Dreslette, 1725-1740, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog
Trolovede og viede 1725-1740, Dreslette sogn, Baag herred, Svendborg Amt
Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1725, 12 Januarij, trolovet, Madtz Pedersen, af Strandbÿe og Anne Clausdatter, af Snave
1725, Dom. 3 p. Pasch., viet, Madtz Pedersen, af Strandbÿe og Anne Clausdatter, af Snave
1725, Samme dag [Dom. Reminscer.], trolovet, Peder Hansen, af Saltofte [Kærum Sogn] og Maren Nielsdatter, af Snave
1725, Dom. 2. p: Pasch:, viet, Peder Hansen, af Saltofte [Kærum Sogn] og Maren Nielsdatter, af Snave
1725, 11 April, trolovet, Bild Mortensen og Maren Pedersdatter, [sted ikke indført]
1725, Dom. 3. p. Trinit, viet, Bild Mortensen og Maren Pedersdatter, [sted ikke indført]
1725, Dom. 2 post Pascha:, trolovet, Laus Pedersen [min huusmand] og Kirsten Hansdatter, [sted ikke indført]
1725, Die 8 Maij, trolovet, Hans Jörgensen, ungkarl, af Brÿdegaard og Maren Nielsdatter, af Snave
1725, Dom 2 p. Trinit, viet, Hans Jörgensen, ungkarl, af Brÿdegaard og Maren Nielsdatter, af Snave
1725, Dom. 4 p Trinit ... St: Hans dag, viet, Rasmus Hansen, af Snave og Kirsten Andersdatter
1725, Dom 3 Adventy:, viet, Peder Matthisen, af Höed og Karen Jensdatter, af Brÿdegaard
1726, Dom. 1 post Trinit., viet, Jörgen Pedersen, af Dreslette og Karen Jörgensdatter, af Brÿdegaard
1726, Die 19 Junij, trolovet, Laus Hansen, af Nellemose og Aplonne Pedersdatter, af Snave
1726, Dom 6 p. Trinit, viet, Laus Hansen, af Nellemose og Aplonne Pedersdatter, af Snave
1726, 5 Julij, trolovet, Hans Jensen, ungkarl, af Mullerud og Karen Espensdatter, af Brÿdegaard
1726, Dom. 20 [p. Trinit], viet, Madtz Hansen, af Nellemose og Kirsten Hansdatter, af Nörregaarde [Nørregaarde II]
1727, Samme dag [Dom. 2 post Epiph:], trolovet, Niels Christensen, fra Hellenes og Anne Nielsdatter [min huusmands datter]
1727, Samme dag [Dom. 3 post Pascha.], trolovet, Laus Hansen Hvid, ungkarl, af Nörregaarde [Nørregaard II] og Maren Hansdatter, af Dreslette
1727, Samme dag [Dom. 3 post Pascha.], viet, Lauridtz Nielsen, Hiulmand, af Snave og Maren Andersdatter, af samme bÿe [Snave]
1727, Dom. 2 post Trinit., viet, Lauridtz Nielsen, udi Snave og Maren Andersdatter
1727, Dom. 12 p. Trinit, trolovet, Hans Christensen, afdanchete og Margrette Simonsdatter
1727, Do[m]. 2 Adventy, viet, Hans Christensen, afdanchete og Margrette Simonsdatter
1727, Dom. 1 Adventy, viet, Claus Hansen, Corporal og Maren Sörensdatter, [sted ikke indført]
1728, Nÿeaars dag, viet, Madtz Pedersen, Skreder, Mullerud og Maren Hansdatter, af Dreslette
1728, Dom. Judica, trolovet, Thomas Hansen, af Assens og Anne Lausdatter, af Brunshuus
1728, Festo auni Pascha, trolovet, Laus Andersen [Lauridtz Andersen], af Skaarup og Karen Pedersdatter
1728, Dom 2 p Trinit:, viet, Lauridtz Andersen, af Skaarup og Karen Pedersdatter
1728, Dom 4. [p Trinit:], viet, Thomas Hansen, [af Assens] og Anne Lausdatter, [af Brunshuus]
1728, Dom. 5. [p Trinit:], viet, Hans Tordsen, i Mullerud og Birte Pedersdatter
1728, Dom 15 [p Trinit:], trolovet, Niels Pedersen, Huusmand, i Brÿdegaard og Maria Anthonsdatter
1728, Dom 22 [p Trinit:], viet, Niels Pedersen, Huusmand, i Brÿdegaard og Maria Anthonsdatter
1728, 6 Octobr, trolovet, Peder Andersen, i Brÿdegaard og Elizabeth [efternavn ikke indført]
1728, Dom 18 eller Michelsdag. [26/29 Sep ??], viet, Peder Andersen, i Brÿdegaard og Elizabeth [efternavn ikke indført]
1728, Dom. 20. [p. Trinit:], trolovet, Simon Clausen, af Snave, nu bonde i Dreslette og Kirsten Nielsdatter, Simmersholm
1728, Dom. 17. [p. Trinit:], trolovet, Hindrich Lauridtzen, af Snave og Maren Olufsdatter
1728, Dom. 26. [p. Trinit:], viet, Hindrich Lauridtzen, af Snave og Maren Olufsdatter
1729, Dom Sexages:, viet, Simon Clausen, af Dreslette og Kirsten Nielsdatter
1729, Samme dag [Dom Sexages:], trolovet, Anders Pedersen, Huusmand, i Dreslette og Maren Nielsdatter, af Haarbÿe
1729, Dom. 6 post Pasch:, viet, Anders Pedersen, Huusmand, i Dreslette og Maren Nielsdatter, af Haarbÿe
1729, Samme dag [Festo Omnium Sanct.], trolovet, Hans Jörgensen og Kirsten Hansdatter [salige Jens Lochis Enche], [måske i Brÿdegaard]
1729, Dom. 24. [p Trinit:], trolovet, Jörgen Grönnemose og Hans Pedersens [salige - hans Enche], af Strerup
1729, 2den Juledag, viet, Jörgen Grönnemose og Hans Pedersens [salige - hans Enche], af Strerup
1729, Dom. 2 Adventy., viet, Nicolaj Hansen, Land Söldat og Maren Rasmusdatter [hans Trolofvede], [sted ikke indført]
1730, Dom. 3 post Epiphan:, trolovet, Hans Pedersen, Auernes og Maren Friderichsdatter
1730, Dom. Reminis: d. 5 Martij., viet, Hans Pedersen, Auernes og Maren Friderichsdatter
1730, Dom Septuagesima, trolovet, Laus Pedersen, af Snave og Anne Olufsdatter, af Strerup
1730, Dom. Jud., viet, Laus Pedersen, af Snave og Anne Olufsdatter, af Strerup
1730, Dom Esto mihi eller Fastelauns Söndag, viet, Hans Jörgensen, 'dend unge mand', (navn tilføjet med nutidig skrift), af Brunshuus og Kirsten Hansdatter [salige Jens Lochis efterlatte Enche], [udi Brÿdegaard]
1730, Die 7. Febr:, trolovet, Peder Madtzen og Mette Hansdatter, [sted ikke indført]
1730, Festo Trinitatis., viet, Peder Madtzen og Mette Hansdatter, [sted ikke indført]
1730, 6 April ... Skærtorsdag, trolovet, Villum Bendtzen og Maren Nielsdatter, ['begge døde i Flemløse 1745' - nutidig tilføjelse]
1730, Feria 3tia [Pasch:], viet, Hans Madtzen, af Dreslette og Daarette Pedersdatter
1730, 21 Julij, trolovet, Peder Jensen, af Mullerud og [sin Kieriste Enchen], der ibid [Mullerud]
1730, Dom. 25 Tri., viet, Peder Jensen, af Mullerud og [sin Kieriste Enchen], der ibid [Mullerud]
1730, Dom 20 [p Trinit.], viet, Hans Christophersen, aftachet Land Söldat og Anne Hansdatter [sin udvaldte], [sted ikke indført]
1730, Dom. 22 [p Trinit.], trolovet, Anders Lauridtzen, ungkarl, [af Dreslette] og Anne Sörensdatter
1731, Die 4 Januarij., viet, Laus Pedersen, af Skaarup og Giertrud Andersdatter
1731, Samme dag [Dom. 2 p: Epiph:], viet, Anders Lauridtzen, af Dreslette og Anne Sörensdatter
1731, Dom Septuages:, trolovet, Niels Pedersen, Huusmand, i Brÿdegaard og Karen Lausdatter
1731, Dom 2 p. Pasha., viet, Niels Pedersen, Huusmand, i Brÿdegaard og Karen Lausdatter
1731, Dom 3 p: Pasch:, viet, Morten Hansen, ungkarl og Anne Hansdatter, i Dreslette
1731, Dom 4 [p: Pasch:], viet, Laus Pedersen, ungkarl og Giertrud Andersdatter, [min Mensal Bonde Christen Pedersens Söns daatter], af Skaarup
1731, Dom. 5. p: Pasch:, viet, Sören Jensen, Smed, af Dreslette og [sin Kieriste], af Strerup
1731, Samme dag [Dom. 5. p: Pasch:], trolovet, Hans Jörgensen, ungkarl og Karen Andersdatter, i Strerup
1731, Dom 4. p. Trinit:, viet, Hans Jörgensen, ungkarl og Karen Andersdatter, i Strerup
1731, Dom 2 post Trinit., viet, Hans Marchusen, af Snave og Anne Möllers
1731, Die 12 Octobr:, trolovet, Hans Andersen, i Skaarup og Kirsten Jensdatter, af Strerup
1731, Dom 2. Adventy, viet, Hans Andersen, i Skaarup og Kirsten Jensdatter, af Strerup
1731, Dom. 25. [p. Trinit:], viet, Peder Olsen, ungkarl og Maria Christensdatter, [sted ikke indført]
1732, Dom. 2. i Faste., viet, Peder Hansen, ungkarl, af Jordlöse og Johanna Lauridtzdatter, af Strerup
1732, Samme dag [Dom. 1. af Trinit:], viet, Jörgen Hansen, ungkarl, af Skaarup og Anne Hansdatter, af Dreslette
1732, Dom. 16. [Trinit:], trolovet, Hans Jörgensen, Gammel ungkarl og Maren Nielsdatter, [sted ikke indført]
1732, Dom. 1. Advendty, viet, Hans Jörgensen, Gammel ungkarl og Maren Nielsdatter, [sted ikke indført]
1732, Dom 17 [Trinit:], trolovet, Hindrich Madtzen, ungkarl, Bÿgger af Assens og Anne Jensdatter
1732, Dom. 24. [Trinit:], viet, Hindrich Madtzen, ungkarl, Bÿgger af Assens og Anne Jensdatter
1734, Tachsigelses Fest, trolovet, Dinis Nielsen og Bierte Christensdatter, [sted ikke indført]
1734, Dom Esto mihi, trolovet, Madtz Lau[ridtz]sen, af Brÿdegaard og Maren Jensdatter
1734, Dum Judica, viet, Chresten Glud, af Sÿnderbÿe og Anne Andersdatter
1734, Dom 2 post Pasch., viet, Dinis Nielsen og Bierte Christensdatter, [sted ikke indført]
1734, Dom 6 post Pasch:, viet, Madtz Lauridtzen og [hans trolofvde - antageligt Maren Jensdatter], i Brÿdegaard
1734, Feria 3 Pentacost:, viet, Niels Flint og Kirsten Hansdatter, [sted ikke indført]
1734, 25 Junij, viet, Jens Diderichsen, af Hellenes og Maren Espensdatter, af Brÿdegaard
1734, 1 Augusti. Dom. 6. [Trinit:], viet, Jens Diderichsen, af Hellenes og Maren Espensdatter, af Brÿdegaard
1734, Dom. 3. Adv:, viet, Niels Andersen, i Skaarup og [Enchen], ibid [Skaarup]
1734, Dom. 4 Advent., viet, Peder Jensen, ungkarl eller mand og Maren Melchersdatter, [sted ikke indført]
1735, Die 28 Januarÿ, trolovet, Niels Rasmussen, ['hendis unge Kieriste'], af Strandbÿe og Anne Clausdatter, af Snave
1735, 3. April., viet, Niels Rasmussen ['hendis unge Kieriste'], af Strandbÿe og Anne Clausdatter, af Snave
1735, Dom Sexag:, viet, Peder Lauridtzen og Bierte Mortensdatter, af Snave
1735, Dom 2. i Faste., viet, Sören Hansen og Anne Jörgensdatter [sin lille pige], [sted ikke indført]
1735, Die 22 Martij:, trolovet, Laus Lau[ridt]zen og Kirsten Jensdatter, [begge af Brÿdegaard]
1735, Dom. 2: [p. Trinit], viet, Laus Lauridtzen og Kirsten Jensdatter, begge af Brÿdegaard
1735, Dom. 5. p Trinit., viet, Erich Hansen, af Brunshuus og Anne Lausdatter
1735, Dom 7. p Trinit., viet, Niels Lauridtzen og Kirsten Jensdatter, begge udi Skaarup
1736, Dom Rogate eller 5te söndag efter Paashe, trolovet, Hans Hansen Hvid og Maren Andersdatter, af Brÿdegaard
1736, 3. Dom p. Trinit., viet, Hans Hansen Hvid og Maren Andersdatter, af Brÿdegaard
1736, Festo Ascensio: X. [Christi], trolovet, Jörgen Madtzen, ['min karls broder'] og  [Andersdatter], skall boe i Sÿnderbÿe
1736, Dom 2. [Trinit:], trolovet, Matthis Christensen og Kirsten Lauridtzdatter, af Brunshuus
1736, [Dom] 4 Trinit:, viet, Matthis Christensen og Kirsten Lauridtzdatter, af Brunshuus
1736, Die 7 Decembr., trolovet, Jep Madsen, ungkarl, af Flemlöse Sogn og Mette Andersdatter, af Strerup
1737, Die 1ste Maÿ, trolovet, Rasmus Pedersen, af Höjsgaards Huuset [Haarby Sogn] og Karen Simonsdatter
1737, Die 5 Junÿ., trolovet, Niels Rasmussen, i Dreslette og Birte Olsdatter
1737, St. Hans dag, viet, Jörgen Madtzen [(navn tilføjet med nutidig skrift) var trolovet Festo Ascensio: Christi 1736], af Sÿnderbÿe og … Andersdatter [Anders Smeds endte datter]
1737, Die 26 Junÿ, viet, [Rasmus Pedersen], Manden af Höjsgaards Huus, i Haarbÿ Sogn og [Karen Simonsdatter], sin Kieriste, af Strerup
1737, Dom. 5. [Trinit], viet, Hans Madtzen, og [sin Kieriste], boende udi Gl: Anders Hansens gaard, i Dreslette
1737, Die 29 Julÿ [dag rettet], viet, Hans Madtzen Stogaard [Stougaard], [Dreslette] og Niels Knudtzens [salige - hans efterladtte]
1737, Die 27 Sept:, trolovet, - ['ungkarl' - er Rasmus Michelsen], af Nellemose og Mette [Andersdatter - Anders Smeds datter], i Brÿdegaard
1737, Samme dag [Dom 18. p. Trinit], viet, Niels Rasmussen, i Dreslette og Birte Olsdatter
1737, Die 15 Novembr., viet, Rasmus Michelsen, af Nellemose og Mette Andersdatter, af Brÿdegaard
1737, 29. Novembr., viet, Jörgen Hansen, Skrædder, af Mullerud og Karen Hansdatter, af Brÿdegaard
1738, Die 17 Februarÿ, trolovet, Hans …, Smed, i Snave og Peder Nielsens [salige - hans Enche]
1738, Die 5 Martÿ, viet, Hans …, Smed, i Snave og Peder Nielsens [salige - hans Enche]
1738, Dom 2 p. Epipha:, viet, Laus Pedersen, ungkarl og Laus Stogaards [salige - hans Enche], i Dreslette
1738, Die 8de Marty [dag svært læselig], viet, Laus Pedersen, ungkarl og Laus Stogaards [salige - hans Enche], i Dreslette
1738, Dom Lætare eller Midfaste Söndag, trolovet, Bonde Nielsen, Smed, af E..bekkier, i Tanderup Sogn og … [Ma.. Smedde Enche ??], i Dreslette bÿe
1738, Die 28 April:, viet, Bonde Nielsen, Smed, af E..bekkier, i Tanderup Sogn og … [Ma.. Smedde Enche ??], i Dreslette
1739, Samme dag [Die 25 Februarÿ], viet, Peder Nielsen og …Thor Thorsens [salige - hans Enche]
1739, Die 8 April, viet, Christian Hansen, udi Kaablehuset, [måske Koblehuset] og Mette Lausdatter
1739, Dom 14. [Trinit], trolovet, Laus Pedersen, Land Söldat] og Maren Lausdatter, i Strerup
1739, 17 Novembr., viet, Laus Pedersen [Land Söldat] og Maren Lausdatter, i Strerup
1739, Dom 22. [Trinit], trolovet, Hans Andersen, ungkarl, af Mullerud og Kirsten Ibsdatter [udvalde Kieriste], af Skaarup
1739, Dom 22 [Trinit], trolovet, Hans Hiæresen, Land Söldat og Maren Jensdatter, [sted ikke indført]
1739, Dom 2 Adventy, viet, Hans Hiæresen, Land Söldat og Maren Jensdatter, [sted ikke indført]
1739, Die 18 Novembr., viet, Niels Nielsen, af Kierumgaard [Kærum Sogn] og Maren Jörgensdatter, udi Brÿdegaard
1739, Die 13 Forhen [Nov ??], viet, Hans Jörgensen, af Brÿdegaard og … [sin Kieriste], ibid [Brÿdegaard]
1740, Die 20 Julÿ, viet, Hans Lauridtzen, unge Kieriste, af Lundager, Gamtofte Sogn og Mads [salige Skræders Enche - Maren Hansdatter], af Mullerud [tilføjelse med nutidig skrift]
1740, Dom 9. [Trinit], trolovet, Mads Hvid [Hansen Hvid] og Rasmus Hansens [salige - hans Enche], af Snave
1740, Dom 11. [Trinit], trolovet, Lauridtz [Saaldesetterns (Soldsætterens) Sön ??] og … Nielsdatter [Niels Skræders datter], af Strerup
1740, Dom 12 Trinit:, trolovet, Jörgen Pedersen, ungkarl og Birte Olsdatter [salige Niels Rasmussens Enche], [sted ikke indført]
1740, 9 November., viet, Madtz Hansen Hvid, af Snave og [Enchen sin Kieriste], der ibid [Snave]
1740, Dend 10 Dito [Novembr.], viet, Laus Lausen, i Skaarup og [sin Kieriste - måske Niels Skræders datter], af Strerup
1740, Dom 22 [Trinit], trolovet, Casten [Carsten Sörensen], af Hellenes og Anne Hansdatter, af Nörregaarde [Nørregaard II]
1740, 30 Novembr., viet, Jörgen Pedersen og Niels Rasmusens [salige - hans efterladtte Enche - er Birte Olsdatter], [sted ikke indført]
1740, Dom 3 Adv., viet, Anders Pedersen og Agnette Zachariædatter, [sted ikke indført]