Gamtofte, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1878-1891, Gamtofte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 1701, 2301, Hans Larsen, husmand og tømrer, 54, i Aborre. Født i Blangstrup Skov, Thurup Sogn
1878, 2102, 2402, Udøbt dreng, 5 dage, søn af husmand Albert Andersen Clausen, paa Aborre Mark
1878, 1103, 1703, Hans Peder Andersen, 21 uger, søn af Ane Marie Larsen, af Voldbro Skov, tjener i Lundager. Født i Voldbro Skov
1878, 2003, 2703, Anders Hansen Fabrin, 10½ maaned, søn af Hanne Kirstine Karoline Johansen, hos indsidder Anders Johansen, Lundager Fattighus. Født i Lundager Fattighus
1878, 1004, 1604, Lars Jeppesen, vover og aftægtsmand, 81, i Grimstrup. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn
1878, 0505, 1005, Hans Jørgensen, gaardmand, 66, i Gamtofte. Født i Haarby
1878, 0306, 0806, Erik Andersen, gaardbestyrer, 34, i Aborre. Født sammesteds
1878, 3008, 0509, Rasmus Hansen, ungkarl, 59, i Hestholm. Født sammesteds. Broder til gaardmand Lars Pedersens enke
1878, 1209, 1609, Kristian Ferdinand Hansen, 79, boede paa Mathildelund. Broder til afgangne fru v. Helsdingen
1878, 0612, 1312, Niels Henriksen, aftægtsmand, 71, paa Gamtofte Mark. Født i Frøbjerg, Orte
1878, 1512, 2312, Morten Rasmussen, husmand, 74, i Gamtofte. Født i Kirkesøby
1879, 2003, 2503, Klaus Jørgensen, 34. Født paa Liltoftegaard. Søn af afgangne eier af Liltofte Adolf Kristian Jørgensen
1879, 2003, 2703, Anders Rasmussen, 21½, paa Lumby Høiskole. Født i Aborre. Søn af gaardmand Rasmus Madsen af Aborre
1879, 2904, 0405, Dødfødt dreng, søn af Karen Dorthea Kristense, af Voldbro, hos hjulmand Kristen Kristensen
1879, 1906, 2206, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Jensen, paa Gamtofte Mark
1879, 2806, 0307, Marius Sofus Petersen, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Maren Sofie Petersen, tjener i Kjøbenhavn. Født i Kjøbenhavn. I pleje hos bedstefaderen husmand Peder Nielsen, Lundager Mark
1879, 1110, 1610, Hans Kristian Jørgensen, indsidder, 68, i Gamtofte Fattighus. Født i Skydebjerg
1879, 2111, 2811, Jens Madsen, indsidder og snedker, 71½, paa Egerup Mark. Født i Nordby, Kjærum Sogn
1879, 2911, 0512, Jørgen Eriksen, aftægtshusmand, 78, i Aborre. Født sammesteds
1879, 0312, 0812, Adolph Kristian Lorentz Bang, 3 maaneder, søn af gaardmand Klaus Kristiansen Bang, af Liltoftegaard. Født sammesteds
1879, 2812, 05011880, Rasmus Jensen, husmand, 68, paa Aborre Mari. Født i Udby Sogn
1880, 0105, 0805, Jens Hansen, aftægtsmand, 74, i Aborre. Født i Lundager
1880, 1805, 2205, Nikolai Seidelin Bøgh, sognepræst i Gamtofte og provst i Baag Herred, 74. Født i Præstø
1880, 0406, 0906, Niels Lund, 3 maaneder, søn af husmand Peter Kristian Lund, paa Lundager Mark. Født sammesteds
1880, 0608, 1108, Jørgen Pedersen, smed og aftægtsmand, 84½, i Egerup. Født i Brødegaard, Dreslette
1880, 1208, 1708, Anders Jørgensen, boelsmand, 71, i Aborre. Født i Glensbjerg, Kjøng Sogn
1880, 1310, 1910, Jens Eriksen, gaardmand, 86, i Præstehule paa Voldbro Mark. Født i Aborre
1881, 0201, 0701, Anders Pedersen, husmand, 71, i Voldbro
1881, 1301, 2001, Hans Jensen, gaardmand, 49, i Præstehule, Voldbro Mark. Født sammesteds
1881, 1901, 3001, Dødfødt dreng, søn af ugift Nielsine Larsen, af Grimstrup
1881, 2802, 0503, Anders Rasmussen, 25½ [23½?], af Ørnebjerg. Født paa Ørnebjerg. Søn af husmand Rasmus Madsen
1881, 0603, 1303, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Jensen, paa Gamtofte Mark
1881, 0903, 1403, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 46, paa Aborre Mark. Født i Sønderby
1881, 0703, 1403, Peder Mikkelsen, enkemand og aftægtshusmand, 96, af Lundager
1881, 1103, 1803, Anders Kristiansen, enkemand og partikulier, 59, hos husmand Niels Jørgensen i Meelbyhuset, Kjærum. Født i V. Gamtofte
1881, 1303, 2003, Niels Adamsen, 6 dage, søn af ugift Karen Marie Adamsen, af Voldbro. Født sammesteds
1881, 2404, 3004, Dines Jørgensen, gift gaardmand, 83, i Aborre. Født sammesteds
1881, 0806, 1306, Knud Peder Jensen, 6½, søn af husmand Jens Hansen, af Voldbro Mark. Født sammesteds
1881, 1406, 1806, Niels Rasmussen, aftægtshusmand, 75, i Aborre. Født i Barløse
1881, 0607, 1007, Carl Nielsen Jørgensen Schmidt, 5½ maaned, søn af husmand Niels Jørgensen Schmidt
1881, 1908, 2508, Peder Knudsen, fraskilt gaardmand, 59, i Aborre
1881, 1710, 2310, Peder Madsen, fattiglem, 75, Egerup Mark
1881, 2011, 2511, Claus Kristian Bang, 6 dage, søn af gaardmand Claus Kristiansen Bang, af Liltofte. Født paa Liltoftegaard
1881, 1412, 1812, Henrik Rasmussen, gift leier, 51, i Gamtofte
1882, 0602, 1302, Marius Bertrand Frants Hansen, ½, søn af enke Ane Margrethe Larsen, i Lundager
1882, 0403, 1103, Peder Rasmussen, aftægtsgaardmand, 88½, i Grimstrup
1882, 1704, 2704, Jens Christensen, gift aftægtsmand og væver, 65, ved Aborre Strand
1882, 3004, 0605, Anders Jørgensen Rabøl, 9 maaneder, søn af gaardmand Christian Jørgensen Rabøl, Aborre Mark
1882, 0805, 1305, Christian Pedersen, gift husmand, 57, i Aborre
1882, 1907, 2307, Hans Hansen, ungkarl, 20, Lundager Mark
1882, 1309, 1709, Hans Peder Hansen, 2, søn af indsidder Niels Hansen, af Voldbro
1882, 3008, 0309, Anders Johansen, gift fattiglem, 68, Lundager Mark
1882, 2010, 2910, Hans Vilhelm Madsen, 2, søn af arbeidsmand hans Madsen, Egerup Mark
1882, 2310, 2810, Jesper Andersen, enkemand og aftægtsmand, 79 og 9 maaneder, paa Aborre Mark
1882, 0912, 1512, Peder Madsen, gaardmand, 64, i Aborre
1882, 2912, 05011883, Jens Rasmussen, ugift aftægtshusmand, 86, i Aborre
1883, 2501, 0102, Peder Mortensen, gift husmand og skrædder, 63, paa Voldbro Mark
1883, 2003, 2703, Christian Jørgensen Rabøl, gift gaardmand, 48, paa Aborre Mark
1883, 0805, 1505, Mads Peder Pedersen, ugift, 26, Aborre. Søn af afdøde gaardmand Peder Madsen
1883, 0706, 1306, Carl Adolph Christiansen, 27½, Voldbro. Søn af gaardmand Christian Bang
1883, 0307, 0707, Hans Jørgen Hansen, 4½, i pleje hos huusmand Jens Juhl, Egerup
1883, 2409, 2909, Peder Larsen, gift husmand, 70, paa Øxnebjerg
1883, 2310, 3010, Peder Eriksen, gift aftægtsmand, 77 og 9 maaneder, i Aborre
1883, 3010, 0611, Anders Jensen, gift gaardmand, 53½, i Aborre
1883, 2211, 2811, Morten Hansen, gift aftægtshusmand, 74½, i Voldbro
1883, 2911, 0612, Morten Pedersen, ugift tjenestekarl, 37, hos Findsen, Vedstaarup
1883, 0412, 0912, Niels Hansen Lund, 5 dage, søn af arbeider Peder Lund, af Grimstrup
1883, 1312, 2012, Morten Sandersen, gift indsidder, 76, Aborre
1884, 0401, 0801, Rasmus Pedersen, ½, søn af indsidder Christian Pedersen, Lundager Mark
1884, 1901, 2601, Peder Madsen Storm, 7½ maaned, søn af husmand Rasmus Madsen, Aborre Mark
1884, 1602, 2302, Hans Clausen, aftægtshusmand, 72½, hos husmand Peder Steensen, Aborre Skov
1884, 0603, 1303, Jens Jensen, gift gaardmand, 39½, i Aborre
1884, 0604, 1204, Jens Nielsen, arbeidsmand, 34, paa Voldbro Mark
1884, 2604, 0205, Johan Christian Wind, enkemand og aftægtsmand, 85, paa Aborre Mark
1884, -, 0205, Dødfødt dreng, søn af forpagter Jens Eriksen, paa Lund
1884, 1006, 1606, Anders Larsen, gaardmand, 63, i Aborre
1884, 0107, 0507, Gorm Larsen, gift fattiglem, 67, af Aborre
1884, 0407, 0707, Hans Hansen, enkemand og husmand, 55, i Aborre Skov
1884, 2207, 2507, Hans Jakob Larsen, tjenestekarl, 18, paa Aborre Teglværk
1884, 0408, 0808, Hans Nielsen, gift gaardmand, 65½, paa Voldbro Mark
1884, 1109, 1609, Adolf Carlsen Thode, gift smed, 61, i Lundager
1884, 1309, 1609, Laurits Jørgen Fris Larsen, 3 maaneder, søn af ugift Ane Larsen, fra Nyborg
1884, 0511, 1111, Anders Eriksen, enkemand og gaardmand, 76, i Aborre
1884, 0811, 1611, Hans Nielsen, 5 maaneder, søn af væver Niels Nielsen, Aborre Mark
1884, 0811, 1611, Knud Nielsen, 77, hos husmand Mads Peder Larsen, ved Liltofte
1884, 1111, 1611, Rasmus Nielsen, gift fattiglem, 78, i Egerup
1884, 2512, 01011885, Udøbt dreng, 2 dage, søn af arbeider Hans Peder Nielsen, af Aborre
1885, 1601, 2201, Jens Peder Jakobsen, søn af arbeider Jakob Peder Christian Jakobsen, Egerup
1885, 0202, 0802, Lars Peter Jensen, ½, søn af husmand Anders Jensen, Aborre
1885, 2202, 0103, Jens Jørgensen, 5 uger, søn af husmand Erik Jørgensen, Aborre
1885, 1903, 2703, Lars Rasmussen, indsidder, 57, paa Aborre Mark
1885, 0304, 0904, Simon Andersen, fæstehusmand, 76, i Aborre
1885, 0704, 1204, Henrik Rasmussen, 5 dage, søn af Ane Catrine Rasmussen
1885, 1805, 2205, Knud Andersen Mikkelsen, 3, søn af gaardmand Hans Mikkelsen, Lundager
1885, 0506, 1006, Rasmus Bertelsen, gift husmand, 78, i Aborre
1885, 2306, 2906, Mads Olsen, ugift røgter, 70, hos gaardmand Lars Peder Jørgensen, Egerup
1885, 3006, 0407, Hans Nielsen, enkemand, 79, i Gamtofte Hospital
1885, 0907, 1307, Hans Hansen, 9, søn af husmand Mads Hansen, Aborre
1885, 2008, 2308, Jørgen Pedersen, tjenestedreng, 13, hos gaardmand Lars Larsen, Lundager
1885, 0909, 1309, Vilhelm August Wandall, gift gartner, 40, paa Brahesborg
1885, 1312, 1912, Carl Adolph Hansen, 40, Gamtofte. Søn af afdøde gaardmand Hans Jørgensen
1885, 1612, 2212, Peter Iver Nøiesen, ugift lærer, 69, i Aborre
1885, 2412, 2912, Anders Peder Larsen, 14 dage, søn af husmand Hans Larsen, paa Lundager Mark
1886, 0101, 0701, Mads Jensen, gift husmand, 48, i Gamtofte
1886, 1001, 1701, Ubekjendt mandsperson, 60, funden hængt i et foderhus paa Lundager Mark
1886, 1801, 2501, Morten Mikkelsen, gift husmand, 70, i Lundager
1886, 2003, 2803, Carl Christian Hansen, 10 dage, søn af ugift Karen Kirstine Hansen, af Lundager
1886, 0804, 1504, Christen Hansen, enkemand og indsidder, 79, paa Egerup Mark
1886, 1904, 2604, Aimer Charles Bertrand Hansen, 9 maaneder, søn af Ane Marie Larsen, i Aborre
1886, 2704, 0305, Niels Mikkelsen, gift indsidder, 69, i Lundager
1886, 0806, 1206, Lars Jensen, enkemand og fattiglem, paa Egerup Mark
1886, 0207, 0707, Lars Christiansen, gift fisker, 46, paa Aborre Mark
1886, 0507, 0707, Jørgen Pedersen Korch, enkemand og røgter, 60, paa Vedstaarup
1886, -, -, Adolph Lorentz Bang
1886, 1409, 1909, Christian Eskild Eriksen, 8 dage, søn af forpagter Jens Eriksen, Lundager Mark
1886, 2809, 0310, Jens Marius Jørgensen, 3, søn af Marie Pedersen, i Aborre
1886, 1510, 1910, Udøbt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Larsen. Født paa Assens Sygehus
1886, 1011, 1611, Iver Larsen, husmand, 83 og 9 maaneder, i Tokelundhus
1886, 1011, 1411, Rasmus Peder Bom, 4, søn af arbeidsmand Christian Bom, Aborre
1886, -, 2111, Christian Pedersen, ½, søn af Karen Marie Christiansen, paa Vilhelmsborg
1887, 1901, 2601, Mikkel Johansen, gift husmand, 67, paa Lundager Mark
1887, 2201, 2701, Peder Madsen, gift smed, i Gamtofte
1887, 0302, 0602, Christian Madsen Christiansen, 4 maaneder, søn af ugift Karen Pedersen, i Sandager
1887, 2103, 2703, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Larsen, hos husmand Jørgen Gustavsen, Voldbro
1887, 2504, 3004, Carl Adolph Hansen, 6½, søn af teglmester Anders Hansen, af Vedstaarup
1887, 2904, 0505, Rasmus Madsen, husmand, 72, i Aborre
1887, 2005, 2505, Jens Villum Hansen, tjente, 12, gaardmand Christian Bang, Voldbro
1887, 0506, 1006, Jens Sørensen, aftægtsmand, 83, i Aborre
1887, 0305, 0505, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Kirstine Hansen, tjener paa Brahesborg
1887, 1606, 1906, Niels Markussen, enkemand og aftægtsmand, 73, i Lundager
1887, 1707, 2107, Mikkel Hansen Mikkelsen, 6, søn af gaardmand Hans Mikkelsen, i Grimstrup
1887, 1608, 2108, Lars Hansen, indsidder, 65½, i Aborre
1887, 2511, 0212, Lars Jeppe Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af Nielsine Larsen, hos Jørgen Larsen, Lundager
1888, 2604, 2904, Lars Larsen, fattiglem, hos Jørg. Gustavsen, Voldbro
1888, 2604, 0305, Hans Andersen, gift husmand, 76, paa Liltofte Mark
1888, 3004, 0705, Hans Pedersen, gift smed, 71, i Aborre
1888, 0705, 1405, Peder Frederiksen, enkemand og aftægtsmand, 88½, i Aborre
1888, 2905, 0306, Carl Christian Søren Nielsen, 8 dage, søn af arbeider Peder Hansen Nielsen, af Lundager Mark
1888, 0406, 0906, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 73, Aborre Mark
1888, 0607, 0807, Rasmus Rasmussen Nürenberg, 14 dage, søn af husmand Hans Rasmussen Nürenberg, Gamtofte Mark
1888, 1307, 2007, Anders Jørgensen, enkemand, 81, i pleie hos husmand Jørgen Gustavsen, Voldbro
1888, 2907, 0208, Hans Pedersen, smed, 60, paa Lundager Mark
1888, 0408, 0908, Niels Rasmussen, 17, søn af husmand Rasmus Hansen, Egerup Mark
1888, 0109, 0609, Carl Adolph Hansen, 10 maaneder, søn af teglmester Anders Hansen, i Vedstaarup
1888, 2809, 0410, Lars Hansen Larsen, ½, søn af indsidder Hans Larsen, paa Aborre Mark
1888, 1611, 2211, Jakob Hansen, aftægtshusmand, 77½, paa Aborre Mark
1888, 2412, 2912, Peder Clausen, gift husmand, 47, Aborre Mark
1888, 0605, 1305, Anders Hansen, ugift smedesvend, 36
1889, 1101, 2201, Mads Pedersen, gift fisker, 38½, paa Aborre Strand
1889, 1101, 2201, Hans Peder Pedersen, ugift fisker, 26, paa Aborre Strand
1889, 2701, 0202, Niels Andersen Kristoffersen, 8½, søn af gaardmand Jørg. Kristoffersen, i Gamtofte
1889, 0502, 1202, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 79
1889, 2502, 0303, Peder Larsen (tvilling), 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Larsen, Lundager
1889, 0603, 1403, Peder Andersen, gift gaardmand, 62, i Lundager
1889, 0703, 1403, Peder Nielsen, enkemand og almisselem, 86
1889, 0604, 1404, Karl Laurits Jensen, 5 uger, søn af ugift Kristine Jensen
1889, 1204, 2004, Niels Rasmussen, gift bødker og aftægtsmand, 78
1889, 1404, 1904, Dødfødt dreng, søn af ugift Mette Marie Larsen
1889, 2104, 2604, Søren Larsen, ugift husejer i Assens og røgter, 70, hos Hans Henningsens enke
1889, 1505, 2005, Hans Nielsen, gift husmand, 73, i Aborge [Aborre]
1889, 1707, 2307, Hans Kristian Jensen, ugift tjenestekarl, 18. Søn af husmand Jens Hansen paa Øxnebjerg
1889, 1109, 1509, Dødfødt dreng, søn af ugift Hansine Jensen, i Hestholm
1889, 0410, 0910, Mads Jørgen Madsen, ugift, 24, i Grimstrup. Søn af husmand Hans Christian Madsen sammesteds
1889, 2912, 05011890, Jens Kristian Kristensen, tjenestekarl, 22, hos gaardmand Hans Mikkelsen, i Lundager
1890, 0201, 0701, Lars Larsen, 4 uger, søn af husmand Hans Larsen, Aborge Mark
1890, 2402, 0403, Jørgen Larsen, gift husmand, 78 og 9 maaneder, Voldbro Skov
1890, 1303, 1903, Hans Larsen, 1, søn af gaardmand Lars Larsen, i Lundager
1890, 2503, 0104, Peder Johansen, gift husmand, 64 og 11 maaneder, paa Øxnebjerg
1890, 0204, 0804, Jørgen Kristian Jørgensen, 1, dattersøn af skrædder Hans Henrik Hansen, i Aborge Skov
1890, 1104, 1804, Niels Jørgensen, gift aftægtsmand, 74, paa Aborge Mark
1890, 2304, 3004, Jørgen Nielsen, gift aftægtsmand, 82, paa Øxnebjerg
1890, 0305, 1005, Jørgen Gustavsen, gift husmand, 77, i Voldbro
1890, 0606, 1206, Laurits Jørgen Møller, 23, i Voldbro Skov. Søn af husmand Peder Møller sammesteds
1890, 2306, 3006, Rasmus Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift Karen Hansen, fra Lundager
1890, 0310, 1010, Jørgen Jørgensen, 6 dage, søn af husmand Jens Peder Jørgensen, paa Grimstrup Mark
1890, 1312, 1912, Anders Korneliussen, aftægtsmand, 71, paa Aborge Mark
1890, 1512, 2012, Karl Kristian Jørgensen, 4½, søn af afdøde kudsk Jens Peter Jørgensen, i Kjøbenhavn
1891, 1502, 2002, Anders Sørensen, gift væver, 79, i Aborge
1891, 0303, 0903, Søren Jensen, gift husmand, 77, i Lundager
1891, 1904, 2404, Jørgen Carlsen, ugift og forhen smed, 70, paa Brahesborg
1891, 0405, 0805, Rasmus Andersen, ugift fattiglem, 58, fra Ørsted
1891, 0607, 1007, Jens Peter Jakobsen, 5, søn af arbejder Jakob Peder Kristian Jakobsen, i Gamtofte
1891, -, 1809, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 89 og 9 maaneder, i Voldbro
1891, 3010, 0611, Lars Pedersen, gift gaardmand, 72, i Aborge
1891, 3110, 0611, Niels Sørensen, gift indsidder, 74, Egerup Mark
1891, 0111, 0711, Peder Madsen, gift husmand, 77, i Aborge
1891, 0111, 0911, Anders Jørgensen, gift gaardmand, 68½, i Lundager
1891, 3105, 0306, Hans Hansen, 3 maaneder, søn af møller Js. Chr. Hansen, i Aborge
1891, 3009, 0410, Dødfødt dreng, søn af fisker Hans Jensen, Aborge Strand
1891, 0212, 0712, Adolf Bang, gift husmand, 76, paa Aborge Mark
1891, 2412, 3012, Hans Larsen, ungkarl, 72, Gamtofte
1878, 1201, 1801, Kirstine Andersen, 8 uger, datter af gaardmand Lars Andersen, i Lundager. Født sammesteds
1878, 2801, 0302, Maren Kirstine Hansen, 11 uger, datter af Ane Dorthea Hansen (hendes mand Peder Iversen Vulff er bortreist), af Voldbro, tjente i Assens og ungkarl Lars Pedersen, hos bager Dreier i Assens. Født i Assens
1878, 0502, 1002, Kristine Marie Klausen, 16 uger, datter af husmand Peder Klausen, af Aborre Mark. Født sammesteds
1878, 2602, 0503, Johanne Johansen, 65, af Voldbro Mark. Født i Thorøhus, Kjærum Sogn. Husmand Anders Kristiansen
1878, 0903, 1503, Maren Nielsdatter, enke, 61, Lundager. Født i Flemløse, Høed. Indsidder Anders Madsen
1878, 1404, 2004, Ane Marie Simonsen, 26, af Aborre. Født i Aborre. Datter af husmand Simon Andersen sammesteds
1878, 2806, 0207, Maren Hansdatter, 78, i Egerup. Født paa Helgnæs [Helnæs]. Smed Jørgen Pedersen
1878, 0607, 1107, Johanne Rasmussen, 27, af Voldbro Fattighus. Født i Voldbro Fattighus. Datter af afgangne fattiglem Rasmus Rasmussen sammesteds
1878, 0807, 1207, Ane Marie Pedersen, 17, datter af husmand Peder Larsen, af Øxnebjerg. Født sammesteds
1878, 1407, 1907, Karen Larsdatter, enke, 83, af Aborre. Født i Husby. Husmand Peder Hansen
1878, 0409, 0909, Hanne Pedersen, 65, af Liltofte. Født i Ebberup, Kjærum Sogn. Tømrer Mads Henriksen
1878, 1910, 2410, Udøbt pige, datter af gaardbestyrer Rasmus Larsen, af Egerup
1879, 2101, 2801, Marie Kirstine Hansen, enke, 95, Aborre Mark. Født i Simmerbølle paa Langeland. Husmand Nis Nissen
1879, 0602, 1302, Ane Katrine Kristiansdatter, enke, 79 og 11 maaneder, i Voldbro. Født i Mygindlund, Gamtofte. Husmand Gorm Jensen af Gamtofte Hospital
1879, 2102, 2702, Ane Kirstine Hansen, 11, steddatter af indsidder Lars Hansen, af Egerup Mark. Født i Assens
1879, 0704, 1204, Ane Kirstine Mortensdatter, 70½, Aborre. Født i Barløse. Husmand Simon Andersen
1879, 0704, 1104, Karen Mortensdatter, 72, i Aborre. Født i Thurup. Indsidder Hans Kristiansen
1879, 1004, 1704, Augustine Hansen, 57, af Aborre Skov. Født i Kjerte. Indsidder Jørgen Nielsen
1879, 1705, 2305, Ane Andersdatter, paa Aborre Mark. Boelsmand Kristian Vind
1879, 2106, 2606, Ane Christensdatter, 58, af Aborre Nygaard. Født paa Aborre Mark. Gaardeier Hans Pedersen
1879, 3006, 0707, Maren Hansen, 37½, af Øxnebjerg. Født i Dreslette. Husmand Søren Sørensen
1879, 0407, 0907, Karen Jensen, 3, datter af gaardmand Anders Jensen, i Aborre. Født sammesteds
1879, 0807, 1207, Konstance Sophie Andersdatter, 63½, af Vedtaarup Dam. Født i Diernesse. Teglmester Hans Nielsen
1879, 2709, 0110, Ane Jørgensdatter, 51, i Aborre Skov. Født i Sønderby. Husmand Hans Hansen
1879, 2012, 2612, Kirsten Jørgensen Rabøl, 3 uger, datter af gaardmand Rasmus Jørgensen Rabøl, i Aborre. Født sammesteds
1880, 1601, 2301, Ane Katrine Pedersdatter, enke, 88½, hos husmand Peder Madsen, paa Egerup Mark. Født i Holevad Sogn. Indsidder Hans Jørgensen af Gamtofte
1880, 3001, 0502, Birthe Larsdatter, 78½, af Gamtofte Mark ved Voldbro. Født i Voldbro. Husmand Lars Pedersen
1880, 0502, 1002, Maren Nielsdatter, enke og fattiglem, 79, i Langeløkke ved Brahesborg. Født i Thorøhuse, Kjærum Sogn. Husmand Niels Andersen
1880, 1202, 1802, Jensine Karoline Danielsen, 1½, hos skræder Jens P. Jensen, Aborre Mark. Født i Assens. Datter af ugift pige Karoline Danielsen, tjener i Assens Præstegaard
1880, 1903, 2603, Marie Helene Nøiesen, ugift, 58, i Aborre. Født i Simmersted ved Haderslev. Skolelærer Nøiesens søster i Aborre
1880, 2601, 3101, Ane Pedersen, enke, 83, i Assens Landsogn. Født i Skydebjerg Sogn. Boelsmand Peder Andreasen, Aborrehus
1880, 0404, 0804, Ane Johanne Kristiansen, 7 dage, datter af ugift fruentimmer Marie Pedersen, hos faderen Rasmus Madsen i Aborre. Født i Aborre
1880, 0805, 1405, Karen Nielsdatter, 68, i Aborre. Født i Aborre. Aftægtsmand og væver Niels Rasmussen
1880, 3005, 0306, Karen Hansen, 6 dage, datter af ugift fruentimmer Kirsten Hansen, i Voldbro
1880, 1806, 2406, Johanne Andersdatter, 48, af Aborre. Født i Aborre. Gaardmand Anders Larsen
1880, 1107, 1507, Maren Iversen, 1 dag, datter af gaardmand Hans Iversen, af Egerup. Født sammesteds
1880, 2207, 2707, Ane Hansdatter, 71, af Lundager. Født i Grimstrup. Gaardfæster Lars Rasmussen
1880, 2108, 2608, Susanne Madsen, 29, paa Aborre Mark. Født paa Aborre Mark. Gaardmand Kristian Pedersen Lysholt
1880, 2309, 3009, Johanne Catrine Vilhelmine Mortensen, 60, Lundager Mark. Født i Brahetrolleborg. Husmand og væver Hans Larsen
1880, 2610, 3110, Ane Kirstine Andersen, 58 og 11 maaneder, paa Grimstrup Mark. Født i Kjøng. Husmand Rasmus Johansen
1880, 3110, 0211, Udøbt pige, datter af husmand Peder Clausen, paa Aborre Mark
1881, 2802, 0603, Sophie Riger, ugift, 51, opholdt sig i Voldbro Fattighus. Født i Langelykke ved Brahesborg
1881, 0805, 1305, Kirsten Iversen, 5½, datter af afdøde indsidder Lars Iversen, af Tokelundhus. Født sammesteds
1881, 2005, 2805, Mette Andersdatter, enke, 89 og 9 maaneder, Vedstaarup. Født i Tokelund. Aftægtsgsaardmand Peder Andersen
1881, 1305, 1905, Marie Jensdatter, 60, i Lundager. Træskomand Mads Pedersen
1881, 0908, 1408, Anne Kirstine Jensen, enke og huskone, 83, af Aborre
1882, 0601, 1201, Sine Hansen, ½, datter af husmand Hans Hansen, af Lundager Mark
1882, 0202, 0902, Birthe Hansdatter, enke, 76, af Voldbro Mark. Født i Præstehuse. Gaardmand Jens Eriksen
1882, 0602, 1302, Mariane Hansen, 60, Lundager Mark. Indsidder Peder Nielsen
1882, 1904, 2604, Anne Andersdatter, enke, 76, paa Aborre Mark. Boelsmand Peder Jørgensen
1882, 2904, 0405, Anne Nielsen, enke, 90, i Lundbækhuset. Husmand Hans Rasmussen
1882, 1808, 2208, Maren Andersen, 23, Lundager. Husmand Niels Rasmussen
1882, 2608, 3008, Rasmine Hansen, 7, i pleie hos husmand Morten Hansen, Voldbro
1882, 2909, 0510, Ane Pedersdatter, enke, 68, Aborre. Husmand Mads Jensen
1882, 0810, 1410, Maren Augusta Marie Pedersen, 2, datter af husmand Ole Pedersen, af Gamtofte
1882, 3110, 0511, Karen Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Hansen, af Egerup Mark
1883, 1301, 1801, Mette Andersdatter, enke og fattiglem, 84, Aborre Mark
1883, 2702, 0403, Maren Kirstine Hansen, 9 og 3 maaneder, datter af skagemand Lars Hansen, i Aborre
1883, 1203, 1703, Margrethe Pedersdatter, ugift, 88, hos husmand Rasmus Hansen, Lundager
1883, 3103, 0704, Christiane Nielsen, 56, Aborre Skov. Husmand Niels Poulsen
1883, 0204, 0704, Johanne Birgitte Kirstine Mortensen, 59, Lundager. Skrædder Lars Nielsen
1883, 0606, 1106, Ane Cathrine Rasmussen, 7½, datter af husmand Rasmus Hansen, paa Egerup Mark
1883, 2705, 0306, Ane Johanne Nielsen, 3 maaneder, datter af hjulmand Hans Nielsen, i Aborre
1883, 1506, 1906, Mette Nielsdatter, 55, i Lundager. Husmand Hans Christian Madsen
1883, 2606, 0107, Christiane Christiansen, 38½, Egerup Mark. Husmand Lars Hansen
1883, 0607, 0807, Marie Rasmine Frederikke Christensen Sjod, 4 maaneder, datter af smed R. Christensen, i Sjod
1883, 0610, 1410, Gerda Vilhelmine Madsen, 8 maaneder, datter af indsidder Hans Madsen, Egerup
1883, 1110, 1810, Ane Johanne Johansen, 21 og 9 maaneder, paa Egerup Mark. Pleiedatter af husmand Jens Juhl sammesteds
1883, 0111, 0611, Ane Cathrine Clausen, 3 maaneder, datter af husmand Peder Clausen, fra Aborre Mark
1884, 1302, 2002, Ane Nielsdatter, 65½, Lundager Mark. Husmand Mads Jørgen Andersen
1884, 2008, 2608, Else Pedersdatter, 73, Aborre. Snedker Peder Lund
1884, 0710, 1310, Maren Eriksdatter, enke, 81, af Aborre. Boelsmand Hans Hansen
1884, 2910, 0211, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 68½, af Egerup Mark. Væver Mathias Christensen
1885, 0201, 0801, Marie Kirstine Nielsen, enke, 79, hos smed Thomsen, Egerup
1885, 2904, 0505, Bodil Madsdatter, 30, i Lundager. Indsidder Peder Madsen
1885, 0905, 1705, Marie Catrine Clausen, 8 maaneder, datter af husmand Peder Clausen, Aborre Mark
1885, 0405, 1706, Caroline Treschow, 17, datter af kammerherre Treschow, Brahesborg. Død i Castellammare ved Neapel
1885, 2007, 2607, Ane Marie Jørgensen, 7 uger, datter af væver Anders Jørgensen, af Lundager Mark
1885, 2907, 0408, Mette Catrine Eriksen, 53, i Aborre. Datter af gaardmand Erik Jensen
1885, 2311, 0212, Andrea Bjørn Treschow, enke, 71, Brahesborg. Kammerherre de Treschow
1885, 2811, 0512, Ane Jensen, 43, Aborre Mark. Husmand Jens Hansen
1885, 2512, -, Udøbt pige, 8 uger, datter af gaardmand Claus Bang, Liltofte
1885, 2812, 02011886, Anne Nielsdatter, enke, 79, i Grimstrup. Husmand Lars Jeppesen
1886, 2102, 2602, Mette Katrine Hansdatter, enke, 59 og 9 maaneder. Hjulmand Hans Christian Eskildsen
1886, 2302, 0103, Else Pedersen, 16, datter af husmand Peder Pedersen, Aborre Mark
1886, 2702, 0403, Anne Marie Hansdatter, enke, 79, Gamtofte. Husmand Morten Rasmussen
1886, 0804, 1504, Ane Hansdatter, enke, 84, i Egerup. Gaardmand Peder Hansen
1886, 0404, 1004, Maren Jensen, enke, 82½, i Aborre. Boelsmand Erik Jørgensen
1886, 2005, 2505, Mette Katrine Jensen, ugift tjenestepige, 43, hos Søren Jensen, i Lundager
1886, 1809, 2109, Maren Kirstine Christiansen, 25, Aborre Mark. Arbeidsmand Christian Pedersen
1886, 0210, 0710, Karen Kirstine Ludvig Hindsgavl, 32, Aborre. Væver Jens Nielsen
1886, 1210, 1710, Ane Andersdatter, enke, Voldbro. Jørgen Hansen
1886, 1611, 2111, Charlotte Larsen, 2, datter af indsidder Anders Larsen, Gamtofte
1887, 1101, 1601, Abelone Larsen, fattiglem, 78
1887, 2101, 2901, Johanne Hansdatter, 65, Aborre. Arbeidsmand Hans Jørgensen
1887, 2501, 0102, Ane Jensdatter, 69, Aborre Mark. Husmand Anders Corneliussen
1887, 1606, 2206, Karen Pedersdatter, fattiglem, 90, i Aborre
1887, 1002, 1402, Margrethe Johansen, enke, 74, Grimstrup Mark. Indsidder Anders Johansen
1887, 0107, 0507, -, Egerup Mark. Husmand Rasmus Hansen
1887, 0407, 1007, Anna Christiane Hansen, 12, datter af arbeider Niels Hansen, paa Lundager Mark
1887, 0807, 1407, Marie Carlsen, enke, 75, Gamtofte. Gaardmand Hans Jørgensen
1887, 2810, 0511, Johanne Nielsine Tofteager Gormsen, 56, Aborre Mark. Husmand Jens Pedersen
1887, 1511, 2111, Karen Marie Christence Pedersen, 3, datter af husmand Peder Steensen, Aborre
1887, 2111, 2811, Dorthea Andersdatter, 72, Lundager Mark. Husmand Gorm Ludvigsen
1888, 2101, 2701, Kirsten Nielsdatter, 69, Egerup Mark. Indsidder Jørgen Hansen
1888, 1202, 2002, Anne Christiansdatter, 86, Lundager Mark. Indsidder Hans Markussen
1888, 1904, 2604, Maren Jørgensdatter, enke, 66, Aborre. Husmand Rasmus Madsen
1888, 2304, 2804, Johanne Cathrine Larsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Claus Larsen, Hestholm
1888, 2504, 2904, Udøbt pige, 16 dage, datter af ugift Mette Marie Larsen, fra Mariendal
1888, 2904, 0605, Hansine Johansen, 8 dage, datter af ugift Karen Margrethe Johansen, fra Saltofte, tjente paa Brahesborg
1888, 1205, 1905, Maren Larsdatter, enke, 76, Grimstrup. Skrædder Anders Pedersen
1888, 1107, 1607, Abelone Hansdatter, enke, 68, Hestholm. Gaardmand Lars Pedersen
1888, 2907, 0308, Karen Rasmussen, enke, 75
1888, 3107, 0208, Karen Larsen, ugift fattiglem, 37, af Lundager Mark
1888, 0308, 0808, Anna Elisabeth Bang, 9 uger, datter af gaardmand Claus Christiansen, Liltofte
1888, 0408, 0808, Charlotte Bøgh f. Dons, enkeprovstinde, 72
1888, 2110, 2610, Mette Pedersdatter, enke, 84, i Aborre. Husmand Jørgen Andersen
1888, 2912, 04011889, Karen Hansdatter, enke, 88 og 3 maaneder, Grimstrup. Gaardmand Peder Rasmussen
1889, 0503, 1003, Anne Kirstine Jørgensen, 1, datter af væver Anders Jørgensen, Lundager Mark
1889, 0903, 1403, Caroline Hansen, 10, datter af husmand Niels Hansen, Lundager Mark
1889, 1603, 2303, Margrethe Andersen, 15, datter af husmand Anders Hansen, Lundager Mark
1889, 2403, 3003, Karen Kirstine Nisdatter, enke, 77½, ved Aborre Strand. Væver Jens Kristensen
1889, 1204, 1704, Maren Andersen, 48, Gamtofte. Husmand Anders Larsen
1889, 1904, 2404, Birthe Marie Larsen, 34, paa Øxnebjerg. Gaardmand Niels Hansen
1889, 2006, 2506, Karen Dorthea Rasmussen, enke, 70, Nordby. Husmand Kristen Jensen
1889, 2806, 0407, Kirsten Jensdatter, 74 og 4 maaneder, Voldbro. Bøssemager Niels Rasmussen
1889, 2307, 2707, Margrethe Nielsen, enke, 57, paa Lundager Mark. Smed Hans Pedersen
1889, 2308, 2808, Mette Kirstine Larsen, 11 og 3 maaneder, datter af husmand Hans Larsen, Lundager
1889, 2611, 0312, Karen Jensdatter, enke, 79½, i Aborge. Gaardmand Dines Jørgensen
1890, 1701, 2001, Jakobine Ulrikke Thomsen, 2 og 9 maaneder, datter af smed Thomsen, Egerup
1890, 1701, 2301, Karen Kristensen, enke, 66, Lundager Mark. Arbejder Poul Larsen
1890, 0802, 1302, Anne Andersdatter, enke, 85. Snedker Klemmensen
1890, 2502, 0403, Karen Hansdatter, enke, 83 og 4 maaneder, Liltofte. Husmand Hans Andersen
1890, 1503, 2203, Birthe Kirstine Andersdatter, enke, 66, paa Øxnebjerg. Skrædder Peter Mortensen
1890, 2203, 2603, Mary Kathrine Stefanie Hansen, 9 maaneder, datter af gaardbestyrer Anders Peder Hansen, i Aborge Nygaard
1890, 2404, 3004, Anne Marie Nielsen, 8, datter af husmand Hans Jakob Nielsen, Aborge Mark
1890, 2804, 0505, Laura Kathrine Cæcilie Andersen, 15, datter af møller Kr. Andersen, Øxnebjerg
1890, 0405, 0705, Anne Nielsen, 39, i Aborge Skov. Datter af husmand Niels Poulsen
1890, 2607, 3007, Maren Madsdatter, enke, 78 og 10 maaneder, Thurup Mark. Husmand Hans Jørgensen
1890, 1612 ,2212, Anne Larsdatter, enke, 65, i Aborge. Gaardmand Peder Madsen
1890, 2012, 2712, Kristiane Jørgensdatter, enke, 83, Gamtofte Fattighus. Indsidder Rasmus Rasmussen
1891, 1203, 1803, Margrethe Hansen Mikkelsen, 30, i Aborge. Gaardmand Lars Pedersen
1891, 1503, 2103, Anne Kristiansdatter, enke, 76, Egerup Mark. Husmand Peder Madsen
1891, 1704, 2304, Kirstine Rasmussen, 54, paa Øxnebjærg. Pumpemager Hans Pedersen
1891, 2304, 3004, Petrine Vilhelmine Falk, 47½, Egerup. Smed Thomsen
1891, 2504, 0305, Petronelle Kristine Hansine Pedersen, 14 dage, datter af smed Hans Jørgen Pedersen, i Aborge
1891, 1711, 2511, Kirsten Larsen, 58, i Gamtofte. Gaardmand Lars Gormsen
1891, 0712, 1412, Dorthea Larsdatter, 72½, i Voldbro. Gaardmand Kristian Bang
1891, 2612, 02011892, Anne Kathrine Pedersdatter, enke, 73, i Aborge. Væver Anders Sørensen
1891, 1308, 1908, Else Madsdatter, 84, Voldbro. Indsidder Anders Larsen
1891, 1909, -, Anne Marie Lund, 49, Aborge. Husmand Lars Chr. Andersen