Dreslette, 1705-1724, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog

Trolovede og viede 1705-1724, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1705, Dom: 4: post Epiph:, viet, Hindrich Jörgensen, af Haarbÿe og Anne Thorsdatter, af Strerup [Strærup]
1705, Dom: Palmarum, viet, Hindrich Jörgensen, af Haarbÿe og Anna Thorsdatter, af Strerup
1705, Dom 4 p: Trinit, viet, Hans Madtsen, i Höed og Mette Jensdatter, af Skaarup
1705, Samme dag [Festo Omnium Sanctorum:], viet, Knud Hansen og Abel Rasmusdatter, begge tiennende Salige Captain Ludtzen, paa Flenstofte
1706, Söndagen der efter [efter Festo N: Anni], viet, Christen Pedersen, i Skaarup og Maren Jörgensdatter, ibid [Skaarup]
1706, Dom 1. post Pahcsa., viet, Jörgen Ibsen og Birte Jörgensdatter, begge af Strerup Bÿe
1706, Dom 7. p. Trinit: [7/9 ?? er rettet], viet, … Hansen, ungkarl, [formavn ulæseligt] og Birte Pedersdatter [Peder Skreders datter], i Skaarup
1706, Samme dag [Dom 15 p. Trinit], viet, Berendtz Pettersen [Tromslager] og catolsk pige Elizabeth Johansdatter, [sted ikke indført]
1706, Dom. 4 Adventis, viet, Johan Friderich Johansen, min karl, og Maren Hansdatter [Jep Hansens …datter], her i Dreslette
1707, Samme dag [Dom: 6 post Epipha:], viet, Anders Pedersen, i Mullerud [Mullerød] og Maren Hansdatter
1707, Festo Divi Johannis: [måske 24/6], viet, Erich Pettersen Lange, Maleren og Maren Hansdatter, [sted ikke indført]
1707, Dom 1. post Trinit, viet, Lauridtz Hansen, i Mullerud og Birgitte Pedersdatter, Snave
1707, Dom 2 post Trinit., viet, Hans Pedersen, i Strerup og Maren Hansdatter, ibid [Strerup]
1707, Dom. 3 p: Trinit., viet, Hans Jörgensen, föd i Mullerud og Karen Marchusdatter, af Snave
1708, Festo Annunciation: Mariæ, viet, Jacob Jörgensen, her i bÿen [Dreslette] og Karen Hansdatter
1708, Samme dag [Dom. 4 post Pascha], viet, Peder Andersen, fra Hellenes og gamle Birgitte Rasmusis, i Brÿdegaard
1708, Festo Divi Johannis, viet, Anders Ibsen, af Simmersholm og … Pedersdatter [Peder Olufsens datter], af Skaarup
1708, Dom 12 p: Trinit., viet, Niels Rasmussen, af Strerup og salig Lauridtz Tordsens efterlevende Enche, udi Dreslette
1709, Dom 3 post Trinit, viet, Anders Lauridtzen, af Hæsinge og … Hansdatter [Hans ...tens... datter], af Strerup
1709, Dom 4. p: Trinit:, viet, Jörgen Pedersen, af Brÿdegaard og … Hansdatter [salige Hans Pedersens datter], i Snave
1709, Dom: 6. post Trinit:, viet, Lauridtz Andersen og Birgitte Stogaards [Birgitte Andersdatter], her i bÿen [Dreslette]
1709, Dom. 7. post Tr:, viet, Hans Tordsen, i Strerup og Maren Pedersen [Peder Andersens datter], i Dreslette
1709, Dom. 8. p: Trinit:, viet, Sören Hansen, af Mullerud og Elizabeth Madtzdatter, i Brÿdegaard
1709, Dom. 1. Adventy, viet, Jörgen Skeemand, i Mullerud og … Hansdatter [Hans Madtzens datter]
1709, Dominica 3 Adventy, viet, Oluf Andersen, Ørbechs og Maren Hansdatter, af Nörregaard [Nørregaard I]
1710, Samme dag [Dom. 5. post Epiph:], viet, Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter, begge her i Dreslette
1710, Samme dag [Dom. Judica], viet, Jens Rasmussen og Mette Hansdatter, i Brÿdegaard
1710, Dom. 1. post. Trinit:, viet, Peder Hansen, i Snave og Karen Hansdatter, af Mullerud [nu Mullerød]
1711, Dom Septuagesima, viet, Peder Andersen, i Brÿ=gaard [antageligt Brÿdegaard] og … [hans Pige eller Qvinde]
1711, Dom. Invocavit, viet, Hans Pedersen, i Strerup og Maren Andersdatter [Hans Mortensens Stifsdatter], ibid [Strerup]
1711, Dom. 2 post Trinit:, viet, Rasmus Lauridtzen, i Mullerud og Birgitte Christophe[r]sdatter, ibid [Mullerud]
1711, Dom. 8. p. Trinit., viet, Hans Jensen og Daarette Andersdatter, af Strerup
1711, Dom. 1 Adventus, viet, Lauridtz Nielsen, i Skaarup og Kirsten Jörgensdatter, af Mullerud
1711, Samme dag [Dom. 1 Adventus], viet, Anders Mortensen, af Dreslette og Maren Nielsdatter, [trolofved Kieriste], her ibid: [Dreslette]
1712, Dom. 4 post Trinit, viet, Hans Hansen, af Nörregaarde og Anne Jörgensdatter
1712, Dom. 7. post Trinit:, viet, Lauridtz Jörgensen, af Mullerud og Anne Lausdatter, i Snave
1712, Dom: 11 p: Trinit:, viet, Madtz Pedersen og Aplonne Pedersdatter, i Simmersholm
1712, Dom. 21 post Trinit:, viet, Jacob Detlefsen, af Söebÿe og Maren Pedersdatter, her af Dreslette
1713, Dom. 19 post Trinit:, viet, Rasmus Lauridtzen, her af Dreslette og Anne Hansdatter [til Maren Jul. datter]
1714, Dom Oculi, viet, Hans Jörgensen, af Hellenes og Anne Hansdatter [Hans Auernes datter], [Auernes - nu Agernæs]
1714, Dom: Quasi modo geniti, viet, Niels Rasmussen, af Holen [Holegaarden i Ebberup] og Karen Hansdatter, af Brÿdegaard
1714, Dom 5 post Trinit:, viet, Niels Rasmussen, , af Hellenes, Anne Lauridtzdatter [Anders Hansens datter (må være en fejl i indføring)], , her af Dreslette
1714, Dom. 10 post Trinit:, viet, Anders Jensen, i Brÿdegaard og Karen Lauridtzdatter ['min Koenis Kÿchenpige']
1714, Dom. 11 post Trinit, viet, Niels Pedersen og Anne Jörgensdatter, i Brÿdegaard
1714, Dom 19 post Trinit:, viet, Madtz Banche og Daarette Lauridtzdatter [Lauridtz Skomagers datter], [sted ikke indført]
1714, Dom 21. p. Trinit, viet, Jörgen Hansen, Skreder og Madtz Skreders [Stifdatter], i Mullerud
1715, Dom. 7 p. Trinit:, viet, Jens Rasmussen Loch, i Brÿdegaard og Kirsten Hansdatter [trolofvede Kieriste]
1716, Dom: Oculi, viet, Hindrich Lauridtzen, i Snave og Tÿgge Rasmussens [Enche], der sammenstedz [Snave]
1716, Dom. Palmarum, viet, Sören Lauridtzen [Smed] og Mette Jensdatter [Jens Madtzens datter], i Strerup
1716, Skiærtoursdag eller Festo Ayni Paschat:, viet, Daniel Jörgensen Holst, [Granader] og Maren [salige Wilhelm Störs Enche]
1716, Fest 2 Pentacost:, viet, Hans Pedersen, i Skaarup og Daarette Andersdatter
1716, Festo Trinitatis:, viet, Peder Hansen, af Sÿnderbÿe og Anne Lausdatter, af Dreslette
1716, Festo Trinitatis:, viet, Christian Hansen, af Snave og Birte Hansdatter
1716, Dom. 1. post Trinit:, viet, Tord Tordsen, her i bÿen [Dreslette] og Karen Lausdatter
1716, Dom. p post Trinit:, viet, Giert Andersen, i Ørbech og Anne Nielsdatter
1716, Dom. 1. Adventus., viet, Peder Lauridtzen, af Dreslette og Anne Jörgensdatter, af Brÿdegaard
1716, Dom. 2. Advent., viet, Anders Nielsen, af Voldtofte og Maren Jörgensdatter, af Dreslette
1717, Dom 1 post Epiph:, viet, Hans Jörgensen, [lille] og [hans Kieriste], i Brÿdegaard
1717, Dom. Reminiscere., viet, Kiels Sörensen, i Brÿdegaard og Karen Michelsdatter
1717, Samme dag [Dom. 14 Trinit.], Viet, Jörgen Hansen, Skred[er] i Strerup og [sin Kieriste]
1717, Dom. 22. post Trinit:, viet, Hans Jensen, paa Hellnes og Maren Lausdatter
1717, Dom. 1 Adventy, viet, Anders Pedersen og Maren Friderichsdatter, i Brÿdegaard
1718, Festo Novi anni [Neste Söndag efter], trolovet, Anders Simonsen og Maren Malers
1718, Dom Septuagesima, viet, Anders Simonsen og Maren Hansdatter
1718, Dom. Misericordia, viet, Anders Rasmussen, af Voldtofte, Karen Ibsdatter, ,
1718, Dom. 3. post Pascha, viet, Jacob Redling, [Cu.hsere] og Karen Madtzdatter [Karen Paaskes eller]
1718, Dom. 2 post Trinit:, viet, Anders Jörgensen og Kirsten Lausdatter, her af Dreslette bÿe
1718, Dom 4 p: Trinit., viet, Peder Jensen, smed, i Strerup og [sin Kieriste]
1718, Dom. 14 Trinit, viet, Niels Hansen, skreder, i Strerup og Jörgen Hansens [salige - hans Enche]
1719, Fer: 3. Pasch:, viet, Hans Jacobsen og Kirsten Clausdatter, [sted ikke indført]
1719, Dom 1 post Pasha, viet, Jörgen Hansen, i Brunshuus [Bruunshuse] og Karen Hansdatter
1719, Dom. 1 p: Trinit:, viet, Rasmus Lauridtzen, i Mullerud og Anne Madtzdatter
1719, Dom. 19 [post Trinit:], viet, Peder Jörgensen og Maren Jörgensdatter, af Mullerud
1719, Dom. 20. post Trinit:, trolovet, Niels Jörgensen, af Vissenbierg Sogn og Anne Madtzdatter, i Snave
1719, Festo Omnium Sanctor:, trolovet, Hans Pedersen, af Skaarup og Johanne Jensdatter, i Mullerud
1719, Taksigelses Fest, trolovet, Hans Pedersen, af Hellenes og Karen Michelsdatter, i Brÿdegaard
1720, 8 Martij, trolovet, Jörgen Pedersen ['Hannom og' - navn indført under foregående], af Brÿdegaard [sted indført under foregående] og [hans unge Kieriste]
1720, Dom. 3 post Pascha, trolovet, Anders Hansen, af Snave og Karen Jörgensdatter, her i Dreslette
1720, Samme dag [Die 17. Maij], trolovet, Jens Rasmussen, af Nellemose og Maren Pedersdatter, af Skaarup
1720, 17 Julij:, trolovet, Hans Pedersen, af Brÿdegaard og Anne Pedersdatter, i Skaarup ['hvor de och skall boe']
1720, Dom. 24: [p. Trinit], trolovet, Anders Pedersen, af Dreslette og Karen Lausdatter, af Skaarup
1721, Dom Septuagesi:, viet, Matthias Simonsen, af .i.dhuset [måske Fiidhuset] og Elizabeth Pedersdatter
1721, 19. Martij, trolovet, Christen Sörensen, af Hellenes og Anne Hansdatter, af Skaarup
1721, Dom Exaudi 6. söndag efter Paashe, viet, Hans Kiöbenhavn, 'aftachet Söldat föd i Kiöbenhafn' og Abel …, i Brÿdegaard
1721, Dom. 21. p. Trinit:, viet, Hans Jensen, ungkarl (måske trolovet Sexag 1722)], [af Strerup] 'Kommer til Nellemose at boe tilmed sin Kieriste' og Karen Hansdatter, af Nörregaarde [Nørregaarde II]
1721, Die 13 Novembr., trolovet, Anders Nielsen, [af] Hellenes og Mette Nielsdatter, af Simmersholm
1722, 24 Januarij, trolovet, Rasmus Hansen, ungkarl, af Brÿdegaard og Karen Nielsdatter, i Snave
1722, Dom Septuages:, viet, Anders Nielsen, af Hellenes og Mette Nielsdatter, af Simmersholm
1722, Dom Sexagesima, viet, Hans Jensen, ungkarl, [se også Dom. 21. Trin 1721], af Strerup som kom till Nellemose at boe og Karen Hansdatter, af Nörregaarden [Nørregaarde II]
1722, Samme dag [Festo Gratiae: Act:], trolovet, Hans Jörgensen, min karl og Anne Hansdatter, i Dreslette
1722, 26 Febr:, viet, Rasmus Hansen, ungkarl, Snave og Mette Andersdatter, [Strerup]
1722, Dom 2 p: Trinit. , viet, Niels Rasmussen, i Dreslette og Karen Hansdatter, af Snave
1722, Dom 1. Adventy, viet, Christian Hansen Gÿnther og Aplonne Lausdatter, [sted ikke indført]
1723, Dom 3 p. Pascha., trolovet, Niels Jensen, af Aae [Sønderbÿ Sogn] og Mette Michelsdatter, af Brÿdegaard
1723, Die 28 April, trolovet, Lars Larsen Bloch og Birgitte Tÿggesdatter, [måske fra Snave]
1723, Dom. 6. [p: Trinit:], viet, Laus Madtzen, af Snave og Anna Jensdatter, af Strerup
1723, Dom. 22. [p: Trinit:], viet, Rasmus Tÿggesen, af Snave og Maren Rasmusdatter, 'som hand hafde besofvt.'
1723, Dom. 23. [p: Trinit:], trolovet, Jens Knudtzen, ungkarl og Anne Lauridtzdatter, af Dreslette
1723, Dom. 24 [p: Trinit:], viet, Hiæer Jensen, af Strerup og [sin Kieriste], af Skaaarup
1724, Samme dag [før 25 Jan], trolovet, Laus Jensen, ungkarl], fra Strerup og Helena Nielsdatter, de samme steds [Strerup]
1724, Dom. 3. post Epipha: [viet Dom Judica], trolovet, Hans Hansen, ungkarl], af Jordlöse og Anne Hansdatter, af Strerup
1724, 31 Martij, trolovet, Povl Rasmussen, corporal og Karen Lausdatter, af Brÿdegaard
1724, 16 Junij, trolovet, Hans Andersen, af Skaarup og Anne Nielsdatter, af Simmersholm
1724, Dom. 7. [p: Trinit.], viet, Hans Andersen, af Skaarup og Anne Nielsdatter, af Simmersholm
1724, Festo Visitat: Mariæ, viet, Hans Laursen, af Skaarup og sin trolofvde Anne Madtzdatter
1724, 13 Julij, trolovet, Henrich Jörgensen, af Snave og Kirsten Nielsdatter
1724, Siden d. 8 Söndag [p: Trin], viet, Henrich Jörgensen, af Snave og Kirsten Nielsdatter
1724, 11 Augusti., trolovet, Niels Rasmussen, af Dreslette og Anne Giertisdatter [Giertsdatter], af Ørbech
1724, Dom. 21. [p: Trinit.], viet, Niels Rasmussen, af Dreslette og Anne Giertisdatter [Giertsdatter], af Ørbech
1724, Samme dag [Dom. 23. p: Trinit], viet, Niels Jörgensen [Lann=Söldat] og Mette Pedersdatter, [sted ikke indført]
1724, Dom. 24. [p: Trinit], viet, Rasmus Lauridtzsen, af Auernes og Anne [salige Hans Jörgensens]