Flemløse, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1878-1891, Flemløse sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 3103, 0504, Jørgen Rasmussen, boelsmand, 36 og 9 maaneder, i Vesemose
1878, 1904, 2204, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Christensen, i Høed
1878, 2204, 2604, Hans Larsen, husmand, 60½, paa Flemløse Grave
1878, 1205, 2005, Peder Pedersen, husaftægtsmand, 87½, paa Koppenbjerg
1878, 2706, 0207, Morten Hansen, 4½ maaned, søn af husmand Hans Rasmussen Fris
1878, 1007, 1507, Jens Hansen, husaftægtsmand, 71½, i Kohave
1878, 2910, 0311, Rasmus Hansen, fattiglem og indsidder, 75, hos husmand Lars Madsen, ved Trolles Sø
1878, 0611, 1011, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Hansen og Kirsten Nielsen, Flemløse
1878, 0812, 1512, Hans Pedersen Hansen, 5 uger, søn af husmand Peder Hansen, Flemløse
1879, 1202, 1902, Søren Madsen, fattiglem, 46, indtinget hos broderen i Dærup
1879, 1404, 1904, Niels Nielsen, fattiglem og fæstehusmand, 82, i Voldtofte
1879, 1904, 2704, Hans Peter Knudsen, 4½, søn af ugift Karen Madsen, i Brunsmose
1879, 2305, 2905, Christen Helen Jensen, 9, søn af skomager Rasmus Jensen, i Voldtofte
1879, 0906, 1406, Peder Andersen, gaardaftægtsmand, 77, i Flemløse
1879, 2906, 0407, Anders Conrad Christian Rasmussen, 5, søn af husmand Conrad Chr. Rasmussen, i Voldtofte
1879, 0807, 1407, Hans Andersen, husmand, 37 og 3 maaneder, i Skovhusene
1879, 2807, 0508, Peder Jørgensen, gaardmand, 58, i Høed
1879, 2610, 0411, Søren Hansen, husaftægtsmand, 90 og 3 maaneder, i Flemløse
1879, 1211, 1911, Jacob Jacobsen, fattiglem, 66, i Voldtofte
1879, 2211, 2811, Ole Eriksen, husmand, 44, i Karlemose. Søn af Erik Olsen sammesteds
1879, 2212, 3012, Anders Pedersen, gaardmand, 59, i Flemløse
1879, 2212, 3012, Anders Hansen, smed, 44, i Dærup
1879, 2612, 01011880, Hans Hansen, 1 dag, søn af gaardmand Knud Hansen, Karlemose
1879, 2612, 01011880, Mads Hansen, 1 dag, søn af gaardmand Knud Hansen, Karlemose
1880, 2603, 0203, Rasmus Jørgensen, gaardmand, 46, i Voldtofte
1880, 1704, 2304, Rasmus Jensen, 5 maaneder, søn af grynmøller Hans Jensen, i Voldtofte
1880, 0106, 0706, Lars Larsen, 8½, søn af fhv. gaardmand Lars Larsen af Helnæs. P.t. i Høed
1880, 1806, 2406, Hans Jørgensen, gaardaftægtsmand, 80 og 9 maaneder, i Mosebo
1880, 0107, 0707, Ole Frederik Hansen, 5 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Jensen, paa Dærup Grave
1880, 1507, 2007, Hans Hansen, husmand, 68, i Flemløse
1880, 2107, 2607, Anders Hansen, husaftægtsmand, 80, i Vesemose
1880, 1908, 2208, Jørgen Jørgensen Larsen, 10 uger, søn af husmand Jørgen Larsen, Dærup
1880, 0309, 0709, Hans Caspar Schiang, skomager, 79½, boede i Høedgyde. Født i Assens
1880, 2509, 0210, Rasmus Nielsen, 10 og 9 maaneder, søn af husmand Jørgen Nielsen, i Voldtofte
1880, 0611, 1311, Anders Pedersen, gaardaftægtsmand, 78 og 9 maaneder, i Vesemose
1881, 0601, 1301, Jens Peder Jensen, 22 uger, søn af gaardmand Peder Jensen, Voldtofte
1881, 0703, 1303, Hans Jensen, grynmøller, 52, i Voldtofte. Søn af en gaardmand i Millinge
1881, 2404, 3004, Jeppe Lauritz Jeppesen, 22½, Dærup Grave
1881, 2504, 3004, Peder Nielsen, fattiglem, 57, i Voldtofte. Søn af Niels Espensen
1881, 2406, 3006, Hans Larsen, gaardmand, 70 og 3 maaneder, i Voldtofte
1881, 2906, 0207, Johan Larsen, p.t. tjenestekarl, 16, hos gaardmand Jørgen Gormsen, i Dærup. Søn af smed Lars Christiansen, paa Glamsbjerg Mark
1881, 0707, 1207, Hans Simon Andersen, husmand, 51, i Karlemose
1881, 3007, 0508, Anders Sørensen, gaardmand, 59 og 4 maaneder, i Flemløse
1881, 0608, 1108, Thomas Rasmussen, husaftægtsmand under Kommunen, 79 og 43 maaneder, i Høedgyde
1881, 0809, 1509, Lars Jacobsen, gaardaftægtsmand, 77, i Flemløse
1881, 1009, 1609, Hans Andersen, husaftægtsmand, 61 og 9 maaneder, paa Lundsbjærg
1882, 0202, 0902, Christen Madsen, husaftægtsmand, 81, i Høed
1882, 2403, 2603, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Nielsen
1882, 0205, 0805, Otto Hansen, husmand, 56 og 9 maaneder, i Lundsbjærg
1882, 2106, 2706, Christoffer Nielsen, husmand og Dannebrogsmand, 63 og 5 maaneder, i Lundsbjærg
1882, 1007, 1507, Morten Hansen, husmand, 79 og 2 maaneder, Voldtofte Mark
1882, 2507, 2907, Niels Larsen, væver, 19½, paa Dærup Mark
1882, 0908, 1708, Jens Hansen, kontorist, 43 i Berlin. I et besøg i Flemløse
1882, 1310, 2010, Hans Nielsen, husmand og hjulmand, 57, i Voldtofte
1882, 2212, 3012, Jens Hansen, ungkarl, 70, i Voldtofte. Søn af Hans Mikkelsen
1883, 1402, 1802, Dødfødt dreng, søn af slagter Søren Mortensen, i Voldtofte
1883, 1802, 2402, Rasmus Niels Rasmussen, tjenestedreng, 15, i Tyllegaard, Søby Sogn. Søn af træskomand Niels Rasmussen i Høedgyde
1883, 2402, 0103, Hans Peder Hansen, 5, søn af Anne Hansen, i Voldtofte
1883, 0103, 0803, Christen Nielsen, aftægtsmand, 65 og 3 maaneder, i Voldtofte
1883, 1503, 2403, Niels Madsen, fæstehusmand og almisselem, 72½, i Flemløse  
1883, 0404, 1104, Mads Jørgensen, husmand, 73, i Brunsmose
1883, 2004, 2704, Jens Peder Jensen, 1, søn af husmand Iver Jensen, Ruerne
1883, 1805, 2305, Peder Rasmussen, 1, søn af møller Steffen Rasmussen, Flemløse Mark
1883, 2705, 3005, Hans Peter Larsen – Nielsen, 6 uger, søn af gaardmand Lars Christian Nielsen, i Flemløse
1883, 2206, 2706, Niels Hansen, fattiglem, 72½, i Flemløse
1883, 1409, 2109, Rasmus Jørgensen, enkemand og fhv. indsidder, 67, i Voldtofte
1883, 1612, 2212, Anders Hansen Hvid, ungkarl, 74 og 9 maaneder. Født i Voldtofte
1884, 0701, 1201, Jørgen Jørgensen, 11, søn af ugift Karen Jørgensen, i Voldtofte Skovhuse. Plejesøn af husmand Christoffer Hansen i Voldtofte Skovhuse
1884, 2602, 0403, Hans Hansen, husmand, 69½, i Voldtofte
1884, 2903, 0304, Jørgen Rasmussen, detailhandler, 57. Født i Flemløse Mark
1884, 2605, 3105, Søren Sørensen, 4 maaneder, søn af husmand Morten Sørensen, Voldtofte
1884, 1106, 1506, Valdemar Olsen, ½, søn af stenhugger Sven Olsen, af Stihøj
1884, 0107, 0507, Anders Nielsen, 2 dage, søn af husmand Ole Nielsen, Høed Mark
1884, 0208, 0808, Marius Ludvig Hansen, 4 og 3 maaneder, søn af ledvogterformand Hans Johansen, Flemløse
1884, 0308, 0708, Anders Andersen, 9, søn af gaardmand Rasmus Andersen, af Høed
1884, 1010, 1710, Mads Jensen, husmand, 66, Holebækshuset, Voldtofte Mark
1884, 2411, 3011, Johan Christian Andersen, 15, søn af husmand Anders Larsen, Flemløse Grave
1884, 2911, 0512, Jørgen Rasmussen, husaftægtsmand, 80, Mosebo. Født i Voldtofte. Søn af husmand Rasmus Conradsen
1884, 1512, 2012, Lars Jørgensen, husaftægtsmand, 78, i Voldtofte. Født sammesteds
1885, 1203, 1803, Peder Jørgensen, gift husmand, 77, i Flemløse. Født i Brændekilde
1885, 2605, 3005, Jens Larsen, husaftægtsmand, 91, Høed
1885, 0206, 0606, Niels Rasmussen, gaardaftægtsmand, 95, i Dærup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1885, 2907, 0208, Lars Eriksen, indsidder og skrædder, 76, i Voldtofte
1885, 0308, 0608, Martin Sørensen, almisselem og skomager, 47, i Høed Fattighus
1885, 0209, 0709, Thomas Pedersen, husmand, 67, Brunsmose
1885, 0510, 0810, Dødfødt dreng, søn af husmand Johan Johansen, Voldtofte
1885, 1611, 2211, Rasmus Rasmussen, almisselem, 83½, Stihøj
1885, 1911, 2611, Lars Jørgensen, 13½, søn af gaardmand Jørgen Henningsen, Høed
1885, 3011, 0512, Johan Riber Esbensen, pastor emeritus og sognepræst, 87 og 9 maaneder, til Flemløse
1886, 0302, 0802, Jens Madsen, ungkarl og træskomand, 56, Høed
1886, 1002, 1802, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Karlemose. Født i Nellemose
1886, 1003, 1603, Hans Martin Madsen, 1 maaned, søn af husmand Hans Peder Madsen, Høedgyde
1886, 1103, 1803, Jørgen Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 74. Født i Strandby. Søn af gaardmand Lars Andersen
1886, 0505, 1205, Christen Ditlevsen, husmand, 79½, i Voldtofte
1886, 0207, 0707, Jørgen Hansen, husaftægtsmand, 74 og 9 maaneder, Høed By. Født i Overholluf
1886, 2908, 0309, Lars Peder Rasmussen, 11 dage, søn af gaardbestyrer Mads Rasmussen, Voldtofte Mark
1886, 3108, 0609, Hans Hansen, gift husmand, 68, Voldtofte Mark
1886, 0809, 1309, Lars Nybo Jørgensen, ½, søn af gaardmand Hans Jørgensen, Ellerishave
1887, 2801, 0302, Hans Christian Hansen, almisselem, 64, Høed Fattighus
1887, 1303, 2003, Valdemar Olsen, 2 og 3 maaneder, søn af husmand Sven Olsen, Stihøj
1887, 2203, 2803, Hans Jensen Mikkelsen, 16½, søn af gaardmand Jens Mikkelsen, Dærup
1887, 2903, 0404, Jørgen Nielsen, aftægtsmand, 75 og 9 maaneder. Født i Skovhusene. Søn af husmand Mads Jeppesen sammesteds
1887, 2305, 2805, Niels Hansen, husmand, 39, paa Flemløse Grave. Søn af indsidder Hans Rasmussen
1887, 1406, 1806, Anders Pedersen, gaardmand, 65, i Dærup. Født i Søby
1887, 1209, 1709, Jørgen Gormsen, gaardmand, 61½, i Dærup. Født i Naarup. Søn af Gorm Jensen
1887, 2209, 2909, Lars Madsen, husmand, 82, Høed Mark. Født i Høed. Søn af husmand Mads Bødker
1887, 2410, 2910, Lars Larsen, gaardmand, 52, i Voldtofte. Født i sammesteds. Søn af gaardmand Lars Larsen
1887, 1011, 1311, Jørgen Larsen, nyfødt, søn af træskomand Jørgen Larsen, Ebberup
1887, 1211, 1811, Poul Knudsen, gaardmand, 62, i Dærup. Født i Freltofte. Søn af gaardmand Knud Jensen
1887, 2212, 2912, Lars Andersen, husmand, 89, i Voldtofte
1887, 2512, 2912, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Mortensen, Dærup Fattighus
1888, 0903, 1603, Christen Pedersen, husmand, 68, Voldtofte
1888, 0205, 0905, Anders Jørgen Hansen, 1½, søn af gaardmand Hans Hansen, i Flemløse
1888, 2005, 2405, Jens Jensen, 3, søn af tømrer Henrik Jensen, Dærup
1888, 0806, 1306, Jacob Christensen, maler, 70, i Voldtofte. Født i Orte
1888, 0107, 0807, Peder Hansen, 18 dage, søn af ugift Ane Marie Rasmussen, Flemløse By
1888, 2207, 2507, Hans Madsen, husmand, 62½, i Dærup. Født sammesteds. Søn af Mads Hansen
1888, 0111, 0711, Valdemar Nielsen Romoes, 2 maaneder, søn af snedker Peder Christian Nielsen Romoes, Mosebo. Født i Glamsbjerg
1888, 1311, 2111, Hans Hansen, landpostbud, 36 og 9 maaneder, i Flemløse. Født sammesteds
1888, 2112, 2912, Peder Pedersen, ungkarl, 72, i Voldtofte. Søn af gaardmand Peder Pedersen sammesteds
1889, 0101, 0801, Hans Hansen, almisselem, 79, Høed Fattiggaard
1889, 0801, 1501, Hans Larsen, gaardbestyrer, 35, af Voldtofte. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Hansen Hvid
1889, 2001, 2801, Mads Jensen, murer og husmand, 54, i Karlemose. Født i Skovkrogen, Dreslette Sogn
1889, 2501, 3001, Anders Peder Nielsen, 17 uger, søn af husmand Ole Nielsen, Holebækshuset
1889, 0102, 0802, Lars Hansen Hvid, gaardmand, 82, i Voldtofte
1889, 1603, 2303, Henning Olsen, gaardmand, 84, i Høed
1889, 2003, 2703, Anders Nielsen, aftægtsmand, 92, i Sprengenbjærg. Født sammesteds. Søn af Niels Pedersen
1889, 2203, 2903, Jørgen Esbensen, gaardmand, 38, i Høed. Født sammesteds. Søn af gaardmand Esben Jørgensen
1889, 2503, 3103, Anders Larsen, 2, søn af indsidder Hans Larsen, Voldtofte
1889, 0204, 0604, Jens Christian Christiansen, tjenestekarl, 22, i Voldtofte. Født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn. Søn af ugift Marie Christiansen
1889, 1704, 2304, Rasmus Mikkelsen, gaardaftægtsmand, 80, i Dærup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Mikkel Madsen
1889, 0705, 1205, Jens Peder Jacobsen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Hansen Jacobsen, Voldtofte
1889, 1809, 2509, Anders Jørgensen, tjenestekarl, 47, Stihøj. Født i Vissenbjærg. Tjente som staldkarl hos forpagter Kjær paa Skovgaarde
1889, 0110, 0510, Carl Frederik Adam Larsen, 9 maaneder, søn af forpagter Lars Pedersen, Bohøj
1889, 0410, 1010, Frederik Jørgensen, husmand, 87, i Voldtofte
1889, 0911, 1511, Hans Christian Christiansen, 7 maaneder, søn af skomager Jens Andreas Christiansen, Flemløse
1889, 1612, 2312, Henrik Clausen, gaardmand, 78, i Voldtofte. Født sammesteds. Søn af gaardmand Claus Henriksen
1889, 3012, 06011890, Mads Pelle Andersen, 3½ maaned, søn af gaardmand Hans Christian Andersen, Voldtofte
1890, 1302, 2002, Hans Peder Dideriksen, 7 uger, søn af gaardmand Niels Dideriksen, Mosebo
1890, 0804, 1404, Hans Larsen, almisselem og husfæster, 83, Voldtofte
189, 1705, 2205, Gorm Jensen, tjenestedreng, 13 og 9 maaneder, hos gaardmand Niels Rasmussen, i Flemløse. Søn af husmand Jens Gormsen, Voldtofte
1890, 1406, 1906, Erik Nielsen, husmand, 57, Dærup Skov
1890, 2606, 0107, Hans Jeppesen, gaardaftægtsmand, 66, Nygaard paa Voldtofte Mark. Født i Glamsbjærg
1890, 2607, 3007, Lars Peder Jensen, 3, søn af gaardmand Peder Jensen, Voldtofte
1890, 1109, 1709, Morten Pedersen, husmand, 62, Dærup. Født i Søsøby. Søn af gaardmand Peder Andersen
1890, 0711, 1311, Hans Rasmussen Gulfeldt, husmand, 54, Lundsbjærg
1890, 1411, 2211, Erik Hansen, gaardmand, 70, Stævnebro. Født i Flemløse. Søn af gaardmand Hans Jensen
1890, 3012, 05011891, Valdemar Sinius Clausen, 12 og 9 maaneder, søn af lærer Clausen, Flemløse Skole
1891, 0701, 1701, Rasmus Larsen, gaardaftægtsmand, 85, i Flemløse. Født i Aborre
1891, 0601, 1201, Rasmus Rasmussen, tjenestedreng, 14, i Voldtofte. Søn af husmand Peder Nielsen, Vesemose
1891, 1101, 1901, Lars Henriksen, husmand, 44, Dærup Grave. Født i Hostrup
1891, 1801, 2401, Hans Rasmussen, almisselem, 75, Flemløse Grave
1891, 1304, 2004, Anders Jørgen Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, Flemløse
1891, 1205, 1605, Carl Martin Pedersen, 12, søn af gaardmand Peder Pedersen, Flemløse
1891, 1405, 2105, Mads Peder Andersen, 3½, søn af husmand Lars Andersen, Brunsmose
1891, 1906, 2306, Peter Rasmussen, 13, søn af husmand Niels Rasmussen, Høedgyde
1891, 0107, 0707, Claus Hansen, gaardmand, 67, Høed
1891, 2608, 3008, Rasmus Laurits Clausen, 3 maaneder, søn af gaardmand Peder Clausen, Voldtofte
1891, 2409, 2909, Martin Hansen, 1, søn af Kirsten Hansen (nu gift med indsidder Anders Andreasen), Sønderby
1891, 2010, 2410, Peder Olsen, tjenestekarl, 26½, Dærup Mark. Født i Dærup. Søn af ugift Maren Kirstine Olsen
1891, 2310, 3110, Peder Pedersen, gaardmand, 52, Flemløse. Født i Flemløse. Søn af gaardmand Peder Hansen
1891, 0311, 1011, Peder Larsen, gaardmand, 80, i Voldtofte. Født i Voldtofte. Søn af gaardmand Lars Eriksen
1891, 1311, 1811, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jørgensen, Dærup
1891, 0312, 1012, Hans Christian Jørgensen, husmand, 75, i Gummerup. Født i Verninge. Ophold hos skomager Jens Andreas Christiansen i Flemløse
1891, 1612, 2312, Peder Jensen, gaardmand, 54, i Voldtofte. Født i Voldtofte. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1891, 2312, 3012, Peder Nielsen, boelsmand, 59, i Vesemose. Født i Sønderby. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1891, 2312, 2712, Carl William Petersen, 1½, søn af mejeribestyrer Hans Christian Petersen, Flemløse
1891, 2212, 3012, Mads Jensen, arbejdsmand, 40, i Ebberup. Født i Voldtofte. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1892, 1401, 2201, Diderik Nielsen, gaardmand, 74, i Mosebo. Født 8.11.1817 paa Helnæs. Søn af gaardmand Niels Larsen Hansen og Karen Dideriksen
1892, 2101, 2401, Dødfødt dreng, søn af tømrer Hans Christian Hansen, Voldtofte
1892, 2101, 2801, Henning Larsen, gaardmand, 72, i Voldtofte. Født 29.3.1820. Søn af gaardmand Lars Eriksen i Voldtofte
1892, 2301, 3001, Niels Andersen, smed, 58, paa Flemløse Grave. Født i Flemløse. Søn af smed Anders Nielsen sammesteds
1878, 3001, 0502, Elisabeth Sørensen, 1 og 10 maaneder, datter af gaardmand Søren Hansen, i Dærup
1878, 0102, 0802, Ane Madsen Olsen, 14 dage, datter af gaardmand Mads Olsen, i Dærup
1878, 0502, 1002, Nielsine Hansen, ½, datter af kvæghandler Hans Andersen, ved Flemløse Grave
1878, 1002, 1602, Karen Jensdatter, fraskilt kone, 65, i Flemløse. Fra Conrad Nielsen Rasmussen
1878, 0802, 1602, Maren Andersdatter, 69, paa Birkenfeldt, Kolbjerg By i Vissenbjerg Sogn. Husmand Erik Eriksen
1878, 2102, 2702, Kirsten Jørgensdatter, enke, 76, Sprengebjerg. Husaftægtsmand Rasmus Jørgensen
1878, 2302, 0103, Dorthea Pedersen, 45½, Dærup Grave. Husmand Niels Iver Jørgensen
1878, 1903, 2403, Ane Marie Jensen, 3 maaneder, datter af grynmøller Hans Jensen, i Voldtofte
1878, 1805, 2505, Karen Sørensdatter, enke, 81 og 3 maaneder, i Høed. Gaardmand Jørgen Pedersen
1878, 1009, 1509, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Voldtofte
1878, 3009, 0510, Ane Cathrine Andersen, 18 og 10 maaneder, Stihøj. Datter af husmand Lars Andersen
1878, 2010, 2710, Rasmine Marie Hansen, 6 maaneder, datter af husmand Anders Hansen, Lundsbjerg
1878, 2911, 0912, Mette Andersdatter, 58 og 11 maaneder, Stævnebo. Skrædder Jens Eriksen
1878, 1912, 2712, Ane Marie Jensen, 77½, Lundsbjerg. Indsidder Hans Hansen
1879, 2402, 0303, Maren Rasmussen, 62, af Voldtofte. Husmand Hans Hansen
1879, 0103, 0803, Mette Larsen, 55 og 3 maaneder, i Høed. Husmand Jacob Hansen
1879, 0603, 1203, Gjertrud Hansen, fattiglem, 77½, i Høedgyde. Husmand Lars Hansen
1879, 0804, 1504, Karen Andersen, enke, 77, i Høedgyde. Husmand Peder Andersen
1879, 1404, 2104, Marie Jensen, enke og fattiglem, 74, Dærup Grave. Husmand Jens Hansen
1879, 2704, 0305, Kirsten Esbensen, enke, 88½, Voldtofte Mark. Husmand hans Andersen
1879, 2704, 0305, Ane Johanne Nielsen, enke, 62, i Flemløse. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1879, 0106, 0406, Dødfødt pige, datter af husmand Johan Johansen og ane Jensen, 41 aar, i Voldtofte
1879, 1506, 1906, Ane Margrethe Hansen, 14, datter af gaardmand Hans Hansen, i Ruerne
1879, 2906, 0407, Ane Pedersen, 79 og 9 maaneder, i Voldtofte. Husmand Jørgen Rasmussen
1879, 0210, 0810, Johanne Andersdatter, enke, 83, i Høed. Gaardmand Hans Clausen
1879, 0511, 1311, Ane Cathrine Hansdatter, enke, 81, i Karlemose. Hjulmand Peder Pedersen
1879, 0612, 1412, Ane Nielsdatter, 65, i Brunsmose. Husmand Mads Jørgensen
1879, 2012, 2812, Ane Marie Jensen, 1 maaned, datter af grynmøller Hans Jensen, i Voldtofte
1879, 2112, 2612, Dødfødt pige, datter af ugift Mette Pedersen
1880, 1802, 2502, Mette Knudsdatter, enke, 78½, i Karlemose. Gaardmand Lars Hansen
1880, 1004, 1704, Karen Berthelsen, enke og fattiglem, 86, i Høed Gyde. Indsidder Rasmus Hansen
1880, 1205, 1805, Kirsten Jensen, 4½, datter af husmand Jens Hansen, i Flemløse
1880, 1305, 1805, Karen Jensen, 2 og 11 maaneder, datter af husmand Jens Hansen, i Flemløse
1880, 0506, 1106, Mette Cathrine Jensen, 3 og 2 maaneder, datter af tømrer Henrik Jensen, af Dærup
1880, 1206, 1706, Maren Cathrine Larsen Nielsen, 2 og 1 maaned, datter af gaardmand Lars C. Nielsen, i Flemløse
1880, 2106, 2606, Mette Cathrine Jespersen, 22, Dærup. Husmand Jørgen Larsen
1880, 1307, 1907, Ane Hansdatter, enke, 68, ved Holebæk. Husmand Ole Larsen
1880, 1407, 1807, Karen Marie Nielsen Jochumsen, 2 og 2 maaneder, datter af indsidder Niels Jochumsen, i Flemløse
1880, 2110, 2810, Marie Nielsen, 53½, i Flemløse. Høker Jørgen Rasmussen
1880, 2710, 0211, Ane Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Jens Andersen, ved Lundsbro
1880, 0211, 0811, Margrethe Jensen, 1, datter af husmand Iver Jensen, paa Voldtofte Mark
1880, 2811, 0412, Karen Hansen, 50½, i Mosebo. Gaardmand Diderik Nielsen
1880, 0412, 1012, Ane Andersdatter, 57½, i Skovhusene. Indsidder Rasmus Jørgensen
1881, 2601, 0202, Karen Jacobsen,78, i Flemløse. Datter af gaardmand Jacob Hansen
1881, 0802, 1602, Ane Cathrine Nielsen, 34½, i Flemløse. Husmand Jens Julius Sørensen
1881, 3103, 0704, Ane Marie Rasmussen, 37, i Høedgyde. Datter af afdøde husmand Rasmus Pedersen
1881, 2404, 3004, Karen Hansdatter, 68, i Flemløse. Husmand Hans Clausen
1881, 0405, 1105, Ane Larsen, enke, 54, Høedgyde. Skomager Schiang
1881, 1805, 2505, Karen Jensdatter, enke, 77½. Gaardmand Niels Thorslund
1881, 1907, 2307, Maren Jørgensdatter, enke, 80, i Voldtofte. Smed Niels Jørgensen
1881, 2807, 0208, Karen Hansen, enke, 77 og 3 maaneder, p.t. hos Lars Clausen, Flemløse. Vognmand og avlsmand Hans Andersen i Assens
1881, 2908, 0409, Dorthea Larsen, 3 uger, datter af Maren Sofie Hansen, Stihøj
1881, 1409, 2009, Ane Larsen, enke, 83, i Vesemose. Lars Hansen
1881, 2610, 0311, Ane Hansen, 50, i Voldtofte. Hjulmand Jens Gormsen
1881, 3010, 0211, Jensine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Andersen, i Sprengenbjærghus
1881, 1411, 1811, Marie Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Andersen, af Sprengenbjærghus
1881, 2312, 2912, Ane Jensen, 56, Flemløse. Skomager Jens Andreas Christiansen
1881, 0901, 1601, Emma Mathiasen, 35 og 2 maaneder, i Flemløse. Forpagter Esbensen
1881, 2302, 0103, Karen Hansen, 50, i Høedgyde. Husmand Anders Rasmussen
1881, 3103, 0804, Mette Larsdatter, 78, Lundsbjerg. Husaftægtsmand Frederik Nielsen Andersen
1881, 0404, 1104, Ane Henningsen, 22, i Voldtofte. Datter af afdøde bødker Henning Pedersen
1881, 1407, 2107, Dorthea Pedersen, 60 og 3 maaneder, Flemløse. Gaardmand Jens Hansen
1881, 1910, 2510, Ane Johanne Andersen, 4½, datter af husmand Lars Christian Andersen, i Flemløse
1881, 1212, 1812, Ane Cathrine Hansen, enke, 76 og 3 maaneder, Flemløse Grave. Husmand Rasmus Hansen
1883, 2101, 2901, Karen Marie Pedersen Andersen, 17, datter af husmand Peder Andersen, i Vesemose
1883, 3001, 0302, Karen Jørgensen Larsen, 9½, datter af husmand Jørgen Larsen, i Voldtofte
1883, 2303, 3003, Gjertrud Marie Rasmusdatter, 69 og 9 maaneder, Voldtofte. Husmand Niels Jørgensen
1883, 3103, 0704, Maren Pedersdatter, ugift og døvstum fledføring, 76½, hos brodersønnen gaardmand Peder Jensen, i Voldtofte
1883, 3004, 0705, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 84½, hos sønnen Jørgen Nielsen, Karlemose. Gaardmand Niels Hansen
1883, 1005, 1605, Maren Jacobsdatter, 69, i Høed. Aftægtsmand Jørgen Hansen
1883, 0805, 1605, Ane Marie Larsdatter, ugift fledføring, 67, hos brodersønnen gaardmand Niels Rasmussen, i Flemløse By
1883, 0406, 0906, Maren Hansdatter, 67, Vesemose. Aftægtsmand Lars Jørgensen
1883, 2210, 2910, Maren Andreasdatter, fraskilt, 64. Fra husmand Lars Larsen
1883, 0311, 1011, Karen Pedersen, 46 og 9 maaneder, Flemløse Grave. Gaardmand Hans Hansen
1883, 3112, 08011884, Karen Andersen, 71, Voldtofte Mark. Født i Holte. Husmand Mads Jensen
1884, 2201, 2701, Maren Kirstine Hansen, 18 uger, datter af hjulmand Hans Hansen, i Voldtofte
1884, 3001, 0302, Anna Antonie Thomsen, 14 dage, datter af indsidder Peter Thomsen, Flemløse Grave
1884, 1902, 2602, Ane Cathrine Hansdatter, enke, 81, i Høed Gyde. Husmand Johan Frederik Hansen
1884, 0703, 1403, Birthe Hansdatter, enke, 89, i Dærup. Født i Flemløse. Gaardmand Peder Andersen
1884, 2604, 0305, Maren Hansdatter, enke, 90, i Voldtofte. Husmand Niels Nielsen
1884, 1905, 2505, Kirsten Hansdatter, enke, 73, Dærup Fattighus. Indsidder Andreas Madsen
1884, 2705, 3105, Marie Rasmussen, 8 maaneder, datter af møller Stephan Rasmussen, Flemløse Mølle
1884, 2506, 2906, Ane Jensen, 9 maaneder, datter af husmand Jens Gormsen, i Voldtofte
1884, 2606, 3006, Hansine Hansen, 1, datter af ugift Maren Kirstine Hansen, Høed Fattighus
1884, 0508, 0908, Susanne Hansdatter, enke, 73½, i Voldtofte. Født sammesteds. Husmand Hans Johansen
1884, 1408, 1908, Maren Madsdatter, enke, 79, Høed. Bolsmand Peder Jørgensen
1884, 0311, 0711, Ane Johanne Andersen, enke, 80, Voldtofte. Gaardmand Lars Findsen
1884, 2912, 05011885, Maren Olesdatter, enke, 74, Koppenbjærg. Boelsmand Peder Pedersen
1885, 0602, 1202, Maren Hansine Hansen, 3, datter af ledvogter Peder Ludvig Hansen, paa Høed Mark
1885, 2402, 0302, Maren Jørgensdatter, enke, 75, i Høed. Gaardmand Anders Sørensen
1885, 2703, 0304, Karen Nielsdatter, 90, i Voldtofte. Født sammesteds. Husmand Hans Larsen
1885, 1304, 1804, Kirsten Mortensdatter, enke, 71, i Voldtofte. Aftægtsmand Lars Jørgensen
1885, 2304, 2704, Laura Jørgensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Ellerishave
1885, 3004, 0605, Caroline Andersen, enke, 66, Voldtofte. Malermester Alberg i Svendborg
1885, 2205, 2805, Dorthea Larsen, enke og almisselem, 71, Dærup. Husmand Rasmus Pedersen
1885, 0206, 0806, Johanne Christensen, 75, Voldtofte. Husmand Niels Christian Hansen
1885, 1708, 2108, Maren Jørgensdatter, 76, Høed. Gaardmand Henning Olsen
1885, 2809, 0310, Anne Marie Jørgensdatter, 73, Voldtofte. Husmand Morten Hansen
1885, 0410, 1010, Mariane Nielsdatter, enke og almisselem, 71½, Flemløse. Husmand Niels Madsen
1885, 2911, 0712, Ane Hansen, enke, 66, i Voldtofte. Gaardmand Lars Hansen
1885, 0710, 1210, Christiane Barbara Kaalund f. Frydenberg, enke, 87, i Odense. Sognepræst Kaalund i Flemløse
1885, 0712, 1212, Karen Andersdatter, ugift almisselem, 73 Voldtofte
1886, 0801, 1501, Karen Jørgensen, 55, Nygaard, Voldtofte Mark. Gaardmand Hans Jeppesen
1886, 0903, 1603, Maren Rasmussen, 69, Skovhusene. Aftægtsmand Jørgen Madsen
1886, 2203, 2903, Karen Nielsen, ugift, 71, af Dærup. Datter af gaardmand Niels Jensen
1886, 0805, 1205, Ane Kirstine Rasmussen, tjenestepige, 37, hos gaardmand Erik Hansen, af Stævnebro
1886, 0207, 0707, Kirsten Hansen, ugift, 26½, Flemløse Grave. Datter af indsidder Hans Rasmussen
1886, 1607, 2207, Johanne Cathrine Andersen, 15, datter af gaardmand Anders Rasmussen, Voldtofte
1886, 2307, 2807, Ane K. Christensen, 49, i Flemløse. Husmand Anders Frederiksen
1886, 2307, 2807, Ane Margrethe Andersen, 21, af Voldtofte. Datter af gaardmand Anders Pedersen
1886, 1808, 2308, Dorthea Hansen, ugift, 45, Voldtofte. Husmand Hans Hansen
1886, 2308, 2808, Karen Simonsdatter, enke, 78, Vesemose. Boelsmand Anders Pedersen
1886, 3008, 0609, Dorthea Nielsdatter, 82, Dærup. Husmand Lars Jensen
1887, 0403, 1203, Marie Andersen Hansen, 14 og 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Hansen, Vesemose
1887, 1603, 2303, Anne Petrea Broe, 8½, datter af ledvogter Jens Peder Andersen Broe, Flemløse
1887, 0204, 0904, Maren Sofie Nielsen f. Eriksen, 58, Karlemose. Gaardmand Hans Nielsen
1887, 1704, 2304, Ane Kirstine Vilhelmine Mortensen, ½, datter af ugift Hansine Martine Christine Victoria Andreasen, af Søllested. I pleje hos snedker Erik Nielsen, Dærup Skov
1887, 0305, 0905, Karen Jensen, 58, i Høedgyde. Husmand Lars Eliasen
1887, 2005, 2605, Marie Christensen, 48, i Flemløse. Gaardmand Mads Hansen
1887, 3005, 0406, Johanne Rasmusdatter, enke, 86, Voldtofte Mark. Husmand Morten Hansen
1887, 1407, 1707, Karen Kirstine Johanne Nielsen, 11 uger, datter af husmand Ole Nielsen, Holebækshuset
1887, 1806, 2206, Karen Rasmussen, ugift indsidderske, 56, hos husmand Morten Rasmussen, Voldtofte
1887, 1310, 1610, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Hansen, Flemløse Grave
1888, 1501, 2101, Maren Hansdatter, enke, 82, Høed Gyde. Indsidder Thomas Rasmussen
1888, 2802, 0603, Petronelle Kirstine Hansen, 46, Flemløse. Gaardmand Lars Christian Nielsen
1888, 2902, 0703, Hansine Pedersen, 2, datter af landpost Peder Hansen, Flemløse
1888, 0603, 1303, Abelone Nielsdatter, enke, 70, Høed. Gaardmand Esben Jørgensen
1888, 2003, 2603, Elisabeth Margrethe Nielsdatter, ugift, 75, Dærup. Datter af gaardmand Niels Jensen
1888, 1004, 1604, Karen Jeppesen, 58, i Stimose. Husmand Niels Pedersen
1888, 0705, 1305, Maren Hansdatter, enke, 79, i Flemløse. Husmand Peder Jørgensen
1888, 1705, 2105, Ane Jørgensdatter, enke, 81, Dærup Fattighus. Husmand Hans Larsen
1888, 2805, 0206, Caroline Andersen Hansen, 13, datter af gaardmand Anders Hansen, Vesemose
1888, 0206, 0606, Rasmine Andersen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Rasmus Andersen, i Høed. Født i Voldbro
1888, 1707, 2107, Karen Sofie Andersen, enke, 56, i Dærup. Gaardmand Anders Pedersen
1888, 2307, 2707, Ane Marie Pedersen, 13, datter af ledvogter Søren Andersen, Voldtofte Mark
1888, 2507, 3007, Ane Eriksen,32, i Høed. Født i Sø Søby. Gaardmand Jørgen Esbensen
1888, 2309, 2309, Ane Rasmussen, 41, Lundebjærg. Født i Sø Søby. Gaardmand Anders Hansen
1888, 1110, 1610, Maren Kirstine Hansen, 39, i Voldtofte. Indsidder Hans Larsen
1888, 1710, 2310, Marie Jørgensen, 1½, datter af indsidder Johan Henrik Jørgensen, Vesemose
1888, 3010, 0611, Karen Andersdatter, enke, 88, i Vesemose. Boelsmand Mikkel Larsen
1889, 0802, 1302, Maren Kirstine Larsen, 5 maaneder, datter af indsidder Hans Larsen, i Voldtofte
1889, 1602, 2302, Kirsten Larsen, 6, datter af husmand Niels Larsen, Vængen
1889, 0503, 1203, Margrethe Larsdatter, enke, 75, Voldtofte. Gaardmand Jens Pedersen
1889, 0204, 0904, Karen Marie Andersdatter, enke, 82, Lundsbjærg. Boelsmand Hans Andersen
1889, 0504, 0704, Dødfødt pige, datter af ledvogter Christian Georg Clausen og Ane Johanne Hansen, Lundsbjærg
1889, 2404, 3004, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 74, af Flemløse. Husmand Niels Hansen
1889, 2504, 0105, Karen Elise Martha Hansen, 14, datter af ledvogterformand Hans Johansen, Flemløse
1889, 2704, 0205, Pethrine Christensen, tjenestepige, 21, paa Sønderby Mejeri
1889, 1305, 1605, Karen Rasmussen, 7½, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Mosebo
1889, 1809, 2209, Ane Marie Nielsen, 4 maaneder, datter af indsidder Rasmus Nielsen, Voldtofte Vænge
1889, 0310, 1010, Kirsten Jørgensen, 39, Skovhusene. Husmand Hans Jensen
1889, 1610, 2310, Karen Hansen, indsidderske, 68, i Voldtofte
1889, 1111, 1811, Ane Marie Larsen, 39, Voldtofte. Gaardmand Rasmus Hansen
1890, 0701, 1201, Anna Marie Frederiksen, 9 uger, datter af husmand Anders Frederiksen, af Flemløse
1890, 0601, 1201, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Rasmussen (Stpugaard), Voldtofte Mark
1890, 1001, 1701, Marie Samuelsdatter, enke, 80 og 9 maaneder, boende hos kjøbmand R. Clausen, i Voldtofte. Husmand hans Larsen i Bred
1890, 1002, 1802, Johanne Kirstine Rasmussen, 60, i Stihøj. Boelsmand Hans Nielsen
1890, 1202, 2002, Ane Rasmusdatter, enke og almisselem, 80, Flemløse Mark. Husmand Christen Andersen
1890, 0303, 0803, Laura Christensen, kokkepige, 23, hos forpagter A. Jensen, Orelund, Sandager
1890, 0503, 1103, Margrethe Iversen, 1, datter af gaardbestyrer Lars Christian Iversen, Koppenbjærg
1890, 2503, 3003, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Christian Jørgensen, Karlemose
1890, 3003, 0804, Else Cathrine Berthelsdatter, 69, Flemløse. Gaardaftægtsmand Rasmus Larsen
1890, 2004, 2804, Karen Christensdatter, 66, Dærup. Indsidder Andreas Christian Andreassen
1890, 1705, 2205, Ane Kirstine Rasmussen, 4 uger, datter af ledvogter Lars Rasmussen
1890, 2405, 2905, Ane Eriksen, enke, 53, Voldtofte. Gaardmand Lars Larsen
1890, 2708, 0109, Kirsten Mortensdatter, 69, Brunsmose. Husmand Rasmus Jørgensen
1890, 2109, 2909, Mette Rasmussen, lærerinde, 26, Mosebo. Datter af gaardmand Rasmus Hansen
1890, 1610, 2310, Kirsten Madsdatter, 68, Voldtofte. Gaardmand Hans Peder Jørgensen
1890, 2912, 03011891, Karen Nielsdatter, enke, 77, paa Dærup Grave. Husmand Thomas Pedersen, Brunsmose
1891, 0101, 0801, Ane Cathrine Rasmussen, 58, Koppenbjærg. Husmand Lars Nielsen
1891, 2302, 0203, Signe Andersen, 4 maaneder, datter af gaardmand Hans Christian Andersen, Voldtofte
1891, 1804, 2304, Kirsten Andersdatter, enke, 85, Dærup. Smed Hans Mortensen
1891, 2404, 0105, Karen Margrethe Jørgensen, 11 dage, datter af smed Anders Simon Jørgensen, Voldtofte
1891, 0606, 1106, Ane Pedersen, 53, ophold hos moderen enke Sofie Nielsdatter (efter gaardmand Peder Larsen), Voldtofte. Bager Johan Ernst af Assens
1891, 0107, 0607, Maren Madsen, 40, Holebækshuset. Husmand Ole Nielsen
1891, 1307, 1807, Karen Jørgensdatter, fledføring, 77, hos gaardmand Hans Jørgensen Hansen, Voldtofte
1891, 0907, 1507, Ane Marie Pedersen, almisselem under Østerhæsinge Kommune, 49, Dærup Grave
1891, 2107, 2407, Augusta Kirstine Hansen, 2 dage, datter af urmager Morten Hansen, Mosebo
1891, 2608, 3008, Anna Margrethe Clausen, 3 maaneder, datter af gaardmand Peder Clausen, Voldtofte
1891, 1509, 2009, Johanne Hansine Nicoline Mortensen, 8 og 3 maaneder, datter af indsidder Peder Mortensen, Dærup
1891, 2210, 2710, Ane Johanne Larsdatter, enke, 75, Flemløse. Væver Anders Christoffersen
1892, 0101, 0701, Ane Katrine Hansen, enke, 66, i Voldtofte. Født 3.1.1826. Datter af træskomand Hans Hansen i Sarup. Hjulmand Hans Nielsen
1892, 1901, 2701, Ane Hansdatter, enke, 88, Vesemose. Født i Vesemose. Datter af husmand Hans Hansen. Husmand Anders Hansen