Orte, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1878-1891, Orte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 2901, 0402, Rasmus Marcus Jensen, ½, søn af meierist Jensen, i Meieriet paa Frøbjerg Mark
1878, 0803, 1603, Knud Marius Knudsen, 4, søn af gaardeier Rasmus Knudsen, i Orte
1878, 1303, 1703, Martin Peder Jørgensen, 16 uger, søn af ugift Maren Pedersen, i Kjøbenhavn. I pleje hos Maren Andersdatter i Orte
1878, 1904, 2604, Christian Marius Knudsen 12, pleiebarn hos huusmand Knud Hansen, paa Ladegaard
1878, 2504, 3004, Lars Peder Rasmussen, 5, søn af huusmand Jacob Rasmussen, i Agerlund
1878, 2704, 0405, Hans Nielsen, ugift, 36, i Frøbjerg. Søn af gaardmand Niels Larsen
1878, 1406, 2106, Simon Nielsen, huusmand, 71, paa Ladegaard
1878, 2706, 3006, Mads Christian Hansen, 3 dage, søn af gaardeier Christian Hansen, i Orte
1878, 3107, 0508, Hans Christiansen, skomager, 43, paa Frøbjergmark
1878, 1708, 2208, Anders Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 83, i Skovbæk
1878, 1209, 1509, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Hansen, i Nordenhave
1878, 1609, 2209, Jens Jacob Rosengaard, 10 uger, søn af ugift Maren Larsen, i Orte
1878, 0110, 0410, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Veismarken
1878, 0610, 1110, Hans Jørgen Christensen, 4 uger, søn af boelsmand Hans Christensen, paa Ladegaard Mark
1878, 2010, 2710, Hans Hansen (Top), fattiglem, 89, paa Fattiggaarden
1878, 0212, 0812, Niels Jensen, væver, 34, i Frøbjerg
1878, 1612, 2212, Mads Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84, hos H. P. Hansen, i Themeshave
1879, 1002, 1702, Lars Madsen, enkemand og aftægtsmand, 58, i Ladegaard Skov
1879, 1302, 2002, Morten Mortensen, huusmand og gift, 48, paa Vædebjerg
1879, 1703, 2303, Niels Rasmussen, ungkarl, 74, i Ellemosehave
1879, 0105, 0805, Hans Christian Hansen, 5½, søn af huusmand Mads Hansen, i Ladegaardskov
1879, 2605, 0106, Morten Mortensen, 4 maaneder, søn af huusmand Morten Mortensen, paa Frøbjerg Mark
1879, 1707, 2207, Carl Christian Jørgensen, huusmand, 40, paa Ladegaard Mark
1879, 2507, 3107, Christian Ludvig Hansen, ½, søn af huusmand Anders Hansen, i Veismarken
1879, 0208, 0708, Hans Jørgen Sørensen, eier, 66, af Topgaarden
1879, 0808, 1408, Knud Nielsen, gaardmand, 71, i Langkrog
1879, 2710, 0311, Carl Jørgensen, ungkarl, 20, paa Ladegaard Mark. Søn af huusmand Jørgen Jørgensen
1879, 0811, 1511, Hans Andersen, huusmand, 77, i Frøbjerg Skov
1879, 2811, 0312, Anders Jensen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos huusmand Jørgen Pedersen, i Frøbjerg
1880, 1001, 1501, Morten Jacob Mortensen, 1 og 10 maaneder, søn af møller Hans Mortensen, ved Frøbjerg
1880, 0402, 0902, Carl Martin Pedersen, 1, søn af huusmand Jacob Pedersen, paa Ladegaardmark
1880, 0402, 1102, Anders Andreassen, huusmand, 62, paa Ladegaardmark
1880, 1305, 1705, Hans Rasmussen, husmand, 61, i Kalbjergtorn
1880, 1705, 2305, Lars Nielsen, enkemand, 84, paa Fattiggaarden
1880, 1905, 2405, Hans Henriksen, husmand og gift, 75, i Kalbjergtorn
1880, 0906, 1606, Peder Knudsen, ugift, 24, i Langkrog. Søn af Knud Nielsen
1880, 1007, 1507, Hans Erik Hansen, 10, søn af Ane Marie Jensen, paa Ladegaardmark
1880, 0708, 1208, Mads Larsen, husmand og enkemand, 61, i Skabbehave
1880, 0511, 1211, Just Jens Jørgen Justesen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Justesen, i Hesbjerg
1881, 0601, 1301, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 81, i Ladegaard Skov
1881, 0701, 1301, Lars Peder Nielsen, husmand, 71, i Orte
1881, 2102, 2802, Jens Hansen, husmand, murer og gift, 49, paa Orte Mark
1881, 1703, 2003, Jakob Jørgen Jakobsen, 2½ uge, søn af husmand Rasmus Jakobsen, paa Frøbjærg Mark
1881, 2303, 3003, Kristen Larsen, gift og aftægtsmand, 69, i Frøbjærg Banker
1881, 2903, 0304, Peder Holger Hermansen, forhenværende skomager, 80, i Lindegaardshuset
1881, 0304, 1204, Simon Jakob Mortensen, 2 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jakob Mortensen, i Ellemosehave
1881, 2904, 0405, Jørgen Jørgensen, husmand, 74, i Frøbjærg
1881, 2405, 2905, Lavrids Rasmussen, husmand, 61, paa Frøbjærg Mark
1881, 0206, 0606, Hans Larsen, ungkarl, 66, paa Fattiggaarden
1881, 0906, 1506, Karl Kristian Ludvigsen, ungkarl, 24, i Frøbjærg. Søn af gaardmand Ludvig Kristian Karlsen
1881, 1206, 1606, Knud Anton Knudsen, 8 dage, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, i Orte
1881, 0607, 1107, Kristen Larsen Kristensen, 3 maaneder, søn af boelsmand Hans Kristensen, paa Ladegaard Mark
1881, 0308, 0808, Hans Peder Jensen, 8, søn af husmand Lars Kristian Hansen, i Frøbjærg Banker
1881, 0509, 1209, Jens Madsen, ungkarl, 67, i Frøbjærg Vestgaard
1881, 1610, 2210, Niels Jensen, husmand og gift, 53, i Frihedslund paa Frøbjærg Mark
1881, 0811, 1211, Knud Johansen, ungkarl, 76, hos murer Jørg. Kristiansen, Orte Mark
1881, 2712, 01011882, Niels Madsen, ugift og fattiglem, 82, paa Fattiggaarden
1882, 0501, 1101, Niels Peder Martin Jørgensen, ungkarl, 22, paa Ladegaard Mark. Søn af husmand Jørgen Nielsen
1882, 2102, 2602, Johan Poulsen, ugift og fattiglem, 54, Frøbjærg Mark
1882, 2202, 2702, Niels Mortensen, ugift og møller, 35, Frøbjærg Mølle
1882, 2602, 0803, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Bækholm
1882, 1403, 1903, Rasmus Larsen, 3 maaneder, søn af husmand Søren Larsen, i Ellemosehave
1882, 2903, 0304, Anders Christian Jørgensen, gift, husmand og maskinbygger, 38, i Carlslund Frøbjærg Mark
1882, 2604, 3004, Anders Christian Olsen, 10 dage, søn af husmand Hans Olsen, i Frøbjærg Vænge
1882, 0407, -, Christian Albert Hvalsøe Thomsen, 15, søn af gaardejer Thomsen, af Orte
1882, 2107, 2607, Anders Hansen, ugift, 53, opholdt sig hos husmand Jørgen Sørensen, af Frøbjærg Mark
1882, 1608, 2008, Gorm Nielsen, gift, husmand og stenhugger, 61, i Orte
1882, 1809, 2209, Peder Christian Hansen, 6, søn af gaardmand Hans Vilhelm Hansen, af Ladegaard
1882, 1710, 2410, Hans Rasmussen, enkemand og gaardmand, 73, i Marienlund Orte Mark
1882, 1211, 1611, Rasmus Andersen, husmand og gift, 49, i Frøbjærg
1882, 1511, 2111, Niels Andersen, aftægtsmand og gift, 78, i Frøbjærg Vænge 1882, 512, 1212, Hans Larsen, enkemand og fattiglem, 73, Fattiggaarden
1882, 2612, 3112, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Rasmussen, af Frøbjærg Banker
1883, 0301, 1001, Rasmus Peder Larsen, husmand og gift, 63, paa Orte Mark
1883, 1501, 2301, Mads Christiansen, aftægtsmand, forhenværende smed og gift, 77, i Frøbjærg
1883, 1801, 2501, Anders Nielsen, ugift, 38, opholdt sig hos Erik C. Nielsen, i Ladegaard
1883, 1801, 2501, Niels Jensen, 4, søn af afdøde fattiglem Niels Jensen, i Fattiggaarden
1883, 2101, 2601, Rasmus Madsen, 12, søn af husmand Mads Rasmussen, af Ladegaard Skov
1883, 1802, 2502, Ekkardt Larsen, fattiglem og enkemand, 79, Fattiggaarden
1883, 0103, 0703, Hans Andersen, aftægtsmand og enkemand, 85, hos Jørgen Sørensen, af Kalbjærgtorn
1883, 0804, 1604, Christen Jørgensen, husmand og gift, 65, paa Ladegaard Mark
1883, 1005, 1805, Hans Peder Rasmussen, 12, søn af husmand Rasmus Hansen, af Frøbjærg Vænge
1883, 2807, 0508, Hans Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 79, i Vissenbjærg
1883, 0409, 0909, Hans Christiansen, fattiglem og enkemand, 81, i Frøbjærg
1883, 0910, 1510, Hans Jensen, aftægtsmand og gift, 74, hos gaardmand Lars Sørensen, i Frøbjærg
1883, 2310, 0111, Jørgen Christiansen, husmand og gift, 58 og 9 maaneder, i Assenskov Frøbjærg Mark i Orte Sogn
1883, 2011, 2711, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 82, hos gaardmand Peder Larsen, i Frøbjærg
1883, 2211, 3011, Jens Henriksen, aftægtsmand og gift, 73½, hos sønnen husmand Gorm Jensen, i Frøbjærg Søndermark
1883, 1612, 2412, Iver Madsen, gaardfæster og enkemand, 71, af Brændholt Orte Sogn
1884, 2101, 2801, Lars Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 64, hos sønnen husmand Peder Larsen, af Frøbjærg Mark
1884, 2402, 0203, Jens Peder Jespersen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Jespersen, af Nylykke Orte Sogn
1884, 0604, 1104, Peder Rasmussen, 7 maaneder, søn af husmand Rasmus Jensen, af Frøbjærg
1884, 1804, 2504, Lars Jakobsen, stenhugger og husmand, gift, 69, i Orte
1884, 0505, 1105, Hans Hansen, 3, søn af indsidder Lars Hansen, af Frøbjærg Banker
1884, 2105, 2605, Marius Hansen, 5, søn af husmand Rasm. Hansen, paa Ladegaard Mark
1884, 0906, 1506, Hans Peder Rasmussen, fattiglem og gift, 38, Fattiggaarden
1884, 1106, 1406, Jakob Larsen, fattiglem og gift, 82, i Assens
1884, 2906, 0307, Lars Jørgen Jørgensen, 13, plejesøn af gaardmand Niels P. Madsen, i Frøbjærg
1884, 0507, 0807, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 16, hos gaardmand Rasm. Knudsen, i Orte By
1884, 1307, 1607, Jens Rasmussen, fattiglem, 19, Fattiggaarden
1884, 2007, 2607, Lars Pedersen, aftægtsmand, 69, hos boelsmand Mads Nielsen, af Ladegaard Mark
1884, 2707, 0108, Christian Pedersen, boelsmand og gift, 45, i Bækholm Frøbjærg Mark 1884, 11 Avgust, 1708, Rasmus Jensen Rasmussen, 9 maaneder, søn af ugift Elisabeth Andersen, af Gavnby. I pleje i Orte
1884, 1708, 2108, Hans Rasmussen, tjenestekarl og ugift, 37, hos faderen af Skovhusene. Søn af husmand Rasmus Hansen
1884, 2910, 0511, Anders Christian Madsen, husmand og gift, 82, paa Ladegaard Mark
1884, 0512, 1212, Mads Peder Madsen, 22, af Orte By. Søn af gaardmand Peder Madsen
1884, 1212, 1912, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Iversen, af Orte By
1885, 1901, 2501, Mogens Levinsen, fattiglem og ugift, 85, Fattiggaarden
1885, 2701, 0102, Niels Peder Sørensen, 3, søn af afdøde Mads Jørg. Sørensen, af Ellemosehave
1885, 1202, 1902, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 69, Kaadekildehus
1885, 1402, 2002, Mads Nielsen, husmand og gift, 62, i Frøbjærg
1885, 1503, 2003, Jens Peder Jensen, 4, søn af husmand Hans Chr. Jensen, i Orte Vejsmark
1885, 2704, 0405, Hans Olsen, aftægtsmand og enkemand, 87, i Assens
1885, 0905, 1505, Jørgen Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 79, Ladegaard Mark
1885, 0805, 1505, Jakob Jørgen Rasmussen, husmand og gift, 62, af Frøbjærg
1885, 1905, 2605, Christian Johansen, husmand og gift, 78, af Frøbjærg Mark
1885, 0206, 0906, Find Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 84
1885, 1806, 2306, Hans Jørgen Jørgensen, husmand og gift, 53, af Frøbjærg Vænge
1885, 2306, -, Niels Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 78, Vejsmark
1885, 2606, 2306, Harald Christian Frederik Hansen, 2 maaneder, søn af ugift Signe Vilhelmine Hansen, paa Ladegaard Mark
1885, 0407, 0707, Jørgen Andersen, 2 maaneder, søn af pige Maren Kirstine Nielsen, af Orte Vejsmark
1885, 1908, 2408, Rasmus Alfred Andersen, 3 uger, søn af husmand Mads Andersen, af Frøbjærg Mark
1885, 2011, 2711, Jens Hansen, husmand og gift, 57, af Frøbjærg Mark
1885, 2211, 2711, Jens Andersen, fattiglem og enkemand, 85, Fattiggaarden
1885, 1912, 2412, Morten Larsen, husmand og gift, 65, Aalykkehuset Pejrup Mark
1885, 1912, 2412, Markus Sørensen Stensbo, ugift, 29, af Frøbjærg Mark. Søn af gaardmand Søren Mortensen
1885, 2012, 2812, Jens Jensen, fæstegaardmand og enkemand, 76, af Pejruphuse
1885, 2112, 2412, Frederik Sørensen, fattiglem og enkemand, 67, Fattiggaarden
1886, 0901, 1601, Gorm Jensen, husmand og gift, 40, Frøbjærg Søndermark
1886, 1201, 2001, Jesper Thuesen, aftægtsmand og enkemand, 81, af Nyløkke Frøbjærg Mark
1886, 1901, 2401, Jørgen Christian Hansen, tjenestekarl, 19, paa Sanderumgaard. Søn af husmand Jesper Hansen, i Skovhuse
1886, 1102, 1702, Rasmus Jensen, husmand og dannebrogsmand, gift, 43, af Frøbjærg,
1886, 2502, 0303, Jørgen Peder Pedersen, gaardmand og gift, 66, i Ladegaard
1886, 1003, 1403, Hans Hansen, fattiglem og gift, 78, Fattiggaarden
1886, 2903, 0404, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Andersen, af Kaadekilde Mark
1886, 0404, 1104, Christen Hansen, aftægtsmand og enkemand, 82, i Nordenlund
1886, 1405, 1905, Anders Jørgensen, tjenestekarl og ugift, 42, Frøbjærg Banker
1886, 1605, 2205, Søren Martin Madsen, ugift, 22, af Orte. Søn af husmand Claus Madsen
1886, 1906, 2506, Jørgen Larsen, aftægtsmand og enkemand, 85, Frøbjærg Banker
1886, 0407, 0807, Rasmus Knudsen, enkemand og fattiglem, 79, Fattiggaarden
1886, 2908, 0309, Jens Hansen Findsen, boelsmand og gift, 52, i Aalsmose
1886, 0911, 1511, Hans Pedersen, 7, søn af boelsmand Peder Chr. Pedersen, af Kalbjærgtorn
1886, 1111, 1711, Niels Jensen, aftægtsmand og enkemand, 80, af Agerhave
1886, 2511, 0212, Niels Larsen, aftægtsmand og enkemand, 82, af Frøbjærg By  
1886, 3112, 07011887, Hans Hansen, 15, søn af kjøbmand Jens Hansen, af Frøbjærg
1887, 2801, 0302, Thor Helgesen, skomager og gift, 70, Frøbjærg Vænge
1887, 3001, 0502, Christian Peder Christiansen, ungkarl og mursvend, 19, af Orte Mark
1887, 0104, 0904, Mads Andersen, aftægtsmand og gift, 83, i Orte
1887, 2205, 2905, Hans Jørgen Madsen, 2½ maaned, søn af boelsmand Lars Madsen, af Frøbjærg
1887, 1306, -, Anders Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 27, i Orte
1887, 1807, 2307, Rasmus Larsen, kjøbmand og gift, 35, i Orte
1887, 2007, 2707, Jørgen Jørgensen, ugift, 35, af Orte Skovhuse. Søn af gaardmand Jørgen Christiansen
1887, 0308, 0808, Carl Vilhelm Jørgensen, ungkarl og murer, 24, Ladegaard Mark
1887, 2008, 2508, Lars Hansen, gaardmand og enkemand, 50, af Frøbjærg
1887, 0610, 1110, Peder Christian Andersen, boelsmand og gift, 35½, i Aalsmose
1887, 0509, -, Johan Thomsen, slagtersvend og ugift, 23, af Skalbjærg
1887, 2110, 2610, Frederik Christian Carl Thomsen, 3, søn af tømrer Søren Thomsen, af Frøbjærg Banker
1887, 2312, 2912, Hans Jørgensen, ugift og fattiglem, 75, Fattiggaarden
1888, 0401, 0801, Erhardt Thorsen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Thorsen, af Ladegaard Skov
1888, 0702, 1302, Lars Hansen, husmand og enkemand, 73, af Frøbjærg Mark
1888, 1102, 1702, Anders Nielsen, husmand og gift, 58, Frøbjærg Mark
1888, 0503, 1103, Peder Christian Pedersen, 2, søn af husmand Anders P. Pedersen, i Orte By
1888, 3004, 0505, Søren Rasmussen, væver og gift, 71, Lindegaardshus i Orte
1888, 1205, 2105, Hans Peder Pedersen, 1½, søn af husmand Jørgen Pedersen, i Frøbjærg Vænge
1888, 1505, 2105, Anders Peder Pedersen, 11½, søn af husmand Jørgen Pedersen, i Frøbjærg Vænge
1888, 0706, 1106, Niels Jørgen Jensen, 11, søn af husmand Hans Christian Jensen, i Vejsmarken
1888, 0407, 0907, Hans Julius Christian Hansen Knudsen, 9, søn af ugift Helga Methea Knudsen, Orte Vejsmark
1888, 3007, 0308, Lars Sørensen, indsidder og gift, 57, Frøbjæerg Banker
1888, 2509, 0110, Mads Jensen, aftægtsmand og enkemand, 60, i Skovhuse
1888, 2410, 3110, Mads Pedersen, fattiglem og enkemand, 82, af Ladegaard Mark
1888, 1311, 1911, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 21, af Kalbjærgtorn
1889, 0404, 0804, Rasmus Peder Larsen, 2½, søn af husmand Niels P. Larsen, af Orte Vejsmark
1889, 0706, 1106, Troels Jørgensen, husmand og gift, 62, i Skovhuse
1889, 1506, 2006, Hans Nielsen, aftægtsmand og gift, 78, Frøbjærg Mark
1889, 1607, 2107, Morten Mortensen, 6 uger, søn af væver Peder Mortensen, af Hestbjærg
1889, 2707, 0108, Anders Pedersen, husmand og gift, 60, paa Top Bjærg
1889, 1308, 1708, Niels Madsen, husmand og gift, 56, i Kalbjærgtorn
1889, 2710, 211, Rasmus Pedersen, ugift, 70, Ladegaard Skov
1889, 1311, 2111, Peder Larsen, gift og husmand, 62, Hestbjærg
1889, 2611, 0312, Ole Jørgensen, aftægtsmand og gift, 79, Ladegaard Skov
1889, 0712, 1312, Anders Gormsen, 18, Frøbjærg Vænge
1890, 0801, 1501, Rasmus Jørgen Nielsen - Møller, 14, Hestbjærg Skole
1890, 2701, 0202, Christian Hansen, 1, søn af træskomand Jørgen Hansen, i Frøbjærg
1890, 0102, 0802, Jens Hansen, husmand og gift, 77, Ladegaard Mark
1890, 0602, 1102, Rasmus Pedersen, enkemand og fattiglem, 88, paa Fattiggaarden
1890, 0902, 1402, Markus Larsen, smed og gift, 66, i Orte By
1890, 2303, 2903, Hans Peder Hansen, husmand og gift, 66, i Themeshave
1890, 2604, 0105, Hans Pedersen, enkemand, 66, Frøbjærg
1890, 0709, 1209, Lars Larsen, husmand og gift, 30, paa Frøbjærg Mark
1890, 1409, 2009, Hans Nielsen, aftægtsmand og enkemand, 84
1890, 2310, 2610, Udøbt dreng, søn af ugift Ane Catrine Hansen, af Ladegaard Mark
1890, 2810, 0411, Carl Vilhelm Pedersen, aftægtsmand og dannebrogsmand, 68, af Ladegaard Skov
1890, 1712, 2312, Rasmus Madsen, husmand og gift, 66, i Kvittemose
1891, 0501, 1101, Niels Julius Hansen, 12 dage, søn af møllebygger Hansen, af Frøbjærg
1891, 1301, 2101, Jørgen Hansen, boelsmand og enkemand, 75, af Stikrog
1891, 1302, 2002, Hans Jensen, husmand og enkemand, 78, af Bassebjærghuset
1891, 2803, 3003, Dødfødt dreng, søn af indsidder Søren Thomsen, af Frøbjærg Banker
1891, 0604, 1104, Jens Nielsen, aftægtsmand og enkemand, 78, Themeshave
1891, 0804, 1304, Lars Jørgen Jensen, 1, søn af gaardmand Lars Jensen, af Frøbjærg
1891, 1804, 2504, Jens Clemen Jensen, 11, søn af husmand Jens Jensen, af Frøbjærg Banker
1891, 1904, 2504, Jens Andersen, aftægtsmand og gift, 73, Kalbjærgtorn
1891, 2304, 3004, Rasmus Gertsen, husmand og gift, 63, Orte By
1891, 3004, 0805, Peder Christian Hansen, gaardejer og ugift, 73, Aagaard
1891, 0606, 1206, Ditlev Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 76, Ladegaard Mark
1891, 1006, 1606, Jørgen Christiansen, husmand og gift, 36, Ladegaard Mark
1891, 2308, 2808, Rasmus Knudsen, aftægtsmand og enkemand, 80, Frøbjærg Banker
1891, 1909, 2309, Jens Christian Knudsen Frydendal, 1 dag, søn af murer Hans Christian Knudsen, af Ladegaard Mark
1891, 0710, 1110, Mads Jørgen Madsen, enkemand og fattiglem, 57, Fattiggaarden
1891, 1010, 1410, Axel Gustav Rasmussen, 4 maaneder, søn af indsidder Rasmus Peder Juliussen, Ladegaard Mark
1891, 2810, 0111, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Olsen, af Frøbjærg Vænge
1891, 1911, 2411, Anders Jørgen Pedersen, 15, søn af indsidder Anders Jørgen Pedersen, af Orte
1891, 0212, 0912, Niels Jensen, aftægtsmand og ungkarl, 76, af Ladegaard Skov
1891, 0712, -, Niels Hansen, enkemand, 58, tjenende i Ladegaard’
1891, 2312, 3012, Jørgen Christian Jørgensen, aftægtsmand og enkemand, 87, af Ladegaard Mark
1891, 2412, 3112, Jørgen Nielsen, tjenestekarl og ugift, 21, Bredbjærg
1891, 2512, 3012, Lars Jørgensen, fattiglem og enkemand, 76, Fattiggaarden
1891, 2712, 04011892 , Mads Hansen Rasmussen, husmand og gift, 84, Orte By
1891, 3112, 08011892, Rasmus Jensen, indsidder og gift, 68, i Orte
1878, 1301, 1901, Maren Hansdatter, 74, i Themeshave. Aftægtsmand Hans Pedersen
1878, 3001, 0302, Karen Marie Andersen, 8 maaneder, datter af huusmand Rasmus Andersen, i Frøbjerg
1878, 0702, 1302, Karen Jørgensen, enke, 55, i Frøbjerg Vænge. Huusmand Anders Larsen
1878, 1702, 2402, Ane Kirstine Larsen, 3 uger, datter af indsidder Søren Larsen, i Orte Skovhuse
1878, 2302, 0103, Kirsten Jacobsdatter, 76, paa Ladegaardmark. Aftægtsmand Ditlev Pedersen
1878, 0303, 0903, Ane Marie Hansdatter, 60, i Skabbehave. Huusmand Mads Larsen
1878, 1403, 1903, Magdalene Rasmusdatter, enke, 82, paa Orte Mark. Huusmand Jens Hansen
1878, 3003, 0404, Abelone Johansdatter, ugift, 75, paa Fattiggaarden
1878, 1004, 1504, Ane Marie Kirstine Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand Rasmus Hansen, paa Ladegaardmark
1878, 1304, 2004, Maren Christensdatter, enke, 86, i Leerhavehuus. Huusmand Hans Hansen
1878, 1905, 2705, Else Villumsen, enke, 77, paa Ladegaardmark. Aftægtsmand Jørgen Mortensen
1878, 2506, 2906, Stine Hansen, 15, datter af kjøbmand Jens Hansen, i Frøbjerg
1878, 2409, 2809, Johanne Christiansen, 14½, datter af afdøde skomager Hans Christiansen, i Frøbjerg Banker
1878, 0811, 1511, Maren Pedersdatter, enke, 83, i Brunekrog. Huusmand Niels Jørgensen
1879, 1402, 2002, Ingeborg Johansdatter, 87, i Orte. Huusmand Jacob Larsen
1879, 1103, 1703, Kirsten Larsdatter, 75, i Frøbjerg. Aftægtsmand Niels Larsen
1879, 0304, 0804, Karen Marie Pedersdatter, enke, 64, paa Frøbjergmark. Huusmand Rasmus Andersen
1879, 0706, 1306, Karen Margrethe Jørgensdatter, 65, i Ladegaard Skov. Aftægtsmand Rasmus Pedersen
1879, 2607, 3107, Marie Agathe Jensen, 1 dag, datter af huusmand Jacob Jensen, paa Ladegaardmark
1879, 0308, 0708, Henriette Pedersen, 7, datter af indsidder Anders Jørg. Pedersen, i Orte
1879, 1209, 1509, Ane Marie Hansdatter, 67, i Orte. Huusmand Niels Macusen
1879, 2009, 2809, Karen Marcusdatter, 77, paa Fattiggaarden. Fattiglem Lars Nielsen
1879, 1910, 2710, Maren Mikkelsen, 49, i Bassebjerglund. Skrædder Peder Jørgensen
1879, 2010, 2510, Birthe Rasmusdatter, enke, 85, i Frøbjerg Vænge. Huusmand Jørgen Larsen
1879, 2211, 2711, Karen Simonsen, ugift, 39, paa Fattiggaarden
1879, 3012, 06011880, Kirsten Hansdatter, enke, 78, i Entemoselund i Ladegaardskov. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 2912, 04011880, Ingeborg Hansdatter, enke og fattiglem, 71
1880, 0601, 1201, Ane Marie Nielsdatter, 80, i Orte Skovhuse. Huusmand Jens Andersen
1880, 2501, 3101, Johanne Margrethe Madsen, 1, datter af smed Lars Madsen, i Frøbjerg
1880, 1902, 2602, Ane Marie Nielsdatter, 58, paa Ladegaardmark. Huusmand Jørgen Andersen
1880, 2103, 2603, Johanne Mortensen, 1 dag, datter af møller Hans Mortensen, ved Frøbjerg
1880, 0804, 1404, Ane Kirstine Hansdatter, 78, paa Fattiggaarden. Fattiglem Lars Jørgensen
1880, 1104, 1804, Ane Nielsdatter, enke, 56, paa Fattiggaarden. Anders Nielsen
1880, 1304, 1904, Kirsten Jensdatter, enke, 75, i Knollerhave. Aftægtsmand Hans Hansen
1880, 0206, 0706, Ane Kirstine Andersen, 24, i Brændholt Skov. Murer Peder Johansen
1880, 2006, 2506, Karen Henriksdatter, enke, 80, paa Ladegaardmark. Husmand Lars Jeppesen
1880, 1508, 2008, Karen Marie Madsen, 12, datter af husmand Mads Nielsen, i Ellemoselund
1880, 2608, 3108, Johanne Kirstine Duck, 42, paa Ladegaardmark. Husmand Niels Marcussen
1880, 1409, 1809, Andrea Luise Sørensen, 2, datter af indsidder Hans Sørensen, paa Ladegaard Mark
1880, 2009, 2509, Johanne Christensdatter, enke, 84, i Vantinge. Husmand Niels Jensen
1880, 2709, 0410, Kirsten Pedersdatter, 74, paa Ladegaardmark. Husmand Jørgen Christian Jørgensen
1880, 0410, 0810, Karen Andersdatter, enke, 80, ophold hos datteren som gift med maler Lars Hansen, i Ellemosehave. Niels Jensen Juul, i Saltofte
1880, 0510, 1110, Ane Elisabeth Pedersdatter, 58, i Mellembjerg. Lærer Rasmus Andersen
1880, 0610, 1110, Ane Pedersdatter, 57, i Orte. Husmand Lars Peder Nielsen
1880, 1210, 1810, Marie Susanne Dorthea Madsen, 12, datter af gaardmand Peder Cornelius Madsen, i Orte
1880, 0911, 1411, Karen Margrethe Pedersdatter, enke, 85, paa Fattiggaarden
1880, 1811, 2411, Kirsten Nielsdatter, ugift, 87, havde ophold hos møller Jørgen Larsen, i Røismose Mølle
1880, 1912, 2312, Juliane Hansdatter, 77, i Frøbjerg. Husmand Jørg. Jørgensen
1881, 0102, 0602, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Hansen, i Themeshave
1881, 2102, 2802, Johanne Kirstine Pedersen, 29, i Frøbjerg Banker. Husmand Rasmus Peder Larsen
1881, 1903, 2603, Kirsten Hansdatter, ugift, 59, hos P. C. Rasmussen, i Lerhavehuset
1881, 0404, 0904, Karen Dussine Jørgensen, 8, datter af gaardmand Jørgen Kristian Jørgensen, i Skovhusene
1881, 0704, 1204, Kirstine Hansdatter, 83, i Østerdam. Husmand Poul Johansen
1881, 0205, 0905, Maren Simonsdatter, enke, 79, i Frøbjerg Banker. Aftægtsmand Kristen Larsen
1881, 0806, 1506, Maren Johanne Pedersen, 36, Themeshave. Husmand Hans Hansen
1881, 2007, 2507, Meta Marie Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af mejerist H. Hansen, i Sofiesminde
1881, 0106, 0706, Ane Jensdatter, 64, i Stikrog. Boelsmand Jørgen Hansen
1881, 1409, 2109, Kirstine Sandersdatter, enke og aftægtskone, 86, i Ladegaard Skov. Gaardmand Peder Andersen
1881, 1609, 2209, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 86, i Frøbjerg. Gaardmand Lars Larsen
1881, 0111, 0811, Ane Simonsdatter, 63, Frøbjerg Mark. Skomager Lars Hansen
1881, 0112, 0812, Ane Marie Sofie Simonsen, 73, paa Fattiggaarden. Fattiglem Hans Larsen
1881, 0312, 0812, Karen Larsdatter, 54, Orte Skovhuse. Husmand Truels Jørgensen
1882, 1101, 1801, Birthe Hansdatter, enke, 59, i Ladegaard Skov. Husmand Jens Sørensen
1882, 2602, 0303, Gjertrud Jørgensdatter, enke, 77, Frøbjerg Mark. Husmand Hans Henriksen
1882, 0803, 1603, Ane Kathrine Hansen, ugift og tjenestepige, 20, hos husmand Peder Chr. Hansen, paa Ladegaard Mark
1882, 3003, 0704, Ane Kathrine Jensdatter, 53, Ladegaard Mark. Fattiglem Hans Chr. Davidsen
1882, 1104, 1804, Sofie Hansdatter, aftægtskone og enke, 82, hos gaardmand Hans Justesen, paa Orte Mark
1882, 0306, 0806, Birthe Kirstine Pedersdatter, enke, 59, i Frøbjerg. Husmand Lars Jensen
1882, 1606, 2106, Sara Christine Hansen, 8, datter af husmand Peder Christian Hansen, af Ladegaard Mark
1882, 0107, 0607, Maren Hansdatter, 73, af Frøbjærg. Indsidder Hans Olsen
1882, 0507, 1307, Ane Margrethe Knudsdatter, enke og fattiglem, 83, opholdt sig hos husmand Knud Hansen, af Ladegaard Mark. Husmand Hans Andersen
1882, 0707, 1407, Karen Nielsen, 50, Orte Fattiggaard. Skrædder Peder Christiansen
1882, 2407, 2607, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Pedersen, af Frøbjærg Banker
1882, 2710, 0211, Kirsten Jørgensdatter, ugift, 98, opholdt sig i Orte Skovhuse
1882, 2910, 0511, Ellen Kirstine Hansdatter, enke og fattiglem, 53, Fattiggaarden 1882, 1511, …, Maren Sofie Pedersen, enke og aftægtskone, 73, i Vissenbjærg
1882, 0612, 1212, Karen Margrethe Klausdatter, enke og aftægtskone, 89, i Frøbjerg
1882, 1512, 2212, Maren Hansdatter, 63, af Frøbjerg. Aftægtsmand Lars Pedersen
1883, 1101, 1801, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Nielsen, af Orte By
1883, 2401, 3001, Christine Jensen, 2, datter af gaardmand Mikkel Jensen, af Ellemosehuset
1883, 1003, 1603, Ane Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 75, hos husmand Jens Nielsen, af Frøbjærg Vænge
1883, 1703, 2303, Karen Jensen, 21, af Søndermark. Datter af tømrer Jens Andersen
1883, 2003, 2703, Karen Larsen, 38, i Orte. Husmand Hans Rasmussen
1883, 2503, 3003, Ane Marie Kathrine Mathiesen, 4, datter af husmand Jørgen Mathiesen, af Frøbjerg Mark
1883, 2407, 3007, Karen Kirstine Thomsen, 1½, datter af husmand Søren Thomsen, af Pejrup Mark
1883, 2011, 2511, Sara Nielsine Thomsen, 1½, datter af ugift Elisabeth Andersen, tyende paa Vilhelmsborg
1883, 0912, 1412, Madsine Madea Pedersen, 5 uger, datter af ugift, Andrea Dorthea Pedersen, paa Frøbjerg Mark i Orte Sogn
1883, 1912, 2712, Madsine Mathiesen, 1, datter af husmand Jørgen Mathiesen, paa Frøbjerg Mark i Orte Sogn
1883, 2312, 3012, Karen Kirstine Hansine Marie Christensen, 11 maaneder, datter af husmand og væver Lars Christensen, af Orte Vejsmark
1884, 1301, 2001, Marie Jensine Hansen, 3 maaneder, datter af indsidder Lars Pedern Hansen, af Ladegaard Mark
1884, 2301, 2901, Mette Marie Jørgensdatter, 75, af Grønnebjærghus i Orte Sogn. Husmand Peder Pedersen
1884, 2401, 3001, Ane Kathrine Hansdatter, fattiglem og enke, 83, paa Orte Fattiggaard
1884, 0102, 0802, Marie Nielsdatter, 67, af Agerlund i Orte Sogn. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1884, 0203, 1003, Johanne Pedersdatter, 72, af Pejrup Mark. Gaardfæster Jens Jensen
1884, 0204, 0904, Johanne Kirstine Larsen, 14, af Frøbjerg Banker. Steddatter af husmand Søren Jensens steddatter
1884, 0504, 1204, Maren Nielsdatter, aftægtskone og enke, 60, hos husmand Jens Henriksen, af Ladegaard Mark
1884, 1304, 2104, Marie Knudsen, 7, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, af Orte By
1884, 0205, 1005, Kirsten Christensdatter, enke, 85, hos sønnen Christen Larsen, af Ladegaard Mark
1884, 3006, 0507, Maren Mathia Krogh, 15, datter af boelsmand Hans Peder Krogh, af Frøbjerg
1884, 0107, 0507, Rasmine Dorthea Knudsen, 5, hos husmand Hans Rasmussen Skovbæk, paa Orte Mark
1884, 2408, 2708, Frederikke Christiane Jørgensen, ugift og sypige, 23, i Frøbjerg
1884, 2708, 3108, Trine Marie Jakobsen, 2 og 3 maaneder, datter af ugift Ane Marie Jakobsen, af Krogmarken
1884, 0409, 0909, Karen Pedersen, 62, af Orte By. Husmand Hans Sørensen
1884, 1310, 1810, Kirstine Hansen, ugift, i Odense [ingen alder]
1884, 1112, 1912, Mine Hansdatter, 60, af Krogmarken. Husmand Jørgen Jørgensen
1885, 3101, 0802, Hansine Petrine Jespersen, 4 dage, datter af boelsmand Rasmus Jespersen, af Nyløkke
1885, 0602, 1202, Maren Kirstine Hansen, ugift, 29, i Skovbæk. Husmand Hans Rasmussen
1885, 2402, 2802, Karen Andersdatter, 76, af Orte By. Rokkedrejer Lars Christensen
1885, 0403, 1203, Ane Marie Johanne Kathrine Andersen, 5, datter af slagter Hans Andersen, paa Ladegaard Mark
1885, 0403, 1203, Ane Jensen, 20, af Ladegaard. Gaardmand Rasmus Jensen
1885, 1103, 1803, Ane Kathrine Hansdatter, ugift og fattiglem, 93, Fattiggaarden
1885, 0304, 1004, Ane Christiane Christense Hansen, 1, datter af teglmester Hansen, i Pejrup
1885, 3005, 0406, Marie Kirstine Nielsen, 16, datter af husmand Peder Nielsen, af Ladegaard Mark
1885, 2007, 2507, Maren Madsen, 52, af Frøbjerg. Gaardmand Peder Larsen
1885, 0706, 1206, Ane Thomasdatter, enke og husfæsterske, 76, af Frøbjærg Mark
1885, 1408, 1908, Kathrine Marie Pedersdatter, enke, 78, af Ladegaard Mark. Husmand Chr. Jensen
1885, 1608, 1908, Ane Kirstine Andersdatter, enke og fattiglem, 85, Fattiggaarden
1885, 1610, 2110, Petronelle Hansen, 58, Fattiggaarden. Fattiglem Frederik Sørensen
1885, 2811, 0212, Karen Marie Rasmussen, ugift og fattiglem, 55, Fattiggaarden
1885, 0712, 1412, Marie Kirstine Christiansen, 15, Assenskov Frøbjærg Mark
1885, 0712, 1412, Marie Kathrine Hansen, ugift og tjenestepige, 25, i Nyborg
1886, 2601, 3001, Karoline Olsen, 5, datter af husmand Hans Olsen, af Frøbjærg Vænge
1886, 0302, 0802, Karen Larsdatter, 59, af Frøbjærg Mark. Væver Erik Chr. Rasmussen
1886, 0802, 1502, Petrine Nielsen, 39, af Ladegaard Mark. Husmand Niels Anders Hansen
1886, 2403, 0104, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jørgensen, af Ladegaard Mark
1886, 2503, 0104, Birthe Kathrine Vind, 33, Ladegaard Mark. Husmand Niels Jørgensen
1886, 1104, 1804, Ane Kathrine Hansen, gift, 56, i Assens
1886, 2204, 2804, Maren Hansdatter, enke, 74, af Søndermark. Aftægtsmand Jens Henriksen
1886, 2404, 2904, Kirsten Andersen, 48, af Orte By. Husmand Niels Nielsen Lund
1886, 2605, 0206, Kirsten Jensen, 14, datter af gaardmand Rasmus Jensen, af Ladegaard
1886, 1006, 1406, Gjertrud Laursdatter, enke og fattiglem, 85, Fattiggaarden
1886, 1506, 2106, Iverline Hansen, 34, af Ellemosehave. Husmand Hans Peder Larsen
1886, 1707, 2507, Karen Hansdatter, enke, 79, Frøbjærg Vænge
1886, 3107, 0808, Karen Dusine Hansen, 6 dage, datter af boelsmand Niels Hansen, i Vængen
1886, 0508, 0908, Karen Henriksdatter, 69, Frøbjærg Banker. Aftægtsmand Lars Nielsen
1886, 1508, 2008, Maren Pedersen f. Andersdatter, enke, 57, af Frøbjærg By. Husmand Mads Pedersen
1886, 1409, 1909, Madsine Mathiesen, 14 dage, datter af husmand Jørgen Mathiesen, af Frøbjærg
1886, 1312, 1912, Maren Kirstine Holgersen, 9 maaneder, datter af husmand Lars Chr. Holgersen, af Orte Mark
1886, 2712, 02011887, Karen Marie Henriksen, 2 maaneder, datter af husmand Jens Henriksen, af Ladegaard Mark
1887, 2903, 0304, Marie Mathiesen, 7 maaneder, datter af husmand Jørgen Mathiesen, af Frøbjærg Mark
1887, 0104, 0904, Maren Madsdatter, 61, af Frøbjærg Mark. Husmand Jakob Mortensen
1887, 2304, 3004, Karen Marie Larsen, enke, 52, af Ladegaard. Gaardmand Jørgen Pedersen
1887, 2604, 0105, Udøbt pige, 5 uger, datter af restauratør Sofus Mortensen, af Frøbjærg
1887, 1405, 2205, Emilie Hansen, 11 maaneder, datter af boelsmand Niels Hansen, af Frøbjærg Vænge
1887, 3005, 0406, Marie Cathrine Pedersen, ugift, 30, af Orte. Husmand And. Jørgen Pedersen
1887, 3005, 0406, Ane Johanne Hansen, 15, datter af husmand Hans Larsen, af Ellemoselund
1887, 2106, 2506, Marie Rasmine Andersen, 3 dage, datter af husmand Niels Andersen, af Østerdam
1887, 2206, 2506, Karen Jørgensen, 30, af Østerdam. Husmand Niels Andersen
1887, 2407, 2907, Ane Marie Hansen, 52, af Frøbjerg. Gaardmand Lars Sørensen
1887, 2907, 0308, Maren Kirstine Hansen, 7 maaneder, datter af bager A. Hansen, af Frøbjærg
1887, 0310, 1010, Marie Hansdatter, 72, af Orte By. Husmand Christen Thomsen
1887, 2910, 0411, Anna Marie Vintersdatter, 65, af Brændholt Skov. Skovfoged Niels Pedersen
1887, 2910, 0511, Karen Marie Andersen, 10 maaneder, datter af teglmester Mads Andersen, af Pejrup Telgværk
1887, 1412, 1812, Ane Hansdatter, fattiglem og enke, 75, Fattiggaarden
1887, 1512, 2212, Hansine Marie Nielsen, 16, datter af kjøbmand P. Nielsen, i Orte By
1888, 0201, 0901, Johanne Hansen, 27, af Frøbjærg By. Bager A. Hansen
1888, 2901, 0602, Johanne Nielsdatter, enke, 84, af Frøbjærg By. Smed Mads Christiansen
1888, 1102, 1802, Ane Johanne Pedersen, sypige og ugift, 35, Frøbjærg Mark
1888, 2802, 0503, Ane Jensen, 8 maaneder, datter af husmand Rasm. Jensen, af Ladegaard Skov
1888, 0104, 0604, Ane Sofie Pedersdatter, fattiglem og enke, 90, Vængen
1888, 0805, 1405, Marie Hansine Andersen, ugift, 25, af Aalsmose. Datter af aftægtsmand Anders Pedersen
1888, 0206, 0806, Maren Margrethe Lukasdatter, enke, 85, Ladegaard Skov. Jørgen Jensen
1888, 0907, 1407, Birthe Kirstine Larsdatter, aftægtskone og enke, 67, i Ladegaard Skov
1888, 2707, 3007, Ane Hansdatter, 85, Frøbjærg Vænge. Stenhugger Lars Jørgensen
1889, 0901, 1701, Karen Madsdatter, enke, 68, Frøbjærg. Husmand Jakob J. Rasmussen
1889, 0102, 0802, Karen Pedersen, 15, datter af husmand Jørgen Pedersen, af Frøbjærg Vænge
1889, 1703, 2203, Karen Andersdatter, 85, af Frøbjærg Banker. Husmand Jørgen Jørgensen
1889, 2703, 0104, Ane Andersdatter, 69, af Frøbjærg. Gaardmand Johan Vilhelm Christiansen
1889, 2204, 2804, Ane Marie Hansdatter, 69, ved Fattiggaarden. Husmand And. Eriksen
1889, 2905, 206, Karen Ane Marie Alida Charlotte Larsen, 1½, datter af arbeidsmand Lars Larsen, af Frøbjærg Mark
1889, 1106, 1606, Ane Katrine Hansen, 11, datter af husmand Niels And. Hansen, af Ladegaard Mark
1889, 2406, 2806, Ane Marie Hansen, ugift og tjenestepige, 19, Stumphul
1889, 2507, 3007, Katrine Pedersen, 75, Skovhuse. Aftægtsmand Hans Nielsen
1889, 2607, 0108, Ane Marie Jørgensen, ugift, 35, af Ladegaard. Gaardmand R. Jørgensen
1889, 0409, 0809, Dorthea Hansen, 8 maaneder, datter af husmand Jørgen Hansen, af Frøbjærg Mark
1889, 1309, 1909, Elisabeth Cathrine Larsdatter, 69, af Frøbjærg Mark. Husmand Hans Pedersen
1889, 1409, 2009, Karen Pedersdatter, enke, 101½, datter af husmand Simon Nielsen, af Frøbjærg Mark
1889, 1010, 1710, Ane Marie Hansdatter, 60, af Orte Vejsmark. Husmand Jens Petersen
1889, 1210, 2010, Dødfødt pige, datter af husmand Søren Thomsen, af Frøbjærg Banker
1889, 0511, 1011, Hansine Hansen, 1 dag, datter af indsidder Lars Peder Hansen, af Ladegaard Mark
1889, 1411, 2011, Maren Pedersdatter, 73, af Pejrup Mark. Husmand Niels Clausen
1889, 1911, 2311, Ane Cathrine Pedersdatter, 73, Skovhuse. Husmand Rasmus Hansen
1890, 1001, 1801, Maren Frandsine Jørgensen, 28, af Ladegaard Mark. Husmand Lars Peder Hansen
1890, 2001, 2501, Ane Dorthea Madsdatter, 76, af Skovbæk. Husmand Hans Rasmussen
1890, 0503, 1403, Ane Nielsdatter, enke, 74, i Orte By
1890, 0204, 0904, Ane Johanne Pedersen, 60, af Ladegaard. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1890, 0904, 1704, Martine Hansen, 44, i Frøbjærg Mark. Snedker Hans Christian Jensen
1890, 1804, -, Jenny Cathrine Hansen, 2½, datter af husmand Rasmus Hansen, af Frøbjærg Mark
1890, 2904, 0605, Else Marie Larsen, 59, af Frøbjærg. Gaardmand Jørgen Hansen
1890, 2105, -, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jensen, af Frøbjærg
1890, 0708, 1008, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Mortensen, af Orte Mark
1890, 0908, 1408, Karen Jørgensdatter, fattiglem og enke, 83, paa Orte Fattiggaard. Husmand Rasmus Nielsen, i Skydebjerg
1890, 2104, 2804, Johanne Gormsen, 39, af Frøbjærg. Gaardmand Hans Mortensen
1890, 1808, 2208, Maren Kirstine Andersen, enke, 79, paa Frøbjærg Mark Orte Sogn. Husmand Christen Johansen
1890, 1808, 2208, Maren Catrine Madsen, 2½, datter af gaardmand Jørgen Madsen, af Orte By og Sogn
1890, 2208, 2808, Hansine Laurine Larsen, 11 maaneder, datter af husmand Lars Larsen, af Frøbjærg i Orte Sogn
1890, 0409, 0709, Christine Dorthea Hansen, 8 uger, datter af husmand Jørgen Hansen, af Frøbjærg Mark i Orte Sogn
1890, 2609, 0310, Ane Marie Simonsdatter, 78, af Skovhuse. Husmand Hans Rasmussen
1890, 0110, 0810, Karen Marie Thomasdatter, 70, af Aalsmose. Aftægtsmand Anders Pedersen
1890, 2810, 0411, Gertrud Kirstine Frederiksen, 59, af Aalsmose. Husmand Jeppe Jensen
1891, 2503, 3003, Ottomine Christine Christensen, 1, datter af husmand Hans Christensen, af Frøbjærg
1891, 0604, 1304, Juliane Jensen, ugift, 30, af Aalsmose. Datter af husmand Anders Jensen
1891, 0904, 1504, Ane Jensen, 47, af Frøbjærg Vænge. Husmand Find Gormsen
1891, 1205, 1805, Cathrine Jørgensen, ugift, 18, Ladegaard Mark
1891, 1306, 1906, Mette Cathrine Hansdatter, 66, af Frøbjærg Vænge. Stenhugger Mads Markussen
1891, 2609, 0210, Karen Rasmusdatter, enke, 77, af Lindegaardshus. Husmand Søren Rasmusen
1891, 1310, 2010, Johanne Kirstine Augustensen, enke, 68, af Ladegaard Mark. Boelsmand Hans Hansen
1891, 2010, 2510, Karen Jørgensdatter, ugift og fattiglem, 76, Fattiggaarden
1891, 0212, 0912, Ane Christensdatter, enke, 86, Odense. Husmand Hans Jensen, af Frøbjærg
1891, 0312, 1112, Johanne Marie Pedersen, 29, af Ellemosehave. Husmand Hans Peter Larsen
1891, 1112, -, Kirsten Larsen, tjenestepige og ugift, 36, Frøbjærg
1891, 2412, 3112, Kirsten Andersen, 61, af Ladegaard Mark. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1891, 2912, 401 1892, Dorthea Christine Hansen, 59, i Frøbjærg. Lærer Rasmus Andersen