Dreslette, 1883-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1883-1891, Dreslette sogn, Baag herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 0601, 1301, Jørgen Hansen, smed og aftægtsmand, 79 og 9 maaneder, i Snave. Gaardmand Hans Nielsen, af Aborre
1883, 2301, 2801, Rasmus Larsen Rasmussen, 7 uger, søn af indsidder Peder Rasmussen, af Simmersholm
1883, 2201, 2801, Lars Andersen, 17 uger, søn af husmand og murer Jens Andersen, af Dreslette Mark
1883, 0903, 1503, Niels Peter Hansen, ugift, 17½, af Enemærket. Søn af husmand Hans Nielsen Langeløkke
1883, 1005, 1505, Hans Nielsen, aftægtshusmand, 67½, paa Brydegaard Mark. Søn af husmand Niels Hansen, paa Strandby Mark
1883, 0306, 0806, Anders Mortensen, husmand og høker, 58, af Brydegaard. Søn af husmand Morten Andersen, af Skovkrogen
1883, 2806, 0207, Lars Hansen, ugift, 25, af Enemærket. Søn af husmand Hans Nielsen Langeløkke
1883, 3007, 0408, Jørgen Sørensen, indsidder, 49½, af Mullerød Mark. Søn af husmand Søren Simonsen, af Haarby
1883, 2009, 2709, Klemen Christian Balle, 3 uger, søn af gaardmand Hans Andersen Balle, af Mullerød
1883, 1610, 2210, Mads Andreasen, aftægtshusmand, 91, af Skovkrogen. Søn af ugift Anne Hansdatter, af Akkerup
1883, 2803, 0204, Jørgen Pedersen (Horne), enkemand og almisselem, 69, af Mullerød
1883, 0205, 1005, Jens Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82½, af Ungersbjærge. Søn af husmand Hans Nielsen, af Skovkrogen
1883, 1610, 2210, Ole Henriksen, husmand, 74, af Snave Dam. Søn af husmand Henrik Olsen, af Saltofte
1883, 2612, 01011884, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Larsen, af Ungersbjærge
1884, 1101, 1901, Hans Jørgensen, husmand, 64, af Brunshus. Født i Nørrebroby
1884, 0702, 1502, Jens Andersen, husmand og murer, 54, af Dreslette Mark. Søn af gaardmand Anders Christensen, af Dreslette
1884, 2305, 2705, Anders Andersen, ugift, 17, søn af husmand og murer Jens Andersen, af Dreslette Mark
1884, 1006, 1706, Anders Nielsen, aftægtshusmand, 81½, af Dreslette. Husmand Niels Nielsen, af Enemærket
1884, 0906, 1406, Peder Madsen, husmand og værn, 69, af Strærup Mark. Søn af gaardmand Mads Hansen, af Strærup Mark
1884, 2507, 3007, Anders Johansen, 1, søn af skipper Ole Johansen, af Brunshus
1884, 3007, 0408, Peder Hansen, husmand og murer, 58½, af Dreslette. Søn af husmand og slagter Hans Chr. Larsen, af Skaarup
1884, 1511, 2211, Anders Rasmussen, husmand og snedker, 36, af Strærup Mark. Søn af husmand Rasmus Pedersen, af Skovkrogen
1884, 2211, 2611, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Hans Larsen, af Ungersbjærge
1885, 0201, 1101, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Niels Christian Olsen, af Dreslette
1885, 2501, 0202, Jørgen Madsen, gaardejer, 55, af Strærup. Søn af gaardejer Mads Nielsen, af Strærup
1885, 2003, 2703, Niels Hansen, indsidder og fisker, 53, af Brunshus. Søn af husmand Hans Rasmussen, af Høed Gyde
1885, 0304, 0904, Johan Frederik Olsen, fisker, 30, af Brunshus. Søn af husmand Ole Johansen, af Brunshus
1885, 2405, 3005, Lars Hansen, ungkarl, 39½, af Brydegaard. Søn af husmand Hans Hansen
1885, 0506, 1106, Frederik Vilhelm Hansen, proprietær, 35, til Mariesminde, Taarup Sogn i Jylland. Søn af proprietær Hansen
1885, 2909, 0510, Hans Rasmussen, 9 uger, søn af bager Peder Rasmussen, af Dreslette
1885, 1011, 1611, Niels Nielsen (Damsbo), fæstegaardmand, 80, i Snave. Søn af fæstegaardmand Niels Jensen (Damsbo), af Mullerød
1885, 1311, 2011, Mads Hansen, aftægtsgaardmand, 71, i Snave. Søn af gaardmand Hans Larsen, i Brydegaard
1885, 2311, 3011, Gregers Hansen, husmand og træskomand, 67, af Præsteholme. Søn af husmand Hans Jensen, af Helnæs
1885, 0412, 1012, Peder Pedersen, høker, 26½, af Brydegaard. Søn af afdøde husmand Peder Pedersen, af Ungersbjærge
1885, 1112, 1612, Lars Pedersen, fattiglem, 58½, af Dreslette Mark. Søn af husmand Peder Johansen, af Sarup Mark
1885, 2306, 2807, Mads Olsen, ugift, 69, i Gamtofte Sogn. Søn af husmand Ole Jørgensen, af Mullerød
1885, 2606, 0207, Peder Jensen, ugift, 27, af Mullerød. Søn af husmand Jens Jørgensen
1885, 0208, 0608, Jens Jørgen Larsen, 1, søn af husmand Gorm Larsen, af Mullerød
1886, 1705, 2305, Hans Adolf Nielsen, 7 dage, søn af indsidder Niels Peter Nielsen, af Enemærket
1886, 0606, 1106, Lars Peter Hansen, 6½, søn af arbejdsmand Peter Hansen, af Assens. Født i Brydegaard
1886, 1212, 1812, Rasmus Rasmussen Nørregaard, 17 uger, søn af gaardejer Jørgen Rasmussen, af Nørregaarde
1886, 1707, 2207, Hans Christensen, husmand og bødker, 69, i Mullerød. Søn af husmand Christen Hansen, af Mullerød
1886, 3009, 0310, Lars Christian Jensen, 6 dage, søn af murer Niels Jensen, af Dreslette
1886, 2212, 02011887, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Niels Christian Olsen, af Dreslette
1887, 2702, 0503, Knud Andersen, gaardejer, 81, i Mullerød. Søn af gaardmand Anders Andersen, i Mullerød
1887, 0503, 1303, Lars Peter Larsen, 1, søn af ugift Karen Marie Larsen, af Sønderby Mosemark. Døde i Præsteholme
1887, 0604, 1104, Udøbt dreng, ½ dag, søn af fisker Jørgen Pedersen, af Brunshus
1887, 1504, 2204, Hans Hansen Bo, 1 time, søn af gaardejer Hans Nielsen Bo, af Snave
1887, 0506, 1006, Anders Pedersen, husmand og fisker, 53, af Fid. Søn af husmand Peder Andersen, af Brunshus
1887, 1507, 2007, Bertel Hansen Schak, skolelærer og organist, 52, i Mullerød
1887, 2209, 2909, Jørgen Pedersen, husmand og snedker, 45, af Skaarup. Søn af husmand Peder Hansen, af Tommerup
1887, 1103, 2003, Rasmus Jensen, 3 uger, søn af husmand Peder Jensen, i Skovkrogen
1887, 1705, 2205, Jørgen Jørgensen, 3½, søn af husmand Anders Jørgensen, af Skaarup
1887, 0406, 1006, Peter Christian Larsen, 2 maaneder, søn af ugift Anne Marie Pedersen, i Bækhuset ved Flenstofte
1887, 2011, 2611, Jørgen Pedersen, husmand, 33, af Ungersbjærge. Søn af aftægtsmand Peder Jørgensen, sammesteds (af Ungersbjærge)
1888, 2002, 2602, Hans Carl Bolt, 15 uger, søn af husmand og væver Carl Bolt, af Snave
1888, 1802, 2402, Henrik Olsen, husmand, 45, af Skovkrogen. Søn af Ole Henriksen, af Snave Dam
1888, 0202, 0902, Rasmus Nielsen, indsidder, 68, af Skovsbjærggaard. Søn af husmand Niels Rasmussen, af Høes Gyde
1888, 2704, 0305, Lars Jørgen Larsen, 8, søn af gaardejer Peder Larsen Bang, i Mullerød
1888, 0705, 1205, Peder Jørgensen, husmand, 45, paa Skaarup Mark. Søn af husmand Jørgen Sørensen, af Skaarup Mark
1888, 1605, 2105, Hans Peter Mortensen Kolte, 5, søn af pige Maren Pedersen, opholdt sig hos husmand Hans Kvirin Mortensen, i Skovkrogen
1888, 0306, 1106, Erik Nielsen, aftægtsgaardmand, 91, i Enemærket. Søn af gaardmand Niels Nielsen, sammesteds (i Enemærket)
1888, 1906, 2406, Henrik Cordtz, fattiglem, 72, fra Saltofte i Kjærum Sogn. Født i Orte Sogn
1888, 0410, 1010, Morten Jørgensen, gaardejer, 55, i Dreslette. Søn af gaardmand Jørgen Hansen, sammesteds (i Dreslette)
1888, 2610, 0111, Anders Iversen, ungkarl, 19½, i Dreslette. Søn af husmand Peder Iversen
1888, 0112, 0812, Niels Sørensen Simonsen, ungkarl, 53, opholdt sig hos sin broder gaardmand Rasmus Pedersen, i Strærup. Søn af gaardmand Søren Simonsen, i Strærup
1888, 1906, 2406, Laurits Martin Hansen, 14 dage, søn af smed Peder Hansen, i Skaarup
1888, 2806, 0407, Hans Rasmussen, gaardejer, 69, i Nellemoselund. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Nellemose
1888, 1808, 2408, Clemen Christian Balle, 7 maaneder, søn af gaardejer Hans Andersen Balle, af Mullerød
1888, 1411, 2111, Hans Kvirin Mortensen, husmand, 49, af Skovkrogen. Født i Rørup Sogn. Faderens navn ubekjendt
1889, 2903, 0404, Peder Jørgensen, aftægtshusmand, 68, i Ungersbjærge. Søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Dreslette
1889, 0104, 0604, Diderik Jensen, aftægtshusmand, 63, paa Snave Dam. Søn af gaardmand Jens Esbensen, paa Helnæs
1889, 2004, 2604, Hans Jørgensen, gaardfæster, 69, paa Herredsbjærg. Søn af gaardmand Jørgen Jensen, i Dreslette
1889, 1506, 2206, Peder Iversen, husmand, 56, i Dreslette. Søn af afdøde husmand Iver Hansen, i Søllested
1889, 1007, 1707, Joachim Heinrich Friederich Schmahl, krigsassesor, dannebrogsmand og toldinspektør, 78, af Enemærket. Født i Holsten
1889, 1307, 1807, Lars Jørgensen, kjøbmand, 38, af Dreslette. søn af høker Jørgen Jørgensen, sammesteds (af Dreslette)
1889, 1507, 2007, Rasmus Christoffersen, husmand, 71, af Dreslette. Søn af husmand Christoffer Rasmussen, sammesteds (af Dreslette)
1889, 0108, 0608, Laurits Frederik Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af snedker Rasmus Hansen, i Brydegaard
1889, 0609, 1209, Peder Nielsen (Damsbo), gift og proprietær, 69, til Flenstofte. Søn af gaardfæster Niels Jensen (Damsbo)
1889, 0712, 1512, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Niels Christian Olsen, i Dreslette
1890, 0801, 1401, Jørgen Rasmussen, ½, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Herredsbjærg
1890, 1801, 2501, Mads Madsen, ungkarl, 44, opholdt sig hos sin svoger gaardmand Anders Madsen, paa Strærup Mark. Søn af gaardmand Mads Hansen
1890, 3001, 0702, Rasmus Andersen, gift og gaardejer, 73, i Strærup. Søn af gaardeier Anders Andersen, sammesteds (i Strærup)
1890, 1402, 2002, Hans Nielsen, gift og aftægtshusmand, 73, i Vandholmshuset i Brydegaard. Søn af husmand Niels Hansen
1890, 0603, 1403, Peder Rasmussen (Stougaard), gift og aftægtsgaardmand, 62, i Strærup. Søn af gaardmand Rasmus Larsen Stougaard, i Dreslette
1890, 2101, 2601, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Dreslette Fattighus
1890, 0808, 1408, Anders Hansen, enkemand, husejer og partikulier, 47, i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Voldbro
1890, 1810, 2510, Rasmus Hansen, gift og gaardejer, 75, i Dreslette
1890, 0511, 1211, Jørgen Jensen, enkemand og træskomand, 75, opholdt sig hos sin svigersøn fisker Lars Johansen, i Enemærket
1890, 2910, 0211, Hans Peter Christian Jørgensen, 5 maaneder, søn af husmand Ole Jørgensen, paa Mullerød Mark
1890, 1611, 2111, Otto Villiam Hansen, 8½, plejesøn af husmand Søren Larsen, i Skovkrogen
1890, 2811, 0412, Hans Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, i Strærup. Søn af gaardmand Mads Hansen, i Strærup
1890, 1712, 2312, Niels Madsen, ugift og indsidder, 84, hos smed Jørgen Christoffersen, i Strærup. Søn af gaardmand Mads Nielsen
1890, 2712, 03011891, Jens Jørgensen, gift og aftægtshusmand, 81, i Mullerød. Søn af husmand Jørgen Jensen, paa Voldtofte Mark
1891, 2402, 0303, Lars Larsen, enkemand og gaardejer, 80, i Snave. Søn af fæstegaardmand Lars Larsen, i Snave
1891, 1103, 1703, Niels Harald Knarreborg, 6 uger, søn af seminarielev H. L. Knarreborg, i Mullerød
1891, 0704, 1204, Carl Pedersen, 11 maaneder, søn af fisker Jørgen Pedersen, i Brunshus
1891, 0405, 0905, Peder Hansen, gift og aftægtsgaardmand, 83, i Brydegaard. Søn af gaardmand Hans Madsen, i Mullerød
1891, 1905, 2305, Rasmus Hansen, ugift og aftægtshusmand, 78, paa Dreslette Mark. Søn af husmand Hans Andersen, i Dreslette
1891, 0405, 1005, Jørgen Hansen, søn af indsidder Rasmus Hansen, i Skovkrogen. Døde strax
1891, 1106, 1506, Jens Larsen, ½, søn af gaardejer Hans Larsen, i Ungersbjærge
1891, 1306, 1906, Peder Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 60, i Skovkrogen. Søn af husmand Hans Hansen, i Mullerød
1891, 2007, 2507, Lars Jensen, gift og gaardejer, 62, i Ungersbjærge. Søn af husmand Jens Hansen, i Skovkrogen
1891, 2708, 0209, Christen Andersen, gift og gaardejer, 67, i Dreslette. Søn af gaardejer Anders Christensen, sammesteds (i Dreslette)
1891, 1410, 1910, Hans Larsen, gift og husmand, 64, i Dreslette. Søn af gaardmand Lars Eriksen, i Søsøby
1891, 1109, 1509, Carl Marius Pedersen, 3½, søn af fisker Anders Pedersen, i Brunshus
1891, 2510, 3110, Niels Andersen, gift og skipper, 73, i Brunshus. Født i Løgismoseskov
1891, 3011, 0812, Mikkel Jensen, gift og indre missionær, 65, i Snave
1883, 3001, 0502, Margrete Nielsen, 60, af Ungersbjærge. Datter af husmand Niels Nielsen, af Snave. Husmand Peder Jørgensen
1883, 2504, 0105, Mette Kirstine Johansen, 2 og 9 maaneder, datter af fisker Lars Johansen, af Enemærket
1883, 2103, 2603, Karen Dortea Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Jørgen Nielsen, af Snave
1883, 2703, 0304, Karen Larsdatter, enke, 76, af Skaarup. Datter af husmand Lars Larsen, af Aae. Husmand Jens Larsen
1883, 0105, 0905, Abelone Hansdatter, enke, 79, af Skovkrogen. Datter af husmand Hans Povlsen, af Haarby. Husmand Peter Petersen.
1883, 1509, 2309, Dødfødt pige, datter af ugift Anne Kirstine Nielsen, af Dreslette
1884, 1201, 2001, Anne Marie Nielsen, 18 uger, datter af ugift Anne Kirstine Nielsen, af Skovkrogen
1884, 1902, 2402, Maren Pedersdatter, almisselem og enke, 96 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden. Datter af husmand Peder Jørgensen, af Stenstrup. Almisselem Søren Rasmussen
1884, 0611, 1211, Ellen Mouritsdatter, enke, 84½, af Brunshus. Datter af husmand Mourits Hansen, af Ebberup. Fisker Johan Frederik Pedersen
1884, 2711, 0312, Maren Eriksen, 33, af Ungersbjærge. Datter af gaardejer Erik Jørgensen, i Stengaarden. Gaardejer Hans Larsen
1884, 1305, 1905, Anne Marie Hansdatter, enke, 72½, af Strærup Mark. Født i Hjelmerup i Verninge Sogn. Gaardejer Rasmus Madsen
1885, 0701, 1301, Maren Jensen, 52 og 9 maaneder, af Snave Mark. Datter af husmand Jens Hansen, af Skovkrogen. Husmand Christen Andersen
1885, 2301, 0202, Kirsten Nielsen, 62, af Snave Dam. Datter af husmand Niels Pedersen, af Lundager. Husmand Jens Larsen
1885, 2801, 0202, Karen Hansen, 16, datter af husmand Hans Nielsen Langeløkke, af Enemærket
1885, 0302, 1102, Anne Johanne Pedersen, aftægtsenke, 91½, af Skovkrogen. Født i Nellemose. Gaardejer Hans Jensen
1885, 2603, 0104, Karen Marie Larsdatter, aftægtsenke, 69½, opholdt sig hos sin søn gaardejer L. J. Knarreborg, af Knarreborg i Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Lars Jørgensen. Gaardejer Jens Rasmussen
1885, 0506, 1206, Anne Kirstine Hansen, 50, af Simmersholm. Datter af gaardfæster Hans Jensen, af Snave. Gaardejer Hans Madsen
1885, 0307, 0907, Johanne Larsen, 26½, af Skovkrogen. Datter af gaardejer Lars Hansen
1885, 0308, 0908, Ingeborg Marie Larsen, 55, af Snave. Datter af gaardmand Lars Pedersen, af Frøbjerg, Orte Sogn. Smed Niels Jørgensen
1885, 2709, 0510, Mette Hansdatter, ugift, 68, i Snave. Datter af husmand Hans Jørgensen, af Snave
1885, 3110, 0511, Udøbt pige, 1 maaned, datter af husmand og tømrer Henrik Olsen, af Skovkrogen
1885, 0505, 1105, Dorte Andreasen, enke, 84½, af Skovkrogen. Husmand Hans Drud
1885, 0611, 1111, Anne Kirstine Pedersen, 1 dag, datter af gaardejer Lars Pedersen, af Strærup
1885, 1612, 1712, Dødfødt pige, datter af husmand og hjulmand Niels Christian Olsen, af Dreslette
1886, 1403, 1903, Anne Katrine Jensen, 41, af Dreslette. Født indenfor ægteskab paa Helnæs. Husmand Hans Christian Hansen
1886, 0204, 0804, Karen Nielsdatter, 60½, af Snave. Datter af gaardmand Niels Larsen Hansen, paa Helnæs. Gaardejer Lars Larsen
1886, 2504, 2904, Anne Johanne Madsen, 1, datter af ugift Anne Johanne Madsen, paa Helnæs. Døde i Dreslette
1886, 2907, 0308, Anne Marie Hansen, aftægtsenke, 65, af Nørregaarde. Datter af gaardmand Hans Hansen, af Dreslette. Gaardejer Rasmus Larsen
1886, 0812, 1512, Anne Nielsen, 27½, af Snave. Datter af husmand Niels Jensen, af Holte i Kjøng Sogn. Smed Knud Plesner Jørgensen Stourup
1886, 2003, 2703, Karen Jensen, 58, af Skovkrogen. Husmand Peder Hansen
1886, 2804, 0305, Maren Madsdatter, 74, af Skaarup. Husmand Jeppe Madsen
1886, 2505, 3105, Birte Mortensdatter, 54, af Skovkrogen. Datter af husmand Morten Andersen, af Skovkrogen. Husmand Jørgen Andersen
1886, 1107, 1707, Kirsten Madsen, 46, af Strærup Mark. Datter af gaardejer Mads Jørgensen, af Strærup Mark. Gaardejer Mads Peder Madsen
1886, 2206, 2706, Karen Elfrida Jørgensen, i Kjøbenhavn. Fiskehandler A. Jørgensen
1886, 0309, 0809, Rebekka Marie Benedikte Müller - Jensen, 5 maaneder, datter af ugift Sophie Elisabeth Müller, af Skaarup
1886, 2110, 2810, Anne Marie Nielsen, 6½, datter af møller Hans Nielsen, paa Dreslette Mark
1886, 1111, 1411, Dødfødt pige, datter af gaardejer Rasmus Pedersen, af Strærup
1887, 1901, 2601, Karen Pedersdatter, 68, af Strærup. Datter af gaardmand Peder Jensen, af Voldtofte. Gaardmand Hans Madsen
1887, 0102, 0802, Anne Jørgensen, 52, af Skovkrogen. Datter af gaardmand Jørgen Christensen, af Enemærket. Husmand Søren Larsen
1887, 2701, 0402, Karen Hansen, ugift, 30, af Strærup Mark. Datter af smed Hans Hansen
1887, 1002, 1602, Kirsten Jørgensdatter, aftægtsenke, 79½, af Brydegaard. Datter af gaardmand Jørgen Jensen, af Dreslette. Husmand Hans Jørgensen
1887, 2602, 0503, Maren Andersen, 20½, af Nørregaarde. Datter af gaardejer Anders Rasmussen, i Voldtofte. Gaardejer Jørgen Rasmussen
1887, 0511, 1111, Margrete Hansdatter, enke, 75, af Brydegaard. Datter af gaardmand Hans Larsen, af Brydegaard. Gaardejer Jens Nielsen (Damsbo)
1887, 1812, 2412, Anne Kirstine Simonsdatter, aftægtsenke, 89, af Enemærket. Født på Helnæs. Husmand Lars Esbensen
1887, 2712, 03011888, Kirsten Rasmusdatter, aftægtsenke, 85, af Snave. Datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Brydegaard. Gaardmand Anders Andersen
1888, 2601, 3001, Udøbt pige, 6 dage, datter af hjulmand Niels Christian Olsen, af Dreslette
1888, 2401, 3001, Kirsten Hansdatter, aftægtsenke, 79, af Strærup. Datter af gaardmand Lars Hansen, af Strærup. Gaardejer Hans Pedersen
1888, 2302, 0103, Maren Madsdatter, 84, af Fid. Datter af husmand Mads Hansen, af Fid. Husmand Hans Christian Larsen
1888, 2003, 2603, Kirsten Jensdatter, almisselem og enke, 97, af Dreslette. Datter af husmand Jens Nielsen (Lyder), af Brydegaard. Husmand Lars Pedersen (Skøtte)
1888, 1903, 2603, Anne Kirstine Nielsen, 39, af Dreslette. Født i Voldtofte. Hjulmand Niels Christian Olsen
1888, 0505, 1105, Kirsten Marie Jensen, ugift, 32, i Skovkrogen. Datter af husmand Jens Rasmussen
1888, 1105, 1705, Maren Kirstine Larsen, 2, datter af husmand Gorm Larsen, i Mullerød
1888, 0806, 1506, Susanne Jørgensen, aftægtsenke, 72, i Skaarup. Datter af gaardmand Jørgen Andersen, af Voldtofte. Gaardejer Jørgen Sørensen
1888, 2106, 2706, Anne Hansen, 11 uger, datter af ugift Hanne Nielsen, opholder sig hos husmand Lars Hansen, i Lillelund
1888, 0809, 1409, Kirsten Hansen, 46, i Kjøbenhavn. Partikulier Anders Hansen
1888, 1609, 2209, Anne Johanne Christensen, ugift, 22½, i Dreslette. Datter af gaardejer Christen Andersen
1888, 1711, 2311, Anna Marie Hansen, 8 uger, datter af murer Jørgen Hansen Hildebrand, i Snave
1889, 2901, 0502, Kirsten Rasmusdatter, enke og fattiglem, 88, af Brydegaard. Husmand Lars Rasmussen
1889, 1304, 2004, Anne Kirstine Andersen, 42, af Brydegaard. Datter af gaardejer Anders Pedersen, af Søllested. Gaardejer Rasmus Mikkelsen
1889, 0406, 0806, Johanne Andersen, 7 maaneder, datter af gaardejer Clemmen Hansen Andersen, af Dreslette
1889, 0209, 0709, Anne Marie Knudsdatter, aftægtsenke, 83½, i Brydegaard. Datter af bolsmand Knud Hansen, i Brylle. Husmand Hans Hansen
1889, 2009, 2709, Anne Jensen, ugift, 36, paa Dreslette Mark. Datter af husmand og skrædder Jens Andersen
1889, 1910, 2510, Dortea Andersen, enke, 73, af Dreslette. Datter af gaardmand Anders Hansen, af Skaarup. Kjøbmand Jørgen Jørgensen
1889, 1112, 1612, Anne Katrine Madsen, 50, af Dreslette. Datter af bolsmand Mads Hansen, af Skallebjerg i Haarby. Bager Jens Jensen
1889, 2112, 2812, Kirsten Rasmussen, 61, i Ungersbjærge. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Dreslette. Husmand Lars Jørgensen
1890, 1001, 1601, Maren Madsdatter, enke, 82, i Kobbelledhus. Datter af husmand Mads Offersen, af Brydegaard. Husmand Jens Jørgensen
1890, 2003, 2603, Kirstine Pedersdatter, 74, i Mullerød. Født i Søby. Husmand Jørgen Nielsen
1890, 2403, 2903, Anne Katrine Rasmussen, 54, paa Fattiggaarden. Datter af husmand Rasmus Andersen, i Thurup. Bestyrer Jørgen Ludvigsen
1890, 0405, 1005, Karen Damsbo, 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Peder Nielsen Damsbo, af Snave
1890, 2505, 3005, Karen Larsdatter, 83, paa Skaarup Mark. Datter af gaardmand Lars Larsen, i Dreslette. Husmand og væver Lars Andersen
1890, 1908, 2508, Anne Larsen, gift, 58, paa Strærup Mark. Datter af husmand Lars Hansen, paa Sarup Mark. Smed Hans Hansen
1890, 2310, 2910, Mette Jensen, gift, 41, af Kobbelledhus. Datter af husmand Jens Jørgensen, af Kobbelledhus. Husmand Ole Hansen
1890, 2911, 0512, Karen Marie Jakobsen, gift, 54 og 9 maaneder, af Dreslette. Datter af gaardmand Jakob Eriksen, i Sønderby. Gaardmand Anders Jørgensen
1890, 0912, 1412, Anne Marie Kirstine Jørgensen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Ole Jørgensen, af Mullerød Mark
1890, 1212, 1912, Johanne Hansen, ugift, 91, opholdt sig hos husmand Jørgen Christensen, i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Jensen, Skaarup
1891, 1102, 1802, Karen Hansen, gift, 56, af Skovkrogen. Datter af gaardejer Hans Jensen, af Strærup Mark. Husmand Rasmus Larsen
1891, 0203, 0903, Kirsten Larsen, gift, 70, paa Dreslette Mark. Datter af husmand Lars Rasmussen, i Aae i Søndeby. Husmand Lars Hansen
1891, 0304, 1104, Margrete Rasmusdatter, gift, 84, i Brydegaard. Datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Brydegaard. Fhv. sognefoged og gaardejer Hans Hansen
1891, 1404, 1904, Anne Margrete Jørgensen, 11, datter af indsidder Andreas Jørgensen, i Mullerød
1891, 1504, 1904, Katrine Georgine Jørgensen, 10 og 9 maaneder, datter af indsidder Andreas Jørgensen, i Mullerød
1891, 1804, 2304, Andrea Kirstine Jørgensen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder Andreas Jørgensen, i Mullerød
1891, 0804, 1504, Maren Pedersdatter, enke, 85, paa Skaarup Mark. Gaardejer Niels Hansen
1891, 1006, 1606, Kirstine Larsdatter, enke, 73, i Strærup. Datter af gaardejer Lars Rasmussen, i Gummerup. Gaardejer Rasmus Andersen
1891, 1307, 1807, Karen Hansdatter, enke, 79, i Skaarup. Datter af smed Hans Larsen, i Dreslette. Gaardejer Jørgen Hansen
1891, 1307, 1607, Hansine Caroline Pedersen, 10, datter af fisker Anders Pedersen, i Enemærket
1891, 1507, 1807, Petra Pedersen, 15, datter af husmand og bødker Hans Andersen, i Ungersbjærge
1891, 2207, 2807, Marie Margrethe Vilhelmine f. Seidelin, gift, 77, i Dreslette. Datter af sognepræst og provst Seidelin, i Dreslette. Fhv. sognepræst C. Krag
1891, 0109, 0609, Signe Almine Hansen, 5 maaneder, datter af ugift Pouline Pedersen, paa Fid
1891, 0810, 1410, Tyra Kirstine Katrine Schak, 10, datter af afdøde skolelærer B. H. Schak, af Mullerød
1891, 2712, 02011892, Ane Katrine Hansen, ugift og gaardejerinde, 48, i Strærup