Vedtofte, 1874-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1874-1891, Vedtofte sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1874, 1107, 1307, Dødfødt dreng, søn af grev Rantzau, Brahesholm. Født sammesteds
1874, 1208, 1608, Jens Christensen, 2½ time, søn af engmester Christensen. Født i Carolinelyst ved Uglebjerg
1874, 2109, 2609, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 28, paa Brahesholm. Født i Tommerup Sogn. Søn af husmand H. Jørgensen, Tommerup Sogn
1874, 1510, 1810, Christian Jørgensen Schultz, 4, søn af husmand Thøger Henrik Schultz, paa Hesle Mark. Født i Holevad Sogn
1874, 2812, 08011875, Hans Christiansen, husmand og skrædder, 60, i Taagedam ved Thurup Mark. Født i Vedtofte
1875, ..01, 3101, Hans Hansen Munk, forhen vægter og nu dagleier, 63, i Faaborg
1875, 1106, 1206, Dødfødt dreng, søn af grev Rantzau, Brahesholm. Født sammesteds
1875, 2208, 2608, Oscar Lund, 5, søn af gjæstgiver S. Lund, Uglebjerg. Født i Uglebjerg Kro
1875, 2212, 2912, Anders Madsen, gaardmand og sognefoged, 66, i Vedtofte. Født i Ørslev Høibjerg
1876, 2705, 0206, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 82, i Brodehuset, Hesle Mark. Født i Bred
1876, 1906, 2406, Anders Andersen, gaardmand, 71, i Mellemballe. Født i Vedtofte
1876, 0611, 1411, Hans Eriksen, aftægtsmand, 72, i Vedtofte. Født paa Helnæs
1877, 1405, 2105, Anders Peter Hansen, 1, søn af husmand Hans Hansen (Flædekjær), ved Uglebjerg
1877, 3105, 0606, Hans Andersen, enkemand, 67, opholdt sig hos sin broder i Brændegaard. Født sammesteds
1877, 2806, 0407, Hans Hansen (Flædekjær), aftægtsmand, 72, i Mellemballe. Født i Flædekjær, Kjærum Sogn
1877, 2407, 3007, Niels Jacobsen, aftægtsmand, 87, paa Vedtofte Mark. Født i Flemløse
1877, 0110, 0710, Niels Andersen, almisselem, 65, paa Hesle Mark
1877, 1510, 1910, Dødfødt dreng, søn af smed Anders Jensen Gundertofte, i Hesle. Født sammesteds
1878, 2301, 2701, Anders Hansen, 6 uger, søn af vejmand Hans Hansen, Uglebjerg. Født sammesteds
1878, 2602, 0303, Dødfødt dreng, søn af gaardmand mads Peter Madsen, i Vedtofte. Født sammesteds
1878, 2503, 3003, Hans Simon Nielsen, 7½, søn af husmand Niels Christian Rasmussen, i Vedtofte. Født sammesteds
1878, 1504, 1904, Rasmus Hansen, 5½, søn af husmand Find Hansen, ved Uglebjerg. Født sammesteds
1879, 1402, 2002, Rasmus Christensen, ungkarl, 49, opholdende sig i Uglebjerg Kro. Født i Mellemballe. Søn af Maren Andersen i Mellemballe
1879, 0604, 1104, Hans Christian Eriksen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Erik Madsen, i Carolinelyst ved Uglebjerg. Født i Thurup
1879, 1612, 2312, Jens Larsen, aftægtsmand, 65, i Vedtofte. Født sammesteds
1879, 2212, 2912, Christian Larsen, aftægtsmand, 77½, boende hos svigersønnen skovfoged Jørgen Nielsen, i Voesbjerg. Født i Vissenbjerg Sogn
1880, 2701, 0102, Niels Jørgensen, 3½, søn af gaardmand Peder Jensen Jørgensen, i Hesle. Født sammesteds
1880, 2806, 0207, Peder Hansen, 11½, søn af husmand Hans Hansen, i Uglebjerg. Født sammesteds
1881, 0112, 0412, Bernhard Krøyer Nielsen, 11 uger, søn af boelsmand Hans Peter Nielsen, Lykkensprøve. Født sammesteds
1881, 0912, 1512, Peter Ivar Jensen Gundertofte, 3 maaneder, søn af smed Anders Jensen Gundertofte, i Hesle. Født sammesteds
1882, 1203, 1503, Niels Benjamin Arevad Jacobsen, 7, søn af skolelærer Peter Georg Ludvig Jacobsen, i Mellemballe. Født i Mellemballe Skole
1882, 2506, 3006, Kristian Larsen, enkemand, husmand og aftægtsmand, 83, i Mellemballe. Søn af Lars Sørensen sammesteds
1882, 2712, 04011883, Jens Knudsen, enkemand, før gaardmand og nu aftægtsmand, 73, hos sin søn paa Hesle Mark. Født i Holte, Kjøng Sogn. Søn af husmand Knud …
1883, 0502, 1102, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Sørensen, paa Hesle Mark. Født sammesteds
1883, 2909, 0310, Hans Jensen Nielsen, 4, søn af bolsmand Jacob Nielsen, Taagedamsstedet. Født sammesteds
1883, 2612, 3012, Lars Peter Hansen, 10 maaneder, søn af hjulmager Niels Hansen, Vedtofte. Født sammesteds
1884, 2611, 3011, Peter Kristian Petersen, 14 uger, søn af ugift Karen Larsen. Født i Kjerte Sogn. Indtinget i kost hos husmand Anders Sørensen, paa Hesle Mark
1885, 1204, 1904, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Hans Peter Simonsen, af Født i Kjerte Sogn By. Født sammesteds
1885, 1408, 1908, Mads Hansen, gift husmand, ringer og træskomand, 64, Vedtofte By. Født i Vedtofte. Søn af husmand og væver Hans Simonsen sammesteds
1886, 1303, 2003, Anders Hansen, ugift gaardmand, 75, i Hesle. Fællesskab med en broder i Hesle By. Født i Hesle. Søn af gaardmand Hans Andersen sammesteds
1886, 0604, 1204, Hans Larsen, smed og aftægtsmand, i Hesle Smedebolig. Født i Brødegaard i Dreslette Sogn. Søn af smed Lars …
1886, 1405, 2005, Lars Nielsen, ugift, 21, i Vedtofte By. Født i Vedtofte By. Søn af husmand og møller Niels Chr. Rasmussen sammesteds
1887, 0606, 1106, Andreas Petersen (Lysholt), gift gjæstgiver og kroejer, 49½, i Uglebjerg Kro. Født i Lysholt i Søllested Sogn. Søn af gaardmand Peter Petersen i Lysholt
1887, 2111, 2611, Hans Henriksen, gift møller, 79, i Uglebjerg Mølle. Født sammesteds. Søn af møller Henrik …
1888, 3001, 0402, Hans Jensen Gundertofte, 10 maaneder, søn af smed Anders Jensen Gundertofte, i Hesle. Født sammesteds
1888, 0604, 0904, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christian Eskildsen, i Vedtofte. Født sammesteds
1888, 0804, 1604, Hans Hansen, gift husmand, 52½, paa Uglebjerg. Født i Mellemballe. Søn af gaardmand Hans Hansen (Flædekjær) i Mellemballe
1888, 2405, 3005, Niels Peder Nielsen, gift aftægtsmand og snedker, 69, til huse hos sønnen husmand Lavrits Frederik Nielsen, i Halsterhus, Vedtofte Mark. Født i Assens. Søn af snedker Jens Nielsen sammesteds
1888, 1010 ,1510, Rasmus Rasmussen, 13 og 9 maaneder, tjenende hos gaardmand Mads Hansen, Vedtofte By. Søn af indsidder Peder Rasmussen, Vedtofte By. Født paa Gummerup Mark, Kjøng Sogn
1888, 0312, 0712, Hans Peder Hansen, 14½, til huse hos gaardmand Peder Hansen, Vedtofte Møllegaard. Født sammesteds
1889, 2302, 2802, Hans Christian Eskildsen, gift husmand og teglværksarbejder, 34, Vedtofte By. Født i Vedstaarup Dam, Thurup Sogn. Søn af afdøde hjulmands Hans Christian Eskildsen dersteds
1889, 2104, 2604, Jørgen Hansen, ugift gaardejer, 73, i Hesle By. Født i Hesle By. Søn af gaardmand Hans Andersen sammesteds
1889, 2511, 3011, Hans Madsen, enkemand, aftægtsmand og fhv. gaardfæster, 76, til huse hos brodersønnen gaardejer Mads Peder Madsen, Vedtofte By. Født Ørslev Højbjerg, Ørslev Sogn. Søn af gaardfæster Mads Andersen sammesteds
1889, 1612, 2112, Lars Johansen (Winther), gift skovløber, 49, i Voesbjerg, Vedtofte Sogn. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af indsidder Johan Larsen, Voldtofte Mark
1890, 1303, 1603, Dødfødt dreng, søn af skovløber Christian Andersen, Voesbjerg. Født sammesteds
1890, 1805, 2405, Jacob Madsen, gift daglejer og indsidder, 56, i Vedtofte. Født i Sanderup i Tanderup Sogn. Søn af ugift Constance Marie Hansdatter sammesteds og daglejer Mads Andersen, Kaslund, Barløse Sogn. Ane Johanne Pedersen
1890, 1306, 1906, Johannes Jensen Gundertofte, 1 maaned, søn af smed Anders Jensen Gundertofte, Hesle. Født sammesteds
1891, 1603, 2103, Jens Hansen Nielsen, 10½, søn af gaardeejer og sognefoged Niels Nielsen, Vedtofte. Født sammesteds
1891, 2810, 0411, Jakob Hansen, ungkarl og fhv. tjenestekarl, 83, til huse hos søstersønnen gaardejer Erik Hansen, i Vedtofte. Født i Vedtofte. Søn af gaardfæster Hans Hansen sammesteds
1873, 1502, 2102, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peter Petersen, i Mellemballe
1874, 2502, 0303, Ane Margrete Hansen, ½, datter af gaardmand H. Clausen, Sivholm. Født sammesteds
1874, 2803, 0304, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Nielsen, Vedtofte
1874, 1104, 1804, Birthe Pedersdatter, enke, 88, i Vedtofte. Født i Ørsted. Husmand Jørgen Andersen
1874, 2304, 3004, Else Larsdatter, 69, Vedtofte. Født sammesteds. Gaardmand Hans Madsen
1874, 2404, 3004, Bo[d]ild Kirstine Johansen, 42½, Hesle Fattighuus. Indsidder Rasmus Andersen
1874, 3105, 0706, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peter Petersen, Mellemballe
1875, 0602, 1202, Karen Pedersen, tjenestepige, 49, i Vedtofte Hospital. Hos sin moder. Født i Ørsted
1875, 1602, 2102, Maren Frantzine Simonsen, 6 maaneder, datter af tjenestepige Gjertrud Larsen, Thurup Mark. Født i Vedtofte
1875, 1803, 2403, Ane Nielsen, 3, datter af gaardmand Niels Nielsen, Vedtofte. Født sammesteds
1875, 2003, 2403, Karen Hansen, 1, datter af gaardmand Hans Clausen, i Sivholm. Født sammesteds
1875, 3003, 0504, Ane Kirstine Hansen, 4 maaneder, datter af gaardmand Erik Hansen, Vedtofte. Født sammesteds
1875, 0304, 0904, Ane Marie Hansen, 33, Sivholm. Født sammesteds. Gaardmand Hans Clausen
1875, 2005, 2705, Karen Nielsdatter, 66, i Vedtofte. Født i Dærup. Aftægtsmand Jens Larsen
1875, 2412, 3012, Ane Cathrine Hansen, 1½, datter af Maren Jensen, Hesle Mark. Født sammesteds. Gaardmand Jens Knudsens pleiebarn
1876, 3110, 0611, Rasmine Hansen, 6, datter af gaardmand Hans Jensen, Drusbad. Født Vedtofte Mark
1877, 3003, 0204, Laura Rasmine Vilson, 16 dage, datter af boelsmand Ludvig Vilson, Lykkensprøve, Mellemballe Mark. Født Lykkensprøve
1878, 1503, 2203, Gjertrud Madsdatter, enke, 75, i Mellemballe. Født i Hesselbjerggaarden, Flemløse Sogn. Gaardmand Hans Hansen
1878, 2003, 2703, Sidsel Kirstine Bertelsdatter, enke, 82, i Vedtofte. Født i Ørsted Sogn. Gaardmand Anders Andersen
1879, 0603, 1203, Marie Margrethe Simonsen, 2 og 3 maaneder, datter af husmand Hans Peter Simonsen, i Vedtofte. Født sammesteds
1879, 2311, 2911, Larsine Larsen, 32 og 8 maaneder, i Hesle. Født i Hesle Smedie. Smed Anders Jensen Gundertofte
1880, 1106, 1706, Ane Marie Jensen, 9½, datter af indsidder Jens Jensen, i Hesle
1880, 0107, 0707, Petra Marie Lysholt, 1 og 2 maaneder, datter af gjæstgiver Andreas Petersen Lysholt, i Uglebjerg. Født sammesteds
1882, 1803, 2503, Mette Katrine Madsdatter, 57, i Højbjerggaard. Født i Vedtofte. Datter af gaardmand Mads Madsen sammesteds. Gaardmand Søren Hansen
1882, 0104, 0704, Maren Sørensdatter, enke og aftægtskone, 82, Vedtofte Mark (Taagedamssted). Født i Vedtofte By. Datter af husmand Søren Skomager sammesteds. Husmand Niels Jakobsen
1882, 1308, 1708, Johanne Andersdatter, 79, i Heslev. Født i Mesing (Bjerge Herred). Datter af boelsmand Anders Andersen sammesteds. Gaardfæster Klaus Hansen
1883, 1710, 2210, Anne Johanne Rasmussen, 51, paa Uglebjerg. Født i Tommerup. Datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen med dengang ugift Ane Jørgensdatter sammesteds. Husmand Find Hansen
1883, 0511, 0711, Marie Elisabeth Arevad Jacobsen, 10 og 4 maaneder, datter af skolelærer Peter Georg Ludvig Jacobsen, i Mellemballe. Født i Mellemballe Skole
1883, 1011, 1511, Frederikke Hansine Sørensen, 1, datter af husmand Hans Sørensen, paa Hesle Mark. Født sammesteds
1884, 1902, 2402, Marie Hansen, 1, datter af gaardmand Peder Hansen, i Møllegaarden. Født sammesteds
1884, 1003, 1703, Else Jørgensen, husejerske, 49, i Aarup By. Født i Hesle. Datter af gaardfæster Jørgen Jensen sammesteds
1884, 1007, 1507, Maren Hansdatter, ugift hospitalslem, 79, i Vedtofte Hospital. Født i Vedtofte By. Datter af skrædder Hans Kristian sammesteds
1884, 2507, 3007, Andrea Kristine Hansen, 2½ maaned, datter af ugift Rasmine Hansen. Født i Egemosedam. Indtinget hos husmand Knud Jesp. Andersen paa Thurup Mark
1885, 2409, 2709, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Christian Eskildsen, i Vedtofte By
1885, 2311, 2811, Kirsten Gerhardsdatter, enke, 62, i Hesle Fattighus. Født i Vejlby Sogn. Datter af husmand Gerhard Jørgensen og Maren Andersdatter i Røjle. Almisselem Hans Christensen (Rybjerg)
1885, 0412, 1312, Lavra Jørgine Larsen, 26 dage, datter af bolsmand Lars Peder Larsen, i Lykkensprøve. Født sammesteds
1886, 0703, 1303, Gjertrud Hansdatter, enke, 86, i Vedtofte By. Født i Søllested By. Datter af gaardmand Hans Andersen sammesteds. Gaardmand Mads Madsen
1886, 2406, 2906, Nielsine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardstyrer Anders Andersen, i Hesle By. Født sammesteds
1887, 2202, 0103, Christiane Christensdatter, ugift hospitalslem fra Vedtofte Hospital, 76, tilhuse hos bolsmand Anders Larsen, i Dyrebye, Barløse Sogn. Født i Vedtofte. Datter af husmand Christen Pedersen sammesteds
1887, 2309, 2909, Mette Cathrine Andersdatter, enke, 64, Halstedgaard, Vedtofte Mark. Født i Vedtofte. Datter af gaardmand Anders Andersen sammesteds. Gaardmand Rasmus Simonsen i Vedtofte
1888, 2002, 2702, Maren Knudsdatter, enke og aftægtskone, 78, til huse hos husmand Knud Jesper Andersen, Thurup Mark. Født Ørsbjerg Mark, Kjerte Sogn. Datter af husmand Knud Jespersen sammesteds. Husmand og skrædder Hans Christensen paa Thurup Mark
1888, 1805, 2405, Dorthea Hansdatter, enke og lem af Vedtofte Hospital, 86, til huse hos husmand Hans Hansen, Bøgebjerghus, Vedtofte Mark. Født i Vedtofte By. Datter af gaardmand Hans Hansen sammesteds. Arbejdsmand Anders Pedersen (Blad), Saltofte, Assens Sogn
1888, 2610, 3110, Maren Jensen, 2½, datter af arbejdsmand, indsidder og fattiglem Jens Jensen, i Hesle. Født sammesteds
1889, 1701, 2201, Ane Marie Nielsen, ugift sypige, 26, til huse hos faderen i Vedtofte By. Født Vedtofte By. Datter af husmand Niels Christian Rasmussen sammesteds
1889, 2701, 0102, Karen Marie Larsdatter, gift, 64, i Vedtofte By. Født i Barløse. Datter af husmand Lars Frederiksen sammesteds. Høker og træskomand Niels Steensen
1889, 0808, 1408, Sine Nielsen, ugift tjenestepige, 19, hos jernbaneassistent C. Eriksen, Sindshvilevej 1, Frederiksberg. Født i Vedtofte. Datter af sognefoged og gaardejer Niels Nielsen
1889, 2508, 3008, Karen Jacobsdatter, gift, 68, Egemosedam. Født i Vedtofte. Datter af tømmermand Jacob Andersen sammesteds. Bolsmand Hans Nielsen
1890, 1202, 1602, Karen Jensen, tjenestepige, 14½, hos gaardejer Peder Larsens arvinger, i Bukkerup. Søllested Sogn. Født i Egemosedam, Søllested Sogn. Datter af indsidder Jens Jensen i Hesle Fattighus
1890, 0412, 1212, Karen Andersdatter, enke og aftægtskone, 83, til huse hos gaardejer Peder Christian Andersen, Vedtofte Mark. Født i Vedtofte. Datter af gaardfæster Anders Andersen sammesteds. Gaardfæster og sognefoged Anders Madsen
1891, 1101, 1901, Anne Nielsdatter, enke, 81 og 4 maaneder, hos sønnen Peter Sørensen, Hesle Mark. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Niels Jensen sammesteds. Gaardmand Søren Mortensen i Barløse
1891, 1702, 2302, Ane Marie Sørensen, gift, 63, Hesle. Født i Egerup, Gamtofte Sogn. Datter af gaardmand Søren Rasmussen sammesteds. Gaardbestyrer Niels Pedersen
1891, 0706, 1206, Kirsten Larsdatter, enke og fattiglem, 88, til huse hos sønnen husmand Jens Hansen, Uglebjerg. Født paa Falster. Daglejer Hans Jensen Asbo i Bække (Ribe Amt)
1891, 0810, 1110, Dødfødt pige, datter af husmand og invalid Hans Sørensen, i Hesle
1891, 1610, 2210, Karen Pedersdatter, enke og lem i Vedtofte Hospital, 88, til huse hos datteren enke Ane Johanne Pedersen, i Vedtofte. Født i Ørsted. Datter af arbejdsmand Hans Larsen sammesteds. Arbejdsmand Peder Andersen i Ørsted
1891, 1812, 2312, Johanne Simonsdatter, 89, til huse hos svigersønnen gaardmand Jørgen Hansen, Hesle. Datter af gaardfæster Simon Christensen i Ørsted. Gaardfæster og sognefoged Jørgen Jensen i Hesle
1891, 2412, 2712, Bertha Margrethe Andersen, 4 maaneder, datter af og til huse hos faderen indsidder Søren Christian Andersen, Hesle Mark. Født sammesteds