Agedrup, 1862-1880, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1862-1880, Agedrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 31 Mai, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 26, Munkebo - hjemme hos sin fader gmd Rasmus Pedersen i Vester Kjærby, Anne Kirstine Hansen [pige], 30, Vester Kjærby-hjemme hos sin fader gmd Hans Jørgensen i Vester Kjærby
1862, 13 Juli, Viet, Christian Christiansen [ungkarl, huuseier], 25, i Bullerup - Lunden i Aasum Sogn - født 29 Juli 1837, Anne Marie Frederiksdatter, 35, Brændekilde - hos sin forlovede i Bullerup - født 22 August 1827
1862, 8 November, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl], 28, Aunslev Sogn - hjemme hos faderen i Holev, Karen Kirstine Hansen, 30, Vester Kjærby - tilhuse hos brudgommen - født 9 Februar 1832
1863, 2 August, Viet, Mads Nielsen [ungkarl, huuseier], 29, Wollekjærhuset - huuseier i Vester Kjærby - født 22 August 1834, Pederrine Mogensen, 21, Vester Kjærby - hjemme hos sin fader hmd Mogens Jensen i Vester Kjærby
1863, 10 October, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 26, Kjølstrup - huuseier i Bullerup - født 11 Februar 1837, Sidsel Marie Larsen, 25, Bullerup - hjemme hos faderen hmd Lars Thomsen i Bullerup
1863, 17 October, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 41, Vester Kjærby-hjemme hos sin broder hmd Hans Rasmussen i Vester Kjærby, Frederikke Cæcilie Hansen, 24, Lille Rolighed - hjemme hos sin stiffader hmd Søren Christensen
1864, 30 September, Viet, Peder Christiansen [ungkarl], 33, Ullerslev - tjenende paa Lavindsgaard i Rønninge Sogn, Mette Marie Nielsen, 29, Vester Kjærby - enke efter hmd Lars Chr. Andersen sammested
1864, 12 November, Viet, Rasmus Povlsen [ungkarl], 33, Agedrup - hjemme hos sin stiffader gaardmand Peder Hansen i Agedrup, Maren Christensen, 23, hjemme hos sin moder gmd Christen Andersens enke i Bullerup
1865, 4 Mai, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], 33, Bullerup - hjemme hos sin fader hjulmand Niels Christiansen i Bullerup, Maren Hansen, 26, hos sin forlovede hjulmand Niels Christiansen i Bullerup
1865, 7 October, Viet, Anders Poulsen [ungkarl, gaardbestyrer], 36, hos sin svigermoder Christen Andersens enke i Bullerup, Maren Kirstine Christensen, 29, Bullerup - hjemme hos sin moder Christen Andersens enke i Bullerup
1865, 4 November, Viet, Knud Christian Rasmussen, 49, Aasum - hos sin forlovede i Agedrup, Gjertrud Larsdatter, 48, Midskov - huusmand Peder Madsens enke i Agedrup
1865, 4 November, Viet, Jens Larsen [huuseier], 39, i Rynkeby - født 11 Juli 1826, Mette Marie Frederiksen [tjenestepige], 24, Vester Kjærby - hos gaardmand Hans Hansen i Vester Kjærby
1865, 2 December, Viet, Hans Christen Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Rørbekskov - tjenestekarl i Seden, Maren Hansen, 23, i sit eiendomshuus i Agedrup - født 16 Nov 1843
1866, 22 April, Viet, Morten Nielsen Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Strynø - tjenestekarl paa Ulriksholm - født 2 Mai 1835, Karen Hansen, 31, Næraa - indsidderske i Vester Kjærby - født 2 Juni 1835
1866, 13 Mai, Viet, Hans Frandsen [ungkarl], 33, Seden - tjenestekarl paa Taaruplund, Maren Pedersdatter, 58, Salby - enke efter huusmand Anders Nielsen i Bullerup
1866, 26 October, Viet, Hans Christian Hansen [gaardeier], 31, i Vester Kjærby, Maren Pedersdatter, 24, Bullerup - hjemme hos sin fader gaardmand Peder Hansen i Bullerup
1867, 21 Juni, Viet, Hans Andersen, 35, Aasum - hos sin fader huusmand Anders Hansen ved Taaruplund i Aasum, Mette Marie Andersen, 30, hjemme hos sin fader huusmand Anders Johansen i Vester Kjærby
1867, 18 October, Viet, Anders Sørensen [huuseier], 30, Rastrup - huuseier i Bullerup, Kirsten Andreasen, 35, hjemme hos sin fader gaardmand Andreas Tagesen i Vester Kjærby
1867, 8 November, Viet, Hans Henrik Hansen, 26, Høiberg - tjenestekarl hos gaardmand Hans Rasmussen i Bullerup, Karen Marie Frederiksen, 29, Vester Kjærby - tjener ogsa gaardmand Hans Rasmussen i Bullerup
1867, 29 November, Viet, Knud Nielsen [ungkarl], 31, Seden - tjenestekarl hos gaardmand Jørgen Nielsen i Seden, Maren Hansen, 24, Bullerup - hjemme hos moderen huusmand Hans Sørensens enke i Bullerup
1868, 25 October, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl], 24, Hauge Lumby Sogn - sømand i Stige, Gjertrud Marie Hansen, 29, Vester Kjærby - tjenestepige hos gmd Hans Pedersens enke i Bullerup
1868, 4 November, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 29, Dræby [Munkebo] - tjenestekarl hos gmd Anders Pedersen paa Seden Mark, Karen Emilie Nielsen, 25, Agedrup - hjemme hos faderen huusmand Niels Hansen i Agedrup
1868, 18 December, Viet, Anders Andersen [møller], 62, Bullerup, Anne Magrethe Kirstine Andreasen, 25, Vester Kjærby - tjenestepige i Bullerup Mølle
1869, 21 Mai, Viet, Hans Pedersen, 33, Rynkeby-hos sin tilkommende svigerfader hjulmd Hans Nielsen i Agedrup, Kirstine Hansen, 33, Dræby - hjemme hos sin fader hjulmand Hans Nielsen i Agedrup
1869, 9 October, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 34, Vester Kjærby, Anne Hansen, 35, Vester Kjærby - datter af gaardmand Hans Jørgensen i Vester Kjærby
1869, 22 October, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl], 32, hjemme hos sin fader gaardmand Peder Hansen i Bullerup, Karen Kirstine Knudsen, 31, Fangel Verninge - tjenestepige i Bullerup Mølle
1869, 9 October, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 30, Agedrup, Marie Hansen, 31, Dræby [Munkebo] - tjenestepige hos gaardmand Peder Hansen i Agedrup
1869, 10 October, Viet, Frederik Pedersen [ungkarl], 29, Kjølstrup - huuseier i Rynkeby, Anne Magrethe Clausen, 27, Agedrup - hjemme hos sin fader huusmand Claus Mortensen
1869, 12 November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 31, Ferritslev i Rolfsted Sogn, Mette Kirstine Jørgensen, 32, hjemme hos sin fader gaardmand Jørgen Pedersen i Vester Kjærby
1870, 27 Mai, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl], 32, Vester Kjærby, Anne Magrethe Nielsen, 29, Holev - født sammesteds - hos huusmand Frands Nielsen i Vester Kjærby
1870, 17 Juni, Viet, Hans Nielsen, 59, Bullerup - huuseier i Bullerup, Anne Marie Rasmussen, 31, Allesø - hos sin forlovede
1870, 20 Juli, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 26, Revninge - huuseier i Bregnør, Mette Jørgensen [pige], 29, datter af boelsmand Jørgen Henningsen i Bullerup
1870, 9 September, Viet, Lars Peter Nielsen [ungkarl], 29, Næsby i Stillinge Sogn - tjener paa Ulriksholm, Maren Nielsen [pige], 25, Vester Kjærby - datter af gmd Niels Christophersen i Vester Kjærby
1871, 22 April, Viet, Hans Frederik Pedersen [ungkarl], 38, Kjølstrup - huuseier i Kjølstrup, Kirsten Hansen, 29, Dræby [Munkebo] - hjemme hos sin fader hjulmand Hans Nielsen i Agedrup
1871, 9 Juni, Viet, Carl Christian Andreasen [ungkarl], 23, Kjertinge [Kjølstrup] - huuseier i Agedrup, Maren Kirstine Hansen, 29, Birkende - indlogeret hos huusmand Niels Jensens enke
1871, 9 Juni, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 36, Bullerup - gaardeier i Vester Kjærby, Abelone Nielsen, 33, hjemme hos sin fader gaarmand Niels Christophersen i Vester Kjærby
1871, 18 November, Viet, Jens Christian Nielsen, 38, Nederholluf - gaardeier i Nederholluf, Anne Kirstine Nielsen, 29, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Christophersen i Vester Kjærby
1871, 16 December, Viet, Hans Frederik Jensen [ungkarl], 25, Kjertinge [Kjølstrup], Frederikke Andersen, 28, hjemme hos sin fader huusmand Anders Johansen i Vester Kjærby
1871, 23 December, Viet, Hans Jørgensen, 28, Brendekilde, Anne Marie Rasmussen, 28, Vester Kjærby
1871, 30 December, Viet, Jens Rasmussen, 21, Vester Kjærby, Anne Kirstine Hansen, 29, Aasum
1872, 13 Maj, Viet, Jens Christian Nielsen [ungkarl], 27, huuseier paa Dræby Feed [Munkebo], Johanne Nielsen [ungpige], 25, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Christophersen i Vester Kjærby
1873, 28 Februar, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 23, Brændekilde, Karen Kirstine Olsen [pige], 23, hjemme hos sin fader huusmand Ole Hansen i Vester Kjærby
1873, 2 Mai, Viet, Morten Andersen [ungkarl], 27, hjemme hos sin stedfader hmd Anders Jørgensen i Vester Kjærby, Karen Sophie Andreasen, 29, hjemme hos sin fader gaardmand Andreas Tagesen i Vester Kjærby
1873, 21 Mai, Viet, Poul Hansen [ungkarl], 31, Dræby [Munkebo] - gaardejer i Dræby Fed, Anne Kirstine Pedersen, 26, hjemme hos sin fader gaardmand Peder Hansen i Bullerup
1873, 18 Juli, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 40, Dalby, Anne Magrethe Kirstine Andreasen, 30, enke efter møller Andersen i Bullerup
1874, 7 Januar, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 29, Skovsby, Pauline Kirstine Nielsen, 23, Dræby [Munkebo] - hjemme hos sin fader hmd Niels Mortensen i Bullerup
1874, 7 Februar, Viet, Carl Ferdinand Hansen [overhornblæser], 45, Nyborg - ved 7 Batallionen i Nyborg, Anne Kirstine Pedersen, 26, hjemme hos sin stedfader huusmand Lau Andersen i Vester Kjærby
1874, 13 Februar, Viet, Johannes Meyland [sømand], 29, Grarup, Anne Marie Johannesen, 24, Bullerup - hjemme hos sin fader gaardmand Johannes Nielsen i Bullerup
1874, 24 April, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 38, Agedrup, Kirsten Mortensen, 43, Skovby - tjenestepige hos gaardmand Hans Rasmussen i Vester Kjærby
1874, 17 April, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 30, Nederholluf, Johanne Pedersen, 21, Lykkesholm-hjemme hos sin bedstemoder gmd Hans Pedersens enke i Bull.
1874, 15 Maj, Viet, Peder Sørensen [ungkarl], 30, husejer i Bullerup, Ane Sophie Larsen [ung pige], 29, Nørre Lyndelse - hos sin forlovede i Bullerup
1874, 22 Maj, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 32, Seden - tjenestekarl hos annexbonde i Agedrup, Anne Kirstine Nielsen, 30, Munkebo - tjenestepige i Bullerup Mølle
1874, 2 Juni, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 28, hjemme hos sin fader husmand Anders Pedersen i Vester Kjærby, Mette Marie Christensen [ungpige], 21, Vester Kjærby - tjener gaardmand Peder Christian Pedersen i V. Kjærby
1874, 6 September, Viet, Andreas Christian Nielsen, 44, Næsby, Ane Marie Brabæk, 42, efter husmand Hans Larsen i Vester Kjærby
1874, 2 October, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 29, Vester Kjærby - tjenestekarl hos gmd Hans Pedersens enke i Bullerup, Anne Kathrine Nielsen, 24, hjemme hos sin fader husmand Niels Nielsen i Bullerup
1875, 12 November, Viet, Lars Nielsen [murer], 28, Birkende - murer i Birkende, Mette Marie Nielsen, 24, Dræby [Munkebo] - tjenestepige hos gmd Peder Clemensen i Bullerup
1875, 17 December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 23, kudsk paa Østergaard, Abelone Sophie Olsen, 23, hjemme hos sin fader aftægtsmand Ole Hansen i Vester Kjærby
1876, 4 Februar, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 27, Vester Kjærby, Mette Marie Jensen, 21, Rynkeby - hjemme hos sin plejefader gaardejer Hans Chr. Christensen
1876, 9 Februar, Viet, Niels Pedersen, 44, Birkende - gaardejer i Birkende, Ane Kirstine Hansen, 34, hjemme hos sin fader gaardmand Hans Hansen i Vester Kjærby
1876, 11 October, Viet, Mads Andrersen [ungkarl], 27, Holev - og gaardejer i Holev i Marslev Sogn, Ane Marie Hansen, 24, gaardmand Hans Rasmussens datter i Bullerup
1876, 8 November, Viet, Jens Christophersen [husmand], 53, paa Hundslev Mark, Dorthe Marie Madsen, 42, tjener i Agedrup
1877, 13 April, Viet, Niels Paulsen, 27, Dræby [Munkebo], Marie Madsen, 26, gaardmand Mads Jørgensens datter i Vester Kjærby
1877, 2 November, Viet, Anders Marqvartsen, 35, Langø, Anne Marie Larsen, 34, hjemme hos sin fader husmand Knud Christian Carlsen i Bullerup
1877, 7 December, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 25, Vester Kjærby - tjener i Odense, Vilhelmine Andersen, 26, hjemme hos faderen husmand Anders Nielsen i Vester Kjærby
1878, 18 Januar, Viet, Knud Mortensen [ungkarl], 29, Holev, Karen Sophie Nielsen, 26, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Pedersen i Vester Kjærby
1878, 25 Januar, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl], 35, Skjellerup, Caroline Petrine Pedersen, 19, hjemme hos sin fader gaardmand Peder Jørgensen i Vester Kjærby
1878, 15 Februar, Viet, Knud Paulsen [ungkarl], 23, Dræby [Munkebo], Ane Sophie Madsen, 24, hjemme hos sin fader gaardmand Mads Jørgensen i Vester Kjærby
1878, 22 Februar, Viet, Mads Frederik Rasmussen [ungkarl], 25, , Anne Cathrine Christensen, 24, hjemme hos sin fader husmand Christen Nygaard Rasmussen i Bullerup
1878, 26 April, Viet, Christian Hansen [ungkarl], 21, Hundslev [Kjølstrup], Maren Jensen, 25, hjemme hos sin fader husmand Jens Hansen i Vester Kjærby
1878, 5te Juni, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og smedesvend], 27, Rynkeby, Anne Magrethe Jørgensen, 26, Vester Kjærby - tjener hos gmd Hans Rasmussen i Vester Kjærby
1878, 8tende November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 27, Vester Hæsinge - Odense tjenestekarl hos consul Mus, Ane Dorthea Pedersen, 24, hjemme hos sin stedfader Knud Christian Rasmussen i Agedrup
1878, 29 November, Viet, Peder Christiansen, 49, Aasum - bødker og huslejer i Agedrup, Ane Cathrine Rasmussen, 40, Nørre Lyndelse - hos sin forlovede bødker Peder Christiansen i Agedrup
1878, 22 November, Viet, Morten Madsen [ungkarl], 26, hjemme hos sin fader husmand Mads Mortensen i Bullerup, Kirsten Larsen, 26, Vullerslev - hos sin svigerfader husmand Mads Mortensen i Bullerup
1879, 16 Maj, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl], 23, væver og husmand i Dræby, Sidsel Marie Kirstine Thomsen, 25, Munkebo - hjemme hos sin fader husmand Thomas Larsen i Vester Kjærby
1879, 31 October, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], 24, Rynkeby Sogn, Abelone Olsen, 33, Rønninge - tjener i Bullerup
1879, 7 November, Viet, Jens Jørgen Jensen [ungkarl], 33, Vejlby - træskomand i Salkberg, Ane Kirstine Jacobsen [pige], 26, hjemme hos sin fader husmand Jacob Nielsen i Bullerup
1880, 7 Maj, Viet, Hans Jørgen Pedersen [ungkarl], 29, Overkjærby - husmand i Stegsted, Christiane Andersen, 31, Vester Kjærby - tjener gmd Hans Christian Hansen i Vester Kjærby
1880, 7 Maj, Viet, Peder Henriksen [ungkarl], 33, Aarslev - tjener i Bellinge Sogn, Magrethe Rasmussen, 32, Marslev - tjenestepige hos gmd Hans Rasmussen i Vester Kjærby
1880, 11 Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 32, tjenende i Bullerup, Abelone Rasmussen, 48, enke efter gmd P. Kryssing Madsen i Bullerup
1880, 22 October, Viet, Niels Peder Hansen [gaardejer], 26, Dræby i Munkebo Sogn, Maren Kirstine Hansen, 19, hjemme hos sin fader gaardmand Hans Rasmussen i Vester Kjærby
1880, 5te November, Viet, Mads Andersen [ungkarl], 32, Sallinge, Marie Sophie Larsdatter, 41, Søllinge - enke efter høker Jens Frederik Jensen i Vester Kjærby
1880, 16 November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 26, Munkebo - tjener i Kjerteminde, Povline Hansine Larsen, 34, Ladby - tjener i Vester Kjærby
1880, 17 Decmeber, Viet, Knud Anders Pedersen [ungkarl], 22, i Lumby Sogn - tjener i Aasum, Sidsel Marie Kirstine Madsen, 23, hjemme hos sin fader husmand Mads Mortensen i Bullerup