Orte, 1878-1892, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1878-1892, Orte sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 1101, 12051878, Birger Carl Nielsen, søn af skolelærer Christian Nielsen og Dorthea født Rasmussen, i Frøbjerg Skole. Navneændring af 13.5.1889 til Birger Carl Nielsen Møller
1878, 0402, 07041878, Carl Hansen, søn af gaardmand Niels Hansen og Barbara Cathr. Hansen, i Frøbjerg. Navneændring af 11.11.1905 til Carl Hansen Skovfoged
1878, 1102, 10031878, Jørgen Jørgensen, søn af boelsmand Hans Jeppe Jørgensen og Gjertrud Hansen, paa Ladegaardmark
1878, 2102, 24051878, Johannes Martin Rasmus Larsen, søn af gaardmand og møller Jørgen Larsen og Else Kirstine Rasmussen, i Grethenlund
1878, 0603, 30051878, Morten Jacob Mortensen, søn af boelsmand og møller Hans Mortensen og Johanne Gormsen, ved Frøbjerg
1878, 2603, 28041878, Niels Christoffer Nielsen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Kirsten Christoffersen, i Vesterlund
1878, 3004, 30061878, Hans Christian Rasmussen, søn af huusmand Peter Christian Rasmussen og Maren Kirstine Jørgensen, paa Ladegaardmark
1878, 3004, 08091878, Marius Nielsen, søn af huusmand Anders Nielsen og Cathrine Rasmussen, i Orte Veismark
1878, 0305, 10061878, Marius Pedersen, søn af huusmand og snedker Hans Jørgen Pedersen og Johanne Andersen, i Frøbjerg
1878, 0505, 10061878, Lars Ovel Jensen, søn af huusmand Mads Christian Jensen og Karen Larsen, paa Ladegaardmark
1878, 1005, 08091878, Hans Sørensen, søn af Maren Margrethe Sørensen, hos Søren Nielsens enke, i Ladegaardskov
1878, 2405, 30061878, Lars Christian Hansen, søn af boelsmand Hans Hansen og Maren Johanne Pedersen, i Themeshave
1878, 2606, 26061878, Mads Christian Hansen, søn af gaardeier Christian Hansen og Maren Madsen, i Orte
1878, 2906, 22091878, Rasmus Lauritz Krog, søn af gaardmand Hans Peder Krog og Johanne Madsen, i Augustenborg
1878, 0507, 08091878, Jørgen Andersen, søn af gaardmand Peder Christian Andersen og Karen Christiansen, i Frøbjerg
1878, 0207, 08091878, Gorm Peder Jensen, søn af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, i Ellemoselund
1878, 2807, 29091878, Henrik Christian Madsen, søn af huusmand Peder Madsen og Ane Hansen, paa Ladegaard Mark
1878, 3007, 08091878, Hans Jørgen Olsen, søn af huusmand Hans Olsen og Maren Andersen, i Frøbjerg Vænge
1878, 0409, 03111878, Johan Marius Madsen, søn af huusmand Peder Madsen og Mariane Jensen, paa Ladegaardmark
1878, 0909, 17091878, Hans Jørgen Christensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, paa Ladegaardmark
1878, 1209, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Hansen og Ane Pedersen, i Nordenhave
1878, 1609, 10111878, Hans Marius Larsen, søn af ungkarl Niels Christian Larsen og ugift Sophie Elisabeth Jensen, hos huusmand Jens Rasmussen, paa Ladegaard Mark
1878, 2609, 17111878, Christian Adolph Pedersen, søn af hjulmand Peder Hansen og Kirsten Jensen, i Frøbjerg
1878, 0110, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Ane Cathrine Madsen, i Veismarken
1878, 0110, 171111878, Mads Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, i Ladegaardskov. Navneændring af 14.8.1953 til Jørgen Rasmussen
1878, 2303, 11081878, Peder Larsen, søn af ungkarl Niels Larsen, i Ladegaard og ugift Christiane Hansen, i Breed Mose (Vissenbjerg)
1878, 2110, 01121878, Niels Jørgensen, søn af boelsmand Hans Jørgensen og Karen Margrethe Jørgensen, paa Ladegaardmark. Navneændring af 19.11.1929 til Niels Bosted
1878, 3010, 05011879, Christian Jensen, søn af ungkarl Christian Madsen, i Frøbjerg og ugift Marie Jensen, hos broderen Jens Madsen Jensen, paa Frøbjerg Mark
1878, 0311, 05011879, Michael Peder Rasmussen, søn af huusmand Knud Rasmussen og Maren Margrethe Mikkelsen, paa Ladegaardmark
1878, 0911, 29121878, Christian Ludvig Hansen, søn af huusmand og murer Anders Hansen og Maren Cathrine Findsen, i Veismarken
1878, 1011, 16031879, Simon Jacob Mortensen, søn af gaardmand Jacob Mortensen og Karen Marie Pedersen, i Ellemosehave
1878, 1611, 05011879, Lars Christian Andersen, søn af boelsmand Anders Andersen og Karen Marie Clausen, paa Ladegaardmark
1878, 2211, 02021879, Jens Christian Hansen, søn af huusmand Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, i Frøbjerg Banker
1878, 2311, 02021879, Jens Carlsen, søn af indsidder Hans Carlsen og Kirsten Rasmussen, i Orte Skovhuse
1878, 1212, 16021879, Hans Christian Rasmussen, søn af ungkarl Niels Jørgen Rasmussen, i Vedtofte og ugift Ane Jensen, hos faderen huusmand Jens Christiansen, paa Vædebjerg
1879, 1401, 16031879, Carl Martin Pedersen, søn af huusmand og væver Jacob Pedersen og Ane Cathrine Larsen, paa Ladegaardmark
1879, 1701, 09031879, Rasmus Frederiksen, søn af leiehuusmand Niels Frederiksen og Elisabeth Hansen, i Orte
1879, 2501, 20021879, Niels Jensen, søn af væver Niels Jensen og Ane Cathrine Hansen, ved Frøbjerg
1879, 2901, 20021879, Morten Mortensen, søn af huusmand Morten Mortensen og Karen Kirstine Hansen, i Vædebjerg
1879, 3101, 10041879, Marius Hansen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Ane Margrethe Holte, paa Ladegaardmark
1879, 0602, 10041879, Niels Jensen (tvilling), søn af indsidder Morten Jensen og Johanne Nielsen, i Brunekrog
1879, 0602, 10041879, Martin Jensen (tvilling), søn af indsidder Morten Jensen og Johanne Nielsen, i Brunekrog
1879, 0902, 14041879, Peder Sophus Sørensen, søn af huusmand Jens Friis Sørensen og Karen Pedersen, paa Ladegaardmark
1879, 2302, 23031879, Lars Peder Madsen, søn af ungkarl Mads Severin Madsen, tjenende paa Schelenborg (Stubberup Sogn) og ugift Marie Kirstine Hansen, hos faderen tømrer Hans Jørgensen, paa Ladegaardmark
1879, 0204, 22051879, Niels Peder Madsen, søn af huusmand Niels Madsen og Ane Cathrine Jørgensen, i Kalbjergtorn
1879, 2804, 31081879, Johannes Nielsen Ravn, søn af huusmand Hans Nielsen Ravn og Karen Hansen, i Knollerhave
1879, 2904, 06061879, Niels Peder Nielsen, søn af skrædder Johan Nielsen og Laurine Pedersen, i Orte
1879, 0105, 06071879, Lauritz Jensen, søn af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, Frøbjerg
1879, 1005, 06071879, Hans Pedersen, søn af boelsmand Peder Chr. Pedersen og Karen Pedersen, Kalbjergtorn
1879, 1105, 06071879, Hans Peder Jensen, søn af huusmand og skytte Hans Jensen og Ane Marie Nielsen, paa Frøbjergmark
1879, 2205, 20071879, Rasmus Justesen, søn af gaardmand Hans Justesen og Rasmine Rasmussen, i Hesbjerg
1879, 0306, 20071879, Rasmus Marcus Sørensen, søn af huusmand Mads Jørgen Sørensen Steensbo og Iverline Hansen, i Ellemosehave. Navneændring af 25.8.1904 til Rasmus Marcus Sørensen Stensbo
1879, 1406, 27071879, Lars Christian Larsen, søn af indsidder Søren Larsen og Ane Cathrine Elisabeth Mathiassen, paa Frøbjergmark
1879, 2506, 03081879, Lauritz Christian Lund, søn af bager Michael Jensen Lund og Maren Christiansen, ved Frøbjerg
1879, 1407, 24081879, Jørgen Larsen, søn af huusmand Jens Christoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, i Muthrehuus
1879, 2308, 07091879, Anthon Pedersen, søn af ungkarl Rasmus Pedersen, i Bræn..h og ugift Ane Cathrine Eriksen, i Østerdam
1879, 2508, 12101879, Niels Vilhelm Hansen, søn af skrædder Simon Hansen og Karen Kirstine Pedersen, i Orte Skovhuse
1879, 2708, 30111879, Lars Jørgensen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Ane Jørgensen, i Frøbjerg
1879, 1610, 09111879, Hans Iver Frederiksen, søn af afdøde huusmand Rasmus Frederiksen, i Vissenbjerg Sogn og ugift Ane Iversen, i Orte
1879, 0211, 08021880, Hans Hansen, søn af husmand Mads Hansen og Ane Pedersen, i Nordenhave
1879, 2411, 25011880, Carl Albert Grundtvig Larsen, søn af møller Jørgen Larsen og Else Kirstine Rasmussen, i Røismose Mølle
1879, 0812, 08021880, Otto Nielsen, søn af skolelærer Christian Nielsen og Dorthea født Rasmussen, i Frøbjerg Skole. Navneændring af 13.5.1889 til Otto Nielsen Møller
1879, 0707, 07121879, Hans Julius Christian Hansen Knudsen, søn af ungkarl Jacob Hansen, tjener paa Fønsskov og ugift Helga Mathea Knudsen, i Middelfart (nu i Veismarken)
1880, 0401, 26031880, Jens Clemen Jensen, søn af huusmand Jens Jensen og Ane Marie Rasmussen, i Knollerhave
1880, 2301, 25041880, Knud Hansen (tvilling), søn af huusmand Niels Anders Hansen og Petrine Nielsen, paa Ladegaardmark
1880, 2301, 25041880, Niels Christian Hansen (tvilling), søn af huusmand Niels Anders Hansen og Petrine Nielsen, paa Ladegaardmark
1880, 0602, 21031880, Hans Henrik Henriksen, søn af huusmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, paa Ladegaardmark
1880, 1002, 29031880, Hans Anthon Frederik Jensen, søn af husmand Mads Jørgen Jensen og Maren Hansen, i Bassebjerglund
1880, 0403, 29031880, Niels Anthon Hansen, søn af ungkarl Christian Hansen, i Themeshave og ugift Ane Kirstine Andersen, opholdende sig hos broderen huusmand Mads Andersen i Themeshave
1880, 1003, 09051880, Niels Christian Jensen, søn af husmand Rasmus Jensen og Rasmine Jensen, paa Ladegaardmark
1880, 2203, 13061880, Christian Ludvig Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Maren Cathrine Findsen, i Veismarken
1880, 0604, 30051880, Anders Pedersen, søn af boelsmand Christian Pedersen og Ane Marie Andersen, i Bækholm
1880, 0904, 30051880, Christoffer Nielsen, søn af boelsmand Jens Nielsen og Kirsten Christoffersen, i Vesterlund
1880, 1804, 13061880, Jens Søren Sørensen, søn af gaardmand Jørgen Vilhelm Sørensen og Ane Kirstine Jensen, i Grethenlund. Navneændring af 6.9.1909 til Jens Søren Torlund
1880, 2504, 24061880, Rasmus Larsen, søn af huusmand Peder Larsen og Ane Kirstine Madsen, i Hesbjerg
1880, 0605, 13061880, Lars Jørgen Madsen, søn af huusmand Niels Madsen og Johanne Cathrine Jørgensen, i Barmose
1880, 1705, 13061880, Søren Rasmussen, søn af landpost Rasmus Jensen og Karen Hansen, ved Frøbjerg
1880, 0307, 26091880, Hans Peder Larsen, søn af huusmand Lars Larsen og Larsine Christensen, i Brunemoselund
1880, 0907, 08081880, Knud Benedikt Madsen, søn af gaardmand Peter Cornelius Madsen og Ane Cathrine Andersen, i Orte
1880, 0907, 15081880, Jens Peder Jensen, søn af husmand Hans Christian Jensen og Karen Kirstine Jensen, i Weismarken
1880, 0408, 19091880, Hans Jørgen Martin Jørgensen, søn af boelsmand Anders Christian Jørgensen og Johanne Hansen, i Carlslund
1880, 1808, 19091880, Hans Hansen, søn af husmand Lars Hansen og Petrine Hansen, i Frøbjerg
1880, 1808, 14111880, Mads Christian Mathiassen, søn af boelsmand Jørgen Mathiassen og Karen Kirstine Madsen, paa Baunehøi
1880, 1809, 14111880, Jacob Jørgen Jacobsen, søn af kjøbmand Niels Jacobsen og Maren Rasmussen, i Orte
1880, 1210, 19101880, Just Jens Jørgen Justesen, søn af gaardmand Hans Justesen og Rasmine Rasmussen, Hesbjerggaard
1880, 1410, 12121880, Lars Larsen, søn af maler Jacob Larsen og Christiane Andreassen, i Ellemosehave
1880, 0611, 19121880, Thor Peder Thorsen, søn af gaardmand Hans Thor(sen) og Caroline Mandix, i Lille Kaadekilde
1880, 1211, 09011881, Jørgen Rasmussen, søn af husmand Knud Rasmussen og Maren Margrethe Mikkelsen, Kaadekildehus
1880, 0612, 23011881, Hans Peder Andersen, søn af husmand Anders Andersen og Karen Marie Clausen, paa Ladegaardmark
1880, 2112, 06021881, Hans Jørgen Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, paa Ladegaardmark
1881, 0701, 20021881, Rasmus Christian Jacob Rasmussen, søn af husmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, i Ladegaardskov
1881, 3001, 20031881, Anton Valdemar Jensen, søn af leiehusmand Christian Jensen og Mette Marie Hansen, i Røismoseskov
1881, 1302, 14041881, Martin Pedersen, søn af husmand Jakob Pedersen og Ane Cathrine Larsen, paa Ladegaard Mark. Navneændring af 12.2.1929 til Martin Krogmar
1881, 2702, 10031881, Jakob Jørgen Jakobsen, søn af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, i Røismosehus
1881, 0603, 14041881, Niels Christian Nielsen, søn af ungkarl Lars Nielsen, tjener paa Brahesborg og ugift Maren Rasmussen, paa Ladegaardmark
1881, 2803, 24071881, Kristian Nielsen Ravn, søn af husmand Hans Nielsen Ravn og Karen Hansen, i Knollerhave
1881, 2803, 15051881, Kristen Larsen Kristensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, paa Ladegaard
1876, 1406, 23071876, Laurits Theodor Pedersen, søn af indsidder Daniel Pedersen og Kirsten Hansen, af Kaadekilde Mose
1879, 0602, 18051879, Johannes Martin Julius Pedersen, søn af indsidder Daniel Pedersen og Kirsten Hansen, af Kaadekilde Mose
1881, 2904, 15051881, Jens Kristian Hansen, søn af ungkarl Hans Hansen, tjener i Ørsted og ugift Karen Jensen, 18, hos Jens Andersen i Frøbjærg Vænge
1881, 0105, 06061881, Niels Peter Sørensen, søn af husmand Mads Jørgen Sørensen Stensbo og Iverline Hansen, 29, Frøbjærg Mark
1881, 0305, 12061881, Hans Peder Andersen, søn af husmand Rasmus Andersen og Ane Marie Pedersen, 44, Frøbjærg
1881, 1605, 30091881, Otto Møller Larsen, søn af møller Jørgen Larsen og Else Kirstine Rasmussen, Østerskov Mølle – Frøbjærg
1881, 0206, 07081881, Rasmus Jensen, søn af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 28, Frøbjærg
1881, 0306, 03061881, Knud Anton Knudsen, søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Abelone Andersen, 35, Orte
1881, 0208, 16101881, Hans Marius Andersen, søn af gaardmand Peder Kristian Andersen og Karen Kristiansen, 39, Frøbjærg
1881, 0409, 09101881, Rasmus Larsen, søn af ungkarl Lars Johansen, Usselhusene og ugift Mette Kirstine Hansen, 16, hos faderen Hans Larsen paa Frøbjærg Mark
1881, 2707, 28081881, Niels Larsen, søn af ungkarl Lars Larsen, i Ørsted og ugift Hansine Nielsen, i Naarup
1881, 1609, 30101881, Sigfred Anton Lund, søn af bagermester Mikael Jensen Lund, paa Frøbjærg Mark og Maren Kristiansen, 33
1881, 2209, 30111881, Niels Kristian Rasmussen, søn af husmand Hans Rasmussen og Karen Larsen, 37, Orte Vejsmark
1881, 0310, 26121881, Henrik Jørgen Pedersen, søn af hjulmand Peder Hansen og Kirsten Jensen, 36, Frøbjærg
1881, 0610, 11121881, Karl Frederik Martin Pedersen, søn af husmand Anders Kristian Pedersen og Vilhelmine Johanne Margrethe Kreutzmann, 35, Ladegaard Mark
1881, 3010, 13111881, Vilhelm Rasmussen, søn af landpost Rasmus Jensen og Karen Hansen, 36, Frøbjærg Mark
1881, 1511, 15011882, Karl Kristian Nielsen, søn af skrædder Johan Nielsen og Laurine Pedersen, 31, Orte. Navneændring af 15.8.1908 til Karl Kristian Landal
1881, 2611, 26121881, Morten Jakob Mortensen, søn af husmand Hans Mortensen og Johanne Gormsen, 30, Frøbjærg
1881, 1012, 29011882, Rasmus Larsen, søn af husmand Søren Larsen og Ane Katrine Elisabeth Mathiassen, 29, Ellemosehave
1881, 0112, 05011882, Niels Karlsen, søn af indsidder Hans Karlsen og Kirsten Rasmussen, 30, Skovhusene
1882, 0601, 26021882, Jørgen Christian Hansen, søn af skrædder Simon Hansen og Karen Kirstine Pedersen Møller, 26, Skovhusene
1882, 1701, 06041882, Niels Holger Holgersen, datter af husmand Lars Christian Holgersen og Johanne Marie Larsen, 31, Orte Mark - Bredbjærg
1882, 0701, 12021882, Niels Christensen, søn af ungkarl Lorents Gormsen, af Orte Sogn og ugift fruentimmer Ane Kathrine Christensen, 29, af Hvidsøhuse, i Turup Sogn
1882, 0704, 23071882, Christen Larsen Christensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, 26, Ladegaard Mark
1882, 0704, 22031883, Niels Jørgen Christiansen, søn af ungkarl Rasm. Jørg. Mortensen, Bukkerup Mark og ugift Ane Kathrine Christiansen, 22, hos sin moder Karen Marie Nielsen af Frøbjærg Banker
1882, 0804, 03091882, Jakob Jørgen Jakobsen, søn af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 31, Frøbjærg Mark
1882, 1604, 19041882, Anders Christian Olsen, søn af husmand Hans Olsen og Maren Andersen, 26, Frøbjærg Vænge
1882, 1102, 12031882, Rasmus Marius Nielsen, søn af ungkarl Hans Nielsen, af Bred Mose og ugift Katrine Nielsen, af Ladegaard
1882, 2706, 30071882, Mads Peder Mikkelsen, søn af husmand Niels Christian Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersen, 24, Frøbjærg
1882, 1507, 17091882, Carl Anton Nielsen, søn af kurvemager Christian Nielsen og Karen Kirstine Marie Andersen, 36, Ladegaard Mark
1882, 2507, 17091882, Niels Christian Valdemar Henriksen, søn af husmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, 27, Krogmarken
1882, 3007, 24021883, Christian Julius Nielsen, søn af lærer C. Nielsen og Dorthea født Rasmussen, 40, Frøbjærg Skole. Navneændring af 13.5.1889 til Christian Julius Nielsen Møller
1882, 1208, 29101882, Jens Peder Jensen, søn af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, 33, Kalbjærgtorn
1882, 2108, 08101882, Jens Peder Nielsen, søn af husmand Mads Nielsen og Ane Marie Larsen, 31, Ladegaard Skov
1882, 1810, 26111882, Vilhelm Christian Jensen, søn af indsidder Anders Jensen og Abeline Nielsen, 35, af Ladegaard Skov
1882, 1012, 28011883, Laurits Christian Andersen, søn af indsidder Niels Andersen og Karen Jørgensen, 26, af Pejrup Mark
1882, 2112, 24061883, Peder Anton Pedersen, søn af gaardmand Christian Pedersen og Ane Marie Andersen, 33, af Hallebæk
1882, 2612, Dødfødt pige, søn af husmand Niels Rasmussen og Jørgensine Sørensen, 42, af Frøbjærg Banker
1882, 2812, 18031883, Johannes Jensen, søn af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 30, af Frøbjærg Mark
1882, 2912, 20041883, Hans Thomas Hansen, søn af husmand Thomas Hansen og Maren Jensen, 41, af Frøbjærg Banker
1883, 0301, 10061883, Christian Viktor Larsen, søn af møller Jørgen Larsen og Else Kirstine Rasmussen, 33, af Østerskov Mølle
1883, 0701, 08041883, Valdemar Marius Rasmussen Koch, søn af indsidder Peder Rasmussen Kok og Frederikke Amalie Hansen, 26, Ladegaard Mark
1883, 1101, 25021883, Kristian Thorvald Kristiansen, søn af lærer Mikkel Kristiansen og Ane Kirstine Madsen, 26, af Orte Skole
1883, 0402, 22031883, Hans Jørgen Larsen, søn af ungkarl Jørgen Peder Larsen, af Fauerskov og ugift Karen Larsen, 21, hos sin fader husmand Hans Larsen af Frøbjærg Mark
1883, 2602, 22041883, Anders Andersen Bo, søn af husmand Hans Andersen Bo og Ane Kirstine Jørgensen, 30, af Selleshave
1883, 0603, 08071883, Ludvig Martin Hansen, søn af husmand Niels Anders Hansen og Petrine Nielsen, 37, af Ladegaard Mark
1883, 2803, 27051883, Andreas Hansen, søn af indsidder Lars Hansen og Trine Hansen, 25, af Frøbjærg Banker
1883, 1004, 10061883, Lars Jørgen Larsen, søn af indsidder Hans Larsen og Mette Marie Jørgensen, 24, af Damhus, paa Orte Mark
1883, 1104, 03061883, Vilhelm Mandix Thorsen, søn af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 26, af Lille Kaadekilde
1883, 1405, 08071883, Jens Peter Jespersen, søn af husmand Rasmus Jespersen og Katrine Marie Karoline Jørgensen, 20, af Nyløkke paa Frøbjærg Mark
1883, 2305, 22071883, Hans Simon Simonsen, søn af husmand Niels Simonsen og Ane Kathrine Hansen, 24, af Ladegaard Mark
1883, 1006, 16091883, Hans Peder Larsen, søn af husmand Mads Larsen og Maren Katrine Hansen, 39, af Orte Mark
1883, 1506, 19081883, Johan Marius Jensen, søn af husmand Hans Christian Jensen og Karen Kirstine Jensen, 33, af Orte Vejsmark
1883, 2106, 25111883, Niels Simon Jakob Mortensen, søn af møller Jakob Mortensen og Karen Marie Pedersen, 38, af Frøbjærg Mark
1883, 0609, 14101883, Peder Rasmussen, søn af husmand Rasmus Jensen og Karen Hansen, 43, af Frøbjærg
1883, 1710, 11111883, Mads Christian Nielsen, søn af husmand og tømrer Anders Christian Nielsen og Ane Marie Jensen, 25, af Orte Mark
1883, 2810, 09121883, Ingvard Lund, søn af fhv. bager Mikael Jensen Lund og Maren Christiansen, 35, af Orte
1883, 0511, 26121883, Rasmus Jensen Rasmussen, søn af smedesvend Niels Ole Rasmussen, i Gamtofte og ugift Elisabeth Andersen, 34, hos skomager Thor Helgesen i Frøbjærg Vænge
1883, 1612, 17021884, Anders Rasmussen, søn af husmand Knud Rasmussen og Maren Margrethe Mikkelsen, 37, af Ladegaard Skov
1883, 1712, 09021884, Niels Mortensen, søn af gaardmand Hans Mortensen og Johanne Gormsen, 33, af Frøbjærg
1883, 3107, 26081883, Jens Christian Jensen, søn af væver Peder Jensen, af Frøbjærg Mark og pige Ane Katrine Andersen, af Lilleskov
1884, 0701, 24021884, Karl Christian Jensen, søn af indsidder Christian Jensen og Mette Marie Hansen, 41, af Frøbjærg
1884, 0801, 20071884, Frants Marius Jakobsen, søn af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 33, af Frøbjærg Mark. Navneændring af 24.6.1907 til Frants Marius Parishus
1884, 2602, 06041884, Peder Christian Jensen, søn af husmand Mads Christian Jensen og Karen Larsen, 39, af Ladegaard Mark
1884, 0503, 27041884, Niels Hansen Nielsen, søn af indsidder Anders Nielsen og Maren Madsen Nielsen, 23, af Orte Vejsmark
1884, 1403, 27041884, Jens Peder Hansen, søn af husmand Peder Hansen og Maren Kirstine Jensen, 39, af Themeshave
1884, 1204, 27071884, Anders Christian Mikkelsen, søn af indsidder Niels Christian Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersen, 25, af Frøbjærg
1884, 1504, 25051884, Thorvald Christian Vilhelm Helgesen, søn af indsidder Niels Peder Holt Helgesen og Ane Jørgensen, 22, af Frøbjørg Mark
1884, 1505, 24081884, Niels Jørgen Jørgensen, søn af indsidder Peder Jørgensen og Karoline Nielsen, 38, af Frøbjørg Mark
1884, 2805, 29061884, Peder Pedersen, søn af husmand Jens Pedersen og Ane Rebekka Karoline Hansen, 25, af Frøbjærg Banker
1884, 0704, 09051884, Anders Martin Pedersen, søn af fraskilt Anders Jørgen Christensen, af Assens og ugift Marie Elisabeth Pedersen, af Vissenbjærg
1884, 0608, 21091884, Christian Larsen, søn af ugift Johanne Marie Larsen, 28, hos sin fader møller Lars Christoffersen, i Dammøllen
1884, 1409, 16111884, Hans Mads Christian Madsen, søn af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Katrine Hansen, 29, af Orte
1884, 1409, 19101884, Hans Jørgen Jensen, søn af væver Peder Jensen og Ane Katrine Andersen, 23, af Kalbjærgtorn
1884, 1609, 18011885, Frederik Viggo Nielsen, søn af skolelærer C. Nielsen og Dorthea Rasmussen, 43, af Frøbjærg Skole
1884, 2009, 26101884, Frederik Christian Carl Thomsen, søn af indsidder Søren Thomsen og Karen Jensen, 35, af Pejrup Mark
1884, 2807, 17081884, Laurits Hansen, søn af ugift Hansine Larsen, af Odense St. Knuds Sogn
1884, 0410, 26121884, Niels Christian Jensen, søn af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, 36, af Ellemoselund paa Frøbjærg Mark
1884, 1910, 26121884, Jørgen Peder Karlsen, søn af indsidder Hans Karlsen og Kirsten Rasmussen, 33, af Orte
1884, 0911, 28121884, Martin Madsen, søn af husmand Niels Madsen og Johanne Katrine Jørgensen, 43, af Frøbjærg Banker
1884, 1212, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Iversen, 38, hos sin fader hjulmand Iver Hansen i Orte
1884, 1412, 12021885, Christian Marius Knudsen, søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Abelone Andersen, 39, af Orte
1885, 0501, 01031885, Peder Christian Hansen, søn af gaardmand Hans Vilhelm Hansen og Maren Tarp, 31, af Ladegaard
1885, 0801, 06041885, Christian Frederik Iver Pedersen, søn af hjulmand Peder Hansen og Kirsten Jensen, 39, af Frøbjærg
1885, 1101, 06041885, Hans Marius Christensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, 29, af Ladegaard Mark
1885, 0602, 03041885, Jørgen Christian Andersen Bo, søn af husmand Hans Andersen Bo og Ane Kirstine Jørgensen, 33, af Selleshave
1885, 1102, 20031885, Knud Hansen, søn af ungkarl og tjenestekarl Jørgen Christian Hansen, i Ladegaard og ugift Margrethe Pedersen, 25, hos sin fader husmand Peder Pedersen af Pejrup Mark
1885, 1003, 07061885, Viggo Melbye, søn af bestyrer Niels Basse Melbye og Ane Margrethe Henriksen, 30, af Brændholte
1885, 1503, 10051885, Hans Peder Knudsen, søn af husmand Christian Knudsen og Maren Nielsen, 23, af Orte Mark
1885, 3003, 03051885, Rasmus Jørgen Rasmussen, søn af smed Niels Ole Rasmussen og Ane Margrethe Nielsen, 22, af Orte
1885, 0304, 26041885, Anders Madsinius Andersen, søn af husmand Niels Andersen og Karen Jørgensen, 28, af Østerdam
1885, 0904, 26041885, Harald Christian Frederik Hansen, søn af arbejdsmand Søren Pedersen, af Barløse Mark og ugift Signe Vilhelmine Hansen, 22, hos sin fader murer Hans Jørgensen af Ladegaard Mark
1885, 2304, 21061885, Carl Christian Hansen, søn af husmand Simon Hansen og Karen Kirstine Pedersen Møller, 29, af Orte Skovhuse
1885, 0707, 30081885, Christian Skøtt, søn af smed Niels Madsen Skøtt og Petrine Karlsen, 22, af Frøbjærg
1885, 1507, 30081885, Mads Christian Martin Madsen, søn af gaardmand Lars Madsen og Ane Larsen, 40, af Frøbjærg
1885, 2907, 12081885, Rasmus Alfred Andersen, søn af husmand Mads Andersen og Johanne Margrethe Olsen, 21, af Themeshave
1885, 1809, 20111885, Kristian Karl Adolf Bang, søn af gaardmand Lars Christian Bang og Ane Jensen, 46, af Frøbjærg
1885, 3009, 01111885, Anders Jørgen Simonsen, søn af husmand Niels Simonsen og Ane Katrine Hansen, 26, af Ladegaard Mark
1885, 2011, 03011886, Rasmus Peder Rasmussen, søn af ungkarl Peder Rasmussen, af Odense og ugift Karen Hansen, 26, hos sin fader husmand Hans Larsen af Frøbjærg Mark
1885, 2211, 17011886, Anders Thorsen, søn af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 29, af Lille Kaadekilde
1885, 1712, 01041886, Johan Jensen, søn af enkemand og husmand Niels Jørgen Markussen, af Ladegaard Mark og ugift Anne Marie Jensen, 31, af Ladegaard Mark
1885, 1912, 14061886, Peder Christian Pedersen, søn af husmand Anders Peder Pedersen og Karen Kirstine Olsen, 36, af Orte
1886, 1601, 23051886, Christian Ingvar Hansen, søn af murer Henning Hansen Christiansen og Petrine Jørgensen, 39, af Orte
1886, 0802, 20041886, Hans Iver Madsen, søn af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Katrine Hansen, 30, af Orte
1886, 2502, 14051886, Vagn Aage Jensen, søn af jernbaneassistent Jens Christian Jensen, af Odense og ugift Cæcilie Margrethe Andersen, 21, hos gaardmand Anders Nielsen af Ladegaard Skov. Navneændring af 11.2.1902 til Vagn Aage Jensen Yding
1886, 1903, 11041886, Jens Peder Johansen, søn af Peder Johansen, af Lundegaard og ugift Maren Nielsen, 27, hos Jens Findsen af Aalsmose
1886, 1903, 03061886, Hans Pedersen Hansen, søn af tjenestekarl Jørgen Hansen, af Voldbro og Else Dorthea Larsen, 19, boende i Frøbjærg
1886, 3103, 03061886, Frederik Valdemar Anton Marius Hansen, søn af ungkarl Hans Christian Hansen og ugift Andrea Dorthea Pedersen, 25, hos Mads Pedersens enke i Frøbjærg
1886, 2604, 20061886, Knud Christian Jørgensen, søn af indsidder Peder Jørgensen og Karoline Nielsen, 40, af Frøbjærg Banker
1886, 1105, 18071886, Rasmus Peder Larsen, søn af indsidder Niels Peder Larsen og Marie Elisabeth Pedersen, 27, af Orte Vejsmark
1886, 2005, 14061886, Christian Karlsen, søn af indsidder Hans Karlsen og Kirsten Rasmussen, 35, af Orte
1886, 0206, 18071886, Jens Jørgen Pedersen, søn af ungkarl Morten Pedersen, af Radby og ugift Karen Mortensen, 26, hos husmand Niels Jørgensen paa Ladegaard Mark
1886, 0906, 25071886, Jens Rasmus Jensen, søn af husmand Rasmus Jensen og Rasmine Jensen, 34, af Ladegaard Mark
1886, 0507, 12091886, Carl Christian Larsen, søn af indsidder Hans Larsen og Marie Jørgensen, 28, af Frøbjærg
1886, 1807, 12091886, Hans Christian Rasmussen, søn af indsidder Mads Rasmussen og Ane Larsen, 42, af Frøbjærg
1886, 2407, 12091886, Rasmus Lavrits Jensen, søn af husmand Peder Jensen og Ane Katrine Andersen, 25, af Kalbjærgtorn
1886, 1508, 14111886, Peder Anton Jakob Mortensen, søn af møller Jakob Mortensen og Marie Pedersen, 42, af Frøbjærg
1886, 0210, 31101886, Hans Peder Pedersen, søn af husmand Jørgen Pedersen og Ane Jørgensen, 43, af Frøbjærg Vænge
1886, 0710, 26121886, Steffen Jensen, søn af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 33, af Frøbjærg Mark
1886, 0611, 26121886, Lavrits Andreas Nielsen, søn af indsidder Jørgen Christian Nielsen og Mette Kathrine Larsen, 40, af Frøbjærg Banker
1886, 1211, 19121886, Niels Holme Jørgensen, søn af fhv. forpagter Hans Iver Jørgensen og Laurine Jørgensen, 31, hos Jørg. Pedersens enke i Ladegaard
1886, 2311, 30011887, Johannes Hansen, søn af ungkarl og fattiglem Niels Hansen, paa Orte Fattiggaard og ugift fattiglem Johanne Hansen, 39, paa Orte Fattiggaard
1887, 0801, 03041887, Erhard Thorsen, søn af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 30, af Lille Kaadekilde
1887, 1501, 26031887, Niels Julius Møller, søn af husmand Jens Peder Møller og Johanne Kirstine Jensen, 21, af Frøbjærg Vænge
1887, 1701, 27021887, Hans Rasmussen, søn af husmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, 32, af Ladegaard Skov
1887, 1102, 24041887, Niels Marius Nielsen, søn af husmand Christian Nielsen og Karen Kirstine Marie Andersen, 42, af Ladegaard Mark
1887, 0203, 11041887, Hans Jørgen Madsen, søn af smed Lars Madsen og Ane Larsen, 42, af Frøbjærg
1887, 0703, 30051887, Otto Melbye, søn af bestyrer Niels Basse Melbye og Ane Margrethe Henriksen, 32, af Brændholt
1887, 1603, 26051887, Jørgen Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, 33, af Ladegaard Mark
1887, 2203, 12061887, Jørgen Peder Christensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, 31, af Ladegaard Mark
1887, 0404, 30051887, Lars Christian Hansen, søn af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 20, af Frøbjærg
1887, 1804, 30051887, Anders Christian Olsen, søn af boelsmand Hans Olsen og Maren Andersen, 32, af Frøbjærg Vænge
1887, 0105, 26061887, Morten Volmer Nielsen, søn af lærer Chr. Nielsen og Dorthea Rasmussen, 45, af Frøbjærg Skole. Navneændring af 13.5.1889 til Morten Volmer Nielsen Møller
1887, 1005, 10071887, Ludvig Carl Christensen, søn af gaardmand Hans Christensen og Nielsine Jensen, 41, af Nordenlund
1887, 3105, 10071887, Lavrids Sørensen, søn af gaardmand Jørgen Vilhelm Sørensen og Ane Kirstine Jensen, 33, af Grethenlund
1887, 2305, -, Dreng, søn af møllersvend Mads Pedersen og ugift Ane Sofie Larsen, af Odense
1887, 0508, 16101887, Mads Jørgen Hansen, søn af gaardmand Hans Vilhelm Hansen og Maren Tarp, 34, af Ladegaard
1887, 2509, 27111887, Anders Christian Andersen, søn af husmand Rasmus Andersen og Ane Kirstine Hansen, 35, af Orte Vejsmark
1887, 0209, 30091887, Niels Peder Jensen, søn af indsidder Anders Jensen og Abeline Nielsen, 40, af Ladegaard Mark
1887, 0611, 26121887, Lars Peder Holgersen, søn af husmand Lars Christian Holgersen og Johanne Marie Larsen, 36, af Orte Mark
1887, 2611, 26121887, Marius Christian Simonsen, søn af husmand Niels Simonsen og Ane Kathrine Hansen, 28, af Ladegaard Mark
1888, 0301, 10061888, Hans Lunde Jørgensen, søn af fhv. forpagter Hans Iver Jørgensen og Lavrine Jørgensen, 32, i Ladegaard
1888, 0401, 30031888, Hans Stefen Hansen, søn af husmand Niels Anders Hansen og Maren Nielsen, 29, af Ladegaard Mark
1888, 2501, 15041888, Hans Larsen, søn af husmand Jakob Larsen og Christiane Andreassen, 39, af Ellemosehave
1888, 2101, 26021888, Hans Theodor Hansen, søn af ugift Dorthea Hansen, 28, midlertidig ophold i Orte Fattiggaard
1888, 3101, 15041888, Jens Jørgen Rasmussen, søn af kreaturhandler Christian Rasmussen og Maren Jørgensen, 24, af Frøbjærg Mark
1888, 2404, 15071888, Peder Hanibal Jørgensen, søn af indsidder Peder Jørgensen og Karoline Nielsen, 42, af Frøbjærg Bakker
1888, 0605, 25051888, Carl Sofus Jensen, søn af fraskilt Maren Sofie Jensen, 37, paa Fattiggaarden
1888, 3004, 10051888, Hans Marius Aagaard, søn af Laurits Marius Aagaard, af Ladegaard og ugift Maren Hansen, af Uglebjærg
1888, 2006, 12081888, Anders Jørgen Johannes Jensen, søn af ungkarl Hans Anton Drud, af Tommerup og ugift Ane Johanne Jensen, 25, af Aalemose. Navneændring til Anders Jørgen Johannes Jensen Drud
1888, 0508, 28101888, Mathias Peder Mathiesen, søn af husmand Jørgen Mathiesen og Karen Kirstine Madsen, 34, af Frøbjærg Mark
1888, 1108, 23091888, Hans Lavrits Larsen, søn af husmand Jørgen Larsen og Maren Kathrine Hansen, 35, af Frøbjærg Mark
1888, 1108, 09091888, Jørgen Peder Hansen, søn af tømrer Hans Hansen og Maren Jensen, 30, af Frøbjærg Vænge
1888, 1208, 25111888, Rasmus Peder Jensen, søn af husmand Jakob Jensen og Pederline Nielsen, 39, af Ladegaard Mark
1888, 0212, 01011889, Martin Pedersen, søn af møllersvend Hans Pedersen og Ane Jakobsen, 28, af Frøbjærg Mark
1888, 2712, 24031889, Marius Peder Nielsen, søn af husmand Anders Christian Nielsen og Ane Marie Jensen, 30, af Orte Mark
1888, 2712, 10031889, Hans Andreas Larsen, søn af indsidder Søren Larsen og Ane Kathrine Elisabeth Mathiesen, 35, af Skovhuse
1888, 3112, 24031889, Søren Peder Jensen, søn af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, 40, af Ellemoselund
1889, 1301, 30051889, Christian Hansen (tvilling), søn af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 21, sf Frøbjærg Mark
1889, 3001, 07041889, Peder Christian Larsen, søn af husmand Hans Peder Larsen og Johanne Marie Pedersen, 26, af Frøbjærg Mark. Navneændring af 19.12.1904 til Peder Christian Lunde
1889, 3101, 16061889, Laurits Petri Christensen, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, 33, af Ladegaard Mark
1889, 3101,24031889, Martin Rasmussen, søn af husmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, 34, af Ladegaard Skov
1889, 1902, 18041889, Hans Jørgen Hansen, søn af husmand Jørgen Christian Hansen og Ane Margrethe Hansen, 34, af Frøbjærg Mark
1889, 1703, 19041889, Erik Alfred Andersen Boe, søn af husmand Hans Andersen Boe og Ane Kirstine Jørgensen, 38, af Selleshave
1889, 1803, 12051889, Christian Otto Olsen, søn af smed Jens Peder Olsen og Lene Christensen, 39, af Pejrup Mark
1889, 2003, 22041889, Karl Viggo Hansen, søn af forpagter Rasmus Hansen og Albertine Jespersen, 28, af Østerskov Mølle
1889, 2103, 30051889, Peder Emil Gotfred Madsen, søn af indsidder Hans Vilhelm Gotfred Madsen og Emilie Helene Pedersen, 33, af Orte
1889, 3003, 19051889, Hans Thorvald Alfred Hansen, søn af indsidder Rasmus Hansen og Kathrine Hansen, 17, af Skovhuse
1889, 1104, 10061889, Niels Laurits Nielsen, søn af ungkarl Peder Jørgen Nielsen, af Thurup og ugift Maren Nielsen, 30, af Ladegaard Skov
1889, 2904, 16061889, Hans Jørgen Hansen, søn af boelsmand Rasmus Hansen og Dorthea Jørgensen, 38, af Frøbjærg Mark
1889, 0905, 02061889, Jørgen Christian Henriksen, søn af husmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, 34, af Ladegaard Mark
1889, 1205, 30061889, Hans Jørgen Møller, søn af husmand Jens Peder Hansen Møller og Johanne Kirstine Jensen, 25, af Frøbjærg Vænge
1889, 2705, 16061889, Jens Jørgen Olsen, søn af husmand Knud Olsen og Ane Marie Kathrine Jensen, 34, af Frøbjærg Vænge
1889, 3105, 14071889, Morten Mortensen, søn af husmand Peder Mortensen og Johanne Kirstine Rasmussen, 27, af Orte Mark
1889, 1107, 18081889, Rudolf Kristian Martin Jespersen, søn af kjøbmand Niels Jespersen og Ane Marie Madsen, 33, af Orte
1889, 1307, 25081889, Karl Stenius Olsen, søn af husmand Ole Peder Olsen og Ane Johanne Larsen, 31, af Orte
1889, 0208, 22091889, Aage Kristiansen, søn af lærer Mikkel Kristiansen og Ane Kirstine Madsen, 32, af Orte Skole
1889, 2108, 17111889, Lars Jørgen Jensen, søn af gaardmand Lars Jensen og Maren Larsen, 18, af Frøbjærg
1889, 2109, 17111889, Thorvald Karlsen, søn af indsidder Hans Karlsen og Kirsten Rasmussen, 38, af Orte
1889, 0310, 26121889, Martin Hansen, søn af husmand Simon Hansen og Karen Kirstine Pedersen Møller, 34, af Skovhuse
1889, 1012, 05011890, Peder Christian Pedersen, søn af husmand Anders Peder Pedersen og Karen Kirstine Olsen, 40, af Orte
1889, 1212, 02021890, Lars Jørgen Christoffersen, søn af husmand Anders Christoffersen og Johanne Sofie Sørensen, 25, af Frøbjærg Vænge
1889, 1912, 02021890, Peder Christian Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen og Hansine Andersen, 24, af Orte Vejsmark
1890, 0701, 10081890, Niels Hansen, søn af murer Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, 40, af Frøbjærg Banker
1890, 1301, 09031890, Niels Valdemar Nielsen, søn af indsidder Peder Nielsen og Maren Madsen, 29, af Frøbjærg Banker
1890, 2201, 16021890, Christian Peder Hansen, søn af ungkarl Niels Hansen, af Bred og ugift Karen Margrethe Kirstine Markussen, 28, af Ladegaard Mark. Navneændring af 22.12.1921 til Christian Peder Hansen Rungholm
1890, 0702, 20041890, Karl Johannes Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Ane Marie Rasmussen, 23, af Frøbjærg
1890, 1502, 07041890, Lars Christian Hansen, søn af husmand Mads Hansen og Ane Pedersen, 41, af Nordenhave
1890, 0103, 07041890, Jens Peder Jespersen, søn af boelsmand Rasmus Jespersen og Katrine Marie Karoline Jørgensen, 28, af Nyløkke
1890, 1904, 20071890, Iver Marius Larsen, søn af indsidder Hans Larsen og Marie Jørgensen, 31, af Frøbjærg. Navneændring af 2.8.1916 til Iver Marius Stokkebroe
1889, 2409, 28101890, Jørgen Nikolaj Larsen, søn af ungkarl Jens Amon Larsen, af Bred og ugift Else Kathrine Nielsen, af Tyllested (Brænderup)
1890, 0904, 01061890, Niels Peter Emil Madsen, søn af landmand Peder Jørgensen og ugift Maren Kirstine Madsen, Staalstræde 13, i Odense St. Knuds Sogn. Navneændring ved adoption til Niels Peter Emil Pedersen, søn af arbejdsmand Hans Christian Emil Pedersen og Madsine Christensen
1890, 3007, 14091890, Anders Kristian Jensen, søn af husmand Jens Jensen og Ane Marie Rasmussen, 35, af Knollerhave
1890, 1108, 28091890, Viktor Frederik Carlsen, søn af slagter Hans Carlsen og Ane Johanne Bærntsen, 30, af Orte Vejsmark
1890, 2310, Udøbt dreng (død), søn af murer Hans Chr. Knudsen, af Ladegaard Mark og ugift Ane Kathrine Hansen, 26
1890, 0111, 30111890, Knud Viggo Knudsen, søn af gaardmand Niels Peter Knudsen og Maren Johanne Madsen, 29, af Langkrog
1890, 2412, 27121890, Niels Julius Hansen, søn af husmand Rasmus Hansen og Gertrud Marie Pedersen, 26, af Frøbjærg
1891, 3001, 26031891, Karl Marius Holgersen, søn af husmand Lars Christian Holgersen og Johanne Marie Larsen, 40, af Bredbjærg
1891, 1802, 26041891, Niels Kristian Larsen, søn af bager Hans Larsen og Maren Kirstine Nielsen, 29, Dammøllen
1891, 0903, 24041891, Anders Peder Rasmussen, søn af husmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, 36, af Ladegaard Skov
1891, 2803, Dødfødt dreng, søn af indsidder Søren Thomsen og Karen Jensen, 42, af Frøbjærg Bakker
1891, 0204, 03051891, Christian Hansen, søn af gaardmand Jens Hansen, af Voldbro og ugift Kirsten Larsen, 27, af Ladegaard Mark, hos husmand Chr. Larsen
1891, 0304, 10051891, Karl Frederik Jensen, søn af husmand Anders Jensen og Abeline Nielsen, 43, af Ladegaard Mark
1891, 1105, 05071891, Alfred Hansen, søn af købmand Lars Hansen og Sofie Jørgensen, 24, af Orte
1891, 1405, 14061891, Karl Kristian Mogensen, søn af ungkarl Mogens Niels Mogensen, af Gelsted Lunge og ugift Ane Johanne Rasmine Rasmussen, 18, hos husmand Hans Rasmussen af Frøbjærg Bakker
1891, 1805, 28061891, Niels Martin Rasmussen, søn af husmand Lars Peder Rasmussen og Johanne Kirstine Sørensen, 45, af Frøbjærg Mark
1891, 2205, 09081891, Anders Jørgen Hansen, søn af indsidder Niels Peder Hansen og Karen Pedersen, 25, af Orte
1891, 1106, 09081891, Axel Gustav Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Peder Juliussen og Ane Kirstine Rasmine Larsen, 26, af Ladegaard Mark
1891, 0607, 06091891, Hans Jørgen Nielsen, søn af husmand Anders Christian Nielsen og Ane Marie Jensen, 32, af Orte Mark
1891, 1007, 09081891, Niels Peder Marius Hansen, søn af tømrer Hans Hansen og Maren Jensen, 33, af Frøbjærg Vænge
1891, 1805, 31051891, Jens Laurits Larsen, søn af smedesvend Lars Chr. Larsen, af Eiby og ugift Nielsine Margrethe Nielsen, af Skalbjærg
1891, 2007, 18101891, Hans Jørgen Mathiesen, søn af boelsmand Jørgen Mathiesen og Karen Kirstine Madsen, 38, af Frøbjærg Mark
1891, 2207, 20091891, Rasmus Peder Laursen, søn af husmand Frederik Peder Laursen og Ane Margrethe Christiansen, 26, af Frøbjærg Mark
1891, 1509, 01111891, Rasmus Markussen, søn af husmand Niels Jørgen Markussen, af Ladegaard Mark og ugift Ane Marie Jensen, 37, af Ladegaard Mark
1891, 1909, 19091891, Jens Christian Knudsen Frydendal, søn af murer Hans Christian Knudsen og Ane Katrine Hansen, 27, af Ladegaard Mark
1891, 1610, 27121891, Christian Jensen, søn af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 38, af Frøbjærg Mark
1891, 2710, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Olsen og Ane Marie Kathrine Jensen, 37, af Frøbjærg Vænge
1891, 0412, 17011892, Rasmus Peter Thor Rasmussen, søn af møller Søren Peder Rasmussen og Ane Hansen, 32, af Orte Dammølle
1891, 0812, 14021892, Rasmus Peder Mortensen, søn af husmand Peder Mortensen og Johanne Kirstine Rasmussen, 30, af Hestbjærg
1891, 2712, 28021892, Niels Peter Hansen, søn af ungkarl Hans Peter Hansen, af Løit Kirkeby ved Aabenraa og ugift Maren Kathrine Rasmussen, 21, hos husmand Niels Rasmussen af Ladegaard Mark
1891, 3112, 28021892, Alfred Ludvig Jakobsen, søn af husmand Niels Jakobsen og Ane Marie Jensen, 29, af Ladegaard Mark
1891, 0212, 20121891, Rasmus Hansen, søn af ugift Maren Hansen, 28, af Uglebjærg (Vedtofte Sogn)
1892, 1701, 03041892, Lars Kristian Madsen, søn af husmand Hans Jokum Madsen og Maren Karoline Andreassen, 26, af Orte Mark
1892, 1801, -, Dreng, søn af husmand og tømrer Mads Jørgen Jensen og Maren Hansen, 46, af Bavbjærglund
1892, 2401, 28021892, Hans Marius Frederiksen, søn af husmand Rasmus Frederiksen og Mette Katrine Jørgensen, 25, af Ladegaard Mark
1892, 3001, 13031892, Jens Peder Laurits Jensen, søn af gaardmand Lars Jensen og Maren Larsen, 21, af Frøbjærg
1892, 1404, 06061892, Christian Hansen, søn af husmand Jørgen Christian Hansen og Ane Margrethe Hansen, 38, af Elleskovsholm
1892, 0705, -, Dreng, søn af husmand Niels Anders Hansen og Maren Nielsen, 33, af Ladegaard Mark
1892, 0705, 19061892, Hans Peder Hansen, søn af møller Hans Hansen og Marie Kirstine Olsen, 30, af Østerskov Mølle
1892, 1605, -, Dreng (tvilling), søn af ugift Karen Marie Jørgensen, 23, hos husmand Find Rasmussen af Orte Vejsmark
1892, 1605, -, Dreng (tvilling), søn af ugift Karen Marie Jørgensen, 23, hos husmand Find Rasmussen af Orte Vejsmark
1892, 2205, -, Dreng, søn af boelsmand Hans Christensen og Petrine Hansen, 36, af Ladegaard Mark
1892, 2705, -, Dreng, søn af købmand Vilhelm Christian Frederik Lumholdt og Ane Johanne Dorthea Larsen, 21, af Orte
1892, 1006, 12061892, Laurits Henriksen, søn af husmand Jens Henriksen og Gertrud Larsen, 37, af Ladegaard Mark
1892, 1206, -, Dreng, søn af boelsmand Rasmus Jespersen og Katrine Marie Karoline Jørgensen, 30, af Nyløkke
1878, 2201, 03021878, Ane Kirstine Larsen, datter af indsidder Søren Larsen og Ane Cathr. Elisabeth Mathiassen, i Orte Skovhuse
1878, 1802, 31031878, Maren Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Carl Christian Jørgensen og Karen Kirstine Marie Andersen, paa Ladegaard Mark
1878, 0304, 16061878, Dorthea Cathrine Justesen, datter af gaardmand Hans Justesen og Rasmine Rasmussen, i Hesbjerg
1878, 0604, 30051878, Sofie Jensen, datter af gaardmand Niels Jensen og Maren Maden, i Frøbjerg
1878, 1005, 16061878, Ane Hansen, datter af huusmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, paa Ladegaard Mark
1878, 1506, 28071878, Rasmine Marie Rasmussen, datter af huusmand Anders Rasmussen Frydenlund og Ane Olsen, paa Ladegaard Mark
1878, 2206, 20101878, Camille Christine Jensen, datter af ungkarl Christen Hansen, Hesthavegaard og ugift Kirstine Jensen, hos Jens Sørensens enke i Ladegaardskov
1878, 0707, 08081878, Laura Cæcilie Pedersen, datter af huusmand Lars Pedersen og Marie Lovise Johanne Henriette Koch, paa Ladegaard Mark
1878, 2407, 11081878, Ane Hansen, datter af huusmand Peder Hansen og Maren Kirstine Jensen, i Themeshave
1878, 0108, 08091878, Rasmine Dorthea Knudsen, datter af ungkarl Søren Knudsen, i Breed og ugift Maren Kirstine Hansen, hos faderen Hans Rasmussen i Skovbæk
1878, 1508, 03101878, Christine Dorthea Christiansen Bang, datter af gaardmand Lars Christian Bang og Ane Jensen, i Frøbjerg
1878, 2708, 22091878, Ane Camilla Andersen, datter af leiehuusmand Niels Andersen og Karen Jørgensen, i Stokkebro
1878, 0410, 17111878, Trine Rasmine Jensen, datter af huusmand Christian Jensen og Mette Marie Hansen, i Frøbjerg Skov
1878, 1611, 05011879, Kirstine Rasmine Jensen, datter af huusmand Jens Madsen Jensen og Birthe Johanne Cathrine Rasmussen, i Frøbjerg Banker
1878, 2410, -, Petrine Christine Christiansen, datter af Peder Jørgen Christiansen og ugift Hansine Hansen, i Langsted
1878, 1511, 29121878, Anne Larsen, datter af ugift Johanne Kirstine Larsen, i Nebel
1878, 1912, 17031878, Karen Marie Andersen, datter af huusmand Rasmus Andersen og Ane Marie Pedersen, i Frøbjerg
1878, 2412, 09031879, Maren Jensen, datter af meierieier Christoffer Jensen og Sofie Jensen født Madsen, i Orte Skovhuse
1878, 0311, 29121878, Maren Kirstine Rasmussen, datter af ungkarl Anders Rasmussen, i Gamborg Vestergaard og ugift Ane Bondesen, i Radby Lunge
1879, 2701, 10041879, Ane Marie Cathrine Mathiassen, datter af huusmand Jørgen Mathiassen og Karen Kirstine Madsen, paa Baunehøi
1879, 3101, 27041879, Johanne Margrethe Madsen, datter af smed Lars Madsen og Ane Larsen, i Frøbjerg
1879, 0202, 10041879, Caroline Jacobsen, datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Johanne Pedersen, i Røismosehuus
1879, 2003, 22051879, Anna Marie Nielsine Johansen, datter af indsidder Peder Johansen og Ane Kirstine Andersen, i Brændholtskov
1879, 2803, 22061879, Christine Hansine Christensen, datter af gaardmand Hans Christensen og Nielsine Jensen, i Nordenlund
1879, 0204, 15061879, Ane Marie Cathrine Jensen, datter af huusmand Anders Jensen og Aboline Nielsen, paa Ladegaardmark
1879, 1404, 02061879, Johanne Marie Andersen, datter af huusmand Lars Peder Andersen og Marie Cathrine Madsen, i Skabbehave
1879, 0406, 24081879, Ane Marie Rasmussen, datter af huusmand Jacob Rasmussen og Ane Kirstine Pedersen, i Agerlund
1879, 1306, 28091879, Lydia Dorthea Sørensen, datter af portør Lauritz Johansen, ved Breed Station og ugift Ane Marie Jensen, i Ladegaardskov
1879, 1807, 28091879, Oline Marie Olsen, datter af smed Jens Peder Olsen og Helene Christiansen, i Peirup Smedie
1879, 2007, 28091879, Ane Cathrine Thomsen, datter af tømrer Søren Thomsen og Karen Jensen, i Peiruphuse
1879, 2307, 09111879, Laurine Holgersen, datter af huusmand Lars Chr. Holgersen og Johanne Marie Larsen, i Bredbjerg
1879, 2407, 12101879, Kirsten Larsen, datter af indsidder Rasmus Peder Larsen og Johanne Kirstine Pedersen, i Frøbjerg Banker
1879, 2507, 26071879, Marie Agatha Jensen, datter af husmand Jacob Jensen og Pederlene Nielsen, paa Ladegaardmark
1879, 2607, 14091879, Else Elise Nielsen, datter af boelsmand Mads Nielsen og Ane Marie Larsen, i Lukteholm
1879, 3107, 26101879, Karen Christensen, datter af huusmand Hans Christensen og Petrine Hansen, paa Ladegaard Mark
1879, 1008, 26101879, Meta Maria Hansen, datter af meierist Hans Hansen og Nicoline født Jensen, i Meieriet Sofiesminde
1879, 1608, 26101879, Marie Cathrine Rasmussen, datter af huusmand Hans Rasmussen og Karen Larsen, i Frølundshuus
1879, 2008, 12101879, Maren Madsine Jørgensen, datter af husmand Hans Chr. Jørgensen og Ane Kirstine Rasmussen, ved Frøbjerg
1879, 2509, 23111879, Hansine Madsen, datter af husmand Mads Rasmussen og Karen Sophie Larsen, paa Ladegaardmark
1879, 0110, 19101879, Maren Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Jørgen Christian Nielsen, i Flemløse og ugift Oline Kirstine Hansen, opholdende sig hos Niels Jensens enke ved Frøbjerg
1879, 0610, 30111879, Hansine Marie Madsen, datter af indsidder Mads Madsen og Ane Kirstine Pedersen, i Frøbjerg
1879, 2310, 21121879, Anna Hansine Knudsen, datter af gaardeier Rasmus Knudsen og Abelone Andersen, i Orte
1879, 0711, 21121879, Karen Marie Hansen, datter af ungkarl Anders Peder Hansen og ugift Maren Johansen, hos stedfaderen Jørgen Sørensen i Frienholt
1879, 3012, 07031880, Ane Martine Madsen, datter af husmand Rasmus Madsen og Ane Mortensen, i Steenborg
1878, 1809, 10111879, Ane Marie Hansen, datter af ungkarl Simon Hansen, tjener i Aagaard og ugift Maren Kirstine Larsen, paa Skalbjerg Mark
1880, 1901, 07031880, Karen Margrethe Larsen, datter af indsidder Niels Christian Larsen og Sofie Elisabeth Jensen, paa Ladegaard
1880, 0602, 25031880, Inger Cathrine Hansine Nielsen, datter af indsidder Jørgen Christian Nielsen og Mette Cathrine Larsen, ved Frøbjerg
1880, 1702, 09051880, Ane Marie Mathilde Charlotte Madsen, datter af ungkarl Mads Severin Madsen, af Ubberud Sogn og ugift Marie Kirstine Hansen, opholder sig hos faderen tømrer Hans Jørgensen paa Ladegaard Mark
1880, 2003, 20031880, Johanne Mortensen, datter af møller Hans Mortensen og Johanne Gormsen, ved Frøbjerg
1880, 2504, 27061880, Maren Kirstine Nielsen, datter af husmand Niels Rasmussen og Jørgensine Sørensen, Frøbjergmark
1880, 2705, 13061880, Ane Kirstine Petrine Pedersen, datter af lejehusmand Anders Peder Pedersen og Karen Kirstine Olsen, i Orte
1880, 1106, 01081880, Rasmine Sophie Christiane Nielsen, datter af indsidder Anders Christian Nielsen og Ane Marie Jensen, i Bredbjerglund
1880, 2806, 11071880, Kirsten Christiansen, datter af ungkarl Anders Hansen Andersen, i Tylle Kro og ugift Ane Cathr. Christiansen, i Barmosehus
1880, 0807, 12091880, Anna Camilla Nielsen, datter af indsidder Marius Nielsen og Maren Kirstine Jensen, i Ladegaardskov
1880, 2107, 19091880, Nielsine Jørgine Jensen, datter af husmand Søren Jensen og Maren Pedersen, i Knollerhave
1880, 0708, 17101880, Petrine Rasmussen, datter af husmand Lars Rasmussen og Karen Marie Rasmussen, paa Ortemark
1880, 0908, 31101880, Christine Jensen, datter af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, Ellemoselund
1880, 1208, 19091880, Caroline Olsen, datter af boelsmand Hans Olsen og Maren Andersen, i Frøbjerg Vænge
1880, 1808, 14111880, Inger Christine Hansen, datter af gaardmand Christian Hansen og Maren Madsen, i Orte
1880, 0509, 17101880, Andrea Hansine Andersen, datter af husmand Niels Andersen og Karen Jørgensen, i Grønnemosehus
1880, 1509, 31101880, Caroline Jensen, datter af togsmed Anders Jensen, i Kjøbenhavn og Ane Marie Madsen, opholdende sig hos forældrene paa Frøbjerg Mark
1880, 0410, 14111880, Ane Marie Andersen Bo, datter af husmand Hans Andersen og Ane Kirstine Jørgensen, i Selleshavehuset
1880, 3010, 28111880, Nielsine Marie Mikkelsen, datter af ungkarl Niels Christian Mikkelsen, født i Thurup og ugift Ane Kirstine Pedersen, hos moderen Mads Pedersens enke i Frøbjerg
1880, 0111, 28121880, Petra Kirstine Nielsen, datter af qvæghandler Anders Peder Nielsen og Karen Nielsen, i Knollerhave
1880, 0112, 23011881, Karen Kirstine Jørgensen, datter af ungkarl Niels Jørgensen, tjenende i Assens og ugift Maren Nielsen, opholdende sig hos forældrene Jens Findsens i Aalsmose
1880, 1501, 02051880, Anna Caroline Andrea Eis, datter af arbeidsmand Carl Johan Eis og Ane Kirstine Olsen, i Odense St. Knuds
1880, 1512, 27031881, Maren Kathrine Hansen, datter af husmand og murer Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, paa Frøbjerg Mark
1880, 1612, 06031881, Karen Christine Rasmussen, datter af husmand Anders Rasmussen og Ane Olsen, Ladegaardmark
1881, 1001, 12041881, Ane Kirstine Mortensen, datter af boelsmand Jacob Mortensen og Karen Marie Pedersen, i Ellemosehave
1881, 1001, 14041881, Marie Karen Stine Koch, datter af ungkarl Peter Rasmussen Koch, opholdende sig i Krogmarken som slagter og ugift Frederikke Amalie Hansen, opholdende sig i Krogmarken
1881, 0102, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Hansen og Maren Johanne Pedersen, i Themeshave
1881, 2702, 10031881, Ane Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Peder Pedersen, i Skalbjerg og ugift Karen Larsen, paa Frøbjergmark
1880, 1711, 06021881, Maren Dorthea Pedersen, datter af indsidder Daniel Pedersen og Kirsten Hansen, i Kaadekilde Mose
1881, 1005, 10071881, Anna Karoline Lovise Jensen, datter af husmand Mads Kristian Jensen og Karen Larsen, 36, Ladegaard Krogmark
1881, 1905, 24071881, Ane Marie Potine Larsen, datter af husmand Mads Larsen og Maren Kathrine Hansen, 37, Orte Skovhusebjærg
1881, 0107, 18091881, Marie Agathe Jensen, datter af husmand Jakob Jensen og Pederline Nielsen, 33, Ladegaard Mark
1881, 1307, 26121881, Martine Jensen, datter af mejerist Kristoffer Jensen og Sofie Madsen, 31, Frøbjærg Mark
1881, 0408, 16101881, Kristiane Hansen, datter af skomager Niels Peter Hansen og Karen Hansen, 26, Frøbjærg
1880, 2612, -, Pige, datter af sømand Hans Peder Andersen og Sofie Frederikke Kristensen, i Odense
1881, 2906, 17071881, Johanne Marie Jensen, datter af tjenestekarl Hans Christian …, Vedstaarup Teglværk og ugift Ane Katrine Jensen, paa Odense Fattiggaard
1881, 3108, 07051882, Thora Meta Marie Hansen, datter af mejerist Hans Hansen og Nikoline født Jensen, 39, i Frøbjærg
1881, 1409, 30101881, Hansine Olsen, datter af smed Jens Peder Olsen og Lene Kristensen, 31, Pejrup Smedie
1881, 1709, 04111881, Ane Marie Kirstine Hansen, datter af husmand Rasmus Hansen og Ane Margrethe Holte, 27, Ladegaard Mark
1881, 2409, 04111881, Sidsel Marie Larsen, datter af husmand Jens Kristoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, 28, Orte
1881, 2609, 13111881, Sofie Karoline Kristensen, datter af gaardmand Hans Kristensen og Nielsine Jensen, 35, Nordenlund paa Frøbjerg Mark
1881, 2909, 23101881, Laura Johanne Jørgensen, datter af ungkarl Hans Jørgensen, Skalbjerg og ugift Karen Pedersen, 19, hos faderen husmand Peder Pedersen Bejerholm paa Pejrup Mark
1881, 0110, 11121881, Karen Kirstine Frederiksen, datter af husmand Niels Frederiksen og Elisabeth Hansen, 33, Orte
1881, 0910, 13111881, Anna Frederikke Jensen, datter af husmand Mads Jørgen Jensen og Maren Hansen, 35, Basbjærglund
1881, 0711, 26121881, Karen Kirstine Thomsen, datter af indsidder Søren Thomsen og Karen Jensen, 32, Pejrup Mark
1881, 1011, 11121881, Kirstine Johanne Vilhelmine Sørensen, datter af gaardmand Jørgen Vilhelm Sørensen og Ane Kirstine Jensen, 27, Gretenlund paa Frøbjærg Mark
1881, 2411, 15011882, Ane Laurine Johanne Margrethe Madsen, datter af smed Lars Madsen og Ane Larsen, 36, Frøbjærg
1881, 2112, 12031882, Karen Marie Hansen, datter af husmand Mads Hansen og Ane Pedersen, 31, Nordenhave
1881, 2712, 12021882, Trine Jørgine Hansine Christiane Hansen, datter af enke Ane Kathrine Hansen, 31, Fattiggaarden
1882, 0301, 29011882, Nielsine Hansen, datter af husmand Peder Hansen og Maren Kirstine Jensen, 37, Temmeshave
1882, 2901, 19031882, Marie Kirstine Sørensen, datter af bestyrer Jens Friis Sørensen og Karen Pedersen, 38, Fattiggaarden
1882, 0302, 10041882, Ane Louise Nielsen, datter af indsidder Jørgen Kristian Nielsen og Mette Kathrine Larsen, 34, Frøbjærg
1882, 1002, 29031882, Rasmine Kathrine Jakobsen, datter af kjøbmand Niels Jakobsen og Maren Rasmussen, 35, Orte
1882, 2402, 10041882, Ane Kathrine Jørgensen, datter af husmand Hans Kristian Jørgensen og Ane Kirstine Rasmussen, 43, Frøbjærg Mark
1882, 2203, 21051882, Jensine Emilie Jensen, datter af husmand Rasmus Jensen og Rasmine Jensen, 29, Ladegaard Mark
1882, 1404, 14051882, Maren Marie Kirstine Pedersen, datter af husmand Jørgen Pedersen og Ane Jørgensen, 39, Søndermarken
1882, 1704, 04061882, Karen Kathrine Madsen, datter af husmand Niels Madsen og Johanne Katrine Jørgensen, 41, Frøbjærg Banker
1882, 2504, 04061882, Sine Vilhelmine Thorsen, datter af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 25, Lille Kaadekilde
1882, 2604, 09071882, Ane Johanne Marie Madsen, datter af husmand Peder Madsen og Mariane Jensen, 37, Krogmarken
1882, 1105, 25061882, Ane Marie Jørgensen, datter af husmand Rasmus Jørgensen og Ane Jørgensen, 36, Frøbjærg Banker
1882, 1205, 06081882, Maren Marie Kirstine Jørgensen, datter af husmand Peder Jørgensen og Karoline Nielsen, 35, Frøbjærg Mark - Basbjærglund
1882, 3005, 25061882, Anna Bolette Jensen, datter af husmand Lars Christian Jensen og Marie Katrine Jensen, 24, Ladegaard Mark
1882, 0506, 24091882, Petrine Sørensen, datter af ungkarl Peder Nielsen, af Ulriksholm og fraskilt Maren Margrethe Sørensen, 30, hos moderen Søren Nielsens enke i Ladegaard Skov
1882, 0507, 30071882, Marie Jensine Jensen, datter af smedesvend Niels Rasmussen, af Aarup og ugift Ane Jensen, 29, hos sin fader husmand Jens Christiansen paa Frøbjærg Mark
1882, 2407, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Pedersen og Ane Rebekka Karoline Hansen, 23, Frøbjærg Banker
1882, 29101882, Karen Johanne Rasmussen, datter af husmand Jakob Rasmussen og Ane Marie Pedersen, 41, i Agerlund paa Orte Mark
1882, 0509, 29101882, Emma Jensine Karoline Emilie Andersen, datter af slagter Hans Andersen og Karen Madsen, 39, Krogsmarken
1882, 0609, 12111882, Hansine Kathrine Dorthea Hansen, datter af bagersvend Lars Hansen, i Odense og ugift Ane Margrethe Christensen, 21, hos sin fader husmand Christen Jørgensen i Krogmark
1882, 1410, 10121882, Laurine Martine Madsen, datter af husmand Mads Rasmussen og Karen Sofie Larsen, 38, af Ladegaard Mark
1882, 1410, 12111882, Louise Karoline Nielsine Amalie Hansen, datter af ungkarl Niels Hansen, af Bred og ugift Sine Vilhelmine Hansen, 20, hos sin fader husmand Hans Jørgensen af Ladegaard Mark
1882, 2810, 17121882, Mariane Larsen, datter af maler Jakob Larsen og Christiane Andreasen, 34, af Ellemosehave
1882, 2611, 11021883, Madsine Mathiassen, datter af husmand Jørgen Mathiassen og Karen Kirstine Madsen, 28, Frøbjærg Mark
1882, 1912, 11021883, Thora Christine Jensen, datter af husmand Søren Jensen og Maren Pedersen, 33, af Frøbjærg Banker
1883, 0401, 22031883, Ane Marie Hansen, datter af husmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, 28, af Ladegaard Mark
1883, 1101, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Nielsen og Karen Johansen, 39, af Orte By
1883, 1301, 25021883, Karen Kirstine Hansine Marie Christensen, datter af væver Lars Christensen og Gjertrud Katrine Nielsen, 32, af Orte Vejsmark
1883, 0902, 22031883, Mariane Pedersen, datter af husmand Anders Peder Pedersen og Karen Kirstine Olsen, 34, af Orte
1883, 1902, 05081883, Karen Petra Hansen, datter af husmand Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, 34, af Frøbjærg Banker
1883, 1503, 06051883, Ane Kirstine Madsen, datter af husmand Niels Madsen og Ane Katrine Jørgensen, 35, af Ellemose Lund paa Frøbjærg Mark
1883, 0404, 08071883, Thora Johanne Marie Kirstine Hansen, datter af boelsmand Anders Hansen og Maren Pedersen, 40, af Ladegaard Mark
1883, 0404, 03051883, Anne Johanne Pedersen, datter af boelsmand Peder Christian Pedersen og Karen Pedersen, 39, af Kalbbjærgtorn
1883, 2304, 27051883, Anna Johanne Andersen, datter af husmand Rasmus Andersen og Maren Marie Sørensen, 47, af Skovbæk paa Orte Mark
1883, 0908, 14101883, Marie Magdalene Hansen (tvilling), datter af skomager Niels Peder Hansen og Karen Hansen, 27, af Frøbjærg
1883, 0908, 14101883, Amalie Hansen (tvilling), datter af skomager Niels Peder Hansen og Karen Hansen, 27, af Frøbjærg
1883, 2808, 14101883, Dorthea Kirstine Rasmussen, datter af husmand Gorm Rasmussen og Karen Larsen, 29, af Ladegaard Skov
1883, 0109, 28101883, Hansine Dorthea Amalie Jensen, datter af husmand Jakob Jensen og Pederline Nielsen, 34, af Ladegaard Mark
1883, 0709, 17111883, Maren Marie Sørensen, datter af ungkarl Lars Peter Sørensen, af Ørsted Mark og ugift Rasmine Rasmussen, 22, hos husmand Lars Sørensen af Frøbjærg Skov
1883, 1109, 28101883, Stine Marie Jensen, datter af husmand Mads Jørgen Jensen og Maren Hansen, 37, af Frøbjærg Mark
1883, 1910, 26121883, Marie Jensine Hansen, datter af husmand Lars Peder Hansen og Karen Fransine Jørgensen, 21, Ladegaard Mark
1883, 0311, 04121883, Madsine Madea Pedersen, datter af ungkarl og tømrer Niels Peder Rasmussen, Vesterballinge, Kindstrup Gjelsted Sogn og ugift Andrea Dorthea Pedersen, 22, hos sin moder Mads Pedersens enke i Frøbjærg
1883, 0911, 26121883, Dorthe Marie Kirstine Larsen, datter af husmand Lars Larsen og Larsine Christensen, 41, af Frøbjærg Mark
1883, 1011, 25111883, Petra Nielsine Rasmussen, datter af husmand og murer Hans Rasmussen og Maren Kirstine Andersen, 31, af Pejrup Mark
1883, 0512, 23031884, Marie Pedersen, datter af ugift Karen Pedersen, 21, hos sin fader husmand Peder Pedersen af Pejrup Mark
1883, 2612, 09031884, Ane Marie Jensen, datter af bager Mads Jensen og Gjertrud Sofie Jensen, 31, af Frøbjærg
1884, 2701, 09031884, Maren Kirstine Olsen, datter af smed Jens Peder Olsen og Lene Christensen, 33, af Pejrup Mark
1884, 0702, 11041884, Maren Kathrine Christensen, datter af gaardmand Hans Christensen og Jensine Jensen, 38, af Nordenlund
1884, 0603, 27041884, Carla Marie Skøtt, datter af smed Niels Madsen Skøtt og Petrine Karlsen, 21, af Frøbjærg
1884, 0604, 09051884, Nielsine Larsen, datter af indsidder Jens Christoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, 31, af Orte
1884, 1204, 27071884, Maren Sofie Mikkelsen, datter af indsidder Niels Christian Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersen, 25, af Frøbjærg
1884, 1404, 16111884, Anna Frederikke Andresen, datter af skomager I. J. Chr. Andresen og Ane Kirstine Pedersen, 34, af Orte
1884, 1905, 13071884, Karen Marie Nielsen, datter af indsidder Jørgen Christian Nielsen og Mette Katrine Larsen, 37, af Themeshave
1884, 2605, 27071884, Sofie Nielsen, datter af husmand Niels Rasmussen og Jørgensine Sørensen, 44, af Frøbjærg Banker
1884, 1106, 07091884, Maren Kirstine Thorsen, datter af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Madix, 28, af Lille Kaadekilde
1884, 1106, 07091884, Sine Jensen, datter af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 31, af Frøbjærg Mark
1884, 2806, 10081884, Laura Jensine Sørensen, datter af bestyrer Jens Fris Sørensen og Karen Pedersen, 40, paa Orte Fattiggaard
1884, 0609, 21091884, Maria Ludovika Hansen, datter af Mads Ludvig Christiansen, Kjøbenhavn og ugift Petrine Marie Hansen, 34, hos husmand Anders Christian Jensen af Frøbjærg Banker
1884, 2809, 16111884, Cathrine Mariette Madsen, datter af gaardmand Simon Madsen og Marie Kirstine Karlsen, 25, af Ladegaard Skov
1884, 2110, 26121884, Maren Kirstine Henriksen, datter af husmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, 29, af Ladegaard Mark
1884, 2310, 28121884, Birthe Kirstine Hansen, datter af husmand Mads Hansen og Ane Pedersen, 36, af Nordenhave
1884, 2111, 18011884, Johanne Kathrine Mathiesen, datter af husmand Jørgen Mathiesen og Karen Kirstine Madsen, 31, af Frøbjærg Mark
1884, 2511, 12021885, Anna Nielsine Nielsen, datter af husmand Christian Nielsen og Karen Kirstine Marie Andersen, 39, af Ladegaard Mark. Navneændring af 26.2.1921 til Anna Nielsine Gadborg
1884, 0812, 08031885, Julie Mathie Petrea Elise Jensine Martine Kirstine Nielsen, datter af stenhugger Christen Nielsen og Hansine Martine Andreasen, 29, af Frøbjærg Banker
1884, 2512, 18011885, Maren Jørgine Jakobsen, datter af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 34, af Frøbjærg Mark
1884, 2812, 01021885, Karen Antonia Elisabeth Rasmussen, datter af husmand Hans Rasmussen og Ane Andersen, 43, af Frøbjærg Banker
1884, 3112, 15031885, Karen Kathrine Jensen, datter af husmand Rasmus Jensen og Rasmine Jensen, 32, af Ladegaard Mark
1885, 0801, 07061885, Maren Johanne Nielsen Ravn, datter af husmand Hans Nielsen Ravn og Karen Hansen, 39, af Frøbjærg Banker
1885, 1101, 15031885, Karen Kirstine Hansine Marie Christensen, datter af væver Lars Christensen og Gjertrud Katrine Nielsen, 34, af Orte Vejsmark
1885, 1501, 03041885, Johanne Marie Rasmine Christiane Jensen, datter af husmand Jens Jensen og Ane Marie Rasmussen, 30, af Frøbjærg Banker
1885, 2701, 28011885, Hansine Petrine Jespersen, datter af boelsmand Rasmus Jespersen og Kathrine Marie Karoline Jørgensen, 21, af Nyløkke
1885, 0602, 14051885, Rasmine Madsen, datter af husmand Mads Rasmussen og Karen Sofie Larsen, 40, af Ladegaard Mark
1885, 1402, 17051885, Lavra Marie Markusine Hansen, datter af ungkarl Jørgen Hansen, af Bred og ugift Else Dorthea Larsen, 18, hos sin fader gaardmand Lars Sørensen af Frøbjærg
1885, 2803, 25051885, Marie Jensine Hansen, datter af indsidder Lars Peder Hansen og Maren Frandsine Jørgensen, 22, af Ladegaard Mark
1885, 1804, 25051885, Marie Emilie Johanne Jensen, datter af indsidder Anders Jensen og Abeline Nielsen, 37, af Ladegaard Mark
1885, 1208, 18101885, Thora Jensen, datter af husmand Mads Jørgen Jensen og Maren Hansen, 39, Basbjærglund
1885, 1308, 13091885, Meta Johanne Frederikke Olsen, datter af smed Jens Peder Olsen og Lene Christensen, 35, af Pejrup Mark
1885, 1508, 27091885, Bertha Kirstine Nielsen, datter af boelsmand Mads Nielsen og Ane Marie Larsen, 34, af Ladegaard Skov
1885, 2208, 27091885, Anna Johanne Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Erik Christian Nielsen og Maren Nielsen, 44, af Ladegaard
1885, 1207, 02081885, Anna Katrine Andersen, datter af Lars Christian Andersen, af Ørsted og ugift Hansine Rasmine Andersen, af Tommerup Lilleskov
1885, 3008, 27091885, Karen Line Pedersen, datter af boelsmand Peder Christian Pedersen og Karen Pedersen, 41, af Kalbjærgtorn
1885, 1009, 08111885, Ane Kathrine Hansen, datter af husmand Rasm. Hansen, af Brændekilde og ugift Karen Kirstine Larsen Gulfeldt, 21, af Ladegaard Mark
1885, 2609, 25101885, Sanne Katharine Knudsen, datter af gaardmand Niels Peder Knudsen og Maren Johanne Madsen, 24, af Langkrog paa Orte Mark
1885, 2810, 29111885, Andrea Larsen, datter af husmand Jakob Larsen og Christiane Andreassen, 37, af Ellemosehave
1885, 1811, 14121885, Anne Frederikke Christine Jensen, datter af ugift Marie Kathrine Hansen, af Nyborg
1885, 1312, 26041886, Hansine Petrine Jespersen, datter af boelsmand Rasmus Jespersen og Kathrine Marie Karoline Jørgensen, 22, af Nyløkke
1885, 1912, 14061886, Hansine Margrethe Pedersen (tvilling), datter af husmand Anders Peder Pedersen og Karen Kirstine Olsen, 36, af Orte
1886, 1001, 19121886, Christine Hansen, datter af husmand Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, 37, af Frøbjærg Banker
1886, 2201, 11041886, Anna Louise Christine Jensen, datter af husmand Jakob Jensen og Pederline Nielsen, 36, af Ladegaard Mark
1886, 0302, 23051886, Johanne Kirstine Jensen, datter af husmand Søren Jensen og Maren Pedersen, 36, af Frøbjærg Banker
1886, 1303, 26041886, Maren Kirstine Holgersen, datter af husmand Lars Christian Holgersen og Johanne Marie Larsen, 35, af Bredbjærg
1886, 2203, 23051886, Christine Mortensen, datter af gaardmand Hans Mortensen og Johanne Gormsen, 35, af Frøbjærg
1886, 2403, 09051886, Ane Kathrine Larsen, datter af indsidder Jens Christoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, 33, af Orte
1886, 2403, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jørgensen og Birthe Kathrine Vind, 33, af Ladegaard Mark
1886, 0504, 16051886, Anna Kirstine Jakobsen, datter af ungkarl Jens Christian Jakobsen, af Brahesholm og ugift Ane Jensen), 33, hos Jens Christiansen i Frøbjærg
1886, 2904, 23051886, Karen Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Hansen og Maren Jensen, 27, af Frøbjærg Vænge
1886, 1705, 03061886, Rasmine Hansen, datter af husmand Peder Hansen og Maren Kirstine Jensen, 41, af Themeshave
1886, 1306, 25071886, Emilie Hansen (tvilling), datter af husmand Niels Hansen og Ane Kirstine Larsen, 40, af Frøbjærg Vænge
1886, 1306, 25071886, Karen Dusine Hansen (tvilling), datter af husmand Niels Hansen og Ane Kirstine Larsen, 40, af Frøbjærg Vænge
1886, 1406, 10101886, Ane Klavsine Jakobsen, datter af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 35, Frøbjærg Mark
1886, 0407, 01081886, Maren Jensine Jensen, datter af husmand Hans Christian Jensen og Karen Kirstine Jensen, 36, af Orte Vejsmark
1886, 3108, 31081886, Madsine Mathiesen (tvilling), datter af husmand Jørgen Mathiesen og Karen Kirstine Madsen, 34, af Frøbjærg Mark
1886, 3108, 28111886, Marie Mathiesen (tvilling), datter af husmand Jørgen Mathiesen og Karen Kirstine Madsen, 34, af Frøbjærg Mark
1886, 1210, 14111886, Martha Rasmine Hansen, datter af indsidder Lars Peder Hansen og Maren Fransine Jørgensen, 24, Ladegaard Mark
1886, 1510, 27031887, Christine Amalie Pedersen, datter af enke Ane Marie Andersen, 36, af Bækholm - Christian Pedersens enke
1886, 3110, 02011887, Martha Henriksen (tvilling), datter af husmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, 31, af Ladegaard Mark
1886, 3110, 31101886, Karen Marie Henriksen (tvilling), datter af husmand Jens Henriksen og Gjertrud Larsen, 31, af Ladegaard Mark
1886, 0711, 12121886, Maren Pedersen, datter af ungkarl og tjenestekarl Jørgen Pedersen, i Ørsted og ugift Ane Pedersen, 26, hos P. Chr. Rasmussen paa Ladegaard Mark
1886, 1111, 19121886, Jørgine Hansine Larsen, datter af møllebygger Christoffer Larsen og Johanne Kirstine Jensen, 36, af Stikrog
1886, 1412, 27031887, Maren Kirstine Hansen, datter af kjøbmand Anders Hansen og Johanne Hansen, 26, af Frøbjærg
1886, 2612, 30011887, Ane Marie Hansen, datter af ungkarl Hans Peder Hansen, af Kjerte og ugift Dorthea Pedersen, 19, hos husmand Jørgen Pedersen i Frøbjærg Vænge
1886, 3012, 08041887, Christine Sofie Jensen, datter af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, 38, af Ellemoselund
1886, 3112, 06031887, Karen Madsen, datter af ungkarl Hans Jokum Madsen, af Gavnby Mark og ugift Maren Kirstine Andreassen, 21, hos husmand Lars Jensen paa Orte Mark
1887, 0301, 08041887, Karen Marie Andersen (tvilling), datter af husmand Mads Andersen og Johanne Margrethe Olsen, 22, af Pejrup Teglværk
1887, 0301, 08041887, Rasmine Alfredsine Andersen (tvilling), datter af husmand Mads Andersen og Johanne Margrethe Olsen, 22, af Pejrup Teglværk
1887, 2701, 27031887, Anna Camilla Madsen, datter af gaardmand Simon Madsen og Marie Kirstine Karlsen, 27, af Ladegaard Skov
1887, 3001, 11041887, Karen Kirstine Thomsen, datter af indsidder Søren Thomsen og Karen Jensen, 37, af Frøbjærg Banker
1887, 1002, 05061887, Kirsten Oline Mikkelsen, datter af indsidder Niels Christian Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersen, 28, af Frøbjærg
1887, 1802, 08041887, Marie Kirstine Andersen Bo, datter af husmand Hans Andersen Bo og Ane Kirstine Jørgensen, 35, af Selleshave
1887, 0503, 11041887, Marie Nielsine Hansen, datter af husmand Mads Hansen og Margrethe Pedersen, 29, af Enghavehus paa Frøbjærg Mark. Navneændring af 17.5.1907 til Marie Nielsine Hansen Horsemose
1887, 0503, 20031887, Clara Caroline Christine Rasmussen, datter af husmand Hans Rasmussen og Maren Kirstine Andersen, 34, af Pejrup Mark
1887, 1503, 11041887, Marie Elisabeth Kristiansen, datter af lærer Mikkel Kristiansen og Ane Kirstine Madsen, 30, af Orte Skole
1887, 2201, 25021887, Ludvika Emilie Christensen Andersen, datter af arbeidsmand Hans Peder Andersen og Sofie Frederikke født Christensen, Absalonsgade 38 i Kjøbenhavn
1887, 2903, 15051887, Ane Marie Andersen, datter af husmand Hans Peder Andersen og Kirstine Larsen, 30, af Ladegaard Mark
1887, 0304, 24071887, Andrea Lavrine Rasmussen, datter af husmand Hans Rasmussen og Ane Andersen, 44, af Frøbjærg Banker
1887, 1004, 12061887, Anna Madsine Hansen, datter af husmand Mads Hansen og Ane Pedersen, 38, af Nordenhave
1887, 1305, 26061887, Dorthea Olsen, datter af husmand Knud Olsen og Ane Marie Katrine Jensen, 32, af Frøbjærg Vænge
1887, 0806, 08081887, Andrea Kirstine Nielsen, datter af husmand Anders Christian Nielsen og Ane Marie Jensen, 28, af Orte Mark
1887, 0906, 10071887, Lavra Kathrine Christoffersen, datter af ungkarl Anders Christoffersen, af Orte og ugift Johanne Sofie Sørensen, 23, hos indsidder Lars Sørensen i Orte
1887, 1706, 17061887, Marie Rasmine Andersen, datter af husmand Niels Andersen og Karen Jørgensen, 30, af Østerdam
1887, 2506, 21081887, Anna Viktoria Hansen, datter af husmand Rasmus Hansen og Ane Margrethe Holte, 33, af Ladegaard Skov
1887, 2407, 25091887, Karen Anna Marie Alida Charlotte Larsen, datter af husmand Lars Larsen og Elisabeth Andersen, 37, af Frøbjærg Mark
1887, 0208, 11091887, Anna Marie Elisabeth Rasmussen, datter af møller Søren Peder Rasmussen og Ane Hansen, 27, af Orte Dammølle
1887, 0208, 30101887, Ottine Rasmine Jakobsen, datter af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 36, af Frøbjærg Mark
1887, 0608, 25091887, Meta Cæcilie Hansen, datter af husmand Simon Hansen og Karen Kirstine Pedersen Møller, 31, af Skovhuse
1887, 0409, 16101887, Karen Margrethe Knudsen, datter af gaardmand Niels Peder Knudsen og Maren Johanne Madsen, 26, af Langekrog
1887, 2209, 30101887, Nielsine Kirstine Sørensen, datter af indsidder Hans Sørensen og Ane Andersen, 33, af Ladegaard Mark
1887, 0710, 11121887, Johanne Mortensen, datter af gaardmand Hans Mortensen og Johanne Gormsen, 36, af Frøbjærg
1887, 0909, 09101887, Hansine Cathrine Nielsen, datter af ungkarl Peder Nielsen, af Pejrup Mark og ugift Maren Madsen, af Skalbjærg Mark
1887, 2210, 25051888, Anna Henriksen, datter af Christian Henriksen, af Odense og fraskilt Kirsten Jørgensen, af Odense
1887, 1212, 12021888, Jenny Kathrine Hansen, datter af møller Rasmus Hansen og Albertine Jespersen, 26, af Østerskov Mølle
1887, 3012, 27041888, Anna Kirstine Jespersen, datter af husmand Rasmus Jespersen og Kathrine Marie Karoline Jørgensen, 25, af Nyløkke paa Frøbjærg Mark
1888, 1501, 02041888, Maren Kathrine Madsen, datter af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Kathrine Hansen, 32, af Orte
1888, 0802, 10061888, Rasmine Hansen, datter af husmand Lars Christian Hansen og Jensine Kirstine Madsen, 39, af Frøbjærg Banker
1888, 1802, 02041888, Anna Marie Sofie Jensine Pedersen, datter af hjulmand Peder Hansen og Kirsten Jensen, 43, af Frøbjærg
1888, 0503, 21051888, Hansine Kirstine Karlsen, datter af indsidder Hans Karlsen og Kirsten Rasmussen, 37, af Orte
1888, 2003, 17061888, Ane Laurine Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 21, af Frøbjærg Mark
1888, 2205, 12081888, Rasmine Jensen, datter af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 35, af Frøbjærg Mark
1886, 0510, 25051888, Paula Margrethe Jensen, datter af typograf Vilhelm Horstmann, af Odense og fraskilt Maren Sofie Jensen, af Odense
1888, 1008, 07101888, Elise Amalie Larsen, datter af indsidder Jens Christoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, 36, af Orte
1888, 1608, 02091888, Karen Pedersen, datter af indsidder Rasmus Gorm Pedersen og Ane Kathrine Eriksen, 27, af Østerdam
1888, 0109, 14101888, Elisabeth Dorthea Rasmussen, datter af husmand Knud Rasmussen og Maren Margrethe Mikkelsen, 41, af Kaadekildehus
1888, 0110, 26121888, Johanne Mikkelsen, datter af indsidder Niels Christian Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersen, 30, af Frøbjærg Mark
1888, 0310, 11111888, Kamilla Andrea Pedersen, datter af ungkarl A. Pedersen, af Hunderup og ugift Karen Marie Jørgensen, 22, af Skovhuse Mark
1888, 2012, 20011889, Dagmar Hansen, datter af indsidder Hans Hansen og Karen Kirstine Mortensen, 43, af Orte
1889, 0901, 10031889, Hansine Alvilda Hansen, datter af enke og fattiglem Birthe Kirstine Hansen, 42, paa Fattiggaarden. Navneændring af 2.8.1906 til Hansine Alvilda Hansen Holmstrøm
1889, 1301, 30051889, Dorthea Hansen (tvilling), datter af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 21, af Frøbjærg Mark
1889, 2001, 19051889, Erhardine Thorsen, datter af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 32, af Lille Kaadekilde
1889, 2003, 30051889, Karen Meta Andersen, datter af teglmester Mads Andersen og Johanne Margrethe Olsen, 25, af Pejrup Teglværk
1889, 0304, 30051889, Emma Laurine Christensen, datter af gaardmand Hans Christensen og Nielsine Jensen, 43, af Nordenlund
1889, 2904, 10061889, Johanne Peterline Jakobsen, datter af husmand Rasmus Jakobsen og Johanne Pedersen, 38, af Frøbjærg Mark
1889, 1405, 14071889, Dorthea Kirstine Hansen, datter af husmand Christian Hansen og Rasmine Hansen, 39, af Frøbjærg Mark
1889, 0806, 11081889, Maren Kirstine Hansen, datter af husmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, 35, af Ladegaard Mark
1889, 2106, 08091889, Ottilie Charlotte Hansen, datter af urmager Jørgen Henrik Hansen og Karoline Eilers, 41, paa Orte Fattiggaard
1889, 0107, 08091889, Marie Eliva Hansen, datter af møller Hans Hansen og Maren Olsen, 27, af Østerskov Mølle
1889, 0709, 03111889, Johanne Jørgine Jensen, datter af husmand Hans Christian Jensen og Karen Kirstine Jensen, 39, af Orte Vejsmark
1889, 1809, 21111889, Pige, datter af husmand Lars Larsen og Elisabeth Andersen, 38, af Frøbjærg Mark
1889, 1210, Dødfødt pige, datter af indsidder Søren Thomsen og Karen Jensen, 40, af Frøbjærg Banker
1889, 0511, 05111889, Hansine Hansen, datter af indsidder Lars Peder Hansen og Maren Frandsine Jørgensen, 27, af Ladegaard Mark
1889, 1011, 26121889, Petra Marie Nielsen, datter af indsidder Jørgen Christian Nielsen og Mette Marie Larsen, 42, af Frøbjærg Banker
1889, 1511, 19011890, Ottomine Christine Christensen (tvilling), datter af forpagter Hans Christensen og Mette Katrine Larsen, 38, af Ellemosehave
1889, 1511, 19011890, Anne Kirstine Christensen (tvilling), datter af forpagter Hans Christensen og Mette Katrine Larsen, 38, af Ellemosehave
1889, 1012, 26011890, Kirstine Hansine Andersen, datter af husmand Hans Peder Andersen og Ane Kirstine Larsen, 33, af Ladegaard Mark
1890, 2101, 07041890, Anne Kirstine Jensen, datter af husmand Peder Jensen og Ane Kathrine Andersen, 28, af Kalbjærgtorn
1890, 2602, 02051890, Johanne Kirstine Madsen, datter af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Katrine Hansen, 34, af Orte
1890, 0303, 16031890, Julia Nielsine Karlsen, datter af forpagter Niels Julius Christensen, af Ørsted og ugift Maren Dorthea Karlsen, 18, hos indsidder Hans Karlsen i Orte
1890, 1103, 07041890, Magdalene Kirstine Simonsen, datter af husmand Niels Simonsen og Ane Katrine Hansen, 30, af Ladegaard Mark
1890, 0304, 01051890, Martha Rasmine Margrethe Rasmussen, datter af møller Søren Peder Rasmussen og Ane Hansen, 30, af Orte Dammølle
1890, 1105, 08061890, Karoline Marie Olsen, datter af husmand Hans Olsen og Maren Andersen, 35, af Frøbjærg Vænge
1890, 1405, 22061890, Thora Cathrine Jensen, datter af husmand Jens Peder Jensen og Ane Johanne Findsen, 22, af Ladegaard Mark
1890, 2105, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jensen og Maren Madsen, 37, af Frøbjærg
1890, 0506, 20071890, Alma Hansen, datter af skomager Niels Peder Hansen og Karen Hansen, 34, af Frøbjærg
1890, 1503, 07041890, Marie Magdalene Louise Nielsen, datter af mejerist Lars Peter Ludvigsen og ugift Maren Nielsen, Slotsgade 5 hos enke Eppers i Kjøbenhavn
1890, 2306, 06071890, Anna Christine Jensen, datter af ungkarl Lars Jensen, tjenende hos gaardmand Hans Vilh. Hansen i Ladegaard og ugift Maren Kirstine Hansen, 21, af Ladegaard
1890, 0707, 17081890, Christense Dorthea Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 23, af Frøbjærg Mark
1890, 1507, 28091890, Thora Marie Nielsen, datter af husmand Christoffer Nielsen og Ane Marie Kristensen, 42, af Pejrup Mark
1890, 0508, 21091890, Ane Marie Pedersen, datter af husmand Jørgen Pedersen og Ane Pedersen, 30, af Skovhusebjærg
1890, 0708, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Mortensen og Johanne Kirstine Rasmussen, 28, af Hestbjærg
1890, 1008, 02111890, Ellen Lætitia Melbye, datter af bestyrer Niels Basse Melbye og Anne Margrethe Henriksen, 35, af Brændholt
1890, 1208, 19101890, Karen Dorthea Larsen, datter af indsidder Jens Christoffer Larsen og Karen Marie Rasmussen, 37, af Orte
1890, 1208, 12101890, Cathrine Hansen, datter af husmand Niels Anders Hansen og Maren Nielsen, 31, af Ladegaard Mark
1890, 0409, 16111890, Christiane Hansen (tvilling), datter af husmand Jørgen Christian Hansen og Ane Margrethe Hansen, 36, af Frøbjærg Mark
1890, 0409, 16111890, Maren Kirstine Hansen (tvilling), datter af husmand Jørgen Christian Hansen og Ane Margrethe Hansen, 36, af Frøbjærg Mark
1890, 0910, 16111890, Maren Mathilde Pedersen, datter af husmand Hans Pedersen og Ane Jakobsen, 30, af Frøbjærg Mark
1890, 1312, 25011891, Ane Kirstine Pedersen, datter af husmand Peder Pedersen og Karen Marie Andersen, 31, af Pejrup Mark
1891, 0501, 12031891, Marie Kirstine Petrine Madsen, datter af forpagter M. J. Madsen og Adamine Marie Madsen, 22, af Ladegaard
1884, 1203, 04051884, Maren Petrea Marie Pedersen, datter af arbejdsmand Lars Pedersen og Kirstine Marie Nielsen, af Randers
1891, 0306, 26071891, Karen Hansine Hansen, datter af husmand Christian Hansen og Karen Kirstine Pedersen, 43, af Ladegaard Mark
1891, 1106, 13091891, Johanne Kirstine Jensen, datter af gaardmand Mikkel Jensen og Kirsten Gormsen, 42, af Ellemoselund
1891, 0307, 30081891, Johanne Marie Rasmussen, datter af smed Karl Rasmussen og Karoline Rasmine Christiansen, 23, af Frøbjærg
1891, 1808, 18101891, Maren Larsen, datter af husmand Hans Peder Larsen og Johanne Marie Pedersen, 28, af Ellemoselund. Navneændring af 19.12.1904 til Maren Lunde
1891, 2908, 15111891, Lovise Christense Dorthea Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Else Dorthea Larsen, 24, af Frøbjærg Mark
1891, 1009, 29111891, Maren Kirstine Kathrine Hansen, datter af købmand Anders Hansen og Ane Marie Rasmussen, 24, af Frøbjærg
1891, 2209, 15111891, Margrethe Marie Olsen, datter af husmand og murer Ole Peder Olsen og Ane Johanne Larsen, 33, af Orte
1891, 2609, 29111891, Ane Kirstine Larsen, datter af huusmand Jakob Larsen og Christiane Andreassen, 43, af Ellemosehave
1891, 2609, 15111891, Juliane Jensen, datter af boelsmand Jens Peder Jensen og Johanne Marie Pedersen, 24, af Aalsmose
1891, 0410, 15111891, Christiane Birthe Kirstine Christiansen, datter af indsidder Jørgen Christiansen og Maren Larsen, 36, af Top Mark
1891, 1410, 29111891, Ingeborg Andersen Boe, datter af huusmand Hans Andersen og Ane Kirstine Jørgensen, 39, af Selleshave
1891, 2310, 15111891, Laura Jette Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Karen Kirstine Mortensen, 48, af Orte
1891, 3110, 29111891, Anna Viktoria Hansen, datter af huusmand Rasmus Hansen og Ane Margrethe Holte, 37, af Ladegaard Mark
1891, 0211, 17011892, Anna Otta Thorsen, datter af gaardmand Hans Thorsen og Karoline Mandix, 35, af Lille Kaadekilde
1891, 0212, 13031892, Johanne Marie Hansen, datter af murer Henning Hansen Christiansen og Petrine Jørgensen, 45, af Orte
1891, 0512, 03011892, Jørgine Christine Hansen, datter af husmand Anders Hansen og Birthe Marie Rasmussen, 38, af Ladegaard Mark
1891, 0712, 16031892, Maren Katrine Madsen, datter af gaardmand Jørgen Madsen og Ane Katrine Hansen, 35, af Orte
1891, 0212,14021892, Maren Kamilla Madsen, datter af gaardbestyrer Jens Jakob Madsen og Karen Andersen, af Vestgaarden i Orte Sogn. Navneændring af 13.12.1904 til Maren Kamilla Madsen West
1892, 0502, 15041892, Karen Laurine Olsen, datter af boelsmand Hans Olsen og Maren Andersen, 36, af Frøbjærg Vænge
1892, 1202, -, Pige, datter af gaardmand Simon Madsen og Marie Kirstine Carlsen, 32, af Ladegaard Skov
1892, 2802, 18041892, Anna Kirstine Carlsen, datter af husmand og slagter Hans Carlsen og Ane Johanne Bærentsen, 31, af Orte Vejsmark
1892, 1203, 06061892, Ane Kirstine Hansen, datter af ungkarl og tjenestekarl Hans Jørgen Nielsen, af Indslev Sogn og ugift Karen Marie Karoline Hansen, 19, hos husmand Niels Hansen af Frøbjærg Vænge
1892, 0505, 06061892, Anna Marie Elisabeth Hansen, datter af gaardmand Mikkel Hansen og Karen Mikkelsen, 35, af Frøbjærg Vænge
1892, 0905, 06061892, Mariane Christoffersen, datter af husmand Anders Christoffersen og Johanne Sofie Sørensen, 28, af Frøbjærg Vænge
1892, 1605, -, Pige, datter af ugift Maren Jensen, 21, hos husmand Peder Hansen, i Themeshave