Barløse, 1885-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1885-1891, Barløse sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1885, 1010, 1710, Hans Andersen, enkemand og færstehusmand, 78, i Dyrehøje
1885, 0612, 1112, Jørgen Hansen, gift og slagter, 45, i Barløse
1886, 1203, 1903, Frederik Rasmussen, 16, søn af husmand Anders Rasmussen, Barløse. Født i Barløse
1886, 1303, 2003, Peder Hansen, gift og husmand, 57, i Salbrovad. Født i Ørsbjærg
1886, 1204, 1604, Morten Hansen, ugift fattiglem, 78
1886, 0205, 0805, Clemen Jensen, particulier og forhen gaardmand i Kaslund, 69, i Aarup
1886, 2905, 0406, Mads Christian Andersen, enkemand og husmand, 33, paa Barløse Mark
1886, 0306, 1006, Erik Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Stuegaarden. Født i Kjøng Sogn
1886, 2706, 0307, Morten Gormsen, enkemand og aftægtsmand, 72, boede hos sadelmager Hans Johansen, i Barløse. Født i Barløse
1886, 2906, 0507, Skrædder Niels Rasmussen, enkemand og husmand, 49, i Midtergyden. Født i Asmild
1886, 0611, 1211, Peder Larsen, snedker, 38, i Salbrovad
1886, 2212, 2912, Niels Hansen, gift og aftægtsmand, 81, hos gaardmand E. Jacobsen, i Barløse
1887, 2106, 2706, Mads Eriksen, 16, søn af gaardmand E. Jacobsen, Barløse. Født i Barløse
1887, 2306, 2806, Rasmus Andersen, gaardmand, 50, i Barløse. Født i Barløse
1887, 2409, 2909, Lars Carstensen, fattiglem, 81, opholdt sig hos Peder Larsen, paa Bæring Mark. Fattiglem under Kjerte Kommune
1888, 0701, 1401, Niels Hansen Ryberg Dreyer, fattiglem, 86, under Gamtofte Sogn. Født i Bukkerup, Vedtofte Sogn
1888, 2004, 2604, Mads Andersen, fæstehusmand, 80, i Kaslund. Født i Barløse
1888, 1705, 2305, Dødfødt dreng, søn af bødker Lars Johannessen, Dyrehøje
1888, 2907, 0208, Hans Larsen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Barløse
1888, 2008, 2408, Hans Andersen, gift og husmand, 61, i Barløse. Født i Barløse
1888, 1509, 1909, Anders Hansen, ugift gaardmand, 48, i Barløse. Søn af gaardmand Hans Hansen i Barløse
1888, 1710, 2310, Johan Ludvig Korch, pensioneret lærer, 74, i Barløse. Født i Ulbølle. Søn af lærer
1889, 0503, 1003, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Jørgensen, Barløse
1889, 1503, 2103, Thorvald Julius Gustav Müller, tømrer, 43, i Jordemoderhuset. Født i Skaarup. Søn af skolelærer Ascel Georg Müller
1889, 2004, 2604, Jørgen Pedersen, aftægtsmand og fhv. stenhugger, 83, i Dyrehøje
1889, 1705, 2305, Lars Jørgen Eriksen,10½, søn af gaardmand Erik Jacobsen, i Barløse
1889, 2506, 2906, Marius Christian Pedersen, 4, i Salbrovad, søn af ugift Mette Kirstine Rasmussen, i Raahuset
1889, 1807, 2407, Lars Frederiksen, gift og arbejdsmand, 87, i Hjerupgyden. Født i Tommerup
1889, 0108, 0508, Gorm Andersen, enkemand og fattiglem, 82, i Barløse
1889, 2010, 2410, Peder Kristian Hansen, 2½, søn af indsidder Rasmus Hansen, Fattighuset, Barløse Mark
1889, 2610, 3010, Hans Madsen Hansen, 1½, søn af indsidder Rasmus Hansen, Fattighuset, Barløse Mark
1889, 3010, 0611, Anders Hansen, gift og gaardmand, i Myllerup. Født i Blangstrup
1889, 3010, 0311, Vilhelm Hansen, ½, søn af indsidder Rasmus Hansen, søn af indsidder Rasmus Hansen, Fattighuset, Barløse Mark
1889, 0511, 1211, Rasmus Rasmussen, 17, søn af boelsmand Claus Rasmussen, i Barløse. Født i Kjerte
1890, 0101, 0801, Niels Knudsen, enkemand og arbejdsmand, 71, i Kaslund. Født i Husby
1890, 0705, 1305, Peder Hansen, 16, søn af slagter Jørgen Hansen, i Barløse. Født i Barløse
1890, 1106, 1706, Morten Pedersen, aftægtshusmand, 65, paa Barløse Mark. Født i Barløse
1890, 2607, 3007, Anders Rasmussen, husmand, 50, i Barløse. Født i Ryslinge
1890, 1208, 1608, Lars Rasmussen, enkemand, 68, opholdt sig hos gaardmand A. Hansen, i Kaslund. Søn af gaardmand R. Mikkelsen, Hesle
1890, 0711, 1311, Lars Rasmussen, 19, i Barløse. Født i Barløse. Søn af skomager Rasmus Larsen i Barløse
1891, 2202, 2702, Klaus Laurits Jensen, 4, søn af skomager Rasmus Jensen og Ane Larsen, i Salbrovad
1891, 1804, 2404, Georg Sophus Schwartz, fuldmægtig paa Hvedholm Godskontor, 21, paa Dyrehavemølle, Hjulby ved Nyborg. Født i Barløse Sogn
1891, 1905, 2305, Niels Jørgensen, ugift fattiglem, 51, i Fattighuset. Født i Nakke
1891, 0909, 1509, Christian Johan Lodberg Vilstrup, sognepræst for Barløse Sogn, 74, Barløse Præstegaard. Født i Vorbasse Præstegaard. Søn af consietorialraad og sognepræst Vilstrup
1891, 1109, 1609, Peter Andersen, 15 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Andersen, i Barløse. Født i Barløse
1891, 0210, 0810, Rasmus Rasmussen, husmand og arbejdsmand, 56, paa Barløse Mark. Født i Barløse
1891, 0811, 1411, Niels Jørgen Knudsen, 10, søn af husmand Mads Knudsen, Barløse Mark. Født samme sted
1891, 0312, 0812, Jens Jensen, husmand og tømrer, 54, Salbrovad. Født i Thurup
1891, 3012, 05011892, Lars Gormsen, enkemand og aftægtsmand, 88, paa Barløse Mark. Født i Barløse. Søn af Gorm Simonsen i Barløse
1891, 3112, 05011892, Jørgen Hansen, husmand, 77, i Barløse. Født i Barløse
1892, 0101, 0801, Hans Johansen, sadelmager og gaardmand, 56, i Barløse. Født i Thurup
1892, 0301, 0801, Peder Hansen, enkemand og røgter, 75, hos Simon Pedersen i Barløse. Født i Barløse
1892, 1301, 1901, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Kaslund. Født i Ørsbjærg. Søn af gaardmand Hans Andersen i Ørsbjærg
1892, 1402, 1902, Kristian Peter Kristiansen, 14 dage, søn af gaardmand Hans Peter Kristiansen, Pindsende i Barløse
1885, 2903, 0404, Maren Larsdatter, 58, Barløse Mark
1885, 1304, 2104, Ane Marie Rasmussen, 47, i Paahuset. Husmand Mikkel Rasmussen
1885, 0705, 1305, Birthe Marie Andersen, ugift, 20, Barløse-Thaarup. Datter af skrædder Hans Henrik Andersen, Barløse-Thaarup
1885, 2107, 2507, Maren Nielsdatter, enke, 74, Barløse. Husmand Anders Nielsen, Barløse
1885, 2709, 0310, Karen Margrethe Christensdatter, 63, Dyrehøje. Husmand Peder Knudsen
1886, 1801, 2501, Ane Katrine Larsen, 28, Langemose. Husmand Mads Kristian Andersen
1886, 0503, 1203, Ane Andersdatter, 66, Barløse. Født i Smerup. Husmand Jørgen Hansen
1886, 2304, -, Ane Kathrine Knudsen, ugift tjenestepige, paa Barløsegaard
1886, 2905, -, Kathrine Marie Larsdatter, 79, hos hjulmand Rasmus Pedersen, Kaslund. Husaftægtsmand Jens Larsen i Haare, Tanderup Sogn
1886, 3005, 0406, Kirsten Hansdatter, enke, 69, Melby, Kjærum Sogn. Gaardmand Jørgen Hansen i Thaarup
1886, 0807, 1507, Dorthe Nielsdatter, enke, 78, Dyrehøje. Født i Dyrehøje. Bødker Johannes Hansen
1886, 0508, 1108, Ane Larsdatter, enke, 79, i Barløse. Husmand Jens Sørensen paa Frøbjærg Mark
1886, 1711, 2511, Maren Christensdatter, enke, 83, Dyrehøje. Husmand Mads Hansen
1886, 0712, 1312, Sidsel Hansdatter, enke, 88, i Myllerup. Datter af gaardmand Hans Hansen i Raslund. Fæstehusmand Niels Pedersen i Skydebjærg
1886, 2112, 2712, Ane Johanne Kristiansen, 8, datter af gaardmand Hans Peder Kristiansen, Pindsende
1887, 1802, 2402, Dorthea Iversdatter, 67, i Barløse. Født i Søllested. Husmand Peder Hansen
1887, 2202, 0103, Christiane Christensdatter, ugift, 77, hos Anders Larsen, Dyrehøje
1887, 2303, 2903, Johanne Pedersdatter, enke, 78, i Barløse. Gaardmand Rasmus Nielsen
1887, 2004, 2704, Mette Pedersdatter, enke, 76, i Kaslund. Husmand Frederik Larsen
1888, 1901, 2501, Mette Katrine Nielsen, 56, i Bæring. Født i Søllested. Husmand Hans Andersen
1888, 2502, 0503, Anna Sørensdatter, enke, 68, Bæring. Født i Kaslund. Husmand Lars Christensen
1888, 3103, 0704, Ane Jacobsdatter, 78, i Dyrehøje. Født i Tanderup. Husmand Johan Andreasen
1888, 0204, 0904, Karen Nisdatter, enke, 82, Bæring. Født paa Baagø. Smed Jens Pedersen
1888, 2804, 0505, Birthe Rasmusdatter, enke, 86, i Bæring. Født i Myllerup. Gaardmand Peder Nielsen
1888, 0606, 1206, Marie Eriksen, 23 dage, datter af gaardmand Erik Jacobsen, Barløse
1888, 0909, 1309, Karen Pedersdatter, 71, i Barløse. Født i Barløse. Gaardmand Niels Hansen
1888, 2110, 2710, Birthe Kirstine Pedersen, 36, i Dyrehøje. Datter af husmand Peder Knudsen i Dyrehøje
1889, 1201, 1801, Karen Kristensen, 51, Thaarup. Født i Haarby Sogn. Hjulmand Niels Pedersen
1890, 2101, 2701, Karen Jørgensen, 58, Barløse. Født i Barløse. Indsidder Peder Pedersen
1890, 1002, 1502, Anna Nielsen, 1, datter af ugift Karen Marie Pedersen, Barløse
1890, 2603, 0204, Ane Jørgensen, 71, Langemose. Født paa Helnæs. Husmand Mads Rasmussen
1890, 2404, 3004, Maren Jørgensdatter, enke, 64, Thaarup. Født paa Næs. Gaardmand Lars Larsen
1890, 1707, 2007, Dødfødt pige, datter af portner Kristian Nielsen, Salbrovad
1891, 2903, 0404, Ane Jensen f. Steffensen, enke, 68, i Aarup. Født i Skydebjærg. Fhv. gaardmand Clemen Jensen i Kaslund
1891, 1506, 2006, Karen Larsen, gift, 22, paa Kaslund Mark. Født i Ørsted. Indsidder Hans Rasmussen Larsen
1891, 1207, 1707, Karen Rasmusdatter, enke, 64, i Kaslund. Født i Hesle, Thurup Sogn. Gaardmand Hans Andersen
1891, 2408, 2908, Maren Pedersen, 38, ved Salbrovad Saftstation. Født i Lundum Sogn, Jylland. Portner Christian Nielsen
1891, 0310, 0810, Anna Johanne Marie Andersen, 3 uger, datter af ugift Ane Marie Jensen, af Barløse Thaarup
1891, 0712, 1212, Karen Johanne Larsen, 23 timer, datter af gaardejer Mads Larsen, Barløsegaard
1891, 1812, 2312, Karen Marie Jensdatter, enke, 84½, Kohavehus. Født samme sted. Husmand Anders Johansen  
1891, 2812, 04011892, Marie Dorthe Hansdatter, enke, 69, i Løghuset. Født i Tanderup Sogn. Husmand Jørgen Poulsen
1892, 1001, 1501, Karen Jensen, 60, i Barløse. Født i Barløse. Husmand Mogens Nielsen
1892, 1501, 2101, Kirsten Nielsen, ugift husholderske, 59, hos gaardmand Hans Hansen i Barløse. Født i Vissenbjærg Sogn
1892, 1901, 2601, Ane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 87, hos svigersøn gaardmand Erik Jacobsen, i Barløse. Født i Ørsbjærg. Fhv. gaardmand Niels Hansen i Ørsbjærg
1892, 2901, 0502, Elise Johanne Rasmussen, ugift, 59, opholdt sig hos husmand Mathias Steensen, Kaslund Mark. Født i Kjerte Sogn. Datter af husmand Rasmus Jensen, Hjarlebjærg
1892, 1102, 1502, Martine Kristine Nielsen, 3 uger, datter af arbejdsmand Niels Peder Jørgen Nielsen og Ane Johanne f. Rasmussen, Bæing Mark. Barløse Sogn, Baag Herred