Kærum, 1857-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1857-1891, Kærum sogn, Baag herred, Odensr Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1857, 0905, Johan Sørensen, ungkarl, 28, tjener i Kjærumgaard, født i Haarby og pige Maren Nielsen, 34½, Kjærum Mark
1857, 0606, Mads Henriksen, ungkarl, 30½, Ebberup og jomfru Johanne Petersen, 44, Ebberup
1857, 0310, Niels Larsen, ungkarl og huusmand, 27, Flemløse og pige Else Petersdatter, 33, Ebberup
1857, 3110, Lars Jørgen Hansen, ungkarl og skibstømmer, 39, Assens, født i Kaadekilde og pige Else Kirstine Larsen, 26, Thorøehuus
1857, 0611, Anders Larsen, ungkarl, 39, Saltofte og pige Karen Hansen, 29, Saltofte
1857, 3110, Hans Henrik Jensen, enkemand og huusmand, 25, Ebberup og pige Marie Christensen, 25, Ebberup
1857, 2811, Peder Johansen, ungkarl og hjulmand, 32, Assens og enke Kirsten Pedersen, 46, Assens Mark
1857, 2811, Lars Jensen, ungkarl, 40, Ebberup og pige Maren Terkildsen, 24, Ebberup
1857, 0512, Rasmus Larsen, ungkarl, 38, Ebberup og pige Lisbeth Jørgensen, 36 Ebberup
1857, 2811, Niels Jensen, ungkarl og huusmand, 22, Kjærum og pige Marie Rasmussen, 27, Kjærum
1857, 1411, Jens Hansen, ungkarl, Skydebjerg og pige Maren Hansen, Kjærum
1858, 2404, Jesper Rasmussen, ungkarl, 38, Saltofte, født i Tanderup og pige Karen Hansen, 29, Saltofte
1858, 0905, Jens Hansen, ungkarl, 28, Kjærumgaard og pige Johanne Nielsen, 24, Saltofte
1858, 1505, Rasmus Madsen, ungkarl, 44, Meelby og pige Karen Johansdatter, 46, Thorøehuus
1858, 2910, Henrik Rasmussen, ungkarl, 36, Kjøng og enke Anne Hansen, 40, Meelby
1858, 0611, Lars Christiansen, ungkarl, 23, Saltofte og pige Mette Thomsen, 24, Ebberup
1858, 2611, Peder Larsen, ungkarl, 27, Flemløse og pige Anne Cathrine Pedersen, 24½, Ebberup
1858, 2011, Anders Nielsen, ungkarl og smed, 36, Ebberup og pige Anne Henriksen, 26, Ebberup
1858, 2011, Hans Christian Jørgensen, ungkarl, 33, Vissenbjerg og pige Karen Christensen, 25, Saltofte
1858, 2011, Jens Hansen, ungkarl, 43, Barløse og enke Kirsten Madsen, 49, Ebberup
1858, 1712, Jens Jensen, ungkarl, 22, Nordby og pige Anne Jensen, 20, Ebberup Banker
1858, 2212, Anders Hansen, ungkarl, 29, Kjærum og pige Maren Larsen, 25, Kjærum
1859, 0904, Anders Hansen, ungkarl, 39½, Helnæs og pige Maren Larsen, 25, Kjærum
1859, 1604, Jens Mikkelsen, ungkarl, 31, Dærup og pige Dorthe Jensen, 26, Ebberup Banker
1859, 1604, Rasmus Nielsen, ungkarl, 24, Aae og pige Maren Andersen, 32, Saltofte
1859, 2004, Christian Christensen, ungkarl, 31, Gamtofte og pige Marie Andreasen, 20, Ebberup
1859, 1305, Rasmus Larsen, ungkarl, 35, Saltofte og pige Margrethe Nielsen, 35½, Saltofte
1859, 2705, Hans Jørgensen Bøgeskov, ungkarl, 27, Helnæs og enke Gertrud Jørgensen, 34, Ebberup
1859, 2105, Frands Henrik Andreasen, ungkarl, 28, Veflinge og pige Karen Christoffersen, 21½, Thorøehuus
1859, 2808, Niels Andersen, ungkarl, 31, Mosegaard og pige Kathrine Marie Nielsen, 26, Thorøhuus
1859, 0810, Rasmus Hansen, ungkarl, 43, Ørsted og pige Anne Larsen, 24, Meelby
1859, 1012, Rasmus Larsen, enkemand og væver, 45, Saltofte Mark og pige Karen Sørensen, 25, Saltofte Mark
1859, 1712, Jens Peter Andersen, enkemand og væver, 36, Ebberup og pige Karen Pedersen, 33, Brydegaard
1860, 1003, Hans Larsen, ungkarl og skrædder, 22, Saltofte og pige Kirsten Larsen, 20, Ebberup
1860, 1605, Jens Diderik Hansen, ungkarl, 29, Sønderby Bjerge og pige Mette Pedersen, 24, Ebberup
1860, 0206, Johan Henriksen [ungkarl], 25, af Ebberup, Karen Andersen [pige], 28, af Ebberup
1860, 3005, Ludvig Hansen, ungkarl, 29, Ebberup og pige Mette Hansen, 33, Ebberup
1860, 0505, Mads Rasmussen, ungkarl, 26, Saltofte og pige Anne Jørgensen, 41, Assens
1860, 0906, Hermann Bertelsen, ungkarl og tjente paa Frederiksgave, 31, Grindstrup og pige Kirsten Jørgensen, 24, Ebberup
1860, 2107, Hans Johansen, enkemand og huusmand, 58, Nordby Grusgrav og pige Anne Kirstine Jensdatter, 41, Nordby Grusgrav
1860, 0311, Lars Jensen, ungkarl og tjener i Kjærum, 29, Sarup og pige Maren Kirstine Nielsen, 24 tjener i Kjærum, Møllerhuus
1860, 1711, Lars Hansen, enkemand og fisker, 64, Thorøehuus og enke Anne Kirstine Madsen, 46, Thorøhuus
1860, 0112, Ole Andersen, ungkarl, 22, Røruphuus, Gjeldsted Sogn og pige Anne Larsdatter, 31, Thingledhuus ved Ebberup
1860, 0512, Peder Jensen, enkemand og fisker, 55, Thorøhuus og pige Sidsel Hansdatter, 54, Saltofte
1861, 0702, Anders Christensen, ungkarl og murer, 34, Thurup og pige Anne Marie Pedersen, 33, Nordby Mark
1860, 0512, Anders Larsen, ungkarl, 23, Ebberup og pige Mette Larsen, 27½, Thingledhuus ved Ebberup
1861, 1304, Jacob Clausen, enkemand og huusmand, 35, Ebberup Mark og pige Mette Marie Hansen, 31, tjener i Ebberup, af Millinge
1861, 1304, Niels Ludvig Jensen, ungkarl og skipper, 26, Thorøehuus og pige Kirsten Pedersen, 20, Thorøehuus
1861, 2004, Jacob Chrestensen, enkemand og huusmand, 41, Ebberup og pige Anne Nielsen, 32, tjenende i Voldbro, af Kjærum Tørveland
1861, -, Rasmus Hansen, enkemand og huusmand, 57, Holte Kohave, Kjøng Sogn paa Skovgaarde og pige Maren Andersen, 34, Saltofte
1861, 2610, Claus Madsen, ungkarl, 27, tjener paa Skovgaarde og pige Kirsten Rasmussen, 29, Kjærum
1861, 1910, Hans Sørensen Kirketofte, ungkarl, 30, Kjærum, født af Kjærum og pige Anne Jørgensen, 21, Saltofte
1861, 0510, Peder Jensen, ungkarl, 33, Nordby og pige Karen Jensen, 33, Ebberup Banker
1861, 1611, Mads Andreasen, ungkarl, 26, Steenløse og enke Maren Madsdatter, 35, Ebberup
1861, 2012, Hans Pedersen, ungkarl og fisker, 24, Thorøhuus og pige Pederline Hansen, 25, Kjærumgaard
1862, 1001, Rasmus Larsen, ungkarl, 32, Ebberup og pige Maren Jensen, 30, Ebberup Banker
1862, - [ingen vielse], Niels Rasmussen, enkemand og huusmand, 56, Aae og pige Anne Marie Rasmussen, 24, Ebberup
1862, 0703, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 38, Søby og pige Kirsten Madsen, 29, Ebberup
1862, 2106, Rasmus Mortensen, ungkarl, 27, Høed Gyde og pige Anne Pedersen, 28, Ebberup
1862, 2903, Lars Pedersen, ungkarl, 41, Thurup og ungpige Anne Christensdatter, 38, Meelby
1862, 0811, Peder Andersen, ungkarl, 26, Ebberup og pige Kirsten Jensen, 27, Ebberup Banker
1862, 0811, Rasmus Hansen, ungkarl og væversvend, 31, Horne og enke Anne Kirstine Madsdatter, 40, Falsled, Kjærum
1862, 2911, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og væver, 24, Ebberup og enke Marie Hansdatter, 35, Ebberup
1862, 2211, Mads Thomsen, ungkarl, 25, Ebberup og pige Anne Kirstine Larsen, 34, Ebberup
1862, -, Niels Nielsen, ungkarl og stedmand, 38, Thorøehuus og pige Karen Pedersen, 26, Thorøehuus
1862, 1511, Mads Lindberg, ungkarl og huusmand, 32, Saltofte og pige Maren Andersen, 30, Saltofte
1863, 3101, Jacob Andersen, ungkarl, 29, Sønderby og enke Maren Terkildsen, 29, Ebberup
1863, -, Christian Jensen, ungkarl, 25, Kjærum og pige Karen Nielsen, 37, Kjærum Mark
1863, 1303, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 27, Skaarup, Dreslette Sogn og pige Abelone Nielsen, 36, Saltofte
1863, 0105, Niels Pedersen, ungkarl, 31, Bred, tjener i Assens og pige Karen Marie Johansen, 35, Meelby
1863, 1605, Anders Larsen, ungkarl, 34, tjener i Kjærumgaard og enke Anne Nielsdatter, 46, Thorøhuus
1863, -, Peder Jørgensen, ungkarl, 24, Sandager, tjener i Flemløse og pige Maren Madsen, 27, Kjærum
1863, 1107, Johannes Jensen, ungkarl, 28, Møllerhuus, tjener i Sønderby og pige Maren Kristine Jensen, 27, Kjærum
1863, 1807, Peder Hansen, ungkarl og gaardmand, 27, Naarup, Verninge Sogn og pige Marie Kirstine Carlsen, 21, Kjærumgaard
1863, 2011, Ole Hansen, ungkarl og gaardmand, 38, Saltofte og pige Maren Pedersen, 30, Saltofte
1863, 2212, Jens Christensen, ungkarl og smed, 33, Meelby og pige Karen Pedersen, 28, Meelby
1864, 3001, Hans Jeppesen, ungkarl, 32, Holte, tjener i Veilby og pige Johanne Larsen, 29, Nordby
1864, 0204, Rasmus Larsen, ungkarl og skomagersvend, 21, Assens og pige Maren Christensen, 23, Saltofte
1864, 1106, Jørgen Madsen, enkemand og huusmand, 65, Kjærum Kirke og enke og almisselem Karen Rasmussen, 68, Huusby
1864, 1806, Christian Jensen, ungkarl, 26, Nordby Mark og enke Karen Nielsen, 38, Nordby Mark
1864, 2805, Johan Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Sønderby og ungpige og tjenestepige Anne Margrethe Andreassen, 33, Sønderby
1864, - [forlovelsen ophævet], Peder Hansen, enkemand og indsidder, 44, Nordby og pige Karen Dorthe Hansen, 30, Nordby
1864, - [forlovelsen ophævet], Ole Neumann Lauritsen, ungkarl, 32, Horsens og pige Anne Kirstine Hansen, 27 Thorøhuus
1865, 0801, Hans Hansen, ungkarl og sømand, 27, Thorøhuus og pige Karen Margrethe Jørgensen, 24, Thorøhuus, født i Hjerupgyde
1865, 0104, Niels Jensen, enkemand og smed, 39, Nordby og pige Maren Larsen, 30, Saltofte
1865, 0804, Thomas Clausen Føns, ungkarl og skrædder, 27, Assens og pige Kirsten Andersen, 18, Ebberup
1865, 2104, Niels Pedersen, ungkarl, 26, Haraldsted Sogn, Sjælland og pige Anne Marie Sørensen, 38, tjener i Kjærumgaard, af Gadstofte
1865, 1305, Hans Nielsen, enkemand, 44, Meelby og pige Anne Johanne Jeppesen, 27, Meelbye
1865, -, Hans Pedersen, ungkarl og tjener i Gamtofte, 24, af Ørsted og pige Dorthe Nielsen, 33, af Nellemose, tjener i Saltofte
1865, 1005, Rasmus Madsen, enkemand og huusmand, 49, Saltofte og pige Maren Jørgensen, 42, Saltofte
1865, 0209, Niels Jørgensen, ungkarl, 36, Aborre, nu huuseier i Kjærum Sogn og pige Anne Katrine Christiansen, 25, Assens, født i Volbroe
1865, 3009, Christian Larsen, ungkarl, 29, Kjærum, født i Kindstrup og pige Christiane Hansen, 24, Ebberup
1865, 2810, Hans Hansen, ungkarl, 32, Egerup, Gamtofte Sogn og pige Dorthea Christensen, 25, Meelby
1865, 1011, Iver Hansen, ungkarl og gaardmand, 23, Voldtofte og pige Anne Marie Jensen, 24, Saltofte
1865, 0912, Knud Andersen, ungkarl, 27, Kjærum, født i Thurup og pige Lisbeth Jørgensen, 20, Thorøhuus
1865, 0912, Hans Christiansen, ungkarl, 39, Kjærum, født i Holevad og pige Sidsel Larsen, 35, Meelby
1866, 0601, Lars Pedersen (Møller), ungkarl og skipper, 37, Thorøhuus og pige Anne Marie Mortensen, 29, Saltofte
1865, 0612, Lars Rasmussen, ungkarl, 29, Ebberup Banker og pige Karen Andersen, 34, Ebberup
1865, 0212, Anders Christensen, ungkarl og smedesvend, 26, Huusby og pige Anne Marie Jørgensen, 26, Thorøe
1866, 1803, Hans Hansen, ungkarl, 31, Vedtofte og pige Maren Andersen, 26, Saltofte
1866, 0206, Lars Frederiksen, ungkarl, 24, Ebberup og pige Anne Kathrine Hansen, 27, Orte, tjener i Ebberup
1866, 0206, Anders Hansen Lindhøi, ungkarl, 34, Dreslette, tjener i Kjærum og pige Johanne Christensen, 31, Kjøng, tjenende i Kjærum
1866, 1506, Hans Rasmussen, ungkarl, 34, Leerbjerg og pige Sidsel Pedersen, 26, Saltofte
1866, 2306, Peder Jørgensen, ungkarl, 30, Sønderby og pige Anne Margrethe Hansen, 26, Saltofte
1866, 1711, Peter Møller, ungkarl og eier af Søllestedgaard, 47, Søllested og pige Mette Kirstine Larsen, 29, Saltofte
1866, 1711, Christian Michael Pedersen, ungkarl, 30, Østertørslev, Randers Amt og pige Anne Marie Hansen, 28, Kjærum
1866, 2710, Anders Christensen, ungkarl, 35, Kjærum og enke Birthe Rasmusdatter, 50, Ebberup Banker
1866, 0112, Jens Peder Rasmussen, ungkarl, 25, Gamtofte, født i Corsør og pige Marie Larsen, 31, Meelby
1866, 1612, Johan Christiansen, ungkarl, 24, Frøbjerg og enke Johanne Nielsen, 32, Thorøhuus
1866, 3012, Jacob Johansen, ungkarl, 29, Dreslette og pige Kirsten Christoffersen, 24, Thorøhuus
1867, 1901, Søren Hansen, ungkarl, 27, Kjøng, tjener paa Frederiksgave og pige Anne Sophie Andersen, 25, Ebberup
1867, -, Rasmus Nielsen, enkemand, snedker og huusmand, 31, Snave og pige Anne Sophie Christensen, 30, Høed, tjener i Ebberup
1867, 2107, Jørgen Andersen, ungkarl, 22, Thorøhuus, født i Sønderby og pige Karen Marie Nielsen, 22, Thorøhuus
1867, 0712, Jørgen Pedersen, enkemand og skipper, 47, Thorøhuus og pige Maren Kirstine Christiansen, 32, Kjærum
1867, 0712, Anders Hansen, ungkarl, 20, Nordby, tjenende paa Frederiksgave og pige Marie Kirstine Larsen, 21, Nordby
1868, 2504, Peder Jørgensen, ungkarl, 27, Assens og pige Else Marie Hansen, 27, Saltofte, født i Seest
1868, 0905, Jens Hansen, ungkarl og huusmand, 38, Søsøby og pige Kirsten Mortensen, 25, Meelby
1868, 0206, Hans Larsen, ungkarl, 35, Saltofte og pige Johanne Hansen, 34, Saltofte
1868, 2506, Peder Andersen, ungkarl, 29, Herslev Sogn og pige Karen Andersen, 30, Meelby
1868, 1707, Peder Poul Sophus Nørregaard, enkemand og rebslager, 47, Assens og pige Ane Pedersen, 30, Meelby
1868, 2811, Jens Jørgensen, ungkarl, 28, Voldbro, Gamtofte Sogn og pige Maren Thomsen, 31, Ebberup
1869, 0602, Niels Pedersen, ungkarl, 29, Høed Gyde, Flemløse Sogn og pige Kirsten Thomsen, 23, Ebberup
1869, 2205, Niels Sørensen, ungkarl og gaardmand, 37, Nørrebroby og pige Johanne Rasmussen, 26, Ebberup Banker
1869, 2805, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 47, Sarup, Haarby Sogn og pige Sidsel Jørgensen, 38, Ebberup
1869, 0705, Hans Clement Andersen, ungkarl og gaardmand, 28, Meelby og pige Laura Katrine Hansen, 19, Bregnemose
1869, 2011, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Sønderby, født i Holevad og pige og tjenestepige Maren Dorthe Hansen, 25, Leerbjerg
1869, 1911, Mads Pedersen, ungkarl og gaardmand, 41, Haarbye Kirkemark og pige Maren Rasmussen, 27, Ebberup Banker
1870, 2201, Andreas Hansen, ungkarl, 28, Rønninge, tjenende paa Frederiksgave og pige Marie Rasmussen, 30, Ebberup
1870, 1105, Søren Andersen, ungkarl, 36, Dærup, Flemløse Sogn og ungpige Else Andersen, 29, Ebberup
1870, 2409, Niels Jørgensen, ungkarl, 38, Gamtofte, tjener i Assens og pige Mette Larsen, 45, Meelby
1870, 0810, Christen Pedersen, skipper, 49, Assens og pige Karen Andersen, 35, Saltofte
1870, 2409, Peder Hansen, ungkarl og sømand, 27, Aae, Sønderby Sogn og pige Birthe Jørgensen, 24, Thorø
1870, 0810, Rasmus Pedersen, ungkarl og steenhugger, 35, Saltofte, født Ebberup og enke Anne Margrethe Hansen, 30, Saltofte
1870, 2309, Lars Peder Andersen, ungkarl, 22, Saltofte og pige Karen Kirstine Jensen, 22, tjenede i Saltofte, født i Sønderby Bjerge
1870, -, Lars Johannessen, ungkarl, 23, Dyrhøi, Barløse Sogn og pige Maren Jørgensen, 25, Brydegaard, tjener i Ebberup Banker
1870, 2311, Jens Hansen, ungkarl og tømrer, 28, Saltofte og pige Anne Andersen, 32, Sønderby, tjener i Nordby
1870, 1012, Jens Jensen, ungkarl og tømrer, 27, Ebberup, født i Kobbelhuset, Dreslette Sogn og pige Kirsten Jørgensen, 27, Ebberup
1871, 2201, Knud Andersen, ungkarl, 34, tjenende i Assens og pige Kirsten Hansen, 27, opholdende sig i Kjærum
1871, 0605, Hans Jensen, ungkarl, 24, Ebberup, tjener i Meelby og pige Birthe Jørgensen, 24, Voldbro Mark, tjener i Meelby
1871, 1305, Niels Rasmussen, ungkarl, 24, Saltofte Mark og pige Karen Clausen, 25, Fladekjær
1871, 2810, Charles Martorin Thrane, ungkarl og landmand, 29, Hanneberg, St. Hans Landsogn, Odense og pige Mette Kirstine Thorøe, 27, Thorøe, Saltofte, Kjærum Sogn
1871, 1111, Hans Andersen, ungkarl og gaardbestyrer, 24, Ebberup og pige Maren Jensen, 23, Ebberup
1871, 0212, Jørgen Pedersen, ungkarl og boelsmand, 29, Høed, Flemløse Sogn og pige Maren Andersen, 29, Ebberup
1871, 2511, Peder Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 34, Haarby Stormark og pige Karen Andersen, 33, Saltofte
1871, 2911, Lars Christiansen, ungkarl, 27, Voldbro, Gamtofte Sogn og pige Anne Jensen, 32, Saltofte
1871, 0912, Hans Jørgensen, ungkarl og væver, 21, Sønderby og pige Karen Marie Jacobsen, 27, Ebberup
1871, 0411, Jørgen Poulsen, ungkarl og huusmand, 41, Tommerup og pige Johanne Hansen, 32, Kjærum, tjenende i Hestholm, Gamtofte Sogn
1872, 2402, Hans Hansen, ungkarl, 28, Nellemose, Haarby Sogn og ungpige Johanne Kirstine Jensen, 25, Nordby
1872, 1703, Peder Hansen, ungkarl, 28, Ebberup og pige Ane Johanne Pedersen, 23, Ebberup, født i Barløse
1872, 0604, Christian Hansen, ungkarl og maler, 31, Lundager og pige Dorthea Sørensen, 28, Ebberup
1872, 2107, Anders Larsen, ungkarl og skræder, 33, Voldtofte og pige Anne Katrine Andersen, 24, Thorøhuus
1873, 2203, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Saltofte og pige Christiane Jensen, 24, Salskov
1874, 1405, Rasmus Andreasen Rasmussen, ungkarl, 24, Kjærumgaard, født i Svestrup og pige Maren Marie Cordtz, 23, Kjærum
1874, 1104, Carl Frederik Demansky, skomagersvend, 25, Kjøbenhavn, født i Assens og pige Christiane Andersen, 28, Saltofte
1874, 1209, Hans Hansen, ungkarl og maler, 35, Ebberup og pige Karen Jensen, 24, Ebberup
1874, 1405, Rasmus Andreasen Rasmussen, ungkarl, 24, Kjærumgaard, født i Svestrup og pige Maren Marie Cordtz, 23, Kjærum
1874, 0512, Jens Peder Hansen, ungkarl og landmand, 28, Gamtofte, født i Vissenbjerg og pige Kirsten Larsen, 26, Kjærum
1875, 0201, Niels Nielsen, ungkarl og tømmersvend, 28, Saltofte og pige Kirsten Jensen, 22, af Kjærum
1875, 2507, Hans Pedersen, ungkarl og husmand, 31, Ebberup, født i Thurup og pige Anne Johanne Jensen, 42, Kjærum
1875, 0707, Niels Mikkelsen, ungkarl, 29, Voldbro, Gamtofte Sogn og pige Karen Jørgensen, 30, Ebberup Banker
1875, 0907, Carl Adolf Jørgensen, ungkarl, 28, Lilletofte, Gamtofte Sogn og pige Kirsten Jørgensen, 24, Ebberup Banker
1875, 1011, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 36, Holevad og pige Kirsten Jensen, 26, Saltofte
1875, 2111, Niels Jensen, enkemand og skipper, 47, Thorøhus og enke Ane Pedersen (efter Morten Hansen i Kjøng), 46, Thorøhus
1876, 0201, Niels Hansen, enkemand og husmand, 49, Nordby Mark og pige Anne Pedersen, 35, af Kjærum, født i Frøbjerg
1876, 0801, Peder Christoffersen, ungkarl og sømand, 23, Thorøhus og pige Anne Nielsen, 19, Thorøhus
1876, 2702, Jørgen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Sø Søby, af Gamtofte og pige Anne Katrine Jacobsen, 31, Ebberup
1876, 2905, Peder Larsen, ungkarl og murer, 42, Saltofte og pige Kirsten Jørgensen, 31, Kjærum
1876, 0411, Søren Andreasen, ungkarl, 32, Flemløse, tjener i Saltofte og pige Maren Pedersen, 25, Kjærum Sogn
1876, 2711, Mads Pedersen, enkemand og husmand, 31, Søsøby og pige Trine Hansen, 31, Rodvælt i Ebberup
1876, 2911, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, Kjærum, født i Kirkesøby og pige Karen Hansen, 29, Rodvælt i Ebberup
1876, 0212, Lars Jørgensen, ungkarl 26, Brødegaard, Dreslette Sogn og pige Karen Hansen, 23, Saltofte
1876, 3012, Mads Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Kaals Mølle og pige Johanne Larsen, 35, Saltofte
1876, 3012, Jens Johansen, ungkarl, 30, Saltofte og pige Ane Johanne Pedersen, 28, Saltofte
1876, 2412, Hans Clausen, enkemand og indsidder, 53, Nordby og pige Karen Hansen, 31, Kjærum
1877, 1205, Niels Johansen, ungkarl, 37, Sandager og enke Kirsten Mortensen, 34, Melby
1877, 1010, Johan Christiansen, ungkarl og smed, 31, Saltofte og pige Karen Hansen, 33, Saltofte
1877, 2010, Hans Madsen, ungkarl, 26, Sønderby Mosemark og pige Maren Johanne Henningsen, 21, Nordby
1877, 0311, Jørgen Hansen, ungkarl og husmand, 29, Ebberup og pige Thrine Marie Sørensen, 23, Ebberup
1877, 2710, Hans Nielsen, ungkarl og sømand, 27, Thorøhus og pige Christiane Christiansen, 28, Thorøhus
1877, 2312, Jørgen Hansen, ungkarl og væver, 21, Sønderby og pige Anne Larsen, 23, Saltofte
1877, 1711, Claus Peder Jørgensen, ungkarl, 31, Saltofte og pige Anne Marie Andersen, 23, Saltofte
1878, 2302, Jens Pedersen, ungkarl og gaardejer, 34, Baring, Barløse Sogn og pige Kathrine Hansen, 25, Nordby
1878, 1503, Hans Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 36, Baagø og pige Anne Mikkelsen, 28, Ebberup Banker
1878, 1204, Christian Rasmussen, ungkarl og hjulmand, 28, for tiden i Gamtofte Sogn, født i Vissenbjerg og pige Anne Sørensen, 26, Ebberup
1878, 1805, Nikolaj Christian Mejer, ungkarl og sømand, 24, Assens og pige Kirsten Jørgensen, 24, Thorøhus
1878, 0706, Niels Olsen, ungkarl, 33, Sarup og pige Mette Andersen, 38, Ebberup
1878, 2106, Mads Christian Jensen, ungkarl og gaardejer, 41, Blangstrup og pige Johanne Jeppesen, 27, Ebberup Banker
1879, 1001, Peder Hansen, ungkarl, 28, Egerup, Gamtofte Sogn og pige Katrine Jeppesen, 25, Ebberup Banker
1879, 2203, Hans Christian Jensen, ungkarl, 33, Saltofte og pige Karen Pedersen, 31, Saltofte
1879, 1904, Hans Christian Christensen, ungkarl og sømand, 20, Thorøhus og pige Marie Kirstine Christoffersen, 18, Thorøhus
1879, 2007, Peder Pedersen, ungkarl og lodsfoged, 41, Hollufgaard, Fraugde Sogn og pige Karen Margrete Jensen, 29, Hollufgaard, Fraugde
1879, 1010, Christian Christoffersen, ungkarl og drejer, 25, Kjærum, Melby og pige Hansine Hansen, 22, Melby, født i Flemløse
1879, 2911, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Flemløse og pige Marie Hansen, 29, Ebberup
1879, 2812, Jørgen Hansen, ungkarl, 26, Saltofte, født i Gamtofte og pige Maren Andersen, 21, Thorøhus
1879, 0911, Peder Christian Madsen Lund, ungkarl, 22, Kjærum, født i Haarby og pige Ane Kirstine Mortensen, 22, Kjærum, født i Kjøng
1880, 0603, Jakob Andersen, ungkarl, 42, Blangstrup og pige Karen Larsen, 40, Melby
1880, 0605, Hans Larsen, ungkarl, 26, Gamtofte Sogn, tjener paa Frederiksgave og pige Karen Jakobsen, 27, Ebberup
1880, 2304, Jens Christian Nielsen, ungkarl, 27, Brydegaard, Dreslette Sogn og pige Karen Hansen, 24, Flemløse, tjener i Kjærum
1880, 0605, Jørgen Pedersen, ungkarl, 32, Ebberup, født i Flemløse og pige Karen Jensen, 19, Ebberup
1880, 1505, Anders Andersen, ungkarl, 26, Kjærum og pige Anne Marie Pedersen, 25, Assens Landsogn
1880, 0610, Jens Nielsen, ungkarl og kvaseskipper, 27, Thorøhus og pige Julie Therese Bagge, 18, Thorøhus, født i Middelfart
1880, 2310, Lars Hansen, ungkarl og husmand, 34, Flemløse Sogn og pige Karen Christensen, 26, Ebberup, Kjærum
1880, 1610, Niels Andersen, ungkarl og murer, 39, Søsøby og pige Anne Mikkelsen, 23, Nordby
1881, 1202, Niels Rasmussen, ungkarl, 27, Lundager, Gamtofte Sogn og pige Maren Andersen, 22, Ebberup
1881, 2901, Peder Andersen, ungkarl, 29, Sønder Broby, tjener paa Brahesborg og pige Karen Andersen, 27, Ebberup
1881, 2304, Henrik Pedersen, ungkarl og sømand, Middelfart, født 1860 og pige Marie Kirstine Nielsen, 23, Thorøhus
1881, 0406, Lavrits Pedersen, ungkarl og skipper, 26, Thorøhus, Assens Landsogn og pige Anne Marie Hansen, 23, Thorøhus, Kjærum Sogn
1881, 2105, Lars Pedersen, ungkarl, 24, Kjærum og pige Anne Marie Nielsen, 24, Kjærum
1881, 1607, Hans Frederiksen, ungkarl og fisker, 27, Thorøhus og pige Maren Kirstine Sørensen, 23, Thorøhus
1881, 1607, Lars Larsen, ungkarl, 40, Saltofte og pige Maren Jensen, 26, Saltofte
1881, 1211, Lars Rasmussen, ungkarl, 26, Kjærum og pige Maren Madsen, 27, Kjærum
1881, 1911, Peder Christian Sørensen, ungkarl, 24, Kjærum og pige Karen Mortensen, 31, Kjærum
1881, 0312, Niels Peter Helt Helgesen, ungkarl, 33, Ebberup, født i Orte og pige Anne Jørgensen, 20, Ebberup
1882, 0701, Peder Jensen, ungkarl, 25, Sønderby, tjener i Saltofte og pige Marie Kirstine Mikkelsen, 21, Melby
1882, 2001, Jens Pedersen, ungkarl og sømand, 26, Thorøhus og enke Christiane Christiansen (efter sømand Hans Nielsen), 31, Thorøhus
1881, 2212, Jørgen Hansen, enkemand og hjulmand, 45, Saltofte og pige Karen Pedersen, 31, Sønderby Bjerge
1882, 0403, Jørgen Johansen, ungkarl, 30, Voldtofte, Flemløse og pige Sidsel Jørgensen, 28, Ebberup
1882, 0403, Rasmus Pedersen, ungkarl, 29, Saltofte og pige Anne Hansen, 25, Saltofte
1882, 2403, Claus Larsen, gaardejer, 24, Hestholm, Gamtofte Sogn og pige Kirsten Hansen, 23, Nordby
1882, 2804, Søren Peder Jensen, ungkarl, 22, Gamtofte og enke Marie Kirstine Christoffersen, 20, Thorøhus, (efter Hans Christian Christiansen)
1882, 0805, Peder Jørgen Hansen, ungkarl, 25, Ebberup og pige Ane Katrine Mortensen, 39, Nordby
1882, 0905, Jens Peter Jensen, ungkarl og vognmand, 20, Aarhus og pige Mette Margrethe Carlsen, 31, Ebberup
1882, 1105, Lavrits Larsen, ungkarl og ølbrygger, 24, Assens og pige Rasmine Jensen, 20, Salskov, Kjærum
1882, 0306, Lars Simonsen, ungkarl og gaardmand, 29, Baagø og pige Kirsten Larsen, 23, Saltofte
1882, 2810, Hans Christian Andersen, ungkarl, 39, Kjærum og pige Katrine Madsen, 24, Kjærum
1882, 1811, Hans Christian Mortensen, ungkarl, 29, Kjærum Sogn og pige Caroline Marie Carlsen Fænø, 23, Ebberup, Kjærum Sogn
1882, 1012, Niels Christian Nielsen, ungkarl, 22, tjener i Gamtofte og pige Maren Dorthe Christensen, tjener i Kjærum Sogn
1882, 2611, Anders Christian Nielsen, ungkarl og stedmand, 37, Melby og pige Anne Elisabeth Clausen, 35, Melby
1882, 2312, Peder Andersen, ungkarl, 23, Thurup og pige Ane Kirstine Jensen, 23, Salskov, Kjærum Sogn
1883, 2104, Peder Nielsen, ungkarl og skrædder, 28, Ebberup og pige Sidsel Rasmussen, 28, Ebberup
1883, 2104, Hans Peder Hansen, ungkarl og sømand, 22, Thorøhus og pige Anne Kirstine Jørgensen, 19, Thorøhus
1883, 3103, Lars Hansen, ungkarl, 29, Sønderby, født i Brødegaard, Dreslette Sogn og pige Birthe Kathrine Jakobsen, 30, Saltofte, Kjærum Sogn
1883, 1509, Anders Simonsen, ungkarl og møller, 27, Baagø og pige Anne Margrethe Larsen, 23, Saltofte
1883, 2010, Jens Christian Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 22, Møllerhus og pige Sara Kirstine Caroline Nielsen, 21, Thorøhus
1883, 2010, Morten Andersen, ungkarl, 28, Ebberup, Kjærum og pige Maren Andersen, 27, Ebberup
1883, 2010, Ole Knudsen Larsen, ungkarl, 32, Tanderup og enke Anne Kirstine Pedersen, 34, Thorøhus, (efter skipper Lars Andersen)
1883, 0311, Niels Rasmussen, enkemand og husmand, 30, Lundager, Gamtofte Sogn og pige Rasmine Hansen, 25, Ebberup
1883, 3010, Bent Ludvig Carl Andersen, ungkarl, 28, Kjærum og pige Caroline Hansen, 23, Thorøhus
1883, 2710, Hans Jørgensen, ungkarl og brolægger, 41, Odense og pige Anne Iversen, 31, Melby
1883, 0311, Hans Peder Pedersen, ungkarl og hjulmand, 31, Sønderby Sogn og pige Anne Kathrine Nielsen, 26, Saltofte
1883, 2610, Jørgen Hansen, ungkarl og gaardmand, 37, Sønderby og pige Stadsine Pedersen, 24, Ebberup
1883, 2710, Jørgen Jensen, ungkarl, 29, Assens og pige Anne Sophie Andersen, 31, Kjærum Mark
1883, 2812, Søren Madsen Nielsen, ungkarl, 24, Helnæs, p.t. arbejder i Assens og pige Anne Marie Larsen, 41, Saltofte
1884, 0703, Anders Mikkelsen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Kjærum Sogn og pige Maren Hansen, 26, Ebberup
1884, 2203, Thomas Petersen, ungkarl, 46, Bjering, for tiden arbejder paa Jernbanen og pige Anne Rasmussen, 27, Lerbjerg
1884, 0305, Christian Jensen, ungkarl og møllersvend, 28, Svindinge og pige Inger Kristine Carlsen, 31, Ebberup, født i Slesvig
1884, 1605, Rasmus Dinesen, ungkarl og gaardmand, 30, Kogsbølle, Vindinge og pige Mette Kirstine Hansen, 22, Nordby
1884, 0305, Rasmus Andersen, ungkarl, 32, Ebberup, født i Dreslette og pige Johanne Nielsen, 27, Ebberup
1884, 3004, Jørgen Peder Mortensen, ungkarl og mursvend, 31, Søllerød, født i Søllerød, arbejder i Kjøbenhavn og pige Maren Hansen, 29, Thorøhus
1884, 0305, Peder Nielsen, ungkarl, tjenestekarl og arbejdsmand i Assens, 23, Øesby og pige Kirsten Hansen, 25, Saltofte Mark
1884, 0906, Iver Pedersen, ungkarl og indsidder, 32, Melby, Kjærum Sogn og pige Kirsten Jørgensen, 33, Melby, Kjærum Sogn, født i Ørsted
1884, 1207, Niels Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Saltofte og pige Larssine Jakobsen, 19, Saltofte, Kjærum
1884, 1907, Peder Rasmussen, ungkarl, 27, Saltofte og pige Karen Hansen, 26, Saltofte
1884, 0810, Hans Christian Andersen, ungkarl og husmand, 30, Saltofte, Kjærum og pige Karen Marie Andersen, 25, Ebberup, Kjærum
1884, 1510, Niels Carl Jensen, ungkarl og husmand, 32, Roerslev og pige Anne Andersen, 33, Saltofte
1884, 1110, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 34, Saltofte og pige Anne Marie Jensen, 34, Salskov
1884, 1511, Lars Hansen, enkemand og fhv. husmand, 34, Egerup og pige Caroline Christiansen, 32, Nordby
1884, 3110, Morten Christensen, ungkarl, 38, Ebberup og pige Margrethe Andersen, 30, Ebberup
1884, 3010, Jens Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Kjærumgaard og pige og indsidderske i et hus Lovise Larsen, 27, Hulabek i Sverrig, Kjærumgaard
1884, 2211, Hans Julius .ach, ungkarl og handelsgartner, 23, Rødskov Mølle og pige Anne Marie Iversen, 23, Melby
1885, 2703, Lars Hansen, ungkarl og gaardejer, 29, Sønderby og pige Anne Pedersen, 28, Ebberup
1885, 1804, Hans Hansen, ungkarl, 26, Skydebjerg Orte, Odense og pige Anne Kirstine Mikkelsen, 26, Nordby
1885, 1806, Peder Pedersen Jensen, ungkarl og styrmand, 23, Thorøhus og pige Anne Margrete Jørgensen, 23, Thorøhus
1885, -, Johan Larsen, ungkarl, 25, Ebberup og pige Ane Kirstine Larsen, 25, Ebberup
1885, 0512, Niels Christian Jensen, ungkarl og, sømand, 26, Thorøhus og pige Anne Katrine Jørgensen, 26, Thorøhus
1885, 3110, Rasmus Hansen, ungkarl og murer, 25, Barløse og pige Anne Sophie Pedersen, 25, Saltofte Mark
1885, 1812, Hans Pedersen, ungkarl og smed, 54, Ebberup og pige Birthe Pedersen, 45, Ebberup
1886, 0801, Andreas Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Frederiksgave og pige Andrea Johanne Madsen, 28, Nordby Mark
1885, 1912, Lars Peder Larsen, ungkarl, 26, Assens og pige Gertrud Marie Christensen, 19, Melby
1886, 2201, Carl Emilius Christian Vagner, ungkarl og landpost, 20, Assens og pige Christiane Nielsen, 19, Nordby
1886, 2801, Peder Hansen Madsen, skolelærer, 26, Saltofte Skole og pige Anne Sophie Jensen, 19, Salskov, Kjærum
1886, 0603, Lars Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Ebberup, Kjærum Sogn og pige Karen Andersen, 23, Ebberup, Kjærum
1886, 1102, Jens Christian Larsen, ungkarl og murer, 26, Gamtofte, Egerup og pige Maren Hansen, 21, Saltofte
1886, 2603, Jens Peder Jensen, ungkarl og fisker, 29, Thorøhus og pige Kirsten Pedersen, 24, Thorøhus
1886, 0104, Christian Rasmussen, ungkarl, 24, Lundager og pige Maren Dorthe Pedersen, 19, Saltofte
1886, 1704, Lars Larsen, ungkarl og gaardbestyrer, 34, Gamtofte og pige Anne Marie Jensen, 28, Saltofte
1886, 1408, Hans Rasmus Jørgensen, enkemand og husmand, 51, Assens Landsogn og pige Karen Frederiksen, 41, Thorø
1886, 1508, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 34, Aarup og pige Ane Marie Madsen, 31, Ebberup
1886, 2111, Jens Rasmussen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Smeirup Mark, Holevad Sogn og pige Laurine Andersen, 20, Ebberup
1886, 1211, Hans Pedersen, ungkarl, 33, Mathildelund, Gamtofte og pige Maren Andersen, 27, Kjærum Mark
1886, 1811, Jens Hansen, ungkarl og skipper, 28, Thorøhus og pige Anne Marie Pedersen, 23, Thorøhus
1886, 1112, Lars Christian Larsen, ungkarl, 25, Nordby og pige Anne Kathrine Nielsen, 23, Nordby
1886, 512, Niels Peter Sørensen, ungkarl, 32, Kjærumgaard og pige Ane Vilhelmine Isaksen, 24, Kjærum Mark
1887, 2901, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl og skipper, 33, Thorøhus og pige Johanne Nielsen, 27, Thorøhus
1887, 3001, Christian Nielsen, ungkarl, 21, Thorøhus og pige Karen Hansen, 23, Thorøhus
1887, 1604, Hans Diderik Vorbeck, fraskilt og mejeriejer, 53, Melby og pige Isabelle Sophie Schmidt, 24, Melby
1887, 0204, Peder Hansen, ungkarl, 44, Assens og pige Anne Jensen, 34, Saltofte
1887, 2205, Jens Jensen, ungkarl, 25, Kjærumgaard og pige Jensine Katrine Jensen, 24, Fladekjær
1887, 1405, Niels Peder Mikkelsen, ungkarl, 25, Saltofte og pige Anne Rasmussen, 24, Saltofte
1887, 1405, Hans Peter Thode, ungkarl, 23, Sønderby og pige Karen Marie Hansen, 33, Ebberup
1887, 1211, Lars Jakobsen, ungkarl og sømand, 27, Saltofte og pige Juliane Jørgensen, 24, Fladekjær
1887, 0212, Erik Larsen, ungkarl og husmand, 38, Kjærumgaard og pige Kirsten Nielsen, 33, Kjærumgaard
1887, -, Jørgen Hansen, enkemand og skrædder, 46, Ebberup og enke Birthe Kirstine Hansen, 42, Ebberup, (efter indsidder Jens Nielsen, Voldbro Mark)
1888, 2201, Jens Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Kjærumgaard og pige Emma Andersen, 32, Kjærumgaard
1888, 0403, Anders Pedersen, ungkarl og stenhugger, 21, Assens Landsogn og pige Johanne Maren Kirstine Christiane Julie Jørgensen, 22, Kjærum
1888, 2105, Hans Carlsen, ungkarl, 26, Sønderby Bjærge og pige Johanne Bærentsen, 28, Nordby
1888, 2804, Peter Vilhelm Pedersen, ungkarl, 24, Voldtofte og pige Larsine Andersen, 20, Ebberup
1888, 0110, Anders Peder Jensen, ungkarl og arbejdsmand, 24, Ebberup og pige Ane Katrine Poulsen, 27, Ebberup
1888, 2610, Anders Jensen, ungkarl og gaardbestyrer, 34, Salskov og pige Kirsten Rasmussen, 29, Leerbjerg
1889, 1501, Carl Adolf Povlin Hasle, ungkarl og dyrlæge, 37, Haarby og pige Hansine Marie Hansen, 21, Nordby
1889, 1601, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 27, Saltofte Mark og pige Ane Katrine Rasmussen, 19, Saltofte
1889, 0802, Jens Marius Jensen, ungkarl og sømand, 25, Thorøhus og pige Hansine Hansen, 24, Thorøhus
1889, 0803, Hans Pedersen, ungkarl og sømand, 24, Thorøhus og pige Maren Jørgensen, 21, Thorøhus
1888, 0712, Frederik Plum, enkemand og kjøbmand, 53, Assens og Cathrine Vilhelmine Marie Christiansen, 34, Roeskilde
1889, 2903, Niels Henrik Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Saltofte Mark og pige Mette Marie Andersen, 22, Saltofte Mark
1889, 2704, Christen Iver Christensen, enkemand og smedemester, 32, Assens og pige Maren Iversen, 30, Melby
1889, 0405, Jens Peder Jensen, ungkarl og murer, 29, Ebberup og pige Karen Nielsen, 25, Ebberup
1889, 1105, Niels Peder Nielsen, ungkarl og smed, 23, Saltofte og pige Inger Kirstine Madsen Lindberg, 23, Saltofte
1889, 2206, Christen Hansen, ungkarl og boelsmand, 33, Ebberup og pige Maren Nielsen, 35, Ebberup
1889, 2809, Claus Larsen, ungkarl og murer, 28, Ebberup Mark og pige Kirsten Rasmussen, 23, Kjærum
1889, 1810, Jens Jensen, ungkarl og skrædder, 25, Sø-Søby og pige Karen Kirstine Mortensen, 23, Ebberup
1889, 0911, Sophus Martin Weiglin, ungkarl og sadelmager, 31, Ebberup og pige Kirsten Larsen, 24, Ebberup
1889, 1611, Jørgen Pedersen, ungkarl, 33, Assens og pige Mette Kirstine Hansen, 25, Thorøhus
1889, 3011, Lars Andersen, ungkarl, 26, Ebberup og pige Maren Pedersen, 21, Saltofte
1889, 1412, Martin Hansen, ungkarl og tømrer, 27, Ebberup og pige Mette Kirstine Hansen, 26, Ebberup
1889, 1412, Hans Hansen, ungkarl, 22, Saltofte Mark og pige Karen Kirstine Nielsen, 22, Saltofte Mark
1889, 2812, Lars Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Frederiksgave, Sønderby og pige Kirsten Nielsen, 31, Ebberup
1890, 2604, Niels Lavrits Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 26, Ebberup og pige Anne Margrete Hansen, 25, Saltofte
1890, 0305, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 20, Søby og pige Dorthea Jørgensen, 19, Ebberup
1890, 1005, Jens Carlsen, enkemand og gaardejer, 45, Kjærumgaard og pige Agnes Gunhilde Jakobsen, 29, Kjærumgaard
1890, 2009, Jens Larsen, ungkarl og skrædder, 22, Kjærum og pige Anne Kirstine Hansen, 20, Kjærum
1890, 0410, Hans Peder Hansen, ungkarl og skrædder, 25, Aabylund Mark, Nørre Aaby Sogn og pige Hansine Larsen, 20, Ebberup
1890, 0310, Marius Christian Hansen, ungkarl, krydsbetjent og reserveløjtnant, 31, Thorøhus og pige Else Kirstine Jensen, 23, Thorøhus
1890, 2510, Niels Pedersen, ungkarl, 35, Ebberup og pige Maren Andersen, 30, Ebberup
1890, 0711, Jørgen Jensen, ungkarl og sømand, 28, Thorøhus og pige Maren Kirstine Kathrine Hansen, 21, Thorøhus
1890, 0811, Hans Andreasen, ungkarl, 24, Gamtofte Sogn og pige Jette Sofie Nielsen, 33, Nordby
1890, 2911, Jeppe Kristiansen, ungkarl, 27, Melby og pige Marie Dorthea Jensen, 27, Nordby Mark
1891, 0901, Lars Peder Hansen, ungkarl og skipper, 26, Thorøhus og pige Johanne Kirstine Pedersen, 23, Thorøhus
1891, 0602, Hans Jensen, ungkarl og sømand, 21, Thorøhus og pige Ane Kirstine Christensen, 23, Thorøhus
1891, 0803, Anders Peder Steffensen, enkemand og fyrbøder, 28, Haarby og pige Maren Hansen, 33, Ebberup
1891, 1004, Peter Gabrielsen, ungkarl og murer, 26, Saltofte, Assens Landsogn og pige Maren Kirstine Jensen, 23, Nordby Mark
1891, 2504, Hans Christian Christiansen, enkemand og væver, 35, Sønderby og pige Maren Rasmussen, 31, Nordby
1891, 2504, Lars Pedersen, ungkarl og sømand, 24, Thorøhus og pige Ane Marie Madsen, 109, Thorøhus
1891, 0805, Niels Hansen, ungkarl og stenhugger, 26, Flemløse og pige Jensine Karoline Pedersen, 27, Kjærum Mark
1891, 0205, Lars Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Aborre Mark og pige Anne Marie Madsen Lindberg, 22, Saltofte
1891, 3008, Jens Peder Mortensen, ungkarl og arbejdsmand, 21, Ørsbjerg og pige Nielsine Nielsen, 27, Thorøhus
1891, 1909, Peder Pedersen, ungkarl og sømand, 29, Thorøhus og pige Sofie Nielsen, 19, Thorøhus
1891, 2808, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Frederiksgave og pige Jensine Christiansen, 24, Thorøhus
1891, 1710, Jørgen Clausenius Clausen, ungkarl og skomager, 25, Flemløse og pige Minna Emilie Caroline Povlsen, 23, Kjærum
1891, 1311, Anders Rasmussen, ungkarl og landpost, 27, Voldtofte og pige Anne Marie Hansen, 22, Ebberup
1891, 1811, Niels Christian Jensen, ungkarl og sømand, 26, Thorøhus og pige Mette Kirstine Andersen, 26, Saltofte
1891, 0412, Peder Jensen, ungkarl, 26, Ebberup og pige Cicilie Marie Schmidt, 19, Ebberup
1891, 2711, Hans Peter Petersen, ungkarl og skipper, 33, Thorøhus og pige Vilhelmine Christine Andersen, 20, Assens