Dreslette, 1814-1827, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1813-1827, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt

© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2901, 0202, Carl Christian Sejdelin, 2, søn af præsten hr. Sejdelin, i Dræslette
1814, 2302, 0103, Hans Nielsen, huusmand, 64, i Svennemosedahl i Skovkrogen
1814, 2602, 0103, Mads Jørgensen, 1, søn af Anne Madsdatter, i Snave
1814, 1003, 1603, Mikel Povelsen, huusmand, 70, i Snave
1814, 0306, 0506, Lars Jeppesen, 4 uger, søn af gaardmand Jeppe Nielsen, i Brødegaard
1814, 0708, 1308, Peder Larsen, 79, opholdende hos gaardmand Mads Larsen, i Snave. Gaardens forrige fæster
1814, 1512, 2212, Simon Sørrensen, gaardmand, 68, i Strærup
1815, 0502, 1202, Christen Madsen, indsidder, 87, i Mullerød
1815, 1702, 2202, Hans Andersen, gaardmand, 66, i Skaarup
1815, 2704, 3004, Jørgen Larsen, 14 dage, søn af gaardmand Lars Hansen, Dræslette
1815, 0105, 0405, Peder Thomasen, gaardmand, 36, i Nørregaard
1815, 2205, 2805, Niels Pedersen, huusmand, 79, i Strærup
1815, 2411, 3011, Niels Isaaksen, aftægtsmand, 86, i Snave
1815, 1506, 2006, Hans Pedersen, indsidder, 59, i Dræslette Hospital
1815, 0112, 0712, Jens Hansen, huusmand, 74, i Dreslette
1815, 1411, 1911, Anders Andersen Boe, gaardmand, 45, i Snave
1816, 0302, 0702, Lars Hansen, 4 uger, søn af gaardmand Hans Andersen, i Skaarup
1816, 0307, 0707, Rasmus Larsen, 3 maaneder, søn af indsidder Lars Smed, i Skaarup
1816, 2909, 0510, Christen Jørgensen, 3 uger, søn af indsidder Jørgen Madsen, paa Avernæs
1816, 2910, 0311, Hans Madsen, 8 uger, søn af gaardmand Mads Hansen, paa Fiid
1816, 1411, 1711, Dødfødt dreng, søn af indsidder Søren Hansen, af Mullerød
1816, 0112, 0712, Hans Andersen, huusmand, 66, i Brødegaard
1817, 2203, 2803, Hans Nielsen, huusmand, 62, i Skovkrogen
1817, 0904, 1604, Niels Simonsen, 19, i Strærup. Søn af gaardmand Simon Sørrensen
1817, 1904, 2804, Espen Hansen, 12 dage, søn af indsidder Hans Hansen, i Syrmose
1817, 2104, 2904, Røhr, student og skolelærer, 33, i Mullerød
1817, 0808, 1508, Jørgensen, 3 timer, søn af indsidder Jørgen Madsen, paa Avernæs
1817, 1008, 1508, Mads Jørgensen, gaardmand, 80, paa Avernæs
1817, 1009, 1509, Jens Pedersen, aftægtsmand, 78, hos Jens Offersen, i Snave
1818, 0701, 1101, Hans Andersen, 8 uger, søn af huusmand Anders Hansen, i Dræslette
1818, 1401, 2101, Ole Hansen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Lars Larsen, i Dræslette
1818, 1603, 2303, Jens Mathiasen, gaardmand, 56, i Ungersbjerge
1818, 0504, 1104, Peder Nielsen, aftægtsmand, 65, hos gaardmand Niels Nielsen, i Snave
1818, 3010, 1111, Jørgen Hansen, 12 uger, søn af gaardmand Hans Jørgensen og hustru Anne Jensdatter, i Dræslette
1818, 2611, 2911, Peder Pedersen, almissebarn, 24, i Skaarup. Søn af indsidder Peder Pedersen, i Skaarup
1819, 0207, 0607, Hans Hansen, selvejer huusmand, 75, i Dræslette, hos sin søn bødker H. Hansen, i Dræslette
1819, 2307, 2907, Hans Madsen, 2 maaneder, søn af gaardmand Mads Nielsen, Strærup
1819, 2809, 0310, Jens Nielsen, huusmand, 75, i Brødegaard
1819, 2110, 2610, Rasmus Hansen, selvejer huusmand, 50, i Skovkrogen
1820, 1804, 2504, Friderik Larsen, 26, i Ungersbjerge. Søn af huusmand Lars Frideriksen, i Ungersbjerge
1820, 1405, 2205, Anders Hansen, 3, søn af Hans Jørgensen, i Snave
1820, 2906, 0507, Jens Larsen, gaardmand, 74, i Snave
1820, 2007, 2407, Jørgen Larsen Brun, aftægtsmand, 63, hos Lars Brun, i Dræslette
1820, 0809, 1209, Jørgen Larsen Spinder, huusmand, 63, i Dræslette
1820, 0511, 1211, Anders Andersen, 16, i Dreslætte. Stedsøn af gaardmand Lars Rasmussen, i Dræslette
1820, 2412, 2812, Rasmus Hansen, 29, i Skaarup, Søn af gaardmand Hans Syrmose, i Skaarup
1821, 1501, 2101, Jens Offersen, gaardmand, 39, i Snave
1821, 2103, 2503, Rasmus Nielsen, 14 dage, søn af Niels Hansen, i Mullerød
1821, 1504, 1904, Offer Madsen, 11, søn af huusmand Mads Offersen, i Brødegaard
1821, 0708, 1208, Rasmus Pedersen, 2, søn af huusmand Peder Andersen, af Nye Brunshuus
1821, 2308, 2608, Hans Pedersen, 10½, søn af huusmand Peder Andersen, af Nye Brunshuus
1821, 1010, 1710, Hans Nielsen, 19. Søn af gaardmand Niels Jensen Mullerød og kone Johanne Petersdatter
1821, 1311, 1811, Lars Madsen, 1, søn af gaardmand Mads Hansen og kone Anne Larsdatter, af Strærup
1821, 2112, 2912, Lars Madsen Smed, huusmand og smed, 48, i Brødegaard
1822, 2703, 3103, Jørgen Andersen, 9 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen
1822, 0405, 1005, Mads Madsen, aftægtsmand, 84 og 3 maaneder, hos store Lars Larsen, i Snave
1821, 2412, 2807, ... Henningsen, avlsforvalter, 25, paa Glorup
1822, 0710, 1310, Hans Hansen, aftægtsmand, 74, hos Hans Hansen, Mullerød
1823, 0203, 0803, Hans Rasmussen, gaardfæster, 67, af Syrmosegaarden i Skaarup
1823, 0903, 1603, Lars Larsen, 3 uger, søn af indsidder Lars Larsen, i Brødegaard
1823, 0106, 0406, Carl Christian Seidelin, 8, søn af præsten, i Dreslette
1824, 1101, 1801, Jørgen Madsen, 12 dage, søn af selvejergaardmand Mads Nielsen, i Strærup
1824, 1501, 2201, Hans Larsen Skovgaard, 22, i Skovgaard. Søn af Lars Rasmussen og afdøde Kirsten Hansdatter, i Skovgaard
1824, 1902, 2902, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Hansen Drud og Maren Jensdatter, i Skovkrogen
1824, 1005, 1705, Hans Adolph Petersen, skolelærer og degn, 50, i Snave
1824, 3003, 0504, Jacob Jensen, 71, opholdende hos huusmand Hans Andersen, i Skaarup
1824, 0208, 0708, Mads Andersen, aftægtsmand, 63, hos Mads Jeppesen, i Skaarup
1824, 0512, 1412, Jens Thygesen, huusmand, 76, i Wuttemosehuset
1825, 1101, 1601, Jørgen Hansen, 1 uge, søn af gaardmand Hans Jørgensen og hustru Anne Jensdatter, i Dreslette
1825, 0602, 1302, Lars Mikkelsen, huusmand, 60, i Enemærkehuset
1825, 0802, 1402, Lars Nielsen, aftægtsmand, 76, hos Niels Larsen, i Skaarup
1825, 1703, 2303, Anders Larsen, indsidder, 72, hos huusmand Hans Christian Larsen, i Skaarup
1825, 1903, 2303, Hans Erichsen, huusmand, 56, i Dreslette
1825, 2203, 2703, Hans Marcusen, indsidder, 73, i Dreslette
1825, 2805, 0506, Hans Nielsen, 25, i Dreslette. Søn af huusmand Niels Jørgensen, i Dreslette
1825, 0206, 0906, Lars Andersen, indsidder, 29, i Dreslette
1826, 0201, 0601, Anders Hansen, almisselem, 93, i Bruunshuus
1826, 1002, 1702, Lars Sørensen, gaardmand, 76, i Brødegaard
1826, 1707, 2107, Hans Hansen, 4, søn af huusmand Hans Larsen Smed, i Dreslette
1826, 2107, 2707, Offer Hansen, 4, søn af gaardmand Hans Offersen, i Ørbech
1826, 1812, 2412, Mads Hansen, 14 dage, søn af gaardmand Hans Hansen, i Mullerød
1826, 0812, 1312, Hans Pedersen, huusmand, 41, i Skaarup
1827, 2401, 3101, Lars Nielsen, gaardmand, 62, i Dreslette
1827, 3101, 0402, Niels Peter Søeborg, 4 uger, søn af skrædermester Rasmus Engelbrecht Søeborg, i Brødegaard
1827, 0902, 1002, Lars Hansen, gaardmand, 70, i Enemærket
1827, 1104, 1804, Søren Jørgensen, gaardmand, 74, i Skaarup
1827, 2304, 2704, Lars Andersen, gaardmand, 78, i Brødegaard
1827, 0504, 1204, Søren Clausen, aftægtsmand, 87, hos sin søn Niels Sørensen, paa Strærup Mark
1827, 1008, 1708, Anders Hansen, gaardmand, 52, paa Strærup Mark
1827, 0509, 1009, Christen Hansen, aftægtsmand, 79, hos sin søn gaardmand Anders Christensen, i Dreslette
1827, 0410, 1210, Niels Larsen, huusmand og bysmed, 45, i Snave
1813, 0412, 0912, Maren Nielsdatter, enke, 60, i Snave. Gaardmand Lars Pedersen
1813, 2912, 0501, Anne Pedersdatter, 77, i Dræslette. Indsidder Hans Hansen
1814, 2901, 0202, Maren Madsdatter, 14 dage, datter af huusmand Mads Jeppesen, af Skaarup
1814, 0602, 1402, Karen Andersdatter, 81, i Snave. Gaardmand Anders Boes moder, i Snave
1814, 0802, 1602, Karen Pedersdatter, 62, i Dræslette. Gaardmand Lars Hansen
1814, 0403, 0903, Anne Chatrine Jørgensdatter, 1, datter af gaardmand Jørgen Jensen, i Dræslette
1814, 0903, 1503, Anne Larsdatter, 72, i Dræslette. Huusmand Hans Tømmermand
1814, 2705, 3005, Anne Jeppesdatter, 4, datter af gaardmand Jeppe Nielsen, i Brødegaard
1814, 2605, 3005, Mette Hansdatter, 2, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Snave
1814, 2805, 3005, Maren Mortensdatter, 3 uger, slegfreddatter af Maren Nielsdatter, i Dræslette
1814, 0106, 0506, Anne Cathrine Jeppesdatter, 5, datter af gaardmand Jeppe Nielsen, i Brødegaard
1814, 0406, 0906, Maren Hansdatter, 62, i Strærup. Gaardmand Rasmus Larsen
1814, 0107, 0707, Maren Simonsdatter, 19, af Strærup. Datter af gaardmand Simon Sørrensen, af Strærup
1814, 0308, 0908, Karen Hansdatter, 77, i Brødegaard. Gaardmand Peder Mikelsen moder, i Brødegaard
1814, 1509, 1909, Karen Anderses, indsidderske, 95, i Dræslette Hospital
1815, 0802, 1502, Maren Hansdatter, 59, i Skaarup. Gaardmand Peder Pedersen
1815, 1303, 1703, Karen Nielsdatter, 44, i Brødegaard. Huusmand og selvejermand Peder Bødker
1815, 0504, 0904, Margrethe Larsdatter, 55, i Brødegaard. Huusmand Jens Nielsen
1815, 1710, 2310, Karen Hansdatter, 44, i Syrmosegaard. Gaardmand Hans Rasmussen
1815, 2811, 0312, Anne Marie Pedersdatter, 1/4, datter af gaardmand Peder Larsen, i Snave
1816, 0204, 0704, Anne Madsdatter, indsidderske, 64, hos gaardmand Anders Hansen, i Strærup
1816, 0804, 1404, Abelone Larsdatter, aftægtskone, 73, hos sønnen Peder Nielsen, i Snave
1816, 0305, 1005, Berthe Larsdatter, indsidderske, 71, hos gaardmand Lars Mikkelsen, i Enmærket
1817, 1001, 1701, Dorthea Hansdatter, aftægtskone, 80, hos gaardmand Niels Jensen, i Mullerød
1817, 1001, 1301, Karen Hansdatter, 3 uger, datter af Hans Jensen Smed, i Strærup
1817, 0602, 1002, Kirsten Jørgensdatter, 57, i Mullerød. Mads Skræders
1817, 0702, 1302, Anne Hansdatter, 60, i Dræslette. Huusmand Anders Hansen
1817, 1402, 2102, Anne Pedersdatter, 38, i Snave. Gaardmand, unge Peder Nielsen
1817, 2602, 0203, Maren Hansdatter, 3 uger, datter af huusmand Hans Hjulmand, i Dræslette
1817, 0803, 1503, Karen Rasmusdatter, 30, i Strærup. Gaardmand Mads Nielsen
1817, 1303, 1703, Maren Nielsdatter, 9 maaneder, datter af Niels Smed, i Snave
1817, 2403, 2703, Berthe Larsdatter, 1, datter af Lars Smed, i Brødegaard
1817, 2003, 2403, Mette Andersdatter, 3, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Snave
1817, 1509, 2309, Friderikke Elisabeth Falbe, enke, 69, opholdende sig paa Frideriksgave. Generalmajor Falbe
1817, 1609, 2109, Anne Jørgens, enke, 71, i Dræslette. Gaardmand Jørgen Pedersen
1817, 1508, 2208, Ellen Peders, enke, 91, opholdende sig hos Anders Pedersen, i Stra[n]dhaugen. Peder Brunshuus
1817, 2810, 0311, Karen Snedkers, 81, opholdende sig hos huusmand Jens Jensen, i Dræslette
1818, 2403, 3103, Kirsten Nielsdatter, 64, i Mullerød. Huusmand Hans Hansen
1818, 2406, 3006, Berthe Larsdatter, aftægtskone, 84, hos gaardmand Hans Larsen, i Brødegaard
1818, 0209, 0609, Karen Larsdatter, 71, opholdende sig hos huusmand Peder Madsen, i Snave
1818, 2409, 2709, Maren Pedersdatter, 76, i Vandholmshuset i Brødegaard. Huusmand Rasmus Hansen
1818, 3010, 0111, Maren Eriksdatter, 9 maaneder, slegfredbarn af Maren Larsdatter, i Dræslette
1818, 1411, 1911, Maren Olesdatter, 7 maaneder, datter af Ole Christensen, i Brunshuus
1818, 1711, 2111, Mette Larsdatter, 51, paa Herredsbjerg. Huusmand Jens Larsen
1818, 2411, 2911, Berthe Pedersdatter, 1, datter af huusmand Peder Madsen, i Snave
1819, 0701, 1401, Anne Christensdatter, 49, i Strandhaugehuuset. Huusmand Anders Pedersen
1819, 1501, 2201, Maren Pedersdatter, 73, paa Avernæs. Ladefoged Mads Jørgensen
1819, 3103, 0604, Berthe Jørgensdatter, 73, i Skaarup. Gaardmand Mads Andersen
1819, 2505, 3005, Gjertrud Madsdatter, 19, ved Mullerød. Steddatter af huusmand Ole Greve, ved Mullerød
1819, 2206, 2906, Johanne Larsdatter, 38, i Brunshuus. Gaardmand Olle Christensen
1819, 2709, 0210, Anne Sørrensdatter, 16½, datter af selvejerhuusmand Sørren Jørgensen og Maren Larsdatter, i Skovkrogen
1819, 1610, 2110, Johanne Olesdatter, indsidder, 86, hos Jørgen Larsen Spinder, i Dræslette
1819, 2911, 0612, Mette Jeppesdatter, aftægtskone, 66, hos hendes søn Jeppe Nielsen, i Brødegaard
1819, 1912, 2712, Maren Rasmusdatter, 73, i Wuttemose Gyde. Huusfæster Jens Tygesen
1820, 2901, 0602, Berthe Larsdatter, aftægtskone, 89, hos huusmand Lars Storgaard, i Dræslette
1820, 0902, 1302, Berthe Jørgensdatter, 33, i Mullerød. Huusmand Niels Hansen
1820, 0504, 1304, Maren Larsdatter, 26, i Brødegaard. Datter af gaardmand Lars Sørrensen, i Brødegaard
1820, 1204, 2004, Maren Christiansdatter, 39, Enemærket. Steddatter af gaardmand Lars Hansen, i Enmærket
1820, 1704, 2204, Kirsten Hansdatter, enke, 78, i Dræslette. Huusmand Jens Hansen
1820, 0906, 1406, Chatrine Pedersdatter, 64, i Dræslette. Huusmand Hans Eriksen
1820, 1808, 2308, Anne Marie Nielsdatter, 26, i Dræslette. Datter af huusmand Niels Lærke, i Dræslette
1820, 1110, 1910, Anne Hansdatter, 38, i Snave. Gaardmand Simon Jørgensen
1821, 2606, 0207, Anne Hendriksdatter, 29, i Skaarup. Datter af gaardmand Hendrik Hansen, i Skaarup
1821, 0907, 1307, Anne Jensdatter, tjenestepige, 21, i Snave
1821, 1007, 1507, Johanne Hansdatter, 7, datter af huusmand Hans Jørgen, i Snave
1821, 1108, 1208, Anne Pedersdatter, ½, datter af huusmand Peder Andersen, i Nye Brunshuus
1821, 2908, 0209, Kirsten Pedersdatter, 13, datter af huusmand Peder Andersen, i Nye Brunshuus
1821, 1309, 1609, Maren Simonsdatter, 11, datter af gaardmand Simon Jørgensen, i Snave
1821, 1609, 2109, Anne Kirstine Jensdatter, 13, datter af gaardmand Jens Offersen, i Snave
1821, 1709, 2109, Johanne Andersdatter, enke, 88, ï Skovkrogen. Morten Sørrensen
1821, 1809, 2109, Anne Maria Mortensdatter, 11½, datter af huusmand Morten Mikkelsen, i Mullerød
1821, 1311, 1811, Karen Pedersdatter, 46, i Davrehøjhuuset i Skovkrogen. Huusmand Anders Jørgensen
1822, 1601, 2001, Anne Maria Andersdatter, 9, datter af gaardmand Anders Andersen, i Strærup
1822, 1801, 2501, Kirsten Madsdatter, 76, i Strærup. Aftægtsmand Hans Jacobsen
1822, 2502, 1003, Maren Larsdatter, 9 maaneder, datter af afdøde Lars Madsens Smed, i Brüdegaard
1822, 1905, 2205, Anne Madsdatter, 73½, i Dreslette. Huusmand Jens Jensen
1822, 1809, 2209, Barbara Pedersdatter, 70, i Ungersbjerge. Aftægtsmand Lars Frideriksen
1822, 2010, 2710, Karen Hendriksdatter, enke, 82, opholdende sig hos træskomand Lars Jensen, i Snave. Huusmand Niels Rasmussen
1822, 1512, 2112, Mariane Lunde, enke, 62, for ejer af Lindved og Mølle ved Odense. Propritær H. C. Berg
1823, 1402, 1902, Maren Hansdatter, enke, 78, opholdende sig hos Jørgen Jensen, i Dræslette. Mads Hansen
1823, 2202, 0203, Maren Christensdatter, 53, i Skovkrogen. Selvejerhuusmand Hans Hansen Drud
1823, 0204, 0904, Johanne Hansdatter, 80, opholdende sig hos Lars Mikkelsen, i Erdemekhuset (måske Enemærkehuset)
1823, 1707, 2007, Catrine Jensdatter, 33, datter af huusmand Jens Jensen og Anne Martinsdatter, i Dræslette
1823, 3111, 0812, Pedernille Hansdatter, 56, i Strærup. Huusmand Rasmus Pedersen
1824, 0304, 0804, Gjertrud Andersdatter, 37, i Strærup. Huusmand Rasmus Pedersen
1824, 3004, 0205, Maren Andersdatter, 19 uger, datter af indsidder Anders Nielsen, i Dreslette
1824, 3005, 0406, Maren Erichsdatter, 4½, datter af indsidder Erich Hansen, i Dreslette
1824, 0306, 0706, Maren Jørgensdatter, 70, i Dreslette. Huusmand Hans Hansen Snedker
1824, 0508, 1208, Maren Jeppesdatter, 27, i Dreslette. Indsidder Anders Nielsen
1825, 2301, 2801, Maren Hansdatter, aftægtskone, 66, hos sin søn smed Niels Larsen, i Snave
1825, 2003, 2303, Birthe Catrine Hansdatter, 13 uger, datter af huusmand Hans Christ. Larsen, i Skaarup
1825, 2303, 3103, Anne Kirstine Larsdatter, 47, i Skovkrogen. Huusmand Anders Jørgensen
1825, 0904, 1404, Maren Larsdatter, enke, 71½, i Snave. Gaardmand Jens Larsen
1825, 1904, 2604, Maren Andersdatter, 32, i Snave. Smed Niels Larsen
1825, 0107, 0707, Birthe Pedersdatter, aftægtskone, 80, hos gaardmand Niels Nielsen, i Snave
1826, 0705, 1505, Gjertrud Olsdatter, 2½, datter af huusmand Ole Jørgensen, Mullerød
1826, 2805, 3105, Anne Pedersdatter, 1½, datter af huusmand Peder Madsen og Karen Rasmusdatter, i Snave,
1826, 1907, 2507, Johanne Petersdatter, 49, i Mullerød. Gaardmand Niels Jensen
1826, 1408, 1708, Margrethe Hansdatter, ½, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Dreslette
1826, 2310, 3010, Mette Kirstine Lunde, 66, i Snave. Datter af afdøde sognedegn Lunde, i Snave
1826, 2312, 2612, Marie Elisabeth Nielsdatter, 1/4, datter af Johanne Marie Frørup og skomager Niels Nicolaisen
1827, 2304, 2904, Kirsten Hansdatter, aftægtskone, 82, hos Rasmus Larsen, i Skovkrogen
1827, 2108, 2508, Birthe Sørensdatter, 82, i Skovkrogen. Huusmand Søren Mortensen
1827, 1009, 1509, Anne Andersdatter, 68, i Dreslette. Huusmand Lars Nielsen
1827, 1410, 2010, Kirsten Carstensdatter, 20, paa Strærup Mark. Datter af huusmand Carsten Christensen, paa Strærup Mark
1827, 1111, 1811, Kirsten Nielsdatter, 18, i Mullerød. Datter af huusmand Niels Hansen, i Mullerød
1827, 2412, 3012, Karen Hansdatter, 30, i Skovkrogen. Datter af huusmand Hans Hansen Drud, i Skovkrogen
1827, 2812, 05011828, Anne Jørgensdatter, 71, i Ennemærket. Gaardmand Niels Nielsen