Mesinge, 1840-1846, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1840-1846, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1840, 0202, 0902, Mads Eriksen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand Erik Madsen, i Salbye
1840, 1902, 2302, Hans Peter Nielsen, 14 dage, søn af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1840, 2902, 0403, Anders Hansen, 3 uger, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Midskov
1840, 0603, 1403, Anders Andersen, aftægtsmand, 85½, hos boelsmand Søren Nielsen i Midskov. Født i Midskov
1840, 0704, 1204, Rasmus Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Salbye
1840, 0606, 1406, Lars Nielsen, 14 og 3 maaneder, søn af huusmand og fisker Niels Larsen, af Midskov
1840, 2007, 2607, Jacob Larsen, ½, søn af indsidder Lars Jacobsen, i Mesinge. Født i Wibye
1840, 1309, 1709, Poul Andersen, huusmand og bødker, 46, i Mesinge. Født i Midskov
1840, 0711, 1511, Søren Nielsen, 7, søn af huusmand og fisker Niels Larsen, af Midskov
1840, 0212, 0612, Anders Nielsen, 12 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Mesinge
1841, 2501, 0102, Lars Jensen, 1½, søn af gaardmand Jens Larsen, i Thaarup. Født sammesteds
1841, 0702, 1302, Niels Knudsen, aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Knud Nielsen i Mesinge. Født i Midskov
1841, 1002, 1302, Knud Rasmussen, 16 dage, søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Mesinge
1841, 1802, 2402, Anders Hansen, 8 dage, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Midskov
1841, 1505, 2105, Christian Larsen, gaardfæster, 44, i Thaarup. Født paa Bogense i Dalbye Sogn
1841, 2406, 0207, Anders Poulsen, gaardfæster, 58, i Midskov. Født sammesteds
1841, 2007, 2307, Jens Nielsen, huusfæster, 38, i Mesinge. Født i Stupperup
1841, 0809, 1509, Jens Jensen, 17 og 3 maaneder, hos stedfader Rasmus Sørensen i Mesinge. Født sammesteds
1841, 0410, 1010, Dreng (døde strax) søn af Johanne Rasmusdatter, hos faderen huusmand Rasmus Larsen, i Midskov
1841, 0211, 1711, Gyde Knudsen, 22, i Midskov. Søn af boelsmand Knud Gydesen
1841, 0711, 1411, Poul Larsen, 14 dage, søn af indsidder Lars Hansen, i Thaarup, for tiden tjenende paa Hverringe
1841, 3011, 0612, Anders Hansen, gaardfæster, 60, i Salbye. Født sammesteds
1841, 2412, 3012, Anders Andersen Kæmpe, aftægtsmand, 78, hos huusmand Poul Andersen i Midskov. Født i Maale
1841, 2712, 0201, Frands Jørgensen, 3, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Salbye
1842, 1801, 2301, Hans Larsen, 1½, søn af indsidder Lars Hansen, i Thaarup
1842, 0803, 1403, Christen Pedersen, huusmand, 67, i Mesinge. Født i Høibye
1842, 1703, 2003, Anders Nielsen, døde kort efter fødslen, søn af boelsmand Niels Hansen, i Midskov
1842, 0904, 2404, Anders Jørgensen, ½, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Salbye. Født sammesteds
1842, 2105, 2605, Christen Jensen, enkemand og aftægtsmand, 79, hos boelsmand Niels Hansen i Midskov. Født sammesteds
1842, 1707, 2007, Niels Rasmussen, huusmand, 43, i Thaarup. Født i Kiertinge
1842, 2510, 0211, Jens Edvardsen, 28½, i Thaarup. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Edvard Jespersen
1842, 2710, 3110, Jens Hansen, huusfæster, 52, i Thaarup. Født i Munkeboe
1843, 1102, 1902, Hans Jørgensen, 2 dage, søn af huusmand og bødker Jørgen Eriksen, i Mesinge
1843, 0403, 0803, Hans Andersen, huusmand, 52, i Midskov. Født sammesteds
1843, 1705, 2105, Knud Rasmussen, 3 uger, søn af indsidder Rasmus Knudsen, for tiden i Midskov. Født i Mesinge
1843, 3005, 0206, Søren Jensen, huusfæster, 50, i Salbye. Født sammesteds
1843, 0906, 1406, Anders Sørensen, huusmand, 64, i Mesinge. Født sammesteds
1843, 1810, 2310, Lars Larsen, boelsmand, 74½, boende paa Thaarup Mark. Født i Revninge
1843, 2210, 2810, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 79, hos boelsmand Jens Pedersen i Midskov. Født i Mesinge
1844, 2701, 0402, Jens Christian Nielsen, 10 dage, søn af huusmand Niels Nielsen, i Salbye. Født sammesteds
1844, 2002, 2702, Anders Sørensen, aftægtsmand, 84, hos boelsmand Søren Poulsen paa Mesinge Mark. Født i Midskov
1844, 1003, 1603, Hans Jensen, gaardfæster, 75, i Salbye. Født sammesteds
1844, 2503, 0204, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 85, hos boelsmand Anders Pedersen, Ørbech i Midskov. Født sammesteds
1844, 0606, 0906, Niels Sørensen, aftægtsmand, 76, hos huusmand Hans Larsen af Mesinge. Født i Salbye
1844, 1707, 1407, Knud Rasmussen, 5 uger, søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Midskov
1844, 2207, 2907, Anders Poulsen, gaardfæster, 79 og 3 maaneder, i Midskov. Født i Dalbye
1844, 2411, 0312, Hans Pedersen, gaardfæster, 67, i Mesinge. Født sammesteds
1844, 1012, 1812, Ole Pedersen, huusfæster, 45, i Salbye. Født i Dalbye
1845, 0203, 0903, Hans Andersen, aftægtsmand, 77½, hos huusmand Niels Andersen, af Midskov. Født i Maale
1845, 0705, 1305, Poul Andersen, 13½, søn af afdøde gaardmand An. Hansen, i Salby
1845, 1907, 2707, Udøbt drengebarn], 17 dage, søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Midskov
1846, 0201, 1101, Niels Hansen, aftægtsmand, 72, hos huusmand Marcus Rasmussen i Mesinge. Født i Wiby Sogn
1846, 2303, 2703, Lars Hansen, huusfæster og væver, 64, i Midskov. Født sammesteds
1846, 0907, 1207, Lars Christiansen, aftægtsmand, 70½, hos huusfæster Lars Larsen, i Mesinge. Født i Kissendrup
1846, 2009, 2609, Rasmus Christensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Christen Jensen, i Mesinge. Født sammesteds
1846, 2811, 0512, Anders Nielsen, gaardfæster, 71, i Midskov. Født sammesteds
1846, 2212, 2712, Anders Nielsen, 6 dage søn af boelsmand Niels Hansen, i Midskov
1840, 0101, 0601, Mette Pedersdatter, enke, 77, i Mesinge. Født paa Bogense i Dalbye Sogn. Huusmand Theodoris Præbensen
1840, 1102, 1602, Hansine Pedersen, 9 maaneder, datter af indsidder Johanne Jacobsdatter, i Mesinge. Født sammesteds
1840, 1202, 1902, Marie Larsdatter, 34, i Mesinge. Født i Ladbye. Sadelmager Martin Kragh
1840, 1303, 2103, Hansine Andersen, 2, datter af gaardmand, yngre Anders Poulsen, i Midskov
1840, 0807, 1307, Anne Christensdatter, enke, 72, i Salbye. Født i Drigstrup. Skrædder Marqvar Pedersen
1840, 2507, 1108, Anne Sørensdatter, enke og aftægtskone 75, hos sønnen Peder Andersen, i Midskov. Født i Midskov. Boelsmand Anders Hjerinumusen
1840, 0808, 1508, Anne Jensdatter, enke og aftægtskone, 73, hos gaardmand Niels Pedersen, i Mesinge. Født i Maale. Gaardmand Ole Nielsen
1840, 2308, 2708, Maren Pedersdatter, aftægtskone og enke, 58, i Salbye. Født i Hersnap. Huusmand Lars Madsen
1840, 2609, 3009, Maren Larsdatter, 22, af Dalbye. Født sammesteds. Datter af afdøde husmand Lars Andersen
1841, 1802, 2402, Maren Johansen, 6 uger, datter af pige Kirsten Pedersdatter, hos faderen huusmand Peder Andersen, i Midskov
1841, 0603, 1003, Gjertrud Andersdatter
1841, 2403, 3103, Oline Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Mesinge
1841, 2603, 0104, Karen Jørgensdatter, 48, i Midskov. Født sammesteds. Boelsmand Peder Andersen
1841, 2803, 0104, Johanne Nielsdatter, almisselem og enke, 76, i Mesinge. Født i Dalbye. Huusmand Hans Jensen
1841, 0304, 1004, Birthe Andersdatter, 61, i Mesinge. Født i Midskov. Huusmand og væver Jens Nielsen
1841, 0704, 1504, Karen Hansdatter, 43, i Mesinge. Født i Stubberup. Gaardmand Lars Jensen
1841, 0105, 0905, Ellen Dorthea Nielsen, 14 dage, datter af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1841, 0205, 0705, Karen Larsen, 4, i Mesinge, datter af indsidder Lars Jacobsen. Født i Wibye
1841, 2206, 2706, Maren Henriksdatter, 16, datter af huusmand Henrik Andersen, i Thaarup
1841, 1711, 2111, Nielsine Caroline Hansen, 18 dage, datter af Trine M. Martinsdatter, hos faderen huusmand M. Kragh, i Mesinge
1842, 1602, 2002, Mette Kirstine Nielsdatter, 12, datter af huusmand Niels Larsen, af Mesinge
1842, 2502, 0303, Lisbeth Hansdatter, enke, 83, hos sønnen gaardmand Lars Jørgensen, i Midskov. Født paa Langø. Gaardmand Jørgen Larsen
1842, 1303, 2103, Marie Frandsdatter, 27, havde ophold hos huusmand Jørgen Jensen, i Salbye. Født i Revninge
1842, 0504, 1304, Kirsten Larsdatter, 51, i Thaarup. Født i Tvinde i Rynkeby Sogn. Huusmand Henrik Andersen
1842, 1306, 1606, Johanne Hansdatter, 19, i Thaarup, Født sammesteds. Datter af huusmand Hans Albert Larsen
1842, 3112, 04011843, Anne Madsdatter, ugift, 57, havde ophold hos huusmand Hans Chr. Mortensen, i Salbye. Født i Hersnap
1843, 1301, 2201, Udøbt pige, 9 uger, datter af Johanne Nielsdatter, ophold hos huusmand P. Rasmussen, i Mesinge
1843, 2201, 2901, Maren Poulsdatter, enke, 78, i Midskov. Født i Wibye. Huusmand Niels Nicolaisen
1843, 2701, 0102, Wihelmine Charlotte Amalia Schmidth f. Høier, 55, i Mesinge Præstegaard. Født sammesteds. Pastor, hrr. Schmidth
1843, 1102, 1702, Karen Marqvarsdatter, 38, i Mesinge. Født i Salbye. Huusmand og skrædder Jacob Rasmussen
1843, 0203, 0803, Anne Jensdatter, enke, 79, i Midskov. Født i Flødstrup. Huusmand Hans Nielsen
1843, 2003, 2403, Anne Pedersdatter, 63, i Mesinge. Født i Stubberup. Huusmand Anders Sørensen
1843, 2903, 0504, Johanne Pedersdatter, 40, i Midskov. Født sammesteds. Datter af huusmand Peder Andersen
1843, 2604, 3004, Maren Jensdatter, enke, 47, i Mesinge. Født i Salbye. Huusmand Peder Olsen
1843, 3004, 0305, Kirsten Hansdatter, enke, 81, i Midskov. Født i Martofte. Huusmand Anders Bendixen
1843, 0105, 0505, Kirsten Rasmusdatter, 61, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Peder Andersen
1843, 2205, 2705, Kirsten Larsdatter, 74, af Midskov. Født i Kjerteminde. Huusmand Lars Madsen
1843, 1706, 1006, Karen Hansdatter, enke, 62, i Midskov. Født i Maale. Boelsmand Lars Pedersen
1843, 1108, 1508, Kirsten Hansdatter, indsidder og almisselem, 51, i Mesinge. Født sammesteds
1843, 0211, 0511, Jacobine Hansdatter, inderste, 42, hos huusmand og væver Peder Larsen, i Mesinge. Født i Salbye
1843, 2212, 2912, Kirsten Hansdatter, enke, 59, i Salbye. Født sammesteds. Selveiergaardmand Hans Christoffersen
1844, 1801, 2601, Gjertrud Marie Madsen, 7 uger, datter af møller Mads Andersen, i Mesinge. Født sammesteds
1844, 2501, 2801, Gjertrud Nielsdatter, 63, i Mesinge. Født i Dalbye. Huusmand Hans Jacobsen
1844, 1407, 2107, Karen Pedersen, 6 uger, datter af huusmand Peder Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1844, 2607, 0108, Bodel Marie Hansdatter, 19 og 3 maaneder, i Mesinge. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Pedersen
1844, 1408, 1808, Christiane Larsdatter, 31½, i Salbye. Født sammesteds. Huusmand og skrædder Poul Nielsen
1845, 0201, 0801, Anne Larsdatter, 23, havde ophold hos skrædder Mads Bendt i Salby. Født sammesteds. Datter af afdøde huusmand Lars Madsen
1845, 1303, 2203, Johanne Marie Hansen, ½, i Salby, datter af gaardmand Hans Frandsens enke, sammesteds
1845, 2312, 2812, Anne Marie Jensdatter, 44, i Mesinge Hospital. Født i Midskov
1845, 3012, 04011846, Karen Dorthea Nielsdatter, enke, 46, i Thaarup. Født i Thaarup. Huusmand Niels Rasmussen
1846, 2701, 3001, Oline Larsdatter, 18, af Mesinge. Født i Kjerteminde. Datter af huusmand Lars Pedersen
1846, 2104, 2804, Anne Margrethe Andreasdatter, 82, i Midskov. Født i Wiby. Huusmand Ole Jensen
1846, 0505, 1005, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1846, 2111, 2811, Dorthea Hansdatter, 75, af Mesinge. Født i Midskov. Boelsmand og aftægtsmand Hans Rasmussen