Orte, 1862-1877, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1862-1877, Orte sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 2302, 0203, Hannibal Gormsen, 1 maaned, søn af huusmand Gorm Nielsen, ved Orte
1862, 0203, 0903, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Olsen, i Kalbjergtorn
1862, 0303, 0903, Dødfødt dreng, søn af møller Rasmus Jørgensen, i Dammøllen
1862, 0204, 1004, Christen Poulsen, huusmand, 59, paa Ladegaard Mark
1862, 1805, 2505, Peder Knudsen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Knud Pedersen, ved Peirup
1862, 2305, 2905, Lars Larsen, 9, søn af maler Lars Hansen, i Ellemosehave
1862, 0207, 0807, Jens Nielsen, aftægtsmand, 87, hos huusmand Jørgen Jensen, i Frihedslund
1862, 2007, 2807, Peder Pedersen, 1 dag, søn af huusmand Rasmus Pedersen, paa Ladegaard Mark
1862, 1108, 1708, Niels Rasmus Johansen, 2½, hos Hans Jørgensen, paa Ladegaard Mark. Søn af Maren Mikkelsdatter
1862, 0509, 1009, Lars Christian Nielsen, 2½, søn af huusmand Niels Larsen, i Hestbjerghuus
1862, 0509, 1209, Simon Nielsen, aftægtsmand, 73, hos sin svigersøn huusmand Lars Hansen, paa Frøbjerg Mark
1862, 0811, 1611, Dødfødt dreng, søn af Karen Marie Echardsen, i Frøbjerg
1862, 2311, 3011, Niels Findsen (tvilling), 1 maaned, søn af huusmand Jens Findsen, i Aalsmose
1862, 2311, 3011, Find Peder Findsen (tvilling), 1 maaned, søn af huusmand Jens Findsen, i Aalsmose
1863, 2601, 102, Dødfødt dreng, søn af Dorthe Marie Rasmussen, paa Ladegaard Mark
1863, 0902, 1502, Hans Peder Nielsen, 1½, søn af skrædder Christian Nielsen, paa Frøbjerg Mark
1863, 2502, 0403, Peder Rasmussen, 10, søn af huusmand Rasmus Andersen, paa Frøbjerg Mark
1863, 1206, 1906, Hans Anthon Andersen, 5, søn af gaardmand Hans Christian Andersen, i Lille Kaadekilde
1863, 0108, 0508, Peder Niels Kulemeier (pleiebarn), 1 og 3 maaneder, søn af Margrethe Kulemeier, under fattigvæsenet
1863, 2208, 2508, Ludvig Gormsen, 1½, søn af huusmand Gorm Nielsen, i Orte
1863, 0710, 1410, Rasmus Jørgensen Skallebøllelund, 1½, søn af huusmand Jørgen Rasmussen, paa Frøbjerg Mark
1863, 1112, 1712, Hans Andersen, aftægtsmand hos Knud Hansen, 67, paa Ladegaard Mark
1863, 1212, 1912, Lars Peder Larsen, ½, søn af huusmand Jørgen Larsen, paa Ladegaard Mark
1864, 1001, 1701, Hans Christian Frederiksen, huusmand, 77, i Nyhavehuus paa Frøbjerg Mark
1864, 0102, 0702, Rasmus Rasmussen, ½ dag, søn af fruentimmer Maren Marie Frederiksen, i Frølundsskovhuus
1864, 1802, 2402, Hans Erik Jensen, 10½, søn af huusmand Jens Rasmussen, paa Ladegaard Mark
1864, 2602, 0603, Mads Jørgensen, 1 maaned, søn af huusmand Jørgen Mortensen, paa Orte Mark
1864, 0903, 1303, Thyge Frederik Madsen, 1, søn af huusmand Mads Jørgen Madsen, paa Frøbjerg Mark
1864, 2203, 2803, Niels Christian Mortensen, 6 maaneder, søn af huusmand Morten Larseni i Peiruphuus
1864, 2904, 0505, Morten Theodor Mortensen, 5 maaneder, søn af huusmand Johan Mortensen, paa Frøbjerg Mark
1864, 0205, 0805, Jens Peder Pedersen, 1 maaned, søn af huusmand Peder Sørensen, i Frøbjerg Søndermark
1864, 3005, 0606, Peder Jensen, 19, søn af boelsmand Jens Pedersen, i Ellemoselund
1864, 0106, 0806, Lars Hansen, aftægtsmand, 83, hos huusmand Lars Pedersen, paa Ladegaard Mark. I Lukteholm
1864, 0306, 0806, Rasmus Frederiksen, almisselem, 79, under Tommerup Pastorat
1864, 0707, 1007, Mads Christian Madsen, 4, søn af huusmand Mads Jørgen Madsen, ved Frøbjerg
1864, 2008, 2808, Jørgen Christian Jensen, indsidder, 30, i Grønnemosehuus. Født i Bellinge
1864, 2008, 2408, Christian Peder Christiansen, 1½, søn af huusmand Jørgen Christiansen, ved Orte
1864, 2108, 2708, Jørgen Jensen Grøn, huusmand og enkemand, 78, i Grønnebjerghuus paa Orte Mark
1864, 2408, 2808, Anders Johansen, 9 maaneder, søn af Margrethe Jensen, i Knollehave. Hos Jens Pedersen, i Skovbæklund
1864, 2508, 0109, Niels Peder Larsen, 5½, søn af huusmand Lars Madsen, i Leerbjerg
1864, 2808, 0109, Niels Jensen, 7½, søn af indsidder Morten Jensen, i Brunskrog
1864, 1209, 1809, Dødfødt dreng, søn af Jørgen Christian Hansen, i Skovhusene
1864, 1209, 1809, Lars Jørgen Larsen, 3, søn af huusmand Lars Madsen, i Leerbjerg
1864, 1409, 1809, Mads Jacob Larsen, 7½, søn af huusmand Lars Madsen, i Leerbjerg
1864, 1509, 2309, Jens Mogensen, aftægtsmand, 62, paa Ladegaard Mark
1864, 2409, 3009, Peder Nielsen, 2½, søn af Ane Cathrine Pedersen, paa Ladegaard Mark
1864, 2509, 0110, Niels Hansen Soning, almisselem, 76, i Orte
1864, 2311, 2711, Peder Christensen, 6 maaneder, søn af Stine Marie Christensen, i Orte
1865, 0702, 1202, Adolf Leonhard Ernst, 5 maaneder, søn af conditor J. T. Ernst, ved Frøbjerg Mark
1865, 1603, 2303, Anders Jørgen Jensen, 8 maaneder, søn af afgangne indsidder Jørgen Chr. Jensen, i Grønnemosehuus
1865, 2003, 2703, Hans Larsen, gaardmand, 73, i Grethenlund
1865, 0304, 0904, Jens Peder Pedersen, 1½, søn af Karen Jensdatter, i Knollenhave
1865, 1204, 1704, Niels Findsen, 11 maaneder, søn af huusmand Jens Hansen Findsen, i Aalsmose
1865, 0505, 1305, Mads Nielsen, 20½, i Vængen. Søn af husmand Niels Andreassen
1865, 1205, 1905, Søren Christensen, huusmand, 45, paa Frøbjerg Mark
1865, 2205, 2705, Hans Madsen, 28 og 9 maaneder, i Augustenborg. Født i Nellemose Haarbye Sogn. Søn af afdøde Mads Rasmussen, i Augustenborg. Stedsøn af gaardmand Peder Hansen
1865, 2805, 0206, Peder Jørgensen, huusmand, 74, i Aalsmose
1865, 1806, 2206, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Nielsen, paa Ladegaard Mark
1865, 1706, 2406, Lars Christian Madsen, landvæsenslærling, 17 og 9 maaneder, paa Nordskov. Født i Orte. Søn af gaardmand Mads Nielsen, i Orte
1865, 0809, 1509, Jørgen Christian Hansen, 12, søn af Maren Jørgensen. Var hos morfaderen Jørgen Christian Jørgensen, paa Ladegaard Mark
1865, 2710, 0311, Jørgen Mortensen, aftægtsmand, 65, paa Ladegaard Mark
1865, 1511, 1911, Jørgen Christian Ernst, 1 maaned, søn af bager J. F. Ernst, i Frøbjerglund
1865, 0512, 1312, Peder Larsen, huusmand, 50, i Orte
1865, 2712, 3112, Hans Mortensen, fattiglem, 41 og 9 maaneder, paa Frøbjerg
1866, 1302, 2002, Niels Larsen, 11, søn af huusmand Lars Jacobsen, i Orte
1866, 1402, 2202, Mads Nielsen, gaardmand og sognefoged, 70, i Orte
1866, 1802, 2502, Udøbt dreng, 2 timer, søn af indsidder Hans Rasmussen, paa Ladegaard Mark
1866, 1204, 1904, Anders Nielsen, aftægtsmand, 75, hos gaardmand Mads Nielsen, i Ellemoselund
1866, 0805, 1305, Lars Hansen, huusmand, 76, i Assensskoven
1866, 1805, 2405, Peder Jensen, 1, søn af huusmand Anders Jensen, paa Orte Mark
1866, 0306, 0906, Hans Andersen, aftægtsmand, 66, i Frøbjerg
1866, 0506, 0906, Hans Madsen, aftægtshuusmand, 76, i Skovbæklund
1866, 3006, 0407, Anders Nielsen, aftægtshuusmand, 56, i Marcusholm
1866, 2207, 2807, Jens Larsen, gaardmand, 46, i Frøbjerg
1866, 1608, 2008, Jens Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Jensen, i Bassebjerglund
1866, 3008, 0309, Rasmus Madsen, 2 dage, søn af gaardmand Mads Christiansen, i Frøbjerg
1866, 0609, 1209, Niels Johansen, fattiglem, 67, i Frøbjerg
1866, 1909, 2409, Lars Jørgen Nielsen, 7½, søn af huusmand Niels Hansen Boe, paa Frøbjerg Mark  
1866, 1410, 2110, Rasmus Hansen, 3, søn af gaardmand Niels Hansen, i Frøbjerg
1866, 1111, 1811, Niels Jørgensen, 4, søn af gaardmand Jørgen Christian Hansen, i Skovhuse
1866, 1511, 1811, Jørgen Jeppesen, 2½, søn af huusmand Christen Jepsen, i Orte
1867, 2101, 3001, Lorents Marcussen, 1, søn af gaardmand Peder Marcusen, i Frøbjerg
1867, 2201, 2701, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Jensen, i Aalsmose
1867, 2402, 0403, Hans Larsen, aftægtsmand, 82, hos høker Jens Hansen, i Frøbjerg
1867, 0803, 1603, Jørgen Peder Jørgensen, 13½, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, paa Ladegaard Mark
1867, 1003, 1803, Peder Rasmussen, aftægtsmand, 72, hos Rasmus Pedersen, i Selleskov
1867, 0104, 0704, Hans Peder Nielsen, 3, søn af huusmand Christian Nielsen, paa Frøbjerg Mark
1867, 1404, 1904, Jørgen Rasmussen Nielsen, invalid, 18, paa Orte Mark, Stedsøn af Rasmus Jensen
1867, 1904, 2604, Hans Hansen, huusmand, 65, i Bassebjerg paa Frøbjerg Mark
1867, 2104, 2704, Peder Mathiassen, aftægtsmand, 62, i Ladegaard
1867, 1605, 2205, Lars Jeppesen, huusmand, 66, paa Ladegaard
1867, 1905, 2405, Hans Christian Edlev Joost, 5 maaneder, søn af forhenværende skolelærer Joost, for tiden i Frøbjerg
1867, 1506, 2106, Jørgen Hansen, gaardmand, 65½, i Ulskov
1867, 1107, 1707, Hans Larsen, forhenværende fæstehuusmand, 79½, hos sønnen huusmand Rasmus Hansen, i Skovhuse. Af Orte
1867, 3010, 0311, Niels Jørgen Jensen, 1½, søn af Morten Jensen, i Brunekrog
1867, 0111, 0811, Lars Jensen, huusmand og skræder, 68, i Frøbjerg
1867, 2611, 0412, Frederik Christian Madsen, 2½, søn af huusmand Mads Jørgen Madsen, i Orte Skovhuse
1868, 2001, 2401, Niels Rasmussen, boelsmand, 67, i Ladegaard
1868, 1902, 2502, Niels Jørgensen, huusmand, 71, paa Orte Mark
1868, 1604, 2404, Morten Jacobsen, gaardmand og mølleeier, 63, i Røismose
1868, 1704, 2404, Hans Peder Jørgensen 1½, søn af fruentimmer Ane Rasmusdatter. I pleie hos aftægtsmand Rasmus Knudsen, paa Frøbjerg Mark
1868, 2105, 2805, Rasmus Rasmussen, enke-, aftægts- og tømmermand, 65, paa Ladegaard
1868, 3005, 0406, Morten Mortensen, 10 dage, søn af Karen Marie Pedersen, i Ellemosehave
1868, 0306, 0706, Rasmus Christian Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Jens Hansen, paa Orte Mark
1868, 2506, 0107, Niels Hansen, 20, i Themeshave. Søn af huusmand Hans Nielsen
1868, 1509, 2209, Christen Hansen, enkemand og huusmand, 80, paa Frøbjerg Mark
1868, 2409, 0110, Jens Christian Jensen, 1 maaned, søn af huusmand Jens Pedersen, paa Orte Mark
1868, 2509, 0110, Jens Frederik Braunstedt, leiehuusmand, 58, i Ellemosehave
1868, 1110, 1710, Christian Peder Madsen, 17½, paa Ladegaard Mark. Søn af Mads Jørgen Frandsen
1868, 0911, 1511, Hans Larsen, 5 uger, søn af huusmand Hans Larsen, paa Frøbjerg Søndermark
1868, 3011, 0812, Jørgen Larsen, aftægtsmand, 76, hos huusmand Hans J. Jørgensen, i Vængen
1868, 0112, 0712, Hans Hansen, kjøbmand og huusmand, 53, i Orte
1869, 2412 1868, 101, Gorm Larsen, almisselem, 70, i Frøbjerg
1869, 1601, 2401, Niels Rasmussen, almisselem, 70
1869, 1303, 1703, Jens Jacob Knudsen, 2½, søn af smed Knud Pedersen, i Peirup Smedie
1869, 2103, 2603, Anders Nielsen, almisselem og gift, 47, i Fattiggaarden
1869, 2303, 2903, Christian Larsen, 5, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Larsdatter, paa Ladegaard Mark
1869, 0207, 0707, Lars Andersen, 5, søn af huusmand Rasmus Andersen, paa Skouhusebjerg
1869, 2708, 0109, Anders Gormsen, huusmand og gift, 26, i Frøbjerg Vænge
1869, 2909, 0610, Jens Bang Larsen, huusmand, 78, i Frøbjerg
1869, 1110, 1510, Jens Jørgensen, 2½, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Ladegaard
1870, 0701, 1401, Anders Christian Madsen, 3, søn af huusmand Mads Madsen, i Veismarken
1870, 2401, 3001, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jørgensen, paa Ladegaard Mark
1870, 0302, 1102, Hans Peder Hansen, 6, søn af huusmand Peder Hansen, i Veismarken
1870, 0502, 1102, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Veismarken
1870, 0902, 1702, Hans Christian Hansen, gaardmand, 39, i Peiruplund
1870, 1502, 2202, Hans Jørgensen, huusmand, 70, i Frienholt i Kalbjergtorn
1870, 1702, 2402, Hans Christian Hansen, 7½, søn af huusmand og snedker Mads Hansen, paa Ladegaard Mark
1870, 1603, 2103, Mads Jørgen Frandsen, huusmand, 52, paa Lille Kaadekilde Mark
1870, 1105, 1605, Hans Peder Nielsen, 2, søn af huusmand og skrædder Christian Nielsen, paa Frøbjerg Mark
1870, 1205, 1805, Jochum Laugesen, 9 dage, søn af indsidder Anders Laugesen, Frøbjerg Mark
1870, 1306, 2006, Søren Nielsen, huusmand, 53, paa Ladegaard Mark (Skov)
1870, 1506, 1906, Jens Peder Jørgensen, 4, søn af gaardmand Jørgen Christian Hansen, i Orte Skovhuse
1870, 3006, 0607, Jørgen Andersen, bødker, 72½, i Muthrehuus ved Orte
1870, 0407, 1007, Peder Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Hansen, paa Ladegaard Mark
1870, 1708, 2108, Jens Hansen, 13, søn af huusmand Hans Hansen (Fugl), i Veismarken
1870, 0310, 0910, Udøbt dreng, søn af Anders Chr. Sørensen, i Jivrehuset
1870, 3010, 0611, Jens Christian Jensen, 1, søn af huusmand Jens Pedersen, i Skovbeklund
1870, 3010, 0611, Hans Larsen, 1½ maaned, søn af Ane Johanne Hansen, paa Fattiggaarden
1870, 3011, 0412, Anders Jensen, 6½, søn af huusmand Morten Jensen, i Brunekrog
1870, 1312, 1812, Niels Martin Larsen, 9 maaneder, søn af huusmand Jørgen Larsen, paa Ladegaard Mark
1870, 2212, 2812, Mads Pedersen, huusmand, 39, i Frøbjerg
1871, 1301, 2001, Hans Ivar Andersen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Iversen, i Orte
1871, 2001, 2801, Hans Peder Christensen, 6 uger, søn af huusmand Anders Christensen, i Knollerhave
1871, 0902, 1502, Hans Christian Mortensen, 12, søn af huusmand Morten Mortensen, paa Vædebjerg
1871, 2403, 3103, Peder Andersen, aftægtshuusmand og væver, 63, i Frøbjerg
1871, 1205, 1805, Rasmus Andersen, 8, søn af huusmand Rasmus Andersen, paa Skovhusebjerget
1871, 2006, 2606, Lars Jakobsen, 5 uger, søn af huusmand Jakob Mortensen, paa Vædebjerg
1871, 2508, 3108, Rasmus Peder Pedersen, 1, søn af huusmand Hans Pedersen, i Assensskov
1871, 0110, 0810, Dødfødt dreng, søn af Peder Madsen, i Kohavehuus
1872, 1201, 1701, Hans Christensen, huusmand, 79, i Knollerhave
1872, 0503, 1203, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 39, i Frøbjerg
1872, 2105, 2505, Jørgen Hansen, 24, paa Ladegaard Mark. Tjente Hans V. Hansen, i Ladegaard. Søn af huusmand Hans Chr. Jørgensen
1872, 1706, 2106, Hans Christian Pedersen, 18, i Orte Skovhuse. Søn af ugift Ane Kirstine Christiansdatter
1872, 0507, 0707, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Veismarken
1872, 1410, 2010, Daniel Pedersen, 15 dage, søn af snedker Hans Jørgen Pedersen, i Frøbjerg
1872, 2510, 3110, Peder Hansen, aftægtsmand, 56, i Frøbjerg Banker
1872, 1611, 2211, Johan Henrik Ferdinand Rasmussen, boelsmand, 71, i Stikrog
1872, 2712, 01011873, Mads Jakobsen, 9½, søn af huusmand Jakob Mortensen, Frøbjerg Mark
1873, 1101, 1901, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Larsen, Ortemark
1873, 1501, 1901, Lars Peder Larsen, 4 dage, søn af huusmand Peder Larsen, Ortemark
1873, 1801, 2501, Peder Andersen, aftægtsmand, 86, i Ladegaardskov
1873, 0802, 1602, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jensen, i Frihedslund
1873, 1603, 2103, Rasmus Rasmussen, 3½, søn af huusmand Find Rasmussen, i Orte
1873, 2005, 2805, Ole Hansen, enkemand, forhen huusmand og lem, 83, paa Fattiggaarden. Af Skydebjerg
1873, 0706, 1306, Dødfødt dreng, søn af Johanne Kirstine Pedersen, i Skovhusebjerghus
1873, 2906, 0407, Jens Christian Kristensen, 8, søn af gaardmand Hans Kristensen, Nordenlund
1873, 1308, 1708, Niels Hansen, 3 uger, søn af tjenestepige Maren Nielsen. Hos P. Christian Andersen, Frøbjerg
1873, 0309, 0909, Peder Larsen, huusmand og gift, 65, i Frøbjerg Vænge
1873, 0509, 0909, Lars Nielsen Ravn, 4 dage, søn af Hans Nielsen Ravn, i Knollerhave
1873, 2010, 2610, Just Andersen Justesen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Justesen, Hesbjerg
1874, 0201, 0801, Jochum Hansen, enkemand, lem og tidligere husmand, 79, paa Frøbjerg Mark. Nu paa Fattiggaarden
1874, 2101, 2601, Mads Peder Madsen, 2½, søn af Marie Adolphsen, paa Ladegaardmark
1874, 3001, 0502, Sten Olsen, fæstehusmand, 47, i Orte
1874, 0803, 1403, Find Peder Findsen, 4, søn af husmand Jens Findsen, paa Ladegaardmark
1874, 1503, 2403, Lars Andersen (Hedam), enkemand og forhen gaardmand, 82, i Frøbjerg
1874, 1803, 2203, Anders Mathiassen, ½, søn af Karen Kirstine Madsen, i Ellemoselund
1874, 1204, 1904, Jens Larsen 3, søn af tjenestepige Maren Jensen, paa Mariendal. Plejebarn hos Jens Pedersen, Wejsmark
1874, 1704, 2204, Enevold Nielsen, husmand, skrædder og enkemand, 39, i Orte
1874, 0205, 0905, Jørgen Jørgensen, bolsmand, 58, i Elleskovsholm
1874, 2205, 2505, Marcus Mortensen, 3 maaneder, søn af husmand Morten Mortensen, paa Vædebjerg
1874, 0306, 0806, Henrik Hansen, ugift og skræder, 31, i Kalbjergtorn
1874, 1006, 1406, Niels Henrik Nielsen, 2, søn af husmand Christian Nielsen, paa Eiby Mark, Frue Landsogn ved Odense
1874, 1609, 2109, Anders Larsen, bolsmand, 58, i Frøbjerg Vænge
1874, 0810, 1610, Niels Christiansen, ejer, 84, af Peirupgaard
1874, 1712, 2312, Hans Jørgensen, 13 dage, søn af ugift fruentimmer Ane Iversen, i Orte
1874, 1712, 2312, Christen Jensen, huusmand, 86, paa Ladegaard Mark
1875, 0901, 1701, Jørgen Jensen, 7 uger, søn af huusmand Anders Jensen, i Aalsmose
1875, 1701, 2601, Niels Andersen, huusmand, 56, i Bredbjerglund
1875, 2301, 3101, Jacob Hansen, 8 dage, søn af fruentimmer Rasmine Jeppesen, i Røismosehuus
1875, 0103, 0803, Simon Espensen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos sønnen i Mellembjerg ved Frøbjerg
1875, 0604, 1304, Morten Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Vædebjerg
1875, 0705, 1305, Rasmus Andersen, huusmand, 53, paa Frøbjerg Mark
1875, 1205, 1705, Jens Andersen (Rytter), gift og fattiglem, 83, paa Fattiggaarden
1875, 2009, 2509, Hans Jørgensen, 15, søn af gaardmand Jørgen Chr. Hansen, i Orte Skovhuse
1875, 2309, 2909, Gorm Findsen, aftægtsmand, 72, i Frøbjerg Vænge
1875, 2110, 2910, Mads Christian Pedersen, huusmand, 39, ved Frøbjerg
1875, 2312, 3112, Niels Christian Andersen, 17, søn af indsidder Anders Larsen, i Orte
1875, 2812, 05011876, Jacob Larsen, væver og ungkarl, 22, i Orte. Søn af huusmand Lars Jacobsen
1876, 0702, 1302, Just Andersen Justesen, 2 maaneder, søn af gaardmand Hans Justesen, i Hesbjerg
1876, 2302, 2702, Ferdinand Vilhelm Rasmussen, 6½, stedsøn af husmand Anders Chr. Pedersen, i Krogmarken
1876, 2203, 2903, Lars Andersen, aftægtsmand og enkemand, 82, i Frøbjerg Vænge
1876, 2503, 3103, Anders Christian Knudsen, ½, søn af gaardmand Rasmus Kudsen, i Orte
1876, 3103, 0404, Søren Christian Vilhelm Helgesen, 10, søn af skomager Thor Helgesen, i Frøbjerg Søndermark
1876, 1205, 1805, Niels Christian Jensen, 3, søn af Martine Hansen, hos Hans Nielsen, i Themeshave
1876, 2403, 0804, Emilius Harald Jacobsen, skolelærer, 31, i Snested Sogn Elsted By
1876, 2505, 0106, Lorentz Rasmussen, aftægtsgaardmand og gift, 71, i Frøbjerg
1876, 2605, 0106, Rasmus Larsen, aftægtshuusmand, 78, i Veismarken
1876, 2406, 2906, Knud Pedersen, smed, 46, ved Peirup
1876, 1307, 1907, Rasmus Rasmussen, huusmand, 73, i Stokkebrohuus
1876, 1609, 2409, Claus Pedersen, enkemand og lem, 78, paa Fattiggaarden
1876, 1011, 1611, Rasmus Marcus Jensen, 7 uger, søn af meierist Chritoffer Jensen, i Sofiesminde
1876, 1611, 2211, Christian Christiansen Bang, 3, søn af gaardmand Lars Christian Bang, i Frøbjerg
1877, 0801, 1501, Rasmus Nielsen, huusmand, 82, paa Ladegaard Mark
1877, 2201, 2601, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Hansen, paa Ladegaard Mark
1877, 0102, 0402, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Christ. Jensen, paa Ladegaard Mark
1877, 0302, 1002, Peder Rasmussen, huusmand, 47, i Ladegaard Mark
1877, 2702, 0503, Marcus Jørgensen, ungkarl, 80, hos Søren Marcussen, i Ellemosehave
1877, 1903, 2403, Nyfødt dreng, 1 time, søn af møller Hans Mortensen, i Frøbjerg
1877, 1903, 2403, Anders Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 73, i Grønnemosehuus
1877, 0604, 1204, Hans Christian Pedersen, fattiglem, 89, i Jivrehuset
1877, 3005, 0406, Hans Jørgen Madsen, ungkarl, 20½, i Skabbehavehuset
1877, 0606, 1006, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Veismarken
1877, 2506, 3006, Ivar Hvid, eier, 77, af Aagaarden
1877, 1209, 1509, Jørgen Larsen, 1 dag, søn af Ane Dorthe Jørgensen, i Frøbjerg
1877, 0512, 0912, Carl Marcus Nielsen, 8 maaneder, søn af qvæghandler Anders Peder Nielsen, paa Frøbjergmark
1877, 2712, 01011878, Morten Carl Pedersen, 4 timer, søn af huusmand og væver Jacob Pedersen, paa Ladegaard Mark
1877, 3012, 05011878, Hans Hansen, aftægtsmand, 72, i Knollerhave
1862, 0206, 0706, Ane Marie Jensen, 22, i Peiruphuse. Datter af gaardmand Jens Jensen
1862, 0306, 0906, Ane Johanne Jensen, 1 maaned, datter af huusmand Anders Jensen, i Aalsmose
1862, 2106, 2606, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Andersen, paa Ladegaard Mark
1862, 2207, 2807, Johanne Marie Johansen, 30, paa Ladegaard Mark. Indsidder Rasmus Pedersen
1862, 2608, 3108, Karen Jacobsen, 8, datter af indsidder Jacob Mortensen, ved Frøbjerg
1862, 3009, 0610, Petrine Jensen, 1 maaned, datter af huusmand Jens Pedersen, i Skovbæklund
1862, 1510, 2210, Hansine Dorthe Iversen, 2 maaneder, datter af Maren Dorthe Iversen, i Orte
1862, 1411, 1911, Maren Marie Jespersen, 20½, i Brunekrog. Datter af huusmand Jesper Hansen
1862, 1611, 2211, Else Rasmusdatter, aftægtsenke, 82, i Hyllekjær
1863, 2301, 3001, Maren Larsdatter, 34, i Søndermarken. Fattiglem Rasmus Jensen
1863, 2701, 0102, Karen Kirstine Knudsen, 1 maaned, datter af smed Knud Pedersen, i Peirup Smedie
1863, 2801, 0402, Karen Jørgensen, 1½, datter af huusmand Jørgen Mortensen, paa Orte Mark
1863, 3101, 0902, Caroline Jespersen, 44, i Knollerhave. Huusmand Anders Larsen
1863, 0302, 0802, Maren Mortensen, 7, datter af indsidder Morten Mortensen, paa Hestbjerg
1863, 2702, 0403, Maren Rasmusdatter, fattiglem, 84, paa Ladegaard Mark. Fattiglem under Vissenbjerg Sogn. Huusmand Niels Madsens moder
1863, 2103, 2903, Karen Margrethe Jørgensen, 2 maaneder, datter af huusmand Truels Jørgensen, i Skovhuse
1863, 2203, 3003, Maren Andersen, 21, i Vængen. Datter af huusmand Anders Christiansen
1863, 2903, 0304, Dødfødt pige, datter af Thor Helgesen, i Søndermarken
1863, 2206, 2706, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 65, paa Ladegaard Mark. Carl Adolf Jørgensen
1863, 1307, 1807, Karen Hansen, 2½, datter af gaardmand Niels Hansen, i Frøbjerg
1863, 0508, 1108, Kirstine Andersdatter, enke, 60, opholdende sig hos sønnen gaardmand Johan Vilhelm Christiansen, i Frøbjerg. Ole Peder Jørgensen
1863, 0708, 1208, Ane Cathrine Pedersen, 12, datter af huusmand Peder Larsen, i Frøbjerg Vænge
1863, 2508, 3008, Dorthea Jensen,4 maaneder, datter af indsidder Jørgen Christian Jensen, i Grønnemosehuus
1863, 0809, 1509, Sidsel Marie Larsdatter, 69, i Muthrehuus. Aftægtsmand Jørgen Andersen
1863, 1409, 1909, Petrine Jensen, 1 maaned, datter af huusmand Jens Pedersen, i Skovbæklund
1863, 1109, 1909, Maren Rasmusdatter, aftægtsfruentimmer, 76, i Top
1863, 2109, 2909, Karen Rasmusdatter, 72, i Kalbjergtorn. Huusmand Jacob Jensen
1863, 2011, 2511, Maren Madsen, 2 maaneder, datter af huusmand Mads Nielsen, i Ellemoselund
1863, 1212, 2012, Gjertrud Larsdatter, enke, 44, paa Ladegaard Mark. Aftægtsmand Søren Pedersen
1864, 2412, 0101, Karen Pedersen, 11, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Ellemosehave
1864, 0101, 1001, Johanne Adamsen, 3 maaneder, datter af Ane Marie Rasmussen, paa Frøbjerg Mark
1864, 0901, 1701, Karen Madsdatter, 58, i Frøbjerg. Huusmand Peder Andersen
1864, 1002, 1802, Anne Madsdatter, 73, i Marcusholm. Aftægtsmand Anders Nielsen
1864, 2102, 2802, Anne Rasmussen, 1, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Ellemosehave
1864, 1103, 1903, Anne Hansdatter, 36, paa Frøbjerg Mark. Huusmand Søren Christensen
1864, 1303, 2003, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Andersen, i Themeshave
1864, 0404, 1104, Anne Elisabeth Hansen, 3½, datter af høker Jens Hansen, i Frøbjerg
1864, 1004, 1704, Rasmus Pedersen, 1½, datter af huusmand Jens Pedersen, ved Frøbjerg
1864, 0406, 1106, Maren Mortensen, 9 maaneder, datter af Morten Mortensen, paa Frøbjerg Mark
1864, 1706, 2206, Margrethe Larsdatter, aftægtsenke, 77, hos Jens Pedersen, i Ellemoselunde.  Erik Pedersen
1864, 0407, 0807, Maren Thuesdatter, 71, i Koborg. Huusmand Christen Hansen
1864, 2708, 0109, Karen Marie Jensen, 2½, datter af indsidder Morten Jensen, i Brunekrog
1864, 2808, 0409, Marie Pedersen, 2 maaneder, datter af huusmand Peder Pedersen, i Peiruphuse
1864, 2310, 3110, Johanne Hansdatter, 54, i Røismose. Gaardmand Morten Jacobsen
1864, 2112, 2612, Johanne Margrethe Nielsdatter, 73, ved Frøbjerg. Fattiglem Jochum Hansen
1865, 2912, 0501, Ane Christensdatter, enke og inderste, 69, hos huusmand Peder An. Rasmussen, i Leerhaven. Huusmand Jens Hansen, Naarup Mark
1865, 0501, 1101, Maren Rasmussen, 1 maaned, datter af indsidder Find Rasmussen, ved Orte
1865, 0402, 1102, Ane Marie Hansdatter, aftægtsenke, 70, hos svigersønnen Peder Hansen, i Frøbjerg. Huusmand Rasmus Clausen
1865, 1602, 1902, Ane Margrethe Hansen, 4, datter af huusmand Hans Pedersen, i Nørrelund
1865, 2002, 2602, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 88, hos Hans Nielsen, i Themeshave. Mathias Jørgensen
1865, 2602, 0503, Karen Pedersen, 5, datter af huusmand Anders Jørgen Pedersen, paa Ladegaard Mark
1865, 1504, 2304, Pouline Mikkelsen, 5, datter af indsidder Niels Mikkelsen, paa Frøbjerg Bakke
1865, 1105, 1705, Mette Larsdatter, 66, i Bækholm paa Frøbjerg Mark. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1865, 2105, 2605, Ane Cathrine Frederiksdatter, aftægtsenke, 94, i Frøbjerg. Poul Larsen
1865, 0706, 1106, Anne Mortensen, 2 maaneder, datter af huusmand Morten Larsen, i Peiruphuse
1865, 2406, 2906, Ane Marie Braunsted, 17, datter af fattiglem Jens Braunsted, i Ellemosehave
1865, 3006, 0607, Maren Kirstine Christensen, 25, paa Frøbjerg Mark. Datter af huusmand Christen Larsen
1865, 0307, 0907, Maren Christine Christensen, 3, steddatter af huusmand Rasmus Nielsen, paa Ladegaard Mark
1865, 1608, 2008, Karen Kirstine Pedersen, 7, datter af ugift Sophie Pedersen, i Bredbjerg
1865, 2608, 0309, Maren Martine Mikkelsen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Niels Mikkelsen, paa Frøbjerg Mark
1865, 2410, 0111, Birthe Kirstine Sørensdatter, 58, i Brændholt. Gaardmand Iver Madsen
1865, 0811, 1411, Karen Jørgensdatter, 77, i Basselund. Huusmand Hans Hansen
1865, 1312, 2012, Marie Josephine Rasmine Auguste Jørgensen, 13 og 3 maaneder, datter af Karen Larsen, i Ellemosehave
1866, 0302, 0902, Maren Pedersdatter, almisselem, 94, paa Ladegaard Mark
1866, 0904, 1504, Birgitte Petrine Caroline Pedersen, 10 maaneder, datter af huusmand Jørgen Clausen, paa Frøbjerg Mark
1866, 0605, 1305, Johanne Nielsdatter, 54, i Orte. Tømrer Hans Hansen
1866, 0106, 0906, Dorthea Jørgensdatter, 75, i Skovbæklund. Aftægtsmand Hans Madsen
1866, 1106, 1806, Ane Marie Hansdatter, aftægtsenke, 66, i Ladegaard. Gaardmand Lars Christian Andersen
1866, 1807, 2507, Johanne Findsen, 2, datter af huusmand Jens Hansen Findsen, i Aalsmose
1866, 2307, 2807, Kirsten Nielsen, 16 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Hansen, Frøbjerg Mark
1866, 2607, 3007, Maren Sophie Olsen, 2, datter af huusmand Steen Olsen, i Orte
1866, 2607, 3007, Dødfødt pige, datter af huusmand Morten Larsen, paa Peirup Mark
1866, 0609, 1209, Johanne Jensen, 61, Aalsmose. Huusmand Find Pedersen
1866, 0609, 1209, Ane Kirstine Truelsdatter, fattiglem, 70, i Orte Skovhuse
1866, 2109, 2509, Ane Jensen, 2½, datter af huusmand Mads Christian Jensen
1866, 1510, 2210, Ane Marie Hansdatter, 67, i Frøbjerg. Aftægtsmand Lars Anders’
1866, 2312, 2909, Ane Cathrine Carlsen, 35, i Sædebjerg. Huusmand Morten Mortensen
1867, 2301, 3001, Mette Nielsen, 30, paa Ladegaard Mark. Huusmand Niels Jørgensen
1867, 2701, 0302, Stine Marie Leutholtz, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Johan R. Leutholtz, paa Orte Mark
1867, 0102, 0902, Birthe Kirstine Nielsdatter, 62, paa Frøbjerg Mark. Huusmand Rasmus Knudsen
1867, 2302, 0303, Karen Jacobsen, 3 maaneder, datter af huusmand Jacob Mortensen, paa Vædebjerg
1867, 0103, 1003, Maren Mortensen, 2, datter af huusmand Morten Mortensen, paa Frøbjerg Mark
1867, 0603, 1003, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af Marie Jensen, i Jivrehuus
1867, 0803, 1303, Dorthea Rasmussen, 4, datter af indsidder Rasmus Jensen, i Brunekrog
1867, 0803, 1603, Susanne Rasmusdatter, 54, Themeshave. Huusmand Jens Nielsen
1867, 0703, 1403, Karen Kirstine Madsen, 18, i Assensskoven. Datter af huusmand Mads Pedersen
1867, 0104, 0704, Ane Margrethe Nielsen, 1, datter af huusmand Christian Nielsen, Frøbjerg Mark
1867, 1004, 1504, Ane Cathrine Carlsen, 43, paa Ladegaard Mark. Indsidder Hans Rasmuss(en)
1867, 3005, 0506, Karen Marie Sørensen, 8, Datter af Søren Christensen. Steddatter af huusmand Lars Pedersen, paa Frøbjerg Mark
1867, 2806, 0507, Ane Mortensdatter, enke, 77, paa Ladegaard Mark. Aftægtsmand Jens Mogensen
1867, 1807, 2407, Dorthea Hansen, 9, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Kalbjergtorn
1867, 2907, 0308, Ane Andersen, 34 og 3 maaneder, Peiruphuse. Huusmand Peder Pedersen
1867, 0708, 1108, Kirsten Pedersen, 5 maaneder, datter af huusmand Peder Pedersen, i Peiruphuse
1867, 3108, 0509, Ane Kirstine Nielsen, 29 og 3 maaneder, paa Ladegaard Mark. Datter af huusmand Niels Madsen
1867, 3108, 0509, Ane Marie Nielsen, 39½, i Orte. Indsidder Peder Hansen
1867, 2709, 2909, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Andersen, i Rolighedslund
1867, 0711, 1411, Karen Kirstine Jørgensen, 6, datter af huusmand Jørgen Jørgensen, i Elleskovholm
1867, 1011, 1411, Kirsten Jensen, 19, i Sandager Sogn. Af Ladegaard Mark. Datter af huusmand Jens Hansen
1867, 2111, 2811, Kirsten Hansen, 77, i Orte. Aftægtsmand Hans Pedersen
1867, 2411, 0112, Abelone Rasmusdatter, enke, 80, i Sognets huus paa Frøbjerg Mark. Indsidder Jørgen Nielsen
1868, 0201, 1101, Kirstine Marie Andersdatter, 52, i Orte Skovhuse. Gaardmand Rasmus Jørgen Andersen
1868, 0304, 1004, Nielsine Jørgensen, 8, datter af huusmand Truels Jørgensen, i Orte Skovhuse
1868, 1904, 2604, Marie Pedersen, 2, datter af huusmand Peder Pedersen, paa Peirup Mark
1868, 2804, 0605, Kirsten Jacobsdatter, 41, i Ladegaard Skov. Huusmand Lars Madsen
1868, 1405, 1905, Elisa Amalia Rasmussen, 2, datter af huusmand Rasmus Jensen, i Veismarken
1868, 1206, 1806, Hansine Bendixdatter, enke, 78, i Orte. Pottemager Jochum Anthon Sørensen
1868, 0607, 0907, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Mortensen, Vædebjerghuus paa Frøbjerg Mark
1868, 1707, 2207, Ane Cathrine Marie Kaars, 54, i Orte. Høker Hans Hansen
1868, 2607, 3107, Karen Marie Nielsen, 21, paa Ladegaardmark. Datter af huusmand Niels Madsen
1868, 0110, 0710, Marie Jørgine Jespersen, 1, datter af huusmand Rasmus Jespersen, i Koberg
1868, 2010, 2510, Karen Kirstine Knudsen, 3 dage, datter af smed Knud Pedersen, i Peirup Smedie
1868, 2110, 2710, Karen Andersdatter, 62, paa Skovhusebjerg. Aftægtsmand Anders Rasmussen
1868, 2211, 2911, Maren Jensen, 9 maaneder, datter af huusmand Anders Jensen, i Aalsmose
1868, 2312, 2712, Rasmine Johanne Hansen, ½, datter af ugift fruentimmer Karen Dorthe Mikkelsen, i Frøbjerg
1869, 0702, 1302, Ane Kirstine Gormsdatter, enke, 76, hos sønnen Jørgen Nielsen, paa Ladegaard Mark. Huusmand Niels Carstensen
1869, 2502, 0503, Karen Hansdatter, 59, i Augustenborg. Boelsmand Peder Hansen
1869, 0703, 1503, Johanne Nielsdatter, 59, i Assensskoven. Huusmand Mads Pedersen
1869, 1603, 2303, Karen Nielsdatter, aftægtsenke, 82, i Ladegaard. Gaardmand Peder Mathiassen
1869, 2703, 0304, Karen Marie Madsen, 38, i Orte Skovhuse. Gaardmand Mads Jensen
1869, 2104, 2704, Rasmine Pedersen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Assensskoven
1869, 1505, 2305, Ane Johanne Caroline Vilhelmine Pedersen, 2, datter af ugift fruentimmer Maren Cathrine Findsen, i Aalsmose
1869, 1006, 1706, Maren Nielsen, 77, i Peirup. Gaardmand Niels Christiansen
1869, 1606, 2106, Maren Jørgensdatter, enke, 67, paa Frøbjerg Mark. Huusmand Rasmus Frederiksen, i Skalbjerg
1869, 0507, 1007, Ane Sophie Jørgensen, 60, i Frøbjerg. Aftægtmand Rasmus Rasmussen
1869, 0108, 0508, Mette Margrethe Gormsen, 13, datter af huusmand Gorm Nielsen, i Orte
1869, 2610, 3010, Johanne Kirstine Andersen, 24, i Knollerhave. Huusmand Hans Nielsen Ravn
1869, 2910, 0411, Ane Sørensdatter, enke, 71, paa Frøbjerg Mark. Huusmand Hans Christian Frederiksen
1869, 1411, 2011, Christine Rasmusdatter, 64, Frøbjerg Mark. Huusmand Jesper Thuesen
1869, 2812, 04011870, Maren Jørgensdatter, enke, 79, i Bassebjerglund. Huusmand Peder Christoffersen
1870, 0101, 0801, Ane Marie Rasmussen, 11, pleiedatter af Hans Olsen, i Kalbjergtorn
1870, 1501, 2201, Ane Marie Knudsdatter, 64, i Grønnemosehuus. Huusmand Anders Knudsen
1870, 1602, 2002, Marie Jørgensen, enke, 67, paa Fattiggaarden. Huusmand Peder Jørgensen, i Aalsmose
1870, 2202, 0203, Birthe Kirstine Mortensdatter, aftægtsenke, 84, i Orte Skovhuse. Huusmand Hans Jensen
1870, 1103, 2003, Petrine Jensen, 3, datter af huusmand Hans Jensen, i Bredbjerglund
1870, 2103, 2903, Ane Jensdatter, aftægtsenke, 91, hos gaardmand Rasm. Rasmussen, i Frøbjerg. Gaardmand Jørgen Pedersen
1870, 3003, 0304, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Jørgensen, i Frøbjerg
1870, 3003, 0404, Ane Cathrine Jensen, 6, datter af huusmand Jeppe Jensen, i Aalsmose
1870, 2006, 2506, Ane Kirstine Pedersen, 32, paa Orte Mark ved Marienlund. Huusmand Jørgen Christiansen
1870, 1008, 1608, Maren Hansdatter, enke, 83, i Lindegaardstedet. Huusmand Jens Nielsen
1870, 0509, 1109, Ane Marie Andersen, 5, datter af huusmand Rasmus Andersen, i Barmose
1870, 0709, 1109, Ane Madsdatter, ugift og fattiglem, 72, paa Fattiggaarden
1870, 2309, 3009, Spæd pige, datter af skrædder Christian Nielsen, i Frøbjerg Banker
1870, 0310, 0910, Cathrine Marie Larsen, 40, i Barmose. Huusfæster Niels Mikkelsen
1870, 1910, 2310, Marie Nielsen, 8 dage, datter af Karen Marie Larsen, paa Peirup Mark
1870, 0811, 1311, Ane Kirstine Rasmusdatter, 78, i Lindegaardhuus. Skomager Peder Holger Hermannsen
1871, 1501, 2301, Ane Cathrine Christensdatter, 67, paa Ladegaard Mark. Huusmand Niels Madsen
1871, 0703, 1403, Maren Zachariasdatter, 88, huusmand Mads Andersens svigermoder, paa Frøbjerg Mark
1871, 2603, 3103, Karen Johannne Pedersen, ugift, 28, paa Fattiggaarden
1871, 1604, 2304, Martha Mortine Hansen, 8, datter af huusmand Hans Peder Hansen, i Kalbjergtorn
1871, 2004, 2604, Maren Simonsen, ugift, 19, i Peiruphuse
1871, 0505, 1005, Ane Kirstine Jensen, 41, i Orte. Indsidder Peder Hansen
1871, 0505, 1205, Ane Marie Mortensen, 35, i Peirup Smedie. Smed Knud Pedersen
1871, 0905, 1505, Maren Cathrine Pedersen, ugift, 35, i Frøbjerg. Datter af afdøde huusmand Peder Andersen
1871, 0906, 1306, Ane Marie Sørensen, ugift, 27, i Lindegaardshuus. Datter af huusmand Søren Rasmussen
1871, 3008, 0409, Mette Kirstine Nielsen, 41, i Knollerhave. Huusmand Johan Carl Larsen
1871, 0611, 1311, Elisabeth Margrethe Christiansdatter, enke, 76, i Frøbjerg. Huusmand Hans Larsen
1871, 1711, 2111, Maren Jørgensen, 38, i Stubberup, Sandager Sogn. Huusmand Jørgen Christen Jørgensen, paa Ladegaard Mark
1871, 0512, 1212, Ane Marie Jensen, 43, i Frøbjerg. Hjulmand Peder Hansen
1872, 1403, 2403, Ane Cathrine Hansen, 6, datter af Ane Pedersen, i Vænget. I pleie hos huusmand Peder Larsen
1872, 1603, 2403, Pouline Antonette Martine Mikkelsen, 5½, datter af huusmand Niels Mikkelsen, i Barmosehuus
1872, 1703, 2503, Maren Christiansen, 45, i Orte Skovhuse. Huusmand Truels Jørgensen
1872, 2704, 0305, Ane Margrethe Christiansdatter, 60, i Frøbjerglund. Gaardmand Christian Madsen
1872, 2306, 2806, Jensine Pedersen, 17, tjente i Ørsted. Datter af hjulmand Peder Hansen, Frøbjerg
1872, 2806, 0307, Mette Marie Jørgensen, 4 uger, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, Frøbjerg Banker
1872, 1007, 1407, Maren Kirstine Larsen, ½, datter af huusmand Jørgen Larsen, Ladegaarden
1872, 1107, 1607, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 78, Ladegaardmark. Husmand Niels Pedersen
1872, 1310, 2010, Ane Marie Johansen, 20, Orte. Datter af afdøde Johannes Hansen
1872, 2310, 3110, Ane Marie Nikoline Rasmusdatter, 83, Ellemosehave. Gaardmand Jørgen Hansen
1872, 3110, 0711, Maren Margrethe Hansdatter, enke, 66, Orte Skovhuse. Gaardmand Jørgen Truelsen
1872, 0611, 1211, Maren Sofie Jørgensen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Jørgensen, Orte
1873, 0501, 1101, Karen Jakobsdatter, 79, paa Vædebjerg. Aftægtsmand Morten Pedersen
1873, 2001, 2801, Ane Marie Pedersdatter, enke, 71, i Brienholt (måske Brændholt). Husmand Hans Jørgen Knap
1873, 2701, 0202, Dorthea Kirstine Nielsen, 3 timer, datter af skrædder Enevold Nielsen, i Orte
1873, 1102, 1902, Mette Marie Hansen, 19½, i Selleshavehus. Datter af husmand Hans Nielsen
1873, 1102, 1702, Ane Kirstine Christiansdatter, ugift, 46, hos Truels Jørgensen, i Orte Skovhuse
1873, 2002, 2702, Karen Jørgensen, enke, 89, i Frøbjerg. Husmand Jørgen Albertsen
1873, 1403, 2103, Maren Hansen, 39, Vædebjerg. Husmand Morten Mortensen
1873, 1703, 2303, Ane Marie Andersen, 1, datter af Rasmus Andersen, i Barmose
1873, 2403, 3003, Ane Katrine Jørgensen, 1, datter af husmand Anders Jørgensen, i Orte
1873, 2603, 3103, Nicoline Hansen, 38, i Orte. Skrædder Envold Nielsen
1873, 1504, 2204, Mette Kirstine Larsdatter, enke, 68, i Ladegaard. Gaardmand Niels Rasmussen
1873, 1505, 2204, Sidsel Marie Jensen, 42, Ladegaardmark. Husmand Knud Jesper Andersen
1873, 2206, 2806, Johanne Hansdatter, aftægtsenke, 81, i Hesbjerg. Husmand Hans Jensen
1873, 0707, 1207, Karen Dorthea Pedersen, 28, Stumphed. Husmand Peder Pedersen
1873, 0108, 0608, Johanne Margrete Larsen, 1, datter af husmand Peder Larsen, i Frøbjerg
1873, 0308, 0908, Karen Mikkelsdatter, 62, Ellemoselund. Gaardmand Jens Pedersen
1873, 1608, 2108, Ane Margrethe Johansen, 39, Barmose. Husmand Rasmus Andersen
1873, 3108, 0609, Kirsten Dideriksdatter, enke, 93, i Hyllekjær. Aftægtsmand Lars Larsen Hvid, af Sønderby
1873, 0710, 1210, Johanne Rasmusdatter, enke, 75, Frøbjerg. Fattiglem Jens Bang Larsen
1873, 2111, 2811, Karen Marie Madsdatter, 58, Frienholt. Husmand Jørgen Sørensen
1874, 1201, 1801, Cathrine Jørgensen, fattiglem, 70, paa Fattiggaarden
1874, 1702, 2302, Marie Knudsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardejer R. Knudsen, i Orte
1874, 2102, 2302, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Pedersen, Vejsmark
1874, 2502, 0403, Karen Jakobsdatter, 68, fra Ladegaardmark. Aftægtsmand Jørgen Jepsen
1874, 0105, 0805, Ane Hansine Jørgensen, 36, i Nyløkkehus. Husmand Rasmus Jespersen
1874, 0505, 1105, Birthe Pedersdatter, 72, i Orte. Indsidder Claus Pedersen
1874, 1005, 1605, Ane Marie Madsen, 35, paa Frøbjergmark. Husmand Rasmus Frederiksen
1874, 0506, 1006, Ane Kathrine Nielsdatter, enke, 85½, Frøbjergmark. Husmand Anders Larsen
1874, 1606, 2106, Rasmine Regine Rasmussen, 3 maaneder, datter af ugift Nicoline Christine Marie Rasmussen, i Themeshave
1874, 1608, 2108, Ane Pedersdatter, 57, Bassebjerglund. Husmand Hans Jensen
1874, 2909, 0510, Karen Hansdatter, fattiglem og frasepareret, 85, paa Fattiggaarden
1874, 2410, 3010, Dorthe Marie Nielsen, 10 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Nielsen, i Vejsmarken
1874, 2810, 0411, Ane Johanne Jørgensen, 49, paa Ladegaardmark. Husmand Mads Christian Jensen
1874, 3010, 0611, Gjertrud Marie Pedersen, 36, paa Ladegaardmark. Husmand Hans Hansen
1874, 0711, 1511, Andrea Knudsen, 4, datter af husmand Knud Jesper Andersen, paa Ladegaardmark
1875, 0401, 1101, Ane Marie Christiansdatter, 72, i Veismarken. Aftægtsmand Rasmus Larsen
1875, 1401, 2101, Maren Andersdatter, 74, i Carlslund. Boelsmand Jørgen Christiansen
1875, 1901, 2401, Ane Kirstine Jensen, 23, i Frøbjerg Søndermark. Huusmand Jens Andersen
1875, 2601, 3101, Birthe Marie Jensdatter, enke og fattiglem, 74, paa Fattiggaarden
1875, 3001, 0702, Karen Mikkelsdatter, enke og fattiglem, 75, paa Fattiggaarden. Hans Qvirinsen, i Skydebjerg
1875, 0302, 1002, Birthe Marie Pedersdatter, 45, i Jivrehuset. Indsidder Anders Christian Sørensen
1875, 0403, 1103, Ane Pedersen, 44, paa Ladegaard Mark i Ladegaard Skov. Huusmand Peder Rasmussen
1875, 0403, 1203, Kirsten Larsen, 39, paa Ladegaard Mark. Huusmand Jørgen Larsen
1875, 0404, 1104, Maren Kirstine Nielsen, 5½, datter af huusmand Anders Nielsen, i Veismarken
1875, 0704, 1304, Karen Johansen, 32, i Frøbjerg Banker. Huusmand Lars Christian Hansen
1875, 1904, 2504, Rasmine Nielsen, 1½, datter af huusmand Anders Nielsen, i Veismarken
1875, 2305, 2905, Maren Pedersdatter, 57, i Aahuset paa Peirup Mark. Huusmand Niels Clausen
1875, 0206, 0606, Gjertrud Larsdatter, enke, 84, i Frøbjerg Banker. Indsidder Niels Johansen
1875, 0107, 0607, Maren Christiane Pedersen, 5½, datter af væver Jacob Pedersen, i Krogmarken
1875, 0107, 0407, Maren Thygesen, 45, i Frøbjerg. Huusmand Jørg. Madsen
1875, 1407, 1807, Mette Kathrine Jensen, 3 maaneder, datter af huusmand Christian Jensen, i Røismose Skov
1875, 1907, 2407, Cathrine Rasmusdatter, enke, 75, i Orte. Huusmand Hans Rasmussen
1875, 2607, 208, Elisabeth Jørgensen, 50, ved Lille Kaadekilde. Huusmand Anders Rasmussen
1875, 0611, 1111, Maren Rasmussen, 5, datter af huusmand Lars Rasmussen, paa Orte Mark
1875, 2011, 2611, Karen Carlsen, 19, datter af gaardmand Carl Vilhelm Pedersen, paa Ladegaard Mark
1875, 1412, 1912, Maren Andersen, 13, datter af indsidder Anders Krag, paa Fattiggaarden
1875, 2812, 02011876, Kirsten Marcusdatter, aftægtsenke, 87, i Aalykkehuus. Huusmand Peder Nielsen
1876, 2701, 0102, Johanne Jensdatter, ugift, 84, i Orte
1876, 1702, 2402, Ane Nielsdatter, 86, i Nordenlund. Aftægtsmand Christen Hansen
1876, 2403, 3003, Karen Marie Rasmussen, 35, paa Orte Mark. Huusmand Jens Hansen
1876, 0804, 1204, Dorthea Rasmussen, 12, datter af huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladegaardskov
1876, 1404, 2104, Marie Larsdatter, enke, 92, paa Fattiggaarden. Mikkel Nielsen
1876, 0205, 0705, Ane Jeppesdatter, enke, 72, paa Fattiggaarden. Huusmand Hans Christensen, i Frøbjerg Banker
1876, 1005, 1505, Karen Jørgensen, 9, datter af huusmand Truels Jørgensen, i Orte Skovhuse
1876, 2208, 2708, Karen Hansdatter, 75, i Jivrehuset. Indsidder Ekkart Larsen
1876, 2908, 0309, Kirstine Rasmine Jensen, 9, datter af huusmand Jens Madsen Jensen, i Frøbjerg Banker
1876, 0809, 1509, Cathrine Pedersdatter, enke, 74, paa Fattiggaarden. Peder Pedersen, i Orte
1876, 1009, 1709, Johanne Hansdatter, enke, 68, i Frøbjerg. Hans Johansen, i Nyrup
1876, 1010, 1410, Sidsel Andersen, 25, i Skovbæklund. Bødker Rasmus Terkildsen
1876, 3010, 0611, Karen Andersdatter, 73, i Barmose. Huusmand Jørgen Larsen
1876, 0311, 0511, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Hansen Findsen, i Aalsmose
1876, 0511, 1011, Karen Kirstine Larsen, 5 uger, datter af indsidder Søren Larsen, i Orte
1877, 0401, 1001, Johanne Cathrine Simonsen (døvstum), 62, paa Fattiggaarden. Datter af afdøde skolelærer C. F. G. Simonsen, i Orte
1877, 2302, 0103, Maren Christiane Pedersen, 4 uger, datter af væver Jacob Pedersen, paa Ladegaardmark
1877, 0503, 1003, Ane Sophie Rasmusdatter, aftægtsenke, 72, i Frøbjerg Vænge. Huusmand Gorm Findsen
1877, 0905, 1505, Maren Madsdatter, enke, 89, paa Fattiggaarden. Hans Chr. Pedersen
1877, 2005, 2705, Maren Larsdatter, enke, 75, paa Fattiggaarden. Hans Jensen
1877, 2506, 3006, Elisabeth Hansine Mette Martine Madsen, 7, datter huusmand Mads Jørgen Madsen, i Frøbjerg
1877, 1108, 1508, Margrethe Hansdatter, enke, 74, i Orte. Huusmand Marcus Hansen
1877, 0709, 1209, Karen Rasmussen, 28, paa Ladegaard Mark. Huusmand Hans Jensen
1877, 1009 (fundet), 1509, Nyfødt barn, paa N. Jenss Mark i Frørup
1877, 2710, 0211, Juliane Madsdatter, 63, paa Ladegaard Mark. Huusmand Jørgen Jørgensen
1877, 0711, 1411, Ane Marie Jørgensdatter, 58, paa Ladegaard Mark. Boelsmand Hans Christian Jørgensen
1877, 0612, 0912, Mette Cathrine Jensen, 1½, datter af huusmand Christian Jensen, i Røismose Skov