Dreslette, 1883-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1883-1891, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 2601, Hans Hansen, ungkarl og væver, 28, af Haarby Kirkemose og pige Karen Pedersen, 23, af Snave
1883, 2104, Peter Jensen, ungkarl og skræddersvend, 22, af Assens og pige Johanne Nielsen, 23, af Dreslette
1883, 2704, Jens Christian Jensen, ungkarl, 36, af Helnæs og pige Anne Jørgensen, 35, af Dreslette Mark
1883, 2605, Anders Madsen, ungkarl, 35, af Dreslette og pige Else Marie Madsen, 30, af Strærup Mark
1883, 3108, Niels Christensen, ungkarl, 30, af Herredsbjærg og pige Christine Larsen, 24, af Herredsbjærg
1883, 2709, Jens Larsen, ungkarl, 31, af Ungersbjærge og Anne Larsen, 24, af Dreslette
1883, 1010, Anders Rasmussen, ungkarl, 30, af Vullerslev, Stenløse Sogn og pige Karen Larsen, 27, af Herredsbjærg
1883, 3103, Niels Jensen, ungkarl, 25, af Dreslette og pige Karen Marie Hansen, 25, af Aa i Sønderby Sogn
1883, 1011, Niels Christian Olsen, ungkarl og hjulmand, 40, af Dreslette og pige Anne Kirstine Nielsen, 34, af Dreslette
1883, 0311, Johan Frederik Olsen, ungkarl, 29, af Brunshus og pige Birte Jensen, 27, af Brunshus
1883, 0505, Niels Pedersen, ungkarl, 36, af Voldtofte, Flemløse Sogn og pige Mette Esbensen, 30, af Høed, Flemløse Sogn
1883, 2809, Lars Jørgensen, ungkarl og detailhandler, af Dreslette og pige Dortea Hansen, af Voldtofte, Flemløse Sogn
1884, 1602, Rasmus Madsen, ungkarl, 26, af Dreslette Præstegaard og pige Kirsten Jensen, 29, af Dreslette Præstegaard
1884, 0103, Anders Nielsen, ungkarl og sømand, 29, af Brunshus og pige Karen Nielsen, 31, af Dreslette Mark
1884, 0504, Mads Jensen, ungkarl, 33, af Voldtofte og pige Anne Jørgensen, 29, af Skaarup
1884, 1005, Jens Dideriksen, ungkarl og skrædder, 22, af Snave Dam og pige Maren Katrine Rasmussen, 20, af Snave Dam
1884, 1805, Jens Marius Nielsen, ungkarl og gartner, 29, af Flenstofte og pige Margrete Kirstine Nielsen, 31, af Flenstofte
1884, 2106, Jens Jakobsen, ungkarl, 28, af Brydegaard og pige Else Kirstine Jensen, 31, af Brunshus
1884, 0507, Niels Rasmussen, ungkarl, 49, af Assens og Kirsten Nielsen, 51, af Brunshus
1884, 2609, Rasmus Peder Erasmussen, ungkarl, 21, af Snave og pige Mette Katrine Henningsen, 22, af Mullerød
1884, 2911, Jens Pedersen, ungkarl, 21, af Dreslette og pige Maren Jørgensen, 26, af Snave
1884, 0612, Lars Gregersen, ungkarl, 23, af Voldtofte, Flemløse Sogn og pige Kirsten Rasmussen, 27, af Dreslette
1885, 3001, Jens Nielsen Jensen, ungkarl og gaardejer, 26, Helnæs og pige Karen Larsen, 26, af Ørbæk
1885, 3101, Hans Hildebrand Hansen, ungkarl, 29, af Ebberup og pige Maren Knudsen, 23, af Skaarup
1885, 2703, Jørgen Larsen, ungkarl, 25, af Snave og pige Karen Jørgensen, 35, af Agernæs
1885, 0104, Anders Peter Jensen, ungkarl, 27, af Dreslette og Else Marie Andersen, 44, af Dreslette Mark
1885, 2103, Carl Frederik Frank Hou, 28, af Assens og pige Maren Johansen, 24, af Assens
1885, 1104, Jørgen Nielsen, ungkarl, 29, af Kirkesøby og pige Anne Elise Pedersen, 24, af Dreslette
1885, 1704, Johan Frederik Nielsen, ungkarl og sømand, 25, af Brunshus og pige Anne Marie Louise Pløger, 20, af Brydegaard
1885, 2504, Christoffer Larsen, ungkarl, 27, af Egemosedam, Søllested Sogn og Caroline Andersen, 43, af Mullerød
1885, 1107, Hans Larsen, gaardejer, 42, af Ungersbjærge og pige Karen Eriksen, 31, af Ungersbjærge
1885, 0910, Hans Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 23, af Voldtofte og pige Kirsten Hansen, 23, af Strærup Mark
1885, 0910, Hans Larsen Bang, ungkarl og gaardejer, 32, af Helnæs og pige Margrete Andersen, 25, af Nørregaarde
1885, 2011, Peder Jensen, ungkarl, 36, af Ebberup Banker, Kjærum Sogn og pige Anne Johansen, 35, af Snave
1885, 3010, Hans Jørgen Gormsen, ungkarl og skomager, 23, af Dreslette og jomfru Anne Katrine Andersen, 19, af Dreslette
1885, 1312, Hans Hansen, ungkarl, 22, af Sønderby og pige Karen Jørgensen, 19, af Skaarup
1885, 0905, Heinrich Vilhelm Barthold Fischer, ungkarl, 41, af Mullerød og pige Anne Kirstine Hansen, 31, af Skaarup
1885, 0509, Anders Hansen, ungkarl og gaardejer, 30, af Skaarup og pige Maren Hansen, 23, af Voldtofte Mark
1886, 0904, Hans Madsen, ungkarl, 24, af Sønderby og pige Karen Marie Jørgensen, 27, af Skovkrogen
1886, 0511, Rasmus Hansen, ungkarl og husejer, 25, af Trunderup Mark, Jordløse Sogn og pige Hanne Rasmussen, 25, tjenende hos gaardejer Lars Rasmussen, Dreslette Mark
1886, 2312, Hans Johansen, ungkarl og sømand, 21, af Brunshus og pige Marie Andersen, 22, af Ungersbjærge
1887, 1504, Jens Peter Nielsen, ungkarl og stukkatør, 27, af Odense og jomfru Marie Oline Diderikke Larsen, 26, af Snave
1887, 1706, Peder Andersen, ungkarl, 28, af Simmersholm og pige Kirsten Jensen, 21, af Ungersbjærge
1887, 0810, Niels Jørgensen, smed, 58, af Snave og pige Johanne Andersen, 42, af Snave
1887, 1111, Hans Jensen, ungkarl, 20, af Herredsbjærg og pige Maren Erasmussen, 24, af Snave
1887, 1712, Hans Peter Hansen, ungkarl, 23, af Dreslette og pige Mette Marie Madsen, 20, af Dreslette
1888, 1204, Niels Christian Rasmussen, ungkarl, 30, af Nørrebroby og pige Mette Rasmussen, 28, af Snave
1888, 2505, Jørgen Hansen Hildebrand, ungkarl og murer, 28, af Ebberup, Kjærum Sogn og pige Trine Lovise Nielsen, 22, af Snave
1888, 1506, Peder Simonsen, ungkarl og husmand, 51, af Helnæs og pige Anne Kirstine Nielsen, 40, af Skovkrogen
1888, 2306, Rasmus Hansen, ungkarl, 23, af Voldtofte og pige Karen Jensen, 23, opholdende sig hos faderen indsidder Jørgen Jensen, i Skovkrogen
1888, 2206, Knud Plesner Jørgensen Stourup, smed, 27, af Snave og pige Andersine Jørgensen, 19, opholdende sig hos faderen husmand Jørgen Andersen, i Skovkrogen
1888, 0510, Johan Jørgen Christiansen, ungkarl, 26, af Agernæsgaard og pige Ellen Kirstine Johansen, 25, af Brunshus
1888, 1910, Jørgen Rasmussen, gaardejer, 31, og pige Karen Marie Hansen, 25, af Snave
1888, 0812, Hans Peder Larsen, ungkarl og skomager, 25, af Dreslette og pige Hanne Jeremine Thora Hertzum, 19, af Dreslette
1888, 1412, Morten Andersen, ungkarl og kjøbmand, 29, af Brydegaard og pige Birte Katrine Poulsen, 22, af Dreslette
1888, 0311, Hans Madsen, gaardejer, 59, af Simmersholm og enke Nielsmine Hansen, 48, (efter snedker Jørgen Pedersen) af Skaarup
1889, 0102, Niels Christian Olsen, hjulmand, 45, af Dreslette og pige Christiane Nielsen, 34, af Dreslette
1889, 0504, Niels Pedersen, ungkarl og gaardejer, 43, af Strandby Mark, Haarby Sogn og pige Anne Katrine Andersen, 34, opholdende sig hos faderen gaardejer Anders Jensen, paa Strærup Mark
1889, 0211, Lars Hansen, ungkarl, 35, i Assens og pige Karen Hansen, 26, i Skaarup, opholdende sig hos broderen gaardejer Anders Hansen
1890, 2203, Johan Valdemar Gabriel, ungkarl, 20, af Sønderby og Karen Marie Christiansen, 33, af Brydegaard
1890, 1005, Hans Andersen, ungkarl og murer, 24, af Brydegaard og pige Hanne Pedersen, 24, tjener hos gaardejer Hans Hansen, paa Agernæsgaard
1890, 0405, Jørgen Hansen, ungkarl, 22, opholdende sig hos sin fader husmand Hans Larsen, i Dreslette og pige Anne Katrine Nielsen, 28, tjener hos gaardejer Lars Jørgen Knarreborg, i Snave
1890, 2405, Peder Jespersen, ungkarl og smed, 31, af Nellemose, Haarby Sogn og pige Anne Hansen, 27, opholder sig hos sin broder gaardejer Hans Hansen, i Skaarup
1890, 1107, Morten Hansen, ungkarl og urmager, 24, af Flemløse og pige Mette Sophie Larsen, 37, opholder sig hos husmand og urmager Hans Hansen af Ungersbjærge
1890, 1605, Niels Anders Christiansen, ungkarl, 25, af Kjærum Sogn og pige Larsine Larsen Aa, 22, opholder sig hos moderen husmand Rasmus Larsens enke, paa Strærup Mark
1890, 2211, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl, 36, opholder sig [hos] stedfaderen gaardmand Frederik Hansen, i Dreslette og pige Mette Kirstine Rasmussen, 35, opholder sig hos sin plejefader gaardmand Rasmus Hansen, i Dreslette
1890, 0811, Thomas Rasmussen Thomsen, ungkarl og murer, 24, opholder sig hos faderen murer Rasmus Thomsen, i Høed Gyde og pige Mathilde Pløger, 21, opholder sig hos faderen husmand Frederik Pløger, i Dreslette
1891, 2003, Anders Knudsen, ungkarl og gaardejer, 42, af Mullerød og pige Maren Nielsen, 29, af Mullerød
1891, 0304, Niels Frederik Hansen Pløger, ungkarl og tømrer, 24, opholder sig hos sin fader husmand Frederik Pløger, i Dreslette og pige Marie Sofie Jørgensen, 21, opholder sig hos sin fader fattiggaardsbestyrer Jørgen Ludvigsen
1891, 0606, Lars Hansen, ungkarl, 31, i Dreslette og Dorthea Hansen, 32, i Dreslette
1891, 1704, Hans Jørgen Nielsen, ungkarl, 26, opholder sig paa Ny Karlsberg, i Valby og pige Anne Johanne Larsen, 22, opholder sig hos faderen husmand Rasmus Larsen, i Skovkrogen
1891, 2507, Peder Jensen Damsbo, ungkarl og detailhandler, 38, i Frederiksborggade 23, i Kjøbenhavn og pige Anne Marie Laurentiussen, 40, i Kjøbenhavn
1891, 1109, Hans Mourits Hansen, ungkarl og gaardejer, 26, af Skaarup og pige Anne Marie Pedersen, 22, tjener hos sin forlovede gaardejer Hans M. Hansen, i Skaarup
1891, 0609, Jens Thorvald Christensen, ungkarl, 29, af Skaarup og pige Kirsten Pedersen Frandsen, 26, af Skaarup
1891, 0910, Hans Pedersen, ungkarl, 35, af Strærup, opholder sig hos sin broder gaardejer Lars Pedersen og pige Hansine Larsen, 29, af Strærup, opholder sig hos sin svoger gaardejer Lars Pedersen
1891, - [dato ikke indført], Hans Jørgen Rasmussen, ungkarl, 28, tjener paa Lundsgaard, Nørre Broby Sogn og pige Anne Rasmussen, 25, opholder sig hos smed Hans Hansen paa Strærup Mark