Dreslette, 1813-1827, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1813-1827, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 0312, Jørgen Hansen, selvejer huusmand, 50, paa Herredsbjerg og pige Karen Christensdatter, 36, tjenende i Dræslette
1813, 0812, Peder Rasmussen, ungkarl, 38, tjenende i Norup, Werninge Sogn og pige Elisabeth Andersdatter, 34, datter af Anders Skræder i Brunshuus
1814, 0602, Hans Hansen, ungkarl og skolelærer, 24, i Mullerød og jomfru Abelone Cathrine Gjessing, 32, datter af afgangne pastor Gjessings i Bogense
1814, 1504, Lars Hansen, gaardmand, 56, i Dræslette Bye og pige Anne Jørgensdatter, 40, datter af afgangne gaardmand Jørgen Pedersen i Dræslette
1814, 0306, Jørgen Hansen, ungkarl og huusmand, 35, paa Helnæs og pige Dorthia Nielsdatter, 19, datter af gaardmand Niels Nielsen i Endemærket
1814, 2506, Hans Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, fra Flemløse Sogn og Anne Jensdatter, 44, ejer af huus i Skovkrogen
1814, 0807, Povel Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 19, i Dræslette Sogn og pige Berthe Larsdatter, 18, datter af gaardmand Lars Storgaard i Dræslette
1814, 2809, Johannes Jacobi Jacobsen, ungkarl og premierleutenant, af Kjøbenhavn og jomfru Maren Kirstine Rye, datter af afgangne kjøbmand Rye af Svenborg
1814, 3110, Lars Rasmussen, ungkarl, 27, er hos hans fader selvejer Rasmus Larsen i Strærup og pige Anne Pedersdatter, 34, datter af gaardmand store Peder Nielsen af Snave
1814, 0511, Lars Jensen, ungkarl, 35, tjenende gaardmand Hans Larsen i Brødegaard og pige og huusejerske Karen Larsdatter, 33, i Snave
1815, 2402, Jens Offersen, ungkarl, 38, tjenende hr. Sejdelin i Dræslette og enke Johanne Christensdatter (efter gaardmand Anders Boe) i Snave
1815, 2005, Peder Christensen Bødker, huusmand, 28, af Brødegaard og pige Anne Andersdatter, datter af Anders Pedersen i Strandhauge
1815, 1910, Hans Pedersen, ungkarl, 25, født i Volbroe og pige Karen Christensdatter, 30, datter af afgangne huusmand Christen Mathiasen i Brødegaard
1815, 1011, Rasmus Thomasen, ungkarl, 31, af Ebberup, Kjærum Sogn og Anne Hansdatter, 38, af Nørregaarde i Dreslette
1815, 1711, Jørgen Madsen, ungkarl, 30, af Avernæs og pige Sille Christensdatter, 31, af Brunshuus
1815, 1811, Rasmus Pedersen, ungkarl, 36, af Hostrup og huusejer Pedernille Hansdatter, i Strærup
1815, 2011, Niels Larsen, ungkarl og smed, 36, i Snave og pige Maren Andersdatter, 35, af Dræslette
1815, 0912, Lars Jensen, ungkarl og indsidder, 30, i Aae og pige Berthe Jensdatter, 25, af Herredsbjerg
1815, 1512, Anders Hansen, ungkarl, 28, af Skaarup og pige Karen Larsdatter, 25, af Dræslette
1816, 2601, Carl Bock, forpagter, 23, paa Kjærup, Sjælland og jomfru Friderikke Elisabeth Schmauch, 21, paa Flenstofte
1816, 0804, Lars Jacobsen, ungkarl og hjulmand, 25, i Sarup og pige Anne Larsdatter, 22, af Dræslette
1816, 2405, Christen Jensen, ungkarl, 34, fra Nørrebrobye og pige Maren Andersdatter, 13½, af Skovkrogen
1816, 0610, Niels Hansen, ungkarl, 30, af Mullerød og pige Berthe Jørgensdatter, 32, af Strandbye
1816, 0811, Niels Espensen, ungkarl, 28, af Woltofte og pige Anne Hansdatter, 22, af Syrmose, Skaarup
1816, 1111, Hans Hansen, ungkarl, 26, af Mullerød og pige Anne Ramusdatter, 29, af Brødegaard
1816, 1511, Præben Bille Brahe, greve og kammerherre, 42, herre til Hvedholm etc, og frøken Johanne Caroline Wilhelmine Falbe, 28, paa Frideriksgave
1817, 1001, Jørgen Madsen, ungkarl, 24, tjenende gaardmand Espen Larsen i Brødegaard og Berthe Rasmusdatter, 22, Brødegaard
1817, 2604, Christen Rasmussen, ungkarl, 24, af Hillerslev Højrup og pige Maren Larsdatter, 23, af Dræslette
1817, 2604, Hans Jørgensen, ungkarl, 44, af Woldtofte og pige Mare Pedersdatter, 19, af Brødegaard
1817, 0305, Mads Andersen, ungkarl, 27, af Nellemose og Maren Jacobsdatter, 27, af Sarup
1817, 3105, Hans Hansen, ungkarl og bødker, 37, i Dreslette og pige Karen Klemensdatter, 24, af Turup
1817, 1806, Peder Nielsen, gaardmand, 43, i Snave og pige Maren Mortensdatter, 23, af Mullerød
1817, 2006, Anders Nielsen, ungkarl, 29, af Simmersholm og pige Anne Andersdatter, 22, af Mullerød
1817, 2410, Anders Hansen, huusmand, 56, i Dreslette og pige Kirsten Nielsdatter, 38, af Brødegaard
1817, 2111, Mads Nielsen, selvejer gaardmand, 48, i Strærup og pige Anne Simonsdatter, 26, af Strærup
1817, 2811, Hans Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 36, i Dræslette og pige Anne Jensdatter, 19, af Snave
1817, 1912, Hans Offersen, ungkarl og gaardfæster, 36, af Ørbek og pige Mette Larsdatter, 24, af Brødegaard
1818, 2301, Hans Jørgensen, gaardmand, 22, af Moseboegaard, Flemløse Sogn og pige Mette Sørrensdatter, 18, datter af gaardmand Sørren Jørgensen i Skaarup
1818, 0105, Lars Jensen, ungkarl, huusmand og skræder, 32, i Sarup og pige Anne Hansdatter, 26, datter af selvejer gaardmand Hans Sørrensen i Kragemose
1818, 1909, Christen Andersen, huusmand, i Westerhæsinge og Maren Thomasdatter, steddatter af gaardmand Hans Eriksen i Dræslette
1818, 0611, Hans Larsen, ungkarl og gaardfæster, 28, i Dræslette og pige Karen Rasmusdatter, 26, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Dræslette
1818, 1311, Peder Larsen, ungkarl og ejendoms gaardmand, 28, udflytter af Strærup og pige Maren Hansdatter, 23, datter af gaardmand Hans Jensen i Skaarup
1818, 0712, Niels Mikkelsen, ungkarl, 28, af Snave og pige Maren Andersdatter, 34, datter af Anders Skræder i Brunshuus
1818, 1112, Jens Pedersen, ungkarl, skrædder og huusmand, 34, i Flemløse og pige Kirsten Hansdatter, 32, datter af Jørgen Terkelsen i Strærup
1818, 1212, Niels Nielsen, ungkarl, 32, udflytter Niels Nielsens søn i Enmærket og gjordemoder Anne Maria Stegman, 35, i Snave
1818, 1812, Anders Pedersen, gaardmand, 38, i Kjøng Højrup og pige Karen Larsdatter, 23, datter af afgangne gaardmand Lars Bang i Strærup
1819, 0503, Hans Rasmussen, ungkarl og huusmand, 32, af Brødegaard Vandholmshuset og pige Gertrud Hansdatter, 23, datter af aftægtsmand Hans Hansen i Mullerød
1819, 0505, Erik Hansen Woltofte, 26, tjenende i Nørregaarde og Maren Larsdatter, 26, datter af gaardmand Lars Larsen i Dræslette
1819, 0611, Lars Jørgensen, huusmand, 28, i Dræslette og pige Maren Christensdatter, 32, af Dræslette
1819, 2711, Peder Eliasen, ungkarl, 24, fra Aae, Sønderbye Sogn og Anne Mogensdatter, 40, i Skovkrogen
1819, 0312, Niels Larsen, ungkarl og gaardfæster, 28, i Skaarup og pige Anne Chathrine Pedersdatter, 20, af Strærup
1819, 0412, Jørgen Larsen, ungkarl og huusejer, 40, i Ungersbjerge og Mette Larsdatter, 34, datter af Lars Frederiksen i Ungersbjerge
1820, 2201, Ole Christensen, 37, af Brunshuus og pige Loene Hansdatter, 44, af Flenstofte
1820, 2403, Niels Hansen, 34, af Mullerød og Karen Rasmusdatter, 33, af Skaarup
1820, 2703, Peder Pedersen, ungkarl, 28, i Snave og pige Johanne Nielsdatter, 29, af Dreslette
1820, 2605, Jørgen Christiansen, ungkarl, 27, af Enemærket og pige Anne Offersdatter, 27, af Ørbek
1820, 2210, Peder Nielsen, ungkarl og ladefoged, 32, paa Flenstofte og pige Kirsten Hjæredsdatter, 26, af Flenstofte
1820, 0411, Hans Eriksen, huusmand, 52, i Dræslette og pige Kirsten Jensdatter, 30, af Brødegaard
1820, 1711, Jørgen Jensen, ungkarl, 33, af Snave og pige Anne Madsdatter, 30, af Flenstofte
1820, 1512, Jens Larsen, huusmand, paa Herredsbjerg og pige Anne Larsdatter, af Dræslette
1821, 0911, Ludevid Gormsen, ungkarl og huusmand, 30, ved Lundager og pige Maren Jørgensen, 29, af Enemærket
1821, 0612, Peder Larsen, tjenestekarl, 33, hos hans fader gaardmand Lars Hansen og indsidder Else Larsdatter, 33, hos Niels Lock, Dræslette
1821, 2812, Anders Madsen, dyrelæge, 36, af Frederichsgave og jomfru Abigail Thomasine Østerbye, 21, paa Flenstofte
1822, 0802, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 36, af Skaarup og pige Kirsten Rasmusdatter, i Høe
1822, 0103, Anders Jørgensen, ungkarl, 24, af Saltofte, Kjærum Sogn og pige Mette Andersdatter, 20, af Snave
1822, 2903, Hans Nielsen, 42, paa Søllested Mark og pige Anne Pedersdatter, 32, af Snave
1822, 0805, Christen Jensen, 36, fra Helnæs og Anne Jørgensdatter, 24, fra Dræslette
1822, 0706, Mikkel Jensen, 30, fra Skallebjerg og pige Kirsten Larsdatter, 22, fra Dræslette
1822, 2806, Michel Pedersen, 27, fra Brødegaard og Birthe Hansdatter, 25, fra Brødegaard
1822, 2110, Peder Larsen, smed, 23, fra Snave og Anne Larsdatter, 41, fra Brødegaard
1822, 0111, Lars Larsen, 28, fra Snave og pige Anne Pedersdatter, 28, fra Brødegaard
1822, 1511, Ole Jensen, 28, fra Saltofte og pige Maren Nielsdatter, 28, fra Dreslette
1822, 2211, Rasmus Jensen, 39, Snave og pige Mette Rasmusdatter, 22, Brødegaard
1822, 0412, Mads Hansen, 23, i Løgismose Skov og Maren Hansdatter, 23, Høe Gyde
1823, 0102, Jens Christensen, 24, af Møllerhuus pr Assens og pige Johanne Pedersdatter, 19, af Brødegaard
1823, 0212, Jens Rasmussen, ungkarl, 28, af Nellemose og pige Ane Hansdatter, 24, af Skovkrogen
1823, 1005, Johann Frederik Pedersen, ungkarl, 22, i Bruunshuus og pige Ellen Mouritsdatter, 22, af Brødegaard
1823, 2604, Hans Hansen Drud, 50, i Skovkrogen og pige Maren Jensdatter, 41, af Strærup
1823, 0504, Anders Jørgensen, 51, af Skovkrogen og pige Anne Kirstine Larsdatter, 44, af Mullerød
1823, 1804, Sørren Andersen, ungkarl, 40, i Dræslette og pige Karen Pedersdatter, 24, tjenende Peder Nielsen i Snave
1823, 2211, Johan Christian Hansen, ungkarl, 26, Dræslette og pige Else Pedersdatter, 32, i Dræslette
1824, 1001, Frederich Hansen, ungkarl, 34, i Frederichsgaves Mølle og pige Karen Hansdatter, 20, i Enemærket
1824, 1502, Morten Rasmussen, 54, af Simmersholm og pige Christen Andersdatter, 35, af Dreslette
1824, 3004, Lars Jensen, 45, paa Sarup Mark og pige Karen Hansdatter, 17, fra Kragelund ved Strærup
1824, 0805, Hans Jensen, huusmand, 33, i Haarbye og pige Ane Magdalena Jensdatter, 41, fra Strærup
1824, 1505, Rasmus Pedersen, 42, fra Strærup og Maren Nielsdatter, 36, i Dreslette
1824, 3005, Amund Engelbrecht Søeberg, skrædersvend, 27, fra Odense og Kirsten Pedersdatter, 28, fra Brødegaard
1824, 1007, Christen Jørgensen, ungkarl og indsidder, 28, i Brødegaard og pige Birthe Pedersdatter, 26, fra Brødegaard
1824, 0511, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 38, i Dreslette og pige Karen Larsdatter, fra Vesemose, Flemløse
1824, 0911, Jørgen Hansen, ungkarl, 23, af Ebberup og pige Gjertrud Jensdatter, 40, af Dreslette
1824, 1011, Hans Hansen, 51, i Dreslette og pige Ellen Kirstine Andersdatter, 27, fra Strandhaven
1825, 0212, Anders Nielsen, 33, i Dreslette og pige Else Madsdatter, 37, fra Flenstofte
1825, 1112, Morten Andersen, ungkarl, 27, af Skovkrogen og pige Karen Pedersdatter, 27, af Strærup
1825, 0202, Lars Andersen, ungkarl, 29, fra Dreslette og pige Maren Larsdatter, 27, fra Dreslette
1825, 0403, Peder Johansen, ungkarl, 20, fra Hellenæs og Maren Larsdatter, 28, fra Ungersbjerge
1825, 0806, Hans Hansen, ungkarl, 44, fra Friderichsgave og Maren Andersdatter, 54, i Wuttermose
1825, 2907, Christen Rasmussen, ungkarl, 23, fra Sandholdt Lyndelse og pige Anne Hansdatter, 24, i Nørregaarde
1825, 3110, Lars Espensen, ungkarl, 32, fra Woltofte og Kirsten Jørgensdatter, 48, fra Ennemærket
1825, 1611, Niels Larsen, smed, 44, i Snave og pige Anne Andersdatter, 56, Dreslette
1825, 1711, Rasmus Pedersen, ungkarl, 37, fra Snave og Maren Larsdatter, 28, Dreslette
1825, 2511, Peter Nielsen, 23, fra Mullerød og Mette Hansdatter, 23, fra Mullerød
1825, 2611, Johan Rasmussen, ungkarl og bødker, 35 og pige Caroline Pedersdatter, 34, af Skovkrogen
1826, 2701, Rasmus Larsen, ungkarl, 26, af Dreslette og pige Karen Pedersdatter, 27, af Snave
1826, 1703, Niels Pedersen, ungkarl, 40, af Snave og pige Birthe Larsdatter, 22, af Snave
1826, 2204, Jørgen Madsen, ungkarl, 42, af Brødegaard og Karen Jensdatter, 40, af Brødegaard
1826, 0811, Anders Pedersen, ungkarl, 23, af Dreslette og Anne Jørgensdatter, 21, af Dreslette
1826, 1011, Jørgen Hansen, ungkarl, 29, af Helnæs og pige Anne Marie Larsdatter, 35, af Brødegaard
1826, 1011, Niels Christensen, 31, af Haastrup og Karen Larsdatter, 26, af Snave
1826, 1711, Hans Hansen, ungkarl, 22, af Mullerød og pige Margrethe Rasmusdatter, 19, af Brødegaard
1826, 2011, Niels Jensen, ungkarl, 26, af Helnæs og pige Kirsten Andersdatter, 25, af Snave
1826, 0812, Jens Hansen, ungkarl, 24, af Skovkrogen og pige Kirsten Larsdatter, 24, af Snave
1827, 2611, Mads Hansen, ungkarl, 26, af Mullerød og pige Anne Rasmusdatter, 24, af Brødegaard
1827, 3011, Lars Sørensen, ungkarl, 25, af Skovkrogen og pige Margrethe Larsdatter, 21, af Snave