary Davide Eleonora Hansen, Assens
1888, 1707, 2307, Mette Marie Nielsen, 2½, datter af daglejer Jørgen Nielsen, Assens
1888, 0108, 0408, Hansine Pedersen, 1 dag, datter af daglejer J. Chr. Pedersen, Assens
1888, 0408, 0708, Udøbt pige, 1 maaned, datter af ugift Kirstine J. Nellemose, Assens
1888, 0408, 0808, Charlotte Dons, 72, Assens. Provst N. S. Bøgh
1888, 0808, 1408, Ane Marie Clausen, ugift, 30, Assens. Daglejer Cl. Knudsen
1888, 2808, 0109, Dødfødt pige, datter af garver Valentin, Assens
1888, 0809, -, Kirsten Hansen født Hansen, 46, af Kjøbenhavn. Particulier Hansen
1888, 1809, 2409, Margrethe Rasmussen, 75, Assens. Handskemager Bruun
1888, 0710, 1310, Ane Hansen, 83, Assens. Skomager C. F. Olies
1888, 1210, 1710, Marie Larsen, ugift tjenestepige, 71, i Assens
1888, 2910, 0211, Marie Christiane Petersen, 8, datter af snedker P. Petersen, Assens
1888, 2910, 0311, Petrine Sverine Karen Kirstine Andersen Hansen, 11, datter af daglejer H. Chr. Hansen, Assens
1888, 0111, 0711, Petruline Schmidt, 57, Assens. Skibsbygger H. Christoffersen
1888, 2511, 2911, Helene Marie Lund, 15, datter af skomager H. O. S. Lund, Assens
1888, 0612, 1012, Anna Susanne Clausen, 5, datter af ugift Karen Margrethe Johansen, Assens
1888, 2512, 02011889, Karen Gormsen f. Hansen, forladt kone og fattiglem, 60, i Assens. Daglejer Lars Gormsen
1888, 2912, 05011889, Johanne Kirstine Jespersen, 14, datter af afdøde klodsemager Jespersen, Assens
1888, 3112, 0701, Marie Dorthea Aude, 33, Assens. Kjøbmand, Carl Andersen
1889, 0201, 0701, Ane Henningsen f. Mortensen, fattiglem, 84, i Assens. Sømand P. Henningsen
1889, 0901, 1401, Johanne Jensine Petrine Christensen Løndahl, 1½, datter af bager Christensen Løndahl, Assens
1889, 1201, 1601, Marie Sophie Borre, 81, Assens. Kjøbmand Elias Møller
1889, 1501, 2001, Dødfødt pige, datter af daglejer Rasmus P. Krag, Assens
1889, 1801, 2501, Anna Andersen, 80. Daglejer Lars Larsen
1889, 2001, 2501, Frederikke Sofie Rasmussen, 12, datter af jærnstøber C. Rasmussen, Assens
1889, 0102, 0602, Sofie Jeppesen, 1, datter af ølbrygger Jørg. Jeppesen, Assens
1889, 0102, 0702, Frederikke Christine Knap, 82. Detailhandler C. Knap
1889, 0502, 0902, Ane Marie Henriksen, 11, steddatter af daglejer Lars Jensen, Assens
1889, 1302, 1902, Ane Katrine Marcussen, 62, Assens. Gjæstgiver N. W. Marcussen
1889, 1602, 2202, Maren Pedersdatter, 69, Assens. Daglejer H. Jørgensen
1889, 0903, 1503, Else Henriksen, 52, Assens. Daglejer Chr. Petersen
1889, 1303, 1903, Ane Katrine Hansen, 11, steddatter af rebslager P. Hansen, Assens
1889, 2803, 0104, Anna Katrine Henriksen, 86, Assens Fattiggaard. Sømand Jac. Zachariassen
1889, 0404, 1004, Mariane Petrea Caroline Storm, 29, Assens. Avlsbruger Jens Storm
1889, 1704, 2304, Camilla Lovise Carstensen, 3, datter af værtshusholder V. C. Carstensen, Assens
1889, 2304, -, Marie Kristiane Hansdatter, 79, Assens. Daglejer Morten Hansen
1889, 2804, 0105, Petra Johanne Magdalene Antonie Wenzell, 4 maaneder, datter af ugift Frederikke Wenzell
1889, 0505, 0805, Nielsine Petriae Andrea Jensen, 8 maaneder, datter af sømand N. A. Jensen, Assens
1889, 2405, 3105, Ane Kirstine Mortensen, 63, Assens. Skrædder A. Clausen
1889, 2405, 2905, Anna Marie Jacobine Andersen, ugift, 20, Assens. Datter af gaardskarl Søren Andersen
1889, 2605, 3105, Ane Johansen, 46, Assens. Daglejer Jens Larsen
1889, 1106, 1306, Maren Rasmine Hansen, 7 dage, datter af skomager A. Hansen, Assens
1889, 1906, 2406, Ane Hansen, ugift, 61, Assens
1889, 2206, 2606, Gjertrud Marie Larsen, 59, Assens. Daglejer Anders Larsen
1889, 2706, 0207, Gjertrud Katrine Qvist, 84, Assens. Rebslager Barenkop Christensen
1889, 2806, 0407, Kirsten Jensdatter, 74, af Voldbro. Bøssemager Niels Rasmussen
1889, 0207, 0607, Margrethe Krüger, 74, Assens. Værtshusholder Lars Bærentsen
1889, 0407, 0607, Augusta Marie Emilie Johansen, 5 maaneder, datter af formand Ferd. Johansen, Assens
1889, 1207, 1707, Ane Marie Larsen, 47, Assens. Politibetjent P. Andersen
1889, 1607, 1907, Nielsine Jensen, 6 uger, datter af ugift Maren Kirstine Jensen, Assens Landsogn
1889, 1607 (1707?), 2007, Marie Dorthea Aude Andersen, ½, datter af kjøbmand Carl Andersen, Assens
1889, 2407, 2707, Emilie Schaldemose, ugift, 38, Assens. Datter af pastor Schaldemose
1889, 1508, 2008, Ane Larsdatter, 79, Assens. Skrædder Lars Christensen
1889, 2208, 2708, Ane Hansine Rasmussen, 11, datter af daglejer N. Rasmussen, Assens
1889, 0209, 0509, Katrine Hedevig Bruun, 4 maaneder, datter af tømmermester Bruun, Assens
1889, 0709, 1109, Mette Katrine Hansen f. Jespersdatter, fraskilt kone, 80, Assens Fattiggaard
1889, 0310, -, Frederikke Mikkelsen, 10, datter af overportør Mikkelsen, Assens
1889, 1410, 1710, Caroline Mathilde Hansen, 5, datter af daglejer R. Hansen, Assens
1889, 2510, 0111, Bodil Marie Larsen, 66, Assens. Kjøbmand P. R. Fentz
1889, 2610, 0211, Karen Dorthea Mortensen, 89, Assens. Skomager P. Storm
1889, 2311, 2811, Theodora Mariane Jacobsen, 89, Assens. Fuldmægtig Gløerfeldt
1889, 2811, -, Sørine Marie Caroline Jensen, 3½, datter af ugift Maren Larsen, Assens
1890, 0301, 0701, Anna Johanne Andersen, 1½, datter af værtshusholder Andersen, Assens
1890, 0601, 1101, Ane Marie Knudsen, 74, Assens. Hjulmand Exmann
1890, 0801, 1301, Rebekka Svendsen, 7, datter af skipper Svendsen, Assens
1890, 1001, 1601, Ane Johanne Pouline Jørgensen, 11 maaneder, datter af ugift Ane Katrine Larsen, Assens
1890, 1401, 1801, Dagmar Louise Jørgensen, 10 maaneder, datter af urmager Jørgensen, Assens
1890, 1701, -, Karen Christensen, 66. Husmand Poul Larsen
1890, 2001, 2701, Anne Larsen, 43, Assens. Kjøbmand Mads Lillelund
1890, 0202, 0702, Jensine Olsen, 2, datter af damaskvæver Olsen, Assens
1890, 0802, -, Ane Andersdatter, 85, Assens. Snedker Clemmensen
1890, 1202, -, Karen Jensen, ugift tjenestepige, 14½, i Bukkerup, Søllested Sogn
1890, 2202, 2602, Anna Frederikke Jensen, 3, datter af skrædder A. Kj. Jensen. Assens Landsogn
1890, 2602, 0303, Ane Johanne Larsen, ugift fattiglem, 54, i Assens
1890, 2802, -, Anna Nielsine Larsen, ugift tjenestepige, 21, i Assens
1890, 0503, 1103, Maren Jørgensen, 59, Assens Landsogn. Husmand Søren Madsen
1890, 0703, 1403, Vilhelmine Sofie Kühle f. Schmidt, 98, Assens. Postmester Kühle
1890, 1103, 1303, Udøbt pige, 1 dag, datter af møllebygger H. Hansen, Assens
1890, 2203, 2803, Ane Katrine Larsen, 59, Assens. Skomager Simonsen
1890, 2303, 2803, Hanne Madsen, ugift, 54, Assens
1890, 2803, 0204, Maren Kirstine Petersen, 3 dage, datter af Nic. Hannibal Petersen, Assens Landsogn
1890, 3103, 0504, Birthe Katrine Jensen, 42, Assens. Avlsbruger Marcussen
1890, 1104, 1804, Nicoline Kirstine Wederkinck, 84, Assens. Snedkermester Chr. E. Albinus
1890, 2004, 2604, Johanne Jørgensen, 51, Assens. Part. A. Jørgensen
1890, 2104, 2604, Maren Hansen, 70, Assens. Avlsbruger H. J. Larsen
1890, 2304, -, Ane Nielsen, 84, Assens. Lærer Hansen i Thurup
1890, 2404, -, Maren Jørgensdatter, 64, i Barløse-Taarup. Gaardmand Lars Larsen i Barløse-Taarup
1890, 0405, -, Ane Nielsen, ugift tjenestepige, 39, af Aborre Skov
1890, 1305, 1905, Knudline Katrine Hansen, 49, Assens. Skipper J. J. Mogensen
1890, 1405, 2005, Ane Kirstine Margrethe Christensen, 29, Assens. Fyrbøder Mads Larsen
1890, 2605, 3005, Rebekka Pouline Henriksen, 6 uger, datter af købmand Henriksen, Assens
1890, 2705, 3005, Karen Marie Katrine Hansen, 6 uger, datter af ugift Karen Julie Knudsen, Assens
1890, 0106, 0706, Birthe Jensdatter, ugift tjenestepige, 70, i Assens
1890, 0506, 1006, Mathilde Thomsen, 3, datter af daglejer H. T. Thomsen, Assens
1890, 0706, 1006, Kristine Thomsen, 5, datter af daglejer H. T. Thomsen, Assens
1890, 1806, 2406, Susanne Amalie Margrethe Petersen, ugift, 41. Stifdatter af farver H. C. Storm, Assens
1890, 2406, 2806, Sidsel Schierbeck, 84, Assens. Daglejer P. Hansen
1890, 2307, 2806, Martha Kirstine Lillelund, 16, datter af købmand M. Lillelund, Assens
1890, 0908, 1308, Johanne Adolfsen, 72, Assens. Postbud Chr. Nielsen
1890, 1008, 1408, Charlotte Caroline Drue, 59, Assens. Skrædder Jørgensen
1890, 1408, 2008, Maren Ottesen, 68, Assens. Slagter Halsøe
1890, 1708, 2108, Marie Storm, 5 maaneder, datter af avlsbruger N. O. Storm, Assens
1890, 2808, 3108, Caroline Johanne Hansen, 7 dage, datter af arbejdsmand Lars Hansen, Assens
1890, 0109, 0609, Johanne Marie Kirstine Andersen, 72, Assens. Arrestforsvarer Hindsgaul
1890, 1009, 1509, Ane Larsdatter, 76, Assens. Murer Mads Jensen
1890, 1309, -, Laurine Karen Marie Pedersen, 11, datter af husmand Mads Pedersen, i Ørsbjerg
1890, 1609, 2009, Vilhelmine Frederikke Møller, 36, Assens. Daglejer Chr. Nielsen
1890, 2609, -, Marie Katrine Hansen f. Madsen, 72, Sønderby Sogn. Husmand Niels Hansen
1890, 2709, 0210, Klara Reinholdine Marie Meiborg, 13, datter af buntmager Meiborg, Assens
1890, 1210, 1710, Christiane Nielsen, 23, Ebberup. Landpost C. Wagner
1890, 1510, 2010, Ane Hansdatter, 70, Assens. Daglejer Rasmus Jensen
1890, 1111, 1411, Henriette Fischer, 75, Assens. Konditor Ebell
1890, 1211, 1711, Ane Marie Hansen, 58, Assens. Pedel H. P. Nielsen
1890, 1511, 2011, Annette Thomsen Johanne Hansine Hansen, 74, Assens. Postmester Tüchsen
1890, -, -, Kirsten Nielsen, ugift tjenestepige, 50, af Nordby
1890, 0512, 1012, Ingeborg Falle, 81, Assens. Daglejer Thomas Jørgensen
1890, 1412, 1712, Nelly Petrea Andersen, 5 uger, datter af ugift Kirst. Kat. Andersen, Assens
1890, 3012, 03011891, Dorthea Johansdatter, ugift almisselem, 80, i Assens
1891, 0601, 1201, Maren Kirstine Nielsen, 13, datter af arbejdsmand Niels Nielsen, Assens
1891, 1101, 1701, Maren Jensen, 73, Assens. Avlsbruger Jens Storm
1891, 1401, 2001, Ane Katrine Larsen, 71, Assens. Prokurator Gormsen
1891, 2401, 3001, Ane Marie Larsen, 48, Assens. Daglejer Søren Nielsen
1891, 2501, 3001, Marie Katrine Larsen, ugift sypige, 38, i Assens
1891, 2701, 2901, Dødfødt pige, datter af gæstgiver R. W. Marcussen, Assens
1891, 0802, 1402, Karen Marie Rasmussen, 28, Assens. Bestyrer Bayer
1891, 1702, 2302, Ane Marie Sørensen, 63. Daglejer Niels Petersen
1891, 2102, 2802, Ane Marie Eriksen, ugift pige, 33, i Assens
1891, 0103, 0503, Ane Johanne Larsdatter, 72, Assens. Sømand Chr. Mohn
1891, 0203, 0703, Ana Albertine Hendrich, 10 maaneder, datter af slagtermester Hendrich, Assens
1891, 0903, -, Ane Jeppesen, ugift sypige, 23, i Melby, Assens Landsogn
1891, 1103, 1303, Dødfødt pige, datter af daglejer P. Chr. Rasmussen, Assens
1891, 2403, 2803, Mette Hansen, 69, Assens. Murer J. Mortensen
1891, 2803, 0104, Hansine Marie Jørgensen, 9 uger, datter af ugift Caroline M. Jørgensen, Assens
1891, 2803, 0104, Ane Katrine Mortensen, 66, Assens. Daglejer R. Mortensen
1891, 3103, 0404, Kirsten Laurine Jensen, 6, datter af daglejer Hans Jensen, Assens
1891, 0704, -, Gjertrud Nielsen, ugift tjenestepige, 20, fra Voldtofte
1891, 1604, 2004, Rasmine Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af daglejer Jens Andersen
1891, 1804, 2304, Kristine Margrethe Holck, 77, Assens. Krydstoldassistent R. H. Thygesen
1891, 2904, 0405, Vilhelmine Frederikke Jepsen, 36, Assens. Skibsreder Otto Petersen
1891, 0805, 1205, Anna Johanne Kirstine Rasmussen, 10 uger, datter af tømrer N. P. Rasmussen, Assens
1891, 1205, -, Katrine Jørgensen, ugift tjenestepige, 18, Ladegaard Mark, Orte Sogn
1891, 1405, 1605, Mary Caroline Carstensen, 4 maaneder, datter af værtshusholder V. C. Carstensen, Assens
1891, 1905, 2505, Anna Katrine Andersen, ugift, 27, Assens. Datter af daglejer Mads Andersen
1891, 1705, -, Karen Nielsen, stum, 6, plejedatter af husmand Lars Nielsen, Sø-Søby, Søby Sogn
1891, 2705, -, Kirsten Pedersdatter, 79, Thorøhuse i Assens Landsogn. Hjulmand P. Johansen
1891, 0506, 0906, Kirsten Laurine Jensen, 5 uger, datter af daglejer H. Jensen, Assens
1891, 1306, 1806, Johanne Margrethe Rasmussen, 69, Assens. Sejlmager Hansen
1891, 0207, 0607, Maren Jørgensen, 66, Assens. Drejer Carstensen
1891, 0307, 0907, Anne Kirstine Mortensen, 86, Assens. Jærnstøber H. Rasmussen
1891, 1507, 1807, Marie Larsen, 12 uger, datter af ugift Jessine Elie Wolff
1891, 1305, 1905, Louise Augusta Tornøe f. Sorterup, 80, i Assens.Amtsforvalter Tornøe
1891, 0907, 1207, Adolphine Jacobsen, ugift og fhv. broderihandlerske, 74, Assens
1891, 1807, 2107, Anna Sofie Frederikke Larsen, 2½, datter af ugift Helene M. K. Larsen, Assens
1891, 2207, 2507, Ane Marie Vilhelmine Resting, ugift og fhv. lærerinde, 73, i Assens
1891, 2507, 3007, Mathilde Blom, ugift privatlærerinde, 29, Assens. Datter af afdøde distriktslæge Blom
1891, 3007, 0208, Marie Magdalene Schiffmann, 53, Assens. Krydstoldassistent, J. J. Jørgensen
1891, 1108, 1308, Kirsten Lorenzen, ugift tjenestepige, 24, i Assens
1891, 1708, 2208, Anna Meta Nielsen, 6 uger, datter af fyrbøder H. C. Nielsen
1891, 1908, 2208, Marie Antonie Thuesen, ugift, 46, Assens. Skipper D. Thuesen
1891, 2608, 3108, Kirstine Poulsen, ugift, 72, Assens
1891, 3108, 0109, Reinholdine Dorthea Petersen, ugift, 46, Assens. Steddatter af farver Storm
1891, 0309, 0509, Anna Marie Klavdine Andersen, 45, Assens. Bager Fentz
1891, 0609, 0809, Jensine Elie Wolff, ugift, 33, Assens. Datter af daglejer Iver Wolff
1891, 0609, 0909, Karen Marie Nielsen, 32, Assens. Skomager P. O. Hansen
1891, 0909, 1209, Karen Marie Jørgine Andersen, 5, datter af daglejer Jørg. Andersen, Assens
1891, 1409, 1709, Karen Rasmussen, 26, Assens. Slagtersvend Th. Meyer
1891, 1610, 2110, Dorothea Sophie Løwener, 81, Assens. Overretsprokurator Bahneberg
1891, 2910, 0311, Ane Kirstine Hansen, 30, Assens. Daglejer Hans Jensen
1891, 0711, 1311, Maren Nielsen, 82, Assens. Daglejer Niels Rasmussen
1891, 1311, 1911, Vilhelmine Elise Emilie Berg, 61, Assens. Mægler G. P. Schiøtt
1891, 2611, 0212, Kristine Carstensen, 57, Assens. Murermester Johan Lange Christensen
1891, 1412, 2112, Else Hansdatter, 75, Assens. Felbereder Chr. Holm
1891, 2312, 2912, Dorthea Jørgensen, 86, Assens. Rebslager R. Nielsen
1891, 2612, 3112, Margrethe Larsen, 75, Assens. Brændehandler R. Thomsen
1891, 2812, 04011892, Maren Rasmussen, 75, Assens. Daglejer H. Chr. Jørgensen
1891, 2912, 05011892, Annania Petrea Bredsgaard, 75, Assens. Farver H. C. Storm
1891, 3012, 06011892, Ane Knap, 82, Assens. Skomager Niels Henningsen