Agedrup, 1852-1861, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1861, Agedrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 0308, 0908, Peder Jensen, 82, logerende hos sin søn snedker Niels Pedersen, paa Vester Kjærby Mark. Søn af gaardmand Peder Jensen i Marslev
1852, 0309, 0809, Mads Andersen, 32, i Bullerup. Søn af aftægtsmand Anders Eriksen
1852, 1211, 1911, Peder Rasmussen, 32, i Bullerup. Søn af huusmand Rasmus Pedersen
1852, 1311, 2211, Peder Pedersen, gaardmand, 59, i Agedrup. Søn af gaardmand Peder Christensen i Agedrup
1852, 0512, 1312, Lars Christiansen, huusmand, 48, i Bullerup. Søn af smed Christian Nielsen, i Bullerup
1853, 2901, 0602, Anders Clausen, 2½, søn af husmand Claus Andersen, i Agedrup
1853, 3101, 0602, Peder Hansen, 2½, søn af huusmand Hans Nielsen, i Agedrup. Af Vesterskov
1853, 0802, 1602, Anders Olsen, gaardmand, 51, i Vester Kjærby. Søn af boelsmand Ole Frandsen i Store Viby
1853, 2503, 2803, Peder Rasmussen, 2½, søn af huusmand Rasmus Madsen, i Agedrup
1853, 2806, 0507, Povl Larsen, 25, hjemkommen fra Drigstrup Sogn. Søn af huusmand Lars Thomsen
1853, 1208, 1708, Rasmus Nielsen, aftægtshuusmand, 55, i Bullerup. Af Nykjøbing
1853, 2011, 2711, Peder Jensen, aftægtshuusmand og fattiglem, 76, i Vester Kjærby. Af Urup
1854, 2002, 2602, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Jørgensdatter, hos faderen huusmand Jørgen Hansen, i Bullerup
1854, 2205, 2805, Lars Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Jensen, i Agedrup
1854, 1708, 2108, Paul Nielsen, aftægtshuusmand, 73, i Bullerup
1854, 2811, 0312, Dødfødt dreng, søn af huusmand Frands Andersen, i Bullerup
1855, 0801, 1601, Christian Peder Hansen, 3, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1855, 2001, 2701, Thomas Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1855, 1502, 2502, Anders Rasmussen, ½, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1855, 0303, 1103, Jens Christian Nielsen, 1½, søn af huusmand Niels Mortensen, i Bullerup
1855, 0403, 1103, Paul Rasmussen, 2½, søn af huusmand Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1855, 0403, 1203, Peder Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1855, 0306, 1006, Morten Clausen, 2½, søn af tømmermand Claus Mortensen, i Agedrup
1855, 1306, 1706, Mads Hansen, indsidder, 51, i Vesterkjærby. Af Aarslev
1855, 2506, 0307, Niels Frederik Hansen, 16, søn af gaardmand Hans Erik Hansen, i Vesterkjærby
1855, 1108, 1708, Peder Larsen, gaardmand, 67, i Vesterkjærby. Søn af boelsmand Lars Pedersen i Dræby
1856, 2612, 0101, Dødfødt dreng, søn af bødker Ricardy, i Vesterkjærby
1856, 3103, 0904, Knud Hans Pedersen, huusmand, 29, i Bullerup. Søn af gaardmand Peder Christensen paa Tornø
1856, 2204, 2604, Dødfødt dreng, søn af Anne Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Bullerup
1857, 1409, 2109, Anders Mortensen, huuseier, 35, i Vester Kjærby. Søn af huusmand Morten Rasmussen i Dræby
1857, 1510, 1910, Niels Andersen, 17 og 3 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen, i Vester Kjærby
1858, 1002, 1402, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Mathiasen, i Vester Kjærby
1858, 1002, 1902, Frands Pedersen, 19, i Bullerup. Søn af gaardmand Peder Hansen
1858, 0504, 1204, Rasmus Larsen, gaardmand, 48, i Vester Kjærby. Søn af gaardmand Lars Marcussen i Vester Kjærby
1858, 2604, 0305, Christen Andersen, gaardmand, 64, i Bullerup. Søn af gaardmand Anders Christensen i Bullerup
1858, 1005, 1605, Peder Sørensen, aftægtshuusmand, 91, paa Vester Kjærby Mark
1858, 2211, -, Jørgen Slengerich, skolelærer, 78, i Vester Kjærby
1858, 2311, 2811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Vester Kjærby
1859, 0401, 1101, Anders Eriksen, huusmand, 80, hos sin søn Frands Andersen, paa Bullerup Mark, i Bullerup
1859, 1201, 1701, Niels Otto Nielsen, 5 uger, søn af kirkesanger Nielsen, i Vester Kjærby
1859, 0703, 1303, Anders Smidt Rasmussen, 5 uger, søn af gaardmand Rasmus Rastrup Rasmussen, i Bullerup
1859, 1203, 2103, Christian Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Vester Kjærby
1859, 0605, 1405, Peder Hansen, huusmand, 53, i Vester Kjærby. Søn af skovfoged Hans Peder Hansen paa Insidelsborg
1859, 1207, 1707, Mads Pedersen, 4, søn af huusmand Peder Larsen, i Vester Kjærby
1859, 2707, 0108, Knud Madsen, huusmand, 63, i Vester Kjærby. Af Fruensgaard
1859, 1408, 1808, Niels Jørgensen, bødkerlærling, 22, i Bullerup. Søn af pige Ane Hansdatter af Odense
1859, 1409, 1809, Erik Pedersen, 1 dag, søn af huusmand Peder Jensen, i Vester Kjærby
1859, 1409, 1809, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Christian Jensen, i Bullerup
1859, 2611, 0412, Hans Hansen, 2 maaneder, søn af husleier Anders Hansen, i Bullerup
1859, 0112, 0412, Jørgen Nielsen, 8 maaneder, søn af huusmand Niels Sørensen, i Vester Kjærby
1860, 2201, 2701, Niels Otto Trolle Nielsen, 3 uger, søn af kirkesanger Hans Jørgen Nielsen, i Vester Kjærby
1860, 2404, 0205, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 93, i Vester Kjærby. Af Seden
1860, 0311, 0911, Peder Pedersen, huusmand og aftægtsmand, 58, i Bullerup. Huusmand Peder Andersen i Seden
1860, 1111, 1611, Anders Vilhelm Rasmussen, 14, søn af huusmand og skrædder Rasmus Andersen, i Bullerup
1860, 2112, 3012, Udøbt dreng, 5 uger, søn af indsidder Jens Hansen, i Vester Kjærby
1861, 3101, 1002, Peder Rasmussen, 3, søn af huusmand og væver Rasmus Jørgensen, i Vester Kjærby
1861, 0102, 0902, Peder Hansen, huusmand, 61, i Bullerup. Søn af huusmand Peder Andersen i Fangel
1861, 0605, 1005, Hans Christensen, huusmand, 45, paa Agedrup Mark. Af Maale. Søn af boelsmand Christen ...
1861, 0705, 1405, Jørgen Jacobsen, aftægtshuusmand, 57, i Vester Kjærby. Søn af huusmand Jacob Jørgensen i Rynkeby
1861, 0909, 1509, Rasmus Madsen Bonnesen, almisselem, 83, i Kjerteminde. Søn af klejnsmed Bonnesen
1861, 0210, 0810, Lars Christian Andersen, huusmand, 24, i Vester Kjærby. Søn af huusmand Anders Hansen, i Lunden i Aasum Sogn
1852, 0801, 1601, Anne Marie Hansdatter, 75, i Vester Kjærby. Boelsmand Povl Jørgensen
1852, 0104, 1004, Anne Kathrine Hansdatter, 42, i Vester Kjærby. Gaardmand Hans Erik Hansen
1852, 1608, 2008, Anne Marie Rasmussen, 3 og 9 maaneder, datter af skrædder Rasmus Andersen, i Bullerup
1852, 3009, 0610, Stine Marie Christensen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Christen Andersen, i Vester Kjærby
1852, 1110, 1810, Marie Nielsdatter, enke, 76, i Vester Kjærby. Af Trøstrup Korup. Gaardmand Anders Sørensen
1852, 0511, 1511, Marie Pedersdatter, 38, i Vester Kjærby. Datter af boelsmand Peder Frederiksen. Huusmand Hans Jørgen Larsen
1853, 0203, 0903, Kirsten Hendriksdatter, 57, i Bullerup. Datter af gaardmand Hendrik Clemensen i Bullerup. Huusmand Rasmus Pedersen
1853, 2703, 0504, Anne Marie Jeppesdatter, enke, 82, i Vesterkjærby. Gaardmand Frands Madsen
1853, 0105, 0905, Anne Kirstine Pedersen, 20, i Vester Kjærby. Datter af afdøde gaardmand Peder Hansen
1853, 0906, 1606, Maren Pedersdatter, 53, i Vesterkjærby. Datter af huusmand Peder Rasmussen sammesteds. Huusmand Rasmus Paulsen
1853, 2608, 3108, Marie Kirstine Larsdatter, 57, i Vesterkjærby. Datter af huusmand Lars Olsen. Huusmand Niels Frandsen
1854, 2003, 2803, Maren Hansen, 21, i Bullerup. Datter af gaardmand Hans Nielsen
1854, 2604, 0305, Maren Kirstine Hansen, 17, datter af gaardmand Hans Hansen, i Vester Kjærby
1854, 1506, 2306, Anne Marie Christensdatter, enke, 69, i Vester Kjærby. Huusmand Rasmus Nielsen
1854, 2006, 2506, Caroline Hansine Madsen, 1 maaned, datter af indsidder Mads Hansen, i Vester Kjærby
1854, 1508, 2008, Anne Kathrine Vilhelmine Pedersen, 3 maaneder, datter af Marie Kirstine Andersen, i Vester Kjærby
1855, 0702, 1402, Anne Marie Johannesdatter, 55, i Vester Kjærby. Datter af smed Johan Jacobsen i Kostesløv. Aftægtsmand Knud Madsen
1855, 1503, 2103, Abelone Marie Rasmussen, 24, i Bullerup. Huusmand Rasmus Jeppesen
1855, 1803, 2603, Maren Hansdatter, enke, 93, i Vester Kjærby. Gaardmand Hans Pedersen
1855, 2104, 2904, Maren Rasmussen, 1 maaned, datter af pige Johanne Marie Hansen
1855, 0306, 1006, Johanne Marie Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Lars Hansen, i Vester Kjærby
1855, 3010, 0411, Hansine Caroline Hansen, 4½, datter af gaardmand Hans Erik Hansen, i Vester Kjærby
1855, 0111, 0411, Dødfødt pige, datter af indsidder Mads Hansen
1855, 1812, 2812, Kirsten Nielsdatter, enke, 79, i Vester Kjærby. Datter af gaardmand Niels Hansen i Dræby. Gaardmand Jørgen Hansen
1856, 3009, 1110, Marie Jørgensen (tvilling), datter af pige Karen Marie Andersen, af Vester Kjærby
1856, 0410, 1110, Anne Jørgensen (tvilling), datter af pige Karen Marie Andersen, af Vester Kjærby
1857, 2602, 0403, Anne Mortensen, 16 dage, datter af boelsmand Morten Pedersen, i Bullerup
1857, 1404, 2004, Gjeressine Kirstine Rasmussen, 1½, datter af huusmand Rasmus Andersen, i Bullerup
1857, 1109, 1609, Johanne Marie Mortensen, 12, datter af boelsmand Morten Pedersen, i Bullerup
1857, 0907, 1207, Maren Rasmusdatter, 24, af Stupperup. Stifdatter af smed og indsidder Hans Jørgensen i Vester Kjærby
1858, 2702, 0503, Karen Larsdatter, 80, i Vester Kjærby. Af Rørup. Datter af huusmand Lars ... Boelsmand Peder Rasmussen
1858, 1704, 1804, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Nielsen, i Bullerup
1858, 0605, 1405, Kirsten Jørgensdatter, 49, i Vester Kjærby. Af Aasum. Gaardmand Niels Christophersen
1858, 2608, 3008, Mette Cathrine Hoff, 58, hos svigersønnen huusmand Hans Jørgensen, i Vester Kjærby. Datter af skolelærer Hoff i Hessum. Aftægtsmand Jens Pedersen
1858, 1712, 2512, Mette Marie Hansen, 3 uger, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Vester Kjærby
1859, 0902, 1502, Mette Marie Rasmussen, 71, i Agedrup. Gaardmand Rasmus Olsen i Dræby. Gaardmand Hans Nielsen
1859, 1704, 2604, Kirsten Andersdatter, 66, i Bullerup. Datter af gaardmand Anders Christensen
1859, 1105, 1505, Karen Nielsdatter, 67, i Bullerup. Datter af gaardmand Niels Madsen i Bullerup. Huusmand Peder Madsen
1859, 1105, 1505, Anne Marie Simonsdatter, enke, 74, i Bullerup. Datter af huusmand Simon … Huusmand Paul Hansen
1859, 1105, 1505, Maren Larsdatter, enke og almisselem, 79, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Lars Olsen i Vester Kjærby. Indsidder Andreas Caspersen
1859, 2905, 0206, Anne Kathrine Rasmussen, 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Vester Kjærby
1859, 1307, 1907, Maren Rasmusdatter, enke, 92, i Agedrup. Af Bregnør. Huusmand Anders Knudsen
1859, 0508, 1008, Maren Kathrine Pedersen, 9 maaneder, datter af pige Maren Kirstine Hansen
1859, 2110, 2710, Anne Andersen Schmidt, enke, 85, i Bullerup. Af Stige. Gaardmand Rasmus Pedersen
1859, 1411, 2011, Anne Jørgensdatter, 32, i Bullerup. Huusmand Mads Christian Jensen
1859, 1511, 2011, Johanne Larsdatter, 72, i Vester Kjærby. Datter af huusmand Lars Olsen i Vester Kjærby. Indsidder Anders Johansen
1860, 0303, 1203, Maren Jørgensen, 52, i Vester Kjærby. Datter af gaardmand Jørgen Adolphsen i Marslev. Gaardmand Jeppe Frandsen
1860, 1504, 2104, Gjertrud Larsdatter, enke, 85, i Vester Kjærby. Af Midskov. Datter af huusmand Lars Madsen i Dræby. Huusmand Peder Nielsen
1860, 2504, 0205, Caroline Cæsilia Hansen, 22, af Hundslev. Datter af huusmand Hans Hansen Nordskov
1860, 1306, 1706, Kirsten Larsen, 2, datter af huusmand Lars Nielsen, i Agedrup
1861, 1102, 1902, Anne Magrethe Hansen, 62, i Vester Kjærby. Datter af gaardmand Hans Nielsen i Seden. Gaardmand Anders Hansen
1861, 0906, 1506, Mette Marie Hansdatter, 73, i Vester Kjærby. Af Nordskov. Aftægtsmand Anders Christensen
1861, 2709, 0410, Karen Nielsdatter, fraskilt hustru, 74, i Bullerup. Datter af huusmand Niels Hansen i Bullerup. Fhv. huusmand Jørgen Hansen