Holevad, 1855-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1855-1891, Holevad sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 1909, 2509, Jochum Frederik Alexander, aftægtsgaardmand, 57 og 9 maaneder, i Raahauge. Født paa Wedellsborg
1855, 0310, 1010, Hans Andersen, boelsmand, 55, i Mygindlund
1856, 1101, 1701, Hans Jensen, almisselem, 89½, i Bækager
1856, 3004, 0805, Anders Gormsen, huusmand og skrædder, 55, i Mygindskov. Født i Gamtofte
1856, 1007, 1507, Jørgen Sørensen, indsidder, 38, i Bækager. Født i Holevad Smede
1856, 1207, 1707, Hans Pedersen, huusfæster, 63, i Mygindskov. Født sammesteds (Mellemskove)
1856, 0609, 1109, Ole Olesen, 4 dage, søn af huusmand og tømmermand Anders Olesen, i Mygind
1856, 2610, 0211, Christen Rasmussen, aftægtshuusmand, 70 og 3 maaneder, i Mygindskov
1857, 2201, 2901, Maurits Mauritsen, 1½, søn af gaardmand Isack Mouritsen, i Mygind. Født sammesteds
1857, 2602, 0603, Peder Knudsen, aftægtsgaardmand, 81 og 3 maaneder, i Mygind. Født sammesteds
1857, 0605, 1205, Hans Peder Hansen, 4, søn af skrædder Thor Hansen, ved Holevad Kirke. Født sammesteds
1857, 2407, 2907, Carl Adolph Hansen, ½, søn af indsidder Niels Hansen, i Mygindlund. Født sammesteds
1857, 1412, 2112, Niels Nielsen, smed, 65, i Mygind. Født i Brænderup
1857, 2412, 3012, Peder Hansen, 11, søn af huusmand Hans Simon Nielsen, i Mygindskov. Født sammesteds
1858, 3101, 0502, Niels Nielsen, 6 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Andersen, i Søllested. Født i Gamtofte Sogn. Hos gaardmand Lars Andersen i Holevadgaarden
1858, 2604, 0205, Niels Jacob Clausen, 3, søn af husmand og tømmermand Jørgen Clausen, i Smeirup
1858, 2907, 0208, Peder Rasmussen, 2½, søn af huusmand Steen Rasmussen, i Pugebrohuus
1859, 1001, 1601, Mikkel Mikkelsen, 8 uger, søn af huusmand og væver Jeppe Mikkelsen, i Mygind
1859, 1002, 1702, Mads Rasmussen, 4, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Mygindlund
1859, 0706, 1406, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 75, i Karup.  Født i Lundager, Gamtofte Sogn
1859, 1306, 1806, Anders Peder Jensen, 1, søn af tjenestepige Ane Andersdatter, i Thurup Mølle. Pleiebarn hos huusmand og væver Mads Nielsen i Holevad
1860, 1001, 1501, Hans Simon Hansen, ½, søn af indsidder Hans Hansen, i Mygindskov. Pleiebarn hos huusmand Hans Simon Nielsen i Mygindskov. Født i Kjerte Sogn
1860, 2804, 0405, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skrædder Thor Hansen, ved Holevad Kirke
1860, 0612, 1312, Hans Jørgensen Rabøll, gaardmand, 28, i Karup. Født 2.1.1832 i Rabøl
1861, 1404, 1904, Christian Hansen, huusmand og skrædder, 79, i Mygindlund
1862, 1401, 2201, Gorm Jensen, huusmand, 50, paa Mygind Mark. Født i Fauerskov, Kjerte Sogn
1862, 1112, 1812, Mads Nielsen, huusmand og væver, 52½, ved Holevad Broe
1863, 1803, 2603, Lars Jørgensen, aftægtshuusmand, 95½, i Mygindlund
1863, 3012, 03011864, Jacob Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Claus Jensen, i Karuphuus
1864, 2502, 0203, Mads Hansen, 7 og 9 maaneder, søn af huusmand og skrædder Thor Hansen, ved Holevad Kirke
1864, 0807, 1307, Mourits Isaksen, aftægtsgaardmand, 76, i Mygind. Født sammesteds
1864, 1208, 1608, Claus Christiansen Bang, gaardmand, 54, i Smeirup. Født sammesteds
1864, 3012, 06011865, Hans Jørgensen, aftægtsgaardmand, 86, i Mygind. Født 1778 i Kjerte Sogn
1865, 3012, 05011866, Peder Pedersen, almisselem, 76, Pugebrohuus
1866, 2002, 2502, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af ugift Karen Marie Pedersen, hos skrædder Thor Hansen ved Holevad Kirke
1866, 1703, 2303, Mikkel Mikkelsen, aftægtshuusmand, 82½, i Mygind. Født 1783, i Flemløse Sogn
1866, 2604, 0405, Niels Andersen, aftægtsgaardmand, 79 og 9 maaneder, i Smeirup. Født 1786 i Aborre
1866, 2310, 2810, Hans Christensen, 1 dag, søn af indsidder Jens Christensen, i Østerbyegaard
1867, 2706, 3006, Hans Hansen, 6 dage, søn af huusmand Nicolai Hansen, paa Mygind Mark
1867, 0608, 1208, Niels Larsen, aftægtsgaardmand, 72½, i Smeirup. Født sammesteds
1867, 2308, 2708, Peder Hansen, forhen selveiergaardmand i Karup, 71, boede i Assens i sin Eiendomsbopæl. Født 1796 i Sandager
1868, 3009, 0710, Hans Hansen, huusmand, 46, i Smeirup. Født sammesteds
1869, 0503, 1303, Peder Gormsen, huusmand, 74, i Karuphuus
1869, 2505, 3105, Claus Jørgensen Rabøl, 23 og 9 maaneder, tjente gaardmand Adolph Pedersen, i Smeirup. Født 17.8.1845 i Rabøl
1869, 2608, 3108, Jørgen Clausen, 19, i Smeirup. Søn af huusmand og tømmermand Jørgen Clausen
1870, 0301, 1001, Isack Mouritsen, gaardmand, 48 og 3 maaneder, i Mygind. Født sammesteds
1870, 1301, 1601, Dødfødt dreng, søn af huusmand Claus Pedersen, paa Smeirup Mark
1870, 3105, 0406, Peder Madsen, gaardmand, 69½, i Mygind. Født 24.12.1800 i Skydebjerg Sogn
1871, 1201, 1801, Peder Hansen, fæstehuusmand, 55½, paa Mygind Mark. Født 1815 i Thurup
1871, 2401, 2901, Adolph Poulsen, 30, paa Smeirup Mark. Søn af huusmand Rasmus Poulsen
1872, 1707, 2407, Hans Christensen, huusmand og smed, 57, i Bækager
1872, 1310, 1710, Hans Simon Nielsen, huusmand, 68, i Mygind. Født 1804 i Kjerte Sogn
1873, 0306, 0706, Anders Sørensen,11, i pleje hos husmand Lars Hansen, ved Holevad Bro. Født 14.4.1862 i Hesle
1873, 0309, 0709, Hans Peder Henrik Hansen, 7 uger, søn af husmand Peder Hansen, paa Mygind Mark
1874, 0705, 1505, Jacob Pedersen, aftægtsmand,87½, i Karup. Født i Januar 1787 i Lundager
1874, 1608, 2008, Niels Jørgensen, 6½, søn af husmand Rasmus Jørgensen, i Smejrup. Født samme sted
1874, 1312, 2012, Hans Christian Jacobsen (tvilling), 1 dag, søn af husmand Mads Jacobsen, paa Østerby Mark
1875, 0703, 1603, Hans Nielsen, gaardmand, 41 og 9 maaneder, i Smejrup. Født 1.6.1833 sammesteds
1875, 0307, 0907, Niels Hansen, indsidder, 41, hos svigermoderen Hans Andersens enke, i Mygindlund
1876, 0401, 1201, Niels Nielsen, aftægtsbolsmand, 74½, i Mygind. Født i Kjærum Sogn
1876, 0703, 1403, Peder Hansen, huusmand, 61, paa Mygind Mark
1876, 2108, 2608, Anders Rasmussen, husmand, 44, paa Mygind Mark. Født 14.8.1832 i Dreslette Sogn
1876, 0510, 1010, Anders Jørgensen, 2 maaneder, søn af husmand Hans Jørgensen, i Mygind
1877, 0108, 0508, Rasmus Larsen, husmand, 68, i Mygindlund
1878, 1703, 2603, Anders Jørgensen Rabøl, ugift amtsforvalter paa Lolland, 30½. Født 30.8.1847. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen i Rabøl
1878, 0107, 0507, Peder Nielsen, aftægtsgaardmand, 84, i Mygind
1879, 0701, 1501, Hans Hansen, husmand og væver, 74, paa Mygind Mark
1879, 1502, 2202, Carl Adolph Jacobsen (Bang), ugift gaardmand, 72, i Smejrup. Født 20.3.1807 sammesteds
1879, 0108, 0508, Steen Rasmussen, husmand og fattiglem, 63, i Pugebrohus. Født 15.3.1816 i Bækhuset
1879, 1309, 1709, Hans Christian Pedersen Østerby, 8½, søn af gaardmand Peder Pedersen, i Østerbygaard
1879, 1409, 1809, Mourits Isak Mouritsen, ugift, 21 og 9 maaneder, opholdt sig hos sin stedfader gaardmand Hans Steffensen, i Mygind. Søn af afdøde gaardmand Isak Mouritsen i Mygind
1879, 1810, 2410, Hans Nicolaisen, enkemand og aftægtsmand, 76, paa Mygind Mark
1879, 3012, 06011880, Lars Andersen, gaardfæster, 71 og 4 maaneder, til Holevadgaard. Født 1808 samme sted
1880, 2403, 3103, Peder Hansen, husejer, 55½, paa Mygind Mark. Født 1824 i Sjelsted
1880, 0907, 1407, Peder Pedersen Thomsen, aftægtshusmand og fattiglem, 83, i Smeirup
1881, 2803, 0204, Jens Christian Jensen, 1 dag, søn af Dorthea Jensen, hos husmand Søren Nielsen Andersen ved Holevadbro
1881, 2705, 0306, Adolph Jacobsen Bang, ugift gaardmand, 67, i Smejrup. Født 19.4.1814 samme steds
1881, 2701, 3001, Gorm Pedersen, ugift fattiglem, 79. Født 1802 i Holevad Sogn
1881, 1907, 2307, Rasmus Poulsen, gift husmand og tjente røgter paa Blangstrup, 70, paa Smejrup Mark
1881, 1908, 2308, Peder Knudsen, gaardmand, 57, i Aborre, Gamtofte Sogn. Født 6.2.1824 i Holevad Sogn
1882, 1707, 1907, Udøbt dreng, 1 time, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Mygind
1882, 2908, 0209, Rasmus Nielsen, 9, søn af husmand Hans Peter Nielsen, i Mygindlund
1883, 1002, 1702, Christen Mortensen, gift husmand, 70, Laden ved Holevad Kirke
1883, 0907, 1507, Peder Hansen, enkemand og almisselem, 64, Mygind
1884, 1402, 2002, Lars Rasmussen, gift aftægtsmand, 81, paa Mygind Mark
1884, 2409, 2809, Hans Erhardt Jørgensen, 8 timer, søn af husmand Hans Jørgensen, i Mygind
1884, 1912, 2312, Claus Christiansen, ungkarl og maler, 29, af Mygind
1885, 1101, 1701, Hans Hansen, gift husmand, 60, af Mygind
1885, 2703, 0204, Udøbt dreng, 6 uger, søn af indsidder Niels Nielsen, i Mygindlund
1885, 0307, 1007, Hans Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, i Østerbygaarden
1885, 2009, 2509, Mikkel Mikkelsen, gift husmand og væver, 64, af Mygind
1886, 1403, 2203, Lars Isaksen, gift aftægtsmand, 80, i Mygind
1886, 3107, 0508, Anton Sørensen, 10 maaneder, søn af hjulmand Søren Christian Sørensen, i Mygindlund
1887, 1204, 1604, Jørgen Nielsen, gift husmand, 58, af Mygind
1887, 2608, 3008, Anders Olsen, gift husmand og tømrer, 63, af Mygind Skov
1887, 0312, 0812, Hannibal Hansen, gift husmand, 47, ved Holevad Kirke
1888, 0905, 1305, Jens Christian Rasmussen, 1, søn af husmand Morten Rasmussen, af Smejrup Mark
1888, 2305, 2705, Hans Pedersen, enkemand, husmand og almisselem, 84, af Mygind Skov
1888, 2012, 2612, Hans Steffensen, gift og fhv. gaardejer, 49, af Assens
1889, 0502, 1202, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, Østerby Mark
1889, 2703, 0304, Anders Andersen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Mygind
1889, 0105, 0705, Thor Hansen, gift, husmand og skrædder, 66, ved Holevad Kirke
1889, 1506, 2006, Anders Madsen, gift husmand, 70, i Mygind
1889, 0607, 1007, Hans Larsen, gift gaardmand, 64, i Raahauge
1889, 0608, 0908, Hans Peder Nielsen, enkemand og husmand, 39, i Mygindlund
1889, 0511, 0911, Hans Rasmussen, ugift tjenestekarl, 22, Mygind
1889, 2011, 2511, Jørgen Andreas Pedersen, 6 maaneder, søn af gaardmand Mikkel Pedersen, af Mygind
1890, 1901, 2501, Jeppe Mikkelsen, gift husmand og væver, 66, af Mygind
1890, 0603, 1103, Udøbt dreng, 11 dage, søn af husmand Niels Hansen Bang, af Mygind
1890, 2409, 2809, Anders Nielsen, gift indsidder, 28, af Mygind Mark
1891, 0303, 0703, Hans Hansen, gift fhv. gaardbestyrer, 47, af Mygind Skov
1891, 0607, 1007, Jens Peder Jacobsen, 4, søn af arbejdsmand Jacob Peder Jacobsen, Gamtofte Mark, Gamtofte Sogn
1891, 1308, 1908, Nicolai Hansen, gift husmand og væver, 66, af Mygind
1891, 1312, 1812, Hans Larsen, enkemand, 86, i Mygind. Af Vissenbjerg
1891, 2212, 2912, Niels Hansen, gift husmand, 77, i Bækager
1890, 2911, -, Carl Christian Pedersen, enkemand og skræddersvend, 49, Smejrup Mark
1855, 1602, 2502, Dødfødt pige, datter af pige Ane Margrethe Nielsen, Mygind
1855, 2603, 0104, Ane Marie Rasmussen, 1, datter af huusmand Steen Rasmussen, i Pugebrohus
1855, 2606, 0207, Karen Pedersdatter, huusbestyrerinde, 28, hos Peder Christiansen Bang, i Smeirup
1855, 1511, 2311, Karen Hansdatter, enke, 63, af Raahauge. Gaardmand og dyrlæge Frederik Jochum Alexander
1857, 1402, 2102, Gjertrud Pedersdatter, 73, i Karup. Gaardmand Hans Hansen
1857, 0204, 1104, Karen Hansdatter, 54 og 3 maaneder, i Karup. Gaardmand Peder Hansen
1857, 2105, 3005, Ane Andersen, 19½, i Mygindlund. Datter af indsidder Niels Hansen
1858, 1603, 2403, Maren Rasmussen, tjenende, 25, i Østerbygaarden. Datter af huusmand Rasmus Pedersen i Bredninge
1858, 1505, 2205, Ane Kirstine Rasmussen, 1 uge, datter af huusmand Steen Rasmusen, i Pugebrohuus
1859, 2010, 2710, Maren Pedersdatter, enke, 92, i Karup. Gaardmand Jacob Nielsen
1860, 0905, 1605, Karen Hansdatter, 40 og 9 maaneder, ved Holevad Kirke. Huusmand og skrædder Thor Hansen
1860, 1005, 1405, Christiane Nielsdatter, 30 og 9 maaneder, ved Holevad Kirke. Indsidder Niels Hansen
1861, 2202, 0103, Maren Jacobsdatter, ugift, 41, havde ophold hos moderen Jacob Bangs enke, i Smeirup
1862, 0501, 1301, Karen Hansdatter, 46½, i Mygind. Født i Gamtofte Sogn. Huusmand Christian Pedersen
1862, 2601, 0102, Karen Hansdatter, 63, paa Mygind Mark. Huusmand og væver Hans Hansen
1862, 0502, 1302, Ane Marie Pedersen, 21½, i Karuphuus. Datter af huusmand Peder Gormsen
1862, 2605, 3105, Ane Margrete Jørgensdatter, 68, i Bækager. Huusmand Niels Hansen
1862, 0106, 0706, Johanne Hansdatter, enke, 82½, i Smeirup. Gaardmand Jacob Clausen Bang
1862, 0112, 0712, Susanne Pedersdatter, 60, ved Holevad Broe. Huusmand og væver Mads Nielsen
1863, 1401, 2101, Maren Nielsen, 27 og 9 maaneder, i Smeirup. Datter af gaardmand Niels Larsen
1863, 1702, 2502, Dorthe Andersdatter, aftægtskone, 71, hos huusmand Niels Jørgensen, i Mygind. Huusmand Anders Mortensen
1863, 2402, 0403, Ane Kirstine Clausdatter, aftægtskone, 79, hos hendes søn huusmand Claus Jensen, i Karuphuus. Huusmand Jens Isaksen sammesteds
1863, 2404, 0205, Sophie Magdalene Kjøbye, 85, i Smeirup. Aftægtshuusmand Peder Pedersen (Thomsen)
1864, 2803, 0304, Karen Kirstine Jacobsen, datter af huusmand Mads Jacobsen, paa Østerbye Mark. Født 12.2.1864 sammesteds
1864, 1004, 1704, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hansen, paa Mygind Mark
1864, 2908, 0509, Karen Nielsdatter, aftægtsenke, 87 og 4 maaneder, i Holevadgaarden. Gaardmand Anders Andersen
1865, 0302, 1002, Karen Pedersdatter, aftægtsenke, 74, i Mygind. Gaardmand Mourits Isaksen
1865, 1302, 1902, Maren Pedersdatter, 38½, ved Holevad Kirke. Huusmand og skrædder Thor Hansen
1865, 0210, 0810, Ane Madsen, 7½, datter af huusmand Anders Madsen, i Mellemskove
1865, 0510, 1210, Kirsten Clausen, 1½, datter af huusmand og tømmermand Jørgen Clausen, paa Smeirup Mark
1866, 2603, 3103, Lisbeth Clausdatter, almisselem, 70, i Pugebroehuus. Født i Stubberup, Sandager Sogn
1866, 1104, 1804, Ane Marie Pedersdatter, aftægtsenke, 78, i Smeirup. Gaardmand Christian Clausen Bang
1866, 0208, 0908, Johanne Dorthe Larsdatter, enke, 74, i Mygind. Aftægtsgaardmand Jørgen Madsen
1866, 2510, 0111, Sidsel Pedersdatter, 65, i Smeirup. Gaardmand Niels Larsen
1867, 2004, 2804, Petrine Pedersen, 17 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Andersen, i Karuphuus
1868, 1409, 1909, Christiane Pedersdatter, 63, i Laden. Huusmand Christen Mortensen
1868, 1010, 1710, Kirsten Jacobsdatter, 66, ved Mygind. Huusmand Anders Andersen
1870, 1603, 2003, Maren Madsdatter, ugift almisselem, 65½, i pleje hos smed Hans Christensen, i Bækager. Født 23.9.1804 i Kjerte Sogn
1871, 2004, 2304, Dødfødt pige (tvilling), datter af enke Oline Nielsen, i Smeirup
1871, 1105, 1805, Ane Marie Christiansen (tvilling), 3 uger, datter af enke Oline Nielsen, i Smeirup
1872, 2307, 2807, Ane Marie Pedersdatter, 56, paa Mygind Mark. Huusmand Peder Hansen
1872, 2611, 0112, Kirsten Jørgensen, ½, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Mygind
1873, 1404, 2204, Kirsten Larsen Mygind, 22½, i Mygind. Datter af gaardmand Lars Isaksen
1873, 1205, 2005, Maren Madsdatter, 70, hos sønnen gaardmand Hans Jacobsen, i Karup. Født i Kjærum Sogn. Aftægtsmand Jacob Pedersen
1873, 2910, 0311, Ane Hansdatter, enke, 63, i Karuphus. Husmand Peder Gormsen
1874, 1201, 1901, Maren Andersdatter, 82½, paa Mygind Mark. Aftægtshusmand Hans Nicolaisen
1874, 0504, 1104, Mette Jensdatter, enke, 77, Mygindskov (Mellemskov). Arbejdsmand og husmand Hans Pedersen
1874, 2911, 0512, Karen Jeppesdatter, enke, 86, i Mygind. Aftægtshusmand Mikkel Mikkelsen
1874, 1312, 2012, Sine Jacobsen, 1 dag, datter af husmand Mads Jacobsen, paa Østerby Mark
1875, 0403, 1203, Ane Nielsdatter, enke, 80, i Smejrup. Født 1795 i Hjærup. Aftægtsgaardmand Niels Andersen
1875, 1205, 1905, Ane Jørgensdatter, 78, i Østerbygaard. Aftægtsgaardmand Hans Christensen
1875, 0210, 0910, Kirsten Andersen Lindegaard, 19½, i Mygindlund. Datter af husmand Anders Jensen Lindegaard
1875, 0410, 0910, Ane Marie Larsdatter, enke, 55, i Bækager. Smed Hans Christensen
1875, 2412, 3112, Ane Kirstine Pedersdatter, enke og almisselem, 84, Pugebrohus. Peder Pedersen
1876, 1304, 2004, Ane Cathrine Pedersdatter, 74, i Mygind. Født 9.6.1802 i Haarslev Sogn. Gaardmand Peder Nielsen
1876, 1611, 2411, Karen Andersen Lindegaard, 28, Mygindlund. Datter af husmand Anders Jensen Lindegaard
1877, 1102, 1702, Maren Eriksdatter, 84, Mygindskov. Husmand Hans Pedersen
1877, 3105, 0606, Maren Clausen, 25½, paa Smeirup Mark. Datter af husmand Jørgen Clausen
1877, 1406, 1906, Elisabeth Cathrine Nielsdatter, enke, 85, af Smeirup. Husmand Niels Carlsen
1877, 1609, 2009, Maren Pedersdatter, enke, 58, i Mygindlund. Født 1819 i Dærup. Husmand Rasmus Larsen
1878, 1502, 2202, Else Espensdatter, aftægtsenke, 78, i Bækager. Husmand Christian Hansen
1878, 2803, 0304, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 87, i Fattighuset. Husmand Hans Andersen i Filshuse
1878, 2404, 2904, Maren Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand og bødker Anders Nielsen, paa Østerby Mark
1878, 1908, 23008, Udøbt pige, 6 dage, datter af Ane Cathrine Pedersen, hos husmand Anders Nielsen paa Østerby Mark
1879, 2004, 2804, Karen Larsen, 56½, i Mygindskov. Født 2.11.1822 i Kjærum Sogn. Husmand Anders Jensen
1879, 1607, 2007, Dødfødt pige, datter af Marie Rasmussen, hos husmand Hans Peder Nielsen, i Mygindlund
1879, 0912, 1712, Ane Jørgensdatter, aftægtsenke, 78, i Mygind. Født 1801 i Gamtofte. Gaardmand Peder Madsen
1879, 2612, 02011880, Johanne Isaksdatter, ugift, 72, havde ophold hos gaardmand Hans Steffensen, i Mygind. Født 1807 samme sted
1880, 1103, 1703, Ane Marie Jacobsdatter, enke, 88, i Mygindlund. Født i Ørsbjerg. Husmand og skrædder Christian Hansen
1880, 1504, 2004, Maren Nielsen, 4 uger, datter af husmand og bødker Anders Nielsen, paa Østerby Mark
1880, 0605, 1305, Karen Christiansdatter Bang, aftægtsenke, 68, i Rabøl. Gaardmand Jørgen Nielsen
1880, 2305, 2905, Ane Marie Nielsen, 7, datter af husmand og bødker Anders Nielsen, paa Østerby Mark
1881, 1610, 2110, Mette Cathrine Pedersen, 24, i Mygind. Født 13.11.1856 i Vejlby Sogn. Gaardmand Mikkel Pedersen
1881, 2610, 2910, Ane Kirstine Pedersen, tjente, 22, pa Vilhelmsborg. Datter af husmand Claus Pedersen paa Smejrup Mark
1882, 2502, 2802, Laurine Jørgensen, 16, plejedatter af husmand Lars Hansen, ved Holevad Bro
1882, 0211, 0711, Sidsel Marie Hansen, 10 uger, datter af gaardbestyrer Hans Hansen, i Smejrup
1882, 1211, 1611, Kirsten Larsdatter, ugift almisselem, 64
1883, 0302, 0902, Ane Johanne Christiansen, 41, i Bækager. Husmand og tømrer Niels Pedersen
1883, 2605, 0106, Marie Christiane Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Jacobsen, i Karup
1883, 1011, 1511, Maren Sørensdatter, enke og almisselem, 97, i Mygind
1884, 1107, 1607, Else Marie Jørgensen, 2, datter af husmand Hans Jørgensen, i Mygind
1884, 1410, 2010, Ane Christensdatter, 62, af Karuphuse. Husmand Peder Andersen
1884, 0612, 1212, Ane Johanne Larsen, 44, i Mygind. Datter af gaardmand Lars Isaksen
1884, 0712, 1312, Margrethe Cathrine Nielsen f. Prahm, enke, 75, Holevad Skole. Færgemand Nielsen
1885, 0205, 0805, Marie Jacobsdatter Bang, enke, 73½, i Holevadgaarden. Gaardmand Lars Andersen
1885, 2405, 3005, Gjertrud Adolfsdatter, enke, 76, paa Smejrup Mark. Husmand Rasmus Poulsen
1885, 1910, 2510, Karen Marie Frederikke Bang, 9 dage, datter af handelsmand Jens Hansen Bang, i Assens
1886, 0408, 0808, Karen Hansa Bang, 4 maaneder, datter af husmand Niels Hansen Bang, Mygind Mark
1886, 1912, 2212, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jacobsen, i Karuphuse
1887, 1603, 2203, Mette Kirstine Madsen, 27, i Mygind. Datter af husmand Anders Madsen
1887, 2705, 3005, Maren Dorthea Madsen, 10 dage, datter af husmand Lars Morten Madsen, Smejrup Mark
1887, 0207, 0307, Ane Kirstine Bang, 5 uger, datter af ugift Ane Marie Pedersen, af Holevad Sogn. Plejebarn hos A. Larsen
1887, 1212, 1912, Karen Jacobsen Bang, 44, i Smejrup. Gaardmand Hans Jacob Hansen
1888, 1007, 1707, Maren Madsen, 8 uger, datter af husmand Lars Morten Madsen, Smejrup Mark
1889, 1602, 2202, Ane Marie Pedersdatter, 53, paa Østerby Mark. Husmand Mads Jacobsen
1889, 1403, 2103, Martha Laura Poulsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Poulsen, Holevadgaarden
1889, 2303, 2903, Birthe Kirstine Rasmussen, 43, i Mygindlund. Husmand Hans Peter Nielsen
1889, 0804, 1504, Mette Hannibalsdatter, enke, 80, Laden ved Holevad Kirke
1889, 0906, 1106, Christiane Jørgensen, 6, datter af husmand Rasmus Jørgensen, af Smejrup
1889, 1106, 1606, Karen Jørgensen, 2½, datter af husmand Rasmus Jørgensen, af Smejrup
1890, 2002, 2802, Maren Mikkelsen, enke, 64, af Smejrup. Gaardmand Hans Nielsen
1890, 1203, 1803, Mette Katrine Pedersen, 5, datter af gaardmand Mikkel Pedersen, af Mygind
1890, 2311, 2911, Ane Marie Andersdatter, enke, 88, i Mygind. Aftægtsmand Lars Rasmussen
1891, 2901, 0502, Karen Jørgensdatter, enke, 77, i Mygind. Aftægtsmand Lars Isaksen
1891, 0803, 1303, Marie Kirstine Larsen, 38, i Mygind. Indsidder Jakob Peder Chr. Jakobsen
1891, 0404, 0904, Martha Laura Poulsen, 8 maaneder, datter af gaardmand Jens Poulsen, Holevadgaarden
1891, 1105, 1505, Kirsten Larsdatter, ugift almisselem, 75, Mygind
1891, 1909, 2509, Ane Carlsen, enke og almisselem, 84, i Mygindlund
1891, 1211, 1711, Dorthea Madsen, 2 uger, datter af husmand Lars Morten Madsen, Smejrup Mark
1891, 1112, 1812, Karen Andersdatter, 75, Mygind Skov. Husmand Niels Jørgensen
1891, 3012, 06011892, Birthe Marie Hansdatter, enke, 68, af Smejrup. Husmand Nikolaj Hansen